Page 1

2013/14 www.sonor.no

Studer i

utlandet! Do someth ing great for your c ountry...... .

LEAVE! STUDER I UTLANDET !

Eksotiske omgivelser og kvalitetsstudier i

SINGAPORE, AUSTRALIA OG NEW ZEALAND Ekte Collegeliv og opptak p책 sophomoreyear i

USA

Britisk kultur og eliteuniversiteter i

STORBRITANNIA

STORBRITANNIA Les mer side 24 - 49

AUSTRALIA

Les mer side 52 - 69

SINGAPORE

Les mer side 22 - 23

NEW ZEALAND

Les mer side 19 - 21

USA

Les mer side 70 - 97


GODE GRUNNER TIL Å STUDERE I UTLANDET Det finnes flere gode grunner til å gjøre drømmen om utenlandsstudier til virkelighet. Et studium i utlandet kan være en berikende og utviklende opplevelse hvor læringen strekker seg utenfor klasserommets fire vegger. Ikke noe er bedre enn å leve og studere i et annet land hvis du vil oppnå økt forståelse for en annen kulturs tradisjoner, mennesker og språk. I tillegg har du mulighet til å utvikle viktig internasjonal kompetanse som vil være av stor interesse for framtidige arbeidsgivere. Følg drømmen Når du skal velge en utdannelse er det mye å tenke på. Det kan være vanskelig å finne frem i jungelen av tilbud, men SONOR er her for å hjelpe deg med å finne de rette alternativene. Ved å ta kontakt med oss får du et utgangspunkt du kan bruke for videre avgjørelser. Korrekt informasjon til riktig tid er alfa og omega i en studieplanleggingsfase, og for studier i Storbritannia, USA, Australia, Singapore og New Zealand er vi i SONOR de rette å snakke med. Det er viktig å bli kjent med hvilke muligheter du har, slik at du ikke går glipp av interessante studier fordi du tror de ikke er tilgjengelige for deg. Det skal ikke være mangel på informasjon som gjør at du ikke følger drømmene dine.

24 - 49 Fotball, pub og påskekrim? Ja, dette er eksempler på britisk kultur – men Storbritannia har mye mer å tilby

22 - 23

Bystaten Singapore er litt som hele verden samlet i miniatyr på et område som knapt er større enn Oslo kommune.

Studier i utlandet – mer enn en utdannelse Et lengre utenlandsopphold er utfordrende på mange måter. For det første må du forholde deg til at alt foregår på et annet språk. For det andre må du være mer selvstendig og takle situasjoner som familie og venner lettere kunne ha hjulpet deg med dersom de bodde i nærheten. Samtidig gir det å bo i et annet land deg et unikt utgangspunkt for virkelig å lære en annen kultur å kjenne og skaffe deg venner og minner for livet. Ved å studere i utlandet får du muligheten til å oppleve alle utfordringene og gledene i en tilrettelagt setting der resultatet vil være en utdannelse som består av mye mer enn bare fag. Andre som har studert i utlandet vil være de første til å si seg enige i dette: Store deler av en utdannelse kan ikke måles i karakterer. Det å studere i utlandet er både en effektiv og spennende måte å bli kjent med seg selv på. Faglig kompetanse er selvfølgelig viktig, men det er like mye de andre aspektene ved livet ditt det her er snakk om. Hva ønsker du egentlig å gjøre med livet ditt? Ikke bare om noen år, når utdannelsen er fullført, men underveis? Lykke til med utenlandsstudiene!

Redaksjonen Redaktører: Kjetil Sandvoll, Solvor Horrig Helland, Marianne B. Lysgård, Kamilla Stølen, Margit Konstanse Jensen og Thea Aarbakke. Layout:

Jarle Leivestad

Opplag:

30 000 ex

Trykk: PrintAll 2

52 - 69 Glem alt du har sett, lest og hørt om Australia. Det stemmer ikke. Det er mye bedre, og må bare oppleves.


Innhold Hva og hvem er SONOR?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hvorfor hjelp av SONOR?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stegene i søknadsprosessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bachelor, Master eller PhD?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Study Abroad - Kortere studieopphold i utlandet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Språkkrav og språktesting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Utenlandsstudier og økonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 11 Hva sier våre studenter?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 17

Studiedestinasjon New Zealand Studiedestinasjon New Zealand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 21

Studiedestinasjon Singapore Studiedestinasjon Singapore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tenk lurt - velg Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 23

19 - 21

Hva med å bytte halvkule i noen år? New Zealand ligger nesten så langt vekk som det er mulig å komme.

Studiedestinasjon Storbritannia Studiedestinasjon Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 - 25 Fakta om studier i UK og våre samarbeidspartnere . . . . . . . . . . . . . . . . 26 - 27 Veien til Storbritannia: UCAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 - 29 Skottland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 33 Wales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 35 London. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 - 41 Sør-England. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 - 46 The Midlands og Øst-England. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 - 51

Studiedestinasjon Australia Studiedestinasjon Australia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 - 53

70 - 97

Fakta om studier i Austrlia og våre samarbeidspartnere. . . . . . . . . . . . . 54 - 55

USA vil både glede og sjokkere deg, og har du først tatt turen, kommer du garantert tilbake.

Western Australia.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 - 57 Victoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 59 New South Wales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 65 Queensland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 - 69

Studiedestinasjon USA Studiedestinasjon USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 - 71 Fakta om studer i Usa og våre samarbeidspartnere. . . . . . . . . . . . . . . . . 72 - 73 West Coast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 - 77 Midwest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 - 80 North West. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 - 85 Østkysten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 - 91 Det nye "common experience" programmet ved ACN. . . . . . . . . . . . . . . 92 - 93 SONOR knekker USA-koden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 - 95 Stipend bachelorgrader USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 - 97

Informasjon Fagoversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 100 Møt oss på følgende arrangement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Kontaktdetaljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

3


HVA OG HVEM ER SONOR? Study Outside Norway (SONOR) er en organisasjon som til daglig jobber med å hjelpe studiesøkende norske studenter til opptak ved en rekke spennende studiesteder i utlandet.

V

ed våre kontor i Trondheim, Oslo og Bergen treffer vi til daglig en rekke norske studenter som vi gjennom samtale og veiledning hjelper med å realisere sine studiedrømmer. Det er nettopp gjennom fokuset på en god dialog vi her i SONOR kan gjøre den beste jobben for deg som studiesøkende. Sammen finner vi alternativer som passer for deg og dine framtidsvisjoner. Vår ekspertise er på studiesystemer, opptakskrav og søkerutiner for universiteter og college i følgende land: Australia, Singapore New Zealand, USA og Storbritannia. Dette er

skoler vi med trygghet kan si vil kunne gi deg som student den studiekvaliteten du søker, både med tanke på din akademiske og din personlige utvikling. Våre veiledningstjenester er gratis for deg som elev/student. Vi støttes økonomisk av våre samarbeidsskoler for å kunne gi deg gratis og uforpliktende hjelp med tanke på de fremtidige studiene dine.

ute. Vi har bred kompetanse på de skolene vi jobber med, og kan hjelpe deg med å kartlegge dine muligheter ved disse utdanningsinstitusjonene, men svarer også gjerne på generelle spørsmål vedrørende studier i utlandet. Har du spørsmål om SONOR eller noen av våre samarbeidsskoler, er det bare å ta kontakt.

Merk at vi jobber med et utvalg av skoler i utlandet, og det finnes mange flere skoler der

KONTAKT OSS SONOR Trondheim

SONOR Oslo

SONOR Bergen

Adresse: Kjøpmannsgata 10 7013 Trondheim

Adresse: Torggata 11/Storgata 13 (Strøget) 0181 Oslo

Adresse: C/O The Hub Bergen, Holmedalsgården 3, 5003 Bergen

E-post: info@sonor.no Tlf.: 73 80 97 30 Web: www.sonor.no

E-post: info@sonor.no Tlf.: 73 80 97 30 Web: www.sonor.no

E-post: info@sonor.no Tlf.: 73 80 97 30 Web: www.sonor.no

ata

Strete

annsg

Youngstorget

en

en

ng

ni

Kjøp m

m

z nt ra

To rg g

n te ga

n ge yg

ata

4

n

ge

nin

en

llm

sa

d trli

Ve

Bispegata

rg Sto

ga te n

nk

at a

se

tin

Ro

Br

St or

te ga

p Le

te ga

Bybru

ns

Gamle

e Plø

gs ga ta

ps

in

d Lo

rd s

k

kir

lai

ko

Ni

ne

Erling Skakkes gate

ll ea

Fin

Vår Frue gate

Sankt Jørgensveita

Schultz gate

Vår Frue

et

g Tor


Hvorfor hjelp av SONOR? Study Outside Norway (SONOR) jobber med en rekke større universiteter i engelskspråklige land. ­­ Vi hjelper deg som har lyst til å studere i utlandet med alt fra kartlegging av studiemuligheter til selve søknads­prosessen.

V

i er hele tiden bevisste på at det er du som student som skal ut og studere, og derfor er du den styrende parten i dette samarbeidet. Vår ekspertise på våre skoler og det å studere i utlandet generelt er en bidragsyter for at du skal fatte riktige beslutninger og få den hjelp du trenger både før skolestart og etter at skolen har begynt. Det er ingen økonomiske forpliktelser for deg som student å benytte deg av SONOR sine tjenester, så hvorfor stå alene når du kan ha vår kompetanse i ryggen overfor et så stort og viktig valg?

5 gode grunner til å få hjelp av SONOR 1

Gjennomgang av alle søknader før de sendes til aktuelle skoler for behandling.

2

Fritak for engelsktesting forutsatt at du har 4 eller bedre i engelsk (ved de fleste skoler).

3

Fritak for SAT og ECT ved våre amerikanske samarbeidspartnere. Merk at det kan finnes enkelte unntak her.

4

Studieveilederne som hjelper deg i din søknadsprosess, har ikke bare internasjonal erfaring, men også erfaring fra høyere utdanning i Norge. På denne måten kan de veilede deg både med tanke på hva som venter deg som student generelt og internasjonal student spesielt.

5

SONOR er gratis og uforpliktende for deg som student.

5


STEGENE I SØKNADSPROSESSEN Å søke på studier i utlandet kan føles som en omfattende prosess, og vi i SONOR gjør derfor vårt ytterste for å gjøre det så enkelt som mulig for deg. SONORs egne avtaler med skolene letter også søknadsarbeidet for deg, og vi er i tett kontakt med dem for å sikre at de vurderer din utdanningsbakgrunn korrekt. Fordi innholdet i søknaden og selve prosessen kan variere mye både mellom universiteter og land, er det viktig at du kontakter en studieveileder i SONOR når du starter prosessen, og leser all søknadsinformasjon nøye.

1 3

Ta kontakt med SONOR Få studieveiledning og informasjon om de forskjellige universitetene vi samarbeider med.

2 Få studieveiledning Få studieveiledning over telefon, e-post eller ved et av våre kontor i Oslo, Trondheim eller Bergen. Vi hjelper deg med å finne det universitetet og studiet som passer deg.

5 Fyll ut søknaden, vi kontrollerer for feil og mangler Når du har fylt ut søknaden og skaffet alle dokumenter som kreves, sender du søknaden til din studieveileder her i SONOR. Her blir søknaden din lest gjennom og kontrollert for feil og mangler, før den skannes og mailes til vår kontaktperson ved det aktuelle studiestedet.

Motta søknadsguide Når du har funnet studiet og skolen du vil søke på laster du ned søknadsguiden til den eller de aktuelle skolene. Du finner søknadsguide for hver enkelt skole i høyrerammen av skolepresentasjonen på vår hjemmeside: www.sonor.no

4 Les informasjonen Les informasjonen i guiden nøye for å finne ut hva du trenger og hvordan du fyller ut søknadsskjemaet, og ta kontakt med din studieveileder hvis du står fast.

Søk i dag! Ta kontakt med SONOR for å få studieveiledning her: www.sonor.no eller info@sonor.no 6


BACHELOR, MASTER eller PhD? Syns du gradsstrukturen på universitetsnivå er forvirrende? Fortvil ikke! Her er en kort innføring i de ulike gradene du kan ta ved SONORs samarbeidsuniversiteter: Bachelorgrad Bachelor er en universitetsgrad som deles ut etter første nivå (3-4 år) med høyere utdannelse i mange land. Primært har dette vært en etablert grad i den engelsktalende verden, men de siste årene har betegnelsen også blitt innført i mange ikke-engelsktalende land. I Norge tildeles bachelorgraden etter tre års studier (eller 180 studiepoeng). Bachelorgraden erstattet således det som i sin tid het grunnfag og mellomfag her til lands. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at selv om den samme betegnelsen stadig tas i bruk i flere land, kan det være forskjeller mellom de ulike utdanningssystemene som gjør at både innholdet og varigheten i en grad kan variere. I USA og Skottland er bachelorgraden fireårig, mens den i England, Wales, Australia, Singapore og New Zealand er treårig slik som i Norge. En bachelorgrad er på det som kalles undergraduate-nivå, og er normalt et opptakskrav til mastergradsstudier, graduate-nivå.

Mastergrad Mastergrad er vanligvis det andre nivået i en utdanning ved et universitet eller en høgskole, og innebærer en større grad av spesialisering innen et spesifikt fagfelt. Mastergraden kan enten fås etter en studiemodell på 3 år (bachelorgrad) + 2 år, eller direkte ved en 5-årig høyere utdanning, slik som tilfellet er i for eksempel sivilingeniørstudiet. En 2-årig mastergrad i Norge består normalt av 120 studiepoeng.

De vanligste mastertitlene ved engelskspråklige universiteter er Master of Philosophy (MPhil) eller Master of Arts (MA) for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag og Master of Science (MSc) for realfag og teknologiske fag. Lengden på disse varierer. I Storbritannia får man gjerne master etter bachelor + 1 år, mens det vanligste i USA, Australia og New Zealand er bachelor +1,5 -2-årige mastergrader. Etter mastergraden kan man bygge på med en doktorgrad (PhD).

Doktorgrad (PhD) Doktorgrad, eller PhD, er et studium på graduate-nivå som i de fleste land er den høyeste akademiske grad en kan oppnå. SONOR kan også være behjelpelig med informasjon til studenter som er interessert i å ta en PhD i utlandet.

Utveksling / Study Abroad Study Abroad/utvekslingsprogram er en mulighet for deg som bare ønsker å ta deler av utdannelsen din i utlandet. Mange tror at man må søke gjennom den norske skolen sin for å dra på utveksling, men det er ikke tilfellet. Du kan arrangere din egen utveksling til den skolen du selv ønsker. SONOR er her for å hjelpe deg gjennom prosessen, og alt du trenger for å sette i gang, er en godkjennelse fra undervisningsstedet ditt her i Norge. Det kan også nevnes at noen av SONORs samarbeidsuniversiteter aksepterer studenter uten tilknytning til en norsk institusjon.

