Page 1

LI N

NL IN E | E | O ON L

IN

E

LI | O N

N

|O N

E

N |O

L IN E

DOWNLOAD DE PRINT-VERS IE OP WEBSITE

O NL IN E | O NL I NE E|

DIT IS DE ONLINE EDIT IE

L IN

| O NL IN E

|

ON

N

E

N |O

LI

NE

E | O NL IN N L IN E| |O ON

LI

alle ins-&-outs. zelfs óp de lijn. online.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DECEMBER14


voor ZITTER WOORD Het zijn hectische tijden!

December is zo’n maand waarin je terugblikt. Dan constateer je

dat het hectische tijden zijn; Rusland, MH17 en IS op internationaal front; Zwarte Piet, Onno Hoes, Bram Moszkowicz en “meer of minder-Geert Wilders” op nationaal niveau. We kunnen ons flink druk maken, over belangrijke dingen en minder belangrijke dingen. Ook in onze vereniging hebben we zo onze discussies en besognes. December is een mooie maand om (weer) tot bezinning te komen, al dan niet bij de kerstboom. Overdenken wat we goed en wat we fout gedaan hebben en de balans opmaken. Dan kunnen we er volgend jaar hopelijk weer vol goede moed tegenaan. Graag zie ik u allemaal, althans zo veel mogelijk van u, op de komende algemene ledenvergadering, die dit keer redelijk aan het begin van het jaar zal zijn (zoals het nu nog naar uitziet op 2 februari). Want ook die ALV is bij uitstek een gelegenheid om terug te kijken én vooruit te kijken. Ik ga vast oefenen bij de kerstboom. Ik wens u allemaal goede feestdagen en een veilige jaarwisseling. En… bezint eer gij (aan het nieuwe jaar) begint.

2

Met sportieve groet, namens het bestuur Harm van Lingen, voorzitter.

Wij staan open voor uw input en inbreng! Dat kan via: susan@tclangedijk.nl

VOLGENDE DEADLINE: 01-03-2015 voor aanlevering kopij en advertenties


/

in houd 2 5 6 8 11

12 16 19 21 23 28 31 32 33

voorzitterwoord mededelingen bestuur wist u dat...? contributie agenda algemene ledenvergadering najaarscompetitie jaarverslag kantine uitslag ientje toe toernooi wintercompetitie sponsorwoord tenniskids world tour jaspa jaaroverzicht colofon

3


HEERHUGOWAARD BROEK OP LANGEDIJK

It’s all in

the game

BROEK OP LANGEDIJK Marktplein 67

info@sport2000broekoplangedijk.nl www.sport2000broekoplangedijk.nl

HEERHUGOWAARD Middenwaard 48 B

info@sport2000heerhugowaard.nl www.sport2000heerhugowaard.nl

www.facebook.com/Sport2000HeerhugowaardBroekOpLangedijk


MEDEDELINGEN BESTUUR Wintertennis op woensdag In de wintermaanden zijn op woensdagavond vanaf 19.00 de lichten aan. In ieder geval totdat de trainer afsluit en de lichten uit doet, maar vaak ook langer als er anderen met sleutel aanwezig zijn, kan er dan getennist worden. De (eigen) ervaring leert dat het op woensdag heel vaak droog en lekker tennisweer is! Er wordt tot nu toe ook flink gebruik gemaakt van deze winterwoensdagavondopenstelling. De kantine kan dan ook gebruikt worden; maar omdat er geen kantinedienst is, is het self-service en wordt er van onze leden verwacht dat ze zelf op juiste wijze eventuele consumpties afrekenen, hun eigen spullen opruimen en de kantine netjes achterlaten.

Eigendom park Inmiddels is de koopovereenkomst met de gemeente getekend. De overdracht bij de notaris staat gepland op 29 januari 2015. Dan zijn we eindelijk, na jaren touwtrekkerij, eigenaar van ons eigen park en ons clubhuis. We zijn daar erg blij mee.

Van het thuisfront Mark Wagemaker en Saskia hebben een dochtertje gekregen: Nikki. Gefeliciteerd!

5


redactie Wist u dat... ? (gebruikstips)

Naar aanleiding van de eerste IN/OUT (Tennispraat) ontvingen we enkele opmerkingen met betrekking tot het gebruik en de leesbaarheid. Volgens de statistieken is het nieuwe eMagazine door 64% van de ruim 800 lezers gelezen op een desktop computer, 34% bladerde op een tablet en 2% gebruikte haar of zijn mobieltje. Begrijpelijkerwijs is het (nog) niet voor iedereen gesneden koek, daarom hierbij wat handige tips om het beeld en leesplezier te vergroten!

DESKTOPTIPS Voor optimale kwaliteit vergroot u naar schermvullend formaat met de knop in de menubalk, die onder of boven het eMagazine wordt weergegeven. Heeft u op onze eigen website www.tclangedijk.nl op read now geklikt, dan is deze functie al actief. Met de knop selecteert u weergave van twee of één pagina tegelijkertijd. U kunt nog verder inzoomen door ergens ín een pagina 1x te klikken. Om dan naar boven, onder, links of rechts te navigeren beweegt u uw muis. Met een willekeurige klik keert u terug naar het oorspronkelijke formaat en kunt u door naar de volgende pagina’s. TABLETTIPS Download eerst de gratis issuu-app uit de App Store die geschikt is voor uw tablet (iOS, Android en/of Windows). De issuu-app heeft meer functionaliteit dan wanneer het blad in een mobiele browser wordt bekeken. U kunt inloggen op de app, maar dat is niet noodzakelijk door no thanks, let me browse without signing in te kiezen. Als het eMagazine in de app is geopend in liggende, zogenaamde ‘landschaps-modus’, zult u twee pagina’s naast elkaar zien zoals in een gedrukt tijdschrift. Draait u uw tablet een kwartslag naar de staande, ofwel ‘portret-modus’, dan zal één pagina worden weergegeven. U kunt verder in- of uitzoomen op de inhoud door te dubbeltikken met één vinger, of door duim en wijsvinger op het scherm uit- of naar elkaar te bewegen (‘pinchen’) tot gewenst formaat.

