Guide til Adventurespejd

Page 1

GUIDE TIL ADVENTURESPEJD Tips: Kom i gang, forberedelse, på tur, træning og refleksion.


Indhold 4

PÅ VEJ HJEM…

6

HVAD ER ADVENTURESPEJD?

8

ADVENTURESPEJDMODELLEN

10

FORBEREDELSE

14

DELTAGELSE

17

REFLEKSION

20

ØVELSE

22

MERE END TILFÆLDIG TIVOLISPEJD

25

INSPIRATION TIL MØDER OG TURE

27

TAG AFSTED! 2 Adventurespejd

Kolofon Guide til Adventurespejd Redaktion Frederik Glent-Madsen Ida Kathrine Toftgård Jonas Kølner Clemens Jakob Konradsen Kasper Kiilerich Kåre Nielsen Rasmus Møller Sørensen Rie Celina Nielsen Rikke Knudsen Peter Maul og Peter Tranevig Foto: Dilleløbet Frederik A. Rom Martin Paldan Mathias Thomsen Rasmus Rahbek Vilhelm Rothe Mads Andersen Morten Bjerrum Larsen Frederik Andreas Jørgensen Layout: Aller CP Oplag: 2.000 Tryk: Reklametryk ISBN: 978-87-9192339-5 1. udgivelse November 2015


Adventurespejd – en indføring Hæftet her giver en kort, men solid indføring i disciplinen adventurespejd. I hæftet finder du både inspiration, refleksion og praktiske tips til at komme godt i gang med adventurespejd og til at udvikle dig og din patrulje inden for feltet. Hæftet er tænkt som en samlet helhed, men kapitlerne kan også læses hver for sig, og indholdet kan bruges i det omfang, der giver mening i jeres patrulje. Hæftet tager udgangspunkt i adventurespejd i tropsgrenen, altså for spejdere i alderen 12-16 år. Selvom fokus er på troppen, indeholder hæftet masser af råd og tips, som både juniorer og seniorer også kan få gavn af. Det væsentligste er, at du sammen med din patrulje finder det niveau, der passer til jer. God læsning! /De garvede adventurespejdere

Adventurespejd 3


1. På vej hjem...

B

egejstringen og iveren for at fortælle om weekendens oplevelser spreder sig i togvognen. Den overdøver næsten trætheden og udmattelsen, der også har fundet ind denne søndag eftermiddag på vej hjem fra adventurespejdløb. Selvom det har været hårdt, kroppen er ør, og søvnunderskuddet er stort, snakker vi allerede om, hvordan vi kan forbedre os, næste gang vi skal afsted. Der kommer forslag til, hvordan vi bedre kunne have løst løbsopgaverne, og vi snakker med spejdere fra andre patruljer og hører om deres oplevelser. Det er historier fra weekender som denne, vi fortæller i skolen mandag morgen, eller når vi bliver spurgt: ’Hvorfor er du egentlig stadig spejder?’ Fordi det er fedt. Fordi vi får helt unikke oplevelser sammen med vores spejderkammerater. Man bliver klogere på sig selv og på andre, når man er faret vild i en mørk skov og sammen ender med at finde en vej ud derfra. Når man har oplevet, at man i fællesskab kan klare mere, end man ville kunne på egen hånd. Måske har du været på adventurespejdløb og kan genkende ovenstående, eller også har du bare lyst til at være en del af det. I dette hæfte finder du inspiration til, hvordan du kan arbejde med adventurespejd i patruljen og i troppen – og få en forståelse af, hvad adventurespejd er for en størrelse.

4 Adventurespejd

På adventurespejdløb bliver I stillet over for uforudsigelige opgaver og udfordringer, som kræver en del gå-på-mod, omstillingsparathed og et godt sammenhold i patruljen. I kan træne færdigheder og tackling af de forskellige situationer, patruljen kan ende i, ligesom I på forskellig vis kan forberede jer på løbsdeltagelsen. Hæftet indeholder inspiration til et forløb, der kan afholdes over nogle patruljemøder og afsluttes med en patruljetur. Derudover finder I inspiration til metoder og emner, I kan bruge før, under og efter et adventurespejdløb. Det er bare med at komme af sted!


TURPLANLÆGNING

Adventurespejd 5


2. Hvad er adventurespejd? Adventurespejd er kendetegnet ved en unik kombination af mentale og fysiske udfordringer. Af både kreative fantasirammer, eksperimenterende løbsformer, spejdermetoden og et twist af helt særlige ingredienser. Sådan kan man kort definere den spejderdisciplin, som I med dette hæfte i hånden er godt på vej til at bevæge jer ind i. På disse sider får I en kort præsentation af de centrale begreber i adventurespejd, som I vil møde i resten af hæftet. Vilde udfordringer Når I deltager på adventurespejdløb, bliver I udfordret! Udfordret på jeres kreative evner, på jeres fysik, og på hvilke kringelkroge af jeres hjerner, I kan finde ud i, når I skal løse tænkeopgaver. Udfordringerne bringer jer med sikkerhed ud, hvor I ville være på spanden, hvis I ikke havde hinanden med. I vil opleve, hvor meget I kan, når I arbejder sammen – og det er ca. 10 gange så meget, som du selv troede, og 100 gange mere, end din mor troede!

