Page 1

KORPSRÅDSMØDE 2011 12-13 november


2 | korpsrådsmøde 2011


korpsrådsmøde 2011 | 3


Udgiver: Det Danske Spejderkorps, 2011 Ansvarshavende redaktør: Peter Tranevig Assisterende redaktør og korrektur: Peter K. Maul Foto: Rasmus Gråsbøll Vilhelmsen, Rasmus Rahbek, Mads Danquah, Søren Friberg og DDS Fotoarkiv Tegninger: Mia Mottelson Layout: AllerCP Tryk: ReklameTryk Oplag: 1.500

INDHOLD 05 06 08 10

Velkommen til Korpsrådsmødet 2011 – Uden for kortet

12 20 26 28 32 34 36 38 40

Præsentation af kandidater til Spejderchefer og Korpsledelse

Opsøg det uventede Udviklingsplan 2011-13 for Det Danske Spejderkorps I spidsen for Det Danske Spejderkorps – valg til Korpsledelsen Korpsledelsens beretning Økonomisk overblik Regnskab Budget og forslag til kontingent for 2012 Lovforslag Beslutningsforslag Dags- og forretningsorden Praktisk information og program

4 | korpsrådsmøde 2011


Uden for kortet – Korpsrådsmødet 2011 På korpsrådsmødet vender vi tingene på hovedet, træder uden for kortet for et par dage og oplever korpset og vores egne faste ruter i et nyt perspektiv. Vi stiller skarpt på, om vi er på vej derhen, hvor vi vil være, og hvilke stier der skal føre os derhen. Alt dette foregår d. 12.-13. november, hvor vi sammen går uden for kortet og går på opdagelse. Én gang om året har vi muligheden for at mødes og ruske op i hele Det Danske Spejderkorps. Korpsrådsmødet er en mulighed for at blive klogere på den organisation, vi er en del af, og at finde ud af, hvad det er, der gør, at vi med så mange forskellige forudsætninger alligevel kan høre sammen og brænde for det samme. På årets korpsrådsmøde træder vi uden for de velkendte stier og giver deltagerne mulighed for at sætte fokus på andre sider af spejderarbejdet end dem, de er vant til. I løbet af lørdagen kan du følge 4 forskellige stier og udforske nye muligheder inden for Det Danske Spejderkorps. Stierne er bygget op om “Attraktivt program”, “Gruppeliv”, “Lederudvikling” og “Stærke aktører i samfundet”. Når du følger en sti, vil du opdage en verden af muligheder, afprøve nye sider af spejderarbejdet på egen krop og blive bombarderet af indtryk. Du vil blive kastet ud i adventureaktiviteter, som du kan lave med dine minispejdere, blive udfordret på dine holdninger og meninger eller måske skrive en artikel til lokalavisen. Hvis du har tusindvis af idéer til nyt arbejdsstof, har brug for inspiration til udviklingen af din gruppe, eller måske bare har lyst til at få sat perspektiv på dit spejderarbejde, så er, det på Korpsrådsmødet det sker, i selskab med 700 nye og gamle venner. Korpsrådsmødet er nemlig for alle spejdere over 15 år, så tag fat i dine spejdervenner og sæt kryds i kalenderen. Søndag tager vi stilling. Vi skal vælge, hvem der skal repræsentere alle de mikroer, minier, juniorer, tropsspejder, seniorer, frivillige og ledere, der er medlemmer af Det Danske Spejderkorps, og få os i den retning, vi gerne vil. Det er her, vi har mulighed for at rykke ved love og holdninger i Det Danske Spejderkorps, der påvirker os alle sammen i dagligdagen. Vi glæder os til at gå på opdagelse med jer alle – ses uden for kortet.

Anne, Mads, Mads og Kasper – planlæggere af Uden for kortet

korpsrådsmøde 2011 | 5


koncept

Hvad får jeg ud af Korpsrådsmødet 2011?

•Inspiration til andre måder at lave spejderarbejde •Et styrket netværk •Indflydelse på, hvem der sidder i korpsledelsen •En forståelse for, hvordan vi som korps kan arbejde sammen.

Hvem kan tage med på Korpsrådsmødet?

Alle spejdere over 15 år. Både den erfarne korpsrådsgænger og den nystartede 15-årige leder er garanteret at få inspiration, erfaringer og et større spejdernetværk med hjem. Der er ingen begrænsning på, hvor mange man kan deltage fra hver gruppe, men der kan max. være to delegerede, dvs. stemmeberettigede, for hver gruppe.

Hvad kan jeg opleve?

•Fire stier, hvor du kan opleve og afprøve spejderarbejde fra nye vinkler •Få indblik i og afprøv de ting, der sker andre steder i korpset •Afprøv konkrete aktiviteter i skoven, hvor du får jord under neglene •Bliv udfordret på dine holdninger og meninger •Få tid til at pleje bekendtskaber og mød nye venner •Hold fest med dine 700 bedste spejdervenner.

6 | korpsrådsmøde 2011

Uden for kortet

– Korpsrådsmøde 2011 psøg det uventede På Korpsrådsmødet 2011 går vi uden for kortet. Her udforsker vi nye stier, opdager nye perspektiver og sætter kursen for fremtidens spejderarbejde. Det er på Korpsrådsmødet, du kan gå ad ukendte stier, opsøge det uventede, se kendte stier med nye øjne og møde gamle og nye venner på din vej. Spejderne har altid udforsket nye stier, ideer, tiltag og aktiviteter. På Korpsrådsmødet får du mulighed for at træde ud på nogle af de ukendte stier, som andre spejdere i Det Danske Spejderkorps har gået ad. Her kan du lade dig inspirere af, hvor andre spejdere har været, selv dele ud af dine erfaringer, og sammen med andre spejdere udforske nye, ubetrådte stier. På Korpsrådsmødet kan du møde gamle og nye venner fra hele landet. Der vil som altid være fyldt med aktiviteter, der med garanti udvider dit spejdernetværk og fylder dit Danmarkskort med vigtige spejderkontakter. Sidste år var mere end 700 spejdere over 15 år samlet til Korpsrådsmødet. Det er også på Korpsrådsmødet, vi

har mulighed for at se på vores fælles grundlag udefra, og her vi bestemmer retningen for fremtidens spejderarbejde. Det er her, vi stopper op og forholder os til vores fælles love, og her, vi vælger, hvem der skal sidde i vores fælles ledelse – Korpsledelsen. Det er på Korpsrådsmødet, at du er med til at bestemme, hvilken sti Det Danske Spejderkorps skal følge fremover. Sammen kan vi stykke et nyt og bedre kort sammen. Før du bevæger dig uden for kortet, ved du ikke, hvad der venter, og du ved ikke, hvilke oplevelser du får, hvilke diskussioner du ender i, og hvilke spejdervenner du møder. Opsøg det uventede, styrk dit spejderarbejde og vær med til at styrke vores fælles udvikling. Tag på Uden for kortet – Korpsrådsmøde 2011.

Stierne “Stierne” udgør den store udviklingsdel i årets korpsrådsmøde. Her kan du frit bevæge dig mellem fire stier, der hver især rummer en masse aktiviteter, workshops og oplæg, der kan klæde dig bedre på til dit daglige spejderarbejde og styrke erfaringsdelingen spejderne imellem. De fire stier har baggrund i udviklingsplanens mål om at skabe 5% flere indmel-


dinger og 5% færre udmeldinger og har fokus på fire indsatsområder til at nå dertil: Attraktivt Program, Lederudvikling, Gruppeliv og Stærke Aktører i Samfundet.

Attraktivt program: På stien “Attraktivt Program” tager vi vores program og aktiviteter op til revision og ser med nye – og ikke mindst hinandens – øjne på, hvordan vi gør vores program endnu mere attraktivt. Her vil du bl.a.: • Prøve nye aktiviteter af og dele de aktiviteter, du selv har haft succes med i din egen gruppe. • Få konkrete idéer til at lave adventurespejd – og selv prøve kræfter med disciplinen. • Være med til at udvikle attraktive forløb i samarbejde med spejdere fra andre grupper.

Lederudvikling: Her kan du få hjælp til at se din uddannelse som leder i både kort og længere perspektiv. Du kan bl.a. kunne: • Få smagsprøver på forskellige lederkurser og mærke, hvilken vej du vil gå som leder. Du kan også tage på en walk-andtalk med tidligere kursister fra bestemte lederkurser. • Få overblik over uddannelsesmulighederne i Det Danske Spejderkorps gennem en letforståelig visualisering af Det Danske Spejderkorps’ uddannelsessystem. • Få sammensat et individuelt uddannelsesforløb, der sender dig den rigtige vej som leder.

Stærke aktører i samfundet: Spejderne er stærke aktører i samfundet. Det er bare ikke altid, vi får det kommunikeret til omverden, eller ser hele vores potentiale for at hjælpe samfundet lokalt og nationalt. På stien vil du derfor: • Få konkrete kommunikationsværktøjer til at formidle spejdernes værdier, resultater og kompetencer til omverden.

• Løse en praktisk kommunikationsopgave i fællesskab med spejdere fra andre grupper og dele erfaringer og perspektiver. • Møde spejdergrupper, der har trængt igennem med deres budskab, og høre, hvordan det lykkedes dem at skabe lokal opmærksomhed omkring deres projekter og værdier. • Få inspiration til at samarbejde med andre organisationer, der hjælper i samfundet.

korpsrådsmødet også planlagt en masse sociale aktiviteter og hygge, hvor der er fokus på at udvide dit spejdernetværk og din vennekreds. Der bliver bl.a. utraditionelle morgensamlinger, forskellige tilbud om spændende morgengymnastik, sjove lege, der skal lære dig andre spejdere at kende, hyggelige aktiviteter under spisningen og selvfølgelig en

 ag med på opdagelse uden for T kortet. Udforsk nye stier og opdyrk nye venskaber. Opdag nye sider af dig selv, dine spejdervenner og dit korps. Gruppeliv: På stien “Gruppeliv” handler det om at gøre din gruppe mere attraktiv og lette arbejdet internt i gruppen. Her vil du: • Møde attraktive spejdergrupper, der har vendt medlemsnedgang til medlemstilvækst, og høre, hvad de har gjort for at få deres gruppe til at vokse. • Kunne fortælle i “Blære-caféen”, hvad I har gjort for at få jeres gruppe til at vokse. • Få et hurtigt indblik i simple gratis online-værktøjer, der kan forenkle jeres administrative arbejde i gruppen såsom Google Docs, Doodle, Google Calendar, Gruppeweb etc. De fire stier er på korpsrådsmødet desuden struktureret sådan, at de mødes i et centrum. Der vil i centrum være mulighed for at diskutere love og beslutningsforslag og lære kandidaterne at kende.

Dyrk dit netværk

kæmpe fest med dine nye spejdervenner. Derudover er også de fysiske rammer lavet sådan, at det bliver umuligt ikke at få udvidet sit spejdernetværk. Med sofaer, chill-out områder og uforpligtende lejrbål skal der nok blive mulighed for at hygge igennem og mærke det store spejderfællesskab. Mange divisioner vil desuden forsøge at organisere fælles transport, så de sociale aktiviteter kan gå i gang, allerede inden du ankommer til korpsrådsmødet. Tag med på opdagelse uden for kortet. Udforsk nye stier og opdyrk nye venskaber. Opdag nye sider af dig selv, dine spejdervenner og dit korps. Lad os sammen opsøge det uventede og styre Det Danske Spejderkorps mod en ny og spændende fremtid. Tag med på opdagelse. Tag med på Uden for kortet – Korpsrådsmøde 2011.

Selv om man ikke kan undgå at komme i kontakt med spejdere fra andre grupper gennem de faste aktiviteter, er der på

korpsrådsmøde 2011 | 7


udviklingsplan

Bedre spejderarbejde – flere spejdere! Flere spejdere – bedre spejderarbejde! i tror i Det Danske Spejderkorps på det gode spejderarbejde som metode til at udvikle børn og unge til initiativrige, kreative, ansvarlige og handlekraftige mennesker. Vi forbedrer samfundet ved at udvikle børn og unge gennem oplevelser i spejderlivet. Når vi er så fast overbeviste om dette, så betyder det også, at vi må tage ansvar for at blive endnu flere spejdere. Langt flere børn og unge fortjener nemlig at være med i vores udviklende fællesskab – og samtidig får vi et bedre spejderarbejde ved at være flere. Vi bliver flere ved at hæve kvaliteten af vores spejderarbejde, så flere oplever, at det er værdifuldt at være spejder, og vi bliver flere ved at invitere flere til at starte i vores spejdergrupper. Bedre spejderarbejde giver nemlig flere spejdere, og flere spejdere giver bedre spejderarbejde!

Udviklingsplan 2011-13 for Det Danske Spejderkorps Vi har en udviklingsplan for Det Danske Spejderkorps for at kunne sætte retning og ramme for korpsets udvikling de næste to år. Når Korpsrådet vedtager udviklingsplanen, beslutter vi, hvad der er særligt vigtigt. Det afklarer vores handlingsrum og giver os mulighed for at trække i samme retning. Udviklingsplanen sætter mål, så vi kan se, om vi udvikler os i den ønskede retning. Målet er endnu bedre spejderarbejde for flere spejdere. Det mål har vi valgt at udtrykke ved 5 % flere indmeldelser og 5 % færre udmeldelser af medlemmer i Det

8 | korpsrådsmøde 2011

Danske Spejderkorps. Korpset vil støtte grupperne ved at fokusere sin indsats på fire temaer: Attraktivt program, Lederudvikling, Stærke aktører i samfundet og Gruppeliv. De tilbud og muligheder, som korpset udvikler inden for de fire indsatsområder, skal tilsammen støtte grupperne i deres spejderarbejde. Korpsets arbejde skal have effekt i grupperne. Samtidig forventer vi, at hver gruppe i egen udviklingsplan tager stilling til de mål og indsatser, som gruppen vil fokusere på

Udviklingsplanen 2011-13 er en naturlig forlængelse af korpsets plan for 2009-11. Korpsledelsen har med udviklingsplan 2011-13 kontinuitet for øje. Vi vil sikre fortsat vind i sejlene på de skibe, som vi de foregående år har sat i søen. Korpset ønsker at skabe resultater som gavner grupperne. Derfor fokuserer vi på at få mere effekt ud af den linie, som vi allerede har lagt, frem for at sprede os over mange nye projekter.

Vi mener, at vores unge skal være rollemodeller og kommunikere om spejderværdierne i offentligheden. for at få endnu bedre kvalitet i spejderarbejdet i gruppen (= længere spejdertid / færre udmeldelser), og hvad gruppen vil gøre for at få flere børn og unge til at melde sig ind i spejdernes fællesskab (= flere indmeldelser). Gruppen beslutter selv, hvad den vil fokusere på i sin udviklingsplan, når blot gruppen forholder sig til mål og indsats for, hvad der i gruppen giver længere spejdertid og flere indmeldelser. Gruppen kan i sin udviklingsplan med fordel lade sig inspirere af mulighederne inden for korpsets fire temaer. Vi – korps, divisioner, grupper, anerkendte centre og arrangementer i Det Danske Spejderkorps – står altså sammen om at skabe endnu bedre spejderarbejde for flere spejdere.

Visionen er Spejd 2020 Vi har en stærk vision for udviklingen af vores spejderarbejde i Det Danske Spejderkorps, der hedder Spejd2020. De seks pejlemærker i Spejd2020 er vores kompaskurs, som udviklingsplanen peger frem mod, nemlig: •S pejd er personligt udviklende •S pejd er meningsfuldt •B ørn og voksne har et levende samspil •D et er attraktivt og personligt udviklende at være leder •V i har et fælles spejderarbejde i Danmark •S pejd bidrager til samfundets udvikling Pejlemærkerne i 2020 er udgangspunktet for udviklingsplanens fire temaer: Attraktivt program, Lederudvikling, Stærke aktører i samfundet og Gruppeliv.


Korpsledelsens indsatsområder for at støtte grupper i at nå målene: Lederudvikling

•Vores uddannelse er fleksibel og fremmer ledernes kompete ncer og fortsatte udvikling. •Vi styrker den anerkendende tilgang i ledelse og kommunikat

ion.

•Vi styrker åbenhed og involvering i bevægelsen.