Eksempel på studieløp

Bachelor 3 til 4 år

Master

PhD

1 til 2 år

3 til 4 år

7


STUDY ABROAD Kortere studieopphold i utlandet: Har du lyst til å studere i utlandet, men ønsker å reise ut for kun ett semester eller ett år? Da kan du søke opptak til universiteter på det som kalles ”Study Abroad”. Hva er Study Abroad? Du søker opptak til løse emner ved det aktuelle universitetet for å følge fag i ett semester eller ett år. Hvilket nivå det er på emnene du tar, avhenger av ditt akademiske utgangspunkt. Du skal uansett ta emner på et nivå som tilsvarer universitetsstudier her i Norge. Fordi du fyller opp hele semesteret, eller året, med emner, er du fulltidsstudent og får støtte fra Lånekassen. Hvem kan reise på Study Abroad? Du kan reise ut rett etter videregående, etter at du har studert i Norge en stund, eller etter at du har kommet i gang med en norsk bachelorgrad. Enkelte av samarbeidsuniversitetene våre er også villige til å vurdere Study Abroadsøkere hvis du er i gang med en mastergrad her i Norge. Hvor kan jeg reise på Study Abroad? • Dersom du har lyst til å reise ut rett etter videregående skole, har SONOR alternativer for deg ved en rekke unviversiteter i UK, Australia, Singapore og New Zealand • Dersom du har fullført minst 60 studiepoeng på universitet eller høyskole innen du skal ut på Study Abroad, har vi alternativer for deg i Storbritannia, Australia og New Zealand og Singapore. • Dersom du er i gang med en bachelorgrad her i Norge og ønsker å organisere ditt eget utenlandsopphold underveis i et semester eller et år, har SONOR alternativer til deg i alle landene vi jobber i: USA, Storbritannia, Australia, New Zealand og Singapore.

8

Hvilke fag kan jeg studere? I prinsippet kan du studere ”alt”, det vil si at det for de fleste fagområder kan være mulig å søke opptak til Study Abroad. Det varierer fra universitet til universitet hva slags muligheter du har, og eventuelle restriksjoner på hvilke fag som er tilgjengelige. Ta kontakt med SONOR for å få informasjon om hvilke fagområder som tilbys ved de forskjellige universitetene vi samarbeider med. Passer Study Abroad for meg? Som Study Abroad-student er du fulltidsstudent, så det er ikke snakk om et ”friår”. Dette er altså for deg som har lyst til å teste ut forskjellige fag på universitetsnivå i kombinasjon med en utenlandsopplevelse, eller for deg som allerede er i gang med en bachelorgrad her i Norge og ønsker å organisere ditt eget utenlandsopphold i løpet av studietiden. Du må være forberedt på at all undervisning foregår på engelsk. Hva kreves for opptak? Du må ha generell studiekompetanse, og i de aller fleste tilfeller er det et fullverdig vitnemål fra videregående skole som godtas av de utenlandske universitetene som gyldig dokumentasjon på dette. I tillegg kan det være snakk om krav til engelskkunnskapen din,

karaktersnitt, og forkunnskap i bestemte fag for enkelte emner. Snakk med SONOR om hva som gjelder for deg, vi har egne søknadsguider for Study Abroad-søkere som gjør søknadsprosessen lett. Tips: Planlegger du å reise på Study Abroad i løpet av den norske bachelorgraden din ved å søke gjennom SONOR? Pass på å ”samle opp” frie emner i den norske graden din for det semesteret/året du planlegger å reise ut. Dette gjør det lettere for det norske studiestedet å kunne godkjenne det du skal studere i utlandet, og er særlig viktig hvis du vil til USA. Begynn planleggingen tidlig.

Ta kontakt med SONOR for mer informasjon om kortere studieopphold i utlandet!


Språkkrav og språktesting Når du søker om opptak til et universitet i et engelskspråklig land må du dokumentere engelskkunnskapene dine i forbindelse med søknadsprosessen. Dette er en forsikring for universitetet om at du skal klare å følge undervisningen.

De fleste universitetene SONOR samarbeider med, sier at så lenge en norsk student har engelsk med karakteren 4, 5 eller 6 fra videregående, er dette dokumentasjon nok på gode engelskkunnskaper. Har du ikke karakteren 4 eller bedre i engelsk, vil du sannsynligvis måtte ta en språktest før du kan få opptak ved et engelskspråklig universitet. De vanligste testene heter TOEFL og IELTS, og begge disse testene avholdes flere ganger i året på flere steder i Norge.

IELTS • IELTS står for International English Language Testing System. • To versjoner: en akademisk versjon og en versjon for ”General Training”. Det er den akademiske versjonen du må ta når du skal bruke resultatet for å søke på et universitet, og det er denne versjonen som vanligvis tilbys i Norge. • Varer totalt i ca. 3 timer.

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss i SONOR hvis du er usikker på om du behøver å ta en test for å komme inn på det universitetet du ønsker. Dersom du må ta en test, velger du selv hvilken:

TOEFL • TOEFL står for Test of English as a Foreign Language. • To versjoner: internettbasert og papirversjon. Begge godtas av utenlandske utdanningsinstitusjoner på lik linje.

• Består av flere elementer: lesing, lytting, snakking og skriving. Det varierer fra universitet til universitet og fra fag til fag hvilket resultat du må oppnå på engelsktesten. Det er derfor lurt å sette seg inn i hva som kreves på akkurat det studiet du ønsker deg inn på. Testene koster penger og har begrenset tilgjengelighet. Det lønner seg å være tidlig ute med å registrere seg, og du bør forberede deg som om det er en engelskeksamen.

• Varer i omtrent 4 timer. • Består av flere elementer: lesing, lytting, snakking og skriving.

For mer informasjon om språkkrav og språk-testing, se www.sonor.no.

9


Utenlandsstudier og økonomi Du har søkt på en utdanning i utlandet og kommet inn: Hva gjør du nå? Noe av det første du må tenke på er finansiering. I land som USA, Storbritannia, Australia og New Zealand trenger du å finansiere skolepenger og reise i tillegg til kost og losji. Dersom du ikke har hundretusenvis av kroner på konto eller en rik onkel i Amerika, er det mest gunstige alternativet Statens Lånekasse. Over 20 000 norske studenter får støtte fra Lånekassen til å ta hele eller deler av utdanningen i utlandet, og Lånekassen har gjennom

10

en årrekke vært en av de beste studiefinansieringsordningene i verden. Lånekassen åpner for søknader i midten av mai, og så fort du har fått endelig opptaksbrev fra skolen, bør du gå inn på

www.lanekassen.no og søke om lån og stipend. Før du søker, bør du likevel ta deg tid til sjekke om du har rett til støtte fra Lånekassen, at studiet ditt er godkjent og at utdanningen du skal ta gir rett til støtte. Alle SONORs skoler har godkjenning fra Lånekassen. For gode tips og generell informasjon om økonomi, ta en titt på SONORs nettsider: www.sonor.no.


Hvor mye får du i støtte fra lånekassen? For skoleåret 2013/2014 gjelder følgende satser: Basisstøtte Alle norske studenter i Norge og utlandet får denne støtten, som også kalles ”studielånet”. Opptil 40 prosent, det vil si 37 760 kroner, av basisstøtten blir gjort om til stipend dersom du består eksamen.

prosent som stipend av faktiske skolepenger opptil 60 560 kroner. Det vil si at alt du betaler over 30 280 kroner gis som lån. På masternivå blir 30 prosent gitt som lån og 70 prosent gitt som stipend av faktiske skolepenger opptil 60 560.

Type støtte

Beløp per år (maksbeløp)

Basisstøtte

94 400

Skolepenger

118 420*

Reisetilskudd Når du studerer i utlandet vil du også få støtte til skolepenger og reise: Skolepengestøtte Gis hvis du må betale skolepenger. Du kan få opptil 118 420 kroner i støtte for å dekke skolepenger hvert år. På bachelornivå vil 50 prosent av skolepengesummen gis som lån og 50

Reisestøtte. Denne støtten varierer fra land til land og skal dekke deler av dine utgifter til to tur-retur-reiser. Tilskuddet blir gitt som 30 prosent lån og 70 prosent stipend.

Storbritannia

4 400

Australia

24 160

New Zealand

24 160

USA

16 560

* For utvalgte læresteder med spesielt høye skole-penger i land utenfor Norden vil du kunne få tilleggsstipend.

Regneeksempel: Ole Olsen Fra: Oslo Opptak på skole: Long Island University (Post) Opptak på grad: B.F.A. Theatre Arts Skolepenger etter stipend: 14 655 USD = 84000 NOK

Totalt

Stipend

Lån

Basisstøtte

94 400

37 760

56 640

Skolepenger

84 000*

30 280

53 720

Reisetilskudd

16 560

11 592

4 968

TOTALT

194 960

79 632

115 328

Totalt for skoleåret betyr dette at Ole Olsen vil motta 194 960 NOK fra Lånekassen i studiestøtte. Av dette er 79 632 stipend og 115 328 lån.

For mer informasjon om stipend og lån til utdanning i utlandet se: www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/ Kilder: www.lanekassen.no, www.sonor.no.

11


HVA SIER VÅRE STUDENTER ? "Eg rakk knapt å vere åleine eit sekund i løpet av “Freshers week”, heile tida var det noko kjekt å vere med på, alt ifrå felles innkjøp av kjøkkenutstyr og matvarer til bowling og skumparty." - Sigrid Eikeland

Kristian Ravlo Skole: University of Southampton Studium: Bachelor i Management

Sigrid Eikeland Skole: Aston University, Studium: Business and Management

Å studere i utlandet gir deg ein spennande kvardag med både språklege og kulturelle utfordringar. Eg har aldri følt meg meir inkludert enn det eg gjorde den første veka på universitetet. Aston er kjende for å ta godt og varmt imot nye studentar. Eg rakk knapt å vere åleine eit sekund i løpet av “Freshers week”, heile tida var det noko kjekt å vere med på, alt ifrå felles innkjøp av kjøkkenutstyr og matvarer til bowling og skumparty. No har eg vore student på Aston i fire månadar og fullførte nettopp ein intensiv eksamensperiode med fire eksamenar på fire dagar. Det var hardt, men følelsen når ein er ferdig gjer det verdt det. Snart begynn andre del av mitt første år på Aston med seks nye spennande fag, og eg er supermotivert!

12

Når jeg først kom til University of Southampton flyttet jeg inn i en flott studenthybel, og det skulle skje utrolig mye gøy de første ukene. Universitetet er flinke til å ta imot internasjonale studenter med velfungerende opplegg som gjør at man blir kjent med alt og alle, og det ble veldig fort en kjempebra opplevelse å være her. Skolen er plassert i rolige omgivelser 10-15 minutter utenfor sentrum, men man har alt man trenger på og rundt universitetet. Etter 6 supre måneder her er jeg veldig motivert for fortsettelsen, for jeg vet det er verdt det!

Anita Svendheim Skole: Royal Holloway Studium:Bachelor of Politics & International Relations with Philosophy Som internasjonal student ved Royal Holloway får en oppleve det beste av mange verdener. Med over 2000 internasjonale studenter føler en at en opplever Chinatown, Broadway, Bollywood og Oxford Street på en og samme dag. Det å diskutere verdensproblemer sammen med amerikanere på seminar, spise Tikka Masala sammen med en inder til middag og spille volleyball sammen med briter på kvelden blir plutselig en del av hverdagen din. I tillegg er skolen veldig studentvennlig med et campus som har alt en skulle trenge, gode seminarer med kunnskapsrike forelesere og en mengde ulike sporter og idretter en kan bli medlem av. Også skader det jo ikke at London ligger en liten togtur unna.


Jenny Valberg Skole: University of Portsmouth Studium: Marketing with Psychology Utveksling/Study Abroad i Portsmouth er en unik mulighet for de som ønsker å oppleve Sør-England og samtidig være nært metropolen London. Universitetet i Portsmouth er nært sentrum, har en hyggelig campus og et godt faglig tilbud. Professorene legger opp til aktiv deltakelse i undervisningen og har tett oppfølging av studentene. Byen har både sjarm og en spennende historisk bakgrunn. Drar man til Portsmouth i vårsemesteret er det kort vei til spennende og kjente festivaler, bl.a. på Isle-of-Wight og i Brighton. Jeg kan særlig anbefale å bo i Southsea, som er et hyggelig område med store uteområder like ved havet!

Hannah Lyngsnes Skole: University of Portsmouth Studium: BA (HONS) Applied Languages Year 1 Portsmouth er en studentby der nesten alt er gjort studentvennlig, med et livlig uteliv, billig kollektivtransport og mange shoppingmuligheter. Så langt trives jeg kjempegodt ved universitetet i Portsmouth. Skolen er flott, og lærerne er veldig enkle å få god kontakt med og hjelper alltid hvis det er noe en ikke forstår. Siden jeg studerer språk, har jeg også mange anledninger til å møte enten briter som er flerspråklige, eller andre internasjonale studenter som også studerer språk. Det er også mange muligheter til å treffe andre internasjonale studenter uavhengig av hva du studerer, og dette er en kjempefin måte å bli kjent med nye folk på når man er ny i både byen og landet.

Linn Kristin Andersen Skole: University Of Plymouth, Studium: International Hospitality Management, Bachelor Dette er noe jeg vil anbefale mange norske studenter å gjøre. Det er et valg du ikke vil angre på. Jeg kunne ikke blitt mer fornøyd med skole og by her i England- det kan ikke bli bedre rett og slett! Som internasjonal student vil du få med deg flotte papirer videre i fremtiden som du kanskje ikke hadde fått hjemme i Norge. Her vil du kunne lære et verdensspråk på flere forskjellige nivåer, noe du kan ta med deg videre som et stort pluss når du er ferdig utdannet. Du vil sitte igjen med en flott og minnerik opplevelse og ikke minst en erfaring som kan være kjempeviktig videre i fremtiden din. Skolen tilbyr deg masse erfaringer, all den hjelp du trenger, venner du ikke vil glemme, studieturer som er spesialisert ut ifra kurset du tar, en praksis du sent vil glemme og ikke minst et fantastisk studentmiljø fra alle kanter av verden. Dette er som sagt et minne for livet. Det er nå eller aldri!

Hilde Nord Anglevik Skole: School of Oriental and African Studies Studium: Bachelorgrad i Afrika Studier Mitt navn er Hilde Nord Anglevik. Jeg tar en Bachelorgrad i Afrika Studier på School of Oriental and African Studies i London. Jeg vil starte med a si: Takk SONOR! I utgangspunktet var jeg klar for å velge journalistikk ved en skole I England. Da jeg tok kontakt med SONOR skjønte veilederen min hva det var jeg egentlig ville gjøre og foreslo noe jeg ikke hadde tenkt på. Det endte med at jeg søkte på Afrika Studier ved School of Oriental and African Studies i London. Jeg fikk grundig hjelp med hele søkeprosessen og ble nok akseptert delvis takket være SONOR. Nå studerer jeg ved SOAS og lærer ting jeg faktisk er interessert i.

13


HVA SIER VÅRE STUDENTER ? Thomas Gjerset Rødseth Skole: James Cook University Studium: Postgraduate Diploma of Economics Valg av hvor en skal studere i Australia er ikke enkelt, spesielt med tanke på hvor stort og fantastisk dette landet er. Valget mitt falt til slutt på Townsville, en by med ca 180 000 innbyggere, rolig og avslappet stemning, og akkurat stort nok for en sunnmøring. Universitetet jeg går på, James Cook University, er preget av hyggelige personale som hjelper deg med hva det måtte være, studenter som nyter tiden i tropene, og ellers en rolig atmosfære som Australia er kjent for.

