Vandra i Sotenäs 2021

Page 1

Vandra i Sotenäs SOTELEDEN - KUSTSTIGEN - RAMSVIK SMÖGEN - NORDENS ARK Ekoparken

SOTENÄS TURISTINFORMATION Tel: 0523-665550 turism@sotenas.se www.sotenas.se/turism www.sotenas.se/vandra

SOTE LEDEN


Vackra vandringar i Sotenäs Välkommen att vandra på Soteleden och Kuststigen i Sotenäs. Unika vandringsleder genom varierande skogs-, bergs- och kustmiljöer, naturreservat, kulturhistoria och utsiktsplatser är vandring en fantastisk naturupplevelse. I den här broschyren presenteras nio etapper av Soteleden-Kuststigen och tips på lämpliga vandringsturer, med tydliga startplatser där det antingen finns parkeringsplats eller busshållplats i nära anslutning, ofta nära en boendeanläggning. Kuststigen ansluter vid Åby-Nordens Ark in i Lysekils kommun och sträcker sig till Tjörn i söder och mot norska gränsen i norr, mer info på www.kuststigen.se De nio etapperna på Soteleden-Kuststigen är märkta med blå färg på kartan för att det ska vara lätt att planera din vandring. Övriga sträckningar av Soteleden är på kartan märkt med rött. Ute i fält är både Soteleden och Kuststigens vandringsleder märkta med blått eller blåvitt. Du kan också använda den digitala kartan i kartportalen: www.sotenas.se/vandra Aktuell trafikinformation för buss: www.vasttrafik.se MARKERINGAR I fält är Soteleden-Kuststigen märkt med skyltar och/eller blå eller blåvita markeringar på träd, stolpar eller märkta stenrösen på vissa bergspartier. Pilar visar var leden avviker eller korsar allmän väg. Där Soteleden och Kuststigen inte löper parallellt är Soteleden markerad med blå band, skyltar och/eller blå-blåvita markeringar. NATURSTIGAR, LOKALA SLINGOR OCH MOTIONSSPÅR Soteleden har många fler sträckningar och är på kartan markerade rött, men ute på leden har den blå/blåvit märkning. Ofta går Soteleden förbi fina utsiktsplatser, små sjöar och i norra kommundelen finns flera vindskydd och raststugor längs Soteleden, i anslutning till SoteledenKuststigen. Samtliga Soteledens sträckningar hittar du på digitala vandringskartan www.sotenas.se/vandra Det finns ännu fler fina vandringar i Sotenäs. På Smögen finns flera fina naturstigar vid Sandö, Kleven, Holländarberget och Glommen. Dessa har tagits fram av och förvaltas av ideella Smögens Öråd. Dessa är utmarkerade med vita låga trästolpar/markeringar. I Ramsvikslandets naturreservat finns Ramsvikslederna som förvaltas av Västkuststiftelsen och vid Nordens Ark finner du Ekoparksleden där Nordens Ark har fokus på att visa upp ett skiftande landskap och biologisk mångfald. Motionsspår finns i anslutning till alla samhällen och mer information om dessa finns på kommunens hemsida: www.sotenas.se/upplev Kartorna i denna broschyr är i varierande skala och mer information finns att läsa på de tavlor som är uppsatta vid Soteleden-Kuststigens etappstarter eller på hemsidan www.sotenas.se/vandra och www.sotenas.se/turism Här finns även mer information om boenden längs vandringslederna och övrig service.

Soteleden Kuststigen

Soteleden etapp 2 Kuststigen etapp 19

Soteleden etapp 3 Kuststigen etapp 20

Soteleden etapp 5 Kuststigen etapp 22

Soteleden etapp 1 Kuststigen etapp 18

Soteleden etapp 9 Kuststigen etapp 17

Soteleden etapp 4 Kuststigen etapp 21

Soteleden etapp 6 Kuststigen etapp 23

Soteleden etapp 7 Kuststigen etapp 24

Soteleden etapp 8 Kuststigen etapp 25

VIKTIGA telefonnummer och hemsidor 1 km

Rapportera ett Google kartfel Kartdata ©2021

SOS 112 Sjukvårdsupplysningen 1177 Sotenäs Vårdcentral 0523–19970 kl. 8-17 Närhälsan, Kungshamn 010–4416600 Apoteket Kronan, Kungshamn 0771–612612 Apoteket, Hunnebostrand 0771–450450 Västtrafik, buss www.vasttrafik.se Parkera i Sotenäs www.sotenas.se/parking Uppleva och göra i Sotenäs www.sotenas.se/uppleva Frågor & svar www.sotenas.se/faq Turistinformation 0523-665550 Bo, Äta, Göra www.sotenas.se/turism Vandringsinformation www.sotenas.se/vandra Kuststigen www.kuststigen.se Hike&Bike - cykel-vandringsrutter och sevärdhetstips www.vastsverige.com/sotenas/hike--bike

FÖLJ OSS Digitala Vandringskartan och mer information!