6 Adventurespejd


Kreative fantasirammer Langt de fleste løb arbejder med en kreativ fantasiramme, som I skal sætte jer godt ind i, hvis I ikke vil være bagud fra start. Fantasirammerne er ret unikke for dansk spejderarbejde, og det er udfordrende, at I ikke blot skal løse poster, men også leve jer ind i en fantasifuld historie, når I er pressede – det kræver fokus og tilstedeværelse i voldsom grad. Den særlige ingrediens Der er mange adventurespejdløb, og de er alle vidt forskellige. Om I løber gennem skoven med en flok seniorer lige i hælene, sejler på Vesterhavet i en redningsflåde eller løber o-løb uden andet end åer at navigere efter, så er det alt sammen noget, I kan opleve på adventurespejdløb. Undersøg nøje, hvilke løb der har hvilke særpræg, og glæd jer til at blive overraskede. Adventurespejd og spejdermetoden På adventurespejdløb møder I spejdermetoden. Det er oplevelser, learning-by-doing og friluftsliv på kanten mellem det trygge og det ukendte. I klarer den ikke meget længere end til check-in, hvis I ikke er klar til at arbejde sammen, tage ansvar for hinanden og lade alle komme til orde i patruljens op- og nedture. Hvis I stadig har blod på tanden og mod på at få mudder i håret, så kan I på de næste sider møde adventurespejdmodellen, der kan hjælpe jer i gang med alt det fede adventurespejd, der venter på jer. Adventurespejd 7


3. Adventurespejdmodellen Adventurespejdmodellen består af fire elementer, som alle er del af at deltage på adventurespejdløb. Adventurespejdmodellen er lavet sådan, at I som patrulje har et overblik over de fire faser, man kommer igennem før, under og efter et adventurespejdløb. Modellen rummer både de ting, I skal huske inden løbet, samt hvordan I bedst tackler selve deltagelsen, og så alt det, som er vigtigt efter et løb.

Deltagelsen Alt, der har at gøre med deltagelsen på selve løbet. Det dækker alt fra dagene umiddelbart op til løbet og til, I sidder trætte og er på vej hjem.

Refleksionen Hvad har I lært af at være af sted på løb sammen i patruljen? Både om jeres evner og om hinanden. Hvordan kommer I frem til, hvad I har lært, når I gennemgår pointlisten fra løbet og snakker om jeres fælles oplevelser?

Forberedelsen

Øvelsen

Alt det, som er vigtigt, inden I skal afsted: Hvilket løb skal I vælge? Hvad skal I være opmærksomme på? Hvad er jeres forventninger i patruljen?

Patruljemøder og ture, hvor I øver de ting, som I gennem refleksionen fandt ud af, at I kan blive endnu bedre til. Det kan både være i forhold til jeres samarbejde, færdigheder eller konkrete typer opgaver.

Forberedelse

Deltagelse i løb

Adventurespejdmodellen

Øvelse

8 Adventurespejd

Refleksion


Sådan bruger I modellen: Modellen kan bruges i patruljen til at sikre jer, at I kommer igennem alle faser og får mest muligt ud af at deltage på et adventurespejdløb – og dermed også udvikler jer mest muligt. Ved at bruge modellen som udgangspunkt til at planlægge jeres patruljemøder, sikrer I, at I ikke kommer til at springe en fase over. Hvis ikke forberedelserne er i orden og grundige nok, så er der stor chance for, at det ikke bliver en god oplevelse at deltage. Hvis I ikke tager deltagelsen seriøst, vil I ikke få meget ud af at deltage i adventurespejdløbet. Refleksionen er vigtig, for at I kan finde ud af og sætte ord på, hvordan det er gået, hvad I har fået ud af det, og hvad I har lært om jer selv og især om hinanden i patruljen. Øvelsen under patruljemøder og kurser gør, at I kommer til at udvikle jer både som patrulje og som spejdere. I får også udviklet jeres evner inden for alle de tænkelige og utænkelige udfordringer, som I bliver udsat for. På de næste sider kan du blive klogere på de fire elementer i adventurespejdmodellen. Du kan se, hvordan hvert element er vigtigt for dig og din patrulje, og hvordan I kan bruge modellen, når I skal deltage på ét af de mange adventurespejdløb.

Adventurespejd 9


4. Forberedelse Det bliver både sjovere og lettere at komme igennem udfordringerne på et spejderløb, hvis patruljen har forberedt sig. Hvilke forberedelser man skal fokusere på, afhænger af løbets form, årstiden, samt patruljens ambitioner og erfaringsniveau. Det første spejderløb De enkelte adventurespejdløb er meget afklarede omkring, hvilken type løb de laver, og hvad de forskellige arrangører bag løbene vil og ikke vil. Som deltager kan man derfor tydeligt mærke forskel på de enkelte løb. Det betyder også, at man ikke skal kunne alt til alle løb. Helt konkret er der altså nogle løb, der fokuserer mere på fx at gå langt, mens andre fokuserer mere på håndværk eller tænkearbejde. Omvendt er det værd at huske på, hvordan alle spejderløb er en blanding af discipliner, og at I – heldigvis – aldrig kan vide jer helt sikre på, hvad der kommer til at ske på et spejderløb.