Attraktivt Program

vores •Vi iværksætter en revision af s på program og sætter fornyet foku ier. ærd derv spej og e etod spejderm ri •Vi gør børn og unge til eksperte espejd. friluftsliv og styrker adventur

Attraktivt program Vi er overbevist om, at vores spejderprogram er værdifuldt og derfor skal revitaliseres med fornyet fokus på spejdermetode og spejderværdier. Samtidig vil vi fortsat styrke adventurespejd, friluftsliv og internationale spejderoplevelser. Disse typer af oplevelser bidrager til at gøre spejderarbejdet personligt udviklende og meningsfuldt.

Stærke aktører i samfundet Vi mener, at vores unge skal være rollemodeller og kommunikere om spejderværdierne i offentligheden. Spejderne i Danmark skal samarbejde og udvise gennemslagskraft lokalt, nationalt og internationalt. Dette skal bidrage til samfundets udvikling og give det fælles spejderarbejde i Danmark en tydeligere profil, der kan tiltrække endnu flere til spejdernes fællesskab.

Lederudvikling Vores lederuddannelse skal være fleksibel og effektfuldt fremme ledernes kompetencer og fortsatte udvikling. Ved fortsat at styrke åbenhed, involvering og den anerkendende tilgang i ledelse og kommunikation gør vi det attraktivt

og personligt udviklende at være leder, og vi giver en tilgang til at skabe et levende samspil mellem børn og voksne.

alt •Vi inviterer unge med i et glob fællesskab.

Gruppeliv Vi skal støtte gruppelederne i at skabe attraktive spejdergrupper gennem et fokus på trivsel, forenkling, vækst og videndeling. Ved også at styrke divisionernes rolle som medspillere i gruppernes udvikling skal vi skabe endnu flere attraktive spejdergrupper med høj kvalitet i spejderarbejdet og mange spejdere, der udvikler sig og tager ansvar i samfundet og ude i verden.

Gruppeliv

•Vi støtter gruppele derne i at skabe attraktive spejdergr upper. Vi har fokus på trivsel, forenk ling, vækst og vidensdeling. •Vi styrker divisionsl edelsernes rolle som medspille re i gruppernes udvikling.

Det Danske Spejderkorps Udviklingsplan 2011-13 Bedre spejderarbejde – flere spejdere. Flere spejdere – bedre spejderarbejde. Korpsets fælles mål for udgangen af 2013:Medlemsvækst i korpset gennem: • 5 % flere indmeldelser • 5 % færre udmeldelser Gruppernes udviklingsplaner tager stilling til mål og indsatser for længere spejdertid og flere indmeldelser.

Stærke aktører i samfundet

llin•Unge kommunikerer gode fortæ i e iern ærd ger om spejderv offentligheden. jder •Spejderne i Danmark samarbe mukom i ft skra slag nem gen har og lt. iona rnat ner, nationalt og inte

korpsrådsmøde 2011 | 9


VALG TIL KORPSLEDELSEN

10 | korpsrådsmøde 2011


I spidsen for Det Danske Spejderkorps

Nu er der valg til den nye Korpsledelse, der skal lede Det Danske Spejderkorps de næste 2 år. Af: Andreas Wenning

orpset består af os alle 26.500 spejdere, og tilsammen er vi én bevægelse. Korpsledelsens job er, som navnet antyder, at lede Det Danske Spejderkorps og består af 12 korpsledelsesmedlemmer, herunder 2 spejderchefer. Tilsammen sætter de retning for korpset og prioriterer, hvilket fokus det centrale DDS skal have. Det kan fx være, om der skal bruges ekstra ressourcer og energi på uddannelse og kurser – eller om det er tid til at revidere spejderidéen og spejdermetoden, som vi alle sammen arbejder efter. Det giver selvfølgelig mange spændende og intense diskussioner. Arbejdet består i at skabe de overordnede rammer for det arbejde, der sker, og sætte nye initiativer i gang – initiativer der kan være en hjælp til at udvikle spejderarbejdet i hver enkelt gruppe og for den enkelte spejder. Korpsledelsen skal derfor også være synlig og kunne repræsentere en fælles retning og udvikling for spejderarbejdet. Initiativerne kunne være arbejdet med adventurespejd, både i form af ekstra fokus på de store løb og konkrete aktiviteter til både mindre og større spejdere. Eller det kunne være revision af Vores Sangbog eller arbejdet med en ny uniform. Det kan også være aktiviteter, som retter sig mod andre end spejdere, som NØRD Camp er et eksempel på. Arbejdet med at vise det fælles spejderarbejde udadtil er også en vigtig brik. Og så består Korpsledelsens job også i mere direkte at repræsentere Det Danske Spejderkorps i samarbejdet med andre spejderkorps og organisationer. Her er Spejdernes Lejr 2012 ikke overraskende en af de helt store ting.

Mød kandidaterne På korpsrådsmødet 2011 skal korpsrådet vælge en ny korpsledelse. Der skal vælges to spejderchefer samt ti øvrige medlemmer til korpsledelsen. På de følgende sider kan du se en præsentation af alle kandidaterne. Du kan også se meget mere til kandidaterne og gå i dialog med dem på dds.dk og på facebook.com/spejder.

På korpsrådsmødet vil du kunne gå i dialog med kandidaterne hele lørdagen før valget. De vil også kort præsentere sig før selve afstemningen om søndagen.

Valg af spejderchefer Korpsrådet skal vælge en mandlig og en kvindelig spejderchef. To kandidater stiller op til posterne. Du kan møde de to kandidater på de næste sider. Valget af spejderchefer sker skriftligt. Man kan afgive en stemme på hhv. den mandlige og kvindelige kandidat. Korpsets regler for valg af spejderchefer siger, at er der en enkelt kandidat til posten, skal man have mere end halvdelen af stemmerne fra mødets korpsrådsmedlemmer for at blive valgt.

Valg af kandidater til korpsledelsen Korpsrådet skal vælge fem mandlige og fem kvindelige medlemmer til korpsledelsen. Mindst en mand og en kvinde skal på valgtidspunktet være under 24 år. 12 kandidater stiller op til korpsledelsen – fem kvinder og syv mænd. Du kan som sagt møde dem alle på de næste sider. Valg til korpsledelsen er skriftlig. Man kan afgive op til fem stemmer på hhv. de mandlige og kvindelige kandidater. Man kan for hver kandidat kun afgive en stemme. De kandidater, som opnår flest stemmer, er valgt. Man skal dog have opnået stemmer fra mindst en fjerdedel af mødets korpsrådsmedlemmer for at blive valgt. Der er først valg af spejderchefer og herefter valg af kandidater til korpsledelsen. Valgene gælder for en 2-årig periode. Godt valg!

korpsrådsmøde 2011 | 11


VALG TIL KORPSLEDELSEN

Kandidater til korpsledelsen Kandidat Mærkesager Jeg brænder for plads til den enkelte, fælles engagement og stigende kvalitet i alle gruppers hverdag. Jeg vil, at alle korpsets unge får oplevelser for livet og ny energi med adventurespejd og internationale oplevelser.

Erik Aabjerg Friis Teolog, Markedschef Gruppeleder og juniorassistent i Nærumspejd, medlem af korpsledelsen 2009- Medlem af Korpsledelsen og Korpsledelsens Forretningsudvalg, kontakt til DDS Ejendomme, bestyrelsesformand for Foreningen Spejdernes Lejr og Spejdernes Administrationsfællesskab 2007-09 Medlem af Korpsledelsen og Korpsledelsens Forretningsudvalg, kontakt til DDS Udvikling 2003-07 Divisionschef i Vestskov, støtte til Korpsledelsen med tilrettelæggelse og gennemførelse af en proces, hvor mange blev involveret i formuleringen af Spejd 2020, og med til at udvikle og deltage i Rejseholdet med anvendelse af den anerkendende metode.

12 | korpsrådsmøde 2011

Styrker, jeg kan bidrage med i Korpsledelsen Jeg har lang erfaring kombineret med nysgerrighed for nye ideer – en ildsjæl, der præsterer en vedvarende, solid indsats. Jeg bidrager til at kombinere forskellige menneskers forslag til gode, fælles løsninger. Jeg bidrager til synlig ledelse, handlekraft og godt samarbejde i alle dele af korpset med • målstyring og klar delegering til udvalg • involvering af flest mulige i arbejdet • et højt, smittende engagement • en tydelig og involverende kommunikation • klare prioriteringer • opfølgning på beslutninger Derfor er det vigtigt, at jeg bliver en del af den næste Korpsledelse Med min baggrund i arbejdet med udviklingen af Spejd 2020, Rejseholdet, 4 års Korpsledelsesarbejde og samarbejde med øvrige spejderkorps, er jeg med til at sikre erfaringsoverførsel til nye i Korpsledelsen. Sammen med dem videreudvikler jeg Korpsets arbejde og samarbejde med hovedudvalg og divisioner.

Sådan ser Det Danske Spejderkorps ud i 2013, hvis jeg bliver valgt I 2013 er der kort vej fra idé til handling og resultat i DDS. Grupperne har flere aktive ledere, der er gode til at lytte til spejdernes behov og ideer. Lederuddannelsen når ud til alle ledere. Hver gruppe får støtte af division eller korps med målrettet hjælp til det, der bringer den enkelte gruppe bedst videre fx: • overblik over de mest relevante tilbud for gruppen • støtte i at få endnu mere succes med det, gruppen er god til • inspiration til at planlægge og gennemføre gode møder og ture • effektive rutiner og trivsel • brug af unge lederes kreativitet Ud fra DDS Udviklingsplaner og dine spejderideer har vi mærkbare administrative lettelser, øget kvalitet og medlemsvækst. Spejderne har spændende ture og internationale oplevelser, der virkelig rykker. Efter en fantastisk Spejdernes Lejr 2012 samarbejder korpsene om, at samfundet værdsætter spejderværdierne endnu mere. De næste fælles projekter gør spejderarbejdet mere spændende, end korpsene kunne hver for sig. Du og jeg rykker sammen spejd videre.


Kandidat levelser. Siddet i spidsen for at få udvalget op at stå og at sætte internationale oplevelser på dagsordenen. 2007 – 2011 Lavet PLan-kurser, både PLan 2 og 3. Har haft opgaver som vejleder og instruktør samt bidraget til at opstarte et nyt PLan-team. 2008 – 2009 Medlem af korpslejrudvalget for Blå Sommer 2009 som formand for Gæsteudvalget. Ledte arbejdet med at skabe rammerne for de internationale deltagere og deltagere fra de øvrige danske korps og bidrog til, at så mange som muligt fik en international oplevelse.

Ulrik Grønbjerg Andersen På sidste år af uddannelsen som civilingeniør. Formand for udvalget Internationale Oplevelser og vejleder på Plan 3. 2009 – 2011 Formand for Internationale Oplevelser, der er et udvalg, der arbejder for, at flere spejdere i DDS får internationale op-

Jeg vil gerne bidrage til, at vi som korpsledelse fokuserer på de vigtigste projekter, hvilket er de projekter, der har størst effekt for grupperne og korpset. På denne måde får vi mest værdi for spejderarbejdet, for de ressourcer vi bruger. Jeg vil også gerne skabe fokus på, at vi er en bevægelse, der tilbyder vores medlemmer unikke oplevelser, og nogle af de mest intense oplevelser er de internationale. Jeg

kan tilbyde stor erfaring med det internationale område og et ønske om, at vi får det internationale arbejde ud til alle medlemmer af korpset. Min største styrke er, at jeg altid følger ting helt til dørs. Når vi har sat et initiativ i gang, vil jeg sørge for, at vi kommer helt i mål, og at det ikke blot bliver glemt i strømmen af nye ideer. Jeg vil være et vigtigt bidrag til korpsledelsen, fordi jeg har en baggrund, der gør mig i stand til at gøre det internationale område vedkommende, samt brede de internationale muligheder ud til alle vores medlemmer. Hvis jeg bliver valgt til korpsledelsen, vil DDS i 2013 være kendetegnet ved målrettet at arbejde med de projekter, der skaber mest værdi i grupperne, samt at sørge for bedre spejd til flere. DDS vil være en åben bevægelse, hvor alle medlemmer kan orientere sig om og deltage i korpsets arbejde på alle niveauer.

Kandidat Christine Fribert Medicinstuderende, Teamster på Plan Platypus, Houmand(hjælper) på Houens Odde Spejdercenter, Medlem af Eclipse – projektgruppe under KFUM-spejderne i Danmark 2009-2010 Tropsleder i Jyllinge gruppe for en trop på 7. Er i fuld gang med at finde et nyt sted, hvor jeg kan fortsætte tropslederarbejdet. 2010 Stab på POL – tværkorpsligt patruljelederkursus. Med til at skabe kurset helt fra idé til virkelighed. 2009 - nu Medlem af Eclipse, projektgruppe under KFUM –spejderne i Danmark. Megaaktivitet på SEE 20:10 og See You 20:10. Spejder rykker! Her oplever børn og unge eventyr, ansvarlighed og personlig udvikling, alt sammen krydret med et stærkt socialt netværk, der kan strække sig over hele verden. Vi vil alle meget gerne være flere, men med det følger også to udfordringer – vi

skal kunne rumme flere og blive bedre til at fortælle andre, hvorfor det at være spejder er så fedt! Korpset skal følge med tiden, og jeg ønsker at være med til at sikre dette. Vi skal turde tænke nyt og anderledes. Som korps giver vi børn, unge og voksne en kæmpe mulighed for gennem kurser og eventyr – hjemme i gruppen såvel som udenfor – at udvikle sig selv personligt. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi fokuserer på udvikling af vores spejdere såvel som ledere. Vi skal lave personligt udviklende kurser – voksenkurser såvel som ungdomskurser. Jeg brænder for det tværkorpslige samarbejde, da jeg selv har oplevet, hvor mange muligheder det giver. Korpsene kan bruge hinanden til at skabe et endnu større netværk for spejdere i Danmark, og dernæst kan korpsene lære utrolig meget af hinanden. En ting, som jeg tror, er vigtig for at sikre medlemsvækst samt en fortsat udvikling af spejderarbejdet i Danmark. I korpsledelsen kan jeg bidrage med mit

altid gode humør og positive tilgang til verden omkring mig. Jeg er god til at tænke nyt og ud af boksen. Jeg er nysgerrig, lydhør, og vigtigst af alt har jeg et bragende engagement samt stor gejst for at være med til at udvikle korpset og spejderarbejdet. Dernæst har jeg et stort netværk, der strækker sig på tværs af grupper, divisioner, korps og landegrænser. Hvis jeg kommer ind i korpsledelsen, vil jeg gøre mit bedste for, at DDS i 2013 vil have fortsat den gode udvikling, der allerede er i fuld gang, med nytænkning af spejderarbejdet, og at det tværkorpslige samarbejde vil være styrket.

korpsrådsmøde 2011 | 13


VALG TIL KORPSLEDELSEN

Kandidat 2010-2011 Med i arbejdsgruppen for proviant og forplejning på Spejdernes Lejr 2012. Arbejdsgruppen organiserer mad og drikke til alle deltagere på lejren, både grupperne og de, som spiser i kantiner og cafeer. 2009 Med i arbejdsgruppen for proviant og forplejning på Blå Sommer 2009. Arbejdsgruppen organiserede mad og drikke til alle deltagere på lejren, både grupperne og de, som spiste i kantiner og cafeer.

Søren Eriksen Kredsformand i Himmerlands lærerkreds, gruppeassistent i Valdemar Atterdag gruppe 2010-2011 Medlem af DDS Samfund. Et udvalg under korpset, som arbejder med, hvordan spejdere og korpset engagerer sig i samfundet, korpsets politiske interesser i Danmark og korpsets relationer til andre organisationer.

Jeg synes, det er vigtigt at synliggøre, hvor meget spejderarbejdet bidrager til spejdernes udvikling til aktive demokratiske borgere. Spejderarbejde er ikke fritidspædagogik – vi har noget, der er langt større, end hvad fritidshjemmet kan tilbyde. Vi har ideen og metoden til at gøre spejderne selvstændig og ansvarlige. Dermed ruster vi spejderne til at tage del i samfundets udfordringer, og det er vigtigt, at vores omgivelser bliver opmærksomme på, hvor stort et demokratisk potentiale der ligger i spejdermetoden. Derfor mener jeg også, det er væsentligt, at vi bliver flere spejdere i Danmark, og at medlemsfremgangen ikke kun sker i de yngste grene.

