Page 1

S OULAIM AGOUR A NI SOULAIMA GOURANI

SOULAIMA GOURANI

TAG magten over din karriere

TAG magten over din karriere

1010 trin trin

TIL ET TIL SUCCESFULDT ARBEJDSLIV ET SUCCESFULDT ARBEJDSLIV Vil du skifte job? du job? væreVil leder? Vil du væreVil du være Vil du Vil skifte du være leder? selvstændig? Lave nogetLave sjovere? Tjene flere Tjene penge? selvstændig? noget sjovere? flere penge? Have mere Have tid tilmere rådighed? gladere? Ved du, Ved du, tid til Være rådighed? Være gladere? hvad du vilhvad med du dit vil arbejdsliv? med dit arbejdsliv?

Min bog gen­o ptryk­ kes nu. Ny forside, samme gode indhold :-) Køb den her

Tag magten over karriere direkte, ærlig og ærlig og Tagdin magten overer dinen karriere er en direkte, vejledende vejledende bog, hvor fløjlshandskerne er lagt på er lagt på bog, hvor fløjlshandskerne hylden. Soulaima er Gourani fødselshjælperen, som hylden.Gourani Soulaima er fødselshjælperen, som rusker op i rusker dit selvværd, dighjælper til at genfinde op i dithjælper selvværd, dig til at genfinde dine kompetencer og gøre digog sikker dine kompetencer gøre og digmodig, sikkerså og modig, så du kan få meget mere ud af dit arbejdsliv. du kan få meget mere ud af dit arbejdsliv. Find nye svar på,nye hvordan duhvordan brænderdu igennem Find svar på, brænderved igennem ved at være digatselv, finder den rigtige arbejdsplads eller være dig selv, finder den rigtige arbejdsplads eller chef, får ditchef, bagland til bagland at bakketil dig ellerdig bruger får dit atop, bakke op, eller bruger dit netværk.ditNår du har Når læstdu denne bog,denne vil du føle netværk. har læst bog, vil du føle dig inspireret fuld af nyt har tanket digog inspireret og gåpåmod. fuld af nytDu gåpåmod. Du har tanket op på viden, nye fundet mål ognye en smittende opfundet på viden, mål og en energi, smittende energi, som du kansom omsætte til mærkbare forandringer og du kan omsætte til mærkbare forandringer og målbare resultater. skaber værdi for dig, hvisfor dig, hvis målbare Bogen resultater. Bogen skaber værdi du er søgende ogsøgende ambitiøsog- eller bare -drømmer du er ambitiøs eller bareom drømmer om at bestemme dit eget arbejdsliv. at ibestemme i dit eget arbejdsliv.

Soulaima Gourani , født 1975, Soulaima Gourani, født 1975,

har skabt sin karriere gennem ansættelser har skabt sin karriere gennem ansættelser i multinationale selskaber som Hewlett-Packard

i multinationale selskaber som Hewlett-Packard POLITIKENSFORLAG POLITIKENSFORLAG og A.P. Møller Maersk Gruppen med linjeansvar WWW.POLITIKENSFORLAG.DK og A.P. Møller Maersk Gruppen med linjeansvar WWW.POLITIKENSFORLAG.DK for salg, budgetter og personale. I dag selvstændig

for salg, budgetter og personale. I dag selvstændig erhvervskvinde, der rådgiver og erder sparringserhvervskvinde, rådgiver og er sparringspartner for noglepartner af danskfor erhvervslivs nogle af dansk erhvervslivs mest nytænkendemest virksomheder. nytænkende virksomheder.

TAGTAGmagten magten

SOULAIMA GOURANI SOULAIMA GOURANI

OV EOV R ED RI ND KI NA RKRAIRERRIEE R E

STRAIGHTTALKMAR2011 Værs'go'! Læs et kapitel af min bog

Kom til et af mine åbne foredrag

Hent et øvelseshæfte om at netværke

Ka' du så se at networke!