Charlot Daysh Skole: Bond University Studium: Bachelor of Social Sciences (Psychology) Bond University har overgått alle mine forventinger, og starte studiene mine her er det beste valget jeg noensinne har tatt. Ved hjelp av små klasser og personlig oppfølging fra dyktig lærere har jeg fått kjempe­ resultater. Jeg har fått venner for livet, i tilegg til at jeg nå har et globalt nettverk av mennesker som kommer til å jobbe i forskjellige industrier rundt om i hele verden. Bond University har så utrolig mye å tilby, både når det gjelder utdanningsmuligheter, yrkesmuligheter, sosiale begivenheter og student­ klubber. Jeg har virkelig funnet mitt drømmeuniversitet og trives veldig godt. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med hjelpen jeg har fått fra Sonor, de har hjulpet meg med å gjøre drømmen min til virkelighet!

Mari Løvseth Westad Skole: University of Western Australia Studium: Bachelor in commerce, double degree in marketing and management. Å studere i utlandet er den beste investeringen jeg har gjort for meg selv så langt. Jeg lærer noe nytt og utvikler meg for hver dag som går. Det kan være skummelt å ta ta steget utenfor komfortsonen sin, men livet befinner seg ikke alltid i komfortsonen. Studiene og mitt nye liv i Australia vil gjøre meg bedre rustet til å takle livet både karrieremessig og privat, og jeg er evig takknemlig for at Sonor hjalp meg og motiverte meg til å ta det ekstra steget. Hvorfor studere i Norge, når man kan studere i Australia? Go for it!

14

Her er også svært mange internasjonale studenter, noe som gjør det enkelt å komme i kontakt med andre i samme situasjon som deg. Fritidsaktivitetene varierer i stor grad, og selv spiller jeg fotball for et lokalt lag jeg kom i kontakt med gjennom universitetet.

Marie Bull-Engelstad Skole: University of Technology, Sydney - UTS Studium: Master i Human Resource Management Nå er jeg nettopp ferdig med mitt første semester på UTS der jeg studerer Master i Human Resource Management. Trives utrolig godt på UTS, og foreleserne er veldig flinke til å følge opp studentene sine. Er ganske intense semestre i forhold til hva jeg var vant til hjemmefra, men til gjengjeld har vi lange ferier som gjør at det er verdt det. I tillegg lærer man utrolig mye på kort tid, både med oppgaver, presentasjoner og eksamener. Ettersom vi har mye gruppearbeid, er det umulig å ikke bli kjent med andre medstudenter. Tror rundt halvparten av studentene på UTS er internasjonale, som gjør at alt er godt tilrettelagt for oss som ikke har engelsk som førstespråk. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte å studere mastergraden min på UTS. Jeg bor i Manly som er helt fantastisk. Tar bare fergen (som er en kjempefin tur!) over til byen og en tre-minutters togtur, så er jeg på universitetet. At UTS ligger midt i Sydney sentrum gjør at jeg både får vært mye i byen, og samtididg får nyte det avslappende og fantastiske strandlivet i Manly når det er ferie og helg. Ellers er Sydney en super studentby, og det er alltid noe som skjer. Selv skal jeg til sammen være her i 1 1/2 år, men føler allerede at det er litt for kort - har rukket å bli veldig glad i Sydney, og da spesielt Manly.


Siv Tallang Skole: University of New South Wales Studie: Civil Engineering Jeg valgte UNSW fordi det er et veldig godt universitet for sivilingeniørstudier. Skolen har mange grader en kan velge mellom. Foreleserne og andre ansatte her på skolen er utrolig greie og hjelpsomme. Her møter du også studenter fra hele verden noe som sørger for en skikkelig internasjonal opplevelse, som utenlandsstudent føler jeg meg veldig velkommen.

Åshild Heien Skole: University of Wollongong Studium: Bachelor of Media and Communication Wollongong er en perfekt by å bo og studere i, den er ikke for stor og ikke for liten. Valget falt på Wollongong fordi jeg ønsket å bo nært Sydney, men ville komme bort fra det mest hektiske samtidig. Wollongong ligger en times kjøretur sør for Sydney og kan by på korte avstander til både universitetet, shopping, natteliv og strandliv. Dersom man er interessert i surfing, er dette en flott sted å både lære og trene. Det er veldig mange internasjonale studenter på universitetet, og skolen har stort fokus på trivsel og trygghet for alle kulturer. Dette gjør de ved å organisere flere arrangement for internasjonale studenter, som gir deg muligheten til å lære å kjenne andre folk og kulturer. UOW tilbyr flere bomuligheter for studenter, og dette er beste måten å komme i kontakt med andre studenter her i Wollongong på. Dersom du kommer hit, vil jeg anbefale å søke om å få bo på en av skolens campuser i god tid, da de mangler sengeplasser i forhold til hvor mange som søker. UOW er en profesjonell skole med seriøse lærere som er engasjert i deg som student. Med en god dose engasjement og læreglede fra deg som student kan du se frem til en flott tid sammen med både medelever og lærere her på skolen. I tillegg vil du få gleden og erfaringen av å bo i deilige Australia!

"Australsk kultur er veldig ­inkluderende, noe som gjør at det å bli kjent med nye mennesker er helt ­uproblematisk." - Christian Hårsaker

Christian Hårsaker Skole: La Trobe University Studium: Bachelor i ledelse, økonomi og business. Så langt har jeg hatt utelukkende positive opplevelser ved universitetet. Jeg har bodd på college begge mine semestre her nede. Jeg bor på Menzies College som ligger på campus. Det tar meg 2 minutter å gå til forelesning daglig, noe som gjør hverdagen veldig mye lettere. På campus finner du alt du trenger til din hverdag, som blant annet; frisør, bank, optiker, bokhandler, cafeer og restauranter. På Menzies så er vi totalt 40 personer i min «etasje». 36 av disse er fra Australia, to er fra USA, én er fra Fillipinene og meg, fra Norge. Jeg tok et bevisst valg da jeg valgte å bosette meg her, i stedet for det «internasjonale» bofellesskapet ettersom jeg er avhengig av å snakke flytende engelsk innenfor mitt yrkesområde. Undervisningen er lagt opp annerledes enn det vi er vant til i Norge. De fleste fagene har én forelesning ukentlig, fulgt opp av en «tutorial» hvor du har en mini-forelesning med 10-15 andre personer. Dette gjør at du får veldig god personlig oppfølging. Det som er herlig er at du i stor grad kan skreddersy timeplanen din for hvert semester. Universitetet og de ulike collegene du bor på har ukentlige arrangementer som er vanvittig moro. Australsk kultur er veldig inkluderende, noe som gjør at det å bli kjent med nye mennesker er helt uproblematisk.

15


HVA SIER VÅRE STUDENTER ? Tobias ten Napel Charlotte Rosvold Stordal

Skole: University of St. Thomas, Saint Paul, Minnesota Studium: Bachelor i Finans

Skole: Pacific Lutheran University Studium: Political Science/ Global Studies Jeg heter Charlotte og jeg studerer en double major ved Pacific Lutheran University like utenfor Seattle i delstaten Washington. Jeg er en sophomore ved PLU og jeg elsker hver eneste dag her. Skolen er ikke for stor, og ikke for liten. Man møter hele tiden nye mennesker, men man møter også alltid på de man kjenner fra før av. Professorene er utrolig hjelpsomme og motiverende. Det samme gjelder resten av administrasjonen ved skolen. Elevene er også fantastiske i seg selv. PLU ligger sentral plassert og det er alltid noe og finne på her. Jeg kunne ikke valgt en bedre skole.

Her på St. Thomas er det internasjonale studenter fra hele verden, og skolen gjør mye for at vi skal trives. Selv om skolen i prinsippet er katolsk, er det nok av studenter her fra andre religioner. Midt på campus er det internasjonalt kontor som du kan gå til for å få hjelp til hva det måtte være. De amerikanske studentene er veldig hyggelige, såkalt “Minnesotanice”, men du må selv gjøre en liten innsats for å bli bedre kjent med dem. Jeg vil anbefale på det sterkeste at du melder deg inn i klubber du er interessert i – de har alt du kan tenke deg fra matteklubb til pingpong! Ellers er det mye å gjøre i Minneapolis/St. Pauk, konserter, middag på byen, uteliv, dra på sportsarrangement osv.

Maria Simone Emdal Otterlei Skole: Long Island University, Post Studium: Broadcasting Jeg ble godt mottatt her på Long Island University, Post college, hvor det er mange amerikanske studenter i tillegg til internasjonale studenter fra hele verden. Det å bo på campus har vært en fin overgang fra å flytte hjemmefra, ettersom det er sosialt, trygt og vi har matsal med et godt utvalg av mat. Jeg kjente ingen da jeg dro hit, men det var lett å komme inn i miljøet fordi amerikanere flest er åpne, vennlige og like interessert i å lære om norsk kultur som det å presentere sin egen. Jeg bor i en leilighet sammen med andre studenter fra Long Island, og de har tatt meg med på mye spennende som amerikansk fotball og tradisjonell feiring av Thanksgiving. Beliggenheten er ganske perfekt, ettersom skolen ligger 30 minutter med tog fra den travle verdensmetropolen New York. Det er kjempefint å ha muligheten til å dra inn til storbyen eller å bli på Long Island, hvor tempoet er roligere og det er mer landlig. Her på campus har jeg det topp med personlig trener og mulighet for leksehjelp i samtlige fag, noe jeg slipper å betale for fordi det er inkludert i skolepengene. Et annet hjelpemiddel er ”Writing center” som hjelper oss studenter med korrekturlesing og oppbygging av stilene våre uansett fag. Lærerne er mer enn villige til å hjelpe om det skulle være noe. Jeg bruker mye tid på skolens store bibliotek og det flotte treningsstudioet med svømmehall. Skolen har gode muligheter for meg som er mediestudent med egen skoleavis, radiostasjon og TV-kanal som er lett å bli en del av. Det er alltid noe å ta seg til og et fint studentmiljø som motiverer til å gjøre det bra på skolen.

16

"De amerikanske studentene er veldig hyggelige, såkalt “Minnesotanice”, men du må selv gjøre en liten innsats for å bli bedre kjent med dem. Jeg vil anbefale på det sterkeste at du melder deg inn i klubber du er interessert i – de har alt du kan tenke deg fra matteklubb til pingpong!" - Tobias ten Napel


Tonje Lystad Skole: Eastern Connecticut State University Studium: Communication Å studere i utlandet er det beste valget jeg noen sinne har gjort! Jeg kan ikke forestille meg hvordan livet mitt ville vært uten den erfaringen og kunnskapen jeg har fått i løpet av utenlandsoppholdet mitt. På Eastern fikk jeg oppleve det ultimate collegelivet, her har jeg fått venner for livet, deltatt på skolens cheerleading team, fått meg kjæreste, og fått sjansen til å bli involvert på områder som jeg senere kan tenke meg å bygge en karriere innenfor. På campus er det alltid noe som skjer, og Eastern ligger også gunstig til mellom de to store shoppingbyene Boston og New York. Eastern har blitt mitt andre hjem, og jeg vil anbefale skolen til alle som vurderer å studere i USA. Her er både studenter og universitetets personale er hjelpsomme og imøtekommende, og det har gjort overgangen til et nytt land og et nytt universitet mye lettere.

Caroline Skar Mjønes Skole: North Park University Studium: Bachelor Biology Da jeg først kom til NPU, hadde jeg ingen idé om hva jeg kunne forvente. Nå, fire måneder senere, sitter jeg igjen med mange nye venner fra hele verden, større forståelse for andre kulturer og mange gode opplevelser. Jeg valgte også å engasjere meg i collagesport, noe jeg er ekstremt fornøyd med. Jeg angrer ikke på at jeg valgte å bli med på fotballaget – der har jeg fått mange gode venner som har blitt familien min i Chicago. Det er en gruppe herlige jenter som studerer forskjellige fag og har forskjellige interesser, men som likevel fungerer som en familie. Skolemessig har jeg måttet tilpasse meg et helt nytt skolesystem. Det har vært en utfordring også på grunn av språket, men det er noe man fort venner seg til. Jeg er veldig fornøyd med mitt første semester og håper andre også velger å studere i utlandet – det er nemlig en herlig opplevelse.

Anna Eriksen Skole: University of San Francisco Studium: International Studies Jeg flyttet til San Francisco høsten 2012 for å begynne på mastergrad i International Studies ved University of San Francisco (USF). Jeg har nå begynt på mitt andre semester ved USF og er strålende førnøyd. Jeg liker studieopplegget ved amerikanske universiteter siden klassene er relativt små, vi får tett oppfølging og vi har god kontakt med professorene våre. Med tanke på min studieretning, International Studies, er det spesielt interessant å studere i utlandet og sammen med andre fra forskjellig bakgrunn. Professorene og de ansatte er svært imøtekommende og hjelpsomme, og oppfordrer oss til å ta kontakt hvis vi opplever problemer. Programmet tar godt vare på studentene sine og arrangerer sammenkomster én gang i måneden. I tillegg tilbyr universitet jevnlig ulike opplegg som foredrag, seminarer, filmvisninger og konserter. San Francisco er en fantastisk by å bo i! Den er liten nok til at man ikke føler at man forsvinner i byen, men stor nok til at det alltid er noe som skjer. San Francisco er en av de få byene i USA med et bra offentlig transportsystem, så det er lett å ta seg rundt i byen. I tillegg ligger den i nærheten av steder som Santa Cruz, Berkeley, og Lake Tahoe, som absolutt er verd å få med seg. Selv om søknadsprosessen var tidkrevende, var det absolutt verdt det

for greatAVE! ing h LE . . . et . . m y Do so countr your

17


NEW ZEALAND | Studier i utlandet 2013/14

18


NEW ZEALAND | Studier i utlandet 2013/14

STUDIEDESTINASJON

new New zealand Med Stillehavet på den ene siden og Tasmanhavet på den andre ligger Auckland majestetisk til mellom vulkanske fjellformasjoner på New Zealands nordspiss. Hit kommer folk både i fly og båt, og fra havnekanten kan man knapt se havet for bare seil. Dette er den største byen i landet, New Zealands inngangsport. Auckland Avhengig av hvor i verden man kommer fra vil Auckland virke enten liten eller stor. Kommer du fra Norge vil nok det siste være den beste beskrivelsen. Innbyggertallet ligger på 1,3 millioner, og byen er spredt over et område på størrelse med London. Det som i dag er Auckland startet nemlig som fire frittstående byer som over tid har vokst sammen til én metropol. Auckland har litt av alt; pulserende byliv, vakre naturområder, palmer, fjell, strand, og et mylder av mennesker fra alle verdenshjørner. Her finner du også den høyeste bygningen på den sørlige halvkule. Auckland Sky Tower ruver hele 328 meter over bykjernen, og kan tilby en utsikt som vil ta pusten fra deg. Maorier og Kiwis Du har sikkert hørt om maoriene, New Zealands urfolk. Det var de som først bosatte seg i akkurat dette området for over 600 år

siden. På maori heter Auckland Äkarana. I dag består byens innbyggere først og fremst av en blanding av europeere, hovedsakelig med britisk avstamming, asiater og folk fra stillehavsøyene. Men maoriene er ikke borte, og drar du til Auckland vil du snart oppdage at de er godt synlige i bybildet. De har dessuten en helt spesiell, og svært sjarmerende, aksent som du snart vil lære deg å gjenkjenne. En samlebetegnelse på alle folk fra New Zealand, uansett opprinnelse, er Kiwis. Denne betegnelsen stammer fra den helt spesielle strutseliknende fuglen Kiwi som ikke finnes noe annet sted på kloden enn på New Zealand. Dette er landets nasjonalsymbol. Norge vs. New Zealand På mange måter likner New Zealand litt på et speilvendt Norge. Landet har omtrent like stort areal og like mange innbyggere, og klimaet er heller ikke så ulikt. Den store forskjellen er likevel at årstidene er snudd på hodet, og at

Auckland

1 Wellington

Christchurch

det faktisk blir varmere jo lenger nord du kommer. Gjennomsnittstemperaturene helt nord i New Zealand, der Auckland ligger, er nok også en del høyere enn i den sørlige delen av Norge. Auckland har lange, varme og tropiske sommere, og om vinteren ligger gradestokken på mellom 8 og 14 grader. Er du en av dem som ikke er spesielt glad i den norske vinteren kan du glede deg over at det aldri har blitt rapportert om snøfall i denne delen av New Zealand.

