__MAIN_TEXT__

Page 1

NAŠE NOVICE Regionalni informativni časopis

Letnik 11 / Številka 1 / Februar 2020

Z VAMI ŽE 11 LET

www.specom.si

BLED / BOHINJ / GORJE / JESENICE / KRANJSKA GORA / RADOVLJICA / ŽIROVNICA

VABIMO NA: ­ POT KULTURNE DEDIŠČINE (2. stran)

INFORMATIVNE DNEVE 2020 (4.-11. stran)


NAŠE NOVICE

2

ZGODBA Z NASLOVNICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

8. februar: Koder sonce hodi ŽIROVNICA - Koder sonce hodi venec je vasi, ki so srce kulture vsej Sloveniji. Na slovenski kulturni praznik vabljeni prav vsi, da se pridružite praznovanju v Žirovnici! Počastite spomin na našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna in se 8. februarja podajte v njegovo rojstno vas na tradicionalni pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica. Ena najlepših tematskih poti v Sloveniji vabi v rojstne hiše velikanov slovenske kulture. Odkrijte razglede, ki so jih navdihovali, zbirajte spominske žige na pohodnikovi kartici in se udeležite pestrega kulturnega dogajanja na različnih lokacijah vzdolž poti. Predvsem pa ne zamudite osrednje slovesnosti pri Prešernovem spomeniku v Vrbi, kjer bodo ob 13. uri nastopili Mešana pevska skupina dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica, igralka Tina Gorenjak in glasbena skupina Katalena. Slavnostna govornica na prireditvi bo umetnica Lara Jankovič, pozdravni nagovor bo imel župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar. Prešerno povabljeni! Podroben program kulturnega dogajanja je objavljen na spletni strani www.visitzirovnica.si

Koristne informacije in ponudba na poti

Pot kulturne dediščine Žirovnica • Deset kilometrov dolga krožna pot je nezahtevna in primerna za pohodnike vseh starosti. • Pot povezuje rojstne hiše Franceta Prešerna v Vrbi, Matija Čopa v Žirovnici, Frana Saleškega Finžgarja v Doslovčah, Janeza Jalna na Rodinah in spominski čebelnjak Antona Janše na Breznici. Spominske hiše bodo 8. februarja odprte med 8. in 16. uro. Vstop je prost! • Organizirani odhodi pohodnikov v spremstvu skavtov in članov Planinskega društva Žirovnica na Pot kulturne dediščine Žirovnica bodo med 8. in 9.30 uro pred Prešernovo rojstno hišo v Vrbi ali Čopovo rojstno hišo v Žirovnici. Na pot se lahko podate tudi individualno. • V Vrbi boste lahko obiskali tržnico domačih dobrot in se okrepčali na stojnicah Gostišča Osvald, Gostilne Knafelj in Bara Ajdna in na kmetiji Pr' Mežnarjo, ter poizkusili pivo pivovarne Carniola. Pripravljen je pester kulturni program z recitacijami, pevskimi nastopi in animacijami (Ansamber Kdr Voč, Pevska skupina Korona, glasbenika Eva in Peter, gledališče Cizamo z animacijo Urška in povodni mož na hoduljah, Folklorna skupina Lesce). • V Zabreznici bo med 7. in 19. uro odprt zasebni Muzej preteklosti v zavetju Stola, kjer si lahko ogledate stare predmete, pripomočke in orodje, ki so jih ljudje nekoč uporabljali pri vsakodnevnih opravilih. • Na Selu pri Žirovnici bo med 8. in 13. uro dan odprtih vrat Čebeljega raja Noč. V tem času vam Čebelarstvo Noč nudi tudi 15-odstotni popust na vse čebelje pridelke in izdelke. • Na stojnicah pri Piceriji Ledina v Smokuču in Piceriji pri Daretu na Selu se bosta predstavila lokalna ponudnika.

Pohodnikova kartica

• Z nakupom pohodnikove kartice, na kateri na petih postajah Poti kulturne dediščine zbirate spominske žige, si zagotovite tudi brezplačne prigrizke in tople napitke na poti. • Pohodnikova kartica stane 2 evra, kupite jo lahko na dan pohoda v Prešernovi in Čopovi rojstni hiši. S sloganom »Koder sonce hodi« vas v Žirovnici vabimo k aktivnemu praznovanju slovenskega kulturnega praznika.

Spremljevalni dogodki Otvoritev razstave likovnih del slikarske kolonije Vljudno vabljeni na otvoritev razstave likovnih del slikarske kolonije Kulturnega društva dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica, ki bo v četrtek, 6. 2. ob 18. uri v Osnovni šoli Žirovnica. Večer domačih pesniških ustvarjalcev V petek, 7. 2. se bodo ob 18. uri v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici zbrali domači pesniški ustvarjalci in predstavili svojo poezijo. Že tradicionalen večer, ki ga gosti Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica je dokaz, da kultura vezane besede v vaseh pod vznožjem Stola še vedno živi. Prijazno vabljeni! Premiera gledališke predstave Ernestina Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica vabi k ogledu gledališke predstave Ernestina. Premiera predstave posvečene Ernestini Jelovšek, nezakonski hčeri dr. Franceta Prešerna, bo v nedeljo, 9. 2. ob 18. uri v Kulturni dvorani na Breznici. Petra Kržan, foto: Miha Šest

NAŠE NOVICE. Informativni časopis Zgornje Gorenjske (Občine Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radov­ljica in Žirovnica); ISSN 1855-8895; izhaja mesečno, brezplačno ga prejemajo naključno izbrana gospodinjstva; letnik 11, številka 1, izid: 7. 2. 2020; izdajatelj: SPECOM d.o.o.; odgovorni urednik: Bojan Rauh; stalni sodelavci: Matjaž Koman (Žirovnica), Monika Sušanj (Jesenice), Karmen Sluga (Kranjska Gora), Branka Smole (kultura), Matjaž Klemenc, Siniša Uroševič (šport); naslov ured­ništva: SPECOM d.o.o., p. p. 39, 4240 Radovljica; elektronski naslov: specom@specom.si; trženje oglasnega prostora: 04/53 18 636, 040/ 202 384; e-naslov: specom@specom.si; NAŠE NOVICE so vpisane v razvid medijev Mi­nistrstva za kulturo RS pod zaporedno št. 1504. Naslovnica: Cerkev Sv. Marka v Vrbi (arhiv Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, zanj Miha Šest)


