Page 1

Casa Serena Golf, Roztěž, Kutná Hora, Česká republika, 16. - 18. září 2011 www.casaserenaopen.cz

Casa Serena Golf, Roztez, Kutna Hora, Czech Republic, 16 - 18 September, 2011 www.casaserenaopen.com

Oficiální Program

Official Programme


Citigold

Perhaps it´s time to have a Gold conversation.

Citibank is a member of one of the largest financial groups in the world. Over 200 million clients in more than 140 countries rely on Citibank. The Citigold program offers a large variety of banking services within reach from all over the world. No matter your destination, the Citigold program with related banking services will accompany you. Citigold clients gain access to emergency cash up to 5,000 USD. All you need to do is visit any Citibank branch in the world and prove yourself a Citigold client. If you fly abroad on business trips or for causal occasions Citibank guarantees you special treatment and care at the Prague Airport Citibank Lounge. Waiting for your flight with the Citigold program will become a pleasurable experience. For more information on the exclusive Citigold program, please contact the Citigold phone line at +420 233 062 323 and make an appointment today.

www.citigold.cz

Citibank Europe plc, company established and existing under the Irish law, registered seat at Dublin, North Wall Quay 1, Ireland, registered in the Register of Companies in the Republic of Ireland, under the number 132781, conducting its business in the Czech Republic through Citibank Europe plc, organizačn složka, registered seat at Prague 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, Postal Code 158 02, Reg. No. 28198131, registered in the Commercial Register with the Municipal Court in Prague, Section A, Insert 59288 („Citibank“).


OBSAH s3 s5 s7 s8-11 s12-15 s16-17 s18-21 s23 s24-27 s28-31 s32-45 s46 s47 s48

contents

Uvítání Casa Serena Uvítání European Senior Tour Přihlášení hráči Ohlédnutí za Casa Serena Open 2010 Představujeme: Mark James Představujeme: Kutná Hora Představujeme: Carl Mason Mapa hřiště a délky jamek Představujeme: Sam Torrance Představujeme: Ian Woosnam Profily hráčů Poděkování, činovníci, prize money Sponzorská Poděkování Kalendář sezony a Order of Merit 2011

Editor-in-Chief: Mike Gallemore Design Director: Alex Gallemore Editor: Richard Bevan Deputy Editor: Todd Staszko Design Manager: Mark Frain Technical Manager: Mark Collinge Czech Editor/Translator: Cenek Lorenc

WSP Advertising: Tel: +44 (0)1663 719 926; E-Mail: Alex@wspglobal.com Mike@wspglobal.com Printer: STUDIO PRESS s.r.o.

p3

Casa Serena Welcome

p5

European Senior Tour Welcome

p7

Player Entries

p8-11

2010 Casa Serena Open Review

p12-15 Mark James Feature p16-17 Kutná Hora Feature p18-21 Carl Mason Feature p23

Course Map

p24-27

Sam Torrance Feature

p28-31 Ian Woosnam Feature p32-45 Player Profiles p46 Acknowledgements, officials and prize money breakdown p47

Sponsors logos

p48

European Senior Tour Schedule and 2011 Order of Merit

Published by: WSP Global part of Sportsworld LLC Browside Barn, Stoneheads, Whaley Bridge, Derbyshire, United Kingdom

WSP specifies that post-press changes may occur to any information given in this publication and takes no responsibility for goods or services advertised.

www.wspglobal.com

1


UVÍTÁNÍ OD CASA SERENA

WELCOME FROM CASA SERENA

Je mým potěšením přivítat vás všechny na čtvrtém ročníku Casa Serena Open v rámci European Senior Tour. Tímto turnajem byla založena skvělá tradice a každý zúčastněný může být velmi hrdý. Jsme nadšeni, že máme k dispozici všechny aspekty potřebné pro báječný turnaj. Hlavně jsou to naši cenní sponzoři, kteří spolu s námi pracují na úspěchu prestižní události. Děkujeme vám za vaši velmi vzácnou a nekončící podporu a oddání věci. Totéž lze říci o všech profesionálních hráčích, European Senior Tour a Langer Sport Marketing, s jejich velkým zaujetím a vkladem. Rádi bychom také poděkovali našim dobrovolníkům, srdcím a duším Casa Serena Open. Velmi si ceníme vaší pomoci a ducha. Máme rovněž velké štěstí na báječné dějiště. Casa Serena Golf na Roztěži je nejen výjimečné golfové hřiště a případné místo pro fantastický turnaj, ale také prostor pro společenská setkání, pořádání korporátních akcí a získávání jedinečných zážitků.. Mnoho díků za pomoc turnaji patří rovněž Kutné Hoře, historickému městu UNESCO, a jejímu starostovi, dr. Ivu Šancovi. Naši drazí diváci a hosté, je úžasné vidět, jak se sem vracíte jako rodina. Věřte, že každá známá či nová tvář je pro nás velmi důležitá. Doufáme, že Casa Serena Open 2011 bude další významnou kapitolou golfu a společenského dění v regionu a celé České republice. Vítejte doma – a užijte si té chvíle.

It is my pleasure to welcome you all to the fourth edition of the Casa Serena Open on the European Senior Tour. There is a great tradition that has been founded here and everybody involved can be very proud. We are delighted to have all the things needed for a wonderful tournament, most of all our many valuable sponsors who are working with us towards the success of the prestigious event. Thank you for your very precious and continuing support and commitment. The same can be said about all the professional players, the European Senior Tour and Langer Sport Marketing, with their huge devotion and input. We would also like to thank our volunteers, the heart and soul of the Casa Serena Open. We appreciate your help and spirit very much. We are also lucky to have such a wonderful venue. Casa Serena Golf at Roztěž is not only an outstanding golf course and a fitting venue for such a fantastic tournament, but also a point where everybody can enjoy meeting socially, for hosting corporate days and providing a unique experience. Many thanks go to the historical UNESCO town of Kutná Hora and its Mayor, Dr. Ivo Sanc, for all his help with the tournament. To our dear spectators and guests, it is tremendous to see all of you coming back as a family. Every new or familiar face is very important for us. We hope the Casa Serena Open 2011 will be another memorable chapter of golf and social gathering for the region and for the Czech Republic as well. Welcome home - and enjoy the moment.

Maureen Chang zakladatelka Casa Serena

Maureen Chang Casa Serena, Founder

3


Global logistics. Individual solutions. Freight forwarding and supply chain solutions

We are ready to help Damco is one of the world’s leading providers of freight forwarding and supply chain management services. For over 20 years, we have been providing our customers with transportation and logistics solutions that support the way they want to do business, wherever they are in the world. Our hands-on services and strategic solutions are extensive and customised to meet our customers’ every need. So whether it’s a competitive rate for an urgent shipment or a strategic partner who can identify and create short-term efficiencies and build up long-term competitiveness, we are ready to help.

To find out more about Damco, visit www.damco.com


UVÍTÁNÍ OD EUROPEAN SENIOR TOUR

WELCOME FROM THE EUROPEAN SENIOR TOUR

Casa Serena Open, které nyní prožívá svůj čtvrtý ročník, se už stalo jedním z nejpopulárnějších turnajů a stejně tak jedním z nejcennějších titulů na European Senior Tour. Hřiště Casa Serena Golf, postavené v báječném regionu Kutné Hory, je výjimečnou zkouškou golfu. Tři minulí šampioni – Bernhard Langer, Peter Mitchell and loňský vítěz Gary Wolstenholme – ukázali jedinečné schopnosti. S novou tříletou dohodou na pořádání šampionátu v České republice, s podporou prestižního seznamu partnerů, který zahrnuje sponzory Foxconn a Hewlett Packard, partnerské sponzory Citibank, Damco, PST CLC a Pilous, stejně jako další partnery ABL, Delikomat s.r.o. a Pilsner Urquell, je budoucnost Casa Serena Open velmi optimistická. Je tu také spousta lidí, kteří představují klíčový přínos k pokračujícímu úspěchu akce, ale naše zvláštní poděkování patří Maureen Chang a všem na Casa Serena Golf za skvostnou pohostinnost. Stejně tak organizační schopnosti, které přináší Erwin Langer a jeho tým z Langer Sport Marketing, zajišťují perfektní scénu, na níž naši členové mohou předvést své umění. Je třeba také složit hold vizi a oddanosti, které chová Terry Gou, jehož hluboký přínos golfu v České republice, potažmo European Senior Tour, je skutečně pozoruhodný.

Now in its fourth year, the Casa Serena Open has already become one of the most popular tournaments, as well as one of the most coveted titles, on the European Senior Tour. Casa Serena Golf, set in the delightful region of Kutna Hora is an outstanding test of golf that has produced three champions – Bernhard Langer, Peter Mitchell and last year’s winner, Gary Wolstenholme – of outstanding ability. With a new three year agreement to host the championship in the Czech Republic, coupled with a prestigious list of partners that includes co-sponsors Foxconn and Hewlett Packard, partner sponsors Citibank, Damco, PST CLC and Pilous as well as our other partners ABL, Delikomat s.r.o. and Pilsner Urquell, the future of the Casa Serena Open is hugely optimistic. There are so many people making a vital contribution to the continued success of the event, but our very special thanks go to Maureen Chang and everyone at Casa Serena Golf for the magnificent hospitality they provide, while the staging expertise of Erwin Langer and his team from Langer Sport Marketing guarantees the perfect stage on which our Members can perform. Finally, we must pay tribute to the vision and commitment of Terry Gou whose profound contribution to golf in the Czech Republic, and indeed the European Senior Tour, is quite remarkable.

Andy Stubbs Výkonný ředitel European Senior Tour

Andy Stubbs Managing Director European Senior Tour

5


Golf and logistics have more in common than you might think... And we are ready to prove it anytime. The logistic solutions we render are always innovative, efficient and creative - in one word progressive. Hence they produce immediate results. FORWARDING - fast and exible / WAREHOUSING - precise and variable CUSTOMS SERVICES - professional and efficient / INTERNAL LOGISTICS - progressive and innovative

trade@pst-clc.cz

www.pst-clc.cz


PŘIHLÁŠENÍ HRÁČI Name Attachment Country Entries in Category 0a 1 Invited Czech player as nominated by the Czech Golf Federation 1 Jan JUHANIAK GC Prague CZE Entries in Category 0b 1 Czech player determined according to a Money List recognised by the Czech Golf Federation 2 Jiri SEIFERT GC Podebradt CZE Entries in Category 1 Players in positions 1-30 from the 2010 European Senior Tour Order of Merit 3 Chris WILLIAMS Modderfontein GC RSA 4 Angel FRANCO Parana CC PAR 5 Gordon BRAND JNR The Players Club SCO 6 Carl MASON The Fox Club Florida ENG 7 David J RUSSELL Archerfield Links ENG 8 Andrew OLDCORN Kings Acre SCO 9 Marc FARRY Constance Hotel Group FRA 10 Des SMYTH IRL 11 Sam TORRANCE Fairmont St Andrews SCO 12 Bill LONGMUIR The London GC SCO 13 Jerry BRUNER USA 14 Roger CHAPMAN Speedy ENG 15 Mike CUNNING Moon Valley CC USA 16 Gordon J BRAND Pinheiros Altos ENG 17 Ross DRUMMOND SCO 18 Gary WOLSTENHOLME Carus Green GC ENG 19 Juan QUIROS Reinoxmetal ESP 20 David MERRIMAN Bonnie Doon GC AUS 21 Barry LANE ENG 22 Glenn RALPH Trevose G&CC ENG 23 Bobby LINCOLN Dainfern CC RSA 24 Bob CAMERON Italpack ENG 25 Mark BELSHAM Princes Golf Club ENG 26 Kevin SPURGEON Ferndown GC ENG 27 George RYALL The Players Club ENG 28 Ian WOOSNAM RAW Golf Course Design WAL 29 Peter FOWLER Ping AUS

PLAYER ENTRIES

Name

Attachment

Country

39 40 41 42 43 44 45 49 47 48 49 50 51 52 53

José RIVERO Tony JOHNSTONE Anders FORSBRAND Eamonn DARCY Rodger DAVIS Mark MOULAND Andrew SHERBORNE Nick JOB Noel RATCLIFFE Denis DURNIAN Antonio GARRIDO Denis O’SULLIVAN Jim RHODES John CHILLAS Giuseppe CALI

Cleveland Golf Druids Glen GC Farm Foods The Kendleshire Eligo A6 Physio Somosaguas GC La Playa GC Le Meridien Penina Golf & Resort Glenbervie GC Lavazza

ESP ZIM SWE IRL AUS WAL ENG ENG AUS ENG ESP IRL ENG SCO ITA

Entries in Category 6 The top 6 eligible entrants from positions 1-14 in the 2010 European Senior Tour Qualifying School Finals 54 Tim THELEN The Falls Resort & CC USA 55 Peter DAHLBERG Los Naranjos GC SWE 56 Fraser MANN Musselburgh GC SCO 57 Angel FERNANDEZ Club de Golf la Dehesa CHI 58 Manuel MORENO Lomas-Bosque ESP 59 Jeb STUART Stonebridge CC USA Entries in Category 7 The players in positions 31-40 on the 2010 European Senior Tour Order of Merit, not included above 60 Luis CARBONETTI Rio Cuarto GC ARG 61 Adan SOWA Argentino GC ARG 62 Katsuyoshi TOMORI Sanicleen JPN 63 Horacio CARBONETTI Rio Cuarto GC ARG Entries in Category 8 The leading 2 players from positions 1-40 on the 2011 Order of Merit, not included above, after the Senior Open Championship 64 Bertus SMIT Mosselbay CC RSA 65 John HARRISON Matfen Hall ENG

Entries in Category 2 Entries in Category 9 2009/2010/2011 Tournament winners – not included in Category 1 – for 2 Entries taken sequentially from positions 21-200 2011 All Time Career Money calendar years from the date of the win List, 7-14 2010 EST QS Finals, 41-100 2010 EST Order of Merit 30 Peter MITCHELL Le mas Candille ENG 66 Maurice BEMBRIDGE Grand Resort Bad Ragaz Golf & Spa ENG 31 Mike HARWOOD AUS 67 Steve VAN VUUREN Nelspruit GC RSA 32 Domingo HOSPITAL R.C.G El Prat ESP 68 Mike CLAYTON Barnbougle Dunes AUS Entries in Category 3 69 Delroy CAMBRIDGE Champion Gate GC JAM Sponsors’ invitations, to a maximum of 4 70 Graham BANISTER AUS 33 Bruce VAUGHAN USA 71 John GOULD Vidauban G.C ENG 34 Tsai-pai FENG A128 TPE 72 Eddie POLLAND San Roque Club NIR 35 Hung-ta CHANG TSPGA TPE Entries in Category 98 36 Andrew MURRAY Lymm GC ENG Top 10 from previous fully sanctioned European Seniors Tour event not Entries in Category 4 otherwise exempt included in the field The top 20 entrants from the 2010 All Time Career Money List 73 Gordon MANSON AUT 37 Mark JAMES Ilkley GC ENG Entry list at close and correct at the time of going to print. 38 Costantino ROCCA ITA

7


WOLSTENHOLME ZAČAL SENIORSKÝ ŽIVOT RYCHLE

V

ÍTĚZSTVÍM na Casa Serena Open loni v září, při svém teprve druhém startu na European Senior Tour, si Gary Wolstenholme zajistil hráčská privilegia až do konce sezony 2012. „Dokázat to, co se mi podařilo během dvou turnajů, je splněný sen,” řekl nadšený Wolstenholme poté, co obdržel trofej od Maureen Chang, zakladatelky Casa Serena. Předvědčivý výkon ve finálovém kole s 67 ranami, 4 pod par, přinesl Angličanovi vítězství o tři rány nad Skotem Gordonem Brandem Jnr a šek na 90 000 eur. „Vystartovat takhle rychle z bloků na European Senior Tour je výjimečné a mohu vám říci, že jsem se hodně modlil. Vůbec jsem nevěděl, co mám od dnešního dne očekávat a věděl jsem, že zvláště Gordon po mně půjde, protože je to velký bojovník.” „Doufám, že tohle vítězství mi otevře hodně dveří. Začínám to teprve vstřebávat, protože znamená tolik. Vím, že maminka bude doma skákat radostí a tohle vítězství je nejvíc právě pro ni.” „Věci jsou také ulehčeny penězi. Vítězství mi snad dovolí naplnit zbytek svých golfových ambicí, protože v téhle hře toho zůstává hodně, co chci dokázat.“

