Page 1

Binnenschools programma 14 0 2 i n u j Feb


Inleiding Voor je ligt het informatieboekje waarin het aanbod van What’s Up in Uithoorn beschreven staat voor de periode februari tot en met juni 2014 . Dit aanbod wordt verzorgd door de sport– en cultuurcoaches in Uithoorn: Sport Fenke van Rossum fvanrossum@sportservicehaarlemmermeer.nl Marcella van den Broek mvandenbroek@sportservicehaarlemmermeer.nl Cultuur Lezen: Sandra van Stuijvenberg svanstuijvenberg@sportservicehaarlemmermeer.nl Caroline Heijlman cheijlman@sportservicehaarlemmermeer.nl Media: Sjoerd Verhallen sverhallen@sportservicehaarlemmermeer.nl Uitleg binnen schools programma De coaches bieden in de periode februari tot en met juni 2014 binnenschoolse programma’s aan in verschillende disciplines. Als school ben je vrij om te kiezen van welke programma’s je gebruik wilt maken. In overleg zijn aanpassingen aan het programma mogelijk. Wij zorgen voor de indeling en voor de communicatie met de verschillende partijen. Wij hopen alle wensen te kunnen vervullen, maar als voor een programma veel interesse is, kan het voorkomen dat deze vol is. Inschrijving Zie je binnen dit aanbod een leuke en interessante lessenreeks voor jouw leerlingen? Aarzel dan niet en stuur een e-mail naar: uithoorn@sportservicehaarlemmermeer.nl Geef in de e-mail aan welk programma je wilt afnemen, voor welke groepen van welke school en welke data het beste schikt.


Inleiding Opzet boekje In het boekje zijn achtereenvolgens de sport-, cultuur-, mediawijsheid en leesprogramma’s te zien. In het overzicht van een programma wordt vermeld voor welke groepen het is, waar het plaatsvindt, wanneer en door wie het aanbod wordt uitgevoerd. Vervolgens wordt een korte omschrijving gegeven van de inhoud en het doel van de lessen. Maatwerk Naast dit binnenschoolse aanbod is er ruimte voor maatwerk. Dit betekent dat de coaches kunnen inspringen op de wensen en behoeften van de school. Heb je behoefte aan een sportief of cultureel aanbod (onder andere lezen of mediawijsheid) neem contact op met één van de coaches die de discipline in zijn/haar pakket heeft waarvoor u maatwerk wilt. Wij zullen samen kijken naar de mogelijkheden. Kosten Per activiteit vragen wij een bijdrage, die genoemd staat bij de activiteit zelf. Kosten worden gedeclareerd na afname van de lessen. Als er een les uitvalt door onvoorziene omstandigheden, zal deze niet gedeclareerd worden.


Programma Sport TAEKWON-DO WARRIORS Groepen 1 en 2 Aantal lessen 3 of 4 (gym)lessen Lesduur per les 45 minuten per les Waar In de gymzaal/speellokaal Wanneer Maandagen t/m 14.30 uur Vrijdagen t/m 12.00 uur Door David Chung Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten â‚Ź7,50 per les per klas

Doel van de activiteit Op spelenderwijs de zelfredzaamheid en de weerbaarheid vergroten van de kinderen. Hier valt onder: vallen, rollen, afweren en het werken met normen en waarden. Opzet van de lessen In de lessen wordt aandacht besteed aan de basis van taekwon-do en de daarbij behorende discipline. Elke les komt dit terug. De lessen zijn spelenderwijs ingericht waardoor de kinderen met plezier de technieken aanleren. Wat wordt er verwacht van de leerkracht Er wordt verwacht dat de (vak)leerkracht aanwezig is en helpt indien nodig.


Programma Sport TENNIS Groepen 1 en 2 Aantal lessen 2 of 3 (gym)lessen Lesduur per les 45 minuten per les Waar In de gymzaal Wanneer Op aanvraag vanaf maart Door Ferry of Mats Maximaal aantal klassen Max 4 klassen achter elkaar Kosten â‚Ź7,50 per les per klas

Doel van de activiteit Op een speelse manier kennis maken met de grondbeginselen van tennis. Daarbij komt plezier voorop en wordt er spelenderwijs toegewerkt naar een goede ooghandcoĂśrdinatie. Opzet van de lessen De lessen worden zo ingedeeld dat kinderen op een leuke manier de grondbeginselen aangeleerd krijgen. Het programma is gericht op de leeftijdscategorie, waarbij plezier in tennis bovenaan staat. Wat wordt er verwacht van de leerkracht Er wordt verwacht dat de (vak)leerkracht aanwezig is en helpt indien nodig.