liggen d / la ndsch ap

6

portret staand /


(advertenties)

Het op-de-kofďŹ e-boeket is er vanaf â‚Ź 7,50 Wij verkopen een uitgebreid assortiment Dutz glaswerk Dorpsstraat 714 1724 NR Oudkarspel tel. 0226-314218

U kunt bij ons terecht voor rouw- en trouwbloemwerk Wij bezorgen zelf in Langedijk en omgeving

Voorburggracht 204a 1722 GV Zuid-Scharwoude tel. 0226-314218

Bovenweg 163 1834 CL Sint Pancras tel. 072-5649137

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur, zaterdag vanaf 07.30 uur tot 17.00 uur.

www.spaansenbloemen.info

bestellen@spaansenbloemen.info


CONTRIBUTIE 2015

/

Met de winter voor de deur en de gezellige dagen is voor vele van jullie het tennisseizoen alweer voorbij. Echter voor ons van de ledenadministratie begint het seizoen alweer. Rond 24 januari zullen wij het lidmaatschapsgeld voor 2015 gaan incasseren bij de leden wie een machtiging heeft afgegeven. Voor de leden wie geen machtiging heeft afgegeven vragen wij u het lidmaatschap voor 1 februari 2015 over te maken naar ons rekeningnummer: NL49 RABO 0346 6839 63 t.n.v. T.C. Langedijk o.v.v. uw naam.

KOSTEN LIDMAATSCHAP per kalenderjaar ASPIRANT

€ 90,-

in het jaar dat je 10 wordt ga je van aspirant naar junior

JUNIOR

€ 115,-

in het jaar dat je 18 wordt ga je van junior naar senior

SENIOR

€ 110,-

de contributie van senioren wordt met € 100,- verhoogd, tenzij u zich direct opgeeft om 2x per jaar kantinedienst te doen.

inclusief training inclusief training

Mocht u uw kantinedienst voor 2015 willen afkopen ad € 100,- dan kunt u deze overmaken naar bovenstaand rekeningnummer of als u deze wilt laten incasseren een mail sturen naar: ledenadministratie-tclangedijk@ ziggo.nl

8

Mocht u onverhoopt uw tenniscarrière niet willen voortzetten dan kunt u deze nog tot 1 januari 2015 opzeggen door een mail te sturen naar: ledenadministratie-tclangedijk@ziggo.nl, schriftelijk naar de ledenadministratie, Voorburggracht 157, 1722 GC Zuid-Scharwoude, of via de website. Alvast een goed uiteinde voor 2014 en op naar een sportief 2015! Marianne Wouters en Coby van Stralen, Ledenadministratie


5

9


(advertenties)

U


/

UIT nodiging MAANDAG 2 FEBRUARI 2015 clubgebouw, 20:00 uur

Agenda algemene ledenvergadering • Opening om 20.00 uur

• Trainerswissel

• Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 maart 2014

• Verkiezing bestuursleden

• Mededeling en ingekomen stukken • vaststellen van de Jaarverslagen 2014 • Financiën • toelichting jaarrekening en begroting • verslag kascommissie • vaststellen jaarrekening en begroting • voorstel verhoging contributie seniorleden met €5,• afronding eigendomsverkrijging grond • Vrijwilliger van het jaar 2014 | PAUZE | uiterlijk om 21:00 uur

• Benoeming leden commissies • Rondvraag / wat verder ter tafel komt • Sluiting

11


/

verSLAG Jeugdcommissie

Onderlinge najaarscompetitie Afgelopen najaar is er vier keer op de zondagmorgen gespeeld voor de onderlinge najaarscompetitie. Dit was opgezet om kinderen, vanaf groen (ca. 10 jaar), wat meer wedstrijden te laten spelen. Zoveel mogelijk werd op gelijke sterkte ingedeeld, zodat het voor iedereen leuk was om mee te doen. Een groep enthousiaste kinderen heeft aan de competitie meegedaan. We begonnen om tien uur en iedereen speelde een wedstrijd. Vaak was het prachtig weer, wat het voor de aanwezige ouders ook leuk maakte om te blijven kijken. Er werden spannende wedstrijden gespeeld en na afloop van de laatste speeldag was er een kleine prijsuitreiking. De kinderen die alle vier zondagen geweest waren, werden in het zonnetje gezet omdat we vinden dat meedoen minstens zo belangrijk is als winnen!

12

Daarom kregen Mara Beerling, Job Beers en Tessa Kos een aardigheidje. En natuurlijk waren er ook prijzen voor degene die de meeste games hadden gehaald over alle speelrondes. De winnaar in de categorie geel was Lars Vegelin en Tim de Nijs won in de groene categorie.


13


(advertenties)


(advertenties)


Jaarverslag kantine commissie

16

Het seizoen 2014 ligt al weer een tijdje achter ons. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer in volle gang. We zijn al weer druk bezig met de indeling van de kantinediensten 2015. Dus‌ als u nog geen kantinedienst heeft opgegeven, doe dit dan snel. Alle informatie kunt u vinden op de site.