Rigtige mange af jer har skrevet til mig og foreslået forskellige emner, jeg skulle tage op. Flest af jer har ønsket, at jeg skulle skrive noget mere om networking. Tak for jeres engagement. Igennem de seneste 10 år, hvor jeg har holdt mange hun­ drede foredrag kan jeg se, at vi har bevæg­et os væk fra, at dét at have et stærkt, magtfuld og effek­tivt netværk var forbeholdt de velstillede, berømte og naturtalenter­ ne. I dag har alle muligheden for at få sig et strategisk netværk, men alt for få benytter sig af den!

Klik her hvis du vil høre nyhedsbrevet

Det er min erfaring, at de fleste ikke kan forklare, hvorfor det går godt eller dår­ ligt, når de networker. De aner ikke, hvordan de kortlægger, plejer og udvider et strategisk, professionelt netværk! Det værste er, at de ikke systematisk kan gentage en succes, fordi de ikke ved, hvad de gjorde rigtig, og de evner ikke at få en relation tilbage på sporet, hvis den er røget af. Og det er jo lidt sindssygt, når vi nu efterhånden ved, at der er et direkte link mellem en virksomheds evne til at opbygge relationer med medarbejdere og kunder og dens evne til at tjene penge. Ingen af os arbejder solo længere. Vi er alle, på den ene eller anden måde, afhængige af, at andre støtter os, bidrager, markedsfører eller udvikler vores services og produkter. Gider du ikke networke? Den dårlige nyhed: Du skal sgu alligevel! Du kan ikke længere sige, at networking – dét gider du ikke … spild af tid, over­ vurderet, pjat! – Nonsens, kammerat. Networking er den nemmeste måde at gøre et stort problem til et lille og den hurtigste måde at få sat dine skibe i søen. Giver ordet networking dig kvalme eller stress? Flere og flere lider af netværkskvalme og netværksstress. De orker ikke at høre mere om networking. De ser folk fare rundt som hovedløse kyllinger i jagten på det største, mest perfekte og interessante netværk. Andre fortæller, at de efter

S1

Afmeld nyhedsbrev


S OULAIM AGOUR A NI

møder, konferencer eller rejser sidder tilbage med en bunke visitkort, som de ved, at de bør følge op med en mail, et møde eller en kaffeaftale. De får stress af bare at kigge på bunken og orker ikke at gå igang. Sådan behøver det ikke være. Glem alt om, at du skal have et stort netværk. Du skal have det for dig rig­ tige netværk. Den gode nyhed: Det er hverken svært eller tidskrævende! Tag ansvaret for dit netværk Vi har alle et netværk. Spørgsmålet er blot om du har overblik over det, og der­ for kan udnytte dets mange fordele? Ville du arbejde for en virksomhed uden strategi? Gå til eksamen uden forberedelse? Tage til fest usoigneret? Hvis du skal til nyt feriemål, undersøger du så ikke, hvad det har at tilbyde af interesse for dig? Det er ikke anderledes med networking. Uden en indsats og en plan kan du ende hvor som helst. Du bliver i dit liv tilbudt mange gode chancer. En god chance behøver ikke være den rigtige. For at du kan gribe den rigtige chan­ ce, må du kunne genkende den helt rigtige, når den kommer. Ved du egentlig, hvornår du er en succes? I hvilken situation var du sidst rigtig glad og tilfreds? Kan du beskrive dine egne succeskriterier? Hvilken chance går du og venter på? Hvad er dit mål? Hvis ikke du ikke ved dét, hvordan ved du så, hvad du skal kigge efter? Og hvordan ved du så, hvad du skal spørge om hjælp til i dit netværk? Husk at tage Alle taler om man skal give i en relation. Ja, men husk også at tage i en relation. Ønsker du stærke relationer, skal du tage/få, og ikke kun give. Spørg om hjælp, bed om råd og kritik, få feedback på en ide eller et projekt, har folk i dit net­ værk erfaringer eller ekspertise, du mangler? Inddrag dit netværk! Find din unikke kompetence Mange fortæller mig, at de ikke føler, at de har noget at tilbyde, og at de er bange for at spilde folks tid. Alle har noget at give, spørgsmålet er blot om du ved, hvad din unikke kompetence er. Prøv at skrive alle de ord ned, som du mener, at andre siger om dig ”sød, ener­ gisk, pligtopfyldende, modig, stædig, humoristisk, kritisk, stædig, kompetent, stærk …”. Kig på listen og vælg dét ord, som du mener bedst beskriver dig. Find en episode i dit liv, hvor den egenskab gjorde en afgørende forskel. Tænk over, hvordan den kan gøres alment interessant, generel og skabe værdi i en anden sammenhæng. Skriv den ned, læs den højt, lyt til den: Har den bid, vid, rytme og charme? Personligt ville jeg på min seddel skrive ”passioneret”. I dag lever jeg af at stille kritiske spørgsmål, at være den, som siger det, andre nøjes med at tæn­ ke. Min energi gør, at folk husker dét, jeg siger. Min energi får mig til at fremstå