W

olstenholme, který začínal den s minimálním náskokem jedné rány před krajanem Markem Belshamem a dvou nad Brandem, uklidnil své nervy díky birdie na tříparové jamce číslo dvě. Belsham také zahrál birdie a zůstal v kontaktu, ale po první devítce za 32 ran měl Wolstenholme náskok dvou úderů na Belshama a čtyř na Branda. Brand se přiblížil o jeden úder díky birdie na 11 , ale Wolstenholme kontroval birdie na 12. jamce. Wolstenholme hrál jinak stabilní golf v parech, zatímco Brand dokázal získat jen jeden další úder díky birdie na tříparové sedmnáctce a poněkud přitlačit na vedoucího hráče. Jenže Wolstenholme, s náskokem tří ran před poslední jamkou a s tím, jak Belsham zahrál dvě bogey na třech jamkách, stvrdil svůj premiérový titul pěti údery na závěrečné pětiparové jamce. „Při svém prvním startu na tour jsem potřeboval skončit do desátého místa, abych se dostal do dalšího turnaje na Casa Serena a naštěstí jsem obsadil třetí místo,” řekl Wolstenholme v upomínce na svou premiéru při Travis Perkins plc Senior Masters ve Woburnu. „Tenhle výsledek mi dal

8

hodně sebevědomí pro cestu do České republiky. Nejprve jsem si nemyslel, že by hřiště Casa Serena sedělo mé hře, ale čím víc jsem na něm hrál, tím víc se mi líbilo. Hrál jsem velmi dobře – takovým způsobem jsem vyhrával golfové turnaje jako amatér. Ovšem klíčem, jak tomu často je, bylo mé puttování. Nemyslím, že jsem mohl puttovat lépe.” „Gordon [Brand Jnr] mě dostal pod velký tlak, ale kdykoli jsem se ocitl v problémech, dostal jsem se z nich puttováním. Tohle je velké vítězství, protože najednou jsem se přesunul od nejistoty k jistotě. Mohu si nyní plánovat program, což je skvělé. Jsem typem člověka, který potřebuje vědět, kde a kdy bude. Jenže v golfu jste tak dobrý, jak dobré je vaše poslední kolo, což si neustále připomínám, takže určitě neusnu na vavřínech.”

L

etos zatím Wolstenholme hrál solidně a vede pořadí soutěže o Nováčka roku při své první plné sezoně na European Senior Tour díky třem umístěním v první desítce. Skončil třetí na úvodním turnaji sezony, Handa Australian Senior Open, znovu pak na Mauritius Commercial Bank Open a také při Bad Ragaz PGA Seniors Open. Svůj nový život na European Senior Tour miluje. „European Senior Tour mi sedí velmi dobře, protože většina hřišť je stavěna pro mou hru,” řekl před obhajobou své koruny na Casa Serena. „Všechno to byly odlišné zkoušky, které se mi ale líbily. Nejde totiž o hřiště, která zvýhodňují velké ranaře, což je pro mě skvělé. Zatímco ve svých amatérských časech jsem byl možná nejkratší z týčka, tady pravděpodobně patřím do střední skupiny. Takže, pokud mi to půjde, věřím si, že většinou týdnů budu ve hře o vítězství.” „Hrát Senior Tour mě opravdu baví a snad zůstanu schopný konkurence na dalších deset let.

Pokud budu končit více méně pravidelně v první desítce, pak budu šťastný, a cokoli nad tím a dál je bonus.” Wolstenholmeova golfová kariéra nešla obvyklou cestou většiny dnešních superhvězd. Současní mladíci přestupují k profesionálům už před svými dvacetinami, nebo brzy po nich, ale Wolstenholme zůstával amatérem po třicet let. Vyhrával téměř vše, co se nabízelo, než se krátce po svých 48. narozeninách stal profesionálem, se zraky plně upřenými k Senior Tour. Jako amatér se mohl pochlubit vítězstvím nad Tigerem Woodsem ve Walker Cupu 1995, výhrou pro Anglii ve World Amateur Team Championship 1998 a dvěma tituly amatérského mistra Británie. „Nějaký čas jsem uvažoval, že přestoupím k profesionálům, až mi bude padesát,” řekl Wolstenholme. „Avšak poté mě najednou napadlo: Je mi 48 a nijak se na padesátku nepřipravuji. Můj golf se nelepší. Proč se nestát profesionálem teď? A tak jsem to udělal.”

P

ravidelně hrát a soutěžit na European Senior Tour je pouze jedním z Wolstenholmeových cílů. Připouští ovšem, že ho zajímají také další aspekty sportu, který se snaží plně ovládnout. „Mám ambice proniknout do dalších oblastí hry, jako je koučink, design hřišť, komentování a dokonce psaní,” říká. „Miluji golf, ale vím, že čas utíká a že jednou budu muset své hole odložit.” „Snad se mi otevřou další příležitosti. Dopsal jsem svou autobiografii a opravdu mě to bavilo. Začal jsem v osmnácti letech s handicapem 23, a po 32 letech jsem coby profesionál vyhrál svůj první turnaj v České republice. Takže si myslím, že mám co vyprávět. Proměna z amatéra k profesionálům nebyla tak snadná, ale nyní začínám nacházet půdu pod nohama.” n

LEADERBOARD

1 Gary WOLSTENHOLME

ENG

-13 66 67 67 200

€90,000.00

2 Gordon BRAND Jnr

SCO

-10 69 66 68 203

€60,000.00

3 Mark BELSHAM

ENG

-7

67 67 72 206

€39,150.00

4 David J. RUSSELL

ENG

-5

71 70 67 208

€30,000.00

Jerry BRUNER

USA

-5

71 69 68 208

€30,000.00


„Vystartovat takhle rychle z bloků na European Senior Tour je výjimečné a mohu vám říci, že jsem se hodně modlil.”

GARY WOLSTENHOLME

9


“TO COME OUT OF THE BLOCKS SO QUICKLY ON THE EUROPEAN SENIOR TOUR IS EXTRAORDINARY.” GARY WOLSTENHOLME

10


WOLSTENHOLME MAKES QUICK START TO SENIOR LIFE I

N only his second start on the European Senior Tour, Gary Wolstenholme secured his playing privileges until the end of 2012 with a superb wire-to-wire victory here at the Casa Serena Open last September. “It’s a dream come true to have done what I have in the space of two events,” said a delighted Wolstenholme as he received the trophy from Maureen Chang, Founder of Casa Serena. The Englishman took home the winner’s cheque for €90,000 after a commanding final round four under par 67 gave him a three stroke victory over Scotland’s Gordon Brand Jnr. “To come out of the blocks so quickly on the European Senior Tour is extraordinary and I will tell you right now that I did a lot of praying on this one! I didn’t really know what to expect today and I knew that Gordon, in particular, would really come at me because he’s a fierce competitor. “This win will open a lot of doors for me, I hope, but I just want to start taking it all in because it means so much. I know my mum back home will be jumping for joy and this is for her more than anyone. “The money makes things a lot easier as well and winning will hopefully allow me to fulfil the rest of my golfing ambitions because there is still so much that I want to do in the game.” EDGED IN FRONT Starting the day with a narrow one stroke lead over fellow Englishman Mark Belsham, with Brand two shots back, Wolstenholme settled his nerves with a birdie on the par three second hole. Belsham matched his birdie to stay in touch but by the turn Wolstenhome had edged further in front and was two clear of Belsham, and four ahead of Brand, after an outward 32. Brand pulled a shot back with a birdie on 11 but Wolstenholme hit back with a birdie on 12. Down the stretch Wolstenholme played steady par golf while Brand could only pick up one extra shot – a fine two on the par three 17th – to exert a bit of pressure on the leader. However, with a three shot lead heading down the last and Belsham

struggling after two bogeys in three holes, Wolstenholme sealed his maiden title with a steady par on the par five closing hole. “I needed to finish in the top ten in my first event just to get into the next tournament here at Casa Serena, and fortunately I finished third,” said Wolstenholme, referring to his third place finish at the Travis Perkins plc Senior Masters at Woburn last summer. “That gave me a lot of confidence which I took with me to the Czech Republic. CERTAINTY “At first, I didn’t think the Casa Serena course would suit my game, but the more I played it, the more I liked it. I played very well – it was how I used to play when I was winning golf tournaments as an amateur. But the key, as it so often is, was my putting. I don’t think I could’ve putted any better. “Gordon (Brand Jnr) put me under a lot of pressure, but whenever I got into any trouble, I just putted my way out of it. This win is huge, because all of a sudden I’ve gone from uncertainty to certainty. I can plan my schedule, which is great because I’m the sort of person who needs to know where I’m going to be, and when. But you’re only as good as your last round, which I keep reminding myself, so I’m certainly not resting on my laurels.” So far this year Wolstenholme has played solidly and is leading the race to be crowned Rookie of the Year in his first full season on the European Senior Tour thanks to three top tens – all of them third place finishes. After finishing third at the season-opening Handa Australian Senior Open, again at the Mauritius Commercial Bank Open and then also at the Bad Ragaz PGA Seniors Open he admits he is loving his new life on the European Senior Tour. “The European Senior Tour suits me very well, because most of the courses are right up my street,” he says ahead of defending his crown here at Casa Serena. “They’ve all been different tests, but ones I’ve enjoyed. They’re not geared up to reward big hitters especially, which is great for me. Whereas in my amateur days I was probably the shortest off the tee by some distance, out here

I’m probably mid-division. So if I’m playing well, I’m confident of being able to be in contention most weeks. “I’m really enjoying playing on the Senior Tour, and hopefully I can stay competitive for the next ten years. If I can finish in the top ten on a fairly regular basis then I’ll be happy, and anything above and beyond that is a bonus.” Wolstenholme’s golfing career has not followed the path that many of today’s superstars take. Nowadays a youngster will turn pro in his late teens or early 20s but Wolstenholme was an amateur nigh on 30 years, winning just about everything there is to win, before turning professional shortly after his 48th birthday with his eyes firmly set on the Senior Tour. CHAMPIONSHIP As an amateur he can boast beating Tiger Woods in the 1995 Walker Cup, winning the World Amateur Team Championship for England in 1998 – and he was a two-time British Amateur Champion. “I had been thinking about turning pro when I got to 50 for some time,” he says. “But then I suddenly thought, ‘I’m 48 and I’m not preparing myself properly for when I hit 50. My golf is not improving. Why don’t I turn pro now?’ And so I did.” Playing and competing regularly on the European Senior Tour is just one goal of Wolstenholme’s but he admits he has interests in other aspects of the sport which he’d like to get his teeth into. “I’ve got aspirations to go into other areas of the game, like coaching, course design, commentating and even writing,” he says. “As much as I love playing the game I’m aware that the clock is ticking, and eventually I’ll have to hang my clubs up. “But, hopefully, other opportunities will open up to me. I’ve just had my autobiography ghost-written, and I really enjoyed it. I started out as a 23 handicapper aged 18, and 32 years later I’ve just won my first tournament as a professional in the Czech Republic. So I’d like to think I’ve got a story to tell. “The transition from the amateur to the professional game hasn’t been that easy, but now I’m definitely starting to find my feet.” n

11


JAMES MÁ VÍTĚZSTVÍ NA DOHLED

E

VROPSKÁ legenda Mark James ukončil letos v dubnu půlroční absenci pro zranění skvělým vítězstvím. Se spoluhráčem Desem Smythem vyhrál Liberty Mutual Legends of Golf v Americe a nyní se bude snažit kráčet v Irových stopách za vítězstvím na European Senior Tour 2011 při Casa Serena Open. „Koncem loňského roku jsem si natáhl prsní sval a uzdravení trvalo celou věčnost,“ říká James. „Nehrál jsem skoro šest měsíců, byl to můj první turnaj roku a to, že jsem stačil po boku Dese na vítězství, mě povzbudilo.“ James a Smyth se báječně doplňovali a dvě kola za 63 ran, devět pod par, jim přinesla vítězství o jednu ránu. Angličan poté v letních měsících zaznamenal několik pozoruhodných výsledků na European Senior Tour. Zatímco Smyth získal svůj čtvrtý titul na Senior Tour při Van Lanschot Open v Nizozemí, James skončil na 28. místě po předchozích výsledcích v první desítce. Nedávné šesté místo na Cleveland Golf/Srixon Scottish Senior Open zvýšilo počet jeho umístění v top ten na tři. Pořád mu jde o první vítězství na European Senior Tour od roku 2009. „Je bez diskuse, že se cítím schopen výhry, ale je tu také hodně dobrých hráčů,“ říká. „European Senior Tour je podceňována. Každý divák, který přijde na jakýkoli turnaj, uvidí extrémně dobrý golf. Mnoho hráčů by pořád mohlo soutěžit na regulérní tour, kdyby chtěli.“

major je určitě těžké, protože se hraje na hřištích, kde je potřeba zasáhnout hodně greenů – potřebujete ohromnou krátkou hru, jelikož rough je tak obtížný. Pokud se vám nepovede vyhrát major, pak další nejlepší věc je vyhrát jiné turnaje nebo se dostat do Ryder Cupu. Je to něco, co se může povést vždy jen jednou za dva roky, takže je to velká věc.“ „Když jsem hrál na European Tour, hráči se neustále dívali na pořadí kvalifikace s nadějí, že týmu dosáhnou. Před novináři to hráči často zlehčují, ale určitě je to pro ně ohromné.“ „První tým, ve kterém jsem hrál, byl v roce 1977 ještě složen z hráčů Velké Británie a Irska, ale poté se z něj stal tým Evropy. Upřímně řečeno, nebyl

je 60 nebo 65 procent, protože to vypadalo, že karcinom pochází z nějakého jiného nádoru na jiném orgánu. Následující biopsie ale odhalila, o co šlo. Konzultant mi řekl: „Je to léčitelné a máte devadesátiprocentní šanci.“ „Vaše priority se okamžitě změní. Mou prioritou bylo vylepšení stavu. Najednou zjistíte, že možná nebudete žít, o hraní golfu ani nemluvě.“ „Byl jsem zvědavý, jak budu reagovat, až se po nemoci vrátím, a zda budu mít odlišný náhled na hru a život vůbec. Nemyslím si ale, že se něco změnilo. Pokud jste byl po celý život soutěživým profesionálním sportovcem, tak jím zůstanete.“ „Mám stejnou vůli po vítězství, jakou jsem měl vždy a myslím, že to tak zůstane. Tony Johnstone

znát velký rozdíl. Zpočátku nenastal okamžitý příliv hráčů z kontinentální Evropy. Myslím, že byli tři nebo čtyři ten první rok, ale nešlo o záplavu. Tým se samozřejmě posílil přítomností Seveho Ballesterose, ale pořád jsme ten první rok prohráli a totéž se stalo ve Walton Heath roku 1981.“