Programma Sport DANSEN Groepen 3 t/m 5 Aantal lessen 3 of 4 (gym)lessen Lesduur per les 45 minuten per les Waar In de gymzaal Wanneer Maandagochtend in februari en maart Door Instructeur Amstelhof Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten â‚Ź7,50 per les per klas

Doel van de activiteit De kinderen kennis laten maken met dansen op muziek en het toewerken naar een dans. Opzet van de lessen In de lessen worden de kinderen bewust gemaakt van het ritme in muziek. Daarbij worden de basispassen aangeleerd. Vervolgens worden verschillende passen aan elkaar geplakt wat leidt tot een dans. ]\ Wat wordt er verwacht van de leerkracht Er wordt verwacht dat de (vak)leerkracht aanwezig is en helpt indien nodig.


Programma Sport HANDBAL Groepen 3 t/m 8 Aantal lessen 3 of 4 (gym)lessen Lesduur per les 45 minuten per les Waar In de gymzaal Wanneer Dinsdag van 13.00—15.00 uur Woensdag van 10.00—12.00 uur Donderdag van 10.00—15.00 uur Door Henk de Grift Maximaal aantal klassen Maximaal 3 klassen achter elkaar Kosten €7,50 per les per klas Doel van de activiteit De kinderen op hun niveau kennis laten maken met gooien, vangen en het spel handbal. Opzet van de lessen In de lessen wordt het gooien en vangen veel onder de aandacht gebracht. Daarnaast komt de oog-handcoördinatie aan bod en wordt het stuiteren behandeld. De regels van het handbal wordt spelenderwijs aangeleerd waarbij er gewerkt wordt naar het uiteindelijk doel: een handbalwedstrijd spelen. Wat wordt er verwacht van de leerkracht Er wordt verwacht dat de (vak)leerkracht aanwezig is en helpt indien nodig.


Programma Sport KIDS FITNESS Groepen 5 t/m 8 Aantal lessen 1, 2, 3 of 4 lessen Lesduur per les 45 minuten per les Waar In de gymzaal Wanneer Op aanvraag Door Instructeur Amstelhof Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten â‚Ź7,50 per les per klas

Doel van de activiteit De kinderen kennis laten maken met de grondvormen van bewegen en met de fitnessvormen voor kinderen. Opzet van de lessen In de lessen staat het trainen van kracht, uithoudingsvermogen, coĂśrdinatie, snelheid en lenigheid centraal. De kinderen leren op speelse wijze fitness te beoefenen waarbij ze werken aan deze uitgangspunten. Wat wordt er verwacht van de leerkracht Er wordt verwacht dat de (vak)leerkracht aanwezig is en helpt indien nodig.


Programma Sport BADMINTON Groepen 5 t/m 8 Aantal lessen 2 of 3 (gym)lessen Lesduur per les 45 minuten per les Waar In de gymzaal Wanneer Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Door Peter de Rijk Maximaal aantal klassen Maximaal 4 klassen achter elkaar Kosten â‚Ź7,50 per les per klas

Doel van de activiteit Kinderen de grondbeginselen van het badminton aanleren en werken naar een wedstrijdvorm op ieders niveau. Opzet van de lessen In de eerste les worden de technieken van het badminton doorgenomen. In de andere lessen wordt er gewerkt naar verschillende wedstrijdvormen. Wat wordt er verwacht van de leerkracht Er wordt verwacht dat de (vak)leerkracht aanwezig is en helpt indien nodig.


Programma Sport TENNIS Groepen 6 t/m 8 Aantal lessen 2 of 3 (gym)lessen Lesduur per les 45 minuten per les Waar In de gymzaal Wanneer Op aanvraag Door Ferry of Mats Maximaal aantal klassen Maximaal 4 klassen achter elkaar Kosten â‚Ź7,50 per les per klas

Doel van de activiteit Op een speelse manier kennis maken met de grondbeginselen van tennis. Opzet van de lessen De kinderen zullen op een leuke manier de basistechnieken van het tennis aangeleerd krijgen, zoals de forehand, backhand en de service om uiteindelijk tegen elkaar wedstrijdjes te kunnen spelen. Wat wordt er verwacht van de leerkracht Er wordt verwacht dat de (vak)leerkracht aanwezig is en helpt indien nodig.


