Page 1

БРОЙ 04/ 2014

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението spisanie_sos112@abv.bg

RISK НА ДВАТА БРЯГА НА ДУНАВА


В БРОЯ: Свищов-Зимнич

Превенция

RISK на двата бряга на Дунава

Пълномащабно учение на Летище София

Фукушима 2014

Възстановяване на разрушен живот

Общинско учение

„Силно земетресение” в община Белене

Травматични инциденти

Механизми на увредата при ПТП и височинна травма Разработка

Практическо изпълнение на монтажа на пожарни хидранти

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 04/ 2014 г. (856) година двадесет и първа ISSN 1314-8044

Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление гдПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

графика: Рей дизайн Броят е приключен на: 30.04.2014 г.

АдРес: 1309 - сОфия, ул. “ПиРОтскА” 171 А, гдПБЗН -1 етАж, телефОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 04/ 2014


Свищов – Зимнич

RISK на двата бряга на Дунава От 8 до 11 април 2014 г. на територията на Република България и Република Румъния продължи изпълнението на дейност „Съвместни учения” по стратегическия проект RISK на двете страни-членки на ЕС. За целите на учението бе избран сценарий по овладяване последствията от силно земетресение, при което екипи от пожарните служби си взаимодействат в операции по спасяване и ликвидиране на пожари и аварии.

но са задействани силите от Единната спасителна система на територията на областта. За място на учението бе избран обект със стратегическа важност за Свищов и целия дунавски район – производствената площадка на „Свилоза” АД. На

територията й работят три завода с 1200 работници и служители. За технологични цели се използват промишлени отровни вещества като сероводород, натриева основа, солна киселина и т.н. и целият район се счита за потенциално опасен в различни сценарии за кризисни ситуации. В рамките на минути след подаването на сигнал на тел. 112 на площадката на „Свилоза” пристигна мобилният команден пункт на ОУПБЗН – В. Търново, който бе получен преди два месеца. Той е снабден със специално комуникационно и БРОЙ 04/ 2014

3

112

Поредното издание на RISK премина на два етапа. След официалната церемония по откриването на 8 април в Свищов, учението стартира с изграждане на базов палатков лагер за реагиращите сили и средства. В рамките на този етап бяха проиграни четири съвместни операции. Точно в 15,40 ч. на телефон 112 е получен сигнал за силно земетресение в района на Горна Оряховица. Първоначалните данни сочат за трус от 6,7 по скалата на Рихтер, като епицентърът е на 10 километра дълбочина в района на железничарския град. Вследствие на мощния трус са нанесени сериозни разрушения и повреди по производствените, административни и спомагателни сгради. Има данни за затрупани и пострадали хора, както и за обитатели на горните етажи, които не са в състояние сами да се евакуират. Незабав-


Свищов – Зимнич

радио-свързочно оборудване и дава възможност за оперативна връзка и обмен на информация по комуникационните канали на МВР, всички обществени мрежи, както и постоянна радиовръзка с органите на държавната и местната власт. В „горещата зона” пристигнаха два спасителни автомобила „Роувър” със 7 служители и джип „Форд Рейнджър” с четирима алпийски спасители на службите „Пожарна безопасност и защита на населението” във В. Търново и Плевен. От ОУ ПБЗНРусе, е изпратена автомеханична стълба с трима служители. Допълнително са осигурени линейка, двама лекари, подкрепителен екип на БЧК, както и психолог. След като всички сили пристигат на място и е извършен оглед, ръководителите на общите действия от мобилния щаб дават задачите за изпълнение. За това време вече е задействан планът за обща намеса в трансграничната зона и са при-

влечени допълнителни сили от Румъния. Знае се, че в административната сграда на комплекса има хора, които не могат сами да напуснат. Част от тях са пострадали. Първата задача на екипите бе да установят точното местоположение на живи хора в сградата, които се нуждаят от помощ. За целта спасителите използваха специални уреди, които работят на принципа на засичане

112

БРОЙ 04/ 2014

4

на нееднородното електрическо поле, обгръщащо човешкото тяло. По този начин уредът може да открие и проследи изправен възрастен на разстояние от половин километър на открито и на по-малки разстояния, когато между човека и уреда има бетонни стени, стоманени прегради, тухли, насипи и други прегради. Установява, че двама души са затрупани в помещения на административната сграда и спасителните екипи успешно ги откриха и пренесоха до пункт за оказване на лекарска помощ. По-сложни действия изискваше евакуацията на двама души, намиращи се на петия и седмия етаж на административната сграда. За извеждането на единия от тях бе използвана специалната автомеханична стълба „Ивеко М32Л”, пристигнала от Русе. Тя е с монтиран спасителен кош, който издържа товар до 300 килограма и може да се използва при спасявания на височини между 12 и 30 метра. Разпъването на стълбата и повдигането й до максимален ъгъл


Свищов – Зимнич отнема на екипите точно 30 секунди. Посредством стълбата служителите на ОУПБЗН-Русе демонстрираха евакуация чрез схема тип „тролей” и успешно свалиха пострадал мъж от петия етаж. Вторият мъж, който се нуждаеше от помощ, се намираше на по-голяма височина, в която се изключваше използването на стълбата. Там своите умения демонстрираха елитните алпинисти към ОУПБЗН-Велико Търново. Екипът е снабден със специален джип „Форд Рейнджър”, който пренася цялата лична и колективна екипировка на спасителите и има устройство за изграждане на работна система „линомет”. Тя позволява евакуацията на леко пострадали граждани. Евакуираните се спускат по опънато въже, като алпинистите следят за баланса и нормалното спускане на пострадалия. След като спасителите успешно се спра-

цински пункт. С това приключи и първата част от планирания за първия ден сценарий. Втората част започна с предпо-

които действително създадоха усещането за реален промишлен инцидент. Според сценария, инцидентът

лагаемо изтичане на токсичния химикал сероводород поради разкъсване в една от тръбите в промишления комплекс в ре-

виха и с тази задача, „пострадалите” от високите етажи бяха настанени във временен меди-

зултат на земетресението. За по-голяма реалистичност в учението бяха използвани димки,

е създал химическо огнище на замърсяване. Сероводородът е газ с неприятна миризма, по-тежък от въздуха и разтворим във вода. Може да образува взривоопасна смес с въздуха. При вдишване предизвиква дразнене на лигавиците, главоболие, гадене, студена пот, сълзене на очите и сърцебиене. В големи дози може да предизвика смърт. Началото на операцията по отстраняване на замърсяването започна с пристигането на модерната мобилна химическа лаборатория „Хазмат” с четирима служители на ОУПБЗН-Враца. Снабдени със специални костюми и противогази, които напълно отделят телата им от околната среда, двама от служителите навлязоха в обгазената зона и извършиха замервания. Получените данни от уредите бяха предадени до мобилната лабо-

5

112

БРОЙ 04/ 2014


Свищов – Зимнич

ратория, където бе извършен анализ на степента на замърсяване, посоката на разпространение на облака, ниски места с особена концентрация на тежкия газ, както и наличието на пострадали хора и тяхното разположение. Цялата информация от този анализ бе предадена незабавно в мобилния щаб, където ръководителите на операцията дават инструкции за точното облекло, екипировка и машини, които да се използват при последващите действия и конкретните задачи на всеки екип. В зоната с висока скорост навлязоха два противопожарни автомобила от среден клас на службите от Плевен и Русе, две румънски пожарни и общо 12 огнеборци. Пожарникарите незабавно построиха водопроводни шлангови линии към намиращите се в комплекса хидрантни кранове. Бяха монтирани съоръжения, известни като „Хидрошилд”, които разпръскват водата подобно на

