GeoBusiness 6/2009

Page 1

    Jak se dělá turistická mapa

geobusiness Nezávislé zpravodajství o geoinformatice, již od roku 2002

6/2009

Geoinformatika pomáhá v krizi

www.geobusiness.cz

www.geobusiness.cz

Ivo Steiner: Od plynovodu k navigacím Garmin

Mise #5: Jak vzniká Digitální mapa Prahy

ČR: 65 Kč / SR: 109 SK / 3.62 € (předplatné ČR: 43,50 Kč / SK: 1.975 €) Europe: € 6.90 | World: US$8.99

červen (6/2009) |   GeoBusiness


Víte, co dělá Zeměměřič?

Zeměměřič – časopis pro všechny, co se chtějí dozvědět o katastru nemovitostí, geodézii, kartografii a pozemkových úpravách Ročně 6 čísel za 393 Kč, pro studenty za 250 Kč Předplatné — www.zememeric.cz/objednavky Chcete si časopis nejdříve prolistovat? Ukázkový výtisk vám pošleme rádi zdarma. Na adresu redakce@zememeric.cz pošlete e-mail, ve které uveďte své jméno a poštovní adresu, na kterou Vám máme ukázkový výtisk doručit.


geobusiness červen 2009 8. ROČNÍK / ČÍSLO 6

Téma

4 Krize a geoinformatika jak se hospodářská krize projevuje na geoinformačním trhu?

Rozhovor

foto na obálce: 1x archiv evropské unie, 1x redakce

foto na této stranĚ shora: 1x j. hnojil, 3x m. jančík

24 Ivo Steiner: Od plynovodu k navigacím Garmin s marketingovým ředitelem firmy picodas praha o možnostech využívání navigačních přístrojů.

Reportáže

08 Metadata podle INSPIRE o semináři zaměřeném na využívání metadat. 09 Výsledky Mapy roku rovněž letos se konala celostátní soutěž o nejlepší mapové dílo. 3 Atlas voleb v olomouci křtili neobvyklý výstup kartografů. 6 Netuctový GISáček dvanáctý ročník studentské konference se uskutečnil v ostravě. Diverzita geografie síť herodot se zabývá geografií ve vysokoškolském vzdělávání. 8 Kdo potřeboval T602? reportáž z druhého národního kongresu české asociace pro geoinformace, který se v květnu konal v brně.

Radar

05 Radar aktuality z domova a zahraničí. užijte si svoji dávku novinek z geoinformačního světa 06 Kalendář akcí rozděleno na čr+sr a zahraničí. víme, jaké akce se budou konat letos i v roce příštím. 0 Kraje jako na dlani každý měsíc novinky z regionů české republiky.

Seriály

30 Mise #5: Digitální mapa Prahy v praze vzniklo celosvětově unikátní technické dílo, proto jsme se vypravili na Útvar rozvoje hlavního města prahy, abychom zjistili, jak vznikalo. 34 Turistická mapa 4. díl seriálu Jak se co dělá... když si v knihkupectví koupite turistickou mapu, víte co předcházelo jejímu vzniku? 3 Přežije turistická mapa? ve světě všudypřítomných gps navigací by se mohlo zdát, že turistická mapa je na ústupu.

Řešení

29 Jak je důležité míti KMAPY společnost gepro představuje online řešení pro práci s daty katastru nemovitostí. 38 Nový POZEM+ je tady společnost hsi uvedla na trh novou verzi programu pro zpracování pozemkových úprav. 40 Digitální mapa Prahy a ArcGIS článek společnosti arcdata praha o software esri arcgis a jeho využití v digitální mapě prahy.

Hádanka

42 Republika ze vzduchu madonna na rumišti. uhodněte místo, které jsme pro vás vybrali v oblíbeném seriálu?

geobusiness je nezávislý časopis, který nestranně informuje o dění v geoinformatice a v řadě dalších oborů jako je gPs, katastr nemovitostí, kartografie či fotogrammetrie a dPz.

www.geobusiness.cz

Rozhovor s Ivo Steinerem: Od plynovodu k navigacím Garmin (str. 24)

Kdo potřeboval T602? (str. 18) reportáž z národního kongresu cagi

Mise #5: Digitální mapa Prahy (str. 30) jak vznikalo unikátní technické dílo?

Jak se co dělá: Turistická mapa (str. 37)

Máte aktualitu, námět na reportáž nebo zajímavý rozhovor? Volejte nebo pište SMS: 775 239 478.

červen (6/2009) |   GeoBusiness

3


ÚvodníK

Léto Milé čtenářky, vážení čtenáři, náš seriál, ve kterém připravujeme reportáže z nejrůznějších geoinformačních pracovišť, oslavuje v tomto čísle GeoBusinessu „výročí“. Tentokrát jsme se vypravili podívat na rozsáhlý projekt Digitální mapa Prahy. Průvodci nám byli Jiří Čtyroký a Marta Toušková z Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. V rozhovoru čísla jsme si povídali s Ivo Steinerem ze společnosti Picodas Praha o možnostech využívání GPS navigací a mimo jiné také o tom, zda mobilní telefony vybavené čipem na příjem signálu GPS ohrozí trh s navigačními přístroji. Přinášíme vám také reportáže z řady akcí, které se v uplynulých měsících konaly. Je vidět, že geoinformatici mají o čem diskutovat a že ani v době digitalizace neustává zájem o to setkávat se. Turistickou mapu jste asi již v rukou někdy drželi. Víte, co předchází tomu než si ji můžete v knihkupectví koupit? V seriálu „Jak se co dělá“ se o procesu výroby turistické mapy dozvíte různé zajímavosti. Na závěr úvodníku opět připomenu, že k dispozici máte celý archiv předchozích sedmi ročníků GEOinformace a GeoBusiness včetně možnosti jej fulltextově prohledávat. Archiv jsme věnovali všem čtenářům zcela zdarma. Celkem je to 1293 stran textu od roku 2002. PDF jednotlivých čísel si můžete prolistovat a posléze třeba také stáhnout ze stránky www.geobusiness.cz/archiv. Pokud se vám GeoBusiness líbí, podpořte jej tím, že si jej předplatíte. Za ty peníze (pouhých 437 Kč ročně za 10 čísel) to určitě stojí. Adresa je www.geobusiness.cz/predplatne (která vás přesměruje přímo na stránku s objednávkovým formulářem). S pozdravem pěkného léta, Josef Hnojil, šéfredaktor a vydavatel časopisu

FAQ – ptáte se nás:

Odpovědi na otázky... • Jakým způsobem vybíráte zprávy do rubriky Aktuality? • Měl/a bych zájem napsat pro GeoBusiness článek/případovou studii. Jak mám postupovat? Jak by měl být článek dlouhý? • Existuje studentské předplatné GeoBusinessu? • Rádi bychom v GeoBusinessu inzerovali své služby a řešení. Kde najdeme mediální plán a inzertní podmínky pro GeoBusiness? ... na tyto a celou řadu dalších otázek si můžete přečíst odpovědi na www.springwinter.cz

Výzva čtenářům K 20. výročí česko - slovenské geoinformatiky hledáme podkladové materiály (fotografie, videozáznamy, sborníky, hardware, screenshoty ze software apod.) a pamětníky/pamětnice, kteří jsou ochotni se podělit o své zážitky s ostatními čtenáři. Máte doma či v kanceláři schované archivní materiály? A jste ochotni je ukázat ostatním geoinformatikům? Ozvěte se, prosím, na telefonní číslo +420 775 239 478 nebo pošlete e-mail na josef.hnojil@geobusiness.cz 4 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

GeoBusiness ...srozumitelně o geoinformatice v praxi měsíčník o geoinformatice v praxi 8. ročník, vydání červen 2009 (číslo 6/2009) www.geobusiness.cz, e-mail: redakce@geobusiness.cz Redakce Šéfredaktor: Josef Hnojil (e-mail: josef.hnojil@geobusiness.cz,  mobil: 775 239 478, skype: jhnojil) Redakce: Miloslav Jančík, Jaroslav Burian Redakční spolupráce: Roman Ožana, Alena Vondráková,  Jakub Miřijovský, Jan Heisig, Miloš René Výroba Grafika a sazba: redakce Adresa redakce Springwinter, s. r. o., Rybalkova 29, 101 00 Praha 10 tel./fax: 251 565 572 mobil: 775 239 478, 603 787 118 e-mail: redakce@geobusiness.cz Vydavatel Springwinter, s. r. o., Brtnická 1169/9, 101 00 Praha 10 Tištěná a internetová inzerce Josef Hnojil (tel.: 775 239 478,  josef.hnojil@geobusiness.cz, skype: jhnojil) Radek Petr (tel.: 603 787 118,  redakce@zememeric.cz, skype: radekpetr) Ceník inzerce najdete na www.springwinter.cz Předplatné, nové objednávky  přes web www.predplatne.cz  emailem na geobusiness@predplatne.cz na Slovensku objednávejte na www.predplatne.sk Distribuce a doručování předplatného A.L.L. production s.r.o., Areál VGP - Budova D1,  F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice Registrace ISSN 1802-4521 Evidence MK ČR E 18118 Periodicita: V roce 2009 vyjde 10 čísel. Náklad tohoto čísla: 2 500 kusů Uzávěrka čísla: 10. června 2009 Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Autorská práva k časopisu a navazujícím elektronickým publikacím vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Přetisk, přepracování, překlad do jiného jazyka a jiné užití díla nebo jeho části, jakož i zařazení díla do jiného díla (souborného, spojení s dílem jiným, zařazení do jakékoliv formy elektronické publikace ap.) bez písemného souhlasu vydavatele jsou zakázány. + Právní režim autorských děl nabídnutých redakci se řídí autorským zákonem č. 35/1965 Sb. a vyhláškou MK ČR č. 55/1978 Sb. (výjimky z povinnosti sjednávat písemně smlouvy o šíření literárních a jiných děl). + Rukopisy redakce nevrací. V případě přijetí díla k uveřejnění redakce autora o této skutečnosti uvědomí. Tím nabývá vydavatel výhradní práva k šíření přijatého díla časopiseckou formou včetně možnosti zveřejnění na webových stránkách časopisu, vydání na CD/DVD nebo jiným způsobem v elektronické podobě. + Autorská odměna bude poskytnuta jednorázově do pěti týdnů po prvním uveřejnění příspěvku, ve výši určené interním sazebníkem a zahrne i odměnu za případné vydání díla v elektronické podobě. Po uplynutí jednoho roku od prvního vydání příspěvku je autor oprávněn jej uveřejnit i jinde bez předchozího písemného souhlasu vydavatele.

časopisy vydavatelství springwinter, s.r.o. geobusiness, zeměměřič, Kompendium geoinformatiky. obsahy časopisů jsou součástí monitoringu médií, provozovaného společností newton media.

Prosíme, recyklujte: Abychom k vám časopis dopravili v neporušeném stavu,  balíme jej do igelitového obalu. Prosíme, abyste obal  vyhazovali do nádob, určených pro sběr plastů.


RADAR

Aktuality z domova i ze světa RADAR ... VŽDY POSKYTUJE SKVĚLÝ SERVIS

ilu: archiv

strojírenství, stavebnictví, mapování a GIS již od roku 1991. Zároveň firma XANADU funguje jako autorizované školicí středisko Autodesk a autorizovaný developer Autodesku. Podílí se rovněž na lokalizacích aplikací Autodesk do češtiny.

Data katastru v XML Český úřad zeměměřický a katastrální nově poskytuje vybrané údaje ve formátu XML. Prostřednictvím aplikace „Webové služby dálkového přístupu“ (WSDP) je tak rozšířena dosavadní aplikace Dálkový přístup (DP) o nové programové rozhraní pro přístup k datům katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje napojení informačních systémů jednotlivých uživatelů na zmíněné programové rozhraní a jeho prostřednictvím využívání katastrálních dat. DP i WSDP přistupují ke stejným datům KN a obsahově jsou jejich výstupy shodné. Aplikace WSDP je stejně jako aplikace DP placená a využít ji mohou jen registrovaní uživatelé. Pro využívání aplikace WSDP je nutné mít u Českého úřadu zeměměřického a katastrálního založen zákaznický účet. Pro WSDP je třeba založit samostatný účet, který není možné kombinovat se zákaznickým účtem pro další služby. www.geobusiness.cz

Aplikace WSDP je připravena pro použití všemi skupinami uživatelů (platící uživatelé, bezúplatní uživatelé, ověřovatelé) za shodných podmínek jako u aplikace DP. Prostřednictvím aplikace WSDP je možné získat sestavy Výpis z katastru nemovitostí (LV), informace o parcele, budově a jednotce a přehled vlastnictví – vše ve formátu PDF nebo XML. Výrazným způsobem se tak usnadní online spolupráce informačních systémů s daty katastru nemovitostí. Ocenění pro XANADU Společnost XANADU převzala z rukou Autodesku ocenění největšího prodejce roku 2008. Zároveň byla firma XANADU oceněna i jako nejlepší prodejce řešení pro GIS a mapování za rok 2008. Největším prodejcem Autodesku v ČR a SR je firma XANADU již 15 let po sobě. XANADU je Premier Solutions Provider (PSP) firmy Autodesk a dodává řešení pro

GEODIS Brno bude snímkovat plynovod Nabucco Společnost GEODIS Brno podepsala smlouvu s bulharskou inženýrskou společností na realizaci projektu, jehož cílem je uskutečnit letecké skenovací práce na trase plánovaného plynovodu na území Bulharska, které jsou součástí projektu Nabucco. Cílem plánovaného plynovodu je snížit závislost států Evropské unie na dodávkách plynu z Ruska. Tento plynovod má přivést kaspický plyn do Rakouska přes balkánské státy. Přípravy tohoto projektu začaly již v roce 2002, kdy proběhla první jednání mezi rakouskou OMV a tureckou společností Botas. Projekt byl oživen v roce 2009 hlavně díky plynové krizi, kdy přes Ukrajinu netekl ruský plyn dál a jeden ruský plynovod byl tak prakticky zcela odstaven. GEODIS použije pro projekt mapování vlastní letecký skener Leica AlS50-II společně s digitální kamerou a kombinací těchto technologií bude vytvořena ortofotomapa a digitální model terénu. Geodata z 392 kilometrů dlouhé trasy budou použita pro projekční činnosti plynovodu.

69 milionů čtverečních kilometrů Německá společnost RapidEye, která provozuje vlastní družice, oznámila, že po sto dnech provozování satelitního systému pokrývá plochu o rozloze 69 milionů čtverečních kilometrů. Z 80 procent jde o bezoblačné, tedy velmi kvalitní snímky, které pokrývají především Evropu, USA, Brazílii a Čínu. Některé oblasti severní polokoule byly nasnímkovány na počátku jara a následně budou snímkovány v několika časových horizontech. To může být užitečné například pro oblast zemědělství, pro zjišťování stavu zemědělských plodin nebo pro predikci sucha. Satelitní systém RapidEye se skládá z pěti satelitů, které jsou schopny pořizovat multispektrální snímky vysokého rozlišení. Za jeden den je možné nasnímkovat až 4 miliony čtverečních kilometrů. Města ve 3D Společnost TeleAtlas oznámila dostupnost 3D realistických modelů měst určených zejména pro navigační zařízení. Data jsou nabízena v podobě 3D modelů městských center pro zlepšení přehlednosti a přiblížení se realitě pro navigaci pomocí mobilních navigačních zařízení. Modely by měly uživatelům usnadnit orientaci ve městě a napomoci při hledání lokalit nebo služeb. Městské modely patří do sady pro-  červen (6/2009) |   GeoBusiness

5


radar

2009 - ČR a SR

srpen 13. – 16. 8. / EUGEO 2009, Second International Congress on the Geography of Europe / Bratislava září 7. – 8. 9. / GeoForum cs 2009/ Brno / www.intergraph.cz 10. – 11. 9. / Geografické aspekty středoevropského prostoru / Masarykova univerzita, Brno 15. 9. / zaslání předběžných přihlášek a přihlášek referátů včetně rozšířeného abstraktu na konferenci GIS Ostrava 2010 15. – 18. 9. / Geoecological Problems of High Mountains / Tatranská Lomnica, Slovensko 17. – 18. 9. / 12. Setkání uživatelů T-MAPY / Špindlerův Mlýn / www.tmapy.cz 17. – 18. 9. / 17. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu / Znojmo / www.uur.cz 29. 9. / Student GIS Projekt 2009 – 5. studentská konference / Olomouc / www.arcdata.cz 29. – 30. 9. / DGI CEE - GIS Defence & Security Strategies For Central & Eastern Europe / Praha / www.dgicee.com 30. 9. – 2. 10. / 18. Kartografická konference / Olomouc / www.18kk.upol.cz

2009 - svět

červenec 5. – 8. 7. / 15th International Symposium on Society

Chybí v kalendáři vaše akce? Pište na redakce@geobusiness.cz.  Zveřejnění v kalendáři je zdarma. Informace o akcích jsou platné k datu vydání časopisu.

and Resource Management - Indigenous Peoples, Community Mapping and Social Impact Assessment: New Directions in Land Use Planning / Vídeň, Rakousko

/ www.issrm09.info 7. – 10. 7. / GI_Forum 2009 / Salzburg, Rakousko / www.gi-forum.org 13. – 14. 7. / Geosensor Network 2009 / Oxford, Velká Británie / www.comlab.ox.ac.uk/geosensornetworks/ 13. – 17. 7. / ESRI Users‘ Conference / San Diego, USA / www.esri.com/uc 27. – 31. 7. / GeoWeb 2009 / Vancouver / geowebconference.org srpen 26. – 28. 8. / Whispers - Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing / Grenoble, Francie / www.ieee-whispers.com 26. – 29. 8. / Royal Geographical Society Annual International Conference – Geography, Knowledge and Society / Manchester, Velká Británie / www.rgs.org/ac2009

září 2. 9. / ISPRS Workshop: Laser Scanning 2009 / Paříž, Francie / http://laserscanning2009.ign.fr 2. – 4. 9. / 6th International Symposium on LBS &

6 GeoBusiness  |  březen červen 2009 (6/2009)

říjen 5. - 6. 10. / Konference 3IN e-governmentu / Brno / www.3-in.cz 8. 10. / Bentley Utility/Mapping Forum 2009 / Brno / www.bentley.cz 9. – 10. 10. / Regionální geografie: Ano či ne a jak? (seminář o výuce regionální geografie na školách) 19. – 20. 10. / 15. ročník setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS / Brno / www.gepro.cz 21. – 22. 10. / 18. konference GIS ESRI v ČR / Praha / www.arcdata.cz listopad 3. 11. / Den malých obcí / Vyškov / www.triada.cz 5. – 6. 11. / 17. Slovenské geodetické dni / Žilina / www.geodni.sk 10. 11. / Den malých obcí / Praha / www.triada.cz 18. 11. / Den GIS/ celý svět / www.gisday.com listopad / Seminár GIS v archeológii / SAGI, www.sagi.sk listopad / Implementácia INSPIRE v podmienkach SR / Bratislava / www.sagi.sk 23. - 24. 11. / Současnost a budoucnost krizového řízení / Praha / www.tsoft.cz leden 2010 24. – 27. 1. / GIS Ostrava 2010 / Ostrava / http://gis.vsb.cz/gis2010

TeleCartography / Nottingham, Velká Británie /

www.lbs2009.org 4. 9. / ISPRS Workshop - Object Extraction for 3D City Models, Road Databases and Traffic Monitoring Concepts, Algorithms, and Evaluation / Paříž, Francie /

www.ipk.bv.tum.de/isprs/cmrt09/ 21. – 25. 9. / COSIT‘09, 9th International Conference on Spatial Information Theory / Aber Wrac‘h , Francie / www.cosit.info 22. – 24. 9. / INTERGEO 2009 / Karlsruhe, SRN / intergeo.de říjen 9. – 12. 9. / Digital Earth / Peking, Čína / www.isde6.org 20. – 23. 10. / Free and Open Source Geospatial Software (FOSS4G) Conference 2009 / Sydney, Austrálie / 2009.foss4g.org listopad 15. – 22. 11. / XXVI International Cartographic Conference / Santiago, Chile / http://cartography.tuwien.ac.at/ica/ prosinec 1. – 3. 12. / Earth from Space – The Most Effective Solutions / Moskva, Rusko / www.transparentworld.ru/conference/2009/en/ duben 2010 9. – 16. 4. / International Federation of Surveyors (FIG) 2010 / Sydney, Austrálie / www.fig2010.com 11. – 16. 4. / XXIV FIG International Congress / Sydney, Austrálie / www.fig.net

Poznámka k používání kalendáře: Údaje šedivou barvou zatím nebyly upřesněny pořadatelem.

konference, semináře, školení, kongresy, uzávěrky soutěží a výběrových řízení

Uveřejňování informací o akcích v kalendáři geobusinessu je zdarma. Pořádáte konferenci, seminář, výstavu? nebo víte o akci, která v kalendáři zatím není? Pište na adresu redakce@geobusiness.cz.

KALENDÁŘ


GIS Ôešení Autodesk

 duktů, které zahrnují plány měst, zájmové body, hlasové mapy nebo rychlostní profily a které jsou určeny zejména pro GPS přístroje Mio, Pioneer a Sony. V průběhu června by mělo být pokryto 40 nejvýznamnějších evropských měst, v plánu je mapování dalších lokalit. V roce 2010 TeleAtlas očekává pokrytí stovek měst v Severní Americe, Asii a v Evropě.

