__MAIN_TEXT__

Page 1

NAŠE NOVICE Regionalni informativni časopis Letnik 10 / Številka 6 / December 2019

Z VAMI ŽE 10 LET

www.specom.si

BLED / BOHINJ / GORJE / JESENICE / KRANJSKA GORA / RADOVLJICA / ŽIROVNICA

Vabljeni v Terme Snovik!


NAŠE NOVICE

PRIREDITVE, VOŠČILA

2

Vesele božične praznike in srečno v novem letu 2020!

ČASOPIS, KI POVEZUJE

VESELI DECEMBER NA JESENICAH TRG TONETA ČUFARJA četrtek, 5.12.2019, 16:00 – 20:00 MIKLAVŽEVANJE

16:00 – predstavitev jahanja konj, kmetija Uric 17:00 – Miklavževanje, obisk Miklavža, čarodej Toni (kino Železar) 18:00 – skupni prižig novoletnih lučk na Trgu Toneta Čufarja

18:00 - koncert: ABBA MIA PETEK, 13. 12. 19.00 – 20.30: JAZZ FUSION JAM (GLAVNI TRG) SOBOTA, 14. 12. 19.00 – 20.30: SEM SLIŠAL PETI II (GLAVNI TRG) SREDA, 18.12. 19.00: BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT ORKESTROV IN PEVSKEGA ZBORA GLASBENE ŠOLE KRANJ (KC BRDO) ČETRTEK, 19. 12. 19.00 – 20.30: SAMUEL BLUES & MIHA ERIČ (GLAVNI TRG) SOBOTA, 21. 12. 11.00 – 12.00: SLOVENSKI TUBA BOŽIČ (GLAVNI TRG) 19.00 – 20.30: BALKAN BOYS (GLAVNI TRG) SREDA, 25. 12. 19.00 – 20.30: HELP! A BEATLES TRIBUTE (GLAVNI TRG) ČETRTEK, 26. 12. 19.00 – 20.30: ANDREJ ŠIFRER & MALI OGLASI (GLAVNI TRG) PETEK, 27. 12. 19.00 – 20.30: ŽUPANOV KONCERT: JAN PLESTENJAK (GLAVNI TRG) SOBOTA, 28. 12. 19.00 – 20.30: MANOUCHE (GLAVNI TRG) NEDELJA, 29. 12. 19.00 – 20.30: KING FOO (GLAVNI TRG) PONEDELJEK, 30. 12. 17.00 – 18.00: SPREVOD DEDKA MRAZA (GLAVNI TRG) 19.00 – 20.30: DAN D (GLAVNI TRG)

četrtek, 12.12.2019, 16:30 – 18:00 BOŽIČKOV POŠTNI AVTOBUS

16:30 – Božičkov poštni avtobus s poštarjem Pavletom in palčki

petek, 27.12.2019, 18:00 – 19:30 DRSALNA REVIJA

18:00 – Božično - novoletna drsalna revija Drsalnega kluba Jesenice

z naslovom: CIRKUS sobota, 28.12.2019, 17:30 – 00:00 SPREVOD ŠPORTNIKOV

18:00 – sprevod športnikov z baklami in lučkami po Jesenicah

19:00 - koncert: YUGONOSTALGICA nedelja, 29.12.2019, 15:30 – 20:00 OBISK DEDKA MRAZA

16:00 – nastop plesne skupine The Potion s čarodejem Tonijem kličemo Dedka Mraza

17:30 - koncert: GAJST’N BAND ponedeljek, 30.12.2019, 18:00 – 22:00 GLASBENI VEČER

18:00 – oder je vaš nastop neuveljavljenih glasbenih skupin in posameznikov

20:00 - koncert: ROCK PARTYZANI torek, 31.12.2019, 20:00 – 02:00 SILVESTROVANJE

skupno silvestrovanje z županovo čestitko

22:00 - koncert: ZAHOD BAND

ADVENTNI SEJEM: OD ČETRTKA DO NEDELJE 16.00-20.00 KULTURNI DECEMBER: PREDSTAVITEV KULTURNIH DRUŠTEV, OB NEDELJAH 18.00 KRANSKA KUHNA: 14.12., 21.12., 27.12. (GLAVNI TRG) BOGAT OTROŠKI PROGRAM

Uredništvo Naših novic svojim bralcem želi vesel božič in srečno 2020! NAŠE NOVICE. Informativni časopis Zgornje Gorenjske (Občine Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radov­ljica in Žirovnica); ISSN 1855-8895; izhaja mesečno, brezplačno ga prejemajo naključno izbrana gospodinjstva; letnik 10, številka 6, izid: 13. 12. 2019; izdajatelj: SPECOM d.o.o.; odgovorni urednik: Bojan Rauh; stalni sodelavci: Matjaž Koman (Žirovnica), Monika Sušanj (Jesenice), Karmen Sluga (Kranjska Gora), Branka Smole (kultura), Matjaž Klemenc, Siniša Uroševič (šport); naslov ured­ništva: SPECOM d.o.o., p. p. 39, 4240 Radovljica; elektronski naslov: specom@specom.si; trženje oglasnega prostora: 04/53 18 636, 040/ 202 384; e-naslov: specom@specom.si; NAŠE NOVICE so vpisane v razvid medijev Mi­nistrstva za kulturo RS pod zaporedno št. 1504. Naslovnica: Terme Snovik vabijo na zimski oddih (foto: arhiv Terme Snovik)


NAŠE NOVICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

V SREDIŠČU: DR. AVGUST MENCINGER

3

Sodeloval pri rojevanju Slovenije V dneh, ko se bliža 26. december, Dan samostojnosti Republike Slovenije, ne moremo mimo tistih, ki so bili v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v samem središču nastajanja samostojne Slovenije. Dr. Avgust Mencinger, doma iz Radovljice, je bil eden izmed njih. vaš znameniti stavek, ki sem ga nekje prebral… Še vedno menim, da to drži in posebej za starejše je pomembno gibanje, da obdržijo čim več mišične mase in s tem boljšo imunsko odpornost.

Kako se spominjate tistega prelomnega obdobja, ko se je rojevala svobodna Slovenija? Aprila 1990 so me prebivalci takratne občine Radovljica, ki je segala od Bohinja do Brezij, izvolili na prvih povojnih demokratičnih volitvah za svojega predstavnika v slovenskem parlamentu. Bil sem ponosen, srečen in hvaležen, da sem lahko kot njihov zastopnik v parlamentu sodeloval pri rojevanju naše države. Zgodovina v tem času je bila tako zgoščena, da šele danes razumem nekatere dogodke, medtem ko spomin na druge počasi bledi. Odločitev o slovenski osamosvojitvi ni bila lahka, trenja za in proti so bila huda? Odločitev za samostojno Slovenijo smo sprejeli poslanci Demosa na tajni seji 9. novembra v Poljčah, zato so Poljče kraj »spočetja« naše države. Žal se tega pomembnega dogodka premalo spominjamo. Kaj pa inventura narodove preteklosti? Kako je bilo z lustracijo nekdanjih »nenadomestljivih« kadrov? Če bi prišlo do lustracije, bi bil prehod v normalno družbo manj boleč, tako pa so na mnogih vodilnih mestih ostali tudi kadri iz prejšnjih časov, se povezali v lobije, ki v veliki meri obvladajo sodstvo, zdravstvo, šolstvo in gospodarstvo ter onemogočajo normalen razvoj države. Ali je bilo na polju narodne sprave oprav­ ljenega dovolj? Resnična sprava bo mogoča, ko bomo izvedeli vso resnico o dogodkih med in po vojni. Kako ste izražali svoje interese na polju političnih strank in organizacij? Bili ste med ustanovitelji stranke Nova Slovenija, dolga leta tudi predsednik Občinskega odbora N.Si Radovljica! Po dveh letih, ko je Demos dosegel najpomembnejša cilja osamosvojitev in osvoboditev izpod totalitarizma sem politično deloval le na občinskem nivoju kot predsednik N.Si in občinski svetnik. V prvih letih slovenske samostojnosti ste bili verjetno prepričani, da bo po visoki stopnji odločenosti Slovenk in Slovencev za samostojno državo na plebiscitu tudi nadaljevanje izgradnje lastne države potekalo v enakem tempu?

