OMHC Ommoord Sponsormap

Page 1

Sponso rmap OMHC

TEAMSPONSOR WORDEN Van omhc?

In d e ze sponso rmap staan de sponso rm ogelijk h eden bin n en de c lub bes c hre ven.

D e ze map is zorgvuldig sa m e n ges teld door de h oc ke yc lub en de vas te le ve ran cier Ho c ke yG ear / De Ho c key winkel.

Sam en m et de c lub h ebben we d e ze ar tikelen gesele c tee rd om h et c lublogo op te druk ke n* .

Het doel van de sponso rmap is om ee nvoudig inzi c ht te k rijgen in de bes c hik bare c lubkledin g, teamkledi n g en a cc essoi res.

Of h et nu een klei n e of g rote sponsor is, voor el ke vorm h ebben wij een passe n d voo rs tel.

Door middel van teamsponso rin g ontstaat een m ooie manier om aa n da c ht te vestigen op jouw bed rijf.

Het aankleden van een team l e ve r t niet alleen exposu re bin n en en bui ten de lij n en, maar geeft ook een e n orm e bin din g m et h et team en de ve re n gi n g.

Alle pak ke tten en bijbe h ore n de p rijzen zijn ve rm eld exc lusief B TW .

Naast de sponso rmap is de c lubkledin g ook te vi n den op de ve renigi n gs pa gina op www.h oc ke yg ear.eu

Di re c t een aa nv raa g sta r te n? Ga naar teamwear.spo r tslabel.eu

*Clublogo mag alleen door De Hockeywinkel / Hockeygear.eu gedrukt worden.

T032-Orange-OM-logo

T032-Navy-OM-logo

Sponsor

JUNIOR

12x Tech Hooded

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal OM clubbadge

€ 565, -

SENIOR

12x Tech Hooded

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal OM clubbadge

€ 605, -

T034-Navy-OM-logo

T034-Orange-OM-logo

MEN T E CH HOODED T 0 3 0 -N a v yOM-logo T 0 3 0O r a n g eOM-logo
WOMEN TECH HOODED KIDS TECH HOODED
Sponsor Sponsor
01 12 12 12

KNITTED PANTS

T8010-Navy-OM-Logo

T8012-Navy-OM-Logo

T8014-Navy-OM-Logo

TECH HOODED

T030-Navy-OM-Logo

T032-Navy-OM-Logo

T034-Navy-OM-Logo

T030-Orange-OM-Logo

T032-Orange-OM-Logo

T034-Orange-OM-Logo

JUNIOR

12x Tech Hooded

12x Knitted Pants

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

OM clubbadge

€ 1 020, -

SENIOR

12x Tech Hooded

12x Knitted Pants

Sonsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

OM clubbadge

€ 1090, -

Sponsor 02 12 12

JUNIOR

12x Knitted Jacket

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

OM clubbadge

€ 565, -

SENIOR

12x Knitted Jacket

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

OM clubbadge

€ 605, -

MEN KNI T TED J A CKET T 8 0 2 0 -N a v yOML ogo
WOMEN KNITTED JACKET T8022-Navy-OM-Logo Sponsor Sponsor Sponsor
03 12 12 12
KIDS KNITTED JACKET T8024-Navy-OM-Logo

KNITTED PANTS

T8010-Navy-OM-Logo

T8012-Navy-OM-Logo

T8014-Navy-OM-Logo

KNITTED JACKET

T8020-Navy-OM-Logo

T8022-Navy-OM-Logo

T8024-Navy-OM-Logo

JUNIOR

12x Knitted Jacket

12x Knitted Pants

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

OM clubbadge

€ 1 020, -

SENIOR

12x Knitted Jacket

12x Knitted Pants

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal

OM clubbadge

€ 1090, -

04 12 12
Sponsor

T041314-White-OM-logo

JUNIOR

12x Mumbai Sweater Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal OM clubbadge