Mapa Topo Czech Pro již ve verzi 3 Společnost Picodas Praha představila novou verzi digitální mapy Topo Czech Pro verze 3. Tato digitální vektorová mapa je kombinací turistické mapy a autoatlasu, zahrnuje tedy vedle podrobného turistického obsahu i kom-

pletní silniční a uliční síť. Celkový počet ploch, linií a bodů přesahuje 15 milionů segmentů. Ačkoliv je to mapový produkt digitální kartografie,u kterého se těžko určuje měřítko, lze Topo Czech 3 podrobností a přesností zákresu přirovnat k podrobnosti papírové mapy 1 : 10 000. Vedle turistiky najde mapa ve spojení s navigačními přístroji své uplatnění také v řadě oborů, které jsou závislé na znalosti terénu nebo sběru terénních dat. Použití podrobnějšího zdroje dat (při stejné hustotě zákresu obsahuje mapa 1 : 10 000 zhruba 25-krát více prvků než mapa 1 : 50 000) mělo vedle velkého zvýšení počtu prvků vliv také na přesnost polohy. Ta se pohybuje ve většině případů do 10 metrů. Topo Czech 3 Pro je určena pro uživatele navigací nebo software značky Garmin. Důvodem omezení na tuto značku je, že Garmin jako jediný výrobce přenosných GPS navigačních přístrojů na trhu dává k dispozici popis používaného formátu navigačních map a software, který jejím partnerům umožňuje vytvořit libovolnou mapu z místních mapových zdrojů. • — z tiskových zpráv připravila redakce

PÔesné údaje v každém okamžiku

Autodesk Topobase 2010 komplexní tvorba, správa a publikování geoprostorových dat

Personálie: Lehotský do Intergraphu

Štefan Lehotský (47) je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, oboru matematická informatika a teoretická kybernetika. Má bohatou praxi v práci s databázovými systémy, komunikaci s uživateli, analýzou jejich požadavků a návrhy řešení. Podílel se na vývoji a implementaci provozně technického systému pro E.ON Česká republika, včetně jeho integrace s dalšími systémy. Do společnosti Intergraph CS nastoupil na pozici aplikačního inženýra pro utility. • — (red)

www.geobusiness.cz

školicí stÔedisko Autodesk

www.xanadu.cz info@xanadu.cz

inzerce

foto: archiv intergraph cs

3D dopravní data pro Německo Společnost Intermap Technologies představila 3D dopravní data určená zejména pro navigační zařízení. Jde o první ucelenou sadu přesných 3D vektorových dat pokrývajících celé Německo. Data zahrnují všechny druhy silnic, což činí více než jeden milion kilometrů. 3D údaje jsou odvozeny z nedávno dokončeného digitálního výškového modelu pokrývajícího všechny země západní Evropy. Data je možné využít zejména v automobilovém průmyslu nebo pro podporu pokročilých asistenčních systémů nebo pro řízení procesů, které jsou závislé na přesných vektorových datech (například řešení logistických problémů pomocí síťových analýz). Existuje řada výzkum-

ných projektů, které se zabývají využitím takovýchto dat pro snížení emisí a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 3D silniční data mohou výrazně zvýšit energetickou efektivitu u hybridních elektrických vozidel prostřednictvím inovativních technologií, jako například pomocí prediktivní silniční topologie. V kombinaci s automatickou převodovkou dokáže celý systém dopředu znát, zda vozidlo pojede po rovině, do kopce nebo z kopce a dokáže podle toho zařadit nejoptimálnější rychlostní stupeň. Díky tomu je možné ušetřit značné množství energie, tedy paliva. Pro zvýšení bezpečnosti byly ve spojení s 3D daty otestovány systémy automatického polohování světel, tak aby byl terén osvětlen vždy co nejlépe. Intermap právě pracuje na tvorbě podobné 3D silniční sítě také pro ostatní evropské země.

www.cadforum.cz

červen (6/2009) |   GeoBusiness


radar

Metadata podle INSPIRE

Zástupkyně CENIA Jitka Faugnerová a Lenka Jirásková informovaly o stavu transpozice směrnice INSPIRE, která bude do českého právního řádu transponována novelou zákona o právu na informace o životním prostředí č. 123/1998 Sb. Novela zákona prošla koncem letošního dubna prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a v průběhu července 2009 k ní budou formulovány prováděcí vyhlášky, které upraví poskytování souborů prostorových dat a služeb v České republice. Poskytování na mezinárodní úrovni, které samozřejmě ovlivní i vnitrostátní poskytování dat a služeb na nich založených, bude stanoveno prováděcími či implementačními pravidly, která budou vydávána jako nařízení ES a budou přímo aplikovatelná pro jed-

2. května 2009 se v rámci doprovodných akcí společné mezinárodní konference Informační systémy v zemědělství a lesnictví a INSPIREd CEESDI konal seminář zaměřený na metadata podle INSPIRE. Organizátorem byla Česká informační agentura životního prostředí CENIA, která informovala o vývoji transpozice a implementace evropské směrnice INSPIRE (INfrastructure for SPatial

InfoRmation in Europe) a zároveň věnovala velký prostor soukromé sféře k prezentacím vlastních řešení.

inzerce

Main Conference:

September 29th-30th, 2009 Venue:

The Marriott Hotel, Prague, Czech Republic

Geospatial Information Strategies In

RegisteR Now: www.dgi.com oR email: dgicee@wbR.co.uk

Contac tU For Spe s cial Discou nts!

CENTRAL & EASTERN EUROPE Supporting Critical Defence & National Security Missions Practical Advise From NATO, EU, NGA & European MoDs On How You Can: n Ensure full interoperability nationally and internationally n Support NATO in operations around the world n Integrate your GIS strategy & organisation into the EU GIS framework n Grow your relationship with other GIS organisations in Europe and globally Lead Sponsor:

Sponsored By:

From the Organisers of:

Confirmed Speakers include: Col Pavel Skala, Head of Geographic Services, Czech MoD Lt. Col. Neil Marks, National Expert, Council, EUROPEAN UNION Col. John D. Kedar, Comd JAGO, MoD UK Col. John Fitzgerald, Senior Officer Intelligence Policy, Geospatial/ Imagery/ JISR, International Military Staff HQ NATO Plus many more...

To Register T: +44 (0)20 7368 9465 F: +44 (0)20 7368 9401 E: dgicee@wbr.co.uk W: www.dgicee.com

8 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

foto: archiv organiZátorŮ konference

2. května 2009 se v rámci doprovodných akcí společné mezinárodní konference Informační systémy v zemědělství a lesnictví a INSPIREd CEE-SDI konal seminář zaměřený na metadata podle INSPIRE.


foto: 1x canon, 1x dell, 1x archiv redakce

radar notlivé státy evropského společenství bez jejich transpozice. V prosinci 2008 nabylo účinnosti první nařízení ES týkající se metadat, které pro orgány veřejné správy stanovuje první závazné termíny pro povinnosti vyplývající ze směrnice INSPIRE, a to vytvořit, aktualizovat a poskytovat metadata pro soubory prostorových dat a služby na nich založené. Termíny naplnění pravidel jsou rozděleny podle témat, do nichž data spadají, a to 24. prosince 2010 pro data a služby odpovídající tématům přílohy I a II směrnice, a 24. prosince 2013 pro data a služby odpovídající tématům přílohy I a II. CENIA dále upozornila na nařízení, která vstoupí v platnost v nejbližší době. Jde o nařízení ES, týkající se monitorování a podávání zpráv a nařízení, týkající se vyhledávacích a prohlížecích služeb, které byly 19. prosince 2008 schváleny Komisí ES a v současné době jsou schvalovány jejich překlady. V druhé části semináře představily společnosti Help Service - Remote Sensing, Intergraph CS a ARCDATA PRAHA svá řešení pro metadata v INSPIRE. • — Ivana Svatá

Zajímá vás problematika směrnice INSPIRE? Sledujte webové stránky geobusiness.cz/inspire

www.geobusiness.cz

Výsledky Mapy roku Výsledky . ročníku prestižní kartografické soutěže Mapa roku byly vyhlášeny v rámci veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha.

O

nosti České republiky. Kartografická společnost České republiky chce prostřednictvím soutěže Mapa roku podpořit vysokou kvalitu kartografických děl vydávaných na území České republiky a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná. Další podrobnosti o soutěži najdete na stránkách www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/. • — Alena Vondráková

titul Mapa roku 2008 bojovalo celkem 148 produktů, které do soutěže přihlásilo 22 producentů z celé České republiky. Nejvíce přihlášených map bylo v kategorii samostatných kartografických děl (92), následovaPřehled nominovaných a vítězných prací la kategorie atlasů, souborů v . ročníku soutěže Mapa roku a edicí map (24), kartogratučně jsou uvedeny vítězné práce. fických výsledků studentských prací (22), digitálních V kategorii Atlasy, soubory a edice map byly nominokartografických produkvány tyto produkty: tů a a plizcí na internetu (9) » Turistické mapy : 50 000 (Kartografie Praha) a v kategorii kartografic» Baťův kanál – industriální zakázka (Kartografie Praha) kých děl pro školy se v letoš» Turistické a cykloturistické mapy 1 : 25 000 (Geodézie ním roce přihlásil pouze On Line) jeden zástupce. » Městský atlas Praha 1 : 15 000 (VKU CZ) „Po deseti ročnících je » Atlas Životního prostředí Libereckého kraje (Krajský těžké hledat další výzvy úřad Libereckého kraje) a mety pro tak úspěšnou odbornou soutěž, kterou V kategorii Samostatná kartografická díla bylo nomiMapa roku je. Přesto jsme nováno celkem 5 produktů, a to: s potěšením přivítali zájem » Slavkov – Ždánický les – Hodonínsko 1 : 70 000 (Kartoo soutěž z řad úřadů veřejgrafie Praha) né správy a opět větší zájem » Lentikulární 3D mapa „Hrubý Jeseník a Králický Sněžstudentů. Česká kartograník“ 1 : 275 000 (Kartografie HP) fie se již napevno zařadila » Mapa moderní architektury Pardubického kraje mezi světové špičky produ(SHOCart) centů map a atlasů a nyní si » Česko – rozhledny a vyhlídková místa 1 : 500 000 musí tento standard udržet. (SHOCart) Snad k tomu přispěje i sou» CHKO Broumovsko – 4 jazykové verze (ROSY) těž Mapa roku v dalších ročnících,“ uvedl Vít Voženílek, V konkurencí nabité kategorii Kartografické výsledky předseda hodnotící komistudentských prací byly nominovány tyto produkty: se pro soutěž Mapa roku » Tvorba turistické mapy – mapová příloha k DP a vedoucí Katedry geoin(Tomáš Janata, ČVUT v Praze) formatiky Přírodovědecké » Atlas CHKO Pálava (Jan Miklín, OU Ostrava) fakulty Univerzity » Atlas životního prostředí v Ostravě (OU Ostrava) Palackého v Olomouci. » Proces kartografické generalizace vrstev datového skladu Hodnotící komise pro ÚHUL do měřítka 1 : 500 000 (Kateřina Smolková, UP soutěž Mapa roku 2008 Olomouc) udělila jedno zvláštní ocenění, a to Univerzitě V kategorii Digitální produkty a kartografické aplikace Palackého v Olomouci za na internetu byly nominovány tyto produkty: kartografické dílo Hranicko » Portál ÚAP a územních plánů Zlínského kraje JUAP – atlas rozvoje mikrore(Krajský úřad Zlínského kraje) gionu za přínos k hlub» Mapový portál Máchův kraj (PLAN Studio) šímu poznání regionu. » SmartMaps Office (PLAN Studio) Soutěž každoročně vyhla» Cykloatlas On-line (SHOCart) šuje Kartografické společ-

červen (6/2009) |   GeoBusiness

9


Kraje jako na dlani

Moravskoslezský kraj Krajské integrované centrum pro zpracování komunálních odpadů Zástupci Moravsko­ slezského kraje představili projekt integrovaného centra pro zpracování komunálních odpadů. Spalovna komunálních odpadů bude postavena na nejlépe dostupných technologiích (BAT) a přispěje ke

10 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

snížení emisí oxidu siřičitého, tuhých znečišťujících látek a organických látek a navíc uspoří fosilní paliva. Obdobná zařízení stojí v centru Vídně, třicet spaloven pracuje ve Švýcarsku, úzkostlivě střežícím si své životní prostředí a více než 400 spaloven funguje v rámci Evropy. Na základě vyhodnocení odborných podkladů, obyvatelé příhraničních polských obcí nebudou spalovnou negativně ovlivněni, naopak by měli pocítit snížení emisní zátěže ze zdrojů na fosilní paliva, které budou do určité míry spalovnou komunálního odpadu nahrazeny. Vyšla publikace o Moravskoslezském kraji V nakladatelství ACR Alfa vyšla pod názvem Moravskoslezský kraj dvanáctá kniha ze čtrnáctidílného projektu Zachování kulturní hodnoty a národního dědictví České republiky v Evropské unii. Čtenáři se představuje obrazem, slovem a mapou. Text je napsán na každé stránce v češtině, angličtině i němčině. Prostřednictvím 352 barevných stran s 1 500 sním-

ky a následujících rejstříků lze virtuálně procestovat kraj, který patřil vždy k důležitým surovinovým základnám a oporám hospodářství zemí Koruny české. Kniha je koncipována jako projížďka po trase znázorněné na mapě, která návštěvníka zavede téměř do všech zajímavých koutů kraje. S mapou trasy souvisí pořadí jednotlivých měst a obcí v obsahu, a proto se obě tyto části nacházejí u sebe na začátku knihy. Rozsáhlý prostor je věnován krajskému městu Ostravě. Druhou část odděluje předěl symbolicky nazvaný „Z Ostravy do kraje“. Postupně představuje známé i méně známé skvosty kraje. Kromě odkazů na hlavní pozoruhodnosti, které mají v knize samostatné prezentace, se zde čtenářům s hlubším zájmem o kraj představují méně frekventovaná místa, která mají své kouzlo a potenciál stát se turistickými cíli. Zlínský kraj E-learningové kurzy V rámci metodické a odborné pomoci zajišťuje Krajský úřad Zlínského kraje krajským a obecním zaměstnancům volný přístup do

e-learningových kurzů. Přístup je realizován prostřednictvím inovovaného vzdělávacího portálu Krajského úřadu Zlínského kraje na adrese www.rentel. cz/zlin. V rámci inovací byla přidána nová témata ze sociální oblasti, školství a zdravotnictví. V těchto blocích je možné najít informace o připravovaných kurzech, akreditacích a tematicky rozdělenou nabídku kurzů. Kurzy lze využít k individuálnímu studiu, k vyhledání a získání potřebné informace nebo k získání osvědčení o absolvování kurzu. Liberecký kraj Projekt kongresové turistiky Liberecký kraj představil jednu z možných cest, jak čelit hospodářské krizi v odvětví cestovního ruchu pomocí zlepšování poskytovaných služeb. Podstatou nového projektu kongresové a incentivní turistiky „Convention Bureau“ v Libereckém kraji je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při zajištění komplexní nabídky kongresových a incentivních činností a propagace měst a celého regionu jako vhodné kongresové destinace,

foto: 1x archiv irisbus, 1x archiv libereckého kraje

Olomoucký kraj Prostějov se zapojí do integrovaného dopravního systému Od 1. července 2009 bude součástí Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje také městská hromadná doprava v Prostějově. Možnost přestupovat mezi spoji a dopravovat se v Prostějově na jízdenku koupenou v autobusech příměstské dopravy umožní další krok v integraci veřejné dopravy v kraji. Smlouvu s městem schválila na svém zasedání ve čtvrtek 4. června Rada Olomouckého kraje. Smlouva s Prostějovem navazuje na předchozí dohody s Olomoucí, Přerovem, Prostějovem, Šumperkem, Zábřehem a Hranicemi.


radar

a tím zvýšení přínosu a rozvoje celého odvětví cestovního ruchu. Projekt navazuje na celostátní projekt agentury CzechTourism. Implementace soustavy Natura 2000 Liberecký kraj zahájil implementaci soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji, spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Životní prostředí. Cílem je realizace přípravných prací k zajištění ochrany dvaceti evropsky významných lokalit v Libereckém kraji. Na realizaci kraj získal dotaci 4,2 milionu korun. Postupně budou provedeny terénní průzkumy těchto lokalit s cílem získat podklady pro zpracování plánů péče o lokality. Součástí projektu je také bližší identifikace hranic lokalit. Do jednotlivých lokalit budou umístěny informační tabule, jejichž náplní bude informovat obyvatele i návštěvníky o předmětu ochrany, jeho biologii, jeho ochraně a příčinách ohrožení. Projekt potrvá do roku 2011 a v rámci stejné prioritní osy bude připraven další, navazující projekt, jehož účelem bude dokončení implementace evropsky významných lokalit do soustavy Natura 2000. Pardubický kraj Historie komunikací V pardubickém kraji vyšla publikace o historii a vývoji správy a výstavby pozemních komunikací v Pardubickém kraji. Kniha přibližuje vývoj veřejné a silniční správy, připomíná nejstarší obchodní cesty

www.geobusiness.cz

centrech, knihkupectvích a dalších místech za doporučenou cenu 79 korun. Distributorem map je karlovarské vydavatelství Promenáda.

a stezky, nahlíží pod pokličku údržby komunikací její více než tisícileté historii. Nezapomíná ani na odborné školství a představuje současného hospodáře, krajskou Správu a údržbu silnic Pardubického kraje. Nechybí podrobná fotodokumentace, která přibližuje historické cestářské mapy, původní i současnou techniku a také nejnáročnější a nejnákladnější modernizace silničních staveb, například pardubického mostu Pavla Wonky. Karlovarský kraj Kraj má mapu tajemných míst Karlovarský kraj má novou publikaci věnovanou tajemným místům. Lidé na mapě najdou 85 míst opředených tajemstvím přede-

vším v okolí Karlových Varů. Podle autorů mapy mají tyto oblasti jednoznačně pozitivní náboj. Jde o sedmou mapu ediční řady „Karlovarsko – západní Čechy“ vydanou v měřítku 1 : 75 000 nákladem tři tisíce kusů. Mapa tajemných míst Karlovarsko – západní Čechy vznikla ve spolupráci se spisovatelem Stanislavem Wieserem a historikem Stanislavem Burachovičem, kteří vybírali jednotlivé lokality jak po stránce turistické dostupnosti, tak z hlediska pozitivní energie. Kraj odkoupil prvních tisíc kusů mapy k propagačním účelům, čímž významně přispěl na její vydání. Mapu mohou obyvatelé kraje i turisté zakoupit v info-

Královéhradecký kraj Za evropské miliony si lidé v kraji mohou zvýšit kvalifikaci Více než 170 milionů korun, které Královéhradecký kraj získal z fondů Evropské unie, pomůže v regionu lidem k dalšímu profesnímu vzdělávání. Kraj tyto finance rozdělí v příštích šesti letech mezi školy, ale i vzdělávací nebo poradenská střediska. O přidělení dotace pro Královéhradecký kraj nedávno rozhodlo ministerstvo školství. Finance bude kraj poskytovat na rozvoj nabídky dalšího vzdělávání a na podporu vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek. Současný grant navazuje na minulé programové období, ve kterém Královéhradecký kraj rozdělil téměř 44 milionů korun na podporu nabídky dalšího profesního vzdělávání. V kraji tehdy vzniklo 85 nových vzdělávacích programů. V pilotních kurzech se proškolilo téměř 3 000 účastníků a dalších bezmála 900 lektorů si zvýšilo svoji kvalifikaci absolvováním různých vzdělávacích kurzů zaměřených například na oblast cizích jazyků, informačních technologií, řídicích systémů ve strojírenství a elektrotechnice či vzdělávání školitelů resuscitace.

červen (6/2009) |   GeoBusiness

11


Kraj dá na provoz cyklobusů 3,5 milionu korun Zhruba 3,5 milionu korun letos Královéhradecký kraj poskytne na podporu oblíbených linek cyklobusů. Dotaci obdrží autobusové linky, které milovníkům cyklistiky nabízí přepravu i s koly v Orlických horách, Krkonoších, Kladském pomezí i Českém ráji. Speciální linky cyklistům slouží v Krkonoších, Orlických horách, Kladském pomezí a v Českém ráji. Cyklisty vyvezou například z Hradce Králové na Pomezní boudy v Krkonoších či do Jestřebích hor. První cyklobusy se letos rozjely na začátku května. Ročně najedou cyklobusy v Královéhradeckém kraji přes 140 tisíc kilometrů. Projekty, které pomohly zlepšit cestování turistů s koly, podpořil kraj za poslední tři roky zhruba 26

miliony korun. Na provoz cyklobusů pak přispěl kraj za předchozí dva roky prostřednictvím grantů přes pět milionů korun. Plzeňský kraj Nová ortofotomapa Plzeňského kraje Plzeňský kraj v roce 2008 pořídil novou ortofotomapu (letecké snímky) celého území Plzeňského kraje. Ortofotomapa byla pořízena snímkováním

v období července a srpna 2008. Technické parametry jsou: velikost pixelu 20 cm, nekomprimovaný TIFF RGB True Color - plnobarevná, s hlavičkou TFW, georeferencována v souřadnicovém systému JTSK v kladu mapových listů mapy 1 : 2 000. Stejně jako v předcházejících letech licenční podmínky uzavřené smlouvy o dílo umožňují předání díla v plné kvalitě obcím

Plzeňského kraje všech typů (obce, pověřené obce, obce s rozšířenou působností...), a to za celé obcí spravované správní území, dále zřizovaným organizacím, školám, složkám integrovaného záchranného systému a zveřejnění prostřednictvím internetu ve snížené kvalitě široké veřejnosti. Dle smlouvy zajišťují veškerou distribuci dat na obce a další organizace společnosti, které území Plzeňského kraje snímkovaly, tedy firmy GEODIS Brno a GEOREAL. Data jsou poskytována výše uvedeným obcím a organizacím zdarma (licenci uhradil Plzeňský kraj ze svého rozpočtu). • — z informací na webech a z tiskového servisu krajských úřadů připravila redakce

inzerce

Staňte se členem České asociace pro geoinformace. Získáte předplatné GeoBusinessu na rok zcela zdarma. Jednou z výhod členství v CAGI totiž je, že přístup k důležitým informacím máte zdarma. Více na www.geobusiness.cz/cagi 12 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

ilU: archiv

radar


radar

Atlas voleb

N

ovinka na kartografický trh míří z Hané v podobě Atlasu voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004 a 2008. Čtyřiašedesátistránkové dílo mapující troje poslední krajské volby bylo slavnostně pokřtěno v pátek 12. června. Křtilo se stylově – nové dílo přivítala na svět voda z řeky Moravy. Pro realizaci atlasu vznikla ediční skupina M.A.P.S., jejímž iniciátorem byla Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Pro ni to nebyl první atlas, stojí podepsána pod Atlasem podnebí a v loňském roce vydala Hranicko - atlas rozvoje mikroregionu. Spoluautorem byl uzná-

vaný politolog Pavel Šaradín, docent Katedry politologie a evropských studií. Významným způsobem přispěla i regionální pobočka Českého statistického úřadu v čele s Naděždou Demlovou. Myšlenka na tvorbu atlasu vznikla v hlavách Víta Voženílka a Zuzany Šťávové z Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého před rokem a půl. „Vždy jsme brali Český statistický úřad jako obrovský zdroj dat, ale forma jejich prezentace přes tabulky a webové stránky byla pro kartografy o ničem. Potenciál kartografického zpracování tam ovšem byl obrovský. Připravili jsme koncept – ČSÚ dodá data, my uděláme mapy a Pavel