Maar nu terug naar het seizoen 2014. Het lijkt wel of de crisis bij ons dit jaar ook heeft toegeslagen. Voor het eerst sinds jaren is er een kleine daling in de kantine omzet te bespeuren ondanks het prachtige weer wat wij het afgelopen jaar hebben. Een andere reden kan zijn de magere opkomst bij de clubkampioenschappen. Dit moeten we het komende jaar maar eens veranderen. Zoals elk jaar lag het venijn ook dit jaar weer in de staart van het seizoen tijdens de toernooien altijd lekker om


zo een seizoen af te sluiten. Wat betreft de kantinediensten; dit is het afgelopen jaar prima verlopen en wij zullen daarom hetzelfde systeem voor het komende jaar gaan hanteren. Omdat we merken dat er toch wat meer behoefte is aan een langer seizoen gaan we proberen om het komende seizoen de kantine wat langer open te houden. We denken van 1 maart tot eind november. In november zal dit niet de gehele week zijn maar waarschijnlijk 2 dagen. Om genoeg mensen hiervoor te krijgen, zullen een aantal diensten die

de afgelopen jaren door twee mensen zijn vervuld nu door ĂŠĂŠn persoon gedaan worden. Deze diensten zullen ook iets korter zijn. Zoals elk jaar vraag ik iedereen met klem om ook voor dit jaar de kantine dienst niet af te kopen maar deze gewoon te draaien. Het is maar een paar uurtjes per jaar. Erik Moerkerk

17


(advertenties)

w w w.bakkeri j jonker.nl

U


/

UIT SLAG

SPAANSEN BLOEMEN IENTJE TOE VETERANEN TOERNOOI 2014 ONDERDEEL

GD8 55+

 SPELER(S)

CLUB

1

MAAIKE DEN BOER + ANNE DIJKSTRA

TV HEERHUGOWAARD

2

TINY DE NIJS + ROB LOUWERENS

TC LANGEDIJK

1

HANNY VADER + GRE JORRITSMA

TV HEERHUGOWAARD

2

RIA VAN STRALEN + ANS VAN BERKEL

TV TULP

1

BART HOOGLUGT + JOS VAN DER GULIK

TV TUITJENHORN

2

DONALD VAN RAAIJ+THEO VAN STRALEN

TC LANGEDIJK

GD8 40+

1

ANNEKE DUIN-HOOGENDORP + WIL VAN ‘T PADJE

TV HEERHUGOWAARD

2

MANJA BAKKER-V.D. MEULEN + ROELOF BOUWMAN

TV TULP

DD8 40+

1

ELLEN BULLOOPER + IRMA WAGENAAR

TV TULP

2

NATHALIE V.D. WETERING + MARJOLEIN AARDENBURG

TV HEERHUGOWAARD

1

JAAP KINGMA + SIMON BAKKER

TV BARSINGERHORN + TC DE BALLEN

2

DON BOSMA + EDWIN SCHOON

TV TULP

1

HENNIE SLOT + NICO HINK

TC LANGEDIJK

2

NEL VREEKER + TON VREEKER

TV OUDORP

1

SONJA LAMAIN + RINA HENDRIKS-GROENVELD

TV HEERHUGOWAARD

2

NELLY SIER-POLAND + INA SCHOLTES

TV ‘T ZAND + TC LANGEDIJK

1

FRED WIJTHOEF + LOUIS SCHRADER

TV HEERHUGOWAARD

2

FRANS STEENSTRA + DON HOEBOER

TV TULP

1

LENIE KOENIS -CARNAS + JAN KOS

TV TULP

2

JOYCE DUIJS + KAREL VAN GEEBERGEN

TC LANGEDIJK + TV TULP

DD7 50+

1

LIZETTE KUNST-KOOMEN + COBY VAN STRALEN

TC LANGEDIJK

2

JOLANDA HENDRIKSMA + MARIJKE ROOS

TV ‘T ZIJPKEN

HD7 50+

1

KAREL VAN GEEBERGEN + KAREL VAN GEEBERGEN

TV ‘T ZAND + TV TULP

2

CO VAN DER FLUIT + DICK STOOP

TC LANGEDIJK

1

MIRIAM COENRAADS-WIERSMA + JOS FRANTSEN

TV TULP

2

MARIANNE KESSENS + ERIK KESSENS

TC LANGEDIJK

1

JEANNET LUBBERTS-STREUTKER + MONIQUE V.D. KNAAP-KUYS

TV TULP

2

SANDRA KRAMER-NAN + ESMÉ KRAAIJ

TV TULP

1

MAARTEN MOERKERK + DIRK KLANKER

TV ST. PANCRAS

2

ADWIN GOOS + DAVE SNACKEY

TV TULP

1

CEES DEKKERS + JAN KOOPMAN

TC LANGEDIJK

2

KEES VAN DEN EIJNDEN + WINFRIED KEVENAAR

TC LANGEDIJK + TV TULP

GD6 40+

1

JOYCE MUL-MUIJS + GERT COENRAADS

TV TULP

2

ANITA BAKKER + MIKE GROEN

TC LANGEDIJK

DD6 40+

1

JOYCE MUL-MUIJS + ESMÉ KRAAIJ

TV TULP

2

RITA WAGEMAKER + LENY DE ROVER

TC LANGEDIJK

1

MIKE GROEN + NORMAN KOOL

TC LANGEDIJK

2

BEN NOLTEN + GERT COENRAADS

TV TULP

1

LINDA DE VRIES + ARTHUR PEIJNENBURG

TC LANGEDIJK

2

ANJA RUIJS-MULDER + ED VERHEUL

TV HEERHUGOWAARD

1

LIES VAN EIJSDEN + ANNELIES V.D. MEER-KEIJSPER

SCHAGER TC

2

ANJA VAN SERMONDT + MARIELLE KRAMER

TV HEERHUGOWAARD

1

HANS MIDDELBEEK + JAN BEERLING

TC LANGEDIJK

2

ARTHUR PEIJNENBURG + RICK MUILEBOOM

TC LANGEDIJK + TV TULP

DD8 55+

HD8 55+

HD8 40+

GD7 60+

DD7 60+

HD7 60+

GD7 50+

GD7 40+

DD7 40+

HD7 40+

HD6 55+

HD6 40+

GD5 40+

DD5 40+

HD5 40+

19


(advertentie)

kunnen staan!