19


NEW ZEALAND | Studier i utlandet 2013/14

Auckland

1

Auckland University of Technology (AUT) Wellington

Auckland University of Technology Antall studenter: 24 000 Internasjonale 3996 Norske 36 Skolepenger:

Fra NZD 22.000

www.autinternational.info Christchurch

FAKTA OM STUDIER I NEW ZEALAND NÅR ER DET STUDIESTART? - Juli og februar.

GJENNOMSNITTLIG SKOLEPENGER PER ÅR: - 22.000 NZD per studieår.

GENERELLE OPPTAKSKRAV: - Bachelor: foretrekker rundt 3.5 eller bedre fra VGS (unntak finnes). - Mastergrad minimum C i snitt.

SPRÅKKRAV: - 4 eller bedre i engelsk fra VGS vil kunne gi fritak for TOEFL eller IELTS test.

20

Når det gjelder antall universiteter er New Zealand og Norge også slående like. Begge landene har åtte utdanningsinstitusjoner med universitetsstatus. AUT er det nyeste universitetet på New Zealand, og er et ungt og innovativt universitet med mange ulike grader og fagkombinasjoner. Hva med for eksempel å studere Network and Communication Engineering? Eller kanskje en Bachelor of Hospitality Management med fokus på mat og drikke? Målsetningen for AUT er til enhver tid å kunne tilby studier som er mest mulig tilpasset den moderne globale virkeligheten vi lever i. Ett av de aller beste eksemplene på dette er kanskje de unike studio – og prosjektbaserte gradene i Creative Technologies, hvor man kan få være med å jobbe med alt fra mobil-apper til robotics og digital animasjon. Er du ute etter mer tradisjonelle fagretninger? Fortvil ikke, dette finner du også på AUT. Universitetet tilbyr et mangfold av muligheter innen juss, real - og samfunnsvitenskaplige

fag, ingeniørgrader, fysioterapi, sykepleie og psykologi. Hva med å bytte halvkule i noen år? New Zealand og Auckland ligger nesten så langt vekk som det er mulig for en nordmann å komme. Det meste bør prøves mens man er ung, så hvis du har bodd på den nordlige halvkule hele livet er det kanskje på tide å ta utfordringen og teste ut noe helt nytt? Stadig flere norske studenter oppdager dette studieparadiset, og SONOR har vært med å hjelpe mange av disse på plass i New Zealands største by de siste årene. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg også!


THE UNIVERSITY FOR THE CHANGING WORLD.

To find out more: www.aut.ac.nz international.centre@aut.ac.nz

Art + Design Business + Law Communications Computing + Mathematical Sciences Creative Technologies Education

Engineering Health Sciences Hospitality + Tourism Languages + Social Sciences Sciences Sport + Recreation


SINGAPOR | Studier i utlandet 2013/14

STUDIEDESTINASJON

Singapore Asia blir stadig viktigere på verdensbasis, både når det gjelder økonomi, politikk og kultur. SONOR oppfordrer deg til å ta denne utviklingen på alvor og velge studier ved James Cook University Singapore! Hele verden i miniatyr Bystaten Singapore er litt som hele verden samlet i miniatyr på et område som knapt er større enn Oslo kommune. Over 5 millioner innbyggere fra alle verdenshjørner bor på denne lille øya ved ekvator. Her finner du et hypermoderne finansielt distrikt med futuristiske skyskrapere, Little India med fargesprakende templer og sarikledde kvinner, en skikkelig følelse av Kina i China Town, og ellers over en million europeere, amerikanere, australiere, og folk fra andre asiatiske land som bor, jobber og studerer i byen. Både maten, kulturen og språket gjenspeiler denne variasjonen, og landet har derfor hele fem nasjonalspråk; engelsk, kinesisk (mandarin), malay og tamil. Ettersom Singapore var britisk koloni helt fram til 1963 har det engelske språket fått et kraftig fotfeste i landet, noe som gjør det enkelt for deg å kommunisere med folk fra alle de ulike etniske gruppene. Engelsk er også arbeids- og undervisningsspråk på de fleste av landets lokale og internasjonale universiteter. I mer uformelle sammenhenger vil du derimot raskt oppdage at den lokale varianten av engelsk, Singlish, har et annet tempo, og også gjerne blander inn ord fra de andre språkene i landet. Dette er en sjarmerende og effektiv måte å snakke engelsk på, som du fort vil lære deg å sette pris på!

22

Businesshovedstad Singapore en av de største havnebyene i verden, og mesteparten av byens økonomi er basert på internasjonal handel. Det er nok derfor heller ikke så overraskende at ulike business-og ledelsesrelaterte fag er blant de mest populære studieområdene på landets universiteter. Singapore er også en av de såkalte tigerne i asiatisk økonomi, og har sammen med Hong Kong, Taiwan og Sør-Korea hatt en svært kraftig økonomisk vekst de siste tiårene. Siden Singapore ligger så og si ”midt i Asia” er det en populær by sett fra et forretningsperspektiv. Med base her kan man nå ut til markedene i store deler av Sørøst-Asia og Kina, da disse områdene bare er en kort dagstur unna. Hele Asia rett rundt hjørnet Denne tilgjengeligheten til resten av Asia kan selvsagt også du som internasjonal student i Singapore nyte godt av. Med det lokale lavprisselskapet Tiger Airways kan du raskt fly til de fleste destinasjoner i verdensdelen, og fortsatt ha godt med studielån igjen på kontoen når du kommer tilbake. Verdens beste mat! Prisnivået i Singapore er også lavere enn det man er vant til fra Norge på de fleste områder. Å spise ute koster ofte mindre enn å handle ingredienser i butikken, og byen har en mengde ulike tilbud når det gjelder spisesteder. Det mest karakteristiske for denne delen av verden er likevel det enorme utvalget av

gatemat som du kan finne i såkalte food courts eller hawker centres rundt om i byen. Flytter du hit vil du fort merke den enorme betydningen mat og spising har i det singaporske samfunnet. Det sies at nettopp spising og shopping er to av de mest populære aktivitetene hos byens befolkning, og så snart du har smakt maten vil du nok skjønne hvorfor! Her blandes det beste fra de ulike mattradisjonene sammen til nye og innovative fusion - retter som garantert vil gi deg en minneverdig kulinarisk opplevelse. Natteliv Er du derimot mer opptatt av det som skjer etter mørkets frambrudd kan Singapore også by på ett av Asias beste utvalg av puber, nattklubber og konsertscener. I utelivsområdet Clark Quay fins det noe for enhver smak, og herfra kan du også nyte utsikten til lysene fra byens skyline på den andre siden av kanalen. Når man er ute på nattestid skader det heller ikke å vite at Singapore er en av de tryggeste storbyene i verden. Strand og sol På late søndager kan du ta turen over til Sentosa Island som ligger rett sør for sentrum. Der finner du en 2 km lang skjermet tropisk strand, fornøyelsesparker, akvarium og en mengde spisesteder og luksusresorter. Singapore ligger omtrent akkurat på ekvator, og nyter dermed et tropisk klima. Dette er en ekstra bonus hvis du er en av dem som helst vil studere et sted med sol og varme året rundt!


SINGAPOR | Studier i utlandet 2013/14

FAKTA OM STUDIER I SINGAPORE NÅR ER DET STUDIESTART? Februar, juni og oktober (trimestersystem)

GJENNOMSNITTLIG SKOLEPENGER PER ÅR: Fra 23 882 SGD

GENERELLE OPPTAKSKRAV: - Bachelor : Foretrekker rundt 3.5 eller bedre fra VGS (unntak finnes). - Mastergrad minimum C i snitt.

SPRÅKKRAV: - 4 eller bedre i engelsk fra VGS vil kunne gi fritak for TOEFL eller IELTS test.

La Salle College of the Arts

James Cook University Singapore

La Salle er noe så sjeldent som en ren kunstskole midt i knutepunktet for den kreative industrien i Asia, nemlig Singapore. Skolen har det bredeste utvalget innen kreative fagområder i hele Sørøst Asia, og kan skryte av å holde en svært høy kvalitet på de ulike bachelor- og masterprogrammene som tilbys.

James Cook University Singapore er en av SONORs nyeste samarbeidsinstitusjoner. Universitetet har sine to hovedcampuser I Townsville og Cairns I Australia, men I 2003 ble campusen I Singapore også etablert som skolens første internasjonale avdeling. JCU Singapore tilbyr studier innenfor Business, Turisme og Reiseliv, IT, Marine Science, Lærerutdanning og Psykologi.

Her kan du studere kunst, interiørdesign, film, musikk, skuespill og drama med noen av de beste i bransjen som lærere og mentorer. Skolen har et helt unikt læringsmiljø med sterkt fokus på praktisk erfaring og undervisning på tvers av disiplinene. På denne måten får du som student et best mulig utgangspunkt til å gjøre karriere innen ditt spesialområde. La Salles campus ligger midt i hjertet av Singapore, og er et kjent landemerke på grunn av den i øynefallende arkitekturen som preger bygningene. Disse er tegnet av et lokalt arkitekturbyrå, og campus kan nesten sies å være like mye en levende skulptur og et monument over moderne arkitektur i kjernen av ”The Lion City.” Dette er med andre ord et svært inspirerende sted å studere, og anbefales for deg som ser etter en kreativ utdannelse som skiller seg ut i mengden!

Det er mange fordeler ved å studere ved JCU Singapore. For det første har du muligheten til å ta graden din på kortere tid da universitetet opererer med et trimestersystem. For det andre har JCU Singapore en forholdsvis liten campus med rundt 2500 studenter, og passer dermed godt for deg som kunne tenke deg små klasser og tett oppfølgning. For det tredje vil du få en unik internasjonal opplevelse da hele 65% av studentene på campusen ved JCU Singapore er internasjonale studenter. Sist men ikke minst, du vil også ha mulighet til å ta deler av graden din ved universitetets to andre campuser i Australia!

Malaysia

Singapore

1

2

1 James Cook University (SG) Studenter: 3000, 80% internasjonale www.jcu.edu.sg/

2 La Salle College of the Arts Studenter: 2500, 40% internasjonale www.lasalle.edu.sg

23


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

24


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

STUDIEDESTINASJON

STORBRITANNIA Fotball, pub og påskekrim? Ja, dette er eksempler på britisk kultur – men Storbritannia har mye mer å tilby. SONOR samarbeider med universiteter fra Edinburgh i nord til Plymouth i sør. Opplev mer: Finn ditt Storbritannia!

B

ritiske universiteter er blant de mest ettertraktede i verden, og Storbritannia er da også et populært studieland for mange norske studenter hvert år. Bredden i fagtilbudet er stor, noe som innebærer at du har gode muligheter til å spesialisere deg innenfor fagfelt som kanskje ikke er like tilgjengelige her hjemme i Norge. I tillegg til en solid utdannelse med høy akademisk standard er det flere faktorer som gjør at Storbritannia er et godt valg for utenlandsstudier: Som norsk student trenger du ikke visum for å studere der. Fordi det ikke er så langt unna Norge, er det verken dyrt eller vanskelig å reise hjem en tur om du måtte ønske det. Britisk kultur og historie er tett knyttet opp mot den norske, noe som både indirekte og direkte gjør at det er lett å føle seg hjemme i Storbritannia. Når landet i tillegg har en stor variasjon i både omgivelser og studiemiljø, er det ikke så rart om du finner ditt drømmeuniversitet nettopp her.

Hvis du er i tvil om Storbritannia er studielandet for deg, kan du ta utgangspunkt i interessene dine utover det du ønsker å studere. Musikk, film, tv-serier, humor, litteratur, idrett, kunst, teater, friluftsliv – listen er uendelig, og du vil finne et miljø i Storbritannia for så godt som alt. Tenk deretter over om du vil oppleve en internasjonal storby, eller om du foretrekker roligere omgivelser. Du kan studere i verdensmetropolen London eller i Birmingham for den ekte storbyfølelsen. For å føle på de tilsynelatende små, men egentlig enorme regionale forskjellene kan du velge mellom for eksempel Edinburgh i Skottland eller Cardiff i Wales. Virkelig historiske omgivelser får du også i Cambridge eller Glasgow. Er du en ”Southerner” som foretrekker Plymouth, Southampton eller Portsmouth? Kanskje føler du at du vil vestover i England og drar til Bristol? Hvilken brite har du i magen?

Med godt etablerte campusomgivelser og lokale særegenheter skal det mye til for at du ikke finner et universitet du blir glad i. Tenk over hvor store forskjeller det er fra bygd til bygd og by til by her hjemme i Norge. Sånn er det også i Storbritannia, bare mange ganger sterkere fordi det bor så mange flere mennesker der. Det er vanskelig å beskrive hva den typisk britiske identiteten er. Det som er sikkert, er at briter gjerne føler en sterk lokal identitet, og jo lenger du reiser ut fra hovedstaden, desto stoltere er lokalbefolkningen av hjemstedet sitt. Hver by og hvert universitet gir et unikt inntrykk. Du vil finne ut at du raskt føler en egen tilhørighet til det universitetet du velger. Detaljene teller når de er en del av hverdagen din, omgivelsene du velger blir hjemmet ditt, og medstudenter blir familien din. Ved første øyekast kan britiske universiteter se veldig like ut. Det gjelder å finne ut nok om dem til å se de store og små forskjellene som er viktige for deg. Når du da bestemmer deg for hvor du vil, velger du samtidig det som blir ditt Storbritannia. Forbered deg på å bli lenge, for stedet der du føler deg hjemme er det vanskelig å reise fra.

25


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE I

STORBRITANNIA FAKTA OM STUDIER I UK NÅR ER DET STUDIESTART? September/oktober

Enkelte fag ved enkelte skoler har også januarstart. GJENNOMSNITTLIGE SKOLEPENGER: 10.000 GBP per studieår.

GENERELLE OPPTAKSKRAV: Bachelor: Foretrekker rundt 4.0 eller bedre fra VGS. Mastergrad: Minimum C i snitt.

SPRÅKKRAV: 4 eller bedre i engelsk fra VGS vil kunne gi fritak for TOEFL- eller IELTS-test.

