Page 1

БРОЙ 05/ 2014

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението spisanie_sos112@abv.bg

В ПОМОЩ НА БЕДСТВАЩИТЕ СЪСЕДИ


В БРОЯ: Европейска солидарност

МПО „Млад огнеборец”

В помощ на бедстващите съседи

Старт на Купа „Свиленград”

Честване

136 години Видинска пожарна

Инициатива

Седмица на превенцията и партньорството

Разработка

Микровълнов димен тест Анализ и оценка на риска от пожари

Изследване на сигурността на обекти – недвижимо културно наследство

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 05/ 2014 г. (857) година двадесет и първа ISSN 1314-8044

Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление гдПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

графика: Рей дизайн Броят е приключен на: 31.05.2014 г.

АдРес: 1309 - сОфия, ул. “ПиРОтскА” 171 А, гдПБЗН -1 етАж, телефОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 05/ 2014


МПО „Млад огнеборец”

Старт на Купа „Свиленград” Първи са домакините от СОУ „Д-р Петър Берон”, републикански шампион и за миналата година

На 30 април за първи път в Свиленград за спечелването на купа „Свиленград” премериха дух и спортно-технически уме-

ви по проект на Българската федерация за пожароприложен спорт и като част от националния спортен календар. Съорганизатори на състезанието бяха ГДПБЗН-МВР, ОУПБЗН гр. Хасково, Община Свиленград и Спортен клуб за пожароприложен спорт „Динамика” гр. Свиленград. Домакините бяха създали отлични условия за настаняване на участниците, реализирането на културно информационна програма и провеждане на надпреварата в съответствие с Международния

Николов, заместник-кметът на Свиленград Мария Костадинова, началникът на пожарната в Одрин Айдън Башкак, председателят на Асоциацията на пожарникарите в Турция Емин Пехливан, председателя на БФППС Трифон Гидиков, директорът на РИО-МОН Хасково, началниците на ОУПБЗН Хасково, Пловдив и Бургас, директори на училища и др. Отборите демонстрираха много добра подготовка в състезателна дисциплина „Бойно разгръщане на състезателна пътека”.

ния 13 отбора от 9 области: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Ловеч, Пловдив и Хасково. Турнирът по пожароприложен спорт на МПО „Млад огнеборец” за купа „Свиленград” се осъщест-

правилник на CTIF за младежки състезания по пожароприложен спорт. Официални гости на проявата бяха директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” гл. комисар Николай

Най-добрият отбор, спечелил първо място в дисциплината бе този на СОУ „Д-р Петър Берон” от град Свиленград – новосформиран отбор на МПО само от момичета. На второ място се класираха младите огнебор-

3

112

БРОЙ 05/ 2014


МПО „Млад огнеборец” ци от СОУ „Д-р Петър Берон” от Свиленград, а на трето от СУ „Васил Левски” гр. Пловдив. В дисциплината „400 м щафетно бягане с препятствия” на първо място се класира МПО „Млад огнеборец” при СУ „Васил Левски” гр. Пловдив. Второто място в дисциплината спечели отборът от СОУ „Димчо Дебелянов” от

Място

град Варна. За третото се пребори отборът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” от град Ловеч. С купи, медали и грамоти бяха наградени победителите в комплексното класиране: първенците от СОУ „Д-р Петър Берон” от град Свиленград (с общ резултат 1045, 43 точки); представителите на област Пловдив от

Регион

СУ „Васил Левски” – сребърни медалисти (с резултат 1044, 49 точки) и бронзови медалисти - младите огнеборци от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” от гр. Ловеч (с постижение 1038, 18 точки). Грамоти и плакети за участие получиха всички отбори, участвали в първия турнир за купа „Свиленград”.

Училище

Постижение

СОУ „Д-р Петър Берон”

952,49

СОУ „Д-р Петър Берон”

951,62

3

Хасково, гр. Свиленград 2 Хасково, гр. Свиленград Пловдив

СУ „Васил Левски”

941,77

4

Ловеч

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

940,36

5

Кърджали

СОУ„Васил Левски”

925,78

6

Бургас

ОУ „Христо Ботев”

920,71

7

Кърджали

СОУ „Христо Ботев”

919,6

8

Враца

СОУ „Отец Паисий”

919

9

В. Търново

СОУ „Цанко Церковски”

918

10

Варна

СОУ „Димчо Дебелянов”

914,8

ЕГ „Д-р Иван Богоров”

895,34

12

Хасково, гр. Димитровград Благоевград

І-во ОУ „Св. Св. Кл. Охридски”

865,94

13

Хасково

ОУ „Христо Смирненски”

856,45

1 2

11

112

БРОЙ 05/ 2014

4


Европейска солидарност

В помощ на бедстващите съседи

На 15 май в 22,58 часа чрез Общата комуникационно-информационна система на Европейската комисия (CECIS) в сектор НОЦ на ГДПБЗН като национална точка за контакт с Европейския координационен център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) към ГД „Гражданска защита” към ЕК, беше получено искане от Република Сърбия за оказване на помощ във връзка с бедствената ситуация вследствие на мащабните наводнения в страната.

жилищни сгради, критична инфраструктура и индустриални съоръжения. Българският екип участва в отводняването на електрически станции, трансформатори, радио и телекомуникационни обекти, здравни и фармацевтични заведения, образователни институции, помещения на Сръбската Банка, складове на Червения кръст и др. На 18 май част от втората група беше спешно пренасочена към гр. Чуприя за подпомагане из-

граждането и разширяването на диги по течението на река Велика Морава. На 20 май се проведе среща на нашия посланик в Република Сърбия Н. Пр. Ангел Димитров с кмета на Парачин и ръководителите на нашия екип. Българският посланик посети обекти където бяха развърнати нашите спасители. През същия ден беше осъществен контакт между нашите момчета и екипа на ЕС за гражданска защита (EUCP Team) в Белград, като наБРОЙ 05/ 2014

5

112

Още на следващия ден, на 16 май в 17 часа, за Сърбия отпътува български спасителен екип от 28 служители с 2 пожарни автомобила с 2 ремаркета с 10 помпи, отводнителен пожарен автомобил с 5 помпи, 11 допълнителни помпи и 2 моторни лодки. Сформираният екип беше от служители от ОУПБЗН – София, Пловдив, Русе и Монтана под ръководството на началника на пловдивската спасителна група гл. инспектор Димитър Бришимов. В 22,30 ч. местно време групата пристигна в гр. Ягодина и проведе среща с местния щаб за реагиране при извънредни ситуации. В сутринта на 17 май българските спасители бяха разделени на две групи. Първата (8 души, 2 пожарни автомобила и 10 помпи) беше изпратена в с. Кончарево, наводнено от река Велика Морава. С пристигане веднага започна отводняване на жилищни сгради и дворове, прокопани бяха канали за оттичане на изпомпваната вода. Втората група (20 души, 5 пожарни автомобила и 14 помпи) пристигна в гр. Парачин, където река Чърница беше наводнила много