Ste tudi med organizatorji tradicionalnega smučarskega teka gospodarstvenikov, diplomatov in politikov vsako leto na Pokljuki! Prvi smučarski tek politikov, diplomatov in gospodarstvenikov sem organiziral, ko sem bil še v parlamentu. Že naslednje leto pa se mi je pridružil Vinko Grašič, ki je nato prevzel vso skrb za organizacijo tega tekmovanja in druženja, ki je še vedno aktualno. dr. Avgust Mencinger Naša država je sicer na marsikaterem pod­ ročju napredovala, sta pa po mojem nastali dve Sloveniji: ena za Ljubljano in večja slovenska mesta, druga pa je slovenska periferija z manjšimi in srednje velikimi občinami. V tej »drugi Sloveniji« je razvoj veliko bolj zdrav in normalen, manj je sovraštva in več prizadevanj za skupno dobro. Kaj je po vašem vzrok, da je v času od osamosvojitve do danes med generacijami Slovenk in Slovencev prisotna vse večja politična mlačnost in apatičnost? Eden glavnih vzrokov za politično mlačnost je volilni sistem, ki ne omogoča, da bi bili na volitvah v parlament izbrani najboljši, tisti ki jih ljudje poznajo in jim zaupajo. V svoji poklicni karieri ste bili dolga leta zdravnik v Žirovnici in v jeseniški bolniš­ nici ter zdravnik olimpijske reprezentance, zdravnik državne smučarske reprezen­ tance in veslačev! V Žirovnici sem pričel svojo zdravniško pot, nadaljeval pa v Bolnici Jesenice kot internist, kjer sem delal do upokojitve. Tudi na to obdobje imam lepe spomine in vedno sem vesel, ko slišim, da je jeseniška bolnica ene najboljših v Sloveniji. Zdravnik državne smučarske nordijske reprezentance in blejskih veslačev sem bil kakih trideset let. Kot zdravnik sem se udeležil treh olimpijad. Dolga leta ste že v pokoju a šport je vaše življenjsko vodilo. »Najboljše ceplje­nje proti gripi je šport na svežem zraku«, je

Kljub letom še vedno izžarevate mladostno energijo. Poznamo vas kot predanega farana župnije sv. Petra v Radovljici, ki mu nobeno delo nikoli ni bilo odveč. Bili ste predsednik KD Sotočje, ureditev kapele sv. Edith Stein je odmevala daleč po Evropi, tujim turistom ste vodič v radovljiški cerkvi, brez vas ne bi bilo prenekatere prire­ ditve ali predavanja v Radovljici,… To je moj hobi, lahko bi rekel tudi poslanstvo in srečen sem, da mi moja starost to omogoča. Ste tudi sourednik in ustanovitelj Skrinje, glasila radovljiške dekanije, ki izhaja že 20 let! V Sloveniji tovrstnega regionalnega glasila z versko vsebino ni, kolikor nam je znano. Skrinja je verjetno edini dekanijski časopis v Sloveniji, ki povezuje vse župnije radovljiš­ ke dekanije. Kar 25 jih je. Največ zaslug, da ta časopis že 20 let redno izhaja, ima Bojan Rauh. Kaj bi za konec pogovora ljudem po 29 letih samostojne Slovenije in v dneh pred božičem položili na srce? Predvsem naj zaupajo v prihodnost. Naša država ima veliko poštenih, sposobnih in pridnih ljudi. Prepričan sem, da bodo ti počasi prevzemali krmilo. Te anomalije, ki se sedaj dogajajo so bolj »otroške bolezni« mlade države. Za praznike pa vsem želim globoko doživetje božične skrivnosti in vse dobro v letu, ki prihaja! Bojan Rauh


NAŠE NOVICE

BOHINJ

4

ČASOPIS, KI POVEZUJE

Prestižna nagrada za Turizem Bohinj

Božično-novoletni koncert Godbe Bohinj

BOHINJSKA BISTRICA - V okviru ene globalno najpomembnejših borz turistične industrije WTM London so 5. novembra, podelili ugledna priznanja svetovne turistične industrije International Travel & Tourism Awards (ITTA). Turizem Bohinj je kot edini predstavnik iz Slovenije prejel srebrno nagrado za projekt Ustvarjanje trajnostnega modela destinacije v kategoriji Odgovorni turizem za dolgoletno trajnostno delovanje na področju turizma. Pod vodstvom Klemena Langusa, ki je v Londonu prevzel nagrado, Turizem Bohinj zadnjih 15 let, trajnostno komponento vnaša v celotno svoje delovanje. Preko razvoja Mednarodnega festivala alpskega cvetja, blagovne znamke Bohinjsko/From Bohinj in prizadevanj na področju mobilnosti, ki s podporo Občine Bohinj temeljijo na temeljnem dokumentu trajnostnega razvoja celotne občine Bohinj.

BOHINJSKA BISTRICA - Godba Bohinj, ki se je oblikovala leto in pol po ustanovitvi Glasbenega društva Bohinj, letos beleži dvajseto leto delovanja in poustvarjanja. Prvi javni nastop je bila prvomajska budnica 2000. V Godbi Bohinj trenutno muzicira 28 godbenikov. Nekateri so novinci in želimo si, da bi jih godbeništvo popolnoma zasvojilo. Bohinjski godbeniki z dirigentom Martinom Pustinkom vas prisrčno vabimo v našo družbo na 20. tradicionalni Božično-novoletni koncert in počastitev dneva samostojnosti in enotnosti, ki bo v četrtek, 26. decembra, ob 19.30 v Domu Joža Ažmana v Bohinjski Bis­trici. Na koncertu bodo nastopili pevci MPZ Franc Urbanc pod vodstvom Franke Pavić Sodja.