řekl stejnou věc na Senior Open v Royal Troon 2008. Dostal se z roztroušené sklerózy, se kterou bojoval od roku 2004, kdy se bál, že si už nikdy nezahraje. Woosie měl také zdravotní problémy, ale vypořádal se s nimi a podívejte, jak dobře hraje.“ James přijíždí tento týden do České republiky s vědomím, že někdejším hráčům Ryder Cupu se na layoutu hřiště Casa Serena dařilo. Premiérový turnaj vyhrál Bernhard Langer, další někdejší kapitán Ryder Cupu, zatímco Woosnam skončil druhý a čtvrtý při svých dvou účastech v letech 2008 a 2009 a Gordon Brand Jnr. byl loni též druhý.European Senior Tour je poseta bývalými hvězdami Ryder Cupu a legendami European Tour. James je odhodlán připomenout se a přidat do své sbírky třetí titul na Senior Tour z Casa Serena Open. n

J

ames prožívá tento týden na Casa Serena svůj debut a těší se na další příležitost potkat dávné soupeře na European Senior Tour. „Je vždycky velká zábava hrát se starými kamarády, jako jsou Sam Torrance a Ian Woosnam,“ usmívá se. „Na European Senior Tour panuje báječná, uvolněná atmosféra a chápu, proč se jí říká Přátelská tour. Když jsem vyhrál European Senior Masters 2005 ve Woburnu, caddieho mi dělal můj švagr a na turnaj přijela celá rodina. Byl to skvělý víkend a porazit Sama v play-off bylo ještě lepší.“ „Ian je výborný chlapík a také byl nějakou dobu číslem jedna. Vyhrál Masters a od odpaliště po green platil po mnoho let za nejlepšího. Navzdory úspěchu se nikdy nezměnil jako osobnost.“ Při ohlédnutí za svou kariérou je James hrdý na své úspěchy z European Tour. Nemnoho hráčů si může dát do životopisu osmnáct vítězství, ale přátelský muž z Manchesteru si nejvíc považuje výsledků z Ryder Cupu. „Dostat se do týmu pro Ryder Cup znamená velkou věc,“ říká James. „Vyhrát turnaj kategorie

12

J

ames hrál Ryder Cup sedmkrát a byl kapitánem při vzrušivém utkání roku 1999 v Brookline v Massachusetts, kde Evropa za kontroverzních okolností prohrála o jediný bod. Další roky znamenaly pro Jamese boj. Byla mu objevena rakovina střeva v roce 2000 a to, že se mu ji následující rok podařilo překonat a že může nadále hrát golf, považuje za velké štěstí. „Myslím, že jsem měl velkou kliku,“ říká James. „Nejprve se zdálo, že šance na vyléčení


„Byl jsem zvědavý, jak budu reagovat, až se po nemoci vrátím, a zda budu mít odlišný náhled na hru a život vůbec. Nemyslím si ale, že se něco změnilo. Pokud jste byl po celý život soutěživým profesionálním sportovcem, tak jím zůstanete.“ MARK JAMES

13


MARK JAMES PROUDLY HOLDS THE TROPHY AFTER WINNING THE 2009 SON GUAL MALLORCA SENIOR OPEN ON THE EUROPEAN SENIOR TOUR.

14


MARK IS STILL SETTING HIS SIGHTS ON VICTORY E

UROPEAN legend Mark James ended a six-month absence through injury in April this year with a superb victory alongside Des Smyth at the Liberty Mutual Legends of Golf in America and now he’s looking to follow in the Irishman’s footsteps as a winner on the 2011 European Senior Tour at this week’s Casa Serena Open. “I pulled a pectoral muscle at the end of last year and it took ages to clear up,” says James. “I hadn’t played for almost six months so it was my first tournament of the year and for me to be sharp enough to win with Des was encouraging.” James and Smyth dovetailed beautifully as two rounds of 9-under par 63 gave them a one stroke victory and the Englishman has gone on to post some impressive results during the summer months on the European Senior Tour. While Smyth picked up his fourth Senior Tour title at the Van Lanschot Open James finished 28th with top ten finishes in between. A recent sixth place finish at the Cleveland Golf/Srixon Scottish Senior Open took his tally to three top tens as he goes in search of his first European Senior Tour title since 2009. “There’s no question I feel capable of winning but there are a lot of good players out here now,” he says. “The European Senior Tour is underrated and any spectators who come along to any tournament will see some extremely good golf. Many of the players could still compete on the regular Tour if they chose. – Barry Lane, who won the Senior Tour event at St Andrews last month is still playing competitively on The European Tour, for example.” James is making his debut at the Casa Serena Open this week and he’s looking forward to another opportunity to catch up with his old adversaries on the European Senior Tour. “It’s always good fun to play with old friends like Sam Torrance and Ian Woosnam,” he smiles. “There’s a wonderful, relaxed atmosphere on the European Senior Tour and I can see why they call it ‘the Friendly Tour.’ “When I won the European Senior Masters at Woburn in 2005 my brother-inlaw caddied for me and all the family came along to the tournament. It was a really enjoyable weekend – and beating Sam in the play-off made it even more fun. “Ian is a great guy and was World Number One for a while. He won The

Masters and from tee to green was the best ball striker for many years and despite his success he hasn’t changed one bit as a person.” Looking back on his career James is proud of his achievements on The European Tour. Not many players can boast 18 Tour titles on their CV but the outgoing Mancunian ranks his Ryder Cup exploits as a player as the highlights of his career. James explains: “It means a great deal to make it into a Ryder Cup Team. To win Majors certainly is difficult because they are played on courses where you need to hit a lot of greens – you really need a huge short game to win a Major because of how tough the rough is. “If you’re not winning Majors, the next best thing is to win other tournaments or make the Ryder Cup Team. Making a Ryder Cup team is something you only get a chance to do every couple of years so it’s a big thing. “When I was playing on The European Tour, players were looking at the list

struggle for James as he was diagnosed with testicular cancer in 2000 and feels fortunate to still be playing the game having overcome the cancer the following year. “I’ve been very lucky,” he says. “At first we felt the chances of recovery might be 60-65 percent because it was felt the cancer might have come from another tumour on another organ. Then I had a biopsy and found out what it was. The consultant said, ‘this is what the treatment is and you’ve got a 90 percent chance.’ “Your priorities change in an instant and the priority was getting me better. You suddenly find yourself with a chance that you might not live, let alone play golf again. “I always wondered how I would react when I came back after cancer and whether I would have a different outlook on the game and on life in general. But I don’t think anything changed. When you’ve been a competitive professional sportsman all your life you stay competitive. “I have the same will to win I always had and I guess that will stay with me.

‘I ALWAYS WONDERED HOW I WOULD COME BACK AFTER CANCER. WHEN YOU’VE BEEN A COMPETITIVE PROFESSIONAL SPORTSMAN ALL YOUR LIFE YOU STAY COMPETITIVE. ‘ MARK JAMES constantly hoping to make it automatically. Players often play it down to the press, but for the players, it’s definitely a huge honour. “The first Team I played on was with players from Great Britain and Ireland in 1977 but after that it became a European Team. To be honest, it didn’t seem to make much difference when it went to Europe. There wasn’t a flood of Europeans immediately, I think there were probably three or four that first year, but not an absolute flood. “It obviously strengthened the Team with players of the calibre of the late Seve (Ballesteros) but we still lost that first year and then again at Walton Heath in 1981.” James played in seven Ryder Cups and Captained the side at the eventful 1999 edition at Brookline in Massachusetts where Europe lost by just one point in controversial circumstances. The following couple of years were a

“Tony Johnstone said the same thing at The Senior Open at Royal Troon in 2008. He’d fought his way back from Multiple Sclerosis in 2004 when he feared he’d never play again. Woosie has also had his health problems but he’s handled them and just look how well he’s playing.” James will arrive in the Czech Republic this week knowing that past Ryder Cup players have fared well over the Casa Serena layout. The inaugural tournament was won by fellow Ryder Cup Captain Bernhard Langer while Woosnam has finished second and fourth in the two times he has played, in 2008 and 2009, and Gordon Brand Jnr was runner-up last year. The European Senior Tour is littered with past Ryder Cup stars and European Tour legends and James is committed to making his presence felt and adding a third Senior Tour title to his collection at this week’s Casa Serena Open. n

15


Město patří k historicky nejvýznamnějším městům České republiky, právem je považováno za pokladnici a klenot naší země. Historie města se začala psát v raném středověku, význam Kutné Hory rostl v souvislosti s těžbou stříbra.

Historically one of the most important towns in the Czech lands, it is rightfully regarded as a heritage jewel of the nation. The town’s history begins in early medieval times, as the importance of Kutná Hora grew along with its silver mining.

Foto: Monika Pravdová

Kostnice (Sedlec)

Chrám sv. Barbory

Ossuary (The Bone Church)

St. Barbara’s Cathedral

Hřbitovní kaple z konce 14. stol., barokně přestavěná J. B. Santinim. Výzdoba tvořena téměř výhradně z lidských kostí. Unikátem je mohutný lustr, kalichy, monstrance a schwarzenberský erb. Podle odhadu jsou zde ostatky asi 40 000 lidí.

The small church of All Saints, built in the 14th century, is located in Sedlec at the cemetery in the vicinity of the grandiose Cathedral of the Assumption of Our Lady. Decorated entirely with human bones. It is estimated that there might be the remains of as many as 40,000 people here.

16

Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, jehož stavba byla zahájena před koncem 14. stol. V interiéru se zachovala jedinečná galerie pozdně gotických a renesančních maleb.

Work on this unique Gothic monument commenced in the late 14th century. The church’s interior contains a unique collection of late Gothic and Renaissance murals dating from the 15th century.


Program: 9. – 11. 9. 2011 ORTENOVA KUTNÁ HORA Celostátní soutěžní přehlídka mladých básníků, fotografická soutěž, hudební vystoupení v historických objektech města 9. – 11. 9. 2011 JIŘÍ ORTEN´S KUTNÁ HORA Commemorating the tragic fate of this Kutná Hora-born Czech poet, the festival brings together young poets, as well as photography exhibitions and performances in historic buildings. http://www.okh.cz

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie

První klášter řádu cisterciáků v Čechách. Stavba patří k vývojově nejvýznamnějším dílům české gotické architektury 13. stol. Je v Čechách první stavbou katedrálního typu. Na přelomu 17. a 18. stol. přestavěna J. B. Santinim v duchu barokní gotiky.

Cathedral of the Assumption of Our Lady

This historic monument once belonged to the Cistercian Order, which founded its first monastery on Bohemian soil at Sedlec. It was the first Frenchstyle, cathedral-like structure display the distinctive hallmarks of an unique Central European Gothic style to be built on Bohemian soil.

10. – 11. 9. 2011 Dny evropského dědictví Své brány otevírají i památky, které nejsou běžně přístupné. 10. – 11. 9. 2011 EUROPEAN HERITAGE DAYS Open days in selected historic monuments, in particular historic monuments that are not regularly accessible. http://www.shscms.cz/ehd/cz/ 16. – 18. 9. 2011 Kutnohorský varhanní festival na konci léta Organ festival at the end of summer 16. 9. od 19:00 hod. VARHANNÍ KONCERT – MICHAL HANUŠ ORGAN CONCERT – MICHAL HANUS Katedrála Nanebevzetí panny Marie v Sedlci / Cathedral of the Assumption of Our Lady 17. 9. od19:00 hod. VARHANNÍ KONCERT – MAREK VRÁBEL ORGAN CONCERT – MAREK VRÁBEL Kostel sv. Jakuba /St. James´s church 18. 9. od 15:00 hod. VARHANNÍ KONCERT – PAVEL ČERNÝ ORGAN CONCERT – PAVEL ČERNÝ Chrám sv. Barbory/St. Barbara´s Cathedral

Informační centrum / Information centre

Palackého náměstí 377, 284 01 Kutná Hora, phone No.: +420 327 512 378. e-mail: infocentrum@kh.cz; http://guide.kh.cz; http://www.kutnahora.cz; http://www.kh.cz. Okružní prohlídky měs-ta na objednávku / Guided tours of the town can be arranged to order. mobil: +420 736 485 409, +420 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@kh.cz. Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. Vlašský dvůr

24. 9. 2011 od 13:00 hod. Svatováclavské slavnosti Lidová veselice, folková, country a moderní hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín, ohňostroj. ST. WENCESLAS FESTIVAL Commemorating the feast of the patron saint of the Czech lands, this historic festival includes performance of folk, country and modern music, crafts fairs, wine-tasting and fireworks.

2. 12. 2011 Oslava sv. Barbory, patronky města Kutná Hora Tradiční oslava svátku patronky města a slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Palackého náměstí. CELEBRATION OF ST. BARBARA, SAINT PATRON OF KUTNÁ HORA A traditional celebration of the town’s patron saint, accompanied with the ceremonial lighting of the Christmas tree at Palackeho square. http://www.kutnahora.cz

Výstavy/ Exhibitions: 5. 5. 2010 - 8. 5. 2012 SBÍRKA 1,2,3 COLLECTION 1,2,3 GASK Umělecká sbírka GASKu/Art collection of GASK 20. 5. - 2. 10. 2011 ERNESTO NETO GASK Rozloučení s fotografem Miroslavem Tichým – výstava na jeho poctu. Farewell to Miroslav Tichý, the photographer – exhibition to honour his work. 26. 6. - 25. 9. 2011 DIALOG PŘES HRANICE DIALOGUE ACROSS THE BORDERS GASK Sbírka Hanse Petera Rieseho/ Collection of Hans Peter Riese 1. 4. - 30. 11. 2011 KUTNOHORSKÁ FAJÁNS/ KUTNÁ HORA FAIENCE České muzeum stříbra – Kamenný dům Czech Museum of Silver – Stone house Ze sbírek Českého muzea stříbra/From the collections of the Czech Museum of Silver 7. 9. - 30. 11. 2011 PŮLSTOLETÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE KUTNÁ HORA (1961-2011) HALF-CENTURY OF URBAN CONSERVATION OF KUTNÁ HORA (19612011) České muzeum stříbra Hrádek /Czech Museum of Silver Guided tours and special events during the whole exhibition.

17


REKORDMANA MASONA BAVÍ VYHRÁVAT

C

ARL Mason přepsal začátkem sezony knihy rekordů. Svým senzačním 24. vítězstvím na European Senior Tour, při OKI Open de España Senior by Cleveland Golf/Srixon, překonal dlouholetý rekord Tommyho Hortona. Mason porazil ve Španělsku dalšího Angličana George Ryalla. Přineslo mu to příjemných 30 000 eur, které rozšířily jeho celkový rekordní výdělek kariéry na European Senior Tour k ohromujícímu počtu 2 191 552 eur. „Musí to být vrchol mé kariéry,” říká Mason. „Bylo to velmi těžké. Větrný den ve Španělsku, k tomu docela složité hřiště... Naštěstí jsem hrál dobře na první devítce, což mi přineslo rezervu, kterou jsem potřeboval na druhých devět jamek, abych hrál v klidu a nedělal hloupé chyby.” „Dokázal jsem to a dokonce jsem si mohl vítězství vychutnat, což se mi v případě těch dvaceti čtyř titulů nepodařilo mnohokrát!” „Tommy Horton byl tak laskavý, že mi napsal a také zatelefonoval s tím, že je na mé překonání svého rekordu velmi hrdý. Řekl, že nikdo tenhle rekord nyní nepřekoná a myslím, že má asi pravdu.” „Tour je stále silnější a silnější se všemi těmi mladšími hráči, kteří na ni přicházejí. Je tu spousta dobrých hráčů a bude teď těžké vyhrát 24 turnajů coby senior.”