Европейска солидарност

Помощ от БЧК и други български институции На 20 май от България за Сърбия са отпътували 2 камиона превозващи: 1000 одеяла, 400 комплекта спално бельо, 100 комплекта детско спално бельо, 500 възглавници, 300 чифта гумени ботуши, 1000 чифта чорапи, 100 детски якета, 100 детски блузи, 100 походни легла с дюшеци, минерална вода. На 21 и 22 май са отпътували 3 камиона с 50 000 бутилки минерална вода по 1,5 литра. Ден по-късно още един камион е преминал границата със Сърбия натоварен със 16 000 бутилки минерална вода по 1,5 литра, както и един камион със 16 палета пелени, 6 палета почистващи препарати, 3 палета сапуни, тоалетна хартия и санитарни материали.

шите спасители са докладвали за планираните и извършени дейности. Спасителните действия в Сърбия продължиха до 22 май.

112

БРОЙ 05/ 2014

6

Помощ на нашия екип оказаха представители на Сръбската армия и местното население. От своя страна домакините осигуряваха настаняването, гориво и предмети от ежедневна необходимост. Един ден преди отпътуването бе получено писмо от Сектора за управление при извънредни ситуации на Република Сърбия с информация за работата на българския екип и молба за удължаване на срока на помощта. От ГДПБЗН-МВР бе сформиран втори спасителен екип също от 28 души служители от ОУПБЗН-София, Пловдив, Русе и Монтана. Техниката ще остане на територията на Сърбия до 29 май 2014 г.


Европейска солидарност

Част от българските пожарникари и спасители, работещи на територията на Сърбия, се завърнаха на 22 май в страната. От името на ръководството на вътрешното министерство

нужната подкрепа на сръбските си колеги при спасяването на хора и имущество”, подчерта той. Заместник вътрешният министър отбеляза, че страната ни е в състояние да изпрати и

заместник-министър Васил Маринов поздрави участниците в спасителната мисия. „Свършихте чудесна работа и оказахте

трета група от пожарникари и спасители, ако това се наложи. Посланикът на Сърбия у нас Н.Пр. Владимир Чургус разго-

варя с всички участниците в мисията. „Добрият съсед винаги идва първи – и в добро, и в лошо. Вие се отзовахте първи на нашата молба за помощ”, изказа думи на благодарност той за демонстрираната подкрепа. „За хората от Парачин и Ягодина вие бяхте повече от спасители – човешка опора в изключително тежък и труден за нас момент”, сподели сръбският посланик. „Изпълнихте всички поставени задачи и заповедта на главния секретар на МВР да се приберете живи и здрави”, с тези думи главен комисар Николай Николов прие доклада на завърналите след едноседмична мисия в Сърбия български пожарникари и спасители. Той оцени отговорното и професионално поведение, което са демонстрирали при работата си на тежък и непознат терен. „За пореден път доказахте високата си подготовка и защитихте името на дирекцията, в която работите”, допълни още главен комисар Николов.

7

112

БРОЙ 05/ 2014


Европейска солидарност

Западните Балкани под вода Библейски порои, наводнения и свлачища удариха Босна и Херцеговина, Хърватия и Сърбия в средата на най-хубавия месец на пролетта май. Големи и малки реки излязоха от коритата си, свлачища затрупаха къщи, отнесоха пътища. Стотици градове и села се обезлюдиха, защото хората се евакуираха, за да се спасят от връхлетялата ги стихия. Синоптиците съобщиха, че водното бедствие е най-голямото за последните 120 години в Западните Балкани. По неокончателни данни поне 50 души са загубили живота си в трите бивши югославски републики, а само в Сърбия преките щети надхвърлят 175 млн. евро. Тепърва ще се изчисляват загубите от потопа за селското стопанство, където удавените животни са стотици хиляди. Общо 1,6 млн души са засегнати от потопа в Сърбия и Босна, 12 града са евакуирани по поречието на река Сава. Разрушени са над 200 моста, отнесени са частично или напълно 20 пътища. Европа, Русия и света се притекоха светкавично с екипи спасители, техника, медицинска и хуманитарна помощ. Комисар Кристалина Георгиева обяви, че Фондът за солидарност на ЕС ще отпусне на Сърбия 1 млрд. евро за справяне с последствията от бедствията.

112

БРОЙ 05/ 2014

8


Инициатива

Седмица на превенцията и партньорството По инициатива на ГДПБЗН-МВР от 22 до 25 април 2014 г. на територията на РСПБЗН-Сандански се проведе Седмица на превенцията и партньорството в общините Сандански, Кресна и Струмяни.

РСПБЗН-Сандански е участвала в ликвидирането на 121 произшествия, с 38 повече от изминалата 2013 г. Взаимодействието с местната власт е на много добро ниво. След приключването на седмицата и анализиране на резултатите бяха отчетени следните изводи:  Взаимодействието на специализираните органи за ПБЗН, органите на изпълнителната власт и местното самоуправление, юридическите лица и гражданите за осигуряване на пожарната безопасност при повишен пожарен риск през пролетно-летния пожароопасен и летния туристически сезон 2014 г. е на добро ниво, което следва да се запази и доразвие

в бъдеще.  В резултат на положените усилия, проведените разговори с ръководствата на общинските администрации и разяснителните кампании сред населението в района на РСПБЗН са сформирани и регистрирани доброволни формирования по ЗЗБ в общини Струмяни и Сандански, които да оказват помощ на органите за ПБЗН. В момента се провежда обучение на доброволците по втори учебен модул.  Въпреки трудностите по осигуряването на средства за подпомагане на дейността на МПО „Млад огнеборец” – изработка на нови и ремонт на съществуващите съоръжения, осигуряване на екипировка, БРОЙ 05/ 2014

9

112

Целта на инициативата бе да се привлече общественото внимание и да се активизират дейностите на територията на трите общини за обезпечаване на пожарната безопасност и защита на населението през предстоящия пролетно-летен пожароопасен и туристически сезон 2014 г. Началото на Седмицата беше дадено с кръгла маса в залата на съветника в община Сандански, открита от комисар Георги Пармаков – началник на ОУПБЗНБлагоевград. В разискванията по зададената тема взеха участие Костадин Дурчов – зам.областен управител на област Благоевград, ръководители на общините Сандански, Кресна и Струмяни, представители на държавните горски стопанства в Струмяни и Катунци. Комисар Румен Богоев – началник отдел ДПК и ПД при ГДПБЗН-МВР засегна темата за работата на органите на ПБЗН с подрастващите и с доброволните формирования. Той сподели, че нормативните документи са добре изготвени и в момента се провежда обучение на доброволците. Гл. инспектор Атанас Атанасов, началник на РСПБЗН-Сандански информира присъстващите, че обслужвания от огнеборците район е на територия с площ 1760 кв км с 83 населени места, като 64 на сто от площта е заета от гори. От началото на 2014 г.