Šaradín dodá texty. Tato myšlenka se zrodila v listopadu či prosinci 2007,“ vzpomíná Vít Voženílek. Realizace atlasu trvala rok a práci na něm si pochvaloval i politolog Pavel Šaradín. „Několikrát jsem se snažil něco zakreslovat do map, samozřejmě jednodušším způsobem. Ale lákala mě možnost pracovat na úrovni obcí,“ přiznal politolog a dodal: „Prostorová vizualizace je naprosto unikátní, protože vidíte, jak se lidé politicky chovají v obcích, jakou mají účast i další důležité parametry. Dosud jsem se pohyboval, řekněme, v rovině textové a tohle pro mě byla první spolupráce, kdy jsem mohl komentovat jednotlivé mapy. Bylo to pro mě velmi užitečné. Věřím, že spolupráce bude pokračovat dále a v oblasti volebních výsledků se najdou takové faktory, které ovlivňují člověka, když jde volit nebo nevolit. Když to vezmu s nadsázkou, mohli bychom se věnovat takovým faktorům jako je vliv počasí, kdy ze změny tlaku se vám udělá špatně, takže nemůžete jít volit. To jsou záležitosti, které v kontextu ovlivňují chování voličů,“ vysvětlil Pavel Šaradín, který vidí v kombinaci politické vědy

s kartografií velký bonus pro politické strany. Ty mohou snadno vidět místa svých volebních kolapsů a pracovat více s voliči. Slavností křest proběhl za účasti poslance Evropského parlamentu Jana Březiny, který v minulosti působil jako hejtman Olomouckého kraje a byl vedle současného hejtmana Ivana Kosatíka a předsedy ČSÚ Jana Fischera autorem předmluvy. Zároveň potvrdil velký přínos i zájem ze strany politiků o takto vyjádřené výsledky názorů voličů. „Přeji si, aby se toto dílo rozšířilo i na větší území, protože si myslím, že by ho přivítaly všechny politické strany. Je to jednoduchá, graficky přehledná informace, která je přímo pracovní informací i pro volby,“ pochvaloval si Jan Březina. Atlas má 64 stran, na nichž jsou podrobně popsány výsledky voleb do krajského zastupitelstva Olomouckého kraje v letech 2000, 2004 a 2008. Mapám byl až na jednu výjimku zvolen jako vyjadřovací prostředek nepravý kartogram zpracovaný do úrovně obcí. Atlas vydalo Vydavatelství Univerzity Palackého v nákladu šesti set kusů, a jeho cena je 235 korun. • — (mj)

inzerce

www.geobusiness.cz

červen (6/2009) |   GeoBusiness

13


téma

Krize a geoinformatika

Geoinformatika Hypoteční, finanční, globální, bankovní, hospodářská krize. Několik pojmenování pro současný stav ekonomik ve světě, k tomu se termíny jako recese, inflace a deflace staly tématy diskuzí nejen v novinových článcích, analýzách ekonomů či odborníků z různých sektorů, ale také tématem diskuzí mezi lidmi, kteří se jinak ekonomice nevěnují. Jak se krize dotýká geoinformačního světa?

V

současnosti se největší globální ekonomiky nacházejí v recesi, která bude podle předpovědí předních světových ekonomů nejhorší za posledních padesát let. Rozvojové ekonomiky jako Česká republika do ní právě vstupují především kvůli závislosti na exportu, odlivu zahraničního kapitálu a dalším faktorům. Proto si manažeři a specialisté v jednotlivých

oborech pokládají otázku, jaký dopad bude mít krize na ten či daný sektor trhu. Každý obor je do jisté míry specifický a je provázán s obory dalšími, a to především kvůli ekonomické globalizaci, která spočívá v propojování světových trhů a zapojování národních ekonomik do celosvětových vazeb. Výjimkou nejsou ani geoinformační technologie. Nikdo nepochybuje o tom,

Koho čekají těžké časy? Těžší časy co se týká objemu prodejů pravděpodobně čekají nejen poskytovatele služeb, ale i prodejce software a hardware – od GPS a geodetických přístrojů, přes software pro GIS a zpracování dat DPZ. Mnozí jejich zákazníci totiž čelí v současné době finanční nejistotě, vyvolanou perspektivou finanční krize. Můžeme očekávat, že uživatelé GISů budou dotazováni, zda opravdu potřebují upgrade na vyšší verzi

Akcie vybraných společností, obchodovaných na burze cenných papírů Společnost

Hodnota akcie 9. 3. 2009

Hodnota akcie 6. 4. 2009

38,48

11,78

17,99

BLOM ASA

61,50

10,80

12,60

-79,51

16,67

Garmin

65,50

16,73

23,10

-64,73

38,80

GeoEye

31,04

18,87

24,57

-20,84

30,21

6,65

1,50

2,38

-64,21

58,67

8,76

13,16

-48,85

50,23

Autodesk

Intermap Techn. Navteq

Hodnota akcie 12. 2. 2008

% změna od 12. 2. 2008 -53,25

% změna od 9. 3. 2009 57,72

75,85

Nokia

25,73

Tele Atlas

23,23

TOM TOM N.V.

38,76

2,84

4,45

-88,53

56,69

Trimble Navigation

27,33

12,09

16,51

-39,59

36,56

Pozn.: Navteq koupen společností Nokia a Tele Atlas společností TOM TOM N.V. Ceny akcií jsou průměrné v daný den a jsou uvedeny v amerických dolarech za jednu akcii. 14 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

software, případně upgrade hardwaru. Rozpočty na školení, které již před krizí někteří manažeři považovali za zbytečný luxus, mohou být ještě více sníženy nebo mohou být omezeny úplně. Automobilový průmysl, jenž je často považován za jednu z hlavních obětí krize, bude mít bezpochyby negativní dopad na prodej GPS navigačních systémů. Méně prodaných aut s sebou nese méně prodaných automobilových navigací, nejen těch vestavěných, ale také přenosných. Nepříznivý vliv na prodeje software pro GIS a CAD, geodetické nástroje, měřičské a laserové pomůcky bude mít určitě pokles objemu zakázek ve stavebnictví, který zasáhl nejprve Spojené státy americké a přes západní Evropu se dostal až do České republiky, která nyní čelí největšímu poklesu zakázek ve stavebnictví za poslední léta. Možnosti V důsledku krize můžeme očekávat inovace na trhu, nové marketingové strategie a příklon současných nebo nových zákazníků například k open source. Právě pro open source GIS může být současná krize výzvou. Na druhou stranu učit se novým programům a „ztrácet“ čas implementací nového technologického řešení může být velmi limitující. Nejistota v zajištění provozních financí může vyústit ve snahy o ušetření provozních nákladů a mohla by mít za následek snížení počtu zaměstnanců a neochotu nabírat novou pracovní sílu, což by negativně ovlivnilo nové absolventy na trhu práce, kteří mohou

ilu. redakce

Hospodářství

že jsou oborem multidisciplinárním a ze své podstaty zasahují do celé řady oborů lidských činností (automobilový průmysl – navigační systémy, stavebnictví, doprava, aplikace ve sféře financí, veřejná správa a mnohé další). Může tato zjevná propojenost a závislost na dalších oborech geoinformatice uškodit? Nebo se geoinformační systémy stanou nástrojem, který pomůže ušetřit finanční prostředky, urychlí a zefektivní rozhodovací procesy a pomůže firmám posílit svoji pozici na trhu?


téma začít hledat uplatnění v jiných odvětvích.

www.geobusiness.cz

schválena podpora globální ekonomiky jedním bilionem dolarů), které mají být co nejrychleji napumpovány do světové ekonomiky, byly co nejefektivněji využity. Otázkou je, jaký může mít sektor geoinformačních technologií z těchto stimulů a krizových plánů prospěch? Pokud se začnou zotavovat výše zmíněné sektory trhu jako například stavebnictví nebo automobilový průmysl a další, bude to mít

inzerce

ce 3 Ví tr. 4 s na

Jak si vedou firmy? Jednou z prvních společností, která již loni oznámila zavedení restrukturalizačního plánu, který má vést ke snížení provozních nákladů a zmírnění dopadů krize, byla americká společnost Autodesk. Součástí restrukturalizace bylo například sloučení a uzavření některých poboček společnosti, omezení cestovních výdajů a především snížení počtu zaměstnanců o 10 procent, tj. přibližně 750 zaměstnanců). Přes všechna zavedená opatření oznámila tato společnost na konci května 2009 obrat za první čtvrtletí tohoto roku ve výši 426 milionů dolarů, což znamenalo pokles 29 procent oproti stejnému období minulého roku. Podle oficiálního oznámení Autodesku dojde na základě výsledků za první čtvrtletí k dalším omezování výdajů. Důvodem poklesu je především silná vazba software Autodesku na americký automobilový průmysl. Záporná čísla přišla ve stejný měsíc také z firmy Garmin, který oznámil obrat 437 milionů dolarů za první čtvrtletí roku 2009 ve všech segmentech obchodu, což znamená pokles 34 procent oproti období v loňském roce. Nejvíce byl zasažen segment zaměřený na automobilový průmysl, kde došlo k poklesu obratu o 43 procent oproti stejnému období minulého roku. Také společnost Trimble, výrobce GPS přístrojů, byla nepříznivě zasažena poklesem objemu zakázek ve stavebnictví, což vedlo k snížení obratu v tomto segmentu o 34 % v prvním čtvrtletí tohoto roku v porovnání se stejným obdobím v předchozím roce.

Celkově klesl obrat společnosti v prvním čtvrtletí ve všech segmentech o 19 procent oproti stejnému období před rokem. Přehled několika dalších, veřejně obchodovaných firem, které se pohybují na geoinformačním trhu, uvádíme v tabulce. Zde prezentovaný výčet firem je pouze ilustrativní, zaměřili jsme se na některé veřejně obchodované firmy, které musejí svým akcio-

8 % letní sleva

pro čtenáře GeoBusinessu

nářům čtvrtletně předkládat své výsledky. Další geoinformační firmy mohou být v podobné situaci (anebo nemusejí), vzhledem k tomu, že nemusejí uveřejňovat finanční informace, můžeme o jejich aktuální situaci pouze spekulovat. Finanční podpora pro geoinformatiku Mezi hlavní nástroje, které mají snížit dopady globální světové krize, patří finanční stimuly nebo národní protikrizové plány. Hlavní obavou je, aby obrovské finanční stimuly (na posledním summitu G20

samozřejmě kladný dopad (stejně tak jako mají krizí zasažené obory negativní efekt v době recese). Pozitivně na národní a globální finanční stimuly reagovaly i akcie velkých mezinárodních společností působících na trhu. Především výrobci navigačních systémů Garmin a TomTom zaznamenali od počátku března 2009 mírný růst, ovšem v meziročním porovnání se stále nachází v červených číslech. Významnému propadu se nevyhnula ani společnost Autodesk, která si dlouhodobě drží stabilní místo na trhu a jejíž hodnota akcií

klesla meziročně o 53,3 procenta. Příkladem provázanosti trhů může být společnost TomTom, která je jako výrobce navigačních systémů silně závislá na automobilovém průmyslu a jejichž hodnota akcií se meziročně propadla o 88,5 procenta především kvůli nedostatečné poptávce, nervozitě na akciových trzích a také stoupající nedůvěře investorů. Poslední zprávy přesto signalizují mírné zklidnění (akcie všech společností za poslední tři měsíce pomalu, ale stabilně rostou) na akciových trzích a v dlouhodobém horizontu je možné očekávat stabilizaci, jež by se následně měla promítnout do reálné ekonomiky. Krize může i pomoci „Konec krize je ještě vzdálený,“ prohlásil nedávno prezident Mezinárodního měnového fondu Dominique Strauss-Kahna a s jeho názorem se shoduje většina ekonomických odborníků, kteří předpokládají, že zotavení by mohlo přijít v první polovině roku 2010. Hovořit tedy o tom, že světová finanční krize dosáhla dna, je předčasné, přestože se na hlavních světových finančních trzích začaly objevovat příznaky oživení. Na současné problémy je však možné pohlížet i pozitivně. Krize je přirozenou součástí kapitalistického systému a je v jistém smyslu i zdravá, protože očišťuje negativní jevy v ekonomice a odkrývá neschopné podniky. Před společnostmi tedy stojí další výzva a je jen na nich, jak se k ní postaví a zda si díky krizi vybudují silnější pozici na trhu nebo naopak jejich pozice na trhu se sníží. • — Lukáš Krejčí

červen (6/2009) |   GeoBusiness

15


radar / Reportáž

Netuctový GISáček P

16 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

goriích hodnocených odbornými porotami, v plakátové soutěži a také v hodnocení diváků. V odborných porotách bakalářské a magisterské sekce zasedli odborníci ze škol i praxe z ČR a SR. Známkovací systém byl obdobný jako na základních školách. Každý z porotců si pak mohl výslednou známku koncipovat individuálně podle svých vlastních kritérií, kde roli hrála nápaditost řešeného tématu, složitost řešení, způsob přednesu, přínos výsledků a také způsob jednání uchazeče v diskuzi. Obě sekce byly pro přehlednost rozděleny do tematických podsekcí, vždy s maximálně sedmi referáty. Tento způsob uspořádání do skupin tematicky souvisejících příspěvků sice ubral trochu na pestrosti jednání, avšak do jisté míry usnadnil srovnávání jednotlivých prací, byť separátně vždy v dané oblasti. Podívejme se podrobněji na jednání magisterské sekce. Atraktivním tématem, které konferenci otevřelo, jsou bezpochyby přírodní a antropická rizika. Takto byly pojednány dopady polomů v Tatrách na srážkoodtokové poměry (za použití modelu HEC-HMS), vodní eroze v povodí Stonávky

balíkem AGNPS, fluviální geomorfologické procesy v povodí Olše hydrodynamickými modely HEC-RAS a MIKE11, návrhy protierozních opatření aplikací rovnice USLE v programu ESRI ArcGIS 9.3 a dokumentován informační systém turistických tras v Nízkých Tatrách. Zvláštní pozornosti se těšila logistika činnos-

ti hasičského záchranného sboru a postupy obecnějšího hodnocení rizik. V odpolední části na přetřes přišly otázky přípravy a využití webových služeb. V pracích studentů tak byly dokumentovány cesty zpřístupnění starých map (Müllerovo mapování, 3. vojenské mapování pomocí geoportálu), výsledky inventarizace starých ovocných sadů v Bílých Karpatech (Google Maps API a Minnesota Mapserver), projednávaly se možnosti interakce mapserverů s Google Earth (za přispění technologie WMS či Easypano Tourweaver). Komplikovanější cestu nabízejí také freewarové GISy (PostGIS a GRASS GIS) s navazujícími technologiemi, například pro pre-

Výsledky soutěže GISáček 2009 Diplomové práce 1. místo: Jan Jiránek (ČVUT): Rozšíření a využití webového portálu o mapových službách 2. místo: Alena Vondráková (Univerzita Palackého v Olomouci): Analýza a geovizualizace environmentálních rizik 3. místo: Miroslav Pizur (UP v Olomouci): Webový portál pro inventarizaci starých ovocných sadů na území Bílých Karpat 4. místo: Zuzana Basíková (ČVUT): Prostorová vizualizace vybrané lokality na webu, Anton Mráz (VŠB-TU Ostrava): Geoinformačný systém pre správu budov Bakalářské práce 1. místo: Ondřej Sadílek (UP v Olomouci): Plán parků filozofické fakulty UP Olomouc s 3D vizualizací 2. místo: Radek Fujak (VŠB-TU Ostrava): 3D model ostravských areálů VŠB pro Google Earth 3. místo: Zbyněk Janoška (UP v Olomouci): Faktorová analýza výskytu vybraných botanických a zoologických taxonů 4. místo: Michal Samiec (VŠB-TU Ostrava): Návrh geografického informačního systému pro odbor školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje Postery 1. místo: Vojtěch Roupa (VŠB-TU Ostrava): Slezskoostravský hrad 2. místo: Alena Vondráková (UP v Olomouci): Analýza pohybu populace 3. místo: Miroslav Martvoň (Katolícka univerzita v Ružomberku): Využitie prostredia GML pre deskripciu kartografických dát

foto: josef polák

odvanácté se letos 12. května v Ostravě sešli účastníci studentské soutěžní konference mladých geoinformatiků. Téměř čtyři desítky rozhodně ne právě začínajících odborníků z českých a slovenských vysokých škol se utkalo ve dvou kategoriích: bakalářské a magisterské o přízeň poroty a dobré umístění svých prací. Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě jako pořadatel konference provedla zajímavý organizační tah. Zatímco v minulých ročnících si přípravné a realizační úkoly vzali na svá bedra učitelé univerzity, tentokrát klíčové úkoly museli zastat samotní studenti. Své úkoly zvládli výborným způsobem. Drobná kuriózní „zaváhání“ jen zpříjemnila atmosféru jednání konference a dodaly jí ráz jednání „doma mezi svými“, což od počátku byla pravda. Soutěž neopomenuli svou nejen virtuální přítomností ani četní sponzoři a partneři, kteří hned na místě rozhazovali sítě „ve vodách nadějných kádrů“. Ostatně pánové Josef Stromský z ELVAC Solutions, Marek Lesák z T‑MAPY a Radovan Hilbert ze SAGI a dámy Ilona Netolická z ARCDATA PRAHA a Martina Kramářová z Tieto svými osobními vystoupeními nejen že jednání konference otevřely, ale současně také podaly zprávy o svých institucích, jejich úkolech a uplatnění geoinformatiky v nich. Že schopné mladé geoinformatiky rádi uvítají, je nabíledni. Vlastní soutěžní část konference spočívala v prezentacích hlavních myšlenek a výsledků studentských prací ve dvou nastíněných kate-


foto: archiv m. klimánka

radar / reportáž

zentaci globálních seizmických dat. Praktickou variantou, zejména v současnosti, se jeví zveřejňování územních přehledů nezaměstnanosti a volných míst v desktopových a webových aplikacích za využití Google Earth API (konverze dat za použití GeoRSS). Lokalizační dokumentační technologie, resp. návrhy jejich rozmanitých uplatnění, uzavíraly jednání sekce. Ve spojení s procedurou Bernese GPS Software tak byla vyhodnocena data družice Meteosat (s podporou dat z balonů a radarů). Souvislosti mezi počasím a přesností dat GPS odezněly i v dalších pracích (testování pomocí RINEX – Receiver Independent Exchange Format). Geoinformační systémy pro potřeby lesnictví a správy budov tematicky jednání uzavřely. Počtem prací poněkud chudší, avšak stejně zajímavé příspěvky odezněly v bakalářské sekci. Obě poroty měly plné ruce práce. Definitivní vyhodnocení výsledků zůstalo v rukou, resp. počítačích studentských organizátorů soutěže. První cenu (a s ní spojenou sadu dalších unikátních předmětů) v bakalářské soutěži si odnesl Ondřej Sadílek z olomoucké Univerzity Palackého za práci „Plán parků UP Olomouc s 3D vizualizací“. V magisterské sekci zvítězil Jan Jiránek z pražského ČVUT s prací „Rozšíření a využití webového portálu o mapových službách“. První cena za plakátovou sekci zůstala díky Vojtěchu Roupovi v Ostravě na VŠB‑TU. • — Jaromír Kolejka www.geobusiness.cz

Diverzita geografie

Maria Attard z University of Malta představuje projekt GeoCube, který zdarma nabízí multimediální materiály pro výuku geografie Maria Attard má v síti HERODOT na starosti tematickou skupinu s názvem „21st Century Geography“, kam z velké části spadají geoinformační technologie. Na konferenci vedla diskuzi o geoinformatice v geografii v rámci jedné pracovní skupiny EUROGEO.