@soteleden


ANNERÖD

KUSTSTIGEN ETAPP 18 En etapp med rika natur- och kulturupplevelser. Starten vid Nordens Ark/Åby Säteri med anor från 1300-talet och hällristningarna på Åbyhällen. Leden tar dig sedan genom skogar, upp på berg och genom gammalt jordbrukslandskap, passerar fornlämningsområdet Munkhögen vid Valla. Vid Bjällane myr finns en raststuga. Mot slutet av etappen når du naturreservatet Anneröd Hogsäm. Längd: 10 km Tid: 5-6 timmar Svårighetsgrad: Medelsvår, vissa branta passager


KUSTSTIGEN ETAPP 19I

Vandringen börjar vid den vackra bokskogen vid AnnerödHogsäm, ett populärt strövområde. Under etappen bjuds du sedan på varierad skogsterräng och berg med fin utsikt. I nära anslutning till leden finns flera vindskydd och raststugor – Bollemyren, Stenbrottskojan, Klåvanekojan, Stensmyren och Marseillestugan. I kustsamhället Bovallstrand finns service. Badar gör du vid charmiga Badholmarna med sina karaktäristiska grönvita badhytter. Längd: 6 km Tid: 2-3 timmar Svårighetsgrad: Lätt till medelsvår


KUSTSTIGEN ETAPP 20I Vandra i gemytliga Bovallstrand, med butik och restauranger. Längs gator, gränder och bland hus från 1900-talets sekelskifte, med tidstypiska detaljer i trä och sten. Leden tar dig sedan genom lantbruksmiljöer, gårdsbutik, skogsområden och längs med havet. I Hunnebostrand är Uddens skulpturpark med stenskulpturer av världskända konstnärer ett fint stopp. På Stenhuggerimuseet nära etappstart Hunnebostrand kan man få en inblick i stenhuggarens liv förr i tiden. I Hunnebostrand finns diverse butiker, boende, restauranger och övrig service. Längd: 13 km Tid: 4-5 timmar Svårighetsgrad: Medelsvår


KUSTSTIGEN ETAPP 21I

SOTEKANALEN

Längs turen finns flera natur- och kulturupplevelser som påminner om de människor som förr i tiden var bosatta i trakten. Från södra Hunnebostrand går du via en pontonbro vid Hunnebo Lera vidare genom gårdarna vid Ödby Ö. Slutligen når du brofästet vid Ramsvik och korsar Sotekanalen, som byggdes för att skydda sjöfarare från det mycket olycksdrabbade Sotekär där många sjömän miste sina liv. År 1935 var arbetet klart. Kanalen sträcker sig från Kungshamn till Hunnebostrand och är 4800 meter lång. Längd: 6 km Tid: 1-2 timmar Svårighetsgrad: Lätt


KUSTSTIGEN ETAPP 22I Naturreservatet Ramsvikslandet består av vidsträckta klippområden med ljunghedar, ängar och mindre våtmarker. Här kan man tydligt se inlandsisens spår i form av jättegrytor, rundhällar och isräfflor. Parkering finns både i norr vid Tångevik, Haby i söder och vid Grosshamn/Fykan mitt på ön. Den södra delen av Ramsvik bjuder på storslagna vyer över havet med några av de bästa badplatserna runt Haby bukt. I närheten finns även Kung Tryggves grav, ett stort röse som tros vara från äldre bronsåldern. Längd: 14,5 km Tid: 5-6 timmar Svårighetsgrad: Medelsvår-svår

På fastlandssidan före bron ligger ett litet stenhus, Mor Lenas stuga, byggd i fältsten och med grästak på 1700-talet, då fanns inte Sotekanalen ännu. Här sägs änkan Lena bott med sina upp till åtta barn under 1800-talet. Den sista som bodde bofast i stugan var en man vid namn John Alfred, eller Paschan som han kallades. Han bodde här med sina fyra söner fram till 1923. Idag ägs stugan av hembygdsföreningen Sotenäsgillet.

SOTEKANALEN


KUSTSTIGEN ETAPP 23 – 24I Etapp 6/23 startar vid friskvårdsanläggningen Tumlaren i det lilla fiskesamhället Väjern, en kilometer norr om Kungshamn, och passerar jättegrytorna ”Dyrstolen” och ”Predikstolen”. Jättegrytor är urholkade fördjupningar i berget. Efter samhället Örn viker etappen söderut och passeras Håle dalar, en fantastisk miljö med en stor mängd småfågelarter som häckar. Längd: 11 km Tid: 4-5 timmar Svårighetsgrad: Lätt-medelsvår, stigar/grusvägar

Etapp 7/24 startar vid Idrottsplatsen/motionsspåren i Kungshamn och går genom Hovenäset, ett litet pittoreskt kustsamhälle. Etappen har varierande terräng, på den kala bergsheden mot Klevekilens naturvårdsområde i öster finns isolerade myrmarker och kärr som delvis är bevuxna med tallskog. Vid Örn väljer etappen den norra sträckningen mot Bua Heds naturreservat, ett naturskönt område med vidsträckta kustljunghedar, fina badstränder och magnifik utsikt över fjordlandskapet vid Åbyfjorden. Längd: 17 km Tid: 5-6 timmar Svårighetsgrad: Lätt-medelsvår, stigar/grusvägarKUSTSTIGEN ETAPP 25I

MALMÖN

Malmön är en drygt 4 kilometer lång och 2 kilometer bred klippö, med granithällar, stenbrott och många minnen från stenhuggeriepoken. Denna etapp går över karga klipplandskap, förbi fantastiska laguner med finkornig vit sand och kristallklart grönglittrande vatten som för tankarna till Grekland. Badmöjligheterna är många, både när det gäller sandstränder och klippbad. Malmön är minst lika vackert under resten av året. Längd: 10 km Tid: 3-4 timmar Svårighetsgrad: Lättmedelsvår, stigar/grusvägar


KUSTSTIGEN ETAPP 17I

Etappen börjar vid Nordens Ark och går längs Åbyfjorden utanför djurhägnen och vidare mot Rödsberget där finns Rödskojans vindskydd och rastplats med magisk utsikt över Åbyfjorden. Vid Röd finns även en fin badplats en bit ifrån leden. Delvis utmanande brant mellan Rödberget och Lyckan. Mot slutet av etappen går leden mer längs grus och asfaltsvägar, på sin sträckning mot Lyckan. Längd: 7,5 km Tid: 3 timmar Svårighetsgrad: medelsvår-svår/utmanande


Kuststigen sträcker sig från Tjörn i söder till norska gränsen i norr. Den består av en sammanhängande led mellan Uddevalla och Sotenäs samt flera kortare rundslingor och fristående etapper. Därmed erbjuder den stor variation av kustnära vandringsmöjligheter, för både längre vandringar och endagsturer. Mer information: www.kuststigen.se

OM KUSTSTIGEN

Soteleden Etapp 4 Kuststigen Etapp 21

BUSS 862

Soteleden Etapp 3 Kuststigen Etapp 20

BLÅ LINJE på kartan visar Soteleden-Kuststigen, 9 etapper. RÖD LINJE på kartan visar Soteleden, lokal vandringsled (blå/blåvit markering i fält)

Soteleden Etapp 2 Kuststigen Etapp 19

BUSS 860

BUSS 860 Soteleden Etapp 1 Kuststigen Etapp 18

BUSS 862


www.vasttrafik.se/reseplanering/reseplaneraren

Planera din resa med kollektivtrafik/buss: www.vasttrafik.se

BUSS 860

Soteleden Etapp 7 Kuststigen Etapp 24

Soteleden Etapp 6 Kuststigen Etapp 23

BUSS 862

Soteleden Etapp 5 Kuststigen Etapp 22

Dagsetapper, rundslingor och motionsspår. På Sotenäs kommuns hemsida www.sotenas.se/ vandra finns den digitala vandringskartan med tips på fina vandringsleder på Soteleden-Kuststigen och lokala vandringsleden Soteleden, förslag till kortare eller längre rundslingor och kartor över motionsspår vid alla kommunens samhällen. I fält är vandringslederna uppmärkta med blå eller blå-vita markeringar och vid startpunkterna finns det parkeringsplats och/eller busshållplats i närheten.

Digitala vandringskartan

Soteleden Etapp 9 Kuststigen Etapp 17

BUSS 866 MALMÖN reguljär trafik sommartid övrig tid förbokning

Soteleden Etapp 8 Kuststigen Etapp 25

BUSS 866

BUSS 866

So Kusteled tsti en E gen tap Eta p 7 pp 24

BUSS 860

p 623 tappp E n ta de n E ele tige t Sousts K


RUNDSLINGOR – HUNNEBOSTRAND

STARTTAVLA


RUNDSLINGOR – NORDENS ARK


RUNDSLINGOR – VÄJERN STARTPUNKT TUMLAREN:

Rundslinga 5+6 med start i Kungshamn ca 17 km

TUMLAREN VÄJERN

KUNGSHAMN


RUNDSLINGOR – MALMÖN


RAMSVIKSLEDERNA © Lantmäteriet Geodatasamverkan

© Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ramsviks Naturreservat. Förvaltare: Västkuststiftelsen, www.vastkuststiftelsen.se

N

Tångevik

Sö-ö

Tångeviken

Öberg tånge

Blåberget

Ramsvik stugby & camping

RAMSVIK

Mot Hunnebostrand

Grosshamn Ramsviks Övergård

Myren

Fykan

ÖDBY Moarna

Kastet Sote Bonde

n

Faxhällemossen

Sotekanale

Sote skog Soteskogsmyren

Sundebackarna

Häll

inge

dale

n

Sote huvud

HABY

Haby bukt Långetången Nötö

174

VÄSTRA RÖRVIK

TRYGGÖ

Rastplats

Tryggö huvud

Parkering Toalett

Kung Tryggves grav

Kuststigen, Soteleden blå slinga 14,5 km Stig -vit slinga 4 km Tryggöskär

Stig -röd slinga 1,8 km

Ulkehuvud

Stig -gul slinga 8,2 km Stig -orange slinga 12,5 km

Husholmen

Stig grön 700 m Stig svart 1,8 km Stig vit 2 km Mot Kungshamn

0 200 m

1000 m

Naturreservat, gräns


EKOPARKSLEDEN, ÅBY SÄTERI Förvaltare: Nordens Ark, www.nordensark.se


Friluftsled Hästen

SMÖGENLEDERNA – HÄSTEN Förvaltare: Smögens Öråd. Följ vita markeringar.

Smögen Torskrännan

Holländarbacken Glômmen

Makrillviken

Hästen

Holländarberget Herrbadet

Kummel Mot vandrarhem och hotell

N

S Ku-klôvva

Vallevik Skyltarnas placering Friluftsled 100 meter

P Mot Smögenbryggan

©SCH!2013 sch-form.com


ngsled västra Sandön SMÖGENLEDERNA – VÄSTRA SANDÖN Förvaltare: Smögens Öråd. Följ vita markeringar.

Skyltarnas placering

vat S

N

Vandringsled Västra Sandön Äldre motionsled

omsluter a bergderna

Damm med röda näckrosor Damm med vita näckrosor ”Månstenen” Utsiktsplats

-31/8.

våta.

200 meter

Badplats

P

Tricolor

mmar s färg är stammar

uftsled Kleven

Purpurea

terad.

ka r nd i änna. unde v sågjan av börare stor den enska

miljen on. Han de i kades

ch längst

Kyrkogård

P KLEVEN

Arbetet med leden genomfördes av Smögens fixargäng år 2017-2018.

Smyghålet Följ vita markeringar.

P

Sunnepina

Smögen Smögenbryggan

Lindstedts myr Förr: Svenska fryseriernas magasin Klevhuvudet

N

S

Kleven

Stenbrott Kleven

Skitareskär Smögens Öråd är ett ideellt Lite kort historia om varför det heter samarbetsorgan för förensom det heter och kanske någon gammal ingar församlingar, bild dåoch det stod en sjöbod på skäret.som Bla bla bla, bla bla, bla bla bla, bla bla verkar påblaHasselösund och bla, bla bla bla Smögen. www.smogen.com Skitareskär