Инициатива

награден фонд и др., ръководството на РСПБЗН-Сандански успя да осигури нови автоматизирани мишени и сглобяем леснопреносим тунел. Осигурена бе и състезателна екипировка, съгласно правилата за организиране и провеждане на състезания с МПО и се предприемат конкретни стъпки за осигуряване на сертифицирани кофпомпи, шлангови носачи и др.  Работата с подрастващите, чрез използване на различни организационни форми е много важна за постигане на необходимите знания и умения за адекватна реакция при пожари, наводнения, земетресения и други бедствия и извънредни ситуации. Осъществените демонстрации с пожарна техника на място в училища и детски градини се доказаха като изключително добра форма на контакт и обучение на децата, учениците от различни възрастови групи и техните ръководители, поради което е необходимо тази инициатива да продължи разширяването на обхвата на детските заведения и училища извън тези намиращи се в град Сандански.

В тази връзка бяха определени следните приоритети за бъдещото партньорство: 1. Ефективно сътрудничество с гражданското общество и органите на местната власт. Развитие и утвърждаване на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации. 2. Разработване и прилагане на ефективни форми за сътруд-

ничество на органите за пожарна безопасност и защита на населението с частните субекти в областта на защитата при пожа-

112

БРОЙ 05/ 2014

10

ри и бедствия. 3. Продължаването на процеса по обновяване и подмяна на съоръженията от комплекта за състезания с МПО, като се подобри тяхната компактност, мобилност и здравина. 4. Продължаване на усилията за постигане на още по-голяма ангажираност на общинските и училищни ръководства в процеса на подготовката и провеждането на районното състезание с МПО „Млад огнеборец” и обучението на подрастващите като цяло. 5. Изпълнение на програми за превенция на пожари, бедствия и други извънредни ситуации, включващи: анализ на рисковете от пожари, бедствия и други извънредни ситуации, определяне на рисковите дейности, обекти и територии, предлагане на мерки за намаляване на рисковете за населението и обектите от критичната инфраструктура. По-пълноценно използване средствата за масова информация за форми-

ране у населението на знания и умения за реакция при критични ситуации.


Честване

136 години Видинска пожарна

На 31 март 1878 година, броени дни след подписването на Санстефанския мирен договор, с Протокол № 1 на новосформирания Видински общински съвет е взето решение „Да се назначат пожарникари за предпазване на града от пожари”. На тази дата е поставено началото на организираното противопожарно дело във Видин.

тък – Видин, комисар Валентин Ванков – началник на Граничен полицейски участък – Брегово, Цветелина Петкова – директор

на Секретариата на Областния съвет на БЧК, представители на Сектора за извънредни ситуации на МВР от Република Сърбия, участващи в съвместен проект за трансгранично сътрудничество между двете страни по въпросите на защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации и др. В приветствието си към гостите, служителите и гражданите внд началникът на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”-Видин главен инспектор Станислав Генчев очерта стъпките в развитието на организираното противопожарно дело във ВиБРОЙ 05/ 2014

11

112

На същата дата, 136 години по-късно, в града на Дунава се проведоха поредица от мероприятия за отбелязване на тази годишнина. Тържествата започнаха с поднасяне на венци и цветя на паметната плоча на загиналия при изпълнение на служебните си задължения мл. лейтенант Огнян Борисов Иванов пред сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин. Цветя поднесоха старши комисар Асен Игнатов – заместникдиректор на ГДПБЗН-МВР, инж. Кръстьо Спасов – областен управител на област Видин, комисар Силвио Лазаров – началник на Граничен полицейски учас-


Честване

дин, отбеляза както допуснатите грешки през годините, така и успехите, себеотрицанието и всеотдайността на видинските огнеборци и спасители за защита на човешкия живот и националното стопанство от пожари, бедствия и извънредни ситуации. Гостите на тържеството се запознаха с техническите възможности на новата техника, получена преди няколко дни в ОУПБЗН-Видин, закупена по оперативни програми на Европейския съюз – пожарен автомобил среден клас, пожарен автомобил за горски пожари среден клас и аварийно-спасителен автомобил среден клас. Тържествата продължиха с работна среща между представители на ГДПБЗН-МВР, ОУПБЗНВидин, Сектора за извънредни ситуации на МВР на Република Сърбия, РУП-Видин, ГПУ-Видин и Брегово, БЧК. Главен инспектор Стилиян Пешев – началник на сектор „Планиране, превантивна дейност

и контрол” в ОУПБЗН – Видин запозна участниците в срещата със специфичните природно-технологични рискове на територията на област Видин, оперативния капацитет на

подготовката на доброволни формирования в общините от областта. От сръбска страна Миодраг Маркович представи структурата и функциите на звената в Сектора за извънредни ситуации на МВР в Република Сърбия, както и техните приоритети, цели, задачи, технически и експертен състав. Очертани бяха и основните рискове застрашаващи живота и здравето на хората и криещи опасност за националното стопанство на Република Сърбия. Инспектор Емил Стефанов от сектор „Международни проекти” в ГДПБЗН-МВР запозна участниците в срещата с възможностите за кандидатстване по оперативните програми на Европейския съюз. На работната среща беше пред-

ОУПБЗН-Видин и техническата осигуреност на службите за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации, достигнатото ниво в изграждането и

ставен проект на Протокол за сътрудничество между териториалните структурни звена на ГДПБЗН-МВР на Република България и Сектора за извънредни

112

БРОЙ 05/ 2014

12


Честване ситуации-МВР на Република Сърбия, обслужващи районите Видин, Белоградчик и Кула от българска страна и Неготин, Зайчар и Княжевац от сръбска страна. Според инспектор Светлин Станев от сектор „Международно сътрудничество, НАТО, ЕС и хуманитарни операции”

в ГДПБЗН-МВР предложеният протокол е стъпка към подписването на Споразумение между Република България и Република Сърбия. Резултатите от работната среща обобщи старши комисар Асен Игнатов, който изрази позицията на ГДПБЗН-МВР по об-

съжданите проблеми и призова участниците в срещата към активност, както в усилията им за справяне с природните и технологични предизвикателства, така и в разработването на съвместни проекти по оперативните програми на Европейския съюз.

