__MAIN_TEXT__

Page 1

NAŠE NOVICE Regionalni informativni časopis

Letnik 12 / Številka 1 / Februar 2021

Z VAMI ŽE 12 LET

www.specom.si

BLED / BOHINJ / GORJE / JESENICE / KRANJSKA GORA / RADOVLJICA / ŽIROVNICA

Več na 2. strani EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA EKONOMSKA GIMNAZIJA

EKONOMSKI TEHNIK

MEDIJSKI TEHNIK

Skupaj na poti v prihodnost Spremljajte nas na

www.egss.si

egss.radovljica

INFORMATIVNI DNEVI 2021 (4.-12. stran)


NAŠE NOVICE

2

ŽIROVNICA

ČASOPIS, KI POVEZUJE

Pot kulturne dediščine letos virtualno Praznovanje slovenskega kulturnega praznika bo v rojstnih krajih dr. Franceta Prešerna letos potekalo na drugačen način. Trenutne razmere nam žal ne omogočajo, da vas povabimo na tradicionalni pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica, zato smo se odločili, da to leto mi pridemo k vam! Pridružite se nam 8. februarja, ko bo na spletu potekal Virtualni pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica. Na pohodu po eni najstarejših slovenskih tematskih poti vas bo spremljal sam France Prešeren v podobi animiranega lika. Ste za potep iz Vrbe v vasi pod Stolom? V kraje, v kjer se je poleg našega velikega poeta rodila še cela vrsta izjemnih Slovencev? V družbi Franceta Prešerna odkrijte, kdo so bili in kdo ve, morda vas vzdolž poti preseneti tudi kakšna lepa slovenska pesem. Prešernega dogajanja vsekakor ne bo manjkalo, saj je France v domače kraje povabil uveljavljene umetnike, ki so za nas pripravili pester kulturni program. Z nami bodo Aleksander Mežek, Boštjan Gorenc-Pižama, Rok Terkaj-Trkaj, Irena in Leon Leskovšek in Me­ šana pevska skupina Dr. France Prešeren Žirovnica. V pozdravnem

V Prešernovi rojstni hiši v Vrbi govoru nas bo, kor vsako leto nagovoril župan občine Žirovnica, Leopold Pogačar, nastopili pa bodo tudi otroci iz Osnovne šole Žirovnica. S ključnikom #kulturadialoga v Žirovnici vabimo k soli­ darnosti in prijaznemu kulturnemu dialogu s katerim bi radi počas­ tili spomin na največjega slovenskega pesnika. Bodite z nami 8. februarja 2021, ko bo od 8. ure dalje, na splet­ ni strani www.visitzirovnica.si, Facebook in YouTube kanalu Visit Žirovnica potekal virtualni pohod po Poti kulturne dediščine Ži­ rovnica. Organizator dogodka je Zavod za turizem in kulturo Žirovnica v sodelovanju z Občino Žirovnica in Ministrstvom za kulturo Repub­ like Slovenije. Zahvala produkcijskemu studiu Invida in vsem so­ delujočim. Petra Kržan

Slovenski kulturni praznik v Gornjesavskem muzeju Jesenice

V imenu Občine Radovljica vam čestitam ob slovenskem kulturnem prazniku. Vabim vas k ogledu proslave, ki bo na ogled na občinskih spletnih straneh www.radovljica.si od sobote, 6. februarja, od 19. ure.

V ponedeljek, 8. februarja 2021, na slovenski kulturni praznik, je obisk naših muzejev za vse obiskovalce BREZPLAČEN. Od 9. do 16. ure vabimo na ogled: - Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, z novo razstavo ob stoletnici Turistovskega kluba Skala (vodenje ob 15. uri), - Muzeja Kranjska Gora v Liznjekovi domačiji, z razstavo Mavrič­nost kulinarike Doline in - galerije v Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah, z novo fotografsko-dokumentarno razstavo Ustvarjalci časa II. Obenem vas vabimo na spletno stran Gornjesavskega muzeja Jesenice, kjer bomo predstavili: - novo fotografsko-dokumentarno razstavo Ustvarjalci časa II. Razstava obeležuje 50-letnico novinarske poti Janka Rabiča, ki je na ogled v Kolpernu na Stari Savi in - spletno videodelavnico izdelave pehtranovih štrukljev ob razstavi Mavričnost kulinarike Doline, ki je na ogled v Muzeju Kranjska Gora v Liznjekovi domačiji. Predstavitvi bosta dostopni na naslovu www.gmj.si. Vabljeni k ogledu!

NAŠE NOVICE. Informativni časopis Zgornje Gorenjske (Občine Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radov­ljica in Žirovnica); ISSN 1855-8895; izhaja mesečno, brezplačno ga prejemajo naključno izbrana gospodinjstva; letnik 12, številka 1, izid: 5. 2. 2021; izdajatelj: SPECOM d.o.o.; odgovorni urednik: Bojan Rauh; stalni sodelavci: Matjaž Koman (Žirovnica), Monika Sušanj (Jesenice), Karmen Sluga (Kranjska Gora), Branka Smole (kultura), Matjaž Klemenc, Siniša Uroševič (šport); naslov ured­ništva: SPECOM d.o.o., p. p. 39, 4240 Radovljica; elektronski naslov: specom@specom.si; trženje oglasnega prostora: 04/53 18 636, 040/ 202 384; e-naslov: specom@specom.si; NAŠE NOVICE so vpisane v razvid medijev Mi­nistrstva za kulturo RS pod zaporedno št. 1504.