Det er i troppen, spejderarbejdet virkelig rykker, og derfor er det essentielt, der arbejdes videre med den store satsning på PLan og SPARK, så endnu flere unge kan opleve denne enestående uddannelse til ansvar og selvstændighed. Min styrke er mine evner til at tænke strategisk og arbejde for gode resultater. Jeg vil gerne bidrage med min professionelle erfaring med forhandling og strategisk udvikling i interesse-baserede organisationer. Jeg mener, det er afgørende for korpsets synlighed fremover, at vi tør tage aktivt stilling til samfundsmæssige problemer. Som vi gjorde det – og fortsat gør – med klima-indsatsen. Det er min mening, at korpset klart skal vedkende sig sin tro på de unges rolle i demokratiet og arbejde for stemmeret fra 16 år. Mellemfolkeligt samarbejde og ulandsbistand er også områder, hvor korpset kan blive mere tydeligt. Så med mig i korpsledelsen vil vi i 2013 have et DDS, som står klarere i den almindelige danskers bevidsthed som en organisation, der ikke kun giver masser af børn og unge en meningsfuld fritidsbeskæftigelse, men også gør en forskel i samfundet, både i Danmark og internationalt.

og dialog. Ved at skabe lettere adgang til tilbuddene i DDS gennem en endnu mere opsøgende og koordineret kommunikation af tilbuddene. Vi er allerede på vej. Adventurespejdligaen, PLAN og Uddannelsesmarkederne er succeseksempler, vi skal tage ved lære af. Tilsvarende eksempler kan findes i de mange muliagheder for støtte til gruppens administration og udviklingsplaner, der bruges flittigt af mange grupper. Gennem de sidste 2 år i Korpsledelsen har jeg brugt mange kræfter på at forstå, hvordan korpset “virker”. Den indsigt og min professionelle ledelseserfaring vil jeg bruge til at se de sammenhænge og udviklingsmuligheder, der når helt ud i grupperne og giver mere til flere. Her er indsatsområdet Gruppeliv særligt vigtigt. Jeg glæder mig til Spejdernes Lejr til sommer. Når vi laver så stort et projekt med andre spejderkorps, er det vigtigt at have klare aftaler. Herunder også hvad vi gør, hvis nu det uventede skulle ske, og de økono-

miske aftaler ikke kan holdes alligevel. Et af mine vigtigste bidrag er ønsket om omtanke og rene linjer. Aftaler skal holdes. Ting tager tid, og vi skal have tålmodighed for at se ting virke i en frivillig organisation. Efter lejren om 2 år er vi kommet nærmere hinanden, og ikke mindst er vi kommet nærmere grupperne i de andre korps hjemme i kommunen. Det giver nye muligheder for større opbakning og endnu mere aktivitet lokalt. Om 2 år er korpset kommet nærmere gruppen, og vi har flere med til mere. Sammen tager vi hul på næste plan: “Endnu mere til endnu flere.”

Kandidat Jørgen Svenstrup HD-(afsætning), direktør i webfirma, medlem af Korpsledelsen, Gruppe Assistent og lejlighedsvis Tropsassistent eller Miniassistent i Lumby-Stige Gruppe. Hjælper på løb, lejre og andre arrangementer. 2009-2011 Medlem af Korpsledelsen, kontakt til fynske divisioner, DDS Uddannelse og DDS Økonomi samt medlem af Forretningsudvalget 2003-2010 Tropsleder i Lumby Stige Gruppe, Kong Knud Division, aktivt hjælpende tropsleder i adventureløb som CCMR, Fenris, Nathejk, divisionsturneringer, Blå Sommer mv. 1980-1989 Aktiv Senior i Wagandoo Gruppe, Vestskov Division, Dasen, Divisionschef, Kursus- og turleder i Fjeldgruppen Jeg mener, at en af de største muligheder, vi har i DDS, er – at vi har så meget godt, der bliver brugt af for få. Det gør vi ved at komme helt ud over rampen til den enkelte spejder og leder. Ved at vi skaber mere synlighed

14 | korpsrådsmøde 2011


Kandidat Jens Christian Bundgaard Mit navn er Jens Christian Bundgaard, blandt spejdere kaldet JC. Til daglig driver jeg mit eget entreprenørfirma. Vi er primært beskæftiget med statslige og offentlige kunder. I mit spejderliv har jeg i øjeblikket orlov som tropsassistent ved Aalborg Søspejdere, idet jeg for nuværende har travlt med at lave vandaktiviteter til Spejdernes Lejr 2012 samt at være hjælper på diverse store løb og arrangementer som f.eks. Refleks, Sværdkamp, Solaris og Alligatorløb. 2008 – 2011 Tropsassistent Aalborg Søspejder. 1994 - 2009 Blå Sommer: Logistik, Intern transport, Teknisk udvalg og senest souschef i Beredskab. 1994 – 2002 Medlem af Spejderskolen Korinths bestyrelser.

Mærkesager Blandt de mange sager, jeg brænder for, er den vigtigste, at vi som korps ikke må glemme vores rødder og historie, og derfor er det for mig yderst vigtigt, at vi i 2014 eller 2015 får en Blå Sommer, da jeg mener, at det er her, vi som blå spejdere får lov til at udvikle os i samvær med andre blå spejdere, som har de samme værdier og idealer, som vi har. Dette arrangement giver hele korpset fornyet energi til at give alle vores spejdere og os selv de fantastiske oplevelser, vi som spejdere er i stand til at lave. En af de andre sager, som jeg brænder for, er, at vi i Det Danske Spejderkorps har en tendens til altid at opfinde den dybe tallerken, selv om vi muligvis allerede har opfundet den før. Det er sundt at finde på nyt, men det skader ikke at skæve til, hvad der førhen har været en succes. Derfor mener jeg, at vi bør opsamle alle de gamle idéhæfter og tage de bedste ting ud og lægge ind i vores aktivitetsdatabase. Som selvstændig erhvervsdrivende er

jeg vant til at kigge på store mængder af information og ud fra disse træffe en beslutning og stå ved denne beslutning. Derudover er jeg ikke bange for at sige min mening, når jeg bliver spurgt. Dette, mener jeg, er en vigtig egenskab at besidde for at sidde i Korpsledelsen. Et af de vigtigste punkter for mig er, at de værdier og traditioner, som vi som blå spejdere har sammen, ikke bliver glemt og løbet over ende, blot fordi vi gerne vil tækkes andre og være med i “klubben”. Derfor ser jeg også Det Danske Spejderkorps i 2013 som Danmarks største uafhængige spejderkorps, som til hver en tid tør sige til verden: “Vi er Det Danske Spejderkorps, og det er vi stolte af.”

Kandidat Thomas Brøgger Chauffør og medlem af korpsledelsen. 2009 – 2011 Medlem af korpsledelsen. 2008 – 2009 Ansat på korpskontoret som projektmedarbejder, hvor jeg bla. lavede projektlederuddannelse for 72 seniorer i forbindelse med Blå Sommer. 2007 – 2010 Divisionschef i Århus Skov Division. Det er i grupperne, centrene og på de store løb, det gode spejderarbejde leveres til vores medlemmer. Dette skal vi huske i alle dele af Det Danske Spejderkorps. Så når vi nu skal føre udviklingsplanen ud i livet, er det vigtigt, at vi altid tænker i, hvordan grupperne får størst mulig glæde af den fælles indsats. Det skal være nemmere for grupperne at fokusere deres energi direkte på spejderarbejdet, og resten af korpset skal være gearet til at støtte op om dette med hele maskineriet. Vores program skal være tidssvarende, og spejderbevægelsens ideer og værdier skal være tydelige for os selv og for omverdenen. Vores uddannelse skal være ambitiøs, og der skal være kurser, der dækker bredden i

Det Danske Spejderkorps. Det skal også være nemt at tage imod tilbuddene om uddannelse, så vi skal have et stærkt udbud, der kan køre såvel lokalt som nationalt. Spejdernes lejr er lige om lidt, og det er vigtigt for fremtiden for spejderne i Danmark, at lejren bliver en succes. Det skal Det Danske Spejderkorps bidrage til, at den bliver, men ikke ukritisk. Når vi deltager i samarbejdet med de andre korps i Danmark, er det vigtigt, at vi er os selv og vores værdier bevidste, og at vi sikrer, at både samarbejdet og Det Danske Spejderkorps får noget ud af indsatsen.

Jeg kan bidrage med fokus på grupperne og deres behov på den jordnære måde. Desuden vil jeg bidrage konstruktivt til arbejdet i en korpsledelse, der tager de svære valg, og som tør gå forrest. Jeg vil være en del af den næste korpsledelse for at sikre, at vi i Det Danske Spejderkorps holder fokus på det vigtige: Spejderarbejdet i grupperne og deres muligheder for at være unikke og kunne fungere selvstændigt. Jeg kan også være med til at sikre kontinuiteten i korpsledelsen og bidrage med den viden, jeg har samlet op i de sidste to år. I 2013 har Spejdernes lejr været en succes, og evalueringen har vist, at der er basis for mere samarbejde med Det Danske Spejderkorps i en toneangivende rolle. I 2013 har DDS også fået et opdateret og tidssvarende program, som giver grupperne en unik mulighed for at profilere dem selv og spejderarbejdet i Danmark. Spejderarbejdet blomstrer, og der er mulighed for at dyrke sine specialer inden for DDS, hvad enten man er til sejlsport, musik, heste eller andre spændende områder. Med Spejderhilsen Thomas Brøgger Medlem af Korpsledelsen

korpsrådsmøde 2011 | 15


VALG TIL KORPSLEDELSEN

Kandidat Morten Kerrn-Jespersen

fundament for resten af livet. Jeg vil bidrage til, at vi får en korpsledelse, der fortsat har gruppens arbejde i fokus, og som ønsker at se initiativer, der forenkler og styrker gruppens administration, kommunikation og gruppeledelse.

HR-konsulent, Spejderchef, Birkegruppen 2009 – 2011 Spejderchef, Det Danske Spejderkorps 2006 – 2009 Team på PLan 3, Camp X – Egemosen Spejdercenter 1999 – 2003 Miniassistent i Birkegruppen

Kandidat som Spejderchef

Jeg vil sikre, at korpsets arbejde er fokuseret på at støtte grupperne i at blive tydelige aktører i lokalområdet, og at grupperne opleves og kendes som et udfordrende fritidstilbud, der udvikler den næste genration. Jeg vil derfor sikre, at korpset i de kommende år fokuserer på: 1.Ledernes frivillige kræfter skal bruges på børnene, ikke på administrationen. Korpset skal derfor iværksætte initiativer, der hjælper grupperne og gruppelederne med at forenkle og styrke gruppernes administration, kommunikation og gruppeledelse. 2.Det skal være nemt for grupperne at give spejderoplevelser til flere af kommunens børn. Korpset skal derfor støtte grupperne og uddanne dens ledere i at samarbejde med

kommunen og skabe udfordrende friluftsaktiviteter for flere af kommunens børn og unge. Det giver flere børn i gruppens grene og gør gruppen til en synlig aktør i kommunen og over for lokalsamfunde t. Det skal korpset i højere grad støtte grupperne i at lykkes med. Hvilke styrker kan du bidrage med i Korpsledelsen? Til korpsledelsens arbejde kan jeg bidrage med en stærk faglighed inden for kommunikation, ledelse og HR. Jeg er en holdspiller, der formår at samle korpsledelsen om vores fælles projekter og vores fælles mål om at sikre, at flere børn får spejderarbejdet som

Hvordan ser Det Danske Spejderkorps ud i 2013, hvis du bliver valgt? I 2013 har vi et korps, hvor alle grupper har oplevet, at korpset har bidraget til at forenkle og styrke gruppernes administration, kommunikation og gruppeledelse. Videre har korpset støttet og hjulpet grupperne og uddannet dets ledere i at blive synlige og tydelige aktører i lokalområdet, så også børn uden for vores korps har fået udfordrende spejderoplevelser og viden om mulighederne i spejderarbejdet. Jeg var på besøg, da 1. Ry afholdte det årlige høstmarked. Her gav man byens børn mulighed for at klatre på en 20 meter høj, hjemmebygget klatrevæg. Arrangementer som disse rekrutterer børn, skaber indtjening og gør gruppen synlig i lokalsamfundet. Lokalt, kommunalt og nationalt skal folk vide, at Det Danske Spejderkorps er et attraktivt tilbud, der udvikler den næste generation gennem udfordrende friluftsaktiviteter.

Kandidat Jeg har i min spejdertid bl.a. været DASP, DALT og TL. Jeg har været en del af ni PLan-teams og har skrevet arbejdsstof. Jeg har deltaget i korpsledelsens arbejde i to perioder og stiller nu op til en tredje og sidste periode.

Karen Vejby Karen Vejby, gruppeleder i Brundurs Gruppe med 75 spejdere. Civilt er jeg ingeniør og kvalitetschef.

16 | korpsrådsmøde 2011

Mærkesager Jeg stiller op for at lade min akkumulerede erfaring blive korpset og korpsledelsen til nytte, og fordi jeg har lyst til dels at følge igangsatte udviklinger frem til mål og dels for at være med til at påvirke nye udviklingstiltag. Fra mit gruppelederarbejde véd jeg, at gode udviklingsplaner fører til vækst. Den viden skal spredes til alle dele af DDS. Jeg glæder mig til at være med til at fejre resultatet af vores arbejde med udvikling af DDS’ uniformspalette, ét arbejde, der blev sat

i gang ved min indtrædelse. Ligeledes glæder jeg mig til at opleve de første succeshistorier fra vores træning af unge talspersoner ude i grupperne. Endelig ønsker jeg i denne min sidste periode at påvirke udviklingen af det gode arbejdsstof. De sidste års fokus på adventurespejd og årets rekordstore tilmelding til PLan skal følges af godt arbejdsstof, der anvendes, og gode lederkurser med mange deltagere. Og så er der jo regnskaber, budgetter, revisonsberetninger etc. Vi er heldigvis et par stykker, der synes, dette er spændende og i al fald vigtigt. Jeg glæder mig til to år mere – hvis I vil ha’ mig.


Kandidat Rasmus Jensen Studerende, minileder i Bent Byg Gruppe, seniorspejder i Aars Gruppe og vejleder på SPARK2/Hummelmosen 2011 – Vejleder på SPARK2 Hummelmosen (senior- og klankursus) 2008 – 2010 Formand for Børn- og Ungeredaktionen. Planlægning og produktion af TRACK og SpejderSnus i samarbejde med resten af redaktionen. 2008 – 2010 Tropsassistent og seniorspejder i Aars Gruppe. Mit vigtigste mål er bedre spejderarbejde! Bedre spejderarbejde, så spejderne ude i grupperne kan mærke det. Både lille Emil, der lige er begyndt til spejder, og den unge Camilla, der har travlt med skolen og lektierne, men alligevel får tid til lidt spejd i sin fritid. Det er dem, vi er her for! I rigtig mange grupper, bliver der allere-

de lavet rigtigt godt spejderarbejde – ellers ville vi ikke være så mange medlemmer, men samtidig er der også grupper, hvor mange ting er op ad bakke. Det kan være på grund af for få spejdere, ledermangel, problemer med at få divisionen samlet, stram økonomi mv., og som bekendt kommer ét problem sjældent alene. Det kan blive en ond cirkel for nogle grupper, hvor det ene gør det andet værre. I den situation skal lederne støttes. Først og fremmest skal de have adgang til godt arbejdsstof, der både kan inspirere og være praktisk anvendeligt. Og dernæst skal lederne kunne deltage på kurser og arrangementer med mulighed for at udvikle sig. Vigtigst af alt skal ressourcerne være anvendelige, så vi kan arbejde mod bedre spejderarbejde – også i de grupper, hvor det allerede går godt! Det bedre spejderarbejde er vores fælles ansvar. Rammerne for spejderarbejdet er korpsledelsens ansvar, og jeg er sikker

på, at jeg vil kunne bidrage til det arbejde på en god måde! Jeg er både spejder og leder og har lige haft “fingrene nede i mulden”, og samtidig kender jeg en del til “ham-der-korpset” gennem mit arbejde med TRACK og SpejderSnus. Kort sagt vil jeg bidrage med både idéer, kritiske spørgsmål, holde overblik, lytte og bidrage med lidt ungt blod! Hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde mod bedre spejderarbejde. Det er jo spejderne, vi er her for.

