MHV Maarssen Sponsormap

Page 1

Sponsormap MHV MAARSSEN

TEAMSPONSOR WORDEN Van MH MAARSSEN?

TEAMSPONSOR WORDEN Van HC DERBY?

In deze sponsormap staan de sponsormogelijkheden binnen de beschreven.

In deze sponsormap staan de sponsormogelijkheden binnen de club beschreven.

Deze map is zorgvuldig samen door de hockeyclub en de vas leverancier HockeyGear / De Hockeywinkel.

Deze map is zorgvuldig samengesteld door de hockeyclub en de vaste leverancier HockeyGear / De Hockeywinkel.

Samen met de club hebben w ar tikelen geselecteerd om het op te drukken*.

Samen met de club hebben we deze ar tikelen geselecteerd om het clublogo op te drukken*.

Het doel van de sponsormap is om eenvoudig inzicht te krijgen in de beschikbare clubkleding, teamkledi accessoires.

Het doel van de sponsormap is om eenvoudig inzicht te krijgen in de beschikbare clubkleding, teamkleding en accessoires.

Of het nu een kleine of grote sponsor is, voor elke vorm hebben wij een voorstel.

Of het nu een kleine of grote sponsor is, voor elke vorm hebben wij een passend voorstel.

Door middel van teamsponso ontstaat een mooie manier om aa te vestigen op jouw bedrijf.

Door middel van teamsponsoring ontstaat een mooie manier om aandacht te vestigen op jouw bedrijf.

Het aankleden van een team l niet alleen exposure binnen en bui de lijnen, maar geeft ook een e binding met het team en de v

Het aankleden van een team lever t niet alleen exposure binnen en buiten de lijnen, maar geeft ook een enorme binding met het team en de verenging.

Alle pakketten en bijbehorende p zijn vermeld exclusief BTW.

Alle pakketten en bijbehorende prijzen zijn vermeld exclusief BTW.

Naast de sponsormap is de clubkledi ook te vinden op de verenigin www.hockeygear.eu

Naast de sponsormap is de clubkleding ook te vinden op de verenigingspagina op www.hockeygear.eu

Direct een aanvraag star ten? Ga naar teamwear.spor tslabel.eu

Direct een aanvraag ten? Ga naar teamwear.spor tslabel.eu

*Clublogo mag alleen door De Hoc

*Clublogo mag alleen door De Hockeywinkel / Hockeygear.eu gedrukt worden.

Sponsor Sponsor

JUNIOR

12x Tech Hooded

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 565,-

SENIOR

12x Tech Hooded

Sponsor

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 605,-

KIDS TECH HOODED T034-Navy-MHV-logo

T034-Orange-MHV-logo

MEN T E CH HOODED T 0 3 0 -N a v y -M H V -logo T 0 3 0O r a n g e -M H V -logo
WOMEN TECH HOODED T032-Orange-MHV-logo T032-Navy-MHV-logo
01 12 12 12

KNITTED PANTS

T8010-Navy-MHV-Logo

T8012-Navy-MHV-Logo

T8014-Navy-MHV-Logo

TECH HOODED

T030-Navy-MHV-Logo

T032-Navy-MHV-Logo

T034-Navy-MHV-Logo

T030-Orange-MHV-Logo

T032-Orange-MHV-Logo

T034-Orange-MHV-Logo

JUNIOR

12x Tech Hooded

12x Knitted Pants

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

MHV clubbadge

€ 1020,-

SENIOR

12x Tech Hooded

12x Knitted Pants

Sonsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

MHV clubbadge

€ 1090,-

02 12 12
Sponsor

JUNIOR

12x Knitted Jacket

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 565,-

SENIOR

12x Knitted Jacket

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 605,-

MEN KNI T TED J A CKET T 8 02 0 -N a v y -M H VL ogo
WOMEN KNITTED JACKET T8022-Navy-MHV-Logo Sponsor Sponsor Sponsor
03 12 12 12
KIDS KNITTED JACKET T8024-Navy-MHV-Logo