NAŠE NOVICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

V SREDIŠČU: MATJAŽ KOMAN

3

Kulturni praznik »malo« drugače Koronavirus je močno spremenil naše življenje v preteklem letu. Na vsem področjih življenja in dela je drugače kot prej, kulturni dogodki so le spomin, a upanje, da bo kmalu spet drugače, moramo ohraniti! O tem, kako se kulturniki spopadajo z nas­ talo situacijo, ki ji še kar ni videti konca, smo se pogovarjali z Matjažem Komanom, direktorjem Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. Koronavirus je močno zaznamoval in spremenil naše življenje tudi na področju kulture. Ni prireditev, tudi muzeji so bili v zadnjem času komaj kdaj odprti! V letu 2019 smo beležili rekordno števi­ lo obiskovalcev tako v rojstnih hišah na Poti kulturne dediščine Žirovnica, kot tudi močno povečan obisk prireditev, ki jih or­ ganiziramo (Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom & prijatelji, Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo, 8. februar – Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica itd.) ter močno povečanje turističnih nočitev v desti­ naciji Žirovnica. Samo Prešernovo rojstno hišo je v letu 2019 obiskalo preko 20.000 obiskovalcev. Seveda, epidemija je to vse obrnila na glavo. Za leto 2020 so bile naše pričakovanja glede obiska še večja, tako pa smo beležili upad na teh področjih. Naj pa omenim, da smo v poletnem času (julij in avgust) 2020 beležili največji obisk obisko­ valcev v poletnih časih zadnjih 10 in več let. Torej, menim, da imamo zelo zanimive vse­ bine in zato upamo, da ko se bo situacija z epidemijo umirila, bo tudi obisk ponovno zaživel.

Matjaž Koman, direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica

Prav gotovo si lani februarja niti v sanjah niste predstavljali, da so bile prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, ki ste jih izvedli, morda zadnjič v izvedbi kot mnoga leta dotlej? 8. februar 2020 je bil zadnji dogodek v tem letu, torej pred epidemijo v Sloveniji, ki smo ga lahko organizirali brez zadržkov in v skla­ du z novo vizijo. Rezultat je bil nad našimi pričakovanji, saj smo beležili največ obisko­ valcev do sedaj. Na pohod se je odpravilo preko 2.000 pohodnikov, Vrbo pa je ta dan obiskalo več kot 5.000 obiskovalcev. Kako v obdobju koronavirusa izgleda praznovanje letošnjega kulturnega praznika? Ker trenutno ne moremo organizirati do­ godkov, smo se odločili, da v sodelovanju z Občino Žirovnica in Ministrstvom za kul­ turo pripravimo Virtualni pohod po Poti kul­ turne dediščine Žirovnica.

Gotovo ste že naredili strategijo, kako bo odslej v praksi izgledala ponudba vašega Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, ko se umiri epidemiološko stanje? V skladu z vizijo, ki izpostavlja preudarno ohranjanje kulturne in naravne dediščine, in cilji, ki stremijo k trajnostnemu razvoju, se usmeritev nadaljnjega razvoja Žirovnice osredotoča na tri temeljna področja: traj­ nostni – odgovorni turizem, kulturni turizem in aktivni turizem. Naš cilj je, da v nasled­ njih petih letih ustvarimo pogoje za razvoj novih trajnostno naravnanih turističnih po­ nudnikov in s tem dodatna delovna mesta, seveda v sodelovanju z občino, lokalnimi ponudniki, društvi, zainteresirano javnostjo in povezovanjem v širšem prostoru, kot je na primer Skupnost Julijske Alpe. V prihodnjem letu se bomo spričo aktual­ nih okoliščin osredotočali predvsem na pri­

Na pohod po eni najstarejših slovenskih tematskih poti se boste 8. februarja 2021 lahko podali kar preko spleta. S ključnikom #kulturadialoga pa v Žirovnici vabimo k solidarnosti in prijaznemu kulturnemu dia­ logu s katerim bi radi počastili spomin na največjega slovenskega pesnika. Pridružite se nam na Virtualnem poho­ du po Poti kulturne dediščine Žirovnica 8. februarja 2021 od 8. ure na spletni stra­ ni www.visitzirovnica.si, Facebook in YouTu­ be kanalu.

pravo terena za ponovni zagon turizma. Pri tem naj izpostavim dva projekta, oblikova­ nje kolektivne blagovne znamke Žirovnica in kataloga urbane opreme za Žirovnico. S prvim želimo razviti blagovno znamko, ki bo pod skupnim imenom združevala produkte lokalnih ponudnikov, omogočala njihov skupni nastop na trgu in promoci­ jo. Za zagotavljanje kakovosti bodo morali produkti pridobiti certifikat, o čemer bo od­ ločala zunanja strokovna komisija. Med načrti za prihodnje leto naj omenim še pripravo idejne zasnove za prometno uredi­ tev Završnice s parkirišči, info točko in ure­ ditvijo prometa proti Valvasorjevemu domu in Domu pri izviru Završnice ter obnovo se­ daj že zastarele Čopove spominske sobe, ki ponuja edino samostojno razstavo o življe­ nju in delu Matije Čopa v Sloveniji itd. Druženje in ob tem spoznavanje kulturne dediščine je bilo doslej moto vsakega obiska katerekoli od vaših zanimivosti! Kako glede tega zaživeti na novo? Srečevanje v živo, obiskovanje muzejev in dogodkov je zdaj nemogoče. Seveda lahko delno stvari premestimo na splet, vendar gre to predvsem za začasno rešitev. Zdaj je čas za razvoj odgovornega turizma – usmerjamo se v razvoj butične, trajnostno naravnane destinacije. Bojan Rauh