Katarina Košnik

Glasbeno društvo Bohinj, Nada Frelih

BOHINJ 16.–23. 12. 2019, 26.–30. 12. 2019 19. 12. 2019, 18:00 19. 12. 2019, 19:30 19. 12. 2019, 20:00

TRADICIONALNO V NOVO LETO NOVOLETNI KONCERTI V DVORANI DANICA

Božičkova dežela Planšarski stan, Ribčev Laz Slavnostna sveta maša Cerkev sv. Pavla, Stara Fužina Blagoslov jaslic na prostem Pred Kulturnim domom v Stari Fužini Glasbeno gledališka predstava: Tesla

Kulturni dom Joža Ažmana, Bohinjska Bistrica 20. 12. 2019, 20:10 Dobrodelni božično-novoletni koncert Restavracija Viharnik na Voglu 21.–22. 12. 2019 Otvoritev smučarske sezone Smučišče Vogel 21. 12. 2019, 21:00 Veseli december v BUFU z DJ Čaunar Okrepčevalnica BUF Ančka, Stara Fužina 21.–23. 12. 2019 Pohod z baklami in ogled cerkve Sv. Janeza Krstnika 18:00 TIC Bohinj, Ribčev Laz 24. 12. 2019 Božična večerja Hotel Tripič, Bohinjska Bistrica 26. 12. 2019 Otepanje na Štefanovo (star običaj) Stara Fužina, Studor 26.–30. 12. 2019 Pohod z baklami in ogled cerkve Sv. Janeza Krstnika 18:00 TIC Bohinj, Ribčev Laz 26. 12. 2019, 19:30 Božično novoletni koncert Godbe Bohinj, z gosti MPZ Franc Urbanc in ŽPZ Triglavske rož’ce Kulturni dom Joža Ažmana, Boh. Bistrica 27. 12. 2019, 10:00 Ustvarjalna delavnica – Unikatna vrečka iz blaga »Z naravo za naravo za praznične dni« Center TNP Bohinj, Stara Fužina 27. 12. 2019, 21:00 Veseli december v BUFU z Zapolar, Rauter, Jeršič Band Okrepčevalnica BUF Ančka, Stara Fužina 28. 12. 2019, 10:00 Kuharska delavnica z Društvom kmečkih žena in deklet Bohinj: »Naj diši po praznikih« Center TNP Bohinj, Stara Fužina 28. 12. 2019, 17:00 Nočno sankanje na Soriški planini s koncertom Grudnovih šmikel in prihodom Dedka Mraza Soriška planina pred Brunarico 30. 12. 2019, 20:00 Zabava s Tilnom Lotričem Drsališče Bohinjska Bistrica 30. 12. 2019, 21:00 Veseli december v BUFU z vokalistko Sento Okrepčevalnica BUF Ančka, Stara Fužina 31. 12. 2019 Otepanje na Silvestrovo Srednja vas, Bohinjska Češnjica, Jereka 31. 12. 2019, 20:00 Silvestrovanje v Hotelu Jezero z Duetom CMOK Hotel Jezero, Ribčev Laz 31. 12. 2019, 21:00 Silvestrovanje na prostem z glasbeno skupino Gentlemeni Pred Kulturnim domom v Stari Fužini info: Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, t: +386 4 574 75 90, e: info@bohinj.si

Bohinjska Bistrica (Organizirani avtobusni prevozi)

Otroško novo leto z Alenko Kolman 28. 12. 2019, 16:30 in Janom iz Super kril, Obisk Dedka Mraza 28. 12. 2019, 21:00 Marko Vozelj in Mojstri, Nina Pušlar 29. 12. 2019, 21:00 Zabava z Mambo Kings Silvestrovanje z Ansamblom 31. 12. 2019, 21:00 Saša Avsenika

DRUŽENJA NA PROSTEM vsako soboto Bohinjska tržnica z lokalnimi pridelki 8:00–13:00 in izdelki Tržnica Bohinjska Bistrica

21. 12. 2019 15:00–20:00 24. 12. 2019 8:00-12:00 28. 12. 2019 16:00–20:00 29. 12. 2019 16:00–20:00

Božični sejem s programom za otroke

2. 1. 2020 16:00–20:00 3. 1. 2020 16:00–20:00 4. 1. 2020 16:00–20:00

Tržnica z živo glasbo in gostinsko ponudbo Pred Kulturnim domom v St. Fužini Tržnica z gostinsko ponudbo Ribčev Laz Nastop čarodeja Tonija Tržnica z živo glasbo in gostinsko ponudbo Pred Kulturnim domom v St. Fužini

Ribčev Laz

Bohinjska tržnica z lokalnimi pridelki in izdelki Tržnica Bohinjska Bistrica Prednovoletna tržnica z ansamblom Namig Tržnica Bohinjska Bistrica Prednovoletna tržnica z glasbeno skupino Gala Dance Tržnica Boh. Bistrica Prednovoletna tržnica z glasbeno 30. 12. 2019 skupino Rauter, Zapolar, Jeršič 16:00–20:00 Tržnica Bohinjska Bistrica

/lakebohinj

/lakebohinj

/lakebohinj www.bohinj.si


NAŠE NOVICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

NA IZLET V TERME SNOVIK

5

Premagajte zimski mraz s skokom v termalno vodo Termalni užitki, vodne vragolije, Kneippovi oblivi, žive jaslice, obisk Božička, ustvarjalne delavnice, pohodi z baklami, lokalna kulinarična doživetja Na kaj pomislite ob jutranjih zimskih temperaturah? Zagotovo niste edini, ki razmišljate o toplih bazenih, savnah in sproščujočih masažah. Ni lepšega kot uživati do vratu potopljen v termalno vodo in zreti skozi steklo na okoliške gozdove. Nedaleč stran vas pričakuje zelena Tuhinjska dolina, ki se za božične in novoletne praznike odene v belo, praznično vzdušje.

www.terme-snovik.si T: 01 83 44 100 E: info@terme-snovik.si

Ravno čas šolskih novoletnih počitnic je priložnost za enodnevni izlet do Term Snovik. V Sloveniji najvišje ležeče terme obkrožene na eni strani s Kamniško Savinjskimi Alpami, na drugi strani pa s čudovitimi gozdovi in neokrnjeno naravo Tuhinjske doline vas pričakujejo z bazenskim notranjim kompleksom s prijetno toplo termalno vodo. Voda v Termah Snovik je priznana kot naravno zdravilno sredstvo in predstavlja naše največje bogastvo. Vsebuje kalcij in magnezij ter veliko drugih koristnih mineralov. V času obiska Term si termalne užitke obogatite z obiskom Wellness centra. Pripravili smo vam različne vrste masaž, finske, turške in ledene savne, protibolečinske fizioterapije ter Kneippove oblive in obloge. V Termah se namreč

nahaja prvi Kneipp center v Sloveniji, ki izvaja tretmaje za boljše počutje po Kneippovi filozofiji. Vzemite si čas le zase in se prepustite našemu strokovnemu osebju. Ker sledimo Kneippovi filozofiji, katere ključni element je tudi zdrava prehrana, damo velik poudarek zdravi in uravnoteženi kuhinji z uporabo lokalnih sezonskih sestavin od bližnjih lokalnih ponudnikov. V restavraciji Potočka pripravljamo jedi za penzionske goste in dnevne obiskovalce. Posebnost naše restavracije Potočka je tuhinjska postrv, ki jo gojijo v reki Nevljici in jo gostje lahko uživajo pripravljeno na različne načine. Veseli pa bomo tudi vaše družbe na kulinaričnih delavnicah. Čarobni praznični čas vsakoletno popestrimo s številnimi dodatnimi aktivnostmi. Vabimo vas, da doživite božično zgodbo z živimi jaslicami v družbi glasbenih gostov Tjaše in Uroša, se nam pridružite na pohodu z baklami ter pričakate obisk Božička na bazenu.

Obiščite www.terme-snovik.si, rezervirajte svoje obisk že danes in še preverite podrobnosti o božično-novoletnem animacijskem programu za otroke in odrasle.