€ 525, -

SENIOR

12x Mumbai Sweater

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal OM clubbadge

€ 565, -

MEN MUMBAI S W E A TER T 0 4 131 0 -N a v yOM-logo T 0 4 131 0Whi t eOM-logo
WOMEN MUMBAI SWEATER T041312-White-OM-logo T041312-Navy-OM-logo MUMBAI KIDS SWEATER T041314-Navy-OM-logo
05 12 12 12
Sponsor Sponsor Sponsor

BARODA CHEVRON PANTS

T011210-Navy

T011212-Navy

T011214-Navy

Sponsor

JUNIOR

12x Mumbai Sweater

12x Baroda chevron

pants

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

OM clubbadge

€ 1 010, -

SENIOR

12x Mumbai Sweater

12x Baroda chevron

pants

Sponsorlogo in 1 kleur

MUMBAI SWEATER

T041310-Navy-OM-logo

T041312-Navy-OM-logo

T041314-Navy-OM-logo

T041310-White-OM-logo

T041312-White-OM-logo

T041314-White-OM-logo

Klein NR of initiaal

OM clubbadge

€ 1090, -

06 12 12 12

WOMEN BARODA HALF ZIP SWEATER

T371212-Navy T371212-White

JUNIOR

12x Baroda Half Zip

Sweater

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal

€ 605, -

SENIOR

12x Baroda Half Zip

Sweater

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal

€ 6 4 5, -

KIDS BARODA HALF ZIP SWEATER

T371214-Navy

T371214-White

MEN BARO D A HALF ZIP S W E A TER T 3 7 121 0 -N a v y T 3 7 121 0Whi t e
07 Sponsor 12 12 12
Sponsor Sponsor

BARODA CHEVRON PANTS

T011210-Navy

T011212-Navy

T011214-Navy

Sponsor

JUNIOR

12x Baroda half zip sweater

12x Baroda chevron

pants

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

€ 1090, -

SENIOR

12x Baroda half zip sweater

12x Baroda chevron

pants

BARODA HALF ZIP SWEATER

T371210-Navy

T371212-Navy

T371214-Navy

T371210-White

T371212-White

T371214-White

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

€ 1170, -

08 12 12 12

Sponsor

Sponsor

JUNIOR

12x Baroda Chevron Jacket

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal

€ 6 4 5, -

T021212-White

T021212-Navy

Sponsor

SENIOR

12x Baroda Chevron Jacket

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal

€ 685, -

T021214-Navy

T021214-White

09
MEN BARO D A CH E V RON J A CKET T 0 2121 0 -N a v y T 0 2121 0Whi t e
RON JACKET WOMEN BARODA CHEVRON JACKET
12 12 12

BARODA CHEVRON PANTS

T011210-Navy

T011212-Navy

T011214-Navy

Sponsor

JUNIOR

12x Baroda chevron jacket

12x Baroda chevron pants

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal

€ 1130, -

SENIOR

12x Baroda chevron jacket

12x Baroda chevron pants

BARODA CHEVRON JACKET

T021210-Navy

T021212-Navy

T021214-Navy

T021210-White

T021212-White

T021214-White

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal

€ 1210, -

10 12 12 12

WOMEN KOTA CLASSIC CREW SWEATER

T041112-White-OM-Logo

T041112-Navy-OM-Logo

JUNIOR

12x Kota Classic Crew Sweater

Sponsorlogo in 1 kleur OM clubbadge

€ 325, -

Sponsor

SENIOR

12x Kota Classic Crew

Sweater

Sponsorlogo in 1 kleur

OM clubbadge

€ 365-

KIDS KOTA CLASSIC CREW SWEATER

T041114-Navy-OM-Logo

T041114-White-OM-Logo

MEN K O T A C L ASSIC CR E W S W E A TER T 0 4 111 0 -N a v yOML ogo T 0 4 111 0Whi t eOML ogo
Sponsor Sponsor
11 12 12 12

