Page 1

LANDBRUGSNYT Nr. 48 - 29. november 2011 - 40. årgang • Til samtlige jordbrugere

Ugens gård:

Pilegaard, Sandvig Pilegaard i Sandvig ved Mern ejes i dag af Lars Greisgård Larsen, og er udlejet til Ernst Andersen. Gårdens historie går tilbage til 1710, hvor det var den næststørste gård i Sandvig. Den var da en del af Prins Jørgens Gods. Senere kom gården til at høre under Vordingborg Ryttergods. Det meste af Sandvig blev i 1761 overtaget af von Brockenhuus, der havde Oremandsgaard og Nysø. I 1837 overtog Peder Pedersen efter sin far, Peder Madsen, og det blev ham, der fik arvefæsteskøde på gården ved overtagelsen. Da Peder Pedersen gik på aftægt i 1881, var det datteren og svigersønnen, der overtog, og denne gang med selvejerskøde. Læs mere om Pilegaard i denne udgave på side 4.

Overskud på årets Børn og Dyr på Bregentved Trods skybrud over det meste af Sjælland og konkurrence fra Haslev Festuge, lykkedes det alligevel ledelsen, de 400 frivillige, samt de ansatte konsulenter at hente et overskud hjem ved dette års Børn & Dyr på Bregentved. Således siger formanden for det store arrangement, der hvert år trækker mange tusinde besøgende, Palle Tærsker, til Landbrugs-Nyt, at man glæder sig over et samlet overskud på 113.000 kroner. ”Det er vi meget glade og tilfredse med. Vi var ikke selv for heldige med vejret lørdag og natten til søndag var der skybrud over det meste af Sjælland. Det har givetvis fået flere til at droppe at køre til pladsen søndag, antagelig fordi de har tænkt, at den stod under vand. Det gjorde den dog ikke, idet vi faktisk som et af få steder på Sjælland ikke fik vand natten til søndag.” Trods det flotte resultat, må ledelsen dog konstatere, at træer-

ne ikke vokser ind i himlen: ”Flere og flere leverandører, blandt andet bryggerierne, vil ikke levere til os, uden de forlods har fået betaling. Det skyldes givetvis, at de har mistet penge på andre arrangementer, der ikke har kunnet betale deres regninger. Det betyder imidlertid, at vi nu er nødt til at opbygge en større egenkapital. Dels så vi har penge til at starte op for, dels så vi har penge i kassen, hvis vi af en eller anden årsag, midtvejs skulle blive nødt til at aflyse et års arrangement.” Som udgangspunkt anfører Palle Tærsker, at Børn og Dyr på Bregentved skal have en startkapital på op mod 450.000 kroner, inden man går i gang med opbygningen af et nyt stævne. ”Samlet betyder det, at der i år ikke bliver nogen udlodning til 4H og Landboungdom, der traditionelt leverer et stort arbejde, men også får del i overskuddet til det videre frivillige børne- og ungdomsarbejde.” HS

Kloakeringsmøde blev et tilløbsstykke Læs mere side 6

500 50 0k kg g BB Kvalitetsvare K valitetsvare til attraktiv attraktiv v pris pris Åbent: Å bent: Mandag Mandag - fredag fredag kl. kl. 7 7-16 -16

Lørdag Lørdag kl. kl. 8-13 8-13


LANDBRUGSNYT

Side 2

siden sidst ■

29. november 2011

Legatuddeling Thomas Poulsen og Søren Geert-Jørgensen, henholdsvis Mern og Tappernøje, har netop modtaget legater på 25.000 og 21.000 kroner til udlandsrejser. Pengene kommer fra Mortensen & Røttings Fond, stiftet i 2009 efter testamentebestemmelser efter Niels Willum Mortensen og Harry Røtting. Legaterne gives til studierejser til Australien og USA, der skal medvirke til udvikling af modtagernes landbrug i Danmark. I alt otte ansøgninger havde bestyrelsen modtaget, men kun to ansøgere opfyldte fundatsens kriterier. Legatet kan søges af unge landmænd i det tidligere Storstrøms Amt, nu følgende kommuner: Næstved, Faxe, Vordingborg, Stevns, Guldborgsund og Lolland. Næste uddeling finder sted i 2012.

Australierne elsker danske fødevarer Økologi, grøn produktion og høj fødevaresikkerhed er noget af det, som det danske fødevareeksportfremstød i Australien vil slå på. Landbrug & Fødevarer vurderer, at eksportpotentialet til Australien ligger på 6,8 milliarder kroner i 2016. Kronprinseparret og danske fødevarevirksomheder slog et slag for danske fødevarer i Australien. Udenrigsministeriet, Visit Denmark og Landbrug & Fødevarer arrangerede i fællesskab eksportfremstødet, som ud over Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary blandt andet har verdens bedste kok, Rasmus Kofoed, med som trækplaster. Landbrug & Fødevarer vurderer, at den høje danske kvalitet skal sælge varen: ”Australien er et spændende og vigtigt marked for danske fødevarer. Det viser os nemlig, at vores satsning gennem mange år på kvalitets- og nicheproduktion - med fokus på blandt andet økologi, høj fødevaresikkerhed og en grøn produktion - giver pote, når det gælder kræsne markeder som Australien. Og det viser os, at der fortsat er efterspørgsel efter kvalitet,” siger Leif Nielsen, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer. I dag ligger værdien af fødevareeksporten til Australien på cirka 1,5 milliarder kroner. Men cheføkonomen vurderer, at det gennemsnitlige årlige vækstpotentiale er på 6,3 procent frem mod 2016. ”Australien var i 2010 det 16. største eksportmarked for dansk fødevare- og agroindustri. Men det ser ud til at blive et endnu større marked for os i fremtiden. Især svinekødeksporten, som udgør næsten to tredjedele af fødevareeksporten til Australien, er i fremdrift. Lige nu er det kun Danmark, Canada og USA, der har markedsadgang. Så det lover godt,” siger Leif Nielsen.

Tyske kornfirmaer - et frisk pust! Der blev ikke holdt noget skjult, da Gefion Planteavl holdt årets planteavlsmøde, hvor konsulent ole Schou foran 140 planteavlere, konsulenter og repræsentanter for kornfirmaerne, så på det evigt aktu-

Derfor forskellighed

KØBENHAVNS KORNBØRS Tirsdag den 22. november 2011 Foderhvede 73/74 kg/hl Køber 117,00 ( ÷ 2,50 ) Sælger 123,50 ( ÷ 2,00 )

Foderbyg 63/64 kg/hl 122,00 ( ÷ 2,50 ) 131,50 ( ÷ 2,00 )

SVINENOTERING DANISH CROWN 70,0-87,9 basis

Uge 47 10,80

Uge 46 10,80

SPF-SELSKABET REGION 1 Markedsnotering

Uge 47 7 kg

Uge 46 7 kg

182 174 155

172 164 145

PRRS negative PRRS positive Konventionel notering

Uge 47 Uge 46 30 kg 30 kg 330 315 320

LANDBRUGSNYT MARREBÆK NORVEJ 1, 4873 VÆGGERLØSE

TLF. 54 17 73 00 • FAX 54 17 73 43 es@landbrugs-nyt.dk • www.landbrugs-nyt.dk

elle tema, hvem afregner bedst og hvordan kan man sammenligne kornfirmaernes totalafregninger. Allerede fra begyndelsen erkendte Ole Schou, at ”Afregning af korn er en jungle og at planteavlerne sidder med aben, for reelt, hvor mange forstår deres kornafregning?”

325 315 305

Planteavlskonsulent Ole Schou ved Gefions store planteavlsmøde: ”De tyske kornfirmaer giver et frisk pust på det danske kornmarked!”

Ole Schou gjorde det klart, at ”den er svær at forstå, men også svær at få den forklaret. Desuden er det svært som avler at sammenligne mellem firmaerne, af den simple grund, at mange forskellige ikke umiddelbart sammenlignelige faktorer spiller ind ved afregningen. ”Hvorfor er firmaernes priser forskellige?” lød det fra Ole Schou, der selv gav svaret: ”Ofte fordi de er begyndt med forskelligt grundlag og har udviklet sig hver især derfra. Priser for tørring, rensning, basiskrav, fradrag og tillæg for olie i raps og analysepriser er forskellige.” I den sammenhæng havde Ole Schou gennemgået ti forskelige kornfirmaers afregninger og konkluderede, at der var store forskelle fra dårligste til bedste. Som eksempel nævnte han, at tørreom-

UDGIVELSESDAG: Tirsdag/Onsdag

TRYK: Provinstrykkeriet, 4760 Vordingborg

INDLEVERINGSFRISTER: Tekstside/korrekturannoncer ........................senest mandag kl. 12.00 Større rubrikannoncer ....................................senest tirsdag kl. 12.00 Små rubrikannoncer .......................................senest tirsdag kl. 16.00 Redaktionel deadline ...................................senest mandag kl. 12.00

TRYKOPLAG: 22.371 eksemplarer

KONTORTID: Mandag - torsdag kl. 8 - 16 / Fredag kl. 8 - 12 REDAKTION: Ellen Olesen, ansvarshavende redaktør......................Tlf. 54 17 73 00 Henrik Sieben, journalist ............Tlf. 56 28 94 44 / Mobil 20 25 93 44 UDGIVER: Lolland-Falsters Erhvervsforlag ApS af 1993

kostninger er vidt forskellige fra starttakst på 4,20 til 8,15 kroner pr. hkg. ”Samtidig bliver det sværere at ”blande” partier. Man betaler dyrt for det, der skal tørres, men får ikke ekstra for det, der ikke skal.” Også fradrag i kilo for vandindholdet pegede Ole Schou på og gjorde klart, at egen tørring giver det korrekte tab, nemlig 1,3 procent. Også omkostningerne til rensning og analyser er meget forskellige. Rækken af ting, man skal være obs på er lang: Spirede frø/kerner, knækkede kerner, fusariumangreb, omkostninger til transport, afregningstidspunkt og totalkunde-rabatter, men ”pas på med disse samlerabatter, for I ved ikke, hvad udgangspunktet er, selvom det er besnærende pludselig at få 30.000 til 40.000 kroner i rabat.” Afslutningsvis gav Ole Schou ikke noget konkret bud på, hvilket firma der giver den bedste afregning: ”Det er svært at gennemskue, det kommer an på partiet.” Dog lød det fra Ole Schou, at ”de tyske firmaer giver et frisk pust.” Samtidig påpegede han at ”har man en god kontakt i et firma, så kan det også være vigtig, ligesom god forberedelse er penge værd, når man sidder i en forhandlingssituation.” Gefion Planteavl åbner nu et helt nyt system til sammenligning af de forskellige aktørers priser på kornmarkedet. Derom skriver Ole Schou selv i denne uges Landbrugs-Nyt på side 8. HS

Landbrugs-Nyt kan ikke modtage eller tage ansvar for annoncer, der strider imod gældende love og bekendtgørelser. Annoncer og tekst, der strider mod bladets interesser, kan afvises. Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af eventuelle trykfejl i annoncer og tekst. Eftertryk af bladets annoncer, artikler og tegninger - kun efter aftale og med kildeangivelse. Ved fejl i annoncer skal henvendelse rettes til Landbrugs-Nyt senest 4 dage efter indrykningen.

DISTRIBUTION: Landbrugs-Nyt udsendes GRATIS via postvæsenet til samtlige jordbrugere og deltidsbrug på Sjælland og Lolland-Falster tirsdag/onsdag. Kom avisen ikke? Kontakt venligst det lokale posthus - eller ring til Landbrugs-Nyt på telefon 54 17 73 00. LANDBRUGS-NYT ER MEDLEM AF ISSN 1604-231X


LANDBRUGSNYT

29. november 2011

231 millioner til flere statslige vådområder og mere statslig skov Der skal være flere statslige vådområder og mere statslig skov i Danmark. Landdistriktsprogrammet bliver langt mere grønt med det nye finanslovsforslag, hvor der er afsat 159 millioner over to år til nye statslige vådområder og 72 millioner kroner til ny statslig bynær skov. Over de næste to år er der afsat midler til at etablere nye store statslige vådområder i Danmark på i alt

op til 1600 hektar. Der er i forvejen afsat midler i den tidligere regerings Grøn Vækst aftale til etablering af i alt 10.000 hektar kommunale vådområder. Til den nye indsats bliver der afsat i alt 159 millioner kroner over en to-årig periode. Vådområder er søer og store moser, og de skal være med til at sikre, at Danmark får et bedre miljø og kan overholde EU’s vandrammedirek-

tiv. Samtidig kan de være med til at opsamle regn under skybrud. ”Vådområderne er med til at sikre, at vi får en rigere natur i Danmark, hvilket er en af vores målsætninger i regeringsgrundlaget. Vådområderne er nye naturarealer, som bidrager til et varieret og attraktivt landskab til gavn for danskerne og biodiversiteten,” siger miljøminister Ida Auken. De 1600 hektar statslige vådområder kan reducere kvælstofudvaskningen med 181 tons kvælstof og bidrager dermed til at opfylde vandrammedirektivet. Ydermere binder vådområderne CO2. Der er nemlig masser af bakterier i moserne, som fjerner kvælstoffet, når vandet fra markerne løber igennem dem.

Alle erkender det: 2011 var en besværlig høst ”Dansk frøavl i 2011 var præget af en besværlig høst og at vi var langt ned i frøareal. Udbytterne var skuffende, generelt, bortset fra rajgræs, hvor der var forholdstal 110. Flere andre arter var omkring 20 procent lavere i udbytte.” Kenneth Svensson konkluderede, at der har været et forholdsvis lille produktionsareal, lavere udbytter, små lagre, dårlige udlæg som følge af køreskader, og at få arealer blev etableret i renbestand i efteråret. Nogle blev aldrig etableret. Derfor kan vi sætte spørgsmålstegn ved høstareal 2012, hvilket kan give nogle fornuftige priser.”

Side 3

Midlerne anvendes til forundersøgelser til vådområdeprojekter, anlæg af vådområder, erstatninger til involverede lodsejere samt køb og salg af jord i forbindelse med projekterne. 72 millioner kroner bliver afsat til at rejse yderligere 250 hektar statslig skov tæt på større danske byer. Det kommer ud over de 800 hektar ny statslig skov, der allerede er sat penge af til i Grøn Vækstaftalen frem mod 2015. ”Danskerne har krav på rent drikkevand, og det er statens skove med til at sikre, da de bliver passet uden brug af pesticider. Derfor er

det afgørende, at vi får mere skov i Danmark, og især skal det ligge tæt på byerne, så danskerne kan have gavn af skovene i hverdagen,” siger miljøministeren videre. Pengene til statslige vådområder og mere bynær skov stammer fra uforbrugte midler fra landdistriktsprogrammet, der endnu ikke er anvendt på grund af forsinkede naturplaner. Den ekstra indsats medvirker endvidere til at sikre, at Danmark i højere grad udnytter muligheden for at opnå finansiering fra EU, inden perioden for nuværende landdistriktsprogram udløber i 2013.

Sæt turbo på din gårdbutik Tirsdag den 13. december 2011 kl. 14 - 16.30 Sted: Center Allé 6, 4683 Rønnede

Hvad kan vi hjælpe dig med? PROGRAM: 1. Afsætning v/Lars Michael Hansen, DUO frugt 2. Markedsføring v/Thomas Langer 3. Sådan gør jeg v/Susanne Hovmand fra Knuthenlund

Mød op til inspirationsmøde og tag din kollega med! MØDET ER GRATIS, INCL. KAFFE OG EN SANDWICH TILMELDING SENEST DEN 8. DECEMBER 2011

Tlf. 56 79 19 00 • mail@landbocenter.dk www.landbocenter.dk

Frø i konkurrence med raps og korn Kenneth Svensson gav på planteavlsmødet i Gefion sit bud på, hvordan det går fremadrettet i frøavlen.

Velbesøgte planteavlsmøder - Spændende emner på dagsordenen. Godt 200 planteavlere, konsulenter og repræsentanter fra grovvareselskaber, plantebeskyttelsesselskaber med flere havde taget mod indbydelsen til Gefions årlige planteavlsmøde, eller rettere planteavlsmøder. Foreningen tilbød i år to møder, næsten identiske, men afviklet som henholdsvis dag- og aftensmøde, alt efter lyst og muligheder. Det var planteavlskonsulent Ole Schou, der skød møderne i gang ved at konstatere, at næste års vækstsæson og høst kun kan blive bedre, men at det havde man også troet sidste år om dette års vækstsæson og høst. ”Vi fik en høst 2011, værre end den i 2010, utroligt. Sæsonen 2012 er begyndt godt, lad os håbe det fortsætter. Høsten 2011 går over i historien.” Derpå gik det løs med en række særdeles spændende og interessante indlæg. Rundt i denne og

næste uges LandbrugsNyt bringes omtale af nogle af emnerne.

Frø for de få til de mange Blandt indlederne var planteavlskonsulent Kenneth Svensson, der tog fat i et for nogle særdeles vigtigt emne, for andre et såkaldt ”smalt emne,” nemlig frøavlen. Det skete under titlen ”Hvordan ser fremtiden ud for danske frøavlere,” samtidig med at han kort berørte udsigten til afgiftsstigninger på en række plantebeskyttelsesmidler, sådan som det er varslet fra Christiansborg. Inden det kom så vidt, kiggede han kort på den aktuelle situation og konstaterede, at ”frømarkedet har været med et godt salg efterårvinter 2010-2011 og med øget salg i oktober måned 2011. Nyt er, at vi igen har krise, hvilket ikke er godt for salg af frø, specielt til anlægsbranchen. Salget til fodermarkedet er godt til gengæld.”

Derpå gennemgik Kenneth Svensson nogle af de forventede priser for kommende sæson, gode, men gjorde også opmærksom på, at disse priser skal sammenholdes med priserne på blandt andet de forskellige kornarter og raps. Såvel nu, som 2012 og 2013. Om pesticider og frøavl lød det fra Kenneth Svensson, relateret til at skatteministeren har foreslået et provenu på 1,2 milliarder og en forventet indbragt sum på 600.000 millioner. ”I dag er tallet 350.000 millioner. Der skal altså lægges nogle procenter på” Desværre kunne Kenneth Svensson kun skuffe de frøavlere, der forventede at få nogle af afgiftspengene tilbage: ”De forslag der har været fremme om at føre pengene tilbage til avlerne, er skudt ned i EU, for man må ikke give støtte til produktion. Så muligheden for at føre pengene tilbage til avlerne, er pt ikke mulig. Derfor ved vi ikke præcist, hvor man er henne, bortset fra at regeringen arbejder med det!” Som afsluttende bemærkning fortalte Kenneth Svensson om nogle årsager til de øgede pesticidafgifter: ”De tre hovedfaktorer er: Sundhedsrisiko for forbruger, effekt på organismer og endelig effekt på fører.” HS

STÅLHAL

STARK - ET STÆRKT TEAM Et stærkt team af producenter, rådgivere og sælgere står til din rådighed i hele byggefasen! Et halprogram sikrer skræddersyet løsninger, der opfylder dine behov for fuld fleksibilitet og tilpassede løsninger. Oplys om bygningens geometri og få en fuld optimeret løsning, hvor vi har tænkt totaløkonomi ind i hele byggeriet.

Fremtidens stålhal - et halkoncept man kan være tryg ved!

