Page 1

LI N

NL IN E | E | O ON L

IN

E

LI | O N

N

|O N

E

N |O

L IN E

GEDRUK TE VERSIE OP UW DEUR MAT

O NL IN E | O NL I NE E|

DIT IS DE ONLINE EDIT IE

L IN

| O NL IN E

|

ON

N

E

N |O

LI

NE

E | O NL IN N L IN E| |O ON

LI

alle ins-&-outs. zelfs รณp de lijn.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MAART15


voor ZITTER WOORD Beste tennisvrienden,

We mogen weer de wei in! Het voorjaar is er weer en het tennisseizoen 2015 staat op het punt te beginnen. Als dartelende koeien gaat u weer de tennisbaan op. Om te voorkomen dat u dat als kip zonder kop doet, krijgt u bij deze de bewaartennispraat, die u enige richting geeft voor het komende seizoen. Informatie over de trainingen, over de competitie en over de kantine: u treft het allemaal aan in dit bewaarexemplaar. Bewaar hem in uw tennistas, prik hem op het prikbord of hang hem boven uw bed: het is uw gids in 2015 (v.w.b. het tennissen wel te verstaan). We zijn het jaar 2015 begonnen met het Snerttoernooi, dat alles behalve een snerttoernooi was. Goed bezocht en goed verzorgd. Daarna de ALV op 2 februari jl., waar Fred Scholtes werd verkozen tot Vrijwilliger van het Jaar 2014. Bovendien hebben we verheugd gemeld dat we eigenaar zijn geworden van (nu echt) ons eigen park. Ten slotte hebben we op de ALV op een goede manier met elkaar de lastige kwestie van de trainerswissel kunnen bespreken en kunnen afronden. Te meer omdat Colin meldde dat hij inmiddels ook een andere baan heeft; we wensen hem daarbij veel succes en danken hem voor de inzet voor de TC Langedijk! Waar Colin gaat, komt Hans Visser als nieuwe trainer ons versterken. Michel en Hans gaan samen de trainingen verzorgen en ons nog beter maken dan we al zijn. Bij de een is dat meer nodig dan de ander. Dat zal zeker blijken, want bij de clubkampioenschappen zullen we de krachten kunnen gaan meten ! En wel onder de bezielende leiding van Arthur Peijnenburg, die Hans Middelbeek is opgevolgd als voorzitter van de wedstrijdcommissie. Colin gaat, Hans komt; (andere) Hans gaat en Arthur komt. Misschien loopt er nog een Hans (of Ans of iemand anders) rond die mij wil vervangen als voorzitter? Het is tijd voor nieuw leven; het is immers voorjaar. Veel tennisplezier en -succes in 2015 en tot binnenkort op ons mooie (eigen) park!

Met sportieve groet namens het bestuur,

2

Harm van Lingen, (heel erg tijdelijk) waarnemend voorzitter. Wij staan open voor uw input en inbreng! Dat kan via: kristy@tclangedijk.nl

VOLGENDE DEADLINE: 15 JUNI

voor aanlevering kopij en advertenties


/

in houd 2 4 7 8 12 17 18 20 24 25 29 30 33 34 35

voorzitterwoord notulen alv mededelingen prikbord knltb voorjaarscompetitie tenniskids club van 100 trainers sponsoring sponsorwoord 10 tips oostakker toernooien jaspa jaaroverzicht colofon

3


notulen Algemene ledenvergadering

Verslag kascommissie De kascommissie (Ingeborg en Allard) heeft de administratie onderzocht en besproken met de penningmeester. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden of bijzonderheden geconstateerd en stelt daarom de vergadering voor om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. De vergadering besluit unaniem om dat te doen. Michiel van Overbeek volgt Ingeborg op in de kascommissie.

Vaststellen jaarrekening en begroting goedgekeurd.

Voorstel verhoging contributie seniorleden met € 5,De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met een verhoging van 5 euro voor de contributie, met ingang van volgend jaar. De contributie is de laatste 7 jaar niet meer verhoogd. Er zijn de afgelopen jaren wel forse investeringen gedaan; bovendien is het nodig in het kader van de inflatiecorrectie. Bij acclamatie stemt de vergadering in.Rinus van Rinkel vraagt waarom alleen voor de senioren en niet voor de jeugdleden. Dit heeft te maken met de concurrentiepositie en het jeugdbeleid.

Afronding eigendomsverkrijging grond Na jarenlange onderhandelingen met de gemeente is de club sinds 29 januari eigenaar van de grond. De gemeente moet alleen nog het energielabel regelen, voor de rest is alles rond. Het zou kunnen zijn dat er nog “gedoe” komt omtrent de overdrachtsbelasting. Het voelde al jaren als eigendom, maar nu is het ook juridisch eigendom. Er wordt nu nog een plan gemaakt voor een terrasoverkapping.

MAANDAG 2 FEBRUARI 2015 1. Opening

De voorzitter (hierna: Harm) opent de vergadering om 20.10 uur en heet alle aanwezigen welkom. Speciaal welkom worden geheten erelid Nico Wagemaker en Frans Lemkes. Colin Sal is aanwezig maar geen lid; de vergadering heeft er geen bezwaar tegen dat hij aanwezig is. Afwezig; Mieke de Nijs, Jaap van der Schaaf, Anneke van der Schaaf, Ellen Kater, Lenny Broesen, Marian Everswijk, Neline den Herder, Ewout Kuiper, Benthe Wouters, Allard Hanrath.

2. Goedkeuring notulen

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering, d.d. 17 maart 2014, worden kort doorgelopen en worden vervolgens goedgekeurd.

3. Mededeling en ingekomen stukken geen.

4. Vaststellen jaarverslagen 2014

4

De jaarverslagen van de verschillende commissies zijn op voorhand toegestuurd aan de leden. • Kantineverslag Er is nog geen nieuw meubilair, dit heeft te maken met de financiën. • Jeugdverslag Geen vragen of opmerkingen. • Sponsorverslag Geen vragen of opmerkingen. • Wedstrijdverslag De evenementen die de wedstrijdcommissie organiseren lopen terug, er is soms helemaal geen animo voor. Hans vraagt of hier ideeën voor zijn. • Parkverslag Rondom het park wordt komende tijd veel gesnoeid. Dit gaat de gemeente doen. Dick Stoop noemt dit de “Kaalslag”. Voor het broedseizoen moet het klaar zijn.

5. Financiën •

Toelichting jaarrekening en begroting Er zijn een paar kleine bijzonderheden: - de kantine omzet is lager dan er begroot is, - het leden aantal loopt iets terug.

6. Vrijwilliger van het jaar 2014

Fred Scholtes heeft afgelopen jaar verschillende werkzaamheden verricht samen met de andere leden van de parkcommissie. Boren, snoeien, schutting verplaatsen, blokhuis verplaatsen, fietsbeugels plaatsen, noemt het maar op Fred hielp overal bij. Na het betegelen van het park en de verhoogde nieuwe banen paste de 8 hekjes langs de banen niet meer. Fred heeft alle hekjes ingekort en op deze manier € 400,- per hekje bespaard voor de club. Namens de club bedankt Harm Fred voor zijn inzet. Deze uitverkiezing van Fred straalt ook af op het vele werk van de gehele parkcommissie!

Pauze


7. Trainerswissel

Harm; Het bestuur heeft een uitleg gegeven via de mail op 9 november jl., met daarin hoe de beslissing tot stand is gekomen over de trainerswissel. Voorafgaand aan de discussie geeft Harm aan dat er drie aspecten te onderscheiden zijn: - de beslissing zelf, - de communicatie, hoe het nieuws naar buiten is gebracht, - het mandaat van het bestuur. Besproken wordt dat het, ook in de ogen van het bestuur zelf, bijzonder vervelend was en is dat het nieuws te vroeg “op straat” lag. Het bestuur heeft daarvoor ook zijn excuses aan Colin aangeboden. Het niet verlengen van Colin zijn contract heeft niet te maken met zijn prestaties. Er is een keuze gemaakt tussen Hans en Colin. Het bestuur heeft gekozen voor Hans. Naar de mening van het bestuur heeft Hans meer acquisitievermogen. Gezien deze achtergrond en gezien het feit dat er een ZZP-contract was met Colin dat afliep, was er geen aanleiding voor verbetertrajecten of (nadere) beoordelingsgesprekken. Jan Beerling merkt op dat naar zijn inschatting de integriteit van het bestuur niet ter discussie staat. Colin geeft aan dat hij vanochtend heeft gehoord dat hij een nieuwe baan heeft. We constateren dat we een lastig probleem op een goede manier hebben kunnen bespreken. Daarmee sluiten we de discussie af.

8. Verkiezing bestuursleden •

Vacature secretaris Het secretariaat is afgelopen jaar waargenomen door Susan Scholtes. Susan wordt door de ALV benoemd als secretaris.