MERK: Opptakskravene og kostende vil variere fra skole til skole og fag til fag. Det er viktig at du tar kontakt med en veileder her i SONOR tidlig for å kartlegge dine videre muligheter. Bestill gratis veiledning i dag på www.sonor.no

26


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

SKOTTLAND

Edinburgh

Glasgow

Liverpool

WALES Cambridge Birmingham

ENGLAND Cardiff

London

Bristol

Southampton

Portsmouth

Plymouth

27


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

28


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

Veien til Storbritannia: UCAS Hva er UCAS? UCAS er Storbritannias sentraliserte opptaksorgan og fungerer på en lignende måte som Samordna Opptak her hjemme. Når du søker om opptak til et britisk universitet, må du opprette og sende inn en søknad gjennom UCAS’ nettsider innen gitte frister. Du må også betale en søknadsavgift før du kan sende søknaden. UCAS videresender deretter søknaden din til universitetet du søker om opptak til. Universitetet sender svar på søknaden gjennom UCAS, og du gir elektronisk tilbakemelding på eventuelle studietilbud du mottar i nettsøknaden.

Søknad i UCAS Det er tre hovedelementer i en UCASsøknad:

1

Selve søknaden, der du skriver inn personalia, inntil fem studievalg og karakterene dine fra videregående skole.

2

Personal statement, som er et motivasjonsbrev du skal skrive. Personal statement er et eget tekstformat som er ganske standardisert, og det å få til en bra tekst som ikke virker reprodusert, kan derfor være utfordrende.

3

Akademisk referanse, der en lærer skriver om ditt potensial som student.

Hvordan hjelper SONOR deg? Når du skal søke om opptak til et britisk universitet, oppretter du en søknad i UCAS ved å bruke SONORs ”buzzword”. SONOR får da tilgang til nettsøknaden din og kan hjelpe deg underveis med utfyllingen. Vi har guider til utfylling av søknaden, personal statement og akademisk referanse, for å gjøre prosessen så lett som mulig for deg. Du kan også sende oss utkastet ditt til personal statement, slik at vi kan gi deg skrivetips og tilbakemeldinger på teksten du har skrevet. Når alt er klart i søknaden din, legger vi inn den akademiske referansen for deg, dobbeltsjekker at du har fylt ut alt på riktig måte og sender søknaden din til UCAS. OBS! Du kan kun ha én søknad i UCAS. Dersom du allerede har opprettet en søknad med ditt eget brukernavn, kan du linke søknaden din til SONOR slik at vi likevel får hjulpet deg. For SONORs buzzword og fremgangsmåte for UCAS-søknad, gå inn på www.sonor.no

29


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

Skottland Sekkepiper, golf, haggis, whisky destillerier, Loch Ness og gjerrige rødhårede menn i kilt. Velkommen til Skottland! Det var selvsagt stereotypien. Det virkelige Skottland har mye mer å by på enn sauer, høyland og sjømonster, og det som gjør at du kommer til å elske å tilbringe studietiden din her er først og fremst menneskene! Skotter er jevnt over et usedvanlig vennlig, høflig og hjelpsomt folkeslag, med svært god sans for humor. Puben står sentralt i hverdagslivet, og i større byer som Edinburgh, Glasgow, og Aberdeen vil du finne et overveldende utvalg av kneiper i alle varianter. Som briter flest er også skottene lideskapelig opptatt av fotball, og når de to erkerivalene Celtic og Rangers spiller mot hverandre er det knapt en ledig barkrakk å oppdrive i hele landsdelen.

University of Glasgow

30

Men folk i Skottland bruker også tiden sin på andre ting enn fotball og øl. Visste du for eksempel at både telefonen, fjernsynet og pedalsykkelen ble oppfunnet av skotter?

Næringslivet i landsdelen holdes ellers i gang av olje og gassutvinning, laskeoppdrett, landbruk, fiske og skipsfart. Omtrent som her i Norge med andre ord. Det er nok også en av grunnene til at det er nettopp denne delen av Storbritannia vi nordmenn tradisjonelt sett har tettest bånd til, både når det gjelder økonomi og kultur. Vurderer du å studere i Skottland er det et par ting du må huske på. Først og fremst er det viktig å være klar over at selv om Skottland er en del av Storbritannia, og ligger under den britiske kronen, er landet en selvstyrende nasjon. Skottland har eget lovsystem, eget parlament og kirke (Church of Scotland), egne pengesedler (Pound Sterling), eget fotballag, og ikke minst et eget utdanningssystem fra barneskole til universitetsnivå. Hva du enn gjør, kall derfor aldri en skotte for en engelskmann! En av de viktigste kjennetegnene på


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14 det å ha en skotsk identitet er nemlig det å ikke være engelsk. Tvert i mot kan man nesten si. Er man fra skottland, så er man ’Scottish’ tvers igjennom, og det er noe folket her er svært stolte av! Frister det å ta turen over dammen å studere i Skottland etter å ha lest denne teksten? Ca 500 nordmenn har allerede gjort nettopp det, og holder nå på med en bachelor, eller mastergrad på et av de 13 universitetene i regionen. Fire av disse er oldtidsuniversiteter som ble grunnlagt helt tilbake i middelalderen, og SONOR samarbeider med det nest eldste av disse; University of Glasgow. Les mer om våre samarbeidspartnere i Skottland under og på neste side!

Heriot Watt University består av fire campuser, hvorav tre ligger i Skottland og en ligger i Dubai. Hovedcampusen ligger ca en halvtime med buss utenfor Edinburgh sentrum. Miljø og innovasjon et uttalt fokus ved Heriot –Watt University, noe som gir deg muligheten til å spesialisere deg innen fagområder som gjør deg etterspurt på arbeidsmarkedet både i Norge og globalt etter endt studietid. Med en historie som strekker seg tilbake til begynnelsen av 1800-tallet har universitetet også en klar visjon om å være i toppen internasjonalt når det gjelder forskning og undervisning innen industri- og ingeniørfag, så vel som businessfag.

Heriot Watt University

Edinburgh

Heriott- Watt University er SONOR’s eneste samarbeidspartner i Skottlands regionshovedstad Edinburgh. Edinburgh er verdenskjent både som en historisk by og som et kultursentrum, blant annet på grunn av den berømte årlige Edinburghfestivalen, og nyttårsfeiringen Hogmanay.

31


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

University of Glasgow

University of Strathclyde 1 Edinburgh

2, 3, 4 Glasgow

1

Heriot-Watt University Liverpool Studenter: 20 000, 2500 internasjonale www.hw.ac.uk

Birmingham

2

University of Strathclyde Studenter: 15 000, 1500 internasjonale Cardiff Bristol www.strath.ac.uk

Southampton

University of Strathclyde ligger midt i Skottlands største by, Glasgow, og tilbyr studier innen ingeniørfag, humanistiske fag, samfunnsfag, naturvitenskaplige fag og businessfag. Dette er det eneste skotske universitetet med trippel akkreditering for businesstudier, noe som plasserer Strathclyde Business School blant de 1% beste businessskolene i verden. Universitetet er også rangert helt på topp for jusstudier i Skottland, og har et av de største og best utstyrte fakultetene for ingeniør­fag blant britiske universiteter. University of Strathclyde ble også kåret til UK University of the year i Times Higher Education Awards 2012 University of Strathclyde har en internasjonal profil, og ser på seg selv som et ”International Technology University”, hvor mye av forskninCambridge gen går på tvers av fakultetene for å utvikle ny teknologi for fremtiden. Universitetet har også direkte kontakt, og samarbeid med industri og London næringsliv i Glasgow, noe som vil komme deg som framtidig student til gode! Portsmouth

University of Glasgow Plymouth

3

University of Glasgow Studenter: 23 382, 3874 internasjonale www.gla.ac.uk

4

Royal Conservatoire of Scotland Studenter: 850, 153 internasjonale www.rcs.ac.uk

University of Glasgow er blant de aller beste i Storbritannia, både når det gjelder kvaliteten på undervisningen og forskningen. Universitetet er også medlem av den prestisjetunge Russell Group (en forskningsgruppe som består av Storbritannias 20 beste forskningsuniversiteter). Universitetet ble grunnlagt i 1451, og som ett av de aller eldste universitetene i den engelskspråklige verden har skolen en lang og rik historie. Studietilbudet her er imponerende, med hele 900 forskjellige studiekombinasjoner på bachelornivå. Dersom du ønsker en utdannelse som gjør at du skiller deg ut i mengden, gir University of Glasgow deg det faglige grunnlaget du trenger for å lykkes.

For mer informasjon om skolene:

www.sonor.no 32

Ved en undersøkelse utført av The International Graduate Insight Group høsten 2010,

kom det også frem at internasjonale studenter trives så godt ved University of Glasgow at tallene for dette er merkbart bedre enn for studenters trivsel ved britiske universiteter generelt. Det viser seg også at internasjonale studenter liker seg bedre og bedre desto lenger tid de tilbringer ved University of Glasgow.

Royal Conservatoire of Scotland Ønsker du en utøvende utdannelse innen musikk eller drama? Da er kanskje Royal Conservatoire of Scotland (RCS) noe for deg! Skolen var tidligere kjent som Royal Scottish Academy of Music and Drama, og ble grunnlagt i 1847 med Charles Dickens som første styreleder. RCS tilbyr studier innen dans (særlig ballett), drama, musikk (særlig klassisk og jazz), produksjon, og film/TV. Med god beliggenhet i byen Glasgow har RCS et nært samarbeid med Scottish Ballet, Scottish Opera, BBC Scotland, the National Theatre of Scotland, the Royal Scottish National Orchestra, Shakespeare’s Globe, the Royal Shakespeare Company, York Theatre Royal, Playwright’s Studio, BBS Scottish Symphony og Classic FM. Eksempler på tidligere studenter ved RCS er skuespillere som David Tennant og Robert Carlyle, komiker Ruby Wax, sopran Lisa Milne og regissør/skuespiller Shernaz Patel. Kjernen i all undervisning er rettet mot forestillinger av forskjellige slag, noe som innebærer at studiene i stor grad fokuserer på å bygge opp en praktisk kompetanse i den utøvende kunstformen du studerer. Over 90% av uteksaminerte studenter fra RCS er ute i arbeid innen seks måneder etter fullførte studier. RCS er et unikt studiested, og en grad herfra gir deg muligheten til å være kreativ på aller høyeste nivå innenfor fagområdet ditt!


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

Wales (Cymru) Lengst mot vest i Storbritannia ligger Wales, kanskje mest kjent for dens rike historie og naturskjønne omgivelser. Selv om den politiske og sosiale historien ligner resten av Storbritannia, skiller den keltiske kulturen seg fra resten av landet, og landsdelen er tospråklig. Over en halv million mennesker snakker walisisk, hovedsklig i områdene i nord. Området i nord preges av fjell, og her finner du de høyeste fjellene i Storbritannia, sør for Skottland. Fjellene brer seg sørover til de midtre deler av Wales, hvor du også finner områder med store skoger, åser, elvedaler og kystlinjen som ligger mot Irskesjøen. Den sørlige delen er den mest urbane, og hele to trededeler av befolkningen i Wales bor her. Den største byen er Cardiff, som også er hovedstaden i Wales. Cardiff har et rikt kulturliv, og om du vil gå på konserter, teater, galleri eller bare oppleve nattelivet, finner du noe for enhver smak. I Cardiff finner du blant annet Millennuim Centre, en av Europas største teater hvor du kan se både ballett, opera, teater ogt dans. Er du glad i mat og kulinariske opplevelser, kan det også være greit å bite seg merke i at Wales er kjent som en topp ”gastro-location”, noe lokalt landbruk og matproduksjon er med på å bidra til. Området innbyr til sport og aktivitet, enten du liker å se på fotball, rugby eller cricket, eller om du selv liker utfordringer. Fjellturer, fisking, golf, sykling, riding og kiting er bare noen få aktiviteter du kan drive med her. Med en så lang kystlinje er også seiling og surfing veldig populært. Turister tiltrekkes ofte av det vakre landskapet, med høye fjell, bratte klipper og store nasjonalparker. Rikhet på historie og et stort

34

antall imponerende slott er også noe som gjør Wales til et attraktivt reisemål. Wales er også en populær studiedestinasjon. Over 14 000 internasjonale studenter fra 120 land studerer ved 10 universiteter i Wales. De fleste universitetene ligger i den sørlige delen av Wales, rundt de større byene, men du finner også universitet i resten av landsdelen. Som student kan du også dra nytte av de lave levekostnadene sammenlignet med resten av Storbritannia.

Edinburgh

Glasgow

som norsk student også oppnå en mastergrad i kiropraktikk på bare 4 år. Som student ved University of South Wales får du virkelig testet ut ditt fremtidige arbeidsmiljø gjennom ”learning by doing”. Universitetet har simulert en rekke arbeidsmiljø hvor studenter får testet ut det de lærer i praksis, blant annet en simuleringsklinikk for helsefag, en rettssal, et ”åstedshus” for kriminalteknikere, børsmarked, film-, mote- og musikkstudio, og et luftfartssenter med et ekte Jetstream 31 fly og flysimulator. Fokuset på karriere gjenspeiles i samarbeid med store aktører som British Liverpool Airways, General Electric, Sony, Tata, NHS, lokale myndigheter og BBC. Det er kanskje ikke så rart at avgangselever er attraktive på arbeidsmarkedet og at en meget høy andel av har fått jobb innen 6 måneder?

University of South Wales

Birmingham

University of South Wales er ett av de største universitetene i Storbritannia med over 33 000 studenter, og er resultatet av en sammenslåing av University of Glamorgan og University of Wales. Sammenslåingen har forsterket både fagtilbud og universitets posisjon i relasjon til britisk næringsliv. Rundt 4 500 internasjonale studenter studerer ved ett av universitetets 5 campuser: Cardiff, Caerleon, Glyntaff, Treforest og Newport City.

Cardiff

Bristol

Southampton

Plymouth

Fagtilbudet spenner vidt og hvilket campus du kommer til å studere ved avhegner av hva du vil studere. Uansett om du er interessert i kreative fag, naturvitneskaplige og teknologiske fag, samfunnsvitenskap eller businessfag, har University of South Wales et studieprogram som kan være midt i blinken for deg. Ved University of South Wales kan du

University of South Wales Studenter: 22 668, 3401 internasjonale www.glam.ac.uk/

For mer informasjon om skolen: www.sonor.no


USW NORWAY AD 268x183:Layout 1 25/04/2013 12:11 Page 1

The University of South Wales welcomes students from Norway! With more than 33,000 students from all over the world, state-of-the-art facilities and teaching excellence, the University of South Wales is a great place to study. We offer undergraduate and postgraduate courses in a range of areas including design, music, business, computer science, engineering, psychology and chiropractic.

What’s on offer?

Student comment

The University has campuses throughout South Wales, in Cardiff, Newport and Pontypridd. Our locations mean you can enjoy everything the region has to offer – city life and culture, stunning beaches and breathtaking countryside. Employability is at the heart of everything we do, with teaching informed by what happens in the real world. Our graduates have the skills that are essential for the workplace and value our employability schemes, business start-up support and opportunities to get actual experience, often as part of your course.