NAŠE NOVICE

4

INFORMATIVNI DNEVI 2021

ČASOPIS, KI POVEZUJE

Predstavitve srednjih šol na daljavo Informativni dan za srednje šole bo potekal v dveh terminih, in sicer v petek in soboto, 12. in 13. februarja 2021 za vse srednje šole po Sloveniji. Predstavitve srednjih šol v sklopu informativnih dni bodo letos potekale na daljavo, preverite pa na svojih želenih šolah, ob kateri uri so in preko katerega kanala. Na večini šol se bodo v petek odvijali ob 9. in 15. uri, v soboto pa ob 9. uri. Predlagamo, da dobro premislite in izkoristite informativni dan za srednje šole, saj boste zagotovo dobili informacije, ki vas zanimajo. Gorenjska ponuja s svojimi izobraževalnimi ustanovami na Jeseni­ cah, v Radovljici, v Kranju, v Strahinju, v Škofji Loki in na Bledu pes­ tro izbiro izobraževalnih programov, ponudbo dopolnjuje tudi Sred­ nja gozdarska in lesarska šola iz Postojne. Večina njih se predstavlja v tokratni številki Naših novic in morda bodo prav te informacije do­ končno nagovorile katerega od mladih bralcev k dokončni odločitvi kam naprej. Zadnji dan za prijavo za vpis v srednjo šolo je 2. april. Na informativnih dnevih ne pozabi vprašati, kar te zanima o šoli –Ali pouk poteka v turnusih, kakšen je urnik? Kako je s hrano v šoli? Imajo na šoli garderobo, telovadnico? Kakšne so izvenšolske dejavnosti in obvezne izbirne vsebine? Praksa? Kateri tuji jeziki so na izbiro? Ali šola izvaja 5. predmet na maturi in kakšne poklice lah-

ko opravljate? Katere dijaške statuse imajo lahko dijaki? Kakšne dosežke dosegajo dijaki in katere projekte izvajajo? Kakšen je osip, omejitev vpisa? Kakšno je dijaško organiziranje? V teh dveh dneh si oglejte dijaške domove, ki bodo svoje domove prav tako predstavljali na daljavo. Če pa ne boš bival v dijaškem domu, pa si preberi, kako do mesečne vozovnice. Predlagamo ti, dragi bodoči dijak, da se pozanimaš, kako lahko pri­ dobiš štipendijo. Preberi vse o državnih in Zoisovih štipendijah. Ne pozabi tudi na kadrovske štipendije, ki ti po novem zakonu prinašajo zaposlitev po končanem študiju, ter najnovejše – štipendije za deficitarne poklice. Skoraj vsaka šola oziroma fakulteta v Sloveniji ima tudi svojo spletno stran, ki ti nudi veliko informacij (predstavitev programov, obšolskih dejavnosti, omejitev, komentarje dijakov in študentov, ki so šolo obis­ kovali ter mnenja učiteljev). Želimo ti dobro odločitev!

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom Dnevi odprtih vrat: 30. januar–11. februar Informativni dan: 12. in 13. februar