6

PREDSTAVLJAMO

NAŠE NOVICE

Vabljeni vsak dan

od 29. novembra do 5. januarja na praznično Jezersko promenado: od ponedeljka do četrtka od 15:00 do 19:00 od petka do nedelje ter ob praznikih od 11:00 do 21:00 Na prazničnih stojnicah se lahko okrepčate s tipičnimi gorenjskimi jedmi in toplimi napitki ter izberete izvirna praznična darila.

a ic j l v a r p a k s im Z 201 9-2020

Obiščite in oglejte si tudi Poštni urad decembrskih mož, razstavo jaslic v naravni velikosti, ljubezensko kolo, največjo naravno novoletno smreko, praznični stol in ob koncih tedna koncerte.

V Poštnem uradu decembrskih mož bodo otroci lahko napisali in oddali pismo za dobre može. Ob sobotah in nedeljah popoldne, od 15:00 do 18:00 ure, pa bodo pošto obiskali tudi pravljični junaki Dežele ljudskih pravljic Bled. NMM

VR

TR

OR

R

M

NMM

22.11. – 1.3.

1.12. – 2.2.

od 13.12. dalje

25.12.

VR

TR

26.12.

27. – 29.12.

30.12.

Novoletni koncert Godbe Gorje ob državnem prazniku, Festivalna dvorana

Mehurčki ob jezeru, festival penečih vin, Festivalna dvorana

Božičnonovoletni koncert, Cerkev sv. Martina

OR

Blejsko drsališče z razgledom, Terasa Kavarne Park

Razstava jaslic v Grajski kapeli, Blejski grad

Disko na (B) ledu, Ledena dvorana Bled, vsak petek

Več dogodkov in informacij na www.bled.si

Legenda o potopljenem zvonu, Grajsko kopališče R

M


NAŠE NOVICE

BLED

ČASOPIS, KI POVEZUJE

Zimska pravljica BLED - Na Bledu so ob prvem adventnem vikendu prižgali lučke in odprli zimsko pravljico na Jezerski promenadi. Ob prižigu lučk je nastopila Severa Gjurin, konec tedna pa so polepšali še Maja Bevc in Nejc Škofic s slovensko popevko in jazz standardi ter Slovenski pozdravi. V soboto so se otroci podali na pravljično pot na Blejski grad, v nedeljo popoldne pa jih je obiskal Miklavž. Zimska pravljica na Jezerski promenadi je od ponedeljka do četrtka odprta od 15. do 19. ure, od petka do nedelje pa od 11. do 21. ure.

7

napiši svoje ime in priimek ter kraj bivanja na listo, ki jo dobiš v info hišici na Jezerski promenadi in se nam pridruži na podelitvi, ki bo 5. 1. 2020 ob 17. uri na Jezerski promenadi! Hkrati lahko prispevaš znesek po svoji volji, ki ga bomo skupaj z Rdečim križem Bled namenili pomoči potrebnim občanom Bleda! Blejske novice zbrala in pripravila Romana Purkart

ZA MALE ŽIVALI LESC VETERINARSKA KLINIKA INVETERINARSKA TRGOVINA ZA KLINIKA MALE ŽIVALI Alpska cesta 49, SI - 4248 Lesce Alpska cesta 49, 4248 LESCE

Letošnja novost na Jezerski promenadi je vhodni portal, izdelan po predlogah starih slovenskih portalov. Izdelal ga je Matjaž Kokalj iz tesarstva Štajf, njegovo delo je tudi velik rdeč stol, ki je skupaj z vrati ena izmed atrakcij Zimske pravljice na Bledu. Zimska pravljica na Jezerski promenadi se bo nadaljevala do 5. januarja prihodnje leto. Posebni dan na Bledu bo tudi letos božično popoldne, saj bo ob 17. uri v Grajskem kopališču ponovno zaživela Legenda o potopljenem zvonu. 30. decembra bo na Jezerski promenadi dan, namenjen predstavitvi domačih kulturnih društev. Dve silvestrovanji na Jezerski promenadi. Na Bledu bodo silves­ trovali dvakrat – 31. 12. ob 15. uri bodo silvestrovali najmlajši, obiskal jih bo tudi dedek Mraz, od 22. ure naprej pa bo veliko silvestrovanje za odrasle s Help! A Beatles Tribute bandom. Ognjemeta ne bo, bo pa kres! Tudi letos ognjemeta ne bo, saj iz okoljskega vidika ni sprejemljiv, bodo pa zato ob polnoči na jezeru prižgali kres. Prvi dan novega leta bo na Jezerski promenadi ob 16. uri še koncert Prifarskih muzikantov. Posvoji zeleno drevo! Zelena drevesa picea pungens - bodičasta smreka, bodo tudi letos krasila pravljično Jezersko promenado, potem pa bodo potrebovala nov prostor za svojo rast! Če si za,

Vsem dvo- in štirinožcem želimo obilo zdravja in zadovoljstva v novem letu!

T: 04 53 77 100 E: info@vet-lesce.si Spletna stran: www.vet-lesce.si OČESNA AMBULANTA optometristični pregledi okulistični pregledi predpisi kontaktnih leč in kontrolni pregledi OPTIKA korekcijska očala mehke in poltrde kontaktne leče tekočine za vzdrževanje kontaktnih leč pripomočki za slabovidne

Poslovni center Union, Ljubljanska cesta 11 tel + 386 (0)8 205 77 97 OPTIKA MESEC BLED Poslovni center Union Ljubljanska cesta 11

OPTIKA MESEC JESENICE Cesta maršala Tita 31 tel + 386 (0)4 583 26 63

Oglas_OptikaMesec_180x61.indd 1

Vesele praznike in srečno 2020!

OPTIKA SONCE modna sončna očala športna sončna očala sončna očala z dioptrijo

www.optika-mesec.com

12/02/15 08:04


NAŠE NOVICE

GORJE

8

Učenci OŠ Gorje v Benetkah

ČASOPIS, KI POVEZUJE

Vabljeni na prireditve KULINARIČNE DELAVNICE Z MATEJO REŠ – Potica v petek, 13. decembra ob 17. uri v Osnovni šoli Gorje Prikazali bomo, kako pripraviti orehovo in kokosovo potico, ter si delili nasvete in drobne skrivnosti peke. Moliérova komedija SCAPINOVE ZVIJAČE v izvedbi Gledališkega društva Kontrada Kanal v petek, 13. decembra ob 19. uri v Gorjanskem domu. Informacije in rezervacije vstopnic na tel. 041 774 159 (Marjan) SREČANJE OBČANK IN OBČANOV starih nad 75 let v ponedeljek, 16. decembra ob 16. uri v Gorjanskem domu. Kulturni program bosta izvedla Darko Peterman in Niko Kraigher.