Cardiff, en passe stor by med sine 325.000 innbyggere, er lett å finne seg til rette i. Enkel å finne frem i, og bosatt av trivelige folk – noe som kjennetegner walisere generelt. Hoveddelen av universitetet ligger ikke i Cardiff, men 20 minutter unna med tog, men den kreative avdelingen – som journalistikk kommer under – ligger midt i sentrum. Foreleserne/lærerne i journalistikkfagene er alle journalister selv, så de vektlegger det praktiske minst like mye som det teoretiske, en stor fordel i mine øyne.

Fantastic Student Life

Odd Erik Skavold Lystad BA [Hons] Journalism

As part of our commitment to excellence, we have invested over £160m in state-of-the-art facilities across our campuses, to ensure you get the best possible learning experience – this includes a new Student’s Union packed full of exciting facilities and events! This all adds up to an excellent student experience and the best possible start to your future.

www.southwales.ac.uk/international


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

LONDON: STUDENTENES MEKKA Musikaler, gallerier, shopping, sportspuber og et yrende natteliv er bare noen av nøkkelordene som beskriver London. Samtidig har storbyen ett av verdens mest internasjonale studentmiljøer. Her har man ikke tid til å kjede deg! Av: Thea Gunnes - MA Global Media & Transnational Communication v/ Goldsmiths, University of London 2012/2013

Etter å ha fullført en bachelorgrad på NTNU i medievitenskap og sosiologi, inkludert et utvekslingssemester i USA, ble eventyrlysten igjen litt for stor og jeg valgte å ta mastergrad i global media ved Goldsmiths i London. Sonor var til stor hjelp i søknadsprosessen, og vi fant sammen den beste muligheten for meg. Her i London er det høy arbeidsmoral, og man må være forberedt på å jobbe hardt. Samtidig får man veldig mye igjen for innsatsen. Å ta en mastergrad på tolv måneder, noe som er vanlig her innenfor samfunnsfag og humanistiske fag, og i tillegg på et annet språk ,er svært intensivt, og mye egeninnsats må til. Samtidig er det uendelige mange universiteter å velge mellom. Utdanning står høyt i kurs for engelskmennene og veien mellom skole og jobb er heller ikke lang. Å studere i en storby er i seg selv en stor utfordring. Man kan komme i fella å tenke som

36


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

en turist - at man burde dra på museum, få med seg teaterstykker, shoppe alt for mye eller reise rundt på alle de spennende stedene ”når man først er her!”. Selv om det er billigere å leve her enn i Norge, er det slettes ikke billigere å bo. Samtidig er det flere fristelser, og stipendet/lånet fra Lånekassen kan kanskje bli i trangeste laget. På en annen side, om man faktisk klarer å omstille seg til hverdagen og se dette som et studiested må jo London være ett av de mest spennende stedene i verden! Spesielt innenfor mitt fag, media, er denne metropolen selve mekka både når det gjelder å dyrke interessene sine og arbeidsmulighetene senere. Arkitekturmessig og geografisk sett er storbyen London under stadig forandring, noe som også gjør den dynamisk og levende. England har en lang og spennende historie, og som gammel koloninasjon har de fremdeles store

relasjoner til land over hele verden. Spesielt Asia er et kontinent som er godt representert her i London og ikke minst i studentmiljøene, noe som gjør at kulturer møtes og man deler skikker og opplevelser. Ikke bare er London fantastisk i seg selv, i tillegg er dette en storby som ligger midt i smørøyet. Avstandene er svært korte innenlands, hvor det tar en time med tog til sommerbyen Brighton, to timer til interessante Cardiff, hovedstaden i Wales, og kun fem timer til å dra helt i nord, hvor du finner de spennende skotske byene Glasgow og Edinburgh. I tillegg kan man ta ekspresstoget til andre europeiske fastlandshovedsteder som Paris på under to timer. Det er en grunn til at så mange studenter fra alle verdenshjørner finner sammen i vidunderlige London!

Les mer om studiemuligheter i London på neste side!

37


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

UNIVERSITETER I LONDON Goldsmiths, University of London Goldsmiths ligger sørøst i London, Englands hovedstad og største metropol. Universitetet drar godt nytte av storbyens globale renommé innenfor kunst og kultur, handel og underholdning. Siden etableringen i 1891 har Goldsmiths etter hvert utviklet noen av landets mest kjente studieprogrammer innenfor både samfunnsfag og humaniora, og er også høyt rangert internasjonalt innenfor disse områdene. Samtidig er fagtilbudet bredt og skolen holder en høy akademisk standard innenfor blant annet IT, psykologi, sosiologi og statsvitenskap. Som student ved Goldsmiths College vil du bli møtt med en kreativ og ukonvensjonell tilnærming til undervisningen. Her settes studentene i fokus! På bakgrunn av den akademiske kvaliteten på undervisningen og forskningen har også skolen vært medlem av det internasjonalt anerkjente University of London (UOL) i over 100 år. Til tross for beliggenheten i en travel storby er skolens ulike fakultet stort sett samlokalisert på et lite og personlig campusområde. Goldsmiths huser vel 9000 studenter, og blant disse er ca 120 ulike nasjoner representert. Som student ved Goldsmiths vil du dermed ta del i et mangfoldig studiemiljø. Dette er det også flere kjente personligheter som har gjort før deg, og blant Goldsmits tidligere studenter finner du Graham Coxon fra Blur, Damien Hirst, en av Storbritannias mest berømte nålevende samtidskunstnere, Malcolm McLaren, manageren til Sex Pistols og Vivienne Westwood, designeren som i stor grad var ansvarlig for at punkmoten ble populær på 70-tallet!

38

School of Oriental and African Studies (SOAS) Interesserer du deg for statsvitenskap, kulturstudier, historie, politikk og språk? Da bør du stoppe opp og se nærmere på SOAS! Dette universitet har nemlig blitt verdensledende på denne typen studier knyttet til Asia, Afrika og Midtøsten. Skolens sterke forskningsprogrammer er med på å forme undervisningen, og som student ved SOAS vil du bli undervist av forelesere som samtidig er nasjonale spesialister på nettopp disse regionene. På bakgrunn av skolens renommé ligger også SOAS på tilleggsstipendslisten til Lånekassen. Over 5000 studenter studerer ved SOAS til en hver tid, men til tross for dette antallet fremheves den enkelte student. I klassene er forholdstallet mellom student og foreleser 12:1, noe som gir foreleseren mulighet til å følge opp sine studenter tett og tilrettelegge for at hver enkelt skal kunne utnytte sitt potensial til det fulle. Av studentmassen er 133 ulike land representert, og denne sammensetningen av studenter fra alle verdensdelene er noe skolen verdsetter høyt. For økt internasjonalisering tilbyr skolen muligheten til utveksling i en stor andel av sine studieprogrammer, og i 2009 ble også SOAS tildelt Dronningen Elisabeths utnevnelse for språkundervisningen ved skolen. SOAS er en del av University of London og har beliggenhet i et grønt og rolig bydelsområde, midt i hjertet av London. Her er det kort avstand til kjente landemerker som West End, Covent Garden og Oxford Street. Som student ved SOAS har du altså byens rike intellektuelle, kulturelle og sosiale liv liggende for dine føtter!

Royal Holloway Royal Holloway er et universitet med lange tradisjoner, og ble offisielt åpnet av Queen Victoria i 1886. Siden den tid har universitetet blitt en del av University of London og er særlig et anerkjent for sine studier innenfor musikk, drama, psykologi, fysikk og klassiske fag. Dette viser bredden i skolens styrke, og Royal Holloway kan skilte med å befinne seg blant de 15 høyst rangerte universitetene i Storbritannia. Universitetet ligger også høyt på de internasjonale listene, og som student ved Royal Holloway vil du få undervisning og faglig oppfølgning i verdensklasse. Årlig studerer over 8000 studenter ved Royal Holloway. Av disse er hele 100 land representert. Universitetet har også partnerskoler over hele verden og oppfordrer sine studenter til utveksling og global nettverksbygging. Universitetet bringer sammen studenter og ansatte fra alle verdenshjørner og fremmer samhold og inkludering. Royal Holloway ligger sørøst for London, i området som kalles Greater London. Her kan du bo og studere på universitets campus som ligger plassert i grønne omgivelser utenfor sentrum. Samtidig har du det yrende storbylivet like i nærheten, og bare en 40 minutters togtur tar deg inn til hjertet av London.


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14 Cambridge Birmingham

London Cardiff

Bristol

Southampton

Plymouth

Portsmouth

Goldsmiths, University of London Studenter: 9000, 1800 internasjonale www.gold.ac.uk

Hult International Business School

University of Greenwich

Velg fra øverste hylle og studer ved Hult International Business School! Skolen er rangert blant verdens topp 1% businesskoler, og er en amerikansk skole med campuser i flere land. SONOR samarbeider med skolens campus i London, men gjennom ordningen ”Global Campus Rotation” har du også muligheten til å utveksle til en av de andre campusene i Boston, San Francisco eller New York (USA), Dubai (De Forente Arabiske Emirater), Shanghai (Kina) eller São Paulo (Brasil). Som student ved Hult International Business School vil du ta del i internasjonale nettverk og tilegne deg kulturforståelse og praksisorientert forretningssans. Ønsker du en jobb tilknyttet dagens globale marked er dette en grunnleggende kvalitet å ta med seg videre.

University of Greenwich er et veletablert universitet i London som er kjent for å tilby utdanning og forskning av svært høy kvalitet. Universitets hovedcampus ligger i bydelen Greenwich, og undervisningen finner sted i ærverdige bygninger fra 1700-tallet. Her vil du studere i idylliske og inspirerende omgivelser; området rundt universitetet er nemlig en av UNESCOs World Heritage Sites, og skolen er også kåret til det ”grønneste universitetet i Storbritannia”.

På bachelornivå følger Hult den amerikanske studiemodellen med sin 4-årige Bachelor of International Business Administration (BBA). Som norsk student vil du allikevel kunne søke om opptak på år 2 (sophomore-året) og fullføre bachelorgraden på 3 år. Dermed vil du også få støtte fra Lånekassen i hele studieforløpet. I tillegg har du som søker gjennom SONOR muligheten til å få innvilget gunstige stipend på mellom 20-30% reduksjon av studieavgiften! I London ligger Hults campus i bydelen Bloomsbury. Her vil du studere sammen med studenter fra over 135 ulike land som snakker over 105 ulike språk. Dette mangfoldet er en del av identiteten til Hult International Business School, og målet er å gi studenter erfaring med internasjonalt relasjonsbygging og samarbeid fra første dag.

Studenter kan være trygge på å få undervisning og tett oppfølgning av høyt kvalifiserte forelesere ved University of Greenwich, og i en sammenligning mellom Londonskolene ble faktisk universitetet rangert som nr. 1 på undervisningskvalitet av Sunday Times University Guide. University of Greenwich er også kjent for sin fremragende forskning, og har etter hvert utdannet flere prisbelønte studenter. De kan særlig være stolte av å ha en Nobelprisvinner blant sine tidligere studenter! University of Greenwich holder til på tre ulike campuser, og er et stort universitet med 27800 studenter. I studentmassen er over 140 ulike land representer, og universitetet har også partnerinstitusjoner over hele verden. Her legges det dermed til rette for utdanning på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. I tett samarbeid med arbeidsgivere tilbyr også universitetet yrkesorienterte studieprogrammer som forbereder deg godt på arbeidslivet.

University of Greenwich, London Studenter: 27 800, 4000 internasjonale www.gre.ac.uk/international-students

Royal Holloway – University of London Studenter: 9000, 2070 internasjonale www.rhul.ac.uk

School of Oriental and African Studies Studenter: 5000, 2250 internasjonale www.soas.ac.uk

Hult International Business School Studenter: 387 (alle internasjonale) www.hult.edu

For mer informasjon om skolene:

www.sonor.no

39


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

Topp 5 ting å gjøre i London: 1

Dra på en av de mange fantastiske musikalene! Det er en typisk turist ting å gjøre, ja, men det er en grunn til at de er så populære!

2

Henge på en fotballpub. Man må smake på det store utvalget øl de har her, og selvfølgelig observere hvor fantastisk engasjerte engelskmennene er i fotball!

3

Dra til Brick Lane i øst-London for hangover-mat på søndags formiddag. Dette er et stort mat- og vintagemarked hvor man kan glemme en liten stund at man skal på skolen dagen etter!

4

5

London har utallige gallerier, og med ordninger ’First Thursday’ kan man hver første torsdag hver måned bli med på guidede turer når de har sene åpningstider og fri inngang på over 100 gallerier. Sitte på en av de søte caféene, helst litt utenfor bykjernen, spise scones og drikke te, samtidig som man titter på londoners kule og eksentriske klesstil!

Royal Holloway

Welcome to the UK’s most international university • Ranked No 1 in the UK for international outlook, in recognition of the global impact of our research and the diversity of our staff and students • One of the UK’s leading research-intensive universities, with 19 academic departments spanning the arts, sciences and social sciences • Graduates benefit from the global reputation of a University of London degree • A unique best-of-both-worlds location: a safe, beautiful campus in Surrey less than 20 miles from central London

Find out more at www.rhul.ac.uk/international

40


Goldsmiths www.gold.ac.uk/ international

Why choose Goldsmiths? Goldsmiths has a distinct kind of energy. It’s one that stimulates. And it’s one that stirs. We’re a small campus community with a global reach, bringing learning to life through powerful conversations and personal connections. Proud to nurture the best and the brightest minds, we’re looking at the world through our own lens. Founded in 1891, and part of the University of London since 1904, we’ve a rich academic history but we’re also known for our creative approach. You’ll be taught by and will debate with the best in the field, including the digital journalists, designers and computer programmers working in today’s industries, bringing with them the experience of professional practice. At Goldsmiths you’ll look at subjects differently. We take an interdisciplinary approach to all our courses, which means you won’t find our subjects prescriptive and you won’t find our teaching dull either. We’ll also ensure that you’re fully supported throughout your studies. We nurture individual talent, and provide a safe environment in which you can grow academically and personally. We’re based on a single-site campus within London’s vibrant New Cross, but we’re also just minutes from the heart of this great global city, home to major cultural landmarks including the National Theatre and Tate Modern.

We offer undergraduate, postgraduate and Study Abroad opportunities in the following areas:  Anthropology  Art  Community Studies  Computing  Creative & Cultural Entrepreneurship  Cultural Studies  Curating  Design  Education (including teacher training)  English & Comparative Literature  History  History of Art  Management Studies  Media & Communications  Music  Politics  Psychology  Social Sciences  Social Work  Sociology  Theatre & Performance  Therapeutic Studies  Visual Cultures

Every day we’re researching, teaching, and discovering – but we can’t do this alone. Come with an inquisitive mind and an open heart and create the learning landscape you want to see.

 One of the world’s top universities for the arts and humanities  London voted one of the best student cities  Benefit from our global links and international outlook

Student insight Stine, Study Abroad “What caught my attention about Goldsmiths was the focus on students being able to further their own opinions in an open educational environment. The fact that students are included in discussions during lectures and seminars is something I’ve always missed back home in Oslo. The lecturers are absolutely great and they include all the students in an educating and humorous way that I really like. My stay here has really been worth it. I have enjoyed a great educational environment, met people from all over the world, and last but not least had the opportunity to live in one of the most beautiful cities in the world. To live and study this close to the vibrant and cultural city center of London has been absolutely wonderful.”