vpis.stanislav.si


NAŠE NOVICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

INFORMATIVNI DNEVI 2021

5

NA POTI V PRIHODNOST

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica Odštevajo se dnevi, ko učenci devetega razreda in dijaki zaključnega letnika sprejemajo odločitev o nadaljnjem šolanju. Večina je že odločena in ima jasno zastavljene izobraževalne cilje ter pozna poklice, ki so ji blizu in jih želi opravljati. Za začetek je pomembno izbrati ravno prav zahteven in vsebinsko ter interesno zanimiv program, ki bo mladostnika usmerjal in spodbujal k dejavnostim, ki jih bo z zanimanjem, dobro voljo in zavzeto opravljal. Na EGSŠ Radovljica izobražujemo v treh programih: ekonomska gimnazija (EG), ekonomski tehnik (ET) in medijski tehnik (MT). Programi se med seboj prepletajo, vsi udeleženci v izbirnem delu pridobivajo tako ekonomske kot medijske vsebine, kar bogati po­ samezen program in mu daje posebno vrednost. Program EKONOMSKE GIMNAZIJE je poseben v tem, da poleg splošne podlage za študij nudi tudi ekonomsko-poslovno znanje. Po uspešno opravljeni splošni maturi dijaki nadaljujejo šolanje na izbranih visokošolskih programih. Programa EKONOMSKI in ME­ DIJSKI TEHNIK pa razvijata strokovno znanje in spretnosti ter dija­ ke usposabljata za neposredno zaposlitev po končanem 4-letnem šolanju, saj z opravljeno poklicno maturo pridobijo poklic, lahko pa se odločijo za nadaljevanje študija. Predmetniki programov EGSŠ vsebujejo visok odstotek znanja iz uporabe in razvijanja IKT, kar udeležencem izobraževanja omogo­ ča dostop do raznovrstnih področij, s katerih izhajajo aktualni in bodoči poklici. Dijaki se bodo znašli na področju upravljanja virov, financ, trženja, oblikovanja izdelkov, v filmski in grafični industriji ter v svetu podjetništva in tako pomembno prispevali k razvoju in uveljavljanju slovenskega gospodarstva v svetu. Dijaki ob podpori mentorjev v izvenšolskih dejavnostih razvijajo tudi mnoge druge talente, npr. igrajo v gledališki skupini, pišejo za šolski časopis in sodelujejo na literarnih ter likovnih natečajih, sodelujejo na tekmovanjih v znanju ali športu, ustvarjajo vsebine za šolski radio ipd. EGSŠ je moderno opremljena šola, ki mladim nudi dobre pogoje šolanja v specializiranih učilnicah. Z novo opremljenimi prostori v mansardi in spremljajočo infrastrukturo smo izboljšali kakovost in razpoložljivost učnega okolja. V pogojih epidemije in šolanja na daljavo smo prav vsem dijakom ponudili možnost dostopa do šolskih računalnikov in ustrezne pro­ gramske opreme. Šolanje kontinuirano poteka, seveda z drugačni­

mi pripravami in s prilagoditvami v novih okoliščinah. Odzivi dijakov in staršev prispevajo k učinkovitemu izvajanju načrtovanih nalog. V času izobraževanja na daljavo smo razvili nove principe poučeva­ nja, ocenjevanja in priprav ter uporabe e-gradiv. Njihova uporabna vrednost se bo sčasoma lahko še dopolnjevala in bo v posebnih okoliščinah služila dijakom, ki zaradi statusa športnika ne morejo vedno sodelovati pri pouku. Ob zavedanju izgub in primanjkljajev, ki jih je zlasti na področju medsebojnih stikov povzročila vsesplošna epidemija, iščemo nove načine za ohranitev povezanosti. Ob organiziranih priložnostih se izražajo kreativne ideje in sprejemajo pomembne odločitve za raz­ voj in napredek šole in programov. Sledimo potrebam časa, upo­ rabnikom naših izobraževalnih storitev in udeležencev vzgojnoizobraževalnega procesa. Korona kriza prinaša nove izzive. Učno-vzgojni proces in spremlja­ joče dejavnosti bomo v bodoče lahko izboljšali tudi na račun novih spoznanj. Izkušnja nas uči, da je uporaba sodobnih informacijskih tehnologij na vseh področjih izvajanja učno-vzgojnega procesa te­ meljna in nujna ter v določenih pogojih dela, poslovanja in življenja nasploh lahko celo bolj smiselna in ekonomična, pa tudi bolj traj­ nostna in okolju prijazna. Dijaki so nove pristope v izobraževanju hitro sprejeli. Uporabna vrednost novega znanja in veščin ter nov način dela na daljavo pa je prepričala ne le nove generacije učiteljev, pač pa so jih osvojili tudi izkušeni in utečeni učitelji. Čas bo ob analizi šolanja na daljavo pokazal, kaj in na katerih pod­ ročjih smo izgubili in kje pridobili. Krepili bomo tisto, kar je dobro in učinkovito, ter pridobitve unovčili na področju medsebojnih od­ nosov, podpore in pozornosti. Ksenija Lipovšček, ravnateljica EGSŠ Radovljica


6

NAŠE NOVICE

INFORMATIVNI DNEVI 2021

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj (GFP) Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo vpisovali v šolskem letu 2021/22 v NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE. Tako kot do sedaj bomo vpisali tudi dva oddelka gimnazije, dva oddelka ekonomske gimnazije in en športni oddelek ekonomske gimnazije, ki je edini športni oddelek v Sloveniji v strokovnih gimnazijah. Vsi programi se zaključijo s splošno maturo. Na GFP se trudimo ustvariti takšne pogo­ je dela, da lahko dijaki poleg izpolnjevanja obveznosti v šoli uspešno razvijajo tudi svo­ ja močna področja. Ministrstvo za izobraže­ vanje, znanost in šport je prepoznalo potre­ be učencev športnikov in naše kakovostno delo ter nam omogočilo, da v šolskem letu 2021/22 vpisujemo v NOV PROGRAM – ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE. S tem se bomo lahko izognili omejitvi vpisa, ki smo jo imeli zadnja leta. Na GFP ima več kot tretjina dijakov status športnika, zato so šport­niki razporejeni v vse programe in oddelke in se jim individualno prilagajamo v skladu z osebnimi izobraže­ valnimi načrti. Z novim športnim gimnazij­ skim oddelkom bo delo še kakovost­nejše, saj so športni oddelki manjši in zato indi­ vidualne prilagoditve lažje. Na GFP so se tudi v preteklosti šolali številni dobri športni­ ki: športnika leta 2020 Primož Roglič in Anamarija Lampič, brata Peter in Domen Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan, Štefan Hadalin, Anže Lanišek, Grega Žemlja, zlati maturant Alex Cisar in mnogi drugi. Gimnazijski programi, v katerih se dija­ ki izobražujejo na GFP, se razlikujejo v predmetniku. Za ekonomsko gimnazijo je značilno, da ima ekonomijo, podjetništvo in poslovno informatiko, nima pa fizike. Gim­nazijski program s svojo širino in sploš­ nostjo pri dijakih spodbuja ustvarjalnost, razvija mnoge različne sposobnosti in omo­ goča širino znanja. Športni oddelki imajo predmetnik podoben, le nekateri predmeti