1/4 pagina € 95,90x130mm

1/3 pagina € 117,190x85mm

1/2 pagina € 185,50 190x130mm

1/1 pagina € 265,210x297mm (216x303mm)

2/1 pagina € 495,420x297mm (426x303mm)

Aanlevering in JPG, PSD, AI of PDF. Minimale resolutie: 300dpi in CMYK-kleur. Voor informatie: Kristy van den Berg, kristy@tclangedijk.nl / 06-5337 1417


Wintercompetitie 2014

Meer deelnemers dan ooit! Op het moment dat ik dit schrijf, hebben wij bij redelijk tot mooi weer alweer zeven avonden wintertennis achter de rug. Leuke sportieve partijen met soms verrassende uitslagen. En na het tennissen veel blije gezichten en gezellig nazitten in de kantine. Onder het genot van een hapje, dankzij onze sponsor Administratiekantoor ReMaedie, en een drankje. En soms met een prijsje voor‌ iemand met de lelijkste sokken of de mooiste uitroep of‌ verzin het maar. Elke keer weer een verrassing wie om welke reden verwend wordt met een prijsje. Ook deze worden gesponsord door ReMaedie. Voorgaande jaren konden we vijf banen gebruiken voor de wintercompetitie. Dit jaar is dat uitgebreid naar zes banen. Wat betekent dat we per avond 24 wedstrijden kunnen spelen. De gemengd dubbel en heren poules zijn vol bezet, 24 koppels per onderdeel naar sterkte verdeeld over een A en B poule. Bij de damesdubbel hebben zich 16 koppels aangemeld, hier zit nog rek in. Wie weet volgend winterseizoen? Meteen van de gelegenheid gebruikmakend wens ik iedereen prettige feestdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2015! Namens de organisatie van de wintercompetitie, Kees van den Eijnden

21


(advertenties)

s


sponsorWOORD

Kaijer Colors@Home Kaijer Colors@Home heeft een verrassend sfeervolle showroom met alles voor home decorating. Of het nu gaat om een nieuw kleurtje op de muur of de totaal inrichting van uw huis of project, bij ons bent u op aan het juiste adres. Altijd de nieuwste trends, de vertrouwde kwaliteit en service, gedegen en eerlijk advies, inmeten, kleur en styling advies bij u aan huis, scherpe offertes: allemaal gratis! En voor de afwerking: uitsluitend gedaan door eigen vakmensen, snel geleverd en geplaatst. Wij bieden ook de totaalverzorging. Wilt u uw huis aanpassen; wij verzorgen de juiste vakmensen voor het specifieke werk. Timmerman, loodgieter, schilder, woning stoffeerder: Wij verzorgen het totaalplaatje. U heeft geen enkel risico als u bij ons komt. En wij staan absoluut garant voor de hele klus. Bij ons geldt nog: Klant is koning! Verf voor binnen en buiten + accessoires, Nieuw verkrijgbaar: Krijt- en kalkverf! (voor pimpen van oude meubeltjes en rustieke

sponsorWOORD

A. Stoop Schilderwerken muurverf), Behang, Tapijt, Vinyl, PVC, Laminaat, Gordijnen, Vitrage, Valletjes en Inbetweens, Rolgordijnen en Duo rolgordijnen, Jaloezieën, Duettes en Plissés, Zonnewering (binnen en buiten) Dus voor een kleine of grote verandering in huis, kom langs en laat u adviseren en inspireren! Kopen bij Kaijer Colors@ Home betekent zorgeloos toekijken hoe uw woning of project naar uw wensen omgetoverd wordt tot uw persoonlijke leef- of werkruimte. Kom binnen. De koffie staat klaar. Dorpsstraat 726 724 NR Oudkarspel kaijerwoninginrichting.nl kaijer@colorsathome.nl 0226-312879 Openingstijden: di-vr 9.30 – 17.30 za 9.30 – 16.30 (’s avonds op afspraak) Volg ons ook op facebook en like onze pagina. Voor elke honderdste like hebben we een leuke verrassing.

Waarschijnlijk bent u op de hoogte van het feit dat schildersbedrijven tegenwoordig alleen nog maar met acryl- (d.w.z. watergedragen) verf mogen werken. Hoewel de kwaliteit van deze verf op dit moment sterk is verbeterd, doet het eindresultaat nog steeds onder voor dat van synthetische verf (d.w.z. verf op terpentine basis). Om toch een goed eindresultaat te verkrijgen, is het van belang om meerdere malen te behandelen. Naast uitstekende kwaliteit en goede nazorg biedt A. Stoop Schilderwerken v.o.f. u een winterkorting over een langere termijn aan. De termijn loopt bij ons van begin december tot en met eind maart! Voor binnenwerk dat u in deze periode bestelt en dat in de loop van het nieuwe jaar wordt uitgevoerd, krijgt u een korting gerelateerd aan de offerteprijs. Deze kan oplopen tot een paar honderd euro. En bij een opdracht van € 1500,- ontvangt u een heel staatslot.  Alles bij elkaar redenen genoeg om een offerte bij ons aan te vragen. Bel ons voor een winterklus. Wij denken met u mee en zijn ook in de wintermaanden graag tot uw dienst. Laat ons niet in de kou staan. Met ingang van 1 maart 2013, is er door het kabinet een besluit genomen dat woningen die 2 jaar of ouder zijn ook in de lage BTW-tarief van 6% vallen. Fransepad 20, 1723 AJ Noord-Scharwoude www.astoopschilderwerken.nl, 0226-317388 A.Stoop: 06-14382525, R.Stoop: 06-50747021

23


sponsorWOORD

sponsorWOORD Face2Face Beauty Care

Elma Multimedia ELMA MEDIA ALS BUSINESS-TO-BUSINESS MEDIAPARTNER

Als Noord-Hollandse mediaprofessionals met een focus op business-to-business, zorgt Elma er ruim 30 jaar voor om het maximale rendement voor haar klanten te behalen. Dit betekent niet dat Elma al jaren hetzelfde doet, allesbehalve. De mediabranche is constant in beweging. Een team van ruim 20 mediaspecialisten houdt de ontwikkelingen in de markt dan ook nauwlettend in de gaten en werken elke dag hard om het beste resultaat voor onze klanten te behalen. Of het nu gaat om het opstellen van een communicatiestrategie, het realiseren van media-exposure of het opzetten van een online-marketingcampagne, onze adviseurs geven u graag een vrijblijvend advies om uw doelgroep effectief te bereiken.