10 Adventurespejd

Hvordan finder man så ud af, hvad man skal kunne på et bestemt løb? Find ud af, hvilke krav der stilles til deltagerne. Det kan både være krav til alder, patruljens størrelse og til jeres fysiske kunnen. Hvis I kender nogle ældre spejdere, der har været af sted på løbet, kan I spørge ind til deres oplevelser. Hvordan har de klaret sig igennem? Har de tips til, hvad I kan øve jer på? Sørg også for at læse løbsindbydelsen grundigt, og gør brug af den info, I kan finde på spejder.dk/adventure, løbets hjemmeside, Facebookside eller på facebook.com/adventurespejd. Tjek også billeder fra tidligere løb og find inspiration i løbsberetninger. Man vælger derfor et spejderløb ud fra, hvilke kompetencer man har som patrulje og som enkelt spejder lige nu, men også hvilke kompetencer, det er realistisk at tilegne sig i fremtiden. Selvom man altså skal være realistisk i forhold til, hvad man kan og ikke kan, er man ikke fastlåst. Man kan træne de ting, man ikke er så god til, og man kan godt deltage på løb, hvor nogle ting er nye. Det vigtigste er blot at være realistisk og begynde planlægningsprocessen i rigtig god tid. Det er også værd at bemærke, at nogle løb helt klart er mere velegnede at deltage på som første adventurespejdløb end andre.


Forventninger til løbet Inden I tager afsted på adventurespejdløb, er det vigtigt at snakke om, hvad I hver især har af forventninger. Det kan både være forventninger til placeringen, men også forventninger til hinanden under løbet. Hvis I på forhånd har haft en god forventningsafstemning, er det et rigtigt godt grundlag for, at jeres samarbejde kommer til at fungere, og at alle får en god oplevelse. Det betyder også ofte, at I kan undgå ærgerlige diskussioner og konflikter undervejs. Det kan også være en god ide at få talt om, hvad I skal gøre i forskellige uventede situationer, uanset om det handler om en slem omgang hjemve eller en forstuvet ankel. I kan eksempelvis stille hinanden spørgsmål som: - Hvorfor deltager vi på løbet? - Hvad vil vi gerne opnå? - Hvor mange kræfter vil vi lægge i det?

Deltagerbrev Et par uger inden løbet vil I typisk modtage et deltagerbrev, som indeholder alle de vigtige oplysninger om netop dét løb, I skal afsted på. Det er meget vigtigt, at alle i patruljen har sat sig godt ind i deltagerbrevet, og at I sammen forholder jer til indholdet. I brevet finder I typisk løbets regler, en liste over ting, patruljen skal medbringe, en intro til løbets historieramme, og alle praktiske informationer i forbindelse med løbet; mødested, løbsstart etc. Hvis I er i tvivl om det, der står i deltagerbrevet, så tøv ikke med at skrive en mail til løbsledelsen. Vær også opmærksom på, at deltagerbrevet kan ændre sig op mod løbet – hold jer derfor altid opdateret, fx igennem løbets Facebookside.

Det kan være en god idé at invitere en erfaren adventurespejder til at hjælpe, fortælle og inspirere. Det kan være en seniorspejder fra gruppen eller nabogruppen.

Adventurespejd 11


Grej og pakning til løbet På adventurespejdløb betyder ens grej lidt mere end på en almindelig weekendhejk. Man er mere afhængig af de forskellige funktioner, og det kan i sidste ende komme til at bestemme udfaldet af løbet. Fodtøj Jeres fodtøj skal være i orden. Det betyder ikke kun noget i forhold til, hvor øm man bliver i ben og ankler, men også i ryggen - og det er noget, man nemt kan mærke i løbet af en hel weekend, hvor man har gået. Vær opmærksom på, hvad støvlen/skoen skal kunne. Skal du have mange kilo på ryggen, skal der være en god solid sål og god støtte omkring anklen. Rygsæk En god rygsæk er som udgangspunkt let, men stærk i rammen og kunne spændes ind omkring livet, således at vægten hviler på hofterne og ikke på skulderstropperne. Forvent, at dine ting bliver våde Kom regn og vandpassager i forkøbet ved at pakke vandtæt, fx ved at bruge drybags. Det kan også være værd at overveje at iklæde sig uld, da det stadig varmer om kroppen, når det er vådt.

12 Adventurespejd

Mad Det er vigtigt, I gør jer grundige overvejelser omkring den mad, I spiser, når I er afsted. Typisk skal patruljen selv stå for mad under hele løbet. Man skal både have reel mad med (som fx pastasalat), men det er også vigtigt at have adgang til hurtig energi (fx chokolade eller nødder). Begræns dig selv Tag aldrig mere med, end at I kan gå samtlige kilometer på løbet uden at ødelægge jer selv. Kan genstanden undværes? Kan man få den samme funktion i et lettere produkt? Organisering Det vigtigste er at have styr på sit grej. Du skal vide, hvad du har, hvor det er, og hvordan det fungerer. Den bedste måde at finde ud af det på, er ved at teste det flere gange. Det kan fx være på træningsture, men den helt åbenlyse måde er ved at tage det med på løb og se, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Er I forsikret? Før I tager afsted på løb, bør hver deltager tjekke sin personlige forsikring. Spørg dine forældre, hvordan du er dækket, og om din forsikring dækker farlig sport – herunder adventurespejd.


ORIENTERING

Ankomst til løbet

Kom så afsted!