ZGORNJE GORJE - Toplo vreme, sonce, morje, zgodovina, umetnost… to je le nekaj besed, s katerimi bi opisali tretjo oktobrsko soboto, ki smo jo z učenci 8. in 9. razreda OŠ Gorje in OŠ Lipnica preživeli v Benetkah. Glavni cilj ekskurzije je bil Beneški bienale umetnosti. Letošnji, že 58. po vrsti, je nosil naslov Da bi živeli v zanimivih časih. Različne umetniške postavitve na obeh prizoriščih, Arsenalu in Giardinih, so ena za drugo govorile o tem, da beseda »zanimivo« ne pomeni nujno pozitivno, ampak prej kot to iščejo odgovore na negotovo dogajanje v času, v katerem živimo. Spoznali smo, da sodobni umetniki niso le slikarji, kiparji ali fotografi. Vedno več se poslužujejo sodobnih tehnologij, ki jih kombinirajo med seboj ali s tradicionalnimi likovnimi tehnikami. Slovenijo je z zanimivo instalacijo nekakšnega nadzvočnega plovila zastopal umetnik Marko Peljhan. Po zanimivem ogledu Bienala nam je ostalo še nekaj časa za ogled nekaterih kulturno zgodovinskih znamenitosti mesta. Videli smo Markov trg s katedralo sv. Marka in zvonikom, Doževo palačo, Most vzdihljajev, znameniti most Rialto s tržnico in ozke uličice z butičnimi prodajalnami. Ob vkrcanju na ladjo za povratek proti Punti Sabbioni je že padal mrak in osvetljene Benetke so kazale pravo romantično podobo. Benetkam smo pomahali v slovo z mislijo, da se čez dve leti zopet vrnemo. Primož Poklukar, učitelj lik. um.

Gorjanska godba vabi! ZGORNJE GORJE - Letos smo bili godbeniki na turneji v Nemčiji v mestu Meeder. Poleg izvedenega koncerta, s katerim smo navdušili občinstvo, smo se poveselili tudi z našimi prijatelji iz Nemčije in marsikaj videli. Vsako leto poskušamo oditi na kakšno turnejo, kamor nas povabijo. Seveda pa smo najbolj veseli domače publike, Gorjank in Gorjancev, saj za vas radi igramo in se z vami veselimo, zato vas vabimo na naš božično novoletni koncert, ki bo v soboto 21.12.2019 ob 18.00 v telovadnici osnovne šole v Gorjah. Letos pripravljamo še posebno raznolik program, saj boste poleg svetovno znanih uspešnic, božičnih in Avsenikovih melodij slišali tudi kar nekaj naših gostov, med njimi tudi pevski zbor VIVO. Po koncertu sledi pogostitev in druženje! Koncert bo letos tudi na Bledu v festivalni dvorani v četrtek, 26. decembra ob 17.00. Na oba koncerta je vstop prost. Gorjanska godba v svoje vrste vabi nove člane in članice vseh starosti, ki igrajo trobila, pihala in tolkala. Če ste zainteresirani pokličite na 041 625 662 ( Jan), lahko pa nam tudi pišete na e-mail info@godbagorje.si ali na FB stran Godba Gorje, brez zadržkov se lahko oglasite tudi na vajah, ki so praviloma vsak ponedeljek in četrtek ob 19.00 v gasilskem domu v Gorjah. Lep godbeni pozdrav! Jan Potočnik, predsednik

NOVOLETNI KONCERT GODBE GORJE v soboto, 21. decembra ob 18. uri v telovadnici OŠ Gorje KOLEDOVANJE v organizaciji TD Gorje, okrepčevalnice Smrekca in Ženskega pevskega zbora DU Bled v ponedeljek, 23. decembra ob 18. uri na vaškem trgu Zgornje Gorje TRADICIONALNI POHOD Z BAKLAMI v četrtek, 26. decembra; zbor ob 18.30 za Gorjanskim domom; začetek pohoda ob 19. uri.

Slovenski zajtrk na OŠ Gorje ZGORNJE GORJE - Že osmič zapored smo na šoli tretji petek v novembru obeležili dan slovenske hrane z zajtrkom. Na mizi so bili črn kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Vsa našteta živila smo naročili pri lokalnih pridelovalcih iz Gorij (Janez Čop, Jože Bernik, Aleš Gregorc in Katarina Zupan) in bližnje okolice (Andrejka Razingar in Anže Legat). Hrana je tako ohranila potrebno svežino in kvaliteto, saj ni pripotovala na tisoče kilometrov, pa tudi ogljični odtis je nizek, saj so transportne poti kratke. V družbi čebelarjev Jožeta Kosmača, Jožeta Bernika in Mihe Larisija ter župana nam je čas hitro minil. Na pomen čebel kot opraševalk nas je podučil film Čebelarske zveze Slovenije, ki ga najdete na YouTube-u. Seveda niso manjkali tudi zvoki Slakovega Čebelarja, ki so nam jih ubrano zaigrali člani šolskega ansambla (Žan, Nik, Matic in Gaber), kranjska sivka (Sara) pa je k petju povabila še vse ostale. Kasneje so mlajši učenci brali zgodbe, prek katerih so spoznavali, kako nastane kruh, kaj vse lahko postane mleko, življenje čebel, vrste sadja … Starejši so prisluhnili predavanju Tatjane Grilc o žitih, prikazu izdelave »putra« po starem (Tomaž Bregant), predavanju o življenju čebel in delu čebelarja, izračunavali so ogljični odtis hrane, si ogledali poučne filme o hrani, šli na ogled kmetije Pr' Jerič, kjer nas vedno prijazno sprejmejo … Asja Sodja, vodja šolske prehrane na OŠ Gorje

In sreča je, da je pred mano pot, in to, da vem, da slast je v tem, da grem. Janez Menart

Želimo vam, da bi v letu 2020 sanjali svoje sanje, razprli svoja krila in nosili sonce s seboj in v sebi. SREČNO! Župan Peter Torkar Občinski svetniki in svetnica Občinska uprava


NAŠE NOVICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

JESENICE

9

Kako so se včasih zabavali?

Elektronska registracija pacientov

žene, v kratkem pa uporabo načrtujejo tudi za otroški in šolski dispanzer ter pulmološ­ ko-alergološko ambulanto.

JESENICE - Ljudska univerza Jesenice v sodelovanju z Občinsko knjižnico Jesenice in Gornjesavskih muzejem Jesenice že 15 let izvaja projekt raziskovanja kulturne dediščine v lokalni skupnosti z naslovom Kako so včasih živeli. Delo poteka v študijskem krožku, kjer prebivalci mesta in okoliških krajev raziskujejo zgodovino, dogodke, kulturno in športno življenje, šege in navade. Vsako leto določijo novo temo, ki jo obdelajo in dopolnjujejo na študijskih krožkih. Prvi krožek, ki so ga letos namenili zabavi na Jesenicah, je bil letos junija na Ljudski univerzi na Jesenicah, posebnost priprave letošnje knjižice pa je, da so vključili tudi stanovalce v Domu dr. Franceta Berglja. Tudi knjižica Kako so se na Jesenicah včasih zabavali? bo na voljo brezplačno. 21 prispevkov je napisalo 20 avtorjev. Predstavitev knjižice Kako so se na Jesenicah včasih zabavali bodo ob navzočnosti avtorjev pripravili 18. decembra v dvorani Kolpern na Stari Savi na Jesenicah.