in ure so razporejeni nekoliko drugače. V športni oddelek gimnazije in ekonomske gimnazije se lahko vpišejo kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Ti dijaki zara­ di treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih in športnih obveznosti. Za delo z dijaki športniki nam je Olimpijski komite Slovenije podelili certifikat »Športni­ kom prijazno izobraževanje«. O tem, kako nadarjeni so naši dijaki na različnih področjih, priča dejstvo, da so vsa zadnja leta od dvajsetih Mladih upov Slo­ venije vsako leto izbrani kar trije naši dijaki, in to od športnikov do glasbenikov. Letos so bili izbrani v projekt Zavarovalnice Triglav Mladi upi: Anže Gros (smučarski tekač),

Nika Murovec (alpska smučarka) in Žak Mogel (smučarski skakalec), ki je prejel tudi finančna sredstva. Naši nekdanji dijaki niso le uspešni šport­ niki, ampak so uveljavljeni podjetniki, ra­ ziskovalci, likovniki, glasbeniki … Za mla­ dostnike je zelo pomembno, da jim šola zmore prisluhniti, da lahko razvijajo svoje potenciale, saj se bodo le tako razvili v zadovoljne in uspešne mlade ljudi. Tudi v času izobraževanja na daljavo je treba pri dijakih razvijati njihova močna področja. V trenutnih razmerah je neprestana motiva­ cija še pomembnejša. Z dijaki smo tako v januarju organizirali projekte in delavnice, s katerimi smo razvijali tudi mehke veščine, Nefiksov karierni dan 2021, projekt Case study – Študija primera in delavnico Heroji furajo v pižamah, na kateri je sodeloval tudi naš nekdanjim dijak, alpski smučar Štefan Hadalin. Mladostnike življenje z osiromašenimi soci­ alnimi stiki bolj prizadene kot odrasle, zato je pomembno, da jim učitelji pomagamo in jih neprestano motiviramo. Na GFP se nam zdi bistveno, da dijaki pridobijo dovolj znanja, poguma in podjetnosti, da znajo, zmorejo, predvsem pa si upajo, razviti svoje potenciale. Dijakom je treba vlivati samo­ zavest in jih spodbujati pri odkrivanju ne­ prestanih priložnosti.


INFORMATIVNI DNEVI 2021

NAÅ E NOVICE

7


8

INFORMATIVNI DNEVI 2021

NAŠE NOVICE

ŠOLSKI CENTER POKLICE KRANJ ZAPRIHODNOSTI

Vabimo na informativne dneve www.sckr.si

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA

STROKOVNA GIMNAZIJA

Î mehatronika Î elektrotehnika Î računalništvo

Î tehniška gimnazija Področja: elektrotehnika, mehanika in računalništvo Programi: računalnikar, tehnik računalništva, elektrikar, elektrotehnik, mehatronik operater, tehnik mehatronike.

Kidričeva Kidričeva cesta cesta 55, 55, Kranj Kranj

Kidričeva cesta 55, Kranj

petek, 15. februar in sobota, 16. februar | www.sckr.si

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Î Î Î Î Î Î

mehatronika informatika elektroenergetika ekonomist varovanje organizator socialne mreže

Kidričeva cesta 55, Kranj

SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA IN GRADBENA ŠOLA Î Î Î Î

ekonomija trgovina frizerstvo gradbeništvo

Programi: ekonomski tehnik, administrator, trgovec, ekonomski tehnik – poklicni tečaj, frizer, gradbeni tehnik, tesar, slikopleskar - črkoslikar, zidar, pečar - polagalec keramičnih oblog, pomočnik pri tehnologiji gradnje.

Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj

| www.sckr.si


INFORMATIVNI DNEVI 2021

PRISRČNO VABLJENI NA VIRTUALNE INFORMATIVNE DNEVE BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO petek, 12. 2. 2021, ob 9.00 in ob 15.00: Srednja šola, gimnazija in Izobraževanje odraslih; ob 17.00: Višja strokovna šola sobota, 13. 2. 2021, ob 9.00: Srednja šola, gimnazija in izobraževanje odraslih; ob 11.00: Višja strokovna šola povezave do dogodkov najdete na spletni strani: www.bc-naklo.si SREDNJA ŠOLA: - Gimnazija - Hortikultura - Naravovarstvo - Kmetijstvo - Živilstvo in prehrana tadeja.fricovsky@bc-naklo.si

9

NAŠE NOVICE

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA: - Hortikultura - Naravovarstvo - Upravljanje podeželja in krajine - Živilstvo in prehrana NOVO (redni in izredni študij) andreja.zupancic@bc-naklo.si