Programma Sport DANSEN Groepen 6 t/m 8 Aantal lessen 1 (gym)les Lesduur per les 45 minuten per les Waar In de gymzaal Wanneer Donderdag t/m 15.00 uur 17 t/m 21 februari op Maandag, woensdag en donderdag Door Samantha Bon Maximaal aantal klassen Max 2 klassen achter elkaar, behalve 17 t/m 21 februari Kosten €7,50 per les per klas Doel van de activiteit De kinderen kennis laten maken met de dansvorm streetdance. Opzet van de lessen In de les wordt er aandacht besteed aan de beginselen van streetdance, waarbij bewegen en enthousiasme voor bewegen op één staat. Wat wordt er verwacht van de leerkracht Er wordt verwacht dat de (vak)leerkracht aanwezig is en helpt indien nodig.


Programma Cultuur ZANGWORKSHOP DIEREN Groep 4 en 5 Aantal lessen 1 of 2 lessen Lesduur per les 45 minuten per les Waar In de klas Wanneer 11, 13, 18 en 20 februari in de ochtend Door Ireen van Bijnen Maximaal aantal klassen Maximaal 4 klassen in de ochtend Kosten €7,50 per les per klas Doel van de activiteit In de zangworkshop staat met elkaar zingen centraal. Er worden twee nieuwe liedjes aangeboden binnen het thema “dieren”. Ireen beeldt met haar handen het melodieverloop uit waardoor de kinderen bewust worden gemaakt van toonhoogteverschillen en het gebruik van de stem bij hogere en lagere tonen. Opzet van de lessen Ireen leert in de eerste les twee nieuwe liedjes aan. In een eventuele tweede les worden deze liedjes herhaald en komt er een derde lied aan bod. Voorbereiding leerkracht in de klas Een afspeelapparaat regelen waarop een cd afgespeeld kan worden.


Programma Cultuur INTRO PROJECT “CARNAVAL DER DIEREN” Groep 5 Aantal lessen 1 les Lesduur per les 30 minuten Waar In de klas Wanneer Februari en begin maart Door Frans Hakkemars en Joanne Ousoren Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten Gratis (introductieles)

Doel van de activiteit In deze introductieles maken kinderen kennis met de techniek van het Chinese schimmentheater. Na deze introductie kunnen kinderen zich opgeven voor de naschoolse activiteit op 7, 14, 21 en 28 maart van 15.45-16.45 uur in het Hoge Heem. Opzet van de lessen De kinderen maken kennis met schimmentheater, een bijzondere vorm die al vierduizend jaar oud is. Frans en Joanne laten voorbeelden van schimmen zien en hoe het schimmentheater werkt op het kleine scherm. Verder vertellen ze iets over de klassieke muziek Carnaval der Dieren van Saint Seans en laten ze gedichten horen van Ivo de Wijs. Tenslotte vertellen ze over de opzet van het project “Carnaval de Dieren” en waarom dit in het Hoge Heem wordt uitgevoerd en gepresenteerd. Voorbereiding leerkracht in de klas Geen voorbereiding vereist.


Programma Cultuur GITAARLES Groep 5 t/m 8 Aantal lessen 1 les Lesduur per les 45 minuten per les Waar In de klas Wanneer Maandag en vrijdag in februari en maart Door David Chung Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten â‚Ź7,50 per les per klas

Doel van de activiteit De kinderen kennis laten maken met het gitaarspel en een voorproefje geven hoe het is om zelf gitaar te spelen. Opzet van de lessen In de les wordt er uitgelegd hoe de gitaar werkt en hoe er klanken ontstaan. Daarna mogen de leerlingen om de beurt zelf proberen een paar akkoorden aan te slaan. David neemt 3 of 4 gitaren mee, dus met samenwerking komt iedereen aan bod. Voorbereiding leerkracht in de klas Geen voorbereiding nodig.


Programma Cultuur DE VEENSTEKER Groep 7 en 8 Aantal lessen 1 les Lesduur per les 30 minuten Waar In de klas Wanneer Maandag-, dinsdag-, en vrijdagochtend in maart en april Door Maarten Rongen Maximaal aantal klassen Maximaal 4 klassen achter elkaar Kosten â‚Ź7,50 per les per klas

Doel van de activiteit De kinderen leren over het veensteken. Ze maken dit levend door een compositie te maken en uit te voeren met ritmes en stemgeluiden. Opzet van de lessen In de eerste les geeft de leerkracht zelf les over het veensteken (lesbrief aanwezig). In de tweede les zorgt Maarten dat de veensteekmachine tot leven komt door middel van de stemmen van de kinderen zelf. Hij leert de kinderen de ritmes en de geluiden aan. Tevens geeft hij aanwijzingen over het maken van een compositie. Voorbereiding leerkracht in de klas De eerste les geven over het veensteken. Lesbrief is hiervoor aanwezig.