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

Sør-England

Idyllisk landskap med hyggelige landsbyer spenner seg fra de ­høyreiste klippene ved den engelske kanal til de rullende åsene lengre nord. Strender og det milde klimaet gjør Sør-England til en populær destinasjon for badegjester, seilere og surfere. Dette området huser også mye historie og du kan oppleve mystiske Stonehenge og romernes forlatte svømmeanlegg i Bath, eller middelalderbyen Canterbury. Langs kystlinjen finner du noen av de største havnene i England, og området har sterke tradisjoner innen sjøfart. Veien til Europas fastland er kort, med flere ferger til både Frankrike og Spania. Nord i den sørvestlige delen av England ligger Bristol. Det er et kjent kultursenter i Storbritannia, og byen er spesielt kjent for musikk og filmindustri. Bristol er en av de varmeste og mest solrike byene i Storbritannia og en populær destinasjon for både turister og studenter. Turister kommer hit

42

for å oppleve kultur og for å nyte landskap, og studenter tiltrekkes av høyt anerkjente utdanningsinstitusjoner. Utdanning har lange tradisjoner i området og noen av Storbritannias eldste universitet finnes her. I flere av byene langs den engelske kanal finner du betydningsfulle utdanningsinstitusjoner som tiltrekker seg studenter fra hele verden, både på grunn av sin beliggenhet og omdømme. I denne regionen har SONOR flere samarbeidsuniversiteter.

University of Southampton University of Southampton er ett av Storbritannias femten beste forskningsuniversitet og


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

Edinburgh

Glasgow

University of Bristol

en del av den prestisjetunge Russel Group, en samling av de 24 ledende universitetene i Storbritannia. Universitetets forskningsresultater har ført til opprettelsen av mange suksessrike selskaper og gjort University of Southampton til ett av Storbritannias ledende entreprenøruniversiteter. De nære relasjonene til næringslivet kommer studenter til gode. Universitetet har et svært rikt fagtilbud og tilbyr programmer innen de fleste fagretninger. Du har mye fleksibilitet og valg innen studiet ditt, og ett av målene til universitetet er å forberede deg på arbeidslivet etter at du har blitt u ­ teksaminert. Skolen består av seks campuser, fem tilknyttet Southampton og ett i Winchester. Hovedcampus ligger i gangavstand fra sentrum av Southampton. Studenter fra over 130 ulike nasjoner studerer her, og man kan trygt si at dette er en internasjonal institusjon. Totalt er det 22 000 studenter ved University of Southampton, og over 5000 av disse er internasjonale. At studentene er tilfredse med å studere her kommer til syne i rangeringen som det 7. beste universitetet på studenttilfredshet i 2012, gjort av Times Higher Education. Som internasjonal student har du boliggaranti ditt første studieår. University of Southampton ligger også på Lånekassens tilleggsstipendliste og får ekstra støtte i form av stipend for å dekke skolepenger.

University of Bristol University of Bristol er et universitet med lange tradisjoner. Det er et høyt anerkjent universitet, og en del av den prestisjetunge Russel Group, en samling av de 24 ledende universitetene i Storbritannia. Universitetet har utdannet mange Nobelprisvinnere og kan vise til ledende forskere innen mange fagfelt. Ønsker du å studere ved ett av Storbritannias ledende

Plymouth

Liverpool

universitet vil du studere i et rikt akademisk miljø sammen med høyt kvalifiserte studenter, og forelesere som er blant de beste inne sitt fagfelt. Fasilitetene er moderne og topp utstyrt. Ved University of Bristol får du ta del i en stolt arv og være med på å påvirke fremtiden.

Cambridge Birmingham

1 Cardiff

Universitetet ligger i hjertet av Bristol, en historisk og livlig by på rundt 400 000 innbyggere. Studenter elsker den avslappende atmosfæren i byen, og alt du trenger av butikker, restauranter, barer, kino, teater, parker, museum og galleri er lett tilgjengelig. Området utenfor byen er nydelig, det samme er kystlinjen. Av de rundt 18 000 studentene er 3300 internasjonale. Alle nye studenter ved University of Bristol er garantert bolig det første året. University of Bristol tilbyr flere gode stipendmuligheter innen ulike fagfelt, og de ligger på Lånekassens tilleggsstipendliste. Dette innebærer at du får ekstra støtte i form av stipend for å dekke skolepenger.

London

Bristol

Southampton

3

4 Portsmouth

2 Plymouth

1

University of Bristol Studenter: 18 800, 3385 internasjonale www.bris.ac.uk

2

University of Plymouth Studenter: 30 000, 3000 internasjonale www.plymouth.ac.uk

University of Plymouth Følger du kysten helt sørvest kommer du til Plymouth. Denne koselige byen ligger ikke langt fra Lands End, det vestligste punktet i Sør-England. Her kan du få sydlandsstemning med palmer i gatene og utsikt til strender og sjø. Plymouth University kaller seg ”the enterprise university” og har sterke bånd til næringslivet og andre aktører i lokalsamfunnet. Det er det største universitetet i sørvest England, og ett av de største i Storbritannia med neste 30 000 studenter. Universitetet ligger midt i byen, og alle fasiliteter for studenter er lett tilgjengelig. Campus består av både gamle og nye bygninger og alle fasiliteter er oppdaterte og topp utstyrt. Studietilbudet reflekterer i stor grad universitetets beliggenhet, og shipping, logistikk og

3

University of Southampton Studenter: 22 200, 3500 internasjonale www.southampton.ac.uk

4

University of Portsmouth Studenter: 23 239, 2841 internasjonale www.port.ac.uk

For mer informasjon om skolene: www.sonor.no

43


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14 maritime studier er noen av universitetets styrker og mest populære studier. Universitetet har faktisk sitt eget dykkesenter, og i fjor åpnet de sin nye bølgesimulator som brukers både i undervisning og forskning. Fagtilbudet er spennende og variert og du finner en rekke studieprogram innen kreative fag, samfunnsfag, humaniora, ingeniør og teknologiske fag. Universitetet har også et eget robot-fotballag som sikter mot å bli verdensmester i 2014!

University of Portsmouth Portsmouth er et ungt, men fremadstormende universitet. Det fikk universitetsstatus i 1992, og har vokst raskt siden. Flerkulturelt er det mest beskrivende ordet for University of Portsmouth. Studenter fra over 100 forskjellige land og forelesere og forskere fra utlandet skaper et helt spesielt studiemiljø. Av de totalt 23 239 studentene ved University of Portsmouth er ca 2800 studenter internasjonale. Universitetet har blitt kåret ett av verdens 400 topp moderne universitet, og det mest moderne universitetet i Storbritannia.

44

Om du ønsker en utdannelse innen spilldesign, kriminologi, språk eller økonomi, så finner du det meste ved University of Portsmouth. Universitetet følger med i tiden og tilbyr mange aktuelle studier som svarer til etterspørselen i arbeidsmarkedet. Er du interessert i en relevant ekstrajobb eller jobbe frivillig i området, kan universitetets karrieresenter, Purple Doors Career & Recruitment, hjelpe deg med dette.

Universitetet ligger sentralt i byens sentrum, og du er bare en kort spasertur fra frisk sjøluft, havutsikt så langt øyet kan se og milelange streder. Området er populært for jogging, turer, sykling, beach volleyball og fotball. Ønsker du å ta en tur til storbyen, er London bare 90 minutter med tog unna. Portsmouth har også en travel havn, men daglige ferger til både Frankrike og Spania.


Excellent student experience, maximum knowledge and skills for the global workplace Your degree Choose from around 500 (three year) bachelor degrees including: • Architecture • Art and Design • Business • Criminology and Forensics • Fashion • International Relations • Journalism • Languages • Law • Petroleum Engineering • Psychology • Sports Science A quality university investing in your future • World class research feeding into every course • Degrees accredited by professional organisations • ‘Sandwich’ degrees with one year’s paid work placement • Careers support throughout your studies Campus by the sea • Located on the south coast of England • Seaside location • 90 minutes from London by train • Daily ferry crossings to France and Spain

‘The University of Portsmouth offers you a solid degree and support throughout your studies. Portsmouth is a beautiful city full of friendly people and venues for socialising. It is charming, historic and brimming with culture. Portsmouth has great international diversity and people are not shy of making new friends.’ Birte Malene Tangeraas Hansen, Stavanger BA (Hons) International Development Studies and Languages

www.port.ac.uk

Welcoming and supportive • Airport pick-up • Guaranteed place in Halls of Residence • International orientation programme • Support from International Office • Home of Portsmouth Scandinavian Society

For more information or to apply: E: international.office@ port.ac.uk W: www.port.ac.uk/ norway


The University of Plymouth, UK With over 30.000 students the University of Plymouth is one of the UK’s largest Higher Education institutions in Britain today and has been consistently ranked among the top modern universities of the country. We are respected for both the quality of our teaching and our contribution to national and international research. Enterprising and practical in our approach to learning, we offer many work placements and real-life projects within our courses to enhance the career prospects of our graduates. Our recent investment of over £100 million in new buildings and facilities is one reason why so many students choose the University of Plymouth. Others are attracted by our location in one of the country’s most beautiful parts – the South West of England. Popular choices among our Norwegian students are programmes offered in our esteemed Faculty of Arts and our cutting edge programmes in Marine & Maritime Sciences.

BSc (Hons) Maritime Business –

Your Gateway to The Shipping Industry The University of Plymouth was an obvious choice when deciding on studying Maritime Business and Maritime Law. I knew the course would provide me with the skills and knowledge essential for a career in the maritime industry. In comparison to similar courses offered by other institutions in the UK, many consider the course here more academically rewarding; a fact recognized by employers both nationally and internationally. Socially, the University of Plymouth has something for everyone. For me personally, the international student society and the Norwegian society were a very fulfilling way to make good friends and also contacts for my future in the business. Now that I have reached the end of my studies, I am aiming toward a career as a shipbroker. What sector I might end up in is not certain yet, but with a degree from Plymouth the opportunities are endless. Erlend Nikolai Jensen (year 3 Bsc Maritime Business)

For more information visit www.plymouth.ac.uk


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

Birmingham

Liverpool havn

Turister til denne delen av landet tiltrekkes av flotte parker, eventyrslott, spektakulære ruiner og romerske byer.

Cambridge

The Midlands (og Øst-England) Området midt i England byr på store variasjoner av landskap og attraksjoner. Ved kysten finner du vakre strender og stier med havutsikt, mens lengre inn i landet grønne åser og frodig landskap.

Kultur og fotball er to andre store attraksjoner som trekker mye folk til dette området. Birmingham og Liverpool er begge to pulserende byer. Birmingham er blant annet kalt heavy metal musikkens fødested og band som Black Sabbath og Judas Priest har sitt opphav her. Liverpool kan også vise til mange store navn innen musikk, mest kjent er nok The Beatles. Du finner mange konsertscener her, museum, teaterscener og kunstgalleri. Er du interessert i britisk fotball, vil nok området være meget attraktivt for deg. Her kan du se lag som Liverpool, Everton FC og Aston Villa, for å nevne noen. Ønsker du å bo i et område med et rikt kulturliv, oppleve storbyen og ha muligheten til naturopplevelser innen kort avstand kan dette området også være noe for deg. Mange av Storbritannias beste universitet er å finne her, og store antall studenter er med på å sette sitt preg på byene i området. SONOR har to gode samarbeidsuniversitet her:

47


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

Edinburgh

Glasgow

Mikhail Markovskiy / Shutterstock.com

1 Liverpool

3

2

University of Liverpool

Aston University

Liverpool er ikke bare kjent for musikk og fotball, men også for å tilby studenter fra hele verden utdanning ved anerkjente Univeristy of Liverpool. Siden 1881 har University of Liverpool vært pionerer innen undervisning og forskning, og er i dag medlem av den prestisjetunge Russel Group, en samling av de 24 ledende universitetene i Storbritannia.

I hjertet av Birmingham, en av Europas mest aktive og gjestmilde byer, ligger Aston University. Det er et lite universitet i studenttall, men har et stort navn og har i en årrekke markert seg internasjonalt innen undervisning og forskning. Universitetet holder seg høyt på rankinglister hvert år.

Cambridge

Birmingham

London Cardiff

Bristol

Southampton

Plymouth

1

Portsmouth

University of Liverpool Studenter: 20 000, 4500 internasjonale www.liv.ac.uk

2

Aston University Studenter: 10 796, 2445 internasjonale http://www1.aston.ac.uk/

3

Anglia Ruskin University Studenter: 31 000, 2100 internasjonale www.anglia.ac.uk

For mer informasjon om skolene:

www.sonor.no 48

University of Liverpool omtaler seg selv som ett av Storbritannias mest inkluderende universitet. Blant studentmassen på rundt 20 000 studenter er 4500 av disse internasjonale studenter fra over 100 ulike land. Den varierte studentmassen vil gi deg en helt unik studieopplevelse. Liverpool er kjent for å være en av Storbritannias mest inspirerende og kreative byer. Det reflekteres i et rikt kulturliv. Fotballagene FC Liverpool og Everton FC er også noe av det mange forbinder med Liverpool, og trekker mange tilreisende, både turister og studenter. Universitetets faglige tyngde har historisk sett vært på ”education for the professions”: medisin, odontologi, jus, business og veterinær. Denne tyngden består fortsatt, men nå er universitetet i tillegg høyt ansett for studier innen samfunnsvitenskap, humanistiske fag og naturvitneskaplige fag. Universitetet har også et campus i London hvor du kan ta en rekke mastergrader. University of Liverpool har som mål å utdanne verdensborgere som gjennom sine studier og erfaringer kan være med å svare på globale utfordringer. Universitetet ligger på Lånekassens tilleggsstipendliste. Dette innebærer at du får ekstra støtte i form av stipend for å dekke skolepenger.

Aston University tilbyr studier innen en rekke fagområder, og er aller mest kjent for studier innen business og økonomi. 85% av foreleserne ved Aston er involvert i forskning, noe som gir deg unike muligheter til fordypning innen ditt fagfelt. Avgangsstudenter fra Aston er kjent for å komme raskt i arbeid, mye takket være at mange av gradene ved Aston har et år utplassering. I løpet av dette året får du omsette kunnskap til praksis og få verdifull relevant arbeidserfaring. Her får du prøvd ut en karrierevei og blir bedre rustet for arbeidslivet den dagen utdannelsen din er ferdig. Du har også mulighet til å lære et annet språk i løpet av studiet ditt ved Aston University om du har interesse for fremmede språk, for å forbedrede deg på utveksling til et annet land, for å utvide din CV eller for å utvide din kulturforståelse. Av de totalt 10 000 studentene ved Aston University er ca 2000 studenter internasjonale. Skolen legger til rette for bolig, og som internasjonal student har du boliggaranti under hele studiet.


STORBRITANNIA | Studier i utlandet 2013/14

Øst-England Dette området grenser mot London helt i sør og strekker seg oppover kysten midt midten av England. Cambridge en av de mest kjente universitetsbyene i Storbritannia og ligger en halvtimes togtur nord for London. Av de 109 000 innbyggerne er hele 22 000 studenter. Det setter sitt preg på den vakre byen. Du finner også Silicon Fen her, Storbritannias svar på Silicon Valley, med mange bedrifter innen software, elektronikk og bioteknologi.