Семинар

Сигурност и отбранителна промишленост

Въпросите на сигурността и някои новости в отбранителната промишленост бяха основна тема на семинар в Министерството на вътрешните работи.

Семинарът е забележително събитие в контекста на отношенията между България и Израел, допълни заместник-посланикът на Израел у нас г-жа Саусан Хасон. Тя подчерта, че форумът се организира в момент, когато премиерът на България е на официална визита в Израел и определи проявата като сигу-

рен знак за постигнати стъпки в двустранното сътрудничество. Заместник-посланикът изрази задоволство от предоставената възможност българските експерти да се запознаят с най-високите технологии, разработени от компании – лидери в тази област. По думите на регионалния диБРОЙ 05/ 2014

13

112

Форумът идва в много подходящ за нас момент, заяви министър Йовчев в приветствието си към участниците. Той уточни, че проявата се вписва изцяло в една от разработените и приети от МС програми на МВР за повишаване на техническите възможности на ведомството. По думите му семинарът е естествена стъпка в развитието на постигнатото двустранно сътрудничество между България и Израел. Вътрешният министър благодари на посолството на Израел у нас за подкрепата българските институции, ангажирани в сферата на сигурността, да се запознаят с най-високите технологии в тази област, разработени от водещи израелски компании. Той поясни, че полезността на организирания семинар е и в създаването на работни контакти, в обмена на опит и възможността за пряк диалог.


Семинар ректор за Централна Европа и представител на отдел СИБАТ към МО на Израел Вари Забрак организирания семинар е още едно стъпало в развитието на постигнатите добри работни контакти в областта на сигурността. Той определи двустранното сътрудничество между нашите страни с една дума „стратегическо“. Проявата е организирана от Министерството на вътрешните работи и отделът СИБАТ на Министерството на отбраната на Израел с активното съдействие на Посолството на Държавата Израел у нас. Тя се вписва изцяло в активния политически диалог между двете страни и е

конкретна стъпка в постигнатата договореност за сътрудничество от визитата на министър Йовчев в Израел през ноември миналата година. На откриването й присъстваха председателите на ДАНС и ДАТО, зам.-министър Васил Маринов, директори на главни и специализирани дирекции в МВР. Интерес проявиха експерти на МО, НСО, министерствата на на правосъдието, на външните работи, на инвестиционното проектиране, на транс порта и информационните технологии. Семинарът ще даде възможност на българските институции, ангажирани в сферата на сигурността, да създадат

полезни контакти в области, представляващи общи предизвикателства: противодействие на нелегалната миграция, борбата с международния тероризъм, противодействието и превенцията на престъпността, кибер сигурността, защитата на критични инфраструктури, ефективни отбранителни способности. Паралелно с изложението на най-новите технически постижения, форматът на семинара включва професионални брифинги в конкретни тематични области, които ще дадат възможност за взаимно полезен диалог, бъдещи съвместни действия и проекти.

Дарителство УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, По традиция сред служителите от ГДПБЗН-МВР, в духа на ценностите на пожарникарската професия, по повод 1 юни – Ден на детето и предстоящите абитуриентски празници се организират дарителски кампании в подкрепа на децата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг колеги. С това проявяваме съпричастност и даваме своя принос за преодоляване на трудностите и за постигане на житейската реализация и личностното развитие на децата. С убеденост и удовлетворение от активността на всички служители на ГДПБЗН-МВР, от името на ръководството апелирамe за провеждане на дарителска кампания.

Сметката е: ГДПЗН – МВР БНБ – Централно управление IBAN: BG48BNBG96613100157301 BIC: BNBGBGSD Изрично на платежните нареждания да бъде записано: „Дарение за децата на загиналите пожарникари” и отразено населеното място на структурното звено, превеждащо сумата.

112

БРОЙ 05/ 2014

14


Необичайно за сезона

Стихийни пожари в Калифорния Необичайно рано за климата на един от най-горещите щати на САЩ започнаха стихийни горски пожари. Над 2000 пожарникари, подкрепени от военна авиация се борят с огъня, който е изпепелил близо 37 000 декара. Местни хора споделят, че подобно бедствие не е имало през последните 20 години. Причината са рекордни за сезона температури между 35 и 40 градуса, отминалата суха зима

и горещите ветрове. Най-тежко е пострадал град Карлсбад, където са евакуирани 23 000 души. Затворен е и щатският университет Сан Маркос, от който също са евакуирани няколко хиляди студенти. Сред застрашените обекти е и военната база „Кемп Пендълтън” около която бяха овъглени още 24 000 декара. Приблизителните щети се изчисляват на 22,5 млн долара

Благодарност До Директора на ГДПБЗН-МВР Главен комисар Н. Николов Уважаеми Господин Главен комисар, На 14 май 2014 г. през с. Долни Дъбник, Плевенска област премина торнадо, което разруши покриви и стени на около стотина къщи и селскостопански постройки. Моля да приемете моята и на моите съселяни най-искрена и сърдечна благодарност за бързата и компетентна реакция на вашите служители и да им предадете нашите най-добри пожелания за здраве и нови успехи. Тодор Йорданов кмет на с. Долни Дъбник

15

112

БРОЙ 05/ 2014


Разработка

Микровълнов димен тест

Въведение Съвременната техника и технология на добив, преработка, транспорт и съхранение на различни суровини и материали от растителен или минерален произход крие редица рискове, свързани с възникване на различни производствени аварии. Образуването и отделянето на значителни количества прах при различни процеси (добив, транспорт или преработка на суровини) създава висок производствен риск (фиг.1) от възникване и разпространение на прахови експлозии в различни производствени помещения – минни изработки мелници, складове, бункери и др.

Фиг. 1. Последици от прахови експлозии За да възникне такава експлозия е необходимо да са налице няколко условия:  Концентрацията на отделения или образуван прах да бъде в границите на възпламеняване на праховъздушната смес.  Праха да бъде в аерозолно състояние.  Дисперсният състав на сместа да бъде подходящ за запалване на частиците.  Наличие на достатъчно количество кислород за възникване и разпространение на процеса на горене.  Наличие на източник с достатъчна мощност и енергия.  Време за контакт между източника и праха. Липса на едно от тези условия премахва риска от възникване на такава авария. Усилията за намаляване на опасността трябва да бъдат насочени към:  Премахване или минимизиране на причините за възникване на тези условия.  Познаване на взривоопасните характеристики на горимите прахове. Източници на възникване на експлозии в бункери, силози и складове в голяма част от случаите са тлеещи огнища възникнали в резултат на самозапалване на праха. Познаването на експлозивните характеристики на различни по състав прахови смеси ще позволи вземане на адекватни решения за предотвратяване или минимизиране на рисковете от експлозии. Въпреки сложността на проблема до този момент в рамките на нашата страна не са правени цялостни изследвания за определяне на взривоопасните характеристики на различни видове горими промишлени прахове, както и условията за възникване и разпространение на праховите експлозии. Разработката представя два метода за определяне на един от взривоопасните показатели на праховете, а именно минималната енергия на тлеене на промишлени прахове.