Det er vigtigt, I har styr på, hvordan I ankommer til løbsstart. Skal I med tog eller bus? Kan I få en af jeres forældre til at køre jer? Transporten skal være på plads i god tid, så I undgår endnu en stressfaktor lige op til løbet. Husk derfor at købe billetter i god tid eller at få koordineret transporten med jeres forældre. Forsøg at ankomme til løbet i god tid, så der er tid og plads til at få styr på de allersidste ting.

Det kan måske synes som en stor mundfuld at tage afsted på sit første adventurespejdløb, men når løbets start er gået, og de første kilometer er lagt bag sig, så er det bare at give den gas og gøre sit bedste! Foran ligger mange nye oplevelser og udfordringer for dig og din patrulje. På tur nær Jetti, vest for Jotunheimen i Norge.

Adventurespejd 13


5. Deltagelse Når I er af sted på løb, skal I holde hovedet koldt, fokusere på jeres forberedelser og huske at nyde de fede oplevelser undervejs.

humøret og varmen højt. En patrulje med gejst har en bedre udstråling over for postmandskabet, og den gode stemning er essentiel, hvis I skal klare posten godt og overbevisende.

Den gode oplevelse Under løbet er det først og fremmest vigtigt at have det sjovt på trods af de mange forhindringer og problemer, der kan opstå undervejs. Det overordnede mål er at få hele patruljen med til mål, og for at det kan ske, skal I tage et par forholdsregler undervejs. Den første store udfordring er naturen selv. Vejret kan I ikke ændre på, men I kan tilpasse jeres påklædning. Hvis der kommer en pludselig regnbyge, må patruljen stoppe op og finde regntøjet frem. Natten bliver hurtigt lang, hvis I er våde helt ind til kroppen. Det er også vigtigt for den gode oplevelse at holde styr på løbets formelle rammer. Det er især patruljelederens opgave at holde styr på posternes åbne- og lukketider, at holde kortet tørt og at holde nødkuverten et sikkert sted. Derudover er det vigtigt, at alle medlemmer i patruljen ved, hvad der foregår, så der ikke er nogen, der føler sig tilovers. På posten Når I ankommer til posten, starter I med at tjekke ind. Her finder I ud af, hvad der kommer til at ske. Her er det især vigtigt at høre godt efter, hvad der sker i fantasirammen, hvad tidsrammen er, og hvilken intensitet I skal forvente. I kan evt. skrive nogle stikord ned, så I ikke er i tvivl om, hvad opgaven er. Når I har fået instruktion, skal I tage stilling til, om tidsrammen og intensiteten kræver, at I ændrer jeres påklædning. Fx kan det være en god idé at tage en ekstra trøje på, hvis I skal sidde stille i 30 minutter og løse en post i frostvejr, mens I hellere må skifte fra trøje til t-shirt, hvis I skal tonse o-løb i pinsesolen. Når I har taget stilling til jeres påklædning, kan I fordele postens opgaver imellem jer, så alle har noget at tage sig til. Der findes mange slags poster: Madlavning, førstehjælp, raftebyggeri eller noget helt fjerde. I har nok en meget god ide om, hvordan I skal gribe opgaven an fra jeres forberedelse hjemmefra, men ellers er det en rigtig god ide at snakke sammen i patruljen. Kommunikation og strategi er nøgleordene. Gennem hele posten er det især vigtigt at holde 14 Adventurespejd

På nogle løb udleverer man en nødkuvert med fx et detaljeret kort over posterne og telefonnummer til løbarrangørerne. Kuverten er tiltænkt nødstilfælde, og man bliver derfor ofte automatisk diskvalificeret eller trukket i point, hvis man åbner den.


Adventurespejd 15


Mellem posterne Efter udtjekningen bliver der tid til at samle sig igen i patruljen. Sørg for, at alle får spist noget mad, og at drikkedunkene bliver fyldt, inden I begiver jer af sted igen. Imens kan en i patruljen danne sig et overblik over, hvor I skal hen og evt. indtegne den næste post, hvis det er påkrævet. Mens I går, kan I ofte nå at snakke sidste post igennem – hvad gik godt, og hvad gik knap så godt? Og hvad forventer I, der skal ske på næste post i forhold til fantasirammen?

ekstra chokolade med i tasken til netop målstregen. Når I er helt hjemme, skal I få pakket taskerne ud, så I ikke næste weekend opdager den fladtrykte pizzasnegl i bunden af tasken. Derefter skal der tages et velfortjent bad, punkteres vabler, og så er det ellers på hovedet i seng, så I er friske til at fortælle vennerne om weekendens strabadser mandag morgen.

I mål Det sidste skridt er taget, og I kan langt om længe ånde lettet op. Løbet er slut, og det eneste, der er tilbage, er præmieoverrækkelsen og turen hjem. Det er en rigtig god ide for patruljen at få afsluttet weekenden på en god måde. I kan godt give jer selv lov til at fejre gennemførelsen, uanset om resultatet var bedre eller dårligere end forventet. I kan sætte jer ind på en burgerbar og slappe af, eller måske have

Husk at drikke vand

Når du er 1% dehydrere t, fa din fysiske yd lder eevne med 10%. Husk derfor ri geligt med vand.