Kandidat Julie Rasmussen Julie Rasmussen, medicin studerende, Camelot Gruppe, medlem af DDS Økonomi og vejleder på Plan Thurøbund 2008-2009, 2010-2011 Medlem af DDS økonomi. Bl.a. arbejdet med budgetlægning for korpset og opfølgning af kommentarer fra revisor på regnskab. 2005-2009, 2010-2011 Vejleder Plan Thurøbund. Planlægning og afholdelse af kurser for 13-16 årige spejder. Jeg har primært været vejleder på plan 2 og plan 3. 2005-2007 Ung i Styrelsen, Camelot gruppe, Kong Knud Division Da DDS’ formål bl.a. fokuserer på at udvikle børn og unge til at tage ansvar i samfundet og ude i verden, mener jeg, det er vigtigt, at vores kursustilbud også afspejler dette. Vi skal sikre, at de unge, der tager på kursus, bliver bedre rustet til at tage stilling til og ansvar i en global verden, og at deres ledere gennem kurser selv får idéer og metoder til at inddrage et samfundsmæssigt aspekt i det

daglige spejderarbejde. DDS har i dag en sund økonomi. Jeg mener, det er vigtigt, at vi holder fast i dette gode grundlag for udviklingen af spejderarbejdet igennem løbende evaluering og prioritering af projekter. På den måde sikrer vi kvalitet i spejderarbejdet, samtidig med at vi bibeholder det gode økonomiske grundlag. Igennem mine år i DDS Økonomi har jeg fået et godt indblik i driften af DDS, og derfor kan jeg være med til at sikre en god balance

mellem investering i gode projekter og opretholdelse af de gode økonomiske rammer. De forskellige projekter skal ses som en del af en større helhed, hvor vi sikrer en kontinuerlig udvikling af korpset. Klare holdninger, evnen til at lytte og tage beslutninger, vilje til kompromiser og samarbejde er for mig vigtige aspekter af korpsledelsens arbejde, og jeg vil medvirke til, at vi får en konstruktiv debat, der ender i brugbare resultater. Når vi når til 2013, håber jeg, at DDS er et korps i medlemsvækst, og at vi leverer et kvalitetstilbud til alle børn og unge i Danmark. Vores ledere skal opleve, at der er gode og relevante uddannelsestilbud både lokalt og centralt. Grupperne skal opleve, at det er let at hente inspiration og hjælp fra divisionerne og korpset, og vores medlemmer skal have en oplevelse af, at det at være spejder er meningsfyldt.

korpsrådsmøde 2011 | 17


VALG TIL KORPSLEDELSEN

Kandidat Mia Rangholm Varming Medicinstuderende, medlem i Ballerup Gruppe, korpsledelsesmedlem og dansk ungdomsrepræsentant i Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK). 2009-2011 Korpsledelsesmedlem med særlig kontakt til Spejdernes Lejr og DDS Udvikling, herunder engageret i planlægningen af Korpsrådsmødet 2010 “Rejsen til 2020” og i korpsets repræsentation i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). 2007-2009 Medlem af lejrledelsen for Blå Sommer 2009 som formand for udvalget GÆST med overordnet ansvar for alle internationale spejdere og deltagere fra de øvrige danske spejderkorps. 2001-2010 Leder og bestyrelsesmedlem i Ballerup Gruppe, hvor jeg som leder har gennemlevet en hel spejdertid med “mine” spejdere samt været aktiv i tropsledelsen i en årrække. Jeg er spejder. Jeg brænder helt enkelt for spejderbevægelsen, vores bevægelse, der gør børn og unge beredt på livet gennem en sjov, meningsfuld og udviklende fritid.

Mangfoldighed, ligeværd og åbenhed er særligt vigtige værdier for mig, som jeg ønsker at fremme gennem spejdermetoden, gode processer og øget bevidsthed om værdierne. Min drøm er, at vi er én bevægelse, der står stærkt – at vi samlede som spejdere forstår, hvor meget vi har at være stolte over, og viser det. Bevægelsen er for mig spejdernes internationale fællesskab om vores værdier. Vi er engagerede og kæmper for en bedre verden med venskab, solidaritet og værdibaseret ledelse – og vi har det sjovt sammen. Kernen er i mine øjne den enkelte spejder og min drivkraft at bidrage til dennes udvikling. Jeg tror især, at udvikling af programmet, således at vores værdier og metoder bliver tydeligere for alle, udvikling af uddannelsen, så flere skaber endnu bedre spejderarbejde, og fokus på det gode gruppeliv gennem en differentieret støtte, vil give bedre spejderarbejde for flere. For at nå længere ud med budskabet om alt det, vi er bedst til og elsker ved spejder, brænder jeg for at styrke vores profil og eksterne repræsentation med afsæt i vores attraktive spejderarbejde og gode erfaringer med at gøre en forskel.

I korpsledelsen kan jeg foruden brændende engagement og solid forankring i spejderværdierne tilbyde mit blik for sammenhæng, en naturlig grundighed og vægt på kontinuitet i arbejdet. Jeg har en lyttende og vidensindsamlende natur og bringer information og inspiration til brug i koordinationen af korpsets indsatser. Jeg fokuserer på at skabe gode og retfærdige processer, så vi gennem forenkling kan samle ressourcerne om udvikling af spejderarbejdet. Jeg vil med mine lejrledelseserfaringer være med til at løfte engagementet i Spejdernes Lejr. Jeg ser stor værdi i at lære af hinanden og dele viden og erfaringer med andre spejdere både i korpset, nationalt og internationalt. Vi står stærkere og udvikles mere, når vi sammen bygger på vores fælles kundskaber og erfaringer, og denne kultur og kommunikation vil jeg fremme. Dette og meget mere brænder jeg for at bidrage med.

mellem enhederne (grupperne) på tværs af korps. Via aktiv deltagelse i Folkeoplysningsudvalget arbejdet for at sikre de bedst mulige forhold for spejderarbejdet i kommunen; herunder istandsættelse af hytter og fordeling af kursustilskud. 2009-2011 Medlem af styregruppen for ’Projektet til støtte for spejderarbejdet i Øst- og Centraleuropa’. Her har jeg særligt bidraget med at sikre en god dialog til pigespejdernes verdensforbund, WAGGGS, og her igennem muliggjort etableringen af strategiske udviklingsprojekter i Ungarn og Rumænien. 1995-1998 Divisionschef for Bernstorff Division med ca. 700 medlemmer fordelt på 13 grupper.

lederne yder hver eneste uge, rundt i hele landet, som er helt afgørende for spejderbevægelsens fremdrift nu og i fremtiden. Vi – spejderne generelt – oplever i øjeblikket en overordentligt positiv medieomtale, og stærke personligheder bakker aktivt op om spejderideen. Lad os udnytte den medvind. Det er min fornemmelse, at Korpsledelsen har brug for flere elementer af strategisk tænkning for at få sejlet helt op i masten, og det vil jeg gerne bidrage med. Det vil betyde, at DDS i 2013 har taget skridt til at opnå formaliserede samarbejder med det, vi kan i civilsamfundet. Allerhelst vil det være sket i tæt samarbejde med de andre spejderkorps i Danmark. Et sådan engagement vil betyde, at spejderbevægelsen generelt vil blive taget mere seriøst, og gøre det endnu sjovere at være ledere, fordi det hele bare glider lidt nemmere. Flere forældre vil vælge spejder til, flere kommunalpolitikere vil være rundhåndede med midlerne, og arbejdsgiverne vil være forstående, når spejderopgaverne ind i mellem kommer til at tage lige lidt mere end fritiden.

Kandidat

Katja Salomon Johansen Ph.D i proteinkemi og i dag Science Manager i Novozymes A/S. Medlem af styregruppen for ’Projektet til støtte for spejderarbejdet i Øst- og Centraleuropa’, aktiv i Ordrup Gruppe, Bernstorff Division samt formand for BUS i Gentofte. 2010-2011 Formand for BUS i Gentofte. Katalysator for bedre lokalt samarbejde

18 | korpsrådsmøde 2011

Overordnet er det mit håb, at spejderbevægelsen vil blive bedre til at indgå i en dialog med resten af samfundet. Vi har en stor erfaring, som andre aktører (politisk nedsatte udvalg og lignende) med fordel kan lytte til, men vores organisation er p.t. ikke godt nok gearet til at deltage. Når dette er sagt, er der ingen tvivl om, at det er mødet med spejderne og kvaliteten af det arbejde,


Kandidat

Kandidat som Spejderchef

Marianne Karstensen Marianne Karstensen, Personalechef, Post Danmark, Postområde Sjælland Spejderchef, SMUK, aktiv i Grukken. 2009-2011 Spejderchef. Sammen med Morten og korpsledelsen er jeg den daglige ledelse af Det Danske Spejderkorps med fokus på at gennemføre beslutninger, som korpsrådet har pålagt os, og tage initiativer, der udvikler spejderarbejdet nationalt og internationalt – og Spejdernes Lejr 2012! 2004-2006 Divisionschef Vestskov division. Jeg satte pris på divisionsledelsens samarbejde med grupperne og erfarede udfordringerne med medlemstallet! Vi lavede udviklingsplan for divisionen, kurser for ledere og seniorer og havde et stærkt samarbejde med de andre divisioner i området. 1979 – 1993 medlem af korpsledelsen. Jeg var aktiv med at udvikle seniorarbejde, programarbejde og det internationale spejderarbejde i DDS. Vi havde unikke muligheder med begejstrings-arrangementer, store programrevisioner, møder med divisioner, og det internationale var højt prioriteret.

Mine 2 vigtigste mærkesager Jeg er optaget af, hvordan vores største aktiv – vores frivillige engagement – bliver omsat til endnu mere godt spejderarbejde! Attraktive spejdergrupper har masser af engagerede frivillige og vil være omdrejningspunktet for det gode spejderarbejde. Attraktive grupper er afgørende for, at spejderne synes, det er fedt at være blå spejder. Jeg vil støtte og være tilgængelig i mødet med grupper og divisioner. Jeg vil være mere nysgerrig på enheders behov og respektere dem, og jeg vil være nærværende i mødet med grupper og divisioner. Her vil jeg lytte og lære mere om den virkelighed og behovene her. Viden og kompetencer giver et løft! Jeg er besat af, hvordan vi får inviteret endnu flere med på vores uddannelser – i grupper, i divisioner og på de centrale kurser. Tropsspejderne er vildt gode til at tage på kursus, seniorer er også aktive, og nu skal muligheden tages af alle andre, som vi også vil have med i dette fællesskab. Jeg vil bidrage til, at endnu flere får mulighed for at få mindst en værdifuld uddannelsesdag om året. Hvilke styrker kan jeg bidrage med? Når vi er enige om, hvor vi skal hen, så kommer vi ofte hurtige til målet. Uden mål kan man ikke score! Jeg er optaget af, hvordan vores ambitiøse mål i udviklingsplanen bliver en realitet. Jeg har målene for øje, vil bidrage med tillid og arbejde respektfuldt med hovedudvalg, divisioner og grupper og invitere til et anerkendende samarbejde. En stærk ledelse bidrager med at arbejde bevidst med at realisere målene, udforske og virkeliggøre indsatsområder, og den finder ressourcer og samarbejder. Det kan og vil jeg fortsat gerne være med til.

Hvorfor er det vigtigt for Det Danske Spejderkorps, at jeg bliver en del af den næste korpsledelse? Det Danske Spejderkorps har brug for frivillige ildsjæle og dygtige ansatte. Det har brug for kompetente og engagerede unge, og det har behov for viden, kvalifikationer og erfaringer – fra begge køn. Jeg stiller mit kandidatur til rådighed for korpsrådet som spejderchef, fordi jeg vil noget mere med mit engagement og mine erfaringer. Jeg er optaget af, hvordan vi får realiseret vores ambitiøse mål og vores udviklingsplan. Jeg er vedholdende i mit arbejde, tro mod de mål, vi sætter os, og brænder for at skabe resultater. Det er vigtigt for mig at gøre det endnu mere interessant at være frivillig i vores korps. Hvordan ser det danske spejderkorps ud i 2013, hvis du bliver valgt? Jeg ser for mig et spejderkorps, hvor grupper og divisioners udviklingsplaner har givet 5 % flere spejdere! Vi har 30 % flere attraktive grupper og divisioner, de store løb kan ikke rumme flere deltagere, kurserne er overbookede, der er rift om pladserne til korpsledelsen, vi har haft en vellykket Spejdernes Lejr 2012 og er nu i gang med et planlægge det næste store begejstringsarrangement sammen med de andre spejderkorps. Spejderne bliver inviteret til at deltage i sammenhænge, hvor man er nysgerrig efter at lære om værdiernes betydning for at fremme et frivilligt engagement, tage ansvar og lede andre. Det er stort!

korpsrådsmøde 2011 | 19


BERETNING

Korpsledelsens

beretning 2011 er er godt gang i Det Danske Spejderkorps. Simpelthen. Vi oplever et enormt engagement og store præstationer i hele korpset. Visionen Spejd 2020 sætter pejlemærker for korpsets langsigtede udvikling: • Spejderne bygger en bedre verden. • Spejderarbejdet er i 2020 unikt og attraktivt for et stadig større antal børn og unge. • Spejderne udvikler selvværd, et personligt ståsted i livet, ansvarlighed for sig selv og andre. • Spejderne tager ansvar både lokalt og internationalt. På den korte bane har 4 mål og 10 strategiske indsatser i udviklingsplanen for 2009-11 sat rammen for korpsledelsens arbejde. Vi ønsker en tæt dialog med jer: medlemmerne i Det Danske Spejderkorps. I giver indsigt til vores arbejde. Vi ønsker

20 | korpsrådsmøde 2011

derfor at styrke dialogen med jer og involvere jer i korpsets liv. Vores beretning er en lille del af denne dialog.

Fire mål Korpsrådet vedtog i november 2009 fire mål for korpsets udvikling: Mål a: Alle grupper har en udviklingsplan til forbedring af kvalitet og medlemsvækst Målet afspejler Korpsrådets forventning til alle grupper om at tage stilling til egen situation og lægge en plan for, hvordan gruppen udvikler sig til at blive en attraktiv spejdergruppe. Ud af 475 grupper og divisioner har 398 (84 %) bekræftet, at de i løbet af 2011 har en udviklingsplan. 66 grupper og divisioner har endnu ikke oplyst, hvorvidt de har en udviklingsplan. Mål b: 20 % flere unge og voksne har en positiv oplevelse af spejd Målet blev sat med ønske om at stimulere korpsets eksterne kommunikation.


En undersøgelse fra januar 2010 viste, at tre ud af fire danskerne har en meget positiv eller positiv holdning til spejderne. Det vil nok være muligt at opnå en smule mere positiv opbakning, men en forbedring på 20 % i befolkningens holdning til spejder fra et så højt udgangspunkt, vurderer vi, ikke er realistisk. Korpsets kommunikationsstrategi prioriterer adventure, internationale oplevelser og børn leder børn. Vi vil om nogle år måle sammenhæng mellem vores budskaber, og hvordan danskerne opfatter spejder. Mål c: Den gennemsnitlige spejdertid er øget fra 31 måneder til 34 måneder Målet blev sat for at stimulere til handlinger, som knytter spejdere til deres enhed i længere tid. Status er, at den gennemsnitlige spejdertid er uændret 30 måneder. Vi oplever i øjeblikket, at færre spejdere melder sig ud. Det giver længere spejdertid. Omfanget af udmeldelser i 2011 ligger medio september 15 % lavere end de foregående år. Mål d: DDS har 5 % medlemsvækst Målet blev sat for at understrege sammenhængen mellem bedre spejderarbejde og flere spejdere. Det Danske Spejderkorps oplevede frem til 2007 en markant nedgang i medlemstal. I perioden 2007 – 2009 steg medlemstallet ca. 5 %, og det var i det lys, at man satte mål for i perioden 2009 – 2011. Status for målet er, at Det Danske Spejderkorps har haft en nedgang i antal medlemmer på 1,8 % i perioden september

2009 – september 2011. Bag det samlede medlemstal er der stor spredning: 105 grupper har det seneste år haft en vækstrate på 10 % eller højere. 123 grupper har en negativ vækstrate på 10 % eller højere. Cirka 25 % af grupperne svinger mellem -5 % og + 5 %. Her ligger både udfordringer og betydeligt potentiale for vækst.