NAŠE NOVICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

V SREDIŠČU: SREČO VERNIG

3

Bogata blejska zgodovina »Bled je bil več kot 800 let del briksenske škofije, nato v sklopu habsburške države, kraljevine Jugoslavije, okupiran s strani nemškega Reicha, po osvoboditvi pa del nove Jugoslavije. Tudi po razpadu te države ostaja Bled priljubljena destinacija obiskovalcev iz vsega sveta,« poudarja Srečo Vernig, predsednik Muzejskega društva Bled. In dodaja: »Zanimivo je, da na zemljevidu srednjeveške Evrope običajno manjkata dve enklavi, ozemeljsko zaokroženi, samo­ stojni in neodvisni ozemlji. Ena je Briksenška posest na Bledu, ki jo je daroval 1004 takrat še kralj, kasneje cesar, Henrik II. škofu Albuinu. Druga pa je Freisinška posest v Škofji Loki, ki jo je daroval leta 973 cesar Oton II. škofu Abrahamu«. Ste predsednik in eden od ustanoviteljev Muzejskega društva Bled leta 2006. Kaj vas je navdihovalo k ustanovitvi društva? Zgodovina in preteklost sta me vedno privlačili. Z veseljem sem se odzval vabilu pokojnega dr. Boruta Rusa, da bi pomagal ustanoviti Muzejsko društvo Bled. Na ustanovnem sestanku nas je bilo kakšnih petindvajset. Menda je bil vzrok za ustanovitev društva ustanovitev muzeja blejske zgodovine? Društvo je bilo ustanovljeno zaradi želje po odkrivanju in varovanju bogate naravne in kulturne dediščine kraja, razširjanja znanj in opozarjanja na vrednote te dediščine ter nenazadnje oživljanja njenega izročila v Mestnem muzeju na Bledu. Mestni muzej je v resnici že na blejskem gradu. V bližnji prihodnosti se načrtuje še izgradnja arheološkega muzeja na Pristavi ob predvidenem Muzeju moderne umetnosti.

skupin v katero so vključeni tudi člani iz bliž­njih okolij, Gorij, Radovljice in tudi širše. Društvo je odprtega tipa in ne pozna meja, zgodovina pa je neizčrpen vir bogastva.

Srečo Vernig Oblaka in Franca Gornika, gostince Peternele, Vovkove, Kendove, matematika Josipa Plemlja, književnika Vitomila Zupana, Toneta Svetino, veliko sem jih še zgrešil. Bled je vseskozi slovel kot naravni biser, znan je bil po kulinariki, zdraviliškem turizmu? V briksenskih zapisih najdemo podatek, da so z Bleda dobivali sladko vino in želve. Pomembno vlogo je igral romarski turizem (cerkev na otoku), začetnik zdraviliškega turizma pa je nesporno Arnold Rikli.

Bled ima bogato zgodovino in materialne dokaze, ki si zaslužijo, da bi bili na ogled zainteresiranim obiskovalcem v primernih prostorih? Za kakšno zapuščino gre in kje so ti predmeti sedaj shranjeni? Največ arheološkega materiala je v muzejskih depojih Gorenjskega muzeja in Narod­ nega muzeja v Ljubljani. Marsikaj pa lahko najdemo tudi v privatnih zbirkah. Nekaj te zapuščine smo obudili z Mrakovo domačijo.

Ko se ozirate danes na prehojeno pot od ustanovitve leta 2006, kaj je glavno poslanstvo Muzejskega društva, ki ga vodite? Glavno poslanstvo vidim v širjenju zavedanja o pomembnosti poznavanja zgodovine in kulture. Več znanja ustvarja razumevanje in s tem pogoje za sodelovanja in večjo strpnost. Odpadajo politične, verske in mednacionalne prepreke, ki med različno mislečimi prevečkrat ustvarjajo motnje v dia­logu in sodelovanju.

Katere so najpomembnejše osebnosti, ki so s svojim življenjem in delom skozi stoletja zaznamovale zgodovino Bleda? Briksenski škofje in zakupniki blejskega gradu so imeli odločilen vpliv na življenje kraja. Malo je o tem znanega. Imamo pa v briksenskih arhivih neizčrpen vir, ki čaka na obdelavo. V novejšem času bi izpostavil šolnika Blaža Kumerdeja, župnika Janeza

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je v letu 2019 Muzejskemu društvu Bled podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture. Kaj pa število članov skozi vsa ta leta? So člani iz lokalnega ali tudi iz širšega okolja? Število članov se iz leta v leto povečuje. Bližamo se številki 250 in na Bledu predstavlja društvo eno od najbolj množičnih civilnih

Kaj vse organizirate? Poleg predavanj tudi poučne izlete! V društvu smo oblikovali osnovne nosilne programe: Večere, na katerih nas predavatelji popeljejo v preteklost (do danes smo organizirali skoraj 50 predavanj), Razglede (zbornik), Malo šolo zgodovine (od leta 2017 je za nami že 6 ciklusov predavanj na 54 večerih, ki si jih lahko ogledate tudi na spletu), videoprodukcijo MD Bled, strokovne ekskurzije (praviloma dve na leto). Vse programe izvajamo v soorganizaciji Zavoda za kulturo Bled in ob podpori Občine Bled. Ob desetletnici društva smo izdali tudi spominski srebrnik. Izdajate tudi lastno glasilo Razglede Muzejskega društva Bled? V resnici je to zbornik. V njem je s svojimi članki o kulturni dediščini širšega blejskega prostora do sedaj sodelovalo preko 80 avtorjev s 150 članki. Letos pripravljamo že dvanajsto številko. Malo je društev v Sloveniji, ki se s tem lahko pohvalijo. V letu 2019 ste v Festivalni dvorani Bled organizirali niz zelo dobro obiskanih predavanj najprej na temo Habsburžanov, Medičejcev in Karađorđevićev in sedaj sledijo Romanovi? Kaj imate v načrtu za bližnjo prihodnost? Pripravljamo dva nova programa. RAZGLEDE - tiskani in spletni občasnik za domoznanske, družboslovne, kulturne in umetniške prispevke in novice. Predvidoma štirikrat letno bo svoj izvod dobilo vsako gospodinjstvo na Bledu in Gorjah. V BLEJSKIH POGOVORIH bodo sodelovali zanimivi sogovorniki, ki so povezani z Bledom. Gre za intervjuje v živo, pred publiko, posnetki bodo objavljeni na Bled TV. Vabljeni k ogledu. Vabim vas tudi na internetno stran Muzejskega društva Bled, kjer so zbrane aktualne novice ter zapisi o preteklih dogodkih. Spremljate nas lahko tudi na facebook strani. Bojan Rauh