S2 AF 5


S OULAIM AGOUR A NI

som passioneret. Det er dét, der som oftest gør, at folk vælger mig, fremfor andre af mine dygtige kollegaer, uanset om det gælder ledelsesrådgivning, be­ styrelsesarbejde eller et foredrag. Dét er vigtigt at vide, hvad folk siger om dig, bag din ryg. På den måde kan du isolere og forbedre de egenskaber, som andre finder fascinerende hos dig. Hvis jeg var dig, ville jeg ringe rundt til de 5 mest konstruktive, kritiske menne­ sker du kender og spørge dem direkte ”Hvordan virker jeg på folk?”. Dén viden er vigtig, fordi den feedback du får tilbage meget vel kan angive årsagen til, at du har eller ikke har det netværk, du drømmer om. Det er dét her, folk kigger efter: Hver gang du møder nye mennesker, vurderer de dig. På blot 4-6 sekunder har de besluttet sig for om de gider dig eller ej! De kigger på: • din personlighed (vækker du deres nysgerrighed, vækker du tillid, er der god kemi imellem jer?) • din nuværende magtbase (hvem er dit eksisterende netværk?) • dine nuværende/kommende kompetencer (har du potentiale – er du en ”rising star”?) • dit udseende og kropssprog (det er selvfølgelig et held, hvis du er smuk, men afslappet, velplejet og velklædt kan sagtens gøre det) Vær interesseret, interessant og kritisk Jeg er ofte deltager i samtaler mellem folk, der endnu ikke kender hinanden. Det ryster mig, hvor langt der er imellem den interessante samtalepartner. Be­ stræb dig på at skabe den gode dialog, dét alene vil gøre at folk kan huske dig. Vær oprigtig interesseret og nysgerrig. Spørg og lyt. Find ud af, hvordan I gen­ sidigt kan hjælpe hinanden. Igennem de seneste par år har jeg gennemgået rigtige mange lederes profes­ sionelle relationer. Gennemgående er der flere paralleller. • Dem, de kender, kender de ikke særlig godt/dybt. • Deres nuværende netværk er sammensat af mennesker, som de har mødt til­ fældigt. Typisk har de mødt dem til private fester, på jobbet eller i faglige fora. • Deres relationer er med mennesker, som de har ca. 4 faktorer tilfælles med (typisk faktorer som køn, alder, nationalitet, uddannelsesmæssig baggrund og titel). Det er en skam, fordi de er i fuld færd med at gøre sig selv dummere gennem deres netværk, fordi det ikke er tilstrækkeligt mangfoldigt, og de ple­ jer ikke de mennesker, de kender, særligt godt. Som udgangspunkt bør du be­ stræbe dig på, at dem, du networker med, også bør være fagligt de dygtigste