16 Adventurespejd


6. Refleksion Refleksion er at tænke over de handlinger og oplevelser, som du og din patrulje har oplevet sammen. Refleksion – hvad, hvorfor, hvordan? Refleksion er vigtigt for dig og din patruljes arbejde med at komme fra erfaring til udvikling for jeres deltagelse i adventurespejdløb. Lejrplads øst for Refleksion kan være dine egne løse tanker, men Hurrungange i Norge. Her er let adgang kan også have en mere struktureret form. Der findes til vand, og teltene mange forskellige refleksionsmetoder, deri kan lavningen er beskythjælpe jeres patrulje i gang. tet mod vind. Et eksempel kunne være Bedstemors Lov, som giver dig og din patrulje mulighed for at åbne snakken omkring jeres oplevelser på aktiviteter eller spejderløb. Navngiv jeres udfordring og giv den et lag tæsk Hvis I vil være rigtig skarpe og udvikle jeres patruljesamarbejde, skal I give jeres udfordringer en titel eller et navn. Det kunne fx være kommunikation, førstehjælp eller koder. Når I har navngivet jeres udfordring, kan I placere den midt i en brainstorm og skrive, hvad der bidrog til, at det blev en udfordring. Derefter kan I brainstorme på, hvad I skal gøre for at arbejde med fx førstehjælpsposten.

Bedstemors Lov Det gode ved bedstemor er, at hun er en klog gammel kvinde, der altid kan sige noget positivt på en konstruktiv, kærlig og konkret måde. Desuden er hun også altid god for et råd eller en udfordring! Alle i patruljen skal først nævne mindst to positive ting om patruljens oplevelser på løbet. Derefter nævner alle en udfordring, de har oplevet ved patruljens deltagelse, som I skal arbejde med inden næste løb. Eksempel: ● Du var god til at lytte til resten af din patrulje. ● Det var fedt, at du var i så godt humør under løbet, fordi det gav god gejst til os andre. ● Det vil være cool, hvis du huskede at have fokus på posterne og ikke var så forstyrrende over for dine venner fra de andre patruljer.

Henrik, 14 år “Når min patrulje og jeg har været afsted på løb, har vi en tradition, hvor vi slutter af på McDonalds. Her snakker vi om de oplevelser, vi lige har været igennem, og bliver enige om, hvad vi skal gøre bedre næste gang.”

Adventurespejd 17


Refleksion: Før, under og efter løbet Der er mulighed for refleksion både før, under og efter et adventurespejdløb.

Før løbet: Inden patruljen tager af sted, kan I arrangere et møde, hvor I snakker om det kommende løb, og hvad I forventer af hinanden og patruljen. Forventningsafstemning Hvad forventer I af hinanden: Skal man gå hurtigt? Går man efter at vinde? Eller bare hygge? Hvad vil I have ud af at deltage på løbet? Hvert patruljemedlem kan skrive sit mål for det kommende løb ned og ud fra det gøre sig selv – og patruljen – mere opmærksom på, hvorfor man egentlig deltager Gennemgang af patruljens persontyper Mennesker er forskellige og har forskellige kompetencer. Inden I tager af sted, kan I snakke om, hvad I hver især er gode til, og hvad I er knap så gode til. Det kan være, en af jer er god til at sy, en anden er sej til orientering og en tredje er god til at arbejde i træ. Det kan også være, en af jer altid holder humøret højt, en anden bliver hurtigt træt og en tredje er god til at holde hovedet koldt. Erfaringer Hvis I tidligere har været afsted, kan I snakke om de oplevelser, I havde, og hvad I kunne ændre, så I fik et bedre resultat ikke kun pointmæssigt, men også i patruljedynamikken.

Under løbet : Når patruljen går fra en post til den næste, tilbagelægger I ofte mange kilometer. Mens I går af sted, er der tit tid til at tænke over, hvad der skete på forrige post, og hvordan patruljen kunne have grebet opgaven anderledes an. Snak om, hvad I kan gøre bedre allerede på næste post.

Efter løbet: Det er oplagt at bruge hjemturen til at reflektere over jeres oplevelser. En måde at gå mere i dybden efter et løb, er at arrangere et patruljemøde med fokus på refleksion.

18 Adventurespejd

Mathilde, 13 år “Halvdelen af løbet foregår alligevel mellem posterne, så der er masser af tid til at snakke om det, man lige har oplevet.”


Sådan gør I: Refleksionsmøde i patruljen Inden mødet skriver I hver især en liste over de gode og mindre oplevelser, I havde på løbet. Disse kan danne ramme om en indledende snak om løbet. Før mødet kan patruljelederen kontakte løbsledelsen og se, om I kan få tilsendt postbeskrivelser og pointlister. De indhentede postbeskrivelser bliver så gennemgået på mødet, så alle husker posterne bedre. Skriv derefter hver post ned på en post-it. Arrangér posterne på en linje, hvor den post, som gik bedst, er øverst, og den post, som gik værst, er nederst. Gennemgå først posterne nedefra og snak om, hvad der skete på posterne, og hvad I kan gøre bedre næste gang. Til sidst bliver de poster, som gik bedst, gennemgået, og her er det vigtigt at få snakket om de ting, som fungerede i patruljen og hvorfor. I kan afslutte mødet med at tale om jeres fremtidige deltagelse på løb og jeres forberedelse i patruljen. I kan undersøge andre løb og tale om, hvilke løb I hver især kunne tænke jer at deltage i næste gang.