NAŠE NOVICE

INFORMATIVNI DNEVI 2020

4

ČASOPIS, KI POVEZUJE

Spoznajte svoje najresnejše favorite V petek in soboto, 14. in 15. februarja 2020 bodo po vsej Sloveniji informativni dnevi. Potekali bodo v treh terminih - v petek dopoldne, v petek popoldne ter v soboto dopoldne, tako da bo lahko vsak obiskal svoje najresnejše favorite - eno, dve ali tri šole ter se nato lažje dokončno odločil, kje nadaljevati šolanje. Gorenjska ponuja s svojimi izobraževalnimi ustanovami na Jesenicah, v Radovljici, v Kranju, v Strahinju, v Škofji Loki in na Bledu pestro izbiro izobraževalnih programov. Ponudbo razširjata šoli iz Ljubljane in Postojne. Nekatere od njih se predstavljajo v tokratni številki Naših novic in morda bodo prav te informacije dokončno nagovorile katerega od mladih bralcev za dokončno odločitev kam naprej. Na informativnih dnevih ne pozabite vprašati, kar vas zanima – včasih se ravno v malenkostih skrivajo tiste najbolj pozitivne, kot tudi negativne strani šole oziroma fakultete. Da ne boste ničesar pozabili, si pripravite seznam vprašanj, ki jih ne smete pozabiti vprašati. Ali pouk poteka v turnusih, kakšen je urnik? Kako je s hrano v šoli? Imajo na šoli garderobo, telovadnico? Kakšne so izvenšolske dejavnosti in obvezne izbirne vsebine? Praksa? Kateri tuji jeziki so na izbiro? Ali šola izvaja 5. predmet na maturi in kakšne poklice lahko opravljate? Katere dijaške statuse imajo lahko dijaki? Kakšne dosežke dosegajo dijaki in katere projekte izvajajo? Kakšen je osip, omejitev vpisa? Kakšno je dijaško organiziranje?

Nenazadnje je pomembno tudi, kako so dijaki vključeni v oblikovanje šolskih vsebin, do kakšne mere upoštevajo njihove predloge, ali je na šoli dijaška skupnost, so dijaki med seboj povezani, kaj vse organizirajo. Na šolah v času informativnega dneva šole zelo podrobno predstavijo življenje in delo na šoli, veliko podatkov je zapisanih tudi v predstavitvenih knjižicah, ki jih boste ponekod prejeli. Podrobno preberite predstavitvene oglase v tej številki Naših novic. Ko se boste vrnili domov, polni vtisov in informacij, si vzemite dovolj časa, da v miru premislite in se odločite za pravo šolo. Ne pozabite, da se na informativnih dnevih vsaka šola prikaže v najboljši možni luči, ki pa ni vedno prikaz dejanskega stanja, zato o izkušnjah povprašajte še znance in bivše dijake izbrane šole. Skoraj vsaka šola oziroma fakulteta v Sloveniji ima tudi svojo splet­ no stran, ki nudi veliko informacij (predstavitev programov, obšolskih dejavnosti, omejitev, komentarje dijakov in študentov, ki so šolo obiskovali ter mnenja učiteljev). Želimo vam dobro odločitev!

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom INFORMATIVNI DAN 14. februar ob 9. in 15. uri ter 15. februar ob 9. uri Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid | www.stanislav.si Skofijska

skofijskaklasicnagimnazija

Jeglicev

jeglicevdijaskidom


NAŠE NOVICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

INFORMATIVNI DNEVI 2020

5

EGSŠ RADOVLJICA

Skupaj na poti v prihodnost! Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je šola na Gorenjski cesti 13. Številka trinajst je seveda srečna, saj smo šola, ki se v ustvarjalnem nemiru spreminja in razvija, ki odgovarja potrebam časa, izzivom gospodarstva in pričakovanjem delodajalcev, ob tem pa ohranja svoj JAZ in posebnost vsakega posameznika. Prepoznavni smo po razvijanju kreativnih idej in podjetniške miselnosti, velikem številu kulturnikov in športnikov. Gimnazijka in glasbenica Mina Košar bi mladim svetovala, da so cilji in ambicije glavni razlog za človekovo motivacijo do dela, in če je želja dovolj velika, je treba imeti organizirano življenje. Narediti urnik, razporediti čas, delati za šolo in zase, za dušo! Še več bi o tem znali povedati naši odlični športniki, plavalci, plesalci, hokejisti, atleti, smučarji, biatlonke, ki imajo treninge tudi po večkrat na dan ali pa se šolajo na daljavo in opravljajo izpite preko Skypa. In minilo bo ravno eno leto, ko nam je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez dodelil certifikat Športnikom prijazno izobraževanje. Mnogi dijaki so nam v mesecu decembru na dobrodelni prireditvi Bodi dober – bodi kul!, ko smo zbirali sredstva za izgradnjo dvigala v šoli za gibalno ovirane osebe, dokazali, da ne gulijo le šolskih klopi, ampak počnejo še marsikaj, gledališko nastopajo, pojejo, igrajo inštrumente, delajo salte in premete, in tako navdušujejo starše, sovrstnike, mentorje in učitelje. EGSŠ Radovljica je dijakom prijazna šola z zanimivo zgodovino, urejenim okoljem in dobrimi prometnimi pove­

zavami. Šolski prostori so sodobno opremljeni s specializiranimi učilnicami. Ustrezna oprema se nam zdi pogoj za uspešno poučevanje splošnih in strokovnih predmetov. Trije različni programi, ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik, omogočajo prepletanje in povezovanje vsa štiri leta šolanja. Cilji vseh zaposlenih pa so splošna razgledanost, razvijanje veščin in ustvarjalnosti, učljivost, pokončna drža in družbena odgovornost, o čemer je razmišljala skupina dijakov, ki je bila vključena v mednarodni projekt Družbena odgovornost podjetij v razredu (CSR in CLASS), ko so iskali idejne rešitve za jeseniško podjetje, ki se ukvarja s predelavo odpadnih sveč. Naša šola že več let sodeluje s partnersko šolo Bridgwater & Taunton College v Veliki Britaniji, kamor se vsako leto odpravimo na ekskurzijo. V 3. letniku pa se tehniki zelo veselijo štiritedenske prakse doma ali tujini, saj gre zares in že morajo pokazati znanje, ki so ga pridobili pri praktičnih predmetih, prav tako se urijo v znanju tujih jezikov in obogatijo svoje življenje z novimi izkušnjami. Letošnji informativni dnevi se bodo začeli na zanimiv datum. Petek, 14. februarja, je god svetega Valentina, ki ima ključe (od) korenin. Pravijo, da se takrat začne prebujati naša narava. Želimo si, da se prebudite tudi vi, zimskega spanca bo počasi konec, narava bo zacvetela, zato stopite z nami na novo pot v prihodnost! Ana Hlebanja, prof. slov. na EGSŠ Radovljica