H

ERODOT je tematicky zaměřená síť, zabývající se geografií ve vysokoškolském vzdělávání. Síť, kterou koordinuje tým z Liverpool Hope University, sdružuje více než 150 organizací z 50 zemí celého světa. Cílem HERODOTu je zvyšování kvality výuky geografie a propagace, vývoj a podpora geografických disciplín. Jednotlivé aktivity jsou seskupovány do několika tematických oblastí a právě geoinformační technologie se prolínají téměř všemi. Záštitu nad letošní konferencí HERODOT převzala Univerzita v tureckém Balikesir a jako místo setkání bylo zvoleno letovisko Ayvalik. Na konferenci, která se konala v posledních čtyřech květnových dnech, se přihlásilo 66 zájemců

z 20 zemí. Letošním nosným tématem byla různorodost ve všech aspektech a souvislostech geografie. Příspěvky byly prezentovány ve třech jednacích sálech, ve kterých se vystřídalo celkem 15 tematických skupin. Celý program byl doplněn o dva workshopy. První byl zaměřen na práci v zájmových skupinách sdružení EUROGEO (European Association of Geographers, www.eurogeography.eu), které je jakousi paralelou k AAG (American Association of Geographers). Druhý workshop byl monotematicky určen projektu GeoCube (www.geo-cube.eu). Zejména projekt GeoCube si zaslouží pozornost, protože zdarma poskytuje v multimediální formě materiá-

ly pro více než padesát různých geografických témat. Ve vyzvaných referátech se účastníci konference mohli seznámit s trendy ve výuce geografie, s geografickými aspekty archeologického výzkumu v zaniklé Tróji nebo slyšeli zásadní informace o možnostech zapojení svých aktivit do sítě HERODOT. Českou republiku reprezentovali účastníci z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (MZLU) a Masarykovy univerzity v Brně (MU). Vladimír Židek a Martin Klimánek (MZLU) seznámili posluchače s využitím GIS a DPZ pro geoinformační podporu krajinného managementu na konkrétním příkladu řešení výzkumného záměru Fakulty lesnické dřevařské. Darina Foltýnová (MU) představila výuku studentů Fakulty pedagogické a zaměřila se na jejich praktickou práci s leteckými snímky a tematické mapování. Její kolega Aleš Ruda na toto téma částečně navázal příspěvkem o environmentální výchově, obsahujícím řadu zajímavých a praktických informací o výuce geografie. Zajímavých příspěvků byla celá řada, a není možné zde zmínit všechny, proto si dovolíme čtenáře odkázat na konferenční sborník, jehož příspěvky jsou v plném znění k dispozici na webových stránkách HERODOTu www.herodot. net. Síť HERODOT plní své poslání, což zaznělo i v jednom z příspěvků portugalských kolegů, tedy „Together Everyone Achieves More“. • — Martin Klimánek, MZLU Brno

červen (6/2009) |   GeoBusiness

17


radar / reportáž

Kdo potřeboval T602? Na konci května si dala česká geoinformační komunita sraz v Brně na konferenci Geoinformační infrastruktury pro praxi s podtitulem 2. národní kongres České asociace pro geoinformace. ývoj eGovernmentu, tvorba Digitální mapy veřejné správy a všudypřítomná směrnice INSPIRE, to byly pojmy, které nejvíce rezonovaly oběma sály hotelu Voroněž. Předseda programového výboru Petr Kubíček si pochvaloval zájem o akci, vždyť už při prvním bloku byl sál pro více než 250 posluchačů plný téměř do posledního místa. „Byla otázka, nakolik průběh konferenci poznamená či napomůže stažení programu do dvou dnů. Přesto pro-

gram dokázal i v ekonomicky těžké době přitáhnout rekordní účast lidí. Máme dvě stě čtyřicet registrovaných, což se domnívám, že je slušné číslo,“ pochvaloval si Petr Kubíček a k průběhu kon-

ference dodal: „Překvapil mě posun Ministerstva vnitra od loňského roku, protože začalo hrát velice aktivní úlohu. Udělali jsme předběžnou dohodu, že v případě příznivé politické situace si pro

inzerce

Rozhovory jsou nyní online.

www.geobusiness.cz/archiv

18 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

foto:autor

V


radar / reportáž

foto: 3x autor

příští rok vyžádají záštitu nad touto konferencí. To by bylo dobře a byl by to významný posun, protože původně konference řešila témata veřejné správy.“ Součástí konference byla i doprovodná výstava, která obnášela prezentaci firem. Mezi nimi nechyběla většina významných hráčů na českém trhu. „S loňskem je počet prezentujících firem prakticky shodný, rozdíly jsou v tom, že máme jednoho hlavního partnera, firmu Intergraph. Loni byli velcí partneři dva,“ vysvětlil Petr Kubíček. Co vedlo organizátory k odklonu konference od sečské tradice a zavedeného názvu Geoinformatika ve veřejné správě? „Dohodli jsme se, že Geoinformatika ve veřejné správě bude probíhat každé dva roky a ob dva roky bude národní kongres. Národnímu kongresu jsme hledali údernější název a nakonec jsme se dohodli na předsednictvu programového výboru, že se zaměříme na praktické aplikace, což by mohlo lidi oslovit více. Zvlášť v dnešní době, kdy se volá po tom, aby geoinformatika byla prakticky uplatnitelná, aby něco přinášela. A zároveň aby tam byla přidaná hodnota, ať již v souvislosti s národní legislativou nebo se směrnicemi, přicházejícími z Evropské unie, jako je třeba INSPIRE,“ dodal Petr Kubíček. Policie se odhalila K vidění a slyšení bylo ovšem více zajímavých informací. V prvním bloku přednášek předvedla aplikace používané českou policií Zdeňka Durajová z Policejního prezidia. Bylo to zřejmě vůbec poprvé, co policie nechala nahlédnout do svých mapových aplikací. „Myslím si, že na aplikacích není nic tajného. Veřejnost ví, že policie využívá i mapová data a ne jen aplikace, které jsou vidět,“ www.geobusiness.cz

vysvětlil František Habada, zástupce vedoucího operačního odboru Policejního prezidia. Policie disponuje rovněž aplikacemi pro krizové řízení, v Brně ovšem prezentovali řízení operační. „Tyto aplikace se používají v aktuální chvíli, kdy je potřeba rozhodnout o nasazení prostředků. Potřebujeme vidět, kde se síly vyskytují, kam je možné je nasadit,“ vysvětlil podplukovník František Habada. V samotné prezentaci byly představeny tři aplikace. „Aplikace Maják 158 je informační řídící systém, který slouží čistě pro skutečné řízení sil a prostředků uvnitř policie a ke které nemá veřejnost přístup. Slouží pouze k získání informace, například z tísňové linky, a dále k propojování přenosu informací mezi jednotlivými útvary policie a operačními středisky. Jejím cílem je poskytnout přehled operačním pracovníkům o pozici jednotlivých sil policie,“ začal s popisem František Habada a pokračoval: „CDI2 je aplikace, se kterou se veřejnost přímo nesetká, ale veškerá data, která jsou do ní zadávána, čerpá. Program slouží ke sběru dopravních informací. Na operačních střediscích dálničních oddělení v celé republice jsou zadávány dopravní informace, které dále datovým kanálem směřují na oddělení dopravních informací na policejním prezidiu, kde se informace verifikuje a odesílá se do NDIC, Národního dopravního informačního centra. Informace se také objeví na stránkách policie.cz, kam má široká veřejnost přístup.“ Třetí představenou aplikací je Olda (Online dopravní aktuality). „Policie má povinnost předávat NDIC dopravní informace, a naopak – NDIC nám předává své dopravní informace od ostatních subjektů. Zřízení aplikace Olda

Zaplněný přednáškový sál        Referátu Evy Kubátové z Ministerstva vnitra ČR naslouchá za předsednickým stolem Petr Kubíček, místopředseda České asociace pro geinformace            Zdeňka Durajová z Policejního prezidia

bylo víceméně nutné. Vedle dopravních informací obsahuje také aktuální informace o počasí, rozmístění kamer na komunikacích, sjízdnost silnic a další. Zkrátka věci, které policie využívá pro svoji práci,“ uzavřel vysvětlení policejních geoaplikací Habada. Veřejná správo, jak se ti daří? Nabídla konference odraz

toho, jak si stojí geoinformatika ve veřejné správě? A mohla vůbec takový obraz nabídnout? „Obecně se dá říct, že když uděláme průřez účastníky konferencí, pak je zde více zástupců centrální veřejné správy, typicky Ředitelství silnic a dálnic, a zástupců utilitních firem. Méně zástupců přijelo ze samosprávy. Pro obce s rozšířenou působností je kongres buď nezajímavý nebo příliš červen (6/2009) |   GeoBusiness

19


finančně náročný, s výjimkou zástupců obcí z jižní Moravy sem ostatní moc nejezdí. Je pravda, že tyto potenciální účastníky se nám dlouhodobě nedaří oslovovat,“ přiznal Petr Kubíček. První blok přednášek, kterému pravidelně bývá věnována největší pozornost, uzavřela Drahomíra Zedníčková z firmy GEODIS Brno referátem o zefektivnění řídících a rozhodovacích procesů s využitím geoinformací. „Jak se daří geoinformatice ve veřejné správě? Vrátím se ke svému příspěvku, ve kterém jsem vysvětlovala, co je to sdílení, distribuce a poskytování dat a že opravdu rozšiřuje povědomí a zvedá vzdělanost lidí. Když lidé vidí něco zajímavého u sousedů, inspirují se a začnou to řešit i u sebe. Třeba pojem ortofoto už není potřeba téměř nikomu vysvětlovat. Spíš vysvětlujeme, že ortofoto se dá využívat pro celou řadu situací a že to není jen hezký obrázek. Ale to není o geoinformatice jako takové,“ vysvětlila expertka GEODISu. „V malých obcích je to vždy o lidech,“ navázal její kolega Zdeněk Hotař. „Čím blíže jste k běžnému životu, tím více lidé potřebují řešit praktické záležitosti a nechtějí si komplikovat život. Komplikují si jej až ti, co jsou na vyšších řídících postech. Ve svém důsledku, když se v obci všichni znají, potřebují nějaký informační systém zejména vůči nadřízeným orgánům. Když se u nás na chalupě kdokoliv cizí objeví, hned o něm vím, protože je to narušení prostoru. V malých obcích starosta stejně všechno ví a co neví, to se dozví v neděli v kostele nebo v hospodě. K tomu nemusí mít informační systém, ten potřebuje pro vrchnost, protože ta po něm chce informace, které on ví, ale musí jim je nějak zprostředkovat.“ Obce tvoří podstatný podíl zákazníků i u společnosti GEPRO, jejichž 20 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

zástupce Oldřich Řehůřek přednesl referát o využití geodat ve veřejné správě a pro GeoBusiness přidal svůj názor na úroveň geoinformatiky v české veřejné správě. „Myslím si, že dnes už každá trochu větší obec má nějaké geoinformační řešení. Snažíme se neustále inovovat, přidáváme další služby, ale dokud nebudou digitální katastrální mapy k dispozici pro celé území ČR, budeme vždy narážet na nějaké problémy. Určitě tu ale posuny k dobrému jsou,“ přikývl Oldřich Řehůřek a dodal: „Pokud se bavíme vyloženě o samosprávě, tak obce, které chtějí, si na geoinformatiku finance najdou, částečně z vlastního, částečně čerpají dotace. Většina obcí tedy už nějaký systém používá. Problém je občas s nejmenšími obcemi, ve kterých si zastupitelé snaží vše zvládnout svými vlastními silami.“ Začarované kruhy v geoinformačním obilí Problém v menších obcích tedy často vyplývá z menší informační vzdělanosti. K jejímu zvyšování ovšem nemusejí starostové často vidět žádný důvod. „Lidé potřebují řešit svoje problémy. Znamená to, že je informační systém zajímá, pokud dokáže řešit jejich konkrétní požadavky, které právě mají. V momentě, kdy tyto požadavky pominou, systém se přestane používat a v podstatě zanikne. Pohybujeme se po spirále a vracíme se k těmto záležitostem – sice na vyšší úrovni, ale vracíme se,“ dodal Zdeněk Hotař a uzavřel: „Napřed musíte poskytnout systém a data. Až se je lidé naučí používat, tak se vrátí a začnou je teprve skutečně požadovat. Nejhorší je situace, když někdo řekne »já na to nejsem vyškolenej, já to nepotřebuju«. Kdo před lety potřeboval T602? Lidé na úřadech teh-

dy chránili vlastním tělem své psací stroje. Podobné situace se pořád dokola opakují, pouze s rozdílem, že na technologicky vyšší úrovni. Uživatelé ovšem musejí dostávat smysluplná a rozumná data, aby je chtěli začít používat a postupně se vzdělávat.“ Řešení se tedy nachází v růstu vzdělanosti, především na úrovní obcí s rozšířenou působností. „S tím naprosto souhlasím a souvisí to i se změnou struktury veřejné správy,“ přikyvuje Petr Kubíček. „Od počátku jednadvacátého století, kdy funkci okresů částečně převzaly ORP, se část dat vytratila a s nimi i odborníci, kteří přešli buď na kraje, nebo do jiné sféry. Lidé tam dělají proto, že je to nějaké pracovní místo a vzdělanost je tam v řadě případů nízká. Nám se je ale zatím nepodařilo oslovit,“ přiznává a pokračuje: „Uvažujeme o nějaké formě vzdělávání, které by bylo zaměřeno na ORP. Je to o lidech, kteří by tohle byli schopní a ochotní dělat. Vysoké školy tento typ vzdělávání dělat nebudou, prozatím jsou totiž primárně zaměřeny na jinou cílovou skupinu. Vidím však tento typ vzdělávání jako výhled do budoucna. Nemyslím pro tuto konferenci, ale spíše pro Českou asociaci pro geinformace a navázání spolupráci s obcemi pro vytvoření orgánu, který by zvyšování geoinformační gramotnosti pomáhal začlenit například do kariérního vzdělávání. Dokud zaměstnanci veřejné správy nebudou mít geoinformatiku v kariérním řádu, tak nic pro to ve většině případů dělat nebudou, protože je to pro ně práce navíc. Pokud to mezi svými povinnostmi mít budou, pak se budou účastnit také konferencí. Je to začarovaný kruh, kterému jsme doposud nebyli schopni společně zatím věnovat dostatečnou pozornost,“ dodal Petr Kubíček. • — Miloslav Jančík

foto: 2x autor

radar / reportáž


ilu: archiv jednotlivých vydavatelství

knižní servis

Manuál ke GIS ASPRS, Americká společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země vydala publikaci s názvem Manuál ke GIS. Příručka geoinformačních systémů je nejnovější knihou od ASPRS a je současně první, která se zabývá problematikou GIS. Kniha je určena pro studenty, výzkumné pracovníky a odborníky z praxe, kteří mají zájem o prostorové analýzy, hodnocení krajiny, geodatabáze a obecně geo­ informační technologie. Kniha s více než 1300 stranami je rozdělena do osmi částí, které zahrnují problematiku analýz, modelování, metadat, propojení GIS a DPZ, GPS nebo webových aplikací. Široké spektrum témat potvrzuje,že GIS hraje významnou roli v tradičních vědních oborech, jako je fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, zeměměřičství, geodézie, kartografie a počítačové vědy. Přiložené DVD s více než 300 barevných obrázků a řadu digitálních dat od řady společností a institucí včetně ESRI, ERDAS, SAIC, IVS 3D; NOAA nebo USGS. • Marguerite Madden

GIS tutoriál II Knihu s názvem GIS tutoriál II, zaměřenou zejména na prostorové analýzy, vydalo nakladatelství ESRI Press. Publikace plynule navazuje na první díl GIS tutoriálu a tentokrát se zaměřuje zejména na problematiku prostorových analýz v prostředí ESRI ArcGIS Desktop. Kniha je psána způsobem, kdy čtenáře navádí krok za krokem jednotlivými nástroji programu. Praktická cvičení v knize poskytují uplatnění pro mnoho pojmů uvedených v prvním dílu pouze v teoretické rovině. Jak už je zvykem u ESRI Pressu, součástí knihy je rovněž CD-ROM s ukázkovými verzemi programů, které využijete při procvičování úkolů v knize. • David W. Allen: GIS Tutorial II: Spatial Analysis Workbook. ESRI Press, červen 2009, ISBN: 9781589482012, Cena 79,95 USD

Kompletní průvodce síťového experta Nakladatelství Computer Press vydalo novou publikaci, věnovanou problematice počítačových sítí. Kniha na více než 500 stranách popisuje vše o směrovačích, přepínačích, rozbočovačích, protokolech, firewallech či sítích VLAN. Čtenář odhalí možnosti řešení problémů s přetíženou sítí i to, kdy a proč provést její upgrade. Kniha navíc vychází z vlastních zkušeností Garyho Donahuea, který uvádí řadu příkladů ze své pětadvacetileté praxe správce a návrháře sítí. Zaměřuje se rovněž na fungování komplexních technologií i na jejich konfiguraci ve vaší síti. Mezi další témata knihy patří informace o typech současných používaných sítí, o teorii, návrh a konfigurace firewallů s využitím firewallů Cisco PIX, o vytváření map cest a seznamů přístupu v zařízeních Cisco, dále potom o plánování a implementaci sítě nebo technologii rozdělení zátěže na serveru. •

Věcná břemena od A do Z - 4. vydání Věcná břemena, omezující vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat, jsou častým problémem, spojeným s vlastnictvím nemovitostí. Čtvrté aktualizované vydání této publikace přináší informace o jejich vzniku a zániku, o druzích věcných břemen a jejich obsahu, o způsobech oceňování věcných břemen resp.nemovitostí, věcnými břemeny zatížených. Obsaženy jsou i informace o vkládání věcných břemen do katastru nemovitostí a o daňových a účetních dopadech věcných břemen. Kniha je doplněna řadou konkrétních příkladů ocenění jednotlivých druhů věcných břemen a dalšími názornými přílohami. • Albert Bradáč, Josef Fiala a kol.: Věcná břemena od A do Z – 4. vydání. Linde Praha, červen 2009, ISBN: 978-80-7201-761-4. Doporučená cena 495 Kč

Gary A. Donahue: Kompletní průvodce síťového experta,

(ed.): Manual of Geographic

Computer Press. ISBN: 978-

Information Systems, ASPRS,

80-251-2247-1. Cena 790 Kč

červenec 2009. ISBN: 157083-086-X. Cena 135 USD

www.geobusiness.cz

červen červen (6/2009) 2009 |   GeoBusiness

21


Díky vám letos slavíme 40 let. Děkujeme za důvěru. Váš Intergraph

Intergraph Security, Government & Infrastructure

GeoBussines-vrata.indd 2

26.6.2009 13:18:28


Čtyřicet let efektivních řešení

Významní zákazníci

Společnost Intergraph patří mezi světové producenty software, který je používán pro správu prostorových informací. Geoprostorový software Intergraphu se využívá v oblastech bezpečnosti a krizového řízení, při správě a plánování inženýrských sítí, v lesnictví, katastru nemovitostí a celé řadě dalších oborů. Intergraph pomáhá velkým státním, vojenským a průmyslovým organizacím ve více jak šedesáti zemích světa při efektivnějším řízení jejich provozů či při ochraně důležité infrastruktury.

Za dobu svého působení na trhu společnost Intergraph realizovala dlouhou řadu projektů. Vybíráme z nich několik významných, o kterých byste měli vědět.

Společnost Intergraph stojí již čtyřicet let v čele vývoje inovativního využívání geoprostorových technologií a přístupů ke geoinformacím.

Český úřad zeměměřický a katastrální Zeměměřický úřad

Komplexní systémy geoprostorových informací jsou využívány při správě ve všech kritických oblastech, které ovlivňují náš současný svět – od ropy a zemního plynu přes distribuční zařízení, komunikace a dopravní sítě až po systémy veřejné a národní bezpečnosti.

Vážení čtenáři, společnost Intergraph v letošním roce slaví 40 let od svého založení. Díky našim zákazníkům, partnerům a dalším příznivcům a jejich důvěře v naši práci jsme stabilní firmou, na kterou se naši uživatelé po celém světě mohou spolehnout v každodenní práci i při plánování dlouhodobého rozvoje. Ačkoliv se Intergraph za dobu, co jej znáte, průběžně mění, základní myšlenka, se kterou firma před čtyřiceti lety v USA vznikla, zůstává stále stejná – chceme s našimi zákazníky vytvářet dlouhodobě udržitelné projekty, chceme jim pomáhat řešit jejich složitější problémy. Naši zaměstnanci pracují v desítkách poboček Integraphu po celém světě. V projektech i při vývoji technologií proto uplatňujeme globálně získané znalosti, které jsou ovšem přizpůsobené lokálním podmínkám tak, aby řešení byla vždy „ušitá na míru“ našim zákazníkům. Jako poděkování za důvěru v naši práci bychom vám rádi na následujících stranách představili ohlédnutí za minulostí i pohled do budoucnosti Intergraphu. Zavzpomínejte společně s námi na předchozí léta a inspirujte se zajímavými aplikacemi. Přeji vám příjemné čtení a hodně úspěchů s řešeními Intergraphu, Leoš Svoboda

generální ředitel Intergraph CS

GeoBussines-vnitrek.indd 1

Společnostem po celém světě integrujeme geoprostorový software a systémy do jejich podnikových informačních systémů, a to včetně náročných provozně-technických systémů, načítání komplexních dat a zjednodušování obchodních procesů. Dlouhodobě budujeme znalostní základnu, kterou používáme v konkrétních projektech. Zároveň soustavně rozšiřujeme nabídku našich produktů a služeb, abychom drželi krok s měnícím se technologickým prostředím u našich zákazníků. Společnost Intergraph CS, která byla založena již v roce 1991, zodpovídá za obchodní aktivity v České a Slovenské republice, a dále v zemích jihovýchodní Evropy a Izraeli. S více než 40 zaměstnanci je vedoucí společností v tvorbě otevřených webových služeb a interoperabilních geoprostorových řešení. Za dobu působení na trhu navázala dlouhodobou spolupráci s celou řadou významných organizací, mezi které se řadí energetický koncern E.ON (v oblasti střední a jihovýchodní Evropy), Český úřad zeměměřický a katastrální, Lesy ČR, GEODIS BRNO, Interoute ČR, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Ministerstvo zemědělství Bulharska, Transelectrica v Rumunsku či Geodetsky zavod Osijek v Srbsku. V současnosti se Intergraph aktivně zapojuje do projektů, financovaných Evropskou komisí. Je členem týmů v pěti celoevropských projektech, spojených se směrnicí INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe. V projektech Humboldt, eSDI-NET+, GIS4EU, EURADIN, NatureSDIplus se Intergraph CS zapojil do tvorby a definování pravidel využívání geoinformací, platných pro celou Evropskou unii. Zákazníci od Intergraphu vždy získají: • vysoký standard služeb, • celosvětově prověřené oborové produkty (například software pro energetiku a inženýrské sítě, veřejnou správu, lesnictví, fotogrammetrii, kartografii, dispečerské systémy) • kvalitní servis (je garantován záruční i pozáruční servis, k dispozici je rozšířená podpora produktů a aplikací), • produkty, které jsou založené na otevřených specifikacích Open Geospatial Consortium a směrnici INSPIRE pro využívání prostorových informací, • obchodní rozbory a vědomosti (konzultace pro optimalizaci provozu, vytvoření konceptů, analýzy prostředí, návrh aplikací, vývoj aplikací na klíč, implementace software v nestandardních provozech, školení pracovníků) • dodání specializovaného software, například pro kartografii, zpracování leteckých a satelitních snímků, fotogrammetrii, správu práce pracovníků v terénu a celou řadu dalších. Členství v organizacích: • OGC – Intergraph Corporation je strategickým členem Open Geospatial Consortia • EUROGI – Intergraph Corporation je členem European Umbrella Organisation for Geographic Information • CAGI – Intergraph CS je strategickým členem České asociace pro geoinformace • SAGI – Intergraph CS je členem Slovenské asociácie pre geoinformatiku Certifikáty: • Oracle Partner Network Membership • Microsoft Gold Certified Partner • SAP Certified Partner • Certifikát ISO 9001:2000

Zeměměřický úřad je tradičním a dlouholetým zákazníkem Intergraphu. První projekty Intergraphu v České republice jsou spojeny právě s řešeními pro činnosti v jeho gesci. Na platformě Intergraph byla vytvořena například první verze ZABAGED. S časem pokročily také použité technologie, v současnosti je spolupráce zaměřena především na vytvoření otevřené inter­ operabilní geoprostorové infrastruktury, která je plně v souladu s principy evropské směrnice INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe. Geoportál ČÚZK, který byl uveden do provozu již v roce 2005 (pod názvem Geoportál ZÚ), zaznamenal od té doby významný rozvoj. V současnosti Geoportál představuje hlavní internetový komunikační a prezentační prostředek celého rezortu ČÚZK. Prostřednictvím Geoportálu jsou geodata prezentována a prodávána v elektronickém obchodu. Zároveň jsou také přímo publikována prostřednictvím standardních webových mapových služeb. ČÚZK se také díky tomuto řešení zařadil na přední místa mezi evropskými vedoucími institucemi, které implementují prostorové infrastruktury a data zveřejňují v souladu se směrnicí INSPIRE. Společnost Intergraph CS je dodavatelem celého řešení Geoportálu.

