Page 1

Tema: Nye Mejeriprodukter – Nye Teknologier

2 7 trends - side 4

Nye Mejeriprodukter - side 6

Nye Teknologier - side 9

28. januar 2011 124. ĂĽrgang


TOP-OF-THE-LINE UHT Tetra Lactenso Aseptic dairy production solutions give you more output from less input. Greater control of processes than ever before. Superior product quality with uncompromising food safety. The latest Tetra Therm Aseptic VTIS means instant heating and cooling with full control. Run for up to 60 hours non-stop. Cut operating costs by 15%. Cut your product losses by up to 40%. And since Tetra Pak has outstanding know-how in all UHT technologies, we can offer you uniquely objective advice. Choosing from steam injection, steam infusion or a combination of indirect and direct heating. What’s more, we guarantee – and validate – what we deliver. Top-of-the-line UHT. It’s a whole new equation for the dairy industry.

www.tetrapak.com

Tetra Pak, , PROTECTS WHAT’S GOOD, Tetra Lactenso and Tetra Therm are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.

2

MÆLKERITIDENDE 2011

NR. 2


Nye Mejeriprodukter - Nye Teknologier   Anna Marie Thøgersen

Forbrugerne og detailmarkedet efterspørger konstant et øget udbud af flere forskellige og innovative fødevarer. Produkterne skal på en gang være både sunde, nemme, økologiske, lokalt producerede og af høj kvalitet - til lav pris! Det er vilkårene for fødevareproducenterne og herunder mejerierne, som til stadighed skruer op på innovationsknapperne for at stille markedet og forbrugerne tilfredse. Hvis man tænker 10 år tilbage og kalder mælkekøledisken frem på nethinden, ser man et lidt kedeligt udvalg af sød, let og skummet. I dag forholder det sig helt anderledes! Selvom der står ”discount/budget” på mange mælkekartoner, så er kølediskene alligevel blevet mange meter længere og adskilligt mange flere mælketyper - fra store og små mejerier - rigere. Det er blot ét eksempel på de danske mejeriers evne til konstant at udvikle nye mejeriprodukter - ofte på baggrund af nye teknologier. Netop dette emne er temaet i indeværende nummer af bladet, hvor en lang række aktører inden for såvel det praktiske mejeribrug som leverandører af procesudstyr, analyser, ingredienser og emballager mv. fortæller om hver deres bidrag til at gøre produkterne fra de danske mejerier til nogle af de mest innovative på markedet. Innovation er også temaet for en foredragsrække på branchens store vinterarrangement ”Mejeribrugets Dag”, der afholdes på Kold College/Dalum den 2. februar. Mælkeritidendes tema 2 vil ligge fremme til fri afbenyttelse for de flere hundrede branchefolk, der deltager i Mejeribrugets Dag.  ■

 Indhold 

4

Markedet og forbrugerne - 7 trends

2 2 Food Diagnostics: Magiske metoder til mejerierne!

6

Arla: Nye produkter, teknologier og ledelsesformer

24 Chalon Megard: Specialist på oste

8

Thise: Innovationens mange facetter

2 6 Chr. Hansen: Innovative

SOCO System: Robot-In-A-Box

27 LP Kolding: Optimering af hygiejnisk design

9 10

Dairy Fruit: Nyheder og teknologitrends

11 Program for Mejeribrugets Dag 12 Cowi: Cow City 14 Tetra Pak: Ny Tetra Therm Aseptic VTIS 16 Q-Interline: Skal vi lave numre? 18 DSS: Membranfiltrering 20 SPX: Større kapacitet og lavere omkostninger

NR. 2

kulturer til drikkeyoghurt

28 DSM: DSM

3 0 AGA: Kryoteknologi 33 Kort fortalt 37 Personalia 37 Foreningsnyt 38 Leverandøroversigt 3 9 Mødekalender

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf 150 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms. Europa: 1.428,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Design og produktion: Mediegruppen as Tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

3

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2011


Markedet og forbrugerne

7 trends Hvad karakteriser fødevaremarkedet lige nu, og hvilke produkter vil forbrugerne efterspørge i nær fremtid? Hvordan vil detailmarkedet udvikle sig, og hvilke krav stiller kæderne til levnedsmiddelproducenterne? Der tegner sig 7 trends for det danske/skandinaviske fødevaremarked, fortæller Flemming Birch, der er detailekspert hos Retail Institute Scandinavia. Sundt & Nemt, Kvalitetsfødevarer & Meningsfuldt forbrug samt Discount & Krisebevidsthed ligger øverst blandt de 7 trends.

Sundt & Nemt Danmark er stadig på et primitivt stade, når det gælder conveniencebutikker, der sælger sunde og nemme kvalitetsfødevarer som alternativ til de gængse danske takeaways - hotdogs og pizza. 7-eleven, FoodMart og Coops nye conveniencebutikker Coop-C, er dog de første svage tegn på, at kæderne - og fødevareproducenterne indser, at den moderne forbruger ikke har den fornødne tid, og derfor i stigende grad efterspørger sunde og nemme retter til fortæring på farten eller som et måltid for familien. I modsætning til DK er UK helt fremme med kæder som Sainsburry og Pret A Manger, der fra hundredvis af kølehyldemetre sælger sunde tilberedte fødevarekomponenter. De fleste i øvrigt uden tilsætningsstoffer og konserveringsmidler, eller som de mærker disse fødevarer - ”no nastys”.

4

MÆLKERITIDENDE 2011

Kvalitet & Meningsfuldt forbrug I kølvandet på den internationale finanskrise, har forbrugerne mistet tilliden til ”det globale”. Det er især gået ud over de store og ”grådige” virksomheder, og forbrugerne vender sig mod det nære og lokalt producerede. Derfor vil vi alle sammen helst købe fødevarer af en mand som DR 1 ”bonderøven” Frank Erichsen. Det han står for er meningsfuldt, lokalt, naturligt og miljørigtigt. Inden for udvikling af højkvalitetsprodukter vil mærkevarekampen mellem kæderne og fødevareproducenterne i øvrigt skærpes yderligere, forudser Flemming Birch.

til det hele - også køber discount, så længe kvaliteten kan bære. Derfor vil vi se en øget polarisering af fødevareudbuddet med flere discount hhv. premium fødevarer - og færre levnedsmidler i mellemprisklassen.

Økologi med det hele Udbud og efterspørgsel på økologiske fødevarer vil fortsat stige. Men producenterne skal være bevidste om, at ”økologi” ikke blot indebærer høj kvalitet men også miljørigtige fremstillingsmetoder, emballager og transport mv. Og forbrugeren er ikke indstillet på at betale ekstra for det, hun forventer bare, at alle forhold omkring økologien er i orden.

Discount & Krisebevidsthed

Funktionelle fødevarer

Finanskrise, sparerunder og masseafskedigelser præger hverdagen, og uanset politisk observans er de folkevalgte enige om, at de kommende år byder på smalhals. Og det præger os alle. Nogle forbrugere har simpelthen kun råd til discount, mens de der råd

Efterspørgslen på funktionelle fødevarer stiger i de fleste lande verden og Europa over - dog ikke i Danmark. Danskerne er konservative, skeptiske discountjægere, men producenterne kunne blive endnu bedre til at informere om visse fødevarers naturlige

NR. 2


Detailekspert Flemming Birch, Retail Institute Scandinavia, efterlyser flere convenience fødevarer og butikker, hvor travle forbrugere kan købe sunde og friske måltidsløsninger. Meningsfuldt forbrug af kvaltietsfødevarer men også discount/ krisebevidsthed er blandt de fremherskende forbrugertrends.

indhold af gavnlige ingredienser som fx probiotika.

gente emballager, der kan afsløre varens reelle kvalitet.

Intelligente emballager

Forbrugeren er ambassadør

Forbrugernes mistillid til fødevareproducenterne og detailkæderne er steget dramatisk de senere år. Afsløringer af halvråddent kød, højere fedtindhold end angivet og andre misvisende varedeklarationer, har sat sig fast i forbrugerens bevidsthed. Vejen frem er derfor fødevarer i intelli-

Forbrugernes mistillid og kritiske holdning til producenterne har igangsat mange alternative fora som fx ”mælkekritikerne” og forbrugeranmeldelser på nettet, der skrives/tjekkes og benyttes som troværdige anbefalinger på indkøb af stort set alt - også mad. Ved kritiske røster må fø-

devareproducenten stå frem og indgå i seriøse diskussioner. Det handler om at være ærlig, troværdig og vise respekt for at vinde forbrugeren som ambassadør for virksomheden og dens produkter, slutter Flemming Birch.  ■ AMT

Det vigtigste, når du fryser fødevarer? Hvordan de er, når de bliver optøet og serveret. Dagens fødevareproduktion er et spørgsmål om tid! Jo hurtigere og mere enkelt du kan køle eller fryse dit produkt, desto bedre – for såvel fødevarens kvalitet som for din virksomheds bundlinje. AGA’s kryoteknologi gør det muligt at lynfryse det færdige mejeri- eller brødprodukt for perfekt kvalitet og optimal produktivitet. Vil du være med til at “bryde isen”, så ring til vores eksperter, Jens Svendsen på 32 83 65 72 eller Flemming Kay 32 83 65 75.

www.aga.dk

NR. 2

MÆLKERITIDENDE 2011

5


Arla Foods

Nye produkter, teknologier og ledelsesformer Unikaoste, Lacprodan, Lactofree-teknologi og Lean-ledelse er nogle ganske få og konkrete eksempler på, hvor kompleks begrebet ”innovation” er, fortæller Arla Foods Vice CEO, Povl Krogsgaard. Nye produkter og teknologier Hvilke tre af Arlas nye produkter hhv. teknologier anser du for at være de mest innovative? - På produktsiden må jeg klart fremhæve Kærgården 43%, Lactofree mejeriprodukter og de godt 10 Arla Unika oste. Sidstnævnte er udviklet sammen med nogle af Danmarks bedste kokke, og det er ganske enkelt helt fantastiske oste, understreger Povl Krogsgaard. - På maskinsiden har vi inden for BSM-området kombineret vore eksisterende produktionsteknologier, så vi kan fremstille et Kærgården-lignende produkt med kun 43% fedt og et minimum af tilsætninger. På baggrund af forbrugernes efterspørg-

sel på de laktosefri produkter er der udviklet en fremstillingsmetode, der kombinerer filtrering og enzymteknologi. Det giver en velsmagende mælk med alle mælkens naturlige mineraler intakte, oplyser Povl Krogsgaard. Han fremhæver endnu en nyudviklet særlig teknologi inden for mælkeprotein-området, der har muliggjort, at disse mælkeproteiner kan erstatte æg i bageriprodukter - endda til lavere omkostninger og bedre kvalitet i bagværket.

Lean-ledelse - Hos Arla har vi også fokus på innovative ledelsesformer, og vi har udviklet en særlig Lean-metode, som foruden ”operating system” også tager højde for ”management infra-

Blandt Arla Foods’ innovative produkter er Unika Ostene, der er udviklet sammen med nogle af Danmarks bedste kokke.

6

MÆLKERITIDENDE 2011

structure” og ”mindset & behaviour”, hvilket sikrer en større forankring i organisationen. Metoden har allerede nu skabt forbavsende gode resultater, primært ved en øget kapacitet (uden investeringer) og effektivitet, og i lidt mindre omfang ved en kompleksitetsreduktion. Netop kapacitet, effektivitet og kompleksitetsreduktion har været målet for vores Lean-indsats, fortæller Arlas næstkommanderende.

Ønsker til nye teknologier Hvilke nye procesmetoder ser Povl Krogsgaard gerne udviklet i løbet af de nærmeste år? • Alternative varmebehandlingsmetoder til fremstilling af mejeriprodukter af høj kvalitet og frisk smag, som kan lagres og distribueres uden for kølekæden. • En teknologi til visse ostetyper, der omkostningsoptimalt sikrer valleproteiners integrering i ostemassen - uden kvalitetsforringelse. • Fleksibel pakketeknologi, der gør det muligt at differentiere emballagestørrelse og -type samt fleksibel printning på emballagen på kontinuerlige procesanlæg. • En teknologi til visse ostetyper, hvor produktionen baseres på mikrofiltrering af ostemælken, så valleproteinerne fjernes inden osteprocessen. Teknologien skal øge kvalitet og værdi af valleprotein samt potentielt reducere omkostninger i osteprocessen, herunder fx kombineret med en ”støbning”

NR. 2


Begrebet ”innovation” dækker meget - bl.a. nye produkter, teknologier og ledelsesformer, understreger Arla Foods Vice CEO, mejeriingeniør Povl Krogsgaard.

af ostemassen ned i osteforme eller osteemballage. • CO2-optimerede procesmetoder.

Trends og forbrugerkrav Hvilke nye trends og forbrugerkrav skal Arla honorere inden for de næste par år? - Vi skal opfylde kravet om, at vore produkter er så naturlige som overhovedet muligt - i lighed med vores

slogan: ”Closer to Nature”. Forbrugernes - og vores egen - øgede interesse for at skåne miljøet mest muligt sætter yderligere fokus på CO2-optimering. Derudover peger forbruger­ trendene især mod: Sundhed samt convenience/on-the-go. Hvorledes skal ingredienser, emballager, nye lanceringsmetoder etc. bidrage hertil? - Ingredienserne skal være så få og naturlige som muligt og gerne af mejerioprindelse fx valleproteiner. Emballagerne skal være så miljøvenlige som muligt og samtidig tilfredsstille forbrugernes forventninger til bl.a. convenience. Desuden vil Arla fortsat og aktivt bruge shoppe- og consumerinsights, så vi optimerer kommunikationen af vore produkters fordele og egenskaber i forskellige anvendelsessituationer.