мъгла. Устройствата се използват поради това, че сероводородът е разтворим във вода и разпръсквателите постепенно намаляват неговата концентрация във въздуха. Докато от лабораторията „Хазмат” проследяват този процес, пожарникарите, снабдени със специално предпазно облекло, издириха пострадал и го изнесоха на носилка с поставен дихателен апарат тип „чулка”. Той бе отведен към предварително разпъната от румънските огнеборци палатка за деконтаминация на хора. След като служителите се уверяват, че по тялото му няма останали следи от вредния химикал, пострадалият е настанен в пункт за оказване на медицинска помощ. Операцията приключи с цялостна обработка на личния състав и цялата техника, използвана при отстраняването на последствията от обгазяването. Това бе извършено изцяло от румънските служители с помощта на палатката за деконтаминация и

112

БРОЙ 04/ 2014

6

временния пункт за измиване на машините, като за целта бе използван 2-3% разтвор на натриев карбонат във вода. Планираните за първия ден действия на българските и румънските екипи бе високо оценена от ръководствата съответно на ГДПБЗН и Главния инспекторат за извънредни ситуации в Румъния. Огнеборците и спасителите се насочиха към временно изградения полеви лагер в двора на СОУ „Ал. Константинов” в Свищов. За пълна симулация на реална кризисна обстановка те почиваха от смените си в огромни надуваеми палатки, всяка от които може да побере 18 души, като използваха полева кухня и баня. Работата продължи със спасяване на затрупани и гасене на пожари в резервоар за нефтени продукти с обем 15 000 куб. м. в Свищов. По време на първия ден на учението в Свищов при-

състваха зам.-директорът на ГДПБЗН ст. комисар Васил Василев и зам.-началникът на Главния инспекторат за извънредни


Свищов – Зимнич

рил в гр. Зимнич, след вторичен трус, възникнал на територията на Република Румъния е изпратено искане за помощ до Република България. Екипите преминават Дунава, като от наша страна са изпратени два пожарни автомобила, мобилна

лаборатория „HAZMAT” и оперативен автомобил с общо 16 служители оперативен състав. Екипите от България оказват помощ в операции по погасява-

Учението приключи с официално закриване и връчване на грамоти на екипите за управление на проекта от Република България и Република Румъния. БРОЙ 04/ 2014

7

112

ситуации в Румъния полковник Мигурел Станов. През втория ден българските огнеборци и румънските им колеги демонстрираха екипна работа при изпълнението на паралелни задачи. От пожарникарите и спасителите – участници в игровата ситуация, се очакваше да взимат навременни решения и да предприемат адекватни за ситуацията действия. В зоната за действие бяха проиграни задачи, свързани с издирването и спасяването на оцелели от земетресение хора, както и ликвидирането на мащабен пожар в складова база за дървен материал. Незабавно бяха въведени в действие планът за обща намеса и оперативните процедури за действие в трансграничната зона, като на място пристигнаха сили и средства от България и Румъния. Около обяд спасителните екипи успяха да локализират огъня и да стигнат до затрупаните работници. Във втория етап, на 10-11 ап-

не на пожари, спасяване на пострадали при инциденти с опасни вещества и срутвания, както следва: - погасяване на пожар в административна сграда и спасяване на затрупани пострадали от земетресението, чрез разкъртване на конструкции; - автокатастрофа с автомобили, превозващи опасни вещества, извършване на качествен и количествен анализ за наличие на отровни вещества, евакуиране на пострадали; - спасяване на пострадали от срутени конструкции на жилищна сграда, с последвала експлозия и погасяване на пожар; - инцидент с автоцистерна превозваща хлор, извършване на качествен и количествен анализ за наличие на отровни вещества, евакуиране на пострадали и извършване на деконтаминация.


Превенция

Пълномащабно учение на Летище София

Във връзка с аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища, на 16 април 2014 г. на територията на Летище София, се проведе пълномащабно учение с пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности. При подготовката на учението бяха разработени подробни схеми и сценарий, като планираната ситуация беше за аварийно кацане на самолет „Airbus A320” с проблеми в колесниците. Учението се проведе в два етапа: ПЪРВИ ЕТАП – действия на пожарната и аварийно-спасителната служба при аварийно кацане на самолет. ВТОРИ ЕТАП – действия по преместване на самолета, който след авиационното произшествие е загубил способността си да се придвижва самостоятелно. Определени бяха местата на провеждане на учението: За първи етап – района около определената за провеждане на занятието самолетна стоянка и на безопасно разстояние от мястото на авиационното произшествие. Втори етап – стар обиколен път – извън пътеката за рулиране. Предвидени и осигурени бяха - Самолет „Airbus A320”; - Хеликоптер Agusta A109K2; - работна честота за радиовръзка между летищната контролна кула (ЛКК) и екипажа на ВС; - ленти, въжета и други за обозначаване зоните за достъп на авиационното произшествие (АП); - триажни етикети за обозначаване здравния статус на

евакуираните пътници и екипаж; - светлоотразителни жилетки. - наличната специализирана техника – за преместване на ВС; - медии. Участници: СЛУЖБИ, БАЗИРАНИ ПОСТОЯННО НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ: Служби на летище София: - аварийно-спасителни групи; - ръководители на авариен щаб и кризисен щаб; - оперативен център; - ръководител на аварийноспасителни дейности (АСД); - служба по безопасност; - служба по управление на терминалите; - служба за публична инфор-

112

БРОЙ 04/ 2014

8

мация; - служба за обслужване на пътници; - други. Външни служби – постоянно базирани на летище София: - обслужване на въздушното движение; - противопожарна служба – летище София; - полицейска служба – Гранично полицейско управление София; - аварийно-спасителни групи на авиокомпания; - екипаж на хеликоптер; - медицинска служба. ВЪНШНИ СЛУЖБИ, БАЗИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ - Подразделения на Столич-


Превенция

чалото, ръководител полети – ръководител смяна (РП-РС) подаде съобщение на оперативния център от летищната контролна кула чрез директната телефонна връзка за предстоящото аварийно кацане на самолет Airbus A320, като предостави цялата налична информация, а именно: - предстоящо след 15 минути аварийно кацане със спусната, но незаключена лява основна стойка на колесника; - 70 човека на борда – 64 пътници и 6 души екипаж; - 3 тона горивото в самолета. - НЕ СЕ превозват опасни товари. Определен и обявен беше вида на аварийната ситуация – „ОБЩА ТРЕВОГА”. Авиодиспечерът от оперативния център незабавно започна оповестяването на аварийно спасителната служба по радиостанция и по телефон, предавайки цялата налична информация. (При постъпване на

БРОЙ 04/ 2014

9

112

но управление „Пожарна безопасност и защита на населението" – ГДПБЗН: - 01 РСПБЗН – Рено Мидлум; - 05 РСПБЗН – Рено Мидлум; - 07 РСПБЗН – Ивеко Еврокарго; - 08 РСПБЗН – Ивеко Еврокарго; - Сектор Спасителни дейности – Спасителен автомобил Рено Мидлум; - Медицински служби от град София: - Център за спешна медицинска помощ; - Български червен кръст. - Дирекция „Национална система 112” – МВР. За наблюдаващи лица, гости и медии беше определено безопасно разстояние от мястото на авиационното произшествие – минимум 150 м. Съгласно предварително разработения сценарий началото на учението беше дадено в 10,00 часа. В рамките на 3 минути след на-

допълнителна информация оповестяването се осъществяваше по същия начин.) От диспечерски пулт №1, авиодиспечер оповести състава на аварийно-спасителната група (АСГ), предавайки цялата налична информация, изчака потвърждението от службите и го отбеляза в чек-лист. Авиодиспечер от оперативния център незабавно уведоми ръководител смяна – оперативен център (РС-ОЦ), който след като назначи свой заместник, незабавно се яви на мястото за сбор на аварийно-спасителни служби (АСС) и пое функциите на ръководител АСС до пристигане на същия или по-висшестоящ ръководител от ръководството на Летище София. От диспечерски пулт №2, авиодиспечер дублира съобщението по телефон в Противопожарната служба, постоянно базирана на летище София и започна индивидуално оповестяване на всички длъжностни лица от списъка за оповестяване съгласно аварийния план на летище София.


Превенция Координаторът от Медицинската служба, базирана постоянно на летище София, подаде съобщение на дежурния оператор от Дирекция „Национална система 112” за да бъде извършено оповестяването и изпращането на мястото на авиационното произшествие на допълнителните сили и средства от гр. София. В съобщението си координаторът се обозначи, посочи, че се извършва учебно занятие на Летище София, повтори това, посочи вида на обявената тревога, както и цялата налична информация относно аварийната ситуация. Операторът от Дирекция „Национална система 112” прие сигнала и даде уверение за уведомяване и изпращане на съответните служби от град София. Всички вътрешни служби на летището, ангажирани с дейности по аварийния план, започваха осигуряването им, сред които и осигуряването на перонни автобуси за транспортиране на хората от самолета и на пункт за прием и регистрация на непострадали. В 10,03 часа (предварително определеното време) аварийно спасителната група (АСГ) беше на мястото на определения сбор. В 10,06 часа всички оперативни центрове бяха повторно уведомени за липсата на опасни товари на борда на самолета, а авиодиспечер, незабавно уведоми ръководителя на аварийно спасителната служба. В 10,15 часа Оперативен център съобщи за подход за аварийно кацане на самолета. В 10,16 часа: Беше проиграно кацане на са-

молет по време на рулиране по пътеката за излитане и кацане, при което лява основна стойка на колесника се подгъва частично, след което самолетът напуска пистата за излитане и кацане и спира. (За целите на учението самолетът рулира по предва-

След съответните разпореждания екипите с пожарните автомобили заеха позиции около самолета в готовност за локализиране и ликвидиране на пожара, за обезопасяване разлив на гориво, както и за провеждане евакуация на хората.

рително уточнения маршрут и спира на определена стоянка) След кацането, всички очакващи спасителни екипи последваха самолета до района (определената за учението стоянка) на авиационното произшествие. В 10,20 часа (в рамките на 2 минути): Самолетът и ангажираните служби бяха вече на мястото на авиационното произшествие. Полицейската служба, съвместно със службата за сигурност на летището обезопаси района на авиационното произшествие. Външните сили и средства навлязоха в охраняемата зона през определените за целта два контролно-пропускателни пункта. Началникът на пожарната служба, базирана постоянно на летището, констатира разлив на гориво и пожар откъм левия борд на аварийно кацналия самолет.

Незабавно бяха предприети пожарогасителни действия посредством директно насочване към горящото гориво на пенопроводни струи от лафетни струйници, управлявани от кабините на пожарните автомобили на летището, както и от лафетни струйници, управлявани пряко от огнеборци, облечени с топлозащитни облекла. В осигуряването на успешните пожарогасителни действия едновременно работеха и пристигналите на мястото на авиационното произшествие сили и средства на Столично управление „Пожарна безопасност и защита на населението”. Построени бяха и пенопроводни шлангови пожарогасителни линии за защита. Пожарът беше локализиран и ликвидиран. Разливът на гориво беше обезопасен с пожарогасителна пяна.

112

БРОЙ 04/ 2014

10


Превенция Веднага бяха осигурени безопасни пътеки за евакуация на хората от самолета, след което Началникът на противопожарните екипи, предаде ръководството на аварийноспасителните дейности на Ръководителя на аварийно-спасителната служба (Ръководител АСС) към летището. Противопожарните екипи държаха позиции около самолета в готовност за провеждане на евакуацията на хората, а членовете на аварийно-спасителните групи от летището, се позиционираха непосредствено до тях за оказване на необходимото им съдействие. В 10,22 часа (в рамките на 4 минути): След като всички екипи бяха на позиции и бяха осигурени ус-

съобщи на Ръководител АСС за един тежко пострадал по време на произшествието пътник. Евакуацията на пътниците стартира през сервизните врати на самолета, както и през надкрилните аварийни изходи. Бяха използвани три надуваеми аварийни слайда от самолета. Евакуираните хора бяха насочвани и придружавани от спасителните екипи към очакващите ги медицински екипи във формирания временен медицински пункт. В него пострадалите се разпределяха по ниво на спешност, като за целта им бяха поставяни подготвените цветни триажни етикети. При извършената сортировка на хората се установи, че един пътник е загинал. Тежко ранените (втора група), бяха прене-

ловия за провеждане на безопасна евакуация, Ръководител АСС, чрез определената за комуникация радиовръзка уведоми командира на самолета, че наземните екипи са в готовност да извършат безопасната евакуация. Командирът на самолета издаде заповед към кабинния състав за начало на евакуацията и

сени до зоната за триаж, откъдето да бъдат транспортирани с линейки до медицински заведения в град София. Установено беше, че един тежко пострадал пътник трябва спешно да бъде транспортиран по въздух. Координаторът на медицинската служба се свърза с оператор от Дирекция „Национална система 112” – МВР, откъдето изпра-

тиха медицински хеликоптер за евакуация до медицинско заведение на пострадалия. В подаденото съобщение координаторът на медицинската служба уведоми оператора, че се провежда учение, повтори това и даде информацията за един пострадал от тежко обгазяване пътник и за необходимостта от спешното му транспортиране с въздушна линейка. Леко ранените и непострадалите хора, бяха насочени към зоната за триаж, където да изчакат два перонни автобуса, които да ги транспортират до зоната за прием и регистрация. В 10,42 часа: Ръководител АСС докладва за край на евакуацията на хора от самолета и за готовност за посрещане на медицинския хеликоптер на определената писта за рулиране. Аварийноспасителните екипи пренесоха пострадалия до хеликоптера за спешното му транспортиране по въздух до медицинско заведение. В 11,00 часа беше обявен КРАЙ на ПЪРВИ ЕТАП от учението (Действия на пожарната и аварийно-спасителната служба при отработването на аварийно кацане на самолет) В 11,30 часа беше обявено НАЧАЛО на ВТОРИ ЕТАП от учението (Действия по преместване на самолета, който след авиационното произшествие е загубил способността си да се придвижва самостоятелно) В 13,00 часа се проведе заключителния брифинг, последван от анализ и изводи от действията на службите.

11

112

БРОЙ 04/ 2014


Общинско учение

„Силно земетресение” в община Белене На 20 март 2014 г., в изпълнение на заповед и организационни указания на областния управител на област Плевен, в гр. Белене се проведе общинско учение на тема: „Дейност на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия (ЩИОбщПЗБ), органите за управление и силите на Единната спасителна система (ЕСС) за провеждане на Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) при възникване на силно земетресение на територията на община Белене.

Цели на учението: 1. Усвояване и проиграване на общинския план за защита при бедствия – част земетресение, плановете за защита при бедствия на пребиваващите в сгради за обществено ползване в община Белене. 2. Проверка готовността на ЩИОбщПЗБ (накратко Щаба), органите за управление и силите на съставните части на ЕСС в общината за провеждане на СНАВР при възникване на силно земетресение. 3. Повишаване на знанията, уменията и практическите навици на участниците в учението по оповестяване, събиране на информация, оценка на обстановката, подготовка на предложения за решение за провеждане и ръководство на СНАВР в резултат на възникнало силно земетресение. 4. Подобряване и усъвършенстване на координацията, взаимодействието и практическите умения на органите за управление и силите от ЕСС за провеждане на СНАВР при възникване на силно земетресение на територията на община Белене. В учението взеха участие: - ОД в ОЦ на ОУПБЗН-Плевен и ОД в ОбщСС на община Белене;

- членове на Щаба на община Белене; - служители и административен персонал от общинска администрация и Народно читалище „Христо Ботев – 1892”,

- личен състав и техника от Военно формирование – гр. Белене; - доброволци от БЧК-Белене. Общинското учение започна с тренировка по оповестяването

гр. Белене; преподаватели, помощен персонал и ученици от ОУ „Васил Левски”, гр. Белене; общинско Доброволно формирование „Димум” и инженерна, автомобилна и специална техника от общината; - съставни части на ЕСС и органи за управление на съставните части на ЕСС;

чрез Системата за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО). След събирането на членовете на общинският щаб на определеното за работа място, служител от ОУПБЗН-Плевен изнесе презентация пред участващите в учението, чрез която ги запозна с реда и начина за оповестяване, както и с реда

112

БРОЙ 04/ 2014

12


Общинско учение

ни допълнителни разрушения. В хода на учението бяха отработени следните действия: 1. Дейност на Щаба: - оповестяване на членовете му по разпореждане на кмета на общината по СРПО от ОД в ОЦ на ОУПБЗН-Плевен; - явяването им на определеното за работа място; - запознаване на кмета на общината с първоначалната информация и подготовка на указания и правила за поведение към населението; - въвеждане в действие от кмета на община Белене на Плана за защита при бедствия в част „Земетресение”. Съобразно създалата се обстановка и на основание докладите и направените предложения от членовете на Щаба: - обобщаване на постъпилите предложения; - подготвяне на заповед и обявяване на бедствено положение на територията общината; - изпращане на копие от нея до областния управител и министъра на вътрешните работи;

- разпределяне на зоната на разрушения на участъци и своевременни доклади от членовете на Щаба до кмета на общината, за развитието на обстановката и поетапното протичане на СНАВР. - провеждане на второ заседание на Щаба, доклади от членовете за успешното протичане на СНАВР; - отмяна със заповед на кмета на бедственото положение на територията на общината и изпращане на копие от нея до областния управител и министъра на вътрешните работи 2. Практически действия по: 2.1. Евакуиране (извеждане) на служителите от административната сграда на общината; учениците, учителите и помощния персонал от сградата на ОУ „Васил Левски” и служителите от сградата на читалище „Христо Ботев – 1982”. 2.2. Регулиране от екипи на РУ „Полиция” – Белене на движението в района на учението; насочване на спасителните екипи; ограничаване на достъпа на БРОЙ 04/ 2014

13

112

за работа на Щаба при оценка на обстановката и изготвяне на предложения и доклади за провеждане на СНАВР. Учението премина при следната изходна обстановка: В резултат на възникнало в 9.55 часа на 20 март земетресение в град Белене са настъпили частични разрушения на инфраструктура, жилищни и обществени сгради в централната част на града. В ОЦ на ОУПБЗН-Плевен е получена следната информация от ОД по ОбщСС – гр. Белене: - в сградата на общинска администрация напълно са разрушени стълбите между втория и третия етаж, като са блокирани без възможност за евакуация, намиращите се там граждани и общински служители; в абонатното отделение се намира тежко пострадал работник, който е извършвал наложителен ремонт на горелката на парния котел, като достъпът до него е силно затруднен; - в салона на читалище „Христо Ботев – 1982” е възникнал пожар, който бързо се разраства и застрашава да обхване цялата сграда; - настъпили са напуквания и частични разрушения по сгради, има множество паднали комини. Нарушено е електрозахранването и водоснабдяването в централната градска част; - в резултат от земетресението на територията на града има много пострадали граждани, повечето от които с контузни и порезни рани; - сред населението съществува паника и страх от последващи вторични трусове, които могат да доведат до по-сериоз-


Общинско учение лица и МПС в района; охрана на обекти; извършване на разузнаване, съвместно със служители на общината за установяване на разрушения, наличие на пострадали и др. 2.3. Гасене от екипи на РСПБЗНБелене на възникналия пожар в читалищния салон на НЧ „Хр. Ботев – 1892”, гр. Белене. 2.4. Стабилизиране и изнасяне от екип на група „СД” – ОУПБЗНПлевен на пострадал от котелното на сградата на общината и предаването му на медицински екип от ФСМП-Белене. 2.5. Издирване и спасяване от членове на общинското ДФ „Димум”, екип на група „СД” и екип на ВФ-22280, гр. Белене на липсващи и пострадали деца от сгра-

дата на ОУ „В. Левски”, гр. Белене. 2.6. Разчистване на разрушения и устройване на проходи с помощта на общинска техника за осигуряване на нормална проходимост и оказване на помощ на спасителните екипи. 2.7. Изграждане от военнослужещи на медицински пункт и оказване на първа медицинска помощ на пострадали и раздаване на вода и индивидуални превързочни пакети на нуждаещите се от доброволци от БЧК. 2.8. Организиране от ВиК – Белене на пункт за снабдяване с вода от водоноска. 2.9. Извършване оглед на разрушената инфраструктура, частни жилищни и обществени сгради в района от комисия, назначе-

на със заповед на кмета на общината със задача: „Съставяне на протоколи и подготвяне на искане до МКВП – МС, за отпускане на финансови средства за ликвидиране на нанесените щети и възстановяване на сгради, съоръжения и инфраструктура“. Под ръководството на кмета на общината членовете на Щаба демонстрираха добри умения за оценка на обстановката, взимане на правилни решения, създаване на организация, управление и координация на частите на ЕСС, както и добра комуникация. Началник ОУПБЗН-Плевен комисар Емил Маринов

Инцидент

Майка и син се задушиха при пожар

Трагичен инцидент помрачи светлите празници в пловдивското село Граф Игнатиево – в ранната сутрин на Разпети петък пожар отне живота на 88-годишната Елена Минкова и 65-годишния й син Георги. В 7 часа момче, излязло от дома си, видяло да излиза пушек от дома на Минкови и подало сигнал на тел.112. Пристигналите с две пожарни коли огнеборци загасили огъня, но двамата възрастни хора вече били мъртви. Майката е намерена на леглото си, а синът, който наскоро прекарал втори инсулт, паднал на прага на нейната стая. Той очевидно е ис-

кал да помогне на майка си, но също се е задушил от дима. Огънят е тръгнал от печка на

112

БРОЙ 04/ 2014

14

дърва, от която е паднал въглен, подпалил кухнята.


Фукушима 2014

Възстановяване на разрушен живот

След три години, животът продължава далеч от нормалното за много хора в крайбрежните зони на Тохоку, опустошени след голямото земетресение, цунами и ядрена авария. Междувременно, нарастват притесненията, че събитията от 11 март 2011 бързо избледняват в спомените на по-слабо засегнатите от бедствието. Цялата нация трябва да посрещне действителността, с която продължават да се сблъскват хората в опустошените от бедствието области и да запази в дългосрочен план приоритета на задачата да възстанови техния живот. Ние приканваме правителството да ускори мерките за възстановяване с гъвкавостта, съответстваща на нуждите на разселените хора.

ваемата земя, напоена с морска вода, е била възстановена чрез обезсоляване. От друга страна, докато броят на евакуираните бе намален от близо 470 000 непосредствено след бедствието, 267 000 все още остават разселени. Тези евакуирани или са загубили домовете си по време на цунамито, или са били принудени да напуснат домовете си заради ядрената авария, или доброволно са напуснали, поради притеснения за здравословни

проблеми вследствие на изтичането на радиация. Близо 250 000 от тях продължават да живеят в малки временни жилищни помещения, специално наети за тях. Мерките за възстановяване на унищожените от цунами крайбрежни общности чрез ново заселване на по-високи места се осъществяват бавно, докато само 3% от правителствените проекти за изграждане на домове за настаняване на евакуираните са завършени. През 1995 БРОЙ 04/ 2014

15

112

Бе постигнат и известен напредък. Възстановяването на обществена инфраструктура като пътища, речни брегове, железопътни линии, канализация и системи за доставка на питейна вода е почти 90% приключено. Премахването на планините от отломки, които покриваха засегнатите от цунамито зони е почти приключило в префектури Мияги и Ивате, въпреки че в префектура Фукушима усилията се забавят, поради допълнителната работа по почистване на радиационните отлагания от срива на атомна електроцентрала „Фукушима 1”. Много от пристанищните съоръжения на Мияги и Ивате, унищожени от цунамито, сега са изградени наново и транспорта в риболовната индустрия е възстановен до 70% от нивата преди бедствието. Поради ядрената авария, обаче, риболовът във Фукушима значително изостава от нивата преди аварията. В Мияги, една от водещите в национален мащаб области за производство на ориз, 90% от обработ-


Фукушима 2014

след голямото земетресение в Ханшин, хората, загубили домовете, си са били в състояние да напуснат временните си убежища в рамките на 5 години, но остава неясно кога евакуираните от бедствията през март 2011 г. ще могат да се върнат по домовете си. Продължителното време далеч от дома се отразява тежко на евакуираните, особено на повъзрастните от тях. Близо 3000 души от префектурите Мияги, Ивате и Фукушима са загинали поради влошено здраве в следствие на душевен или физически стрес от евакуацията или са отнели сами живота си. Около 90% от жертвите са на възраст 66 годишни или повече. Във Фукушима броят на загиналите след бедствията надвишава броя на тези, загинали по време на земетресението и цунамито. Продължаващото нарастване на броя на загиналите през изминалите три години свидетелства за суровостта на живота на евакуираните. Близо 135 000 души във Фукушима остават разселени, като 48 000 от тях живеят извън пре-

фектурата. Цялото население на префектурата е намаляло с 80 000 в сравнение с нивата преди бедствието. Всички жители на общините в близост до авариралата централа Фукушима 1 не могат да се върнат по родните си градове. Това може да се окаже дългосрочна съдба за десетки хиляди хора, чиито домове са в зоните, където нивата на замърсяване ще продължат да бъдат високи години наред. През април, в части от град Тамура ще бъде първата зона в рамките на 20 км от „Фукушима 1”, където ще бъде премахната препоръчителната евакуация, в следствие на извършеното от правителството почистване на замърсената с радиация почва, миналото лято. Но страхът от радиация все още се таи сред части от населението, което може би няма да се върне в града. Докато администрацията на Абе твърди, че ситуацията в централа „Фукушима 1” е „под контрол”, от предприятието продължават с усилията да се справят със стотиците тонове замърсена с радиация вода, която се получава ежедневно,

112

БРОЙ 04/ 2014

16

в следствие на процеса на охлаждане на стопеното ядрено гориво. Работата по извеждане от експлоатация на разрушената централа ще отнеме десетилетия. Правителството първоначално оцени, че възстановяването след бедствията от март 2011 ще струва най-малко 23 трилиона йени, за 10 години, и планира да похарчи 19 трилиона за първите пет години. В последствие администрацията на Абе преразгледа квотата като определи да бъдат похарчени 25 трилиона йени за пет години, но общият бюджет, разпределен за възстановителни проекти вече е достигнал 23 трилиона за фискалната 2014 г. Въпреки, че бюджетът надвишава първоначално планирания, изпълнението на проекти за реконструкция бе забавено поради липса на работна ръка и материали в

засегнатите от бедствието райони, както и други проблеми. Съществуват опасения, че подготовката за олимпийските игри в Токио през 2020 г. ще задълбочи проблема с липсата на работна ръка и материали, което допълнително ще забави възстановителния процес. Бе оповестено, също така, че


Фукушима 2014 част от бюджета за възстановяване е била похарчена за проекти, които нямат отношение към изграждането наново на засегнатите от бедствието райони, в това число подкрепа за националната китоловна програма и изграждане на пътища в други части на страната. В скорошно проучване на Kyodo News, болшинството от кметовете в 42 общини в тежко засегнатите от бедствието префектури Мияги, Ивате и Фукушима, казват, че мерките за възстановяване се изпълняват или бавно или без напредък. Правителството трябва да максимализира ефективното използване на финансирането за ускоряване на реконструкцията. Приканваме го гъвкаво да отговори на различните и про-

менящи се нужди на общините и местните жители в засегнатите райони, вместо да позволява бюрокрацията да пречи на необходимите проекти да се изпълняват. Приоритетно тряб-

ва да бъде изграждането наново на живота на засегнатите от бедствието и техните общности. (Превод от в. „Джапан таймс”)

Травматични инциденти

Механизми на увредата при ПТП и височинна травма

Механичните травми са основна причина за смъртност при травматичните инциденти. Кинематиката въвежда основните физически концепции, които определят механизмите за травмиране на човешкия организъм [3]. Всеки обект, който се движи през времето и пространството, се удря в частиците на средата, през която преминава. Всяка ударена частица се отмества встрани, като необходимата енергия идва от движещия се обект. Масата на срещнатата частица и придадената й скорост определят количествено обмяната на енергия и последвалото забавяне на движещия се обект. Във вакуум движещото се тяло среща малко частици, губи малко енергия и може да продължи движението си до безкрайност. Колкото по-плътна е средата, толкова повече частици среща движещото се тяло, обменя повече енергия и се забавя. Колкото по-големи са фронталната повърхност на движещото се тяло и неговата скорост, толкова по-вероятно е да срещне частици, независимо от вида на средата. За нуждите на медицината плътността на средата се разделя на въздушна, течна (меки тъкани) и солидна (кости). При всеки травматичен инцидент действат четири основни уврeждащи фактори: 1. Биомеханика (патогенетични механизми) на травмата; 2. Вид на травмата – закрита, открита или комбинацията им; 3. Анатомична локализация – разположение на травмираните тъкани в човешкото тяло; 4. Тежест на травмата – степен и разпространеност на тъканната деструкция.

17

112

БРОЙ 04/ 2014


Травматични инциденти Разбирането за органна увреда идва след запознаване с физическите закони за обмяна на енергията: Закон на Айнщайн за енергията – кинетичната енергия е равна на половината от масата умножена по квадрата на скоростта: KE=M/2 x V². Енергията на всеки движещ се обект (нож, автомобил, куршум) частично се определя от теглото на обекта, но още по-важна е скоростта на движението му. Закон на Нютон за запазване на енергията – енергията не се създава и не се губи, но може да преминава от една форма в друга или да се абсорбира. От биофизичен аспект процесът на двигателна (механична) травма в тъканите се причинява главно чрез абсорбция на енергия от човешкото тяло, при която организма се уврежда на тъканно, органно и системно ниво. Така енергията на изстреляния куршум при навлизане в тялото се преобразува в тъканна кухина, а частично предадената енергия от движещия се автомобил върху гръдния кош на пешеходеца предизвиква огъване и счупване на ребрата и т.н. [6]. Първи закон на Нютон за движението (за инерцията) – тяло в покой се стреми да остане в покой и тяло, движещо се с постоянна скорост, се стреми да продължи движението си в права посока, докато не им въздейства външна сила [3,6]. Движението се създава от сила (т.е. обмяна на енергия), ето защо друга сила може да спре движението (втора обмяна на енергия). Ако обмяната на енергия възникне в рамките на тялото, тя ще предизвика нараняване на тъканите. Втори закон на Нютон за движението – силата е равна на масата, умножена по ускорението (или забавянето): F = M x A. За да се приведе в движение един неподвижен обект е необходимо прилагане на сила. Тя се определя от теглото на обекта плюс степента, с която той се ускорява до неговата окончателна скорост. Ако обектът вече е достигнал тази скорост, ще бъде необходима същата сила, за да го забави до нулева скорост (тъй като енергията не се създава и не се губи). При балистична травма тялото се уврежда поради пренос на енергия от движещия се проектил върху тялото, при което проектила се забавя. Трети закон на Нютон за движението – за всяко действие (прилагане на сила) има равно по сила и обратно по посока противодействие. Тези закони са добре онагледени при автомобилните катастрофи. Когато те се познават добре и са взети предвид от една страна енергията на доближаващия се към тялото на пациента обект, а от друга – силата, необходима да се забави обекта, и си представим телесните структури, които ще бъдат ангажирани в този процес на забавяне (трансфер на енергия), тогава специфичната диагноза на травматичния инцидент е лесна. Трансформацията на енергия става по законите на физиката, вследствие на което травмите се проявяват еднотипно в прогнозируеми модели [3]. Логично е при класифицирането на основните травматични механизми, освен механичните фактори, да се вземат предвид скоростта и обема на енергетичния обмен. Предлагаме наша класификация на травматичните механизми, която отчита и разликите в енергообмена при травмирането: Класификация на основните травматични механизми I. Механизми при закрита травма А. Въздействащи върху целия организъм 1. Рязко хоризонтално забавяне – ПТП, други колизии. 2. Рязко хоризонтална ускоряване – ПТП, взривна вълна. 3. Рязко вертикално забавяне (височинна травма). 4. Баротравма (рязко повишаване налягането на средата) – взривни инциденти. Б. Въздействащи върху една или повече анатомични области 1. Удар с твърд предмет – бейзболна бухалка, чук, метална тръба и др. 2. Преразтягане и разкъсване на тъканите. 3. Усукване на тъканите. 4. Продължително притискане на тъканите. 5. Размачкване (конквасация) на тъканите. II. Механизми при открита травма (нараняване) А. Нискоенергетично нараняване

112

БРОЙ 04/ 2014

18


Травматични инциденти 1. Прободно нараняване „отвън-навътре“ а. при среща на движещи се остри предмети с телесни части; б. при среща на движещи се телесни части с фиксирани остри предмети. 2. Прободно нараняване „отвътре-навън“ при открито костно счупване. 3. Порезно нараняване. 4. Лацероконтузно нараняване. Б. Високоенергетично нараняване 1. Нараняване от проектили при балистична травма. а. нискоскоростни; б. високоскоростни 2. Нараняване от балистично недетерминирани обекти при взривна травма. а. нараняване от обекти с правилна форма – шрапнели, метални сфери; б. нараняване от обекти с неправилна форма - метални обекти – болтове, гайки, пирони и други добавки към ИВУ - неметални обекти – костни фрагменти, дървени късове, мазилка. Травмиращи механизми при ПТП с моторно превозно средство Основна концепция: при внезапна промяна в скоростта на движението (рязко забавяне до спиране или рязко ускоряване) абсорбцията на освободената кинетична енергия от човешкия организъм е главен компонент на травмирането. При внезапното спиране в момента на удара кинетичната (двигателната) енергия на превозното средство се абсорбира от препятствието (Фиг.1-А). Тялото на пътника продължава да се движи със същата скорост вътре в спрелия вече автомобил, докато не се удари в някоя от частите му, като енергията се абсорбира от съответната телесна част. Във внезапно спрялото човешко тяло вътрешните органи продължават движението си, докато не се ударят на свой ред в стените на черепната, гръдната или коремната кухина, като поемат своята част от енергията на удара. Следователно от биомеханичен аспект всяка катастрофа следва да се разглежда като три отделни последователни събития: сблъсък на моторното превозно средство, сблъсък на тялото и сблъсък на органите. Тази поредица от събития включва множество травмиращи механизми, като се получават различни по тежест и локализация травми. Петте основни форми на ПТП с моторно превозно средство са: 1. Челен удар; 2. Страничен удар; 3. Удар отзад; 4. Удар с преобръщане; 5. Удар със завъртане. Всяка една от тези форми се проявява със съответни модели на травма. 1. Механизми при челен удар – наблюдават се най-често травми от забавяне на скоростта (децелерация). Причинените от пренос на кинетична енергия травми се групират в два основни варианта на травматичния инцидент. При първия движението е „напред и нагоре“ – тялото се удря в предното стъкло и/или волана (Фиг.1-Б). Ударът се абсорбира от горните крайници, черепа, гръдния кош, коремната стена и подлежащите им структури. При втория вариант движението е „напред и надолу“ – тялото се спира във волана и/или таблото (Фиг.1-В). Пътникът се придвижва напред по седалката, като коленете се блъскат в таблото и ударът се абсорбира главно от долните крайници, таза и корема.

А)

Б)

В)

Фиг.1. А. Типична деформация на автомобил при челен удар (взаимствано от www.AutoBild.bg)[ ]; Б. I-ви вариант на травмиращия механизъм при челен удар; В. II-ри вариант на травмиращия механизъм.

19

112

БРОЙ 04/ 2014


Травматични инциденти А. Механизми на травмата при необезопасен пътник При челен удар необезопасеният пътник се сблъсква с предстоящите части на автомобила в рамките на 70-80 милисекунди, което почти не му дава време за реакция. Децелерационни съдови травми При внезапното спиране в момента на челния удар могат да се получат травми на големи кръвоносни съдове, дължащи се на инерционни разкъсвания. Сърцето и арката на аортата са доста подвижни, за разлика от низходящата аорта, която е плътно фиксирана към гръбначния стълб. Ако сърцето и арката на аортата след удара продължат своето движение напред, се създават сили на разтягане, разслояване и откъсване на арката от низходящата гръдна аорта. Тази травма от забавяне (децелерация) е типична и при 80% от пациентите причинява тежко кървене в рамките на първия час. Независимо от това 20% от тези пациенти остават живи няколко часа до няколко дни (Фиг.3-А).

А)

Б)

В)

Фиг.2. А. Времеви интервал от удара на автомобила до травмата на съответните телесни зони (взаимствано от) [1]; Б. Механизъм при децелерационна травма на гръдната аорта; В. Механизъм при децелерационна травма на бъбречната артерия. Воланна травма – получава се от фронталната компресия на гърдите и корема при челен удар и необезопасен водач. Воланът е смъртоносното оръжие, способно да причини тежки травми. Деформацията на волана след ПТП буди тревога за предполагаеми закрити травми на лицето, гръдния кош и коремa. Травмата може да е видима – разкъсвания на устата и брадичката, натъртвания на челото, охлузвания по стената на гръдния кош и корема (Фиг.3-А). Увредата на подлежащите вътрешни органи може да настъпи поради разкъсващи сили от внезапно спиране (децелерация), сили на компресия или абсорбиране на кинетична енергия. Податливи на разкъсване са предимно черният дроб, далакът, аортата, бъбреците и червата (Фиг.3-Б). Тяхното нараняване може да причини скрито кървене и шок. Компресията на гръдния кош води до остра травматична диафрагмална херния, белодробна контузия или разкъсване на белия дроб с пневмоторакс по типа „спукана книжна кесия“ (Фиг.3-В). В много случаи пътникът, виждайки предстоящия инцидент, поема дълбоко въздух и затваря глотиса. Това е подобно на спукването на книжен сак, чийто отвор се държи затворен от едната ръка, а дъното се удря с другата – книжният сак се спуква. По същия начин това става в белите дробове: компресията на пълния с въздух бял дроб при затворен глотис може да предизвика разкъсване на алвеоли. Това вероятно е по-честия механизъм за развитие на пневмоторакс, отколкото перфорация на плеврата от счупено ребро.

А)

Б)

В)

112

БРОЙ 04/ 2014

20


Травматични инциденти Фиг.3. А. Воланна травма в дясната гръднокоремна област (собствено наблюдение). Б. Фронтална компресия на коремни органи от волана [3]. В. Ефект на „спукана книжна кесия“ (paper-bag effect) [2]. Компресия на миокарда – може да предизвика изолирана контузия или даже разкъсване на сърдечния мускул. Предната стена на дясната камера е точно зад гръдната кост, задната стена на лявата камера заляга към прешлените, а септумът е по средата. Травми на главата и шията. При бързата децелерация незащитеното с предпазен колан тяло на пациента се блъска в предното стъкло на автомобила. Наблюдава се напукано „на паяжина” предно стъкло като „око на бик“ (bull's eye) (Фиг.4-А). Може да се развият мозъчна контузия от удар/контраудар, травма на меките тъкани (скалп, лице, тил) или гръбначния стълб (Фиг.4-Б).