JESENICE - V Zdravstvenem domu Jesenice se od prejšnjega tedna lahko pohvalijo z novostjo, s katero bodo omogočili hitrejšo in učinkovitejšo obravnavo pacientov in hkrati časovno razbremenili medicinske sestre v posameznih zdravstvenih ambulantah. Po novem se pacienti ob prihodu v zdravstveni dom elektronsko registrirajo na t. i. vrstomatu, ki se nahaja v avli zdravst­ venega doma. Uporaba je popolnoma enostavna - pacient v režo vstavi kartico in sledi navodilom na vrstomatu, ta pa mu na ekranu in s tiskanim listkom sporoči, kateri pacient v čakalni vrsti je. Zaenkrat je vrstomat možno uporabljati za splošne ambulante družinske medicine in dispanzer za

Noč dobrodelnega curlinga JESENICE - Curling klub Jesenice je letos že osmič zapored pripravil Noč dobrodelnega curlinga. Vsi zainteresirani so se na dogodku spoznali s tem športom, obenem pa je bil dogodek dobrodelne narave, saj so zbirali sredstva za Osnovno šolo Koroška Bela. Prišlo je okoli 100 obiskovalk in obis­ kovalcev, kot gostje so se med seboj pomerili igralci Hokejskega kluba SIJ Acroni Jesenice ter Nogometnega kluba Jesenice. Jeseniške novice zbrala in pripravila Monika Sušanj

Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi JESENICE - Občina Jesenice je konec novembra s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in izvedbo primopredaje dokončno zaključila projekt ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi. Z ureditvijo vaškega jedra, ki je bila izvedena v okviru operacije Zelene rešitve, se je vzpostavil osrednji družabni prostor za potrebe sejemske in tradicionalne tržnice, za prodajo lokalnih kmetijskih pridelkov, prikaz obrti, običajev in kulinarike. Trg omogoča tudi izvedbo različnih tradicionalnih in lokalnih prireditev kot so žegnanje konj na Štefanovo, koledovanje, božično dogajanje pred polnočnico, praznovanje krajevnega praznika in drugih dogodkov. Občina Jesenice je za ureditev območja, ki se je začela leta 2013 s pridobitvijo projektne dokumentacije in nadaljevala z obrtniško-gradbenimi deli, skupaj namenila 140.000 EUR, od tega pa je v sklopu operacije Zelene rešitve s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja prejela sofinanciranje v višini 72.000 EUR. V okviru te operacije je Občina Jesenice izdelala tudi zgibanko, ki je izšla ob uradnem odprtju vaš­kega jedra konec avgusta. V začetku leta 2020 bo LAS Gorenjska košarica objavila nov javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja, na katerega bo Občina Jesenice oddala vlogo za postavitev nezahtevnega objekta ob novo zgrajenem vaškem jedru. Objekt bo namenjen za izvajanje gostinske dejavnosti v času prireditev in v času polet­ne turistične sezone, so sporočili z Občine Jesenice.

Curling klub Jesenice je letos že osmič zapored pripravil Noč dobrodelnega curlinga.

Izkoristite 10 % popust na celotno ponudbo samo dne 16.12. 2019!

Hausmart d.o.o., Škofja Loka

SREČNO 2020!

Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka, Tel.: 04 231 59 95, Gsm: 030 390 942, E: info@hausmart.si PE Nova Gorica, Razstavni salon Cesta 25. junija 2, 5000 Nova Gorica, Tel.: 05 994 15 86, Gsm: 030 645 300, E: novagorica@hausmart.si


NAŠE NOVICE

10

KRANJSKA GORA

ČASOPIS, KI POVEZUJE

Veseli december

Nore babe se vračajo

KRANJSKA GORA - V pravljično okrašeni Alpski vasici v Kranjski Gori se decembra veliko dogaja, tako zunaj na trgu kot tudi v bliž­njem Ljudskem domu. Jutri (14. decembra) bo nastopila Maja Keuc, dan pozneje pa Triglavski zvonovi in otroški zborček Žabice. 21. decembra bo koncert zasedbe Panda, 22. decembra pa bo otroke razveselila Romana Kranjčan. Zanimiv program imajo tudi na Trgu olimpijcev v Mojstrani. Gorata zimska pravljica bo na ogled 21. decembra, po njej pa Mojstrano obišče Božiček. V Slovenskem planinskem muzeju je odprta advent­na tržnica. Žive jaslice v ledenem kraljestvu v Mlačci pa bodo na ogled od 25. do 30 decembra.

DOVJE-MOJSTRANA - Kulturno umetniško društvo Jaka Rabič Dovje - Mojstrana je letos na dovški oder postavilo muzikal za odrasle z naslovom »Nore babe«. Predstave so bile v spomladanskih mesecih iz tedna v teden razprodane, zato je bilo poletje rezervirano za zasluženi počitek. Nore babe pa se na oder Aljaževega hrama na Dovjem znova vračajo danes (13. decembra) in v sredo, 18. decembra, ob 19.30. V muzikalu, ki ga je režiral Marsel Gomboc, nastopajo Barbara Troha, Loti Košir, Nina Luks Šuvak, Danijela Kopavnik, Nataša Mrak, Vesna Režonja, Andrej Hrovat, Primož Langus, Mateja Langus, Maja Debelak, Lara Žnidar, Tinkara Baloh in Ksenija Brajič. Kranjskogorske novice zbrala in pripravila Karmen Sluga

Foto: Turizem Kranjska Gora – Nataša Makovec

Foto: Janez Vrzel

Koncert

Prifarski muzikanti

Bohinjska Bistrica – Dom Joža Ažmana 21. 12. ob 19.00 Vstopnice: Petrol, Pošte, OMV, Eventim.si


NAŠE NOVICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

RADOVLJICA

Vabljeni na praznični december RADOVLJICA - V zadnji mesec v letu smo v Radovljici vstopili s prižigom lučk 1. decembra, ko smo sklenili letošnjo novembrsko kulinarično ponudbo Okusov Radol'ce. Praznično dogajanje se bo nadaljevalo v drugi polovici decembra. V soboto, 21. decembra, bo med 12. in 20. uro na Linhartovem trgu adventni sejem, otroci bodo lahko vpregli praznične konje z Rančem Sitar in izdelali prave kroparske žeblje, od 17. ure naprej bodo za kulinariko skrbeli Okusi Radol'ce, za glasbo pa od 18. ure naprej zasedba Fed Horses. V nedeljo, 22. decembra, med 11. in 19. uro v Radovljiško graščino prihaja Artish, ustvarjalni festival s prodajno razstavo avtorskih del. Edinstveni festival bodo popestrili še delavnica oblikovanja keramike, koncert Nataše Artiček in delavnica s Čebelarskim muzejem. Ostale praznične dneve, 23. decembra ter med 25. in 29. decembrom, boste na Linhartovem trgu lahko obiskali adventni sejem, ulične predstave Ane Snežne (25. in 29. decembra) ter Čupakab­ re (26. decembra), baletno predstavo Morska deklica v Baročni dvorani Radovljiške graščine (26. decembra), nastop otroških orkestrov Glasbene šole Radovljica ter otroške folklorne skupine Č'belce (23. decembra), predstavo Naš dedek Mraz s Turističnim društvom Radovljica in nastop odraslih folkloristov iz Lesc (27. decembra). Na Linhartov trg bodo zadnjo soboto v letu, 28. decembra, prinesli praznično vzdušje glasba z Andrejem Šifrerjem, kulinarika z Okusi Radol'ce, praznični sejem in otroška delavnica s poslikavo obraza, v nedeljo, 29. decembra, pa sejem, ulična predstava in koledovanje pevskih skupin in Linhartovega odra Radovljica. Za vse željne dogodivščin bo ves december na različnih lokacijah Radovljice potekala pustolovščina Nabiralnik dedka Mraza. Navodila zanjo so na voljo v TIC Radovljica, nova dogodivščina pa bo letos popeljala na pot, na kateri lahko vprežete sani, prižgete praznično smrečico, vstopite v pravljično kočijo, pokukate v zanimivo zgodovino Radovljice ter zavrtite pester krog radovljiškega dogajanja.