KNITTED PANTS

T8010-Navy-MHV-Logo

T8012-Navy-MHV-Logo

T8014-Navy-MHV-Logo

Sponsor

JUNIOR

12x Knitted Jacket

12x Knitted Pants

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 1020,-

SENIOR

12x Knitted Jacket

12x Knitted Pants

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal MHV clubbadge

KNITTED JACKET

T8020-Navy-MHV-Logo

T8022-Navy-MHV-Logo

T8024-Navy-MHV-Logo

€ 1090,-

04 12 12

T041314-Navy-MHV-logo

T041314-Orange-MHV-logo

JUNIOR

12x Mumbai Sweater

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 525,-

SENIOR

12x Mumbai Sweater

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 565,-

MEN MUMBAI S W E A TER T 0 4 131 0 -N a v y -M H V -logo T 0 4 131 0O r a n g e -M H V -logo
WOMEN MUMBAI WOMEN SWEATER T041312-Orange-MHV-logo T041312-Navy-MHV-logo MUMBAI KIDS SWEATER
05 12 12 12
Sponsor Sponsor Sponsor

BARODA CHEVRON PANTS

T011210-Navy

T011212-Navy

T011214-Navy

Sponsor

JUNIOR

12x Mumbai Sweater

12x Baroda chevron

pants

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

MHV clubbadge

€ 1010,-

SENIOR

12x Mumbai Sweater

12x Baroda chevron

pants

Sponsorlogo in 1 kleur

MUMBAI SWEATER

T041310-Navy-MHV-logo

T041312-Navy-MHV-logo

T041314-Navy-MHV-logo

T041310-Orange-MHV-logo

T041312-Orange-MHV-logo

T041314-Orange-MHV-logo

Klein NR of initiaal

MHV clubbadge

€ 1090,-

06 12 12 12

Sponsor

Sponsor

JUNIOR

12x Baroda Half Zip Sweater

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal MHV clubbadge (Linkermouw)

€ 645,-

Sponsor

SENIOR

12x Baroda Half Zip Sweater

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal MHV clubbadge (Linkermouw)

€ 685,-

MEN BARO D A HALF ZIP S W E A TER T 3 7 121 0 -N a v y
WOMEN BARODA HALF ZIP SWEATER T371212-Navy KIDS BARODA HALF ZIP SWEATER T371214-Navy
07
12 12 12

BARODA CHEVRON PANTS

T011210-Navy

T011212-Navy

T011214-Navy

Sponsor

JUNIOR

12x Baroda Half Zip Sweater

12x Baroda Chevron Pants

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

MHV clubbadge (Linkermouw)

€ 1130,-

SENIOR

12x Baroda Half Zip Sweater

12x Baroda Chevron Pants

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

BARODA HALF ZIP SWEATER

T371210-Navy

T371212-Navy

T371214-Navy

MHV clubbadge (Linkermouw)

€ 1210,-

08 12 12 12

T021212-White

T021212-Navy

Sponsor

T021214-Navy

T021214-White

Sponsor

JUNIOR

12x Baroda Chevron Jacket

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

MHV clubbadge (Linkermouw)

Sponsor

SENIOR

12x Baroda Chevron Jacket

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

MHV clubbadge (Linkermouw)

09
685,-
MEN BARO D A CH E V RON J A CKET T 0 2121 0 -N a v y T 0 2121 0Whi t e
€ 725,- RON JACKET WOMEN BARODA CHEVRON JACKET
12 12 12

BARODA CHEVRON PANTS

T011210-Navy

T011212-Navy

T011214-Navy

Sponsor

JUNIOR

12x Baroda Chevron

Jacket

12x Baroda Chevron Pants

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

MHV clubbadge (Linker mouw)

€ 1170,-

SENIOR

12x Baroda Chevron

Jacket

12x Baroda Chevron Pants

Sponsorlogo in 1 kleur

BARODA CHEVRON JACKET

T021210-Navy

T021212-Navy

T021214-Navy

T021210-White

T021212-White

T021214-White

Klein NR of initiaal

MHV clubbadge (Linker mouw)

€ 1250,-

10 12 12 12

JUNIOR

12x Kota Classic Crew Sweater

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 325,-

SENIOR

12x Kota Classic Crew Sweater

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal

MHV clubbadge

€ 365-

MEN K O T A C L ASSIC CR E W S W E A TER T 0 4 111 0 -N a v y -M H VL ogo
WOMEN KOTA CLASSIC CREW SWEATER T041112-Navy-MHV-Logo Sponsor Sponsor KIDS KOTA CLASSIC CREW SWEATER T041114-Navy-MHV-Logo
11 12 12 12
Sponsor