Elma Media | 1721 PJ Broek op Langedijk T. 0226 - 33 16 00 | E. info@elma.nl

24

Nicoline Heinis runt samen met haar team van schoonheidsspecialistes Face2Face Beauty Care welke is gevestigd in de Geus Sports en Wellness te Broek op Langedijk en aan het woonhuis te Zuid-Scharwoude. De schoonheidssalons maken gebruik van meerdere behandelingsmogelijkheden, zoals het huidverbeteringsmerk Hannah. Het Hannah systeem richt zich op een gezonde conditie van de huid en beĂŻnvloedt op een natuurlijke manier het huidverouderingsproces. Onze praktijk bestaat uit drie behandelcabines. EĂŠn cabine voor duo behandelingen en twee voor wellness en diverse specialistische behandelingen. De door Hannah opgeleide huidcoaches zijn gespecialiseerd in huidverbetering en bindweefselmassage, maar uiteraard zijn er ook diverse wellness behandelingen mogelijk van gezichtsbehandeling tot een compleetdag arrangement. Graag verwelkomt het team van Face2Face Beauty Care u in onze schoonheidssalons. Voor meer informatie kunt u bellen met: Face2Face Beauty Care Bijlestaal 64 Broek op Langedijk 0226-320800 Nicoline Heinis Karper 26 Zuid-Scharwoude 0226-317862

s


sponsorWOORD

sponsorWOORD Cees Sikkema bv Snel op weg bij schade Voor een vakkundig en volledig herstel van uw autoschade bent u bij ons aan het juiste adres. Door middel van moderne outillage en vakbekwame medewerkers zijn

John-Wering Binnen- en buitenzonwering

wij gespecialiseerd in alle soorten schade.

Het adres voor terrasschermen, markiezen, uitvalschermen, screens, rolluiken, onderhoud, reparatie en nog veel meer...

• GRATIS VERVANGEND VERVOER

John-Wering is een zonweringbedrijf in Langedijk en inmiddels bijna 20 jaar actief in deze branche. Bij ons kunt u terecht voor de particuliere markt, de V.V.E.’s en de zakelijke markt. Geen opdracht is ons te klein of te groot en de prijzen zijn buitengewoon gunstig.

• CREDITERING VAN HET STANDAARD EIGEN RISICO

Heeft u schade kom gerust even langs.

• 24-UURS SERVICE VIA GSM • COMPLETE REGELING MET DE VERZEKERING

In onze eigen werkplaats aan de Ambachtsdijk worden alle zonweringen op maat gemaakt en voor iedere situatie een oplossing bedacht! Tevens kunt u bij ons bestaande zonwering renoveren of laten voorzien van nieuwe doeken. Wij komen graag en geheel vrijblijvend bij u langs om een passende oplossing te bieden voor uw zonprobleem! Op onze vernieuwde website vindt u een verscheidenheid aan mogelijkheden, of het nu gaat om een terrasscherm of markies, een rolluik of een screen en alle raambekleding aan de binnenzijde. Ook kunt u bij ons langs komen in onze Showroom/werkplaats aan de Ambachtsdijk 3 in Oudkarspel. U kunt ons ook per mail en telefoon bereiken: info@john-wering.nl / 06-49460821.

Stevinstraat 15 1704 RN Heerhugowaard 072-5712413 info@autoschadesikkema.nl De Fok 12 1742 PD Schagen 0224-214414 info@autoschadedefok.nl WWW.AUTOSCHADESIKKEMA.NL

25


sponsorWOORD

sponsorWOORD

Gerrmann & Hammer Fysiotherapiepraktijk Deze moderne praktijk is gevestigd in het MCGA te Broek op Langedijk. Er zijn op de afdeling fysiotherapie acht therapeuten werkzaam welke beschikken over uiteenlopende verdiepingen in de fysiotherapie zoals sportfysiotherapie, manuele therapie, arbeidsfysiotherapie, osteopathie, dry needling en medical taping. Door de deskundigheid, moderne middelen en actieve aanpak is de afdeling fysiotherapie sterk in revalidatie. Diverse medische specialisten verwijzen al voor de operatie hierheen om achteruitgang te voorkomen. Kenmerk is de dynamiek, de patiënt werkt actief aan genezing met hulp van een therapeut en moderne middelen. In onze praktijk kunt u ook terecht voor een echografie en shockwave/ESWT. Door middel van een echo kan er beter gediagnosticeerd worden en kan dit gebruikt worden in uw behandeling. U kunt ook bij ons een echo aanvragen als u onder behandeling bent bij een andere praktijk. Shockwave-therapie kan toegepast worden bij langdurige peesklachten zoals o.a. tenniselleboog, golferselleboog en achillespeesklachten.