Praznična okrasitev RADOVLJICA - Tema letošnje okrasitve Radovljice so kolesa vseh oblik. Idejo Natalije Černe, vodje TIC Radovljica, je z zelenjem in kolarskimi motivi uresničila dr. Sabina Šegula s številnimi prostovoljci iz Radovljice in okolice. Kaj imata skupnega Radovljica in kolo? Nekateri so mnenja, da je bilo v Radovljici, glede na njeno nemško ime Radmansdorf, nekdaj veliko kolarjev. Nemška beseda Rad namreč pomeni kolo. Kolarska obrt je bila sicer prisotna na območju Radovljice, vendar pa, glede na zgodovinske vire, ni

11

bila bolj razširjena kot druge obrti. Po drugi teoriji o izvoru imena mesta se besedica Rad oziroma Rado navezuje na prve prebivalce Radovljice. Ne glede na izvor imena Radovljica smo našli kar nekaj razlogov, da do kolesa čutimo prav posebno simpatijo: kolo je del grba občine Radovljica, kolo je na portalu cerkve sv. Petra v Radovljici, kolo simbolizira cikličnost, kolesa, sicer tista, ki so se vrtela v vodi, so bila pomembna v Kropi in Kamni Gorici, saj so poganjala mehove ter tako razpihovala ogenj kovačem, v Begunjah ter v drugih krajih pa poganjala mlinska kolesa, kolo kot sklenjen krog spominja tudi na božični venec, v katerem krog simbolizira večnost. Vabimo vas, da v decembru obiščete Radovljico, podrobnejši program dogajanja je objavljen na www.radolca.si. Turizem in kultura Radovljica

Kurilno olje in lesni peleti vrhunske kvalitete zelo ugodni ceni! SR

!

20

NO EČ SR

20

N

O

20

20

!

Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341 OBČINA RADOVLJICA V imenu Občine Radovljica vam želim vesel božič in srečno novo leto 2020! Vabim vas, da obiščete praznično Radovljico in decembrske prireditve v naši občini s silvestrovanjem na Linhartovem trgu. Ciril Globočnik Župan


NAŠE NOVICE

12

ŽIROVNICA

Srebrno priznanje za Pot kulturne dediščine ŽIROVNICA - Pot kulturne dediščine Žirovnica, ki velja za eno najstarejših in najlepših tematskih poti v Sloveniji, je na sklepni prireditvi akcije Moja dežela - lepa in gostoljubna, ki jo že 28 let organizira Turistična Zveza Slovenije, prejela srebrno priznanje v kategoriji Naj tematska pot 2019. Podelitev priz­ nanj najbolj urejenim in gostoljubnim slovenskim krajem v okviru tekmovanja Moja dežela - lepa in gostoljubna 2019 je potekala na Dnevih slovenskega turizma v Ljubljani 13. novembra. Pot kulturne dediščine Žirovnica se je med prijavljenimi tematskimi potmi uvrstila na drugo mesto za najbolje ocenjeno Učno potjo Škrata Bisera v občini Dobrna. Matjaž Koman, direktor ZTK Žirovnica: »Kot upravljavec znamenite tematske poti, ki povezuje rojstne hiše Franceta Prešerna, Matije Čopa, Frana Saleškega Finžgarja in Janeza Jalna ter čebelnjak Antona Janše, smo v Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica priznanja zelo veseli. Vsebine na Poti kulturne dediščine Žirovnica vsako leto nadgrajujemo in s tem večamo prepoznavnost kraja in število obiskovalcev Žirovnice.« V zadnjih štirih letih je ZTK Žirovnica predstavil destinacijsko tržno znamko Žirovnica in novo spletno stran visitzirovnica.si, odprta je bila nova Muzejska soba Ajdna v Čopovi hiši, obnovljen čebelnjak Antona Janše in njegova okolico, prenovljena veža v Čopovi rojst­ni hiši, nameščenih je bilo preko 120 novih usmerjevalnih tabel na Poti kulturne dediščine, posnet 25-minutni promocijski film Ni ga lepšga kraja, zavod je sodeloval tudi pri obnovi Prešernove rojst­ ne hiše in odprtju nove stalne razstave o življenju in delu doktorja Franceta Prešerna v njegovi rojstni hiši. Matjaž Koman: »Vse to nam je uspelo s pomočjo in v sodelovanju z Občino Žirovnica, ki podpira delo in vizijo Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica ter nam omogoča, da se lahko lotevamo projektov, ki destinaciji Žirovnica doprinesejo dodano vrednost. Veseli smo, da je tudi Turistična zveza Slovenije prepoznala naše delo in pomen, ki ga ima Pot kulturne dediščine Žirovnica za Slovenijo. Priznanje je plod naših skupnih prizadevanj, zato bi se rad zahvalil vsem sodelavcem Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Občini Žirovnica in županu Leopoldu Pogačarju, Ministrstvu za kulturo, ponudnikom na Poti in seveda vsem obiskovalcem, ki radi obiščejo naše kraje.«

ČASOPIS, KI POVEZUJE

upesnil življenje kot največji slovenski pesnik. Projekt prenove razstave je vodil Zavod za turizem in kulturo Žirovnica v sodelovanju z Gorenjskim muzejem iz Kranja. Razstavo sta financirala Ministrstvo za kulturo in Zavod za turizem in kulturo Žirovnica.

Praznik občine Žirovnica

ŽIROVNICA - Rojstni dan največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna v občini Žirovnica praznujemo s številnimi kulturnimi prireditvami, saj je hkrati tudi občinski praznik. Med drugim je bila že konec novembra v Osnovni šoli Žirovnica otvoritev razstave likovnih del iz Prešernovih slikarskih kolonij, šola je organizirala tudi dobrodelni koncert z Miklavževim bazarjem. V Čopovi rojstni hiši smo prisluhnili poeziji domačih pesnic in predstavili nov roman Natalije Šimunovič Elegija. Dan pred občinskim praznikom pa smo v Vrbi že 21. leto sprejeli pohodnike iz Vzgojno-varstvenega centra Smlednik. Praznovanje občinskega praznika je bilo sklenjeno 3. decembra s s slovesnostjo in podelitvijo občinskih priznanj. Plaketi Občine Žirovnica sta prejela Frenk Mlačnik in Nika Blagne, Nagrado Občine Žirovnica Agrarna skupnost Žirovnica-Moste, Gledališka skupina Julke Dolžan in Tanja Ovsenik, naziv častnega občana pa je prejel Franc Pfajfar, nekdanji župan Žirovnice. Vsem nagrajencem iskrene čestitke! Žirovniške novice zbrala in pripravila Petra Kržan

Prenova stalne razstave o Francetu Prešernu VRBA - V Prešernovi rojstni hiši je 29. novembra, v sklopu prireditev ob občinskem prazniku, potekala otvoritev nove stalne razstave o doktorju Francetu Prešernu. Razstava prinaša osvežen pogled na pesnikovo življenje, delo in pomen za vse Slovence. V vitrinah so predstavljene redke originalne izdaje Poezij, Krsta pri Savici in Kranjske čbelice, ki so nastale v času pesnikovega življenja. Fotografije in ilustracije razkrivajo vzdušje v katerem je Prešeren odraščal, romantično ljubil in