6

NAŠE NOVICE

INFORMATIVNI DNEVI 2020

VABLJENI NA INFORMATIVNA DNEVA 14. 02. 2020 ob 9.00 in 15.00 15. 02. 2020 ob 9.00

SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA

PROGRAMI SSI GOZDARSKI TEHNIK SPI GOZDAR SPI MIZAR SSI ZDRAVSTVENA NEGA SPI BOLNIČAR NEGOVALEC DD VZGOJNI PROGRAM www.sgls.si

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj (GFP) Na Gimnaziji Franceta Prešerna bodo v šolskem letu 2020/21 tako kot do sedaj vpisovali v tri programe: gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni oddelek ekonomske gimnazije. Trudijo se, da bi dijakom omogočili, da razvijejo čim več različnih potencialov, zato pouk neprestano posodabljajo in ga prilagajajo zahtevam sodobne družbe. V šolskem letu 2019/20 so dijakom drugih in tretjih letnikov gimnazije ponudili različne interdisciplinarne sklope. Tudi v letošnjem šolskem letu so nadaljevali z mnogimi državnimi in mednarodnimi projekti in izmenjavami. Eden obsežnejših projektov, pri katerem sodeluje šola kot razvojni zavod v letošnjem šolskem letu, je NA-MA POTI. Njihovi dijaki so aktivni na mnogih področjih. Več kot tretjina dijakov ima status športnika. Ob pomoči učiteljev in koordinatorjev uspešno usklajujejo športne in šolske obveznosti. Športniki so v vseh oddelkih in ne le v športnem, ki je edini športni oddelek v strokovnih gimnazijah v Sloveniji. Biatlonec Alex Cisar je v letu 2019 postal zlati maturant, poleg tega je osvojil tudi dve zlati odličji na mladinskem svetovnem prvenstvu v biatlonu in srebrno na ekipni tekmi. Na GFP so se tudi v preteklosti šolali številni dobri športniki: Primož Roglič, brata Peter in Domen Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan, Štefan Hadalin, Anamarija Lampič, Grega Žemlja, Peter John Stevens, Anže Lanišek in mnogi drugi. Veliko dijakov je umetniško nadarjenih. Pri pridobivanju umetniš­ kih izkušenj sodelujejo s priznanimi umetniki. Slikarjem Likovnega društva Kranj so hvaležni za didaktično donacijo likovnih del, ki je prva didaktično opremljena predstavitev umetniških del na srednji šoli. Na šoli so ponosni tudi na glasbenike. Nekateri se vzporedno šolajo, poleg GFP obiskujejo še konservatorij. Z indivi-

dualiziranim načinom dela uspešno usklajujejo delo na gimnaziji in konservatoriju ter dosegajo lepe uspehe. Glasbenici sestri Gaja in Lana Jarc sta se vzporedno šolali, gimnazijo pa zaključili kot zlati maturantki. Trenutno harfist Jernej Mišič poleg gimnazije obis­ kuje še akademski študij v Italiji. Na Gimnaziji Franceta Prešerna so vedno znali prisluhniti potrebam dijakov in njihovim interesom, to je prepoznala tudi strokovna javnost. Leta 2019 so za delo s športniki prejeli certifikat »Šport­ nikom prijazno izobraževanje«, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije. Za prihodnost imajo veliko izzivov, predvsem pa zavezo svojim dijakom, da bodo v prihodnje delali še boljše. Vabljeni na Gimnazijo Franceta Prešerna, da spoznate njihovo delo, dijake, učitelje in šolski utrip.


INFORMATIVNI DNEVI 2020

NAÅ E NOVICE

7


8

INFORMATIVNI DNEVI 2020

NAŠE NOVICE

ü varna in urejena šola ü odlični pogoji za delo in izvajanje pouka ü ü ü

ü ü ü

ü

ü ü ü ü

v dopoldanskem času odlični športniki so odlični dijaki izvajanje dopolnilnega in dodatnega pouka možnost pridobivanja dodatnega znanja s področja naravoslovja, umetnost, informatike, jezikov možnost izobraževanja na daljavo nadpovprečni uspeh na maturi dijaki dosegajo odlične rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanja in športa dijakom so ponujene številne obšolske dejavnosti s področja znanosti, kulture in športa napovedano ustno ocenjevanje pri vseh predmetih in v vseh oddelkih šola je dostopna za gibalno ovirane dijake sodelovanje v številnih projektih dijakom nudimo za malico šest menijev

ü brezplačna izposoja učbenikov iz

učbeniškega sklada za dijake 1. letnika

LEK

SPLOŠNI ODDE

A JA S PODROČJ DATNEGA ZNAN TUJIH JEZIKOV DO A NJ VA BI O IN ID E MOŽNOST PR I, INFORMATIK A, UMETNOST NARAVOSLOVJ

ELEK

ŠPORTNI ODD SKA SPLOŠNA

RENJ SMO EDINA GO OM ODDELK

ORTNIM

GIMNAZIJA S ŠP

AJ

TEČ MATURITETNI

Informativni dan v petek, 14. 2. 2020 ob 9.00 in 15.00 in v soboto, 15. 2. 2020 ob 9.00 uri


INFORMATIVNI DNEVI 2020

NAŠE NOVICE

9

Dobrodošli v Dijaškem domu Škofja Loka Bivanje v dijaškem domu je namenjeno dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki se želijo vpisati na določeno šolo pa je ta preveč oddaljena za dnevno vožnjo. Pogoj za vpis v dijaški dom je status dijaka ali vajenca oziroma študenta višje strokovne šole. V Dijaškem domu Škofja Loka bivajo dijaki, ki letos obiskujejo Sred­njo šolo za strojništvo, Srednjo šolo za lesarstvo, Gimnazijo Škofja Loka, nekaj se jih šola tudi v drugih krajih (npr. Naklo) ter študenti Višje strokovne šole za strojništvo in lesarstvo. Majhno število omogoča individualni pristop, spremljanje in usmerjanje dijakov pri šolskem delu, nudenje učne pomoči ter lažje reševanje težav. Poleg učenja pa v dijaškem domu potekajo tudi interesne dejavnosti – športne aktivnosti (strelstvo, fitnes, rekreacija, namizni tenis), ustvarjalne dejavnosti, različne delavnice, filmski večeri itd., tako da nam ni dolgčas.

