Page 1

FULL SCORE

E(3) 4oRO y cI4.

RENTAL

ONLY

RETURN PROMPTLY AFTER PERFORMANCE DO NOT

MUTILATE

Theodore Presser Company, Bryn Mawr, Pennsylvania


a ins I0

pry

tin

esti-

I11strL1ntatioll_

2, c

\ I

r . (6))

1 QtS (4 e )

LA+AsMI&asii ■Ai

Vibes. ^r An^le,cy^^•

kyS

^ti'•

i ,,^, is

^ ^1u{..14

tarp

5tri111_ Duration .

ca.

'ruin

RENTAL ONLY RETURN PROMPTLY IIJ 1 ...7 11.•:

_ ♦ FMK., ..1. 1.....

THEODORE PRESSER CO,


f

tp it a phS ert'nod=.

-

La

/DES

\I To-

e

lt

Ob,1

\.s

P •t,--.---

1-4

ri

1?;'

2. Alm

(

I NA

t

G

-6-

-a-

-4--

-/---'- -r--. ....

V o l,

L

P 02 ,Ed .1/1

Isl


-

_

solv A.

"—VIA f

1( .

it op

1

all-

?

f

3 Slit il

T ,r^

*Lustre 02 ,06 714 wM


2fUL I,1 L' Po'

SP 2Aacsms

• ,-,.

-..

^L d

ilw

.

mm^I.

!'^i.' ^m mmm

M6710 PAMIMIROMINE

^^

mi

11 1

^^^=t 1

-

1

yin

3t!

MIE

li Wi t.

++114 i,

mmmv,mlm

■mml

T

7r - i,^^^

me ' Alm awAiu am'

-

• _ mmm ^a.i um lam

it

^^ _ _

^^

ra

,r^.s < < ,09

i t

'!A

In

J

f,

_,

•1

,l

qo


4.

P1AY,

I_ - 7i

_

1

`_

-

4' nL

Il i

^-

r

...

7 tag . _ ^...

_-

11 ^

V

40-

VIQ `_

(YJ r

SN 1 A

II ) ..

'p^ ^ i

per

f -{}

QIL

l

91II91' 6ya OS ,Ed .TVI 7H)E,


4

5

flP

-

1^

Y

?

9 _

1F

, ' 44

■■v

t.

tu —

-

insr.2n■ un.ruot'. omomim . 14. mloommunlw

-44-

1-

-e-

=4.

v 4-

?

44-

,vvv

Vla v

a

vv

AI■II

L

v

c

9in9la2

,Ed .14 1,112


6

'3,

c

GL

i

J ,i

j

11 Rig

tl

Ha v e

J

rf ^,

f(

11

i

E

1

SeTILI-S oVlIs

r 'l r

-t r'

r

'

140.

f

- -

-

'rnu}}b

Ie^„t^

Q

S

-

Jr•

-

X

M

T v

47

11

I^

AI

d. Ic c

^.. t l a v.

'e--

'''

r -^

j

{

1

^ -e-;'

air.4■o plon■

J?t

(^

?'

^^rw

It u l«i .

vhF.

Z, S tR N<Is ^ .L2

!

-

vA r

r1` 1

-

' /j

-

P1t,

1 smsfa^^ OS^'' ;dd .iM late


7

D

1 fir`

— — .

_

1

IMM _

_

"Illa•111MINNIM.111141•11111I

■ ^ Y smum mamma A

_

--

l^ soi

sur.

_

/

it

,

I :11L ^-

oar

-

v

-h 2

_

am mom 5o

V1t .

rolasaams

$t

^4

.....

'ri

uta

1^1u

1

1'u

^r

cc.

,

(t v.

1- S ortf ,

W. 11u10

le oa

k9

glvcl 'ens

•cI

yi+< J

Y2

1 ‘110

via

9m9tzYa OS ,Ed .14 zeta


-....—,. SoI 9

4

Solo

i-,,+i-; Y.

v

59q.

o 1

e

o

7,

■,,,' ;

— 8

h

r

,

r .---

9't- k.

) ,.i'()

"Yno)i-o

9? At\+L.* 0

1

: j'

.

-Y,,o

\-o lc,

.±----, ' -

._

--=

)

1no h' 0

r

i.-1

c y.■

. 12 °

be, Y)

.0 ...—.

7 *...

_ ..

.

1 If ■

_ ' t--

i

1 01

.,..

._

_

_

.

3

............

\9 9

_..

.11

0 1

S0

:..

'k.

_

\R

.

-i.-

-4,9,

•-Ir

--r,.

_

qn.t.1t;.vP. 02 .td .1%I 11312


4 9

1

Svt6

(,TT

ViD.1

Soto ',%Q

L I-

I VLa. O

0

50ra

s•s

smatayE as ,oa .11/1 1sta'


sow. =Imo

v, am =ti

awlioneg uslowrosir ga m.

I -f-

ouls ampm aloa mm waluma.

._

as,

4,1

1 4—

, \|n

-. ,

V\V

1110

4'u Ift) ■

, z

qlnqjrya 02 .cc,

AZ

1,318


1.1

.4.72

asira mile .mum .w .,o mmi ae:s

•1111111 --as 11111111111•11=10101111111111111111111111M

,.,

M .= WI •1■11AII ' =OW MEW. iIIIII■II.11=11 A= W11WT11N.MW

L11111112111111111=1

I+

111111111WIIIIWIIIIIII

ME MIMI

Illllllll

1''mmm''w'' Ii/1111•11211

4,

tm

vlw

.,r

f

satsteyE aS .06


PP -

Ob.

z

-

1 }

XaF

ma.

_

PF

7. ^71 -

wi, IA SA

.,----r--,

rl

5 +

H,

14

14

~ r

V\v

-

-

_ V.(

pP

,mn 째 ~? 02 .mo OK

ao3


^,.b,.. .

^ rr

v

I

e

P

P

.

4

-

Es?

UL' 501't\

4 I-

-2R

Ai

Il

vla I

Mll

P

SU^

A.-

v,L

1P

v

0

I

Clue.

L

tJ'1 5)

.

..

io.

-,Ywli-o

.

tr. ;o

a.

sta. Sol

y^^ _

â&#x20AC;&#x201D;fir

.y.. P

;

Ir' '1-

.1.; 4'1

-6+-

v titii

Jo ,/

., _

^^

5metay2 as ,oa .iVi matt


'V

1,

4-0 4011144

J.")

-0

,444

•111MIGIlPtilE.

-4-

44. GI

^77

V

Avg .44 .444

444.

-4

44.4

~^~

4.004

''

7 ^

.S

4 4444

4=4.

,t,

a

4444

-64.4 `

4444

11 9 ■•■

4444

4444

Al-

ff

10.

9fugla Y

OS ,40 .114 1813


15

OL0111.1.1.1.-

=4-

.

..,..-. ...-

S) 2

' 'Y■\Q

__ _

, ..

r-.

P _:....

— ---

4,

-— ^

T

-,-r

1i

w.. ,)

G

----

(i

_

-----

..

' .

V19 .1 t

5

(A

4'

PP k.)

Silo

5 Oki _

Z. sol

-- IF

T-----

_

G

5rAyl,

OL

181r?.


Epitaph

i

L

q (i i VI

ti

= tu 6

(f

Jo-

_

------

19 I

2

1 5 *

--

1

x

D1

°a

ft V4

Yid:

4

ir

,•.

\it I

H *.vf,

T

-

F t ,12

O

O

It)

.1,14-1-4,Yll

li-wl.

0 ,A'i,i, fA

\"I'l

RENTAL 0 ...

MU

M-Alcic

DO NOT MUTILATE THEODORE PRESSER CO',

-


3

f -c4v,

_,^.

Sy Nor.


3

L

fr'

L

1 y ^+ t

—,-

P

-

Am.

t p

5 610

}

1n

l

1'1.1 .

. `

^r

`

1

F

v

_ Z. 5.1;

o

3 sot;

_

^—-

ia6aimm 1 Q

c•?C .k016

INDEPENDENT 215 E. 42 ST

No. 110 16-PLAIN

MUSIC

PUBLISHERS

N . Y. 17, U S A


Fe

p

f z 6..¢.

_r

min i

z 9

^

I.

H

sQYa.

r

..

'! ,..

4

-# 4)'

i

-=

,

4 m•l

A

1

mmm

C

nj

1l l n.

-

2

P -

.mm

---

r /.:^ ff

Cv.

5;

11.

0

11.

y

1■,.-.r. INDEPENDENT 215 E. 42 ST.

No. 110 16-PLAIN

MUSIC

PUMIS11

N.Y. 17, U.S


5

f. 3

z

+

{

-}

r-

i

41

on.=

.ss.sr

qmq),qx p, ooXa


1

7 C.

hL

>

oL ^` {1

IrT "

-

•'f

t.

5;

2. sf

^ ^z } . 1 c1

0

D

1 2

MISEE _

IPi^ 44

\J'k

^

r s+

^^

SF arc() .111ff1•f C! r/rnM I^^ , 7it>^ i 1=711^ ^'

^w

r^fffft r.^r ffffff^fr^^^^^ «..^.l.S —^

Sr^l

^+EIMMI

ref ffffff^fr.^f^ f^ffff>•fw^ 1'vL

IIIIIN E.

^

fl'^^fi^ ^M^ I••1^ ff.^. ^l R^^^i^ f1•^^ lf'^ '

57 ti

(3) 55

No. 110 16-PLAIN

rI


7

-"I- l

-..,J

(to.

—el5f?

('

—A-

7

I —e-

,-.-.w-f e

t

f..' ) 1,-,-■

—E.-

Hlv?

,..---

:

......

17

..,..--.

il■mlanamm■ 1

=11m■loa

-r rnsammasmmommalimil■M. um.

wont answtan .1=1ma

sramm.m.■

t

Via.

at, a. aae,

mamallomarmt I ra want

tommi■r.

2.51 S fy

tar.

c

mill■n

. an

■Im,mommmms •1■sm■ilamuot

otnotaya Og ,60 .YVI Taia No. 110 16-PLAIN

-.

-


3)

z

9:

S

J

t

^ 1\

`^

y

>

1 3

1. fi

\1 '

J

^

V^

i

fi

1

Sfy

sf r—

1,

1

Vi

cli v,

-F' I f

S F

-.! L

^•.

r--- ^

01.

VVV

_

7+

r

S Si,

i

tiL^.

'a YC0

..j...

t

-

ff

INDf/FNDfNT 213 F. 42 ST.

No. 110 16-PLAIN

MUSIC PUItISNERS N. T. 17, U. S. A,


11-

V

O

I-vi l v C

sr- •

I^^

HIV ?

4-

a

I

Kr

S

3 3

81'1

?k

t

2. av .

^-

L TW ^

Via. Solo

imms■ti y

^

L-

J

m

i

j

m

^

{

3

sm9fa

a

OS ,EV .114

Ista


/0

) 1 1(

T -

-1,

v

i i

T

A S

L

2

-^

z

_

-^ S 41 ct, p

f

`---^ --

i ce

4

w' ^7i i^ id .11 it 11 ^ ^ ilU

1^_,i^ ^rl7 =-

SMO.'

=IF EL.

SIMI!. r ' —

f

p AIM= ESM12111I■MIIII

0

^.^ 11111MIJIMIIIIIIIININIIII ME :AM

.O ■ C

Mr:

/.

wr

• an. .r

WI

r^

=TOM

f

a .i.^-^

li

t

Ill=

'


• u^

Picc.

2. ^^yi•a

ob vvv

.r

'•r^

-ram-

`

M.LanilErEMOMMINEE .. ay.

5'

..d}^

r,

vvv

g vdjry

r

S-F

s,

{

i

IZP

1

^.'

7

t

I 54.

I

I

I

I

f

aw'

Wood

.

+;cKS

.

sx

'^

I

■^

_ —_

NII■ll

^

^

^

'3

_

-

-

0;)

r1Y

.01

WWI _

Sfq WM&=a

IIIIIIMMI

HUME +titt-■

sAC

111=11111111:11

p

a3

W ' I V

3T

a^9t^ez 02 .00. .714 let


12.

fi'

Albert C.Wm4S

NTAL. ONLY. RETURN PROMPTLY DO NOTMUTILATE THEODORE PRESSER CO.

9W,8' 2 OS ,Od .i1■1 7eia


RENTAL ONLY RETURN PROMPTLY AFTER PERFORMANCE, DO NOT MUTILATE. THEODORE PRESSER CO,


9

f•' .: is

-.

ri

iu ^;,;v ^ n!': tiff

Epitaph

—Nor

Hrs.

.Pf —.

1

M

. mar--4

-^

F-u-

p,

,p

I M }

HI,:

aZ

r

p

val. I

9[II9taya 4,1 ,Sd .ITII 7818


L

..

Tl r

INA

째 c

.

am.

72

_

1-

Jere_

wnatayE 4,1 20 -lK 'IM?


3

1

v

7 J

k 11f

"^

(lisle viO3,i'o)

2.

limmmil

^ara^:^^ ^^ r^^^^.^^^ ^i^:^^^^^^^ v^:^•

= I TS rt

...+._

2

1

+

7

_,

7

t t 77 1

7

f

n

1Y( 0

7

.„,E

I

ameta^2 0R ,Ed.1;4 Yat2


-3-

f y ',

o

}

1

>

-

a Yc

T'•

.t,

o

-

-

vla -

!

llil

p

.--- -

^

^11

t

•1

smsiaT2 t.1

,sa

.zvl zBi2


S

7.—

4

aL

N)4 1

^ 01, ,

H1v? .•.

^.

h

1

F

1 vjo' L

L L

.

YvI

1?

---T _

9m912'1

PI ,Sd .4^ SBta


-17

1,

I'

J S a ti^i •

^

J

I

salmi 10'

4

UMW' c

soy;

, ^ ^---

3

-^

tlav,

■^

;^

—-

F —

Tp}- r-

^— -+- -

C/

+0 I^.•+•AiY1Pwi

a^ .,g.6 +ro_

r

1

1 -+-

Vic). L

_ t-

-qu

t

S

01

a

Vla. ,C

smafaya OS ,00 .IV! Isla


2 f9L

1,1L'

PS' 1 t 2a2(6LOG

—_ H ' 1+

•t )

i

I

T 't

1"

1' J

lSss.JJ ^i' ,

7

Dio s

. ,^^ ^ 0 I

`^

-^

41'5

Z

.... 7

rio^7 4

o

c

0105

._

^

d -^-

-9 -

L

•-^-


8

19

-

-

-

~~

~

10' Iwo

+

f.;

ti to

1

-

.IVT.

11312


'an

E

iii■i^^^^^^ 7

.^

`-

u'+

--

KW.

A

a 7717.-

1■111■

2 — > — WM:

.^^^ -,EIf!^^^7It^

s-

I^^I^i

W

r-_WMINMMI

"MI a.

Ei4=11MEMMrit W^t^+s

s^ iv -

s7f^ 7iii

I^Il

=I^^

^

1•1

i

I MN. 1•11■

WIN

3 t7^ aa'

IlINa,11111IMEIM .N

0^

^^^.^'Z=

IS

I MO 1 .7

IN= EIMEMOM

=Wit

I-

-

OP'

^.

a

^^^^^^r ^ •o

Y3: >

swta'8 02

,Ed .iY4 xat8


10

Op.

f

^^

I

1

y

y1 7,

a

^F

I

z

1

SOU

b

,,

soi^

'N"A

z --^

2 Soli ,.

â&#x20AC;&#x201D;

,,

_

c

r'

.

v

I

J

/

rllllllliO'

L

^ J r

WIZ

L

_'

J

9mstey2 OS ,Ed .iVI seta


1L

Tp^^

J

^^

sJl

rrrr

_

Q

Vio

P,titi• L 1

I A.1

VL 'v+lr■ vc VC

AYLC

G

G

J

n


1Z

1 f f1w

1

V

y

o•

v YY

Via.

Clay . PP S—

A l-

_

_

^>S

I

3-^ pp^^

^

P

fly,

VI a Cf.

4-u k--%

. .

-

v

-

+

9oastay2 as ,oa .j 4 Tst2


13

7

^.

1 Xg_ 4 1

1

r

,_

_' 46 -

0).

^..

111 DV.

X—

No

hor-rnor;, ;

ZZ-7- 4I`IG3


Star Nr. 60, 26 Syateme

EPITAPHS III FOR ORCHESTRA  
EPITAPHS III FOR ORCHESTRA  

For J.F.K. by Lothar Klein