Vsem občankam in občanom, kakor tudi vsem ljudem dobre volje, želimo blagoslovljene božične praznike ter srečno, zdravja in uspehov polno, novo leto 2020! Župan Leopold Pogačar z občinskim svetom


PREDSTAVLJAMO

NAŠE NOVICE

13

Alpska adventna tržnica v Slovenskem planinskem muzeju Vabljeni v Slovenski planinski muzej v Mojstrani, ki je za obiskovalce odprt tudi med prazniki, ves december. Poleg stalne razstave Vzpon na goro, obogatene s planinsko muzejsko potjo Neverjetne gore, številnih interaktivnih vsebin, kot je virtualni zip line s Triglava ali virtualni spust skozi podzemne jame, ter atraktivne občasne razstave ob 130-letnici Jamarske zveze Slovenije z naslovom Jamski svet pod gorami smo za vas pričarali posebno adventno vzdušje s prvo Alpsko tržnico pri nas. Povezali smo države Alpske konvencije in pripravili posebno razstav­no–prodajno tržnico, na kateri najdete proizvode iz Slovenije, Kanalske doline in avstrijske Koroške. V času obdarovanj pa bo vsekakor primerno darilo tudi vstopnica za obisk muzeja, celoletnih delavnic ali Pobega v bivak. Obiskovalcem ponujamo Toplo izbo – prostor, kjer bodo poslušali besedilo iz našega arhiva o praznovanju božiča na Triglavu leta

1922. Ker se počasi bliža božič in z njim Žive jaslice v ledu, bomo naš muzej, ki je sicer odprt med 9. in 17. uro, v času predstav (od 25. do 30. 12. 2019) odprli med 11. in 19. uro. Ponujamo kombinirane vstopnice, ki vključujejo ogled našega muzeja in predstavo Žive jaslice v ledu, ki bo tako kot že nekaj let potekala v soteski Mlačca, ki je le streljaj oddaljena od naše hiše. V prihajajočem letu praznujemo 10-letnico delovanja Slovenskega planinskega muzeja, zato smo prenovili igrificirani del stalne razstave. Obiskovalci lahko zbirajo nagrade (žige) ter s pomočjo računalniške animacije in igre spoznajo veliko novega o planinstvu, pripravi na turo in varni hoji v gore. Doživite praznično vzdušje tudi vi in obiščite Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Več o nas najdete na spletni strani www.planinskimuzej.si. Vabljeni!

Cenjenim strankam želimo vesel božič in srečno novo leto! Obiščite nas na novi lokaciji na Bledu, na Ulici Jule Volk Molnar 5 za trgovino SPAR.


14

NAŠE NOVICE

OGLASI - 040/202 384

Fristads d.o.o. Glavna cesta 24, Naklo 4202 www.fristads.si mobi: 040 522 066

Srečno 2020! Smo specializirano podjetje za prodajo zaščitnih delovnih oblačil švedske blagovne znamke FRISTADSKANSAS in nemške blagovne znamke Kubler workwear. Razstavni prostor je v poslovni stavbi Pošte Naklo (bivši prostori Občine Naklo).

Za kavo poskrbite vi.

Srečno 2020! Za tisk pa mi!

Sre~no 2020!

ELEKTRO TRGOVINA Janko PRE[EREN Trbi`, Via V. Veneto 79 tel.: 0039 0428 2137 fax: 0039 0428 40003 preschern@gmail.com

BELA TEHNIKA PE^I NA DRVA IN PELETE GOSPODINJSKI APARATI ELEKTRO MATERIAL Salomon d. o. o., Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana Polje | T: +386 1 588 02 00 | F: +386 1 528 24 74 | www.salomonprint.si

Odprto: 9-12.30; 14.30-19, ponedeljek zaprto


NAŠE NOVICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

BLED, 4.12.: GRAVEL BIKE BRUNCH

15

Gravel kolesarjenje na svetovnem pohodu BLED - Prvi konec tedna junija prihodnje leto bo Bled gostil kolesarski dogodek Slovenia Gravel Epic. Ciljna skupina štirih elitnih dogodkov so poslovneži srednjih let, ki bodo za podaljšani vikend pripotovali predvsem iz Azije, Amerike in Bližnjega vzhoda, skupaj z družinami in prijatelji. Agencija Lajf je v sodelovanju s Turizmom Bled v Triglavski roži organizirala dogodek na temo gravel kolesarjenja oz. makadamkanja. Gre za kolesarjenje, ki postaja pravi trend in zagotovo ni muha enodnevnica, pri nas ima zaenkrat le peščico privržencev. Gravel kolesarji (makadamkarji) iščejo lepe makadamske poti, odmaknjene od promet­nic in so veliki ljubitelji narave in lokalne kulinarike. Na kolesu iščejo doživetja, željni so novih spoznanj in zgodb, ki jih des­ tinacija ponuja. Svoje makadamkarske zgodbe so navzočim iz turistične branže, medijem, razvojnim agencijam, kolesarski industriji in lokalnim kolesarskim navdušencem predstavili tudi štirje gosti dogodka. Tomaž Kučan je spregovoril o kolesarski industriji, ki komaj sledi povpraševanju po gravel kolesih; Simon Erjavec o slovenskih dirkah in druženjih, po­ imenovanih Gravelution; Neža Peterca nas je popeljala v svet kolesarskega popotovanja; o tem, kakšne goste bo Bled gostil v začetku junija pa Tim Kremer, idejni vodja projektov Gravel Epic Events. Bled bo tako tretja lokacija elitnih gravel dogodkov. Marca se bodo kolesarji družili v maroškem Marrakeshu, maja na vulkanu Etna na Siciliji, junija na Bledu, zadnji dogodek pa bo organiziran v zibelki evropskega gravel kolesarjenja, v katalonski Gironi. Slovenia Gravel Epic, kolesarsko gravel doživetje, povezuje Blejsko in Bohinjsko jezero s traso, ki poteka čez Jelovico in Pokljuko. Dejstvo je, da so čudoviti gozdovi z mrežo lepih makadamskih gozdnih cest so izjemna lokacija za zahtevne gravel kolesarje. Dogodek je nedvomno priložnost za pozicio­niranje Julijskih Alp kot »supreme gravel destination«. Izognemo se zakonodajnim omejitvam vožnje v naravnem okolju, hkrati pa na destinacijo privabimo dobre kolesarske goste, hedoniste, ki cenijo naravne danosti in lokalne posebnosti. Enostavno hočejo okusiti destinacijo. Pa smo zreli prepoznati priložnost, ki se nam ponuja in je pred vrati? Maja Zupan

Makadamkanje - kolesarjenje, ki postaja pravi trend v svetu, je bilo predstavljeno na blejskem dogodku.

WWW.FUNSPORTS.SI INFO@FUNSPORTS.SI / +386(0)1 510 49 40

KOLESARSKI CENTER

INT

KPO CHEC

GRAVEL STROKOVNJAKI


NAŠE NOVICE

OGLASI - 040/202 384 kartica ugodnosti za leto 2020 10 % popust na vse glavne jedi

16

vam želi Vesel Božič in srečno novo leto 2020. 040 475 012 obiščite nas in preverite našo kvalitetno izbiro jedi. več na www.gostilna-bohinj.si

Profile for Specom d.o.o.

Naše novice, december 2019  

Naše novice, december 2019  

Profile for specom
Advertisement