112

БРОЙ 05/ 2014

16


Разработка 1. Методи и апарати за тестване на прахове На фиг. 2 е представена последователността за изследване на прахови проби, а на фиг. 3 – апарати за извършване на тези тестове. Тази последователност, както и съответните • Експлозивност тестове и апаратура, на иматпраха за цел – предварителен качествен определяне на характеристики, по които формулират рискове тест се с модифициран апарат за запалване и експлозии, а именно: на Хартман (фиг. 3а);  Химически и дисперсен състав, • Долна граница на съдържание на влага и пепел, взривяване (LEL); електростатичност; максимална на –  Експлозивностенергия на праха предварителен качествен тест експлозията (Pmax); с модифициран апарат на Хартманна(фиг. максимален градиент 3а); увеличение на налягането;  Долна граница на взривяване (LEL); K st ; гранична концентрация максимална енергия на експлозията (Pmax); максимален градиент на кислород (LOC) – 20 на увеличение налягането; Кst ; гранична литрова на сфера (фиг. 3б); концентрация на кислород (LOC) – 20 (1) литрова сфера (фиг. 3б); (1)

K st = (

dP ) max (V )1 / 3 = const dt

енергия на запалване – • Минимална Минимална енергия на апаратзапалване Mike 3 (фиг.–3в); апарат Mike  Температура на самозапалване на 3 (фиг. 3в); прахо-въздушен поток – Grewer oven • 3г) Температура на (фиг.  Минимална температура на запалсамозапалване на праховане –въздушен Bam oven (фиг. 3д); поток - Grewer  Тест за запалване на прахов слой – oven (фиг. 3г) апарат MP-2 (фиг. 3е).

Фиг. 2. Последователност на изследванията за определяне експлозивност и горимост на прахове

• Минимална температура 2. Методи и апарати за oven тестване на прахове на запалване – Bam (фиг. 3д); • Тест за запалване на прахов слой - апарат та за MP-2 (фиг. 3е). на

Фиг. 3а. Апарат на Хартман

Фиг 3в. Апарат Mike 3

Фиг. 3д. Bam oven

БРОЙ 05/ 2014

17

112

рахове


Разработка

Фиг 3б. 20 литрова сфера

Фиг 3г. Grewer oven

Фиг. 3е. Апарат MP-2

Фиг. 3. Апарати за прахови тестове

3. Същност на микровълновия тест Изучаването на условията, създаващи предпоставки за възникване на самозапалване на органични прахове и твърди горими вещества, дава възможност за идентификация на опасността от възникване и развитие на пожари и прахови експлозии в това число и експлозии в полуограничени пространства (бункери, силози, мелници, складове и др.). Това дава възможност за вземане на превантивни мерки за намаляване на тази опасност. Образуването на пожарни огнища получени в резултат на самозапалване на прахове и твърди горими вещества е една от основните причини за възникване на такива аварии. Съществуват пет метода, посредством които се определя склонността към самозапалване.  Пряко наблюдение.  Изотермален метод.  Адиабатичен метод  Метод на температурата на запалване  Химически методи. Към третата група методи се отнася микровълновия тест посредством които се една от основните пожаро и взривоопасни характеристики на праховете и твърдите горими вещества, а именно минимална енергия на възпламеняване. Тя показва каква е енергията, необходима за запалване на различните вещества и прахове. На база тази характеристика може да се определи връзката между потенциалното самозапалване и възпламеняване на различни образци.

4. Методика за определяне на минималната енергия на тлеене на промишлени прахове. За определяне на тази характеристика бяха проведени няколко опита. Първоначално проба с вода се поставя в микровълнова пещ и се загрява при различни режими. На следващия етап опита се повтори с използването на въглищен прах. Използването на микровълни за загряване се използва поради факта, че пренасянето на топлина чрез излъчване се дължи на способността на телата да превръщат топлинната си енергия в лъчиста. По този начин разпространявайки се в пространството попада върху друго тяло се превръща в толинна. Основно предимство на този метод е, че за разлика от другите начини на предаване на топлина този не се нуждае от материален контакт между телата. Изменението на енергията на различните материали зависи от три параметъра:  Масата на пробата;  Изменението на температурата на материалите – специфична топлоемкост на материалите;  Специфичния топлинен капацитет на различните материали. При определяне на минималната енергия на запалване на различни горими промишлени прахове и материали се взема под внимание както времето за нагряване на образците така и мощността излъчване от пещта. Енергията се определя по следния начин: (2)

Е=М*Ср*∆Т [J]

112

БРОЙ 05/ 2014

18


Разработка Където М – маса на пробата – g Ср – специфичен топлинен капацитет – J / kg*K ∆Т– температурна разлика – °С

5. Резултати от изпитванията Резултатите от опитните изследвания са систематизирани и дадени в Табл.1. Нагряването на пробите с вода се извърши при четири режима на работа на микровълновата пещ – (30, 50, 80, 100 W). Времето за провеждане на опитите бе 30, 60, 90, 120, 160 секунди. Таблица 1 Мощност № М t Tн на пещта [kg] [sec] [°С]

∆T

H

[°С]

[°С]

[ J]

P – 100 W

35.9 14.9 12.5 P – 50 W

P – 80 W

1

0.2

30

21

2

0.2

60

3

0.2

4

Мощност № М t Tн на пещта [kg] [sec] [°С]

∆T

H

[°С]

[°С]

[ J]

1

0.2

30

20.5 29.4 8.9

21.1 51.6 30.5 25.5

2

0.2

60

20.8 37.6 16.8 14.1

90

20.5 61.2 40.7 34.1

3

0.2

90

20.5 43.4 22.9 19.2

0.2

120

19.5 70.3 50.8 42.5

4

0.2

120

20.6 51.1 30.5 25.5

5

0.2

160

21.1 87.7 63.6 53.2

5

0.2

160

21.1 57.2 36.1 30.2

1

0.2

30

20.1 32.1 12

10.1 P – 30 W

1

0.2

30

20.3 26.6 6.3

5.3

2

0.2

60

20

20.9

2

0.2

60

20.8 30.3 9.5

8

3

0.2

90

21.3 54.4 33.1 27.7

3

0.2

90

19.3 31.6 12.3 10.3

4

0.2

120

20.8 62.7 41.9 35.1

4

0.2

120

20.8 39.4 18.6 15.6

5

0.2

150

22

5

0.2

160

21.4 44.8 23.4 19.6

6

0.2

160

21.8 72.6 50.8 42.5

45

25

69.4 47.4 39.7

7.5

На база получените резултати са изведени корелационни криви, (Фиг. 4) които обвързват времето за загряване на образеца и поетата от материала енергия. Получените данни могат да послужат за вземане на адекватни решения за предотвратяване и локализиране на ендогенни пожари. Особено важно е това за спиране процеса на самонагряване на въглища в бункери, складове, силози и други органични материали склонни към самозапалване. 55

55

50

50

М ОЩН ОС Т Р ежим 100%

45

45

Р ежим 80% Р ежим 50%

40

40

[

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0 20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

4 Корелационни криви(време (време за – поета енергия от материала) Фиг.4Фиг. Корелационни криви зазагряване загряване – поета енергия от материала)

Заключение 19 Предлаганият от нас микровълнов тест представлява нова процедура за определяне на склоността към самозапалване на различни горими материали и

БРОЙ 05/ 2014

112

д

35

р

]

Р ежим 30%


Разработка Заключение Предлаганият от нас микровълнов тест представлява нова процедура за определяне на склоността към самозапалване на различни горими материали и органични прахове. Той може да се използва и като сравнителен тест на получените резултатите при различни адиабатически тестове. Предимството на този тест пред останалите е в това, че температурата може много точно да се управлява безконтактно като процеса може да бъде рязко прекратен или продължен в зависимост от условията. Важен факт от проведените първоначални опити е наблюдаваното прегряване на слоя, които се намира в средата по височината на пробата, както в цилиндрична (Бекерова) чаша така и в конична колба. Това съответства на представителни експериментални резултати от изследвания на самозапалване в големи обеми на различни автори. Полученото съответствие потвърждава максималното приближаване на този тест долеми моделни изследвания на самозапалване в купове. Гл.ас.д-р, инж.Александър Крилчев МГУ „Св. Иван Рилски” – София

Литература [1] Jaeger, N., Siwek, R.: Prevent Explosions of Combustible Dusts, Chemical Engineering Progress, Vol. 95, No. 6, June 1999. [2] M.A.Michaylov and E.D.Vlasseva. Simulation Analysis of Methane Explosion. The second International Symposium on Mine Environmental Engineering. July 29-31, 1998. Brunel University, Uxbridge, UK. [3] Gong R , Burnell Y., Wake G : Modeling spontaneous combustion in wet lignite – 1999 [4] Willis D. Microwave Oven Quality control Measuring Power Output – Texas

Анализ и оценка на риска от пожари

Изследване на сигурността на обекти – недвижимо културно наследство

Ценността на обектите – недвижимо културно наследство е от такова естество, че те не подлежат на автентично възстановяване, поради което недопускането на увреждания и щети от пожари е императивна цел. Това обстоятелство поставя тежестта на защитата върху превенцията. От тази гледна точка прецизната, своевременно актуализирана оценка на риска от пожар е незаменим управленски инструмент. Не случайно тя е важен елемент в системата за управление на защитата от по-

жари на недвижимите културни ценности на страните от Европейския съюз, чието предназначение е да минимизира вероятността от пожари и тежестта на вредата от тях, ако те все пак възникнат. Пожарната защита на обекти – недвижимо културно наследство може да се разглежда като функционална система, в която динамиката и степента на постигане на целите са функция от тези елементи, които в най-голяма степен се поддават на управленско въздействие. В този

112

БРОЙ 05/ 2014

20

контекст елементите могат да бъдат представени като система от правни, организационни, технически, възпитателни и други мерки, които чрез своята практическа реализация да приведат пожарната защита на този особено ценен вид национални обекти в съответствие с най-добрите европейски практики. [1] Установени са три основни елемента от системата за управление на защитата от пожари на недвижимите културни ценности, приети в страните от


Анализ и оценка на риска от пожари

пожарния специалист, колкото от гледната точка на потребителя на това благо – собственика, туриста, обикновения гражданин. Затова е необходим нов подход при изготвяне на оценка на риска от пожар, който да не отчита само индикатори като функционално предназначение на сградата, геометрични размери и конструктивни характеристики, топлинно натоварване, вид и брой на техническите системи, възможностите за ева-

БРОЙ 05/ 2014

21

112

Европейския съюз. Най-важното звено в механизма за организиране на изпълнението и провеждане на политиката за пожарна безопасност е мениджърът по пожарна безопасност. Като втори по важност елемент е изведен правно регламентирана и задължителна оценка на риска от пожари. Третият основен елемент е задължително инсталиране на надеждна пожароизвестителна система. [2] Съществуват методи за изготвяне на частни оценки на риска, един от които е оценката на риска от пожар. Тъй като основната задача на пожарната безопасност е да предотврати и ограничи действието на рисковите фактори върху обектите, като здравето и живота на хората е с най-висок приоритет, в пожарната практика се използват широко познати методи за оценка на риска от пожар. [3] Поради специфичната ценност и статутът на защитени обекти обаче, освен опазването на живота и здравето на човек, на подобен тип сгради е необходимо да се погледне не толкова от строго професионалния ъгъл на

куация, поява и обеми на горими вещества, брой на хората, намиращи се в сградата, брой загинали хора, разходи за първа помощ и нетрудоспособност и т.н., а да отчита индикатори за ценността на самия обект, наличието на движими ценности и имущество, вътрешна и външна охрана, наличието на вътрешни правни актове за пожарна безопасност и контрол върху тяхното спазване, компетентност и готовност на персонала да реагира адекватно в случай на пожар или друга аварийна ситуация и др. Очевидно е, че няма универсален начин, по който да се извърши оценка на риска от пожар във всички недвижими културни ценности. Въпреки това определени елементи от този процес е нужно да бъдат общи, което е необходимо за изработване на единен алгоритъм, т.е. процесът на оценяване да се формализира. Това би позволило независимо от разликата в изходните данни да се получават съпоставими резултати, на основата на които да се прави


Анализ и оценка на риска от пожари

избор между различните подходи за въздействие на риска, като избягване, прехвърляне, ограничаване или съкращаване. На пръв поглед приемливо ниво на пожарна безопасност следва да се постигне чрез точно и пълно прилагане на пожаро-строителните изисквания и норми. На практика обаче се оказва, че те имат малко допирни точки с методи за оценка на риска. Всъщност нормативните изисквания, които се използват при оценка на риска, най-често се трансформират в различни видове чек-листи. Така те се превръщат в инструмент за проверка дали в дадена сграда се спазват и изпълняват пожаро-техническите и строителни изисквания. Чек-листите позволяват бързо идентифициране на проблемите, но не и да се определи значимостта на рисковете. Тяхната значимост се изчислява допълнително с помощта на сложни статистически методи. Анализът на риска чрез контролни списъци (чек-лист анализ) е приблизителен метод,