Refleksion skaber udvikling Refleksion handler ikke altid om at udvikle patruljen til at få flere point, men også om at skabe en god gruppedynamik og få nogle gode oplevelser, så patruljens medlemmer kender hinandens grænser og færdigheder. Når patruljen kender hinanden, vil I måske have en sjovere oplevelse på spejderløbet eller aktiviteten, som også kan gøre, at I klarer jer bedre. Her er nogle forskellige refleksionsspørgsmål, der kan danne grundlag for, at I kommer til at kende hinanden og jer selv bedre: Personlige refleksioner: Hvordan opførte jeg mig på løbet? Hvad er mine svagheder? Hvordan kan jeg arbejde med mine svagheder? Hvornår var jeg en god patruljekammerat? Hvilke ting/poster er jeg god til? Hvilke ting/poster var jeg knap så god til? Patruljens refleksioner: Hvordan gik det i forhold til jeres forventninger, og hvorfor? Hvorfor gjorde og reagerede I, som I gjorde?

Adventurespejd 19


7. Øvelse Når I har fundet frem til, hvilke ting patruljen er rigtig god til, og gennem refleksion har opdaget, hvor I har mulighed for at blive bedre, så er det vigtigt, at I øver jer – ellers når I ikke videre i jeres udvikling. Man siger, det kræver 10.000 timers træning at blive ekspert inden for et bestemt område. Så lang tid behøver du ikke investere for at få noget ud af adventurespejd og blive god til det. Ved at fokusere på at træne jeres færdigheder og fintune formen, kan I nå rigtig langt ved en forholdsvis lille indsats. Inden I pakker regntøjet, finder vandrestøvlerne frem og spænder rygsækken på til næste løb, kan det godt være en idé at gøre lidt ved den fysiske form. Der er masser af muligheder for at komme i form til spejderløb og samtidig få mudder på tøjet og smil i patruljen. På tropsmødet er der rig mulighed for at træne både pionerings- og forhindringsbaneskills. Hvorfor ikke bruge et møde på at designe og bygge jeres egen forhindringsbane og så se, hvilken tropspatrulje der er hurtigst til at gennemføre den sammen? Er det for let, så fyld en tung rygsæk og slæb den med.

20 Adventurespejd

Træn jeres orienterings-skills Noget af det vigtigste, man kan træne til adventurespejdløb, er orientering. Dels forbedrer I jeres færdigheder med kort og kompas, og dels er I fysisk i gang og bliver bedre til at bevæge jer effektivt og hurtigt i terrænet. I kan fx overveje at tage på o-løb i jeres lokale skov ved hjælp af hjemmesiden ’Find vej i’. Her kan I finde orienteringskort og poster, der er sat ud i skoven på forhånd. Klik forbi findveji.dk, spænd løbeskoene og find kompasset frem til næste møde! Måske er der nogen i lokalområdet, der er endnu sejere til orientering end din tropsleder? Tag patruljen med ned i den lokale o-løbs-klub og spørg, om I må være med på en introaften. De er som regel ret skrappe til at finde den hurtige vej gennem krattet, så hvorfor ikke samarbejde? Digital orientering Er I mere til teknologi og nørderi, kan I træne jeres GPS-færdigheder ved at tage på geocaching. Geocaching er en gigantisk international skattejagt, hvor man finder vej ved hjælp af hints og en app på telefonen. Måske ligger der en gemt GPS-skat lige bag naboens hæk? Download fx appen ’Geocaching’ eller log på geocaching.com for at se, hvor du kan bruge GPS’en til at lede efter overraskelser i dit lokalområde.


Fokusér på jeres forbedringspotentiale Det er oplagt at bruge nogle af jeres ugentlige møder eller en patruljetur på at øve jer i nogle af de udfordringer, I kan møde på et adventurespejdløb. Fokusér jeres kræfter dér, hvor der virkelig er plads til forbedring. Uanset om det så er inden for syning på den kreative post, gastronomi på madposten, eller om det er jeres interne samarbejde og kommunikation, når I er pressede. På den måde skaber I mulighed for et endnu mere vellykket løb næste gang, I skal afsted. Det er gennem øvelse, I bliver klar til at gå i krig med udfordringerne og give den en skalle. Øvelse gør mester Husk, at man sjældent ved, hvad der kommer til at ske på et adventurespejdløb: I kommer næppe til at øve jer i at fremstille kunstværker fra romantikken, mens I kun må kommunikere med hinanden gennem tegnsprog og skyggedans! Men jeres øvelse vil stadig give jer en masse grundlæggende færdigheder og erfaring, som med garanti vil gavne både jeres pointscore og den samlede oplevelse af at være af sted. Øvelse gør som bekendt mester. Husk også at læse kapitlet møder og ture, hvor I finder en række konkrete forslag og ideer til, hvordan du og din patrulje kan udvikle jer og blive bedre.