А)

Б)

Фиг.4. А. Напукано предно стъкло [4]. Б. Механизъм при контузия на главата – подлежат на травмиране меки тъкани, черепни кости, шийни прешлени, главен и гръбначен мозък [5]. Травми на долните крайници и таза. Обикновено колената се блъскат в таблото и резултатът е контузия на колянната капачка. Ако кинетичната енергия се предаде проксимално може да предизвика солитарна фрактура на бедрото, евентуално усложнена с фрактура-луксация на тазобедрената става (Фиг.1-Б). При директен удар на таза в таблото могат да пострадат и други тазови кости. Б. Механизми при травми от защитните системи на автомобила Обезопасените пътници са с по-голяма вероятност за оцеляване, тъй като те са защитени от повечето удари вътре в колата и не могат да изпаднат от превозното средство. Защитните системи на автомобила обаче причиняват някои характерни травми. а. Механизми на травмата от предпазни колани Единичен предпазен колан – предвиден е да обхване таза, а не коремната област. Ако коланът е на мястото си и пострадалият е подложен на фронтален удар, тялото му ще се прегъне цялостно напред, като сгъваем нож. Главата може да се удари във волана или таблото. Абдоминални травми има когато коланът е поставен неправилно. Триточковият (кръстосан) предпазен колан – предпазва тялото много по-добре, отколкото единичния. Главата не е обезопасена и остава изложена на сътресение, което може да причини счупване, изкълчване или друга травма на шийния отдел на гръбначния стълб. Гръдният кош и таза са обезопасени, така че застрашаващите живота травми са по-малко вероятни. Обичайни са фрактурите на ключицата – там където ремъците лежат върху гръдния кош. Компресивните сили, предизвикани от внезапното усукване на тялото около кръста, могат да наранят вътрешни органи от коремната или лумбалната области – „синдром на предпазния колан“ (seat-belt syndrome). Може да се прояви травма на вътрешните органи, което се дължи на вътрешното движение на органите в тялото. б) Механизъм на травмата от надуваеми възглавници Надуваемите възглавници са направени така, че се изпълват с въздух от волана или таблото, за да защитят седящите отпред пътници в случай на челен удар. Ако сработят правилно са много ефективни за намаляване нараняванията на лицето, главата и гръдния кош. Раздуват се еднократно и предпазват само от един удар. Ако колата се удари в повече от един обект, то пътникът след първия удар вече е незащитен. Тези възглавници не предпазват също при движение „нагоре-надолу“, така че шофьори , които са по-високи или такива с малки коли, могат при удара и да си наранят краката, таза или корема. Важно е пътниците да сложат предпазните колани дори когато колата разполага с еърбег система.

21

112

БРОЙ 04/ 2014


Травматични инциденти

А)

Б)

В)

Фиг.5. А. Движение на тялото при челен удар и поставен триточков предпазен колан [1]; Б. Подкожни кръвоизливи по тялото на пострадала при ПТП пациентка, причинени от триточков предпазен колан (собствено наблюдение); В. Белег на антебрахиума, причинен от надуваема възглавница, след ПТП. [1] Някои съвременни автомобили са снабдени със странични възглавници във вратите на автомобила или такива, които се спускат от покрива на колата, за да предпазят главата и съществува поне един модел, който има еър-бегове под таблото, за да предпази краката. Тези модели очевидно дават много по-голяма допълнителна защита. Но опасности има и при колите с „еър-бег” системи. Дребните шофьори, които преместват седалката близо до волана, могат да претърпят сериозни травми при отварянето на еър-бега. Деца на предната седалка на автомобила също могат сериозно да бъдат наранени от надуваема възглавница. 2. Механизми при страничен удар Механизмът на този тип сблъсък е идентичен на челния, но се добавя и енергия на странично отместване. Когато един автомобил пресича кръстовище и бъде ударен странично от друг такъв, посоката на ударения автомобил се променя от движение напред към движение настрани (Фиг.4-А). Посоката на движение на пътника не се променя, докато той не се удари от страничната част на купето. Вратата на колата се изтласква навътре и така страничната повърхност на тялото е подложена на травмиране.

А)

Б)

В)

Фиг.4. А. Автомобил след страничен удар, Б. Травматични механизми при страничен удар, В. Еластичност на гръдната стена при странична компресия на гръдния кош [3]. Има три основни точки на допир при страничния удар: рамото, страничната гръдна стена и големия трохантер на бедрената кост (Фиг.4-Б). Получават се травми на главата, рамото, шията, гърдите, корема и таза. В областта на главата се очаква удар или контраудар вследствие на страничното отместване. Травмите на раменния пояс и долните крайници са стандартни и зависят от ударната сила. Травмите на гръдния кош са разнообразни: от нараняване на меките тъкани до хлътване на гръдния кош, контузия на бели дробове, пневмоторакс или хемоторакс. И при страничен удар еластичната гръдна стена след временна деформация се връща в изходна позиция, т.е. могат да се очакват скрити травми на вътрешни органи (Фиг.4-В). Гръдните увреди в резултат на това притискане са гръден капак от множествени

112

БРОЙ 04/ 2014

22


Травматични инциденти счупвания на ребра и белодобна контузия. Увредите от забавяне на аортата описани за челните удари, могат да се получат и при страничен удар, но тук те се получават като ускорителни травми. Компресията на белите дробове при затворен глотис водят до руптура. Типични гръдни травми се получават от притискането на коремната кухина (която също представлява затворено пространство като „книжна кесия”). Когато притискането от латерален сблъсък се фокусира в коремната област диафрагмата може да се разкъса и част от коремното съдържимо може да попадне в гръдната кухина. Повишеното вътрекоремно налягане може също така да придвижи форсирано кръв по аортата в обратна посока и да разкъса аортна клапа, митрална клапа или даже сърдечна камера. Антеградният кръвен ток по вена кава може да се усили толкова значително, че да предизвика руптура на дясната сърдечна половина. Травмите на корема включват травми на плътни и кухи органи. Травмата на таза може да включва костни счупвания, разкъсване на пикочния мехур и уретрата. 3. Механизми при удар отзад по автомобила В най-честия случай на удар отзад, дадена кола, стояща на място, е ударена отзад от друго движещо се превозно средство. По-рядко се случва движеща се по-бавно кола да бъде ударена отзад от движеща се по-бързо кола. Внезапното ускорение предизвиква преместване телата на пътниците и е възможна травма от насилствена хиперекстензия на гръбначния стълб – whiplash injury (Фиг.5-Б). Ако седалката се счупи и пропадне назад има голяма вероятност за травма в лумбалната област на гръбначния стълб. 4. Удар с преобръщане При преобръщане тялото може да бъде ударено от всяка посока. Ето защо вероятността за травми е голяма. Възможността за аксиална травма на гръбнака е повишена при този тип на удар с моторно превозно средство. В този случай има доста смъртоносни травми тъй като е голяма вероятността пътниците да бъдат изхвърлени от превозното средство. Тези, които са изхвърлени от колата са 25 пъти по-застрашени от смърт. 5. Удар при завъртане При ротационния механизъм единият край на превозното средство спира, а другият продължава да се върти. Завъртащият удар обикновено възниква, когато колата е ударена странично отпред или отзад. Това трансформира праволинейното движение във въртящо такова. Резултатът е комбинация от челен и страничен удар със същите вероятности за травми.

А) Б) Фиг.5. А. Инцидент с преобръщане на тежка верижна машина, като притиснатият в кабината водач се извлича чрез подложена под тялото му спинална дъска; Б. Хиперекстензионна травма на шията (whiplash injury)[7]. 6. Инциденти с тежки машини Една трета от всички селскостопански инциденти са с трактори. Центърът на тежестта е висок и това е причина тракторите лесно да се преобръщат (Фиг.5-А). Голяма част от тези инциденти са фатални поради притискането на водача в смачканата кабина. Механизмът е същия и за други тежки колесни и верижни машини. Основният механизъм на нараняването и тежестта му зависят от анатомичната зона, която е засегната. Допълнителни механизми представляват химическите изгаряния от бензин, дизелово гориво, хидравлична течност или дори киселина от акумулатора.