10 strategiske indsatser DDS tilbyder adventurespejd for 12-18 årige Tropsspejdere er vores fremtid. Vi har derfor arbejdet for, at flere tropsspejdere deltager i aktiviteter, som udfordrer og giver lyst til længere spejdertid. Adventurespejd-ligaen med 11 store løb blev sparket i gang i august 2011. Vi er meget imponerede over, hvordan store løb kan skabe fantastiske friluftsoplevelser for spejdere, og vi har derfor støttet med strategi, formidling og web-udvikling. Spejderne bakker op om adventureoplevelser, og patruljen skal være klar, hvis den vil have plads på de store løb. Det er tydeligt, at adventurespejd vækker interesse for Det Danske Spejderkorps, fx leverer vi fast artikler om adventure-spejd til det førende friluftsmagasin Luksus. Flere grupper har taget adventure-spejd til sig og bruger konceptet til at udvikle gruppens aktiviteter. DDS inviterer unge med i et globalt fællesskab Vi ønsker, at vore spejdere er bevidste om det globale fællesskab af spejdere. Vi har derfor arbejdet for,

Medlemsudvikling i Det Danske Spejderkorps 2002 til 2010 00

30.0

00

28.0

00

26.0

00

24.0

00

22.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kilde: Medlemstal i DDS årsregnskab pr. 31. december

at endnu flere spejdere får mulighed for internationale oplevelser Mulighederne og udfordringerne for internationale oplevelser er overvældende. Katapult og fire frivillige såkaldte ’Global Advisors’ i Det Danske Spejderkorps formidler tilbud fra Europa, Asien, Afrika og den arabiske region ud til grupperne. Verdensjamboreen i sommeren 2011 i Sverige gav 500 danske spejdere en stor international og interkulturel spejderoplevelse. Mange andre spejdere i Danmark blev på anden vis en del af jamboreen. Vores partnere i Bhutan var vært for 18 spejdere, som i sommeren 2011 deltog i en sommerlejr i Bhutan. DDS udfordrer børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Vi ønsker, at patruljelivet udfolder sig stærkt i alle aldersgrupper. Vi har derfor arbejdet for at formidle attraktive aktiviteter, som udfordrer og engagerer, og som giver spejderne lyst til at komme igen. Vi har på dds.dk formidlet færdige forløb for mini-spejdere, der kan bruges direkte af den nye og den erfarne leder. Vi vil udvide med mikro-, junior- og tropforløb. Vi har med forløbsmærkehæftet fra 2010 hjulpet med planlægningen af den enkelte spejders læring. Aktivitetsdatabasen på dds.dk bliver nemmere at bruge, og vi løfter det generelle kvalitetsniveau i basens indhold. Projektet er godt i gang, og resultatet lanceres i foråret 2012. DDS styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne Vi ønsker, at spejdere og ledere viser respekt for hinanden og indgår i et levende samspil. Vi har derfor arbejdet for at styrke anerkendende ledelse og kommunikation i Det Danske Spejderkorps. Anerkendende ledelse er en del af vores uddannelses- og gruppeudviklingstilbud. Instruktører, divisionsledelser, konsulenter og ledere har de seneste 2 år uddannet sig på uddannelsesweekender, uddannelsesmarkeder, lederkurser, divisionsledelsesstævner og korpsrådsmøder. Kursus i den anerkendende ledersamtale indgår også i vores uddannelsestilbud. DDS fremmer åbenhed og involvering i bevægelsen Vi ønsker, at spejdere oplever Det Danske Spejderkorps som en forening, hvor den enkelte kan engagere sig i demokratiet. Vi anerkender, at korpset kan virke stort

korpsrådsmøde 2011 | 21


BERETNING og svært at finde vej ind i. Vi har derfor arbejdet for at styrke åbenhed og involvering i Det Danske Spejderkorps. Vi formidler muligheder for at blive leder af større projekter eller deltage i internationale konferencer. Vi formidler korpsets liv og har fora til debat på facebook og dds. dk. Vi har med et månedligt nyhedsbrev søgt at styrke dialogen mellem ledelse og ledere. Vi inviterer flere gange om året divisionsledelser til kursus og udveksling af information og synspunkter. Flere af os er aktive spejdere lokalt. Og vi tager imod invitationer til at deltage i gruppers jubilæer. Vi er glade for at komme i tæt dialog med spejderlivet lokalt. Vi er nysgerrige efter at møde dig og dine tanker og synspunkter. Derfor inviterer vi alle medlemmer til korpsrådsmødet, hvor vi skaber en ramme for foreningens demokrati, der giver alle mulighed for indflydelse på beslutninger om korpsets udvikling. DDS giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Vi ønsker, at alle ledere i Det Danske Spejderkorps er dygtige og uddanner sig til at blive endnu bedre ledere. Vi har derfor arbejdet for at styrke uddannelsen af ledere.

Flere deltager på korpsets kurser. 20 % flere ledere var på kursus i 2010, og stigningen er fortsat i 2011. Rekordmange spejdere deltager på ungdomskurserne PLan og SPARK. Vi har fyldt op på Gilwell kurser, ledelseskurser og på uddannelsesmarkeder. Lederne oplever værdien af at være på lederkursus. Uddannelsen i Det Danske Spejderkorps fortsætter sin udvikling. Vi beskriver funktioner og kompetencer, som vi mener, en leder bør mestre. Og vi afklarer, hvordan vi bedst muligt understøtter dette med uddannelse. Vi har udviklet fremtidens uddannelse, og vi er ved at gøre klar til at rulle ud til dig. DDS tiltrækker kompetente unge og voksne Vi ønsker, at Det Danske Spejderkorps får liv og energi af dygtige og engagerede mennesker. Vi har derfor arbejdet for at tiltrække unge og voksne, som med kompetencer i bred forstand kan udvikle sig selv og korpset. Vi har lanceret ’Tips og tricks til flere ledere’, som samler succeser fra dygtige grupper. Indsatsen for at få flere ledere i korpset grupper fortsætter, da mange og dygtige ledere er forudsætningen for godt spejderarbejde. Senioreventen Refleks er fortsat en succes, som både tiltrækker mange deltagere, og som forstår at udfordre sig selv til at finde nyt indhold og værdi i tilbuddet. Refleks er sammen med kursusteams til PLan og teams til store løb flotte eksempler på, at dygtige unge mennesker samles i levende netværk, der beriger dem selv og andre spejdere med store oplevelser. DDS medvirker til spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i alle kommuner Vi ønsker, at spejderne har indflydelse kommunalt, nationalt og internationalt. Vi vil styrke vores position i større politiske beslutninger og kommunikation til befolkningen. Vi har derfor arbejdet for at styrke samarbejdet mellem korpsene. Det lykkedes i foråret 2011 at få en god revision af folkeoplysningsloven. Tak for indsatsen til alle jer, der var med til at påvirke lokale medlemmer af Folketinget. Vi fik, hvad vi gik efter. Nu er opgaven at arbejde for folkeoplysningspolitikker i 98 kommuner. Succesen fra foråret er jeres afsæt for at sætte en dagsorden i kommunerne, som styrker vilkårene for spejderne. Spejdernes Lejr 2012 bliver den største lejr nogensinde i Danmark. Vi investerer meget tid og mange penge i lejren, da den

22 | korpsrådsmøde 2011

har strategisk betydning for hele spejderbevægelsen i Danmark. Vi glæder os til i 2012 at opleve en succes, og hvordan spejderne fra alle korps og hele verden finder sammen i lejrens tema: “Vi møder hinanden, vi forandrer verden, jeg udvikler mig”. Vi har med de andre danske korps stået stærkt sammen internationalt. Vi har i de to verdensorganisationer arbejdet for klare mål for ungdomsinvolvering. Esben Holager fra Det Danske Spejderkorps blev valgt til Youth Advisor i WOSM og kan i de næste år direkte påvirke verdenskomiteens beslutninger. I WAGGGS var vi optaget af, hvordan vi giver piger og unge kvinder i hele verden et bedre udgangspunkt for at yde indflydelse på spørgsmål, der har betydning for deres udvikling. DDS inspirerer til at handle ansvarligt i forhold til sundhed og klima Vi ønsker, at spejdere bruger naturen som ramme for aktiviteter og friluftsliv. Vi har derfor lagt en natur- og miljøstrategi og arbejdet på at inspirere flere grupper til at bruge naturen og blive eksperter i friluftsliv. Mad og sundhed er en del af et aktivt friluftsliv. Vi har skabt en aktiv sundhedspatrulje, som formidler muligheder til grupperne og inspirerer til på nye måder at sammensætte mad og oplevelser. Erfaringerne vil vi samle op i et forslag til en sundhedsstrategi og – politik i 2012. Spejdere er eksperter i friluftsliv, og det vil vi gerne dele med andre børn. Vi har derfor sat Friluftsekspressen på sporet. Projektet hjælper grupper til at skabe oplevelser i naturen, som børn i alderen 10-14 år uden for spejderverdenen får lyst til at være med til. Projektet uddanner også ledere til at modtage nye børn i gruppen. Vi er fortsat i pilotfasen og forbereder til udrulning i 2012 og 2013. Projektet er støttet med 1,9 mio. kr. af Nordeafonden. Projektet har strategisk betydning og vil bidrage til, at Det Danske Spejderkorps bliver en attraktiv partner for friluftsforeninger, uddannelse og erhvervsliv, når naturens rammer skal afprøves og udfordres i form af fx udstyr, oplevelser, arrangementer og pædagogik. DDS gør vores værdier og handlinger for en bedre verden kendte Vi ønsker, at spejdernes værdier bliver tydelige for den danske befolkning – og for os selv. Vi ønsker, at Det Danske Spejderkorps kommunikerer overbevisende, effektfuldt og unikt.


korpsrådsmøde 2011 | 23


BERETNING

24 | korpsrådsmøde 2011


vi har opfordret grupperne til at bruge. Vi besluttede at indstille samarbejdet med ulandsorganisationen Ibis, hvor grupper kunne organisere lokale folkeskolers indsamling til projektet Hele Verden i Skole. Vi forsøgte at udnytte potentialet i parternes styrker, men konceptet løftede sig ikke tilstrækkeligt i løbet af to sæsoner. Vi gav 420 børn og unge store NØRD oplevelser. Vi samarbejdede med Danmarks Radio om NØRD Camp 2011 for at afprøve nye veje til at kommunikere budskaber og til at dele vores aktiviteter med børn uden for spejderverdenen. Vi havde succes med betydelig sponsorstøtte og engagement af team. Vi overvejer nu, om et samarbejde i større skala kan udfolde sig under Spejdernes Lejr 2012.

Korpskontoret Vi ønsker et korpskontor, som effektivt og serviceorienteret understøtter Det Danske Spejderkorps’ drift og udvikling. Vi har en klar forventning om, at korpskontoret arbejder professionelt, leverer ydelser af høj kvalitet og fungerer omkostningsbevidst. Vi har derfor sammen med De grønne pigespejdere og den daglige ledelse styrket den formelle konstruktion i Spejdernes AdministrationsFællesskab. Vi har skabt overblik over ydelser. Og vi har banet vejen for, at Spejdernes AdministrationsFællesskab kan løfte kvaliteten af de administrative ydelser samtidig med, at vi skærer i korpsets udgifter til administration. Vi har desuden været i løbende dialog med den daglige ledelse om konsulentafdelingens ydelser, prioriteter, udvikling og udgifter.

Tak Vi har derfor lagt en kommunikationsstrategi, som sætter adventure og friluftsliv, den internationale dimension og børn leder børn forrest i vores fortælling. Vi bruger de tre emner til at skabe kontakt og åbne op for flere og dybere fortællinger om spejdernes værdier. Vi vil være tydelige. Vi undersøger i øjeblikket, hvordan vores kommunikation bliver modtaget af vores målgrupper – både spejdere og den voksne befolkning. Undersøgelsen skal hjælpe os med at justere, så vores budskaber rammer vores målgrupper effektivt. Vi kommunikerer med vores uniform, og vi har bedt om forslag til, hvordan vi kan supplere den kendte blå bomuldsuniform, softshell og T-shirt med flere uniformsdele, der sender tydelige signaler om et aktivt friluftsliv. Vi venter de første forslag klar i

løbet af 2012. Spejder Sports butikker er en anden platform til dialogen med mennesker, som vi deler værdier og handlinger med. Danskernes efterspørgsel efter aktivt friluftstøj og –grej er stor, og Spejder Sport er blevet en butik i så meget fremgang, at det giver os betydelig økonomisk støtte til udvikling af spejderarbejdet. Vi har gjort lokal synlighed lettere med Gruppeweb. Gruppeweb giver alle grupper en grafisk flot og teknisk enkel platform til digital dialog med lokalområdet. Projekterne ’Young Spokespeople’ og ’Foreningsvilkår’ er blevet løbet i gang, og de vil i 2012 støtte gruppernes lokale fortælling om, hvordan spejdere bygger en bedre verden. Naturens Dag, Spejderhjælpen og Skattejagt med Spejder Sport er andre muligheder for styrket lokal synlighed i efteråret 2011, som

Samlet er vi ét stort team! Vi er mange spejdere, som trækker i den samme gode retning for at realisere Spejd 2020 og vores mål for udvikling af Det Danske Spejderkorps. Vi vil gerne rette en varm tak til alle jer engagerede og aktive frivillige – alle steder i korpset og i hele landet – og til ansatte på korpskontoret. I gør en enestående indsats for, at børn og unge får attraktive tilbud og udvikler selvværd og et personligt ståsted i livet med mulighed for at tage ansvar for sig selv og andre. En helhjertet tak for jeres bidrag – uden jeres indsats ville vi ikke have mulighed for at realisere vores mål.

Korpsledelsen korpsrådsmøde 2011 | 25


REGNSKAB

Regnskabsberetning 2010 for Det Danske Spejderkorps et Danske Spejderkorps fortsætter den positive udvikling i både aktivitet og økonomi. Mål og indsatsområder i korpsets udviklingsplan frem mod 2011 viser tydelig retning og danner klar ramme for prioritering af korpsets arbejde. Regnskabet for 2010 afspejler dette. En solid økonomi danner et stærkt afsæt for investeringer i fortsat udvikling af Det Danske Spejderkorps mod visionen for korpset, Spejd 2020. Det Danske Spejderkorps gennemførte en lang række aktiviteter og projekter med det klare sigte at skabe effekt i korpsets grupper i 2010, både med flere medlemmer på sigt og bedre spejderarbejde.

Driften af Det Danske Spejderkorps Det samlede resultat for 2010 viser et overskud på 4,6 mio. kr. Resultatet før finansielle poster er et underskud på 0,9 mio. kr. Generelt må 2010 betragtes som et år med et noget højere indtægtsniveau end normalt. Det højere indtægtsniveau skyldes eftervirkningen af et år med høj økonomisk aktivitet som følge primært af Blå Sommer og den deraf følgende momskompensation samt et ekstraordinært godt resultat i Spejder Sport. Det Danske Spejderkorps har fortsat investeringerne i medlemsudvikling, gennem flere forskellige tiltag i regi af DDS udvikling. Generelt er disse aktiviteter af stor vigtighed for korpsets udvikling og drift. Program har lanceret en samlet oversigt

26 | korpsrådsmøde 2011

over forløbsmærker, og satsningen på adventurespejd slår igennem med 0,1 mio. kr. Man har øget udgifter til møder og investeret i at tiltrække frivillige kræfter til arbejdet med programaktiviteter. Korpset har i 2010 investeret netto 1,8 mio. kr. i uddannelse af ledere i Det Danske Spejderkorps. Bedre rammer til kurser og uddannelse af instruktører har øget udgifterne med 0,8 mio. kr. i forhold til 2009. Disse investeringer er både i faciliteter til kursusafvikling og træning af instruktører og kursusledere. Samtidig er indtægterne fra kurser steget med 0,2 mio. kr. som følge af flere kursusdeltagere. Det Danske Spejderkorps er fortsat en aktiv spiller i spejdernes verdensorganisationer. Udgifter til internationale seminarer,

konferencer og korpsarrangerede ture udgør 0,6 mio. kr. En væsentlig del af aktiviteterne er dækket af deltagerbetaling og særligt tilskud fra tipsmidler. Kommunikationsindsatsen er fortsat et prioriteret område, selvom nettoudgiften er faldet med 0,2 mio. kr. Udgifterne til korpsets bladudgivelser er faldet til 1,5 mio. kr. Korpset har investeret 0,4 mio. kr. i et nyt dds.dk og 0,2 mio. kr. i spejder.dk. Der har gennem de seneste år været store investeringer i korpsets hjemmesider, for at gøre dem nutidige. Der er ligeledes investeret i at grupperne kan få gode hjemmesider gennem projektet Gruppeweb. Korpsrådsmøde blev også i 2010 afholdt på Vingstedcentret i professionelle rammer med historisk mange deltagere. Det store møde er en strategisk indsats, som bidrager til udvikling af korps og den enkelte deltager. 685 deltog i mødet, og nettoudgiften var 0,9 mio. kr., hvilket er 0,1 mindre end i mødet i 2009. Indtægter fra kontingent er 7,1 mio. kr. Niveauet for kontingentet er forholdsvis stabilt. Medlemstallet er konstant mellem 2009 til 2010.