V dijaškem domu mi je všeč, ker se spoznavamo iz različnih krajev Slovenije. Všeč so mi tudi interesne dejavnosti, kot so namizni tenis in strelstvo. V dijaškem domu sem zato, ker sem zelo oddaljen od Škofje Loke. Primož, 5. letnik, lesarski tehnik

Dijaki o bivanju v našem domu povedo: Življenje v Dijaškem domu Škofja Loka sploh ni tako slabo, kot sva sprva pričakovala, saj nas je malo in se vsi razumemo. Ob večerih se pogosto družimo v skupnem prostoru, kjer se smejemo in veselimo. Matic in Andraž, 1. letnik, vajeniški program – mizar V dijaškem domu mi je všeč, med sabo se razumemo. V zadnjem času smo pridobili veliko novosti, pa tudi vzgojiteljice so prijazne in nam večkrat priredijo zanimive delavnice. Nejc, 4. letnik, strojni tehnik

Kuharska delavnica

V sobi bivata 2 dijaka

Dijaški dom Škofja Loka je del Šolskega centra Škofja Loka, ki dijakom omogoča izobraževanje za široko paleto poklicev na različnih stopnjah zahtevnosti. Hkrati pa smo največja šola v Sloveniji, ki ponuja možnost izobraževanja po vajeniški obliki. Strojništvo -- strojni tehnik (SSI) -- strojni tehnik (PTI) -- oblikovalec kovin – orodjar (šolska in vajeniška oblika izobraževanja) -- strojni mehanik (šolska in vajeniška oblika izobraževanja) -- inštalater strojnih inštalacij -- pomočnik v tehnoloških procesih -- inženir strojništva Avtoremontna dejavnost -- avtoserviser -- avtokaroserist -- avtoservisni tehnik (PTI) Lesarstvo -- lesarski tehnik (SSI) -- lesarski tehnik (PTI) -- mizar (šolska in vajeniška oblika izobraževanja) -- tapetnik -- obdelovalec lesa -- inženir lesarstva

Ustvarjalne delavnice

Vsako leto nas obdari Miklavž

Vabimo vas na informativne dneve v petek in soboto,14. in 15. februarja 2020: Dijaški dom: Podlubnik 1b, petek od 8. do 17. ure ter sobota od 8. do 13. ure Srednja šola za strojništvo: Podlubnik 1b, petek ob 9. in 15. uri (velika predavalnica v pritličju ŠC) ter sobota ob 9. uri (predavalnica v MIC-u) Srednja šola za lesarstvo: Kidričeva 59 (Trata), petek ob 9. in 15. uri ter sobota ob 9.uri Višja strokovna šola: Podlubnik 1b, petek ob 11. in 16.30 uri ter sobota ob 11. uri Parkiranje na parkirišču ŠC Škofja Loka je zagotovljeno do zasedbe mest – dovoz iz smeri Novi svet. Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, tel. 04/506 23 00, info@scsl.si, www.scsl.si.


10

INFORMATIVNI DNEVI 2020

NAŠE NOVICE

Gimnazija Škofja Loka v šolskem letu 2020/2021 vabi k vpisu: • 140 dijakov v program gimnazija in • 28 dijakov v program klasična gimnazija. V programu gimnazija razpisujemo različne oddelke: • naravoslovni oddelek • splošni oddelek • oddelek za dijake s statusom športnika • evropski oddelek Dijaki se učijo angleščino, vsem pa ponujamo izbiro drugega tujega jezika. Izbirajo lahko med nemščino, francoščino, ruščino in španščino. Dobri odnosi in kvaliteten pouk. Znanje, odgovornost, spoštovanje, strpnost, pogum. 100% uspeh dijakov na spomladanski maturi 2019. V preteklem šolskem letu: 8 medalj na mednarodnih olimpijadah, 3 državni prvaki in 43 zlatih priznanj na državnih tekmovanjih iz znanja. Edina gorenjska šola s programom klasična gimnazija. Pester program obveznih in izbirnih vsebin. Mednarodno sodelovanje z gimnazijami iz Nemčije, Češke, Danske, Anglije, Španije in Srbije, sodelovanje dijakov tudi v okviru evropskih izobraževalnih programov Erasmus+. Prilagoditve za dijake s posebnimi potrebami. Možnost sodelovanja v narodnih izmenjavah in projektih. Razvejana prostovoljska dejavnost in organizacija okroglih miz, razstav, predavanj in delavnic.

»Naložba v znanje je vedno dobra odločitev, zato sem se kljub že dokončani visokošolski izobrazbi družboslovne smeri odločila za študij na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo. Študij je interdisciplinaren, aplikativen in je odlična odskočna deska za nadaljnjo kariero na biotehniških področjih. Pridobivam nova znanja, izkušnje in se praktično izobražujem, predvsem pa sem vesela, da sem del tako srčne ekipe študentov in tudi predavateljev.« Jana Grašič Stare, študentka Višje strokovne šole BC Naklo

»V okviru projekta POPREI (ERASMUS+) smo dijaki programa strokovne gimnazije in programa naravovarstveni tehnik odšli na izmenjavo na Norveško. Preizkusili smo se v ribištvu, delu v hlevu, jahanju, gozdarstvu, zunanjih dejavnostih in kuhanju. Presenetilo nas je veliko zaupanje in spoštovanje med dijaki ter učitelji. Že v vrtcu otroke vzgajajo v samostojne, delovne in odporne ljudi. Ostal nam bo lep spomin na izmenjavo.« Tjaša Novak, dijakinja Strokovne gimnazije SŠ BC Naklo

PRISRČNO VABLJENI NA INFORMATIVNE DNEVE BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO petek, 14. 2. 2020, ob 9.00 in 15.00 – Srednja šola in gimnazija ter Izobraževanje odraslih; ob 17.00 – Višja strokovna šola sobota, 15. 2. 2020, ob 9.00 – Srednja šola in gimnazija ter Izobraževanje odraslih; ob 11.00 – Višja strokovna šola www.bc-naklo.si NOVO v šolskem letu 2020/2021 3-letni poklicni program (SPI): Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

ORGANIZIRAMO AKTUALNE TEČAJE: Tečaj varjenja na simulatorju (od feb. dalje) Obrezovanje in nega sadnega drevja (25. 2., 9. 3., 16. 3.) Usposabljanje iz sadjarstva (3.-19. 3.) Tečaj obrezovanja parkljev (6. in 7. 3.) Osnovno usposabljanje iz fitomedicine za izvajalce (16.-18. 3.)