23

112

БРОЙ 04/ 2014


Травматични инциденти Възможни са също термични изгаряния от горещия двигател или запалителни течности. Поради голямото тегло на трактора и продължителното време, през което водачът е бил затиснат, трябва да се очакват сериозни наранявания. Често пациентът изпада в дълбок шок при освобождаването му от тежестта на трактора – както при внезапно изпускане на противошокови панталони. 7. Инциденти с малки превозни средства Малките превозни средства, които се включват към категорията на нараняванията при движение са мотоциклетът, АТВ, водни моторни превозни средства и снежната шейна (снегомобилите). Водачите на тези превозни средства не са затворени в тях и съответно нямат ограничаващи предпазни средства. При мотоциклетистите много важно значение има носенето на каска. Каската предпазва главата от черепно-мозъчна травма, отговорна за 75% от смъртните случаи при такива инциденти. Но каската не защитава гръбначния стълб. Водачът на мотоциклет, претърпял удар, е с наранявания като при пострадал, изхвърлен от колата при катастрофа. Травматичните огнища са концентрирани в анатомичната област, подложена на действието на кинетичната енергия. 8. Механизми на травмите при ПТП с пешеходци Ударените от автомобил пешеходци най-често претърпяват сериозни вътрешни травми и костни фрактури. Пешеходецът представлява относително стационарен обект, когато го удари автомобил. Това е валидно дори и в случай, че превозното средство се е движело с малка скорост. Повечето коли са толкова големи, че не е необходима висока скорост, за да се отдели голямо количество енергия. Но когато и скоростта е голяма, резултатите са катастрофални. Различават се три вида пешеходна травма: 1. автомобилът удря пострадалия в долната част на тялото, като по-голямата част от силата се поема от таза и долните крайници; 2. тялото се удря върху решетката или капака на автомобила, като най-голямата енергия се приема от гръдната клетка; 3. пешеходецът удря главата си в настилката, получавайки черепно-мозъчна и шийна травма [8]. При възрастен човек обикновено се наблюдават двустранни фрактури на долната част на краката или коленете, в допълнение на вторични наранявания, които се получават от удара на тялото от колата и след това в земята. Децата са пониски и затова е по-вероятно да са ударени в бедрото или в торса. Те обикновено падат на глава при вторичен удар. Има две разлики между пешеходните травми при възрастни и деца. Първо, теглото на децата е по-малко, което означава че ударът върху тялото им е относително по-силен. Второ, децата обикновено се приближават към автомобилите от любопитство, докато възрастните се отдалечават и се опитват да избегнат удара. В резултат на това детските травми са предимно предни, докато травмите при възрастни са предимно латерални и задни. Травматичен механизъм при височинна травма Основният механизъм на травмата при падане е бързото вертикално намаляване на скоростта. Типовете наранявания зависят от три фактора: разстояние на падането, поразена част от тялото, повърхност, върху която е паднало тялото. Основната група представляват възрастни хора и деца под 5-годишна възраст. При децата по-често са засегнати момчетата и паданията стават през летния период от високи градски жилищни блокове. Предразполагащи фактори са слабият контрол, повредени перила на парапети, както и любопитството, присъщо за тази възраст. Нараняванията на главата са най-чести, тъй като при децата тя е най-тежката част от тялото. Паданията при възрастните се дължат най-често на разсеяност или под влияние на алкохол или наркотични вещества. Случват се и падания при опити за бягство от пожар или от престъпник. Обикновено възрастните се стараят да се приземят на краката си; поради тази причина техните падания са по-контролирани. Приземявайки се по този начин потърпевшият поема сблъсъка най-напред с краката си и след това се преобръща назад на задните си части и с разперени ръце. Това класическо падане може да доведе до следните потенциални травми: фрактура на стъпалото или крака, счупване на ребрата и/или таза, аксиално натоварване на лумбалната област и гръбнака, травми на вътрешни органи от внезапното вертикално спиране, фрактура на китката. Колкото по-голяма е височината на падане, толкова по-

112

БРОЙ 04/ 2014

24


Травматични инциденти голяма е вероятността от травми. Въпреки това, не трябва да се пренебрегва вероятността за сериозни наранявания и при падане от малка височина. Плътността на повърхността (бетон съпоставен с дървени стърготини) и неравността (под на гимнастически салон съпоставен със стълбище) също оказва влияние върху сериозността на нараняването. Полк.о.р.д-р С. Чупетловски, подп.о.р.д-р К. Спасов – Военномедицински отряд за бързо реагиране ВМА-София Полк.о.р.д-р А. Ангелов – Център за спешна медицинска помощ – София Литература 1.Cushman J.G. Biomechanics of injury and patterns of injury in trauma. University of Maryland Department of Surgery; General surgery residents core lecture series. March 15, 2007. 2.Forsythe M. Blunt trauma. Lecture, PPT, 2010. www.doh.wa.gov 3.Kinematics of trauma. In: Emergency care and transportation of the sick and injured; 4.Section 5: Trauma; Ninth edition; AAOS. Jones & Bartlett Publishers, London, UK, 2006. www.emtb.com 5.Lane P.L. Injury biomechanics. 2011, www.pitt.edu 6.McSwain N. Pulmonary chest trauma, mechanisms of injury. In: Moylan J.A.[ed]: Trauma surgery. St.Louis, J.B.Lippincott Company, 1988. 7.Trauma objectives: Mechanism and assessment. www.schoolhealthservicesny.com 8.Truman M. Vehicle collisions: reconstruction and biomechanics. 2005; www.orthobiomech.com

Разработка

Практическо изпълнение на монтажа на пожарни хидранти

Въведение Пожарните хидранти са основни съоръжения за пожарната безопасност в населените места. Те се виждат най-напред в градската среда, когато стане въпрос за пожар. Могат да се монтират надземни и подземни пожарни хидранти, като условията за това са дадени в Наредба Із 1971 [3]. Но освен в този нормативен документ има редица изисквания към тяхното местоположение, монтаж, височина, разстояние помежду им, дрениране и др., които са дадени в други нормативни актове и технически спецификациии. Много фирми предлагат пожарни хидранти, а още повече фирми ги монтират по уличната водопроводна мрежа и в обектите. Схема на монтаж Схема на монтаж на чупещ се пожарен хидрант е показана на фиг. 1. За правилното позициониране на надземния хидрант са необходими следните четири стъпки: изкопаване на изкоп за хидранта; позициониране на чупещия се хидрант; укрепване на тялото на хидранта спрямо стените на изкопа; засипване с дренажен слой за дрениране на остатъчната вода и засипване до повърхността на терена с почва, така че да останат най-малко 6 см до чупещата се част.

25

112

БРОЙ 04/ 2014


Разработка

Фиг.1. Монтаж на надземен пожарен хидрант в изкоп Основните отстояния при монтажа на пожарните хидранти са посочени на фиг. 2. Разстоянието Н1 е от отверстието до земната повърхност и е нормирано на равно или по-голямо от 30 см в БДС EN 14383 [1]. Разстоянието Н2 е между горния край на хидранта и мястото на включване към водоподаването. Фотодокументация Представени са снимки от различни населени места в България на надземни и подземни пожарни хидранти, каквато беше и поставената задача. Снимките са и своеобразен коментар относно монтажа на пожарните хидранти.

Надземен ПХ в гр. Хисаря

Подземен ПХ в гр. Девин

Надземен ПХ в гр. Девин

Надземен ПХ в гр. Девин

БРОЙ 04/ 2014

112

Фиг. 2. Общи размери.

26


Разработка

Подземни ПХ в София

Подземен ПХ в София

Надземен ПХ в гр. Враца

Надземен ПХ в Пловдив

Надземни ПХ в гр. София

Доц. д-р, инж. Жани Нейкова – Академия на МВР Георги Божков, Иво Кабадозов, Катя Анкова, Димитър Кацарски, Стефани Миланова, Георги Георгиев – курсанти ІV курс, специалност „Кризисен мениджмънт” Литература

27

БРОЙ 04/ 2014

112

1. БДС EN 14384 Надземни пожарни хидранти колонков тип. 2. БДС EN 14339 Подземни пожарни хидранти. 3. Наредба Із 1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, 2009 г., изм. и доп. 2013 г.


Пълномащабно учение на Летище София

Profile for SOS112 BG magazine

Sos112 br04 14  

proffesional magazine for fire safety and civil protection

Sos112 br04 14  

proffesional magazine for fire safety and civil protection

Advertisement