Indtægter fra tipstilskud på 7,5 mio. kr. ligger lidt højere end tidligere år. Tipsmidlerne er fortsat et væsentligt bidrag til at fastholde aktivitetsniveauet i korpsets udviklingsarbejde. Tipsmidlerne finansierer løn og drift af korpsets centrale arbejde med det sigte at udvikle spejderaktiviteter og styrke organisationen. Ejendomme gav i 2010 et samlet underskud på 0,7 mio. kr. Indtægterne fra ejendomme og materieldepot lå 0,6 mio. kr. under budget, mens udgifterne lå 0,1 mio. over budget. Der er blevet færdiggjort et antal anlægsprojekter i ejendomsregi i 2010. Der er ligeledes gjort et antal miljøforbedringer på korpset ejendomme. Korpskontoret kostede i 2010 11,1 mio. mod 10,5 mio. i 2009. Det sker primært som følge af en investering i fire konsulenter på fuld tid til direkte gruppestøtte. Indtægter fra folkeoplysningsmidler til

konsulentstøtte og indtægter for administration af projekter er steget 0,1 mio. kr. Der var i 2010 gennemsnitligt 21 ansatte på korpskontoret (konsulentgruppe og administration).

Balancen Balancen er samlet steget med 1,5 mio. kr. Aktivsiden viser, at værdien af materielle anlæg (ejendomme, edb, maskiner og Skibby både) er faldet med 2,3 mio. kr. De finansielle aktiver bliver positivt påvirket af en stigning på 4,9 mio. kr. i korpsets aktier i Spejder Sport. Omsætningsaktiverne er på niveau med 2009. På passivsiden er den kortfristede gæld faldet med 1,2 mio. kr., den disponible egenkapital er faldet med 0,5 mio. kr., og i opskrivningshenlæggelser har vi reguleret Spejder Sport A/S med overskuddet på 4,9 mio. kr. og tilbageført opskrivninger

på grunde på 1,7 mio. kr. Det betyder, at egenkapitalen ved årets udgang i alt udgør 80,4 mio. mod 77,7 i 2009.

Fremtiden Det Danske Spejderkorps vil i 2011 fortsat have et højt aktivitetsniveau og investere for at kunne udvikle sig. Indtægterne forventes i 2011 at falde med 4,9 mio. kr. Korpsrådet 2010 godkendte et budget for 2011 med et underskud på 2,1 mio. kr. før finansielle poster. En del af overskuddet fra 2010 vil blive videreført til 2011 og vil dermed være et væsentligt bidrag til at sikre, at korpset fortsat kan have et højt aktivitetsniveau. Dog vil niveauet i 2011 være lavere end 2010. Ledelsen i Det Danske Spejderkorps vurderer, at økonomien på trods heraf fortsat er solid.

korpsrådsmøde 2011 | 27


REGNSKAB

5-ÅRS OVERSIGT 2010

2009

2008

2007

2006

(t. kr.)

(t. kr.)

(t. kr.)

(t. kr.)

(t. kr.)

Kontingent

7.095

6.851

6.501

6.505

6.631

Tipstilskud

7.838

7.719

7.607

8.204

7.804

Ejendomme

4.602

4.161

5.344

5.469

6.060

Blå Sommer

0

34.980

0

0

0

Øvrige indtægter

15.746

11.145

8.925

8.626

9.392

INDTÆGTER I ALT

35.281

64.857

28.378

28.804

29.888

Aktiviteter

17.103

12.136

11.140

12.316

14.052

Administration

12.790

11.876

10.785

8.932

8.740

Ejendomme

6.240

8.554

6.704

7.028

7.304

Blå Sommer

58

36.615

0

127

6

UDGIFTER I ALT

36.191

69.182

28.630

28.403

30.102

Finansielle poster

5.416

2.313

1.584

529

1.087

RESULTAT

4.505

-2.011

1.332

931

873

Ejendomme

38.518

40.189

40.193

41.515

43.053

Aktier i Spejder Sport A/S

20.520

15.621

13.565

12.802

12.791

Værdipapirer

9.941

10.815

9.113

9.102

7.384

Likvider

9.922

8.718

11.427

10.726

9.232

Øvrige aktiver

5.983

8.078

11.334

6.997

7.236

AKTIVER I ALT

84.882

83.421

85.632

81.142

79.697

Egenkapital

80.358

77.711

80.474

75.495

74.564

1.122

1.139

1.091

1.042

1.023

34

51

68

85

109

3.368

4.520

3.998

4.520

4.001

PASSIVER I ALT

84.882

83.421

85.632

81.142

79.697

ANTAL MEDLEMMER

26.234

26.273

25.502

25.287

25.924

ANTAL MEDLEMMER U/30 ÅR **

21.574

20.832

19.565

19.565

20.350

Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld

** medlemstal 2010 ikke reviderede

28 | korpsrådsmøde 2011


RESULTATOPGØRELSE

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2010

Estimat

REGNSKAB 2010

BUDGET 2010

BUDGET 2010

REGNSKAB 2009

(t. kr.)

(t. kr.)

(t. kr.)

(t. kr.)

Korpsledelsen

309.676

225

455

229

DDS Økonomi

25.592.414

23.210

24.166

19.585

6.612.782

7.194

7.194

11.049

262.907

705

465

522

1.841.342

1.945

1.945

1.602

28.337

135

3

20

453.497

467

516

553

47.623

5

41

419 1.470

Indtægter

DDS Ejendomme DDS Program DDS Uddannelse DDS Udvikling DDS Kommunikation DDS Samfund DDS International

636.520

900

893

Korpskontoret

618.009

450

485

455

0

0

0

34.980

Eliminering af korpsets egen leje

-1.122.334

-1.500

-1.500

-6.047

INDTÆGTER I ALT

35.280.771

33.736

34.663

64.835

1.900.906

1.880

2.573

2.012

Blå sommer 2009

Udgifter Korpsledelsen DDS Økonomi

5.158.971

4.238

4.169

3.565

DDS Ejendomme

7.447.047

7.271

7.298

9.201

DDS Program DDS Uddannelse DDS Udvikling DDS Kommunikation DDS Samfund DDS International Korpskontoret Blå Sommer 2009

833.960

1.115

727

1.129

3.608.066

3.235

3.326

2.401

966.749

1.427

785

635

2.430.826

2.780

2.642

2.740

522.299

1.078

626

2.664

1.161.819

1.576

1.176

1.925

11.782.115

10.370

11.559

11.005

58.182

0

0

36.615

1.442.830

1.166

1.502

1.315

Eliminering af korpsets egen leje

-1.122.334

-1.500

-1.500

-6.047

UDGIFTER I ALT

36.191.435

34.636

34.884

69.159

-910.664

-900

-221

-4.324

Afskrivninger driftsmidler og Holmen

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

4.898.675

400

800

2.056

Finansielle indtægter

Spejder Sport A/S resultat

547.885

500

525

309

Finansielle udgifter

-30.543

0

0

-51

FINANSIELLE POSTER I ALT

5.416.017

900

1.325

2.313

ÅRETS RESULTAT

4.505.353

0

1.104

-2.011

0

1.104

-2.011

Resultatet disponeres således: Overført til disponibel egenkapital

4.505.353

-2.011

4.505.353

-2.011


REGNSKAB

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 aktiver

REGNSKAB 2010

REGNSKAB 2009 (t. kr.)

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Ejendomme

38.356.527

40.156

161.086

32

Edb

523.823

1.010

Maskiner

135.093

220

Igangværende byggeri

Inventar

7.500

11

375.431

429

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

39.559.459

41.859

Aktier i Spejder Sport A/S nom. DKK 5.100.000

20.519.590

15.621

500.000

650

9.500

76

SKIBBY både

Bloklån efterskoler Deposita Etableringslån til grupper afdrag efter 2011

6.000

12

119.420

49

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

21.154.510

16.408

ANLÆGSAKTIVER I ALT

60.713.969

58.267

Lån til søgrupper afdrag efter 2011

Varelager Debitorer, grupper og divisioner Spejder Sport

367.704

424

1.991.331

1.810

0

133

Værdipapirer

9.940.838

10.815

Andre debitorer

1.417.782

2.552

Etableringslån til grupper afdrag 2011 Lån til søgrupper afdrag 2011 Andre tilgodehavender

4.000

6

46.980

30

478.031

666

9.921.754

8.718

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

24.168.420

25.154

AKTIVER I ALT

84.882.389

83.421

Likvide beholdninger

30 | korpsrådsmøde 2011


BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 passiver

REGNSKAB 2010

REGNSKAB 2009 (t. kr.)

EGENKAPITAL Disponibel egenkapital

60.099.387

60.602

Opskrivningshenlæggelser på aktiver

20.258.937

17.109

EGENKAPITAL

80.358.324

77.711

1.028.534

1.016

93.918

123

1.122.451

1.139

Etableringstilskud

34.000

51

LANGFRISTET GÆLD

34.000

51

1.599.350

2.150

Hensættelse Karen Louise Meulengracht Aktivitetssikring søfartøjer FORMÅLSBESTEMTE HENSÆTTELSER

Diverse kreditorer Spejder Sport Feriepenge hensættelse Vejarbejde Arsenalvej hensættelse Anden gæld KORTFRISTET GÆLD PASSIVER I ALT

121.731

0

1.356.832

1.299

0

143

289.700

929

3.367.614

4.520

84.882.389

83.421

Det fulde regnskab kan hentes på dds.dk/korpsraad2011

korpsrådsmøde 2011 | 31


REGNSKAB

Budgetoplæg 2012 Regnskab 2010

Budget 2010

Estimat 2010

Budget 2011

Budget 2012

KOL og KOLFU

310

225

455

226

230

DDS PROGRAM

263

705

465

465

450

DDS UDVIKLING

29

135

3

160

105

1.841

1.945

1.945

1.946

2.095

453

467

516

417

354

(Alle beløb i tusinde kr.) Total Budget INDTÆGTER - DDS

DDS UDDANNELSE DDS KOMMUNIKATION DDS SAMFUND

47

5

41

5

0

637

900

893

900

1.000

25.592

23.210

24.166

19.893

19.294

6.613

7.194

7.194

7.443

6.771

618

450

485

450

1.650

ELIMINERING VEDR. EJENDOMME

-1.122

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

INDTÆGTER - DDS I ALT

35.281

33.736

34.663

30.405

30.448

1.901

1.880

2.573

1.880

1.904

DDS INTERNATIONAL DDS ØKONOMI DDS EJENDOMME KORPSKONTOR

UDGIFTER - DDS KOL og KOLFU DDS PROGRAM

834

1.115

727

895

1.503

DDS UDVIKLING

967

1.427

785

1.162

1.020

DDS UDDANNELSE

3.608

3.235

3.326

3.205

3.405

DDS KOMMUNIKATION

2.431

2.780

2.642

2.165

2.365

522

1.378

626

504

626

DDS INTERNATIONAL

1.162

1.576

1.176

1.626

1.662

DDS ØKONOMI

6.602

5.104

5.671

4.928

3.417

DDS SAMFUND

DDS EJENDOMME

7.447

7.271

7.298

6.962

7.180

KORPSKONTOR

11.782

10.370

11.559

10.676

11.672

ELIMINERING VEDR. EJENDOMME

-1.122

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

58

0

0

0

-

36.192

34.636

34.884

32.503

33.254

-911

-900

-221

-2.098

-2.805

RENTER NETTO & Spejder Sport resultat

5.416

900

1.325

1.325

4.000

ORDINÆRT RESULTAT

4.505

0

1.104

-773

1.195

17

17

17

17

17

4.522

17

1.121

-756

1.212

BLÅ SOMMER 2009 UDGIFTER - DDS I ALT

0 RESULTAT HOVEDUDVALG

NEDSKRIVNING AF ETABLERINGSTILSKUD RESULTAT

32 | korpsrådsmøde 2011


5 års oversigt for Spejder Sport A/S 5 års hovedtal Bruttofortjeneste Drifresultat

2004/05 t.kr.

2005/06 t.kr.

2006/07 t.kr.

2007/08 t.kr.

2008/09 t.kr.

2009/10 t.kr.

17.282

19.073

19.851

22.727

24.107

29.032

717

911

516

1.464

2.879

6.542

Resultat af finansielle poster

389

92

267

436

127

0

Årets resultat

229

604

10

763

2.056

4.899

Egenkapital

9.560

12.792

12.802

13.565

15.621

20.520

Balancesum

24.986

25.576

32.549

27.086

30.180

40.485

1.321

1.712

5.620

826

914

3.046

Investeringer i materielle anlægsaktiver Nøgletal Afkastningsgrad (%)

3

4

2

5

12

25

Egenkapitalens forrentning (%)

2

5

0

6

14

27

37

50

40

50

52

51

Egenkapitalandel (%)

Spejder Sport er 100 % ejet af Det Danske Spejderkorps og leverer, udover udstyr til spejderne, et direkte økonomisk bidrag til spejderarbejdet. Her er det Spejder Sport s direktør, der nyder friluftslivet. Foto: Lotte Trøjgaard Jepsen

Forslag til korpskontingent 2012 Korpskontingentet for 2012 fastsættes med 2011 som udgangspunkt (282,75 kr.) og forhøjes svarende til nettoprisindeks for juli 2011 – afrundet, så hver af de tre rater er delelige med 25 øre. Beregningen giver et korpskontingent for 2012 på 291 kr. Reguleringsudregning: Kontingent 2011 x nettoprisindeks juli 2011 / nettoprisindeks juli 2010: 282,75 x 128,1 / 124,5 = 291 kr. Det giver 3 rater af 97 kr.

Indstilling vedrørende valg af revision Korpsledelsen indstiller korpsets nuværende revisor Deloitte til genvalg.

korpsrådsmøde 2011 | 33


LOVFORSLAG

lovforslag l1

ÆNDRING AF § 12, STK. 4 OM INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE: Eksisterende tekst: § 12, 4: Grupperådet indkaldes skriftligt til et grupperådsmøde af bestyrelsesformanden eller en divisionschef. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden samt for ordinære møders vedkommende regnskab for det foregående år med tilhørende status og budget for indeværende år. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af bestyrelsen og revisor. Forslag til ny tekst § 12, 4: Grupperådet indkaldes skriftligt til et grupperådsmøde af bestyrelsesformanden eller en divisionschef. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden samt for ordinære møders vedkommende regnskab for det foregående år med tilhørende status og budget for indeværende år. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af bestyrelsen og revisor. Kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag fremsendes samtidig til divisionsledelsen med invitation til at deltage. Motivation: I nogle divisioner er det en naturlig ting, at Divisionsledelsen er repræsenteret ved gruppernes rådsmøder, – men der er desværre også mange steder, hvor det ikke er tilfældet. Dette kan der være mange grunde til, men det det er vores opfattelse, at det mange steder er fordi, divisionen ikke er klar over, hvornår grupperådsmøderne finder sted, eller ikke bliver inviteret. Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Samtidig er divisionerne et meget vigtigt bindeled mellem grupper og korps. Vi foreslår derfor, at det bliver obligatorisk for grupperne at invitere divisionen, således at divisionsledelsen har mulighed for at sende repræsentanter for divisionen til grupperådsmøderne og dermed sikre et tættere sammenhold mellem grupper og division. En invitation medfører ikke en forpligtelse for divisionsledelsen til at deltage. Forslagsstillere : Thomas Frisenette – Fortunen Gruppe Anders B. Petersen – Egeskov Division

34 | korpsrådsmøde 2011

Eva Bechshøft Petersen – Kerteminde Gruppe Emil Mejlhede Kinslev – 1. Holte Gruppe Korpsledelsen støtter forslaget.

lovforslag l2

ÆNDRING AF § 25, STK. 4 OM INDKALDELSE TIL DIVISIONSRÅDSMØDE Eksisterende tekst: § 25, stk. 4: Divisionsrådet indkaldes skriftligt til et divisionsrådsmøde af divisionscheferne eller en spejderchef. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden. Indkaldelsen til ordinære møder skal derudover indeholde regnskab for det foregående år med tilhørende status forslag til justeret budget for indeværende år og forslag til budget, herunder divisionskontingent, for følgende år. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af divisionsledelsen og revisor. Forslag til ny tekst § 25, stk. 4: Divisionsrådet indkaldes skriftligt til et divisionsrådsmøde af divisionscheferne eller en spejderchef. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden. Indkaldelsen til ordinære møder skal derudover indeholde regnskab for det foregående år med tilhørende status, forslag til justeret budget for indeværende år og forslag til budget, herunder divisionskontingent, for følgende år. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af divisionsledelsen og revisor. Kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag fremsendes samtidig til Korpsledelsen med invitation til at deltage. Motivation: Det vil være naturligt, at korpsledelsen får mulighed for at deltage i divisionrådsmøderne og dermed skabe en tættere relation mellem divisionerne og korpsledelsen. Forslagsstillere: Thomas Frisenette – Fortunen Gruppe Eva Bechshøft Petersen – Kerteminde Gruppe Anders B. Petersen – Egeskov Division Emil Mejlhede Kinslev – 1. Holte Gruppe Korpsledelsen støtter forslaget.