Adventurespejd 21


8. Mere end tilfældig tivolispejd Adventurespejd er ikke bare en tilfældig blanding af sjove opgaver, natløb og konkurrence. Arrangørerne får mange vilde ideer, og selvom man måske ikke opdager det, så overvejes der mange ting, inden ideerne bliver til den virkelighed, I oplever på posterne. Hvorfor foregår adventurespejd altid i sjak eller patruljer? En del af spejdermetoden er at arbejde med patruljer. Det er ikke en tilfældig god idé, men derimod et helt bevidst valg, fordi man har fundet ud af, at det er en god måde at udvikle sig på for det enkelte menneske. Russeren Lev Vygotskij har forklaret det smarte ved patruljesystemet med et begreb, han kalder “zonen for nærmeste udvikling”: Der er nogle ting, du sagtens kan klare, når du bare er dig selv, og du befinder dig i din grønne “tryghedszone”. Det kunne f.eks. være at snøre dine snørebånd, binde et dobbelt halvstik eller stave dit navn med morse. Lige uden for din tryghedszone ligger den gule “zone for nærmeste udvikling”, som er den zone, hvor du ikke helt behersker udfordringen, men måske kan klare den alligevel og udvikle dig, fordi du har din patrulje med. Det kunne fx være, at dine evner for at svømme ikke er helt vilde, men at du med patruljens hjælp alligevel klarer vandpassagen, fordi du får hjælp til at pakke din taske vandtæt og lærer at bruge den til at holde dig oppe, mens du svømmer. Uden for zonen for nærmeste udvikling finder du den røde “utryghedszone”. Her er det ikke rart at være, og selvom du har patruljen med, så er det ikke sikkert, du lærer noget som helst, fordi du er vildt utryg ved at skulle hoppe igennem o-løbet på kanten af Lillebæltsbroen på en kængurostylte. Patruljen eller sjakmakkeren er med til, at du kan befinde dig i zonen for nærmeste udvikling, når du er på løb. Det er det, man populært kalder 2+2=5, fordi I alle kan mere, når I supplerer hinanden.

22 Adventurespejd

Utryghedszonen Udviklingszonen

Tryghedszonen


Adventurespejd 23


Hvordan finder arrangørerne ud af, hvad der skal ske på posterne? Alle adventurespejdløb er vidt forskellige, men fælles for dem alle er, at de har udfordringer, som både er mentale og fysiske. Målet er at få skabt et helt løb, hvor man undervejs får udfordringer af så forskellig slags, at alle i patruljen prøver at være i “flow”. Amerikaneren med det mundrette navn Mihaly Csikszentmihalyi har beskrevet, hvordan man som menneske er i flow, når man oplever den perfekte balance mellem de udfordringer, man møder, og de færdigheder, man har. Er man mester i pionering, bliver det kedeligt at binde råbåndsknob, men har man aldrig klatret før, kan det være angstfremkaldende at skulle klatre 20 meter op ad en klatrevæg. På spejderløbene prøver arrangørerne at finde på opgaver, som udfordrer alle patruljens forskellige færdigheder. Det er derfor, man på løb oplever vildt mange forskellige Ledere og tropsspej- kreative, fysiske og mentale udfordringer. er forskel på, hvornår hver enkelt af jer dere fra 1.Der Gjentofte gruppe hygger om i flow, men ved at udnytte hinandens oplever at være bålet under en kanotur styrker vil I faktisk ofte kunne opnå flow som patrulje. i Sydsverige. Det sker, når I rammer en opgave, som er præcis så udfordrende, at I kun kan klare den gennem samarbejde.

Flow

Udfordring Angst

Kedsomhed

Færdigheder

24 Adventurespejd

Hvorfor bruger løbene tid på fantasirammer og historier? Det er ikke sikkert, at det lige giver mening for jer, hvorfor I fx skal hjælpe Tintin med at fange bjørnebanditter eller knokle en hel weekend med kopivarer i et fiktivt Kina. Men de kreative fantasirammer er en del af det helt unikke ved adventurespejd. På adventurespejdløbene, der tit har en spændende optakt, er der nemlig tid til at skabe nogle unikke rammer på posterne, og det er muligt at skabe en mere levende og fantasifuld fortælling, end I lige kan nå på en hverdagsaften. Faktisk er det sådan, at jo ældre man bliver, og jo mere man har gået i skole, jo mindre bliver ens forestillingsevne og mulighed for at tænke ’ud af boksen’. Simpelthen fordi vi mister vores frie forestillingsevne til fordel for en mere realistisk tænkemåde. At I engang imellem bliver tvunget til at bruge fantasien og leve jer ind i en fantasiramme for en weekend, kan måske være med til at holde den kreative del af hjernen åben. Og det er altså ikke den værste egenskab, man kan træne!


9. Inspiration til møder og ture I kan selv afholde mindre adventurespejdmøder eller –ture, hvor I træner jeres færdigheder og får udfordret og udviklet jeres samarbejde i patruljen. Det er vigtigt at huske, at adventurespejd indeholder elementerne: - Fantasiramme - Samarbejde - En evaluering af indsatsen For at gennemføre et godt adventurespejdmøde eller en adventuretur er det vigtigt at have disse elementer med. Temaløb: På tur med den russiske mafia Du og en anden i patruljen kan arrangere et løb for resten af patruljen, hvor det overordnede tema er den russiske mafia. Her følger ideer til, hvad forskellige poster på jeres patruljetur kan handle om.

Post 1: Lav en æske med et skjult rum For at skjule vigtige papirer fra politiet, er det nødvendigt at fremstille en æske med et skjult rum. Patruljen skal sammen lave en æske med skjult rum, enten lavet af træ eller ved at indbygge et skjult rum i en allerede lavet beholder. For at understrege stemningen kan I finde noget udklædning i gruppens udklædningskasse. Når resten af patruljen er færdig, kan I vurdere deres arbejde og fortælle dem, hvad der gik godt og skidt. Post 2: Finere avanceret madlavning med Chéf Vladimir På denne post skal spejderne udfolde deres gourmetegenskaber i et russisk landkøkken. Forretten er blinis med kunstig kaviar (søg efter opskrifter på kunstig kaviar), hovedretten er brød bagt i en gryde ovenpå friske kviste samt fisk på planker. Til dessert er der managryn med råcreme.