Vacature jeugdcommissie Afgelopen jaar was Robert van Loo feitelijk al afgevaardigde van de jeugdcommissie in het bestuur. Robert wordt door ALV benoemd als bestuurslid.

Uittredend: Hans Middelbeek (voorzitter wedstrijdcommissie) Harm bedankt Hans voor zijn vele jaren inzet voor de club. Hans is 10 jaar lid geweest van de wedstrijdcommissie en is daar 9 jaar voorzitter van geweest. Benoemd; Arthur Peijnenburg.

Uittredend: Harm van Lingen (bestuursvoorzitter) Harm was tijdens de vergadering van de strakke schema’s en duidelijkheid. Harm heeft veel betekend voor de aankoop van de grond. Hans bedankt Harm voor zijn inzet voor de club. Harm gaat achter de schermen nog even door als waarnemend voorzitter. Voorstel te benoemen; Vacature.

9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

Sander Konijn; Tijdens zijn kantinedienst deed de muziek laptop het niet meer. Erik gaat er naar kijken. Rutger Derksen; Rutger heeft een nieuw soort tennis gevonden: Paddeltennis. Deze sport wordt veel gespeeld in Spanje en Portugal. Het is een hele leuke soort van tennis om te spelen. Het is een soort combinatie tussen tennis en squash. Via youtube kun je filmpjes ervan bekijken. Rutger stelt voor om een onderzoek te doen in 2015 om dit misschien bij onze club in 2016 te realiseren. Het is leuk voor de jeugd en ledenbehoud.

10. Sluiting

22:15 uur - Harm bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng.

14 -

5

-

VR F 0 IJW RED ES R 2 ILLI SCHOLT T JAA GER VAN HE


(advertenties)

Het op-de-kofďŹ e-boeket is er vanaf â‚Ź 7,50 Wij verkopen een uitgebreid assortiment Dutz glaswerk Dorpsstraat 714 1724 NR Oudkarspel tel. 0226-314218

U kunt bij ons terecht voor rouw- en trouwbloemwerk Wij bezorgen zelf in Langedijk en omgeving

Voorburggracht 204a 1722 GV Zuid-Scharwoude tel. 0226-314218

Bovenweg 163 1834 CL Sint Pancras tel. 072-5649137

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur, zaterdag vanaf 07.30 uur tot 17.00 uur.

www.spaansenbloemen.info

bestellen@spaansenbloemen.info


MEDEDELINGEN Evaluatie openstelling woensdagavond Koud hè?! In de winter op woensdagavond buiten tennissen? Wie is er nou zo gek? Hoewel het zeker geen strenge winter is, moet ik mij elke keer toch wel enigszins vermannen om weer de stap naar buiten te maken. Ik denk dan: er zal verder wel niemand zijn. Maar wat schetst mijn verbazing: elke keer als ik omstreeks 20.30 uur op woensdagavond aankom op het park zijn gewoon bijna alle banen bezet! Kortom: de woensdagavondopenstelling voorziet in een behoefte. Leuk dat er gebruik van gemaakt wordt. In het begin was het nog even wennen, in die zin dat zonder kantinedienst iedereen even zichzelf mag/moet bedruipen en afrekenen en, met name, even zijn eigen troep moet opruimen. Maar ook dat gaat de goede kant op.  Bijkomend voordeel is dat je (als het goed is) goed ingespeeld aan het seizoen en de clubkampioenschappen in maart kan beginnen. Dus: woensdagavond tennisavond, ook in de winter. (Harm)

Ophalen pasjes Pasjes ophalen op zaterdag 21 maart en zondag 22 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur. Uiteraard na opgave of afkoop kantinedienst.

Kantinediensten Bekijk de actuele kantinediensten op www.tclangedijk.nl

Wintercompetitie 2015/2016 De volgende wintercompetitie zal naar verwachting op 9 of 16 oktober beginnen.

7


9


(advertenties)

Al 43 jaar sterk in verzekeringswerk

Jan van der Woude uw persoonlijke verzekeringsadviseur bij u in de buurt!

Van Autoverzekering tot Inboedelpolis

Meer informatie? Bel ons: 0226 - 315 092

Dorpsstraat 539 - 1723 HA Noord-Scharwoude Telefoon 0226 31 50 92 Email info@vdwoude.nl - www.vdwoude.nl


(advertenties)

Dennis van der Gragt

uw sportieve makelaar

‘Ik help u graag bij de verkoop van uw woning, bel mij voor een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek, tel. 0226-315341’

Broek op Langedijk Winkelcentrum Broekerveiling Tel.: 0226 - 31 53 41 www.riddermakelaars.nl

hIER Had uw advertentie kunnen staan!

1/4 pagina 90x130mm 1/3 pagina 190x85mm 1/2 pagina 190x130mm 1/1 pagina (full page) 210x297mm (216x303mm) 2/1 pagina (spread) 420x297mm (426x303mm)

€ 95,€ 117,€ 185,50 € 265,€ 495,-

Voor informatie: Kristy van den Berg kristy@tclangedijk.nl / 06-5337 1417 Aanlevering: JPG, PSD, AI of PDF. Minimale resolutie: 300dpi in CMYK-kleur. Alle fonts omzetten naar lettercontouren.


SPEELDAGEN 14

week

/

in delin

knltb Voorjaarscompetitie 2015 15

16

17

MA

6 april

13 april

20 april

DI

7 april

14 april

21 april

WO

8 april

15 april

pasen

18

19

4 mei

21

22

11 mei

18 mei

28 april

12 mei

19 mei

26 mei

22 april

29 april

13 mei

20 mei

27 mei

21 mei

28 mei

DO

2 april

9 april

16 april

23 april

30 april

VR

3 april

10 april

17 april

24 april

1 mei

ZA

4 april

11 april

18 april

25 april

april* ZO 6 pasen

12 april

19 april

26 april

23

1 juni

15 mei

29 mei

9 mei

16 mei

30 mei

10 mei

17 mei

31 mei

DI 01 | Dames Dubbel 17+

TEAMS

20

DO 02 | Dames Dubbel 17+

DAMES 1 | hoofdklasse

DAMES 1 | hoofdklasse E

D

E

10631984

Lia Sneekes

6

6

10644121

Karin de Rooij

3

4

14323664

Ingrid Zandbergen

8

6

11543973

Brigitte Tauber

6

5

10643338

Elly Wagemans

8

6

10643842

Geerie Sneekes

5

6

13470612

Leny de Rover A

8

6

11625201

Jolanda Feller

6

6

10631984

Diet Glandorf

6

7

15561631

Carla Vlug

6

6

11641290

Els Nowee

6

6

teamgemiddelde (2015)

12,40

22663630

Liesbeth van der Steen

8

6

10581618

Monique Alderlieste

8

6

21446873

Claudia Thijssen

8

6

Anneke Cools A

8

7

14162032

teamgemiddelde (2015)

VR 06 | Dames Dubbel 17+

DAMES 1 | hoofdklasse

VR 07 | Gemengd 11-14

promotie toegewezen

D

11,60

VR 08 | Gemengd 11-17

GEMENGD 1 | 1e klasse

GEMENGD 1 | 1e klasse

E

D

E

D

15155870

Coby van Stralen A

8

6

26569752

Lars Vegelin

7

8

27438457

Marie-Claire Hessing

6

6

12487740

Ina Wagenaar

8

7

26666820

Marit Visser

8

8

27400816

Sam Henselmans

7

7

E

D

13423525

Brenda Modder

8

7

28095405

Tessa Kos

8

8

25780573

Fleur van Loo

7

7

10643680

Tini Rootjes

8

7

27363295

JoĂŤlle Vennink

8

8

27438465

Anthony Hessing

8

7

16859596

Lizette Kunst

8

7

27402452

Ruben Hanrath

8

8

Marianne Wouters

8

7

28096754

Jasper Snoeij

8

8

12487821

teamgemiddelde (2015)

13,67

teamgemiddelde (2015)

15,83

teamgemiddelde (2015)

13,75


*maandag 6 april (2e Paasdag) wordt gezien als de zondag van week 14. landskampioenschappen landelijke competitie

inhaaldagen 20

21

22

23

24

25 mei

landskampioenschappen regiokampioen senioren

24

24

25

8 juni

pinksteren

2 juni 3 juni 14 mei

4 juni

hemelvaart

22 mei

5 juni

23 mei

6 juni

13 juni

7 juni

14 juni

DO 03 | Dames Dubbel 17+ DAMES 2 | 2 klasse

DAMES 3 | 3 klasse e

20 juni FINALE

21 juni FINALE

DO 04 | Dames Dubbel 17+

e

E

13 juni

voorronde

DO 05 | Dames Dubbel 17+

promotie afgewezen

E

D

DAMES 4 | 3e klasse

D

E

D

10643656

Elly Knijn A

8

7

12487708

Grietje de Boer A

8

7

14766094

Doris Hendriks

8

6

20556691

Anja Soemers

8

7

13470647

Willy de Zwart

8

7

12044555

Olga Huibers

8

7

12960101

Anneke van der Lee

8

7

10663630

Erna Nederstigt

8

7

15999696

Hennie Scholtes

8

7

12960438

Karin Swart

8

7

11625376

Henny Slot

8

7

15265846

Ina Timmerman

8

8

11886048

Ina Scholtes

8

7

14629798

Tineke Schoon

8

7

12300608

Marianne Kuilboer

8

8

14249855

Wil Slooves

8

7

11811072

Doortje Dam

8

8

13085158

Atie Rake

8

8

Jacqueline de Jong

8

7

23375825

teamgemiddelde (2015)

teamgemiddelde (2015)