lovforslag l3

ÆNDRING AF § 43, STK. 4 OM OFFENTLIGGØRELSE AF REFERATER Eksisterende tekst: § 43 stk. 4: Referat af Korpsledelsens beslutninger offentliggøres inden 21 dage i et af korpsets medier. Forslag til ny tekst : § 43 stk. 4: Referat af Korpsledelsens møder offentliggøres inden 28 dage i et af korpsets medier. Motivation: For et par år siden vedtog Korpsrådet, at referater fra Korpsledelsens møder skal offentliggøres indenfor en periode på 3 uger efter mødets afholdelse. Det har desværre vist sig, at det ofte har været svært at få referatet færdigt inden for tidsfristen, hvorfor mange referater enten er blevet offentliggjort for sent. Der er stor forståelse for, at der i udarbejdelsen af referaterne fra Korpsledelsens møder er emner, der skal faktatjekkes og efterkontrolleres, hvorfor det til tider kan være svært at nå offentliggørelsen inden for tidsfristen. Det foreslås derfor, at denne tidsfrist forlænges fra 3 til 4 uger med håb om, at Korpsledelsen kan overholde vedtægterne. Forslagsstillere: Thomas Frisenette - Fortunen Gruppe Eva Bechshøft Petersen – Kerteminde Gruppe Anders B. Petersen – Egeskov Division Emil Mejlhede Kinslev – 1. Holte Gruppe Andreas Wenning – Vestskov Division Korpsledelsen støtter forslaget.


lovforslag l4

ÆNDRING AF § 5. BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB STK. 3. Eksisterende tekst: §5, stk. 3: Alle medlemmer betaler et personligt kontingent til deres gruppe. Er et medlem ikke tilknyttet en gruppe, betaler medlemmet et personligt kontingent til den lokale division eller direkte til korpset. Kontingentet skal årligt mindst udgøre det beløb, som er nødvendigt for at opnå økonomisk støtte fra tipsmidlerne. Forslag til ny tekst: § 5, stk. 3: Alle medlemmer betaler et personligt kontingent til deres gruppe, den lokale division, et anerkendt center, et anerkendt arrangement eller direkte til korpset. Kontingentet skal årligt mindst udgøre det beløb, som er nødvendigt for at opnå økonomisk støtte fra tipsmidlerne. Motivation: Man skal være have mulighed for at have sit medlemskab af korpset gennem alle anerkendte enheder herunder spejdercentre og arrangementer. Dette følger af indførelsen af nye anerkendte enheder i 2009. Forslagsstillere: Korpsledelsen.

lovforslag l5 NY § 8A. ENHEDER I DET DANSKE SPEJDERKORPS

§ 8 a: Enheder i Det Danske Spejderkorps er grupper, divisioner, anerkendte spejdercentre og anerkendte arrangementer. Motivation: Ændringen følger af Korpsrådets beslutning i 2009, hvor anerkendte spejdercentre og arrangementer blev enheder i Det Danske Spejderkorps. Definitionen af enhed var imidlertid ikke blevet tydelig i korpsets love. Denne uklarhed forsøger ændringen at rette op på. Forslagsstillere: Korpsledelsen.

lovforslag l6

NY § 8. RÅDSMØDER STK. 4 LITRA D: § 8, stk. 4, d: Ved grupper eller divisioners

erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves 2/3 flertalsbeslutning på rådsmødet. Motivation: Det ønskes, at der er tale om en reel beslutning fra divisionen eller gruppens øverste myndighed, når der er tale om større beslutninger vedrørende fast ejendom. Det kan oplyses, at korpsets erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræver underskrift af en spejderchef og fire øvrige medlemmer af Korpsledelsen i forening efter forudgående korpsledelsesbeslutning. Forslagsstillere: Korpsledelsen.

lovforslag l5

ÆNDRING AF § 13. DAGSORDEN – GRUPPERÅDSMØDE STK. 3 Eksisterende tekst: § 13, stk. 3: Dagsordenspunkterne, jf. stk. 1, litra g-h, behandles kun, når der er nogen på valg. Forslag til ny tekst: § 13, stk. 3: Dagsordenspunktet om valg til bestyrelsen, jf. stk. 1, litra g, behandles kun, når der er nogen på valg. Motivation: Idet “h. valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet” gælder for en 1-årig periode, er dette aktuelt på alle ordinære grupperådsmøder i lighed med valg af divisionsrådsrepræsentanter (i) og revisor og revisorsuppleant (j), hvorfor der bør gælde samme regler for h-j, og disse ikke bør være omfattet af denne bestemmelse. Forslagsstillere: Korpsledelsen.

lovforslag l7

ÆNDRING AF § 24. DIVISIONSRÅDET STK. 2. Eksisterende tekst: § 24, stk. 2: Alle divisionens enheder har op til fem stemmer. Divisionsledelsens medlemmer har en stemme hver. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde. Enhedernes repræsentanter er navngivne og er udpeget af enhedernes bestyrelser.

Forslag til ny tekst: § 24, stk. 2: Alle divisionens enheder har op til fem stemmer. Divisionsledelsens medlemmer har en stemme hver. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde. Stk. 3: Enhedernes repræsentanter er navngivne og er valgt af grupperådene eller udpeget af anerkendte spejdercentre og arrangementer efter de regler, der gælder for disse. Motivation: Ifølge §§ 13 og 14 vælges gruppens divisionsrådsmedlemmer af grupperådet, ikke bestyrelsen. Hvem der udpeger andre enheders divisionsrådsmedlemmer, er ikke direkte reguleret i “Retningslinjer for anerkendelse af arrangementer og spejdercentre”. Divisionens repræsentanter udpeges af og blandt divisionsledelsen. Formuleringen er enslydende med den i § 34. Korpsrådet stk. 5. Ændringen er en konsekvens af definitionen af enhedsbegrebet, således at alle konstruktioner af de i ny § 8a omtalte enheder dækkes ind. Forslagsstillere: Korpsledelsen.

lovforslag l8 ÆNDRING AF § 34.5 KORPSRÅDET

Eksisterende tekst: § 34, stk. 5: Enhedernes repræsentanter er navngivne og er udpeget af enhedernes råd, bestyrelser eller ledelser. Forslag til ny tekst: § 34, stk. 5: Enhedernes repræsentanter er navngivne og er valgt af divisionsledelserne og grupperådene samt udpeget af anerkendte spejdercentre og arrangementer efter de regler, der gælder for disse. Motivation: Ændringen følger af indførelsen af nye anerkendte enheder i 2009 og definitionen af enhedsbegrebet. Med denne formulering tages der højde for beslutningsprocesserne i anerkendte spejdercentre og anerkendte arrangementer. Forslagsstillere: Korpsledelsen.

korpsrådsmøde 2011 | 35


BESLUTNINGSFORSLAG

Beslutningsforslag til korpsrådsmødet 2011 Korpsrådet skal tage stilling til tre beslutningsforslag. Beslutningsforslag B1:

Korpsledelsen skal sikre, at alle medlemmer af Det Danske Spejderkorps bliver meldt ind i World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og World Organisation of the Scout Movement (WOSM), hvis vedtægterne og lovene i de respektive organisationer tillader dette. Er dette i konflikt med DDS’ love eller vedtægter, skal korpsledelsen fremsætte lovforslag, som gør det muligt. Er dette i konflikt med vedtægter og love i andre organer eller organisationer, som korpset er medlem af såsom Pigespejdernes Fællesråd og Drengespejdernes Fællesråd, skal korpsledelsen arbejde aktivt for, at de bliver ændret, således at vi opnår størst mulig repræsentation i begge verdensspejderorganisationer. Dette skal ske snarest muligt og senest inden næste ordinære korpsrådsmøde.

Praktiske implikationer Forslaget vil i realiteten betyde, at pigerne bliver meldt ind i WOSM, da WAGGGS ikke længere optager drenge og mænd. Ændrer WAGGGS vedtægterne, betyder det desuden, at mandlige medlemmer af DDS også vil kunne blive meldt ind i WAGGGS. Selve optagelsen i WOSM vil være en formalitet, og kan ske meget hurtigt. Økonomisk set vil forslaget medføre en meromkostning i form af 100.000 kr.

36 | korpsrådsmøde 2011

årligt fra 2020, som dækker kontingent for pigerne. Det medfører ikke en stigning i korpskontingentet. Beløbets størrelse skal ses i lyset af, at DDS har et budget på ca. 28 mio. kr. årligt. At omkostningen først falder fra 2020 skyldes, at WOSM i øjeblikket har fastfrosset kontingentet indtil 2020.

Motivation Siden spejderbevægelsens start har man opdelt drenge og piger i spejdersammenhæng. Dengang blev piger og drenge holdt adskilt på grund af de daværende sociale normer. Udgangspunktet var, at spejderarbejde for piger skal være anderledes end for drenge. Den attitude har ændret sig med tiden. Kønsrollerne er udflydende i spejdersammenhæng. Piger bærer kniv, drenge arbejder med de yngste børn som mikroledere, og vi laver aktiviteter, som ikke er målrettet hverken til piger eller drenge – men til spejdere. At være spejder handler også om retten til at være ligestillet og retten til at udvikle sit potentiale uden hensyn til køn. Samtidigt holder vi os stadig til den opdeling, der stammer fra dengang, piger og drenge blev samlet i Det Danske Spejderkorps – kun DDS-drengene er medlemmer i WOSM, DDS-piger er, på trods af at WOSM optager medlemmer af begge køn, kun medlemmer af WAGGGS.

I dag mener vi, at tiden er moden til, at vi siger, at for os i Danmark er spejderarbejde spejderarbejde uanset køn. Det er derfor ikke længere nødvendigt, at piger og drenge holdes separat i hver deres organisation. Vi ønsker at give medlemmerne af DDS mulighed for at udfolde sig på den størst mulige scene, derfor vil vi give pigerne mulighed for at deltage i WOSM’s arbejde på lige fod med drengene. Vi mener, at det er forkert, at vores spejderpiger ikke skal have muligheden for at involvere sig og bidrage ligesom drengene. Det kan endda være med til at bidrage til ligestillingen globalt, ved at vi med vores piger viser, at en piges stemme er lige så meget værd som en drengs, og derfor skal pigerne også have lov til at være medlemmer af WOSM. Det, at DDS tillader både piger og drenge at være medlemmer af WOSM, er ikke kontroversielt. Af de 161 spejderorganisationer, som er medlemmer af WOSM, har 101 valgt at melde både piger og drenge ind som medlemmer. Vi håber også på, at på samme måde som at mange pigegrupper i verden er åbne over for mandlige ledere, at der også en dag igen åbnes op for mandlige medlemmer i WAGGGS. Lige nu findes der rent faktisk 11.000 mandlige medlemmer i WAGGGS, som blev optaget i forbindelse med en forsøgsordning. Vi vil derfor gerne sætte et ek-


Girl World Association of ts ou Sc rl Gi d an es Guid (WAGGGS)

rganisation for piEn spejderverdenso Grundlagt i 1928. ger og unge kvinder. ge kvinders un og ers Fokus er pig unge pigers og situation i verdenen l, der betyder må rgs spø på indflydelse noget for dem. young women Vision: “All girls and ion to change act e tak are valued and the world.” girls and young Mission: “To enable ir fullest the women to develop e citizens of ibl ns po res as potential the world”

sempel med forslaget og på officiel vis åbne op for DDS’ mandlige medlemmers eventuelle fremtidige engagement i WAGGGS. Som medlemmer af WAGGGS er vi med til at støtte op om, at spejderpiger rundt om i verden kan få lov til at deltage aktivt og få det fulde udbytte af spejderarbejdet, og det vil vi gerne blive ved med. Uanset at piger i DDS får nye muligheder. For at opsummere så er motivationen bag forslaget et ønske om at skabe flest muligt muligheder for så mange som muligt. Det vil sige, at alle dem, som kan være med, skal have muligheden for at være med. Beslutningsforslaget er derfor i høj grad af principiel karakter. Hvilket syn har vi i dag på ligestilling? Og hvordan vil vi vise det på verdensplan? Forslagsstillere Thomas Frisenette – Fortunen Gruppe Marianne Esbech – Lumby-Stige Gruppe Louise Nikolajsen – Lumby-Stige Gruppe Christian Melchiorsen – Solaris Kommentar fra Korpsledelsen : Korpsledelsen har ikke ved reaktionens afslutning taget stilling til beslutningsforslaget. Korpsledelsen udarbejder supplerende baggrundsmateriale.

gs.org

Se mere på www.wagg

World Organisation of the Scout Movement (WOSM)

En spejderverdensorganisat ion for begge køn, men oprindeligt kun for drenge. Grundlagt i 1907. Fokus er uddannelse af unge, så de kan spille en konstruktiv rolle i samfundet Vision: “The mission of Scouting is to contribute to the education of young people, through a value system based on the Scout Promise and Law , to help build a better world where peop le are self-fulfilled as individuals and play a constructive role in society.” Mission: “As a global Moveme nt, making a real contribution to creating a better world.”

I Danmark

I Danmark har vi flere spejderkorps og derfor sker vores tilknytning til verdensorganisationerne gennem to tværkorpslige fællesråd: • Pigespejdernes Fællesråd Danmark (PFD) – fællesrådet for medlemsskab af WAGGGS hvor DDS, De Grønne Pigespejdere og Danske Baptisters Spejderkorps er medlemmer • Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere (FDD) – fællesrådet for medlemsskab af WOSM, hvor DDS, KFUM-Spejderne og Danske Baptisters Spejderkorps er medlemmer.

Det Danske Spejderkorps, som vi kender det i dag, blev dannet i 1973 af et selvstændigt pigekorps og et selvstændigt drengekorps. Det fælles korps bevarede sin pigespejdervirksomhed tilknyttet WAGGGS og sin drengespejdervirksomhed tilknyttet WOSM.

Se mere på www.scout.org

Uden for Danmark

et I Europa har mange spejderkorps og r pige for de rbej dera spej fælles rdrenge som i DDS, mens spejdera spej pige i delt er set alt bejdet glob ps. derkorps og drengespejderkor et Kulturen er mange steder meg er i anderledes end, hvad vi kend i den Danmark. I en del lande f.eks. der det, arabiske verden og Afrika bety d for ighe mul have at piger ikke ville ikke hvis det, rbej dera spej i del tage at . orps derk spej de havde deres eget tilbudt Selvom DDS i snart 40 år har r og et fælles spejderarbejde for pige e viss i de rbej dera spej pige drenge, er nnien og lande i Asien samt i Storbrita logii Amerika af principielle og ideo d. ske årsager den eneste mulighe

korpsrådsmøde 2011 | 37


BESLUTNINGSFORSLAG Beslutningsforslag B2:

Det Danske Spejderkorps anerkender og arbejder aktivt for FN’s Menneskerettigheder, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (Konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder) og Børnekonventionen (FN’s Konvention om Barnets Rettigheder). Dette indgår i grundlaget for udviklingen af korpset program og kan sammen med vores erfaringer med børn og unge indgå som udgangspunkt, hvor DDS vælger at udtale sig i aktuelle sager. Motivation: “Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.” Således siger første artikel i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder. De værdier, menneskerettighederne udtrykker, er universelt menneskelige værdier og et menneskesyn i overensstemmelse med det, spejderbevægelsen bygger på. Vores verdensorganisationer World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og World Organisation of the Scout Movement (WOSM) bruger aktivt menneskerettighederne og børnekonventionen i fundamentet

for sit spejderprogram- og fortaler¬arbejde for en bedre verden, ligesom Det Danske Spejderkorps er repræsenteret i bestyrelsen for UNICEF Danmark. Således spiller disse rettigheder og de værdier, de repræsenterer, allerede i dag en central rolle i det globale spejderarbejde. En rolle, der er værd at bekræfte i vores eget korps. Korpsledelsen anbefaler, at Korpsrådet som korpsets øverste myndighed tager aktivt stilling for vores tilslutning til menneskerettighederne og Børnekonventionen. Herved vil vi kunne sætte flere værdier på vores formål og arbejdsgrundlag, befæste dannelsen i disse værdier i vores program og uddannelse og styrke vores profil som spejdere, der sætter handling bag vores værdier for at udvikle børn og unge og skabe en bedre verden. FN’s Menneskerettigheder er en dynamisk samling konventioner, hvoraf Børnekonventionen er særlig relevant for os som en værdibaseret børne- og ungdomsbevægelse. Den Europæiske Men¬neskerettighedskonvention er det hidtil eneste menneskeretlige dokument, som er inkorporeret i dansk ret, og er således en del af gældende dansk lovgrundlag.

