Page 1

Prisliste Leiligheter Gangvei

FRUKTLØKKA Fremtidig bebyggelse

Sykkelparkering

17/18

Renovasjon

15/16

19 Gangsti

20

13/14

21 22

11/12

23

FRUKTLØKKA 9/10 Trafo

7/8 Eksisterende bebyggelse

Leiligh.

Antatt ferdig

Etg

Tot BRA/P-rom Balkong

7 - 2 roms

4. kvartal 2021

1

50 / 48 m2

-

8 - 2 roms

4. kvartal 2021

2

50 / 48 m2

5

4

3

2

1

6 Lek

Terrasse

Parkering

Kjøpesum

Status

12 m2

Garasje

2 590 000

Ledig

9 m2

-

Garasje

-

Solgt

9 - 3 roms

4. kvartal 2021

1

72 / 69 m

-

12 + 6 m

Garasje

-

Solgt

10 - 4 roms

4. kvartal 2021

2/3

99 / 92 m2

8 m2

-

Garasje

3 940 000

Ledig

11 - 3 roms

4. kvartal 2021

1

72 / 69 m2

-

12 + 6 m2

Garasje

-

Solgt

72Grøntareal / 69 m

8m

Garasje

-

Solgt

Garasje

-

Solgt

2

2

12 - 3 roms

4. kvartal Opparbeidelsesgrense 2021 2

13 - 3 roms

4. kvartal Koter 2021

1

14 - 4 roms

72Lyspunkt / 69 m2

4. kvartal 2021

2/3

99Støttemur / 92 m

15 - 3 roms

4. kvartal 2021

1

72 / 69 m2

-

16 - 4 roms

4. kvartal 2021

2/3

99 / 92 m

17 - 2 roms

4. kvartal 2021

1

50 / 48 m2

18 - 2 roms

4. kvartal 2021

2

50 / 48 m

9m

Tomtegrense

2

2

2

2

2

Heller

Grus/fin singel Asfalt

-

Lekeplass

-

12 + 6 m2 Terrasse

8m

Diverse frukttrær Hekkeplanter

-

Garasje

-

Solgt

12 + 6 m2

Garasje

-

Solgt

8m

-

Garasje

3 940 000

Ledig

-

12 m2

Garasje

-

Solgt

-

Garasje

-

Solgt

2

2

2

Belegningsstein

OMKOSTNINGER Dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi kr. 500.000,-........................................................................................................................................ kr. 12.500,Tinglysningsgebyr for skjøte/hjemmelsdokument ................................................................................................................................................... kr. 585,Tinglysningsgebyr pr. panterettsdokument .................................................................................................................................................................. kr. 757,Forskudd for TV og internett 1 år pr. boenhet på ........................................................................................................................................................ kr.

4.200,-

Etableringsgebyr Fiber ................................................................................................................................................................................................................. kr.

4.000,-

Etableringsgebyr sameie ............................................................................................................................................................................................................ kr.

3.000,-

Totale omkostninger.............................................................................................................................................................................kr. 25.052,Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter uten varsel. Selger tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.

Hanne N.Breen For mer informasjon kontakt vår prosjektselger Hanne på: Telefon: 908 83 431 E-post: hanne.breen@i-bolig.no

Prisliste utarbeidet: 12/10 2020

Profile for spirekreativ

Prisliste leiligheter Fruktløkka på Ladderudløkka Råholt  

Prisliste leiligheter Fruktløkka på Ladderudløkka Råholt

Prisliste leiligheter Fruktløkka på Ladderudløkka Råholt  

Prisliste leiligheter Fruktløkka på Ladderudløkka Råholt

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded