Page 1

Lintrup & Norgart A/S søger ejendomme til seriøse og kapitalstærke købere

Retten straffer medarbejderen

Hos Lintrup & Norgart A/S er vi løbende i tæt dialog med både nationale og internationale investorer, der efterspørger velbeliggende investerings- og udviklingsejendomme i Københavnsområdet. Lige nu efterspørger vores kunder bl.a. følgende typer ejendomme: Type

Bliv chefen kvit

fortælle om personens evner, og at personen ser sig om efter et nyt job,” fortæller hun. Headhunteren tog note af opfordringen, fik kollegaen ansat et andet sted, og Soulaima Gourani slap for problemerne.

Investeringsvolumen

Boligudlejningsejendomme Enkeltstående ejendomme og porteføljer

Min. DKK 15 mio.

Kontorejendomme

Min. DKK 15 mio.

Chefen gik selv Lise Holt Olesen, adm. direktør for Unik HR har rådgivet i en konflikt, hvor også chefen var omdrejningspunktet for kampen. Her var lederen bedre til at lede virksomheden frem for medarbejderne, og medarbejderne følte sig stressede og var kede af det. I over et år prøvede Lise Holt Olesen at finde frem til en løsning, der ikke betød et farvel til chefen. Men sådan endte det alligevel. Chefen så til sidst ingen andre muligheder end selv at pakke tasken. Der hører dog til sjældenhederne, at det er chefen, der forlader stedet. Og derfor er det vigtigt at tænke på konsekvenserne, før man kaster sig ud i en duel med chefen. “Som medarbejder er du i et over-underordnel-

Enkeltstående eller porteføljer – udlejet enten til en eller flere lejere, gerne med udviklingspotentiale

Det er muligt at få en uduelig chef fyret. Men det er en hård kamp, der i bedste Robinsonstil kræver alliancer, strategi og mod. Og trods forsøget ender det højest sandsynligt med, at du selv går planken ud

■■ FYRING Af Mia Laursen

H

vis bossen er et monster, du ønsker længere væk, end hvor peberet gror, så vedkommende. Det er ikke en let kamp, men det kan lade sig gøre. Det kan dog også ende med, at det er dig selv, der må pakke tasken og forlade arbejdspladsen i stedet for chefen. I følge Forbes bliver ni ud af ti af dem, der tager kampen op mod chefen, selv smidt hjem med en fyreseddel. En af dem er virksomhedrsådgiveren Soulaima Gourani. Fire gange kastet hun sig ud i kampen mod lederne på sine tidligere arbejdspladser. Tre gange resulterede det i, at hun selv måtte forlade arbejdspladsen, men en gang lykkedes missionen for hende. “Man kan sagtens komme af med sin chef. Det handler bare om at lave en strategi og bygge allianer med andre. Man kommer ikke af med chefen ved at brokke sig i kantinen eller på Facebook,” siger Soulaima Gourani. Fagforeningen Krifa fortæller, at hos 41 pct. af

4

alle, der ringer til Krifas jobtrivselsafdeling, har chefen i en eller anden grad været involveret i konflikten. Især finanskrisen har gjort det til et synligt problem, fordi job ikke længere hænger på træerne. “Krisen har gjort, at man bliver presset økonomisk, og det går ud over medarbejderne. Når man bliver presset, bliver man kort for hovedet,” forklarer Anette Bækgaard, jobtrivselskonsulent i Krifa.

Kontakt en headhunter Første gang Soulaima Gourani havde problemer med en chef, lykkedes det hende at få ham fjernet fra arbejdspladsen. En kollega var blevet forfremmet, og efter hendes opfattelse var han egocentreret og handlede mere efter egne interesser frem for virksomhedens. De kunne ikke få samarbejdet til at fungere, og Soulaima Gourani var nået der til, hvor det var ham eller hende, der skulle forlade arbejdspladsen. Derfor kontaktede hun en headhunter. “Den mest effektive måde at skille sig af med personen på er at kontakte en headhunter og

Blandet bolig, kontor eller butiksejendomme Gerne med udviklingspotentiale i City

Min. DKK 20 mio.

Fredede ejendomme i indre København

DKK 15–300 mio.

Udviklingsejendomme Til boliger, kontor og/eller detail og gerne med eksisterende cashflow

DKK 15–100 mio.

Som inspiration har vi valgt at vise et lille udvalg af de ejendomme, vi har solgt inden for de sidste 6 måneder. T LG

T LG

SO

SO

3.031 m² kontor- og butiksejendom Landemærket 19–25, København K

1.983 m² kontor- og butiksejendom Gråbrødretorv, København K

T LG

SO

Solid investeringsejendom på 12.260 m² på Islands Brygge

T LG

SO

1.183 m² projektudviklingsejendom Nørregade 34, København K

FAKTA fyr din chef Ledelsesekspert Soulaima Gourani har fem konkrete råd til, hvad man skal gøre, hvis man vil af med sin chef. Rådene bygger på de erfaringer, hun har gjort sig efter at have kæmpet mod tre forskellige chefer. Kun én gang faldt resutlatet ud til hendes fordel. Hvis man vil af med sin chef, skal man:

T LG

SO

1.611 m² boligudlejningsejendom Jægersborg Allé 33, Charlottenlund

 ære saglig i sin argumentation og have et V afklaret motiv ■■ Parat til at tage konsekvensen, som kan betyde en fyring til en selv. ■■ Få folk med sig og danne alliancer, så man ikke står alene ■■ Bygge sagen strategisk op ■■ Klar med plan til, hvad der skal ske bagefter, hvis det lykkes, så du viser, at du ikke bare er ude på at komme af med en konkurrent. ■■

Kontakt adm. direktør Stig Lintrup allerede i dag på mobil 4097 1717 eller send en mail til sl@linor.dk for yderligere oplysninger. Du kan også klikke ind på www.linor.dk og læse mere om vores ekspertise inden for salg, udlejning og rådgivning i forhold til kontor-, lager- og investeringsejendomme.

sesforhold til din chef. Det betyder, at chefen bestemmer. Også selvom chefen ikke er en optimal leder eller laver direkte fejl,” siger Julie Gerdes, leder af ansættelses- og arbejdsret i KPMG.

Tag en snak Før konflikten virkelig spidser til, og der begynder en hvisken i krogene om chefen, er det en god idé at snakke med chefen gerne flere gange, mener Anette Bækgaard. “Der, hvor to mennesker arbejder sammen, er der risiko for konflikt. Små ting kan udløse en konflikt, og får man ikke taget hul på det, kan det blive værre og værre,” forklarer hun. Julie Gerdes tilføjer, at det kan have store konsekvenser som eksempelvis at blive underkendt og frataget beføjelser og arbejdsopgaver, hvis man trækker chefen med i ringen.

■■ RETTEN Af Mia Laursen

D

er er store konsekvenser forbundet med at være for åbenkæftet overfor sin chef. Ikke bare konsekvenser som at blive underkendt, frataget beføjelser og arbejdsopgaver. Det kan også resultere i en fyreseddel til dig selv. Og sådan en fyring meget vel være lovlig. Det har Øster Landsret afgjort, da de sidste år anerkendte sådan en fyring. En medarbejder med ansvar for kvalitetsstyringen hos en laboratorievirksomhed opdagede en fejl i nogle af laboratoriets følere. Derfor sendte han sin leder og tekniske direktør en mail. Samme mail blev også sendt til virksomhedens øvrige ledere og direktionen. Virksomheden vurderede, at medarbejderen havde være illoyale overfor sin nærmeste leder ved at sende mailen videre til resten af ledergruppen, og derfor blev han fyret.

Sagen nåede til Øster Landshold, der gav virksomheden medhold. “Dommen viser, at medarbejdere, som vil rejse kritik af chefen og virksomhedens forretningsgange mv. som udgangspunkt bør starte med at følge de normale kommandoveje og gå til medarbejderens direkte chef. Uanset om kritikken er berettiget eller ej. Ellers kan det betragtes som et illoyalt tillidsbrud,” siger Julie Gerdes, leder af ansættelses- og arbejdsret i KPMG. Og det er ikke det eneste, dommen viser, mener Julie Gerdes. Som medarbejder skal man tænke grundigt over, hvem man fortæller om virksomhedens problemer. “Medarbejdere bør aldrig kommunikere virksomhedens fejl og mangler overfor omverdenen, kunder og samarbejdspartnere. Under sådanne omstændigheder vil en bortvisning som udgangspunkt være berettiget.”

Få flere med Det er også vigtigt at kende sit eget motiv til konflikten, mener Soulaima Gourani, så det ikke bunder i personlige holdninger. Men i stedet for i arbejdsmæssige forhold. Hun er uenig med de andre i, at det er en god idé med en samtale. Kun hvis man er en nøglemedarbejder. “De fleste mennesker kan ikke tåle at høre sandheden. Så man skal være sikker på, at man selv ikke er i risiko,” siger hun. I stedet for opfordrer hun i højere grad til at lave alliancer med andre, der har samme holdning. Så står I stærkere og er ikke lige så udsatte. Sammen skal I lægge en strategi for, hvordan I vil lade kampen udvikle sig. Og her er det en god idé med dokumentation og saglige argumenter. Udover andre medarbejdere skal også tillidsrepræsentanten og eventuelt HR-afdelingen involveres. Det er muligt, men svært at fyre sin chef, mener Soulaima Gourani. “Jo højere op, det er i virksomheden, og jo færre lag, der er over ham, jo sværere er det at få ham fjernet,” siger Soulaima Gourani.

“Medarbejdere bør aldrig kommunikere virksomhedens fejl og mangler overfor omverdenen, kunder og samarbejdspartnere Julie Gerdes, KPMG

Lintrup & Norgart A/S | Århusgade 88, 2100 København Ø | Tlf. 7023 6330 | www.linor.dk | Følg os på LinkedIn 5

6

7

Bliv chefen kvit  

Det er muligt at få en uduelig chef fyret. Men det er en hård kamp, der i bedste Robinsonstil kræver alliancer, strategi og mod. Og trods fo...