Besöksvärda naturreservat i Sotenäs Sotenäs har flera fina naturreservat med lite olika karaktärer som är fantastiska att uppleva året runt, med alla de skiftningar som naturen erbjuder. I norra Sotenäs öster om Bovallstrand ligger ANNERÖDHOGSÄMS naturreservat som är ett stort sammanhängande lövskogsområde. Ek dominerar på bergssidorna, bok i dalgångarna. Bokskogen tros vara Sveriges nordligaste, spontant uppkomna. I centrala och södra delen av området finns skaljord. Alltså jord som innehåller skalrester från musslor, snäckor och liknande. Det ger en näring och en rik flora. Här kan du exempelvis hitta trolldruva, ormbär, gullviva och blåsippa. Även lav- och svampfloran är rik i området. Här finns parkeringsplats och längs vandringsleden Soteleden-Kuststigen finns även ett enkelt vindskydd.

kalksten som är skyddad som naturminne. Den örtrika floran i området innehåller arter som till exempel gullviva, spåtistel, bockrot och höskallra. Strandängarna har ett rikt fågelliv. SANDÖN och Sandöfjorden ligger väster om Hasselösund vid Smögen. Själva Sandön är en bågformig, drygt 1,5 km lång bergsrygg bestående av bohusgranit, med inslag av andra bergarter, rundhällar och jättegrytor. Här finns en fin promenadslinga och magisk utsikt åt alla håll.

ALVÖ ligger nordväst om Hunnebostrand. Ön är skyddad som naturreservat på grund av sina jättegrytor. RAMSVIKSLANDETS naturreservat ligger utanför Hunnebostrand, dit man kommer med bil genom att köra över den grävda Sotekanalen. Kala klippor och piskande västerhav, lummiga skogsdungar och betade ängar. Här finns nästan allt. I naturreservatet finns flera fint iordningställda vandringsleder, Soteleden-Kuststigen går runt hela ön och är en lagom dagstur. Det finns även kortare sträckningar som ger vandringen stor variation. Gratis parkering till naturreservatet finns på norra, mellersta och södra delarna av ön. BUA HED vid Tullboden mot Bohus-Malmön är ett litet naturreservat med lågväxande ljung och fina små sandvikar vid Åbyfjordens mynning. Lätt att vandra i och mysigt att stanna till med sin fikakorg eller ta ett dopp vid sandstränderna. Här finns också torrtoalett. KLEVEKILENS naturvårdsområde är en skyddad havsvik med strandängar mellan Kungshamn, Väjern och Hovenäset. I området finns en unik förekomst av så kallad stromatolitisk

TÄLTA I SOTENÄS

Tältning är ej tillåten i tätorterna Bovallstrand, Ulebergshamn, Hunnebostrand, Väjern, Kungshamn, Smögen, Hovenäset eller Malmön. Inte heller i naturreservaten Anneröd-Hogsäm, Ramsvikslandet, Sandön, Hållö, Klevekilen eller Bua. Visa hänsyn. Tälta enligt allemansrätten: Du får tälta något enstaka dygn i naturen. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus. Markägarens tillstånd krävs vid flera tält eller om ni är en grupp som vill tälta.

HÅLLÖARKIPELAGENS naturreservat är de sista större öarna utanför Sotenäset innan det öppna Skagerack tar vid. Det är en speciell känsla att komma ut till Hållö och uppleva hur himmel möter hav i granitriket. Sommartid kommer många hit för sol och bad, eller för att se på den magnifika utsikten från fyren men det är även ett bra ställe för fågelskådning. Båt avgår från Smögenbryggan och Kungshamns hamn. Övrig tid på året måste man förboka båt. www.utposthallo.se Mer information om naturreservat finns hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. https://www.lansstyrelsen.se/ vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/

ALLEMANSRÄTTEN

Inte störa – inte förstöra. Det är grunden i allemansrätten, som lika mycket är en skyldighet. Vi har enligt allemansrätten rätt att vistas i naturen – samtidigt som vi har skyldighet att veta vad vi får göra och INTE får göra. Du får exempelvis: cykla, vandra och rida i naturen, men inte passera över tomt- eller åkermark. Var noga att stänga grindar. Plocka blommor, svampar och bär som inte är fridlysta. Men du får inte bryta kvistar eller göra åverkan på träd eller växtlighet. Respektera eldningsförbud och ta alltid med dig dina sopor. Mer information om allemansrätten finns hos: www.naturvardsverket.se


Boende längs SoteledenKuststigen

2

4. HOTEL KAPRIFOL www.kaprifol.se T: 0523-55215

24

1

23 22

4 5

6

2. HOTELL BOTTNA INN www.bottnainn.se T: 073-0740056 3. HUNNEBOSTRANDS CAMPING OCH STUGOR www.hunnebostrandscamping.se T: 0523-50112