NAŠE NOVICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

BLED - BOHINJ - TRŽIČ

11

Zmaga za film Bled Local Selection BLED - Konec januarja je v Madridu potekala ena izmed največjih poslovnih borz v mednarodni turistični industriji, Fitur Madrid 2020. Letos so v okviru borze razpisali tudi tekmovanje v turističnih in promocijskih filmih in video produkciji, na katerem so lahko tekmovale vse destinacije, ki sodelujejo na borzi. Bled se je predstavil s filmom Bled Local Selection, ki ga je izdelala skupina Vizualist. Film je postal najboljši promocijski film v kategoriji Mesta v mednarodni konkurenci in je na ogled na: https://www.youtube.com/ watch?v=L3wXu4CbmuI. Fitur Madrid odlikuje veliko število potencialnih poslovnih partnerjev, je tudi vodilna borza v Evropi za južnoameriški trg.

Premiera Upravne enote v Zasipu ZASIP - Odrasla gledališka skupina KUD Kamot je 4. januarja v Zasipu premierno uprizorila novo veseloigro, ki je tudi tokrat nastala pod peresom Lucije Vidic. Avtorska predstava Upravna enota je zopet nasmejala, saj vsak pozna državni upravni sistem. Kako se počutijo uporabniki, ki hodijo od okenca do okenca? Kako se počutijo zaposleni, ki se spopadajo z vedno novimi zakoni, podzakoni, akti in pravili? Vse to so prikazali nastopajoči Lucija Vidic, Meta Vodnjov, Nataša Anderle, Lea Dabič, Domen Ivanšek, Mark Džamastagič, Andrej Gracelj, Jure Kozjek. Za tehnično podporo skrbi Nejc Hlebanja. Predstava bo v naslednjih tednih gostovala po kulturnih domovih bližnje okolice. Prihaja v Gorje, Bohinjsko Češnjico, Lancovo in Bohinjsko Bistrico! Blejske novice zbrala in pripravila Romana Purkart

XY BAND NEDELJA

2 3.

FEBRUAR STARO MESTNO JEDRO

15.00 povorka s parkirišča BPT 15.30 pustno rajanje z XY Bandom, kurenti in Pihalnim orkestrom Tržič KROFI ZA VSE MAŠKARE Organizator: Jure Markič s.p. ob podpori Občine Tržič

NAGRADE ZA

NAJBOLJ IZVIRNE MASKE


NAŠE NOVICE

GORJE - KRANJSKA GORA Magična narava

ZGORNJE GORJE - PZS vsako leto podeljuje najvišja priznanja društvenim delavcem kot spoštovanje za njihovo dolgoletno, nesebično in prostovoljno delo. Med dobitniki svečane listine za leto 2019 je tudi naš predsednik Jože Kosmač. V obrazložitvi priznanja so zapisali: »Jože Kosmač se je včlanil v društvo leta 1958 in v naslednjem letu je postal član upravnega odbora, kjer deluje še danes. Prvo desetletje je deloval na gospodarskem področju in skrbel za članstvo, pozneje se je bolj posvetil delu z mladino in desetletje vodil mladinski odsek. V tem obdobju je društvo navezalo stike z drugimi društvi in sodelovalo pri skupnih srečanjih in pohodih. Vedno je sodeloval pri organizaciji društvenih prireditev in razstav. V letu 2000 je bil izvoljen za podpredsednika društva in to nalogo opravljal polnih 16 let, od leta 2016 je predsednik društva. Zavzeto deluje pri vseh društvenih dejavnostih ter pri popravilih in vzdrževanju obeh visokogorskih koč, Doma Planika pod Triglavom in Koče na Doliču. Letos je društvo praznovalo 90-letnico in Jože je bil organizator ter vodja društvene razstave in proslave.« Marica Okršlar, PD Gorje

Sprejem krvodajalk in krvodajalcev ZGORNJE GORJE - Župan Peter Torkar je sprejel dolgoletne krvodajalke in krvodajalce, ki so se več kot petdesetkrat udeležili krvodajalskih akcij v organizaciji Rdečega križa Gorje. Z darovanjem krvi vsak da del sebe in to v dobesednem pomenu. Srečanje so popestrili člani podmladka Krajevne organizacije RK Gorje pod mentorstvom učiteljice Petre Kraigher, ki so preko verzov, rekov in igrice uprizorili pomen in vrednoto prostovoljstva.

Vabljeni na prireditve OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU v organizaciji KD Gorje v petek, 7. februarja ob 19. uri v Gorjanskem domu TRADICIONALNI POHOD V VRBO v sobota, 8. februarja. Zbor na svečanosti pri Prešernovem spomeniku na Bledu ob 10.30 OBČNI ZBOR krajevne organizacije RK Gorje v petek, 14. februarja ob 17. uri v Gorjanskem domu PROGRAM ZA OTROKE v organizaciji Knjižnice A. T. Linharta Radovljica v torek, 18. februarja ob 17. uri v Gorjanskem domu Pustna prireditev »Obujanje starega običaja – PLOHA« v soboto, 22. februarja ob 12. uri na vaškem trgu Zgornje Gorje PUSTOVANJE ZA OTROKE v organizaciji Kulturnega društva Gorje (pevski zbor VIVO) v soboto, 22. februarja ob 15. uri na igrišču ob Gorjanskem domu, ob 20. uri v Gorjanskem domu še PUSTOVANJE ZA ODRASLE OBČNI ZBOR Društva upokojencev Gorje v četrtek, 27. februarja ob 16. uri v Gorjanskem domu Martina Hribar Brus