който е качествен. Той е многостранен и гъвкав метод, който се прилага лесно на всеки един етап от дейността. Може да се каже, че този метод е единна база за анализ и оценка на риска, тъй като резултатите от него са основа за използване на редица други методи. Контролните списъци представляват съвкупност от признаци, които отразяват и идентифицират

112

БРОЙ 05/ 2014

22

различните видове опасности, както и потенциални възможности за случване на нежелано събитие – инцидент, злополука, авария, катастрофа – от различен характер. Съставят се на базата на реалното, съществуващо състояние на обекта, на процесите и дейностите, които се извършват. Списъците се съставят по такъв начин, че да обхващат и потенциални, неявни и явни опасности за всички компоненти на изследвания обект. Те засягат както общите, така и специфичните аспекти на анализирания обект. Това зависи от степента на детайлизация на контролните признаци на опасностите. В специализираната литература [4, 5, 6] се отделя специално внимание за калкулация на действието на т. нар. „утежняващи фактори“ и „благоприятстващи фактори“, наличието на които чрез съответен коефициент коригират стойността на рисковия фактор. Тъй като рискът трябва да бъде изучен не само качествено, но и количествено се прилага про-


Анализ и оценка на риска от пожари

методика. Въпросите (индикаторите), които се използват за оценка на риска от пожари на тези обекти могат да се класифицират в следните групи: І. Разположение и ценност на обекта. ІІ. Характеристики на сградата. ІІІ. Евакуация. ІV. Описание на техническите инсталации. V. Описание на предназначение-

то (използването на сградата). VІ. Описание на посетителите в сградата. VІІ. Защита от палеж (индикатори). VІІІ. Правни и организационни мерки за противопожарна защита. Значенията (отговорите) на индикаторите (въпросите) се подреждат в конкретна последователност и образуват измервателна скала. При изследването на опасностите и анализа на риска се използват три основни типа измервателни скали – номинални, рангови и интервални. [1] С цел по-добра прегледност, получените оценки за тежест на рисковите индикатори от всяка група се подреждат в специално подготвена таблица в края на контролния лист. Тъй като индикаторите от различните групи в чек-листа за оценка на риска от пожар на недвижима културна ценност имат различна относителна тежест към общата стойност на оценката на риска от пожари (от 10% до 15%) следва да се изчисли средно претеглена оценБРОЙ 05/ 2014

23

112

цедура за неговото измерване. Измерването на различните страни и свойства на риска е свързано с търсене и използване на такива факти, които могат да послужат за техни качествени характеристики. Към тези факти спадат разнообразни събития, признаци на явления и процеси, актове на поведение, оценки, съждения. Практически, посочените факти са индикатори на риска. Индикаторите позволяват правилно да се формулират въпросите в контролния списък, както и да се определи структурата на отговорите. Изборът на индикаторите зависи от характера на обекта и условията, за които е необходимо да се установи рискът. Предложеният контролният списък (чек-лист) за оценка на риска от пожари на обект – недвижима културна ценност съдържа осем групи въпроси (индикатори), чиито отговори (значения) са оценени чрез коефициент, изразяващ различна относителна тежест на рисковия фактор, изчислен по специална


Анализ и оценка на риска от пожари

ка за тежест на индикаторите от всяка група. Това са най-важните показатели от изследването, тъй като най-високите стойности ще послужат за формулиране на изводи и предлагане на конкретни мерки, чрез които да се намали крайната оценка на риска за сградата. На основата на предложената риск-матрица се определя дали рискът от пожар за обекта – недвижима културна ценност е нисък, нормален или висок. Резултатите от първото по рода си теренно емпирично изследване на 228 архитектурни обекти – недвижими културни ценности, проведеното през периода 2006-2007 година на територията на двадесет области в България по отношение на тяхната пожарна безопасност [7] показаха категоричната необходимост от продължаване на процеса на събиране на данни с цел мониториране нивото на риска в тези обекти. Това от своя страна провокира още подетайлно проучване и създаване на гореописаната методика за анализ и оценка на риска от пожар. Като генерален извод, който се

налага до този момент е регистрирането на сравнително високо ниво на риска от пожар в българските манастири. Резултатите се основават на изследване на близо четиридесет манастирски сгради и комплекси в България, които имат статут на недвижими културни ценности от световно, национално и местно значение (Фиг. 1). По официални данни броят на манастирите под управлението на Българската православна църква са над сто и двадесет. [8] Неуправляемите индикатори –

112

БРОЙ 05/ 2014

24

разположение на обекта, тип на сградата, възраст на сградата, първоначално (оригинално) използване на сградата, климатични и географски условия са фактори, които могат да благоприятстват, да затрудняват или да са неутрални по отношение на пожарната защита. Първите два вида имат важно значение за оценка на опасностите и заплахите и за организацията на противопожарната защита. Един от обективните и непроменливи фактори е тяхното разположение – в гористи местности, далеч извън населените места и т.н. Това е показател с неблагоприятстващо въздействие върху нивото на пожарна защита доколкото сега действащата система за пожарна безопасност, в основата на която са ГД „ПБЗН” и частни служби за пожарна безопасност, е съсредоточена в градовете. Намаляването на рисковата компонента би могла да се постигне чрез предприемане на компенсаторни мерки по усъвършенстване на организацията, техническото оборудване и повишаване на подготовката за действие при извънредни ситуации на постоянните обитатели в манастирските комплекси.


Анализ и оценка на риска от пожари Устремски манастир

0,9

Бачковски манастир Скален манастир, с. Иваново Клисурски манастир

0,8

Рилски манастир Мулдавски манастир Черепишки манастир Гложенски манастир

0,7

Ресиловски манастир Етрополски манастир

оценка на риска

Манастир "Св. Св. Константин и Елена" Басарбовски скален манастир

0,6

Тържишки манастир "Св. Пророк Илия" Мъглижки манастир "Св. Николай Чудотворец" Кремиковски манастир "Св. Георги Победоносец"

0,5

Лозенски манастир "Св. Спас" Изворски манастир "Успение Богородично" Самоковски девически манастир "Покров Богородичен" Свищовски манастир

0,4

Ботевски манастир "Св. Марина" Кабиленски манастир "Рождество Богородично" Гигински манастир "Св. Св. Козма и Дамян"

0,3

Кукленски манастир "Св. Козма и Дамян" Чирпански манастир "Св. Атанасий" Сопотски манастир "Св. Спас" Добридолски манастир, Лом