Naturlige ingredienser I løbet af de seneste år er Arla kommet på en flot 4. plads på verdens-

ranglisten over ingrediensleverandører. De naturlige ingredienser vel at mærke! Povl Krogsgaard forklarer: - Arla Foods udskilte i foråret 2010 hele valleprotein-området i en selvstændig forretningsenhed; Arla Foods Ingredients (AFI). Arla Foods har en meget stor andel af verdensmarkedet for special-valleproteiner, bl.a. til anvendelse i fremstilling af yoghurt, brød og kød mv. Men AFI udvikler og markedsfører også mange nye ingredienser under navnet Lacprodan, som bl.a. omfatter valleprotein-koncentrater, valleprotein-isolater og valleprotein-hydrolysater, der alle er beregnet for klinisk nutrition. Disse produkter indeholder høj koncentration af essentielle aminosyrer med meget store ernæringsmæssige værdier. De kan derfor anvendes i en række produkter, der f.eks. har en positiv indvirkning på skeletmuskulaturen, tarmfloraen, undervægt/ småt spisende med meget mere, slutter Povl Krogsgaard.  ■ AMT

- fra ide til færdigt produkt

MOGREN Engineering

Stenhuggervej 26 5230 Odense M Tlf:+4570270427 Fax:+4570270428 E-mail: mogren@mogren.dk www.mogren.dk

NR. 2

MÆLKERITIDENDE 2011

7


Thise Mejeri

Innovationens mange facetter På Thise har de forstået at udvikle masser af nye produkter på baggrund af egne, forbrugernes og detailkundernes ønsker - samt den nyeste mejeriforskning. - Vesterhavsosten, laktose­reduceret mælk, Jersey 0,5% og ”Optimering af produktkvalitet ved styring af Redoxpotentialet ”er blandt de mest innovative produkter og forskningsprojekter, som Thise har lanceret hhv. deltager i, fortæller mejeriets direktør Poul J. Pedersen. Opdateret teknologi Forudsætningen for at kunne producere Thises efterspurgte mejerisortiment er naturligvis, at teknologi og produktionsforhold er i orden. - Med vores investeringsprojekt i 2006-2008 under arbejdstitlen ”Thise: Et Udviklingsmejeri med opdateret produktionskapacitet” opnåede vi at udbygge, modernisere og automatisere mejeriet til at have et effektivt produktionsapparatet samtidig med, at vi bevarede

vores store produktionsfleksibilitet. Vi kan således nu fremstille både store serier samt meget små produktioner på anlægget, fortæller mejeriets direktør, Poul Pedersen.

denne kategori har udviklet en række laktosereducerede konsummælksprodukter.

Vesterhavsosten

Poul Pedersen har lige siden mejeriingeniørstudiet været stærkt engageret i kvalitetsarbejdet med mælkeråvaren og dens optimale udnyttelse. Derfor har Thise deltaget i flere forskningsprojekter i regi af Mejeribrugets ForskningsFond (MFF). - Det er helt unikt for dansk mejeribrug, at vi trods alle odds kan samarbejde i MFF-regi om optimering af mejeriproduktionen, understreger Poul Pedersen. Han forventer som et fint eksempel på styrken i MFF-arbejdet bl.a. en øget kvalitetsforbedring af osteproduktionen på baggrund af et netop igangsat forskningsprojekt om styring af mælkens redoxpotentiale. Projektet er støttet af MFF og deltagerne er: MFF, Thise, Arla, KU Life og Aarhus Universitet.  ■ AMT

Hvilket Thise-produkt anser Poul Pedersen for at være det mest innovative: - Vesterhavsosten! Det er en helt anderledes ost end de kendte danske. Udviklingen er baseret på tre elementer: Thises hollandsk fødte ostemesters viden om Goudaproduktion, dansk mejeriteknologi og en god portion Thise galskab.

Jersey 0,5%

Blandt Thises innovative produkter er mejeriets vellagrede og gouda­ inspirerede Vesterhavsost fra 2008.

Højt udviklet procesteknologi og mejeriforskning er en forudsætning for at kunne lancere nye og efterspurgte mejeriprodukter, fortæller Poul Pedersen, direktør på Thise Mejeri.

Thise har et tæt samarbejde med Irma-kæden, som også inspirerer til produktudvikling. Det mest populære produkt her har afsæt i Irma-direktøren, Alfred Josefsens ønske om ”et fedtfattigt produkt, der smager godt”: Jersey 0,5% serien blev resultatet. Forbrugerdrevet innovation gør sig også gældende hos Thise, som i

Moduler og muligheder

Styring af mælkens redoxpotentiale

Prøv pakkelinien på www.socosystem.com

SOCO SYSTEMs standard moduler klarer opgaverne fra rejsning af kasse til emballeret palle. Modulerne arbejder sammen eller hver for sig.

SOCO SYSTEM A/S Helgeshøj Allé 16 D 2630 Taastrup, Danmark

8

MÆLKERITIDENDE 2011

Tel. + 45 43 52 55 66 Fax. + 45 43 52 81 16 info@socosystem.com

NR. 2


Robot-In-A-Box løste svær mejeriopgave Erfaringer fra Merrild Kaffe gav ny inspiration til håndtering af Castello oste hos Arla Foods. SOCO Systems Robot-In -A-Box er en plug & play løsning: ”pak ud - tilslut - kør”. Robotløsningen, der kun fylder lidt over en palle, har afhjulpet mange tunge løft i Arla Gjesings produktion af Castello oste.   Af Ole Bergstein, marketingchef, SOCO System A/S  

Handy robotløsning Det var med store øjne, at pakkerichef Benny Henriksen, Arla Foods i begyndelsen af 2010 læste om SOCO Systems kompakte Robot-In-A-Box, der kører hos Merrild Kaffe. Tidligere analyser hos Arla Foods med traditionelle løsninger som friarmsrobotter og pallelastere var alt for pladskrævende og havde ikke kunnet sikre rentabilitet i automatisering. Men løsningen hos Merrild Kaffe, fik Benny Henriksen til at løfte røret til SOCO System. De snævre mål fik ikke SOCO System til at ryste på hånden. Den kompakte portalrobot fylder nemlig blot 2800 x 1800 x 2285 mm. I modsætning til de traditionelle friarmsrobotter har portalrobotten et langt mindre arbejdsområde uden at gå på kompromis med hastigheden.

Benny Henriksen fortæller: ”Jeg hæftede mig især ved, at der var tale om et standard ”plug & play” produkt. Indtil da kendte jeg kun robotprojekter som tunge, komplicerede og ressourcekrævende. Det er jo ikke ligefrem ”ingeniørprojekter”, vi leder efter på et mejeri med fokus på at sikre effektiv produktion og logistik.”

Økonomi og arbejdsmiljø Beregninger viser, at tilbagebetalingstiden på Robot-In-A-Box er halvandet år. En så kort investeringshorisont eliminerede de kendte budgetrunder: Primo marts 2010 blev robotten bestilt - og sidst i juni var den leveret. Siden da har den nye robot hjulpet de ansatte døgnet rundt med de mange tunge løft af kartoner højt op på pallerne. Benny Henriksen for-

Det særlige multifunktionsgribehoved henter op til fire kartoner ad gangen og placerer dem på pallen med mellemrum, der sikrer den korrekte køling under opbevaring.

NR. 2

tæller: ”Der har været meget få stop på anlægget. Og vi kan typisk selv få robotten i gang i løbet af kort tid. Den enkle drift er helt unik i forhold til de friarmrobotter, vi har. De er så komplicerede, at vi typisk må tilkalde specialister, som kommer fra Sverige eller Tyskland. Så er det noget lettere med SOCO System, der har folk i hele Danmark.” Mejeriets ansatte er fornøjede over brugervenligheden på touchskærmen, hvor de hurtigt kan indtaste nye pallemønstre og aktivere disse i løbet af 10-15 minutter. På baggrund af en besparelse på 400.000 kr./år samt eliminering af den røde ”EGA zone” er der i øvrigt sat endnu en robot på budgettet her i 2011.  ■

Pakkerichef Benny Henriksen, Arla Foods foran robotløsningen fra SOCO System: - Med Robot-In-A-Box fandt vi den enkle løsning på den svære opgave.

MÆLKERITIDENDE 2011

9


Nyheder og teknologitrends

Af Jens G. Møller, adm. direktør, Dairy Fruit A/S

Stevia en sød urt Blandt nye råvarer er der meget fokus på Stevia. Den lille urt Stevia rebaudiana bertoni bugner af et kaloriefrit sødestof; steviosid, der er 300 gange sødere end sukker - og som er dokumenteret ufarligt for den menneskelige organisme. Alligevel tøver EUkommisionen med at komme med en endelig godkendelse af stoffet, og derfor er steviosid pt. ulovligt i Danmark og bliver kun brugt som sødemiddel i foder til hunde og katte. Stevia har været kendt helt tilbage til 1880-erne og blandt lande, der for år tilbage har godkendt Stevia, kan nævnes Japan, Brasilien, Kina og USA. Nøglehulsprodukter vil i første omgang være målet for de kommende lanceringer.

Økologi og CSR Dairy Fruit er en af de største leverandører af aseptiske økologiske smagstilsætninger i Europa, og denne profil vil vi udbygge ved at deltage i projekter i udviklingslande med opbygning af bæredygtige landbrug. Som det første land har vi valgt Bolivia, og herfra forventer vi at kunne tilbyde vore kunder spændende råvarer (bl.a. som fair trade) i løbet af de kommende år. Økologibølgen stagnerede kortvarigt i forbindelse med finanskrisen, men den er igen tilbage og vil også i de kommende år være en meget vigtig trend. Dairy Fruit indkøber frugt, bær, urter og krydderier fra hele verden, og herunder også fra mange udvik-

10

MÆLKERITIDENDE 2011

Dairy Fruit har i mange år haft fokus på opbygning af en fleksibel kundeorienteret udviklingsafdeling, og dette kerneområde vil vi i de kommende år udbygge med medarbejdere, der skal deltage i forskning for at udvikle fremtidens produkter. Nichen vil fortsat være aseptiske smagsingredienser, der tilsættes downstream. For at dette skal lykkes, opdaterer og tilpasser vi løbende teknologien og udvælger de råvarer, der har den rette profil inden for fremtidens trends. lingslande. Det har stor betydning for os, at vi er med i front, når det gælder Corporate Social Responsibility (CSR). CSR og en høj miljøprofil vil være blandt Dairy Fruits bærende elementer i fremtiden.

Sikker emballering Smagstilsætningerne leveres i rustfrie tanke i standard 400 og 800 liter, der tilkobles downstream på kundernes produktionslinjer. I de senere år er vi blevet udfordret af nye kunder, der har ønsket leverancer i mindre mængder med samme konsistens, holdbarhed og farve som på produkterne, der leveres i tanke. Derfor har vi i 2010 udvidet vores emballagesortiment med bagin-boks-produkter, så vi nu kan levere i såvel ståltanke som spande fra 2-14 kg og bag-in-boks. Bag-in-boks er i B2B markedet alternativet til ståltankene, med denne emballering be-

vares produkternes farve og smag, og bortskaffelse af emballagen er tillige problemfri.

Om Dairy Fruit Dairy Fruit er Nordeuropas førende leverandør af aseptiske smagstilsætninger og smagsoplevelser til fødevareindustrien. Vi leverer smagen til mere end 700 færdigvarer inkl. de største brands på markederne. Dairy Fruit A/S består af tre forretningsområder: Fruit Preps, Liquid Spice Mix og lønproduktion. Kompetence og kvalitet er nøgleord i den aseptiske produktion, tilsvarende er innovation og kreativitet vores styrke i produktudviklingen. Fruit Preps og Liquid Spice Mix produceres både konventionelt og økologisk. Dairy Fruits vision er klar: Vi vil være vore kunders naturlige valg. Vi ser frem til at blive dit naturlige valg.  ■

Dairy Fruit har fokus på økologi, CSR, teknologitrends og nye ingredienser, herunder bl.a. den lille urt Stevia. Urten indeholder et kaloriefrit sødestof; steviosid, der er 300 gange sødere end sukker. Steviosid er godkendt til brug i fødevarer i bl.a. Japan, Brasilien, Kina og USA - dog endnu ikke i EU.

NR. 2


Program for Mejeribrugets Dag Mejeribrugets Dag afholdes den 2. februar 2011 i Odense på Kold College/Dalum.

Kold College

Dalum Landbrugsskoles Festsal

Kl. 11.45: Frokost i skolens kantine Kl. 12.30: Rundvisning på skolen Kl. 12.30-13.45: Træningsmejeriet åbent Kl. 12.30-13.45: Workshops

Kl. 13.30: Kaffe og brød Kl. 14.00-16.00: Foredragsrække om ”Innovation anvendt på mejeribrugets produkter” 1) Innovation er et fælles anliggende. V/senior director Marianne Ladegaard, Arla Foods Innovation 2) Indførelse af LEAN principper i forsknings- og udviklingsafdeling. V/Senior Vice President Esben Laulund, Chr. Hansen A/S 3) Innovationens 7 cirkler. V/afdelingsleder Torben Bo Toft Christensen, Landbrug & Fødevarer 4) Innovationsprojekter på Kold college. V/lektor Gunnar Rosendahl, Kold College 5) Temapræsentation - Landbrugsskolens Hal. V/virksomhedskonsulent Trine Heilmann-Hansen, Kold College

Dalum Landbrugsskoles Hal Kl. 16.00: Virksomhedsudstillere Kl. 16.00: 1. Kredsudstilling i 2011 Kl. 17.00: Kold Colleges elevers reception med danske mejeriprodukter Kl. 18.00: Afslutning

Med venlig hilsen Mejeribrugets Dag

Bag Mejeribrugets Dag står Mejeriforeningen, Foreningen af mejeriledere og funktionærer/Kredsudstillingen, Kold College, Danmarks Mejeritekniske Selskab og Dansk Mejeriingeniør Forening.