S3 AF 5


S OULAIM AGOUR A NI

(helst også dygtigere end dig selv) og bør være folk, som kan komplementere og udvikle dig. Din urhjerne driller dig og gør, at du oftest networker med dem, du kan lide – for det er så hyggeligt – frem for dem, som kan udfordre og inspirere dig. Gør dig umage med at lære folk bedre at kende. Følg derfor 70/30 reglen. Reglen går i al sin enkelthed ud på, at i 70% af tiden du er sammen med et menneske, må du gerne tale om noget fagligt, opgaven, problemstillingen – det professionelle. De øvrige 30% af tiden skal du tale om noget, der er personligt (ikke privat). Noget, som ligger dig på sinde, ting du overvejer, noget der interesserer, nager, bekymrer eller glæder dig. Spørg lige­ ledes ind til disse ting hos din samtalepartner. Bid mærke i de små, personlige historier, folk deler med dig, og følg op på dem næste gang I mødes. • Følg op. • Sig tak for hjælpen. • Vær personlig. Send eksempelvis et håndskrevet kort som tak for et tankevækkende møde. Vis noget af dig selv, så folk får personlig tillid til dig, dét vil smitte af på deres syn på din faglighed. Og husk så: At networke er en livslang proces uden en målstreg. Du bliv­ er aldrig god nok til det. Alle mennesker er forskellige, derfor må du hele tiden udvikle dine sociale kompetencer ved at flytte grænser, vise åbenhed, tolerance og massere din komfortzone. Få succeser og begå en masse fejl – og lær af begge dele. “The investment in time and energy creating a network will only be worthwhile if you are genuinely interested in the people in it – sustaining it for purely selfish reasons won’t work” Angela Abell, networking ekspert God fornøjelse! Vil du gerne igang med at kortlægge dit netværk? Jeg har lavet et lille øvelses­ hæfte, som du kan hente her, som gennem få, enkle øvelser hjælper dig på vej.

Få loyale kunder nu!

Synlig succes gennem relationsopbygning – kursus hos Speakers Club Jeg håber, at vi ses til ét af mine åbne foredrag i løbet af året. Du kan tilmelde dig her. Det første afholdes allerede d. 5. april. Læs mere på næste side 

S4 AF 5


S OULAIM AGOUR A NI SOULAIMA GOURANI

SOULAIMA GOURANI

TAG magten over din karriere

TAG magten over din karriere

1010 trin trin

TIL ET TIL SUCCESFULDT ARBEJDSLIV ET SUCCESFULDT ARBEJDSLIV Vil du skifte job? du job? væreVil leder? Vil du væreVil du være Vil du Vil skifte du være leder? selvstændig? Lave nogetLave sjovere? Tjene flere Tjene penge? selvstændig? noget sjovere? flere penge? Have mere Have tid tilmere rådighed? gladere? Ved du, Ved du, tid til Være rådighed? Være gladere? hvad du vilhvad med du dit vil arbejdsliv? med dit arbejdsliv?

Min bog gen­o ptryk­ kes nu. Ny forside, samme gode indhold :-) Køb den her

Tag magten over karriere direkte, ærlig og ærlig og Tagdin magten overer dinen karriere er en direkte, vejledende vejledende bog, hvor fløjlshandskerne er lagt på er lagt på bog, hvor fløjlshandskerne hylden. Soulaima er Gourani fødselshjælperen, som hylden.Gourani Soulaima er fødselshjælperen, som rusker op i rusker dit selvværd, dighjælper til at genfinde op i dithjælper selvværd, dig til at genfinde dine kompetencer og gøre digog sikker dine kompetencer gøre og digmodig, sikkerså og modig, så du kan få meget mere ud af dit arbejdsliv. du kan få meget mere ud af dit arbejdsliv. Find nye svar på,nye hvordan duhvordan brænderdu igennem Find svar på, brænderved igennem ved at være digatselv, finder den rigtige arbejdsplads eller være dig selv, finder den rigtige arbejdsplads eller chef, får ditchef, bagland til bagland at bakketil dig ellerdig bruger får dit atop, bakke op, eller bruger dit netværk.ditNår du har Når læstdu denne bog,denne vil du føle netværk. har læst bog, vil du føle dig inspireret fuld af nyt har tanket digog inspireret og gåpåmod. fuld af nytDu gåpåmod. Du har tanket op på viden, nye fundet mål ognye en smittende opfundet på viden, mål og en energi, smittende energi, som du kansom omsætte til mærkbare forandringer og du kan omsætte til mærkbare forandringer og målbare resultater. skaber værdi for dig, hvisfor dig, hvis målbare Bogen resultater. Bogen skaber værdi du er søgende ogsøgende ambitiøsog- eller bare -drømmer du er ambitiøs eller bareom drømmer om at bestemme dit eget arbejdsliv. at ibestemme i dit eget arbejdsliv.