CLASSIS JOGGER KOTA

T011110-Navy

T011112-Navy

T011114-Navy

Sponsor

JUNIOR

12x Kota classic crew sweater

12x classic jogger Kota

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 730,-

SENIOR

12x Kota classic crew sweater

KOTA CLASSIC CREW SWEATER

T041110-Navy-MHV-Logo

T041112-Navy-MHV-Logo

T041114-Navy-MHV-Logo

12x classic jogger Kota

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 810,-

12 12 12

Sponsor

Sponsor

WOMEN KOTA CLASSIC HOODY T031112-Navy-MHV-Logo

JUNIOR

12x Kota Classic hoody Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 525,-

SENIOR

Sponsor

12x Kota Classic hoody Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 565,-

MEN K O T A C L ASSIC HOO D Y T 0 3111 0 -N a v y -M H VL ogo
KIDS KOTA CLASSIC HOODY T031114-Navy-MHV-Logo
13 12 12 12

MEN CLASSIS JOGGER KOTA

T011110-Navy

T011112-Navy

T011114-Navy

Sponsor

JUNIOR

12x Kota classic hoody

12x classic jogger Kota

Sponsorlogo in 1 kleur

Klein NR of initiaal

MHV clubbadge

€ 930,-

SENIOR

12x Kota classic hoody

12x classic jogger Kota

Sponsorlogo in 1 kleur

KOTA CLASSIC HOODY

T031110-Navy-MHV-Logo

T031112-Navy-MHV-Logo

T031114-Navy-MHV-Logo

Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 1010,-

14
12 12 12

Sponsor

Sponsor

WOMEN TRAINING SHIRT

T 250-Navy-MHV-Logo

T 250-Orange-MHV-Logo

T 250-Black-MHV-Logo

Sponsor

JUNIOR

12x Training Shir t JR Sponsorlogo in 1 kleur MHV clubbadge

€ 355,-

SENIOR

12x Training Shir t SR Sponsorlogo in 1 kleur MHV clubbadge

€ 395,-

Sponsor

BOYS TRAINING SHIRT

T 100-Orange-MHV-Logo

T 100-Navy-MHV-Logo

T 100-Black-MHV-Logo

GIRLS TRAINING SHIRT

T 200-Orange-MHV-Logo

T 200-Navy-MHV-Logo

T 200-Black-MHV-Logo

MEN TRANING SHI R T T 15 0 -N a v y -M H VL ogo T 15 0O r a n g e -M H VL ogo T 15 0 -Bl a c k -M H VL ogo
15

JUNIOR

12x Training Shir t 12x Training shor t/ skir t

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 680,SENIOR

12x Training Shir t 12x Training shor t/ skir t

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal MHV clubbadge

€ 760,-

TRAINING TECH SHORT

T550-Black T500-Black

TRAINING TECH SKIRT

T650-Black

T600-Black

TRAINING SHIRT

T 250-Black-MHV-Logo

T 250-Navy-MHV-Logo

T 250-Orange-MHV-Logo

T 200-Black-MHV-Logo

T 200-Navy-MHV-Logo

T 200-Orange-MHV-Logo

Sponsor
TRAINNG SHI R T T 15 0 -Bl a c k -M H VL ogo T 15 0 -N a v y -M H VL ogo T 15 0O r a n g e -M H VL ogo T 10 0 -Bl a c k -M H VL ogo T 10 0 -N a v y -M H VL ogo T 10 0O r a n g e -M H VL ogo
Sponsor 16 12 12
MEN SO F T SHELL T908 0 -N a v y -M H VL ogo W OMEN SO F T SHELL T908 2 -N a v y -M H VL ogo Sponsor Sponsor SENIOR 1x Softshell men/ woman Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal MHV clubbadge € 70,17 12 12
MEN ANORAK SO F T SHELL T 3 5 0 3 2 0 -N a v y -M H VL ogo Sponsor Sponsor SENIOR 1x Anorak softshell men/ woman Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal MHV clubbadge € 75,W OMEN ANORAK SO F T SHELL T 3 5 0 3 2 2 -N a v y -M H VL ogo 18 12 12
MEN J AI P UR C O A T T 38 0 31 0 -Bl a c k -M H VL ogo W OMEN J AI P UR C O A T T 38 0 3 2 2 -Bl a c k -M H VL ogo Sponsor Sponsor SENIOR 1x Jaipur Coat men/ women Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal MHV clubbadge € 85,19 12 12