Programma Media MEDIASPOOR Groepen 1 t/m 4 Aantal lessen 1 les Lesduur per les 45 minuten Waar In de klas (minimaal 4 computers) Wanneer Maandag, dinsdag en woensdag Door Sjoerd Verhallen Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten €7,50 per les per klas

Doel van de activiteit Op een kritische en creatieve manier leren gebruik maken van media. Opzet van de lessen Er wordt een introductie gegeven van Mediaspoor, waarna de kinderen aan de slag gaan met gerichte opdrachten. Na 40 minuten wordt de les afgesloten met behaalde resultaten en tips. De leerkracht kan eventueel nog een verwerkingsopdracht krijgen voor de kinderen en hier zelf mee aan de slag gaan. Voorbereiding leerkracht in de klas Leerkracht krijgt een link van een filmpje dat hij/zij kan laten zien als ’opwarmertje’ voor de les. Daarnaast kan de leerkracht er voor kiezen om zelf een vervolgles te geven.


Programma Media BUREAU MEESTERVERVALSERS Groepen 5 en 6 Aantal lessen 1 les Lesduur per les 75 minuten per les Waar In de klas (minimaal 4 computers) Wanneer Maandag en dinsdag In maart en april Door Sjoerd Verhallen Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten â‚Ź7,50 per les per klas Doel van de activiteit Op zoek naar (valse) informatie en (on)waarheden over kunst en media. Opzet van de lessen Ben jij een echte meester in het opsporen van valse informatie en onwaarheden? Samen met de kinderen wordt een zoektocht naar ware verhalen in de kunst gedaan. De kinderen gaan aan de hand van online en offline opdrachten aan de slag en zoeken naar (on)waarheden in kunst en media. Voorbereiding leerkracht in de klas Geen. Smartboard is wel vereist voor de opdracht.


Programma Media KIDSWEEK Groep 6 Aantal lessen 2 lessen Lesduur per les Les 1: 30 minuten Les 2: 45 minuten Waar In de klas (minimaal 4 computers) Wanneer Maandag, dinsdag en woensdag In mei en juni Door Sjoerd Verhallen Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten €7,50 per les per klas Doel van de activiteit Kennis krijgen van nieuws en zelf nieuws maken. Daarbij worden de kinderen gestimuleerd om begrijpend te lezen. Opzet van de lessen In les één komt Sjoerd een introductie geven over nieuws en de Kidsweek krant. In de tweede les maken de kinderen hun eigen schoolkrant. Voor het basisonderwijs is bij de krant Kidsweek een methode voor begrijpend lezen ontwikkeld genaamd ‘Kidsweek in de Klas', goedgekeurd door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Voorbereiding leerkracht in de klas Geen. Smartboard is wel vereist voor de opdracht.


Programma Media ONLINE PRENTENBOEK ONTWERPEN Groepen 6 en 7 Aantal lessen 1 les Lesduur per les 60 minuten per les Waar In de klas (minimaal 4 computers) Wanneer Op aanvraag Door Sjoerd Verhallen Maximaal aantal klassen Maximaal 3 klassen per dag Kosten â‚Ź7,50 per les per klas

Doel van de activiteit Je eigen verhaal vertellen door een prentenboek online te ontwerpen. Opzet van de lessen In deze les maken de kinderen een eigen prentenboek online. Sjoerd leert de kinderen hoe zij een digitaal verhaal kunnen maken met het programma Storyjumper. Een creatieve taalles waarbij kinderen hun eigen verhaal digitaal vertellen. Voorbereiding leerkracht in de klas Geen. Smartboard is wel vereist voor de opdracht.