GEODIS BRNO

Společnost GEODIS BRNO je významným fotogrammetrickým zákazníkem Intergraphu po řadu let. Intergraph dodal této celosvětově působící společnosti řadu analogových leteckých kamer a přesných a výkonných fotogrammetrických skenerů, které nacházejí své uplatnění i při realizaci současných projektů. Digitální fotogrammetrické stanice ImageStation se od počátku staly v GEODIS BRNO základní platformou pro pořizování 3D vektorových dat.

Lesy České republiky

Software GeoMedia společně s nadstavbovými produkty představuje nosnou technologii, jenž je využívána v aplikacích pro lesní hospodářské plány a osnovy, oblastní plány rozvoje lesa, inventarizaci lesů a řadu dalších pracovních činností. ÚHÚL rovněž využívá webové technologie pro práci s geodaty a má připravenu řadu aplikací pro publikaci geodat pro tenké klienty i standardní webové mapové služby.

Interoute

Geoinformační systém, postavený na software G/Technology, přinesl společnosti Interoute, jedné z nejrychleji se vyvíjejících technologických firem v oblasti síťového přenosu dat a hlasu, nejen potřebné sjednocení technické dokumentace a zpřesnění informací o telekomunikační síti, ale především geoinformace, které přinášejí úspory při efektivnější správě sítě. Geoinformace jsou pro Interoute klíčové také pro podporu rychlého a kvalifikovaného rozhodování, což pozitivně zvyšuje kvalitu služeb, poskytovaných zákazníkům.

E.ON

Intergraph poskytuje řešení také pro správce inženýrských sítí a telekomunikací, resp. pro oblasti distribuce elektřiny, plynu, vody i tepla. Spolupráce s energetickým koncernem E.ON se datuje již od počátku roku 1998, kdy software FRAMME společně s lokálními aplikacemi začaly využívat společnosti Západoslovenská energetika a Jihočeská plynárenská. V roce 2007 si E.ON a obě zmíněné společnosti vybraly software Intergraph G/Technology včetně aplikace G!NIUS a integračního nástroje Geospatial EI jako základ pro svůj síťový informační systém pro Českou republiku, Slovenskou republiku, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. V současnosti pracujeme na cílových konceptech a pilotních implementacích uvedeného informačního systému pro jednotlivé státy, kde E.ON působí v rámci našeho regionu.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Jedním z prvních zákazníků Intergraphu na Slovensku byl Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Počáteční projekty s ÚGKK byly spojeny s výzkumem a spoluprací v oblasti katastru nemovitostí. Rezort je také aktivním uživatelem fotogrammetrických produktů Intergraphu, včetně kompletní fotogrammetrické linky pro digitalizaci analogových snímků v rámci tvorby ZB GIS. V letech 2005 až 2007 spolupráce s ÚGKK pokračovala ve společném výzkumném projektu Národná infraštruktúra priestorových informácií, a v roce 2008 došlo k realizaci pilotního projektu Geoportálu, který byl významně zaměřený na metadata ve smyslu evropské směrnice INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rezort ÚGKK SR v současnosti stojí před výzvami, spojenými se zaváděním této směrnice do běžného života. Kromě toho je rezortu v rámci Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy přidělena prioritní samostatná osa, věnovaná katastru nemovitostí. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky mimo jiné pokračuje ve vývoji webových služeb, které jsou určeny pro publikování geodat.

Mluvíme s vámi a nasloucháme...

1969

Založena společnost M&S Computing Inc.

1980

M&S Computing se přejmenovává na Intergraph

Společně se zákazníky jsme měli příležitost diskutovat nad jejich problémy a pomoci jim nalézt efektivní řešení. Naši společnou práci díky tomu několikrát ocenila odborná porota v soutěži Geoaplikace roku, pořádané Českou asociací pro geoinformace.

1988

Intergraph poprvé prezentuje v Československu na konferenci „2001 AIP“

1990

Počátek spolupráce se Zeměměřickým úřadem

1991

Založení pobočky Intergraph ČSFR s.r.o.

1994

Intergraph se stává zakládajícím a hlavním členem OGC

1997

Uvedení software GeoMedia na trh, zahájení spolupráce se společností Jihočeská plynárenská a Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave

1998

Intergraph ČR rozšiřuje své působení do států jihovýchodní Evropy Společnost Středoslovenská energetika a Západoslovenská energetika implementují FRAMME

1999

Počátek spolupráce s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů

2001

Zahájení spolupráce se společností Lesy České republiky

2004

Zahájení prací na Geoportálu Zeměměřického úřadu

2006

Intergraph CS se zapojuje do projektů Evropské unie

Město Bukurešť

Rumunská metropole využívá již řadu let rozsáhlý geoinformační systém, postavený na technologii GeoMedia. Tento systém pomáhá řešit úkoly, spojené zejména se správou infrastruktury a aktualizací datové základny. Vytvoření a zavedení geoinformačního systému významně usnadnilo práci jedenácti stům zaměstnanců, kteří o městská geodata pečují. Systém umožňuje plnou obousměrnou interakci a správu dat. Vedle interního použití je geoinformační systém rovněž přístupný široké veřejnosti prostřednictvím internetu. Do budoucna je plánováno rozšíření systému na uživatele s mobilními jednotkami v terénu a na další organizace, které by mohly těžit z výhod dostupnosti geodat.

Intergraph CS pomohl Lesům České republiky vybudovat rozsáhlý Grafický datový sklad, který umožňuje efektivně spravovat a využívat veškerá geografická data v rámci celého podniku. Aplikace pro široké spektrum uživatelů, využívající tato data, byly od samého počátku koncipovány jako webové aplikace se snadným ovládáním, které dokáží zpřístupnit rovněž komplexní informace přijatelnou intuitivní formou. Výkonnostně škálovatelná technologie GeoMedia společně s databází Oracle se ukázaly jako vhodná a otevřená platforma pro zavedení dalších aplikací, které pomáhají například při údržbě lesních hospodářských plánů, pozemkové evidenci či centrální evidenci lesní dopravní sítě a vodních toků. Geoprostorové aplikace od Intergraphu pomáhají Lesům České republiky plnit své poslání a povinnosti, stanovené Ministerstvem zemědělství ČR.

Chorvatské silnice

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

IACS Bulharsko

Podobně jako u společnosti Lesy České republiky, Intergraph CS pomohl Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů sjednotit všechna geodata do centrálního datového skladu a na platformě Intergraph GeoMedia vytvořit aplikace, které tato data využívají v celém spektru pracovních postupů.

Významné okamžiky v historii Intergraphu

Společnost Chorvatské silnice začala používat geoprostorové technologie v různých projektech již před několika lety na plánování či údržbu infrastruktury. Pro sjednocení společnost zvolila intranetové řešení, které využívá software Intergraph GeoMedia. V systému jsou propojena geodata ze všech současných systémů, včetně základní silniční databáze integrované s dopravním informačním systémem, meteorologickým systémem a řadou dalších. Výsledkem integrace je jediné pracovní prostředí s interaktivní mapou. Díky tomu mohou uživatelé jednoduše najít, vizualizovat a analyzovat data dle svých aktuálních potřeb. Dalším cílem Chorvatských silnic je vytvoření veřejně přístupného webového geoportálu a jeho zapojení do oficiálních webových stránek společnosti.

Evropská unie a jednotlivé členské státy poskytují rozsáhlé dotace svým zemědělcům. Proto bylo potřeba v Bulharsku uvést do provozu Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS) pro přímé platby bulharským zemědělcům a pro proplácení výdajů na rozvoj venkova. Rozsáhlý informační systém využívá více než 300 uživatelů najednou a Datecs, bulharský obchodní partner Intergraphu, rovněž vytvořil GPS aplikaci a pracovní postupy, umožňující sbírat kontrolní data v terénu. Vytvořený informační systém používá GeoMedia WebMap Professional a je v něm spravováno velké množství dat včetně 110 tisíc čtverečních kilometrů leteckých ortorektifikovaných leteckých snímků.

2007

Zahájení projektu pro energetický koncern E.ON v pěti zemích Evropské unie

2009

Geoportál Zeměměřického úřadu se stal Geoportálem ČÚZK

V uplynulých letech jsme uspořádali deset ročníků uživatelské konference GeoForum cs, zúčastnili se celé řady odborných konferencí a uspořádali nespočet seminářů.

Na následujících fotografiích přinášíme několik momentek z uplynulých let, vzpomínek a zkušeností máme ovšem více než se dokáže vejít na jednu stranu. Věříme, že se na některých akcích společně setkáme.

Společenský večer na uživatelském setkání GeoForum CS 2003 (Holiday Inn, Brno)

Vítěztví v soutěži Geoaplikace roku (ISSS 2005, Hradec Králové)

GeoForum CS 2003 (Holiday Inn, Brno)

Setkání se zástupci společností YMS a Stredoslovenská energetika (GeoForum CS 2005, Praha)

Zástupci Zeměměřického úřadu a Jihomoravského kraje na stánku Intergraphu (ISSS 2006, Hradec Králové)

Seminář pro využití dat rezortu ČÚZK v rámci státní správy a samosprávy rok 2003 (Hotel Krystal, Praha)

Návštěva bývalé prezidentky divize SG&I Preethy Pulusani v České republice

Účast Intergraphu na konferenci GIS Ostrava 2004 (VŠB, Ostrava)

Školení partnerů Intergraphu ze střední a jihovýchodní Evropy, 2003 (Intergraph, Praha)

Intergraph CS s.r.o. – Argentinská 38/286, 170 00 Praha 7, Česká republika T +420 234 707 820 F +420 234 707 821 E info-cz@intergraph.com W www.intergraph.cz

25.6.2009 21:53:56


Obrana a bezpečnostní informační služby

Státní správa a samospráva

Fotogrammetrie

Ochrana a bezpečnost obyvatelstva

Doprava

Inženýrské sítě

Telekomunikace

GeoBussines-vrata.indd 3

26.6.2009 13:19:37


rozhovor

S Ivo Steinerem, marketingovým ředitelem firmy Picodas Praha, jsme se potkali v jejich nových kancelářích v Praze 6. Jak jste se dostal k Picodasu? Po dokončení vysoké školy jsem šel na brigádu k německé firmě Promont zaměřovat plynovody. V srpnu 1996 mi firma nabídla možnost jít pracovat do Běloruska na stavbu plynovodu Jamall ze Sibiře do Německa. Po dokončení prací firma kvůli úbytku zakázek zanikla. V té době jsem se dostal k Picodasu, který hledal operátory pro měření a zpracování dat v oblasti letecké geofyziky. Šlo o sběr dat při speci24 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

álním leteckém mapování. Pomocí měření koncentrace uranu, draslíku nebo cesia v nízkých výškách nad zemí se tvořily speciální mapy využitelné pro pro zjišťování zátěže životního prostředí nebo vyhledávání ložisek nerostných surovin. Později se tehdejší vlastník Picodasu, australská společnost World Geoscience Corporation, z důvodu ropné krize a nedostatku zakázek rozhodla Picodas prodat, takže se dostal do českých rukou. Picodas se záro-

veň zavázal, že nebude dělat leteckou geofyziku a činnost firmy se přesměrovala na geoinformační systémy a GPS. Později se Picodas začal věnovat pouze GPS navigačním přístrojům, především značky Garmin.

desátého roku je Garmin zastoupen firmou Picodas Praha na českém trhu – skutečná hodnota této myšlenky se ukázala až v průběhu času, kdy se Garmin stal absolutní jedničkou na světovém trhu GPS navigací.

Proč zrovna Garmin? Radim Roudný, jeden z tehdejších společníků Picodasu, již v roce 1993 na výstavě námořní techniky objevil značku Garmin. Jejich výrobky a vize mu přišly již v té době zajímavé a tak Picodas tehdy s Garminem podepsal distributorskou smlouvu a stal jedním z prvních evropských distributorů. Řádově od pětadeva-

Garmin vznikl až v roce 1989… To je pravda, že Garmin je relativně mladá firma. Zakladatelé Garminu Garry Burrell a Min Kao byli původně zaměstnanci NASA, dělali na vojenských technologiích. Když Burrell neuspěl se svojí vizí, odešel z NASA a chtěl původně jít pracovat do kostela jako ministrant. Asi po třech

foto: redakce

Ivo Steiner: Od měření plynovodu k navigacím Garmin


rozhovor měsících potkal Min Kaa, který stále dělal konzultanta. Napadlo je, že by mohli založit firmu na civilní přístroje, sehnali peníze a rozjeli svůj byznys. Přijde mi na tom dobré, že Gary Burrell místo toho, aby zakládal Garmin, mohl dnes pracovat někde v kostele.

foto: 1x archiv ivo steinera, 1x redakce

Třeba by se svým talentem měl síť kostelů… Burrell je silně věřící člověk. 11. září 2001, kdy došlo k útokům na Světové obchodní centrum v New Yorku, jsme byli na konferenci v americké centrále Garminu. Před ranním mítinkem nám Garry Burrell přišel říct, co se stalo. Byl z toho velice pohnutý a útok přirovnával k třetí světové válce. Navíc když se zjistilo, že jeden z únosců měl u sebe účtenku za přenosný letecký přístroj Garmin 3 Pilot, dlouho se na webových stránkách Garminu objevovala informace, že její výrobky jsou dělány s nejlepším vědomím a svědomím, aby lidem pomáhaly, obohacovaly civilní život a rozvíjely komunikaci. Vím, že byl velmi smutný z hypotézy, že výrobek značky Garmin mohl pomoci k zinscenování takového útoku. Garmin v poslední době skupuje západoevropské distributory… Prakticky v celé západní Evropě je zastoupen Garmin přímo. Silná značka si nemůže dovolit být na trhu zastoupena prostřednictvím distributorů. Garmin se hodně manažersky mění. Pokud v 90. letech probíhal obchod spíše živelně, nyní nastupuje plánování, jednotná identifikace značky, společný marketing. Nejsou tendence, aby vás koupili? Myslím si, že správná doba www.geobusiness.cz

S GPS navigací se dostanete na řadu zajímavých míst (s kolegou Jiřím Černým ve středu USA).

pro přímé zastoupení Garminu na českém trhu ještě nenastala. Možná to někomu bude připadat přehnané, ale myslím, že východoevropský trh je dva roky pozadu za západní Evropou a země dále na východ od České republiky jsou ještě o kousek hůře. Amerika je další dva roky před Evropou. Pokud tedy Garmin skupuje distributory v západní Evropě, mohl by za dva roky nakupovat u nás. Současná celosvětová ekonomická situace a opožděné přijetí společné měny mohou být v tomto případě překážkou. V současné době se na trh civilních navigací tlačí Nokia a telefony s podporou navigace nabízí řada mobilních operátorů. Vidíte posun na trhu nebo je ten segment příliš úzký? Segment určitě není úzký. Podíváme-li na trh digitálních fotoaparátů, který se navigačnímu trhu podobá, v určité chvíli se fotoaparáty začaly objevovat v mobilních telefonech. Dnes téměř neexistuje telefon bez foťáku. Ubírají telefony trh digitálním fotoaparátům? Neubírají. Trhy na sobě neparazitují. S telefony se ote-

vřel nový trh – výrobci telefonů lidem vnutili myšlenku, že součástí telefonu musí být fotoaparát a dnes prakticky bez něj telefon nekoupíte. Když chci začít skutečně fotit, koupím si kompaktní fotoaparát a sním o zrcadlovce. Podobné to bude u navigace. Telefony s navigacemi otevřou nový trh – a díky nim se s navigacemi seznámí mnohem více lidí. Devadesáti procentům populace se GPS dostane do ruky díky telefonům, a z nich deset až patnáct procent nadšenců začne GPSku používat intenzivně. Ti budou potřebovat specializovaný přístroj jako je například outdoorová navigace. Vedle toho existuje vel-

ké procento lidí, kteří navigaci potřebují pro cestování – obchodní zástupci nebo ti, kteří využívají navigace na dovolených a zjišťují, že navigace jim něco přináší. Pro ně bude mít telefon malý displej a zjistí, že je lepší koupit si za pět tisíc samostatnou navigaci. Třicet, možná čtyřicet procent z těchto zákazníků si koupí navigaci do auta a vedle toho budou mít stále telefon s GPS. A nakonec tu jsou lidé, kteří navigaci používat nebudou nebo si otevřou elektronickou mapu a najdou si potřebné informace v ní. Výrobci mobilních telefonů říkají, že v dlouhodobém výhledu předstihnou počtem prodaných kusů trh

Picodas před časem otevřel svoji specializovanou prodejnu navigačních přístrojů na Evropské ulici v Praze. červen (6/2009) |   GeoBusiness

25


rozhovor

Takže se Picodas nebojí mobilních telefonů s navigacemi… Je to podobná situace jako s vestavěnými navigacemi v automobilech a s přenosnými přístroji. Podle mého názoru nejsou naší přímou konkurencí. Člověk, který si kupuje nové auto a má rozpočet na to, aby si koupil přenosnou navigaci, není zákazníkem uvažujícím nad tím, že si dá do auta přenosný přístroj. A tento zákazník je zároveň schopen si koupit klidně i tu přenosnou navigaci, protože ji potřebuje ve druhém autě. Tyto trhy existují vedle sebe a nekonkurují si. Srovnávací testy navigací porovnávají mezi sebou různé přenosné nebo vestavěné navigace, podobně je to u navigací v telefonech, které se poměřují mezi sebou. Jaká je dnes životnost navigačních přístrojů? S nástupem navigace na trh spotřební elektroniky se životnost přístrojů zkrátila. Nedovedu si představit, že má dnes někdo v automobilu přenosnou navigaci osm let. Životní cyklus přístroje se snížil na tři až čtyři roky. Existují samozřejmě lidé, kteří používají stejný přístroj pět let, ale většina zákazníků mění elektroniku za tři až čtyři roky, někdy dokonce dříve. U turistických přístrojů je doba používání delší, v této oblasti zatím není takový přetlak konkurence, jako u automobilových navigací. Přístroje jsou o něco dražší, mají vyšší odolnost a kva26 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

litu použitých materiálů. U automobilových navigací, bez ohledu na značku výrobce, je z důvodu konkurence vyšší tlak na snížení ceny, což se někdy odráží i v životnosti výrobku. Co hraje největší roli při prodeji? Pokud se podíváme na průzkumy zákazníků, uživatelé navigací říkají, že pro ně hraje největší roli dokonalost map, které jsou v navigaci k dispozici. Pokud člověk nemá zkušenost, pak nemá šanci porovnat kvalitu a spolehlivost mapy u jedné či druhé značky. Toto je jako jeden z těch hlavních faktorů pro výběr. Ať už kupujete cokoliv, máte své priority, podle kterých si vybíráte a potom je konfrontujete s cenou. Cena je vždy důležitá. U navigací se setkáte řádově se třemi cenovými hladinami: do čtyř tisíc, čtyři až sedm a více než sedm tisíc korun. Tyto kategorie mají své zásady a cenová rozpětí. Pokud budete na rozmezí kategorií, můžete si vybírat zda chcete funkce navíc nebo ušetříte v ceně. Vždy je to kompromis funkce versus cena. Konkurence na trhu je už dostatečně velká, takže si výrobci hlídají, aby v dané kategorii přístrojů, které si odpovídají, měli podobné ceny. Výběr je tedy relativně jednoduchý, pokud zákazník ví, jaké funkce jsou v jaké cenové hladině a co může získat navíc, pokud si připlatí. Rozdílné částky mohou být pět set, tisíc, patnáct set korun mezi různými kategoriemi. Pokud si vypíšete všechny přístroje na trhu a zařadíte je do zmíněných tří kategorií, zjistíte klíč, co každá z nich nabízí. Vestavěné navigace v autech stojí řádo-

„Výrobky, které prodáváme, je dobré znát z praxe. Navigace mne doprovází téměř všude,“ říká Ivo Steiner.

vě mnohem víc než přenosné navigace. Kdyby navigace v autě stála pět nebo deset tisíc korun, jaká by byla situace na trhu? Kdyby navigace do aut byly za tuto cenu, trh s přenosnými automobilovými navigacemi by pravděpodobně skončil. To se ale nestane, protože automobilový trh funguje jinak. Cenotvorba a distribuční kanály u přenosných navigací jsou dnes podobné výpočetní technice. Automobilové součásti procházejí dlouhým procesem vývoje, designu a testy na použitý materiál celý vývoj často trvá rok a déle. S tím souvisí tvorba ceny, na které jsou jiné marže pro jakýkoliv článek, který do výroby a distribuce zasáhne. To je důvod, proč není možné, aby vestavěná navigace stála pět nebo deset tisíc korun. Zmínil jste dokonalost map. Myslel jsem si, že dnešní přístroje jsou všechny stejné a že existují jen dvě firmy, které dodávají data… Je pravda, že existují pouze dva celosvětoví poskytovatelé dat. Průměrný zákazník se podívá na leták některého z obchodních řetězců, ve kterém si přečte, že inzerovaný přístroj umí přijímat dopravní informace, obsahuje mapy čtyřiceti zemí Evropy a sou-

částí balení je stojánek do auta. Jedním z parametrů při výběru je tedy pokrytí mapami. Když si koupím levný přístroj, budu v něm mít pět zemí Evropy – je velký rozdíl, máte-li v přístroji k dispozici mapy pro pět nebo čtyřicet států. To je jeden z hlavních důvodů, proč si lidé nekupují jen levné navigace, protože ČR je malá – jednou potřebujete jet do Německa, podruhé na Slovensko a k tomu potřebujete v navigaci více než jen pět zemí Evropy. Pokud mluvíme o přístrojích s celoevropským mapovým pokrytím, tak mapy jsou navzájem srovnatelné, ať již je zdrojem dat Navteq nebo Tele Atlas. Rozdíl tedy není v kvalitě použitých map, ale v tom, zda u mé navigace bude možnost aktualizace map například za dva roky. Budou ty aktualizace vůbec dostupné, nebo přejde daná značka na jiný mapový systém? Mám jako zákazník jistotu, zda nové aktuální mapy vůbec vyjdou a jestli v nich bude něco nového? To je dnes rozdíl mezi dobrou a špatnou navigací. Nabízíte systém, který by umožňoval stáhnout si aktualizační soubor a ten nahrát do přístroje? S touto myšlenkou přišla původně firma Tom Tom. Ve službě MapShare uživatelé

foto: redakce

se samostatnými navigacemi – trh s mobilními telefony má totiž mnohem větší kapacitu a v určitou chvíli už nebudete mít na výběr, zda navigaci v telefonu chcete nebo nechcete. Otázkou zůstává, zda navigaci v telefonu budete skutečně používat.


rozhovor mohou nahlásit opravu mapy a zároveň si stáhnout opravy ostatních uživatelů. Uživatelé vytvoří jakési sdružení, které si navzájem hlásí, kde mapa není dokonalá. Myšlenka je dobrá, pouze je otázka, zda je průměrný uživatel schopen na displeji navigace neustále hlásit chyby map a pomocí připojení k počítači hlásit chyby ostatním. V devadesátých letech si byli čeští uživatelé schopni spoustu záležitostí zařídit sami. Dnes očekávají, že přístroje budou ideálně všechno dělat samy. Lidé téměř nerozumějí zapojení videa či počítače. Na všechno jsou k dispozici odborníci, kteří to za ně udělají.

foto: redakce

Myslel jsem to spíš tak, že firma udělá v dané oblasti změnu a bude vydávat třeba roční aktualizaci. Garmin přešel na čtvrtletní aktualizaci dat, kterou je možné stáhnout z webu do GPSky. Buď si aktualizaci jednorázově zaplatíte nebo můžete využít nového abonentního programu, který zaručuje bezplatnou aktualizaci map po dobu životnosti přístroje. Zákazník je buď schopen aktualizaci provést sám, nebo využije služeb specializovaných prodejců, kteří jsou schopni vše udělat za něj. Jak často si uživatelé přejí předem připravit trasu a nahrát si ji do přístroje předem? Mě se často za jízdy stává, že mě přístroj vede jinudy než bych běžně jel já, protože vím, že trasa je snazší – pak navigaci jednoduše vypínám… Tento styl plánování trasy používají například motorkáři, kteří si vyjedou do Alp v týmu lidí. Jedou do určitého regionu a mají předem naplánováno, co chtějí vidět. Rozvážková služba, která www.geobusiness.cz

ta. V roce 2008 to stále byly značky Garmin, TomTom a Mio, jen Mio s TomTomem si prohodily pořadí důležitosti. V roce 2009 se bude podle mého odhadu většina zákazníků rozhodovat opět mezi Garminem a TomTomem, na třetí příčku se může dostat Navigon namísto Mio.