14,33

14,00

11403292

Trudy Berkhout

8

8

21225532

Nelleke Germann A

8

8

teamgemiddelde (2015)

VR 09 | Gemengd 11-17

ZA 10 | Heren 17+

GEMENGD 2 | 2e klasse

ZA 11 | Heren 17+

HEREN 1 | 1e klasse E

D

15,00

HEREN 2 | 3e klasse E

D

28723104

Dena Groen

8

8

12559830

Roy Kruijer

2

3

23745339

Richard Brocks

E 4

D 5

27306372

Amber Mahieu

8

8

11543965

Hans Visser A

3

3

10644067

Sjon Visser

5

4

27983234

Sven Boekel

8

8

10614850

Rutger Derksen

3

4

12488283

Mark Prijs A

5

4

27517993

Jip Boogaart

8

8

11543914

Mark Wagemaker

4

4

24220388

RenĂŠ Mul

5

5

29890438

Owen van Hooff

9

9

10644156

Paul Wagemaker

4

4

10648933

Hans Middelbeek

6

5

Cees Jan de Vries

5

4

20081014

Jan Beerling

6

6

teamgemiddelde (2015)

16,40

11662719

teamgemiddelde (2015)

7,17

teamgemiddelde (2015)

10,00

13


ZA 12 | Heren 17+

ZA 13 | Heren 17+

HEREN 3 | 3e klasse

ZA 14 | Heren 17+

HEREN 4 | 4e klasse

HEREN 5 | 4e klasse

E

D

E

D

12488291

Frank Rietveld

5

5

11403209

Maarten de Waard

5

4

24030147

Joris Rhebergen

5

5

20556586

Tim Borst

5

5

12109150

Fred Raaijmakers

6

5

19649797

Tjalling Alkema

6

5

D

12488275

Sander Rietveld A

5

5

11911913

Arno Stoop

6

5

20228384

Walter Buter

6

6

16592530

Koen van der Voort

5

5

13026267

Anjo Jol

6

6

19755767

Menno Nan

6

6

14249898

Allard Hanrath

5

6

26716275

Maarten van Driel A

6

6

20228430

Mark van der Gragt A

6

7

Remco Spaansen

6

6

22950753

Tjeerd van Zanen

7

7

15268063

teamgemiddelde (2015)

10,50

12116386

Nick Kramer

6

7

15089568

Harm van Lingen

7

6

11671009

Cees Bruyn

8

6

teamgemiddelde (2015)

ZA 18 | Heren Dubbel 35+ HEREN 1 | 2 klasse 14291037

Mike Groen

teamgemiddelde (2015)

ZA 20 | Dames 17+

HEREN 2 | 4 klasse

DAMES 1 | 2e klasse

e

E

D

6

6

15999688

Nico van Stralen

12,00

11,88

ZA 19 | Heren Dubbel 35+

e

E

D

7

7

13879200

promotie afgewezen

Marit Sneekes

E

D

5

5

11886064

Norman Kool

6

6

22176934

Jaap Scholten A

8

7

17931320

Michelle Potter

6

5

15999750

Mario Kool

7

7

14416433

Petro Winkelaar

8

7

14682788

Larissa de Roos

6

5

10643915

Willem Sneekes

7

7

10643796

Gerard Slooves

8

7

11512954

Tessa IJntema

6

5

10643834

Eef Sneekes

7

7

21443696

Koos Kramer

8

7

18246052

Mariska Buwalda

6

6

12487783

Theo Kraakman A

7

7

14249782

Jack Huibers

8

8

16816803

Charelle Oudeman A

8

5

10643753

Fred Scholtes

8

8

19448198

Frank Haanstra

8

8

10642420

Wil Dekker

8

8

teamgemiddelde (2015)

13,33

teamgemiddelde (2015)

ZA 24 | Dames 17+

teamgemiddelde (2015)

DAMES 5 | 4 klasse

ZA 26 | Gemengd 17+

GEMENGD 1 | 1 klasse

GEMENGD 2 | 6e klasse

e

E

D

11,33

14,89

ZA 25 | Gemengd 17+

e

E

D

E

D

25356518

Bianca van Stralen

8

7

13860402

Wouter Koopman A

3

4

27400824

Jan-Willem Kaan

7

7

21199477

Jenny Ursem

8

7

13034235

Daphne Beers

4

4

24477923

Linda Klos

8

7

18070647

Madelon Swager

8

8

13509845

Robin Hink

5

4

13860410

Kristel Scholtes

8

8

24477966

Evelien Nan

8

8

19755821

Vincent Smit

5

6

21554919

Susan Scholtes A

8

8

18070655

Ingeborg Swager A

8

8

14334496

Manon Beers

6

4

23127074

Edwin Verstegen

8

8

13875337

Margo Oudhuis

6

6

25008900

Richard Klos

8

8

teamgemiddelde (2015)

15,60

teamgemiddelde (2015)

ZO 30 | Jongens 11-17

9,50

teamgemiddelde (2015)

ZO 31 | Gemengd 17+

JONGENS 1 | 4e klasse

14

E

15,50

ZO 32 | Heren Dubbel 35+

GEMENGD 1 | 2e klasse

HEREN 1 | 1e klasse

E

D

E

D

26448947

Maarten Snoeij

7

8

13860372

Inge de Rover

6

6

11403330

Arthur Peijnenburg

E 6

D 6

26514478

Nick Breed

8

8

22176950

Kristy van den Berg

6

6

13723308

Johan Kruk

7

6

24308641

Aaron van Orselen

8

8

11403411

Xander Tempelmans Plat

6

6

14161788

Aad Kruijer A

7

6

25064509

Ard Esser

8

8

11403586

Pieter Haaijman

6

7

10642579

Bernard Gerrmann

7

6

24029602

Tim Matulessy

8

8

12744913

Erica Derksen

6

7

13389009

Gerrit Visser

8

6

13423517

Jan Kunst

7

7

25780565

Justin Bruyn

8

8

12960691

Sander Harink A

7

7

26514486

Lars Mulder

8

8

20552106

Marlene Haaijman

7

7

13102400

Marthijs de Kroon

7

8

teamgemiddelde (2015)

15,86

teamgemiddelde (2015)

13,13

teamgemiddelde (2015)

12,33


ZA 15 | Heren 17+

ZA 16 | Heren 17+

HEREN 6 | 5e klasse

HEREN 7 | 5e klasse

ZA 17 | Heren 17+ promotie toegewezen

HEREN 8 | 5e klasse

promotie toegewezen

E

D

E

D

17084350

Jos Swart

6

6

24230219

René Appelman

6

6

23246308

René Duijs A

7

6

13068261

Dave Sneekes

6

6

21446970

Dennis Kuiper

7

7

13423533

Jos Kater

7

7

E

D

11886072

Stijn Rhebergen A

7

6

21199388

Marcel Kuiper

7

7

27436241

Rogier Bekker

8

7

18070698

Martijn Scholtes

8

7

20228759

Leon Wissink A

7

7

29113180

Jack Bruijn

8

7

27805018

Nick de Jong

8

8

13137891

Rick Breed

7

7

14682834

Michiel Pronk

8

8

Ewout Kuiper

8

7

16816382

David de Boer

8

8

teamgemiddelde (2015)

13,60

20228589

teamgemiddelde (2015)

ZA 21 | Dames 17+ DAMES 2 | 2 klasse Tessa Feller A

teamgemiddelde (2015)

ZA 22 | Dames 17+ DAMES 3 | 2 klasse

e

15155749

13,83

e

E

D

5

5

12488259

14,83

ZA 23 | Dames 17+ promotie toegewezen

Loes Rhebergen

E

D

6

6

DAMES 4 | 3e klasse 18070892

promotie toegewezen

Inge Sneekes A

E

D

6

6

15155854

Anouk Swager

6

6

12300705

Kim Sneekes

6

6

16141083

Laura van Stralen

7

6

14682451

Benthe Wouters

6

6

19755570

Wendy Buter A

6

6

14682818

Marina Sneekes

7

7

13423592

Maaike Heinis

6

6

21473293

Wendy Kostelijk

7

5

14094525

Yvonne Klanker

8

7

Lotte Boomsma

7

6

15289702

Lisette Heinis

8

7

14161877

teamgemiddelde (2015)