Nature’s Taste Dairy Fruit A/S offers our customers Nature’s Taste, by developing and offering healthy and good tasting products. We believe in looking forward, using our technical and innovation skills. Dairy Fruit’s expertise: •   Clean label •   Health and quality  •   Environmentally awareness •   Organic •   Nature guides our innovation •   Joint working partnerships ... The driving force behind today’s  new developments •   30 years experience of providing custom solutions, using our  team of experts to inspire creation •  Working together we can design your next product based on …

 … Nature’s Taste

DAIRY FRUIT A / S • HESTEHAVEN 3 DK-5260 ODENSE S • DENMARK Phone: +45 66 13 13 70 • W W W.DAIRY- FRUIT.COM

NR. 2

MÆLKERITIDENDE 2011

11


Visioner for fremtidens kvægbrug

Cow City I malkekvægbruget er der sket store fremskridt inden for udvikling af nye stald- og gulvsystemer, malkerobotter mv. Men der mangler visioner for, hvorledes malkekvægbruget kan gøres endnu bedre i forhold til effektivitet og energiforbrug samt udledning og påvirkning af natur, miljø og klima.

til produktionen. Ved gylleseparation og evt. inddampning kan der efter afgasning dannes våde og tørre gødningsfraktioner, som kan anvendes til planteproduktionen / biomasseproduktionen. Der vil således være en lang række økonomiske, produktionsmæssige samt klima- og miljømæssige fordele ved at udvikle forskellige former for mere eller mindre ”lukkede” kredsløbs- og synergiproduktioner inden for malkekvægbrugssektoren.

Fremtidsgårde Af Karsten L. Willeberg-Nielsen, landinspektør og seniorprojektleder, Afd. for Plan, Udvikling og Trafik, COWI A/S

optimere opsamling af diffuse energier som varme, drivhusgasser, lugt osv. - og uden at der gås på kompromis med dyrevelfærd og arbejdsmiljø. Fortsat udvikling af ventilering og gulvudsugningssystemer er også centrale i forhold til at ”kontrollere”, indsamle og efterfølgende udnytte de diffuse energier og stoffer.

Nye mark- og staldsystemer Effektiv malkekvægsproduktion foregår i dag i et tæt samspil med natur og klima, når malkekøerne går på markerne og står i staldene. Hvis man i højere grad vil udnytte varmeog næringsstoffer fra malkekvæg, skal der udtænkes nye mark- og staldsystemer, der kan ”opsamle” de ressourcer og energier, der i dag ”tabes” til omgivelserne. De kendte mobile malkeenheder til køerne i marken kunne videreudvikles til mobile håndteringer af fodring og opsamling af gylle, varme osv. Tilsvarende tekniske løsninger bør udvikles til løsdriftsstaldene for at

Fiktiv vision for flow i Cow City. Principdiagram / flow for integreret jordbrugsproduktionssystem, hvor en malkekvægsproduktion kombineres med planteproduktion / biomasseproduktion. COWI A/S baseret på idéer fra Pig City, der er udviklet i regi af Realdanias idékonkurrence om fremtidens landbrugsbyggeri.

12

MÆLKERITIDENDE 2011

Vision Cow City En anden og beslægtet vision kunne være at udvikle og afprøve forskellige former for synergi- eller symbioseproduktionsgrene i samspil med malkekvægsproduktion. F.eks. kunne gylle, varme og C02 fra malkekvægproduktionen udnyttes til en biomasseproduktion eller planteproduktion, der så igen kunne udnyttes som fodertilskud til malkekvægsbesætningen. Kvæggylle kan sammen med biomasse- og planterester afgasses i et integreret biogasanlæg, hvorved der kan produceres varme og elektricitet

Ovenstående vision er baseret på idéer fra Realdanias idékonkurrence om fremtidens landbrugsbyggeri (www.fremtidsgaarde.dk). I 2006 blev der udvalgt seks jordbrugsbedrifter, der skulle opføre nyt landbrugsbyggeri, heraf to malkekvægbrug. For hver af de seks bedrifter blev etableret tre konsortier bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, agronomer, ingeniører m.fl., der fremkom med deres bud på fremtidens landbrugsbyggeri med udgangspunkt i konkrete forhold og udfordringer for den pågældende bedrift. To af de seks vinderprojekter er i produktion, mens fire endnu ikke er opført, heraf de to malkekvægprojekter. Realdania bidrager til projekternes udvikling og realisering. De to malkekvægbrugsprojekter Frydendal og Vejlskovgaard, der forventes opført i 2011-2012, er omtalt på næste side.

Inspiration Pig City Visionen om Cow City bygger dog ikke alene på inspiration fra projektforslagene for de to malkekvægbrug i idékonkurrencen, men i høj grad også på et af de tre svinebrugsprojekter i idékonkurrencen, nemlig det såkaldte Pig City projekt, der planlægges opført ved Galten. Pig City er et klima-, miljø- og energivenligt bud på fremtidens jordbrugsproduktion, hvor næringsstoffer, varme, CO2 osv. fra husdyrproduktionen anvendes eller udnyttes i gartneri eller miljø- og energian-

NR. 2


Visualisering af bearbejdet vinderprojektforslag for Frydendal - fremtidens malkekvægbrug ved Aars. BSSA Arkitekter m.fl. Realdania - www.fremtidsgaarde.dk.

Visualisering af bearbejdet vinderprojektforslag for Vejlskovgaard - ny arkitektur til køer ved Odder. LUMO Arkitekter m.fl. Realdania - www.fremtidsgaarde.dk.

Fremtidsgård: Frydendal

Fremtidsgård: Vejlskovgaard

Det nye Frydendal tager sit udgangspunkt i køernes synlighed, både i staldanlæggets arkitektur og i køernes udeliv. Hovedgrebet og bygge- og anlægskonceptet er meget fleksibelt. Det bygger på et staldanlæg udlagt under en stor samlende tagflade med et åbent landskabsrum, et stort åbent uderum for køerne og et indpasset opbevaringsanlæg. Tilgængeligheden til adgangsveje for køretøjer er i top, og produktionsenheden er projekteret, så dyrenes bevægelsesfrihed maksimeres. Køerne går i løsdrift inde i stalden og har desuden adgang til løbegårde og græsningsarealer. Der er valgt en malkerobot-model, der fungerer ved fri kotrafik. Med Frydendals åbne struktur øges gennemsigtigheden i det moderne produktionsanlæg, der skal imødekomme værdikæden mellem landmand og konsument. Med en let aflæselig opbygning og udformning ønsker konsortiet at vise et mønstereksempel på en ansvarlig mælkeproduktion.

Claus og Hans Jakob Fenger på Vejlskovgaard er kendt for deres gode relationer til naboerne og for at tænke på landbrugets image generelt, og det er blevet endnu vigtigere, efter udvidelsen af produktionen til ca. 400 malkekøer (+opdræt) begyndte. Helhedsgrebet for Vejlskovgård består i en videreudvikling af ejendommens eksisterende bygningsmasse og kan beskrives som en forstærkning og udvidelse af stedets kvaliteter. Desuden lægges der vægt på en fremtidssikring af byggeriet, så produktionen fortsat kan udvides uden at bryde med den overordnede idé. Det samlede gårdanlæg spiller fint sammen med landskabet, hvor frugtlund, haver og øvrige beplantninger skaber en variation af rumligheder som overgang til de åbne marklandskaber. Disponeringen af det nye staldanlæg i en fast kerne med personale- og teknikrum, depoter og åbne arealer for kvæget, virker logisk og velfungerende. I staldarealerne er malkerobotterne placeret centralt. Kælvnings- og aflastningsbokse ligger i hjertet, hvorfra det hele vil kunne fungere optimalt. I modsætning til det eksisterende landbrugsbyggeri med høje lodrette facader og lav taghældning danner de nye tagflader en markant men blød og elegant overgang fra bygning til landskab.

Illustration af Pig City - svinebrug og gartneri ved Galten. Nee Rentz-Petersen / Gottlieb Paludan Arkitekter m.fl. Realdania - www.fremtidsgaarde.dk.

læg, og hvor affald mv. fra gartneri og slagteri tilsvarende udnyttes eller anvendes i anlægget. Pig City er således opbygget omkring en ”vugge til vugge” (cradle to cradle) tankegang, der sikrer genbrug og ingen spild af ressourcer.

Fremtidsvision Cow City er en fremtidsvision for malkekvægbrugssektoren - inspireret af et tilsvarende projekt inden for svinebrugssektoren, som forventes realiseret i 2013. Derfor kan Cow City også blive en realitet i løbet af en til-

NR. 2

svarende kort tidshorisont, hvis der i kvægbrugssektoren er aktører, der har mod, viden og ressourcer til at forfølge visionen!

Om COWI COWI A/S yder international rådgivning inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. COWI arbejder på verdensplan og har kontorer i 35 lande. COWI er førende på sit felt, fordi COWIs 6.000 medarbejdere hver især er det på deres.

Om forfatteren Karsten L. Willeberg-Nielsen er specialist i det åbne lands planlægning og forvaltning, og han rådgiver regioner, kommuner og private aktører om bl.a. planlægning for store husdyrbrug, biogasanlæg, jordbrugsanalyser, landbrugsstrategier m.m. Karsten L. Willeberg-Nielsen er COWIs projektleder for Realdanias idékonkurrence om fremtidens landbrugsbyggeri og rådgiver for Pig Cityprojektet med ansvar for miljø- og myndighedsforhold.  ■

MÆLKERITIDENDE 2011

13


Ny generation Tetra Therm Aseptic VTIS Af Frederik Wellendorph, Commercial Director, Tetra Pak Danmark A/S

Anlægget behandler skånsomt varmefølsomme produkter som mælk, beriget mælk, fløde, ismix, andre mejeriprodukter samt desserter og sojamælksprodukter - samtidig med en nedsættelse af driftsomkostningerne på 15% i forhold til den tidligere generation af direkte UHT-systemer.

Effektiv og skånsom Tetra Pak har for kort tid siden introduceret den nye Tetra Therm Aseptic VTIS - en direkte varmeenhed til UHT mælkeproduktion, der indeholder innovative designs, som leverer betydelige effektivitetsgevinster. Ved anvendelse af øjeblikkelig opvarmning og nedkøling, kan Tetra Pak’s direkte UHT-teknologi minimere termisk indvirkning på produktet, således at høj kvalitet opnås.

Andre fordele Kort fortalt giver det nye Tetra Therm Aseptic VTIS anlæg en række fordele, herunder: • Markant reduktion af produkttab med op til 40% i forhold til de nuværende branchestandarder • Øger produktionstid helt op til 60 timer • Reducerer varmebelastning af produktet, hvorved påvirkningen af

egenskaber som smag og farve minimeres • Tilbyder den højeste operationelle effektivitet sammenlignet med ethvert andet direkte UHT-system på markedet. ”Tetra Pak koncentrerer sine innovationer på at udvikle mere effektive løsninger. Det betyder, at vores kunder kan optimere deres produktion og samtidig opnå en reduktion af spild og omkostninger. I udviklingen af den nye Tetra Therm Aseptic VTIS enhed har vi undersøgt alle trin og undersøgt hver komponent for at kunne levere endnu bedre varmefølsomme premium mejeriprodukter”, siger David Pomeroy, Mejerikategoridirektør i Tetra Pak Dairy & Beverage.

Tetra Pak har lanceret den nye effektive Tetra Therm Aseptic VTIS, der er en direkte varmeenhed til skånsom behandling af UHT mælk og en lang række øvrige mejeri- og sojaprodukter. Anlægget er tillige bygget, så der opnås en besparelse af driftsomkostningerne på 15% i forhold til den tidligere generation af direkte UHT-systemer.

14

MÆLKERITIDENDE 2011

NR. 2


Øget effektivitet Tetra Therm Aseptic VTIS introducerer en række designinnovationer, som øger effektiviteten: • Et nyt dobbelt balancetanksystem med en tank for produkt - og en til vand, hvilket gør det muligt fuldstændigt at tømme den vigtigste balancetank med vand før påfyldning med produktet med mindsket energitab i mixfasen til følge. • Et unikt flash kølesystem kombinerer en ny konisk topenhed og en indbygget spraykondenser - i stedet for en konventionel ekstern kondenser - for at opnå reduceret produkt carry-over under afkøling til 0,01%. Det nye kammerdesign med lettere adgang for inspektion, vedligeholdelse og service giver en endnu mere sikker og kompromisløs fødevaresikkerhed. • En ny type forvarmning gør det nu muligt at køre produkt/produktregenerering ved hjælp af varmebehandlede produkter, snarere end

varmt vand, ved at overføre varme til det kølede produkt. Dette reducerer dampforbrug med 5% i forhold til tidligere modeller og giver væsentlige besparelser over tid. • En forbedret dampinjektor og holdecelledesign forhindrer hotspots og minimerer fouling i systemet. Dette gør det muligt at opnå længere køretider - op til 60 timer mellem CIP i forhold til 30 timer med tidligere generationer af anlægstypen. Besparelser på rengøring og sterilisation reducerer produktionsomkostninger. Yderligere kan Tetra Therm Aseptic VTIS løsninger konfigureres til at matche den enkelte kundes specifikationer for et eller flere individuelle produkter samt produktionskrav til meget alsidig og effektiv produktoptimeret drift. Tetra Therm Aseptisk VTIS er tilgængelig som en separat enhed eller som del af en Tetra Lactenso Asep-

tic mælkeproduktionløsning med en garanteret ydelse på centrale indikatorer såsom køretid, energiforbrug, produkttab, rengøringstid, steriliseringstid og meget mere.