P

ři ohlédnutí za svou seniorskou kariérou nemůže 58letý Mason uvěřit, čeho dosáhl za relativně krátký časový úsek. „Zpětně vzato, vyhrát poprvé při pouhém druhém startu byla dobrá věc, z níž pak vyrůstalo mé sebevědomí,” říká. „Byla to pekelně dobrá série. A jsem nadšený, že jsem se konečně dočkal 24. vítězství, protože to očekávání nade mnou nějakou dobu viselo.” „Když jsem začínal na European Senior Tour, nikdy bych nečekal, že překonám rekord Tommyho Hortona. Upřímně řečeno, nemůžu uvěřit ani teď, že jsem to dokázal. Nyní už se mě na to nikdo nebude ptát, což je skvělé.” Masonova kariéra na European Senior Tour je něco jako pohádka. V roce 2003 oslavil padesáté narozeniny, když předtím dělal dva roky rozhodčího na tour. Ve své nováčkovské sezoně vyhrál čtyřikrát, získal 350 242 eur a vyhrál Order of Merit s náskokem téměř 100

18

000 eur před Billem Longmuirem. Následující rok Mason odešel s John Jacobs Trophy za vítězství v Order of Merit podruhé za sebou, když vyhrál pět turnajů. Avšak v letech 2005 a 2006 musel hrát druhé housle vedle nováčka Sama Torrance, byť v tom období pětkrát zvítězil. Mason poté znovu ukázal svůj vítězný rodokmen a ducha, když se v roce 2007 vyškrábal pěti vítězstvími a rekordním výdělkem 412 376 eur zpět na vrchol a k třetí John Jacobs Trophy. Torrance, odstupující vítěz Order of Merit, byl při ocenění Masonovy sezony laskavý. „Hrál golf z jiné planety,” řekl o soupeři. „Vím, jak těžké je vyhrát Order of Merit a doufal jsem, že se mi to podaří potřetí za sebou, ale Carl na to prostě šlápnul. Vítězství si plně zaslouží.”

M

ason v roce 2008 pokračoval na European Senior Tour ve své sérii přinejmenším jednoho vítězství ročně. Vyhrál Bad Ragaz PGA Seniors Open díky skvělým 61 ranám, devět pod par, ve druhém kole. Vyrovnal tím nejnižší kolo historie na Senior Tour a závěrečnými 65 ranami vyhrál o dvě nad Billem Longmuirem. Sedmé místo v Order of Merit bylo následováno třetím v roce 2009, kdy vyhrál dva turnaje, ale byl přinucen vzdát Senior Open Championship v Sunningdale poté, co se mu obnovily potíže se zády. „Vzdát, to je zklamání,” řekl Mason. „Senior Open je tak významný turnaj, jenže já se během tréninku trápil. Pětkrát jsem navštívil fyzioterapeuta a také jsem byl u chiropraktika, ale nešlo to. Ovlivnilo to mé další šance na John Jacobs Trophy, protože v sázce byly velké prize money. Moc mě to ale nezlomilo. Trofej jsem vyhrál už třikrát a nemám pocit, že bych měl ještě něco dokazovat.” Mason se rychle vrátil, jakmile nabral plné zdraví, a sezonu ukončil vítězstvím ve Španělsku na Benahavis Senior Masters presented by ISPS in Spain, kde v play-off porazil Gordona Branda Jnr. Výhra ho postavila na dosah vyrovnání Hortonova rekordu a minulý rok Mason zpečetil své 23. vítězství na European Senior Tour třetím titulem kariéry na Bad Ragaz PGA Seniors Open. Po tomto triumfu skončil Mason v sezoně 2010 dvakrát druhý. Bojoval o to dosáhnout mety

24 vítězství a sezonu ukončil s celkem osmi umístěními v první desítce. Letos se s překonáním rekordu už dlouho nezdržoval. Při svém teprve třetím startu sezony ve Španělskui zahrál 67, 65 a 68. Svou sérii vítězství na European Senior Tour se bude snažit prodloužit tak dlouho, dokud se bude bavit a užívat si golf. „Seniorský golf je těžký, protože při padesátce dosáhnete vrcholu a pak vás věk nějakým způsobem dostihne,” říká. „Je báječné, že jsem dosáhl všeho, čeho jsem mohl. Nyní jsem ve fázi kariéry, kdy si jdu hru jen užívat a co se má stát, to se stane.” Vzhledem k tomu, že v předchozích třech letech neskončil na Casa Serena Open mimo první patnáctku, se Mason těší na ještě lepší vystoupení pro celkové vyznění Order of Merit. „Hřiště na Casa Serena je neuvěřitelné a zdejší týden je vždy skvělý,” usmívá se. „Jako velmi privátní hřiště je v absolutně neuvěřitelném stavu. Postavíte se na odpaliště a nejsou tam žádné divoty – než je tedy uděláme my!” S tím, jak je tlak na překonání Hortonova rekordního počtu vítězství pryč, může Mason hrát v klidu a užívat si zbytek kariéry s vědomím, že jeho úspěchy budou vryty do historie European Senior Tour na dlouhou dobu. n


„Když jsem začínal na European Senior Tour, nikdy bych nečekal, že překonám rekord Tommyho Hortona. Upřímně řečeno, nemůžu uvěřit ani teď, že jsem to dokázal. Nyní už se mě na to nikdo nebude ptát, což je skvělé.” CARL MASON

19


RECORD-BREAKING MASON FINDS FUN IN WINNING C

ARL Mason re-wrote the history books earlier this season with a sensational 24th win on the European Senior Tour, eclipsing the long-held record of Tommy Horton, with victory at the OKI Open de España Senior by Cleveland Golf/Srixon. Mason defeated fellow Englishman George Ryall by four shots in Spain which earned him a cool €30,000 and extended his record career earnings on the European Senior Tour to a staggering total of €2,191,552. “It has to be the highlight of my career,” says Mason. “It was very tough – a windy day in Spain and quite a tricky course but I played ever so well on the front nine which gave me the cushion I needed to take it easy on the back nine and not make any silly mistakes. “I managed to do that and actually was able to enjoy the victory – there haven’t been too many like that out of those 24 wins! “Tommy Horton kindly wrote to me and phoned me up to say that breaking his record is something to be very proud of. He said that no-one would beat that record now and I think he’s probably correct. “The Tour is getting stronger and stronger with all the youngsters coming through. There are so many good players out here now it will be tough to win 24 times in your career as a Senior.” ‘DELIGHTED’ Looking back on his Senior career, the 58-year-old can’t quite believe what he has achieved in such a relatively short space of time. “When you look back at it, getting my first win in only my second start was a good thing, and my confidence grew from there,” he says. “It has been one hell of a run. I was delighted when I finally got that 24th win because it had been hanging over me a little bit. “I never expected to beat Tommy’s record when I started out on the European Senior Tour. I can’t believe I’ve done it, to be honest. Everyone can stop asking me about it now – which is great!” Mason’s European Senior Tour career is something of a fairytale. In 2003 he turned 50 after a two-year stint as a Tour rules official and won four times in his rookie season, earning €350,242 and topping the Order of Merit by a margin of almost €100,000 ahead of second placed

20

Bill Longmuir. The following year Mason ran away with the John Jacobs Trophy for topping the Order of Merit for the second successive year with five wins. However, he had to play second fiddle to ‘new boy’ Sam Torrance in 2005 and 2006 – despite winning five times in that period. Mason then showed his winning pedigree and determined spirit by clawing his way back to the top spot with five wins in 2007 and record-breaking season earnings of €412,376 to earn his third John Jacobs Trophy. GRACIOUS Outgoing Order of Merit winner Torrance was gracious in his praise of Mason’s season. “He’s been playing golf from another planet,” he said. “I know how hard it is to win the Order of Merit and I was hoping to make it three in a row but Carl has simply walked it. He fully deserves it, too.” In 2008 Mason continued his run of

and I didn’t feel I had anything to prove.” Mason was quick to bounce back when he returned to full fitness and ended the campaign strongly with victory at the Benahavis Senior Masters presented by ISPS in Spain after a play-off win over Gordon Brand Jnr. That victory put him on the cusp of matching Horton’s record and last year he notched his 23rd European Senior Tour win with his third career victory at the Bad Ragaz PGA Seniors Open. After his triumph, Mason finished runner-up twice in 2010 as he battled to reach that landmark 24th win and ended the campaign with eight top tens in total. This season he moved quickly to finally break the record, shooting 67, 65 and 68 in only his third start of the campaign, in Spain, and he’s aiming to extend his run of wins on the European Senior Tour as long as the fun and enjoyment is still there. “Seniors golf is difficult because there is a definite peak when you reach 50 and then age sort of catches up with you,” he

“THE TOUR IS GETTING STRONGER AND STRONGER WITH ALL THE YOUNGSTERS COMING THROUGH. THERE ARE SO MANY GOOD PLAYERS OUT HERE NOW IT WILL BE TOUGH TO WIN 24 TIMES IN YOUR CAREER CARL MASON AS A SENIOR.” winning at least one title each year on the European Senior Tour with victory at the Bad Ragaz PGA Seniors Open, courtesy of a superb nine under par 61 in the second round. It was equal to the lowest round in Senior Tour history and he went on to close with a 65 to win by two from Bill Longmuir. A seventh place finish on the Order of Merit was followed by third place in 2009 with two wins but he was forced to withdraw from The Senior Open Championship at Sunningdale after a recurrence of his ongoing back trouble. “It was disappointing to withdraw,” says Mason. “The Senior Open is such a big tournament but I was struggling during practice. I went to the physio about five times and also saw the chiropractor but it just wasn’t to be. It affected my chances of another John Jacobs Trophy because there was a lot of prize money on offer but I wasn’t too down about that. I’d won it three times

says. “It’s been wonderful to have achieved everything I have. Now I’m at that stage where I just go out to play to enjoy myself and whatever happens – happens.” Having never finished outside the top 15 here at the Casa Serena Open in the last three years, Mason is looking for a first class performance this week to propel him up the Order of Merit. “The course at Casa Serena is incredible and it’s always a great week,” he smiles. “It’s a very private course and is in absolutely immaculate condition. You walk onto a tee and there are no divot marks – that is until we’ve passed through them!” With the pressure of trying to pass Horton’s record number of tournament wins now lifted Mason can go out and enjoy the rest of his career knowing his achievements will remain etched in European Senior Tour folklore for a long time to come. n


21


emirates.com/uk

Practice makes perfect.

It’s only too dark to practise when you can’t hear the ball drop into the cup. The more you practise, the more you improve. That way, when you need to perform, everything feels effortless. To be the best. It’s our aim too.

Fly Emirates. Keep discovering.

Over 400 international awards and over 100 destinations worldwide. For more details contact your travel agent or visit emirates.com/uk


HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT

YDS MTS 344 314 159 145 380 347 451 412 322 294 567 518 372 340 461 421 205 187 3261 2978

PAR SI 4 15 3 9 4 1 4 7 4 13 5 3 4 17 4 5 3 11 35

HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT

YDS MTS 414 378 377 345 428 391 170 155 546 499 409 374 430 393 187 171 554 506 3515 3212 6776 6190

PAR SI 4 14 4 10 4 4 3 12 5 2 4 16 4 8 3 18 5 6 36 71


TORRANCE POŘÁD HLADOVÝ PO ÚSPĚCHU

S

TÍM, jak Sam Torrance minulý měsíc oslavil 58. narozeniny, se hrdý Skot může ohlédnout za kariérou posetou úspěchy jak na European Tour, tak na European Senior Tour. Přiznává ovšem, že pořád má stejný hlad hrát dobře a soutěžit o nejvyšší příčky. „Toto je moje osmá plná sezona na Senior Tour a jak plynou roky, je to stále těžší,” říká hořce. „Pořád ale hru miluji. Jsem soutěživý jako dřív a moje vůle po vítězství je pořád silná, takže se v tomhle směru u mě nic nezměnilo.” Profesionálem se stal v roce 1970. V sedmdesátých, osmdesátých a také devadesátých letech byl Torrance všudypřítomným členem European Tour. Nachodil více než 14 000 mil a odehrál přes 150 000 ran. Nastřádal 21 titulů na European Tour, deset mezinárodních vítězství, hrál osmkrát Ryder Cup, devětkrát Alfred Dunhill Cup, jedenáctkrát World Cup a měl tu čest být kapitánem vítězného týmu Evropy v Ryder Cupu roku 2002. Také stanovil rekord všech dob v počtu startů na European Tour.

O

d svých padesátin v roce 2003 nasbíral 11 titulů na European Senior Tour a užil si každou minutu své seniorské kariéry. Byl to jeho otec, Bob, jeden z nejznámějších trenérů švihu, kdo vybrušoval Samovu hru. A ta se stala jednou z nejkonzistentnějších na tour. „Moji rodiče mi dali všechno,” říká Sam. „Umožnili mi začít s golfem a bez nich bych nebyl tam, kde jsem. Moje matka mě velmi podporovala a mít otce jako kouče bylo fantastické. Oba jsou moje nejlepší vklady.” „Měl jsem hodně velké štěstí. Prožil jsem přes třicet skvělých let na European Tour, pak jsem dostal druhou šanci na Senior Tour a popadl jsem ji oběma rukama. O tom je celý seniorský golf. Dává nám všem příležitost pokračovat v tom, co rádi děláme.” Torrance vyhrál svůj první seniorský titul v roce 2004 při Wentworth Senior Masters. Předtím se vrátil z nenaplněné mise na americké Champions Tour. Prvních šest měsíců roku strávil v Americe, kde si uvědomil, že domov má tam, jde je jeho srdce. Rozhodl se proto koncentrovat na European Senior Tour. „Champions Tour bylo něco, co jsem potřeboval vyzkoušet. Vím, že bych litoval, kdybych se o to nepokusil,” říká. Zaměřen čistě na Evropu, dal si Torrance za cíl být nejlepší a netrvalo dlouho, než svou přítomnost na European Senior Tour potvrdil. V roce 2005 vyhrál tři turnaje a s nimi také Order of Merit.

24

Rok 2006 mu přinesl čtyři vítězství – včetně toho památného na domácí půdě při Scottish Senior Open – a úspěšnou obhajobu prvenství v sezoně. Následující dva roky se potýkal se zraněním ruky, přesto se mu podařilo získat po jednom titulu v každé sezoně a vždy konečné osmé místo v Order of Merit. Se skotskou vytrvalostí se vrátil ke svému nejlepšímu golfu v roce 2009, kdy vyhrál Order of Merit potřetí, díky vítězství na DGM Barbados Open a dalším pěti umístěním v první desítce. V roce 2010 mu byly upřeny nejvyšší příčky, skvělou sezonu měl Boonchu Ruangkit, a Skot skončil na desátém místě s pěti výsledky v top ten.