JUNIOR

1x Jaipur rain jacket

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal

€ 55,-

SENIOR

1x Jaipur rain jacket

Sponsorlogo in 1 kleur Klein NR of initiaal

€ 55,-

20 SENIOR J AI P UR RAIN J A CKET T 2 0 0 31 7 -N a v y -M H VL ogo Sponsor Sponsor
MHV clubbadge
JUNIOR J AI P UR RAIN J A CKET T 2 0 0 31 6 -N a v y -M H VL ogo
MHV clubbadge
12 12
CLX GOALIEBAG WHEELED 10920034-Black GOALIEBAG 1x CLX Goaliebag wheeled Sponsorlogo in 1 kleur 10920034 € 90,21
STICKBAGS 12x Spor ts Bag CMX Sponsorlogo in 1 kleur € 595,STICKBAG
10920032 BALLBAGS 1x Spor ts Bag CMX Sponsorlogo in 1 kleur 10920033 € 45,- BALLB A G CMX 10 92 0 0 3 3-Bl a c k
CMX
22
STICKBAG CMX
10212065

1 2 3 4 5 6 7

Stappenplan orderproces

Kies de producten die je wil t sponsoren en bepaal de drukposities op teamwear.spor tslabel.eu

Je ontvangt een offer te van de aanvraag

Doorgeven van namen, rugnummers, logo’s en facturatiegegevens

Je ontvangt een proefdruk

Na goedkeuring van de proefdruk word t de order besteld en gaat deze naar de drukkerij

Je ontvangt een bericht dat de order klaarstaat en de factuur word t toegestuurd

Een snelle ser vice, een tevreden klant en een mooie uniforme uitstraling!

Heb jij ons mooie aanbod sponsorpakketten gezien?

Alle prijzen in deze sponsormap zijn indicatief en afhankelijk van de specifieke wensen.

De prijs word t mede bepaald door het aantal drukposities, soor t logo’s en het aantal teamleden.

Via teamwear.spor tslabel.eu kan je geheel vrijblijvend een offer teaanvraag indienen. Volg het stappenplan en je hebt binnen no time een gaaf sponsorpakket in huis.

Mocht jij vragen hebben of meer informatie willen over de pakketten. Mail dan naar sales@spor tslabel.eu of kijk op de verenigingspagina op www.hockeygear.eu

Clubbagde NUMMERS Nummer groot Nummer klein NAMEN Naam groot Naam klein Initialen LOGO’S 1 KLEUR 1 logo 2 logo’s 3 logo’s 4 logo’s + LOGO’S MEERKLEUREN 1 logo 2 logo’s 3 logo’s 4 logo’s + opstar tkosten sponsorlogo’s € 3,€ 5,50 € 4 ,€ 6,50 € 4 ,75 € 4 ,€ 6,50 € 8,75 € 11,€ 14 ,€ 8,75 € 11,€ 13,50 € 16,75 € 19,75 Bovenstaande prijzen zijn EXCL . BTW
NUMMERS Nummer groot Nummer klein NAMEN Naam groot Naam klein Initialen LOGO’S 1 KLEUR 1 logo 2 logo’s 3 logo’s 4 logo’s + LOGO’S MEERKLEUREN 1 logo 2 logo’s 3 logo’s 4 logo’s + opstar tkosten sponsorlogo’s € 3,30 € 5,80 € 4 ,15 € 6,60 € 4 ,95 € 4 ,15 € 6,60 € 9,10 € 11,60 € 14 ,45 € 9,10 € 11,60 € 14,05 € 17,35 € 20,65 Bovenstaande prijzen zijn EXCL . BTW
Clubbadge
DRUKWERKPRIJZEN
DRUKWERKPRIJZEN
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.