11,80

13026240

Annette Swart

7

6

26020815

Maaike de Vries

7

7

teamgemiddelde (2015)

ZO 27 | Gemengd 11-14 GEMENGD 1 | 2 klasse

ZO 29 | Gemengd 11-17

GEMENGD 1 | 2 klasse

GEMENGD 2 | 3e klasse

e

E

D

13,80

12,50

ZO 28 | Gemengd 11-17

e

teamgemiddelde (2015)

E

D

E

D

27306348

Lisa Vlug

6

7

23246278

Ruby Duys

5

6

24477931

Daniël Mammen

7

7

26684349

Indy Meijer

7

7

24886599

Joery de Rooij

6

6

25254596

Lisanne van der Steen

7

7

27428028

Robin van Loo

7

7

23416963

Floor Thijssen

6

6

24989983

Noa Breed

7

7

28095391

Mats Kos

7

7

24886602

Lisa de Rooij

6

7

25745131

Emma de Vries

7

7

26684357

Isabella van Overbeek

7

7

24153834

Wouter van der Steen

6

7

25864386

Milan Mammen

7

7

27532518

Yara Kessens

7

7

24244627

Sofie Raaijmakers

7

6

26571072

Sven Zijp

8

7

26496771

Rob Kramer

7

8

26566907

Stijn Duys

8

7

28704037

Mara Beerling

8

8

teamgemiddelde (2015)

teamgemiddelde (2015)

teamgemiddelde (2015)

14,17

12,71

14,25

ZO 33 | Dames 17+

ZO 34 | Dames 17+

DAMES 1 | 4e klasse

ZO 35 | Gemengd Dubbel 35+

DAMES 2 | 5e klasse E

D

GEMENGD 1 | 3e klasse E

D

promotie toegewezen

E

D

18070922

Inge van der Voort A

6

6

15364410

Danja Kuiper

7

7

26514451

Miranda Rijs

8

6

20228678

Inge Rootjes

7

6

27449971

Michelle Dekker

8

8

22324216

Maurice Schoutsen A

8

7

17833930

Mieke Sassen

8

7

26731894

Ester Seijts

8

8

21892687

Ingrid Kos

8

7

20228457

Neline den Herder

8

7

26923432

Paulien Baltus

8

8

26958023

Peter van den Berg

8

7

18071066

Linda Wezelman

8

8

27510212

Claudia Loos A

8

8

22497846

Petra Evers

8

8

teamgemiddelde (2015)

14,20

26952955

Marjolein Disma

8

8

11902701

Marian Braak

8

8

26731886

Monique Dekker

8

8

21199272

Simon Barten

8

8

24315893

André IJdema

8

8

Jacob Knipscheer

8

8

teamgemiddelde (2015)

15,71

20483031

teamgemiddelde (2015)

14,89

15


(advertenties)


Team indeling voorjaar 2015 ROOD 1

ORANJE 1

ORANJE 1

ORANJE 2

LOBKE BRATTINGA

2007

ISA BAKKER

2004

SIL SLOT

2006

ANOUK IJDEMA

2004

ALISSA DERKSEN

2007

SUZANNE HOEDJES

2005

LARS KLOS

2005

MARIJN IJDEMA

2005

EMMA VAN DRIEL

2008

FLOOR WESSELIUS

2005

TIMO SLOOF

2005

FEMKE BRATTINGA

2004

BOY DROOG

2007

FLEUR YPMA

2004

JANNEKE VAN TIENEN

2005

MICHIEL KONIJN

2007

JENTHE HINK

2007

ELINE YPMA

2006

ROSALIE VAN SAAZE

2005

JULIUS CONIJN

2007

IVAR KLOS

2008

LUNA DE NIJS

2006

SASCHA TIEMEIJER

2005

LESLEY SCHELTEMA

2005

VINCE RIETVELD

2007

MEREL SNOEIJ

2006

MATTHIJS DE VRIES

2006

JET SPRUIJT

2007

ELOISE SLOOTEN

2006

LOTTE KONIJN

2005

VIGGO VERSTEGEN

2008

MIKE WISSINK

2008

TESS BOERKOOL

2008

GROEN 1

GROEN 1

GROEN 2

GROEN 2

SAM ZIJP

2003

ISABELLE VOGEL

2004

WILLEMIJN LIGTHART

2003

FLOOR CONIJN

2003

ISABELLE HESSING

2003

SANNE VISSER

2004

JENS VERSCHOOR

2005

DEMI GLAS

2003

THOM VAN OVERBEEK

2004

LUNA MEIJER

2005

JERRY SLOOF

2004

JADE VAN ‘T HOFF

2003

ROMEÉ MAMMEN

2004

TIM DE NIJS

2004

KAY SPRUIJT

2004

LISA SMIT

2003

STIJN RIETVELD

2004

TOM WESSELIUS

2004

OT VAN TIENEN

2003

RENEE WITTE

2003

BOBBY SIMONSE

2003

ANTOINE VAGEVUUR

2003

NIENKE VEGELIN

2004

EMMA BEESTERBOER

2003

SANNE KUIPER

2003

17


18


de club van 100 Wat is De Club van 100 ook alweer? De Club van 100 bestaat uit leden die de vereniging een “warm hart” toedragen. Door middel van een jaarlijkse donatie van € 50,- willen zij bijdragen aan het realiseren van bijzondere projecten binnen de vereniging. Wat zijn deze bijzondere projecten? Projecten die ten goede komen aan het algemeen belang van de vereniging (maar niet direct zijn onder te brengen bij een commissie). Denk aan een geluidsinstallatie, een tafeltennistafel voor buiten. Inmiddels is er een speeltuin gekomen. De Club van 100 heeft een onderdeel gesponsord. De speeltuin is in eigen beheer geplaatst om de kosten zo laag mogelijk te houden. Hoe werkt De Club van 100? De Club van 100 krijgt binnenkort de status van stichting (notariële akte). Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De ideeën (in te brengen door alle leden) worden door de voorzitter beoordeeld en bij goedkeuring in werking gezet. De leden van De Club van 100 worden door het bestuur via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Is De Club van 100 iets voor mij? Alle leden kunnen lid worden van De Club van 100. Het is een extraatje naast de jaarlijkse contributie. Als je dit kunt en wilt schenken aan de vereniging word je op de hoogte gehouden van de projecten, staat je naam vermeld op het vriendenbord in de kantine en staat jouw bijdrage vereeuwigd in de zin “Mede mogelijk gemaakt door de leden van De Club van 100”. De Club van 100 in de Tennispraat In de Tennispraat vermeldt De Club van 100 wie er zich als nieuw lid heeft aangemeld en is er een nieuwsflits over wat de ontwikkelingen zijn. Wil je lid worden of heb je een idee voor De Club van 100? Spreekt lid worden van De Club van 100 je aan of heb je een goed idee? Neem contact op met Rina van Raaij: rina@tclangedijk.nl. Sluit je aan bij deze zeer enthousiaste Vrienden van TC! Uw aanmelding waarderen wij zeer, doen dus!!! Wij heten een ieder van harte welkom voor nog géén euro per week! Met elkaar kunnen wij veel realiseren! Rina van Raaij & Laura Jongewaard De Club van 100

Gerealiseerd door de club van 100 / vrienden van tc Tafeltennistafel met toebehoren, kinderspeelplaats attributen, ondergrond kinderspeelplaats jeugdkampioenen getrakteerd op uitje McDonald’s, tuinhuis laten verplaatsen, tuinhuizen geschilderd, vlaggen TC, fietsenrekken, fietsklemmen, entreeposter en posters op de kinderspeelplaats, bloembakken entree, entree en

oefenwand geschilderd, entree tuin gesnoeid en groen afgevoerd alsmede nieuwe beplanting geplaatst, Gardena tuinslang op rol, nieuwe TV in de kantine samen met Ientje Toe, jaarlijkse bijdrage sponsoring jeugdtoernooi, flyers t.b.v. werving nieuwe vrienden, organisatie jaarlijkse Vriendendag...

19


trainers Michel Even een kort stukje namens de trainer! Over een aantal weken gaan we weer beginnen met het nieuwe zomerseizoen 2015. We hebben afgelopen winter heel goed buiten kunnen trainen, doordat de winter zich weer niet of nauwelijks heeft laten zien. Er is daardoor bijna geen uitval geweest, wat natuurlijk erg fijn is voor de degene die buiten hebben getennist. De kinderen hebben weer veel technische en tactische vaardigheden bijgeleerd. Zo hopen we dat ze tijdens de competities en de toernooitjes weer goed kunnen presteren! Dit seizoen zal er een nieuwe trainer actief zijn bij onze vereniging. Ik ga met Hans de jeugd en senioren met plezier nieuwe vaardigheden aanleren om zo het spelletje nog beter te kunnen spelen. Ik wil daarnaast Colin bedanken voor de afgelopen 4 jaar. Ik heb met zeer veel plezier met Colin samengewerkt en wens hem het allerbeste toe met zijn nieuwe baan! We willen dit jaar de racketmiddagen nog beter organiseren om de kinderen een extra mogelijkheid te geven om te kunnen tennissen. We merken dat er overdag weinig getennist wordt door de kinderen. Door deze middagen te organiseren, hopen we dat de kinderen nog een extra keer gaan tennissen. Daarnaast gaat de World Tour straks ook weer van start. De kinderen zijn daar voor ingedeeld en kunnen straks weer lekker hun wedstrijdjes spelen en de stickers verdienen voor hun eigen stickerboekje. Vorig jaar zijn we begonnen om de site van TC Langedijk wat meer te gaan gebruiken voor informatie wat betreft de trainingen. Dat zal dit jaar weer hetzelfde zijn. Het moet voor iedereen makkelijk worden om alle informatie van de site te kunnen halen om te zien welke activiteiten er aankomen. Mocht de training niet door kunnen gaan door slechte weersomstandigheden dan zal dit op de site vermeld worden. Probeer dus aan te wennen om de site te bekijken voor de laatste nieuwtjes. Voor advies over rackets kunnen jullie natuurlijk terecht bij beide trainers voor de beste informatie. Daarnaast kan je de rackets vrijblijvend uitproberen om zo tot de beste keuze te komen. Ben je toe aan een nieuwe snaar: dit kan dat natuurlijk ook bij ons. (Meestal de volgende dag al weer klaar). Als laatste wens ik jullie allemaal een super gezellig en sportief seizoen toe! Wij zijn er helemaal klaar voor om jullie op een leuke actieve manier de vaardigheden van het spel bij te brengen. We zien elkaar snel op de baan! Sportieve groet, Michel Hink

Hans Voor mij een seizoen vol nieuwe uitdagingen. Veel nieuwe mensen leren kennen in een vertrouwde omgeving. Michel en ik zijn al volop bezig met nieuwe projecten als Schooltennis en het organiseren van een open tennis dag op 7 maart. Op het moment dat jullie dit lezen hebben we lessen verzorgd voor ongeveer 350 schoolkinderen om zoveel mogelijk kennis te laten maken met tennis. Afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het verzorgen van tennislessen en nu kan ik dat gaan inzetten op mijn eigen club waar ik al ruim 30 jaar lid van ben. Als eerste hebben we het ROG circuit ook naar TC Langedijk toegehaald. Dit wordt verzorgd door Inge Weening uit Heiloo en dat is altijd enorm leuk om dat samen met hun organisatie op een zondag in september te organiseren. Ik heb al vernomen dat er op verschillende parken al enige TC Langedijker kinderen actief zijn geweest. Het doel van de tennislessen is dan ook om met zoveel mogelijk plezier dit soort geheel vrijblijvende toernooitjes uit te proberen. Dan weten de kinderen ook waarvoor ze trainen en blijft het niet alleen maar bij 1 uurtje les in de week. Dit redden de trainers niet alleen, daar hebben we ook hulp van de ouders bij nodig. Een uurtje met veel plezier met je kind een balletje overslaan op de baan zodat ze zelf kunnen uitproberen wat op de les behandeld is. Laat de technische correcties aan de trainers over en maak vooral veel lol. Daarnaast hebben de ouders ook een belangrijke rol in het halen, brengen en vrijmaken van tijd om te kunnen spelen. Dus wij hebben jullie hard nodig! De website wordt steeds belangrijker als informatie voorziening en wij zijn ook op dat gebied hard aan het werk om dat te optimaliseren. Gaan de lessen door? Inschrijven voor evenementen en informatie over acties en ledenwerving komen komende tijd allemaal daar te staan. Dus geef dat alvast door aan die buurman, buurvrouw, vriend of vriendin die al jaren iets aan sport wil gaan doen. Centraal staat hier in het email adres actie@tclangedijk.nl waar mensen zich kunnen aanmelden als ze geheel vrijblijvend voor €45,- 4 proeflessen willen gaan volgen inclusief leenracket. Deze actie heet ‘Maak kennis met tennis’ en je kunt daarna beslissen of je lid wilt worden en eventueel extra lessen bij wilt boeken. Hier naast de flyers die we afgelopen weken hebben ontwikkeld voor deze acties. Deze zullen we ook via Facebook verspreiden zodat jullie ze weer kunnen doorsturen aan vrienden en bekenden. Natuurlijk liggen ze ook op de club. Op het moment van schrijven is er nog enige ruimte voor les in de avonduren dus geef je snel op via de website. Tot snel op de baan! Hans Visser


21


(advertenties)

www. bakkeri j jonker.nl


(advertenties)

Hier had uw advertentie kunnen staan!

1/4 pagina € 95,90x130mm

1/3 pagina € 117,190x85mm

1/2 pagina € 185,50 190x130mm

1/1 pagina € 265,210x297mm (216x303mm)

2/1 pagina € 495,420x297mm (426x303mm)

Aanlevering advertenties in JPG, PSD, AI of PDF. Minimale resolutie: 300dpi in CMYK-kleur, fonts omzetten in lettercontouren. Voor informatie: Kristy van den Berg, kristy@tclangedijk.nl / 06-5337 1417


SPONSORING Word sponsor van TC Langedijk

U ondersteunt een actieve club die steeds meer onderneemt en daardoor meer aandacht trekt! TC Langedijk is een mooi opgezette en ruime tennisvereniging in Zuid Scharwoude met 8 afzonderlijke banen. We zijn een actieve vereniging met een voorjaarscompetitie met zeer veel deelnemende teams. Onze open toernooien als ‘Hypotheekcentrum Langedijk Oostakker Toernooi’ (open toernooi), ‘Sport2000 Oostakker jeugdtoernooi’ en het veteranentoernooi ‘Spaansen Bloemen Ientje Toe’ zijn -als één van de weinige toernooien in de regio- de afgelopen 3 jaar enorm gegroeid daar waar andere toernooien in deze regio kampen met een tegenvallend/ teruglopend aantal inschrijvingen. Daarnaast organiseren wij een wintercompetitie (met eveneens veel deelnemers van buiten de club) die ook in 2014/2015 weer uitverkocht was. Ons gezellige en verzorgde tennispark, onze trainers, onze allerhande enthousiaste commissieleden die er alles op hun gebied aan doen om het niemand aan iets te laten ontbreken en de sportief gezellige sfeer zorgen ervoor dat menig tennisser zich thuis voelt op ons park en zich gerust nog een kopje koffie of biertje/wijntje laat inschenken. Dat is toch leuk om zo’n enthousiaste club te sponsoren! Sponsor ons ook. Als tegenprestatie bieden wij u onder andere: • Goede zichtbaarheid voor leden van TC Langedijk die woonachtig zijn in postcodegebied 1721 AA t/m 1724 ZZ. Daarnaast ook

24

• •

leden uit Ursem, Tuitjenhorn, Alkmaar en Heerhugowaard en vele andere tennissers die onze club bezoeken vanuit de competitie of toernooi verband. Uitnodiging voor de Sponsordag – gehouden op de vrijdag van het Hypotheek Centrum Langedijk Oostakker Toernooi (dd. 14 augustus 2015) – een evenement waar alle sponsoren met elkaar kunnen netwerken, een balletje kunnen slaan gevolgd door een hapje en drankje. Logo, naam en website vermelding op de site van TC Langedijk. Extra’s; afhankelijk van uw gekozen sponsoring soort.

