Page 1

“Kansen voor scholen“

Ton Verlind Media B.V.


Kansen voor scholen Ouders én leerlingen moeten dagelijks keuzes maken. Beslissingen die direct van invloed zijn op de kwaliteit van hun leven en dat van hun kinderen. Als consument worden ze steeds kritischer. Ze willen weten welk product ze afnemen en of de belofte die door de aanbieder wordt gedaan ookwordt waargemaakt. Dit geldt ook voor scholen, die door het teruglopend leerlingenaantal en een tekort aan onderwijskrachten in een concurrentiepositie terecht zijn gekomen en zich naar ouders én kind moeten bewijzen. Welke school heeft bij ouders de beste credits? Waarom moeten ouders het aanbod van jouw instelling kiezen en zouden docenten voor jouw school willen werken? Het gaat daarbij niet alleen om de kwaliteit van het onderwijs. Zeker zo belangrijk is de context waarin het onderwijs wordt aangeboden. Want daarin kunnen scholen zich onderscheiden van elkaar. Een eigen “identiteit” wordt een begerenswaardig product.

---------------------------------------------------------------------------------

De workshop “Kansen voor scholen” helpt directeuren, docenten en bestuurders om hun instelling goed op de kaart te zetten. De workshop analyseert de tijdgeest en laat zien welke kansen daarin liggen voor scholen met een identiteit. We besteden tijdens deze workshop aandacht aan het proces, dat doorlopen moet worden om tot concrete resultaten te komen en om doelgericht te kunnen werken aan een herkenbare identiteit.

--------------------------------------------------------------------------------Er wordt mede geput uit de ervaring van de KRO, die zich de afgelopen 10 jaar transformeerde van een traditioneel omroepbedrijf naar een organisatie met een solide identiteit, waarin het maken van radio, tv en internet niet (meer) worden gezien als eindresultaat, maar als instrument om een maatschappelijk doel te realiseren.


De workshop beslaat 1 dag en omvat de volgende onderdelen: Ochtend: Middag: Aandachtsgebieden:

In kaart brengen van: omgeving, kansen en perspectief. Aanpak, proces, doelen, actie en resultaat. School als sociale omgeving. School in zijn sociale context. Aantal deelnemers: maximaal 20 Lectoren:

Ton Verlind, Hans Vervoorn.

---------------------------------------------------------------------------------

Ochtendprogramma:

1. Omgevingsverkenning: de tijdgeest

-(verkoop)waarde van identiteit - identiteit en tijdgeest - voordelen, noodzaak, vulling en kansen van identiteit Ton Verlind

2.

“De kracht van katholiek onderwijs�: Swot-analyse -sterkte/zwakte -kansen/bedreigingen De Swot wordt gemaakt met een actieve inbreng van de deelnemers Hans Vervoorn/Ton Verlind

3. Sense of urgency: welke noodzaak is er om tot een nadere invulling van de identiteit te komen en welke kansen levert dat op. Discussie met de aanwezigen o.l.v. Ton Verlind


Middagprogramma: 1. De kunst (en noodzaak) van keuzes maken: Hans Vervoorn

2. De diverse rollen en hoe ze ingevuld kunnen worden (bestuur,directies, professionals,ouders) Hans Vervoorn Hoe verliep dit proces bij de KRO? Ton Verlind

3. Het proces: Missie, visie, positionering Ben ik wel zo duidelijk als ik graag wil zijn? Op zoek naar de witte vlekken. Hans Vervoorn

De Communicatie: Het grote belang van een goede interne- en externe communicatie. Het gebruik van moderne middelen Ton Verlind

4. Doelen stellen, doelen realiseren Hans Vervoorn

5.

Hoe verliep dit bij de KRO? Ton Verlind Afronding

---------------------------------------------------------------------------------


Ton Verlind is strategischen communicatieadviseur. Zijn bedrijf ondersteunt organisaties met een maatschappelijke missie in het formuleren en uitdragen van hun corporate identity . Ton heeft een grote ervaring met de media. Hij startte als journalist, werkte voor krant, radio en televisie, zowel voor als achter de camera en gaf als mediadirecteur 12 jaar leiding aan het creatieve proces bij de KRO. Hij leidt nu zijn eigen bedrijf, dat is gespecialiseerd in strategisch en creatief advies en mediaproductie.

Drs. Hans Vervoorn studeerde bedrijfseconomie aan de EUR en consumentenpsychologie aan de UvT. Hij was 25 jaar directeur SRM/Opleidingen, een instituut dat gespecialiseerd is in opleidingen, trainingen en in-company onderwijs op het gebied van marketing, marketingcommunicatie, public relations en overheidscommunicatie. Hans leidt nu A Room with a View, een adviesbureau op het gebied van strategie, visieontwikkeling en concepting.

www.tonverlind.nl - info@tonverlind.nl - 035-6214684 - 06-20538294

---------------------------------------------------------------------------------

Ton Verlind Media


“Kansen voor scholen” 2010.

Kansen voor Scholen  

Testing Testing

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you