3

8 7

1. NORDENS ARK HOTELL www.nordensark.se T: 0523-79590

21

5. HUNNEBOSTRANDS VANDRARHEM www.hunnebostrandsvandrarhem.com T: 0523-32541 6. RAMSVIKS ÖVERGÅRD stugor-vandrarhem www.ramsviksovargard.se T: 070-4943826 7. RAMSVIKS HAVSBAD stuga-vandrarhem www.ramsviksgarden.nu T: 070-7655539 8. RAMSVIK STUGBY & CAMPING www.ramsvik.nu T: 0523-503 03 9. FIRST CAMP SOLVIK camping-stugby www.firstcamp.se/destination/solvik-kungshamn T: 0523-18890

9 10

10. SOTENÄS CAMPING OCH STUGOR www.sotenascamping.se T: 0523-37601

18

11. KUNGSHAMNS VANDRARHEM www.kungshamnsvandrarhem.se T: 0523-37484

19

33 30 29 28 25 31 2726

17

11 12 13

12. KAJSA KRABBAT VANDRARHEM www.kajsakrabbat.se T: 070-7968717

16 15

13. HOTELL KUNGSHAMN SUITES www.hotellkungshamn.se T: 0523-652500

14

14. HOTELL FISKETÅNGEN T: 0523-30200

20

15. WIGGERSVIK CAMPING & STUGOR www.wiggersvik.se T: 523-32635

32 VANDRINGSPAKET VANDRA UTAN PACKNING www.vandrautanpackning.se T: 0708-794656

BO PÅ SMÖGEN/HÅLLÖ 25. SEALODGE HOTELL www.sealodge.se T: 0523-70302 26. WALLENTINSKA HUSET HOTELL www.wallentinskahuset.se T: 0523-30120 27. PENSIONAT BRYGGAN www.pensionatbryggan.se T: 0523-32900 28. SMÖGENS GÄSTHEM Hotell-Rum www.smogensgasthem.se T: 0523-38700 29. HOTELL SMÖGENS HAFVSBAD www.smogenshavfsbad.se T: 0523-668450 30. MAKRILLVIKENS VANDRARHEM www.makrillviken.se T: 0523-31565 31. SMÖGEN DYK & UPPLEVELSE Vandrarhem www.smogendyk.se T: 073-0537475 32. UTPOST HÅLLÖ VANDRARHEM www.utposthallo.se T: 070-2368202 33. SMÖGEN RUM & STUGA - förmedling www.rumostuga.se T: 0523-37070

16. JOHANNESVIK CAMPING & STUGBY www.johannesvik.nu T: 0523-32387 17. HOVENÄSETS VANDRARHEM www.hovenasetsvandrarhem.se T: 0523-37463 18. HEM TILL BENGT B&B stuga www.hemtillbengt.se T: 0708170830 19. ÖRNEFJORDENS CAMPING stugor, vandrarhem www.ornefjorden.se T: 0703-103877 20. BOHUS-MALMÖNS PENSIONAT och stugor www.bohus-malmon.se T: 0523-35210 21. LYCKANS VANDRARHEM www.rodsgubben.se T: 0523-33161 22. ÖNNA GÅRD RUM OCH CAMPING www.onnagard.com T: 070-5852059 23. GOLFHOTELLET SOTENÄS GK www.sotenasgolf.se T: 0523-52302 24. TOSSENE SKOLA VANDRARHEM www.tosseneskola.se T: 070-8203971 Reservation för ev ändringar

SOTENÄS TURISTINFORMATION Tel: 0523-665550 turism@sotenas.se www.sotenas.se/turism


UPPLEV MER AV SOTENÄS HIKE & BIKE - cykla och vandra

Förslag på cykelrutter, bra utgångspunkter, trevliga ställen att stanna på, boende och matställen hos Hike & Bike Partners.

UTGÅ FRÅN EN HIKE & BIKE POINT

• Hunnebostrands Vandrarhem • Friskvårdsanläggningen Tumlaren på Väjern/ Hotell Kungshamn

• Bohus-Malmöns Pensionat • Nordens Ark HIKE & BIKE

Allt samlat på ett ställe: www.vastsverige.com/sotenas/hike--bike FOTO: HENRIK PETTERSSON/UPPLEVELSEFILM

För dig som vill njuta av Sotenäs

BO - ÄTA - UPPLEVA - DRÖMMA - DELA SOTENÄS TURISTINFORMATION

@soteleden

www.sotenas.se/turism

www.sotenas.se/vandra