MIC: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V vse izobraževalne programe se lahko vpišete tudi odrasli. Izvajamo številne aktualne in praktično naravnane TEČAJE ter STROKOVNE SEMINARJE. tina.kosir@bc-naklo.si

»V času svojega šolanja na Višji strokovni šoli BC Naklo, smer naravovarstvo, sem se odločila za opravljanje praktičnega izobraževanja kar na šoli. V tako imenovanem Green Labu razvijamo različne ideje, sodelujemo pri projektih in se udeležujemo različnih aktivnosti in delavnic, kjer študenti pridobivamo veliko praktičnih izkušenj. Vesela sem tudi, da smo se s sošolci zelo dobro ujeli in si pomagamo ter podpiramo med študijem. Študij na Biotehniškem centru Naklo toplo priporočam vsem, ki jih zanimajo novi izzivi in praktične izkušnje na področjih živilstva, kmetijstva, hortikulture in naravovarstva.« Tjaša Lampe, študentka Višje strokovne šole BC Naklo

NOVO v šolskem letu 2021/2022 Srednji poklicni program

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev (mehanik/-čarka kmetijskih in delovnih strojev) in Višješolski strokovni program za redni in izredni študij

Živilstvo in prehrana (inženir/- ka živilstva in prehrane)

VABLJENI NA INFORMATIVNA DNEVA

12. 2. 2021 ob 9.00 in 15.00 13. 2. 2021 ob 9.00 PREKO ZOOMA NA INFORMATIVNIDNEVI.SGLS.SI

SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA

PROGRAMI SSI GOZDARSKI TEHNIK SPI GOZDAR SPI MIZAR SSI ZDRAVSTVENA NEGA SPI BOLNIČAR NEGOVALEC DD VZGOJNI PROGRAM www.sgls.si


10

NAŠE NOVICE

INFORMATIVNI DNEVI 2021

Srednja šola Jesenice se predstavi Na Srednji šoli Jesenice izobražujemo v programih predšolska vzgoja, zdravstvena nega, strojni tehnik, mehatronik operater in pomočnik v tehnoloških procesih. Delamo dobro, saj smo v preteklih dveh letih imeli diamantne in zlate maturante v vseh treh štiriletnih programih. Poleg rednega pouka poskušamo dijakom omogočiti, da v času šolanja pridobijo čim več prak­ tičnih izkušenj. Nabirajo jih v podjetjih, zdravstvenih ustano­ vah in vrtcih, v okviru projekta Erasmus+ pa tudi v tujini. Trudimo se, da bi dijakom zagotovili dobre pogoje za izvajanje pouka. Letos smo tako prenovili plesno učilnico, dobili pa smo tudi nov glasbeni studio. Prenovili bomo tudi učilnico za me­ hatroniko. Urejamo pa tudi nov kabinet za kozmetiko. Dijaki zdravstvene nege bodo že septembra lahko izbirali med pred­ metom Nega kože in nohtov in predmetom Gibanje za zdravje in rehabilitacija. Izbirna predmeta bosta odlična podlaga za vse, ki bi želeli svojo poklicno pot nadaljevati v smeri kozmetike ali fizioterapije. Srednja šola Jesenice želi biti tudi športnikom prijazna šola. S tem šolskim letom smo tako tudi prvič omogočili dijaku s statusom vrhunskega športnika, da bo vse obveznosti letnika opravil na daljavo, ne glede na to, kako poteka pouk za ostale dijake.

VABLJENI NA INFORMATIVNE DNEVE V PETEK, 12. 2. 2020 IN V SOBOTO, 13. 2. 2020 več na www.ssj-jesenice.si


INFORMATIVNI DNEVI 2021

11

NAŠE NOVICE

ü varna in urejena šola ü odlični pogoji za delo in izvajanje pouka ü ü ü

ü ü ü

ü

ü ü ü ü

v dopoldanskem času odlični športniki so odlični dijaki izvajanje dopolnilnega in dodatnega pouka možnost pridobivanja dodatnega znanja s področja naravoslovja, umetnost, informatike, jezikov možnost izobraževanja na daljavo nadpovprečni uspeh na maturi dijaki dosegajo odlične rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanja in športa dijakom so ponujene številne obšolske dejavnosti s področja znanosti, kulture in športa napovedano ustno ocenjevanje pri vseh predmetih in v vseh oddelkih šola je dostopna za gibalno ovirane dijake sodelovanje v številnih projektih dijakom nudimo za malico šest menijev

ü brezplačna izposoja učbenikov iz

učbeniškega sklada za dijake 1. letnika

LEK

SPLOŠNI ODDE

A JA S PODROČJ DATNEGA ZNAN TUJIH JEZIKOV DO A NJ VA BI O IN ID E MOŽNOST PR I, INFORMATIK A, UMETNOST NARAVOSLOVJ

ELEK

ŠPORTNI ODD SKA SPLOŠNA

RENJ SMO EDINA GO OM ODDELK

ORTNIM

GIMNAZIJA S ŠP

AJ

TEČ MATURITETNI

Informativni dan v petek, 12. 2. 2021 ob 9.00 in 15.00 in v soboto, 13. 2. 2021 ob 9.00 uri