Om Tetra Pak Tetra Pak er verdens førende virksomhed inden for udstyr til produktion af fødevarer og emballageløsninger. I tæt samarbejde med vores kunder og leverandører leverer vi sikre, innovative og miljørigtige produkter, der hver dag dækker behov for hundreder af millioner af mennesker i mere end 170 lande verden over. Med næsten 22.000 medarbejdere baseret i over 85 lande, tror vi på ansvarlig industrilederskab og en bæredygtig tilgang til forretningsudvikling. Vores motto, ”PROTECTS WHAT’S GOOD™,” afspejler vores vision om, at sikre fødevarer er til rådighed overalt. Mere information om Tetra Pak er tilgængelig på www.tetrapak.com  ■

Millions of people can’t be wrong Every day around the globe millions of people consume products that contain Chr. Hansen ingredients. We supply: • Cultures • Enzymes • Natural colors • Probiotics

www.chr-hansen.com

NR. 2

MÆLKERITIDENDE 2011

15


Skal vi lave numre? Hos Q-Interline er vi gode til at lave numre. Med dette mener vi vel at mærke at levere analytiske resultater af meget høj standard. Vi har igennem de seneste 16 år leveret analyse­ udstyr til mejeribranchen i hele verden, og Q-Interline er aner­kendt for at levere analyseløsninger, som er tilpasset til kundernes behov. Q-Interline er som en af mejeribranchens nye foretrukne leverandører defineret ved sin helt egen profil med fokus på prøvetagning, teknologi og den nye friske vinkel på tingene.

DairyQuant

Af Anders Larsen, adm. direktør, Q-Interline A/S

16

MÆLKERITIDENDE 2011

For de fleste mejerier er tallene fra de kemiske analyser direkte forbundet med produktkvalitet og indtjening og bør have den højeste opmærksomhed. Vi ser hos Q-Interline en stigende interesse for at styre processerne og produktkvaliteten på mejerierne, og der efterspørges analyseudstyr med høj performance, brugervenlighed og den rigtige økonomi. Dette har ført til lanceringen af en komplet serie af udstyr baseret på FT-NIR teknologi, der både dækker mejeriernes behov for laboratorie- og at-line-udstyr. Den nye serie af produkter sælges under navnet DairyQuant og dækker analysebehovet for de fleste mejeriprodukter.

DairyQuant kombinerer høj analyseperformance med lave vedligeholdelsesomkostninger. Udstyret er et vedligeholdelsesfrit FT-NIR-udstyr, der analyserer mælkepulver, ost, smør og mange andre mejeriprodukter. DairyQuant er udviklet til anvendelse både på laboratoriet og til atline.

Analyse af saltindhold Grundet den nye FT-NIR teknologi har DairyQuant markeret sig med bedre nøjagtighed på mange områder, men særligt på salt (NaCl), som er et kritisk nyt område, har den vist sig særligt stærkt. Det skyldes, at saltsignalet i NIR spektret ikke i sig selv er en top, men er en lille forskydning af vands signatur, som kræver et me-

NR. 2


Grundet den nye FTNIR teknologi har DairyQuant markeret sig med bedre nøjagtighed på mange områder. Også på salt (NaCl), som er en ny kritisk parameter, har DairyQuant vist sig særlig stærk.

get nøjagtigt og x-askestabilt udstyr. DairyQuant har en x-aksespecifikation, som er hen ved 1000 gange højere end de eksisterende produkter på markedet. Dette giver mejerierne mulighed for at analysere saltindholdet i for eksempel ost på DairyQuant’en og derved slippe for den konventionelle kemiske saltanalyse. DairyQuant’ens performance har egentligt længe været kendt, idet man igennem mange år har anvendt Q-Interline’s FT-NIR teknologi på smør både at-line og on-line, og her har teknologien vist sig at levere dokumenterbare resultater med højere nøjagtighed. Dette slår meget direkte igennem på bundlinjen for en smørkanon, der kan køres tættere på grænserne.

Kritisk prøvetagning Fælles for alle DairyQuant løsningerne til mejeribruget er, at prøvetagning er kritisk. Alle ved det, men sandheden kan være en meget bøvlet

størrelse at gå på jagt efter, og ”plejer” spiller stadig en stor rolle. Mange mejerier kan nikke genkendende til, at man aldrig kører en prøve på to udstyr, for hvem har så ret, da man allerede på forhånd ved, at de ikke giver det samme resultat. Mange vil også kunne nikke genkendende til, at man tager sine prøver, der hvor prøvehanen sidder bedst og ikke nødvendigvis der, hvor en eller anden meget kedelig samplingteori foreslår det. Hos Q-Interline tror vi på, at vi gennem samarbejde med mejerierne kan komme til en bredere forståelse af begreber som statistik, måleusikkerhed og prøvetagning med det formål at komme så tæt på sandheden set med statistiske briller, som det nu kan lade sig gøre i en travl hverdag. Ved at basere sin analyse på dette helhedsprincip viser vores erfaring, at man opnår bedre analyseresultater og derved bedre indtjening.  ■

DairyQuant til analyse af mejeriprodukter • Analyserer blandt andet ost, smør og mælkepulver • Ingen planlagte vedligehold de første 5 år

Stengårdsvej 7 • DK-4340 Tølløse • Tlf: +45 4675 7046 Besøg os på www.q-interline.com

NR. 2

MÆLKERITIDENDE 2011

17


Et middel til reduceret ressourceforbrug

Membranfiltrering

Af Karsten Lauritzen, Manager R&D, DSS Silkeborg

Procesvand i topkvalitet ”Vores mejeri er et ”rensningsanlæg”, der modtager et produkt [mælk] med ca. 13 % tørstof, hvoraf vi laver rent vand”. Dette er et citat fra en hollandsk mejerichef, som anvender DSS teknologi til at producere procesvand af høj kvalitet. Ideen på det aktuelle mejeri var, at man ønskede at lukke for sin vandtilgang og blive selvforsynende via det vand, der indvejes med mælken hver dag. Et DSS RO-Polisher* system gør det muligt for mejeriet at producere en vandkvalitet til en bred vifte af anvendelser i processen. Ud over at tilbyde en teknologi, der kan reducere eller helt udelukke nødvendigheden af ekstern vandforsyning til mejerier, kan DSS som en ekstra feature tilbyde en bakteriedrabsgaranti ved anvendelse af et BacTerminator® system. BacTerminator® kan bedst beskrives som en

DSS har igennem de sidste 10 år specialiseret sig i at udvikle og sælge membranbaserede løsninger til mejeriindustrien. Fokus på udnyttelse af membranfiltrering er gennem årene blevet kraftigt forøget, da membranfiltrering ikke kun kan betyde god driftsøkonomi i forhold til produktoptimering og forædling, men også kan anvendes aktivt i forbindelse med reduktion af ressourceforbrug i og omkring mejeriet. Der vil i denne artikel blive set på et par eksempler, hvor DSS teknologi har været med til at reducere ressourceforbruget på mejerier og samtidig har bidraget positivt til den totale driftsøkonomi.

koldpasteurisering, hvor vand fra et RO-anlæg behandles via en elektrokemisk proces, og bakterier reduceres til et minimum.

Minimering af transportbehov RO har vist sig, at være en yders effektiv enhedsoperation til volumenreduktion af mælk og valle, inden det transporteres mellem mejerier. Ved RO fjernes vand selektivt fra produktet, så det totale tørstofniveau forøges. Derved kan der transporters en 3-4 gange større tørstofmængde pr. trans-

portenhed. Samtidig beholder mejeriet den vandmængde, som filtreres fra produkter, og har derved en mulighed for at reducere det totale vandindtag til mejeriet, da vandet kan anvendes som procesvand. Implementering af RO kan derfor bidrage med to positive effekter i forhold til reduktion af ressourceforbrug. I tabel 1 er der opstillet en case fra et mejeri, hvor det er valgt at udnytte fordelen ved RO-filtrering inden transport af 200.000 kg valle pr. dag over en distance på 150 km. Casen er baseret på et RO-anlæg, der re-

Mængde Valle mængde pr. døgn Koncentreret vallemængde pr. døgn

200.000 kg 80.000 kg

Besparelse Ved transport af koncentrat Transport pris 150 km a 70 kr./ton

8.400 kr.

Omkostninger Ved drift af RO Strøm 950 kWh a 0,8 kr./kwh Rengøring 33 kg a 18 kr./kg Damp 400 kg a 0,45 kr./kg Vand 20 m3 a 30 kr./m3 Membranskift

2.334 kr.

Ved ikke at anvende RO-vand Vand 120 m3 a 30 kr/m3

3.600 kr.

Total besparelse pr. år (365 døgn/år) - uden anvendelse af RO vand - med anvendelse af RO vand Lud før og efter rensning.

18

MÆLKERITIDENDE 2011

900.000 kr. 2.215.000 kr.

Tabel 1: Besparelse ved anvendelse af RO-filtrering.

NR. 2


ducerer volumen 2,5 gange. Besparelsen er 900.000 kr./år, hvis vandet ikke anvendes som procesvand og 2.215.000 kr. pr. år ved fuld udnyttelse af vandet.

Genanvendelse af CIPvæsker Under rengøring af mælkepulveranlæg anvendes der i dag store mængder lud til bl.a. inddampere og tørretårne. Efter CIP indeholder luden store mængder opløst og suspenderet stof og kan derfor ikke direkte anvendes i et nyt CIP-trin. Som alternativ til at sende hele mængden til dræn har DSS udviklet en separationsmetode, hvor 70-90 % af luden kan regenereres. Derved reduceres omkostningen til ny lud, samtidig med at ressourcebelastningen på vandindtag og udledning falder. Processen kan køres ved 80 °C, så det ikke er nødvendigt at køle på luden inden separationen. Derved minimeres ressourceforbruget også, da tab i forbindelse med køling og genopvarmning elimineres.

BrineClear TM-processen.

Optimal saltlagebehandling I forbindelse med optimering af drifttid og kvalitet af saltlage på ostemejerierne har DSS haft stor succes med BrineClear® systemet, der mekanisk separerer bakterier og partikler fra saltlagen og returnerer den renset. Ved anvendelse af BrineClear® undgås traditionel behandling som pa-

steurisering, kemisk behandling eller udskiftning, der er behæftet med en væsentlig belastning i forhold til energi og udledning. Ved BrineClear® udledes der kun en kold koncentreret bakterie/ partikel opløsning.  ■ *RO = Omvendt Osmose

EXPERT MEMBRANE FILTRATION FOR THE DAIRY INDUSTRY

Tilgængelige Engagerede Kompetente

NR. 2

Vores hotline har åbent 24/7 for bestilling af membraner og reservedele. Ring på +45 7070 1661.

DSS Silkeborg AS Bergsøesvej 17 DK-8600 Silkeborg MÆLKERITIDENDE Tlf. 2011 +45 8720 0840 Hotline +45 7070 1661 info@dss.eu www.dss.eu

19


Ny udvikling i termiske processer og produktion af vallekoncentrat

Større kapacitet og lavere omkostninger Af Irene Constantin, Marketing Communications Manager - EMEA, SPX Flow Technology

Valle - skjulte værdier Valle har traditionelt set været betragtet som et biprodukt med kun ringe værdi. Igennem en årrække har der været fokus på at separere valle i en proteindel og resten. Proteindelen er meget værdifuld, og i dag en mangelvare, hvorimod resten - som mest består af laktose - har været anset som et værdiløst biprodukt, der i mange tilfælde har kostet penge at skaffe sig af med. Nu ændrer SPX Flow Technology dette billede med en ny løsning fra Anhydro, der kombinerer miljørigtig og bæredygtig produktion af noncaking permeatpulver med høj ydelse og en betydelig merværdi. Konvertering af vallepermeat i væskeform til et pulver, som er nemmere at transportere og opbevare betyder, at mejerier og fødevareproducenter nu kan drage den fulde fordel af dette ellers værdiløse bipro-

Anhydro, APV og Gerstenberg Schröder, som alle nu er en del af SPX Flow Technology porteføljen, er hver især førende i deres respektive brancher. Med mere end 270 års erfaring fortsætter de med at udvikle og levere innovative procesteknologier indenfor fødevare- og mejeriproduktion med fokus på høj ydelse og kvalitet. dukt, som er forbedret - både hvad angår kvalitet og indtjening. Anhydro-løsningen fra SPX er senest blevet implementeret i Argentina, hvor den kombinerer inddampning, krystallisering og tørring, til produktion af et højkvalitets non-caking permeat-produkt. Yderligere innovative, miljørigtige og bæredygtige teknologier til genindvinding af energi ved brug af et energi-optimeret affugtningssystem, genbrug af vand, reducering af spildevand, støjreduktion og udslipkontrol bidrager til de ganske betydelige driftsbesparelser. Med løsninger baseret på optimerede teknologier og skræddersyet til specifikke behov har Anhydro konstant forbedret processer til bl.a. vallebearbejdning over de seneste år. Udfordringen i dag er at fortsætte denne optimering mht. både energi, kemikalier og vandbesparelse samt

reduktion af belastningen af omgivelserne. Den nyudviklede Anhydro Atomizer CG-250 tilbyder yderligere muligheder for at optimere produktionsomkostningerne og opnå endnu større energibesparelser.

Fødevaresikkerhed og kvalitet Traditionelt har eliminering af varmeresistente sporer og potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer medført en betydelig risiko for at skade essentielle aminosyrer, proteiner og vitaminer. Dette kan føre til tab af næringsværdi samt uacceptable smagsændringer i modermælkserstatning og andre produkter, hvor høj næringsværdi er påkrævet.

SPX (Gerstenberg Schröder) Nexus højkapacitets, lavenergi skrabevarmeveksler til produktion af krystalliserede fedtprodukter.