MEN CLASSIC JOGGER KOTA

T011110-Navy

T011112-Navy

T011114-Navy

Sponsor

JUNIOR

12x Kota classic crew

sweater

12x classic jogger Kota

Sponsorlogo in 1 kleur

OM clubbadge

€ 730, -

SENIOR

12x Kota classic crew

sweater

KOTA CLASSIC CREW SWEATER

T041110-Navy-OM-Logo

T041112-Navy-OM-Logo

T041114-Navy-OM-Logo

T041110-White-OM-Logo

T041112-White-OM-Logo

T041114-White-OM-Logo

12x classic jogger Kota

Sponsorlogo in 1 kleur

OM clubbadge

€ 81 0, -

12 12 12

Sponsor Sponsor

WOMEN KOTA CLASSIC HOODY

T031112-White-OM-Logo

T031112-Navy-OM-Logo

Sponsor 12 12 12

KIDS KOTA CLASSIC HOODY

T031114-Navy-OM-Logo

JUNIOR

12x Kota Classic Crew Sweater

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

OM clubbadge

€ 525, -

SENIOR

12x Kota Classic Crew Sweater

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

OM clubbadge

€ 565, -

MEN K O T A C L ASSIC HOO D Y T 0 3111 0 -N a v yOML ogo T 0 3111 0Whi t eOML ogo
T031114-White-OM-Logo 13

MEN CLASSIC JOGGER KOTA

T011110-Navy

T011112-Navy

T011114-Navy

Sponsor

JUNIOR

12x Kota classic hoody

12x classic jogger Kota

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

OM clubbadge

€ 930, -

SENIOR

12x Kota classic hoody

12x classic jogger Kota

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

KOTA CLASSIC HOODY

T031110-Navy-OM-Logo

T031112-Navy-OM-Logo

T031114-Navy-OM-Logo

T031110-White-OM-Logo

T031112-White-OM-Logo

T031114-White-OM-Logo

OM clubbadge

€ 1 010, -

14
12 12 12

Sponsor

Sponsor

WOMEN TRAINING SHIRT

T 250-Navy-OM-Logo

T 250-Orange-OM-Logo

T 250-Black-OM-Logo

Sponsor

JUNIOR

12x Training Shir t JR Sponsorlogo in 1 kleur

OM clubbadge

€ 355, -

SENIOR

12x Training Shir t SR Sponsorlogo in 1 kleur

OM clubbadge

€ 395, -

Sponsor

BOYS TRAINING SHIRT

T 100-Orange-OM-Logo

T 100-Navy-OM-Logo

T 100-Black-OM-Logo

GIRLS TRAINING SHIRT

T 200-Orange-OM-Logo

T 200-Navy-OM-Logo

T 200-Black-OM-Logo

MEN TRANING SHI R T T 15 0 -N a v yOML ogo T 15 0O r a n g eOML ogo T 15 0 -Bl a c kOML ogo
15

T600-Black

TRAINING SHIRT

T 250-Black-OM-Logo

T 250-Navy-OM-Logo

T 250-Orange-OM-Logo

T 200-Black-OM-Logo

T 200-Navy-OM-Logo

T 200-Orange-OM-Logo

12x Training Shir t 12x Training shor t/ skir t Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal € 68 0,
SENIOR 12x Training Shir t 12x Training shor t/ skir t Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal € 760,
Sponsor
JUNIOR
-
-
T550-Black T500-Black
TRAINING TECH SHORT TRAINING TECH SKIRT
T650-Black
TRAINING SHI R T T 15 0 -Bl a c kOML ogo T 15 0 -N a v yOML ogo T 15 0O r a n g eOML ogo T 10 0 -Bl a c kOML ogo T 10 0 -N a v yOML ogo T 10 0O r a n g eOML ogo
Sponsor 16 12 12
MEN SO F T SHELL T908 0 -N a v yOML ogo W OMEN SO F T SHELL T908 2 -N a v yOML ogo Sponsor Sponsor SENIOR 1x Softshell men/ women Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal OM clubbadge € 70,17 12 12
MEN ANORAK SO F T SHELL T 3 5 0 3 2 0 -N a v yOML ogo Sponsor Sponsor SENIOR 1x Anorak softshell men/ women Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal OM clubbadge € 75,W OMEN ANORAK SO F T SHELL T 3 5 0 3 2 2 -N a v yOML ogo 18 12 12
MEN J AI P UR C O A T T 38 0 31 0 -Bl a c kOML ogo W OMEN J AI P UR C O A T T 38 0 3 2 2 -Bl a c kOML ogo Sponsor Sponsor SENIOR 1x Jaipur Coat men/ women Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal OM clubbadge € 85 ,19 12 12
20 SENIOR J AI P UR RAIN J A CKET T 2 0 0 31 7 -N a v yOML ogo Sponsor Sponsor
Klein
OM
JUNIOR J AI P UR RAIN J A CKET T 2 0 0 31 6 -N a v yOML ogo
Klein
initiaal OM clubbadge €
12 12
SENIOR 1x Jaipur rain jacket Sponsorlogo in 1 kleur
NR of initiaal
clubbadge € 55, -
JUNIOR 1x Jaipur
rain jacket
Sponsorlogo in 1 kleur
NR of
55,
CLX GOALIEBAG WHEELED 10920034-Black GOALIEBAG 1x CLX Goaliebag wheeled Sponsorlogo in 1 kleur 10920034 € 90,21
STICKBAGS 12x Stickbag CMX Sponsorlogo in 1 kleur € 595,-
10920032 BALLBAGS 1x Ballbag CMX Sponsorlogo in 1 kleur 10920033 € 45,- BALLB A G CMX 10 9 2 0 0 3 3-Bl a c k
STICKBAG CMX
22
STICKBAG CMX 10820028