V

této sezoně patří Torrance opět do nejlepší konkurence, ale zatím žádný titul ke svým jedenácti na European Senior Tour nepřidal. Byl blízko v červnu čtvrtým místem na větrném Van Lanschot Senior Open v Holandsku a ví, že bude muset zapracovat, aby dosáhl počtu 21 titulů, které získal na European Tour. „Problémem na Senior Tour je, že začínáte na sestupu!”, směje se. „Když začínáte na hlavní tour, stále se zlepšujete, ale jakmile dosáhnete padesátky, prožíváte pokles na Senior Tour – každý rok je to těžší. Jediným utěšujícím faktem je, že všichni jsme na stejné lodi.” „Je mi teď 58 a už moc šancí mít nebudu. Hraji osmou sezonu na Senior Tour a je absolutně neuvěřitelné, jak rychle to uteklo. Samozřejmě, že si pořád myslím, že mám před sebou ještě několik vítězství, ale zda se dostanu k počtu 21, to je jiná věc.” S úspěšnými kariérami na European Tour a European Senior Tour je Torrance šťastný, že přispívá ke stálému růstu seniorské tour, kam sezonu po sezoně přichází vždy nová skupina čerstvých padesátníků. „Jsme lidé, s nimi vyrůstala většina golfových fanoušků,” říká Torrance. „Jsme jména, která si střední generace ve věku čtyřicet až padesát let pamatuje. Sledovala naše osudy, když jsme hráli Ryder Cup, Open a Masters. A teď ji hodně baví, když se chodí na nás dívat, jak hrajeme seniorskou tour.” „Pořád jsme docela dobří a schopní konkurence. Senior Tour zároveň poskytuje hodně zábavy a prožitků. Každý, kdo tento týden hraje na Casa Serena, je dobrý golfista a každý se snaží na tu nejvyšší míru. Pořád chceme dělat to, na co jsme byli zvyklí – soupeřit vzájemně se všemi a pokud možno – doufejme – vítězit.” n


25


“I’M INTO MY EIGHTH YEAR ON THE SENIOR TOUR AND IT’S ABSOLUTELY UNBELIEVABLE HOW QUICKLY IT’S GONE. OBVIOUSLY, I STILL THINK I’VE GOT MORE WINS LEFT IN ME BUT WHETHER I GET UP TO 21 OR NOT IS ANOTHER MATTER.” SAM TORRANCE

26


TORRANCE WON’T BE RESTING ON HIS LAURELS A

fter turning 58 last month Sam Torrance would have been entitled to stroll off into the sunset to look back on a career littered with achievements on both The European Tour and the European Senior Tour. But the proud Scot remains focussed on the future, admitting his hunger to play well and compete is still as strong as ever. “This is my eighth full season on the Senior Tour and it’s getting tougher as the years go by,” he says. “But I still love the game. I’m as competitive as ever and my will to win is still strong, so nothing has changed in that regard.” After turning professional in 1970 Torrance was an ever-present member of The European Tour in the 1970s, 80s and 90s, walking more than 14,000 miles and hitting more than 150,000 shots. He amassed 21 European Tour titles, ten International titles, played in eight Ryder Cups, nine Alfred Dunhill Cups, 11 World Cups and had the honour of captaining the European Ryder Cup team to victory in 2002. He also set the all-time appearance record on The European Tour, which currently stands at 706. COLLECTED 11 TITLES Since turning 50 in 2003 he’s collected 11 titles on the European Senior Tour, showing the same winning consistency he displayed on the regular Tour. His father Bob, one of golf’s most renowned swing coaches, can take much of the credit for the solidity in Torrance’s game having nurtured it from an early age. “My parents have given me everything,” says Sam. “They gave me my start in golf and I wouldn’t be where I am without them. My mother has been a great supporter and having my father as my coach has been fantastic. They are both my best assets. “I have been very lucky – I had over 30 great years on The European Tour and I was given a second chance on the Senior Tour and I grabbed it with both hands. That’s what Senior golf is all about. It gives us all the chance to continue to do what we love doing.” Torrance won his first Senior title in 2004

at the Wentworth Senior Masters after returning from an unfulfilling jaunt on the US Champions Tour. He spent the first six months of the year in America before realising that home is where the heart is and making the decision to concentrate on the European Senior Tour. “The Champions Tour was something I needed to try and I know I would have regretted it if I hadn’t gone over there,” he says. With his focus solely on Europe Torrance set off on a quest to be the best and it took him no time at all to stamp his authority on the European Senior Tour. In 2005 he

work cut out if he is to reach the 21 titles he won on the regular Tour. “The problem with the Senior Tour is that you start on a down slope!” he smiles. “When you start on the main Tour you get better as you go along but when you hit 50, you’re on a down slope on the Senior Tour – it gets harder every year. The one consoling factor is that everyone is in the same boat. “I’m 58 now and I’m not going to get many more chances. I’m into my eighth year on the Senior Tour and it’s absolutely unbelievable how quickly it’s gone. Obviously I still think I’ve got more wins left in me but whether I

“I HAVE BEEN VERY LUCKY – I HAD OVER 30 GREAT YEARS ON THE EUROPEAN TOUR AND I WAS GIVEN A SECOND CHANCE ON THE SENIOR TOUR AND I GRABBED IT WITH BOTH HANDS.” SAM TORRANCE won three times to top the Order of Merit and then four times in 2006 – including a memorable win on home soil at the Scottish Senior Open – to successfully retain it. The following two years he struggled with an injury to his arm but still managed to pick up one title each season with two consecutive eighth place finishes on the Order of Merit. However, with a display of true Scottish grit, Torrance bounced back to his best in 2009 and won a third Order of Merit thanks to victory at the DGM Barbados Open and five additional top ten finishes. In 2010 he was usurped at the top by a superb season from Boonchu Ruangkit and wound up in tenth place with five top ten finishes. This season Torrance has been in contention but as yet he’s still to add to his tally of 11 European Senior Tour titles. He came close with a fourth place finish at a windswept Van Lanschot Senior Open in Holland in June and he knows he’ll have his

get up to 21 or not is another matter.” Despite the constant challenge of competing with each new batch of ‘young guns’ Torrance is happy to play his part in the continual growth of the Senior Tour. ‘A LOT OF FUN’ “We’re the people most golf fans grew up with,” he says. “We’re the names that the middle-aged folk – around 40 to 50 – remember. They followed our fortunes when we were playing in Ryder Cups and Opens and Masters and they have a lot of fun coming out here and watching us play as Seniors. “We’re still pretty good and pretty competitive but the Senior Tour offers a lot of fun and enjoyment as well. Every player in the field at Casa Serena this week is a good player and they are all still trying their hardest. We still want to do what we used to do – compete with each other and eventually, hopefully, win.” n

27


WOOSNAM SE NEVZDÁVÁ DRUHÉHO TITULU

I

AN WOOSNAM přitopil pod kotlem Order of Merit na European Senior Tour 2011, když v červnu impozantně vyhrál Berenberg Bank Senior Masters. Tím upřel svou pozornost k druhému zisku John Jacobs Trophy, jež se dává za vítězství ve finančním žebříčku sezony. Velšan vyhrál v Německu o dvě rány nad Chilanem Angelem Fernandezem díky finálovému výsledku 66 ran, šest pod par, a zisk prémie ve výši 60 000 eur ho posunul na čtvrté místo Order of Merit. „Hrál jsem opravdu velmi dobře a jsem nadšený,” řekl Woosnam poté, co vyhrál svůj první turnaj od Irish Seniors Open 2009 v Ballybunionu. „Neudělal jsem žádnou klíčovou chybu a v celkovém kontextu jsem se nedostal pod tlak.” „Musím říct, že jsem hrál už dlouho dobře a tohle hřiště mi maximálně vyhovovalo. Věděl jsem, že pokud budu drajvovat jen o něco lépe než v poslední době, tak mám šanci.” Bylo to Woosnamovo druhé vítězství kariéry v Německu po German Open 1996. Shodou okolností se také tehdy hrálo 54 jamek, protože turnaj byl zkrácen kvůli špatnému počasí. „Myslím, že mohu klidně říci, že mám rád německé turnaje na tři kola, protože ke mně byly přívětivé,” usmál se. „Jediný rozdíl je, že před lety jsem byl trochu víc pod par než letos.”

W

oosnam se snaží rozšířit vynikající společnost hráčů, jimiž jsou Tommy Horton, Carl Mason a Sam Torrance jako vícenásobní vítězové Order of Merit. Připouští, že jeho hra je před turnajem Casa Serena Open v dobré kondici. Slibně se ukázal při The Senior Open Championship ve Walton Heath a poté se dělil o sedmé místo při Cleveland Golf/Srixon Scottish Senior Open, po třech kolech za 70 ran. „Mám ze své hry mnohem lepší pocit, než jsem měl před letošním vítězstvím,” říká Woosnam, který poprvé vyhrál Order of Merit s dvěma tituly v roce 2008. „Týden po vítězství v Německu jsem při Van Lanschot Open v Holandsku nehrál zrovna moc dobře, hlavně proto, že moje drajvování bylo poněkud divoké (Woosnam skončil šestnáctý). Tak jsem se doma snažil najít driver, který by mi seděl trochu líp. Šestnácté místo ve Walton Heath pro mě bylo OK, stejně jako sedmé ve Skotsku, ale chci být lepší. Hra železy je velmi dobrá a také dobře puttuji, takže když vyřeším odpaly, mám tento týden šanci.” Jako člen „Velké pětky” evropského golfu z konce 80. let, kterou ještě tvořili zemřelý Seve Ballesteros, Nick Faldo, Bernhard Langer a Sandy Lyle, Woosnam ví, co to znamená dostat se na vrchol. Vyhrál 29 titulů na European Tour a úspěchy korunoval při Masters 1991, kde jeho soupeři v mamutí tříčlenné bitvě byli José Maria Olazábal a

28

Tom Watson. Své zelené sako získal nervydrásajícím dvouapůlmetrovým puttem do paru na poslední jamce. Dvakrát vyhrál Order of Merit, hrál v osmi týmech Ryder Cupu a byl kapitánem týmu Evropy při vítězství 18 ½ - 9 ½ v K Clubu roku 2006, kde výsledek utkání vyrovnal historický rekord. Od svých padesátin v březnu 2008 pomáhá propagovat European Senior Tour. Při své premiérové sezoně oslavil dvě vítězství, na Parkridge Polish Seniors Championship a Russian Seniors Open. Další tři umístění v top ten mu pomohla vyhrát finanční žebříček s náskokem 63 000 eur před Gordonem J. Brandem. Následující rok odstartoval těsnou bitvu se Samem Torrancem, svým dlouholetým spoluhráčem z Ryder Cupu, o John Jacobs Trophy. Nakonec přišel zkrátka o pouhých 3 380 eur, což znamenalo nejtěsnější rozdíl od roku 2000.

L

oni Woosnam zaznamenal jen jeden výsledek v top ten, ale ten přišel na proslulém těžkém linksu v Carnoustie při Senior Open. Osmé místo mu přineslo 32 690 eur, ale nebyl schopen na to navázat a v Order of Merit skončil na 28. místě. Letos Woosnam oprášil svou formu s třemi umístěními v první desítce na svém kontě. Poté získal svůj čtvrtý titul na Senior Tour v Kolíně nad Rýnem. Sezonu začal pátým místem na Handa Cup Senior Masters a poté osmou příčkou při ISPS Handa Senior World Championship presented by Mission Hills China. Vydal se na svou každoroční cestu do Augusty, aby hrál Masters, kde však neprošel cutem,. Do akce na European Senior Tour se vrátil šestým místem při ISPS Handa Senior Masters presented by The Stapleford Forum v Leicestershire. Woosnam neváhá uznat zlepšení úrovně kvality na Senior Tour. „Senior Tour je stále silnější a silnější s tím, jak na ni přicházejí všichni ti noví chlapíci,” říká. „Doufám, že na tom dokáže stavět a bude nadále větší a lepší. Je to skvělá tour.” „Nedávám si mnoho cílů – pokud dokážu vyhrát jeden nebo dva turnaje ročně, bude to fantastické,” přiznává. „Tohle je pro mě dobrý rok – jen abych si ho pořád dokázal užívat. A o tom je život. Užít si ho.” „Vyhrát znovu Order of Merit by bylo brilantní. Teď, když jsem nahoře, mám největší šanci. John Jacobs mě podporoval jako juniora a za všechnu tu pomoc jsem mu byl velmi vděčný. Takže znovu vyhrát jeho trofej by pro mě bylo velmi zvláštní a jedinečné.” Woosnam má na Casa Serena za sebou dobré výsledky. Při premiérovém turnaji v roce 2008 zde skončil druhý za Bernhardem Langerem a následující rok byl čtvrtý. Další dobré vystoupení v tomto týdnu ho může znovu nasměrovat k útoku na titul v Order of Merit. n


„Nedávám si mnoho cílů – pokud dokážu vyhrát jeden nebo dva turnaje ročně, bude to fantastické,” IAN WOOSNAM

29


30


WOOSNAM READY FOR ANOTHER CRACK AT GLORY I

AN WOOSNAM turned up the heat in the race for the 2011 European Senior Tour Order of Merit in June with a superb victory at the Berenberg Bank Senior Masters and he’s got his sights set on winning a second John Jacobs Trophy for topping the end of season money list. The Welshman raced to a two stroke victory over Chilean Angel Fernandez in Germany thanks to a final round six under par 66, and prize money of €60,000 saw him move up to fourth place on the Order of Merit. “I played really, really well and I’m delighted,” said Woosnam after winning his first title since the 2009 Irish Seniors Open at Ballybunion. “I didn’t make many mistakes out there either which was crucial and, as a result, I didn’t put myself under too much pressure. “I have to say I have been playing pretty well for a long time and this course was right up my street. I knew if I could drive the ball a little bit better than I had been of late then I’d have a chance.” TRIUMPH The win was Woosnam’s second career victory in Germany, following his triumph in the German Open in 1996 which, by strange coincidence, was also over 54 holes after the event that year was cut short by inclement weather. “I think it is very fair to say I love three round tournaments in Germany, they’ve been pretty good to me,” he smiled. “The only difference was that I was a few more under par back then than I was this year!” Woosnam is looking to join the illustrious company of Tommy Horton, Carl Mason and Sam Torrance as multiple Order of Merit winners and he feels his game is in good shape ahead of this week’s Casa Serena Open after a promising display at The Senior Open Championship at Walton Heath and then a share of seventh place at the Cleveland Golf/Srixon Scottish Senior Open after three rounds of 70. “I’m feeling much better about my game now than I was before the win, that’s for sure,” says Woosnam. “I didn’t play particularly well in Holland at the Van Lanschot Open the week after the win in Germany, mainly because my driving was

a bit wayward (Woosnam finished 16th). So back at home I tried to find a driver which suits me a bit better. I finished 16th at Walton Heath which was OK and then seventh in Scotland but I’m looking to do better. “My irons have been very good and I’ve been putting well, so if I can sort my driving out I’ll fancy my chances this week.” Part of the ‘Big-Five’ of European golf in the late 1980s alongside the late Seve Ballesteros, Nick Faldo, Bernhard Langer and Sandy Lyle, Woosnam knows all about winning. He won 29 European Tour titles

Woosnam has recaptured his form, posting three top tens before collecting his fourth Senior Tour title in Cologne. He started the season strongly with a fifth place finish at the Handa Cup Senior Masters and then an eighth place finish at the ISPS Handa Senior World Championship presented by Mission Hills China. He made his annual trek to Augusta to play in the Masters Tournament, where he missed the cut, but he returned to action on the European Senior Tour with a sixth place finish at the ISPS Handa Senior Masters presented by The Stapleford Forum

“WINNING THE ORDER OF MERIT AGAIN WOULD BE BRILLIANT AND NOW THAT I’M UP THERE I’LL BE GIVING IT MY BEST SHOT.” IAN WOOSNAM with his crowning glory coming at the Masters Tournament in 1991 when he outlasted José Maria Olazábal and Tom Watson in a mammoth three-way battle to claim the Green Jacket with a nerve-jangling eight foot par putt at the last. He topped the Order of Merit twice, played in eight Ryder Cups and captained Europe to a record-equalling 18 ½–9 ½ points victory at The K Club in 2006. Since turning 50 in March 2008 he has helped promote the European Senior Tour hugely and he celebrated his rookie season with two victories at the Parkridge Polish Seniors Championship and the Russian Seniors Open as well as a further three top tens to top the Order of Merit by just over €63,000 from Gordon J. Brand. The following year he embarked on a fascinating battle with his old Ryder Cup pal Sam Torrance for the John Jacobs Trophy but came up short by just €3,380 in what was the closest run season since 2000. Last year Woosnam could only post one top ten finish, but that came on the notoriously difficult links of Carnoustie for The Senior Open Championship. An eighth place finish secured him €32,690 but he was unable to build on that and finished 28th on the Order of Merit. This year

in Leicestershire and Woosnam is quick to acknowledge the improvement in quality on the Senior Tour. “The Senior Tour is getting stronger and stronger with all the new guys coming on,” he says. “Hopefully, it can build on that and continue to get bigger and better. It’s a great Tour. I don’t set too many goals – if I win one or two tournaments a year that’s fantastic. ‘ENJOYING IT’ “That’s a good year for me – as long as I continue to enjoy it, that’s what life is all about – enjoying it. Winning the Order of Merit again would be brilliant and now that I’m up there I’ll be giving it my best shot. “John Jacobs supported me as a junior player and I’ve always been very grateful to him for all the help he gave me so to win that trophy again would be very special to me.” Woosnam has a good record here at the Casa Serena Open and finished second behind Bernhard Langer at the inaugural tournament in 2008 and then fourth the following year. Another good performance this week and he’ll put himself right in the mix for another assault on the Order of Merit title. n

31


GORDON BRAND Jnr

GORDON BRAND Jnr

Narozen: 19. srpna 1958 Rodiště: Kirkcaldy, Skotsko

Date of Birth: August 19, 1958 Birthplace: Kirkcaldy, Scotland

Tituly na European Tour: 8 Tituly na European Senior Tour: 1

European Tour titles: 8 European Senior Tour titles: 1

GORDON Brand Jnr vyhrál svůj první turnaj na European Senior Tour v loňské sezoně, a to se skvělým náskokem pěti ran na dvojici Carl Mason a Bobby Lincoln při Matrix Jersey Classic. Vítězství bylo jedním ze sedmi umístění v první desítce, kterých loni dosáhl, včetně dvou druhých míst. Sezonu zakončil na čtvrté příčce Order of Merit. Brand pokračuje v dobré formě letos, kdy zaznamenal tři výsledky v top deset – dvě čtvrtá místa a jedno druhé, za Andrewem Oldcornem při De Vere Club PGA Seniors Championship. Brand vstoupil na European Senior Tour v srpnu 2008 a při debutu ho jmenovec Gordon J Brand připravil o titul na De Vere Collection PGA Seniors Championship po gigantickém play-off na šest jamek. V roce 2009 Brand zaznamenal čtyři top ten výsledky včetně druhého místa na Benahavis Senior Masters v Marbelle ve Španělsku, kde podlehl Carlu Masonovi v play-off. Svou plnou nováčkovou sezonu uzavřel na 16. místě Order of Merit. Skot prožil úspěšnou kariéru na European Tour, kde debutoval v roce 1982 a kde si dvěma vítězstvími zasloužil cenu Sira Henryho Cottona jako Nováček roku. Poté získal dalších šest titulů a zúčastnil se dvakrát Ryder Cupu, včetně historického evropského vítězství v roce 1987 v Muirfield Village – prvního, kterého tým Evropy dosáhl na půdě USA.