Kalundborg Trælast & Byggecenter Slagelse Trælast Tlf. 5951 0023 Kontaktperson Jens Erling Larsen

Nykøbing S. Trælasthandel

Tlf. 5852 2828 Kontaktperson Henning M. Pedersen

Tlf. 5991 1001 Kontaktperson Jens Christensen

Næstved Trælast

Stark Højby

STARK Holbæk

Tlf. 5855 4600 Kontaktperson Michael Larsen

Tlf. 5930 2400 Kontaktperson Claus Petersen

Tlf. 5855 2300 Kontaktperson Thomas Stoltz


LANDBRUGSNYT

Side 4

29. november 2011

Dansk Landbrug Sydhavsøerne er blandt ”Danmarks Bedste Arbejdspladser”

Af Gert Klitgaard, Direktør DLS. For at kunne levere en god og målrettet rådgivning og service til landbrug og andre selvstændige erhvervsdrivende på Lolland-Falster, Møn og Sydsjælland, vægter vi i Dansk Landbrug Sydhavsøerne (DLS) fagligheden, fællesskabsfølelsen og stoltheden ved at arbejde i virksomheden meget højt. En god og solid faglighed hos tilfredse medarbejdere, er efter vores mening opskriften på den bedste rådgivning. Derfor har det også været naturligt for DLS, at deltage i ”Danmarks Bedste Arbejdsplads,” hvor vi nu i flere år har arbejdet målret-

tet med medarbejdernes tilfredshed og deres personlige udviklingsmuligheder. Allerede før nye medarbejdere har første arbejdsdag har de modtaget en velkomstmappe med de vigtigste informationer om arbejdspladsen og de fremtidige kollegaer. På den første arbejdsdag bydes den nye medarbejdere velkommen ved et fællesbord, hvor alle kollegaerne i DLS deltager, og fra første dag ligger der en 1-årig arbejdsplan, som beskriver de områder, den nyansatte skal oplæres i og arbejde med i DLS. Vi arbejder til stadighed med det gode arbejdsmiljø, både det fysiske og psykiske. Et sygefravær på 1,3 procent viser, at arbejdet bærer frugt. I DLS har vi en trivselspolitik, som støtter op om, at det er sjovt at gå på arbejde. Et fast punkt på vores ugentlige fællesmøder er ”Den gode Historie,” som kan være alt lige fra ros fra kunder, et positivt indlæg i den lokale presse eller bare en god oplevelse medarbejderne i mellem. Medarbejderne er den vigtigste ressource i en vidensvirksomhed som DLS, derfor skal alle være tilfredse og stolte hver morgen de møder ind på Agrovej. En plads mellem de 30 bedste mellemstore virksomheder i Danmark er det kontante tegn på, at medarbejderne er tilfredse med at arbejde i DLS.

Industrivej 5, 4652 Hårlev Telefon 56 28 71 09 Fax 56 28 73 39

KORNOPBEVARING MASKINHUSE INDUSTRI SOM BYGGESÆT ELLER TOTALENTREPRISE Ring angående uforpligtende tilbud.

WWW.HAL.DK

HURTIG HJÆLP ER DOBBELT HJÆLP… Vi reparerer og giver service af alle typer ajle- og gyllepumper. Vi har også salg af renoverede og nye dykpumper.

SPECIAL TILBUD:

DYKPUMPER i 380W TIL MØDDINGSVAND, 1 HK Ring angående priser og brochure materiale - og evt. demontration.

TLF. 57 60 10 40 SJÆLLANDS PUMPE SERVICE Haraldstedvej 92 - 4100 Ringsted www.moving.dk • Fax 57 60 10 90

Pilegaard Pilegaard ligger på Nordvej 21 i Sandvig ved Mern. Den ejes af Lars Greisgård Larsen og har matr, nr. 3. I 1688-matriklen havde den gård nr. 7. I 1710 var det den næststørste gård i Sandvig. Den var en del af Prins Jørgens Gods. Det var en firelænget gård på 37 fag. Der var seks heste og to køer, det samme som på de fleste af Sandviggårdene. Der skulle seks heste til at trække hjulploven, når de skulle på hoveri. Så pløjede de endda kun halvt så meget med hjulploven, som de små 100 år senere gjorde med svingploven. Fæsteren på gård nr. 7 hed Laurs Pedersen. I 1719 var han afløst af Hans Olsen, og nu var det under Vordingborg Ryttergods. Han havde gården, der var brændt i 1733, til cirka 1748, hvor han blev afløst af sønnen Rasmus Hansen, der døde i 1769.

sidste olie. Peder Madsen overlevede; men ved den lejlighed oplevede pastor Rørdam den stormflodskatastrofe, der havde ramt Sandvig 20 år før den store stormflodskatastrofe i 1872. På stranden lå alle Sandvigs fiskejoller smadrede. Det samme var sket med pæreskuden ”Amager,” og gårdenes jord ved stranden var syltet ind i tang. Halvandet år senere døde Peder Madsen. I 1881 var det Peder Pedersens tur til at gå på aftægt, og datteren Kirsten Pedersdatter og svigersønnen Johannes Madsen overtog Pilegaard, denne gang med selvejerskøde. Da Johannes Madsen døde i 1920 fortsatte Kirsten med sønnen Peder Madsen som bestyrer. Han overtog gården i 1924, men solgte den i 1928 til Alfred Christensen fra Kindvig og Ellen Johansen fra Strandbækgaard i Sandvig.

Oremandsgaard

Familien Christensen

Sandvig var i 1761 overtaget af von Brockenhuus på Oremandsgaard og Nysø. Rasmus Hansens enke fortsatte til sønnen, Rasmus Rasmussen, født i 1750, overtog den. Han var gift med Ane Hansdatter fra Sageby. Rasmus døde allerede i 1795, og Ane blev gift med Peder Madsen; men i 1802 døde Ane, og Peder blev gift først med Maren Jensdatter og tredie gang med Ellen Larsdatter. Sandvig var blevet udskiftet i 1807. Peder Madsen gik på aftægt i 1837, og sønnen, Peder Pedersen overtog Pilegaard. Han havde fået arvefæsteskøde på gården ved overtagelsen. Mernpræsten Peter Rørdam var i 1851 kaldt til Sandvig for at give den 90-årige Peder Madsen den

Der blev tinglyst elektricitetsanlæg på Pilegaard i 1926, men der blev først indlagt strøm i 1936. Der var både karl og pige på gården. Arbejdet før krigen foregik med tre heste. Roerne blev kørt til Mern Saftstation og grisene til Masnedsund Andelsslagteri. Alfred Christensens sidste karl var der i 10 år. Da der ikke var arbejde til ham mere, begyndte han som daglejer i hele byen. Roegreb og roejern var vigtige redskaber. Børnene Elise, Eva og Elmer hjalp meget til på gården. Elmer var meget interesseret i arbejde i træ, og fik uddannelse som husflidslærer på Husflidshøjskolen i Kerteminde. Han var efterfølgende sløjdlærer på Levring Efterskole ved Kjellerup i fire vintre, hvor han om sommeren var medhjælper hjemme på Pilegaard.

På Levring mødte han sin kone Sonja fra Handest. De blev gift i Handest med 110 bryllupsgæster i julen 1964, og ved årsskiftet overtog de Pilegaard. En del af prisen for gården var Elmers arbejde med at bygge en aftægtsbolig for forældrene og søstrene. Sonja og Elmer drev et familielandbrug med 12- 15 køer, grisesøer og høns. De fik en 5-fods JFmejetærsker i 1967. Elmer byggede selv lade, korntørringsanlæg og centralvarme- og solvarmeanlæg. De lejede en eng i Sandvig Kohave til kvierne, som de trak derud. Det ene år var der en af kvierne der stak af fra Sonja og røg hen og spiddede Elmer, så han kom til at hænge på hovedet kiggende ud mellem hornene; men han kom ned igen, og ellers skete der ikke noget. De har børnene Mette og Morten, der deltog i pasningen af dyrene og havde også deres egne dyr; men de ønskede ikke, at gå videre med landbruget. De tog studentereksamen i Vordingborg. Morten læste til svagstrømsingeniør på Københavns Teknikum og er nu i et firma i Vordingborg. Mette studerede geofysik på Københavns Universitet og er nu i Kort og Matrikelstyrelsen. 1995 blev køerne solgt. Sonja arbejdede blandt andet på plejehjemmet Solhøj i Mern. I 1997 forpagtede de jorden ud til Lars Greisgård Larsen og i 2008 solgte de gården til ham. De flyttede hen på Nordvej 17 i et hus, de tidligere havde bygget på deres egen jord til Sonjas mor. Lars Greisgård har også Bøgestrømsgård i Sandvig. Der har han 130 jerseykøer med opdræt. De 17 hektar på Pilegaard er et supplement til at opnå miljø- og foderarealer. Bygningerne er lejet ud til Ernst Andersen. Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks notater og Oremandsgaards afgiftsprotokol som kilde.


LANDBRUGSNYT

29. november 2011

Om fremtiden for Galera i Danmark lød det fra Hans Raun, at ”sæsonen har givet udfordringer. Det kan og vil vi ikke skjule, men siden introduktionsåret 2010 ser vi ingen alvorlige problemer trods store arealer behandlet med midlet. Heller ikke i vores udviklingsarbejde har vi set problemer. De kom så i 2011.” ”Gelera har været anvendt med succes til bekæmpelse af kamille, burresnerre og hvidmelet gåsefod i raps. Vi har ikke tidligere haft reklamationer, men det har vi i år. Vi har ingen planer om at trække midlet, men erkender problemer i år. Midlet har imidlertid så mange tekniske fordele, at vi holder fast. Derfor: De, der vælger at sige nej tak fordi de vil ikke vil løbe en risiko, siger vi helt ok, det er fair. Og de har så Matrigon, der kan bekæmpe kamille, men ikke de øvrige ukrudtsplanter.”

Agronom Hans Raun, Dow AgroScience Danmark, mødte velforberedt til planteavlsmødet i Gefion, og gav sit bud på, at ukrudtsmidlet Galera i år har optrådt lidt anderledes end i et såkaldt normalår.

Mødte ikke op

Galera var igen til debat - Gefion Planteavl tog kontroversielt emne til debat. - Producenten Dow AgroScience gav deres bud på mulige skadesårsager. ”Vi vil skynde os til brug af Galera, men med større forsigtighed end tidligere. Vi må erkende, at 98 procent af vores kunder har været tilfredse, men også at et fåtal har været utilfredse. Når sagen har lagt sig, kommer vi alle til en grad af fornuft.” Sådan konkluderede planteavlskonsulent Jens Larsen, da Landboforeningen Gefion i sidste uge i forbindelse med et af de årlige planteavlsmøder, havde taget netop anvendelsen af Galera op til debat. Gennem flere artikler i Landbrugs-Nyt er der stillet spørgsmålstegn i sikkerheden ved anvendelse af det af Dow AgroScience udviklede og solgte plantebeskyttelsesmiddel Galera. Glædeligt var det derfor, at Gefion Planteavl valgte at tage netop den problemstilling op. Og glædeligt var det, at Dow AgroScience havde taget mod invitationen til selv at give deres version af historien. Det betød, at de cirka 140 fremmødte ved det første planteavlsmøde kunne høre Hans Raun, salgskonsulent, give en bred orientering om midlet, men også om de genvordigheder, der har været og Dow AgroScience bud på, hvorfor det i nogle marker er gået, som det er. Hans Raun, der er uddannet agronom og selv virker som sådan, erkendte, at Dow AgroScience har ”været gennem turbulent periode og der har været sat stor fokus på Galera i medierne. Vi har også fået et antal skriftlige reklamationer, fordi nogle mener det har virket for effektivt. Allerede tidligt i forløbet involverede vi forsikringsselskab og

jurister, så vi kunne give ”Galerasagen” den rette opmærksomhed, fokus for os og for avlerne. Alle sagerne ligger ved forsikringsselskabet og de, der er involveret bliver kontaktet direkte af forsikringsselskabet,” lød det fra Hans Raun, der følgelig ikke ville gå ind i enkeltsager. Derpå gennemgik Hans Raun anvendelsesmulighederne, i hvilket stadie af planternes liv, det skal bruges og fortalte, at det er det eneste herbicid i vinterraps og vårraps, som bekæmper både kamille, melder og burresnerre, og det er mindre temperaturfølsom end Matrigon. Også årets forsøg på tre forskellige lokaliteter i Danmark, Ringsted, Horsens og Jerslev J., blev gennemgået.

Et vanskeligt år Også mulige årsager til, at der nogle steder har været problemer omkring anvendelsen af Galera blev nævnt: Vanskelige etableringsforhold, tørt forår, høje temperaturer allerede medio april, men også at der har været en ”massiv indflyvning, et historisk angreb af glimmerbøsser på nogle lokaliteter. Vi fik planter, hvor knopperne var ødelagt af glimmerbøsser, herunder også i økologiske marker, hvilket indikerer, at nogle af de ødelagte marker, måske ikke nødvendigvis er ødelagt af Galera.” Hans Raun slog endvidere fast, at ”svækkede og stressede planter påvirkes af de pesticider og herbicider, man hælder over planterne: Jo mere stresset, jo mere risikerer man, at planterne går i stå, to til tre dage.”

To af de, der har rejst mest kritik af Galera, planteavler og svineproducent Peter Christensen, Stenlille og planteavlskonsulent Jørgen Ravn, var ikke til stede ved mødet, hvor de direkte havde mulighed for at lufte deres kritik. Det var til gengæld 140 andre landmænd og planteavlskonsulenter, der da også havde nogle relevante spørgsmål med til Hans Raun.

Spørgsmålene fra salen En ønskede at vide om Galera påvirker effekten af pyrethorider, der anvendes mod glimmerbøsser, hvortil Hans Rauns svarede: ”Ikke umiddelbart, men jeg er ikke 100 procent sikker. Vi har mange eksempler på anvendelse af Matrigon og alligevel har man ikke kunnet styre glimmerbøsser. I Midt- og Nordjylland sprøjtede man femseks gange og planterne gik i stå. Matrigon har været på markedet i 20-25 år, men vi har aldrig set påvirkning af afgrøden af Matrigon, men det kunne vi i sidste sæson. Så ingen tvivl om, at vi har været gennem enatypisk og speciel sæson.” Kan man forestille sig at der kan arbejdes for godkendelse af Galera til brug i efteråret? Lød et andet spørgsmål.

”Det kunne vi for år tilbage med Matrigon, men aktivstoffet udvaskes nemt. Derfor får vi det aldrig ind i efteråret. I Tyskland har man godkendt Galera i efteråret, og 95 procent af anvendelse i Tyskland sker faktisk i efteråret.” Dog forudså Hans Raun, at ”godkendelse til at bruge clopyralid, aktivstof, forsvinder indenfor få år.” Har I set skader i andre europæiske lande siden introduktion af Galera i 2002 ville en tredie vide.

”Vi har set bremsning af vækst to til tre dage, men i år falder det sammen med mange stressfaktorer og indflyvning af mange glimmerbøsser, hvilket nogle mener har forsinket høsten to til tre uger. Spørgsmålet er, om det er Galera, der har været skyld i det,” lød det fra Hans

Side 5

Raun, der fortsatte: ”Der har været refereret til et enkelt tysk forsøg i 2006, der gav udbyttetab på to tons i vinterraps. Det var et forsøg på én lokalitet.” Hvad med engelske forsøg lød det supplerende spørgsmål.

”Vi har i Dow Danmark aldrig set resultater af engelske forsøg, hvor der var påvirkning. Engelske kollegaer kan ikke genkende det, der stod i pressen om engelske forsøg.” Såvel planteavlskonsulent Jens Larsen som Gitte Rasmussen og Lars Skovgaard Larsen stillede supplerende spørgsmål, og Jens Larsen anførte, at ”når man ser noget negativt, så er det ofte flest af de meldinger vi får. Men heldigvis er der også iblandt en rar landmand, der oplever det modsatte. Vi kan ikke sige forventet større frøstørrelse efter brug af Galera, med mindre der er så mange kamiller, at de har taget energien fra rapsplanterne.” Lars Skovgaard Larsen fortalte at ”Landskontoret har lavet forespørgsel om skader ved brug af Galera og de har fået 15 tilbagemeldinger. De marker, hvor der har

været forsinket blomstring, lyder meldingen om et gennemsnitligt tab på 600 kilo. Efter forsinket blomstring og høst. Og nogle steder har været tab på 350 kilo pr. hektar. Landmændene skal vide at der er eventuel risiko, når man anvender plantebeskyttelsesmidler.” Videre lød det: ”Vi har ikke haft interne forsøg med Galera i 2011, ingen udbytteforsøg, men der har været effektivitetsforsøg. Jeg har set nogle af tallene, men ikke haft mulighed for at sammenholde med høsttidspunkt med mere. Vi har ikke set undersøgelse fra Landscentret. Hvilke faktorer ligger så bag disse udbyttetab. Let jord? Der er klar sammenhæng mellem jordtype og den skade, der har været. Jo lettere jord, jo større skade. Kan også handle om vandmangel eller næringsstofmangel. Vi mener, der er klar sammenhæng mellem stressfaktorer og udbytte.” Som indledningsvis nævnt, lød det afsluttende fra Jens Larsen ”Vi vil skynde os til Galera, men med større forsigtighed end tidligere.” HS

Mødekalender Julemøde på lyngby landbrugsskole

Sognepræst Per Vibeskov viser lysbilleder fra tur til Skotland onsdag den 30. november kl. 19.00 lyngby landbrugsskole, ledreborg allé 50, 4000 roskilde Arr. Seniorklubben Roskilde Tilmelding senest 28. november til Ellen Olsen på tlf. 46 18 53 60 Pris: 100 kr. pr. person

Julemøde

Det årlige julemøde, hvor der hygges med spisning og julesange Torsdag den 1. december kl. 13.00 Møllelundsgården/Sognegården, Bygaden 72, 4140 Borup Arr. Seniorklubben Borup Tilmelding senest 28. november på tlf. 57 86 50 06 Pris: 80,00 pr. person

Julefrokost

Der holdes julefrokost i Mørkøv Hallen Fredag den 2. december kl. 13.00 Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4400 Mørkøv Arr. Seniorklubben Jyderup Tilmelding senest 28. november på tlf. 57 86 50 00

kvægets dag

Optimering af din mælkeproduktion 2012 Alle er velkomne og alle med CHR-nummer har stemmeret Torsdag den 8. december kl. 9.45-14.30, Fulbyvej 15, Sorø Arr. Gefions kvægrådgivning. Tilmelding senest 5. december på tlf. 57 86 50 00 ell. www.gefion.dk Pris: 175 kr. + moms pr. deltager for forplejningen

Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat/bevis

Gefion Planteavl tilbyder i samarbejde med Selandia-CEU opfølgningskursus til sprøjtecertifikat/bevis. Er du blandt dem, der tog sprøjtebevis mellem 1. juli 2002 og 30. juni 2009 skal du have været på opfølgningskursus inden juni 2012. Kurser afholdes: Tirsdag den 13. december kl. 9-16, Fulbyvej 15, Sorø Tirsdag den 24. januar kl. 9-16, Fulbyvej 15, Sorø Arr. Gefion Planteavl Tilmelding snarest på tlf. 57 86 50 00 ell. www.gefion.dk Obligatorisk AMU-deltagerbetaling kr. 118,00 faktureres af Selandia. Pris for kursusafholdelse med forplejning er kr. 550,00 + moms, der faktureres af Gefion. Se yderligere oplysninger på www.gefion.dk Landboforeningen Gefion har 4000 medlemmer, fortrinsvis på Sjælland. Vi arbejder for at skabe viden, værdi og vækst for landbruget. Vi udbyder uvildige rådgivnings- og serviceydelser på et højt fagligt niveau inden for Driftsøkonomi, Skat & Regnskab, Miljø, Økologi, Planteavl, Kvæg, Svin, Landdistrikt, Byggeri, Ejendom og Jura. Gefion er partner i Dansk Landbrugsrådgivning.