MOJSTRANA - Danes, 7. 2., ob 18. uri bodo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom, odprli fotografsko razstavo najboljših fotografij mednarod­nega fotografskega natečaja naravoslovne fotografije Magična narava 2017. Natečaj je organiziralo Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije v okviru evropskega projekta LIFE NATURAVIVA »Biodiverziteta – umetnost življenja«. Zmagovalne fotografije so bile izbrane iz pestrega nabora, saj je na natečaj prispelo kar 3932 fotografij 270 avtorjev, od tega iz Slovenije 686 fotografij 46 avtorjev. Fotografije so zgovorne same po sebi, komentarjev ne potrebujejo, ob odprtju razstave pa bo dr. Petra Draškovič Pelc v kratkem predavanju povedala več o naravoslovni fotografiji, sporočajo iz muzeja. Petra je fotografinja, nadobudna popotnica, turistična vodnica in vodnica interpretatorka, radovedna raziskovalka in ljubiteljica narave, pa tudi doktorica biomedicinskih znanosti. Razstava bo na ogled do 30. marca 2020.

Premiera predstave Smrtna past KRANJSKA GORA - Člani in članice Ta bol teatra, ki deluje pod okriljem Kulturno prosvetnega društva Josip Lavtižar Kranjska Gora, so v Ljudskem domu uprizorili premiero gledališke predstave Smrtna past. Po romantičnih komedijah je tokrat na vrsti kriminalka, katere prizorišče je delovni kabinet Sidneyja Bruhla. Igro je režirala Tatjana Peršuh. Nastopajo Marko Koder, Polona Bačnar, Stane Jakelj, Petra Mlinar, Fredi Grilc in Nataša Vidic. Po treh uspešnih in zelo lepo sprejetih uprizoritvah na domačem odru se zdaj odpravljajo na nekaj gostovanj. Tudi otroška dramska skupina na kranjskogorskih odrskih deskah pripravlja dve predstavi; pri mlajši skupini za režijo skrbi Metka Frelih, pri starejši pa Leona Gomboc. Premieri naj bi bili marca.

Prešernov dan v znamenju predstav KRANJSKA GORA - V Ljudskem domu v Kranjski Gori bosta na Prešernov dan, 8. februarja, na ogled dve predstavi. Najprej bodo ob 16.30 medse povabili najmlajše, saj v goste prihaja Društvo DramŠpil iz Ribnice z otroško predstavo Zlati kamenčki. Ob 19.30 bo za abonma in izven na ogled še predstava Scapinove zvijače, ki jo bodo uprizorili člani in članice Gledališkega društva Kontrada Kanal. Kranjskogorske novice zbrala in pripravila Karmen Sluga

Programi tudi za odrasle -

Klavir Chord in E-Piano Harmonika Keyboard el. Klaviature - Orgle - Nemščina - Poročna glasba za cerkveni ali civilni obred

V DA PI RK S OL I

Jožetu Kosmaču priznanje Planinske zveze Slovenije

ČASOPIS, KI POVEZUJE

KA

12

Alexandra & Crescendo, Zg. Gorje 43a, 4247 Zg. Gorje E-mail: crescendo@alexandra.si, Tel: 031 341 820


NAŠE NOVICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

JESENICE - RADOVLJICA

13

Lani kar 7039 vzponov na Španov vrh

Ob slovenskem kulturnem prazniku

JESENICE - Zavod za šport Jesenice je pripravil že 11. tradicionalni pohod ob polni luni na Španov vrh. Pohoda s štartom pri spodnji postaji sedežnice Španov vrh se je udeležilo več sto obiskovalcev vseh generacij, ki so uspešno premagali vzpon do vrha Španovega vrha, kljub ledenim oviram na poti. Organizator je pred barom Španov vrh pripravil tudi podelitev priznanj osvajalcem Španovega vrha, torej tistim, ki so v lanskem letu najbolj neutrudno pohajali na vrh in se pridno vpisovali v vpisno knjigo. Po besedah Gabra Šorna z Zavoda za šport Jesenice je bilo takih kar 7039, povprečno pa so v vpisni knjigi zabeležili po 19 vpisov na dan. Zavod za šport je osvajalce podelil skupno 95 priznanj, največje število vzponov pa so zbrali tretjeuvrščeni osvajalec Miha Piščanec z 263 vzponi, na drugem mestu Janko Meglič s 313 vzponi in zmagovalec Miran Pohar s 325 vzponi. Več kot sto vzponov je sicer zbralo kar sedemnajst osvajalk in osvajalcev Španovega vrha.

RADOVLJICA - Glasbena šola Radovljica v sodelovanju z radovljiško območno izpostavo JSKD in občino vabi na proslavo ob Prešernovem dnevu v petek, 7. februarja, ob 19. uri, v Baročni dvorani Radovljiške graščine. Letošnjo proslavo bodo glasbeno obarvali Žan Legat, harmonika in bandoneon, Miran Juvan, klavir, Gal Juvan, violina, in Anastazija Juvan, vokal. Izvajali bodo baročna in neoklasicistična dela, argentinski tango, slovenske narodne in avtorsko glasbo. Z recitacijami Prešernovih pesmi bo večer popestrila dramska igralka Maja Gal Štromar. Na dan praznika, 8. februarja, bo brezplačen vstop v vse enote Muzejev radovljiške občine: Čebelarski in Mestni muzej Radovljica, Galerija Šivčeva hiša, Kovaški muzej Kropa in Muzej talcev Begunje. Muzeji bodo ta dan odprti od 10. do 18. ure. Organizirani bosta tudi brezplačni vodenji, v Mestnem muzeju ob 10.30, v Galeriji Šivčeva hiša pa ob 12. uri. V Kovaškem muzeju bodo 8. februarja ob 18. uri predstavili novo številko Vigenjca z naslovom Kroparji na smučeh, Smučarski skoki in teki na Gorenjskem 1946–1956 avtorice Saše Florjančič. Na slovenski kulturni praznik bo med 11. in 17. uro vstop prost tudi v Muzej Avsenik v Begunjah. Muzej predstavlja zbirko, ki je doživeta pripoved časa, v katerem sta aktivno ustvarjala Vilko in Slavko Avsenik.