GORDON Brand Jnr won his maiden European Senior Tour title last season with a superb five stroke victory over Carl Mason and Bobby Lincoln at the Matrix Jersey Classic. The victory was one of seven top tens he posted last year, including two runner-up finishes, and he ended the campaign in fourth place on the Order of Merit. Brand has continued his good form this season with three top tens – two fourth place finishes and a runner-up spot behind Andrew Oldcorn at The De Vere Club PGA Seniors Championship. Brand joined the European Senior Tour in August 2008 and, in his debut, namesake Gordon J. Brand pipped him to the title at The De Vere Collection PGA Seniors Championship after a mammoth six-hole play-off. In 2009 Brand Jnr posted four top ten finishes, including runner-up at the Benahavis Senior Masters in Marbella, Spain where he fell to defeat by Carl Mason in a play-off. He ended his full rookie campaign 16th on the Order of Merit. The Scot had a successful career on The European Tour, making his debut in 1982 and winning two events to win the Sir Henry Cotton Rookie of the Year award.He went on to win six further titles and played his part in two Ryder Cups, including the historic European victory in 1987 at Muirfield Village – Europe’s first on US soil.

32


MARC FARRY

MARC FARRY

Narozen: 3. července 1959 Rodiště: Paříž, Francie

Date of Birth: July 3, 1959 Birthplace: Paris, France

Tituly na European Tour: 1 Tituly na European Senior Tour: 2

European Tour titles: 1 European Senior Tour titles: 2

MARC Farry měl loni na European Senior Tour skvělou sezonu. Dvakrát vyhrál a skončil osmý v Order of Merit. Francouz získal svůj první titul v červnu na Handa Irish Senior Open presented by Fáilte Ireland po kolech 67-70-69, jež znamenala celkové skóre deset pod par a vítězství o dvě rány nad Rossem Drummondem. O čtyři měsíce později vyhrál Farry podruhé při premiéře Cannes Mougins Masters – turnaje, který spolupořádal. Na jihu Francie se Farry nejlépe vypořádal s deštivým počasím ve finálovém kole, zapsal si 73 ran a vyhrál o dva údery nad Gordonem Brandem Jnr. Další čtyři umístění v první desítce mu vynesla celkový výdělek 146 570 eur. Letos má Farry zatím na kontě tři výsledky v první desítce, včetně nedávné desáté příčky na Cleveland Golf/Srixon Scottish Senior Open (Fairmont, St Andrews). Farry se stal profesionálem v roce 1979 jako dvacetiletý a první čtyři roky kariéry měl základnu na Floridě jako teaching pro. V roce 1990 pomohl Francii k překvapivému vítězství na Alfred Dunhill Cupu, kde porazil Marka Calcavecchiu, šampiona Open 1989 a kde díky tomu obhájci titulu z USA vypadli v prvním kole. Farryho během kariéry trápila zranění zad, ale zaznamenal také průlom ve velkém stylu, když v roce 1986 vyhrál BMW International Open.

MARC Farry had a superb season on the European Senior Tour last year with two victories on his way to finishing eighth on the Order of Merit. The Frenchman won his first title at the Handa Irish Senior Open presented by Fáilte Ireland in June after rounds of 67-70-69 saw him post a ten under par total for a two stroke victory over Ross Drummond. Four months later Farry won his second title at the inaugural Cannes Mougins Masters – an event that he co-organised. Farry coped best in the wet conditions during the final round in the South of France and signed for a 73 for a two stroke win over Gordon Brand Jnr. Four additional top ten finishes saw him finish with earnings of €146,570. So far this season Farry has three top tens to his name, including a recent tenth place finish at the Cleveland Golf/Srixon Scottish Senior Open at Fairmont St Andrews. Farry turned professional in 1979 at the age of 20 and was based in Florida for the first four years of his career as a teaching professional. In 1990 Farry helped France pull off a surprise victory in the first round of the Alfred Dunhill Cup as he beat 1989 Open Champion Mark Calcavecchia to defeat defending champions the USA. Farry has been plagued by back injuries throughout his career but made the breakthrough in 1996, winning the BMW International Open.

33


PETER FOWLER

PETER FOWLER

Narozen: 9. června 1959 Rodiště: Sydney, Austrálie

Date of Birth: June 9, 1959 Birthplace: Sydney, Australia

Tituly na European Tour: 1 Tituly na European Senior Tour: 2

European Tour titles: 1 European Senior Tour titles: 2

AUSTRALAN Peter Fowler je letošním dvojnásobným vítězem na European Senior Tour. Vyhrál ISPS Handa Senior Masters presented by The Stapleford Forum a také Bad Ragaz PGA Seniors Open. Fowler prorazil v červnu svým vítězstvím o tři rány nad Andrewem Oldcornem v Melton Mowbray a o měsíc později získal ve Švýcarsku druhý titul, o který opět připravil Oldcorna, tentokrát o dvě rány. Fowler se původně při své premiérové sezoně na European Senior Tour 2009 potýkal se zraněním zad, ale loni prožil stabilní rok se čtyřmi umístěními v top deset. Letos skutečně našel formu s dvěma vítězstvími a dalšími pěti výsledky v top deset, včetně druhé příčky na ISPS Handa Senior World Championship presented by Mission Hills, China, a na Van Lanschot Senior Open. Fowler se stal profesionálem v roce 1977 a o šest let později triumfoval na Australian Open, což byl první z jeho čtyři titulů na domácí PGA Tour of Australasia. Hrál také na European Tour, kde skončil šestkrát druhý, než se konečně dostal do vítězného kruhu roku 1993, kdy porazil Iana Woosnama o tři rány na BMW International Open.

AUSTRALIA’S Peter Fowler is a two-time winner on the European Senior Tour already this season with victories at the ISPS Handa Senior Masters presented by The Stapleford Forum and the Bad Ragaz PGA Seniors Open. Fowler made his breakthrough in June with a solid three-stroke victory over Andrew Oldcorn in Melton Mowbray and picked up his second title in Switzerland a month later when he again pipped Oldcorn to the title, this time by two strokes. Fowler initially struggled with a back injury on joining the European Senior Tour in 2009 but had a steady year last season with four top ten finishes. This season he has really found his form with his two wins and five additional top tens, including runner-up at the ISPS Handa Senior World Championship presented by Mission Hills, China, and the Van Lanschot Senior Open. Fowler turned professional in 1977 and six years later he triumphed in the Australian Open – the first of four titles he won on his native PGA Tour of Australasia. He also competed on The European Tour and was a runner-up no fewer than six times before he finally stepped into the winner’s circle in 1993 when he defeated Ian Woosnam by three strokes at the BMW International Open.

34


ANGEL FRANCO

ANGEL FRANCO

Narozen: 31. května 1958 Rodiště: Asuncion, Paraguay

Date of Birth: May 31, 1958 Birthplace: Ascunsion, Paraguay

ANGEL Franco měl svou nejlepší sezonu na European Senior Tour loni. Dvě druhá místa a dalších sedm výsledků v top ten mu vynesly třetí místo v Order of Merit. Sezonu začal zostra, když skončil třetí na Mauritius Commercial Bank Open a čtvrtý na Berenberg Bank Masters. Poté během června zaznamenal sérii čtyř top ten výsledků, které vyvrcholily dvěma druhými místy za sebou na Ryder Cup Wales Seniors Open a De Vere Collection PGA Seniors Championship. Tím se jeho počet druhých míst na European Senior Tour od roku 2008 zvýšil na sedm.Franco za sezonu získal 217 308 eur a skončil třetí v Order of Merit za Chrisem Williamsem a Boonchu Ruangkitem. Franco skončil na děleném druhém místě při svém debutu na European Senior Tour v roce 2008, dvě rány za vítězným Tonym Johnstonem na Jersey Seniors Classic. Poté přidal další druhé místo na Russian Seniors Open a svou premiérovou sezonu skončil na 11. místě Order of Merit. Rok předtím si zajistil kartu v Qualifying School. V roce 2009 zaznamenal šest umístění v první desítce, z toho tři druhá místa a celkově pátou příčku v Order of Merit. Letos zatím má tři top ten s nejlepším koncem na ISPS Handa Senior World Championship presented by Mission Hills China, kde byl třetí.

ANGEL Franco had his best season on the European Senior Tour last year with two runner-up finishes and seven additional top tens to end the campaign in third place on the Order of Merit. He began the season strongly, finishing third at The Mauritius Commercial Bank Open and fourth at the Berenberg Bank Masters, before he went on a run of four top tens in a row in June which culminated in back-to-back runner-up finishes at the Ryder Cup Wales Seniors Open and The De Vere Collection PGA Seniors Championship, taking his tally of second place finishes on the European Senior Tour to seven since 2008. Franco took home season earnings of €217,308 to finish in third place behind Chris Williams and Boonchu Ruangkit on the Order of Merit. Franco finished in a share of second place in his European Senior Tour debut in 2008, two strokes behind winner Tony Johnstone at the Jersey Seniors Classic. He then added another runner-up spot at the Russian Seniors Open and ended his maiden season 11th on the Order of Merit, one year on from securing his card at Qualifying School. In 2009 he posted six top tens, which included three seconds, as he came fifth on the Order of Merit and so far this season he has three top tens, with his best finish coming at the ISPS Handa Senior World Championship presented by Mission Hills China where he was third.

35


MIKE HARWOOD

MIKE HARWOOD

Narozen: 8. ledna 1959 Rodiště: Melbourne, Austrálie

Date of Birth: January 8, 1959 Birthplace: Melbourne, Australia

Tituly na European Tour: 5 Tituly na European Senior Tour: 1

European Tour titles: 5 European Senior Tour titles: 1

AUSTRALAN Mike Harwood získal svůj první titul po osmnácti letech skvělým vítězstvím při závěrečném podniku sezony European Senior Tour 2009, jímž byl OKI Castellon Senior Tour Championship. Harwood zahrál ve finále 66 ran a zvítězil o tři rány, když druhý skončil Angel Franco a třetí byl Sam Torrance. Prémie 64 433 eur mu pomohla skončit na devátém místě Order of Merit a završit tak impozantní premiérovou sezonu. Loni Harwood zaznamenal jen dvě umístění v první desítce a skončil na 38. místě Order of Merit. Letos už předvedl několik solidních výsledků. Začal sezonu čtvrtým místem na Handa Australian Senior Open a byl třetí na Aberdeen Brunei Senior Masters presented by The Stapleford Forum. Harwood skončil třetí také na De Vere Club PGA Seniors Championship a obsadil dvě devátá místa, na ISPS Handa Senior Masters presented by The Stapleford Forum a na Van Lanschot Senior Open. Za svých časů na European Tour vyhrál Harwood pět turnajů včetně PGA Championship 1990 ve Wentworthu a závěrečného Volvo Masters ve Valderramě ve stejné sezoně. Ten rok zakončil na šestém místě Order of Merit, nejvýš v kariéře, a v další sezoně zaznamenal svůj nejlepší výsledek na turnaji kategorie major – byl druhý za krajanem Ianem Bakerem-Finchem na Open Championship.

AUSTRALIA’S Mike Harwood won his first title in 18 years with a superb victory at the 2009 European Senior Tour season-ending OKI Castellon Senior Tour Championship. Harwood closed with a 66 to win by three shots from Angel Franco with Sam Torrance in third place. His prize money of €64,433 helped him finish ninth on the Order of Merit and capped an impressive debut season. Last year Harwood recorded just two top tens and finished the campaign 38th on the Order of Merit but so far this season he has had some solid results. He began the season with a fourth place finish on home soil at The Handa Australian Senior Open and was then third at the The Aberdeen Brunei Senior Masters presented by The Stapleford Forum. Harwood finished third at The De Vere Club PGA Seniors Championship and had ninth place finishes at both the ISPS Handa Senior Masters presented by The Stapleford Forum and the Van Lanschot Senior Open. During his time on The European Tour Harwood won five times including the 1990 PGA Championship at Wentworth Club and the season-ending Volvo Masters at Valderrama later that year. He ended the season a career-best sixth on the Order of Merit and the following year posted his best ever result in a Major – runner-up to compatriot Ian Baker-Finch at The Open Championship.

36


BARRY LANE

BARRY LANE

Narozen: 21. června 1960 Rodiště: Hayes, Anglie

Date of Birth: June 21, 1960 Birthplace: Hayes, England

Tituly na European Tour: 5 Tituly na European Senior Tour: 2

European Tour titles: 5 European Senior Tour titles: 2

BARRY Lane minulý měsíc úspěšně obhájil svůj titul na Cleveland Golf/Srixon Scottish Senior Open (Fairmont, St Andrews), kde vyhrál o dvě rány nad Američanem Garym Kochem a získal svůj druhý titul na European Senior Tour. Lane vyhrál na European Senior Tour loni ve Skotsku poprvé, při svém teprve čtvtém startu. Na tour se pak v sezoně objevil ještě dvakrát a skončil v Order of Merit dvacátý, s dvěma umístěními v první desítce. Angličan pokračuje ve střídavých startech jak na European Tour, tak na European Senior Tour, a na obou sériích letos dosáhl pozoruhodných výsledků. K vítězství na European Senior Tour přidal dalších pět umístění v top deset a jeho nejlepším vystoupením na European Tour bylo 14. místo na Barclays Scottish Open (Castle Stuart, Inverness). Lane se připojil k European Tour v roce 1986 a svůj první titul získal o dva roky později na Scottish Open v Gleneagles. Nejlepší sezonu zažil v roce 1992 s vítězstvím na Mercedes German Masters, které mu pomohlo zakončit rok na pátém místě v Order of Merit, nejvýše v kariéře. O rok později vyhrál Canon European Masters a v roce 1994 zvítězil na Turespaña Open de Baleares, ale pak prožil desetiletý půst, než získal svůj pátý titul na European Tour při British Masters v roce 2004.