12

NAŠE NOVICE

INFORMATIVNI DNEVI 2021

Dobrodošli v Dijaškem domu Škofja Loka Kdo lahko biva v dijaškem domu? Vsi dijaki, ki se želijo vpisati na določeno šolo, pa je ta preveč od­ daljena za vsakodnevno vožnjo. V dijaškem domu lahko bivajo tudi študentje višjih strokovnih šol. Katere šole so v bližini Dijaškega doma Škofja Loka? Dijaški dom je del Šolskega centra Škofja Loka, ki dijakom omo­ goča izobraževanje za široko paleto poklicev s področja strojništva, avtoremontne dejavnosti in lesarstva. Hkrati pa smo največja šola v Sloveniji, ki ponuja možnost izobraževanja po vajeniški obliki. V isti stavbi je tudi gimnazija. Škofja Loka ima dobre prometne povezave, tako da se nekateri naši dijaki šolajo tudi v drugih krajih (npr. v Naklem). Kako je z bivanjem v dijaškem domu v času prakse in vajeništva? Dijaki, ki imajo delodajalca, pri katerem opravljajo vajeništvo ali praktično usposabljanje v Škofji Loki, v tem času bivajo v dijaš­ kem domu. Tisti pa, ki imajo delodajalca v domačem kraju, za čas opravljanja usposabljanja bivajo doma in so oproščeni plačila oskrbnine. Ali se v dijaškem domu ves čas učiš? Imamo obvezne učne ure, ko se dijaki učijo in opravljajo svoje šolske obveznosti. Vendar pa je dijaški dom veliko več kot samo učenje. Dijaki imajo na voljo različne športne dejavnosti (strelstvo, namizni tenis, fitnes, rekreacija, pohodi), dogodke (športna tekmo­ vanja, filmski večeri, predavanja, namizni nogomet) in delavnice (kuhanje, ročne spretnosti, pogovori). Tukaj spoznavajo prijatelje iz cele Slovenije.

Turnir v namiznem nogometu

V sobi bivata dva dijaka

Zakaj je Dijaški dom Škofja Loka prava izbira? Smo majhen dom, zato se pri nas občuti domačnost. Sodelujemo s šolo, da lahko dijakom pomagamo pri uspešnem šolanju. Ker se dijaki med seboj dobro poznajo, jim je težko dolgčas. Vedno lahko stopijo do »cimra«, soseda ali vzgojitelja in najdejo nekoga za po­ govor, druženje ali igranje namiznega nogometa. Iz naše kuhinje pa pogosto zadiši tudi po sladkih dobrotah. Strojništvo - strojni tehnik (SSI) - strojni tehnik (PTI) - oblikovalec kovin – orodjar (šolska in vajeniška oblika izobraževanja) - strojni mehanik (šolska in vajeniška oblika izobraževanja) - inštalater strojnih inštalacij - pomočnik v tehnoloških procesih - inženir strojništva Avtoremontna dejavnost - avtoserviser (šolska in vajeniška oblika izobraževanja) - avtokaroserist (šolska in vajeniška oblika izobraževanja) - avtoservisni tehnik (PTI) Lesarstvo - lesarski tehnik (SSI) - lesarski tehnik (PTI) - mizar (šolska in vajeniška oblika izobraževanja) - tapetnik - obdelovalec lesa - inženir lesarstva

Dijaški dom

Rekreacija

Vabimo vas na spletne informativne dneve v petek in soboto, 12. in 13. februarja 2021: Srednja šola za strojništvo: petek ob 11. in 17. uri ter sobota ob 9. uri Srednja šola za lesarstvo: petek ob 9. in 15. uri ter sobota ob 9. uri Dijaški dom: petek ob 12. in 18. uri ter sobota ob 10. uri Višja strokovna šola: petek ob 11. uri in 16.30 ter sobota ob 11. uri Povezave do spletnih predstavitev bodo objavljene na spletni strani Šolskega centra Škofja Loka. Za vse informacije smo dosegljivi vsak delovni dan med 8. in 15. uro na telefonski številki 04/506 23 00. Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, tel. 04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si.


OGLASI - 040/202 384

NAÅ E NOVICE

Skupaj do vrha!

www.veriga-lesce.com

13


14

OGLASI - 040/202 384

NAŠE NOVICE

OČESNA AMBULANTA optometristični pregledi okulistični pregledi predpisi kontaktnih leč in kontrolni pregledi OPTIKA korekcijska očala mehke in poltrde kontaktne leče tekočine za vzdrževanje kontaktnih leč pripomočki za slabovidne

Poslovni center Union, Ljubljanska cesta 11 tel + 386 (0)8 205 77 97 OPTIKA MESEC BLED Poslovni center Union Ljubljanska cesta 11

OPTIKA SONCE modna sončna očala športna sončna očala sončna očala z dioptrijo

OPTIKA MESEC JESENICE Cesta maršala Tita 31 tel + 386 (0)4 583 26 63

www.optika-mesec.com

Oglas_OptikaMesec_180x61.indd 1

12/02/15 08:04

že od

22.462 EUR

veldrona@siol.net http://veldrona.si

Računovodski servis (za d.o.o., s.p., društva,…) Kontakt: 041 863 440

Hitra dostava kurilnega olja

Novi Caddy Partner v vsakdanjem življenju Pripravljen na vse

031 280 771

Poženik 35, Cerklje na Gorenjskem

http://www.simon-oil.si info@simon-oil.si

Spontan kot življenje: Novi Caddy. S popolnoma novo zasnovo je pripravljen na nenadne spremembe načrtov, z glasovnim upravljanjem in najsodobnejšim digitalnim okoljem (Innovision Cockpit) pa vam zagotavlja, da ste ves čas popolnoma povezani z vsem, kar vas zanima. Ne glede na to, kam vas pelje življenje!