Značka Garmin letos slaví 20 let existence. Ivo Steiner s prvním modelem navigace Garmin GPS 100 z roku 1991.

denně potřebuje obsloužit padesát zákazníků, si může předem připravit trasu tak, aby najela co nejméně kilometrů nebo ušetřila čas. Obecně ale lidé v navigaci zadají cíl a vyrazí na cestu. Na vámi známých místech či trasách budete s navigací vždy „bojovat“ – i přes veškeré ubezpečení, že navigace vede tou nejideálnější cestou. Počítač zkrátka trasu vyhodnotí jinak i přesto, že bych tam nahrál mapy i opravy, které říkají, že berou v úvahu zkušenost uživatelů. Člověk, který má své zkušenosti, je v tomto případě stále chytřejší než počítač a navigace mu alespoň pomůže najít cíl. U delších tras, například Praha – Hannover, cestu neznám a je mi asi jedno, zda najedu o třicet kilometrů více nebo méně. V takových situacích je navigace obrovským přínosem. Pokud podle navigace chci jezdit na chalupu a hádat se s ní, že jednou chci jet po dálnici a druhý den po okreskách, protože zrovna chci „řezat zatáčky“, pak je navigaci lepší v takovém případě nechat doma. Jak se díváte na využívání sociálních sítí ve světě navigací? Je to okrajová záležitost nebo blízká budoucnost? Myslím si, že s využitím sociálních sítí není zatím mno-

ho zkušeností a aplikace nejsou rozšířené. Neexistuje ani standard pro takové služby. Když se zeptáme běžného uživatele na tyto řekněme personální aplikace, tak vůbec nebude tušit, o co jde. V sociálních sítích může být budoucnost, bude se jednat především o přístroje na úrovni mobilních telefonů kde budou tyto služby fungovat. Čas k masivnímu nasazení ale ještě nenastal. Za jak dlouho by se mohly sociální sítě s navigacemi začít masivně používat? To je spíš otázka pro některé z výrobců mobilních telefonů. Kdy bude na trhu cenově dostupný hardware, abychom všichni měli telefon s navigací a navigace umožnila dlouhou životnost baterie? Pokud si dnes zapnete v telefonu navigaci, přístroj je během pár hodin vybitý – proto navigaci v telefonu nemá nikdo zapnutou delší dobu. Vývoj v hardware ale postupuje rychle, může být otázka dvou let. Při našem posledním setkání jste říkal, že na trhu jsou tři dominantní značky. Když se podívám na rok 2007, tak to byly značky Garmin, Mio a Tom Tom. Čtvrtou značkou bylo Sony, které mělo tržní podíl 1,5 procen-

Kde jsou ostatní? Výrobců navigací je přeci mnohem více. Například německý nebo anglický trh je více roztříštěný. Na českém trhu ovšem devadesát procent tvoří tři nebo čtyři značky. Další značky, jako je Blaupunkt, Pioneer, Clarion, Nokia nebo Becker u nás nemají v přenosných navigacích tradici a hůře hledají cestu k zákazníkovi. Podívejte se na Panasonic nebo Sony, které po velké reklamní kampani na navigace z trhu odešly a zákazník nemá záruku, že bude mít u těchto výrobků možnost v budoucnu získat aktuální mapy. Na českém trhu jsou zákazníci více konzervativní a drží se své značky, jako v telefonech je jedničkou Nokia a lidé těžko přecházejí na jiný přístroj s jiným uživatelským rozhraním. Český zákazník zůstává věrný škodovce, pije fernet nebo rum a těžko se mu přechází k pití jägermeistera. Garmin vedle přenosných navigací vyrábí přístroje pro letecký a námořní průmysl. Máte také outdoorové a fitness přístroje. V čem se tyto přístroje odlišují? Koncem devadesátých let byla situace, kdy zákazníci mohli využít univerzální „černou krabičku“, použitelnou pro všechny účely. Když jste přišel a řekl, že potřebujete GPS na létání, dostal jste přístroj GPS 12. Pokud jste chtěl zaměřovat výskyt červen (6/2009) |   GeoBusiness

27


rozhovor

V čem jsou jednotlivé trhy specifické? Na automobilovém trhu je důležitý displej, který ukazuje pohyblivou elektronickou mapu a vede řidiče do cíle. Všechny přístroje jsou tenké, vypadají velmi podobně a každý výrobce se snaží neustále předhánět ostatní různými doplňkovými funkcemi, které nemusí být vždy nezbytné. U outdoorových přístrojů mluvíme o zážitcích. Outdoorovou navigaci mohu potopit, může mi spadnout na zem, připevnit ji na řidítka a nezapomenu ji vzít s sebou, když jako dárek dostanu let balonem, nebo skok na laně. Taková navigace mi změří rychlost jízdy na lyžích nebo in-line bruslích. Pomůže mi najít skrýš hry Geocaching. 28 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

Podobná situace ovšem byla před lety s počítači – a dnes jsou počítače naprosto běžnou součástí života, kterou většina populace běžně používá. Je to limit, spojený s každou novou technologií.

GPS může být také zdrojem zábavy, příkladem je celosvětová hra Geocaching.

Outdoorová navigace je elektronika, která dělá radost, přináší zážitky a nové přátele. S fitness navigací si mohu srovnávat svůj běh na trati se včerejším výkonem nebo s výkonem starým třeba půl roku. Řekne mi, kolik jsem spálil kalorií na inline bruslích, jaký jsem měl tep na windsurfu nebo na běžkách. Fitness navigaci patří budoucnost, poskytuje funkce, které dosud jiné přístroje nedokázaly poskytnout, jsou ale zaměřené jen na zákazníky, kteří aktivně sportují. Námořní navigace umějí automaticky vypočítat trasu na moři mimo nebezpečná místa ne ukázat, jak vypadá situace pod lodí pohledem ryby. Moderní letecké navigace jsou schopné pilota navigovat na přistání nebo varovat před nízkou výškou nad terénem. To je důvod, proč si cením značky Garmin, snaží se přinášet přístroje, které pomáhají v běžném životě a často nejsou v nabídce žádné jiné značky. Které funkce u navigací zatím chybějí? Líbila by se mi obousměrná komunikace. Uživatelé by měli možnost mezi sebou komunikovat podobně jako to dnes dělají pomocí textových zpráv. Ale to patří do služeb, které by nejspíš byly

placené. Přál bych si, aby existovala globální bezplatná komunikace lidí mezi sebou. Ne jako u mobilních telefonů, kde jsou s komunikací spojené poplatky. Vím ale, že to asi nejde. Na území Severní Ameriky se pomocí bezdrátových sítí do navigací dostávají okamžitě aktuální informace jako jsou ceny akcií, ceny paliva, akční lokální nabídky nebo předpověď počasí. Takže mě trochu mrzí, že takové služby zatím v Evropě nejsou dostupné. V autonavigaci byste mohli sledovat vývoj oblačnosti a po čtvrthodině vidět animaci satelitních snímků, včetně blížící se bouřky. Navigace v USA poskytují informace o výšce vln, teplotě moře nebo síle a směru větru. Tohle všechno máte v USA k dispozici na displeji automobilové nebo námořní navigace. Existují u navigací nějaké nevýhody? Možná mám pohled na navigace omezený v tom, že se snažím hledat možnosti využití navigací. Obecně je to nová technologie, kterou se musí lidé naučit používat. Zatím nejsou navigace absolutně intuitivní a pokud bychom si na ulici vybrali náhodného chodce, je velmi pravděpodobné, že by navigaci nemusel umět použít.

Mladší generace, zvyklá pracovat s mobilními zařízeními a je zvyklá si vše okamžitě dohledat, ale nic si přitom nepamatuje. Myslíte, že kdyby se jim ukázala papírová mapa, že by ji nechtěli používat? Je pravda, že člověk skutečně používáním navigačního přístroje částečně ztrácí orientační smysl. Když se v autě spolehnete na navigaci, přestáváte přemýšlet, kudy vlastně jedete. Ale upřímně – od té doby, co používám mobilní telefon, si také nepamatuji telefonní čísla všech kamarádů. Dřív jsem si pamatoval dvacet čísel, dnes jedno dvě. Jaký model Garminu je váš nejoblíbenější? Jedním z modelů je outdoorový eTrex Legend, který je známý z akce Mountfieldu. To byla jedna z prvních akcí, která ukázala možnost masového nasazení navigace pro reklamní účely. Z dnešního pohledu už má tento přístroj svůj zenit za sebou, ale ve své době to byla jedna z prvních mapových navigací. Dnešní nástupce eTrex Legend HCx je přístroj, který si beru kdekoliv s sebou, protože vím, že i když bych si v cizině půjčil auto, bude mě spolehlivě navigovat kamkoliv. Podobně si ji můžu vzít na kolo, na pláž nebo na cestu vlakem, abych dětem zjistil jak rychle vlak jede. Stejně dobře ale poslouží i při procházce městem. Je to mnohem lepší hračka než automobilová navigace. • — ptal se Josef Hnojil

foto: archiv ivo steinera

ohrožených živočichů, dostal jste opět GPS 12, někdo chtěl navigaci na moře a dostal GPS 12. V té době byla GPS navigace unifikovaná černá krabička, něco jako „univerzální hnědá omáčka“. Ve chvíli, kdy se z navigace stala spotřební elektronika, začaly přístroje být barevné, mají různé funkce. V současnosti Garmin na trh uvede každý rok šedesát nových modelů, řádově má ve svém portfoliu současně kolem 150 až 200 modelů. Když přijde zákazník, který potřebuje navigaci na létání, ale chtěl by ji využívat také v autě a občas jede na moře, nabídneme mu jiný model, než kdyby řekl, že si chce koupit navigaci na Jadran a občas jezdí chytat ryby do Norska. V široké škále modelů můžeme vždy najít dva až tři modely, které pro něj budou vhodné. Jiné modely budou funkcemi vhodné pro jízdu na motocyklu nebo na kole. Navigace v různých oborech jsou schopné se přizpůsobit konkrétním požadavkům uživatele.


řešení

propagační článek společnosti gepro ilU: gepro

Jak je důležité míti KMAPY

Přestože uživatelé mohou mít k dispozici aktuální data a pracovat s nimi, řada z nich je z různých důvodů nemá. Společnost GEPRO aplikací MISYSKMAPY maximálně zjednodušuje dostupnost aktuálních katastrálních a dalších map. MISYS-KMAPY je webová aplikace a současně služba nabízející technologii WMS, které ve spojení s lokálním systémem MISYS poskytují uživatelům nadstandardní možnosti využití. Uživatelé aplikace MISYSKMAPY mohou využívat mapy katastru nemovitostí, mapy bývalého pozemkového katastru, topografické mapy, plány měst, mapu správních hranic a další mapy pokrývající území celé ČR. Rychlost přístupu k datům garantují výkonné servery, umístěné na páteřní síti internetu. Desktop a web společně Vedle samostatné online aplikace lze MISYS-KMAPY připojit přímo do GIS systému MISYS. V takto připraveném prostředí lze vyhledávat v lokálním souboru popisných informací katast-

ru nemovitostí (SPI KN) a zobrazovat parcely v mapě připojené pomocí služby WMS a opačně. Tato data lze kombinovat s dalšími mapovými podklady jako jsou např. ortofotomapy, technické mapy a další. Uživatelé z komerčního sektoru využívají propojení lokálního SPI KN s katastrálními mapami a připojení dalších map pomocí webových služeb pro efektivní vyhledávání informací o parcelách, jejich vlastnících, orientaci v terénu, plánování, správu majetku, investiční činnost apod. Přednosti řešení MISYS-KMAPY a služby WMS mohou

s výhodou využívat uživatelé z veřejné správy i podnikatelské subjekty. K hlavním přednostem řešení MISYSKMAPY patří: • snížení nákladů na grafická data, • pravidelná aktualizace map, • zachování funkcí systému MISYS pro práci s SPI KN a grafickými daty • data z celého území ČR, • snížení nákladů za podporu na místě. Typickými uživateli jsou realitní kanceláře, správci majetku, správci technického vybavení, reklamní agentury, developerské společnosti, stavební firmy. Nezávazně vyzkoušet Aplikaci MISYS-KMAPY lze vyzkoušet z adresy http://kmapy.gepro.cz/. Uživatelé systému MISYS mohou vyzkoušet navíc WMS službu na adrese http://kmapy.gepro.cz/OUT/WMS?. V aplikaci jsou dostupná „ostrá“ data, proto jsou k připojení potřeba přihlašovací údaje, které vám rádi v případě zájmu poskytneme. Kontaktujte nás na adrese ivo.lindovsky@gepro.cz. • — Michal Huml, GEPRO

inzerce

Geoinformační systémy mají řadu vrstev.

Snažíme se psát o všech z n ich. Ozvěte se nám do re dakce, víte-li o zaj ímav ém nas aze ní

GIS v p ra x i.

www.geobusiness.cz

červen (6/2009) |   GeoBusiness

29


MISE / na návštěvě

Mise #5: Digitální Praha

M

ise číslo pět lehce vybočuje z dosavadní řady návštěv. V předchozích čtyřech dílech jsme se zabývali fungováním geoinformačních technologií na nejrůznějších pracovištích. Tentokrát jsme byli na návštěvě na Odboru prostorových informací Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, zaměřili jsme se však výhradně na zánovní Digitální mapu Prahy. Dvacet let zkušeností Pídit se po historii digitální technické mapy Prahy není záležitost jen tak ledajaká. Informační technologie sice stárnou snad nejrychleji na světě, na druhou stranu je jejich rodokmen často ještě mokrý a vyvíjí se jen několik málo let. V tomto případě jsou však obavy z použití slova historie plané. První metody digitálního zpracování technických map sahají na konec 80. let minulého století, předchůdce současné novinky vyrůstal na Institutu městské informatiky Praha (IMIP) od poloviny devadesátých let. „Takzvaná Jednotná digitální mapa Prahy (JDMP) vznikala z digitalizovaných rastrů technických map, z dat správců dopravní a technické infrastruktury a dokumentací skutečného provedení staveb. Tehdy ještě na katastrálním úřadu nebyla digitální mapa 30 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

Prahy, takže vznikal i digitální obraz katastrální mapy a to skenováním a digitalizováním katastrálních map na hliníkových fóliích a doplňováním geometrických plánů. Tato mapa se vedla jednotně, to znamená, že dílo bylo jednolité, technická mapa navazovala na parcelní kresbu, všechno to bylo v podstatě jedno souvislé dílo o mnoha vrstvách. Nebyla bezešvá, ale byla po katastrálních územích, takže každé katastrální území bylo zpracováno zvlášť,“ vysvětluje Marta Toušková, vedoucí oddělení Digitální mapy Prahy na Odboru prostorových informací. Komplikace přišly s počátkem tvorby digitální katastrální mapy, kdy se každý měsíc muselo realizovat sjednocení zpracovaných katastrů do JDMP. S nárůstem množství zpracovaného území se začala jevit tato aktualizace jako velmi zatěžující. To byl i jeden z důvodů, proč přestala JDMP vyhovovat. „V jednu dobu se sešlo několik vlivů. První vliv byl tento, tedy rozrůstající se existence DKM,“ přiznává Jiří Čtyroký, vedoucí Odboru prostorových informací a pokračuje: „Další z vlivů byl ten, že pro účely informačních systémů, pro registry města, pro správu, pro územní plánování bylo potřeba, aby vedle existence liniové kresby obsahovala JDMP i poly-

gonové kresby. Pro to, aby se dále mohly používat v informačních systémech, se z primárních dat musela opatřovat odvozená data a i když tato činnost v době, kdy se rozhodovalo o změně celé technologie, ještě neznamenala extrémní přítěž, už začínala být neefektivní.“ Vedle Jednotné digitální mapy existovalo paralelně druhé dílo – Digitální referenční mapa Prahy (DRM), které vzniklo primárně pro účely využití v aplikacích GIS, webových službách, pro práci s registrem územní identifikace, a které obsahovalo mimo jiné vrstvu budov. Součástí DRM byla také tzv. bloková mapa, která se používá jako základní polohopisná informace. „Toto dílo vycházelo z parcelní kresby. Začátkem byla účelová katastrální mapa, která se zpracovávala v době, kdy ještě v JDMP tahle vrstva nebyla dokončená. Pak DRM a JDMP žily vedle sebe a vzájemně se možná trochu duplikovaly. To byl rovněž jeden z důvodů, proč s tím něco udělat,“ vysvětlil Jiří Čtyroký a doplnil: „Třetí důvod, který spustil změnu, nebyl vůbec technický, ale čistě organizační. Hlavní město rozhodlo, že ukončí činnost IMIP jako instituce, převede jeho činnosti na Útvar rozvoje města a zároveň výrazně personálně zeštíhlí. Tak došlo k rozhodnutí udělat outsourcing správy technické mapy. To znamenalo nutnost založit mapové dílo celé znovu také po technologické stránce.“ Cesta byla dlouhá, zato trnitá Základní podmínkou bylo, aby nové dílo splňovalo požadavky široké rodiny dosavadních uživatelů. Mezi ně patří například především správci dopravní a technické infrastruktury, jednotlivé městské části a také desítky a stovky geodetů a projektantů. „Velká výhoda byla v tom, že jedním z klíčových požadavků bylo, aby výstupy byly pokud možno stejné, jako byly dřív z JDMP a DRM, ale my jsme chtěli zejména změnit způsob zpracování a uložení, jednoduše technologii v pozadí. Výstupy totiž byly jedna z dobrých věcí, protože byly docela dobře přizpůsobeny uživatelských požadavkům. V tom jsme měli situaci hodně ulehčenou, snažili jsme se zadání postavit takovým způsobem, aby výstupy byly pokud možno stejné,“ vysvětlil Jiří Čtyroký.

foto: 2x autor

Zblízka. Tak se v redakci GeoBusinessu rádi díváme na věci kolem sebe. Pěkně zblízka, přes rameno, s nastraženým uchem a s všetečnou otázkou na jazyku. Tentokrát to rameno patřilo Digitální mapě Prahy.


