Page 1

Gode r책d om arv og testamente

Hvad vil du

efterlade verden?


Foto: Tony Lauge Madsen

Har du tænkt over

din sidste gave? Hvis du betænker SOS Børnebyerne i dit testamente, giver du forældreløse børn en gave for livet De fleste af os har på et eller andet tidspunkt tænkt over, hvad der skal ske, når vi ikke er mere. Hvordan vil det gå vores nærmeste? Hvad efterlader vi os efter et langt liv? Hos SOS Børnebyerne ved vi, at noget af det værste, der kan ske for et barn, er at miste sine forældre. Ved at afsætte et beløb til SOS Børnebyerne i dit testamente kan du være med til at give børn uden en far og en mor nyt håb for fremtiden. I SOS Børnebyerne arbejder vi for at give forældreløse og udsatte børn et trygt hjem, en kærlig familie og en uddannelse, så de kan klare sig selv som voksne. SOS-mor Beatrice med sine SOS-børn uden for deres hus i børnebyen i Kayonza i Rwanda. Der er fire børnebyer med børnehaver og skoler i Rwanda, hvor SOS Børnebyerne også driver lægeklinikker og socialcentre.

Vores tanke var, at vi vil give noget til andre – give andre en familie. Vi faldt begge for de små byer. At børnene vokser op i en familie, i modsætning til de børnehjem man ellers kender.” Karen Rasmusssen, 82 år

Det giver mig ro at have taget stilling til mit testamente og vide, at det hele er ordnet, og at mine penge kan gøre noget godt for andre.” Birgitte Wolfsberg Dall, 67 år 2

Hvert år vælger mange danskere at efterlade en del af deres formue til humanitært arbejde. I denne folder kan du læser mere om, hvordan du kan betænke SOS Børnebyerne med arv. SOS Børnebyerne er fritaget for at betale boafgift (den tidligere arveafgift), så din arv går direkte til arbejdet for verdens forældreløse børn.

Paula Guillet de Monthoux

Foto: Les Kaner

Direktør, SOS Børnebyerne Danmark

3


arv og testamente Gode råd og juridisk vejledning til dig, der vil skrive testamente  vorfor er det godt at oprette H et testamente? Med et testamente tager du aktivt stilling til, hvem der skal have glæde af din formue i fremtiden. Samtidig kan et testamente, sparer dine efterladte for mange spekulationer og mulige konflikter.

 vad sker der, hvis jeg ikke H har et testamente? Din formue og ejendele bliver fordelt efter arvelovens regler, hvis ikke du skriver testamente. Her arver ægtefælle og børn eller disses børn, det vil sige dine børnebørn, automatisk alt. Har du ingen ægtefælle eller børn, arver dine forældre eller deres børn, det vil sige dine heleller halvsøskende eller dine niecer og nevøer. Har du ingen af disse slægtninge arver eventuelle bedsteforældre eller deres børn.

 vor meget kan jeg bestemme H over i mit testamente? Hvis du er gift og/eller har børn bestemmer arveloven, hvad din nærmeste familie skal arve. Din ægtefælle, børn eller børnebørn skal ifølge arveloven som minimum arve en fjerdedel (”tvangsarv”) af det, de ville have arvet, hvis ikke du havde oprettet testamente. Udgør tvangsarven til hvert enkelt af dine børn mere end en 1.150.000 kr. (2013 tal), kan tvangsarven dog maksimeres til 4

Et kærligt kram mellem SOS-mor og -barn i børnebyen i Gulu i det nordlige Uganda. SOS-mødrene gennemfører en særlig uddannelse og vælges blandt andet på baggrund af deres evne til at drage omsorg for børnene.

dette beløb, uanset om den brøkmæssige tvangarv ellers ville medføre et højere beløb.

Hvad betyder ”tvangsarv”? Tvangsarven betyder, at du ikke kan gøre dine børn og ægtefælle arveløse. Ved et testamente kan du frit råde over den del af formuen, som ikke er tvangsarv, det vil typisk sige tre fjerdele af din formue. Efterlader du dig hverken ægtefælle eller børn, kan du frit råde over hele formuen, når du skriver testamente.

 Hvad koster det at oprette et testamente? Hvis du forbereder dig, inden du kontakter en advokat, behøver det ikke blive en dyr affære. Du kan på forhånd skrive ned, hvordan du ønsker, at din formue og dine ejendele skal fordeles. Så kan advokaten hurtigt opstille dine ønsker, og honoraret løber ikke op. Vil du betænke SOS Børnebyerne kan du få gratis advokathjælp.

Få gratis hjælp til at skrive testamente Hvis du bestemmer dig for at betænke SOS Børnebyerne med en del af din arv, kan du få gratis advokathjælp gennem SOS Børnebyerne. Kontakt os for nærmere information.