Beslutningsforslag B3:

Korpsrådet bemyndiger Korpsledelsen til efter Korpsrådsmødet at foretage rettelser i korpsets love, der a) måtte vise sig nødvendige for at justere uoverensstemmelser i korpsets love som følge af de vedtagne lovforslag, eller b) e r af rent sproglig eller redaktionel karakter, og som måtte blive skønnet hensigtsmæssige for at undgå misforståelser som følge af de vedtagne formuleringer. Korpsledelsens rettelser skal være foretaget senest 1. februar 2012 og skal inden samme frist offentliggøres i et af korpsets medier med angivelse af de foretagne ændringer. Motivation: Korpsledelsen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at dirigenter, redaktionsudvalg og korpsledelse efter Korpsrådsmødet har mulighed for at sikre sig, at Korpsrådets beslutninger bliver indsat i korpsets love. Fremsat af Korpsledelsen.

Fremsat af Korpsledelsen.

Dags- og forretningsorden Korpsrådsmøde 2011

Forretningsorden

Dagsorden a) Valg af dirigent og referent b) M ødets forretningsorden, til godkendelse c) B eretning fra korpsledelsen, til godkendelse d) Å rsregnskab for 2010, til godkendelse, og estimat for 2011, til orientering e) K orpsets udviklingsplan 2011-13, til godkendelse f) B ehandling af beslutningsforslag g) Behandling af lovforslag h) B udget for 2011 og kontingent 2012, til godkendelse i) Valg af spejderchefer j) V alg af øvrige medlemmer til Korpsledelsen k) V alg af medlemmer og suppleanter til valgudvalget l) Valg af revisor m) Eventuelt

1. Korpsrådets sammensætning (DDS Love § 34): 1. Alle medlemmer, som er 15 år eller derover, har adgang til korpsrådsmødet.

38 | korpsrådsmøde 2011

2. Hver gruppe, hver division, hvert anerkendt spejdercenter og anerkendt arrangement har op til to stemmer i Korpsrådet. 3. Korpsledelsens medlemmer har hver én stemme. 2. Korpsrådet er korpsets højeste myndighed (Grundloven § 7.2): 1. Korpsrådet træffer alle overordnede beslutninger i forhold til korpsets vision og handlingsplaner, regnskab og budgetter, ændring af grundlov og love samt andre overordnede forhold.

2. Korpsrådet vælger spejderchefer, korpsledelse, valgudvalg og revisionsfirma, jf. dagsorden for korpsrådsmøde (DDS Love § 36). 3. Valg af dirigenter, referenter, redaktionsudvalg, stemmetællere: 1. Korpsrådet vælger to dirigenter, som på Korpsrådets vegne skal sikre, at mødet gennemføres i overensstemmelse med forretningsordenen, og at mødet i øvrigt afvikles på en hensigtsmæssig måde. 2. Dirigenterne træffer under ansvar over for Korpsrådet suverænt alle nødvendige beslutninger om mødets afvikling. 3. Korpsrådet vælger desuden to referenter, et redaktionsudvalg, et antal moderatorer og et antal stemmetællere.


4. Torveboder: 1. Korpsledelsens beretning, korpsets årsregnskab, korpsledelsens forslag til plan for det kommende år, forslag til lov og beslutning, forslag til budget, forslag til kontingent og forslag til revisor præsenteres i plenum og drøftes herefter om nødvendigt i torveboder. Korpsrådet træffer beslutninger ved afstemning. 2. Torveboder og plenum er åbne for alle korpsrådsmødets deltagere, og alle deltagere har taleret. 3. Hver torvebod styres af en moderator, som leder og formidler debatten, således at alle kan komme til orde, og således at debatten skrider fremad.

5. Ændringsforslag: 1. Korpsledelsen eller korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder i korpset kan fremsætte forslag til ændring af forslag til lov eller beslutning, forslag til budget, forslag til kontingent og forslag til revisor. 2. Ændringsforslag skal være fremsat skriftligt til redaktionsudvalget senest lørdag den 12. november kl. 19.00. Der kan ikke stilles ændringsforslag i plenum.

6. Redaktionsudvalget: 1. Korpsrådet vælger et redaktionsudvalg på seks personer. Udvalget er sammensat af en formand og en næstformand, som ikke er medlemmer af Korpsrådet, og fire personer, som er medlemmer af Korpsrådet. 2. Redaktionsudvalget arbejder under ansvar over for Korpsrådet. Redaktionsudvalgets opgave er at sikre, at forslag, der bringes til afstemning, er klare og forståelige, og at de ikke er i modstrid med Det Danske Spejderkorps’ love eller landets love. 3. Redaktionsudvalget kan foretage indholdsmæssige ændringer i et forslag, når forslagsstillerne forinden er konsulteret. 4. Redaktionsudvalget samler alle forslag og ændringsforslag i et beslutningsdokument, som udleveres til alle deltagere. 5. Beslutningsdokumentet er udgangspunkt for afstemningerne i Korpsrådet.

7. Korpsrådets beslutningsproces: 1. Dirigenterne beskriver kort afstemningsproceduren og oplyser antal stemmeberettigede, der er til stede. 2. Ved behandling af forslag og ændringsforslag vil dirigenterne kort beskrive forslaget og i visse tilfælde gøre rede for baggrunden. 3. Dirigenterne meddeler for hvert enkelt forslag med tilhørende ændringsforslag rækkefølgen af afstemninger.

4. Ved valg til af spejderchefer og korpsledelse henvises til bestemmelserne i korpsets love (DDS Love § 39- § 41). Valg til spejderchef og korpsledelsen sker altid med skriftlig afstemning.

9. Fortolkning af forretningsorden: 1. I tilfælde af uenighed om fortolkning af forretningsordenen i forhold til korpsets love og grundlov skal bestemmelserne i forretningsordenen altid vige for korpsets love og grundlov.

4. Hovedreglen er, at det “mest vidtgående” ændringsforslag sættes til afstemning først. Dirigenterne træffer til enhver tid suverænt afgørelse om afstemningsrækkefølgen. 5. Det er dirigenternes opgave at sikre tilstrækkelig klarhed, sådan at Korpsrådet kan træffe beslutning. Dirigenterne kan tillade forsamlingen at stille faktuelt opklarende spørgsmål. Dirigenterne kan bede forslagsstilleren eller øvrige personer med en speciel viden på området om at tydeliggøre formålet, afklare faktuelle forhold og redegøre for konsekvenserne af et forslag. Al udveksling af holdning og synspunkter om forslagenes indhold forventes at have fundet sted i torveboderne. 6. Korpsrådsmedlemmer kan i henhold til almindelig generalforsamlingspraksis bede om “ordet til forretningsordenen” og stille forslag til mødets beslutningsprocedure. 7. Alle lov- og beslutningsforslag eller ændringsforslag, som vedtages af Korpsrådet, vil først træde i kraft ved korpsrådsmødets afslutning. 8. Regler for afstemninger: 1. Hvert tilstedeværende korpsrådsmedlem, henholdsvis fremmødt registreret suppleant, har én stemme. Afgivning af stemme kan kun ske ved personligt fremmøde (DDS Love § 34). 2. Forslag eller ændringsforslag vedtages med almindelig stemmeflerhed. Ved afstemninger om grundloven kræves dog 2/3 majoritet (Grundlovens § 7). 3. Dirigenten kan bestemme, at en afstemning skal være skriftlig. Ønske fra forsamlingen om skriftlig afstemning skal følges, såfremt det er støttet af mindst 25 korpsrådsmedlemmer.

korpsrådsmøde 2011 | 39


PRAKTISK INFO

Program korpsrådsmøde 2011, 12. – 13. november 2011 LØRDAG 8.30

Check-in åbner

10.00 Velkomst og sætte mødet i gang Spejderchefer byder velkommen til Korpsrådsmøde 2011 – uden for kortet. Valg af dirigenter, godkende dagsorden og godkende forretningsorden 10.30 Tilbageblik Godkende korpsledelsens beretning Godkende regnskab 2010 11.15 Fremblik • Præsentation af korpsets udviklingsplan 2011–13 • Budget 2012 • Kandidater til spejderchefer og korpsledelsen • Lov- og beslutningsforslag 12.30 Frokost Lækker buffet og netværksaktiviteter 13.30 Stier fører uden for kortet Udforske • korpsledelsens beretning og regnskab • korpsets udviklingsplan 2011-13 • lov og beslutningsforslag 18.30 Aftensmad Mere lækker buffet og netværksaktiviteter

SØNDAG

8.00 Morgenmad og morgenaktiviteter God morgen 9.00 Forberede valg og afstemninger Divisionsmøder om beslutningsdokument 10.00 Break out Stor oplevelse for alle deltagere 11.30 Valg og afstemninger •G odkende korpsets udviklingsplan 2011-13 • Godkende budget, kontingent og revisor • Valg til spejderchefer og valg til korpsledelsen 12.30 Frokost Sidste buffet 13.30 Valg og afstemninger • Afstemning om Lov- og beslutningsforslag • Offentliggørelse af spejderchefer og korpsledelse • Eventuelt 14.45 Afslutning Spejdercheferne runder af. Farvel og tak til alle, vi ses til Korpsrådsmøde 2012, den 10. november 2012 15.00

19.00 Frist for ændringsforslag Redaktionsudvalget arbejder med beslutningsdokument 20.30 Dyrk dit netværk Lounges og musik

40 | korpsrådsmøde 2011

Slut


Praktiske oplysninger Tid:

Lørdag den 12. november kl. 09.45 til søndag den 13. november 2011 kl. 15.00. Check-in er åben fra kl. 8.30 om lørdagen.

Sted:

Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, vingstedcentret.dk. Der findes detailkort over hallerne, lokaler og overnatning i mødemappen, der udleveres ved tjek-ind.

Overnatning:

Vingstedcentret giver dig flere muligheder for at overnatte. Der er værelser/hytter og sovesal. Når du tilmelder dig korpsrådsmødet, skal du vælge, hvilken værelsesform du ønsker. Lørdag eftermiddag bliver der adgang til værelserne/hytterne/sovesalen. Der er dyner og hovedpuder på værelserne og nogle af hytterne, så du skal ikke medbringe sovepose, sengelinned eller håndklæde. Bliver du tildelt plads i en hytte uden sengelinned, vil du få besked i løbet af ugen op til korpsrådsmødet. Hvis du sover på sovesal/lejrskolestue, skal du selv medbringe underlag og sovepose.

Pris:

Det koster 550-650 kr. at deltage i mødet, alt efter hvilken overnatningsform du vælger. Beløbet bliver trukket på din gruppes eller divisions konto. Hertil kommer udgifter til rejse, som du afregner direkte med din gruppe- eller divisionskasserer. Hyttelejen er 145 kr. Overnatningsform Værelse/hytte Sovesal/lejrskolestue

Pris 650 550

Medbring:

Personlig weekendudrustning til inde og ude. Vælger du at sove på sovesal/lejrskolestue, skal du medbringe underlag og sovepose. Tag også dette magasin, Lovhæftet og Vores Sangbog med. Evt. hejkbrædt eller andet skriveunderlag, da der ikke er borde i mødehallen.

Transport:

Se under: Kørselsvejledning – Find vej.

Rejseudligning:

Det Danske Spejderkorps bruger et solidarisk princip for udgifterne til rejse til korpsrådsmødet. Det betyder, at den gennemsnitlige rejseudgift for en mødedeltager bliver beregnet ud fra den billigste offentlige transport. Deltagere fra grupper, spejdercentre, arrangementer og divisioner, der har beregnede rejseudgifter over gennemsnittet, får penge tilbage, mens grupper, spejdercentre, arrangementer og divisioner med lavere beregnede rejseudgifter bliver trukket for beløbet på kontoen hos korpset. Korpset opfordrer til at finde billigste rejse fx fælles for divisionen.

Spørgsmål inden mødet:

dds.dk/korpsraad – giver dig svar på emner om korpsrådsmødet Facebook.dk/spejder – giver dig nyheder og opdateringer om korpsrådsmødet dds.dk/debat – giver dig mulighed for at debattere med andre blå spejdere om korpsrådsmødet Du kan kontakte korpskontoret på info@ dds.dk eller tlf.: 32 64 00 50, hvis du har spørgsmål, så formidler kontoret kontakt til rette vedkommende. Mødetelefon under korpsrådsmødet: 32 64 00 99.

Mødeform:

Vi holder korpsrådsmødet på Vingstedcentrets arealer og skal både være indendørs og udendørs. Vingstedcentret råder over mødelokaler, grupperum og to konferencehaller. Den ene hal bruger vi til det officielle møde, i den anden hal skal vi spise.

korpsrådsmøde 2011 | 41


PRAKTISK INFO

Tilmelding Du tilmelder dig korpsrådsmødet elektronisk via “Min side” i Blåt Medlem. Log ind på dds.dk/blaatmedlem, gå ind under “Kursusoversigten” og find “Korpsrådsmøde 2011”.

Når du tilmelder dig, skal du oplyse:

• I hvilken egenskab du deltager i mødet (fx gruppekorpsrådsmedlem, leder, senior eller hjælper) •H vordan du ønsker at overnatte •H vordan du ankommer til Vingstedcentret (tog, bil, bus) •E vt. andre nødvendige oplysninger om dig selv •H vilke af de fire stier, du er interesseret i at deltage i (Attraktivt Program, Lederudvikling, Stærke aktører i samfundet, Gruppeliv). Har du ikke tidligere brugt Blåt Medlem, fremgår din førstegangskode af følgebrevet, som du modtog med denne mødemappe. Har du glemt din adgangskode, kan du få en ny ved at henvende dig til din gruppes, spejdercenters, arrangements eller divisions medlemsansvarlige. Fristen for tilmelding er fredag den 4. november kl. 12.00. Efter fristen kan du kontakte korpskontoret, hvis du har ændringer eller afbud. Kontakt korpskontoret på telefon 32 64 00 50 eller info@dds.dk, hvis du har problemer med din tilmelding.

Find vej I bil eller (divisions)-bus

Fra syd: Drej fra motorvejen ved afkørsel 62 ved Kolding rute 176 og derefter mod Billund og Bredsten – rute 176, der går lige forbi centret. Fra øst: Følg motorvejen mod Kolding – derefter afkørsel 62 mod Billund – rute 176, der går lige forbi centret. Fra nord: Drej fra motorvejen ved afkørsel 60 ved Vejle Nord og kør ad rute 28 mod Billund. Cirka 10 kilometer vest for Vejle drejes til venstre ad rute 176, der går lige forbi centret.

Det offentlige – tog og bus

Vejle Banegård ligger cirka 12 kilometer fra Vingstedcentret. Der kører jævnligt rutebiler fra og til centret. Tjek for transport på sydtrafik.dk

Turistbusser

Vi har arrangeret turistbusser fra Vejle St. til Vingstedcentret lørdag og retur fra Vingstedcentret til Vejle st. søndag. For at få plads i en af busserne skal du huske at angive det ved din tilmelding til korpsrådsmødet. København H - Vejle st. Afg. kl. 06:50 Ank. kl. 08:52 Køretid: 02:02

Aalborg - Vejle st. Afg. kl. 06:18 Ank. kl. 08:47 Køretid: 02:29

Turistbus afgang fra Vejle St. lørdag kl. 09.00 Vejle st. - København H Afg. kl. 15:48 Ank. kl. 18:18 Køretid: 02:30

Vejle st. – Aalborg Afg. kl. 15:54 / 16:27 Ank. kl. 18:09 / 18:52 Køretid: 02:15 / 02:25

Turistbus afgang fra Vingstedcentret søndag kl. 15.20

42 | korpsrådsmøde 2011


korpsrådsmøde 2011 | 43


Uden for kortet - Korpsrådsmøde 2011  

Magasin om Uden for kortet - Korpsrådsmøde 2011 for Det Danske Spejderkorps.