1 2 3 4 5 6 7

Stappenplan orderproces

Kies de producten die je wil t sponsoren en bepaal de drukposities op teamwear.spor tslabel.eu

Je ontvangt een offer te van de aanvraag

Doorgeven van namen, rugnummers, logo’s en facturatiegegevens

Je ontvangt een proefdruk

Na goedkeuring van de proefdruk word t de order besteld en gaat deze naar de drukkerij

Je ontvangt een bericht dat de order klaarstaat en de factuur word t toegestuurd

Een snelle ser vice, een tevreden klant en een mooie uniforme uitstraling!

Heb jij ons m ooie aanbod sponso rpak ke tten g e zien?

Alle prijzen in d e ze sponso rmap zijn in dicatief en afhan kelijk van de specifie ke wensen.

De p rijs word t m ede be paald door h et aantal dru kposities, soo r t logo ’s en h et aantal teamleden.

Via teamwear.spo r tslabel.eu kan je ge h eel v rijblijve n d een of fe r teaa nv raa g i n die n en. Volg h et stappenplan en je h ebt bin n en n o ti m e een gaaf sponso rpak ket in huis.

Mo c ht jij v ra gen h ebben of m eer informatie willen over de pak ke tten. Mail dan naar sales@spo r tslabel.eu of k ijk op de ve renigi n gs pa gina op www.h oc ke yg ear.eu Club ba dge

m er g root

m er klein

g root

NUMMERS Num
Num
NAMEN Naam
Naam
Initialen LOGO’S
1 logo 2
3
4 logo ’s + L OG O ’ S MEERKLEUREN 1 logo 2 logo ’s 3 logo ’s 4 logo ’s + opsta r tkos ten sponso rlogo ’s € 3 ,€ 5,50 € 4 ,€ 6,50 € 4 ,75 € 4 ,€ 6,50 € 8 ,75 € 11 ,€ 1 4 ,€ 8 ,75 € 11 ,€ 13,50 € 1 6,75 € 1 9,75 B ov ens taan de p rijzen zijn EXCL . B TW
NUMMERS Nummer groot Nummer klein NAMEN Naam groot Naam klein Initialen LOGO’S 1 KLEUR 1 logo 2 logo’s 3 logo’s 4 logo’s + LOGO’S MEERKLEUREN 1 logo 2 logo’s 3 logo’s 4 logo’s + opstar tkosten sponsorlogo’s € 3,30 € 5,80 € 4 ,15 € 6,60 € 4 ,95 € 4 ,15 € 6,60 € 9,10 € 11,60 € 14 ,45 € 9,10 € 11,60 € 14,05 € 17,35 € 20,65 Bovenstaande prijzen zijn EXCL . BTW
Clubbadge
klein
1 KLEUR
logo ’s
logo ’s
DRUKWERKPRIJZEN
DRUKWERKPRIJZEN

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.