BARRY Lane successfully defended his title at the Cleveland Golf/ Srixon Scottish Senior Open at Fairmont St Andrews last month with a two stroke victory over American Gary Koch to clinch his second title on the European Senior Tour. Lane captured his maiden European Senior Tour title in Scotland last summer in only his fourth start on the Tour. He appeared two more times on the Senior Tour and finished 20th on the Order of Merit with two top tens in addition to his victory. The Englishman continues to ply his trade on both The European Tour and the European Senior Tour and has posted impressive results on both Tours so far this year. In addition to his win he has five top tens on the European Senior Tour and his best result on The European Tour is 14th at The Barclays Scottish Open at Castle Stuart, Inverness. Lane joined The European Tour in 1986 and won his first title two years later at the Scottish Open at Gleneagles and in 1992 he had the best season of his career with victory at the Mercedes German Masters which helped him end the year a career-best fifth on the Order of Merit. A year later he won the Canon European Masters and in 1994 he won the Turespaña Open de Baleares but then went through a tenyear drought before winning his fifth European Tour title at the British Masters in 2004.

37


BILL LONGMUIR

BILL LONGMUIR

Narozen: 10. června 1953 Rodiště: Thundersleigh, Anglie

Date of Birth: June 10, 1953 Birthplace: Thundersleigh, England

Tituly na European Senior Tour: 8

European Senior Tour titles: 8

BILL Longmuir vyhrál svůj osmý turnaj na European Senior Tour v loňské sezoně, a to přesvědčivým způsobem při Handa Senior Masters presented by The Stapleford Forum. Longmuir skončil s 20 pod par a s jasným náskokem sedmi ran a sezonu skončil na 11. místě Order of Merit. Jeho prozatímním letošním maximem bylo třetí místo na OKI Open de España Senior by Cleveland Golf/Srixon. Longmuir se přidal k European Senior Tour v červnu 2003 a při svém prvním startu se dělil o osmé místo. Svůj první titul získal už na třetí pokus, při Ryder Cup Wales Seniors Open. Poté vyhrál podruhé na PGA Seniors Championship a celkově skončil druhý v Order of Merit. Longmuirovy úspěchy pokračovaly v roce 2004, kdy vyhrál další dva turnaje, Mobile Cup a Cleveland Golf/Srixon Scottish Senior Open. O rok později si odvezl pátý titul ze Scandinavian Senior Open. Po roce 2006, kdy zůstal bez vítězství, vyhrál Longmuir šestý turnaj Senior Tour na Midas English Seniors Open 2007 a celkově skončil na 13. místě v Order of Merit. Longmuir začal vítězně sezonu 2008 na DGM Barbados Open, kde o tři rány porazil Boba Camerona. Rok skončil jako pátý hráč Order of Merit.

BILL Longmuir won his eighth European Senior Tour title last year with a resounding victory at the Handa Senior Masters presented by The Stapleford Forum. Longmuir finished with a 20 under par total for a commanding seven stroke victory and he went on to end the season in 11th place on the Order of Merit. So far this season, Longmuir’s best finish has been third at the OKI Open de España Senior by Cleveland Golf/Srixon. In June 2003 Longmuir joined the European Senior Tour and finished tied eighth in his first start before claiming his maiden win in only his third event, the Ryder Cup Wales Seniors Open. He then went on to pick up his second title at the PGA Seniors Championship on his way to finishing second on the Order of Merit. Longmuir’s success continued in 2004. He won two more titles – The Mobile Cup in June and the Cleveland Golf/Srixon Scottish Senior Open. The following season he won his fifth title at the Scandinavian Senior Open. After a winless season in 2006, Longmuir claimed his sixth Senior Tour title at the 2007 Midas Group English Seniors Open on his way to 13th on the Order of Merit. Longmuir made a winning start to the 2008 season by taking the DGM Barbados Open by three shots from Bob Cameron and went on to end the year fifth on the Order of Merit.

38


PETER MITCHELL

PETER MITCHELL

Narozen: 6. dubna 1958 Rodiště: Camberwell, Anglie

Date of Birth: April 6, 1958 Birthplace: Camberwell, England

Tituly na European Tour: 3 Tituly na European Senior Tour: 4

European Tour titles: 3 European Senior Tour titles: 4

PETER Mitchell zažil hladký vstup do seniorského golfu v roce 2008 a užil si významný debut na European Senior Tour. Získal svůj první titul na Ryder Cup Wales Seniors Open, kde porazil místního favorita Iana Woosnama o dvě rány při svém teprve druhém startu na tour. Poté v září ovládl Cleveland Golf/Srixon Scottish Senior Open, kde porazil dalšího domácího hráče – Sama Torrance – o dvě rány a hned dva týdny nato získal další titul na Lake Garda Italian Seniors Open. Mitchell skončil rok na třetím místě v Order of Merit s výdělkem 217 488 eur z pouhých deseti turnajů. V roce 2009 vyhrál svůj čtvrtý turnaj na European Senior Tour zde při Casa Serena Open. O tři rány zvítězil nad dvojicí Glenn Ralph a Peter Senior a skončil sezonu šestý v Order of Merit. Mitchell se stal profesionálem v roce 1974 a strávil více než patnáct let na European Tour, kde získal tři tituly. Poprvé vyhrál na Mitsubishi Austrian Open 1992, kde zahrál rekord hřiště 62, deset pod par, a později zvítězil dvakrát na portugalské půdě. Nejprve na Madeira Island Open 1997 a následující rok ovládl Portuguese Open před zraky své rodiny.

PETER Mitchell made a seamless transition into Senior golf in 2008 as he enjoyed a remarkable debut season on the European Senior Tour. He won his first title at the Ryder Cup Wales Seniors Open, beating local favourite Ian Woosnam by two strokes, in only his second start on the Tour. He then took the spoils at the Cleveland Golf/Srixon Scottish Senior Open in September after beating another local favourite, Sam Torrance, by two shots and made it back-to-back wins with victory at the Lake Garda Italian Seniors Open two weeks later. Mitchell ended the year third on the Order of Merit with €217,488 having played just ten events.In 2009 Mitchell won his fourth European Senior Tour title here at the Casa Serena Open with a three shot victory over Glenn Ralph and Peter Senior and he went on to end the year sixth on the Order of Merit. Mitchell turned professional in 1974 and enjoyed more than 15 years on The European Tour, collecting three titles. He won his first event at the 1992 Mitsubishi Austrian Open, shooting a course record ten under par 62 in the process, and later claimed two titles on Portuguese soil in consecutive years. He won the Madeira Island Open in 1997 and the following year picked up the Portuguese Open in front of his watching family.

39


ANDREW OLDCORN

ANDREW OLDCORN

Narozen: 31. března 1960 Rodiště: Bolton, Anglie

Date of Birth: March 31, 1960 Birthplace: Bolton, England

Tituly na European Tour: 3 Tituly na European Senior Tour: 1

European Tour titles: 3 European Senior Tour titles: 1

ANDREW Oldcorn oslavil loni v březnu 50. narozeniny a přidal se k European Senior Tour, když debutoval na Handa Senior Masters presented by The Stapleford Forum a skončil na děleném 27. místě. Ve svém nováčkovském roce zaznamenal osm umístění v první desítce, včetně druhého místa na Van Lanschot Senior Open a sezonu zakončil na sedmém místě v Order of Merit s výdělkem 163 114 eur. Začátkem letošního roku zažil Oldcorn průlomové vítězství, když vyhrál o ohromujících devět ran nad Gordonem Brandem Jnr při De Vere Club PGA Seniors Championship ve Slaley Hall. Skot vykazuje skvělou formu po celou sezonu, se sedmi umístěními v první desítce z devíti starttů, včetně dvou druhých míst. Oldcorn byl stálým členem European Tour poté, co se stal v roce 1983 profesionálem. Získal tři tituly, z nichž vrcholem bylo úžasné vítězství na PGA Championship 2001 ve Wentworthu. Oldcorn trumfl takové hráče, jakými byli Sir Nick Faldo a Angel Cabrera a vyhrál vlajkový turnaj European Tour o tři rány. Oldcorn také zvítězil na English Amateur Championship 1982 a než další rok přestoupil k profesionálům, vyhrál všechny své čtyři zápasy ve Walker Cupu. Skot vyhrál svůj první turnaj na European Tour při Turespaña Masters Open de Andalucia 1993 a poté zvítězil na DHL Jersey Open 1995, než se dočkal klíčového triumfu ve Wentworthu.

ANDREW Oldcorn turned 50 in March last year and joined the European Senior Tour, making his debut at the Handa Senior Masters and finishing in a share of 27th place. He posted eight top ten finishes in his rookie year, including second place at the Van Lanschot Senior Open, and he ended the campaign in seventh place on the Order of Merit with €163,114 in prize money. Earlier this year Oldcorn made his breakthrough as he cruised to an emphatic nine shot victory over Gordon Brand Jnr at The De Vere Club PGA Seniors Championship at Slaley Hall. The Scot has been in superb form all season with seven top tens from his nine outings so far, including two runner-up finishes. Oldcorn, who turned professional in 1983, was a regular on The European Tour. He won three titles, the highlight of which was a stunning victory at the 2001 BMW PGA Championship at Wentworth Club, holding off the likes of Sir Nick Faldo and Angel Cabrera to win The European Tour’s flagship event by three strokes. Oldcorn won the English Amateur Championship in 1982 and prior to turning professional a year later he won all four of his games in The Walker Cup. Oldcorn claimed his first European Tour title at the Turespaña Masters Open de Andalucia in 1993 and added the DHL Jersey Open in 1995 before his career-defining Wentworth victory.

40


JUAN QUIROS

JUAN QUIROS

Narozen: 25. února 1956 Rodiště: La Linea, Španělsko

Date of Birth: February 25, 1956 Birthplace: La Linea, Spain

Tituly na European Senior Tour: 3

European Senior Tour titles: 3

JUAN Quiros vyhrál svůj třetí turnaj na European Seniors Tour při Irish Seniors Open v roce 2007. O jednu ránu porazil domácího favorita Dese Smythe. K tomu přidal šest umístění v první desítce a sezonu skončil na čtvrtém místě Order of Merit. V předchozímroce Quiros prožil svou nejlepší sezonu na European Senior Tour. Vyhrál Open de France Senior de Divonne, dvakrát skončil druhý, měl dalších sedm umístění v první desítce a obsadil konečné třetí místo v Order of Merit s výdělkem 235 923 eur. Quiros se připojil k European Senior Tour v roce 2006 a svou seniorskou kariéru začal skvěle. Při svém prvním turnaji na Sharp Italian Seniors Open skončil na děleném šestém místě. Dobré výsledky pokračovaly dělenou druhou příčkou na Ryder Cup Wales Seniors Open, děleným čtvrtým místem na Bendinat London Seniors Masters a děleným 11. místem na Wentworth Senior Masters. Poté získal svůj první titul, když o dvě rány porazil Carla Masona na Bad Ragaz PGA Seniors Open ve Švýcarsku a přidal další dvě umístění v první desítce. Celkově to znamenalo šesté místo na Order of Merit s výdělkem 159 071 eur. Letos zatím Quiros uhrál čtyřikrát top ten včetně čtvrtého místa na SPS Handa Senior World Championship presented by Mission Hills China.

JUAN Quiros won his third European Seniors Tour title at the Irish Seniors Open in 2007 with a one stroke victory over local favourite Des Smyth. He added six top ten finishes on his way to finishing the season fourth on the Order of Merit. A year earlier Quiros had his best season on the European Senior Tour with victory at the Open de France Senior de Divonne, two runner-up finishes and seven further top tens on his way to finishing third on the Order of Merit with earnings of €235,923. Quiros joined the European Senior Tour in 2006 and made a great start to his Senior career. He played his first tournament at the Sharp Italian Seniors Open and finished tied sixth. The good results continued with a tied second at the Ryder Cup Wales Seniors Open, a tied fourth at the Bendinat London Seniors Masters and a tied 11th place finish at the Wentworth Senior Masters. He then picked up his first title with a two stroke victory over Carl Mason at the Bad Ragaz PGA Seniors Open in Switzerland and added a further two top tens to finish sixth on the Order of Merit with €159,071 in prize money. So far this season Quiros has posted four top tens including a fourth place finish at the ISPS Handa Senior World Championship presented by Mission Hills China.

41


COSTANTINO ROCCA

COSTANTINO ROCCA

Narozen: 4. prosince 1956 Rodiště: Bergamo, Itálie

Date of Birth: December 4, 1956 Birthplace: Bergamo, Italy

Tituly na European Tour: 5 Tituly na European Senior Tour: 2

European Tour titles: 5 European Senior Tour titles: 2

COSTANTINO Rocca debutoval na European Seniors Tour na domácí půdě v roce 2007 při Sharp Italian Seniors Open v Circolo Golf Venezia, kde se dělil o 24. místo. Dva týdny poté už poprvé zvítězil na Irish Seniors Open. Rok zakončil jako držitel ceny pro Nováčka roku, a to také díky vítězství při závěrečném turnaji sezony, Kingdom of Bahrain Trophy – Seniors Tour Championship, což mu pomohlo k druhému místu v Order of Merit. V roce 2008 měl Rocca další konzistentní sezonu se sedmi umístěními v top ten a s celkovou devátou příčkou v Order of Merit. V roce 2009 a 2010 uhrál vždy po jednom výsledku v top deset a jeho letošním nejlepším umístěním je devátá příčka na Mauritius Commercial Bank Open. Rocca je jedním z nejznámějších a nejlepších golfistů Itálie. Začínal jako caddie a profesionálem se stal v relativně pozdním věku 24 let. Kartu na European Tour získal postupem z Challenge Tour v roce 1989. V roce 1993 se stal prvním Italem hrajícím Ryder Cup, v němž přidal také starty ve vítězném týmu Evropy v letech 1995 a 1997. Jeho klíčový triumf 4/2 nad Tigerem Woodsem v singlech roku 1997 ve Valderramě přispěl k dramatické výhře Evropy 14,5: 13,5.

COSTANTINO Rocca made his European Senior Tour debut on home soil in 2007 at the Sharp Italian Seniors Open at Circolo Golf Venezia, finishing tied 24th before claiming his first victory at the Irish Seniors Open two weeks later. He finished the campaign as the Rookie of the Year after winning his second title at the season-ending Kingdom of Bahrain Trophy – Seniors Tour Championship to finish second on the Order of Merit. In 2008 Rocca had another consistent year as he posted seven top ten finishes to end the campaign ninth on the Order of Merit. He posted one top ten finish in each of the 2009 and 2010 seasons and so far this season Rocca’s best result is a ninth place finish at the Mauritius Commercial Bank Open. Rocca is one of the most famous and accomplished golfers to come out of Italy, starting as a caddie and turning professional at the relatively late age of 24. He earned his European Tour card by graduating through the Challenge Tour in 1989. He became the first Italian to play in The Ryder Cup in 1993 and went on to play in the winning European teams of 1995 and 1997. His crucial 4 and 2 singles triumph over Tiger Woods in the 1997 Matches at Valderrama helped Europe to a dramatic 14½-13½ victory.