Krystalliseringsbånd til færdig krystallisering af produktet før endelig tørring i fluid bed (Anhydro).

20

MÆLKERITIDENDE 2011

NR. 2


SPX (APV) Instant Infusionsanlæg.

SPX Instant Infusion System fra APV tilbyder kapaciteter fra 500 til 20,000 l/h. Systemet anvender unikke, og patenterede teknologier, som er specielt udviklet til at kombinere høj varmebehandling og nænsom behandling af varmefølsomme og viskøse produkter med højt indhold af faste stoffer for at sikre integritet mht. fødevaresikkerhed og kvalitet. SPX Instant Infusion System tilbyder enestående varmeoverførselseffektivitet og eliminerer delvis overopvarmning samt giver en betydelig reduktion af homogeniseringseffekt. Veldefinerede, præcise og ensartede opvarmnings-, holde- og afkølingstidsprofiler for produkter med lav og høj viskositet i samme anlæg sikrer ensartede bakteriologiske ”kill rates”. SPX Instant Infusion System giver sikker og nænsom varmebehand-

ling af mælkeprodukter og vallebaserede proteiner samt ingredienser for modermælkserstatning og andre produkter, der stiller de samme krav.

Højeffektivitets fedtkrystallisering SPX’s Nexus, som er udviklet af Gerstenberg Schröder, er en højkapacitets, lavenergi skrabevarmeveksler til produktion af krystalliserede fedtprodukter som margarine, smør, spreads samt fedtstoffer til bagværk. Nexus er udstyret med et skrabersystem, der optimerer effektiv afskrabning samtidig med, at det minimerer slid på kølerøret. Et særpræg ved Nexus er anvendelsen af CO2 som kølemiddel i stedet for de traditionelle ammoniak- eller freontyper. Udover mange miljømæssige, økonomiske og lovmæssige for-

dele, er CO2 op til 20 procent mere effektivt i margarineproduktionen end de traditionelle kølemidler. Nexus’ fremtidssikrede design gør maskinen egnet til en bred vifte af forskellige applikationer og giver kunden mulighed for at ændre og opgradere løsningen i takt med behovsudviklingen. Kombinationen af kompakthed, skrabesystemsteknologi, CO2 som kølemiddel og energibesparende motorteknologi betyder, at Nexus bruger mindre energi pr. produktionstime i forhold til andre løsninger med samme kapacitet. Herved produceres kvalitetsprodukter ved lavere omkostninger.

Løsninger fra ét sted SPX Flow Technology tilbyder avancerede løsninger fra én familie, hvis medlemmer er førende inden for deres respektive brancher. SPX Flow Technology er dedikeret til at kombinere de rigtige ressourcer for at sikre kunderne procesløsninger i verdensklasse til deres individuelle behov. Få mere at vide om SPX Flow Technology’s portefølje af brands i verdensklasse på www.spxft.com  ■

Vi hjælper de danske mejerier, med at holde fokus på fødevaresikkerheden

s

NR. 2

ic

TESTKITS - REAGENSER - UDSTYR - KURSER

w. st w o w iagn k dd .d

o fo

87 Te 59 lefo 16 n 66

Vitaminanalyser Rengøringskontrol Prøvetagningsudstyr Mikrobiologiske medier Plastikvarer Q/C materialer Testkits til mykotoksiner, hormoner, antibiotika Indholdsanalyser

MÆLKERITIDENDE 2011

21


Magiske metoder til mejerierne! Af Jørgen Kjeldsen, salgschef, Food Diagnostics

Fødevaresikkerhed Fødevaresikkerhed er et nøgleord inden for moderne levnedsmiddelproduktion, herunder naturligvis også for mejerierne, som dagligt står over for masser af udfordringer, både når det gælder hygiejne- og rengøringskontrol, mikrobiologiske analyser, kemiske ditto og generel bestemmelse af indholdsstoffer såsom laktose, syrer, salte og alkoholer. Til alle nævnte problematikker har Food Diagnostics metoder, som er meget enkle at anvende, giver hurtigere resultater, sparer dig for en masse penge, og naturligvis er der oftest tale om validerede, godkendte metoder. Faktisk repræsenterer Food Diagnostics ca. halvdelen af de metoder, som i dag er NordVal validerede og endnu flere, som har en AFNOR validering.

med andre systemer på markedet, heller ikke kun at SystemSURE er markedets absolut billigste løsning. Det skyldes i høj grad også, at SystemSURE er langt mere end ”blot” en ATP løsning, som ydermere kan køre mikrobiologiske analyser (pt. til Enterrobacteriaceae og E.coli, og snart også til Listeria monocytogenes) og den innovative pasteuriseringskontrol ZymoSnap, som er enkel at bruge, meget prisvenlig og super reproducerbar.

ATP til meget mere Du kan også bruge ATP til meget andet end netop hygiejnekontrol. Hvis der produceres UHT eller ESL mælk, kan du anvende Promicol® løsningen til at screene disse varer på kun 1-2 døgn! På denne måde optimeres logistikken betragteligt, idet lageret kan frigives langt hurtigere, og nye produkter kan produceres. Løsningen kan ikke beskrives med få ord, men Food Diagnostics kommer meget gerne på besøg for en uddybning af metoden - ganske uforpligtende naturligvis!

Mikrobiologiske metoder Rengøringskontrol Mange mejerier viser interesse for ATP teknologien til at verificere den daglige rengøring. Med SystemSURE™ fra Hygiena™ har vi markedets absolut mest udbredte løsning til formålet. Gennem de seneste år har Food Diagnostics implementeret mere end 500 SystemSURE instrumenter på det danske marked alene! På verdensplan er SystemSURE det mest udbredte med hen mod 20.000 solgte enheder! Dette skyldes ikke kun, at kvaliteten af løsningen er mindst på højde

22

MÆLKERITIDENDE 2011

Food Diagnostics har eksklusiv agentur for BIORAD’s Food Science produkter i Danmark, dermed råder vi over nogle af de allermest innovative analysemetoder samt medier til standardmetoder i topkvalitet. Dette program spænder over medier og opformeringer til helt traditionelle agarmetoder over chromogene medier og ELISA kits til verdens hurtigste og mest pålidelige PCR metoder. Med kits fra BIORAD, kan du fx opnå Salmonella-resultat efter kun 10-12 timer!

Hvis du har lyst til at høre mere om SystemSURE eller nogle af andre løsninger til hygiejnekontrol, fx HygiCult™, så ring til os og aftal et konsulent­besøg og evt. en afprøvnings­ periode.

Vi kan endvidere levere alt det, du skal bruge til analysen, fra plastikbøtter og pipettespidser til centrifuger, varmeskabe og ELISA læsere, PCR instrumenter og meget andet. Vi sætter en dyd i at være totalleverandør til vore kunder og i at være lagerførende med de fleste af vore varer.

Gode råd er gratis! Det siges, at gode råd er dyre, hos os er de faktisk gratis! Det er de, fordi det er vigtigt, at du som kunde træffer det rigtige valg på baggrund af en omhyggelig gennemgang af de metoder, som findes: Hvilke fordele og ulemper besidder den enkelte metode? Ville noget være smartere, nemmere, billigere, hurtigere eller bare passe bedre ind i din dagligdag? Dét kan vi give god vejledning om, da vi er den eneste større uafhængige privatejede spiller på markedet! - Vi kan gøre præcis, som det passer dig og din analysestrategi!  ■

NR. 2


NR. 2

MÆLKERITIDENDE 2011

23


Automatisk blokformersystem.

Siden 1920 har CHALON MEGARD leveret komplette linjer af udstyr til halvfaste, faste og specialoste.

Specialist på oste   Af Bertrand Henriot, Chalon Megard

Double O Ostekar CHALON MEGARDs Double O Vats er fladbundede og udstyret med to polyvalente skærere og røreværktøjer og kan tippes, mens vallen løber fra. En af de væsentligste egenskaber ved CHALON MEGARDs ostekar er den korte afstand mellem akslerne på begge værktøjer: Denne reducerede afstand giver i sammenligning med klassiske ostekar en optimal bearbejdning af ostemassen i karret. En af ostekarrets særkender er udformningen af blande/skæreværktøjerne, som er produceret af specialfremstillede rustfri stålplader og udskiftelige klinger med individuelt justerbar

24

MÆLKERITIDENDE 2011

spænding. Et innovativt filtersystem, der anvender dobbelt-roterende filtre, sikrer konstant omrøring gennem separeringsfasen af vallen, og dette medvirker til, at ostemassen forbliver opslammet i vallen. Det sikrer, at der i ostemassen ikke opbygges uregelmæssigheder, som kan genere formdannelsen og fjernelsen af valle. Denne innovative udformning gør, at CHALON MEGARD Double O Vat er en af de mest konkurrencedygtige formningskar på markedet med et minimalt tab af både ostepartikler og fedt i vallen. Det er udarbejdet efter mejeriernes egne råd og behov.

State-of-the-art formning CHALON MEGARD’s rørformede formningsmaskiner er udviklede til et bredt sortiment af ostetyper for at tilfredsstille efterspørgslen efter høj produktivitet af forskellige størrelser, hvor vægten kan variere fra 500 g til over 15 kg. Disse formningsmaskiner tillader en trinvis proces for formpresning, afskæring af ostemassen og automatisk videreplacering i forme, der sikrer en ensartet vægt af ostene. Koaglen bliver transporteret direkte fra kar til formningsmaskine ved hjælp af en pumpe, der er udviklet specielt til koagel. Afhængigt af behovet i produktionen kan

NR. 2


Ostetank med automatisk roterende vallefilter.

Turnkey projekter Ostekar og de rørformede formningsmaskiner er kun en del af den komplette udrustning, der tilbydes af CHALON MEGARD. Udbuddet af udstyr inkluderer et stort udvalg af forme til fx forpresning af karrene eller vakuum-formning tilpasset hård osteproduktion, tunnelpresser, åben eller lukket med individuelle cylindere eller luftpuder, forsuring i tunnel, vasketunneller, automatisk saltning med lage, som alt sammen bidrager til en automatiseret produktion af højeste kvalitet.

man tilsætte en buffertank mellem kar og formningsmaskine. Påfyldning af ostemassen gøres med eller uden separation af koaglen, der bruges til produktion af ost med eller uden mekaniske huller. Denne mulighed for at producere ost uden mekaniske huller er en af fordelene ved CHALON MEGARDs formningsmaskiner; resultatet af 30 års forskning og udvikling. Hele systemet af formningskar kan skilles ad for at opnå en nem udskiftning af formningsformatet. Denne unikke udformning tillader en hvilken som helst sammensætning af formater og forme samtidig med, at

CHALON MEGARDs kvalitetskrav til osteproduktion med og uden mekaniske huller fastholdes. Resultatet er, at CHALON MEGARDs maskiner kan anvendes til indsætning i multiformatlinjer, specielt hvor der anvendes blokforme og uafhængigt af, hvor formene er placeret. Osteformen, hvor ostemassen skæres, kan varieres i højden ved hjælp af teleskopiske rør for at sikre den største præcision i formningsprocessen. Der er ligeledes udviklet doseringsmaskiner til overførsel af en blanding af masse og valle, afhængigt at typen af ostemasse.

Kundetilpasset udstyr og opfølgning Det er en selvfølge, at kundens ønsker til den eksisterende produktion og krav indgår i udformningen af udstyret hos CHALON MEGARD. Testanlæg og vores hold af erfarne mejeriingeniører sikrer det rigtige tilbud. CHALON MEGARD lægger megen vægt på at have ”ostemagere” med erfaring fra praktisk produktion med på holdet, og vores service inkluderer opfølgning af produktionen og det leverede udstyr i årene efter leverancen for at sikre en optimal kvalitet og det fremtidigt gode samarbejde med kunden.  ■

Franske anlæg og emballager til skandinaviske oste! Firmaet Troels C. Varming har mere end 30 års erfaring med salg af maskiner og emballager fra Frankrig til de nordiske mejerier. I Skandinavien repræsenterer Troels C. Varming bl.a. nedenstående virksomheder: Groupe Lacroix: Træemballager i poppel Richard Laleu: Papiremballager til oste Ermatec: Ultrasoniske knivsystemer VMI: Miksere og blandeudstyr Tecnal: Udstyr især til bløde oste Chalon Megard: Udstyr til alle ostetyper Troels C. Varming • www.troelscvarming.dk Vestergade 1 • DK-1456 København • Tlf. +45 3311 0100

NR. 2

MÆLKERITIDENDE 2011

25


Innovative kulturer til drikkeyoghurt To års omfattende research og udvikling har resulteret i en serie nye YoFlex® og probiotiske nu-trish®-kulturer, der er specialudviklet til drikkeyoghurt.

Af Helle Rexen, Communications Consultant, Chr. Hansen

Chr. Hansens lancerede i oktober 2010 en serie nye kulturer, der som de første er specielt udviklet til drikkeyoghurt - en af de hurtigst voksende produktkategorier på markedet for mejeriprodukter. Kulturerne er fremstillet til produktion af mild drikkeyoghurt med behagelig mundfylde og en lækker, cremet konsistens. Det gør det muligt at reducere eller eliminere brugen af fortykningsmidler og dermed optimere mejeriernes produktionsomkostninger. De nye kulturer hjælper producenterne med at imødekomme forbrugernes forventninger om fedtfattige og velsmagende produkter med de helsefordele, de kan få med Chr. Hansens veldokumenterede probiotiske mælkesyrebakterie, Bifidobacterium BB-12®.

Imødekommer stærk helsetrend - Drikkeyoghurt er en velegnet platform for probiotika til forbrugerne, der på nem og bekvem måde kan få en passende daglig dosis. Forbrugerne vil gerne have de helsefordele, der er forbundet med probiotisk BB-

26

MÆLKERITIDENDE 2011

12®, men kun hvis produktet samtidig smager godt og har en god konsistens. Det er netop, hvad de får med vores nye kulturer, fortæller Sarita Bairoliya, Global Marketing Manager, Probiotics, Chr. Hansen. Ifølge det globale markedsanalysebureau, Mintel, går de væsentligste udviklingstendenser inden for drikkeyoghurt på helseovervejelser (lavt fedtindhold, lavt sukkerindhold), funktionelle fordele (helsevirkning frem for ernæring) samt naturlig profil (dvs. ”clean label” uden unødige ingredienser eller tilsætningsstoffer). De nye kulturer fra Chr. Hansen gør det netop muligt for mejerierne at fremstille drikkeyoghurt, der indeholder mindre fedt og sukker, samtidig med at oplevelsen af såvel smag som konsistens er i top.

Eliminerer brug af fortykningsmidler Fundamentet for den første serie kulturer specialudviklet til drikkeyoghurt er Chr. Hansens globale forsknings- og udviklingsorganisation og et højt kompetenceniveau inden for udvælgelse, karakterisering og sammensætning af mælkesyrebakterier til unikke kulturer. - Foruden de allerede nævnte fordele løser de nye kulturer også nogle af de problemer, man traditionelt oplever ved fremstillingen af drikkeyoghurt såsom grynet konsistens og bismag fra fortykningsmidler, tilføjer Morten Boesen, Marketing Manager,

Fermented Milk Cultures, Chr. Hansen. Traditionelt stabiliserer man størstedelen af drikkeyoghurt for at forbedre konsistensen. Det understreger betydningen af en god konsistens - et behov der i dag ikke er tilstrækkeligt dækket af det eksisterende udvalg af kulturer på markedet. Som førende leverandør til den globale mejeriindustri er det baggrunden for Chr. Hansens beslutning om at udvikle nye produkter til det voksende marked for yoghurtkulturer. De nye kulturer lanceres globalt.

Forståelse fører til innovation - Første skridt var at opbygge et vidensfundament baseret på indsamling af store mængder drikkeyoghurt fra hele verden. Det gjorde det muligt for os at fastlægge specifikke kvalitetsparametre og derfra arbejde os tilbage i udviklingskæden, forklarer Morten Boesen. Resultatet er en serie innovative kulturer med unik cremet konsistens, og som er tilstrækkeligt robuste til at modstå de produktionsprocesser, der skal til for at opnå homogene og drikkelige produkter. - Med det nye sortiment tilbyder vi en førsteklasses løsning til producenter af drikkeyoghurt. Chr. Hansens innovative kulturer til drikkeyoghurt er så vidt vi ved den første serie, der er specifikt udviklet til dette formål, fastslår Morten Boesen.  ■

NR. 2


Optimering af hygiejnisk design

Af Mogens Andreasen, direktør LP Kolding

LP Kolding har 47 års erfaring i projektering og konstruktion af rustfrie ståltanke og procesanlæg. Ved projektering af nye såvel som opgradering af eksisterende anlæg har LP Kolding fokus på det hygiejniske design, når processerne skal optimeres. Senest har virksomheden leveret komplette units til procesoptimering af vallekoncentrat på et af de norske TINE mejeriers anlæg.

Dialog med kunden LP Kolding er specialist i design, projektering, konstruktion, dokumentation og montage af tanke og procesanlæg i rustfrit stål. Virksomheden samarbejder typisk med kunden fra ideoplæg til det ønskede anlæg er færdigbygget, monteret og klar til produktion. Vores forretningsgrundlag er specialbyggede løsninger dedikeret til kunden, og samarbejdet bygger på den gode dialog med fokus på at fremstille den optimale løsning. LP Koldings knowhow er funderet i virksomhedens veluddannede medarbejdere, der besidder de nødvendige kompetencer spændende fra viden om projektering til teknisk håndtering af materialer under konstruktion og montage.

Rustfri ståltanke og komplette anlæg LP Kolding har årtiers erfaring i konstruktion og levering af ståltanke uden tryk såvel som tryktanke i rustfrit stål. Vi specialfremstiller tryktanke med PED-godkendelse, så de opfylder gældende EU-standarder for sikkerhed i funktion, materialedesign, fremstillingsproces og løbende tests.

NR. 2

LP Kolding har specialkompetencer inden for fremstilling af tryktanke til følgende formål: Fermentorer, mixertanke, podebeholdere, procestanke, rørvarmevekslere, steriltanke, trykluftbeholdere samt vakuumbeholdere og -kogere. Vi afklarer krav og behov til procestanken med hensyn til design, bestykning, rørværk, varmekølekappe samt diverse applikationer og måleudstyr. Desuden afklarer vi krav om styrke, isolering og beklædning afhængigt af tankens placering samt forestår gerne den endelige montering og efterfølgende dokumentation. Blandt komplette anlæg udført hos LP Kolding kan nævnes; fermenteringssystemer, inddampere, pulverpumper og tørrekamre samt smørkærner og trykfiltre som færdige units - lige til at opstille i mejeriet.

LP Kolding A/S

Stainless Steel Solutions Tanks • Units • Plants Special Stainless Alloys

Optimering af hygiejnisk design LP Kolding har også stor erfaring i procesoptimeringer inden for mejeriprodukter. Senest har vi fremstillet forvarmerunits for vallekoncentrat til det nye Tine Mejeri på Jären i Sydnorge. Opgaven her drejede sig om forvarmning af vallekoncentrat, hvor det hygiejniske design på uniten var meget højt prioriteret. Rørføringen blev optimeret med hensyn til eliminering af deadlegs og successivt for optimeret CIP-rengøring. Løbende kvalitetskontrol på overfladeruhed samt på svejsekvaliteten er naturligvis også en betingelse for at opnå det ønskede resultat og til kundens tilfredshed.

• Engineering • Project Planning • Construction • Documentation • Assembly

Global virksomhed LP Kolding, der har 26 kompetente medarbejdere, har som underleverandør fremstillet procesanlæg og tanke til det meste af verden. LP Kolding tilbyder kundetilpassede standardløsninger direkte til kunder samt som underleverandør til større anlægsproducenter.  ■

LP Kolding A/S • Egtvedvej 2 6000 Kolding • Denmark Phone: +45 75 52 41 77 lp@lp-kolding.dk www.lp-kolding.dk

MÆLKERITIDENDE 2011

27


DSM DSM er et verdensomspændende firma. Vores mål er at skabe vækst for vores kunder og os selv. Vi ønsker at tilbyde langsigtede og innovative løsninger ved at forbedre og optimere, så alle vores kunder, partnere og andre, som DSM er i kontakt med, får gavn af det. Vores Life Science Division består af følgende to områder: DSM Nutritional Products og DSM Food Specialties, som vi her vil præsentere.

Af Pia Agerbo og Martin Lærkenæs, DSM

DSM Food Specialties DSM Food Specialties markedsfører produkter til en lang række industrier, hvor fokus er mejeri, bageri, drikke og savoury. Til mejeriindustrien tilbyder vi innovative produkter inden for enzymer, starterkulturer, antibiotikatests samt produkter til reduktion af uønskede mikrober på eller i fødevarer. Med fokus på høj kvalitet, innovation og den rette costin-use pris er det DSM Food Specialties mål at tilbyde produktløsninger, som dækker de enkelte kunders specifikke behov. Inden for området osteløber mener vi, at mikrobielle og fermenteret osteløber er fremtiden, og at animalske løbeprodukter forventes at blive udfaset. Andre af vores enzymer kan anvendes inden for specifik smags- og modningskontrol/udvikling af oste, og disse kan tilsættes sammen med osteløben eller sammen med mejeristarteren i ostetanken. DSM Food Specialties tilbyder mange forskellige kulturer til ost… det være sig til faste, halvfaste eller bløde oste. Vores DELVOYOG™-kulturer laver højviskøs og cremet yoghurt og giver en meget kort tekstur samt lav eftersyrning. DELVOYOG™, der kan anvendes i alle yoghurttyper, tilby-

28

MÆLKERITIDENDE 2011

des som Direct Set kulturer. Sammen med vores ingredienser tilbyder DSM Food Specialties også specifik teknisk støtte - enten på mejeriet, i laboratoriet eller i vores Food Innovation Center i Delft, Holland.

DSM Nutritional Products DSM Nutritional Products er føren­de leverandør af vitaminer, carotenoider og andre nutraceutiske ingredienser til industrier inden for foder, fødevarer, lægemidler og kosmetiske produkter. For funktionelle levnedsmidler er tilsætningen af vitaminer og mineraler i tiltagende grad blevet vigtig for de europæiske fødevareproducenter. Dette skyldes ikke mindst sundhedsanprisninger, som på det europæiske marked må leve op til strenge regler, der er udstukket af EFSA (European Food Safety Authority), som vurderer, om en anprisning er videnskabeligt underbygget. En stor del af DSM’s vitaminer er blandt de første positive batcher, der er frigivet af EFSA. Herunder er der god support på Calcium og Vitamin D3, hvor vi kan hjælpe med den tekniske applikation til mejeriprodukter samt bidrage med support omkring studier og andet, der kan underbygge

virksomhedernes marketing af berigede produkter. Med udgangspunkt i næringsstoffer som livsvigtige mikroingredienser er det indlysende, at produktkvaliteten har stor betydning. DSM Nutritional Products er da også helt på det rene med, at kvalitet er nøglen til at sikre en succesfuld og profitabel virksomhed på langt sigt. DSM er den eneste virksomhed i verden, der er fuldt integreret med hensyn til vitaminer og premixe, hvilket gør DSM til en partner, når der er fokus på kvalitet.

Dine udfordringer - Vores løsninger Der er stor fokus på innovation og sundhed, og med DSM´s brede sortiment af ingredienser til forskellige produktioner, kan vi dække de forskellige industriers komplekse behov. Som en af verdens førende leverandører af løsninger og ingredienser er det vores mål at skabe ægte værdi for vores kunder. Besøg DSM’s hjemmeside og find ud af, hvordan vi hjælpe dig! www.dsm.com  ■

NR. 2


WE OFFER YOU PEACE OF MIND

QUALITY FOR LIFE™, OUR SEAL OF EXCELLENCE

Just as important as the quality of an ingredient is the quality of the company that produces it. For DSM, the world’s leading manufacturer of ingredients for animal and human nutrion & health, quality is a

www.qualityforlife.com NR. 2

way of life. Quality for Life™ is the mark of quality, reliability, traceability and sustainability for all our products and services. With Quality for Life™ we offer you and your customers peace of mind.

MÆLKERITIDENDE 2011

29


Nye muligheder for dansk levnedsmiddelindustri

Kryoteknologi AGA sætter fokus på fødevarekvalitet og økonomi i fødevareproduktionen.

Af Jens M. Svendsen, cand. brom., AGA A/S

Kryogen Det er et faktum, at flydende nitrogen i dag er konventionel ammoniakfrysning langt overlegen, hvad angår fødevarens kvalitet. Men ikke alle véd, at der for levnedsmiddelproducenter nu også er økonomi i at overgå til eller supplere den konventionelle køleog fryseteknologi med kryogen fødevareproduktion. Siden kryogenkøling og -frysning vandt indpas i Danmark i 1980’erne, er udviklingen gået stærkt. Teknologien - baseret på flydende nitrogen er ammoniakfrysning langt overlegen, hvad angår bevarelse af fødevarens kvalitet. Men kryoteknologien tilbyder i dag også en langt mere fleksibel og effektiv produktion, som gør, at fordelene ikke kun er forbundet med kvalitet men også med økonomi.

Kompromisløs fødevarekvalitet ”Er fødevarens kvalitet afgørende, kommer man ikke uden om kryoteknologi i produktionen,” siger Flemming Kay, som i sin egenskab af markedschef for levnedsmiddelgasser hos AGA har fulgt dansk fødevareindustri tæt i mere end 15 år. ”Forestil dig, at du slår et æg ud på båndet af en nitrogenfryser. Når det kommer ud i den anden ende i frosset tilstand, vil det fuldstændig ligne et spejlæg. Selv når du varmer det op på stegepan-

30

MÆLKERITIDENDE 2011

den, vil form og udseende bibeholdes. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre med konventionel ammoniakfrysning.”

Lynhurtig køling og frysning Som chef for levnedsmiddelgasser hos AGA har Flemming Kay opnået bemærkelsesværdige resultater med kryogenkøling og -frysning på en række områder - fra pålægspølse over frugtmix til flødeost - hvor traditionel ammoniakteknologi har måttet give op. ”Ved brug af flydende nitrogen som kølemedie arbejdes med temperaturer helt ned til -196 oC. Gassen doseres direkte på produktet, hvilket er ensbetydende med lynhurtig køling eller indfrysning - rent faktisk 2-3 gange hurtigere end mekanisk frysning. Herved bevares cellestruktur og form samt fødevarens naturlige friskhed, udseende og næring,” forklarer Flemming Kay.

Dobbelt kapacitet I takt med at krav skærpes, og forædlingsgraden af fødevarer øges, stiger også interessen for kryogenkøling og -frysning. Med fokus på produktkvalitet, og ikke mindst økonomi i fødevareproduktionen, benyttes teknologien også til nye produkter, da det i dag er forholdsvis nemt og billigt at komme i gang. Investering i et nitrogenanlæg ligger langt under investering i et ammoniakanlæg, og den øgede køle/frysehastighed gør, at gasteknologien i dag kan betyde dobbelt kapacitet på den halve plads. Flemming Kay fortæller: ”Et konkret forsøg med køling af pandekager resulterede i udskiftning af en 26 me-

ter lang ammoniakfryser med en 6 meter nitrogenfryser. På trods af en længde på under én fjerdedel af ammoniakfryserens, var udbyttet stadig 20% højere.”

Kryoteknologi som supplement Da flere og flere fødevareproducenter, som har investeret millioner i ammoniakanlæg, i stigende grad mødes med samme kompromisløse krav til kvalitet og produktivitet, anvendes nitrogenanlæg i stadig større udstrækning som supplement til eksisterende køle- og fryseanlæg. ”Flere og flere vælger at erstatte den konventionelle teknologi med kryoteknologi. Men teknologien kan også indgå som en del af køle-/frysekæden. Forfrysning med nitrogen giver en højere kapacitet og forebygger fastfrysning i ammoniakanlæggets bånd. Forsøg med bl.a. Mozzarella og soft cheese har vist, at hurtig køling med nitrogen kan erstatte ”kølelager” på flere dage - og gøre, at osten kan køre i ”ubrudt kæde” direkte fra produktion af (varm) ost over nitrogenkøling til pakning. Samtidig kan placering af en nitrogenfryser ved udgangen af produktionskæden muliggøre en langt hurtigere færdigfrysning til de meget lave temperaturer, der bibeholder produktets kvalitet,” siger Flemming Kay.

Økonomi og fleksibilitet I takt med at totalomkostningerne ved nitrogenkøling og -frysning er faldet, har nye og mere effektive nitrogenanlæg set dagens lys. For at gøre det nemt og gennemskueligt for den enkelte fødevareproducent har

NR. 2


AGA-konceptet ”Lease & Freeze” giver som udgangspunkt garanti for alle kendte udgifter ved opstart af eller overgang til kryoproduktion.

AGA introduceret et nyt koncept under overskriften ”Lease & Freeze”, der som udgangspunkt giver garanti for alle kendte udgifter ved opstart af eller overgang til kryoproduktion.

AGA A/S AGA A/S er et selskab i The Linde Group, det førende gasselskab i verden, som med 50.000 medarbejdere i 70 lande er verdens største leverandør af industrielle og medicinske gasser. AGA samarbejder bl.a. med kunder i den farmaceutiske og bioteknologiske industri, jernog maskinindustrien, i den kemiske industri, levnedsmiddel- og elektronikindustrien samt i miljø- og sundhedssektoren. Virksomheden beskæftiger 165 medarbejdere i Danmark. Besøg AGA på www.aga.dk.  ■

Forsøg med bl.a. Mozzarella har vist, at hurtig køling med nitrogen kan erstatte ”kølelager” på flere dage.

NR. 2

Flemming Kay, AGAs Markedschef Food, kan kontaktes for yderligere oplysninger flemming. kay@dk.aga.com

MÆLKERITIDENDE 2011

31


Applikationsteknolog - Mejerist Vi søger en Applikationsteknolog til vores moderne Applikations- og Teknologi Center (ATC) i Hørsholm. ATC indgår som en del af Dairy Innovation gruppen i Cultures & Enzymes Divisionen. Vores Applikations- og Teknologi Center er en central del af vores arbejde med kunderelaterede opgaver, samt internt med udvikling og afprøvning af nye kulturer, enzymer og naturlige farver inden for mejeri- og isprodukter. Vi fremstiller mange forskellige ostesorter, fermenterede produkter samt isprodukter i et moderne levnedsmiddelmiljø der modsvarer industriernes krav.

Dine arbejdsopgaver • Du er praktisk ansvarlig for gennemførelse af forsøg, træning og demonstrationer i ATC • Du deltager i udviklingsprojekter og kundeorienterede opgaver • Du sikrer, i tæt samarbejde med lederen af Applikationscenteret, at udstyr, teknologier og procedurer i ATC er opdaterede og vedligeholdte • Du er ansvarlig for vedligeholdelse af råvare- og færdigvarelagre

Din personlige profil • Du har en solid baggrund som mejerist, mejeritekniker eller procesteknolog • Du har produktionserfaring fra flere produktgrupper indenfor mejeriprodukter og iskrem • Du har gode engelskkundskaber og et godt IT-kendskab • Du har en god ordenssans, er imødekommende og har humoristisk sans Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Anders NeimannSørensen på tlf. + 45 4574 8512. Send venligst din ansøgning gennem www.chr-hansen.com/career. Her har du desuden mulighed for at oprette dig i vores CV-bank. Ansøgningsfristen er 25. februar 2011.

32

MÆLKERITIDENDE 2011

NR. 2


Kort fortalt  Arla investerer 2 milliarder kroner Arla Foods bestyrelse har godkendt de økonomiske rammer for 2011, hvor koncernen vil fokusere på mere vækst, øget innovation og effektivitet samt strategisk markedsføring. Arlas ledelse har fremlagt sine aktuelle forventninger til koncernens udvikling i år. - Indtjeningen til vores ejere skal ligge højt, og vejen dertil går gennem vækst. 2011 bliver et år, hvor Arla for alvor får mulighed for at skrue op for omsætningen gennem joint-ventures, opkøb og generel fremgang på vores vækst- og kernemarkeder, udtaler adm. direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh. Foruden anlægsinvesteringer på 1,5 mia. kroner er der også en nyinvestering på 536 mio. kroner til første fase af det nye Arla Mejeri ved London. Blandt de største anlægsinvesteringer nævner Arla følgende: Nr. Vium 202 mio. kroner: (Havartiproduktionen udvides fra 29.000 til 44.000 tons) Arinco 51,5 mio. kroner: (Udvidet kapacitet på mælkepulverproduktion) Stockholm Mejeri 47 mio. kroner: (Udvidelse/effektivisering af kølelager/terminaldrift) ”Tættere på Naturen” 108 mio. kroner: (Arla produkter endnu mere natur-venlige) Arlas forventninger til 2011 er en nettoomsætning på 51,8 mia. kroner og en Arla-indtjening på 270 øre pr. kg. mælk (sammenlignet med ca. 248 øre pr. kg i 2010). (Foto: Arla Foods).

Danisco accepterer købstilbud Danisco accepterer et købstilbud fra den amerikanske kemigigant DuPont på godt 36 milliarder kroner, oplyser Danisco i en fondsbørsmeddelse. DuPont vil købe samtlige Danisco-aktier til kurs 665. Aktien blev senest handlet til kurs 530. Danisco anbefaler aktionærerne at acceptere købstilbuddet. Danisco og DuPont kender hinanden gennem et samarbejde omkring opførelse af bioethanolfabrikker. Det nuværende Danisco blev dannet i 1989 ved en fusion mellem De Danske Spritfabrikker, De Danske Sukkerfabrikker og Grindsted Products. I 2008 blev sukkeraktiviteterne solgt til tyske Nordzucker. I 1999 satsede Danisco voldsomt på fødevareingredienser via opkøbet af finske Cultor for knap 10 mia. kroner og senere i 2004 købte selskabet Rhodias ingrediensdel for 2,4 mia. kroner. Danisco består af fire divisioner: Genercor (enzymer), Enablers (emulgatorer), Cultures (mejerikulturer) og Sweeteners (sødemidler). (Foto: Danisco).

Forsvar for Morgenmælken Fødevaremyndighederne har fundet fem tilfælde på Mejeriforeningens kampagnehjemmeside Morgenmælk. dk, hvor myndigheden vurderer, at mælk anprises, og selve anprisningen af fødevarer er ulovlig i Danmark. - I Landbrug & Fødevarer konstaterer vi, at den sundhedsfaglige baggrund og basis er i orden. Fakta holder, og det er ikke det, som Fødevareregionen anker mod, siger Winnie Pauli, leder af Mad, Måltider & Ernæring i Landbrug & Fødevarer. Anprisningerne drejer sig om formuleringer omkring magre mejeriprodukter, der kan sænke blodtrykket, at mælkeprodukter med højt calcium-indhold kan have en slankende effekt, og at de kan hjælpe tænderne. I DTU Fødevareinstituttets seneste rapport fra september, ”Vidensgrundlag for rådgivning af mælk, mælkeprodukter og ost i Danmark 2010”, konkluderer instituttet, at

NR. 2

magre mejeriprodukter kan sænke blodtrykket. I samme rapport konkluderes det, at videngrundlaget i forhold til vægttab og tandsundhed skal videreudbygges, men at forskningsresultater peger på, at det kan være tilfældet - samme formulering som bruges på morgenmaelk.dk - I Landbrug & Fødevarer vurderer vi, at kampagnen har en høj troværdighed. Indholdsdelen er meget seriøs, og i de tilfælde, hvor der er anprist, ændres formuleringerne nu, så der ikke er noget at komme efter i forhold til markedsføringsloven, siger Winnie Pauli. (Foto: Colourbox).

MÆLKERITIDENDE 2011

33


Kort fortalt  Mælkekvoten overskredet

Fyringer og erhvervsstøtte

Danske landmænd overproducerer for at vinde kroner ind til forretningen. Årets kvote gøres op pr. 31. marts, og fra Mælkeudvalget advarer afdelingsleder Herluf Dose Christensen, at hvis mælkeproducenterne ikke bremser op nu, så står de 4.130 producenter til en samlet strafafgift til EU på 84 mio. kr. i april.

Et par af landbrugets store virksomheder figurerer på listen over virksomheder, der fyrede samtidig med, at de modtog erhvervsstøtte i 2009. Det skriver Ugebrevet A4, der i samarbejde med analyseselskabet Kaas & Mulvad har listet 25 danske virksomheder, der har anvendt denne praksis. Af listen fremgår det, at Danish Crown fyrede godt 1.000 medarbejdere og modtog 2,3 mio. kroner i erhvervsstøtte, mens Arla fyrede 125 ansatte og modtog 7,1 mio. støttekroner. Tilsammen har de 25 listede virksomheder ifølge A4 fyret 10.268 medarbejdere og modtaget 122,3 millioner støttekroner.

Arla sænker mælkeprisen Arla nedsætter mælkeprisen med 7,5 øre fra 1. januar 2011, og dermed er prisen næsten på efterårets niveau. Arlanoteringen for januar 2011 bliver nu 272,4 øre/kg for konventionel mælk og 330,3 øre/kg for økologisk mælk. Aktuel pris bliver 248,4 øre/kg for konventionel og 306,3 øre/kg for økologisk mælk.

Økonomisk tab efter snekaos Den massive snemængde, der ramte Bornholm i december, koster både landmænd og øens mejeri dyrt. Bornholm Andelsmejeri og de 45 mælkeleverandører har tabt omkring 100-150 ton mælk. - Og det er altså i nærheden af 500.000 kr. vurderer mejeridirektør Per Olesen over for Bornholms Tidende. Per Olesen oplyser desuden, at syv af mejeriets ansatte sneede inde på virksomheden og måtte tilbringe deres juleaften på mejeriet i stedet for med familien.

Mere mælk fra små mejerier Flere detailkæder har de seneste år øget udbuddet af mælk fra de små mejerier. Det gælder bl.a. Løgismose Mejeris økologiske mælk i Netto. - Vi sælger dobbelt så meget som forventet, og vi kan levere flere mælketyper, når kunden ønsker det, udtaler direktøren for Løgismose, Steen Aalund Olsen til FoodCulture. Osted Mejeri, som både har egen mælk og forarbejder mælk fra Gram Slot, oplever ligeledes stigende efterspørgsel. Det gælder også Thrane Mejeri. - Vi sælger fynsk jerseymælk og forsøger i første omgang at opbygge et hjemmemarked på Fyn, fortæller medejer af Fauerholt og Thrane, Kent Thrane, som forventer en vækst i konsummælk på 2030% de kommende år.

34

MÆLKERITIDENDE 2011

Skee Is vinder Børsen-pris Den økologiske iscremeproducent Skee Is har fået diplom i Børsens Fødevarepris 2010-11 for virksomhedens Vaniljeis. Børsens dommerpanel bestående af gourmetkokke begrundede bl.a. valget med, at smagen af vanilje i Skee isen er ren og fremtrædende. Det skyldes ifølge virksomhedens ejer, Jørgen Nielsen, at der ikke anvendes ekstrakt men hele vaniljestænger, som flækkes og trækker i varm fløde før tilsætning. Vaniljestængerne er i øvrigt Fair Trade certificeret. Skee Is blev grundlagt i 1990 som et lille gårdmejeri af landmandsparret Jørgen og Jeanette Nielsen. Isen fremstilles af økologisk mælk og fløde fra Thise Mejeri samt indkøbte økologiske frugt- og smagsingredienser i øvrigt. (Foto: Skee Is).

Thise belønner 60-årige Værdsatte medarbejdere på Thise Mejeri, som ledelsen gerne vil holde på, får en kontant belønning på 15.000 kr., når de fylder 60 år. Det skriver DR P4 Midt & Vest. - Den erfaring, der er hos de mangeårigt ansatte, er simpelthen uvurderlig for virksomheden, siger mejeribestyrer Poul Pedersen. Han synes, det er en skam, når erhvervsaktive, dygtige mennesker går på efterløn.

IDF Topmøde 2011 i Italien IDF afholder sit næste topmøde i Parma i Italien fra 15.19. oktober 2011. Det overordnede tema for årsmødet bliver ”Sustainable Food Security”, og det foreløbige program findes på IDFs hjemmeside fil-idf.org.