Programma Media GESCHIEDENIS ONLINE: GOUDEN EEUW Groep 7 Aantal lessen 1 les Lesduur per les 45 minuten Waar In de klas (minimaal 4 computers) Wanneer Op aanvraag Door Sjoerd Verhallen Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten â‚Ź7,50 per les per klas

Doel van de activiteit Door een onlinereis de Gouden Eeuw zelf beleven door de ogen van een meisje. Opzet van de lessen De Gouden Eeuw bekeken vanuit de ogen van een meisje in die tijd. De kinderen maken een online reis naar de Gouden eeuw en maken kennis met het leven van de Gouden Eeuw. Deze les sluit nauw aan bij de geschiedenis methode : Reis door de tijd. Voorbereiding leerkracht in de klas Lesgegeven over de Gouden Eeuw. Smartboard vereist.


Programma Media ACHTER HET NIEUWS Groepen 7 en 8 Aantal lessen 2 lessen Lesduur per les 45 minuten per les Waar In de klas (minimaal 4 computers) Wanneer Maandag, dinsdag en woensdag In maart, april, mei en juni Door Sjoerd Verhallen Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten €7,50 per les per klas Doel van de activiteit Nieuws leren lezen en gebruiken, waardoor de leesvaardigheid verbeterd wordt en het begrijpend lezen aandacht krijgt. Opzet van de lessen In les 1 gaat de klas in op wat nieuws is en waar het vandaan komt. Door verschillende opdrachten komen de kinderen erachter hoe een krant gemaakt wordt en hoe zij zelf nieuws kunnen maken. In les 2 wordt de krant die ze als voorbereiding hebben gemaakt op de computer als echte krant afgemaakt. Voorbereiding leerkracht in de klas Leerkracht krijgt een digitaal abonnement via ‘Krant in de klas’.


Programma Media HAVENS EN DE REIS VAN BONTEKOE Groep 8 Aantal lessen 1 les Lesduur per les 45 minuten Waar In de klas (minimaal 4 computers) Wanneer Op aanvraag Door Sjoerd Verhallen Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten â‚Ź7,50 per les per klas

Doel van de activiteit Meer te weten komen over het leven tijdens VOC en informatie hierover opzoeken op een slimme manier. Opzet van de lessen Deze les sluit aan bij geschiedenis/ aardrijkskunde. In de les gaan de kinderen op zoek naar wat Bontekoe voor reis heeft gemaakt door vragen op te lossen. Ze leren door een spel welke producten tijdens de VOC tijd werden vervoerd naar Nederland. Een leerzame les waarin zowel geschiedenis en aardrijkskunde worden toegepast. Voorbereiding leerkracht in de klas Voorlezen van de Bontekoe- verhaal (korte versie op 2 A4) en het bekijken van filmpje over de Bontekoe, aangeleverd door de mediacoach.


Programma Lezen VOORLEZEN MET MUZIEK Groepen 1 en 2 Aantal lessen 1 les Lesduur per les 30 minuten per les Waar In de klas (met digibord) Wanneer 18, 20, 25 en 27 maart (thema: voorjaarsschoonmaak) 10, 16, 17, 23, 24 juni (thema: zomer/vakantie) Door Sandra van Stuijvenberg en instrumentalist Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten â‚Ź7,50 per les per klas Doel van de activiteit Kennismaken met instrument en muziek ter ondersteuning van een prentenboek. Opzet van de lessen Als startactiviteiten worden zowel de muzikant en het instrument als het prentenboek geĂŻntroduceerd. Daarna wordt het verhaal interactief voorgelezen. Tijdens het voorlezen doen de kinderen met het centraal gestelde muzikale thema mee. De muziek ondersteunt het verhaal. Voorbereiding leerkracht in de klas Geen.


Programma Lezen RIJMKAMPIOEN Groepen 3 en 4 Aantal lessen 1 les Lesduur per les 45 minuten Waar In de klas (met digibord) Wanneer Maandag, dinsdag Donderdagochtend Door Sandra van Stuijvenberg Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten €7,50 per les per klas

Doel van de activiteit Luisteren naar en maken van poëzie. Opzet van de les: Na een introductie in de kring over “ergens goed in zijn”, wordt het gedicht van Jaap Robben “Kampioen” voorgedragen. Daarna gaan de kinderen met het gedicht aan de slag en maken daar hun eigen draai aan. Als verwerkingsopdracht wordt er een “vreemde woordenboek” gemaakt, die als basis kan dienen voor nieuwe gedichten. Voorbereiding leerkracht in de klas: Optioneel: leskist “poëzie” lenen bij Bibliotheek Amstelland.