Telefon 5786 5000 • www.gefion.dk


LANDBRUGSNYT

Side 6

29. november 2011

Finanslov 2012

Af økonomikonsulent Christine Søgürd Bøhm, Agrovi. Regeringen har i samarbejde med Enhedslisten indgüet aftale om Finansloven for 2012. I forslaget er der blandt andet planlagt en del Ìndringer til skattelovgivningen. Der vil i det følgende blive opsummeret nogle af disse Ìndringer: - Skattestoppet er ophÌvet. Til trods for ophÌvelsen holdes boligskatterne og rentefradraget i ro pü nuvÌrende tidspunkt. - Sort arbejde. Der skal indføres skattefrihed for familie og vennetjenester inden for privatsfÌren. Mulighed for at give unge under 16 ür og folkepensionister vederlag op til 10.000 kroner for arbejde i private hjem. Samtidig skal der gennemføres en styrket indsats mod sort arbejde og det foreslür at indføre et krav om digital betaling af regninger over 10.000 kroner. - Multimediebeskatningen afskaffes for at øge fleksibiliteten pü arbejdsmarkedet. I stedet genindføres beskatning af fri telefon. Fri telefon beskattes med et fast beløb pü 2.500 kroner om üret. Beskatningen omfatter abonnementsudgifter, samtaleudgifter, telefonapparatet samt traditionelle telefonserviceydelser. Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse vil ikke blive beskattet, hvis medarbejderen via forbindelsen kan fü adgang til arbejdsgivernes netvÌrk. I den tidligere beskatning af fri telefon, kunne man reducere beskatningen med egen afholdte telefonudgifter,

det kan man ikke lÌngere. Der vil gÌlde de samme regler for selvstÌndige erhvervsdrivende som for lønmodtagere. - Skattefrihed for sundhedsordninger fjernes. Fremover vil lønmodtagere blive beskattet af vÌrdien af sundhedsforsikringer som et personalegode. Fradragsretten for selvstÌndige erhvervsdrivendes udgifter til egne sundhedsforsikringer ophÌves ligeledes. - Fradraget pü ratepensioner nedsÌttes fra 100.000 kroner til 55.000 kroner. NedsÌttelsen gÌlder ligeledes de ophørende livrenter mens de livsvarige livrenter ikke er berørt. Der stür i forslaget ikke om 30 procents ordningen for selvstÌndige erhvervsdrivende bliver berørt. - Boligjobordningen fortsÌttes i 2012. Den tidligere regering indførte boligjobordningen fra juli 2011 og den for lov til at blive videreført et ür mere. Fra 2013 vil ordningen blive nedlagt igen og der vil komme en ny grøn støtteordning, der skal give støtte til energirenovering af egen bolig. Detaljerne i ordningen er ikke offentliggjort endnu. - Generationsskifte. Pengetanksreglen, der angiver begrÌnsninger for hvornür der kan overdrages med skattemÌssig succession i forbindelse med generationsskifte, Ìn-dres fra 75 procent til 25 procent. - Afgifter. Der sker stigning i afgifter pü sodavand, øl, vin, chokolade, sukkervarer, is, cigaretter og tobak. - Indeksering af afgifter. Der er afgifter der ikke har vÌret indekseret siden 2002. Nu vil der ske indeksering af alle afgifter. - Afgift pü arbejdsskade. Dette er en ny afgift der skal give arbejdsgiveren et større incitament til at opretholde et godt og trygt arbejdsmiljø. Forsikringsselskaberne pülÌgges en afgift pü 13,5 procent pü udbetalte erstatninger ved arbejdsskade. Finansloven forventes at blive vedtaget i januar 2012.

Der var meget stort fremmøde ved temaaftenen om kloakering i det übne land. Mødet trak sü mange interesserede, at det var nødvendigt at dele det over to aftener.

Tilløbsstykke - fuldt hus i Rønnede - og lidt til - Kloakeringsmøder blev en succes. Mødet er übent for alle med interesse for emnet. Südan stod i indbydelsen til det af Regionsudvalget for DeltidslandmÌnd arrangerede møde om spildevandrensning og kloakering i det übne land. Og sü myldrede det ellers frem med interesserede fra det meste af SjÌlland, hvorfor det blev noget af et tilløbsstykke. Et sü stort tilløbsstykke, flere end 200 tilmeldte, at der ikke var plads til alle, hvorfor udvalget i al hast mütte arrangere et supplerende, men identisk møde. Det var reprÌsentanten fra NÌstved Kommune, agronom Dorte Rugbjerg, der efter en kort velkomst gav en grundig orientering om baggrunden for reglerne: �Spildevandsrensning skal til for at forbedre vandmiljø og forbedre sundheden,� lød det fra Dorte Rugbjerg, der videre henviste til lovgivning fra 1997, Vandrammedirektivet fra 2000, og Regionsplanerne udarbejdet 2002-2005, hvori

"UKKERUPVEJq"UKKERUPq4Â’LLÂ’SEq4LFq&AXq%MAILMAIL

var oplistet retningslinjer og krav. �Siden er vandplanerne kommet i høring og vi afventer resultatet af dette.� Derpü kom Dorte Rugbjerg specifikt ind pü forholdene i NÌstved kommune, hvor der er 5.000 ejendomme i det übne land og 600 ejendomme uden rensekrav, hvor vandomrüder ikke er følsomme og følgelig 4.300 ejendomme, hvor der er krav til spildevandsrensning. �Kravene til spildevandsrensning er afhÌngig af, hvor følsomt et omrüde man bor i. Der er forskellige krav til, hvor lidt eller hvor meget, der skal renses og om der ogsü skal fjernes fosfor og ammonium.� Videre i NÌstved har man set pü, hvor der ligger flere huse sammen, hvor man har set pü krav, men ogsü givet pübud, ligesom man har foretaget en vurdering af miljøtiltag. �Nogle steder er vi meget obs pü risiko for nedsivning,� lød det fra Dorte Rugbjerg.

Ogsü de forskellige tidsplaner kom Dorte Rugbjerg ind pü, ligesom der var en omtale af borgermøder, høringsperiode, tidsfrister for indsigelser, ligesom hun fortalte, at det er vigtigt, at man som borger orienterer om de faktiske forhold pü ejendommen, hvis de er anderledes end de offentlige myndigheder har kendskab til. Dorte Rugbjerg fortalte videre, at en spildevandsplan i NÌstved Kommune forventes vedtaget april 2012, velvidende at man pü nogle ejendomme allerede har igangsat spildevandsrensning. �Opfylder de vores krav, sü kan man søge om at blive fritaget. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man gør og hvad man giver tilladelse til. Für man pübud og ikke laver eget renseanlÌg nu, kan man vÌlge at blive kontraktligt medlem af kommunens forsyningsselskab og blive sidestillet med de, der bor i byen, med fordeling af ansvar og drift til følge.� Afslutningsvis lød det fra Dorte Rugbjerg, at �de fleste kommuner har gode hjemmesider pü omrüdet, hvor der ligger mange nyttige oplysninger om krav til spildevandsrensning pü den enkelte ejendom.� LÌs i kommende uge yderligere artikler fra mødet i Rønnede. HS

VESTI OLSENDK

LANDBRUGSBYGGERI Handel Udregning og tilbud pü materialeleverancer. Salg af: FÌrdigbeton – maskinhaller – stalde – lader – m.m.

att: Jens

5918 0022 2323 1482

att: Lars Peter Niels

2323 9699 4013 1911 2344 0287

att: Claus

2173 5078

Byggeri Totalentreprise – medbyg – selvbyg Alt enteprenørarbejde udføres. Udlejning af entreprenørmateriel

Projektering Tegning og projektering samt ansøgning hos myndigheder udføres. Visualisering af byggeprojekter tilbydes.

Forhandler af husstandsvindmøller fra 

( ! . $ % , q " 9 ' ' % 2 ) q 0 2/ * % + 4 % 2 ) . '

Dorte Rugbjerg ses her i samtale med en af deltagerne ved aftenens møde, der ønskede helt konkret viden om forholdene i NÌstved Kommune.


LANDBRUGSNYT

Et stærkt DC Beef Rekordslagtninger, markant noteringsfremgang og øgede markedsandele. Sådan kan regnskabsåret for DC Beef sammenfattes. Det er et stærkt DC Beef, der går ud af regnskabsåret 2010/11. Over året har kreaturandelshaverne kunnet opleve en gennemsnitlig noteringsfremgang på 2,32 kroner

eksklusiv restbetaling, som kommer helt op på 130 øre per kilo. Den høje notering har også betydet en stigning i slagtningerne både i Danmark og i Tyskland, og DC Beef har i løbet af 2010/11 slagtet cirka 30.000 flere kreaturer end året før. ”Når vi ser på den position, vi har opnået på markedet i Dan-

Konsulenterne Peter Laurents og Dorte Kimer illustrerer med det røde kryds, at 4H-arbejdet på Østlige Øer rammes hårdt af den nye finanslov. Lukningstruet? Måske!

4H arbejdet rammes meget hårdt af ny finanslov - Børnene og de mange frivillige håber politikerne besinder sig i 12. time. Til trods for at netop 4H går forrest med at opfylde regeringens politik om at børn og unge skal lære sunde madvaner og om motion, så bliver netop 4H den helt store taber i forbindelse med udformningen af finansloven for 2012. Således blev regeringspartierne, Socialdemokraterne, Radikale og SF i samarbejde med Enhedslisten enige om at droppe den såkaldte Børn og Ungeordning. Tilskuddet gennem ordningen, der var med til at sikre, at 4H blandt andet kunne lave de meget populære Madskoler. Madskoler, der de senest år har

trukket op mod 2.500 børn og unge til i sommerferien at lære sund livsstil, lære at lave sund mad, og samtidig lære noget om, hvor maden kommer fra. Gennem flere år har flere og flere børn og unge lært sunde madvaner. Og ikke kun danske børn. Faktisk har madskolerne gennem deres virke også i storbyen København, haft fokus på minoritetsgrupper gennem etniske madskoler. ”Derfor er det helt absurd, at regeringen med fødevareminister Mette Gjerskov, der har været fortaler for at unge skulle lære sunde madvaner, i

Side 7

mark, så giver det meget mening, at vi har brugt en del af året på at afsøge mu-ligheden for at bygge et nyt kreaturslagteri i Danmark. Den beslutning er vi klar til at bede bestyrelsen om at træffe i løbet af foråret, og årets resultat understreger, at der er plads til moderne slagteridrift i Danmark,” siger direktør for DC Beef Lorenz Hansen. I lighed med resten af Danish Crown koncernen er det konstella-

tionen mellem danske og udenlandske afdelinger, der er forudsætningen for konkurrencedygtigheden. DC Beefs afdeling i Husum bidrager således mærkbart positivt til divisionens udvikling. ”De lavere omkostninger syd for grænsen gør en stor forskel,” siger Lorenz Hansen, som samtidig ser ind i nye muligheder, efter DC Beef ved regnskabsårets slutning

spidsen, har droppet tilskuddet, så vi ikke kan fortsætte ordningen,” lyder det samstemmende fra konsulenterne Dorte Kimer og Peter Laurents, 4H Øst. Årligt har der været afsat ti millioner kroner i Børne og Ungeordningen, og det er faldet ministeren for brystet, at 4H kun søgte om fem millioner. Derfor fandt man, at ordningen kunne droppes, lyder det videre fra de to konsulenter, der støttes af deres folkevalgte bagland. I 4H Øst deltager hvert år omkring 500 børn i forskellige aktiviteter omhandlende de vigtige værdier i 4H, der bærer på det næsten 100 år gamle Learning by doing at lære ved at udføre: ”Gennem 4H lærer de unge om demokratiske processer, ligesom de lærer at lave mad, passe dyr og haver. Alene i vores område er 100 frivillige med til at sikre kvalitet i arbejdet, der ofte fører til, at børnene går hjem og videregiver den tillærte viden til forældre og søskende.” Videre peger de to konsulenter på, at det er helt absurd, hvis voksne skal til at tage dyrekørekort, for at kunne holde husdyr, når man kunne lære børnene og de unge det samme gennem 4H’s kæledyrs- og husdyrgrupper. I 2011 var der 89 madskoler på landsplan, deraf 23 under 4H Øst. 84 procent af børnene der var med i årets madskoler, smagte i den forbindelse for dem nye fødevarer og 87 har fået større interesse for at lave mad hjemme. ”Så madskoler gør børnene bevidste om, hvad de putter i munden og gør dem mere obs på fysisk aktivitet og sundhed. Vigtigt i en tid, hvor antallet af overvægtige og stærkt overvægtige børn stiger kraftigt.”

Om beslutningen om at droppe tilskuddet også betyder, at et planlagt samarbejde med pædagogisk assistentuddannelse, PAV, hvor yderligere 200 børn og 50 studerende skulle medvirke, er endnu usikker. Når det rammer så hårdt skyldes det, at tilskuddet er med til at finansiere en del af de ansattes løn og ”konsulenterne er omdrejningspunktet, dem, der får det hele til at hænge sammen, når så mange frivillige er involveret.” Mette Gjerskov mener at 4H kan søge penge fra de såkaldte LAG midler. ”Problemet er blot, at LAG grupperne arbejder meget forskelligt, hvorfor ikke to ansøgninger om tilskud er ens. Alene i vores område er der ti forskellige LAG-grupper, der har hver deres forskellige regelsæt, hvorfor der hver gang skal laves nye tidskrævende ansøgninger. Videre er det ofte sådan, at sidder man ikke selv med ved bordet, hvor pengene fordeles kan det være svært, at få del i disse og endelig og nok så vigtigt, disse LAG grupper eksisterer ikke i en linje nord for Køge og Ringsted, hvorfor eksempelvis madskolerne i disse områder, får svært ved at klare sig. Afsluttende beder 4H derfor politikerne tænke sig om en ekstra gang, inden de trykker på grøn knap for ja til finansloven: ”Vi håber, at minister Mette Gjerskov i 12. time, kan finde de fem millioner, der er brug for på landsplan, til at få dette arbejde til at fortsætte.” HS

har overtaget tradingselskabet Raynal Petersen i Frankrig. DC Beef har oplevet en tilgang af nye andelshavere i løbet af året, og samtidig med en rekordhøj restbetaling og notering, giver årets resultat mulighed for at konsolidere divisionen med 39 millioner kroner, mens 96 millioner kroner udbetales til ejerne som restbetaling.

www.landbrugs-laan.dk

29. november 2011

Sydvest- og Midtsjællands Indkøbsforening - for mindre jordbrugere

Kontakt: Tlf. 56 38 11 37 Mobil 61 11 79 31 www.landbrugs-laan.dk - vi er her, når du har brug for

en håndsrækning …

JVM- Ståltag Kontakt: 40 46 53 16 - og få en snak om dit nye ståltag!

Se mere på: www-jvm-staaltag.dk TILBUD: Lagerplader fra kr. 24,00 pr. m2 (excl. moms)

TILB

Ring ogUD! hør.

FLAG STÆNGER I TRÆ - GLASFIBER OG ALUMINIUM

- LEVERES OG OPSTILLES

Flag, vimpler og reklameflag Renovering og reparation. Div. tilbehør. Se: www.bfi.dk

BJERNEDE FLAGSTANG INDUSTRI 4180 Sorø - Tlf. 57 83 52 00 Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00 Fredag kl. 8.00 - 12.00

JOHN DEERE RESERVEDELE TLF. 7374 4077 Se nyheder på: WWW.TP-RESERVEDELE.DK

et godt råd giver tryghed Få en snak med landbrugsadvokat Jacob Ploug Gratis kursus / foredrag om den nye landbrugslov. Ring for nærmere aftale.

ET GODT RÅD om... Du får rådgivning vedrørende driften af landbrugsvirksomheder, herunder eksempelvis: Køb- og salg af landbrug / Forpagtning / Overdragelse af betalingsrettigheder / Jagtlejekontrakter / Administration af vandløb Afgrødeerstatning / Dispensationsansøgning fra erhvervelsesbetingelserne / Maskinfællesskab / suppleringsjord / Dyrevelfærd / Krydsoverensstemmelse

Vi er et af de største advokatfirmaer på Sydsjælland og Lolland Falster med kontorer i Nykøbing F og Vordingborg. Vi rådgiver private, en række af regionens betydende virksomheder og offentlige instanser.

Nykøbing Falster / Torvet 9 Vordingborg / Københavnsvej 13b

Telefon: 8877 8877

www.BBFadvokater.dk


Side 8

LANDBRUGSNYT

Bæredygtigt Landbrug:

Kvælstof-kapitel skal fjernes fra vandplanerne Kvælstofbegrænsningens effekt skal evalueres før Folketinget drukner dansk landbrug i vandplaner, hvis effekt på miljøet ikke er dokumenteret. Det siger Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug. ”Regeringen har besluttet, at inden årsskiftet skal Danmark indsende sine vandplaner til EU for at leve op til EU’s vandrammedirektiv. Planer, der bestemmer hvordan Danmark skal agere på vandmiljøområdet frem til slutningen af 2015, og planer, der kan få store økonomiske konsekvenser for dansk landbrugsproduktion. Konsekvenserne af kvælstofbegrænsningen er imidlertid aldrig blevet evalueret grundigt, og derfor mener Bæredygtigt Landbrug, at kvælstofkapitlet skal fjernes fra de aktuelle

vandplaner,” siger Vagn Lund-steen. ”Da der hersker så stor usikkerhed omkring, hvor langt vi er nået i begrænsningen af kvælstof til de indre danske farvande, og da vi er usikre på om effekten af at begrænse kvælstof afstedkommer nogen kvalitetsforbedringer i forhold til vandmiljøet, mener vi, at kvælstof skal trækkes ud af den vandmiljøplan, som skal sendes til EU inden årsskiftet,” lyder det fra Vagn Lundsteen. Udledningen af kvælstof fra de danske landbrugsjorde er mere end halveret siden vandmiljøplanerne blev implementeret i 1987, og i de vandmiljøplaner, som nu ligger klar til afsendelse i miljøministeriet, fremgår det, at dansk landbrug frem til december 2015 yderligere

skal reducere kvælstofudledningen med mindst 9.000 tons. Men, selv om der ikke er tvivl om, at landbruget har reduceret udledningen af kvælstof markant, så mangler der fortsat dokumentation for, at den begrænsede udledning overhovedet har haft en positiv effekt på vandmiljøet, og derfor mener Bæredygtigt Landbrug, at effekten af kvælstofudledningen skal evalueres og dokumenteres før landbruget påføres yderligere restriktioner.

Medlemslande opstiller egne mål Det er op til de enkelte EU-medlemslande at forebygge forringelser af overfladevandets og grundvandets tilstand, og hvor skaderne på vandmiljøet allerede er sket, skal

der foretages forbedringer, så vandmiljøet inden 2015 har opnået betegnelsen ”God tilstand.” Det er overordnet set de rammer, som EU har sat for forbedringen af vandmiljøet inden for EU, men hvordan de enkelte lande vil føre EU’s målsætning ud i livet, det er op til det enkelte medlemsland. I Danmark har skiftende regeringer igennem 25 år valgt at sætte hårdt ind over for kvælstofudledningen fra landbruget, og det vil man fortsætte med, selvom effekten aldrig er blevet dokumenteret, og det selv om lignende reduktioner ikke er på dagsordenen i andre medlemslande, som eksempelvis Tyskland. Bæredygtigt Landbrug opfordrer til, at miljøminister Ida Auken (SF) igangsætter en tilbundsgående evaluering af kvælstofreduktionernes effekt på de indre danske farvande, inden man hovedløst sætter flere restriktioner op for landbrugsproduktionen i Danmark. Ved at fjerne kvælstofkapitlet fra den nuværende vandplan vil Miljøministeriet få ro til at evaluere

Hvilket firma afregner bedst? Af planteavlskonsulent Ole Schou, Gefion. Når man som avler skal sælge sine afgrøder, fokuserer man naturligt nok meget på de priser, der tilbydes. Faktum er dog, at de omkostninger og fradrag foderstofferne bruger, betyder rigtig meget for den

endelige afregning. Og da alle firmaer bruger forskellige takster og har deres egne principper for håndteringen, er det næsten umuligt for den enkelte avler at vurdere HVILKET firma der afregner bedst NETTO. Handelsvilkår og priser fremgår ellers af firmaernes ”Høstinforma-

tioner,” som desværre sjældent offentliggøres tidligere end en til to uger inden høst. Så det er de færreste avlere, der giver sig tid til at undersøge de enkelte firmaers vilkår og takster, og i øvrigt forstår principperne i afregningen fuldt ud. Derfor har Gefion oprettet et modul på KornBasen, som kan vise

afregningen for ethvert parti af foderhvede, maltbyg og raps, i de 10 største firmaer i Danmark. Når man indtaster grunddata for et givent parti, fremkommer en overskuelig liste med alle fradrag, omkostninger og den endelige afregning for hvert firma. Samtidig beregnes, hvor meget man skal

29. november 2011 effekten af den reducerede kvælstofudledning, så påvirkningen på vandmiljøet kan blive dokumenteret før næste vandplan skal sendes til EU forud for implementeringen af den næste fase i EU’s vandhandlingsplan. ”Hvis kvælstofreduktionen fjernes fra vandmiljøudspillet, giver det os seks år til at få styr på effekten af kvælstofpåvirkningen, og hvis der - mod forventning - skulle være en effekt på vandmiljøet, kan kvælstof indgå i vandplanerne fra næste periode fra 2015 til 2021,” siger Vagn Lundsteen. Miljøminister, Ida Auken (SF), var torsdag den 17. november 2011 kaldt i samråd i Folketingets Miljøudvalg, og her kunne ministeren ikke svare på, om bordet fanger, så medlemslandene ikke senere hen kan lempe på målsætningerne, når vandplanerne først er EU i hænde. Danmark risikerer altså, at forhastede stramninger i vandplanerne kommer til at koste landbruget dyrt, selvom der aldrig er blevet påvist, at de vil føre til forbedringer for vandmiljøet.

opnå i merpris i et givent firma, for at opnå samme NETTO-pris som det firma, der afregner bedst. Og forskellene er store. Tager man for eksempel et ganske almindeligt parti af maltbyg, som ikke har ekstreme værdier for vand, protein og lignende, kan der let være fire kroner pr. hkg i forskel. En forskel som man kan kalde en arbejdsfri indtægt, blot ved at vælge det firma der afregner bedst. Af de mest åbenlyse forskelle kan nævnes, at nogle firmaer tillader urenheder op til to procent, og betaler faktisk kornpris for dem, mens andre renser hårdt op til nul, og tager sig betalt for ulejligheden. Et enkelt af firmaerne beregner tørretaksten på den tørre mængde, og ikke på den tunge mængde inden tørring. Ikke særligt logisk, men værd at vide. I raps er forskellene størst, da der både er forskelle på rensesvind, tørretakster, og på den måde man honorerer for olie-indholdet. De danske firmaer deler sig i to grupper, nemlig de der har en basis på 98 procent rent frø, og de der arbejder med 100 procent som basis. Forskellen giver alt andet lige en forskel på to procent i afregningen. De tyske firmaer Getreide og ATR bruger en anden og meget simplere metode til regulering af olieindholdet, og kender slet ikke til udtrykket ”rent frø.” Programmet kan også håndtere de rabatter som opnås af nogle avlere, da der er mulighed for at indtaste rabat-procenter for både rensning og tørring. Programmet er netop lanceret for medlemmer på www.KornBasen. dk, og der er en gratis prøve periode for alle, frem til mandag den 5. december 2011.


LANDBRUGSNYT

29. november 2011

bejdet før beslutningen om udskydelsen. Det hidtidige forløb vedrørende forslagene til vandplanerne ses ikke at være i overensstemmelse med god forvaltningsskik. b. Der kan stilles spørgsmål om, hvorvidt Danmark allerede har opnået målene i Vandrammedirektivet, og om målene i modsat fald retteligt skal opnås ved indførelse af de betydelige restriktioner for landbrugsbedrifterne. Det bemærkes, at der ikke er enighed om, hvor base line skal fastsættes, og det antages, at mange af de berørte landbrugsvirksomheder ikke i dag udleder nitrater i sådant omfang, at grænseværdien på 50 mg nitrat pr. liter i grundvandet ikke overholdes.

Arkivfoto: Claus de Neergaard: Utilstedeligt at L&F har været syv måneder og 21 dage om et finde et advokatfirma.

Juridiske aspekter til debat - Landøkonomisk Selskab får besøg af advokat Philip S. Thorsen. Når Landøkonomisk Selskab tirsdag i næste uge, 6. december 2011, har afviklet ordinær generalforsamling, vil et af de emner, der efterfølgende skal debatteres, handle om Vand- og Naturplanerne, der forventes offentliggjort i løbet af få dage. Selskabet med formand Claus de Neergaard i spidsen, har formået at få advokat Philip S. Thorsen fra Mazanti-Andersen Korsø-Jensen & Partnere til at komme med et indlæg om hans juridiske betænkeligheder ved Grøn Vækst og Vand- og Naturplanerne, herunder blandt andet manglende konsekvensberegninger, krænkelse af ejendomsretten, ekspropriation/erstatningsfri regulering. Forud for mødet siger Claus de Neergaard til Landbrugs-Nyt: ”Vi har længe syntes, tiden var inde til at en række juridiske aspekter skulle debatteres. Derfor synes vi også det er helt utilstedeligt, fuldstændig vanvittigt, at Landbrug & Fødevarer har været syv måneder og 21 dage om at finde et advokatfirma, der ville se på disse aspekter. Det er alt for sent i forhold til, at planerne vil blive offentliggjort i løbet af ganske få dage.” ”Vi har selv stillet en række juridiske spørgsmål, blandt andet i forbindelse med sidste uges Landsformandsmøde. Det skete med udgangspunkt i et forslag til en enkelt vandplan for Smålandsfarvandet, da det antages, at planerne på de fleste punkter ud fra en juridisk betragtning giver anledning til samme typer bemærkninger.” Nedenstående har LandbrugsNyt sakset lidt i spørgsmålene og bemærkningerne, 13 i alt, her markeret a til f, men inden da, skal kort

lyde konklusionen fra Landøkonomisk Selskab: ”Som det vist med al ønskelig tydelighed fremgår af nedenstående (red. bemærkning i uddrag) finder Landøkonomisk Selskab, at de foreliggende forslag til Vand- og Naturplaner er utilstrækkelige, uklare, omkostningsinefficiente og hvilende på såvel et juridisk, som fagligt, meget spinkelt grundlag. Landøkonomisk Selskab finder, at der er overvejende grund til at tro, at både Grundlovens §73 samt centrale juridiske sikringer af individets retsstilling i EU-retten er krænket og skal opfordre til, at forslagene indrettes på en sådan måde, at der opnås ”mest miljø for pengene”.

Landøkonomisk Selskab fremhæver blandt andet: a. Som følge af den meget foreløbige karakter af forslaget til vandplanerne, manglende konsekvensberegninger, og manglende konkrete afvejninger og anvisninger gøres høringsfasen og den dermed forbundne inddragelse af de interesserede parter nærmest illusorisk, og det er tvivlsomt om Miljøministeriet opfylder Vandrammedirektivets og Miljømålslovens bestemmelser om høring. Nogle af de foreslåede tiltag, vil som følge af Miljøministerens beslutning om at udskyde reduktionen på 10.000 tons kvælstof til 2027, nødvendigvis blive justeret, men der foreligger ikke nærmere oplysninger om hvilke. Dette vanskeliggør det yderligere for den enkelte landbrugsvirksomhed at fastslå hvornår og på hvilket grundlag, der skal fremsættes bemærkninger til vandplanerne i den henseende, da forslagene til vandplanerne er udar-

c. Det antages, at beregning af en kvote baseret på kvælstof normer udregnet som et økonomisk optimum med fradrag af en procentsats ikke er forenelig med Nitrat-direktivet, der blandt andet foreskriver anvendelse af balanceprincippet. Danmark implementerer dermed på et fortsat forkert grundlag. d. Indførelsen af en randzone på op til 10 meter er tilsyneladende baseret på et fejlskøn fra DMU om, at dette skulle medføre en reduktion på 250 tons fosfor. Det viser sig imidlertid, at randzonerne alene vil medføre en reduktion på 38 tons, men uanset det fejlbehæftede grundlag er kravet om indførelse af randzoner opretholdt. e. Det fremgår af Standley-dommen (EFD.1999.C-293/97), at der er overladt et ret frit skøn til medlemsstaterne med hensyn til, hvordan de vil gennemføre Nitratdirektivet. Det samme er tilfældet for Vandrammedirektivet. På trods af dette fremgår det dog også af dommen, at medlemsstaterne er begrænset af Proportionalitetsprincippet, ”forureneren-betaler-princippet” og princippet om beskyttelse af ejendomsrettens kerne i staternes gennemførelseslovgivning. Denne begrænsning er gældende for begge direktiver, og dermed konkret også i relation til vandplanerne.

Side 9

Landmænd kan lære om sikkert landliv - i Herlufmagle Der er fortsat mange, der kommer alvorligt til skade i landbruget. 8. december 2011 kan landmænd komme på gratis sikkerhedskursus i Herlufmagle. Når landmænd kommer galt af sted, så er det typisk i forbindelse med helt almindelige og daglige opgaver, hvor opmærksomhed eller koncentrationen svigter. For at opretholde fokus på, hvordan man forebygger ulykker i det daglige landmandsliv, bliver der afholdt otte arrangementer om sikkerhed i efteråret 2011. Den 8. december er der stop på Tybjerggaard i Herlufmagle ”Til arrangementet kommer arbejdsmiljøkonsulenter, der giver råd om effektiv forebyggelse af ulykker. Og vi tager en runde på bedriften og ser, hvor farerne lurer,” fortæller Helle Birk Domino, der er arbejdsmiljøchef i Videncentret for Landbrug, der arrangerer kurset. ”Vi kommer også ind på de ofte meget store personlige omkostninger, der er forbundet med en arbejdsulykke. Vi får besøg af enken efter en landmand, der blev dræbt ved en arbejdsulykke og hører om baggrunden og de videre konsekvenser.” Deltagerne får også lejlighed til at se og afprøve det allernyeste i sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler. Landbrugets Sikkerhedsbus er nemlig på plads og arbejdsmiljøkonsulenterne vil svare på spørgsmål om, hvilket udstyr, der er nødvendige i hvilke situationer.

”Arbejdsulykker er rasende dyre for en virksomhed. Økonomisk, personligt og for landmandens omdømme. Og ofte kan ulykkerne undgås med små justeringer i de daglige rutiner. Derfor er det en god investering at tage medarbejderne med til en formiddag, hvor der helt sikkert venter en hel del aha-oplevelser og inspiration til en mere sikker hverdag.” Arrangementet på Tybjerggaard, Tybjergvej 20 i Herlufmagle varer fra klokken 10.00 til 13.00 og er gratis, men tilmelding er nødvendig til Østlige Øers Maskinrådgivning, hhs@ostligeoer.dk eller telefon 46 74 06 26 senest 6. december.

EL KLERK JOLANTESKOLE P

NY ALLÉ TIL GÅRDEN? Specialplanteskole for: Allé- og landskabstræer. Læplanter kan leveres. Arkitekthjælp efter aftale: Få styr på gårdens bygninger og beplantninger.

www.klerk.dk Joel Klerk Planteskole Ll. Lyngbyvej 37, Meløse 3320 Skævinge

Tlf. 48 21 07 71

G&S

HALLER Til ethvert formål - som byggesæt eller totalløsning

Få et uforbindende tilbud eller besøg Sorøvej 19, 4200 Slagelse • Tlf. 5855 4400 • Fax 5852 6160 • www.gogs.dk

f. Der kan være grundlag for en antagelse om, at de danske regler krænker princippet om ejendomsrettens beskyttelse i ED-retten, som skal respekteres ved gennemførelse af Vandrammedirektivet i forbindelse med vandplanernes vedtagelse. Såvel ejendomsrettens kerne som den almindelige ejendomsret skal beskyttes, henholdsvis ihenhold til ED-retten og i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention. Afslutningsvis lyder det fra Claus de Neergaard, at skulle der være nogen blandt Landbrugs-Nyts læsere, der har særlig interesse i at høre Philip S. Thorsens indlæg, skal man være velkommen klokken 15.00 i Restaurant Gulerodshuset ved Næstved. HS

Aften/weekend: Tom Breinegaard, mobil 21 20 83 49 • E-mail: tob@gogs.dk

STÅLTRAPEZPLADER — TIL TAG OG VÆG — TRAPEZPROFIL • TEGLSTENSPROFIL • SINUSPROFIL (SOM ETERNIT)

2. sort. fra Kr. 39,50 pr. m2 ALLE VORE PRISER ER EXCL. MOMS

VI KOMMER OVERALT

Vi har store mæ ngder 3, 4 og 5 mtr. 2. sort. på la i sort, teglrød, ly ger sgrå og hvid

Se vore andre tilbud på www.tmg-ringsted.dk

FREJASVEJ 11 - 15, 4100 RINGSTED • TLF. 57 61 78 71 Fax 57 67 68 71 • E-mail: info@tmg-ringsted.dk • www.tmg-ringsted.dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag - torsdag 7-16.30 • Fredag 7-15


LANDBRUGSNYT

Side 10

EJENDOMME

29. november 2011

Økologiske bedrifter overholder reglerne - næsten

Lejlighed udlejes i Hvalsø Betaling eller delvis betaling med hushjælp og opsyn med mindre kvæghold på grund af meget rejseaktivitet. Henvendelse: Landbrugs-Nyt, Marrebæk Norvej 1, 4873 Væggerløse Billetmrk. 1084

OBS - OBS - OBS !!!!!!!!! Går du med overvejelser om at sælge din ejendom? - så ring på tlf. 60 11 58 30 Vi søger en landbrugsejendom med et jordareal på ca. 25-35 ha beliggende i Sydvestsjælland. Venligst kun seriøse henvendelser.

Tænker De på at sælge? Hvis De overvejer at sælge Deres landbrugsejendom, er det altid en god idé at starte med at få en uforpligtende besigtigelse - og en helt fortrolig salgsvurdering af ejendommen. Vi har specialiseret os i handel med alle typer landbrugsejendomme lige fra nedlagte landbrug over produktionslandbrug og op til større godser. Kontakt os og få en drøftelse af, hvordan vi kan varetage netop Deres interesser i forbindelse med et eventuelt salg. LANDBRUGSMÆGLER

Gunnar Jensen

- Kun 10 procent har mindre overtrædelser Langt de fleste økologiske bedrifter i Danmark overholder økologireglerne. Det viser kontrollen med de økologiske bedrifter i 2010. På 90 procent af bedrifterne fandt kontrollen ingen overtrædelser, og langt de fleste af de konstaterede overtrædelser på de øvrige bedrifter er i den milde kategori.

De økologiske bedrifter får hvert år besøg af økologikontrollen fra NaturErhvervstyrelsen (tidligere Plantedirektoratet). Kontrollen er med til at garantere forbrugere og andre aftagere af økologiske produkter, at økologireglerne overholdes, og at produkterne er økologiske. Der var i kontrolåret 2010 knap 2700 økologiske bedrifter. Der er ved kontrollen fundet overtrædel-

EJENDOMME Landejendom ved Vig sælges eller udlejes til hestefolk. Der kan medfølge ca. 4 tdr.l. Der er 10 gode hestebokse. Stuehuset skal renoveres, - kan evt. indgå i lejen.

TLF. 21 43 41 27

ANNONCE I LANDBRUGS-NYT Denne annonce koster kr. 256,00 + moms.

RING: 54 17 73 00

Saltøvej 95 · 4700 Næstved

LANDBRUGSJORD SÆLGES

Tlf. 5544 7525

17 ha i området omkring Dalby, Karise, Fakse.

Statsaut. ejendomsmægler MDE

www.gj-landbrug.dk

Yderligere information samt salgsmateriale kan rekvireres hos:

NYKØBING F. JAGT- OG NATUREJENDOM ”Horreby Lyng” er en dejlig jagt- og naturejendom på 92 ha. beliggende nordøst for Nykøbing F. Ejendommen består af løvskov med el, birk, eg samt nåletræer. På ejendommen findes også moser, eng- og lyngarealer. Jagten er ledig og har en fast bestand af råvildt. Et område der skal opleves. Kontantpris: Kr. 6.000.000,Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Dansk Ejendoms mægler forening

Ejendomskontor

v/ Ole Roug Jacobsen 4700 Næstved • Tlf. 55 54 19 55 www.ejendomskontoret-oj.dk

Agrovimæglerne Rikke Dam, tlf. 21 70 63 82

Planteavlsejendom i Jyderup, 4640 Faxe, sælges Beliggende Jyderupvej 12, med et areal på 31,2581 ha. Stuehus fra 1998 med bebygget areal på 146 m2, opvarmet med pillefyr. Udbygninger på 748 m2. Agerjorden er beliggende i et stykke ved bygningerne. Der er tillige en lille moseparcel. Betalingsrettigheder til 29,08 ha. 16 ha er tilsået med hvede. Overtagelse efter nærmere aftale. Yderligere oplysninger om ejendommen fås ved henvendelse til:

Østdansk LandbrugsRådgivning, Center Allé 6, 4683 Rønnede Juridisk afdeling - Ejendomskontoret - Tlf. 5679 1900 www.landbocenter.dk

Bortforpagtning Tybjerglille

Vi sælger landbrugsejendomme Hos LandboGruppen arbejder vi med salg og vurdering af alle former for ● ●

Landbrug og Hobbylandbrug

Vi er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, og vi er en del af Dansk Landbrug - din sikkerhed for kvalitet, professionalisme, høj etik - og ikke mindst økonomisk tryghed. Kontakt os for en gratis og uforpligtende snak på vor adresse Fulbyvej 15, 4180 Sorø eller telefonisk på 5786 5310. Se også vor hjemmeside www.landbogruppen.dk

43 hektar incl. betalingsrettigheder ved Tybjerglille udbydes hermed i forpagtning for en 5-årig periode. Interesserede kan indsende tilbud til: Jesper Hardrup Hæggerupvej 16, 4160 Herlufmagle hos hvem yderligere oplysninger kan indhentes. Telefon 24 78 31 21 Frist for indgivelse af tilbud den 9. december 2011.

SKAL GÅRDEN SÆLGES NU !!! Den ældre landbofamilie takker af - og hvad så? Kontakt mæglerfirmaet med elitestatus og mange års erfaring med salgsformidling af landbrugsejendomme, og få en salgsvurdering med et professionelt gennemarbejdet salgsoplæg. Det klares bedst og ukompliceret ved kontakt til:

Frederiksborg Ejendomskontor Michael Munthe Fog

Hans-Jacob Kjøller

Statsaut. ejendomsmægler & Cand. agro mmf@landbogruppen.dk

Statsaut. ejendomsmægler

Tlf.: 5786 5300

Tlf.: 5786 5310

hak@landbogruppen.dk

Statsaut. ejendomsmægler Poul Erik Mortensen Din professionelle landbrugsmægler

Tlf. 47 38 56 96 eller 40 53 56 96 www.frederiksborg-ejendomskontor.dk

ser af økologireglerne hos cirka 266 bedrifter, altså lige under 10 procent. Størsteparten af overtrædelserne har været af en mildere karakter, hvor NaturErhvervstyrelsen alene har indskærpet overfor producenten, at reglerne skal overholdes. Det drejer sig om i alt 224 indskærpelser. Herudover har NaturErhvervstyrelsen tilbagekaldt økologiautorisationen for én bedrift. Der er givet 42 administrative bøder i størrelsesordenen 1.000 til 5.000 kroner, og tre bedrifter er meldt til politiet for overtrædelse af reglerne. Endvidere er der givet flere påbud om at bringe forhold i overensstemmelse med reglerne.

Få alvorlige udbrud af husdyrsygdomme Det er overordentligt sjældent, at Danmark oplever alvorlige husdyrsygdomme som for eksempel fugleinfluenza og mund- og klovesyge. Heller ikke i 2010, var der udbrud af de mest alvorlige husdyrsygdomme. Det fremgår af Fødevarestyrelsens ”Animal Health in Denmark 2010” som myndigheder ofte har med i tasken, når turen går til danske eksportmarkeder eller veterinæreksperter fra udlandet gæster Danmark. For EU og lande uden for EU er sædvanligvis hurtige til at sænke grænsebommen for den danske fødevareeksport, hvis der er den mindste tvivl om, at der er en risiko for forbrugere eller besætninger i importlandet. Dermed kan det koste millioner i tabt eksport, hvis en alvorlig og såkaldt anmeldepligtig husdyrsygdom rammer danske besætninger. Danmark har af samme grund også et gennemprøvet veterinært beredskab, der hurtigt kan slå ring om smittede besætninger og få sat aflivninger i gang, hvis eksempelvis en fjerkræbesætning bliver ramt af fugleinfluenza. I rapporten nævnes desuden, at Danmark i 2010 opnåede at blive anerkendt som ”lower risk zone” for Bluetongue serotype 8 af EU Kommissionen. ”Animal Health in Denmark 2010” beskriver overvågningsprogrammer for en lang række alvorligt smitsomme husdyrsygdomme, hvoraf de fleste udgør de anmeldepligtige husdyrsygdomme i Danmark. Desuden indeholder rapporten en generel præsentation af det veterinære beredskab i Danmark, statistiske oplysninger om produktion af animalske biprodukter samt om husdyrpopulationen i Danmark.


LANDBRUGSNYT

29. november 2011

Sæt turbo på din gårdbutik Under titlen Sæt turbo på din gårdbutik, inviterer Østdansk LandbrugsRådgivning nu til et gratis inspirationsmøde på centret i Rønnede: ”Det er ikke nok at være en dygtig producent, hvis man vil afsætte sine varer gennem en gårdbutik, en abonnementsordning eller tilsvarende. Men der ligger millioner af forbrugerkroner og venter på dig, der kan finde ud af det direkte salg,” lyder det i indbydelsen, der er rettet mod de der

allerede har etableret sig såvel mod de, der påtænker at etablere egen gårdbutik. Mødet finder sted tirsdag den 13. december 2011 fra klokken 14.00 til 16.30, og arrangørerne lover, at der sættes fokus på gårdbutikker, sådan at deltagerne går styrkede på fremtiden fra mødet. Der er tilmelding direkte til Landbocentret i Rønnede. HS

Side 11

EJENDOMME ”Ryttergården” - Havnsøvej 10, Nr. Alslev

HAL UDLEJES

40,6 ha. særdeles velholdt planteavlsgård med herskabelig hovedbygning og med gode stalde til fedesvinsproduktion.

1600 kvm. Sydfalster.

Frederiksborg Ejendomskontor Tlf. 47 38 56 96 eller 40 53 56 96

TLF. 23 83 02 42

www.frederiksborg-ejendomskontor.dk

Landejendom Ca. 38 ha landbrugsjord sælges i udbud

sælges Veddinge Bakker, 30 tdr.l.

beliggende Gyrstingevej 46 og 60, 4100 Ringsted. Udbudsmateriale/betingelser kan rekvireres på telefon 5786 5306 eller sjaelland@landbogruppen.dk

TLF. 21 43 41 27

Lejlighed v/Helsinge udlejes Nyistandsat. Indeholder opholdsstue, spisestue m/integr. køkken, soveværelse og bad. Lille udhus. Adgang til dejlig have. Interesseret ældre lejer har interesse, men ingen betingelse.

Michael Munthe Fog

Hans-Jacob Kjøller

Statsaut. ejendomsmægler & Cand. agro mmf@landbogruppen.dk

Statsaut. ejendomsmægler

Tlf.: 5786 5300

Tlf.: 5786 5310

Din professionelle landbrugsmægler

hak@landbogruppen.dk

Henv.: 48 79 51 09

Nybolig Landbrug Sjælland oplever en stigende efterspørgsel efter:

UÊ«Àœ`Վ̈œ˜Ãii˜`œ““iÊ UÊ«>˜Ìi>ۏÃii˜`œ““iÊ

Vand respekterer ikke kommunegrænser Miljøministeren beder nu Kort & Matrikelstyrelsen om at komme med forslag til, hvordan der kan klimasikres nemmere og bedre ved at bruge fælles data og viden. Det skal ske inden årets udgang. Danskerne har i sommeren 2011 for alvor oplevet usædvanlig voldsomme skybrud. Skybrud er en stor udgiftspost i samfundsøkonomien på grund af oversvømmelser af veje og bygninger. Derfor vil miljøministeren den kommende tid sætte ind med en aktiv klimatilpasningsindsats. Et af midlerne vil være brug af fælles data til afklaring af risikoen for oversvømmelser overalt i landet. ”Flere kommuner og styrelser er i gang med at klimasikre, så for eksempel borgere ikke får vand i kælderen. Men vi skal ikke op-finde den dybe tallerken to gange. For eksempel kan viden om vandløb, søer, højder, by og land genbruges. Jeg har derfor bedt Kort & Matrikelstyrelsen om, inden årets udgang, - at komme med forslag til at sikre, at kommuner, stat og regioner deler og udnytter de nødvendige fælles data,” siger miljøminister Ida Auken. Klimatilpasning er en kompleks og fælles udfordring for stat og landets kommuner. Arbejdet skal derfor udføres i dialog med hinanden og gennem en langsigtet planlægning på tværs af sektorer og myndigheder. Private virksomheder,

der har specialiseret viden på området, spiller også en vigtig rolle i klimatilpasningsarbejdet. Miljøministeren vil etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde en national handlingsplan for klimatilpasning og sikre, at EU's oversvømmelsesdirektiv bliver implementeret hurtigt. Herudover skal der udarbejdes handlingsplaner for klimatilpasning i alle kommuner indenfor maksimalt to år. ”Vand efter oversvømmelser respekterer ingen grænser. Når der skal vælges data til brug for kommunernes arbejde med klimatilpasning, så skal det ske i tæt samarbejde mellem kommuner og stat og på tværs af kommunegrænser. Det nytter jo ikke meget, hvis vandet for eksempel bare løber fra en kommune videre til nabokommunen. Både stat, kommuner og regioner samt private virksomheder og borgere skal derfor benytte fælles data. Ellers kan vi risikere, at vores indsats i værste fald er spildt arbejde,” lyder det fra miljøministeren. Som en redaktionel bemærkning må man så føje til, at det heller ikke hjælper, at vandet fra de befæstede arealer i byerne så bare ledes ud på landmændenes marker, fordi kapaciteten i åer, vandløb og søer ikke er tilstrækkelig til at lede vandet videre.

Uʍ>}̇ʜ}ʅiÃÌiii˜`œ““iÊ UʅœLLޏ>˜`LÀÕ} Bernd Gieseler Statsaut. ejendomsmægler & Valuar MDE, cand.silv.

Nybolig Landbrug Sjælland Jyllinge Centret 27 4040 Jyllinge Tlf. 5752 3710

Dine landbrugsmæglere • Salg af hobbylandbrug, jagt- og hesteejendomme, lystejendomme, produktionslandbrug og nedlagte landbrug. • Salg og vurdering i forbindelse med udstykning. • Vurdering i forbindelse med familiehandel, nabohandler og dødsbo. EDC har et landsdækkende køberkartotek. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af mulighederne for din ejendom.

Vi dækker hele Sjælland

Næstved, Køge og Vordingborg Anker Christensen Tlf.: 30 51 01 51

Slagelse Torben Jensen Tlf.: 58 52 82 00

Hvalsø Finn Nejstgaard Tlf.: 40 27 14 32

Ejby, Ringsted og Sorø Claus Vejgaard Tlf.: 40 44 84 95


LANDBRUGSNYT

Side 12

Planteavlsaften Ny Väderstad forhandler hos HC

DYR Returslagtning

5 geder og 2 bukke, 11 måneder, sælges.

AF KREATURER, LAM OG GRISE

Tornemark Slagteri

v/Jørgen Nielsen

TLF. 22 16 60 87

SLAGTESØER & ORNER

BOERGEDER

CHR. 72535

HC Handelscenter inviterer til en inspirerende aften med information om årets høst og om hvad vi kan tilbyde dig til kommende dyrkningssæson torsdag den 8. december 2011. Samtidig har man inviteret et af ansigterne bag kornbasen.dk til at give bud på forskellige handelsstrategier. Blandt deltagerne trækkes lod om et sæt spredebakker så man kan teste sin indstilling på gødningssprederen. Direktør Christian Nielsen vil byde velkommen og komme med en præsentation af HC som en kvalificeret samhandelspartner, ligesom han vil fortælle m den lokale håndtering af en besværlig høst. NoroTec - flydende mikronæring - et flop eller merudbytte? Her vil Mads Henningsen komme med en præsentation af egne plus Landsforsøgenes resultater. Hvad prøvede vi i 2011 og hvad skal der ske i 2012? - Orientering om HCs vårsæds- og gødningssortiment. - Gødningskvaliteter og brugen af spredebakker. - KWS Podium - Det nye årtis Hereward? er emner, som Steffen Rath Rosenwanger, vil gennemgå. Hvornår skal du sælge og købe? - Vurdering af gødnings- og kornmarkedet og forskellige strategier for køb og salg belyses af Ole Schou fra kornbasen.dk - Gefion. Mødet afsluttes med et måltid mad. Tilmelding til HC Handelscenter på telefon 47 59 47 00.

KØBES HVER UGE Slagtes i DK.

TLF. 61 75 76 00

Henning Larsen 5545 0313 · 2445 3319

Dexter kælvekvier

Kalkerup Fjerkræ

4 Simmentaler køer sælges

3 stk., kælver fra 1/5-12.

tilbyder

Pris kr. 4.000,- pr. stk. + moms.

Tlf. 21 63 41 15

Flemming Thorsen, Rødby

- bedst ml. kl. 15.00 - 18.00

Tlf. 54 60 12 93

Brune hønniker nær æglægning. Bestil gæs, ænder og kalkuner til jul NU ! Alt i hønseartikler samt foder.

PLUKKEMASKINER UDLEJES.

Drægtige Hereford

FÅREKLIPNING UDFØRES

Tlf. 55 54 60 94

sælges

* En drægtig ko. * En drægtig kvie.

KØBES

- Begge kælver inden for kort tid.

Per Ploug

* Samt stor kviekalv sælges.

54 94 49 00

Tlf. 22 50 54 45

Malkekvæg og kødkvæg Køer, kvier og kalve Alle størrelser og racer Evt. hel besætning

Slagtesøer, orner og overvægtige slagtegrise

NB! Gerne fast aftager

afhentes hver uge efter nærmere aftale. Spædekalve, foderkalve og kælvekreaturer sælges hver uge.

41 16 62 44 el. 40 59 77 97

til tyrekalve.

Kreaturhandler Lars Fugl

www.landbrugs-nyt.dk

Nordlunde • 54 93 90 12 • 21 65 09 99

STENSVED SLAGTEHUS

Ø K O L O G I S K

CHR. 72664

Vi har nu pølsemageri og fremstiller spegepølser og grillpølser Slagtelam købes • Returslagtning af kreaturer, lam og grise Udskæring til gårdbutikker m.m. René Knudsen, Vådebjergvej 2, 4773 Stensved

Tlf. 55 38 65 63 • www.stensvedslagtehus.dk

Hillstrøms Rugeri

Bangs Hønniker G O D K E N D T

29. november 2011

Salg af fine 16 - 18 ugers hønniker samt startede haner.

SALG AF FODER OG UDSTYR www.bangs.dk

TLF. 59 17 92 92

KREATURER KØBES TIL SLAGTNING FRIT AFHENTET HOS LANDMANDEN 2

7148 CHR nr.

Engros salg af redekasser og æggebakker

SMÅGRISE KØBES Gode, sunde grise fra 25 - 33 kg købes hver uge til eksport. Større partier købes evt. på kontrakt.

Sælg dine kreaturer til privatejet kreaturslagteri

Afregningspriser uge 47: Klasse Ungtyre u/24 mdr. 181-210 kg 211-220 kg 221-240 kg 241-260 kg 261-300 kg 301-340 kg 341-400 kg

E 14

U 11

R 8

O 5

P 2

Lars Fugl • Nordlunde 54 93 90 12 • 21 65 09 99 • 51 35 99 69

25,35 25,85 26,05 26,45 27,25 27,25 25,95

24,60 25,25 25,45 25,70 26,50 26,50 25,10

23,75 24,25 24,45 24,75 25,55 25,55 23,90

22,95 23,20 23,65 24,15 23,90 23,45 22,05

20,40 20,90 21,15 21,55 21,20 20,75 19,35

HEGNSBUTIKKEN.DK TLF. 59 18 00 13

Tyre over 24 mdr. 100-999 kg

18,60

17,55

16,50

15,45

13,10

Stude 240-300 kg

24,80

22,70

20,60

18,50

14,90

Kvier u. 42 mdr. klasse 3 og opefter/unge køer u. 42 mdr. klasse 4 og opefter fedme 3 og 4 181-240 kg 24,40 22,30 20,20 18,20 15,65 241-270 kg 25,85 23,95 21,75 19,70 16,90 271-300 kg 26,35 24,35 22,20 20,25 17,15 301-340 kg 26,55 24,50 22,35 20,50 17,50 341-999 kg 26,95 24,85 22,75 21,45 18,25 Køer og kvier 42 mdr. og derover 1-180 kg 201-220 kg 241-260 kg 281-300 kg 321-340 kg 361-999 kg

18,10 18,60 19,75 22,35 23,85 24,95

16,60 17,10 18,40 21,00 22,35 23,45

15,85 16,35 17,50 20,10 21,55 21,95

14,55 15,00 16,95 19,55 20,75 21,20

14,25 14,70 15,85 17,35 18,45 18,85

TILMELDING: INDEN FREDAG KL. 14.00

MOGENS NIELSEN KREATURSLAGTERI A/S Håndværkervej 39 • 4160 Herlufmagle

TLF. 55 50 11 68 • FAX 55 50 24 07

Læs åbningstid Online eller ring og hør tlf.svarer!

ÅBNINGSTID EFTERÅR: Mandag, Torsdag, Fredag kl. 9 - 12 og 15 - 17 Lørdag kl. 9 - 12

Evt. åbent/lukket tirsdag og onsdag, ring og hør, eller kig ind, hvis du alligevel kører forbi!

kontakt@hegnsbutikken.dk

Bårupvej 10, Bårup, 4360 Kr. Eskilstrup

SÆLG DINE SLAGTEKREATURER TIL CHR. NR. 71236

H enrik Hansen Kreaturslagteri A/S

SJÆLLANDS HESTESLAGTERI modtager eller afhenter gode slagteheste overalt på De Østlige Øer. Nybyvej 15, 4390 Vipperød •

Der slagtes heste hver torsdag

TLF. 57 80 10 28 - kl. 7- 16

www.hhansenslagteri.dk

på Lolland-Falster Søllested Maskinforretning A/S overtager ansvaret for salg og service af Väderstad på Lolland-Falster. Søllested Maskinforretning har allerede et indgående kendskab til jordbearbejdning-redskaber og ser frem til at udvide sortimentet med Väderstad produkterne. ”Väderstad er efterspurgt blandt vore kunder og redskaberne passer perfekt til den kraftige jord. Områdets mange roeavlere stiller høje krav til kapacitet og præcision i markarbejdet, hvilket Väderstad produkterne kan indfri, men hvad enten man dyrker roer eller ej kan vi for fremtiden tilbyde kunderne det perfekte redskab til marken,” siger Torben Jensen, Søllested Maskinforretning.

Rekordmange penge til økologi Efter finanslovsforhandlingerne er der nu afsat 456 millioner kroner inden for økologiområdet over de næste to år. Aldrig før er der givet så mange penge til en fremadrettet udviklingsindsats af økologien. Nu skal der for alvor sættes fart på økologien. Samtidigt udgør midlerne et væsentligt grundlag for Økologisk Handlingsplan 2020, som fødevareministeren vil fremlægge i foråret 2012. ”Med et historisk beløb på 456 millioner kroner giver vi økologien en kraftig vitaminindsprøjtning. Vi sætter for alvor handling bag ordene om grøn omstilling. Men vi giver ikke bare flere penge. Vi moderniserer hele måden at tænke økologisk på. Vi vil ikke bare omlægge landbrug til økologi. Vi vil bringe hele den grønne tankegang ind i danskernes hverdag,” siger fødevareminister Mette Gjerskov. Det rekordstore beløb kommer sig af, at regeringen og Enhedslisten som led i finanslovsforhandlingerne er blevet enige om at tilføre 138 millioner kroner ekstra til økologien. ”Med næsten en halv øko-milliard mellem hænderne vil vi hjælpe den økologiske landmand og virksomhed med at komme videre med de nødvendige investeringer. Men lige så vigtigt er det at sætte fokus på økologi, madspild og årstidens grønsager i børnehaver og plejehjem med en ambition om, at 60 procent af råvarerne i de offentlige køkkener skal være økologiske i 2020,” understreger Mette Gjerskov. De udviklingsorienterede indsatser bygger ovenpå det grundlæggende arealtilskud, som i dag ydes under det såkaldte artikel 68 program under EU's direkte landbrugsstøtte.


LANDBRUGSNYT

29. november 2011

Side 13

BLANDEDE MAJS

HEGNSKLIPNING

VI KØBER:

GRENSAV FINGERKLIPPER SLAGLEHOVED

KAKKELOVNE & BRÆNDEOVNE

Morfar’s HaveService

Ejler Jensen Tlf. 54 93 25 01 ell. 20 41 88 46

HEGNSKLIPNING

WRAP

sælges

”Michaelsminde”

Kjeld Hansen, Fakse Tlf. 56 72 54 35

Tlf. 20 66 81 41

Dansk kvalitetsbrænde 10 skovrm. bøg og eg ...kr. 4.800,Tørt brænde haves. Priser er incl. moms og transport

ALT SLAGS BRÆNDE HAVES. Ring 57 52 53 99 for tilbud. www.skov-trae.dk

SÆLGES JBM vægt op til 8 tons - har aldrig været i brug. 4 stk. vejeceller á 2 tons. 1 stk. instrument. Vejeceller til instrument er monteret sammen.

Kontakt 2072 3020

Knust beton/asfalt 0/32 sælges, 25 kr. pr. tons + fragt.

Slagger til opfyldning Maskintransport Kranarbejde Mogens Jensen A/S

Tlf. 59 18 55 81

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★

Skov & Træ ApS

i små baller, sælges.

51 74 18 80 - 28 73 40 00

STIG NIELSEN 4026 6975

Tlf. 2145 8869

WRAP 1. klasses tørt wrap sælges. 1. og 2. slet.

TRÆPILLER BRIKETTER BØGEBRÆNDE SPÅNER

59 46 12 11 • 40 11 94 97

SÆLGES

Max. 80 mm.

4490 Jerslev

0/16

Knust Asfalt

0/32

Velegnet til plads, skov- og markvej. Alt i grus, sten, støbemix, stabilt leveres. BILLIGE slagger til bundsikring BILLIGE slagger til bundsikring.

Halmtransport f.eks. 24 bigballer Per Larsen, Keldernæs

30 53 15 11 • 54 71 13 11

Ole Tietze ApS

Roekontrakt udlejes 48 ton sukker udlejes. Bud modtages på

jki@rodstensgaard.dk eller Tlf. 26 13 34 03

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

TLF. 40 40 35 57

• Wraphø • Vårbyghalm • Frøgræshalm • Frit leveret i hele læs www.oernekildegaard.dk Tlf.: 20785232

GL. JERN & METAL KØBES OG AFHENTES IFLG. AFTALE.

NU 44 ÅR I BRANCHEN

GRØNSTRÆDE PRODUKTHANDEL • TLF. 23 23 50 16

Oprydning/restsalg

Dræningsarbejde ✔ Spuling af kloaker og dræn ✔ TV-inspektion ✔ Jord- og betonarbejde ✔ Nedrivning ✔ Opskæring og køb af jern ✔ Gravning af søer og vandhuller

Alt har interesse. Få et bud.

Maltbygkontrakter 2012 tegnes.

GØDNING SÆLGES

Henvendelse:

OG GRENKLIPNING

★★★★★★★★★★★★★★★

TLF. 22 72 36 83

Tørrede, rensede majs sælges - løst eller i sække.

KORN KØBES

Fliser, belægningssten til halgulve, udenomsarealer m.m. Pris pr. m² kr. 50,00.

Tlf. 21 43 41 27

3 STK.

CONTAINERSTALDE

LOLLAND-FALSTER & SYDSJÆLLAND

12 meter m/lys, vent. og plastspalter, sælges.

H.J. Entreprise

Pris: Kr. 40.000 pr. stk.

v/Henrik Johansen

Tlf. 21 62 67 13

MARKVEJE • PLADSER 0/16 knust asfalt: Kr. 20,00 + kørsel 0/32 knust asfalt: Kr. 20,00 + kørsel Kontakt:

Tlf. 28 45 80 81 • Mail: peo@hcs.dk

TLF. 61 36 57 36

Har du værdier på gården, som andre kan få glæde af?

JERNSKROT

KØB & SALG

Prøv en annonce i Landbrugs-Nyt, - det betaler sig!

LANDBRUGSNYT

KØBES Kontakt:

JERNKÆLLINGEN

jernkaellingen@gmail.com • Ring:

70 70 74 75

TLF. 54 17 73 00 • E-mail: es@landbrugs-nyt.dk

Jern & Metal

DER ER PENGE I GENBRUG

Preben’s Udlejning

Jern afhentes • Afhentning af landbrugsjern Gratis udsætning af container til jernskrot • Opkøb af jern og metaller

Div. gravearbejder udføres med minigraver og Bobcat (minilæsser) f.eks. opbrydning af betongulve o. lign. Flytning af jord, udrensning af stalde samt udlejning af maskiner u/fører. Ring og få et godt tilbud. Desuden udlejes forskellige mindre maskiner.

Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 6.30 - 15.30 • Fredag kl. 6.30 - 12.00 - eller efter aftale

tilbyder:

Tlf. 56 28 50 14 BRÆNDE Askebrænde i 3,0 m v. 50 rm, pr. rm...................kr. 390,Bøgebrænde i 3,0 m v. 50 rm, pr. rm...................kr. 420,Egebrænde i 3,0 m v. 50 rm, pr. rm...................kr. 365,Blandet løvtræ i 3,0 m Bøg iblandet ask, eg og birk v. 50 rm, pr. rm...................kr. 400,-

NIELS SKAANING - TLF. 23 71 28 47 Kommer overalt på Lolland-Falster & Sydsjælland

Træpiller • Træbriketter Brænde • Spåner Åbningstider mandag til fredag kl. 8-16 og lørdag kl. 9-12

Tommy Mikkelsen

SPÅNER

Miljøstrøelse til alle formål

Pris inkl. moms og lev.

Tlf. 54 85 27 07 ell. 25 48 52 07

Opskæring af bl.a. større landbrugsmaskiner / jernkonstruktioner

Egebro

Ringstedvej 48, 4180 Sorø • Telefon 57 80 60 51 Besøg vores hjemmeside www.tmspaaner.dk

Vestsjællands Jernhandel A/S Jorløsevej 33 • Svebølle • Tlf. 59 29 36 16 • www.vsj.dk

Landbrugs-, industri- & autoskrot afhentes hos private og industri eller modtages på vores plads! TILBUD: KR. 2 .100

Containere stilles til rådighed! Skrotbiler modtages og miljøbehandles!

Jern og metalskrot er vores råvare - vi betaler højeste dagspris for den!

i skrotpræmie

,-

for miljøbiler afmeldt efter 1/7 2002.

G.J.-Produkthandel ApS Enghaven 21 - 4281 Gørlev - Tlf. 5885 9894 / 4044 9894 www.gj-produkthandel.dk ISO I 400I miljøcertificeret

Åbningstider: man. - fre. kl. 7.30-16.00, lørdag efter aftale


LANDBRUGSNYT

Side 14

STILLINGER

40 millioner ud af en milliard går til fødevareforskning

FRISK MAND SØGES TIL

SNERYDNING

i Frederikssund-området. Skal være momsregistreret.

Henv.: 20 49 15 39

Polske og tyske håndværkere Alt byggearbejde til lave priser ECS Euroconsulting Service Gmbh iG. Tlf. 0049 1735772709

Kontakt Richard Andersen . Tlf. 40 10 96 41

Alle Folketingets partier står bag fordelingen af en pulje til forskning og innovation på finansloven for 2012. Puljen, på knap en milliard kroner, er fordelt mellem basisforskning på universiteter og sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. 40 millioner er afsat til strategisk fødevareforskning. Fødevarer er et af tre prioriterede områder i en ny aftale om fordeling af forskningsreserven. Afta-

Mangler du arbejdskraft - eller er du jobsøgende..?

len vil kunne øge den danske styrkeposition på fødevareområdet. ”Jeg er meget glad for, at der er så bred politisk enighed om, at fødevarer skal prioriteres højt, når vi skal fokusere på den strategiske forskning. Fødevaresektoren i Danmark har et stort potentiale for videnbaseret vækst, både lokalt og globalt,” siger fødevareminister Mette Gjerskov i forbindelse med offentliggørelsen af den afsatte pulje. Verdens stigende befolkningstal medfører en øget efterspørgsel

29. november 2011 efter fødevarer med større pres på naturressourcerne. Det skærper behovet for produktion af sunde kvalitetsfødevarer og foder med minimale miljøpåvirkninger. Det skal forskningen være med til at finde svarene på. Videre lyder det fra ministeren: ”Jeg har store forhåbninger til, at forskningen kan bidrage med løsninger til en grøn omstilling af fødevaresektoren. Det er en god investering i fremtiden, som kan styrke dansk konkurrenceevne og vækst.” De to øvrige strategiske indsatsområder er miljøteknologi og fremtidens energisystemer, som er tildelt henholdsvis 40 millioner og 120 millioner kroner. En del af disse øvrige midler fra puljen vil også kunne prioriteres til fødevareområdet.

Prøv en annonce i Landbrugs-Nyt! Ring: 54 17 73 00 - og få en snak med annonceafdelingen

MARKARBEJDE SLAMSUGNING & SPULING af kloak og dræn

LUEGAARD MASKINSTATION Nordsjæll and

20 33 05 48 • 47 31 30 69

DRÆNSPULING NU MED - MED LIFTOPHÆNGT DRÆNSPULER.

SØGESOND E

Reparation og opgravning af dræn. Alt gravearbejde tilbydes.

LUNDEGÅRDS MASKINSTATION PRÆSTØ • 20 29 46 27

NYT

NYT

NUSNING K N E ST

Lav dit eget stabilgrus på stedet af murbrokker - tegl - gl. beton m.m. * Etablering af mark- og skovveje * Rundt om bygninger - gyllebeholdere * Etablering af fast bund i haller

Henrik Have’s Maskinstation 55 77 78 91 • 20 22 78 91

I såvel Danske Sukkerroedyrkere som den europæiske organisation af roedyrkere, CIBE, er der fuld enighed om, at EU’s sukkerkvoter bør bevares til mindst 2020. Billedet er fra en pressekonference i CIBE den 14. november 2011, hvor Jørn Dalby - som udover at være formand for Danske Sukkerroedyrkere også er præsident for de europæiske dyrkere - ses i midten.

EU vil fjerne sukkerkvoter og mindsteprisen på sukkerroer Af Jørn Dalby, formand for Danske Sukkerroedyrkere. EU-Kommissionen har i sit forslag til EU’s fremtidige landbrugspolitik lagt op til, at sukkerkvoter og mindsteprisen på sukkerroer ophører fra 2015. Med en fjernelse af kvoterne åbnes også for en flytning af sukkerproduktionen mellem medlemslandene. I Danske Sukkerroedyrkere mener vi, at der er brug for en længere omstillingsperiode forud for en fjernelse af sukkerkvoterne. EU’s sukkerordning har ved den seneste ændring gennemgået en omfattende reform, som først er færdiggennemført i 2009. Det har medført prisfald på 40 procent på sukkerroer og cirka 30 procent på sukker og ført til stop eller reduktion i sukkerproduktionen i mange

lande og områder af EU samt lukning af 1/3 af sukkerfabrikkerne. En fjernelse af kvoterne i 2015 vil medføre produktions- og pris-ustabilitet på EU’s marked og et generelt fald i priserne til under den nuværende referencepris på sukker. EU’s egen analyse viser også, at prisen på sukkerroer vil falde til under den nuværende EU-mindstepris. Desuden må en fjernelse af sukkerkvoterne forventes at føre til en omfordeling af sukkerproduktionen mellem medlemslandene og en koncentration af produktionen på et mindre område i EU. Heri ligger en potentiel risiko for sukkerproduktionen i Danmark, primært som følge af et højere omkostningsniveau her i landet, hvilket senest er understreget ved regeringens plan om at forhøje den såkaldte NOx-afgift.

Vi finder således, at der er behov for en længere omstillingsperiode før en eventuel udfasning af sukkerkvoterne, hvor vi i omstillingsperioden samtidig bevarer EU’s mindstepris på sukkerroer. I den europæiske organisation af roedyrkere, CIBE, har vi ligeledes fuld enighed om, at kvoterne bør bevares. Dette kom senest til udtryk i forbindelse med Ministerrådsmødet i Bruxelles den 14. november 201, hvor CIBE på et efterfølgende møde med den polske landbrugsminister og formand for Rådet, Marek Sawicki, kunne fremføre den fælles holdning om en fortsættelse af sukkerkvoterne til minimum 2020. Marek Sawicki oplyste under mødet, at Polen deler CIBE’s synspunkter, hvilket også er tilfældet med flere andre af medlemslandene.


LANDBRUGSNYT

29. november 2011

Pensionsopsparinger Af økonomikonsulent Claus Clausen, Gefion. Så nærmer vi os afslutningen af endnu et år. 2011 har på mange måder været et specielt år. Året begyndte med en lang og streng vinter, der var rigtig hård ved vinterafgrøderne, efterfulgt af et nogenlunde normalt forår, som derefter blev efterfulgt af en helt ekstrem våd høst- og efterårssæson, for nu tilsyneladende at blive efterfulgt af den tørreste november måned i mands minde. Noget er dog uforanderligt i 2011 - og det er pensionsopsparingsmulighederne. Der kan fortsat fratrækkes: 1. 46.000 kroner i kapitalpension. Beløbet på 46.000 kroner er omfattet af såvel egne indskud på en kapitalpension, som eventuel arbejdsgiverbetalt kapitalpension. Hvis man ved et uheld kommer til at indskyde over 46.000 kroner på kapitalpensionsordninger, kan man dog efterfølgende reparere dette, så man ikke bliver dobbeltbeskattet af det for meget indskudte beløb på en kapitalpensionsordning. 2. 100.000 kroner i ratepension/ ophørende livrente Beløbet på 100.000 kroner er omfattet af såvel egne indskud på en ratepensionsordning/ophørende livrente, som eventuel arbejdsgiverbetalt ratepension/ophørende livrente. Hvis man ved et uheld kommer til at indskyde over 100.000 kroner på ratepensionsordninger/ ophørende livrente kan man dog efterfølgende reparere dette, så man ikke bliver dobbeltbeskattet af det for meget indskudte beløb på en ratepensionsordning/ophørende livrente. Der gælder en samlet 100.000 kroner grænse for ratepensionsordninger og ophørende livrenter. 3. 30 procent af erhvervsoverskuddet på en 30 procents ordning. Erhvervsoverskuddet defineres som resultatet af den selvstændige virksomhed efter afskrivninger, MEN før renterne. Hvis man kommer til at indskyde mere end 30 procent af erhvervsoverskuddet på en 30 procents ordning, kan man efterfølgende reparere dette, så man ikke bliver dobbeltbeskattet af det for meget indskudte beløb på 30 procent ordningen. 30 procent ordningen skal enten være en ophørende livrente eller en ratepensionsordning. 100.000 kroners grænsen for egne indskud på den almindelige ratepension under punkt 2 og 30

procent af erhvervsoverskuddet kan/må ikke lægges sammen. 30 proent ordningen bliver derimod ikke begrænset af arbejdsgiverbetalt ratepension/ophørende livrente. En arbejdsgiver kan således indskydes indtil 100.000 kroner på en arbejdsgiverbetalt ordning samtidig med at man selv indskyder og fratrækker 30 procent af erhvervsoverskuddet på en 30 procents ordning. Hvis erhvervsoverskuddet berettiger til et fradrag på for eksempel 120.000 kroner er det det maksi-

male beløb man selv (eget indskud) kan fratrækkes i ratepension/ophørende livrente. Hvis erhvervsoverskuddet kun berettiger til et fradrag på for eksempel 75.000 kroner kan man dog selv (eget indskud) fratrækkes indtil 100.000 kroner. 4. Ubegrænset på en livsvarig livrente. For at få et fradrag på over 46.000 kroner pr. år (opfyldningsgrænsen) skal der dog indgås en bindende kontrakt hvor man hvert år forplig-

Side 15

ter sig til at indskyde det aftalte beløb (for eksempel 150.000 kroner pr. år.) Alternativt kan der foretages et engangsindskud på for eksempel 1.500.000 kroner hvor fradraget deles ud over 10 år med 150.000 kroner pr. år. Indskuddet, eller den skriftlige aftale om indskud, på de forskellige pensionsordninger skal være foretaget/foreligge inden udgangen af 2011 for at give fradrag i 2011. Da det administrativt er lidt bøvlet at skulle reparere på for meget betalte pensionsordninger, er det en god ide at dobbelttjekke om man nu ikke overstiger grænserne på henholdsvis 46.000 kr. for kapitalpensionen,

100.000 kr. for ratepensionen og den ophørende livrente, 30 procent af erhvervsoverskuddet. Fortsætter den pensionsmæssige uforanderlighed så i 2012? - formentlig ikke. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne ser det ud til at det maksimale fradrag til ratepensionsordninger/ophørende livrenter bliver 55.000 kroner pr. år. Så hvis man har 100.000 kroner der brænder i lommen for at blive indsat på en ratepensionsordning/ ophørende livrente, er det nok en god ide at gøre det inden den 31/12 2011, da indskudsgrænsen formentlig kun vil være 55.000 kroner i 2012.

MEDDELELSER GÅRDEJER FAUSHOLM OG HUSTRU’S MINDELEGAT

Kvægets Dag 2011 Torsdag d. 8. december 2011, kl. 9.45 - 14.30 Landboforeningen Gefion, Fulbyvej 15, Sorø • • • • •

DMS – det nye styringsredskab til kvægbrugerne Årets græs- og majshøst v. Jesper Hagelund Præmiering af højest ydende ko pr. race Sådan gør jeg på min bedrift v. mælkeproducent Morten Hansen, Vendsyssel Benchmarking – Hvor sætter jeg ind for at forbedre mit resultat 2012?

Pris kr. 175,- + moms pr. person for forplejningen. Deltagere med CHR-nr. har stemmeret. Tilmelding senest mandag d. 5. december 2011 på tlf. 5786 5000 eller www.gefion.dk, hvor du også kan se det fuldstændige program.

Legatportioner kan søges fra ovennævnte legat. Legatets formål er at yde tilskud til fordel for unge landmænd og -pigers uddannelse og rejser, f.eks. skoleophold, studierejser m.m. i forbindelse med en landbrugsrelateret uddannelse. Personkredsen, der kan komme i betragtning, skal have tilknytning til egnen omkring Tureby og Køge. Området afgrænses af legatbestyrelsen, jfr. legatets vedtægter. Legatportioner uddeles næste gang i foråret 2012 og ansøgningsfristen er fastsat til den 1. februar 2012. Ansøgning med fornøden dokumentation skal inden nævnte frist være fremsendt til

Advokat Steen Jørgensen ”ADVOKATHUSET” Søndre Allé 21B, 4600 Køge

Landboforeningen Gefion har 4000 medlemmer, fortrinsvis på Sjælland. Vi arbejder for at skabe viden, værdi og vækst for landbruget. Vi udbyder uvildige rådgivnings- og serviceydelser på et højt fagligt niveau inden for Driftsøkonomi, Skat & Regnskab, Miljø, Økologi, Planteavl, Kvæg, Svin, Landdistrikt, Byggeri, Ejendom og Jura. Gefion er partner i Dansk Landbrugsrådgivning.

Telefon 5786 5000 • www.gefion.dk

SUNDHEDSRÅDGIVNING I KVÆGBESÆTNINGER LVK kvægdyrlægerne inviterer til et spændende efterårsmøde for alle interesserede kvægproducenter på Sjælland og Lolland-Falster Kvægproducenter står overfor store udfordringer med at få bedriften optimeret og trimmet til fremtiden. LVK’s 17 kvægdyrlæger rådgiver og bistår dagligt kvægproducenter over hele landet med nyeste viden. Vi vil gerne være din partner i et forpligtende samarbejde om at udvikle din bedrift, til at være en af dem, der skal være her i fremtiden.

Alle interesserede inviteres til efterårsmøde: Onsdag den 30. november 2011, kl. 19.30 - 22.00 i Herlufmaglehallen, Ravnsbjergvej 1, 4160 Herlufmagle Program: - Dyrlægens rolle i fremtidens kvægbrug. - Sidste nyt om Mycoplasma og Kronisk Botulisme. - Fokuspunkter til 11.000 kg mælk i din besætning i løbet af 2 år. Tilmelding senest den 25. nov. 2011 til Thor Juul Thorsen på tlf. 21 71 52 85 eller Hovedkontoret på tlf. 98 52 00 44

Sund Fornuft

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Jordfordelingen Tuse-Mårsø Der foreligger nu et planudkast i jordfordelingssagen. Med henblik på godkendelse og afsigelse af foreløbig jordfordelingskendelse vil planudkastet blive forelagt for lodsejere og jordbrugskommissionen på et offentligt møde: Mandag den 12. december 2011 kl. 14.00 på Hagested forsamlingshus, Præstebrovej 2, Hagested, 4300 Holbæk Interesserede indbydes hermed til at deltage i mødet, der afholdes iht. lov nr. 535 af 24. juni 2005. Til orientering skal det oplyses, at det ikke er nødvendigt for planens godkendelse og afsigelse af kendelse, at lodsejerne kommer til mødet.

Naturstøttekontoret Pionér Allé 9, 6270 Tønder tlf. 3395 8000. Fax. 7472 1980

fvm.dk


LANDBRUGSNYT

Side 16

Julen nærmer sig Indleveringsfrister for annoncer omkring jul og nytår: LANDBRUGS-NYT UGE 49 UDKOMMER 6. DECEMBER 2011 Tekstside/korrekturannoncer.......tirsdag 29. november kl. 9.00 Større rubrikannoncer ..................tirsdag 29. november kl. 12.00 Små rubrikannoncer.....................tirsdag 29. november kl. 16.00

LANDBRUGS-NYT UGE 50 UDKOMMER 13. DECEMBER 2011 Tekstside/korrekturannoncer .......mandag 5. december kl. 12.00 Større rubrikannoncer ....................tirsdag 6. december kl. 12.00 Små rubrikannoncer.......................tirsdag 6. december kl. 16.00

29. november 2011

Plej naturen og vildtet - måned for måned Ny kalender vil give natur- og vildtpleje et boost med gode råd til en systematisk indsats gennem hele 2012 - lige til at hænge op på væggen. Interessen for at give naturen og vildtet en hjælpende hånd er i stadig vækst. Og nu får landmænd, jægere, ejere af skovejendomme, miljøeksperter og alle andre med ”aktier” i det danske landskab et meget synligt redskab til at komme videre med indsatsen. Det drejer sig om Natur- og vildtplejekalenderen 2012, som måned for måned fortæller, hvad der aktuelt kan gøres for at øge naturindholdet på en ejendom. Kalenderens korte og letlæste tekster giver - sammen med en lang række fotos - inspiration og konkrete anvisninger til forbedre levevilkårene for en række vildtarter på mark og i skov.

Natur- og vildtplejekalenderen 2012 har blandt andet forslag til forbedringer af de markrugende fugles vilkår.

Derudover kan kalenderen nydes som et smukt billedværk med en række unikke fotooptagelser af dyr, planter og landskabstyper fra den danske natur. Natur- og vildtplejekalenderen 2012 er udgivet i et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, HedeDanmark a/s og Landbrugsforlaget. Se mere på landbrugsforlaget.dk

Millioner til miljøteknologi i landbruget

VE AF SIDSTE UDGA 2011 NYT LANDBRUGS-

LANDBRUGS-NYT UGE 51 UDKOMMER 19. DECEMBER 2011 Tekstside/korrekturannoncer .....mandag 12. december kl. 9.00 Større rubrikannoncer.................mandag 12. december kl. 10.00 Små rubrikannoncer ...................mandag 12. december kl. 16.00

LANDBRUGS-NYT UDKOMMER IKKE MELLEM JUL OG NYTÅR FØRSTE UDGA LANDBRUGS- VE AF NYT 2012

LANDBRUGS-NYT UGE 1 UDKOMMER 3. JANUAR 2012 Tekstside/korrekturannoncer ......onsdag 21. december kl. 9.00 Større rubrikannoncer..................onsdag 21. december kl. 10.00 Små rubrikannoncer ....................onsdag 21. december kl. 12.00

Teknik, der fjerner stanken, rydder op i stalden eller sparer på energien. Den slags opfindelser sætter regeringen nu yderligere 210 millioner kroner af til at støtte. Initiativer der kan gøre landbrug og fødevareproduktion grønnere og mere effektiv, og samtidig konkurrencedygtig i udlandet. Pengene kommer fra en omprioritering af landdistriktsmidlerne fra EU’s støtteprogram og 70 millioner kroner bliver afsat allerede her i 2011. De resterende 140 millioner kroner bliver afsat over de kommende to år. Danmark skal være førende inden for grøn teknologi, og formålet er at sikre en renere natur, et godt vandmiljø og en reduceret klimabelastning. ”Ideerne bobler, og ordningen kan slet ikke følge med de mange kreative initiativer. Derfor har jeg tilført flere penge med det samme. Det håber jeg, er med til at bringe ny optimisme og vækst til landmænd og miljøteknologiske virksomheder,” siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Den tidligere regering afsatte i Grøn Vækst planen 145 millioner kroner årligt i tre år til miljøfor-bedrende teknologi. Med den nye regerings forhøjelse på 70 millioner kroner årligt i tre år bliver der altså samlet afsat 645 millioner kroner til grønne initiativer i landbrugserhvervene frem til 2014. ”Vi mener det altså alvorligt, når vi siger, at der skal gang i den grønne omstilling - og vi sætter hermed en stor portion penge bag ordene. Landbruget skal blive mere bæredygtigt og netop teknologiske løsninger kan være med til at gøre erhvervet effektivt, rentabelt og sikre arbejdspladser uden at belaste naturen,” siger fødevareminister Mette Gjerskov. Miljøteknologi-puljen blev aftalt under Grøn Vækst og har haft stor søgning. Der blev således søgt for cirka 450 millioner kroner til ordningen i 2010 og for knap 270 millioner i 2011. Der bliver givet tilskud til 40 procent af udgifterne til investeringer i grønne teknologier.

Fakta om miljøteknologiordningen:

KONTAKT ANNONCEAFDELINGEN

LANDBRUGS-NYT TLF. 54 17 73 00 E-MAIL: es@landbrugs-nyt.dk • FAX 54 17 73 43 www.landbrugs-nyt.dk

Formålet er at reducere miljø- og klimabelastningen fra den primære jordbrugsproduktion gennem reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktionen. Reduktion af pesticidanvendelsen, energiforbrug, foder- og vandspild osv.

Eksempler på ansøgninger om støtte til miljøteknologi: • Robotskrabere i kvægstald. • Luftrenseanlæg og et nyt ventilationsanlæg i svinestald. • Sensorbaseret sprøjte, der reducerer forbruget af sprøjtegift op til 80 procent. • Isoleringsgardiner til gartnerier og væksthuse til reduktion af energiforbrug. • Gylle som genanvendelse til energi.


LANDBRUGSNYT

29. november 2011

MØDE KALENDER TIRSDAG 29. NOVEMBER

FREDAG 2. DECEMBER

Kl. 11.00 - 14.00: 4H Øst: Madlavning. Horbelev Landbycenter. Eriksdalsvej 29, 4871 Horbelev.

Kl. 11.00 - 18.00: Holbæk Maskincenter A/S: Åbent hus. Spånnebæk 1, Holbæk.

Kl. 15.30: Agrovi: Svinefagligt fyraftensmøde. Sted: Overdrevskroen, Roskildevej 513, Ringsted.

Kl. 13.00: Gefion - Seniorklubben Jyderup: Julefrokost. Sted: Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, Mørkøv. Se annoncen i Landbrugs-Nyt.

Kl. 16.00 - 18.00: Fødevareplatform Region Sjælland og Vækstforum Sjælland (Grønt Center, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Gefion, Økologisk Landsforening og Økologisk Rådgivning): Økologisk fyraftensmøde. Er økologi noget for dig og din bedrift/produktion? Sted: Gefion, Fulbyvej 15, Sorø. Kl. 18.30: Landbrugsskolen Sjælland: Informationsmøde - dit østdanske valg til din lederuddannelse. Landbrugsskolen Sjælland, Finderupvej 8, Høng. Sydøstsjællands Landboforening - Senior og Kultur: Teaterbustur til Annie på Det Ny Teater.

ONSDAG 30. NOVEMBER Kl. 10.00 - 16.00: Andelslandsbyen Nyvang: Julemarked. Oldvejen 25, Holbæk.

Kl. 13.00: Videncentret for Landbrug: Reception i anledning af landskonsulent Niels Blochs 25 års jubilæum. Sted: Agro Food Park 15, Skejby, Aarhus.

Side 17

BRUGTE MASKINER HAR DU EN...

TRAKTORER & PLOVE

Mejetærsker eller Traktor eller andre maskiner i overskud? Ring og få en god pris!

ALM. OG VENDEPLOVE KØBES TIL EKSPORT VI GIVER DEN BEDSTE PRIS!

TLF. 20 26 11 18

TLF. 20 13 31 47

KØBES TIL EKSPORT/OPHUG

MEJETÆRSKERE

KØBES

* Traktorer * Mejetærskere * Rendegravere * Toppriser og afregning ved fakturamodtagelse.

TLF. 54 44 19 63 MOBIL 24 48 99 63

Kontakt:

40 14 94 15

LØRDAG 3. DECEMBER Kl. 8.30 - 15.00: Østdansk LandbrugsRådgivning: Sprøjteopdateringskursus. Landbocentret, Center Allé 6, Rønnede. Kl. 10.00 - 16.00: Andelslandsbyen Nyvang: Julemarked. Oldvejen 25, Holbæk. Kl. 20.00: Danseforeningen af 1977: Danseaften. Musik: PetMic’s. Ringsted Hallen, Tværallé 8, Ringsted.

SØNDAG 4. DECEMBER Kl. 10.00 - 16.00: Andelslandsbyen Nyvang: Julemarked. Oldvejen 25, Holbæk.

SÆLGES BILLIGT GLASFIBERSILOER FLEX OG FAST SNEGL TIL LAVE PRISER

PF SILO • TLF. 65 37 18 30 • MOB. 20 44 35 94

www.love-traktorservice.dk

TØR DU UNDLADE…?

Kl. 16.00 - 18.00: Fødevareplatform Region Sjælland og Vækstforum Sjælland (Grønt Center, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Gefion, Økologisk Landsforening og Økologisk Rådgivning): Økologisk fyraftensmøde. Er økologi noget for dig og din bedrift/produktion? Sted: Grønt Center, Maribovej 9, Holeby.

TIRSDAG 6. DECEMBER

Kl. 16.00 - 18.00: Østdansk LandbrugsRådgivning: Temamøde om piledyrkning. Landbocentret, Center Allé 6, Rønnede.

Kl. 19.30: Holbæk-Odsherreds LandboUngdom og Vestsjællands LandboUngdom: Besøg på Snertinge Biogas. Sted: Kirkemosevej 17, Føllenslev.

Kl. 18.10: Roskildeegnens LandboUngdom: Besøg i DR-byen. Sted: Receptionen, DR-byen, Emil Holms kanal 20, København C. Samkørsel fra Landbrugsskolen Sjælland, afd. Lyngby, kl. 17.20.

ONSDAG 7. DECEMBER

Har du hverken behov for at købe eller sælge, så kik alligevel rundt på vores hjemmeside www.love-traktorservice.dk og oplev et mindre virksomhedsbesøg, med mange fotos. Se hvem vi er - og hvad vi ellers kan tilbyde.

Kl. 9.30: DLF-Trifolium: Avlermøde kreds 04. Fladsåhallen, Mogenstrup.

Du har som altid mulighed for at ringe til os, for at høre om vi har den maskine på salgslisten, du søger.

Kl. 19.00: Gefion - Seniorklubben Roskilde: Julemøde. Sognepræst Per Vibeskov viser lysbilleder fra en tur til Skotland. Lyngby Landbrugsskole, Ledreborg Allé 50, Roskilde. Se annoncen i Landbrugs-Nyt. Kl. 19.00: Plantning og Landskab, Region Øst: Informationsmøde. Sted: Hagested Forsamlingshus, Præstebrovej 2, Hagested, Holbæk. Kl. 19.30 - 22.00: LVK kvægdyrlægerne: Efterårsmøde. Sundhedsrådgivning i kvægbesætninger. Sted: Herlufmaglehallen, Ravnsbjergvej 1, Herlufmagle. Se annoncen i Landbrugs-Nyt. Kl. 19.30: Midt- og Sydvestsjællands LandboUngdom: Besøg hos HC Venslev. Sted: HC Vej 8, Venslev, Skibby.

TORSDAG 1. DECEMBER Kl. 9.00 - 16.00: Østlige Øers Maskinrådgivning, Gefion bygge- og svinerådgivning samt firmaerne Dancorn, Bin og Almas: Kornets Dag. Kursusdag med fokus på kornopvaring. Sted: Fulbyvej 6, Sorø.

Kl. 13.00: Landøkonomisk Selskab: Ordinær generalforsamling. Sted: Restaurant Gulerodshuset, Ringstedgade 528, Næstved.

Kl. 15.00: Landbrugets Seniorklub Sydhavsøerne: Rejseorienteringsmøde om sommerens tur til Rumænien v/Schreiber Tours. Sted: Agrovej 1, Nykøbing F. Kl. 16.00 - 19.00: Østdansk LandbrugsRådgivning og CELF-jordbrug: Gødningsregnskab. Fyraftenkursus målrettet deltids-/fritidslandmænd. Sted: Landbocentret, Center Allé, Rønnede. Kl. 19.30: Roskildeegnens LandboUngdom: Julebagningsaften. Sted: Kirke Såby skole. Samkørsel fra Landbrugsskolen Sjælland, afd. Lyngby, kl. 19.00.

TORSDAG 8. DECEMBER Kl. 9.30: DLF-Trifolium: Avlermøde kreds 06. Hotel Præstekilde, Møn. Kl. 9.45 - 14.30: Gefions Kvægrådgivning: Kvægets Dag. Optimering af din mælkeproduktion 2012. Sted: Gefion, Fulbyvej 15, Sorø. Se annoncen i Landbrugs-Nyt. Kl. 10.00 - 13.00: Videncentret for Landbrug: Sikkerhed i landbruget. Tybjerggård, Tybjergvej 20, Herludmagle.

Kl. 10.00 - 16.00: Andelslandsbyen Nyvang: Julemarked. Oldvejen 25, Holbæk.

Kl. 13.30 - 15.30: Frederiksborg Amts Landbosenior: Julehygge. Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, Alsønderup.

Kl. 13.00: Gefion - Seniorklubben Borup: Julemøde. Sted: Møllelundsgården/Sognegården, Bygaden 72, Borup. Se annoncen i Landbrugs-Nyt.

Kl. 16.00 - 19.30: HC Handelscenter, Venslev A/S: Planteavlsaften med information og årets høst og hvad der tilbydes til kommende dyrkningssæson. Sted: HC Vej 8, Skibby.

Oplysningerne i Landbrugs-Nyt’s mødekalender bringes uden ansvar for eventuelle fejl. Bemærk: Der kan være tilmelding til møderne.

Tør du tage chancen og undlade at tjekke vores hjemmeside www.love-traktorservice.dk for de mange forskellige maskiner og traktorer vi har til salg, inden du beslutter dig for et køb? Hvis du har alt i materiel og mere til, bør du også kikke på hjemmesiden www.love-traktorservice.dk og se hvordan vi finder en køber til dine overskudsmaskiner, der står og fylder op i maskinhuset.

Her et lille udsnit af de maskiner vi har til salg Se de andre 400 emner vi har til salg på vores hjemmeside Case CVX 170 4WD, 1185 timer.......................................................... Deutz Agrotron 180.7 med front p.t.o., 790 timer............................. Valtra 8150 4WD, 3412 timer............................................................... IH 684, årg 1981, 5750 timer, 69 hk .................................................... IH 844XL, 6538 timer, 80 hk, renoveret motor .................................. IH 844XL med MTT lift ......................................................................... David Brown 996 med MTT lift ........................................................... Zetor 12011 2WD .................................................................................. New Holland TX68, 20 fods................................................................. JF 165LT PC Sprinter rundballepresser............................................ Claas Markant småballepresser......................................................... Gummiged Michigan 75B 14 tons, 6200 timer ................................. Gaffeltrucks Climax 80 volt ................................................................ Nibbi MAK 5 fejemaskine.................................................................... Kverneland ES 95 Variabel vendeplov .............................................. Rabe Avant V75 40 16” 4 furet vendeplov......................................... Kuhn Vari Master 151 6 furet vendeplov ........................................... Saphir 3/80 3 tands grubber, som ny ................................................ Duks gummibånds transportør 4 meter............................................ Solus 3000 liter slamsuger ................................................................. Gyllevogn JOS 15000 liter, 12-16 meter bom ................................... Tim 7,5 tons bagtipvogn, som ny ...................................................... Vicon høj/lavtip vogn........................................................................... Agerslæbe 4 meter, Doublet Record ................................................. Väderstad RX Rollex 620 tromle, som ny ......................................... Græsklipper, Stenballe GMR BM 1800P............................................

Du har som altid, mulighed for at ringe til os, for at høre om vi har den maskine på salgslisten, du søger.

På gensyn på hjemmesiden Venlig hilsen Niels Arne Andersen

LØVE TRAKTORSERVICE A/S 58 86 92 48 • 30 24 25 20


LANDBRUGSNYT

Side 18

29. november 2011

BRUGTE MASKINER NEW HOLLAND TM-190

MEJETÆRSKERE KĂ˜BES

SÅMASKINER & SÅSÆT

Claas Lexion, MĂŠga og Dominator. Andet har ogsĂĽ interesse.

KĂ˜BES TIL EKSPORT

ürg. 2006, m/frontlift. Som ny, kun kørt 1.000 timer. SÌlges

VI GIVER DEN BEDSTE PRIS!

Kr. 375.000,-

RING: 20 26 11 18

TLF. 20 13 31 47

TLF. 21 43 41 27

58 85 42 34 • 26 17 42 34

TRAKTOR KĂ˜BES - EVT. DEFEKT

WWW.USIMPORT.DK

TIM ROEOPTAGER SÆLGES

2,5 - 3 mtr.

FORD KĂ˜BES

Ford 5000/7000/5600/6600/7600/ 6700/7700 og andre Ford-modeller.

KVALITETS BATTERIER - 2 ÅRS GARANTI Alle typer lagerføres.

Defekte dele og motorer til Ford traktorer.

FRIT LEVERET

KĂ˜BES KONTANT

Olie - fedt m.m.

86 98 90 54

Afhentning af gammelt jern ifølge aftale. MejetÌrskere Landbrugsmaskiner m.m.

Tlf. 57 64 04 00 Bil 40 64 04 00

40 14 94 15

WWW.BATTERIDEPOTET.DK

ANNONCER RING: 54 17 73 00

BAKKEGÅRD’s FORMIDLING

SÆLGES/BYTTES John Deere 7810 TLS 4WD, 5300 t., ürg, 03, frontlift, Auto Power, 95% dÌk, pÌn.....365.000,John Deere 6900 4WD, 40 km gearkasse, 40% dÌk, lidt rust, kører godt ....................125.000,John Deere 3040 2WD, SG2 førerhus, ca. 4500 timer, 90% dÌk, meget velholdt..........65.000,Ford 8240 SLE, ürg. 1997, 90% dÌk.................................................................................99.000,IH 484 m/Sekura hus, gode dÌk, 3500 timer, pÌn traktor ...............................................30.000,JCB teleskoplÌsser 535-95, ca. 6500 timer, ürg. 2002...................................................145.000,Marsk Stig combiharve, 4 mtr., let model..........................................................................10.000,Fødesilo, 10m3 m/bündbredde, 80 cm, m/medbringer, hydr. trÌk ..................................40.000,Spearhead 730 Multicut, ürg. 2009..................................................................................165.000,Michelin Terra hjul 1050/32................................................................................................45.000,2 stk. Egebjerg ballevogne type 0...................................................................Samlet pris 7.000,Grise-/kreaturvogn m/hÌve-sÌnke bund ..........................................................................10.000,Diverse gummibünd og blÌsere. Nissan King Cab - Navara 4WD, ürg. 2005, 105.000 km...................................momsfri 95.000,-

MF 3080, 2WD, 6600 timer, ürg. 90, pÌn.62.000 Ford 3610, m/lÌsser, gode dÌk, pÌn .......34.000 Volvo 400 ...................................................13.000 Deutz 7006, velkørende ...............................9.500 Veto lÌsser m/beslag til Ford 5000 .............4.500 Containerhejs wire fra lastbil........................8.000 JCB 3CX, 3500 timer, 4-i-Ên-skovl ..........162.000 Valpadana 160 m/kost .................................4.500 Kongskilde HVL 55 blÌser, som ny.............5.000 Lille tipvogn 5 tons.......................................4.000 80 stk. pansertoppe...................................à 55,00

VI MANGLER PLOVE, URSUS OG MF TRAKTORER SAMT MEJETÆRSKERE Ring nür du skal købe. Ring nür du skal sÌlge. Steffen Storm

NYERE JOHN DEERE TRAKTORER KĂ˜BES

TLF. 40 15 85 60 •

Knud Christensen • Tlf. 40 61 49 91 SVARER AFTEN - LĂ˜RDAG - SĂ˜NDAG

KlokkergĂĽrdsvej 1 - 4684 HolmegĂĽrd

TLF. 55 38 65 33/20 40 25 01

V/ HĂ…RLEV

Stor interesse for Scan-Agro rÌkkerenser Af Finn Søndergaard, salgs- og marketingchef, Scan-Agro. Den danske importør af Gaspardo, Scan-Agro i Hadsund, har oplevet stigende interesse for rÌkkerensning af blandt andet majs. Stigende priser pü plantebeskyttelsesmidler har givet skubbet til udviklingen og muligheden for at søge tilskud til investeringen har naturligvis ogsü püvirket interessen. Gaspardo er en af Europas førende producenter af enkornssümaskiner og rÌkkerensere, og har dermed ekspertisen og erfaringen til udvikling af stÌrke produkter. De seneste ür har der vÌret stor fokus pü at udlÌgge grÌsfrø mellem majsrÌkker og Scan-Agro har leveret mange rensere pübygget en luftspreder til formület.

Scan-Agro har mulighed for at levere rÌkkerensere med styring, sü renseren automatisk følger rÌkken prÌcist. Der er valg mellem kamera-styring eller GPS baseret styring. De to styringsformer har hver deres fordele. GPS styring forudsÌtter at afgrøden ogsü er süet med GPS. Scan-Agro tilbyder ogsü bündsprøjteudstyr til rÌkkerensere eller bündsprøjter alene, büde skÌrmede og u-skÌrmede løsninger. Bündsprøjteudstyret er opbygget af komponenter �fra hylderne,� det vil sige fronttanke, pumper og armaturdele som indgür i Scan-Agro’s produktion af udstyr til flydende gødning og marksprøjter. Der er süledes viden og sikkerhed i reservedelsforsyningen bagved.

BRUGTE MASKINER

Scantruck har Nordens største udvalg af brugte maskiner... J I Justesen 2961 9771 - K. Ilsøe 4017 3540 - C N Larsen 3065 2207

Hyundai HL740-7, ĂĽrg. 2005, 5847t Intern nr. 63395

JCB 4CX, ĂĽrg. 2007, 2541t Intern nr. 63397

Schaeff 550TS, ĂĽrg. 1999, 3321t, Intern nr. 63875

Manitou MLT735-120 LSU PS, ĂĽrg. 2006, 4300t, intern nr. 63335

Manitou MLT940-120 LSU, ĂĽrg. 2005, 4291t, intern nr. 62730

Komatsu PC20MR, ĂĽrg. 2006, 3300t Intern nr. 63506

Scantruck har netop indviet sit nye 5600m2 store brugtcenter i Skive med stor succes. Scantruck har altid ca 300 maskiner pü lager og Danmarks største udvalg af brugte teleskoplÌssere, entreprenørmaskiner, rendegravere, minilÌssere, gaffeltrucks, personlifte og andet beslÌgtet materiel.

Hos scantruck er god service en selvfølge...