NR. 2


Magre mejeri­ produkter i kostpyramiden En kost bestående af magert kød, magre mejeriprodukter og grove grøntsager samt færre kulhydrater fra hvidt brød og pasta er både mættende og godt for den slanke linje. Og det bør i højere grad indgå i den officielle kostpyramide, konkluderer Ph.d. og projektleder Thomas Meinert Larsen og professor Arne Astrup, Institut for Human Ernæring på KU-Life. De to forskere står bag en omfattende undersøgelse i Danmark og i syv andre europæiske lande med 772 europæiske familier, heraf 938 voksne og 827 børn, der viser, at denne kostform er sund og slankende. I forsøget blev de voksne personer sat på smalkost i otte uger, og tabte sig i snit 11 kilo pr person. Bagefter blev de delt op i fem grupper, der igennem seks måneder med støtte fra en diætist skulle holde sig til en bestemt kosttype. Bedst gik det de personer, der var udtrukket til at spise mange proteiner fra fisk, kød og bønner og samtidig kun spiste madvarer med et lavt glykæmisk indeks, for eksempel grove grøntsager, brune ris og fiberrigt brød. De tabte sig 400 gram udover det, de allerede havde tabt. Resultaterne af kostundersøgelsen, som er en af verdens mest omfattende, er offentliggjort i det lægevidenskabelige tidsskrift, New England Journal of Medicine. (Foto: Colour­box).

Nye licenser på Kinas mejerier Kinas nationale mejerier skal i løbet af indeværende år have fornyet deres produktionslicenser. Hvis de ikke opnår nye licenser, bliver de lukket. Det skriver Dairy Industries International, som citerer Zhi Shuping, der er Kinas øverste fødevarekvalitetschef inden for inspektion og karantæne. De kinesiske forbrugeres tillid til de nationale mejerier faldt drastisk for tre år siden, hvor melaminskandalen brød ud. Melamin tilsat mælk var årsag til dødsfald hos seks spædbørn og i tusindvis af syge børn i øvrigt. På trods af dette finder forbrugere og myndigheder stadig det kemiske stof melamin i mælkeprodukter.

NR. 2

Arla opruster miljøindsats i UK Arla UK slår sig sammen med landmændene i leverandørgruppen Arla Foods Milk Partnership i kampen om at nedbringe CO2-udledning. Dermed bliver Arla Storbritanniens første mejeriselskab, der i sin miljøstrategi også har fokus på gårdene, hvor der er potentiale for at nedskære CO2 udledningen med 20%. Projektet vil tilbyde alle 1400 AFMP-landmænd en CO2gennemgang af deres gårde samt en række workshops om miljømæssige gevinster som fx fertilitetsforbedring, energieffektivisering og ernæringsgenanvendelse. Lars Dalsgaard, Supply Chain Director i Arla UK, er en af dem, der har arbejdet for at få de britiske landmænd med på miljøstrategien: - Sammen med annonceringen af, at vores nye mejeri i Aylesbury vil være CO2-neutralt, viser det nye landmandsprojekt tydeligt vores dedikation til at være Storbritanniens mest miljørigtige mælkeproducent. (Foto: Arla Foods)

Johs. Kyeds Fond Fristen for indgivelse af ansøgninger til Johs. Kyeds Fond er fastsat til den 1. marts 2011 for ansøgninger, der ønskes behandlet på Fondens førstkommende bestyrelsesmøde i marts 2011. Der findes ingen ansøgningsskemaer. Fondens formålsparagraf har følgende ordlyd: ”Fondens formål er at yde støtte til teknisk eller videnskabeligt arbejde inden for mejeribruget, dog fortrinsvis vedrørende special-osteproduktion samt til studierejser.” Som det fremgår af formålsparagraffen, er Fondens primære formål at støtte egentlige mejeribrugsmæssige forskningsprojekter. Fondens bestyrelse har på den baggrund besluttet kun i specielle tilfælde at yde støtte til studierejser, herunder kun hvis de foretages i forbindelse med studier og forskning inden for mejeribruget. Ansøgning kan sendes til: Johs. Kyeds Fond Mejeriforeningen, Att.: Sven Ålborg Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N

MÆLKERITIDENDE 2011

35


Kort fortalt  Osteds Minimælk vinder

Orana klar til ny vækst

Politikens Lørdagsliv får jævnligt foretaget smagstest på en række fødevarer. For kort tid siden blev der smagt på minimælk fra en række danske mejerier. Her blev vinderen Økologisk Minimælk fra Osted Mejeri. Mejeriet løb også af med bedømmelsen ”næstbedste mælk” nemlig Økologisk Minimælk fra Gram Slot, som produceres på Osted. Ifølge dommerpanelet har de to mælk en god balance og en dejlig fed smag. Mælken fra Osted Mejeri adskiller sig desuden ved sin atypiske og miljøvenlige emballage, der er en pose lavet af kalk i stedet for de mere gængse kartoner. (Foto: Osted Mejeri).

Industrifrugtproducenten Orana afsluttede regnskabsåret 2009/2010 med et resultat før skat på 2,5 mio. kr. efter en omsætning på 103 mio. kr. Den lidt lavere årsomsætning og resultat i forhold til året før skyldes bl.a., at Oranas datterselskab i Egypten sidste år var udsat for bedrageri i millionklassen. Uden dette havde årets resultat været bedre. Med datterselskaber i Egypten, Indien, Vietnam og Malaysia er Orana A/S godt rustet til en forventet vækst især i Mellemøsten, Fjernøsten og Sydasien. Ordrebeholdningen er for nuværende historisk høj, oplyser Orana. (Foto: Orana).

Vindenergi til Arla Holland Hos Arla Holland er der fuld gang i miljøarbejdet med et mål om 100% CO2-neutralitet inden for emballage, produktion og transport i 2020. Målet er langt mere vidtrækkende end de minimumskrav, den hollandske regering og Arla selv har opstillet, oplyser mejerikoncernen. En stor del af miljøarbejdet er allerede igangsat, og Arla Holland køber bl.a. 100% grøn elektricitet, der primært kommer fra vindmøller ejet af landmænd. - På den måde giver vi også landmændene et incitament for at producere grøn elektricitet, udtaler Marc Ligthart, direktør for Arla i Holland.

Frivillig GDA mærkning Fødevaremærket GDA, som beskyldes for at vildlede forbrugerne, bliver sandsynligvis ikke obligatorisk i EU alligevel. Det er en sejr for danske forbrugerinteresser og myndigheder, som har kæmpet mod mærket, fordi det forvirrer mere end gavner. GDA- mærket angiver nemlig hvor mange kalorier, man får i ”en portion” i stedet for at angive antal kalorier, fedt og salt mv. pr 100 gram.  ■

Sønderjysk Blå til flere restauranter Gennem de sidste syv år har Arla Høgelund Sønderjysk Blå været forbeholdt et begrænset publikum på landets bedste restauranter. Nu bliver unika-osten tilgængelig for det professionelle marked og leveres gennem foodservice grossisterne, oplyser Arla. Sønderjysk Blå fremstilles i små ostekar, og dens unikke smag og konsistens skyldes brugen af bl.a. yoghurtkultur og gær efterfulgt af 38 ugers lagring. Arla Høgelund Sønderjysk Blå vandt Mejeribrugets Gourmetpris i 2005. (Foto: Arla Foods).

36

MÆLKERITIDENDE 2011

Mejeristhuset Højsæson 2011 I 2011 ligger højsæsonen i ugerne 26 - 34. Aktive medlemmer af FMF har fortrinsret, men alle medlemmer af begge foreninger må søge. Tilmeldingsfrist er 31. januar 2011 for deltagelse i lodtrækningen. Ledige perioder i lavsæson 2011: 6. - 13. februar 27. august - 1. september 20. februar - 14. april 4. - 11. september 24. april - 5. maj 18. - 25. september 8. - 19. maj 29. september - 2. oktober 29. maj - 2. juni 6. - 27. oktober 5. - 9. juni 30. oktober - 31. december Hjælpefondens bestyrelse

NR. 2


Personalia  50 år

25 års jubilæum

Professor Søren Balling Engelsen, Institut for Fødevarevidenskab, KU Life fylder den 30. januar 50 år.

Produktudvikler Lisbeth Aaby Andersen, Dairy Fruit A/S kan den 3. februar fejre 25 års jubilæum.

50 år

Direktørskifte i Foss

Mejeriingeniør Carsten A. Hansen, Arla Foods Innovation, Brabrand fylder den 3. februar 50 år.

Efter 26 år som direktør i Hillerød-virksomheden Foss overlader Peter Foss posten til den nuværende direktør for produktion og produktudvikling, Torben Ladegaard. Skiftet gøres officielt ved virksomhedens årlige generalforsamling den 24. marts.

70 år Fhv. forvalter Per Svendsen, Skælskør fylder den 31. januar 70 år.

Dødsfald Fhv. forvalter Niels Henning Dehlendorff, Spjald afgik ved døden den 1. december 2010, 72 år gammel.  ■

70 år Mejeriingeniør Knud Kristensen, Nyborg fylder den 1. februar 70 år.

70 år Mejeritekniker Kjeld Jørgensen, Kolding fylder den 6. februar 70 år.

 Foreningsnyt  FMF’s tilslutning til efterlønsordningen

FMF

131.050

457

Tilmeldt

65.907

274

I%

50%

60%

I alt

58.690

209

Tilmeldt

21.639

113

I%

37%

54%

I alt

72.360

248

Tilmeldt

44.268

161

61%

65%

Over 60 år

16.677

51

Antal efterlønsmodtagere

7.984

20

I%

48%

39%

På efterløn

Under 45 år

Alle I alt

Over 45 år

Alle

FTF-A har i begyndelsen af januar udsendt en samling data vedrørende de forskellige organisationers tilslutning til efterlønsordningen.

NR. 2

I%

FTF-A’s tal viser, at: • FMF’s medlemmer i højere grad end gennemsnittet af de ca. 131.000 omfattede medlemmer er med i efterlønsordningen - nemlig 60 % FMF-medlemmer mod 50 % af alle. • Af medlemmer under 45 år er 54 % FMF-medlemmer med i ordningen mod kun 37 % af alle. • Af medlemmer over 45 år er 65 % FMF-medlemmer med i ordningen mod 61 % af alle. Det er dog kun 39 % af FMF-medlemmerne mod 48 % af alle, der gør brug af efterlønsordningen.

Ledig: Meld det digitalt FTF-A arbejder løbende på at udvide de digitale services og har nu lanceret en digital ledighedserklæring. Det betyder, at man fremover kan bruge FTF-A’s Tast Selv service, hvis der er behov herfor. Med den nye service kan ledige også vedhæfte de nødvendige dokumenter som fx lønsedler og kontrakter til ledighedserklæringen. På den måde kan du klare alt omkring at melde dig ledig fra computeren. Husk at skrive mail og telefonnummer på ledighedserklæringen! Se mere på: www.ftf-a.dk/tast-selv  ■

MÆLKERITIDENDE 2011

37


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening PU-chef Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: michael.jensen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

38

MÆLKERITIDENDE 2011

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Stampen Træemballage A/S Anne Juels Vej 10 Flauenskjold 9330 Dronninglund Tlf. + 45 98 86 15 11 Fax +45 98 86 11 40 www.stampen.dk Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Randers Rustfri Stålindustri 2010 A/S Bogensevej 40 8940 Randers SV Tlf.: 86 42 56 88 rrs@rrs.dk www.rrs.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S Gerstenberg Schröder A/S www.spxft.com www.apv.com www.gs-as.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 2. februar 2011 Mejeribrugets Dag og 1. Kredsudstilling Kold College

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi  ❚ ❚ ❚

1. april 2011 Åbning af permanent mejeriudstilling Gl. Estrup, Auning 28. april 2011 AP Pension Generalforsamling Hotel SAS Radison, København 31. maj 2011 2. Kredsudstilling

SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S Gerstenberg Schröder A/S www.spxft.com www.apv.com www.gs-as.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

17. marts 2011 Mejeriforskningens Dag Hotel Legoland

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­ annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

Stillingsannoncer på Jobzonen Mælkeritidende samarbejder med Jobzonen.dk, og igen i 2011 tilbyder vi i tillæg til den trykte annonce i bladet, at annoncen bliver indrykket på www.jobzonen.dk til en favorabel pris på blot 3.300 kr. Prisen indbefatter 28 dages profilering på Jobzonen.dk, elektronisk link til virksomhedens egen hjemmeside/mail, logo, mails til potentielle ansøgere og adgang til CV’er i Jobzonens database.

9. juni 2011 Dalum Lærlinge Elevmøde og jubilæum Kold College 24. august 2011 Dansk Mejeriingeniør Forening Generalforsamling 1. oktober 2011 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 122. Delegeretmøde Hotel Scandic, Vejle 8.-9. november 2011 Landsmejeriudstilling MCH Messecenter 13.-15. november 2012 FoodPharmaTech MCH Messecenter

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 4.-7. maj 2011 Mejerifaglig studietur Nordtyskland og Holland 12.-18. maj 2011 Interpack Düsseldorf, Tyskland 15.-19. oktober 2011 IDF Topmøde Parma, Italien

MÆLKERITIDENDE 2011

39


Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Et godt arbejdsmiljø betaler sig

De økonomiske omkostninger ved arbejdsulykker er store En alvorlig arbejdsulykke koster 75.000 kr. i direkte omkostninger. Dertil kommer de skjulte omkostninger, der er mindst dobbelt så store og de menneskelige omkostninger som ikke kan prissættes. Så det betaler sig at forbedre arbejdsmiljøet. COWI kan hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet og reducere antallet af arbejdsulykker. Vi rådgiver om: • Risikovurdering og risikoanalyse • Rådgivning om maskinsikkerhed • Sikkerhedskultur og adfærd • Arbejdsmiljøledelse • Arbejdsmiljøøkonomi • CE mærkning

Integrerede ydelser - industri og arbejdsmiljø Marie Kloppenborg Jensen, mkjn@cowi.dk Lars Bjerre-Harpøth, lbh@cowi.dk

www.cowi.dk

Maelkeri Tidende no 2 2011  

Monthly magazine for the dairy business

Maelkeri Tidende no 2 2011  

Monthly magazine for the dairy business

Advertisement