Nieuw sponsorproject

De leden van TC Langedijk koesteren al jaren lang een grote wens…. Een overkapt terras! Zo kunnen we de partijen buiten langer bekijken (al dan niet van onze kinderen) of gezellig nazitten. Echter door de aankoop van de grond is ons potje leeg. Helpt u ons mee om deze droom uit te laten komen? Het liefst realiseren we deze droom nog in 2015… Vraag naar de mogelijkheden. Heeft u ideeën of vragen, laat het me weten. Kristy van den Berg T: 06-533 71 417 / kristy@tclangedijk.nl Namens de sponsorcommissie van TC Langedijk

19


G

sponsorWOORD Face2Face Beauty Care Nicoline Heinis runt samen met haar team van schoonheidsspecialistes Face2Face Beauty Care welke is gevestigd in de Geus Sports en Wellness te Broek op Langedijk en aan het woonhuis te Zuid-Scharwoude. De schoonheidssalons maken gebruik van meerdere behandelingsmogelijkheden, zoals het huidverbeteringsmerk Hannah. Het Hannah systeem richt zich op een gezonde conditie van de huid en beĂŻnvloedt op een natuurlijke manier het huidverouderingsproces. Onze praktijk bestaat uit drie behandelcabines. EĂŠn cabine voor duo behandelingen en twee voor wellness en diverse specialistische behandelingen. De door Hannah opgeleide huidcoaches zijn gespecialiseerd in huidverbetering en bindweefselmassage, maar uiteraard zijn er ook diverse wellness behandelingen mogelijk van gezichtsbehandeling tot een compleetdag arrangement. Graag verwelkomt het team van Face2Face Beauty Care u in onze schoonheidssalons. Voor meer informatie kunt u bellen met: Face2Face Beauty Care Bijlestaal 64 Broek op Langedijk 0226-320800

sponsorWOORD van de Ridder Makelaars Na jarenlang te zijn gevraagd om sponsor te worden van deze leuke tennisvereniging is het dan eindelijk zover! Wij, als van de Ridder makelaars, hopen op deze manier een kleine bijdrage te kunnen leveren zodat uiteindelijk iedereen van jong tot oud met heel veel plezier kan blijven tennissen. Van de Ridder makelaars is natuurlijk een begrip in de regio. We werken dagelijks met veel plezier om uiteindelijk weer de mooiste deals te maken voor onze klanten. De koffie staat altijd klaar voor u om eens van gedachten te wisselen over de ver-/aankoop van uw woning. gr. Dennis van der Gragt

Nicoline Heinis Karper 26 Zuid-Scharwoude 0226-317862

23


sponsorWOORD

A. Stoop Schilderwerken Waarschijnlijk bent u op de hoogte van het feit dat schildersbedrijven tegenwoordig alleen nog maar met acryl- (d.w.z. watergedragen) verf mogen werken. Hoewel de kwaliteit van deze verf op dit moment sterk is verbeterd, doet het eindresultaat nog steeds onder voor dat van synthetische verf (d.w.z. verf op terpentine basis). Om toch een goed eindresultaat te verkrijgen, is het van belang om meerdere malen te behandelen. Â Naast uitstekende kwaliteit en goede nazorg biedt A. Stoop Schilderwerken v.o.f. u een winterkorting over een langere termijn aan. De termijn loopt bij ons van begin december tot en met eind maart! Voor binnenwerk dat u in deze periode bestelt en dat in de loop van het nieuwe jaar wordt uitgevoerd, krijgt u een korting gerelateerd aan de offerteprijs. Deze kan oplopen tot een paar honderd euro. En bij een opdracht van â‚Ź 1500,- ontvangt u een heel staatslot. Alles bij elkaar redenen genoeg om een offerte bij ons aan te vragen. Bel ons voor een winterklus. Wij denken met u mee en zijn ook in de wintermaanden graag tot uw dienst. Laat ons niet in de kou staan. Met ingang van 1 maart 2013, is er door het kabinet een besluit genomen dat woningen die 2 jaar of ouder zijn ook in de lage BTW-tarief van 6% vallen. Fransepad 20, 1723 AJ Noord-Scharwoude www.astoopschilderwerken.nl, 0226-317388 A.Stoop: 06-14382525, R.Stoop: 06-50747021

26

sponsorWOORD

Spaansen Bloemen Kom voor inspiratie voor de feestdagen kijken in onze mooie sfeerwinkels. Wij maken ook kerststukken op uw eigen schaal in elke door u gewenste kleur. Tevens geven wij ook workshops. Voor meer informatie betreffende onze workshops kunt u terecht op onze website. Dorpsstraat 714 1724 NR Oudkarspel

Voorburggracht 204a 1722 GV Zuid-Scharwoude

0226-314218 www.spaansenbloemen.info bestellen@spaansenbloemen.info Openingstijden: Maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur, zaterdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur.


sponsorWOORD

Mifo Adviesgroep Mag ik mij even voorstellen? k ben Paul Gruijs, 38 jaar en ben opgegroeid in Langedijk. Samen met mijn vrouw hebben we een aantal jaar in Heerhugowaard gewoond en daar is in 2010 onze dochter Sophie geboren. Sinds 3 jaar wonen we weer in ZuidScharwoude, terug in het oude vertrouwde Langedijk. Onze dochter zit in Langedijk op school en daarom hebben wij ook ons eigen bedrijf hier gevestigd. Daarnaast hebben we ook een vestiging in Zaandam, genaamd Mifo Adviesgroep BV. 1 april 2005 ben ik als zelfstandige begonnen in de financiĂŤle sector, wat inhoud dat we dit jaar ons 10-jarig jubileum mogen vieren. Wij vinden persoonlijk contact en een langdurige klantenrelatie net zo belangrijk als onze kennis op het gebied van cijfers en weten regelgeving.

sponsorWOORD

Elma Media Groep ELMA MEDIA ALS BUSINESS-TO-BUSINESS MEDIAPARTNER

Als Noord-Hollandse mediaprofessionals met een focus op business-to-business, zorgt Elma er ruim 30 jaar voor om het maximale rendement voor haar klanten te behalen. Dit betekent niet dat Elma al jaren hetzelfde doet, allesbehalve.

Omdat we zelf ondernemer zijn , weten we waar onze klanten behoefte aan hebben. Onze administratieve dienstverlening biedt ondernemers daarom een duidelijk inzicht met tips om te anticiperen op de toekomst. Mifo Adviesgroep BV is een transparante onderneming waarbij het personeel over de juiste mentaliteit beschikt om het maximale rendement op financieel gebied te halen voor U en uw onderneming. U kunt bij ons terecht als ondernemer voor uw boekhouding, salarisadministratie, jaarrekeningen, budgetbeheer voor ondernemers. Tevens bent U als particulier welkom voor Uw eventuele aangiften, toeslagen etc. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan gerust contact met ons op.

De mediabranche is constant in beweging. Een team

Nu is het kantoorleven interessant maar levert geen bijdrage aan de conditie, dus als ik er tijd voor kan vrij maken hou ik ervan om op de tennisbaan te staan. Ik heb vroeger als kind al getennist bij TC Langedijk en geniet er dan ook van om na 25 jaar hier weer te staan.

u graag een vrijblijvend advies om uw doelgroep

Dit is mijn verhaal in het kort en wie weet treffen we elkaar op de baan! Mifo Adviesgroep BV Bijlestaal 44-A 1721 PW Broek op Langedijk T. 0226-343583 | www.mifo-adviesgroep.nl

van ruim 20 mediaspecialisten houdt de ontwikkelingen in de markt dan ook nauwlettend in de gaten en werken elke dag hard om het beste resultaat voor onze klanten te behalen. Of het nu gaat om het opstellen van een communicatiestrategie, het realiseren van media-exposure of het opzetten van een online-marketingcampagne, onze adviseurs geven

effectief te bereiken.

Elma Media | 1721 PJ Broek op Langedijk T. 0226 - 33 16 00 | E. info@elma.nl

27


sponsorWOORD

sponsorWOORD

Asjes Technisch Handelscentrum bv

Kolenist Bar & Grill

GESPECIALISEERD IN TUIN- EN PARKMACHINES Asjes is een technisch handelscentrum voor grondverzetbedrijven, de agrarische sector en de industrie in Noord-Holland, Zuid-Holland en een deel van Utrecht. Wij bestaan ruim 100 jaar. En sinds 1984 zijn wij ook dealer van een zeer breed assortiment aan Honda tuin- en parkmachines. In ons recentelijk verbouwde bedrijfspand hebben wij een zeer uitgebreide winkel gerealiseerd waar zowel technische, tuin- als algemene artikelen te vinden zijn voor zowel particulieren als professionele markt. Voorbeelden hiervan zijn veiligheidsschoenen, harken en scheppen, elektrisch gereedschap als boren, zagen en slijptol, touwen en kettingen, handgereedschap e.d.

Vanaf mei is ons terras weer geopend vanaf 12:00 uur, en met onderstaande arrangementen wordt het extra genieten!

WAAROM ZIJN HONDA EN ASJES ZO’N GOEDE COMBINATIE? Honda maakt machines voor het leven, met hart en ziel om plezier te geven! Dit past goed bij Asjes, omdat Asjes de beste machines met de beste service –desgewenst aan huis- levert zodat u hier naar volle tevredenheid mee kunt werken. Of de tuin nu perfect vormgegeven is, of zich uitstrekt tot aan de horizon – u vindt altijd een Honda die u van dienst kan zijn. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom om onze mogelijkheden te bekijken of voor een vrijblijvend advies. Asjes technisch handelscentrum bevindt zich op industrieterrein De Beverkoog, Berenkoog 27, BH in Alkmaar. Graag tot ziens. Oscar van den Berg

___________________________________________ HIGH WINE (€ 22,50 p.p.) 3 glazen speciaal geselecteerde wijnen, diverse hapjes; vlees, vis en meer, o.a. nachos, geitenkaas-kroketjes en broodje dip ___________________________________________ HIGH BEER (€ 22,50 p.p.) 4 verschillende bieren, diverse vis- en vleesgerechtjes o.a. spareribs, bitterballen en broodje dip ___________________________________________ HIGH TEA (€ 18,50 p.p.) Thee van “Legends” en verse munt thee, diverse sandwiches, huisgemaakte taart, soepje van het seizoen, scones, fruit en meer...

