Page 1

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

БРОЙ 07/ 2014

112

spisanie_sos112@abv.bg

„БРИЗ 2014” – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО МОРЕ И СУША


В БРОЯ: 5 юли

След наводненията

Професионален празник на служителите на МВР

Екипите на пожарната бяха в Аспарухово от първия миг; Борба с водната стихия във Великотърновско; Сухата река потопи Добрич

„БРИЗ 2014”

Оперативно взаимодействие по въздух, море и суша Сочи 2014

Втори международни състезания „Школа безопасности”

Спорт в МВР

Международен турнир по плажен волейбол Разработка

Определяне топлината на изгаряне на интериорни материали

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 07/ 2014 г. (859) година двадесет и първа ISSN 1314-8044

Пожароприложен спорт

Дуел на юношите от Пловдив и Варна

Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление гдПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

графика: Рей дизайн Броят е приключен на: 30.07.2014 г.

АдРес: 1309 - сОфия, ул. “ПиРОтскА” 171 А, гдПБЗН -1 етАж, телефОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 07/ 2014


5 юли

Професионален празник на служителите на МВР С тържествена церемония пред Паметника на Незнайния войн в столицата беше отбелязана 135-ата годишнина от създаването на МВР

ни бе изправено пред сериозни изпитания – тежка общественоикономическа криза, безпрецедентен за новата ни история миграционен натиск, природни бедствия, заплаха за финансовата стабилност на страната. По време на тези изпитания служителите на МВР изпълниха дълга си, служиха вярно на народа си и защитиха българските граждани, каза министър Йовчев. Той отбеляза, че България е положителен пример за държава, в която по демократичен и европейски начин не бе допуснато протестите да доведат до ескалация на общественото напрежение, тежки сблъсъци и сериозно наранени хора. В тези трудни условия Министерство-

то на вътрешните работи успя да мобилизира всички ресурси и да постигне сериозни успехи в борбата срещу престъпността, заяви министърът на вътрешните работи. Той посочи като друг положителен пример в работата на министерството успешното взаимодействие с европейските правоохранителни агенции и бързото справяне с тежката миграционна криза. Министър Йовчев поздрави служителите на министерството, като им благодари за себеотрицанието, усилията и лишенията. Той им пожела здраве, сили, професионални и лични успехи. Тържествената церемония по повод празника на минисБРОЙ 07/ 2014

3

112

„С гордост можем да кажем, че Министерството на вътрешните работи е основен фактор на стабилността в България и гарант за сигурността на българските граждани. Независимо от политическата конюнктура, полицаите, граничарите, пожарникарите и спасителите служат на народа“. Това заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев в своето слово по повод 135-ата годишнина от създаването на МВР и професионалния празник на служителите от вътрешното министерство. За кратък период от време обществото


5 юли

терството се състоя пред Паметника на Незнайния войн в присъствието на ръководния състав на МВР, Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, депутати, министри, дипломатически представители, служители и гости. „МВР е символ на държавността и стабилност за нацията, особено през последната година,

когато много от институциите, в това число и парламента, бяха поставени на изпитания, когато често напрежението вземаше връх. Българските полицаи доказаха, че умеят да запазват самообладание и присъствие на духа, дори и в най-тежките моменти, заяви в своето изказване председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събра-

ние Атанас Мерджанов. „През изминалата година вие успяхте да съхраните обществения ред по време на масовите протести, при това без да попречите на гражданите да изразят свободно своите виждания. В същото време пазихте държавната граница и предотвратихте неконтролираното разрастване на бежанската вълна“, заяви той в обръщението си към служителите на министерството. По думите му България е доказала, че е сигурна граница на Европейския съюз. Празничен водосвет и ритуал беше отслужен от Браницкия епископ Григорий, който освети знамената на структурните звена на МВР. Венци в памет на загиналите служители бяха поднесени пред Паметника на Незнайния войн от министър Йовчев, политическото и професионалното ръководство на министерството.

За конкретен и съществен принос в работата си през годината ръководни и редови служители са наградени от министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР и политическото ръководство на ведомството по случай професионалния празник. С „Почетен знак на МВР” ІІІ степен 1. Тошко Тошев – ВНД началник на СУПБЗН 2. Костадин Исакиев – началник сектор „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” на 04 РУПБЗН към СУПБЗН 3 Валентин Карев – началник сектор „Планиране, превантивна дейност и контрол” в ОУПБЗН-Кърджали 4. Мария Станимирова – ВНД началник сектор „Международно сътрудничество, Европейски съюз, НАТО и хуманитарни операции” при ГДПБЗН 5. Тодор Дюлгярски – ВНД на-

чалник отдел „Мониторинг и управление на риска” и на сектор „Управление на собствеността” при ГДПБЗН 6. Кирил Кирилов – ВНД началник отдел „Монитор и управление на риска” при ГДПБЗН 7. Марина Иванова – началник сектор „Кадрова дейност” към отдел „Човешки ресурси” при ГДПБЗН 8. Станимир Петков – началник РУПБЗН-Трявна към ОУПБЗНГаброво

С „Писмен похвала” на министъра на вътрешните работи са наградени 24 служители на ГДПБЗН-МВР

С „Почетен медал на МВР” 1. Светослав Войчев – инструктор в сектор „Планиране, превантивна дейност и контрол” при ОУПБЗН-Русе

С „Писмена похвала” на Директора на ГДПБЗН-МВР и на неговите заместници са наградени 261 служители на ГДПБЗН-МВР

112

БРОЙ 07/ 2014

4

С „Писмена похвала” на зам.министри на вътрешните работи са наградени 32 служители на ГДПБЗН-МВР С „Писмена похвала” на Главния секретар на МВР са наградени 49 служители на ГДПБЗНМВР


Традиции

Св. Пророк Илия – патрон и закрилник на пожарникарите На 18 юли 2014 г. с празничен църковен водосвет за здраве пред параклиса „Свети пророк Илия” в двора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” пожарникарите отдадоха почит на светеца, като закрилник на хората от огнени бедствия.

По-рано през празничния ден служителите на ГДПБЗН-МВР за четвърти пореден път след обединението на пожарната и гражданска защита, отбелязаха и отпразнуваха 78-мата годишнина от издаването на Указ №310 от цар Борис ІІІ, утвърждаващ Наредба-закон за противовъздушната отбрана и химическата защита на Царство България. Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров и директорът на ГДПБЗН Николай Николов отправиха благодарност за самоотвержената работа на служителите при справяне с бедствени ситуации.

БРОЙ 07/ 2014

5

112

Отец Бисер от храма „Света Троица” – София отслужи празничния водосвет, благослови всички служители за здраве и много успехи. Прочетена беше и молитва за упокой душите на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пожарникари. Паметта им беше почетена и с официално поднасяне на цветя до вечния огън на мемориалпаметника им срещу параклиса. Директорът на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов поздрави всички служители и им благодари за бързото и отговорно отработване на задачите, пожела им много здраве и професионални успехи.

На тържеството в Главната дирекция пожарникари и спасители приеха поздравителни адреси от министър Цветлин Йовчев и еврокомисар Кристалина Георгиева. В края на 2009 г. Гражданска защита става част от МВР, така както е било в продължителен период през 50-те и 60-те години на миналия век. От 1 януари 2011 година, след сливане на две главни дирекции на министерството – „Гражданска защита” и „Пожарна безопасност и спасяване”, е формирана ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”.


Традиции На 18 юли 1936 г. с Указ №310 цар Борис ІІІ утвърждава Наредба-закон за противовъздушната отбрана и химическата защита на Царство България. С Решение №95 на Министерския съвет от 22 март 1993 година денят на утвърждаването е обявен за професионален празник на служителите

от тогавашната „Гражданска защита”. По този начин се отдава полагащото се значение на приемствеността и приноса в развитието на защитата на населението при различни видове природни и технологични опасности, преминала през различни етапи, чрез специализирани структури с

различна подчиненост и наименования. На 1 януари 2011 г. се създава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, която обединява Главна дирекция „Гражданска защита” и Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване”.

ОП „Регионално развитие”

Нова техника срещу пожари в градска среда и ликвидирането им.” заяви на церемонията по приемането на автомобилите директорът на ГДПБЗН Николай Николов. Новите специализирани автомобили са доставени по проект „Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на шестте най-големи града в страната” в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие”.

18 нови пожарни автомобила тежък клас получиха служителите на ГДПБЗН. „Новата техника осигурява по-бърза и ефективна реакция при пожари в гъсто населените части в големите градове с критична инфраструктура. Предвиденото оборудване ще повиши капацитета на пожарната за осигуряване на своевременна намеса при възникване на пожари в градска среда и ще направи по-ефективно ограничаването

112

БРОЙ 07/ 2014

6


ОП „Регионално развитие”

Проектът е на обща стойност над 97 млн. лв., от които 85% осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и 15% национално съфинансиране. Автомобилите ще бъдат на разположение на огнеборците в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора. Реализирането на проекта ще допринесе значително за бързото локализиране и ликвидиране на възникналите пожари в градска среда и ще осигури надеждна защита на живота и имуществото на гражданите при пожар. Въможностите на новата техника бяха демонстрирани пред

служители на ГДПБЗН, директори на областни дирекции, представители на фирмите доставчици.

По проекта, към момента са доставени и въведени в експлоатация 52 пожарни автомобила, 27 командни автомобила, 1230 въздушно-дихателни апарата, оборудване за центрове за дихателна защита в 26 областни управления, 172 моторни триона и циркуляри, над 2300 шлангове, 26 автомеханични стълби. Сключени са договори и предстои доставка на още 105 пожарни автомобила, 6 спасителни автомобила, 5 броя 42-метрови автомеханични пожарникарски стълби, над 2400 комплекта лични предпазни средства за пожарникари.

Благодарност До ГДПБЗН-МВР Българският Младежки Червен кръст изказва искрената си благодарност на ГДПБЗН за моралната подкрепа, с която дари участниците в VІІ Национално състезание на младежките аварийни екипи, което се проведе в Националния учебен център на БЧК в с. Долни Лозен. Вашият жест изпълни с увереност и сили да продължат доброто си дело стотици младежи, които подпомагат уязвимите в ситуации на бедствия, аварии и катастрофи. Благодарим Ви! С уважение, Деница Баръмова и. д. Директор на дирекция „Български младежки Червен кръст”

7

112

БРОЙ 07/ 2014


„БРИЗ 2014”

Оперативно взаимодействие по въздух, море и суша

Международното учение в Бургаския залив премина под мотото: „Участие на ВМС на Република България съвместно със силите на държавните ведомства, агенции и неправителствени организации в операция в отговор на криза, водена от многонационални съвместни оперативни сили под ръководството на НАТО”. Осемнадесетият „Бриз” продължи традицията от предишните си издания, да се отработи междуведомственото сътрудничество в многонационална среда, с активното участие на правителствени и неправителствени институции и ведомства в целия процес на планиране, подготовка и ръководство на учението. По време на черноморското учение в Бургаския залив за няколко дни имаше 27 плавателни съда, сред които турски подводница, патрулен и ракетен катер, както и самолет от турските военноморски сили, патрулен катер от военния флот на Гърция, фрегата и миночистач от Румънските ВМС и ракетен крайцер и самолет от САЩ. В учението участие взеха и група противоминни кораби на НАТО. Бяха отиграни епизодите борба с пожар, спасяване на бедстващи хора на море, отразяване на атаки на въздушен противник, атакуване на подводница, доставяне на товар на кораб от вертолет, унищожаване на плаваща мина. От българска страна в отделни

112

БРОЙ 07/ 2014

8

епизоди на „Бриз 2014” се включиха Българският Червен Кръст, Главна дирекция „Гранична полиция”, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Дирекция „Национална система 112” и Областна дирекция Бургас към МВР, Военно-медицинска академия – Болнична база за активно лечение – Варна, Център за спешна медицинска помощ – Бургас, Изпълнителна агенция „Морска администрация” към Министерството на транспорта, „Пристанище Бургас” ЕАД,


„БРИЗ 2014”

терористичен акт (борба с пожар и нефтен разлив). Сигналът за произшествието е за горящ малък танкер (танкер-бункеровчик „Акин” с бордови номер 303) разположен на 4-то корабно място на територията на Пристанище Бургас. За мястото

на произшествието заминаха един пожарен автомобил (Рено Мидлум) от І-ва РСПБЗН-Бургас с 6 пожарникари и един специален автомобил (химически микробус Ивеко Дейли) с 4 спасители от Група СД-Бургас. На база получения сигнал областният управител издаде заповед за активиране на морски аварийно спасителен отряд (МАСО)-Бургас и свикване на щаба за ръководство и координация на МАСО, съгласно „План за действие на МАСО-Бургас”. В щаба за ръководство и координация на МАСО представител от ОУПБЗН-Бургас е главен инспектор Ангел Киряков – началник сектор ПГ и СД, който е и ръководител на място на произшествието. В 09:05 часа екипът на РСПБЗНБургас е на място. Ръководителят на място разпорежда построяването на смесена водопроводна линия от един главен, лява и дясна на по един малък шланг за охлаждане на горящия танкер и построяване на смукателна линия от морето за водоснабдяване на автомо-

била. В 09:06 часа на място е и екипа на група СД-Бургас, на който е разпоредено да извърши евакуация на трима пострадали от горящия танкер. След извършване на евакуацията на пострадалите от танкера и предаването им на екипите на спешна медицинска помощ е разпоредено на пожарния автомобил да започнат гасителни действия от лафетния струйник на автомобила. В 09:16 часа е дадено край на занятието. Екипите възстановиха готовността си и се завърнаха в сградите на РСПБЗН-Бургас и група СД-Бургас в 09:34 часа. Съгласно предварително проведените конференции и изготвената планова таблица, ОУПБЗН-Бургас взе участие в Епизод №1 от учението. След приключване на тази част от учението, същото продължи с проиграване на Епизод №2 операция по спасяване на голям брой бедстващи хора на море, но сили и средства от ОУПБЗН-Бургас не взеха участие. ОУПБЗН-Бургас БРОЙ 07/ 2014

9

112

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, Басейнова дирекция за управление на водите в черноморския район, „Поддържане чистотата на морските води” АД, „БУРГАС ТАГ СЪРВИС” ЕООД, МБАЛ Бургас АД, Регионална здравна инспекция Бургас, Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас, Областна администрация Бургас, Община Бургас. На основание заповед на Министъра на вътрешните работи в периода от 10 до 12 юли 2014г. ОУПБЗН-Бургас взе участие в международното учение „Бриз 2014”. На 11 юли в 09:03 часа в група Оперативен център към ОУПБЗН-Бургас се получи съобщение за начало на учение „Бриз2014”, което започна с провеждане на Епизод №1 – ликвидиране на последици от


Сочи 2014

Втори международни състезания „Школа безопасности” От 2 до 11 юли в град Сочи се проведоха II-те международни състезания на „Школа безопасности“. В надпреварата се включиха общо 15 отбора от Армения, Азербайджан, Беларус, България, Казахстан, Русия, както и отбори от Крим, Севастопол, Москва, област Москва и други области на Русия.