Programma Lezen INTRO MAKKELIJK LEZEN PLEIN (MLP) Groep 4 t/m 8 Aantal lessen 1 les Lesduur per les 45 minuten Waar Schoolbibliotheek of Bibliotheek Uithoorn Wanneer Dinsdag, woensdag of donderdag Door Caroline Heijlman Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten €7,50 per les per klas

Doel van de activiteit: Leerlingen die moeite hebben met lezen, maken kennis met het makkelijk lezen plein in de schoolbiblitoheek of in de bibliotheek Uithoorn. Opzet van de les: Leerlingen komen in één of meerdere groepen naar de eigen schoolbibliotheek of naar de bibliotheek Uithoorn. We bespreken een zelf meegebracht (lievelings)boek, de positieve en negatieve aspecten van lezen, laten mlp-materialen zien en laten de leerlingen materalen lenen. Voorbereiding leerkracht in de klas: Leerlingen selecteren die in aanmerking komen voor deze les.


Programma Lezen VERHAALKUNST Groepen 5 en 6 Aantal lessen 1 les Lesduur per les 60 minuten Waar In de klas (met digibord) Wanneer Maandag, dinsdag hele dag Donderdagochtend Door Sandra van Stuijvenberg Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten â‚Ź7,50 per les per klas

Doel van de activiteit Kijken naar schilderijen en daar een verhaal bij maken. Opzet van de les Er worden schilderijen getoond waarbij een verhaal voorgelezen wordt. Vervolgens gaan de leerlingen groepsgewijs of individueel met een stappenplan aan de slag om bij een gekozen schilderij een eigen verhaal te schrijven. Voorbereiding leerkracht in de klas Geen.


Programma Lezen VOORLEZEN AAN PEUTERS Groepen 7 en 8 Aantal lessen 1 les Lesduur per les 45 minuten Waar In de klas of in de schoolbibliotheek Wanneer Maandag, dinsdag hele dag Donderdagochtend Door Sandra van Stuijvenberg Maximaal aantal klassen Geen maximum Kosten â‚Ź7,50 per les per klas

Doel van de activiteit Het leren kiezen van een boek om voor te lezen aan peuters en deze zelf voorlezen. Opzet van de les Interactief voorlezen is leuk! Bovenbouwleerlingen leren tijdens deze workshop een prentenboek interactief voor te lezen aan kinderen van 2 en 3 jaar. Daarnaast leren ze geschikte prentenboeken voor deze doelgroep te kiezen. Het voorlezen wordt in tweetallen geoefend. Het voorlezen aan de peuters gebeurt volgens een vast rooster in overleg met de peuterspeelzaal en/of kinderdagopvang. Voorbereiding leerkracht in de klas Leerlingen vertellen en enthousiasmeren voor het voorlezen aan peuters.


Schrijf je snel in. Vol is vol!!

Zie je er wat leuks tussen? Twijfel niet en geef je snel op, want VOL=VOL

Voor vragen/opmerkingen kun je mailen naar: uithoorn@sportservicehaarlemmermeer.nl


Vorige periode In het eerste halfjaar van het schooljaar 2013-2014 zijn wij als What’s Up in Uithoorn begonnen met het structureel aanbieden van binnenschoolse lessen voor alle basisscholen in Uithoorn. We zijn “in het diepe” gesprongen en hoopten met het aanbieden van een programma boekje duidelijkheid te bieden wat What’s Up kan betekenen voor scholen. Zowel in de coördinatie als in de uitvoering hebben we de eerste periode ons beste beentje voor gezet en dat heeft geresulteerd in mooie uitslagen. In totaal zijn er 228 binnenschoolse lessen afgenomen verdeeld over 10 basisscholen. Daarvan zijn er 141 sportlessen afgenomen en 87 culturele lessen. Iets waar we erg trots op zijn. Naast de binnenschoolse lessen weten de scholen ons telkens meer te vinden voor maatwerk. Ook hier zijn wij erg trots op. Dus mocht er iets zijn wat je wilt hebben als school zijnde, schroom niet en mail ons. We kunnen op vele vlakken iets betekenen. Nu gaat het tweede half jaar van start en we hopen dat we de scholen weer goed kunnen bedienen en dat dit programma net zo aanslaat als het vorige. We maken van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die hard zijn best doet om iedereen binnen school op de hoogte te houden, zodat alle leerkrachten weten waar ze aan toe zijn. Groetjes, Team What’s Up in Uithoorn


What's Up Uithoorn binnenschools feb juni 2014  

Informatieboekje met het aanbod van What’s Up in Uithoorn voor de periode februari t/m juni 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you