Volg ons op Facebook en mis zo niets van het leukste en lekkerste restaurant van Langedijk! 0226-427693 | info@kolenist.nl (reserveren vanaf 2 personen)

T


TIEN TIPS voor de kantinedienst 01.

Maak er voor alle leden een feestje van! Zet een lekker muziekje op, kaarsjes aan, maak een gezellig praatje van achter de bar, zo vliegt de tijd voorbij...

02.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Lees voor je begint de map door met alle informatie over je dienst. Zo weet je precies hoe je een biertje tapt, waar je alles vindt en hoe je alles maakt.

03.

Bij het afsluiten: begin op tijd met lege tafels afruimen en schoonmaken zodat je niet alles aan het einde hoeft te doen.

04.

Schakel hulp in als je je ergens niet prettig bij voelt. Niemand is te beroerd om nog even te blijven zodat je niet alleen hoeft af te sluiten. Vraag dit gewoon.

05. Rustige dienst? Er is altijd wel iets te doen. Steek je handen uit de mouwen! Zet de mu-

ziek lekker hard, maak een sopje en ga door de kantine. (Veel dank hiervoor namens alle leden!) Waar ook altijd aan gewerkt kan worden is: jeugdhonk opruimen of het terras aanvegen.

06. Voor een perfecte tosti: ontdooi een bevroren tosti altijd eerst in de magnetron. 07.

Voor de lekkerste kroketten bij een drukke dienst: laat een paar kroketten van tevoren ontdooien. Zo heb je een kroket die warm van binnen is en niet zwart aan de buitenkant.

08.

Veel bestellingen tegelijk in de keuken? Begin met de bereidingen die het langste duren, bijvoorbeeld patat.

09. Zet een timer! Een tosti in het ijzer, patat in de frituur en tussendoor ook nog even een frikandel‌ voor je het weet is je tosti zwart, patat heel donkerbruin en je frikandel opengebarsten. Pak je telefoon erbij en zet je alarm aan. Zo vergeet je niets!Â

10. Jij bent de DJ! Leuke muziek op je telefoon, iPod of MP3-speler? Sluit deze aan via de

aux-kabel die je normaal in de laptop steekt en je hebt je favoriete muziek. Hartelijke groeten, Danja

29


OOSTAKKER 08-16/08 

2015 

Hypotheekcentrum Langedijk Oostakkertoernooi

Sport2000 Oostakker jeugdtoernooi

Vanaf 8 t/m 16 augustus 2015 vindt weer het Hypotheekcentrum Langedijk Oostakkertoernooi plaats. Sinds enkele jaren zijn we qua deelnemers het grootste toernooi boven Amsterdam en laten we hopen dat dit komend jaar ook wel het geval is!

Ook dit jaar zal de Oostakker jeugdcommissie weer een leuk toernooi organiseren. Het Sport2000 Oostakker jeugdtoernooi wordt gespeeld in week 35: 22 augustus t/m 30 augustus 2015! We zullen tijdens het jeugdtoernooi weer meerdere onderdelen organiseren.

De commissies zullen er in ieder geval alles aan doen om het de deelnemers naar de zin te maken. Zo zal onder andere het park weer worden omgetoverd in festivalsferen voor de 3e editie van East Valley! Er kan weer worden gespeeld in de categorieën 3 tot en met 8 en het enkelspel zal dit jaar op actuele ranking worden ingedeeld. Inschrijven is op zeer korte termijn mogelijk.

We spelen in de leeftijdscategorie t/m 12, t/m 14 en t/m 17. Naast deze categorieën organiseren wij ook de events van Tenniskids. Event rood, oranje en groen. Vorig jaar hebben we dit voor het eerst toegevoegd aan ons toernooi en was al een groot succes! We hopen dit jaar op nog meer inschrijvingen en net zoveel gezelligheid als vorig jaar! Uiteraard zal de succesvolle barbecue met loterij weer georganiseerd worden.

Voorkom teleurstellingen en probeer de betreffende week beschikbaar te zijn, want net als in andere jaren zullen deelnemers met teveel verhinderingen worden uitgeloot voor het toernooi. We hopen jullie allemaal te verwelkomen op East Valley in augustus!

30

22-30/08

Dus... Zien we jou ook weer in augustus? Schrijf het alvast op in je agenda. Zodra de inschrijving voor het toernooi openstaat, zullen we dit vermelden via onze Facebook pagina, website van TC Langedijk en in de Tennispraat. Neem ook eens een kijkje op onze Facebook pagina: Oostakker jeugd toernooi en like ons! Groetjes de Oostakker jeugd commissie!

Mariska Buwalda, Larissa de Roos, Anka Nijman, Benthe Wouters, Laura van Stralen, Kitty van Oppenraaij, Tessa Feller en Lisette Heinis


R

(advertenties)

Wij zijn gek op tennis, maar hebben pas echt verstand van media. E Media Connecting Business B.V. | Keizelbos 1 | 1721 PJ Broek op Langedijk Tel. +31 (0)226 33 16 00 | www.elma.nl | info@elma.nl


(advertenties)

J


JASPA eindelijk op “eigen”grond

Met blijdschap kon voorzitter Harm van Lingen in de druk bezochte Algemene Ledenvergadering van 2 februari mededelen dat op donderdag 29 januari de notariële overdracht van de “onder”grond van de TC Langedijk is gerealiseerd. In de media was hier al ruime aandacht aan besteed. De gemeente Langedijk deed het voorkomen alsof deze verkoop het resultaat was van snel en doortastend zaken doen in het kader van haar opgetuigde accommodatiebeleid. Dat dit beleid een resultante is van stevige bezuinigingen op en rond het verenigingsleven is duidelijk. Een actief verenigingsleven wordt, niet alleen in Langedijk, het cement van de samenleving genoemd. Jammer-maar-helaas-geprotocolleuter. Genoeg hierover! Dankzij de jaaaáárenlange vasthoudendheid van TC Langedijk besturen staan niet alleen de leden maar ook onze prachtige accommodatie nu op “eigen grond”. Harm van Lingen kreeg even geen gelegenheid het volgende agendapunt aan de orde te stellen. Een welverdiend applaus daalde op hem neer. In uren gerekend, daarbij ook mogelijk een paar doorwaakte nachten, heeft zijn ”grondige” aanpak hem en zijn bestuur weken juridische en organisatorische denkkracht gekost. Hulde! De overige agendapunten hadden ook voldoende aandacht nodig. Met name de trainerswissel resulteerde na een rituele woordendans in een “eind-goed-al-goed”. Hans Visser zijn toekomstige aanstelling werd toegelicht en de sympathieke Colin Sal kon ieder gerust stellen met zijn nieuwe trainerscontract in het Amsterdamse. Penningmeester Jenny Ursem haar voorstel de contributie voor senioren na zeven jaar iets te verhogen kreeg royale leid werd Jenny door de vergadering op voorstel van kas-boekencontroleuse Ingeborg Swager gedéchargeerd.

Renovatie van de banen 7 en 8 passeerde nagenoeg geruisloos. Het plan voor een permanente overkapping van het terras vanwaar uitzicht, overzicht en nazit, kreeg een warm onthaal. Nico Wagemaker en o.g. Jaspa zetten 26 jaar geleden de leylandies rond de hekken, Rem Heinis leylandies zijn grote jongens geworden en worden een kopje kleiner gemaakt. Ook dit jaar kon er weer gepronkt worden met een “vrijwilliger van het jaar” en dat werd de meester op vele technische wapens Fred Scholtes, welke uitverkiezing eerder te beurt viel aan zijn Ina Scholtes-Pronk. Een echtpaar om mee te pronken. Om bij die voorname familie te blijven, Susan Scholtes fungeerde als zgn “waarnemend” secretaris en werd warm aanbevolen als regulier secretaris. Zij kreeg geen gelegenheid om “ja ik wil” te zeggen omdat zij met een dankbaar applaus werd overstemd en vastgeklonken aan haar belangrijke dagelijks bestuurzetel. Hans Middelbeek liet zich niet terug op zijn stoel zetten door Harm van Lingen toen hij, gewapend met een boeket, de terugtredende Harm met goedgekozen welgemeende woorden zijn dank uitsprak voor zijn kwalitatief geweldige voorzitterschap in de afgelopen jaren. Op zijn beurt, met eenzelfde boeket, werd de uittredende wedstrijdcommissievoorzitter Hans geprezen voor zijn 10-jarige inbreng en aansturing van die commissie. Voor deze commissie wordt de al jaren dienstdoende Arthur Peijnenburg als opvolgend voorzitter met applaus vastgepind. In 1962 is de TC Langedijk van start gegaan. Van die beginperiode zijn aan mij documenten overhandigd door Wil Post, voormalig bestuurslid. Ook mede-organisator van het 25-jarig jubileum. Met die documenten kwamen uit een vergeten kast ook nog een 80-tal foto’s tevoorschijn. Kunnen te zijner tijd mogelijk op de site worden gezet. Een aantal hiervan lever ik graag alvast aan op deze Valentijnsdag bij onze actieve redactiedame Kristy van den Berg. Hoe haar broer dat in sultaat maakt wacht ik in blijde verwachting af.