2 4-7 døgnvagt Udenfor

Se mere pĂĽ www.scantruck.dk

normal

ĂĽbningstid

96 147 147

• Garanteret hjÌlp inden 2 timer ved nedbrud • Reparation af lifte, teleskoplÌssere og entreprenørmateriel • Veluddannede servicemontører • LandsdÌkkende service med 38 biler • Vagttelefon udenfor übningstid

BRUGTE TRAKTORER MF 5445-4, 95-HK, Step-Nose ....... 2007 MF 2430GE-4, 66-HK, Frontlift ....... 2006 MF 5465-4, 120-HK ........................ 2006 Valtra A95-2, 100-HK ..................... 2006 MF 6475-4, 135-HK ........................ 2003 MF 4370-4, 110-HK, 1175 Timer .... 2003 MF 8270-4, 240-HK, Powershift ..... 2001 NH TM-135-% %-hk ............. 2000 MF 4270-4, 110-HK, PS 24/24 ....... 1999 MF 4255-4. 100-HK, sneblad 2,4m ... 1997 MF 8130-4, 155-HK, Dynashift ....... 1995 MF 3095-4, 110-HK ........................ 1991 IH-484-2, 50-HK FrontlĂŚsser ......... 1988 Fiat 90-90-2, 90-HK ........................ 1986 IH-685XL-2, 70-HK Frontlift ............ 1982 IH-844S-2, 82-HK ........................... 1979 BRUGTE INDUSTRI MASKINER Fermec 960-4 Rendegraver ........... 2002 Komatsu WB97-4 Rendegraver .... 2002 HWH Hydr. Fejemaskine 2,2m ...... 1998 Giant 451T minilĂŚsser ................... 2005 New Holland W60 )'(.... 2007 New Holland E-9 Minigraver ......... 2007 Carrao 3800-%%'( ....... 1996 Wacker RD11 Vibrations-Tromle........ 2006 Auger PĂŚlebor til minilĂŚsser........ 8.000 BRUGTE STORSTOR-BALLEPRESSERE MF 185-II minibigpresser ................ 2005 Hesston 4900 Bigballe/vogn .......... 2004

BRUGTE MEJETÆRSKERE MF 7282 mejetÌrsker 30 Fod PF Auto-Level maskine, m/udstyr ........ 2009

  MF 5430-4 Dyna4 .........................90-HK MF 5455-4 Dyna4 FrontlĂŚsser...112-HK MF 8690-4 Dyna-VT Frontlift ......370-HK Fendt 415-4 Vario/TMS Frontlift ....155-HK Fendt 724-4 Vario ......................240-HK Fendt 828-4 Vario/TMS Frontlift ....280-HK DIVERSE MASKINER Kuhn Disk-Harve 6,0m, 2010 .........198.000 Dalbo Tallerken-Harve 6,0m ..... 138.000 Kuhn Demo 5-furet-vendeplov ...... 175.400 Kuhn ny RotorRive, bogie, 4,1m ..... 45.100 Kuhn Rotorharve-sĂĽsĂŚt 4,0m ......... 98.800 Kuhn Tandrotorharve 3,0m............. 49.800 Kuhn 7-furet Vari-Manager, 2006 .. 178.000 Kuhn 7-furet Vari-Timer, 2007 ...... 160.000 MF/Agrolux 5-furet vendeplov ........ 75.000 Ă˜verum 4-furet Vari-Flex 12--,+ ..... 79.800 Kverneland 4-*)('&%$'#"'! $%+ .. 44.000 Kverneland Slagleklipper 4,7m...... 59.800 Vibro-Flex ,,%&"%*)('$#'( . 24.800 Heva Venta Luft-sĂĽsĂŚt 4,0m ......... 98.800 Nordsten NS1030 frøsĂĽkasse 3m .. 27.800 Nordsten % #'% ....... 6.800 Väderstad Rapid F 6,0m, 2001 ...... 88.000 Rau/Vicon ,,% &(%-%!( &' .. 69.800 Claas Høvender 5,2m ................ 24.800

Husk vi har Ă…bent Hus i HolbĂŚk Fredag den 2. december Fra kl 11.00 til 18.00

KatkjÌrvej 5, DK-7800 Skive • Metalgangen 1-3, DK-2690 Karlslunde info@scantruck.dk, www.scantruck.dk • Kontakt os pü tlf.: +45 96 147 147

P K Ilsøe 2961 9770 - P Kristensen 2032 2627 - J Josefsen 3065 2208


LANDBRUGSNYT

29. november 2011

Side 19

BRUGTE MASKINER SALG-SERVICE-LEASING

Transport

MEJETÆRSKERE John Deere • Claas • New Holland

af traktorer og landbrugsmaskiner

Vandmestervej 22, 2630 Tåstrup

Per Jørgensen Tlf. 21 42 69 24

KØBES TIL EKSPORT

Tlf. 55565802

VI GIVER DEN BEDSTE PRIS!

Se stort udvalg af nye & brugte maskiner på:

“Originalen” - med størst erfaring.

TLF. 20 13 31 47

www.ih-maskiner.dk

Brugte traktorer

SÆLGES

OVERSKÅRET LASTBIL BAGENDER

Kongskilde harve SGC 5,2 m m/kombiefterh. og planke......9.000,-

1 og 2 akslet hejs-tip, fast lad. Kasser Dolly med/uden lift. 1 og 2 akslet sættevogne - hænger. Kraner, lifte, aksler, hydraulikstempler. Dæk på fælge. KØBES: Lastbiler, div. motorer. - MB varevogne, ladvogne.

13 tds. Kverneland stubharve m/nedmulder .........................7.000,Kverneland vendeplov model E krop 8, 14” .............11.000,-

VOR FRUE OPHUG APS ROSKILDEVEJ 24 3650 ØLSTYKKE

TLF. 20 22 65 33

04 John Deere 6920 Hi-Spec m/frontlift 04 John Deere 7920 Hi-Spec m/frontlift 90 John Deere 2850 m/frontlift og front PTO John Deere 1640 LPU 99 Case MX 270

Brugte øvrige

03 07 00 02

40 64 04 00

KØBES

02

3 & 4 mtr. såmaskine

98 02 99 98 97

Kverneland/Fraugde alm. plov og vendeplov

TILBUD

TILBUD

VINTEREN KOMMER Kom ikke for sent i år - bestil din nye sneplov NU!

TLF. 40 14 94 15

01

NEM SNERYDNING Kompakttraktor m/kost

15.000 5.000 5.000 3.000 230.000 250.000 34.000 160.000 40.000 9.000 18.000 38.000 65.000 500.000 52.000 45.000 65.000 25.000 160.000 50.000

HOLBÆK AGRO CENTER A/S

Ring for information

Frejasvej 2. 4300 Holbæk. Tlf. 59 43 45 22 Aften: Poul Arne Damsgaard 40 30 45 23 Karsten Jensen 59 65 20 62 www.holbaek-agro-center.dk

BRUGTTILBUD: JCB 4CX rendegraver m/joystick, årg. 2004, 3300 timer....kr. 350.000 HYDREMA 906 rendegravere ...............................................fra kr. 240.000 20 - 25 tons gravemaskiner ...................................................fra kr. 100.000

3 cyl. Mitsubishi diesel - 4WD, traktordæk, frontlift. Kabine med rotorblink, 3 pkt. lift. 1,1 m kost med hydr. sving. Starter og kører fint. Kun kr. 28.000,- ex. moms. Står i Næstved

350.000 500.000 90.000 35.000 400.000

Nordsten 15 m Air-O-Matic, bugseret Nordsten 5 m Lift-O-Matic Befa 9 m universal transportør Stenholt vippesav for PTO New Holland BB940 Minibigballepresser John Deere 678 rundballepresser m/integr. wrapper Tårup 3028 bugs. skårlægger 2,8 m Kverneland NGS 4 m rotorsåsæt m/Accord CA-X skiveskær Doublet-Record 4 m Combidan m/Accord såmaskine Kverneland CLS 1,8 m let fræser Tive 4012 kunstgødningsspreder Nolan 16 m3 mixervogn m/elevator venstre, god stand Kverneland / Accord 4 m rotorsåsæt Hardi Alpha 3100, 28 m Twin selvk. sprøjte Hardi 1303MA-1000-12 Hardi 363-1200-EC-12 Hardi 363 2400 liter, 24 m bom Hardi 363LY 1200, 15 meter Hardi 363 2800 liter, 24 meter, LPZ Keenan FP140 foderblander

OMGÅENDE LEVERING!

V-plov eller sideplov - topkvalitet FRA KR. 21.500,- excl. moms

4WD 4WD 4WD 2WD 4WD

Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger. Alle priser er excl. moms

Alt i brugte entreprenørmaskiner

ANNONCER TIL LANDBRUGS-NYT RING 54 17 73 00

Dansk Maskinhandel

ApS

John Nyegaard

TLF. 40 72 82 00

Tlf. 23 22 63 96

MASKINCENTER SAKSKØBING A/S TLF. 54 87 62 40

RINGSTED A/S TLF. 57 61 21 00

ROSKILDE A/S TLF. 46 36 72 02

www.maskincenter.dk

www.maskincenterroskilde.dk

Brugttilbud fra Maskincentrene… TRAKTORER Afd. Mærke Timer RI CLAAS AXION 810 .................1420 SA CLAAS ARES 697...................2800 SA CLAAS TARGO teleskoplæsser...... RI MF 6475 m/frontlæsser ...........1400 RI MF 8160 ..................................3578 SA RENAULT 816.........................2400 SA RENAULT ARES 725 RZ ........4900 SA RENAULT 656 m/læsser .........4760 RO VALTRA T161 Hi-Tech.............2000 SA VALTRA T190..........................5400 RO VALMET 8100 .........................5940 RO VALMET 705 2WD ..................6845 RI IH 844XL 2WD ........................5931 RI NEW HOLLAND 7740 2WD m/Veto F16 frontlæsser...........4558

Årg. 2007 2007 2003 2008 1999 2003 2002 1999 2007 2003 1995 1984 1982

Pris 476.000 350.000 215.000 545.000 215.000 280.000 229.000 191.000 398.000 328.000 145.000 35.000 43.800

1997

95.000

MEJETÆRSKERE Afd. mærke Fod RO CLAAS LEXION 570 TT ...30 RI CLAAS LEXION 580.........30 RI CLAAS LEXION 600.........30 RI LAVERDA 3790 ................16 RO LAVERDA M112 ...............12 RI MF CENTRORA 7282 ......30

Timer 175 1500 1100 2600

Årg. Pris 2010 1.985.000 2005 1.095.000 2006 1.435.000 1992 265.000 1979 36.500 428 2009 1.195.000

FINSNITTERE SA KEMPER 4500 majsbord, årg. 2005.............. 95.000 SA CLAAS PICK-UP 3 mtr .................................. 14.000

Sakskøbing Ole Jacobsen 21 65 63 64

RIVER/VENDERE

TRAILER/LIFTSPRØJTER

Afd. Mærke Pris RI CLAAS LINER 780, afhentning...................... 34.800 RO CLAAS LINER 390S, årg. 2007..................... 28.500 RO HOLSØ combirive.......................................... 12.000

Afd. Mærke Pris RI HARDI TWIN 1200, 16 m, årg. 1997 ............. 34.000 SA DANFOIL B5-580-20...................................... 85.000 SA DANFOIL trailersprøjte 2000 l, 24 m..............175.000 RO HARDI MASTER 1200, 15 m, årg. 2004 ....... 75.000 RI HARDI MASTER 1200, 15 m, årg. 2000 ....... 38.000

PRESSERE OG HALMVOGNE SA RI SA RI

CLAAS UNI WRAP 255, årg. 2005 ................186.000 EGEBJERG ballevogn................................... 7.500 Halmvogn, 20 storballer................................. 36.000 IH 440 m/ballevogn........................................ 9.500

SLÅMASKINER/BRAKPUDSER RI RI SA SA RI RI

JF SB2000 ..................................................... 12.500 VOGEL&NOOT STD400, årg. 2002 .............. 42.000 CLAAS DISCO FC3050, årg. 2003................ 23.500 BOMFORD Tri Wing 6000, årg. 2006 ............128.000 KUHN BNG 450............................................. 48.000 SCAN-AGRO rotorklipper SC365 .................. 17.800

VOGNE RI RI RI

TAARUP T3 ................................................... 2.800 NAVTEK 7,5 BT ............................................. 14.800 Kornvogn 8 T ................................................. 4.800

RI RI RI

BOGBALLE C2 800 l ..................................... BOGBALLE D1000 ........................................ BOGBALLE BL600 ........................................

1.800 8.500 2.800

SÆLGES NU !

PLOVE/HARVER/TROMLER RI RO RI RI RI

KUHN Vari-Manager 8 fur., årg. 2002 ............145.000 KUHN Vari-Master 5 fur. risteplov, årg. 2007 .127.500 KONGSKILDE VibroFlex 4300, 13 tds........... 10.800 DOUBLET RECORD Kulti-Dan 6 m............... 12.500 MARSK STIG Kulti, 13 tds............................. 7.800

DIVERSE RI

AP gyllevogn 20 m3, 20 m slangebom, lift og kran, årg. 2004 .....................................395.000 RO AP gyllevogn 20 m3, 12 m bom .....................135.000 RI DUKS transportør .......................................... 1.500 RI Anhænger 12 t. .............................................. 24.800 RI JF FEEDER PA 19 fuldfodervogn, årg. 1999 . 38.000 RI SAMSON RV150 gylleomrører ...................... 95.000 RI NORDSTEN CLB MKII, 4 m .......................... 4.500 Priser excl. moms. Forbehold for trykfejl.

GØDNINGSSPREDERE

JAGUAR 850 4WD

SAKSKØBING = SA ROSKILDE = RO RINGSTED = RI

Ringsted William Mikkelsen 40 86 86 79

Selvkørende finsnitter 418 HK

PRIS? GIV ET BUD!

2200 timer - årg. 2003 Meget fin og velpasset maskine! Kontakt: Ole Jacobsen, 21 65 63 64 Roskilde Thomas Jensen 24 61 77 60


LANDBRUGSNYT - din lokale landbrugsavis - hver uge - året rundt

procent. Endelig er der den sene og våde høst og det har kostet.” Lars Skovgaard Larsen mente, at bedste høsttidspunkt var 10. til 15. august, for ”da var kornet klart og derefter gik det ned i udbytte, en procent pr. uge. Det såvel i byg som i hvede. Man har altså ikke flere måneder til at høste i. Der skal høstes, når afgrøden er optimal!” Afsluttende lød det fra planteavlskonsulenten: ”Den sene høst har kostet rigtig meget i 2011! Held og uheld har aldrig været vigtigere end i sæson 2011, ligesom håndværket aldrig har været vigtigere end i 2011!” HS

HEGNSSYSTEMER Alt i hegn og hegnsartikler til ”gør det selv” el. færdigt opsat hegn.

Lars & Ghita Larsen, Jyderupvej 78, 4291 Ruds Vedby,

Tlf. 58 25 03 25 Vi har åbent efter aftale, også week-end og aften.

www.landbrugs-nyt.dk

BYGGERÅDGIVNING Kenneth Poulsen Tlf. 21 22 20 32 e-mail: kp@farmwise.dk Lars Skovgaard Larsen, planteavlskonsulent i Gefion, konkluderede på årets planteavlsmøder, at håndværket aldrig har været mere vigtigt i planteavlen end i 2011, hvor mange faktorer spillede ind i forsøget på at redde årets høst.

MEGET varierende hvedeudbytter - hvorfor? Ved planteavlsmødet i Gefion blev årets hvedehøst, eller måske mangel på samme også kommenteret. Det var planteavlskonsulent Lars Skovgaard Larsen, der havde fået til opgave at afrapportere om udviklingen, og han indledte med at konstatere to ting: Dels meget varierende udbytter fra mark til mark, men også at der mange steder var høstet mellem 20 til 30 hkg under forventet udbytte i nogle marker og ”især i flerårshvede og på lerjord.” Lars Skovgaard Larsen fortalte også om en blandt flere mulige årsager til udbyttenedgang: ”Nogle steder har der været angreb af DTR, også kaldet hvedebladplet og det kan efter udenlandske forsøg vise udbyttetab op til 40 procent. Og det har vi set i år i nogle marker,” påpegede Lars Skovgaard Larsen, der videre fortalte, at sygdommen kom til Danmark omkring årtusindskiftet, hvorpå han gennemgik sygdomscyklus. Allerede tre til fem dage efter planterne er inficeret ses sygdomstegn, men Lars Skovgaard Larsen påpegede, at er man obs på sygdommen, så kan man også behandle mod den. ”Angreb efter 1. maj giver sjældent store tab, hvorimod angreb ved skridningsfasen kan koste dyrt.” Proline og Bumper, det gamle Tilt, er de bedste og billigste midler. Disse midler er også gode til Septoria, betonede han. Lars Skovgaard Larsen konkluderede at DTR kun bærer en

begrænset del af årets udbyttetab, hvorfor man skal finde andre årsager til udbyttenedgang, og konkluderede, at det har været en vækstsæson med meget modgang, men at der kan være mange forklaringer. Kan det være såsæd, sen etablering i et vådt såbed i efterår, pludseligt varmt forår med begyndende tørke allerede omkring 1. maj eller? Altså mange faktorer der spiller ind på, om der er god eller mindre god, eller ligefrem dårlig høst, således også i årets hvedemarker. Ved en gennemgang af de forskellige muligheder frikendte Lars Skovgaard Larsen såsæden, men mente, at såning i for våd jord kan give dårlig rodudvikling og at for

ALT I PORTE Kvalitetsporte til privat og industri 10 års garanti Ring efter et godt tilbud. Aut.

forhandler

BBC PORTE v/Bjarne B. Christensen Axelsvej 3, Menstrup

4700 Næstved • 40 52 31 47 LANDBRUGSPORTE i forsk. str. f.eks. B: 4000 mm - H: op til 4270 mm Isoleret, CE-godkendt Farve: Alu eller hvid Incl. et gennemgående lysbånd Lev. og MONTERET 19.800 kr. + moms. Motor fra kr. 7.500,- incl. fjernbetj.

sent såtidspunkt ligeledes kan påvirke udbyttet. ”Århundredets varmeste april kan også have givet nedgang i udbytte, blandt andet fordi mange allerede etablerede sideskud visnede bort. Har man givet fuld kvælstofdosis allerede i april, så har man også mistet udbytte - op til ti procent. Aksfusarium, kan også være en årsag, men dog normalt kun give udbyttetab på tre til fire

Komplette ventilationsanlæg Alarmanlæg med GSM taleopkald Renovering af alle typer ventilationsanlæg

MADSORASK Salg og service: 58188111 · www.madsorask.dk

LANDBRUGSBYGGERI ❏ MASKINHUSE ❏ HALMLADER

❏ KVÆGSTALDE ❏ SVINESTALDE

❏ RIDEHALLER ❏ HESTESTALD

SAX-BYG ApS • REERSØ 15 • 4990 SAKSKØBING TLF. 54 70 70 41 • FAX 54 70 76 41 • MOBIL 40 57 76 41 www.saxbyg.dk

e-mail: saxbyg@saxbyg.dk

Nyhed TRÆPILLEKEDEL Bio-Lux D14P og D21P • Træpiller 6-8 mm • Selvtænding • Ydelse fra 4-24 kw • Godkendt til trykekspansion Atmos DP kedlen: • Høj komfort • Høj effektivitet 90% - 93%, afhængig af pillekvalitet - lavt brændselsforbrug • Kedlen er godkendt efter EN303-5 klasse 3 • Indbygget kølespiral gør at kedlen kan monteres med trykekspansion • Automatisk optænding • Mont. med svensk IWABO brænder

Maskiner til 2012 - Forhør nu !

T3 & Terra Felis • Markedsledende roeteknik SALG TLF.:

KÆRSGAARD VVS ApS

Henrik Fin

20 51 60 29 23 24 37 54

Specialist i alt indenfor biobrændselsanlæg

Tlf. 5545 3257 • Fax 5545 3802

Alt i garage- og industriporte

Trekanten 4 • 4250 Fuglebjerg

www.bbcporte.dk

www.kaersgaard.dk

Københavnsvej 2 · 4800 Nykøbing F. • Tlf. 54 85 58 22 · www.fmr.dk

Landbrugs-Nyt  
Landbrugs-Nyt  

ugentlig avis om Landbrug på Sjælland og Lolland-Falster

Advertisement