Voor kalk in pezen wordt er ook vaak doorverwezen voor shockwave-therapie. Voor een juiste behandeling vindt er eerst een anamnese/analyse plaats om zo te bepalen of shockwave-therapie geïndiceerd is. Ook voor de aanschaf van steun- en hulpmiddelen (braces) kunt u bij de afdeling fysiotherapie terecht. Bijlestaal 66 1721 PW Broek op Langedijk Tel: 0226-342640        info@fysiotherapiemcga.nl www.fysiotherapiemcga.nl

Onze overige dependances: De Fysiotherapiepraktijk Fitland Fysiotherapie & Fitness is in het voorjaar van 2007 van start gegaan in het gloednieuwe voorzieningencentrum Mediaan in Heerhugowaard-Zuid. Een eerstelijns voorzieningencentrum waar ook een apotheek, huisartsen-, tandarts- en verloskundigenpraktijk vestigt.

Andriessen Een familiebedrijf in de auto’s voor de complete mobiliteit!

Nissan dealer Andriessen en Seat dealer Benthuis zijn al jaren de vaste sponsors van de wedstrijdbordjes langs de banen en zorgen al meer dan 30 jaar, niet alleen in Langedijk en Heerhugowaard, maar in geheel Noord-Holland voor de levering en service van deze topmerken.

Op de foto ziet u het complete team van beide bedrijven gevestigd in een zijstraat van de Westangent te Heerhugowaard.

Brandpunt 10 1705 SK Heerhugowaard Tel: 072-7431143       info@fitlandheerhugowaard.nl www.fitlandheerhugowaard.nl

Ook het bedrijf Liberty Lease & Rent hoort bij dit familiebedrijf! Deze verhuurt tevens bestelwagens van 3 tot 13m3 welke met een B-rijbewijs gereden mag worden voor o.a. verhuizingen. De prijzen zijn de laagste van Noord-Holland!

26

Bij elk Ientje-toe toernooi verloot men een vlucht boven Noord-Holland met een sportvliegtuig. De eigenaar van Liberty neemt u dan als piloot mee en laat uw huis eens vanuit de lucht bewonderen. Op de foto de winnaar van 2013!


sponsorWOORD

sponsorWOORD

Aficom Accountants & adviseurs WAAROM EEN ACCOUNTANT De brede kennis en ervaring van een accountant, gecombineerd met zijn wettelijke verplichtingen, maakt hem tot dé vertrouwenspersoon van het mkb. Hij helpt u verder in elke fase van uw onderneming; of u nu start, al jaren bezig bent of besloten hebt te stoppen. EEN ACCOUNTANT VOOR MEER RESULTAAT Hoewel accountants gespecialiseerd zijn in administratieve dienstverlening doen ze veel meer. De accountant is dé adviseur en vertrouwenspersoon voor de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. Hij kan u met de volgende werkzaamheden van dienst zijn: • • • • • • •

Het samenstellen en controleren van de jaarrekening Advies fiscale zaken Advies over het verbeteren van uw administratie Advies over het kopen of verkopen van een bedrijf Advies over subsidies Advies over het verduurzamen van uw bedrijfsvoering Advies in privéaangelegenheden

Kortom, hij zal alles in het werk stellen om het beste uit uw onderneming te halen.

ENKELE VOORBEELDEN U begint een bedrijf en wilt een krediet aanvragen. Helaas is de accountmanager van uw bank niet zo te spreken over uw ondernemersplan. Een accountant helpt u om een gedegen plan op te stellen die voldoet aan de wensen van de bank. U wilt over enkele jaren stoppen met werken en uw bedrijf schenken aan uw zoon. Zonder dat hij bergen geld moet betalen aan de Belastingdienst. De accountant maakt samen met u een fiscaal gunstig plan voor de overdracht. En zo zijn er veel voorbeelden aan te dragen. VOORDELEN ACCOUNTANT De accountant is breed opgeleid. Hij heeft kennis op het gebied van belastingen, administratie, controle en bedrijfseconomische kwesties. De accountant heeft een permanente educatieverplichting. Hij is altijd op de hoogte van relevante ontwikkelingen, onder meer op het gebied van wet- en regelgeving. Zo speelt u altijd in op de actualiteit.

Spaansen Bloemen Kom voor inspiratie voor de feestdagen kijken in onze mooie sfeerwinkels. Wij maken ook kerststukken op uw eigen schaal in elke door u gewenste kleur. Tevens geven wij ook workshops. (15 en 16 december 2014) Voor meer informatie betreffende onze workshops kunt u terecht op onze website. Dorpsstraat 714 1724 NR Oudkarspel

Voorburggracht 204a 1722 GV Zuid-Scharwoude

0226-314218 www.spaansenbloemen.info bestellen@spaansenbloemen.info Openingstijden: Maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur, zaterdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur.

De accountant moet zich houden aan beroeps- en gedragsregels. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw accountant te allen tijde integer, objectief, deskundig en discreet is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.aficom-accountants.nl

ag voor uw onderneming. ficom Accountants & Adviseurs.

nnen betekenen? Bel (0226) 31 84 54 voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek.

ants.nl

rwoude | (0226) 318454 | info@aficom-accountants.nl

27


/

ver SLAG Tenniskids World Tour Rood

Op zondag 2 november stonden de 3e Tenniskids World Tour wedstrijden van dit najaar op het programma. De kinderen van rood 2 kwamen vanuit Schoorl en Heiloo naar Langedijk om samen met ons team weer vele fantastische wedstrijden te spelen. Het weer was prachtig, het was niet te merken dat we al ver in de herfst zaten. Voordat de kinderen werden verdeeld over het groene en blauwe team, was er de gebruikelijke warming-up. Daarna mochten we gebruik maken van wel vier tennisbanen, waar op elke baan twee wedstrijden konden plaatsvinden. Er werden mooie en spannende partijen gespeeld, met de hulp van vele ouders die de wedstrijden begeleidden in de telling. Na de pauze, met welverdiende limonade, gingen de beide teams weer fanatiek verder. En als klap op de vuurpijl waren er de eindspelen met het gevangenisspel en het beruchte voetenwerkspel onder leiding van onze trainers Michel en Colin. Het was een erg geslaagde en sportieve ochtend met vele lachende gezichten, waarbij het groene team iets meer wedstrijden had gewonnen dan het blauwe team. In de anderhalf uur waren er door de 16 deelnemende kinderen wel 89 wedstrijden gespeeld, een fantastisch aantal!

28

Tot zondag 8 maart voor de volgende Tenniskids! Sander Konijn, captain team rood 2


(advertenties)

Het adres voor: • terrasschermen • markiezen • uitvalschermen • screens • rolluiken • onderhoud • reparatie en nog veel meer!

E: john-wering@zonnet.nl T: 06 494 60 821


(advertenties)

Wij zijn gek op tennis, maar hebben pas echt verstand van media. E Media Connecting Business B.V. | Keizelbos 1 | 1721 PJ Broek op Langedijk Tel. +31 (0)226 33 16 00 | www.elma.nl | info@elma.nl

De juiste service voor uw onderneming. Aangenaam, Aficom Accountants & Adviseurs. Ondersteuning en advies voor iedere ondernemer in Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk en omstreken. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Bel (0226) 31 84 54 voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek.

www.aficom-accountants.nl Oester 6 | 1723 HW Noord-Scharwoude | (0226) 318454 | info@aficom-accountants.nl

J


JASPA het ochtendgloren? Door kwetterende lentevogels wakker worden uit een angstige hoogtevreesdroom, een geluidsarme hoognodige plas plegen en dan weer lekker in de echtelijke sponde schuiven met nog aangename restwarmte. Bij dat ochtendgloren draait zij zich naar je toe; zij met wie je al weer ruim 47 jaar die sponde deel. Opent bijna knipogend één oog, tilt het hoofd wat zuchtend van het kussen, kijkt over mij heen om te zien hoe laat het is. Al vaker heb ik voorgesteld de wekker aan haar kant op het nachtkastje te zetten, maar dan blijk ik op dat onderdeel toch het hoofd van het gezin te zijn. Zeker als er kleinkinderen logeren is het zaak een geluidsarme sanitaire actie te ondernemen. Vanzelfsprekend gaat dat grut bij grootouders nogal wat later naar bed dan thuis, al was het maar om op die wijze niet al te vroeg met hun ochtendgloren te worden verrast. Al word ik nog steeds door mijn biologische klok rond half zeven even wakker, na negen jaar pensioen is het nog lekker weer even omdraaien een routinematig weldadig gevoel.

Op een bedaarde manier tennissen wij nog, dat is de bedoeling, maar zweet op de rug voelt dan toch altijd weer lekker. Dan hoor je er toch nog een beetje bij. Als er nog zin en geschikt weer is komt bij mij de racefiets ook aan de beurt. Toch steeds meer rijden wij op “gewone” fietsen mooie ritjes, gepasseerd door de elektrisch ondersteunde genieters. De tijd schrijdt voort en wordt ons ook aangerekend en op een goed of wat kwader moment maken wij ook die overstap. Maar wel met een makkelijke afstap, namelijk ook voor mij een damesfiets. Daar mogen ze mij dan best mee stangen. Ons plan is toch nog jarenlang Sonja Bakker’s hoofdstuk “Beweging” in praktijk aan het brengen. Sonja heeft haar laptop en printer in beweging gezet en schenkt zo haar lezers en volgelingen een beter en langer leven. “Volgelingen”, exacter “discipelen”, want enige discipline in de vorm van een meer bewegende levensstijl is de rode draad in haar methodiek. Een open deur zeggen velen. Dus mensen zet die dan wat wijder open dan op een kier. Gelukkig staat Sonja toe jezelf soms te verwennen. Een SAS-dag (Schijt Aan Sonja). Wat is naast verwennen nog mooier dan het ochtendgloren? Meer nestwarmte dan restwarmte!

31


KALENDER 2O15 jan

juli

zo 25 Snerttoernooi

jeugd

feb ma 2

algemene ledenvergadering

za 7 zo 8 vr 20 za 21

instuif nieuwe jeugd + info ouders jeugd Kom-Uit-Je-Winterslaap jeugdtoernooi jeugd World Tour: rood + oranje jeugd Lammetjestoernooi TV jeugd vrijwilligersavond senior kennismakingsavond nieuwe seniorleden senior pasjes afhalen kantine (12:00-16:00) senior Clubkampioenschappen t/m 29 mrt: jeugd+senior jeugd dubbel + senioren dubbel ma 23 start maandagochtendtombola senior start zomertraining jeugd

apr start donderdag competitie start vrijdag competitie start vrijdagmiddag racketmiddag start zaterdag competitie start zondag competitie World Tour: rood + oranje start dinsdag competitie start Voorjaarscompetitie: groen

senior jeugd+senior jeugd jeugd+senior jeugd+senior jeugd senior senior

mei 32

zo 3 World Tour: rood + oranje ma 25 Zomermixtoernooi Clubkampioenschappen: jeugd enkel + mix

jeugd

jeugd

senior

jeugd senior

sep za 5 Spaansen Bloemen Ientje Toe Veteranen toernooi zo 6 World Tour: rood + oranje zo 20 Rood Oranje Groen toernooi start Najaarscompetitie

senior jeugd jeugd jeugd+senior

okt zo 4 vr 16

World Tour: rood + oranje start Wintercompetitie jaarafsluiting senioren jaarafsluiting jeugd: JuniorSeniortoernooi

jeugd jeugd+senior senior

jeugd+senior

nov zo 1

World Tour: rood + oranje

jeugd

dec senior

jeugd

jeugd + senior jeugd

senior

data onder voorbehoud

laatste competitiedag (laatste inhaaldag = ma. 8 juni) World Tour: rood + oranje Clubkampioenschappen t/m 28 juni: senioren enkel + mix

zo 2 World Tour: rood + oranje za 8 Hypotheek Centrum Langedijk Oostakker Senior t/m 16 aug za 22 Sport2000 Oostakker Junior t/m 30 aug Ladiesday

jeugd

juni a 1 m zo 7 za 20

World Tour: rood + oranje

aug

mrt

do 2 vr 3 za 4 zo 5 ma 6 di 7 wo 8

zo 5


R

t.c. langedijk

Potjesdam 4, 1722 XN Zuid-Scharwoude..................... 314012 Rabobank: NL67 RABO 0346 6031 29 www.tclangedijk.nl | facebook.com/tc.langedijk postadres