33


KALENDER 2O15 mrt za 7 zo 8

vr 20 za 21

ma 23

juli instuif nieuwe jeugd + info ouders JEUGD Kom-Uit-Je-Winterslaap jeugdtoernooi JEUGD World Tour: rood + oranje JEUGD Lammetjestoernooi TV JEUGD vrijwilligersavond SENIOR kennismakingsavond nieuwe seniorleden SENIOR pasjes afhalen kantine (12:00-16:00) SENIOR Clubkampioenschappen t/m 29 mrt: JEUGD +SENIOR jeugd dubbel + senioren dubbel start maandagochtendtombola SENIOR start zomertraining JEUGD

za zo ma di wo

4 5 6 7 8

start donderdag competitie start vrijdag competitie start vrijdagmiddag racketmiddag start zaterdag competitie start zondag competitie World Tour: rood + oranje start dinsdag competitie start Voorjaarscompetitie: groen

34

zo 7 za 20

zo 2 za 8 za 22

za 5 JEUGD +SENIOR JEUGD JEUGD +SENIOR

zo 6 zo 20

JEUGD +SENIOR JEUGD SENIOR SENIOR

World Tour: rood + oranje Zomermixtoernooi Clubkampioenschappen: jeugd enkel + mix

World Tour: rood + oranje Hypotheek Centrum Langedijk Oostakker Senior t/m 16 aug Sport2000 Oostakker Junior t/m 30 aug Ladiesday

JEUGD

SENIOR

JEUGD SENIOR

JEUGD

SENIOR JEUGD JEUGD JEUGD +SENIOR

okt zo 4 World Tour: rood + oranje vr 9/16 start Wintercompetitie jaarafsluiting senioren jaarafsluiting jeugd: JuniorSeniortoernooi

JEUGD

JEUGD JEUGD +SENIOR SENIOR

JEUGD +SENIOR

nov zo 1

laatste competitiedag (laatste inhaaldag = ma. 8 juni) World Tour: rood + oranje Clubkampioenschappen t/m 28 juni: senioren enkel + mix

Spaansen Bloemen Ientje Toe Veteranen toernooi World Tour: rood + oranje Rood Oranje Groen toernooi start Najaarscompetitie

SENIOR

juni ma 1

JEUGD

aug

SENIOR

mei zo 3 ma 25

World Tour: rood + oranje

sep

apr do 2 vr 3

zo 5

JEUGD

World Tour: rood + oranje

JEUGD

+ SENIOR JEUGD

SENIOR

data onder voorbehoud


R

t.c. langedijk

Potjesdam 4, 1722 XN Zuid-Scharwoude..................... 314012 Rabobank: NL67 RABO 0346 6031 29 www.tclangedijk.nl | facebook.com/tc.langedijk postadres

Anna van Saksenstraat 102, 1723 KX Noord-Scharwoude

bestuur

Harm van Lingen | waarnemend voorzitter...................... 345564 harm@tclangedijk.nl Dorpsstraat 631, 1723 HC Noord Scharwoude Jenny Verstegen-Ursem | penningmeester..................... 345206 jenny@tclangedijk.nl Anna van Saksenstraat 102, 1723 KX Noord-Scharwoude Susan Scholtes | secretaris............................................................ susan@tclangedijk.nl

ledenadministratie

Marianne Wouters ...............................................................314163 marianne@tclangedijk.nl Voorburggracht 157, 1722 GC Zuid-Scharwoude

competitieleiding

Mark Wagemaker | senioren ................................... 06-1267 8986 waagy@hotmail.com

support

sponsoring: Kristy van den Berg ............................. 06-5337 1417 kristy@tclangedijk.nl club van 100: Rina van Raaij............................................... 320482 rina@tclangedijk.nl club van 100: Laura de Jong ........................................................... laura.dejong@quicknet.nl

trainers

Michel Hink ............................................... 722355 / 06-2515 6785 Hans Visser .............................................................. 06-5759 8502

baanonderhoud

Nico Wagemaker ................................................................ 312126 Dick Stoop ........................................................................... 315692 Kees Stofberg ........................................... 06-1084 4843 / 318067 Bert de Groot ...................................................................... 315264

toernooien oostakker

Jos Kater | toernooi leider........................................ 06-4227 0887 jos@tclangedijk.nl Tim Borst .................................................................. 06-4383 3851 Tjalling Alkema ................................................................................ Menno Nan ...................................................................................... Loes Rhebergen .............................................................................. Madelon Swager .............................................................................. Bram Brons ..................................................................................... Joris Rhebergen ..............................................................................

oostakker jeugd

Mariska Buwalda | toernooi leider........................... 06-2679 7121 mariska_buwalda@hotmail.com

open veteranen

William Wouters | toernooi leider ........... 314163 / 06-5373 4364 william@tclangedijk.nl

commissies technisch

Rutger Derksen | algemeen contact ...................... 06-2493 5984 tc@tclangedijk.nl Sjon Visser | trainerzaken .................................................. 316323 Maarten van Driel ............................................................................

wedstrijd

Arthur Peijnenburg | voorzitter......................................... 427706 arthur.peijnenburg@gmail.com Louise de Colignystraat 3, 1723 KM, Noord-Scharwoude Hans Middelbeek ............................................................... 315824 William Wouters ................................................................. 314163 Bianca van Stralen ................................................... 06-3071 8459 Arthur Peijnenburg ............................................................ 427706 Ellen Kater .......................................................................... 314778 Ingeborg Swager ...................................................... 06-4066 7373 Marlou van der Lee ......................................................................... Jan Willem Kaan ............................................................................. Margo van Oppenraaij ..................................................................... Anna Dekker ....................................................................................

jeugd

jeugd@tclangedijk.nl Anneke Cools ...................................................................... 321062 Liesbeth van der Steen ...................................................... 318579 Claudia Thijssen ................................................................. 312453 Yvonne Kos ...................................................................................... Judith van Overbeek ........................................................................ Robbert van Loo .............................................................................. Pieter de Vries..................................................................................

kantine

Erik Moerkerk | voorzitter ................................................. 341311 erik@tclangedijk.nl Regthuisstraat 59, 1724 SL Oudkarspel Kristel Scholtes | indeling kantinediensten .......... 06-1677 0062 kristel@tclangedijk.nl sleuteladres: Tessa IJntema ............................................. 320823 Papegroet 4, 1722 KL Zuid-Scharwoude woensdag: 17.30-18.30 uur Maaike de Vries ....................................................... 06-5734 5310 Wil Slooves ............................................................... 06-2062 0699 Geerie Sneekes ...................................................................316251 Danja Kuiper ............................................................ 06-8167 7972 Mike Groen .......................................................................................

park

Sibo Buter | voorzitter ............................................. 06-2711 6219 sibo@tclangedijk.nl Dorpsstraat 510, 1723 HG Noord-Scharwoude Fred Scholtes ...................................................................... 315559 Ron de Rooij ........................................................................ 316863 Edwin Verstegen .............................................................................. Peter Slooves ...................................................................................

winter

Kees van den Eijnden ............................... 06-5390 3885 / 315891 k.vandeneijnden@quicknet.nl Thea van der Zijden ............................................................ 317011 Bart Nat ........................................................................................... Gerard Joon ..................................................................................... Maurice Schoutsen ......................................................................... Wilma Barelds .................................................................................

web

Tim Borst .................................................................. 06-4383 3851 tim@tclangedijk.nl

redactie

redactie + kopij: Kristy van den Berg ..................... 06-5337 1417 kristy@tclangedijk.nl vormgeving: Soopknife Graphics ................................................... www.soopknife.com Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieĂŤn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


HEERHUGOWAARD BROEK OP LANGEDIJK

It’s all in

the game

BROEK OP LANGEDIJK Marktplein 67

info@sport2000broekoplangedijk.nl www.sport2000broekoplangedijk.nl

HEERHUGOWAARD Middenwaard 48 B

info@sport2000heerhugowaard.nl www.sport2000heerhugowaard.nl

www.facebook.com/Sport2000HeerhugowaardBroekOpLangedijk adv_A4_tennis.indd 1

21-03-14 11:58

IN/OUT! #3  
IN/OUT! #3  

T.C. Langedijk eMagazine (03/2015)

Advertisement