MISE / na návštěvě Jaká tedy byla cesta od tvorby zadání až k výslednému předání? „Trnitá,“ výmluvně si povzdechla Marta Toušková a vysvětlila: „Šlo rovněž o to, že původní mapa byla dost složitá. Během dvaceti let jejího růstu data pořád přibývala a přibývala a byla už poměrně členitá a složitá. Chtěli jsme proto pro co nejlepší zadání přesně popsat a specifikovat.“ Zadání začalo vznikat v roce 2007 ve dvou fázích. Tou první, jednodušší, byla tvorba zadávací dokumentace pro výběrové řízení, která však ještě nesvazovala uchazeče do pevné svěrací kazajky detailní technologie a nebylo podle ní možné dělat implementaci. Dokonce ani nepřikazovala, že řešení má být v technologii GIS. „Jen jsme předepsali, jak mají vypadat hlavní výstupové bloky a také, že informace musí být zároveň ve formě tradiční technické mapy, to znamená liniová kresba. Zároveň ale musí obsahovat i atributy, odvozené vrstvy a tak dále,“ vzpomíná Čtyroký. Zadání ovšem obsahovalo především ideu rozdělení katastrální a technické mapy. Ze dvou děl jedno. Ale dvojité Ve výběrovém řízení vyhrály společnosti NESS Czech a T‑MAPY a nastala druhá, komplikovanější fáze implemetanční analýzy. Trvala poměrně dlouho, zpracovatelé se nořili do datového modelu JDMP, ve spolupráci s Odborem prostorových informací vznikal nový datový model a už s dohledáním veškerých vazeb, které by tam měly být. V podmínkách bylo uložení do datového typu SDO Oracle, a vsadilo se na technologii ESRI. „Další období bylo poměrně náročné, protože ani analýza nedohlédla do všech úskalí, které se v realizaci objeviwww.geobusiness.cz

ly. Vždycky se našla nějaká výjimka, na kterou připravená pravidla nešla úplně použít. Takový ten prubířský kámen ověření byla migrace dat. Tam se ukázaly všechny nekonzistence a všechny historicky zděděné záležitosti,“ vzpomíná Jiří Čtyroký. „Vyžadovali jsme, aby data měla atributy, s kterými byla vytvořena, a aby struktura byla logická i pro lidi, kteří byli zvyklí používat původní mapu. I proto byla tato činnost složitá,“ míní Marta Toušková. Hlavní myšlenkou je ovšem shrnutí dvou stávajících děl – Jednotné digitální mapy Prahy a Digitální referenční mapy do jednoho díla, Digitální mapy Prahy (DMP). „Vnitřní problém se objevil v důsledku toho, jakým způsobem byla zpracovaná JDMP. Její úplná kresba byla primárně liniová, kde každá linie znamenala hranici jednoho až víc elementů a musela v sobě zahrnout vedle části katastrální také část dle zaměření dokumentací skutečného provedení staveb, proto jsme se museli technicky vypořádat s tím, že totožné objekty mohou být v obou dílech reprezentované různě. Budovy katastru a technické mapy nemusí na sobě polohově sedět, což znamenalo, že v JDMP jsme museli udržovat komplikovanou vrstvu jednotlivých segmentů, ze kterých bylo možné následně odvodit správné objekty pro obě části díla,“ vysvětluje Jiří Čtyroký. „Na tuto správu dat jsme rezignovali a řekli, že katastrální mapa je samonosná záležitost, která je spravována jiným způsobem, má jiný způsob užití, má svůj život a tudíž ji budeme pouze importovat. Technická mapa se bude udržovat zvlášť a změny v katastru se nijak nebudou promítat do změny technické mapy. Technická mapa se udržuje z jiných

zdrojů,“ zdůraznil. Digitální mapa Prahy se tedy rozpadla na dvě paralelně běžící části, část katastrální a technickou a už nemusí docházet k náročnému slaďování. „To je první zefektivnění. Tím druhým je Mapa technického využití území, „bloková“ mapa, která vzniká z liniové kresby technické mapy. V ní jsou vyznačeny plochy území, ohraničené liniemi technické mapy a mají nějaký odlišný způsob využití. Spolu s jednotnou tvorbou vrstvy budov technické mapy se tak nahradila potřeba spravovat Digitální referenční mapu.“ Právě tyto dvě nově vzniklé vrstvy prodloužily dokončení realizace Digitální mapy Prahy až do současnosti. „Myšlenka, že použijeme linie technické mapy, které uzavřeme do polygonu a polygonům přiřadíme nějaké kódy využití a klasifikaci, byla sice krásná, ale zjistilo se, že data na to nebyla připravená více, než jsme původně odhadovali. Topologická čistota nebyla, spousta linií chyběla, takže tyto dvě vrstvy absolvovaly ještě další roční fázi čištění a zpracování. Ale jsme rádi, že jsme to udělali,“ oddechl si Čtyroký. Tvrdý oříšek výdeje I když se samotná DMP vydává od loňského léta, dodání dvou nových vrstev se protáhlo. To však nebyl jediný tvrdý oříšek. „Hodně nám

dal zabrat kontrolní a výdejní modul,“ přiznává Marta Toušková. „Kontrolní modul byl složitý, ale výdejní byl velmi složitý. Firma T-MAPY vytvořila nadstavby nad standardním GIS serverem ESRI ArcGIS. Důležité je pro nás totiž současně počítat i ceny, připravovat fakturační podklady a další.“ Samotný výdej se totiž rozšířil nejen na data DMP, ale na veškerá data, která jsou na Odboru prostorových informací vydávána. Každý druh dat má potom jiný způsob ocenění a výpočtu. „Hlavní rozdíl je v cenách dat. Data, která jsou v DMP, se počítají od lomových bodů, což je poměrně komplikované na výpočet. Zároveň jsme předepsali výměnné formáty, do kterých se data budou exportovat – to bylo programátorsky náročné,“ vysvětlil Jiří Čtyroký a dodal: „Důležité rovněž je, aby ovládání výdeje bylo uživatelsky příjemné a aby zůstalo zachované nebo se udělalo ještě lépe to, s čím už mají naše kolegyně na výdeji zkušenosti. Chtěli jsme to mít udělané tak, aby postupy při výdeji dat byly relativně jednoduché a zbytečně nezdržovaly. To se myslím povedlo vytvořit, ale nebylo to úplně samo sebou.“ 134 milionů – hodně nebo málo? Náklady na realizaci DMP se v průběhu pěti let výrazně přehoupnou přes sto milionů červen (6/2009) |   GeoBusiness

31


Uliční plán nebo technická mapa? Plošná vrstva vybavená kódy je velmi žádaná jako základ pro webové služby, informační systémy, zkrátka pro všechny, kteří potřebují mapu aktuální situace. Technická mapa je totiž moc složitá, katastrální mapa se nedá takto jednoduše udělat. Toto spojení obsahuje chodníky i hlavní orientační prky, takže se používá i jako základní vrstva pro tematické mapy či sledování změn v území.

Kolik je tam bodů? Pro stanovení ceny vydávaného výřezu DMP se v současnosti musejí spočítat všechny lomové body. V budoucnu by se ale cena měla vypočítávat dle výměry, což by mělo celý proces výdeje výrazně zrychlit a umožnit i výdej pomocí elektronického obchodu.

32 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

korun. I když z pohledu miliardového rozpočtu hlavního města se to nemusí zdát tolik, přesto se jedná o obrovskou investici. Jak moc bylo těžké přesvědčit město, aby se do této investice pustilo? „Impulz přišel z města, protože se to neslo celé v duchu reorganizace, zrušení IMIPu a přípravy outsourcingu. Navíc tuto částku nebylo potřeba jednorázově zaplatit, výběrové řízení je na pět let a zmiňovaná suma je součet všech částek na toto období. První rok byl relativně dražší než ostatní, protože se vyvíjel datový model a technologie, ale další roky už jsou v řádech kolem 20 milionů korun za aktualizaci a údržbu datového úložiště. Takže s tímto jsme naštěstí žádný problém neměli,“ poodkryl zákulisí financování Jiří Čtyroký. Projekt technické digitální mapy navíc běží už dvacet let a za tu dobu se dostatečně prokázala její užitečnost. Je využívaná širokým množstvím geodetů, kteří díky ní nezažijí situaci, že by museli zaměřovat vlastní situace. I z toho důvodu je to projekt, který má odpovídající prioritu. „Když se rozhoduje, kam by měly investice v této oblasti směřovat, mají Digitální mapa Prahy a územní plán mají vždycky prioritu. Tato dvě díla jsou natolik důležitá, že kdyby došlo k finančnímu omezení, s největší pravděpodobností by to nebylo na jejich úkor,“ přemýšlí Jiří Čtyroký. Dvacetimilionový poplatek za údržbu během prvních pěti let do této mozaiky nutných položek zapadá stejným způsobem. „Údržba je nákladná záležitost, protože dokumentací je ročně asi sedm tisíc a to je jenom jedna část, pomocí které se dá aktualizovat,“ vysvětluje Marta Toušková, vedoucí oddělení Digitální technické mapy. „Pak tu máme ještě geometrické plány a další podklady, takže práce na aktualizaci je hodně. Uvedená částka zní hrozně, ale když ji rozpočítáte na hodinu práce, tak je to vlastně docela málo.“ Aktualizace DMP probíhá

ilu: 2x archiv ÚRM, foto: m. jančík

MISE / na návštěvě


MISE / na návštěvě neustále. Na příjmu odevzdávají geodeti své zaměřené dokumentace. Ty se připraví pro zpracovatele, který má dva měsíce na jejich aktualizaci. Vždy jednou měsíčně dochází k replikaci aktuálního stavu databáze zpracovatele do současného obrazu na Odboru prostorových informací. „Měsíční interval jsme si určili my, replikace ale může proběhnout kdykoliv podle potřeby. Na straně zpracovatele jsou data automaticky zkontrolována, u nás ještě děláme vizuální kontroly a případné nedostatky vracíme k přepracování,“ vysvětlila Marta Toušková a dodala: „Je pro nás také z mnoha důvodů důležité vědět, k jakému dni data máme. Pokud bychom migraci dělali nahodile, pak lidé, kteří databázi používají, začnou dělat na jedné verzi a za dva dny zjistí, že je tam něco nového.“ Unikát v detailech Podobným způsobem nebyla jinde technická mapa nikdy zpracovávána, což dodává nové Digitální mapě Prahy punc unikátu. „Tím, že Praha dělala mapu již dvacet let, vytvořila si veliký objem jakostních dat, která obsahují nejen uliční fronty a další prvky, které je možné normálně geodeticky zaměřit, ale díky použití dat starých technických map a průběžného geodetického doměřování se podařilo vytvořit úplnou kresbu i ve vnitroblocích, na zahradách i místech, kam se geodet může těžko dostat. Tím pádem je technická mapa úplná a umožňuje vytvářet další navazující vrstvy jako jsou budovy a využití území,“ vypíchl Jiří Čtyroký. Další výjimečnost tkví ve způsobu zapracování vstupních pokladů do technické mapy. „Sbírají se dokumentace skutečného provedení stavby a ty se zapracováwww.geobusiness.cz

vají jednotně se souběžnými topologickými kontrolami. Navíc se dělají odvozené vrstvy a hlavně se porovnávají konzistentním způsobem zaměření, která jsou na identických bodech. Takže každé měření se posuzuje z hlediska, zda je v odchylkách nebo není, pak by se dalo dojít i k reklamacím měření, takže je tu neustálá kontrola,“ vysvětlil vedoucí Odboru prostorových informací. Výsledkem je vysoká spolehlivost a správnost každého geodetického bodu. Těžké loučení s Kokešem Každá změna technologie v takto široké míře s sebou nese vysoké požadavky na kvalitu lidských zdrojů. Pokud migrace dat z JDMP do nového díla provázely bolesti, jak takový přechod zvládli zaměstnanci? „Nebylo to úplně samo sebou. Kolegové pracovali v programu Kokeš celou dobu a nová technologie znamenala, že musíme Kokeše de facto vyhodit a začít pracovat Univerzitám zdarma Důležitým uživatelem našich dat jsou vysoké školy, protože se snažíme podporovat vzdělávání a užívání dat i tímto směrem. Univerzitám, které se zabývají geoinformatikou, nabízíme smlouvu o hromadném poskytování, na základě které od nás dostanou jednou za rok Digitální mapu Prahy plus ortofoto. Jedinou podmínkou je sledování využití dat a použití jen ke studijním účelům. Nám tato spolupráce se školami pomáhá – data sse používají a za druhé o nich studenti vědí, takže když se dostanou do praxe, nemusí se s nimi seznamovat a berou je již jako samozřejmost. • — Jiří Čtyroký

s ArcGIS. Měli jsme interní školení, dokupovaly se licence, nové programy jsme museli vstřebat. A uživatelům vysvětlujeme novinky zatím velmi často. Je to maximálně podobné, ale není to úplně stejné, protože tím, že datový model má malinko jiné rozčlenění, tak je i jiný vzhled,“ krčí rameny Čtyroký. Neustálé novinky U DMP se naplňují slova klasika, že správný GIS není hotový nikdy. V současnosti aplikace funguje, data se bez potíží vydávají i aktualizují, pořád se ale objevují nové záležitosti, z nichž některé čekají na svou realizaci. „Třeba u blokové mapy jsou k zamyšlení některé linie, které se tam dostaly a tvoří hranici využití území. Tím, jak nebyly v technické mapě, se ne vždy vyskytují v dokumentacích skutečného provedení stavby, jako příklad můžeme vzít například hranice lesa. Tím pádem k tomu budeme muset vymýšlet další způsoby periodické plošné aktualizace těchto čar, buď fotogrammetricky nebo nějakou jinou metodou,“ přemýšlí nahlas Jiří Čtyroký. Další novinkou je chystaný elektronický obchod, který je těsně před dokončením. „V létě 2009 by měl být na webu k dispozici portál pro naše geodata, především pro DMP a základní rastrové produkty. Portál je určen pro drobné výdeje, aby vlastně kdokoliv, kdo se v zájmovém území chce něčím zabývat, si data mohl přímo zakoupit a stáhnout,“ navnadil uživatele vedoucí Odboru prostorových informací. Další chystanou novinkou je přesun databáze na výkonnější server, což by mělo přinést výrazné zrychlení služeb WMS. Hotovo ale není ani v datech. „V oblasti inženýrských sítí nás čeká největší kus datové práce společ-

ně se správci. Tím, že máme v DMP jen ty části sítí, které jsou geodeticky doložené, nejsou dosud v technické mapě úplná data sítí technického vybavení. Ta máme samozřejmě zvlášť v tematických datových sadách mimo DMP. Snažíme se jednat se správci, abychom identifikovali části sítí, které bychom mohli plošně vsunout do technické mapy s označením původu – tím bychom v technické mapě měli garantované úplné průběhy sítí. Projektanti a geodeti totiž zatím nemají šanci získat úplné průběhy sítí. Z toho důvodu se na tato data v současnosti hodně soustředíme,“ prozradil Jiří Čtyroký. Další záležitostí, která je v rovině úvah, je vztah mezi DMP a 3D modelem zástavby a zeleně. Dosud jsou obě aplikace nezávislé, v plánu je ale soulad 3D modelu s vrstvou budov pro lepší zobrazování dat vztažených právě k budovám. GIS nebyl v plánu Po bitvě je každý generálem, zní jedno jízlivé, ale pravdivé české přísloví. Kde by platilo u DMP? „Asi žádná slepá ulička není, protože na koncepci, kterou jsme si vymysleli, se toho moc měnit nedá. Nemohu říci, jak je to s využitím GIS jako hlavní technologie, protože to byl výsledek výběrového řízení. V našem zadání to nebylo, vzniklo to jako invence uchazeče. Nás to zpočátku lehce překvapilo, protože jsme nečekali, že nám DMP bude odevzdávaná jako GISové dílo,“ dodal překvapivou informaci na závěr Jiří Čtyroký a vysvětlil. „Domnívali jsme se totiž, že z topologicky čistých cadovských dat budeme následně odvozovat GIS vrstvy. Ale po těch zkušenostech jsem rád, že to takto dopadlo,“ neskrývá spokojenost vedoucí Odboru prostorových informací. • — Miloslav Jančík červen (6/2009) |   GeoBusiness

33


seriál / Jak se co dělá...

Turistická mapa

Když se řekne mapa, většinu české populace nepochybně napadne na prvním místě turistická. Některou z turistických map alespoň jednou použil snad každý z nás. V dalším dílu seriálu popisujícího pozadí tvorby věcí, s nimiž denně přicházíme do kontaktu, se podíváme jak vznikají turistické mapy. Pod pokličku svého kartografického hrnce nás nechali nahlédnout ve vydavatelství Shocart. 1. Topografická data Nejdůležitějším stavebním kamenem jsou základní data. Počátkem devadesátých let 20. století vstoupil do kartografické tvorby proces digitalizace. Dochází tedy k převodu tehdejších dostupných mapových podkladů (vojenské mapy, civilní státní mapové dílo) do digitální podoby – nejprve rastrové, ze které se data překreslila do vektorů. V počátcích probíhá vektorizace na tabletech, základní kresba se pořizuje převážně z vojenských map ruské provenience, místy s informacemi starými pár desítek let. Takto pořízená základní kresba však prošla následně rozsáhlou aktualizací základní situace, která je vzhledem k neustále probíhajícím změnám souvisejících s výstavbou nekonečným procesem. Současná doba nabízející využití GPS aplikací široké veřejnosti klade vysoké nároky na přesnost dat, proto je základní kresba zpřesňována například s pomocí leteckých snímků, vždy s ohledem na výstupní měřítko dané mapy. 2. Sběr informací v terénu Při tvorbě turistické mapy je potřeba základní mapovou kresbu doplnit o turistickou nástavbu, tedy skupinu mapových prvků, které nesou informaci o turistických značených trasách (TZT), cyklotrasách, rozcestnících, ubytovacích a stravovacích možnostech, zajímavostech apod. Obě země bývalé československé federace vynikají jednou z nejhustších sítí turistického značení. V současné době se stále objevují nové, především cykloturistické trasy, dochází ke změnám ve vedení stávajících. To v sobě nese potřebu aktualizace. Nejspolehlivější, ovšem časově nejnáročnější, je sběr informací přímo v terénu. Tedy projít či projet všechny turistické trasy a zaznamenat stav značení i veškerých informací vhodných pro turistické mapy.

foto a ilu: archiv shocart

3. Úprava dat a jejich aktualizace Základní data je nutné aktualizovat, a to ve dvou úrovních. Zaprvé jde o aktualizaci tematické nástavby, převážně výše zmíněným sběrem informací „v terénu“. Druhou úrovní je aktualizace základní kresby informacemi z nejrůznějších zdrojů, odpovídajících požadované podrobnosti výstupního měřítka mapy. Těmi mohou být revize městských plánů, projektová dokumentace stavebních firem, již zmíněné ortofotosnímky, mapování nových příměstských čtvrtí a podobně. Všechna data je nutné udržovat v základním díle. Vzhledem k životnosti turistických map, která je pouze pár let, je kladen velký důraz na aktuálnost všech informací. Proto je důležité zjištěné údaje aktualizovat v reálném čase. V současné době je již také potřebným standardem u vybraných mapových prvků udržovat databázi s vybranými atributy, ze kterých se čerpají informace pro textové části mapových děl.

34 GeoBusiness  |  červen (6/2009)


SERIÁL / JAK SE CO DĚLÁ... 4. Redakční zpracování mapy Z připravených a aktualizovaných dat už je možné začít tvořit mapu, na řadu přichází redaktor. Ten má za úkol doplnit k zrcadlu mapy rámové údaje, provést kontrolu úplnosti mapového obsahu a dodržení kartografické čistoty díla, aby nedocházelo k překrývání jednotlivých prvků.

6. Sazba Zpracovaná mapa i textová část jsou základní suroviny pro oddělení DTP (Desktop Publishing), ve kterém má grafik k dispozici formu a velikost tiskového výstupu. Z mapového díla si vytvoří tiskovou vrstvu mapy pro přední stranu. Od redaktora dostane připravený výběr textů, z databáze má k dispozici fotografie, případně další materiály, které budou tvořit zadní stranu mapového listu. V programu pro sazbu pak provede tzv. „zlom“ podle předem dohodnuté struktury. V případě, že jde o mapovou řadu, je nejprve zhotoven první prototyp mapy a po jeho schválení a případných úpravách slouží pro další mapy celé řady jako vzor. V případě nového titulu se podrobně testuje vše od barev až po podtrhnutí nejmenších popisů.

ilU: archiv shocart, FOTO: 3x m. jančík

5. Tvorba textové části Vydání mapy obsahuje také textovou část, tedy alespoň na tuto podobu turistické mapy jsou z historických důvodů zvyklí čeští uživatelé. Textová část bývá umístěna většinou na zadní straně mapy, v některých případech je zpracována do přiloženého sešitu. V textu jsou zpracovány informace o památkách, přírodních zajímavostech či významných sídlech, často doplněné o fotky. V poslední době je trendem přidávat k textové části například pohledovou mapu, digitální model terénu, panorama vrcholové části pohoří, profily vybraných tras a podobně. Dříve se turistické mapy doplňovaly informacemi o ubytovacích zařízeních v zobrazované oblasti, tyto informace ovšem velmi rychle pozbývají platnosti a dnes proto jako prostředek pro hledání ubytování v dané oblasti slouží nejčastěji internet.

www.geobusiness.cz

červen (6/2009) |   GeoBusiness

35


seriál / Jak se co dělá... 7. Dvakrát zkontroluj, jednou tiskni Prvním výstupem z oddělení DTP je kontrolní výtisk. Ten musí projít důkladnou kontrolou redaktorem, který zpracovával podklady. Vizuálně se kontroluje obsahová správnost, jestli při zlomu nevypadl nějaký objekt a zda fotografie mají správný popis. Po provedených obsahových korekturách se mapa dostává ke druhé formě kontroly, kdy se kontroluje náhled tiskového souboru. Tiskárna dodá tzv. „proof“, tedy náhled výtisku. U něj se už nedělá obsahová kontrola, ale kontroluje se, zda nedošlo k nahrazení fontu nějakým jiným, zda se na mapě „nerozpadlo“ písmo, barvy jsou vytištěny ve správném odstínu apod.

ilU a foto: archiv

8. Tisk Samotný tisk už je realizován v tiskárnách, tedy mimo kartografická nakladatelství. V některých případech lze ještě provést vizuální kontrolu přímo v tiskárně při tisku. Současné digitální tiskařské stroje ovšem si umějí uložit jednou nastavené parametry, takže si pamatují barevné ladění jednou tištěné turistické mapy a tím je zaručeno, že celá mapová řada vypadá barevně zcela totožně. Pokud není chyba ve zdrojových datech, pak nemají moderní tiskařské stroje většinou co pokazit. Hotový výrobek, tj. turistická mapa, se předává distribuci. • — (mj)

36 GeoBusiness  |  červen (6/2009)


SERIÁL / JAK SE CO DĚLÁ...