Kontakt os og få hjælp Kontakt SOS Børnebyerne på telefon 33 73 02 33 eller send en mail til info@sosbornebyerne.dk, hvis du vil høre mere om advokatbistand i forbindelse med en arv til SOS Børnebyerne.

Foto: Joris Lugtigheid.

Spørgsmål og svar om


Foto: Patrick Wittmann

Din arv rækker længere

Du kan give SOS Børnebyerne del i din arv, uden at det går ud over dine arvinger Måske overvejer du at betænke SOS Børnebyerne i dit testamente. Det kan du gøre på flere måder: • Bestemt beløb. Du kan angive hvor mange kroner, du ønsker skal tilfalde SOS Børnebyerne. • Fast procentdel. Du kan testamentere en procentdel af din formue eller af overskuddet, efter at de personer, som automatisk arver dig, har modtaget deres arv. Samtidig bestemmer du helt selv, hvad din arv skal gå til: • Generel arv. De fleste vælger at testamentere til SOS Børnebyernes generelle arbejde, og så sender vi pengene derhen, hvor behovet er størst. • Bestemt børneby. Andre har måske haft et SOS-fadderbarn i en bestemt børneby eller haft tilknytning til et bestemt land og vil derfor gerne øremærke arven til SOS Børnebyerne, så arven kun kan anvendes til det øremærkede formål.

Ingen afgift til staten SOS Børnebyerne er en humanitær organisation og betaler derfor ikke boafgift til staten i arvesager. Det betyder for det første, at det beløb, der testamenteres til SOS Børnebyerne, går ubeskåret 6

til arbejdet med børnene. Familie og andre slægtninge skal betale mindst 15 procent og måske helt op til 36,25 procent af formuen i boafgift til staten, når arven er over en vis størrelse. For det andet kan du betænke SOS Børnebyerne, uden at der går arv fra boets øvrige arvinger. Ved at indsætte SOS Børnebyerne som arving og bestemme, at SOS Børnebyerne skal betale boafgiften, sparer du i virkeligheden en del af boafgiften og frigør dermed et beløb til SOS Børnebyerne, uden at det koster de øvrige arvinger noget. Du kan se et eksempel på, hvordan det gøres her:

Arven rækker længere En person efterlader sig hverken ægtefælle eller børn og har derfor indsat en nevø som arving. Boet efter afdøde er på 1 million kroner. Efter bundfradrag og diverse afgifter arver nevøen reelt 667.212 kroner. Hvis personen i sit testamente i stedet skriver, at nevøen skal arve 667.212 kroner, og indsætter SOS Børnebyerne som arving, der skal betale boafgift, vil afgiften til staten – svarende til 120.636 kroner – i stedet blive udbetalt til SOS Børnebyerne. Se det fulde regneeksempel på  www.sosbornebyerne.dk/arv

Gode venner og glade barndomsminder i SOS-børnebyen i Port Elizabeth i Sydafrika. Cirka 800 forældreløse og udsatte børn vokser op i en SOS-familie i Sydafrika.

Arveklasser og boafgift I arveloven er slægtning inddelt i tre arveklasser: Arvklasse 1. Arvingerne i den første arveklasse arver automatisk det hele, hvis der ikke er oprettet testamente. Det er din eventuelle ægtefælle, dine børn/stedbørn og børnebørn. Hvis du ikke skriver testamente, og du ikke har arvinger i arvklasse 1,2 eller 3, tilfalder hele din arv staten.

Arvklasse 2. Dine forældre eller dine søskende og dine eventuelle nevøer og niecer arver automatisk, hvis ikke der er arvinger i arvklasse 2.

Arvklasse 3. Bedsteforældre eller deres børn arver automatisk, hvis ikke der er arvinger i arveklasse 1 eller 2.

Du  kan se en oversigt over de forskellige arveklasser og afgifter til staten på vores hjemmeside: www.sosbornebyerne.dk/arv

7


En gave for livet SOS Børnebyernes arbejde med forældreløse børn er unikt. Vi tager nemlig det fulde ansvar for børnene igennem hele deres opvækst. • Et trygt hjem og en kærlig familie. SOS Børnebyerne arbejder som den eneste organisation med børnebyer over hele verden. Her vokser forældreløse og udsatte børn op med deres SOS-mor, som lever sammen med dem i et lille hus. Som i enhver anden familie bor børnene sammen med eventuelle biologiske søskende og deres nye SOS-søskende. • Børnene bryder den sociale arv. I SOS-børnebyerne kender vi hvert eneste barn ved navn, og hvert barn har sin personlige udviklingsplan. Vi sørger for, at børnene kommer i børnehave og skole, og at de får en uddannelse og et erhverv, så de kan klare sig selv som voksne. • Forebygger fattigdom og tab af forældre. SOS Børnebyerne arbejder også på at undgå, at børn mister deres familie. Ved at støtte udsatte familier i lokaleområdet omkring børnebyerne forebygger vi, at fattigdom, uvidenhed og sygdom får forældre til at opgive deres børn. Derfor driver vi socialcentre, lægeklinikker og nødhjælpsprogrammer.

Foto: Benno Neeleman

En glad velkomst fra et af SOS-børnene i børnebyen i Nairobi. SOS Børnebyernes arbejde hjælper over 8.000 børn og voksne i Kenya. 9


Foto: Tony Lauge Madsen

med hjertet Birgitte Wolfsberg Dall slapper af ved visheden om, at hendes arv havner et sted, hvor den er tiltrængt

Hjælp til det hele Da først Birgitte Wolfsberg Dall og hendes daværende mand havde besluttet sig for at testamentere til SOS Børnebyerne gik det forbløffende nemt, husker hun.

Her kommer støtten fra

Gennem Børnebyerne fik de hjælp fra en advokat til at få oprettet testamentet og sikret gyldigheden hos en notar. Det hele krævede ikke mere end et møde for at få det hele på plads.

Ekstra indhold i livet I dag er Birgitte Wolfsberg Dall 67 år, og det er ikke, fordi hun tror, at hun står over for døden i den nære fremtid, at hun allerede har tænkt på arv og testamente. Tværtimod giver det hende ekstra indhold i livet at forestille sig, hvad hendes penge kan gøre af godt.

Det går pengene til 1%

17%

14% 32%

6% 2%

50%

10%

19%

En kvinde valgte at betænke SOS Børnebyerne med en stor pengegave, mens hun stadig var i live. Hun ville gerne nå at opleve, at pengene gjorde gavn. På sin 90 års fødselsdag donerede hun en million kroner til SOS Børnebyerne.

”Det giver mig ro at have taget stilling til mit testamente og vide, at det hele er ordnet, og mine penge kan gøre noget godt for andre,” siger Birgitte Wolfsberg.

4%

3%

Foto: Christian Lesske

”At testamentere til en velgørende organisation, som man interesserer sig for, er en form for hobbydyrkelse. Jeg brænder for arbejdet med forældreløse og udsatte børn, så derfor er det der, mine penge skal ende,” forklarer hun om sit valg af SOS Børnebyerne.

En enkemand valgte at betænke SOS Børnebyerne i sit testamente. Han ønskede at hjælpe børn i Israel. Arven betød, at flere hundrede børn i Betlehem fik hjælp til at overkomme krigens rædsler.

4%

Foto: Tove Hesse

For ti år siden besluttede 57-årige Birgitte Wolfsberg Dall at testamentere en del af sin arv til humanitært arbejde. Som socialpædagog interesserer hun sig for børn, og det faldt hende naturligt, at det var her arven skulle havne. Også fordi hun ikke selv har børn.

Foto: Robert Fleischanderl

Testamentér

38%

Fadderskabsbidrag 50%

Omkostninger til indsamlingsaktiviteter 17% 

Kampagner 19%

Administration 6% 

Arv og testamenter 10%

Internationalt kontingent 2% 

Offentlig støtte 3%

Formålsbestemt arbejde i Danmark 4% 

Virksomheder, sponsorater  samt øvrige gaver og bidrag 14%

Fadderskabsbidrag og gaver til børn 38% 

Finansielle indtægter 4%

Overført til rådighedskapital 1% 

En mand havde før sin død, bedt om, at begravelsesgæsterne i stedet for blomster donerede et beløb til SOS Børnebyerne. Donationerne blev øremærket et skoleprojekt i Cambodja.

Drifts og projektstøtte 32% 

Et ægtepar havde flere SOS-børn i Rwanda og Burundi. De valgte i deres testamente at give en arv til SOS Børnebyerne og øremærke beløbet til bestemte SOS-børnebyer og -børnehaver i de to afrikanske lande.

Note: 2012-tal

11


Foto: Dominic Sansoni

En flok drenge på vej til stranden uden for SOS-børnebyen Visakhapatnam i Indien.

1.600.000 børn og voksne får et bedre liv 133 lande får hjælp 100.000 danskere støtter SOS Børnebyerne Forsidefoto: Jens Honoré

Amerikavej 15B, 2. tv 1756 København V Mail: info@sosbornebyerne.dk www.sosbornebyerne.dk Tlf: 33 73 02 33 Kontoret har åbent hverdage 9:00 -16:30 (fredag 9:00 - 15:00)

Design: Wet DesignerDog v/ Helene Ingerslev

SOS Børnebyerne

Hvad vil du efterlade verden?  

Inspiration og gode råd om arv og testamente fra SOS Børnebyerne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you