Нашата страна беше представена отново от младите огнеборци от СОУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш с педагогически ръководители Ст. Трайчева и И. Димитрова. Всеки отбор беше съставен от 7 състезатели (5 момчета и 2 момичета) и трима ръководители. Нашият отбор беше в състав: Невена Петрова, Мая Христова, Димитър Стойнов, Владислав Венелинов, Ивайло Иванов, Пламен Христов и Росен Иванов. Надпреварата се проведе в дисциплините пожарна щафета, полоса с препятствия, визитна картичка, стенвестник, маршрут на оцеляването, крос-щафета 4х1 км. Проведени бяха и извънконкурсните дисциплини фотоизложба „Моят отбор“, видеофилм „Моята страна и моят отбор“ и конкурс за костюм на „спасителя на бъдещето“. Дисциплината „пожарна щафета“ се състои от 4 поста, като 1-ви пост на 30 м след старта облича бойни дрехи и изпълнява възел „троен булин“ със спасително въже върху предварително легнал статист; пост №2 преодолява стена, пост №3 преодолява греда и построява шлангова линия на 2 малки

шланга от разклонител и струйник, а пост №4 с прахов пожарогасител изгася запалена тава с горима течност. Дисциплината „полоса препятствия“ представлява преодоляване на 10 вида различни препятствия, разположени върху предварително подготвен пресечен терен. Полосата се преминава за време от всички състезатели в отбора като се спазват всички правила по техниката на безопасност и подсигуряване при работа със спасителните въжета. За всеки

112

БРОЙ 07/ 2014

10

пропуск се получават наказателни точки. Първото препятствие е преминаване по въже над пропаст, следващото е ниско лазене през предварително поставени врати, преодоляване на въжен ромб, преминаване по въжена „паяжина“, странично преминаване по въжено препятствие, изкачване и спускане по греда с помощта на „гри-гри“ и „жумар“, преодоляване на препятствие с помощта на две висящи въжета (тип „Тарзан“), успоредно преодоляване на въжен мост и последовател-


Сочи 2014

и спускане по въжета с перила и самоосигуровка; определяне на топографски знаци по карта; подаване на сигнал за бедствие; оказване на първа помощ (при счупен долен крайник) и последно – изработване на носилка с подръчни средства и пренасяне на пострадал на разстояние около 1 км до финала. За всяко неспазване на правилата по техника на безопасност отборът получава наказателни точки. Цялото трасе с препят-

БРОЙ 07/ 2014

11

112

но преодоляване на пет въжени люлки. „Маршрут выживания“ е най трудното и интересно премеждие от всички дисциплини. На предварително подбрано трасе дълго 17 км на силно пресечена местност са разположени 18 препятствия, които трябва да се преодолеят от всички състезатели в отбора за време: изкачване с използване на въжени перила; спускане и изкачване със спасително въже чрез самоосигуровка; определяне посоките и азимут на обект без компас; предаване на информация на разстояние чрез сигнали; преминаване над пропаст по въже; построяване на палатка; запалване на огън с подръчни средства и кипване на 2 л вода; пречистване на вода с подръчни средства; движение по легенда, построяване на брод над пропаст с помощта на дървено стебло; преминаване по построеният брод с помощта на осигурителни въжета; движение по предварително обозначен маршрут; преминаване по въжета с перила; изкачване

ствията се преодолява средно за около 5 ч. и 30 мин. Нашият отбор се класира по дисциплини както следва: - Пожарна щафета – 4 място; - Визитна картичка – 3 място; - Полоса с препятствия – 5 място; - „Стенвестник“ – 1 място; - „Маршрут выживания“ – 4 място; - Крос-щафета – 5 място; За всички участници бяха организирани обзорни екскурзии и посещения до олимпийското село в „Красная поляна“, посещение на „Роза хутор“ и олимпийския център в Сочи. Организирани бяха и 4 посещения на плажа в Сочи, като всеки път бяха организирани различни забавления за отборите. В ожесточената конкуренция нашите огнеборци успяха да заемат 4-то място в комплексното класиране, като се наредиха непосредствено след отборите на Русия, Казахстан и Беларус. Отборът получи специална награда за „Стремление к творчеству“ предизвикана от първото място заето на конкурса“ визитна картичка“ и


Сочи 2014

номинация „За волю к победе“ – продиктувана от отличното представяне на отбора в пожарната щафета (4-то място) и упоритостта показана в „маршрут

выживания“ (отново 4-то място). В извънконкурсната програма за костюм на „спасатель будущего“ отборът зае второ място, за което получи диплом.

За успешното си представяне в състезанията на отбора беше присъден сертификат за участие, а за „пропаганду спасительного дела“ гл. инсп. Св. Михайлов – началник РСПБЗН Полски Тръмбеш и ръководител на групата получи почетен медал от министъра на извънредните ситуации (МЧ) на Руската Федерация. Участието на нашият отбор във „II-те международни състезания на „Школа безопасности“ беше осъществено с финансиране от СОУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш, община гр. Полски Тръмбеш и БФППС. На ръководителите на тези организации изказваме искрени благодарности за оказаната помощ и съдействие. СОУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш

Спорт в МВР

Международен турнир по плажен волейбол

От 26 до 29 юни 2014 г. в град Турек, Полша премина международен турнир по плажен волейбол, организиран от Министерството на вътрешните работи на страната-домакин. Изпратената до Спортната асоциация към МВР покана включваше два отбора – така за Полша заминаха класираните на първо и второ място на шампионата на МВР по плажен волейбол отбори. Честта на България трябваше да защитава и отбора на ОУПБЗН-Варна, класиран на второ място в първенството за 2013 г. Всички отбори бяха настанени в общежитието на средното техническо училище в града. Състезанието се проведе на възстановителния и спортен център в град Турек. В надпреварата взеха участие общо 26 мъжки и 10 женски отбора на министер-

ствата на вътрешните работи от Словения, Унгария, Латвия, Полша и България, както и служители на министерството на правосъдието на Полша. На 26 юни се проведе тегленето на жребия за определяне на групите в турнира. Отборите бяха

112

БРОЙ 07/ 2014

12

разпределени в четири групи с принципна схема на срещите „всеки срещу всеки”. По-късно в тържествена обстановка на централния площад в града-домакин, под звуците на военния оркестър се състоя официално откриване на състезанието. Съ-


Спорт в МВР щият ден българските състезателите проведоха тренировка на спортния комплекс. На 27 и 28 юни волейболистите ни изиграха общо по шест мача. Състезателната ни двойка пож. Христо Христов и пож. Георги Милушев постигна четири победи и две загуби в срещите, заемайки трето място в група „А”. Състезателната двойка – пож. Свилен Филипов и пож. Петър Милушев постигна пет победи и една загуба в група „С” и се класира за четвъртфиналите. На 28 юни, след приключване на мачовете в групите беше посетена професионалната пожарна служба в 40-хилядния град

Турек. Службата се помещава в новопостроена сграда, отговаряща на най-високи европейски критерии. В рамките на посещението беше обменена полезна информация по най-различни професионални въпроси. На 29 юни в един изключително интересен и оспорван двубой Филипов – П. Милушев победиха силната двойка на Познан ІІ. Малко по-късно се игра и полуфиналната среща, където след мъжка борба момчетата ни загубиха от Познан І. За финала се класираха два полски отбора. Победител в турнира за мъже стана отборът на Пожарна І. Състезателната ни двойка Фи-

липов – П. Милушев се класира на престижното четвърто място. Достойно е и деветото място заето от Христов – Г. Милушев. Тържествената церемония по закриване на състезанието се проведе след финала на 29 юни. В награждаването взеха участие всички представители на местната изпълнителна власт, ръководствата на полицейските управления в гр. Турек и гр. Познан, спонсори и организатори. Участието ни завърши без травми и контузии. Гл. инсп. С. Стоянов – ОУПБЗН-Варна

След наводненията

Екипите на пожарната бяха в Аспарухово от първия миг

Район Аспарухово е разположен в югоизточната част на Варна и обхваща два квартала и пет селищни образования: квартали – Аспарухово и Галата, селищни образования – Зеленика, Боровец север, Боровец юг, Ракитника, Курортна зона „Прибой”. та от водата. Подаден е сигнал до ОЦ за спиране на електричеството в района; Около 18:36 часа в Оперативен център към ОУПБЗН-Варна започват да се получават множество сигнали за наводнени помещения, както и информация за много бързо покачване на водата по улиците в квартал Аспарухово, вследствие на обилни валежи (около 73 литра на кв.м.). За минути наводнението

прераства в бедствие. Уведомен е началника на ОУПБЗНВарна комисар Тотев, както и началниците на сектор ПГ и СД – гл. инсп. Стоянов и на сектор ППД и К – гл. инсп. Ангелов. На служителите в ОЦ е разпоредено да информират началниците на Първа РСПБЗН, Втора РСПБЗН, Трета РСПБЗН и Група ГСД за събиране на свободния личен състав и сформиране на допълнителни екипи. БРОЙ 07/ 2014

13

112

В 17:30 ч. на 19 юни е получен първият сигнал за наводнено мазе на къща с адрес ул. „Д-р Селимински” №63 – изпратен е екип на ГСД от 2 спасители с автомобил Мазда. Екипът е препратен на бул. „Народни будители” в района на спирка Калин поради сигнал за голяма водна вълна. При пристигане на място е установено, че е необходимо да се изгради безопасен периметър, за да се предпазят хора-


След наводненията

За ситуацията е информиран и дежурен в НОЦ. Получава се информация за задръстване (тапа) на Аспарухов мост, което възпрепятства движението на пожарните автомобили в посока към кв. Аспарухово. Изискано е съдействие от РУП за недопускане на автомобили по моста, с цел бързото придвижване на екипите. Сформиран е водолазен екип, който извършва огледи за пострадали в къщите и колите на улиците Орел, Белгород и Ростов. Извършен е инструктаж и успокояване на населението в района. Открити са телата на четирима удавени. Изпратен е екип на ГСД с четирима спасители с автомобили Татра и Мазда. На място е направена въжена линия тип „Парапет”, по която са евакуирани и спасени от силната вода 70 души. Около 19:30 ч. е получен и сигнал за издирване и спасяване на човек, влачен по дерето до ул „Кирил и Методий”. На място е изпратен екип от двама спасители. До пристигането на екипа на мястото, пострадалият е изтеглен от граждани. Екипът оказва първа долекарска помощ, пострадалият е в състоя-

ние на шок и силна хипотермия. Той е отведен от спасителния екип в спешния център на болница „Света Анна”. По същото време се получават и сигнали за бедстващи хора и срутена къща с адрес ул. „Горна студена” – там е изпратен екип на Втора РСПБЗН. Работата на дежурните в група ОЦ е силно затруднена, пора-

на ситуацията, около 20:00 ч., н-к ОУПБЗН-Варна разпорежда събиране на оперативния щаб на ОУПБЗН-Варна в ОЦ. Щабът изслушва докладите на екипите по радиостанцията. Взето е решение за незабавен доклад до ГДПБЗН-МВР, незабавен доклад до областен управител и изпращане на гл. инсп. Стоянов, гл. инсп. Янев и ст. инсп. Райчев за ръководители на бойни участъци в кв. Аспарухово. Гл. инсп. Стоянов е определен за ръководител на място на силите и средствата на ОУПБЗН-Варна. Гл. инсп. Ангелов е определен за координатор на допълнително привличаните сили и средства. Същият привлича н-к група ППД и н-к РСПБЗН Долни чифлик. Със създалата се ситуация е запознат Областния управител – г-н Иван Великов. Около 22:00 ч., със заповед на областния управител е обяве-

ди откази на системата „112”. Направена е организация със служители от Център „112” – Варна за доставка лично (на ръка) в ОЦ на адреси с данни за застрашени хора, с цел адекватни действия на екипите. След пристигане в ОЦ и оценка

но бедствено положение. За спасяването на пострадалите и издирване на изчезналите граждани в кв. Аспарухово са привлечени всички подразделения на ОУПБЗН-Варна, след като са събирани по тревога и свободните от дежурство слу-

112

БРОЙ 07/ 2014

14


След наводненията

опасност за всички намиращи се в района при наличие на ел. захранване, с цел обезопасяване от екипите на Енерго Про. Предадена е информация, че е възможно струпаните голям брой автомобили в района на ул. „Горна студена” да образуват нова вълна от продължаващите валежи. Предприето е уведомяване на живущите в района за напускане на всички ниски части и са предприети действия по почистване на достъпа към автомобилите. Предложено е настаняване на живущите от разру-

шените и наводнени къщи. Около 22:30 ч. е получено разпореждане от НОЦ за изваждане на верижна машина МТЛБ за изтегляне на закъсали автомобили в района на ул. „Горна Студена”. Поради тесните улици в района обаче използването на машината се оказва невъзможно. Около 23:00 ч. началник ОУПБЗН разпорежда на гл. инспектор Калинов да определи служители за дежурство на три контролни точки за следене на нивото на водата. Около 23:30 ч., по разпореждане на ст. инсп. Атанасов, екип от двама спасители на ГСД остава на дежурство на спирка Калин с автомобил Татра, за изтегляне на закъсали автомобили. Работата е приключва в 05:30 ч. на 20.06. 2014 г. След разчистването на пътя пред Търговския център, комисар Тотев разпорежда на гл. инспектор Янев да разпредели техниката на три групи: една за почистване на наносите по ул. „Народни будители”, друга БРОЙ 07/ 2014

15

112

жители. В оперативния участък ръководен от гл. инсп. Янев се създава оперативен щаб на място. Гл. инспектор Янев със служебния си автомобил извършва проверка на всички основни пътни артерии на кв. Аспарухово, уведомява ОЦ и ръководителя на място. Най-тежко е движението в участъка на ул. „Народни будители” до търговски център. С помощта на техника от строителни фирми: 5 багера, 2 фадроми и 12 самосвали, започва почистването на района. Междувременно се получава съобщение за много преобърнати, затрупани в дерето, качени по дърветата и един върху друг автомобили по ул. „Моряшка”. В оперативния участък на ул. „Горна Студена” ръководен от ст. инсп. Атанасов е сформиран щаб с участието на транспортния министър г-н Папазов и главнокомандващия ВМС – контраадмирал Николов, представители на „Хидрострой” и „ВиКВарна”. С наличната техника от фирмите започва почистване на района. Гл. инсп. Стоянов уведомява ОЦ за разрушен трафопост в ниската част на ул. „Вучков” и


След наводненията по бул. „Първи май” и третата – пред кръстовището на магазин „БИЛА”. Междувременно са сформирани два кризисни щаба за управление на силите и средствата: един в община Варна и един в областната управа. Отводняването, разчистването и издирвателните дейности в кв. Аспарухово продължават до 11 юли 2014 г. Изпратено е искане от кмета на община Варна до директора на ГДПБЗН-МВР за предоставяне на жилищни фургони. Те са доставени от складова база на ГДПБЗН в област Пловдив и са предадени на община Варна от комисия назначена със заповед на Началника на ОУПБЗН-Варна.

Като причина за бедствието може да се определи голямото количество паднал дъжд, застрояването на деретата по ул. „Горна студена” и ул. „Моряшка”, както и непочистването им от неправомерно изхвърлени отпадъци в тях. Предадени са общо 30 фургона, от които е изградено селище за временно настаняване на пострадалите. По нареждане на кмета на община Варна е извършена евакуация на гражданите от кв. Аспарухово от опасните постройки и сгради, попадащи в района на бедственото положение. За периода от 20 юни 2014 г. до настоящия момент са евакуирани

над 150 административни адреса главно по следните улици: ул. „Горна студена”, ул. „Гривица”, ул. „Яш”, ул. „Браила”, ул. „Св. св. Кирил и Методий”, ул. „Маркови кули”, ул. „Ропотамо”, ул. „Розова долина”, ул. „Калач”, ул. „Найчо Цанов” и ул. „Младост”. Евакуацията бе извършена от съвместни екипи, съставени от служители на ОУПБЗН-Варна, ОДМВР-Варна и Община Варна. Към настоящия момент служители от ОУПБЗНВарна са включени в комисии за оценка на щетите от бедствието. Началник ОУПБЗН-Варна комисар Тихомир Тотев

Борба с водната стихия във Великотърновско

Следобедните часове на 19 юни 2014 година. Черни облаци се стелят над планината във Великотърновския край. Небето се отваря и мощни водни талази падат над селцата и махалите в района на Килифаревския Балкан, като количествата многократно надвишават средните норми характерни за сезона. Много бързо малките деренца и поточета стават реки, влачейки дървета и кал, река Белица понася вълните си надолу по коритото. Прииждащата вода е активизирала свлачище в района на с. Нацовци и е помела пътното платно на прохода „Хаинбоаз”. То е частично пропаднало, подкопани са основите на стария и новия мост на Прохода на Републиката и на практика движението е преустановено.

Повредени са мостове в селата Габровци и Нацовци, с което те са откъснати от нормален достъп до тях. Около 18.00 часа река Белица залива Килифарево, наводнявайки 35 къщи около коритото си, както и завод „Белица”. Стихията помита животни, автомо-

112

БРОЙ 07/ 2014

16

били, хора са застрашени и на ръба на оцеляването. Не е пожален и Килифаревският манастир, където е отнесен моста и съборена част от външния зид. След Килифарево високата приливна вълна залива 40 къщи и дворове в Дебелец. Основно пораженията са на при-


След наводненията

При пристигане на първите сили и средства на ПБЗН в гр. Килифарево започна незабавна евакуация на засегнатите хора, до които може да се достигне с наличната техника. След пристигане на комисар Йордан Йорданов и главен инспектор Пламен Иванов са при-

влечени допълнителни сили и средства от РСПБЗН – В. Търново и група „СД” при ОУПБЗН – В. Търново. В 19.00 часа оперативния щаб при ОУПБЗН – В. Търново, взе-

но ниво 6 метра) в района на моста на кв. Чолаковци, гр. В. Търново. Язовир Йовковци прелива с 70 куб. м. в секунда. Извършена е евакуация от служители на РСПБЗН – В. Търново, БРОЙ 07/ 2014

17

112

земните етажи и кухненските помещения, в които електрооборудването е унищожено. Спортният комплекс в Дебелец също е под вода. Под вода са и детските площадки и игрища в района на река Белица. Пострада и старият мост, който е гордост на града. Нанесени са щети и на стопански сгради на фирми. За произшествието незабавно заминава началник група „ОЦ” и са изпратени екипи от РСПБЗН – В. Търново. Уведомен е ръководния състав на ОУПБЗН – В. Търново от служителите в „ОЦ”. За затварянето на прохода е докладвано на НОЦ при ГДПБЗН-МВР. Координирането на силите и средствата се осъществява от началник сектор „ПГ и СД” и служителите в група „ОЦ”. Организира се оповестяването на застрашените населени места по поречието на р. Белица и р. Янтра. При пристигане на местопроизшествието се установява голямо количество водна маса, която откъсва част от града. Част от пътната настилка липсва, разстоянието до града е около 12 км. Времето за достигане е около 15 минути.

ма се решения за извършване на евакуация на засегнатите хора и набелязване на мерки за справяне с критичната обстановка към момента, въвежда се част VI – „Действие при наводнения” от Плана за действие при извънредни ситуации. При евакуацията на застрашените хора участват екипи от пожарникари и спасители на ОУПБЗБ – В. Търново. Сред тях особено се отличават Тихомир Тодоров, Бойко Попов, Веселин Стойчев и Христо Иларионов. Същевременно обстановката продължава да се усложнява. Река Белица събира водите си с тези на река Дряновска и водните талази се устремяват към река Янтра и гр. В. Търново. Към 02.00 часа на 20 юни 2014 г. нивото на р. Янтра е измерено: 10.50 метра (при критич-


След наводненията община В. Търново и служители на НВУ „В. Левски” по улиците „Крайбрежна”, „Григорий Цамблак” и „Йосиф Бдински” в гр. В. Търново. Затворен за движение бе и южният пътен възел край града. В сутрешните часове реката заля и горнооряховското село Първомайци, където потопи мост и къщи. На територията на гр. В. Търново, гр. Килифарево и гр. Дебелец от община Велико Търново, с. Първомайци при община Г. Оряховица и с. Добри дял при община Лясковец е обявено бедствено положение. Изключително добро взаимодействие може да се отчете при работата на службите за ПБЗН с областния управител на В. Търново, кметовете на общини, ОДМВР, НВУ „В. Левски”, БЧК, АПИ, ЦСМП, електроразпределителните дружества, ВиК, кметове на населени места, доброволци. От кметовете на населените места са организирани помещения (училищни салони) за настаняване на евакуираните граждани. ОУПБЗН – В. Търново предостави одеала, шалтета и чували за пясък за запълване на канализационни шахти при моста на с. Първомайци.

След отминаването на високата вълна и прибирането на реките в коритата си на 20 юни 2014 г. е направен разчет на наличните сили и средства и започна отводняването и почистването на засегнатите участъци и обекти. Взаимодействие се осъществява от всички институции на териториите на съответните общини. Извършва се обход на засегнатите участъци от ръководния състав на ОУПБЗН – В. Търново и местната и държавна власт. По време на проведената спасителна операция са спасени 30 души и евакуирани 60 души на територията на община В. Търново и Г. Оряховица. От-

112

БРОЙ 07/ 2014

18

воднени са общо 165 обекта в същите общини. От ОУПБЗН – В. Търново участват 25 автомобила и 65 служители. Последствия от бедствието – наводнени са мазета и приземни етажи на еднофамилни жилищни сгради, селскостопански постройки и промишлени обекти, разрушени или повредени са къщи в общините В. Търново, Г. Оряховица и Лясковец, и мостове в община В. Търново. Затворен за движение е „Прохода на Републиката” поради липсващи пътни участъци и активирани свлачища. Всичко това налага полагането на значителни усилия и необходимост от големи финансови и материални ресур-


След наводненията си за възстановяването на нормалната жизнедеятелност на населението, инфраструктурата и националното стопанство. Въпреки създадената тежка обстановка се осъществи добра организация и отлично взаимодействие с всички институции

и организации, привлечени в ликвидиране на бедствието. Това подкрепя извода, че осъществената превенция на риска и адекватните действия при спасителните операции от страна на ОУПБЗН са правилно планирани и осъществени, като

не са допуснати последствия с фатален край. И най-голямата награда за свършената работа са сълзите от благодарност на хората, спасени и подпомогнати в бедата. ОУПБЗН-Велико Търново

Сухата река потопи Добрич Бурята и незапомненият порой във Варна не подминаха и съседния Добрич. На фона на истинската трагедия в Аспарухово и 13-те загинали там, щетите на съседите им останаха някак на заден план. А те никак не са малки. Подобно на Аспарухово бедата и тук дойде от непочистено и затлачено от боклуци дере. Парадоксално е, че именно коритото на местната Суха река стовари върху града огромни маси вода, заля неговия център и разруши десетки къщи.

ни от разбеснялата се стихия, искат обяснение от общината какви средства са били отделяни за почистването на дерето от покарващата растителност и изхвърляните (може би и от

БРОЙ 07/ 2014

19

112

А тук с години сами са отглеждали бедата, която ги сполетя на 19 юни, по същото време, когато бедстваше и Аспарухово. И сега хората от улица „Бузлуджа”, чиито къщи бяха сруте-

тях) боклуци, кой е трябвало да следи за тази дейност, при кого са отивали парите определени за нея. Отговорите на общината са, че от общо 11 км трасе, което минава през града, всяка година се отделят средства за почистването на отделни отсечки. Преди бедствието са били почистени 1 км в градския парк „Св.Георги”, а след това още 9 км. Общо 60 000 лева е била обществената поръчка за почистването, възложена на фирма „Танатос”. Други 1 млн. лева по Оперативна програма „Регионално развитие” пак с обществена поръчка са получили от фирма „Екострой” за корекция, укрепване и разширяване на река Добричка. Договорът е от 2011 г. и би трябвало да е приключен. Тук не са съвсем сигурни, че Сухата река е единственият виновник за


След наводненията бедствието, но анализът на създадената общинска комисия още не е готов. Дотогава ще се задоволим с видимите щети: напълно разрушени са 16 къщи, още 27 са за събаряне и още 27 – за укрепване. Събарянето на опасните сгради е в ход, в 24 жилища от общинския фонд са настанени хора, останали без покрив. Друг е въпросът, че тези жилища не са в особено добро състояние след предишни наематели. Освен домове в Добрич има пострадали и фирми. В шивашката фирма „Нико” край Сухата река, съхнат намокрени от пороя готови костюми за износ. Наводнени и затлачени с наноси са складове и цехове и на други

фирми. Последните поройни дъждове в края на юли отново наводниха центъра на града. Този път

щетите са малки, но в Добрич въпросите продължават да са повече от отговорите.

Пожароприложен спорт

Дуел на юношите от Пловдив и Варна

На 4 юли 2014 г. в Пловдив се проведе първата по рода си двустранна среща за юноши между отборите от Пловдив и Варна – първите за България юношески отбори в този спорт, сформирани от Спортните клубове по ППС в тези градове. Треньор на юношеския отбор при СК Пловдив е служителят Любомир Любенов – многократен републикански шампион и рекордьор по пожароприложен спорт, а на отбора при СК Варна е Николай Дюлгеров – служител в ОУПБЗН-Варна. В състезанието взеха участие по 10 юноши от отбор в три възрастови групи: младша – от 12 до 14 г., средна – от 14 до 16 г. и старша – от 16 до 18 г. Отборите мериха сили в четири дисциплини:

112

БРОЙ 07/ 2014

20


Пожароприложен спорт - Изкачване с щурмова стълба

Класирането в отделните дисциплини е следното: „100-МЕТРОВА ПЪТЕКА С ПРЕПЯТСТВИЯ” Младша възраст – 13-14 г. На първо място се класира Алекс Любенов от отбора на СК-Пловдив с постижение 21.61 сек., втори е Денислав Колев от отбора на СК-Варна с постижение 22.61 сек. и трети е Александър Величков от отбора на СКВарна с постижение 24.60 сек.; Средна възраст – 15-16 г. Първото място зае Архан Исуф от отбора на СК-Пловдив с постижение 18.38 сек., втори е Христо Христов от отбора на СК-Пловдив с постижение 19.01 сек., а трети Радослав Стамов от отбора на СК-Варна с постижение 19.64 сек.; Старша възраст – 17-18 г. Първо място Михаил Костов от СК-Пловдив с постижение 18,01 сек., втори е Ангел Грозданов от

2014 г. България за първи път изпраща на Световно първенство юноши по пожароприложен спорт

и това е отборът при СК Пловдив, представен от спортисти на Спортно училище „Васил Левски”.

СК-Пловдив с постижение 18.70 сек. и трети е Евгени Иванов от СК-Варна с постижение 21.02 сек.;

Иванов от СК-Варна с постижение 16.99 сек., а на трето място е Ангел Грозданов от СК-Пловдив с постижение 17.01сек.;

„ИЗКАЧВАНЕ С ЩУРМОВА СТЪЛБА” Младша възраст – 13-14 г. Първи се класира Александър Величков от СК-Варна с постижение 09.00 сек., втори е Денислав Колев от СК-Варна с постижение 09.13 сек. и трети Алекс Любенов от СК-Пловдив с постижение 09.41 сек.; Средна възраст – 15-16 г. На първо място е Архан Исуф от СК-Пловдив с постижение 9.90 сек., след него е Радослав Стамов от СК-Варна с постижение 11.18 сек. и трети е Ерторул Челиктепе от СК-Пловдив с постижение 11.78 сек.; Старша възраст – 17-18 г. Първи се класира Михаил Костов от СК-Пловдив с постижение 13.64 сек., втори е Евгени

„ПОЖАРНА ЩАФЕТА 4Х100 МЕТРА С ПРЕПЯТСТВИЯ” На първо място се класира юношеската щафета от отбора на СК-Пловдив с постижение 66.18 секунди, а на второ място – щафетата от отбора на СК-Варна с постижение 67.68 секунди; „БОЙНО РАЗГРЪЩАНЕ ОТ МОТОПОМПА” Първи се класира юношеския отбор на СК-Пловдив с постижение 23.14 сек. и втори – отбора на СК-Варна с постижение 34.98 секунди. ПОБЕДИТЕЛ В КОМПЛЕКСНОТО КЛАСИРАНЕ е юношеския отбор при СК гр. Пловдив. Първенците бяха наградени с купа, спортни медали и грамоти. БРОЙ 07/ 2014

21

112

- 100 м пътека с препятствия - Пожарна щафета 4 х 100 м с препятствия - Бойно разгръщане от мотопомпа Надпреварата премина съобразно правилата и изискванията на Правилника на международната спортна федерация на пожарникарите и спасителите. Целта на срещата бе да се популяризира пожароприложния спорт сред подрастващите и да се провери нивото на подготовката на състезателите за участието им в Петото Световно първенство по пожароприложен спорт за юноши в гр. Свитави, Република Чехия от 12 до 21 юли


Разработка

Определяне топлината на изгаряне на интериорни материали Анотация: По експериментален път е определена топлината на изгаряне Hu на строителни материали, използвани за интериорно обзавеждане на хотелски стаи съгласно БДС EN ISO 1716. Получените резултати са представени в табличен и графичен вид.

1. Въведение

Топлината на изгаряне (калориметричния потенциал Hu) e основна топлофизична характеристика, свързана с определяне на пожарното натоварване и температурния режим при пожари в помещения. В съвременното строителство архитектите използват широка гама материали както за подови и стенни покрития, дограми, така и за обзавеждане и декорация, което налага в определени случаи да се направи оценка на пожарното натоварване и пожарната им опасност особенно за сгради с масово събиране на хора – хотели, ресторанти, кина, концертни зали, панаирни палати и др. В Република България до този момент не е определян Hu на материалите от заобикалящия ни интериор, станали неразделна и необходима част от обзавеждането в дома, офиса, хотелската стая, залата за концерти и др. Те се явяват несъмнено важна част за нормиране и определяне границата на огнеустойчивост на строителните елементи и конструкции в сградите, особено по изчислителен път, което е регламентирано в Наредба Iз-1971 и БДС EN 1991-1-2 както при номинални (стандартни) условия, така и при реални температурни режими.

2. Цел

Целта на настоящото изследване е по експериментален път да се установи калориметричния потенциал на някои материали от интериорното обзавеждане на хотелски стаи.

3. Описание на изследването

То е базирано на европейския стандарт за определяне на топлината на изгаряне на строителни продукти в калориметрична бомба по БДС EN ISO 1716. Стандартът изисква изпитването да се извършва с „хомогенни продукти” [1] – състоящи се от материали с постоянна плътност и състав. На случаен принцип са взети проби от материали с минимална маса до 50 g, използвани за интериора на хотелска стая (апартамент), а именно: мебели, подови настилки, дограма, дамаски и др., които са в твърдо състояние. Някои елементи от декоративен характер, използвани за украса в хотелските стаи, които са незначителна част от материалите в помещението или от определен продукт са пренебрегнати. 3.1. Апаратура. Калориметричната бомба представлява херметичен съд с обем от триста милилитра (ml) и е показано на фиг.1. В обема на бомбата – 1 се поставя тигел с опитния образец и възпламеняващо устройство. Калориметричната бомба е предвидена да се запълва с чист кислород (99,5%) под налягане до 21 MPa. В нея се поставя опитния образец (палета от изпитвания материал – таблетка), след което бомбата се затваря плътно и се поставя в калориметричен съд – 2. Обемът на този съд се запълва с дестилирана неминерализирана вода. След това двете части (1 и 2) се поставят в адиабатната риза на прибора – 3. Адиабатната риза е оборудвана с капак, на който са монтирани бъркалка за разбъркване на водата с цел равномерното разпределение на температурата в целия обем и термоелемент за отчитане на температурата. Вътрешната повърхност на бомбата трябва да е устойчива на въздейс-

112

БРОЙ 07/ 2014

22


Разработка твието на продуктите на горенето, когато са използвани богати на сяра горива и на точкова и вътрешно кристална корозия от киселини, отделени по време на горенето [1].

Фиг. 1. Калориметърът се състои от: 1– калориметрична бомба; 2 – калориметричен съд; 3 – адиабатна риза; 4 – бъркалка; 5 – уред за измерване на температурата; 6 – електронно устройство за отчитане на времето – таймер; термоелементи за регистриране на изменението на температурата и прибор за измерване на налягането в обема на бомбата. В комплекта към прибора влизат и две аналитични везни: основна и контролна, с точност до 0,1 mg, със съответния сертификат от контролна лаборатория за калибриране на измервателни прибори. 3.2. Образец за изпитване. В случая бяха изпитани следните материали от интериора на хотелски стаи: ламиниран паркет, дюшеме (чам), дограма, изработена от полимерен материал, полиестерна завеса, полиестерна дамаска и спално бельо – 100% памук (долни чаршафи и калъфи за завивки). Съгласно изискванията на стандарта [1] опитният образец трябва да бъде с маса до 50 g, смлян фино на прах, от който се изготвят пелети под формата на таблетки – фиг.2. Така подготвените образци изпитваме чрез прибора, посочен на фиг.1.

Фиг. 2 Пресована палета от фино стрит на прах ламинат Важен съществен фактор, който се определя е топлината на изгаряне – топлинната енергия, получена чрез изгаряне на единица маса от едно вещество, измерено в джаули на килограм [J/kg].

23

112

БРОЙ 07/ 2014


Разработка 4. Определяне топлина на изгаряне на материали от хотелско обзавеждане.

Получените резултати са представени в таблица № 1.

№ на опит

Материал

Таблица № 1

Топлина на изгаряне [MJ/kg]

1

Дърво – дюшеме (чам)

18,86

2

Дърво – дюшеме (чам)

18,71

3

Дърво – дюшеме (чам)

19,22

4

Дърво – дюшеме (чам)

18,49

5

Дърво – дюшеме (чам)

18,93

Средна стойност Дърво – дюшеме (чам)

18,842

1

Ламиниран паркет

19,62

2

Ламиниран паркет

19,11

3

Ламиниран паркет

19,33

4

Ламиниран паркет

19,08

5

Ламиниран паркет

19,27

Средна стойност Ламиниран паркет

19,282

1

Спално бельо – 100% памук

21,83

2

Спално бельо – 100% памук

21,5

3

Спално бельо – 100% памук

21,63

4

Спално бельо – 100% памук

21,67

5

Спално бельо – 100% памук

21,45

Средна стойност Спално бельо – 100% памук

21,616

1

Полиестерна завеса

22,11

2

Полиестерна завеса

22,02

3

Полиестерна завеса

22,16

4

Полиестерна завеса

22,02

5

Полиестерна завеса

21,84

Средна стойност Полиестерна завеса

22,03

1

Дограма, изработена от полимерен материал

22,82

2

Дограма, изработена от полимерен материал

23,3

3

Дограма, изработена от полимерен материал

22,83

4

Дограма, изработена от полимерен материал

22,57

5

Дограма, изработена от полимерен материал

22,82

Средна стойност Дограма, изработена от полимерен материал

22,868

1

Полиестерна дамаска

24,46

2

Полиестерна дамаска

24,4

3

Полиестерна дамаска

24,24

4

Полиестерна дамаска

24,52

5

Полиестерна дамаска

24,48

Средна стойност Полиестерна дамаска

24,42

112

БРОЙ 07/ 2014

24


Разработка От таблицата е видно, че получените резултати за топлината на изгаряне за даден материал са много близки по стойност за извадка от 5 проведени експеримента. Грешката при възпроизвеждането на опитите е от 1,15 до 3,87% (за различните материали, дадени в таблица 1). Това показва, че на лице е повтаряемост на опитите и доказва надежността на проведеното изследване.

Фиг. 3 Графично представяне на получените резултати за топлината на изгаряне От фиг.3 и таблица № 1 се вижда, че дюшемето от чамов материал и ламинирания паркет имат приблизително еднаква топлина на изгаряне – 18,84 и 19,28 MJ/kg, същото е при полиестерната завеса и спалното бельо – 22,03 и 21,62 MJ/kg. Най-висока стойност за топлината на изгаряне е получена за дамаската 24,42 MJ/kg, както и при пластмасовата дограма – 22,9 MJ/kg.

5. Сравнение на получените резултати с данни по БДС EN 1991-1-2:2002 В известната у нас литература няма точно описана топлината на изгаряне на конкретното обзавеждане на хотелска стая. От цитирания по-горе стандарт са избрани най-близки по състав материали, съответстващи на изпитаните в посочения по-горе калориметър. В таблица 2 е направено сравнение на получените резултати за топлината на изгаряне на интериорно обзавеждане в хотелска стая и това, посочено в стандарта.

25

112

БРОЙ 07/ 2014


Разработка Таблица № 2

Материал

Материал

Hu,e [MJ/kg]

Hu,s [MJ/kg]

БДС EN 1991-1-2:2002 БДС EN 1991-1-2:2002

1

Дърво – дюшеме (чам)

18,84

Дървесина

17,5

2

Ламиниран паркет

19,28

Целулоза и други материали

20

3

Спално бельо

21,62

Памук

20

4

Полиестерна завеса

22,03

Дрехи

20

5

Пластмасова дограма

22,9

Поливинилхлорид – PVC

20

6

Полиестерна дамаска

24,42

Чист полиестер

30

От таблицата се вижда, че получените стойности за дървеното дюшеме, ламинирания паркет, спалното бельо, полиестерната завеса и пластмасовата дограма са много близки до приблизителните стойности (в смисъл, че не са за конкретните материали, посочени в изследването), посочени в стандарта БДС EN 1991-1-2:2002. Съществена разлика има за експеримента с полиестерна дамаска, която обаче е сравнена с чист полиестерен материал, което не е така за другите изпитани образци.

6. Изводи: От проведеното експериментално изследване се доказа следното: 1. Методът, посочен в БДС EN 1991-1-2:2002 е приложим за определяне топлината на изгаряне на интериорни материали, използвани в хотелските стаи. Получените резултати за едни и същи материали, сравнени в таблица 2, са много близки по стойност – до 2 единици разлика в полза на сигурността, което в проценти е не повече от 10%. 2. За първи път у нас са изпитани съвременни материали, използвани в обзавеждането на хотелски комплекси. 3. Грешката при възпроизвеждането на опитите за изследваните 6 материала е от 1 до 4%, което напълно удовлетворява инженерните изследвания. 4. Топлината на изгаряне за полиестерната дамаската 24,42 MJ/kg, както и на пласмасовата дограма 22,9 MJ/kg са по-високи в сравнение с останалите изпитани материали с 20%. 5. Наблюдава се тенденция за повишаване на стойността на топлината на изгаряне при синтетичните материали.

7. Заключение. Получените резултати за топлината на изгаряне на съвременни интериорни материали може да се използват за оценка на топлинното натоварване при пожари в хотели. Доц. инж. д-р Иван Тодоров – факултет „ПБЗН” на АМВР Гл. инсп. инж. Кристиян Койчев, гл. асистент, факултет „ПБЗН” на АМВР

112

БРОЙ 07/ 2014

26


Разработка литеРАтуРА: 1. Бдс EN ISO 1716:2002 изпитания за реакция на огън на строителни продукти. Определяне на топлината на изгаряне. 2. ISO5725-2:1994 точност (правилност) на метода и прецизност на резултатите. Част 2. 3. тодоров, ив. и др. Пожароустойчивост и пожарозащита на строителни конструкции, с.,1998 4. Ценов, Цв. строителни материали. състоянние при пожар, с., 1996 5. Бателеми, Б., крюппа, ж., Огнестойкостьстроительнихконструкций, М., стройиздат, 1985 6. Вучков, ив., ст. стоянов. Математическо моделиране и оптимизация на технологичните обекти. ди „техника”, с.,1986 7. делев, к. дървени строителни конструкции. Проектиране и оценка за пожарно състояние. АВс „техника”, с., 2004 8. EN 13238. изпитвания за реакция на огън на строителни продукти. Процедури за кондициониране и общи правила за избор на подложки. 9. EN ISO 13943:2000 Безопасност при пожар. Речник (ISO 13943:2000) 10. http://en.wikipedia.org 11. http://www.corkbg.com 12. http://novdom.net

Благодарност до гдПБЗН-МВР Уважаеми дами и господа, искам да изразя чрез вас благодарността си към инсп. джамбазов от І смяна, 05 РсПБЗН-софия, който след голямата буря и градушка над софия на 8 юли 2014 г. отстрани паднал върху покрива на блока ни в жк. яворов много голям клон на разцепено дърво. Вашият служител беше очевидно много уморен от работата си през целия ден по премахване на щетите от бурята, но за миг не се поколеба и работи три часа без почивка за нарязването и изнасянето на огромния клон с дължина 12-15 м, като приключи в пълна тъмнина след 22 часа. изказвам моята и на моите съседи благодарност към инсп. джамбазов и екипа му и им пожелавам здраве и много успехи в трудната им, но благородна професия. с уважение, Борислав каранов, бл. 54 на жк. яворов – софия до Министъра на вътрешните работи Уважаеми Г-н Министър, като кмет на община ловеч бих искал да изкажа чрез Вас искрената си признателност към служителите на РсПБЗН и екипа на група „Охранителна дейност” към ОуПБЗН-ловеч, които участваха в своевременното ликвидиране на последиците от поройния дъжд и бурята над града. Благодарение на адекватната намеса на Вашите служители затрудненията от природното бедствие бяха сведени до минимум и нормалния ритъм на живот бе бързо възстановен. с уважение,

27

БРОЙ 07/ 2014

112

Минчо казанджиев кмет на община ловеч


Международни състезания „Школа безопасности” в Сочи

Profile for SOS112 BG magazine

Sos112 br07 14  

magazine for fire safety and civil protection

Sos112 br07 14  

magazine for fire safety and civil protection

Advertisement