Kombinirana poraba goriva: 4,7−3,9 l/100 km. Emisije CO2: 110−102 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice

Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice Telefon: 04 / 58 33 372, 58 33 373, www.integral-avto.si

VW_Oglas_Dealer_Caddy2021_98x204.indd 1

27/01/2021 16:05


OGLASI - 040/202 384

15

NAŠE NOVICE

Fristads d.o.o. Glavna cesta 24, Naklo 4202 www.fristads.si mobi: 040 522 066

Smo specializirano podjetje za prodajo zaščitnih delovnih oblačil švedske blagovne znamke FRISTADS in nemške blagovne znamke KUBLER WORKWEAR. Razstavni prostor je v poslovni stavbi Pošte Naklo (bivši prostori Občine Naklo).

Za kavo poskrbite vi.

DEŽURNA SLUŽBA: 040 887 169, 041 655 987, 040 887 112

NOVO NOVO

NOVO NOVO

CVETLIČARNA NOVAK pri pokopališču na Bledu

Za tisk pa mi!

Salomon d. o. o., Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana Polje | T: +386 1 588 02 00 | F: +386 1 528 24 74 | www.salomonprint.si

Sprejemamo naročila za sveže in suhe ikebane, žalne ikebane, šopke, poročne šopke in aranžmaje ter aranžmaje daril. Velika izbira sveč.


INFORMATIVNI DAN

Jeziki

Ne glede na izbiro paketa se vsak dijak uči izbrani drugi tuji jezik. Na Gimnaziji Kranj je prvi tuji jezik angleščina, dijaki pa lahko izberejo še španščino, nemščino, francoščino, ruščino in kitajščino. Vse jezike in latinščino se lahko učijo tudi fakultativno.

Informativni dan

Dijaki in profesorji Vam bomo na informativnem dnevu predstavili vse programe in pakete, ki jih ponujamo. Preko Zooma boste stopili v naš gimnazijski svet. Med drugim vam bomo predstavili predmete, prostočasne dejavnosti in življenje kranjskega gimnazijca. Povezava na Zoom bo na voljo na naši spletni strani.

Vpis

V šolskem letu 2020/2021 bomo vpisali 8 oddelkov, razpisujemo 224 prostih mest. Omejitve vpisa ne pričakujemo.

Program

mednarodna matura ob 11.00

Paketi

Dijake združujemo v razrede glede na skupne interese in potrebe – vzamejo isti paket. Vsi paketi imajo enak predmetnik do konca šolanja. Izjema je jezikovni oddelek, v katerem dijaki v 3. letniku izberejo tretji tuji jezik. Izvajamo: • splošni paket, • naravoslovni paket, • jezikovni paket, • športni paket, za katerega status športnika ni pogoj za vpis.

Se vidimo na Zoomu

34 zlatih maturantov 2020

Na Gimnaziji Kranj je v spomladanskem roku maturo z odliko opravilo 16 maturantov na programu gimnazija in 18 maturantov na programu mednarodna matura. V dvajsetih letih, od leta 2000 do 2020, je na Gimnaziji Kranj maturiralo 365 zlatih maturantov.

21,77 20,35 Gimnazija Kranj

41,64 31,34

povprečno število točk

povprečno število točk na mednarodni maturi

v spomladanskem roku je maturo uspešno opravilo

413 60 srebrnih in 41 zlatih priznanj

99 %

bronastih,

dijakov

64

219

Gimnazija Kranj Koroška cesta 13, 4000 Kranj t: +386 (0)4 281 17 10 f: +386 (0)4 201 22 55 e: gimnazija.kranj@gimkr.si

Sledite nam na:

34

odličnih dijakov s povprečjem

odličnih dijakov

Slovenija

sobota, 13. 2. 2021, ob 9.00

Lani je k maturi pristopilo 194 dijakov. Dva dijaka v prvem roku nista bila v celoti uspešna, kar pomeni, da smo bili 99-odstotni. Uspešni dijaki so v povprečju dosegli 21,8 točk, kar je 1 točko in pol več od slovenskega povprečja splošnih gimnazij. S tem so jim odprta vrata na vse izbrane fakultete in kar 80 % dijakov se uspe vpisati na študij, ki so ga navedli kot svojo 1. željo.

Gimnazija Kranj

mednarodna matura ob 13.00

Matura 2020

Svet

petek, 12. 2. 2021, ob 9.00 in 15.00

Gimnazija Kranj izvaja tri veljavne splošno-izobraževalne programe: • gimnazija, • mednarodna matura, • maturitetni tečaj.

zlatih kranjskih maturantov

5.0

Usvajam znanje

s statusom športnika, umetnika ali raziskovalca

Matura 2020

Že od leta 1810.

Sem del uspešne zgodbe.

Profile for Specom d.o.o.

Naše novice, februar 2021  

Naše novice, februar 2021  

Profile for specom
Advertisement