Anna van Saksenstraat 102, 1723 KX Noord-Scharwoude

bestuur

Harm van Lingen | voorzitter............................................. 345564 harm@tclangedijk.nl Dorpsstraat 631, 1723 HC Noord Scharwoude Jenny Ursem | penningmeester........................................ 345206 jenny@tclangedijk.nl Anna van Saksenstraat 102, 1723 KX Noord-Scharwoude Susan Scholtes | waarnemend secretaris..................................... susan@tclangedijk.nl

ledenadministratie

Marianne Wouters ...............................................................314163 marianne@tclangedijk.nl Voorburggracht 157, 1722 GC Zuid-Scharwoude

competitieleiding

Mark Wagemaker | senioren ................................... 06-1267 8986 waagy@hotmail.com

support

sponsoring: Kristy van den Berg ............................. 06-5337 1417 kristy@tclangedijk.nl club van 100: Rina van Raaij............................................... 320482 rina@tclangedijk.nl club van 100: Laura de Jong ........................................................... laura.dejong@quicknet.nl

trainers

Michel Hink ............................................... 722355 / 06-2515 6785 Colin Sal ................................................................... 06-2471 6997

baanonderhoud

Nico Wagemaker ................................................................ 312126 Dick Stoop ........................................................................... 315692 Kees Stofberg ........................................... 06-1084 4843 / 318067 Bert de Groot ...................................................................... 315264

commissies technisch

Rutger Derksen | algemeen contact ...................... 06-2493 5984 tc@tclangedijk.nl Koen van de Voort | jeugdcommissie ...................... 06-5381 5253 Sjon Visser | trainerzaken .................................................. 316323

wedstrijd

Hans Middelbeek | voorzitter............................................. 315824 hansmiddelbeek@tclangedijk.nl Hortensiastraat 8, 1723 WL Noord-Scharwoude William Wouters ................................................................. 314163 Bianca van Stralen ................................................... 06-3071 8459 Arthur Peijnenburg ............................................................ 427706 Ellen Kater .......................................................................... 314778 Ingeborg Swager ...................................................... 06-4066 7373 Marlou van der Lee ......................................................................... Jan Willem Kaan .............................................................................

jeugd

jeugd@tclangedijk.nl Anneke Cools ...................................................................... 321062 Liesbeth van der Steen ...................................................... 318579 Claudia Thijssen ................................................................. 312453 Yvonne Kos ...................................................................................... Judith van Overbeek ........................................................................ Robbert van Loo .............................................................................. Pieter de Vries..................................................................................

kantine

Erik Moerkerk | voorzitter ................................................. 341311 erik@tclangedijk.nl Regthuisstraat 59, 1724 SL Oudkarspel Kristel Scholtes | indeling kantinediensten .......... 06-1677 0062 kristel@tclangedijk.nl sleuteladres: Tessa IJntema ............................................. 320823 Papegroet 4, 1722 KL Zuid-Scharwoude woensdag: 17.30-18.30 uur Maaike de Vries ....................................................... 06-5734 5310 Wil Slooves ............................................................... 06-2062 0699 Geerie Sneekes ...................................................................316251 Danja Kuiper ............................................................ 06-8167 7972 Mike Groen .......................................................................................

park

Sibo Buter | voorzitter ............................................. 06-2711 6219 sibo@tclangedijk.nl Dorpsstraat 510, 1723 HG Noord-Scharwoude Fred Scholtes ...................................................................... 315559 Ron de Rooij ........................................................................ 316863 Edwin Verstegen .............................................................................. Peter Slooves ...................................................................................

winter

Kees van den Eijnden ............................... 06-5390 3885 / 315891 k.vandeneijnden@quicknet.nl Thea van der Zijden ............................................................ 317011 Bart Nat ........................................................................................... Gerard Joon ..................................................................................... Maurice Schoutsen ......................................................................... Wilma Barelds .................................................................................

web

redactie

redactie: Kristy van den Berg ................................. 06-5337 1417 kristy@tclangedijk.nl kopij: Susan Scholtes ...................................................................... susan@tclangedijk.nl vormgeving + ontwerp cover: Soopknife Graphics ....................... www.soopknife.com Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieĂŤn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Tim Borst .................................................................. 06-4383 3851 tim@tclangedijk.nl

toernooien oostakker

Jos Kater | toernooi leider........................................ 06-4227 0887 jos@tclangedijk.nl Tim Borst .................................................................. 06-4383 3851 Tjalling Alkema ................................................................................ Menno Nan ...................................................................................... Loes Rhebergen .............................................................................. Madelon Swager .............................................................................. Bram Brons ..................................................................................... Joris Rhebergen ..............................................................................

oostakker jeugd

Mariska Buwalda | toernooi leider........................... 06-2679 7121 mariska_buwalda@hotmail.com

open veteranen

William Wouters | toernooi leider ........... 314163 / 06-5373 4364 william@tclangedijk.nl


(advertentie)

IN/OUT! #2  

T.C. Langedijk eMagazine (12/2014)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you