42


DAVID J. RUSSELL

DAVID J. RUSSELL

Narozen: 2. května 1954 Rodiště: Birmingham, Anglie

Date of Birth: May 2, 1954 Birthplace: Birmingham, England

Tituly na European Tour: 2 Tituly na European Senior Tour: 1

European Tour titles: 2 European Senior Tour titles: 1

DAVID J. Russell získal svůj první titul na European Senior Tour v loňské sezoně po ne méně než devíti druhých místech. Vyhrál De Vere Collection PGA Seniors Championship ve Slaley Hall o dvě rány nad Chrisem Williamsem, Angelem Francem a Barrym Lanem. Další čtyři umístění v top deset mu přinesla celkový výdělek 165 722 za sezonu a šesté místo v Order of Merit, což znamenalo jeho nejlepší výsledek za sedm let na European Senior Tour. Russell vstoupil na Senior Tour v roce 2004, zaznamenal šest výsledků v top deset včetně dvou druhých míst a premiérovou sezonu zakončil na 24. příčce v Order of Merit. Následující rok zaznamenal čtyři druhá místa, další dvě měl v roce 2006 a jedno v roce 2007. Avšak premiérový titul mu unikal až do loňského léta a triumfu na domácí půdě. Russell skončil osmý v Order of Merit 2006 a rok korunoval přítomností v podpůrném týmu Iana Woosnama při Ryder Cupu v K Clubu, kde byl u vítězství Evropy 18,5:9,5, znamenajícího vyrovnaný rekord. Během své kariéry na European Tour vyhrál Russell dvakrát, na Car Care Plan International 1985 a na Open de Lyon Trophée V33 v roce 1992. Letos zatím zaznamenal jeden výsledek v top deset, šesté místo na úvodním turnaji sezony, Handa Australian Senior Open.

DAVID J. Russell finally landed his maiden European Senior Tour title last year after no fewer than nine runner-up finishes when he won the De Vere Collection PGA Seniors Championship at Slaley Hall by two strokes from Chris Williams, Angel Franco and Barry Lane. Four additional top tens saw him end the season with prize money earnings of €165,722 and in sixth place on the Order of Merit for his best season in seven years on the European Senior Tour. Russell joined the European Senior Tour in 2004 and posted six top tens, including two runner-up finishes, to end his debut season 24th on the Order of Merit. He then posted four runner-ups in 2005, two more in 2006 and one in 2007 but a maiden title eluded him until his victory on home soil last summer. Russell finished eighth on the Order of Merit in 2006 and his year was capped when he was part of Ian Woosnam’s backroom team at The Ryder Cup at the K Club and helped oversee Europe’s recordequalling 18½-9½ victory. During his career on The European Tour Russell won twice, at the Car Care Plan International in 1985 and at the 1992 Open de Lyon Trophee V33. So far this season the Englishman has posted one top ten finish – a sixth place at the season-opening Handa Australian Senior Open.

43


DES SMYTH

DES SMYTH

Narozen: 12. února 1953 Rodiště: Drogheda, Irsko

Date of Birth: February 12, 1953 Birthplace: Drogheda, Ireland

Tituly na European Tour: 8 Tituly na European Senior Tour: 4

European Tour titles: 8 European Senior Tour titles: 4

DES Smyth získal svůj čtvrtý titul na European Senior Tour v červnu na Van Lanschot Senior Open, kde o dvě rány za ním skončili Američan Tim Thelen a Australan Peter Fowler. Smyth se původně po svých padesátinách v roce 2003 stal členem US Champions Tour, jejíž kvalifikační školu vyhrál v roce 2002. Ve své nováčkovské sezoně skončil osmnáctý. Poprvé vyhrál v roce 2005 na SBC Classic a krátce poté přidal další vítězství při Liberty Mutual Legends of Golf. Ve stejném roce zvítězil Smyth poprvé na European Senior Tour při Kingdom of Bahrain Trophy – Seniors Tour Championship. Sezonu skončil na třetí místě Order of Merit European Senior Tour a také byl desátý ve finančním žebříčku US Champions Tour. V roce 2007 zvítězil Smyth na European Senior Tour podruhé, při Wentworth Senior Masters, zaznamenal ještě dvě umístění v první desítce a k tomu dalších pět top ten na US Champions Tour. Smyth si zapsal tři výsledky v top deset na European Senior Tour 2008, včetně druhého místa na Irish Senior Open a třetí příčky na Scottish Senior Open.Další rok skončil v první desítce šestkrát a loni ukončil tříletý půst bez vítězství výhrou o tři rány nad Carlem Masonem při Travis Perkins plc Senior Masters. K letošnímu vítězství na European Senior Tour přidal Smyth další tři výsledky v top deset.

DES Smyth picked up his fourth European Senior Tour title at the Van Lanschot Senior Open in June with a two stroke victory over American Tim Thelen and Australia’s Peter Fowler. Smyth initially joined the US Champions Tour upon turning 50 in 2003 after winning Qualifying School in 2002. He finished 18th on the money list in his rookie year before winning his first title in 2005 at the SBC Classic which was quickly followed by another victory at the Liberty Mutual Legends of Golf. Later that year Smyth won his maiden European Senior Tour title at The Kingdom of Bahrain Trophy – Seniors Tour Championship and ended the campaign third on the European Senior Tour Order of Merit and tenth on the US Champions Tour money list. In 2007 Smyth won his second European Senior Tour title at the Wentworth Senior Masters and posted two further top ten finishes in addition to five top tens on the US Champions Tour. Smyth notched three top tens on the European Senior Tour in 2008 including runner-up at the Irish Senior Open and third place at the Scottish Senior Open. The following year he posted six top tens and last season he ended a three year drought with a three stroke victory over Carl Mason at the Travis Perkins plc Senior Masters. In addition to his win this season Smyth has posted three top tens on the European Senior Tour.

44


CHRIS WILLIAMS

CHRIS WILLIAMS

Narozen: 20. března 1959 Rodiště: Bebington, Anglie

Date of Birth: March 20, 1959 Birthplace: Bebington, England

Tituly na European Senior Tour: 1

European Senior Tour titles: 1

CHRIS Williams poprvé vstoupil do vítězného kruhu na European Senior Tour začátkem letošní sezhony. O jednu ránu porazil Korejce Sang-ho Choi na Aberdeen Brunei Senior Masters presented by The Stapleford Forum. K vítězství Williams přidal další tři umístění v první desítce, včetně třetí příčky na Bad Ragaz PGA Seniors Open. Williams oslavil padesátiny v březnu 2009 a ve své premiérové sezoně na European Senior Tour skončil na děleném druhém místě za Carlem Masonem na De Vere Collection PGA Seniors Championship. K tomu měl ještě dva výsledky v top deset a sezonu zakončil na 19. místě Order of Merit. Loni Williams skončil druhý v Order of Merit po další konzistentní sezoně, která zahrnovala dvě druhá místa a dalších deset výsledků v první desítce. Williams zaznamenal dvě druhá místa za sebou na Ryder Cup Wales Seniors Open a na De Vere Collection PGA Seniors Championship, ale první titul mu až do letošního roku unikal. Než se připojil k European Senior Tour, vyhrál čtrnáct světových turnajů. Kartu na sezonu 2009 získal díky 14. místu v Senior Tour Qualifying School. Narozen v Anglii, ale hrající pod jihoafrickou vlajkou, získal Williams svůj první profesionální titul v roce 1983 na Telkom Open v Jižní Africe.

CHRIS Williams stepped into the winner’s circle for the first time on the European Senior Tour earlier this season with a one stroke victory over Korea’s Sang-ho Choi at The Aberdeen Brunei Senior Masters presented by The Stapleford Forum. In addition to his win Williams has posted three top ten finishes so far, including a third place finish at the Bad Ragaz PGA Seniors Open. Williams turned 50 in March 2009 and in his debut year on the European Senior Tour finished in a share of second place behind Carl Mason at The De Vere Collection PGA Seniors Championship. He went on to add two more top tens to finish the campaign in 19th place on the Order of Merit. Last year Williams finished second on the Order of Merit after another consistent season which included two runner-up finishes and ten further top tens. Williams posted back-to-back second place finishes at the Ryder Cup Wales Seniors Open and the De Vere Collection PGA Seniors Championship but a debut title eluded him until earlier this season. A winner of 14 worldwide events before joining the European Senior Tour, Williams earned his card for the 2009 season by finishing 14th at the Senior Tour Qualifying School. Born in England but playing under the flag of South Africa, Williams won his first professional title in 1983 at the Telkom Open in South Africa.

45


Poděkování

Acknowledgements Foxconn Terry Gou Jim Chang HP Eric Cador

2011 Rozdělení prize money

2011 Prize Money breakdown Umístění € Position €

Umístění Position

€ €

1

60,000

38

2,200

2

40,000

39

2,120

3

28,000

40

2,040

4

22,000

41

1,960

5

18,080

42

1,880

6

16,000

43

1,800

7

14,400

44

1,720

8

12,800

45

1,640

9

11,200

46

1,560

10

10,400

47

1,480

11

9,600

48

1,400

12

8,800

49

1,320

Langer Sport Marketing Erwin Langer CEO Oliver Carson Project Management Armin Zäh Volunteers Alexander Lautenschläger Volunteers Martina Langer Tournament Office Jakub Pospisil Courtesy Cars David Büschleb Implementation Daniel Knobl Implementation Josef Ruzicka Implementation

13

8,000

50

1,240

14

7,600

51

1,160

15

7,200

52

1,080

16

6,800

53

1,000

17

6,400

54

960

18

6,000

55

920

19

5,640

56

880

20

5,280

57

840

21

4,960

58

800

22

4,640

59

760

European Senior Tour Andy Stubbs Managing Director Michael Petch Tournament Director Guy Hunt Rules Official Derrick Cooper Rules Official Michael Jon PGA of Czech Republic Rules Official Dalibor Procházka Czech Golf Federation Rules Official Jennie Janes Tournament Secretary/Recorder Paul Dempster Scoreboard Manager Matt Gregson Scoreboard Coordinator Orlaith Buckley Physiotherapist

23

4,400

60

720

24

4,200

61

680

25

4,000

62

640

26

3,800

63

600

27

3,640

64

560

28

3,480

65

540

29

3,320

66

520

30

3,160

67

500

31

3,000

68

480

32

2,880

69

460

33

2,760

70

440

Media Centre Cenek Lorenc Steve Todd Neil Ahern

34

2,640

71

420

35

2,520

72

400

36

2,400

37

2,280

Casa Serena Maureen Chang David Krpela Petr Kesner Stuart Burridge Petr Joska

46

Chairman & CEO Executive Vice President Senior Vice President Personal Systems Group Europe – Middle East – Africa Founder Coordinator Golf House Course Manager Assistant Course Manager

Press Officer Press Officer Press Officer

TOTAL 400,000


Hlavní sponzoři - Main sponsors

Partnerští sponzoři - Partner sponsors

Dodavatelé - Suppliers

Dějiště - Host Venue

Řídící - Governing Body

47


European Senior Tour 2011 Schedule Nov 19 – Nov 21

The Handa Australian Senior Open, Australia

Peter Senior

Nov 25 – Nov 28

Handa Cup Senior Masters, Japan

Massy Kuramoto

€284,568

Dec 10 – Dec 12

Mauritius Commercial Bank Open, Mauritius

David Frost

€280,000

Mar 04 – Mar 06

The Aberdeen Brunei Senior Masters presented by The Stapleford Forum, Brunei

Chris Williams

€230,790

Mar 11 – Mar 13

ISPS Handa Senior World Championship presented by Mission Hills, China

Sandy Lyke

€249,643

May 18 – May 20

OKI Open de Espana Senior by Cleveland Golf/Srixon, Spain

Carl Mason

May 26 – May 29

US Senior PGA Championship 2011, Valhalla GC, Kentucky, USA

Tom Watson

€1,466,133

Jun 03 – Jun 05

ISPS Handa Senior Masters presented by The Stapleford Forum, England

Peter Fowler

€228,849

Jun 09 – Jun 12

The De Vere Club PGA Seniors Championship, England

Andrew Oldcorn

€284,365

Jun 17 – Jun 19

Berenberg Bank Masters, Germany

Ian Woosnam

€399,600

Jun 24 – Jun 26

Van Lanschot Senior Open, Netherlands

Des Smyth

€249,750

Jul 01 – Jul 03

Bad Ragaz PGA Seniors Open, Switzerland

Peter Fowler

Jul 21 – Jul 24

The Senior Open Championship 2011, Walton Heath G.C., Surrey, England

Russ Cochran

€1,403,543

Jul 28 – Jul 31

*US Senior Open 2011, Inverness Club, Ohio, USA

Olin Browne

$2,600,000

Aug 19 – Aug 21

Cleveland Golf / Srixon Scottish Senior Open, Fairmont St Andrews, Scotland

Barry Lane

£250,000

Sep 02 – Sep 04

Travis Perkins plc Senior Masters, England

Boonchu Ruangkit

£285,000

Sep 16 – Sep 18

Casa Serena Open, Czech Republic

€400,000

Sep 22 – Sep 24

Cannes Mougins Masters, France

€250,000

Sep 29 – Oct 01

Belas Clube de Campo Senior Open de Portugal, Portugal

€300,000

Oct 14 – Oct 16

Benahavis Senior Masters, Spain

€180,000

Nov 18 – Nov 20

Fubon Senior Open, Taiwan

$400,000

Dec 09 – Dec 11

MCB Tour Championship, Mauritius

€400,000

€1,031,511

€200,000

€249,488

*Prize money does not count towards European Senior Tour Order of Merit.

European Senior Tour 2011 Order of Merit top 50 Rank Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

48

Peter FOWLER Barry LANE Andrew OLDCORN Ian WOOSNAM Boonchu RUANGKIT Mike HARWOOD Peter SENIOR Sandy LYLE Gary WOLSTENHOLME David FROST Gordon BRAND JNR Chris WILLIAMS Des SMYTH Roger CHAPMAN Carl MASON Juan QUIROS Angel FRANCO Marc FARRY Angel FERNANDEZ Ross DRUMMOND Bill LONGMUIR David MERRIMAN Tim THELEN Sam TORRANCE George RYALL

Country Played Prize Money AUS ENG SCO WAL THA AUS AUS SCO ENG RSA SCO RSA IRL ENG ENG ESP PAR FRA CHI SCO SCO AUS USA SCO ENG

13 11 12 11 13 12 4 9 15 5 7 16 11 6 10 13 13 14 9 10 14 13 6 14 12

€229,721 €196,218 €172,743 €157,796 €137,325 €118,129 €115,648 €111,486 €108,193 €106,838 €106,093 €95,242 €94,257 €83,517 €77,142 €76,740 €73,674 €70,952 €70,824 €68,713 €64,084 €62,128 €60,480 €57,431 €52,581

after the Travis Perkins plc Senior Masters

Rank Name 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Mark JAMES Bob CAMERON Bobby LINCOLN Bertus SMIT John HARRISON Mark MOULAND Kevin SPURGEON Mark BELSHAM José RIVERO Graham BANISTER David J RUSSELL Gordon MANSON Katsuyoshi TOMORI Denis O’SULLIVAN Nick JOB Peter MITCHELL Adan SOWA Tony JOHNSTONE Luis CARBONETTI Bernhard LANGER Gordon J BRAND Rodger DAVIS Andrew SHERBORNE Glenn RALPH Costantino ROCCA

Country Played Prize Money ENG ENG RSA RSA ENG WAL ENG ENG ESP AUS ENG AUT JPN IRL ENG ENG ARG ZIM ARG GER ENG AUS ENG ENG ITA

8 10 13 12 13 8 14 13 10 12 13 11 8 13 14 9 11 9 10 3 14 10 10 14 9

€51,035 €50,989 €47,666 €47,575 €47,463 €46,176 €44,698 €41,453 €41,438 €39,365 €36,606 €36,278 €35,860 €35,428 €33,850 €32,801 €31,793 €31,503 €30,033 €29,451 €28,329 €27,157 €26,646 €26,215 €25,631


Když ctíte pravidla, vítězství chutná líp.

To pravé bohatství


2011 Casa Serena Open Official Programme  

2011 Casa Serena Open Official Programme

2011 Casa Serena Open Official Programme  

2011 Casa Serena Open Official Programme

Advertisement