Soulaima Gourani , født 1975, Soulaima Gourani, født 1975,

har skabt sin karriere gennem ansættelser har skabt sin karriere gennem ansættelser i multinationale selskaber som Hewlett-Packard

i multinationale selskaber som Hewlett-Packard POLITIKENSFORLAG POLITIKENSFORLAG og A.P. Møller Maersk Gruppen med linjeansvar WWW.POLITIKENSFORLAG.DK og A.P. Møller Maersk Gruppen med linjeansvar WWW.POLITIKENSFORLAG.DK for salg, budgetter og personale. I dag selvstændig

for salg, budgetter og personale. I dag selvstændig erhvervskvinde, der rådgiver og erder sparringserhvervskvinde, rådgiver og er sparringspartner for noglepartner af danskfor erhvervslivs nogle af dansk erhvervslivs mest nytænkendemest virksomheder. nytænkende virksomheder.

TAGTAGmagten magten

SOULAIMA GOURANI SOULAIMA GOURANI

Få loyale kunder nu!

OV EOV R ED RI ND KI NA RKRAIRERRIEE R E

Vil du blive en af morgendagens vindere?

Få loyale kunder nu! Morgendagens vindere bliver de virksomheder og med­ arbejdere, som forstår at tilpasse deres adfærd efter kundernes behov og for­ brugsmønstre. Dygtige medarbejdere, der kan bygge og vedligeholde relationer er en dokumenteret vej til øget omsætning og indtjening. Ifølge en rapport fra London Business School står følelser for mere end 50% af vores købsbeslutning. En dag proppet med konkrete øvelser og strategi Deltag i dette kursus tæt pakket med værktøjer, øvelser og konkrete handlings­ planer. Lær om tidens nye metoder og begreber og hvorfor disciplinen salg og markedsføring har ændret karakter. Tilmelding: Speakers Club / sg@soulaima.dk Tirsdag 5. april kl. 8:50-16:00 Skovriderkroen, Strandvejen 235, 2920 Charlottenlund Onsdag 14. september kl. 8:50-16:00 DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Århus C. Torsdag 13. oktober kl. 8:50-16:00 Skovriderkroen, Strandvejen 235, 2920 Charlottenlund

Tag magten over din karriere!

Min bog udkommer nu i 2. oplag. Samme gode indhold, ny indpakning. Tak til alle jer, der allerede har købt den – og har anbefalet den til andre, enten mundtligt eller på diverse hjemmesider og derigennem har bidraget til dens succes. Jeg er meget stolt! Dem af jer, der endnu ikke har læst den, vil jeg gerne forære et kapitel. Jeg har valgt dét, der handler om networking, så du har mu­ lighed for at gå mere i dybden, hvis du har fået blod på tanden ovenpå dette nyhedsbrev. Hent det her! Skulle du have lyst til at læse mere oftere, så kig forbi min blog hos amino.dk, Martin Thorborgs site for iværksættere.

Mange hilsner

Soulaima Gourani

S5 AF 5

Straight Talk #11  
Straight Talk #11  

I Straight Talk # 11 vil jeg gøre noget af det jeg allerbedst kan lide – at tale direkte til dig. Det handler nemlig om at netværke, noget d...

Advertisement