0,2

Троянски манастир Араповски манастир "Света Неделя" Горноводенски манастир "Св. Св. Кирик и Юлита" Смолянски манастир "Св. Атанас"

0,1

Kaлоферски девически манастир ,,Св.Въведение Богородично'' Обрадовски манастир "Св. Мина" Баткунски манастир

0

Белащински манатир "Св. Георги Победоносец" Соколски манастир "Св. Успение Богородично" Манастир "Света Анастасия Фармаколитрия", о. Св. Анастасия

манастири

Килифаревски манастир "Рождество Богородично" Манастир " Свети Георги " гр. Поморие

Фиг. 1 Разпределение на крайната оценка на риска от пожар в изследваните манастирски комплекси изкуството, ценни вещи от бита, ценна мебелировка, ръкописи, исторически документи, фотографии и др. В използваната методика за анализ и оценка на риска от пожар особено ценна информация носят значенията на т. нар. управляеми индикатори. С тях се обозначават характеристиките на тези дадености и положения, върху които може да се оказва целенасочено въздействие за изменение с цел повишаване ефективността на пожарната защита. Посочените индикатори могат да бъдат класифицирани в няколко групи: правно-нормативни, организационни, технически, образователни, информационни и

специални (пожаротехнически и пожаротактически). При над 66% от изследваните обекти стойностите на индикаторите, свързани с възможностите за бърза, адекватна и навременна евакуация доближават силно горната граница на диапазона на „нормалния риск”, като тенденцията е в посока „висок риск”, което се дължи основно на липсата на теоретични и практически тренировъчни и контролни занятия за евакуация. Там, където те се провеждат инцидентно, се прилага формален подход с цел поддържане на документацията. Пребиваващите нямат точно определени задължения как да действат в случай на поБРОЙ 05/ 2014

25

112

Всички манастирски сгради – паметници на културата са строени през Средновековието и Възраждането, когато използваните материали и проектантските и строителни решения са твърде различни от изискванията, които днес са нормативно регламентирани и се отнасят до сигурността на конструкциите, на строителните материали, на евакуационните норми и т.н. Много голям е делът (над 90%) на изследваните обекти, за които всичко казано по отношение на по-горния индикатор е в сила, но обхватът на проблемите се увеличава с оглед на съхраняваните в тях движими ценности – икони, църковна утвар, стенописи, фрески, предмети на


Анализ и оценка на риска от пожари

жар или друга опасност, а имат по-скоро бегла представа за линията си на поведение за действие при аварийни ситуации. В много голяма част от обектите липсва аварийно осветление и достатъчно указателни знаци и маршрути. Данните от проучването сочат, че в много голяма част от изследваните обекти няма или не е известно да съществува система от постоянно действащи и актуализирани вътрешни правни актове. Доброто познаване на изискванията в документацията от страна на служителите, постоянното й актуализиране от страна на ръководството и поддържането на контакти с противопожарните служби и службите за спешна и аварийна помощ могат да повишат в голяма степен подготовката, както и да доведат до адекватни действия в случай на нежелано събитие. Отсъствието на вътрешна нормативна уредба снижава способността за осъществяване на ефективен противопожарен контрол и силно ограничава, а може да се каже, че в някои слу-

чаи изключва възможността за управление на пожарната безопасност. Видът на техническото оборудване и в частност на пожарогасителната инсталация в една историческа сграда е от особено значение, тъй като такива ценности като стенописи, ръкописи, картини, икони, архиви и т.н. могат да бъдат увредени или унищожени в същата степен както от огън и от вода, пяна

112

БРОЙ 05/ 2014

26

или прах, използвани за пожарогасене. В нашата страна са непознати модерните пожарогасителни технологии, основани на аеродинамични технологии и създаване на аерозолна завеса, които както и газовите пожарогасителни системи са създадени преди всичко за защита на специфични обекти, каквито са и сградите – паметници на културата. Не трябва да се пренебрегва и факта, че в незначителен брой от изследваните обекти са предприети адекватни организационни и технически мерки за контрол на достъпа срещу злоумишлени действия от страна на външни лица – посегателства, хулигански прояви, кражби, графити и др. Модерният европейски опит показва, че комплексният подход при защитата на сградите – недвижими културни ценности от пожари няма алтернатива. Едно от модерните проявления на този подход е широкото въвличане на всички, които работят или живеят в сградата


Анализ и оценка на риска от пожари

тини – пазители на българския дух, самосъзнание и култура и предаването им в автентичен вид на бъдещите поколения.

Литература: 1. Милева, Г., Изследване на сигурността на недвижимото културно наследство, ВСУ, 2012, с. 104-121, с. 308-323. 2. Kidd, St., TAN 28 Fire Safety Management in Heritage Buildings,

Chapter 6 Staff Training, Historic Scotland, Edinburgh, 2005, p. 39 3. Томов, Вл., Теория на риска. Анализ и оценка на риска в производството, Русе, 2003, с. 401-408. 4. Милева, Г., Оценката на риска като основен елемент от системата за управление на пожарната защита на сгради – недвижими културни ценности”, Шеста научна конференция с международно участие „Гражданската безопасност 2011”, сборник доклади – Част ІІ, Академия на МВР, София, 2011, с. 144-148. 5. Kidd, St. Historic Scotland Technical Advice Note N 22: Fire Risk Management in Heritage Buildings, 2001, p. 13. 6. Vandevelde, P. et., Fire Risk Evaluation To European Cultural Heritage, Fire-Tech Decision Supporting Procedure, Users Guide, 5 FP, U Gent, Belgium, 2005, p. 19. 7. Милева, Г., Защита от пожари на недвижимите паметници на културата, ВСУ, 2009. 8. http://www.pravoslavieto.com/ manastiri/ БРОЙ 05/ 2014

27

112

в дейността по предотвратяване и гасене на пожари и бързо ликвидиране на последиците от тях. Целта на настоящата разработка е да щрихира картината и да обоснове нуждата от спешно решаване на приоритетните проблеми на пожарната защита в манастирските комплекси. използваният подход позволява да се оценят различните фактори и да се разкрие оптималната мяра на взаимодействието между променливите, контролируемите (управляеми) и неутралните условия и дадености с цел да се разкрият вариантите на оптимална каузалност между тях, с оглед повишаване ефективността на пожарната защита. това изисква: първо, постигане на баланс на частните (публичните) и обществените интереси, и второ – целенасочени усилия (правни, организационни, управленски и финансови) както от страна на държавните институции, така и на Българската православна църква за запазване в най-висока степен на тези све-


Състезание за Купа „Свиленград 2014”

Profile for SOS112 BG magazine

Sos112 br05 14  

magazine for fire safety and civil protection

Sos112 br05 14  

magazine for fire safety and civil protection

Advertisement