Přežije papírová mapa?

ilu. archiv

Turistická mapa má u nás zajímavou historii, ostatně jako téměř vše, co po sametové revoluci v roce 1989 začínalo od nuly. V tomto případě to znamenalo nelehký přechod z analogových dat na digitální, který s sebou nesl dlouhou procházku celou řadou slepých uliček. Na konci tohoto labyrintu je ovšem spousta funkčních produktů, ze kterých je obtížné vybrat ten nej. Po letech klidu a konkurenčního boje stojí dnes papírové mapy před dalším těžkým úkolem. Uhájit své místo na trhu, na který se tlačí GPS navigace. Padesátky pozvaly lidi do hor Před sametovou revolucí vycházely turistické mapy v měřítku 1 : 100 000 a musely vydržet celou věčnost. Nic lepšího ani novějšího zkrátka nebylo. Orientace v mapě, ve které byly zachycené jen nejvýznamnější vrcholy a cesty, byla pokročilou prostorovou analýzou. Všechno se změnilo v devadesátých letech minulého století. „Podnik Kartografie Praha, která tehdy měla monopol, měla spoustu dat rytých a nestihla nástup. Jak začala ožívat turistika a cestování, začaly se využívat digitální technologie,“ vzpomíná Jaroslav Podhajský, vedoucí výroby v kartografickém vydavatelství SHOCart. Boom turistiky odstartovala i malá revoluce v turistických mapách, objevilo se měřítko 1 : 50 000. „Tehdy to byl hlavně marketingový tah, protože Klub českých turistů začal padesátky dělat na podkladu vojenských map. Vojenská mapa, to tehdy znamenalo, že nic lepšího neexistuje. Časem se ukázalo, že jsou sice přesné, ale obsahem neodpovídají realitě, protože měly odpozorovaný stav z určitých let a pružnost aktualizace v analogové podobě byla strašně pomalá,“ vzpomíná jednatel a spolumajitel firmy SHOCart Karel Kršák. Kilometrová síť, rozcestníky, informační centra, možnosti občerstvení, to vše najednou bylo možné na mapách najít. Padesátky doslova umožnily turistům sejít z značených cest, protože v mapách najednou byla kdejaká lesní asfaltka nebo pěšinka. Časem se ale množství informací, kterými byly vojenské mapy doslova přeplněné, pro civilní použití snížilo. „Na začátku byly v turistických mapách www.geobusiness.cz

i šířky mostů, stáří lesa, jeho druhové složení jestli se jedná o jehličnatý les nebo listnatý, ale tyto informace stárnou,“ vzpomíná Karel Kršák. Turisté sami naznačili, že nepotřebují znát například umístění transformačních stanic, proto v posledních letech došlo k postupnému odlaďování obsahu map. Přežije papír digitální desetiletí? Kam se budou ubírat další kroky turistických map? Přežijí digitální desetiletí? „To je vždycky diskuze k pivu a každý se na to kouká jinak,“ přemýšlí Karel Kršák a pokračuje: „Jako vydavatel by měl být člověk optimista. Jako uživatel jsem měl možnost používat GPS navigaci a hroz-

ně mě rozčilovalo, když mě při špatném odbočení neustále říkala, že se mám vrátit. Na druhé straně je mi jasné, že lidem, kteří jedou do neznámého prostředí, GPS určitě k něčemu je.“ Je zřejmé, že autonavigace si našla místo v srdcích řidičů a jejich prodejci teď zažívají tučné časy. Je těžké posoudit, nakolik jde u některých o módu a nakolik o nutnost. Rozmach navigací však má dopad na trh s autoatlasy. „Je to vidět na křivce prodejnosti. Sice v současnosti mírně klesá prodej všeho, ať už vinou krize či něčeho jiného, ale u automap a autoatlasů je pokles strmější než u outdoorových věcí,“ přiznává spolumajitel SHOCartu. Stejné otázky ale mohou trápit i vydavatele tiskovin – budou se ještě v době aktuálních zpravodajských serverů číst noviny? A knihy? „Jezdíme na knižní veletrh do Frankfurtu nad Mohanem a pamatuji si, že před osmi lety tam bylo první oddělení zabývající se těmito multimediálními knihami a když tam přijedeme teď, tak je ono oddělení stejné. Takže si myslím, že mapa nějakým způsobem přežije, ale zůstanou jen ti nejsilnější,“ uvažuje Kršák. Že by ale autoatlasy úplně zmizely? Taková situace zřejmě nehrozí. Pro populaci, která jede jednou za rok do Chorvatska k moři, bude pořád levnější volbou než drahý přístroj. „Myslím, že i k navigaci si lidé koupí nějaký jednoduchý atlas, ať už pro plánování trasy nebo k vidění širšího okolí, které nemusí být na malé obrazovce vidět,“ míní Karel Kršák. • — Miloslav Jančík

Nejkrásnější čtení

Turistická mapa je moje láska, s turistickou mapu mám vážnou známost. Poprvé jsme se potkali kdysi dávno za klučičích skautských let. Tehdy jsem si ji často zvědavě prohlížel a učil se poznávat co každá barva či tenká linie znamená. Dodnes mě to nepřestalo bavit. Na výletě po ní co chvíli rád sáhnu do batohu, i když to často není potřeba, protože trasu dávno dopředu znám. Ostatním to ale chápou, sami jsou v tom až po uši, stejně jako já. Po turistické mapě sahám i za dlouhých zimních odpolední, kdy venku je šero a zima a člověk je rád, že tam nemusí. V takových chvílích se díky ní vracím na všechny cesty, které jsem s ní ušel. Nejkrásnější čtení. Roztřepené, několikrát zmoklé a zase uschlé okraje, v obalu je zapadlé křídlo od babočky, na rubu tužkou napsané zpáteční vlaky z dávno zapomenutého vandru. I to patří k turistickým mapám, nenahraditelné vzpomínky. Papírové mapy přežijí, to vím jistě. Tedy ty moje určitě. • — (mj)

červen (6/2009) |   GeoBusiness

37


řešení

Nový POZEM+ je tady Nikoho dnes nepřekvapí, že počítač je neodmyslitelnou součástí většiny pracovních činností. Sofistikované programy dokáží ve vteřině zpracovat to, s čím se člověk dříve zabýval i několik hodin.

P

roces zpracování pozemkové úpravy je toho řádným příkladem. Těžko si lze představit, že bychom odměřovali bonitní díly z mapy a návrh kreslili tuší na pauzovací papír. Když vezmeme celou agendu, která je s pozemkovou úpravou spojená, vyjde nám velmi dlouhá řada dílčích činností, které vyžadují softwarovou podporu. Moderní programy neřeší tyto úlohy odděleně, ale snaží se vzájemně propojit všechny činnosti, které lze automatizovat, a vytvořit tak maximálně efektivní a komplexní systém. Stejný cíl si ve spojení s tvorbou softwarové podpory komplexních pozemkových úprav klade také společnost HSI. Průzkum na pozemkových úřadech V roce 2008 a na počátku roku 2009 podnikla firma HSI rozsáhlý průzkum, v rámci něhož navštívila desítky pozemkových úřadů a zjišťovala stav jejich programového vybavení, datových agend a celkové elektronizace v návaznosti na jednotlivé činnosti při zpracování komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Zajímal nás i vztah pozemkového úřadu a pro38 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

POZEM+: připojení k aplikaci Nahlížení do KN

jekční firmy, zejména způsoby předávání dat v různých fázích KPÚ. Zjistili jsme, že programové vybavení i některé pracovní postupy při zadávání a kontrole pozemkových úprav jsou velice rozdílné. Příčin samozřejmě může být mnoho a jsou odvislé případ od případu. Abychom i my přispěli ke zlepšení tohoto stavu, neboť se softwarové podpoře pozemkových úprav věnujeme již přes deset let, přicházíme s novou koncepcí našeho softwarového řešení.

její intuitivnější interpretaci, jednak (a to hlavně) automatizovat vybrané činnosti z ostatních procesů pozemkového úřadu pomocí celé řady nových funkcí. Ty slouží ke kontrole dat projektanta, evidenci všech statistických dat kolem pozemkové úpravy a přípravě podkladových dat předávaných projektantovi před zahájením KPÚ. POZEM+ tak mohou využít skutečně všichni zaměstnanci pozemkového úřadu s rozdílnými odpovědnostmi i pravomocemi.

Nový nástroj pro pozemkové úřady: POZEM+ Po vyhodnocení všech informací získaných v rámci průzkumu jsme došli k závěru, že funkčnost POZEM je třeba více a inovativně přizpůsobit jednotlivým konkrétním činnostem, které během procesu zpracování pozemkové úpravy probíhají. Proto jsme vyvinuli nový produkt s názvem POZEM+, který vychází z dosavadního POZEM a je určen přímo pozemkovým úřadům, resp. všem jejich zaměstnancům. Našim cílem je jednak vhodně modifikovat funkcionalitu z dosavadní verze POZEM a umožnit tak

Čtyři pracovní režimy v POZEM+ Po spuštění POZEM+ je možno vybírat ze čtyř tématických okruhů (režimů), které odpovídají konkrétnímu charakteru práce a podle tohoto se nastaví i vlastní programové prostředí. POZEM+ se tímto přizpůsobuje konkrétním potřebám rutinní práce zaměstnance pozemkového úřadu. Režim „Prohlížení dat“ Přináší možnost prohlížet veškerá vektorová i rastrová data, která mají pozemkové úřady k dispozici, využít služeb WMS, připojit a analy-

zovat zpracované KPÚ, tvořit různé soupisy z dat KN, navrhovat obvod KPÚ atd. Režim „Kontrola“ Umožňuje využít celou řadu nových kontrolních funkcí, které automaticky odhalují chyby v pozemkové úpravě zpracované projektantem v různých fázích zpracování. Zjednodušuje se spouštění těchto kontrol, protože jsou spouštěny v automatických dávkách jdoucích po sobě. Režim „Projektování“ Zachovává možnost výpočtu nároku a vytvoření projektu pozemkových úprav ve stejném rozsahu funkčnosti, kterou má k dispozici projekční kancelář. Režim „Administrativa“ Zde je možno evidovat všechny údaje o běžících, ukončených i plánovaných pozemkových úpravách na jednom místě. Tento režim nabízí nástroje pro evidenci adres, tvorbu a odesílání korespondence či tvorbu různých statistických přehledů. Umožňuje jednoduše synchronizovat data se zpracovanými pozemkovými úpravami projektanta.


řešení

propagace společnosti hsi

ilu. 3x archiv hsi

Oddělení specializovaných činností a orientace na potřeby pozemkových úřadů přináší vyšší osobní produktivitu uživatele a sjednocení postupů v rámci pozemkových úřadů, neboť tyto postupy jsou směrovány do zadávání pozemkových úprav, jejich kontroly a také do jejich evidence. Všechny režimy jsou provázány mezi sebou, a to i s daty projektanta. O všech těchto našich záměrech a plánovaných změnách jsme informovali pracovníky pozemkových úřadů z celé republiky na pravidelném listopadovém setkání v prostorách Ministerstva zemědělství ČR a podle ohlasů je jasné, že se jedná o krok správným směrem. Tehdy zde padlo mnoho dalších nápadů a postřehů, ze kterých vyplývá, že si mnoho zaměstnanců pozemkových úřadů uvědomuje dosavadní stav a tím i potřebu unifikace. POZEM+ je momentálně již k dispozici (režim Kontrola, Projektování, Prohlížení dat) a kompletně pak bude dopracován na podzim, kdy již bude obsahovat všechny režimy (včetně Administrativy). Chystané novinky v „klasickém“ POZEM Vytvoření nového produktu POZEM+ v žádném případě neznamená zastavení nebo omezení vývoje stávající (klasické) verze POZEM určené zejména projekčním kancelářím. Již teď máme,

POZEM+: 4 nové funkce pro kontrolu naprojektovaných parcel

POZEM+: připojení ortofotomapy pomocí WMS služeb

díky aktivitě mnoha projektantů z okruhu našich zákazníků, celou řadu velice zajímavých námětů na vylepšení programu a většinu z nich také plánujeme zapracovat do nové verze POZEM, která by měla být vypuštěna v září tohoto roku. Jen namátkou lze z připravovaných změn uvést např. možnost vytváření protokolů do formátů PDF, XLS, RTF, HTML s variantami šablon (rozmístění tabulek v protokolu), novou funk-

ci pro správu břemen a jejich srovnání mezi nárokem a projektem (včetně uvádění oprávněných subjektů), vytvoření protokolu změn při aktualizaci ISKN celým VFK i změnovými větami, podporu projekčních bloků při projektování nebo možnost ruční editace bonitních dílů a jejich zamčení při ocenění. Novinek ale bude mnohem více a včas jejich kompletní seznam oznámíme.

O společnosti HSI: Společnost HSI patří na českém trhu dlouhodobě mezi nejúspěšnější firmy nabízející komplexní IT řešení orientována převážně do oblastí provozně-technických informačních systémů (PTIS), informačních systémů pro správu majetku (ISSM), geografických informačních systémů (GIS), informační podpory činností facility managementu (CAFM), tvorby, zpracování, správy, atributové a topologické kontroly graficky orientovaných dat, průmyslových řešení v oborech geodézie, geologie, důlního měřictví, pozemkových úprav ad. HSI, spol. s r. o. je významným partnerem IT společností Bentley Systems, Intergraph, ESRI, Telvent Miner & Miner, Microsoft, Oracle, Hewlett-Packard, aj. Mezi významné činnosti HSI patří také hardwarová řešení, zejména pak dodávky velkoformátových tiskových zařízení od HewlettPackard. HSI je certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. www.geobusiness.cz

POZEM SR a další software pro geodézii Na závěr bych chtěl připomenout, že HSI vyvíjí software pro podporu návrhu komplexních pozemkových úprav i pro slovenský trh (POZEM SR). Jeho nová verze je přizpůsobena novému metodickému pokynu i přechodu slovenské měny na euro. I v roce 2009 se tak očekává vznik nové verze POZEM SR. Nových verzí se dočkají i produkty DMT (digitální model terénu) a ProGEO (nástroj pro tvorbu a územní správu dat). Ty budou obsahovat mimo jiné i nový modul pro zpracování DKM a její export do struktur ISKN z dat pozemkových úprav. • — Jan Vorlíček, vývojový pracovník projektu POZEM ve společnosti HSI červen (6/2009) |   GeoBusiness

39


řešení

propagace společnosti

Digitální mapa Prahy a ArcGIS

Digitální zpracování technických map má v Praze dlouhou tradici, sahající až ke konci 80. let dvacátého století. V 90. letech vybudoval Institut městské informatiky převodem Technických map Prahy v měřítku 1 : 500 Jednotnou digitální mapu Prahy (JDMP), na svou dobu velice kvalitní dílo obsahem, pokrytím území i kvalitou zpracování. Požadavky uživatelů a technologické možnosti dnešní doby jsou ale jiné než před deseti lety, a proto se v roce 2007 začal realizovat nově koncipovaný systém Digitální mapy Prahy. rojekt Digitální mapy mapy přidány. Systém uchovává i odstraněné prvky, a tím Prahy (DMP) se od své předchůdkyně výrazně liší. umožňuje sledovat historii. Jedním z požadavků na novou Takto je udržována integrita databáze a čistota datového podobu mapy bylo zajištění co nejaktuálnějšího garanmodelu. tovaného stavu Katastrální mapy pro činnosti týkající Výdej dat se vlastnických práv a také Výdej dat probíhá pomocí speefektivní zobrazení fyzického ciálně vytvořených nástrojů stavu území v technické mapě pro ArcGIS Desktop. Systém je pro účely plánování. Mapové vytvořen pro komplexní výdej dílo bylo proto rozděleno na dat spravovaných Útvarem dvě nezávislé části. Technická rozvoje hl. m. Prahy (kromě mapa (TM) obsahuje účeloDMP to jsou rovněž Územně vou mapu povrchové situace, Data Digitální mapy Prahy zobrazená v aplikaci ArcGIS Desktop analytické podklady, výkresítě technické infrastruksy Územně plánovaných dokutury, odvozené vrstvy budov, mapy tech- ní staveb a dat předaných jednotlivýmentací apod.). nického využití území a další. Druhá mi správci inženýrských sítí. Digitální Moduly systému zajišťují: část, Digitální obraz katastrální mapy obraz katastrální mapy se aktualizuje na » vizualizaci dat obou částí DMP, (DOKM), obsahuje účelově zpracovanou základě informací pořízených z exportu » vyhledávání lokalit, VFK z katastrálního úřadu a při dohle» export dat do běžně používaných katastrální mapu pro vybraná katastformátů (SHP, DGN, DXF, VTX) a jejich rální území v Praze bez vyhlášené státní dávání nejasností v prvcích s původem filtrování v rámci exportu podle atriv JDMP jsou také dohledávány původDigitální katastrální mapy (DKM). Na územích s platnou DKM jsou z ní data butů, vrstev a polohy, ní geometrické plány, na základě kterých » komplexní evidenci odběratelů a jim přímo importována. jednotlivé parcely vznikly. Změna se uskutečnila i v používaných Vlastní aktualizace mapy je provávydaných dat, » v ýpočet ceny vydaných dat dle ceníku technologiích. Data DMP jsou určena děna nástroji CAD externím dodavatea přípravu fakturačních dokumentů. lem. V rámci této aktualizace se CAD jako zdroje pro informační systémy hl. m. Prahy, zejména pro využití v mapodata po zapracování následně převádějí vých aplikacích a ve vazbě na registry do prostředí Oracle Spatial. Atributové Zhodnocení MHMP a externí informační systémy, a topologické kontroly nutné k udržení V polovině roku 2008 byl po několikonzistence datového modelu a tvorba např. ISKN. Díky požadavkům kladeka měsících testovacího provozu zaháným na tyto systémy bylo rozhodnuto odvozených datových vrstev již probíha- jen ostrý výdej dat. Z hlediska efektivity správy a výdeje dat znamená nový sysvyužít pro finální datové úložiště a defijí v prostředí GIS ESRI. tém významný přínos a plánují se další nici datových struktur technologie GIS Takto verifikovaná data jsou praviESRI. Práce s daty, distribuce a jejich delně zrcadlena do prostředí Útvaru vylepšení, zejména zvyšování dostupvizualizace probíhá v prostředí ArcGIS rozvoje hl. m. Prahy, kde je provedenosti dat mapového díla prostřednicDesktop. na podrobná automatizovaná vstupní tvím eShopu URM, internetových kontrola kvality zapracování. V případě mapových služeb a integrace ve weboAktualizace dat nalezení chyby je část kresby vrácevých aplikacích. • na dodavateli k přepracování. Prvky Data DMP jsou průběžně aktualizována — Jan Souček, ARCDATA PRAHA, mapy jsou vybaveny informacemi o tom, z několika nezávislých zdrojů: geodeticJiří Čtyroký, Útvar rozvoje z jakého zdroje pochází a kdy byly do kých dokumentací skutečného provedehl. m. Prahy 40 GeoBusiness  |  červen (6/2009)

ilU: archiv arcdata praha

P


1293 Online. Zdarma. Včetně vyhledávání.

Archiv za roky 2002 až 2008. Archiv 8 ročníků časopisu GEOinformace a GeoBusiness nyní věnujeme zdarma všem čtenářům.

www.geobusiness.cz/archiv

Čtete rádi GeoBusiness? Podpořte jeho vydávání tím, že si jej předplatíte. Předplatné si snadno objednáte na www.geobusiness.cz/predplatne


rePubLiKa ze vzduchu

foto: © geodis brno, ilu: live nation

Madonna na rumišti

Hádanka č. 4

Popová královna se vrací zpět do Česka a zazpívá v rámci prodlouženého „sladkého a lepkavého“ turné také v Praze. Místem konání je Chodov Natural Amphitheatre – Chodovský přírodní amfiteátr. Jak snímek dokazuje, místo je opravdu velmi naturální a málokdo by zde čekal koncert největší žijící hudební hvězdy. Je to vlastně pustý kus země, který od magistrály odděluje hliněný val. Je zde i malá betonárka a nebýt blízké dálnice, dávají zde lišky dobrou noc. Ceny lístků se pohybují v rozmezí jednoho až osmi tisíc korun. Jak se jmenuje nejbližší autobusová zastávka? • — Radek Petr svoji odpověď si můžete ověřit na adrese www.geobusiness.cz/hadanka

PROPAGACE

Možnosti objednání dat Technické informace o barevné ortofotomapě ČR data z malých prostorů a informační náhledy bezešvě pokrývá celou čr, v plném rozlišení jsou na webových stránkách snímkování a zpracování dat proběhlo v obdobích: http://www.geodis.cz/www/www_data 1. snímkování v letech 2002–2003, data pro větší území lze získat přímo. Kon2. snímkování v letech 2004-2006, taktní údaje na obchodní oddělení jsou 3. snímkování od roku 2007 do současnosti tel.: +420 538 702 040 velikost pixelu ortofotomapy je 20 cm, fax: +420 538 702 061 data jsou georeferencována v souřadnicovém systému JtsK, www.geodis.cz (stránky „fotogrammetrie“) standardní grafický formát je tiF (popř. jiný), e-mail: geodis@geodis.cz členění dat je do souborů podle kladu sm 1 : 2 000. 42 GeoBusiness  |  červen (6/2009)


8 % letní sleva pouze pro čtenáře GeoBusinessu MicroStation V8i umí pracovat s 2D i 3D daty, zpracuje pro vás CAD i GIS data. Přesvědčte se o tom na vlastní data a kontaktujte společnost Bentley Systems nebo její obchodní partnery pro nezávazné předvedení a vyzkoušení software. Při nákupu licencí produktů přímo u Bentley Systems získejte slevu 8 procent. K objednávce přiložte slevový kupón nebo tento inzerát. Slevu vám garantujeme do 30. září 2009.

Vystřihněte nebo zkopírujte Slevový kupón pro čtenáře GeoBusinessu 8 procent sleva na produkty: MicroStation V8i MicroStation PowerDraft V8i Bentley Map V8i Bentley PowerMap V8i Bentley Descartes V8i Kupón platí do 30. září 2009. Objednávejte poštou, e-mailem, faxem.

BENTLEY SYSTEMS ČR, s.r.o. Mošnova 4/1306 150 00 Praha 5 tel.: +420 257 314 131 fax. +420 257 314 133 e-mail: info@bentley.cz www.bentley.cz

Bentley je světově vedoucí firma ve vývoji a poskytování komplexních softwarových služeb pro budování a udržování infrastruktury. Architekti, projektanti, konstruktéři a vlastníci nemovitostí jsou nepostradatelní při zvelebování našeho světa a při zvyšování kvality našeho života.


44 GeoBusiness  |  červen (6/2009)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.