Når du er ude i naturen, kan du nemt bage nogle ret gode boller i en gryde. Du skal bruge en gryde med låg. I bunden lægger du friske grene, som du knækker til, så de kan ligge i gryden – laget skal være omkring 5 cm tykt. Oven på grenene lægger du et stykke bagepapir og derpå det, du skal bage. Du sætter gryden på bålet. Det kan være sværere at bage over bål end i en alm. ovn derhjemme. Sørg derfor regelmæssigt for at tage gryden af bålet og kig til, hvordan bagningen går. Du skal bruge: En lille gryde med låg Nogle friske grene Et stykke bagepapir Dej Et bål, gerne med gløder Adventurespejd 25


Post 3: Spetsnaz træningslejr For at udfordre de andre i patruljen kan du lave en forhindringsbane, som resten af patruljen skal gennemføre på tid. Sørg for at bruge en masse forskellige forhindringer, som ikke kun udfordrer på det fysiske, men også på samarbejde og opfindsomhed. Disse kunne være: - Balancegang på bom - Løft en tung patruljekasse med taljetræk - Kom over å med 2 rafter - Løb igennem mose med bildæk - Kom over høj bom ved hjælp af samarbejde En observatør kan overvåge resten af patruljen gennemføre og komme med feedback til samarbejdet, når banen er gennemført. Post 4: Kom uset igennem fjendens linjer Start med at dele patruljen op i to, eller inviter eventuelt en anden patrulje med i legen. Nu skal den ene del afpatruljere et område, som er tegnet ind på et kort. Det andet hold skal nu komme igennem området uden at blive fanget af det første hold. Hvis holdet fanges, skal de prøve at skjule en række genstande, som de har fået udleveret på forhånd. Kommer holdet igennem uden at blive fanget eller med genstandene i god behold, vinder de.

Overordnet inspiration og idéer For at bruge adventurespejd på jeres møder og ture er det vigtigt, at I overvejer, hvordan I forvandler et almindeligt møde eller en almindelig tur til en adventuretur eller -møde. Det kan gøres ved at introducere følgende ting: Historieramme Bring en historieramme ind i aktiviteterne. Fx gennem udklædning eller ved at fortælle en god historie som passer til posten. Udfordrende aktiviteter Sørg for at lave aktiviteter, som udfordrer dine patruljemedlemmer. Gerne mere, end I plejer at gøre! Samarbejde Sørg for at planlægge aktiviteter, så de lægger op til en høj grad af samarbejde. Nye oplevelser Adventureaktiviteter er nogle, man husker, og som der kommer gode historier ud af. Det kan være en sjov oplevelse, at patruljen klarede en opgave ekstra godt, eller at der var en fantastisk stemning på en post.

Adventurepspejd-ligaen Hvis I får blod på tanden, så findes der en hel liga for adventurespejd. Konkurrenceelementet i adventurespejd-ligaen har til formål at motivere til at gøre en ekstra indsats. Det stimulerer også historiefortællingerne om de fælles oplevelser. Samtidig giver konkurrenceelementet deltagerne en ramme at måle sig op imod, og dermed øge motivationen til at yde sit ypperste på hvert løb. Det er en mærkelig tvetydighed der gør, at det er fedt at deltage i et adventurespejdløb. Undervejs er det ikke nydelse, der kendetegner oplevelsen, idet forløbet er både hårdt og udmattende. Det er til gengæld oplevelsen af tilfredshed, der giver succesoplevelsen bagefter, når man har fuldført de mål man satte sig for og klaret sig godt. Denne følelse styrkes ved at tilføje et konkurrenceelement til de patruljer, som foruden dysten mod sig selv gerne vil måle sig op imod andre adventurespejd-patruljer. Læs meget mere om de enkelte løb og hvordan din patrulje deltager på liga.adventurespejd.dk

26 Adventurespejd


Tag afsted! Toget bliver mere og mere fyldt. Fyldt med vandrestøvler, rygsække og en forventningsfuld summen. Hvad kommer der til at ske? Man kan mærke spændingen og nervøsiteten brede sig ned gennem toget. Patruljerne kontrollerer for 17. gang, om de nu også har husket alt, der står i deltagerbrevet, og om de har mad nok med til at kunne holde sig kørende hele løbet. Aftaler, hvordan de skal sikre sig, at de ikke går forkert mellem posterne. Du kan mærke nervøsiteten komme; kan du holde dig vågen længe nok efter en nat, hvor du nærmest ikke har lukket et øje på grund af ren spænding op til løbet? Fornemmelsen i maven; du aner ikke, hvad de næste 36 timer vil byde på, hvad der skal ske, og hvor du ender. Det eneste, du ved, er at det bliver en weekend, du sent vil glemme.

Mere inspiration: Læs mere om adventurespejd på spejder.dk/adventure og facebook.com/adventurespejd eller se mere på Adventurespejdligaen på liga.adventurespejd.dk.

Adventurespejd 27


ISBN 9788791923395

9 788791 923395