Page 1

-

..

. Lothar K. Klein 44 Wallingford Rd. Don Mills, Ont. M3A 2T9

PA ^STm/R A NS o, IOC SO= TmV

N


S .

300K — MYY^

^eYeS a's

l

(e 'q

01$,

div.

"yl

LGt

+4b

o-4tm

1-he

)

411

4

4

4.1)

WEI'

.

1

G.

1

I

.3

Z

5 PIt-

t4

CA-

ic,xtt,e-

t,%‘,

,•/■•■,..■

cv‘ce,

'a-t4k4iA-c4\ .%

div.

--I—

)Ce. \'..,i

) 0 t`_

z'

IN

c. 'e:-

-

^.•1- It

4

5W — 0.5

?O a-

AQ

II \q...±L5.1P2..

It

I , MASIERIANS Na IOC r+

'

cu.0

)0 tI)INC.tif.) 01 V(

^1'^i^^s(

^^^h

H e,

r^ ,

+J.]

z -J-4 4 464' i-

V 1` xlt 1 on t wig

'^ r^ s

-i^^,

5^

^f^

is

loci

ktv1

V5.

-rtv--

)

+

4 vt

e,,f

..

-

+ t r y

[.Q

e c,

^J OWl b

44,

t

,

/v1 .41 vl-f

t


....T.T..

4

Tara

TTT-.-.

3

a. vrv..T-

s

bad

I ovI

NW

»TT*

\

T.T T...TTTTTTTTTT TTTTT

VIM

r.vr-

c e .1TTTTT

a. TTTT.uw.T.TTT TT.

TTTTT

a...TT . TT ay... Tr.

...TT Taw

TTTTTrw

TTTT

T.T.TTITT.T.".T.TTaTanT TTT

111111115,

T.T.a.warr Tr.

TTTTTTT T TTT.T.TTTT.T

T.T.T.rawarTaT t..TTTT

TT.

TTTTTTTTTTTTTTTT

.

.TTTTT.r

TTTT

.TTTT

.

r

.Tr*

T. Tvv.TTTTT

TTTTTTTTTT

.

'

.T.TTTT Tara

.

T.

_

TTTTTTTTT vv.

_

Tar. v ...r

o **v. T.T-T.

b

c,

sk

.TTT.T..TT

-

T.v..TT*TTTTT TaT.T.T.TaTaT. .TTTTTTTTTTTTTTTT Tv..*.T TaT . T.TTT.T.T.T varrT.T.T Trawar.T.T.T.T.T.TauTT.TTT.TaT ...TT.

Tr..T

TTTTTT.T....T

c

e

. .TTTTTT v.* TTTTTTT

TT T.T.TaT.T.

.T.T.TaTT.T.T.TaTTaTa

TTTTTTTTTTT

TT*.

.TTTTTTTTT.... T.TTTTTTTT

v. -'-''

E

.TTTT Taw. ^

TT...TT

T.T.

T

.avTTTTTTTTT ...T.T.T.TaT wv

T.T.T.T.T.TwTT.T.TwaT.T.T.TuT.T.a.a.

MASTERIkA■ N'S t 0C S)AfOi(kV t)AVC,

Tu.


TT...TT■' **TT .13 ; b

I

t

r

(

--Tie

11 TT.* TT.

*TT«

....-

S

TT .. TT*.

T

...TT

T.T.T.T. T.. .-...T.TT....v

TT

T. .

+TT*

--

p

v

1

W oo ielniPryl SO"l 0

Q Lk 1( -

a 1 t-

--

t(

(\lc, )

.0 +

.1

.• (I)

*v.*

*TT*. TT.

c—,—. .--

A

v.. *TT. TT..

...TT.

Tv*

.... , T.T.T.T.T.Tr TTT..•-**.Tr.

*T.

TTT.T..T

(P?) T.T .T.T.T.T.T.T. ..TTTTTTTT

TTTTT. ..

14

E 04

1''Yl

TTTTTT-Tiv.r...T.4. TT-TT

TTTTT.. T *,T TTTTTTT.. T. 0

( (0') •v*.T.TTTTTTTTT TTTTTTTT..TTTTTTTTTTT

TT T.T,....TTTTTTT T.

*T.

T.. . TT* TT-TT TTTT.T*.TT.. ...... I

a>awu

TT. *T

TTTTTTT

TT

T.*

MASTre;rRANt No IOC 10 SI'AN3A1■ D !,TAYi

+ TT...TT T.* TTTTTTTTTW v T.T.T.T.T.T.T.T.T. TT


--~~

~---

a.m..

Now

-

le

Tram

*mar. *ma*

ai l ^Qw

sr.

.

tu ,00k

^lm

4' P

man*

*mum

r/mmma

el C'

.000400 0. mr.

1\l 9W

*mar

.a. ram" ly

UU "

^^ - .. -

5eiK

ul^^

r--

loot

.m —f

21

1"

o

ct )

VAt mASrEnro4MS No. IOC 40

10 STANDAR; STAVE

C.YCIAe'A -

vv°°

Woo

^Qw

I ^ W\ -

wV`

^Y

I"

\

t ~

`l0 ~^

le 55

et?


L5

~

fr -IT

MIN

11111111 -

rm.*

_ 111111.01

NIN

rm.

501.

c,1'e)yfl-Itf;

Ma'

AS, rmrmrmsrmrmrmrm i

5Ice?

e;'5

~~~~~^~^~ 1Ao ` ^'/^ I ^^ - ,/V~ w

----

^^e I

----^~---

no

;w

j

1;00

Jr

7p

arm .

WINN

"IMMMMY1.0

...Arm IIIIIIIIMIIIIIIII

1 I a.

4.0'4

jl

I

.1' (,\/

10

li,i-

0'

-

VI

n

''

'rek1crt,

(\tee?

rm. rm..

-JIL .rm

CI a

4-ho'

in*

4e

M.111 inininnannaanCIT NASYExMANS No. IOC


/Io l

6

bona

Trarr.T.TrT.T.TaTT

441-...Tr-

104.

T

Ittk-

Tarr. ...TT.* .7rrr arr...

Tr

+1

1'w 1"

,(o it-

'n

boI d^

•6r.rT.•rrrTrarTrar T. rrrrrrrrrrrrrrTrrrr arr.TrT.T.T.T.T. Tr raTrTrarr. Trrrr rrrr.TTT

...TT

(d)

o

^o l l -

1 1'1

rrarrTrarrTrarr.rura .r.1rrrTarrarrF.ir

rrrrrrT

( di )

6rarrarr

TT

Th,r^

'aIA-

10

doll-

l

-

o

(4)

)0'

TrarrT.T.TritTrTurrT TarrTI.. 11111M=

1111:2ML

T

TTTTTT

T.T.T.4

IIIIIIIIIIII

•1111111191111111111111MI1111111111P

rrarrT.T. Trrr---•■t

-N ye.

r...rrrarrarrT

toiket

^^h

^tior.,;.^y

atA—

^o^^-y

rarrT.T.TT ,

bold

bold

c^)

,rTTTTT arr.rrT.T.T.TT rarrTrTTrarrT.T.TarrTrTrrrrar.rT

i TTT

A't

5t 1wv

i- 0 Alm 5

,t

'wg

Z TT.

Tr TrTT

Irf aW Meti

TT. .

TrTraLN.rarrarrjr

-.Tar

ii -4---. y‘ lvs

r./TrT.—T—Trrarr.T. Tar r.T +TT...arr. Tr TT. Trar-rTrTT.T. ).--....----.--.T ...TT* Tr arrwarr.

Tr .

14■ tt

‘44 —

'1

rTar.Ta

T.TrarrT. ar.r.Tr . .r.r.rrarar.r.r. rr.■r

1 6r.ar.,wrr TT TT TT...Tr ...TT-TT rarr rr r

TT..

Awl!. MASICPTRANS No. 1 0C 10 SDNLARO STAVt

i.

Tar rrr.rrrr TT.Trarrarrr ar Tr • TTTTTTTTTT.r yr. *Tr Tr TrarrTrTrn rrrrrrrrrrrrrrrrr

Tarr

TT T.T.arrarrT.TaT r. TTTTT ...TT r arr. TT* TT ....T.T.r.rT*arr. l. *TT.* TT* T T TTT.

TT

.TTTTTT TrarrTrarrT.T.TarrT.T.TarTTT.rarrTrar TTTTTTTT TTTTTTTTT Tr..*arr TTT arrrrr

4omt■A5

skit

arr.. *Tarr..


t- r

A:7-

-

y

TTTTTT■

Ty. T.Ty.T.TT.T.

Ao

1,t

9mv,t i 140+

+

1V0 r)

-

''OvI L'te S

# ‘'t ('(

Mkt

't'vl e

S

r1

)1'

7:NTTTTTT

TTTTTT

OM

TT

?At

.

aMaMai=

TT.*

k''

+

AA

S+IM'

"UMMI A

mG^ )

WI lk 65

.1-

t

T.T

in t'l

t*

IO

)

TTT..TTTTI

T.T.T.TT

IE

T..T.■TT.T.TTTT.TTT.T.TTT.r.

MeT.T

TTT.T.TTTT.T.T.T.TT

+' AIMS

A

141a

1 \AA -

PI\ ,;,anaMUMit 'ftk/i

..onim; 4414

sfa1^-

)ne,r )

Act

TTT

AMIN

,..—__

wr •1111111

=111111111111=11111 ■1111111111

4 i 5 ..

W I 14\

o- 1 \

;

e

V.

—,---,-—...---; ..« s v.) ir,o\

10i

—.,----

_

_

_._,_

------!

—. Si.w'ri' \,‘ Ct1Sw ez5& MA STERTRAN No. 1OC 10 ST MAD SIAVt

311111111■1I 01,

_


J

Y VV

....^ M"_

_

^..

^,

_

a.a,._w

raw"

v, araftawaaaaaw

r). "raw

war",

waaaaaral

u

aaw.wrww

Yhl^;' .

tirtc^

f

WQY l ^

ix -

n al1

"war arwara"

n

raw."

V ... j.,

,^r

air

.. rN

111'11

e,

e

-^` -wawa"

-;^ way aa w

0.

GhO )

WA

Cho

_.. _

_

......

-

e

w.

aaaarar.a.war i.-.a wa re.

._

,

.

.

h0

I^^

, Wwwawwww wwwwwwwwwwwaaaaw

**war "a".

"arr., awwwwwwwaaaaaaawra.a.w.waawaaa aaawarwarwar...

Taw.

1

cl

L

wwwaaftwaaaawar a, raw. aft wawa" aarwaraywaa

MASTE•RTRANS

ab. Nu. IOC ^Kwo 10 STL4 AR0 STAYS

L.?

wawa

for

e

"wawa" awwararraw" war"

"warawara "raw"

co rarwarwarawarara"


L

■■■w••.V Twwwwwwww,w

..M.OftOOTT44.

(

. ITTT.T. ...T

WAN

T

T

TTT

---- ..—

1 ^ (:)

.T.T.T ■■ww■

Tw■TMuT

.

TTTTTTwwwww

TT

TwT

Tw

TT I

ww T

T TTTww

m

wwTwTTTTwT

TTTTTT TTT T

T TT*.

T. ■- ---.

e

1- \Iwo ql

i

OR,)"

?ece .

.

(I)

TwTTTrwT.TTTT.W.M..T.T.TTWITTWT.T.M

J

TT.T.T.T.TT

C \IQ

T

I-T, .TT

.T TTTTTTTTTTTTT

4-tadT

T

'I

TTTT .;;TTTTTT T.T.T.T.T.

Ye

C

(7\ TTTT

TT

TTT.T.T.T.T.T.T T.

T TT T

ty\ 0

6

FtlCe .

.Pr) ,a k..t:

)

TTTI':,.;.

TT ...TT TT jTTTTTTTTTTTT T.T....TT.T T.

TT T

v

TT...TT

L !

...wwwwwwwwwwwwT

0

o

WwwwTm.n.w.W.

\N IA. i

) TaGWoti.T.T.T.T. TmTTTTW cl t V , TTTTT T.T. 'TT* . - T. TTTT. TTT (

4.4,y

^1

qua

^eac&

:111.1111 WIMMIll

{-^rou^h

a

o^Y •44TwwwT.wwT..TwTwwT.

44T.w.w....

T.T T...w.wT.wwwwwww

www.wwwwwwT

W/TT.YTTWIM.

mm■mm.W.Mm.m.wwwwwwT.wwwwwT. T.-wwww4 wwwwT-T.-T.T.TT.T.TT.TwT

■.MM■.••MM...•mTM*Vw, T44*4w.wwwwwTT,w4m

■•.■•Wi. wwww4•44T.w.wwwwwwwT.4.4,44.4.4wwT.4w.,

TTWITT.TWITTwwwT Tw4wwwwT.wTwT

TRANS rio. IOC ID SIMARD


ace

AY.

, -oa slokll'1 .

ytwe^tce,, bkf X10+

^b

i

Wkzt

in11

G9tVc$

LL

c

WL'

+2

^•^^ 5

a•

4r

D^i^^"

^kYis+

hIS

'NM

aim

1^l

gives

Vivit A

a

14\It

WI;, .^..

t

W

j ^s t-

.:..____..^..._.__^ w ..

Q '}'

Saxe

' Yvtc1I

D^

be

5

9^if'

/,o. '

Y

k If

iS

j

rd

frIS,

h04

b^

i

AA.

or,

A.A.

5a Ke

w._w...._r..r.r

AAA.

A

r.n.

N o, Y1O1'`AN!

..rr

.

/0 :

10 SMART) STAYt

1

11 Y

V

L ^' I

MS

Yrlt

e.,

•^

k5i

71Y"t

w.Y

1) 4.

.

,bl

I

'

..^

rr.w.+^.—._


vvwwvwwv

3 mrmramr

1

(U^k+l1 )

a^t

^ivv0 4Q +^as^

'

^

_.

iamaimarmn imimmsawmarmimu rims

.

;or ill 1mr Nor;

ioV

Jr

; L

\Ult.

almommun

e- ummairm

)J)

wwwww

_

,

1Sof "iI Ic5a^'o1 wT

v

vjwwwv

We.

N^Vc

lest

b3v`

9r

4(A

We

.

wvwwwww

vow vow v

*wow

wwwwv.w *wow

1S

Wc,

1 --- -.--v. 1

\

Jo. vv.. vv vv.

wvwvww

,{1e5^1

VZ

-------

*

vowo

o-

v.** *vv.* owwwwwwwwww o * ..

Wt,

wwww MAVIIPTRANS Nu. IOC :. IC SIAMOARD STATE

/1les

Q'

have,

^i$

wow.. v

r

wwww

rr,.^...

—^ —-

w6

*wow*.

_

,

w/wwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwww wow*

t

,000

H I V!,

Wt,

ww—wv

.v vowwwo *wow.

v ow-wow v.*

wwwww. wow.

i5k) 1111111111011111111IM111111111 rt

We-

A111111111111111011•111111 MENIMI car

h avc-

W^ ^

wwwwwo. www


wow.

b.Ve, w^

wawowowwwwww wow. owwo.w. wow

h

^^^fh J

awmalwanoww 1wommunwi m ll awra

r

atsaumillr

HIVt,

oy

:

w^

Asti

rwinwinwrominmo

Iltsl

^nlc,

l

or

we

h^v^

ish

O1' _ owwwwwr. w

*.w.^....^. _

..^.._.^_

7..^r

^

, ,

'

w

have

havc

we

,fIerh,

hve.

wwwowwwwwwwwwwwwwwwWwwo

oorwwwwww.

wow .

Hived

we,

#i [e.;

q^ k

h)

e.

fie,

ish wow.

\1vc

Or

w`

^Ish

wow.

9i Am. klV

Itch

og

.ow.

3vc/

Vk

MASTERTRANS Na. IOC 10 SCAMOAiD STAVE

wwwwwww.www

ash

4wwowwwwo a,....e._ /ii5l) )

*1111111111111

=:w .www

__ _. _

QY

hv- Wt..

ish


3

3'

Z wwwwww

4W

- ---

awwwwwwww.

f-

4

\' 1

d is h ,

- 'me wi''S

Wwwwww .w.w.ww

W.Nwaimmmi.m.

alWO

3 !MINIM

ww.wwwiwwwww

wwwwwi

Svc

pl

4,

'A Or

- T NA$T [mRAN S No, IOC mAX0M VQ

R

(I

ciMkNk ' ^^,~ ^^ U^

7,\■ (1,

+ke..

K'mor


.;

1i

?dac e

e

a/

..

.

,11

IMEMW

e-

ev

Mli(e,

e

owwwwww.

A

14 cl

OLM/

e1

c

1 ; e,,

5f i

4- ? i

PA

C/

wwrow.w.

66. 6

,I 1

.. 15

h

I 11

^^lK ^^^ ^e,

"

MA|JEK7RAwS

it

10 STANDACIStAYL

N. IOC

it

^ U— v ^

^^ _^

r


11111111111111

11

0 IA

S

\'' ..

1

+

1

\I

A.++

11

' arm murnmea .

j

INUMUMMI

rU

AA,

1

'

IY1 5

3

4 64 -.A

AA-

Immumn

B

U111111111111111111111 11111

400,

ja

TIT_

w

_

,^r

1 I'll

A

■•I•

n 1 . ^.

.._._ ^. _. ._._

_

^«.._

almummom -.

^

'IA) MASTEftfRANS Nu. IOC

ru

.0 SI.tH Ah 51AV^

^^ .

IIIW

^..«.`•^^

011111111

^

.^.

THREE REFLECTIONS FOR A CAPPELA CHORUS by Lothar Klein  

for S.A.T.B. Texts: St. Teresa with trans. by Henry W. Longfellow, Sanskrit, trans. E.L. Moore; Robert Herrick

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you