Zavetišče Perun prekinja sodelovanje JESENICE - Z občine Jesenice so sporočili, da zavetišče Perun, kljub v začetku januarja drugačnemu dogovoru, prekinja sodelovanje. Občina Jesenice je s strani Branka Pirca, imetnika zavetišča Perun, konec januarja prejela uradno obvestilo o odpovedi koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali. V nadaljevanju bo Občina Jesenice pristopila k pogovorom s koncesionarjem v zvezi s sporazumno prekinitvijo koncesijske pogodbe, ki sicer velja do konca leta, in k iskanju nadaljnjih rešitev za izvajanje omenjene gospodarske javne službe. Pirc kot razlog za odpoved navaja nameravano opustitev poslovne dejavnosti iz poslovnih in osebnih razlogov, so še sporočili z občine Jesenice.

Na Jesenice prihaja Prostofer JESENICE - Občina Jesenice bo predvidoma od sredine marca naprej prek projekta Prostofer starejšim občanom zagotavljala brezplačen prevoz po njihovih opravkih. Projekt je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov in trgovinskih centrov. Vozilo za opravljanje prevozov bo zagotovila Občina Jesenice. Če želite postati prostovoljec/prostofer in ste občan(-ka) občine Jesenice, kontaktirajte Aleksandro Potočnik na telefonsko številko 04 586 92 78 ali elektronski naslov sandra.potocnik@jesenice.si. Jeseniške novice zbrala in pripravila Monika Sušanj

Radovljiške prireditve v letu 2020 RADOVLJICA - Tudi letos bodo zavod Turizem in kultura Radovljica ter drugi organizatorji pripravili številne kulinarične in kulturne dogodke. Festival čokolade z izvrstno ponudbo čokoladnih izdelkov in pestrim zabavnim programom bo med 17. in 19. aprilom. Festival Okusi piva bo v grajskem parku v Radovljici 5. in 6. junija. Sledil bo Festival gledališča Kropa od 12. junija do 3. julija, poletje pa bodo zaznamovali Kovaški šmaren v Kropi 4. julija, srečanje mest na Venerini poti na Linhartovem trgu v Radovljici 2. avgusta, Festival Radovljica od 8. do 25. avgusta, četrtki na Linhartovem trgu v juliju in avgustu ter narodno-zabavni vikend konec avgusta v Begunjah. Že 22. februarja ob 14. uri pa se lahko udeležite karnevalske povorke v Radovljici, 11. marca pa bo greogorjevo v Kropi in Kamni Gorici,

Živahno na radovljiškem drsališču RADOVLJICA - Tudi v tej sezoni na pokrito drsališče v Športnem parku Radovljica z veseljem prihajajo najmlajši in odrasli ljubitelji drsanja. Za rekreativno drsanje je drsališče obiskovalcem na voljo med tednom med 15. in 18. uro, konec tedna, med prazniki in šolskimi počitnicami pa med 10. in 18. uro. Drsanje je za otroke do 18. leta brezplačno, za odrasle pa cena vstopnice ostaja nespremenjena in znaša dva evra. Na drsališču je na voljo tudi izposoja in servis drsalk ter topli napitki in prigrizki. Radovljiške novice zbrala in pripravila Manca Šetina Miklič

Foto: Janez Resman (fotonatečaj Dogodki v občini Radovljica 2018)


14

NAŠE NOVICE

OGLASI - 040/202 384

Izberite kvaliteto po akcijskih cenah!

Hausmart d.o.o., Škofja Loka Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka, Tel.: 04 231 59 95, Gsm: 030 390 942, E: info@hausmart.si PE Nova Gorica, Razstavni salon Cesta 25. junija 2, 5000 Nova Gorica, Tel.: 05 994 15 86, Gsm: 030 645 300, E: novagorica@hausmart.si

Za kavo poskrbite vi.

Za tisk pa mi!

ELEKTRO TRGOVINA Janko PRE[EREN Trbi`, Via V. Veneto 79 tel.: 0039 0428 2137 fax: 0039 0428 40003 preschern@gmail.com

BELA TEHNIKA ❖ PE^I NA DRVA IN PELETE ❖ GOSPODINJSKI APARATI ❖ ELEKTRO MATERIAL Salomon d. o. o., Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana Polje | T: +386 1 588 02 00 | F: +386 1 528 24 74 | www.salomonprint.si

Odprto: 9-12.30; 14.30-19, ponedeljek zaprto


PREDSTAVLJAMO

NAŠE NOVICE

Zavod za šport Jesenice organizira: Aktivnosti v času zimskih počitnic Vabljeni na počitniške aktivnosti od 15. do 23. februarja: • rekreativno drsanje • kegljanje • namizni tenis • spoznaj košarko in se druži s priljubljenim Lipkom Več informacij: www.zsport-jesenice.si Jožefov sejem 2020 Vabljeni na tradicionalni sejem s pestrim zabavnim programom od 19. do 22. marca Pomladni tek Vabljeni tekači na 13. Pomladni tek v soboto 21. marca. (tekmovanje v teku na 10 km in tek za najmlajše) Javni poziv za razstavljavce, gostinske storitve in zabaviščni park najdete na: www.zsport-jesenice.si

Koncert za generacije Turnir vvsemalem TINKARA KOVAČ & Band nogometu Gostje: učenci Glasbene šole Radovljica Bohinjska Bistrica: Dom Joža Ažmana

Prireditev Občina 25.09.2015 obsofinancira uri Jesenice 15. februar ob14.00 18.00 TinkaraJesenice Kovač je glasbenica, pevka, diplomirana flavtistka, producentka in

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

avtorica glasbe in besedil. Le redkokdo pri nas se lahko pohvali s tako glasbeno kariero, kot jo ima Tinkara, saj je postala sinonim za glasbeno izvajalko, ki povezuje generacije. S svojimi številnimi in raznolikimi zasedbami je odigrala preko 800 koncertov v Sloveniji, Hrvaški, Avstriji in Italiji. Med pomembnejša svetovna sodelovanja na odru in v studiu uvršča Iana Andersona (Jethro Tull), Roberta Planta (Led Zeppelin), Carlosa Nuneza, Dana Laveryja, Massima Bubolo, Bungara in Paula Millnsa. Leta 2014 je zastopala Slovenijo s skladbo Round and round na Evrosongu, ki je potekal v Kopenhagnu na Danskem, kjer se je uvrstila v finale.

Zagotovite si vstopnice v predprodaji: Petrol, Pošte, OMV, www.eventim.si Posebna cena vstopnic za otroke do 14 let – 10 EUR

15


Profile for Specom d.o.o.

Naše novice, februar 2020  

Naše novice, februar 2020  

Profile for specom
Advertisement