Anglia Ruskin University I Universitetsbyen Cambridge ligger Anglia Ruskin University. Universitetet har to campuser, ett i Cambridge og ett i Chelmsford. Studietilbudet er variert og bredt, men universitetet utmerker seg spesielt innenfor engelsk litteratur og kreative fag. Det sies at det bare er Oxford University som kan konkurrere med Anglia

Ruskin University på studier innen engelsk litteratur.

stille etterspørsel innen ulike fagområder, og å gi studenter praktiske ferdigheter.

Som andreårsstudent har du mulighet til å få en egen mentor innen ditt karriereområde for å forberede deg på og planlegge overganen fra studier til arbeidsliv. Andelen studenter som kommer raskt i jobb etter endte studier er høy. Studiene som tilbys er designet for å tilfreds-

Anglia Ruskin University har over 30 000 studenter, og er ett av de største universitetene i Øst-England. Rundt 2000 av disse er internasjonale studenter. Anglia Ruskin University er kjent for å ta vare på sine nye studenter, og har blitt kåret til å være en av de tre beste i Storbritannia på sin velkomst av nye studenter.

Think World Class Founded in 1895 and a university since 1966, Aston is an old university with a proven history of academic excellence

u Programmes

u Reputation

Foundation, Bachelors, Masters and research degrees in:

Aston is a top 30 British university. In the 2012 rankings, we were ranked 25th out of 115 UK universities (The Independent’s Complete University Guide). We are ranked 5th in the UK, 1st outside London for Graduate level employment (the Sunday Times University Guide 2012) and 5th in the UK for Masters in Management (Financial Times 2012). Aston performs consistently well in the annual rankings.

-Business & Management, Economics, Finance -Pharmacy, Optometry, Psychology, Biology -Modern Languages, Politics, International Relations, Sociology -Engineering, Computing, Chemistry, Product Design, Logistics, Construction All our undergraduate programmes include an optional year’s paid work or unpaid study placement

u An International Institution 23% of our students come from over 120 countries outside the U.K. making studying with us a truly international experience

u Our Campus Our attractive, self contained campus is situated in the centre of Birmingham, one of Europe’s liveliest and most dynamic cities. Our students have great shopping, social, cultural and sporting opportunities on their doorstep!

www.aston.ac.uk world class_A13.indd 1

03/04/2013 13:20

49


Cambridge campus

Secure your future nn One of the largest universities in the East of England with over 30,000 full and part-time students

nn A modern university with a history. Founded in 1858 we were initially known as Cambridge School of Arts

nn Top 3 in the UK for our Welcome, Arrival and Orientation programme (International Student Barometer, Autumn 2010)

nn State-of-the-art study facilities

nn World-leading research

Helmore Building – Front entrance of Cambridge campus

nn Less than an hour from London by train nn Award winning Student Services (Times Higher Education Leadership and Management Awards,

nn 90% of our graduates either find employment or continue in education within six months of graduation (Destination of Leavers

2012)

nn A diverse international community of over 120 nationalities

from Higher Education survey, 2010)

Lord Ashcroft Building – Open Access computer area, Cambridge campus

Lord Ashcroft Building – Cambridge campus

International Office T: +44 (0)1245 493131 E: angliaruskin@enquiries.uk.com www.anglia.ac.uk/international


Chelmsford campus

Secure your future nn One of the largest universities in the East of England with over 30,000 full and part-time students

nn A modern university with a history. Founded in 1858 we were initially known as Cambridge School of Arts

nn Top 3 in the UK for our Welcome, Arrival and Orientation programme (International Student Barometer, Autumn 2010)

nn State-of-the-art study facilities

nn World-leading research

Lord Ashcroft Building – Chelmsford campus

nn 35 minutes away from the city of London by train nn Award winning Student Services (Times Higher Education Leadership and Management Awards,

nn 90% of our graduates either find employment or continue in education within six months of graduation (Destination of Leavers

2012)

nn A diverse international community of over 120 nationalities

from Higher Education survey, 2010)

University Library – Queen’s Building, Chelmsford campus

Marconi Building – Chelmsford campus

International Office T: +44 (0)1245 493131 E: angliaruskin@enquiries.uk.com www.anglia.ac.uk/international


AUSTRALIA | Studier i utlandet 2013/14

Foto:Tourism Australia Copyright / http://australia.com

52 Bilder: Tourism Australia


AUSTRALIA | Studier i utlandet 2013/14

STUDIEDESTINASJON

australia Australia Glem alt du har sett, lest og hørt om Australia. Det stemmer ikke. Det er mye bedre, og må bare oppleves. For mange av oss har en tur til Australia vært i drømmene siden vi var små. Bilder av korallrev og endeløse strender, den røde sanden og kenguruer. Har du først sett det, så er det brent fast i minnet for alltid. Og drømmen om ”Down under” vil aldri forsvinne. Som student i Australia får du oppleve alt du har drømt om, og litt mer. Det du ikke vet, er at alt faktisk er mye bedre. For bare noe så enkelt som å sitte i en bil langs endeløse landeveier er en opplevelse. Langs veiene ser du kenguruer, ville hester, emu og alskens kule dyr. Det

går ikke lenge mellom hvert høydepunkt når du utforsker det røde kontinent. Kontrastene er store. Kysten er frodig og grønn. Innlandet er tørt og rødt. Australia er et avslappet land. Regn med å bli kalt ”mate” når du møter nye folk. For det australske folket er et hyggelig folkeslag, de ser på deg som en kompis til det motsatte er bevist. Som student fra Norge vil du alltid få god behandling for nordmenn er godt likt av aussies.

Det er billig å leve som norsk student i Australia. Som student ligger du gjerne på en plen på skolens område å slikker sol, mens du leser. Og skulle tørsten bli for stor, kan du gjøre som de lokale. Gå på skolens pub, kjøp deg en pils å slapp helt av. Om du tar sjansen på å forlate kalde nord, til fordel for varme Australia, har du gjort et godt valg. Du får en god utdannelse. Du får opplevelser du aldri vil glemme. Du får et stort nettverk og ikke minst, du får venner for livet.

53


AUSTRALIA | Studier i utlandet 2013/14

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE I

AUSTRALIA FAKTA OM STUDIER I AUSTRALIA NÅR ER DET STUDIESTART? Juli og februar. Bond er unntaket med start i januar, mai og september.

Western Australia

GJENNOMSNITTLIG SKOLEPENGER: 19.500 AUD per studieår.

GENERELLE OPPTAKSKRAV: Bachelor: Foretrekker rundt 3.5 eller bedre fra VGS (unntak finnes). Mastergrad: minimum C i snitt.

SPRÅKKRAV: 4 eller bedre i engelsk fra VGS vil kunne gi fritak for TOEFL- eller IELTS-test.

MERK: Opptakskravene og ­kostnadene vil variere fra skole til skole og fag til fag. Det er viktig at du tar kontakt med en veileder her i SONOR tidlig for å kartlegge dine videre muligheter. Bestill gratis veiledning i dag på www.sonor.no

54

Perth


AUSTRALIA | Studier i utlandet 2013/14

Cairns

Northern Territory

Townsville

Queensland

South Australia

Gold Coast

New South Wales Newcastle Sydney Wollonggong

Victoria Melbourn

55


AUSTRALIA | Studier i utlandet 2013/14

WESTERN AUSTRALIA Dersom ditt førstevalg er UWA, da er den fantastiske byen Perth ditt nye hjem. Perth regnes som ”den mest isolerte storbyen i verden”. Men ikke la det skremme deg. Det betyr bare at det er langt til nærmeste storby, ikke til nærmeste opplevelse. For det bugner av opplevelser i WA. Perth har alt det en storby skal ha. Skyskrapere, godt uteliv, restauranter, haugevis med puber, dyrehage, store parker og toppidrett. Her kan du se verdensstjerner i golf, tennis og motorsport for å konkurrere. Pluss på noen mil med hvite strender og perfekte surfeforhold, så har du det du trenger. Men Western Australia har så mye mer. Drar du litt sør for Perth, finner du Margaret River. Her finnes vingårder i haugevis. Et populært sted for både lokale og studenter å dra til i helgene. En wine-tour med prøvesmaking på vingårder, etterfulgt av en kveld på den lokale puben er en sikker vinner. Her arrangeres det også store surfekonkurranser. Perth

The university of Western Australia Studenter: 24 915, 5165 internasjonale www.uwa.edu.au

For mer informasjon om skolen:

www.sonor.no 56

Lenger nord i delstaten finner du store Ningaloo Reef. Vestsidens største korallrev omtales ofte som Australias finest av de lokale. Det er ikke like stort, eller like kjent som Great Barrier Reef, men det er like fint og enda mer urørt. Reis til Coral Bay, så får du mate ville delfiner også. Opplevelsene står i kø på vestsiden. Hva med å møte en ekte prins i Hutt river, eller gå inn i de eldgamle lokalene etter et lysthus i Kalgoorlie. Eller gå på en fantastisk fottur i The Kimberly. Du vil ikke angre.

University of Western Australia University of Western Australia (UWA) ligger i Perth, i delstaten Western Australia. Det er medlem av ”Group of Eight”, som er en sammenslutning av de mest prestisjefylte- og forskningsorienterte universitetene i Australia, og er også rangert som ett av verdens 100 beste universiteter. UWA har over 80 forskjellige forskningssentra, og mottar enorme summer i støtte til drive disse hvert år. Når det gjelder kvaliteten på bachelorprogrammene er UWA rangert som det nest beste i hele Australia, og gjennom sine ni fakulteter har universitetet en mengde ulike studieretninger å tilby både på undergraduate- og postgraduate nivå. UWAs campus heter Crawley og ligger idyllisk til like ved elven Swan River, kun ti minutter unna Perths sentrale businessdistrikt med buss. Kjennetegnet til UWA er det vakre klokketårnet som ligger ved inngangen til campusområdet. Dette er et landemerke som kan ses fra lang avstand, og som gjør det lett å finne fram om man velger å gå fra Perth sentrum langs elva. Like nord for campus ligger UWAs studentboliger, organisert i fem såkalte colleges med ulike profiler. UWA har studenter fra over 80 forskjellige land og på campus finnes en rekke tilbud til deg som er interessert i sport, kunst, teater, og mange andre ting.


M

E

M

B

E

R


AUSTRALIA | Studier i utlandet 2013/14

La Trobe University

VICTORIA Dette er den sørligste delstaten i Australia. Det er her du finner det store La Trobe universitetet. Delstaten er også den tettest ­befolkede. Victorias største by er Melbourne, en by som bugner av store ­opplevelser, året rundt. Byen er den nest største i Australia. Melbourne anses for å være Australias kulturelle hovedstad, med et yrende film-, kunst-, og designmiljø. Her er det restauranter med smaker fra hele verden, og et uteliv som mange andre byer bare kan drømme om. Denne byen huser selvsagt en noen store festivaler, og store artister besøker byen jevnlig. Er man glad i mote, har du funnet din by. I tillegg kan man oppleve store idrettsarrangement som Australian Open i tennis, samt nyte brølet av motorer når Formel 1-sirkuset kommer til byen. De store australske idrettene er naturlig nok representert i byen. Byen høster anerkjennelse i kåringer nærmest årlig, for sin levestandard og gode miljø. Dette er en by der alle kan trives. Over 160 000 studenter fra hele verden finner veien til Melbourne, og et av de mange universitetene. Man kan vel trygt si at mange vellykkede studenter har fullført sin grad i denne sørlige byen. Byen har et mildt klima og på vinteren kan man oppleve at gradestokken kryper ned

58

mot fem varmegrader. Dagene er som regel forholdsvis varme. På sommeren derimot, vil temperaturene holde seg godt over norsk sommertemperatur i snitt, og man kan også oppleve ekstremvarme opp mot 40 grader her.

La Trobe University er et stort forskningsuniversitet med over 26 000 studenter og en endeløs rekke valgmuligheter når det gjelder studieretninger. Universitetet har flere campuser, men hovedcampusen Bundoora er en av Australias største. Bundoora ligger ca 14 km utenfor Melbourne sentrum, i nærheten av både innsjøer og skogsområder. Her finner du alt du trenger av butikker, sportsanlegg, studentboliger, og til og med et dyrereservat! Om du velger bo sentralt i Melbourne går det jevnlig busser fram og tilbake mellom byen og campus, og turen tar ca 40 minutter. La Trobe ble i 2005 rangert som et av de 100 beste universitetene i verden i The Times Higher Education, og har også vært rangert blant de ti beste universitetene i Australia. Universitetet har forskningssamarbeid med over 200 andre universiteter rundt om i verden, og mange av de akademisk ansatte har vunnet priser for forskningen sin.

Byen er kjent for sine trikker. Ikke mindre en 28 trikkelinjer og 1800 trikkestopp danner verdens største trikkenettverk. Trikkene er veldig greie å bruke, og har du først vært i Melbourne, vil du aldri glemme disse. Melbourne

Victoria er stor på landbruk. Over 14 millioner sauer og fem millioner lam beiter i de store landområdene. Over 600 vinranker lager sin leskedrikk i Victoria. Her er det muligheter for å ta en utflukt for å smake på de edle dråpene. Sør for Vitoria, en kort båttur over Tasmanhavet kan man virkelig få et innblikk i landets grufulle historie. De første europeiske bosettinger på Tasmania var britiske fanger og militære vakter. Dette ble på mange måter en øy bestående av kolonifengsler. Aborginerne på øya ble regelrett henrettet og nærmest utryddet. Dette er et sted for den som er interessert i historie.

La Trobe University Studenter: 35 223, 8600 internasjonale www.latrobe.edu.au For mer informasjon om skolen: www.sonor.no


GO FAR FURTHER YOUR CAREER IN AUSTRALIA Global excellence in Postgraduate Study

Study in Melbourne, ranked the world’s most liveable city (Economist Intelligence Unit 2010, London)

The benefits of postgraduate study are obvious. Job promotions. Higher salary. The benefits of studying at La Trobe University are even more compelling. An overseas experience, combined with a wide range of internationally relevant programs, will elevate your career far beyond expectations. Talk to our representatives in your country: latrobe.edu.au/international/registeredagents

latrobe.edu.au/international

CRICOS Provider 00115M


AUSTRALIA | Studier i utlandet 2013/14

4 2,3 1

1

University of Wollongog Studenter: 19 825, 4435 internasjonale www.uow.edu.au

2

University of Technology Sydney Studenter: 35 700, 8700 internasjonale www.uts.edu.au

3

The University of New South Wales Studenter: 50 000, 12 600 internasjonale www.international.unsw.edu.au

4

The University of Newcastle Studenter: 35 000, 5200 internasjonale www.newcastle.edu.au

For mer informasjon om skolene:

www.sonor.no 60

NEW SOUTH WALES NSW er landets mest folkerike stat, og huser landets desidert mest kjente by. Delstatshovedstaden Sydney har alt. Et verdenskjent operahus, et verdenskjent OL-anlegg, en verdenskjent strand, en verdenskjent bro, et verdenskjent tårn og shoppingmuligheter på linje med hvilken som helst metropol. Stort sett alt i denne byen har vært på TV. Sydney har et temperert klima, med varme sommere og milde vintre. Sydney er en storby som ikke står noe tilbake for andre kjente storbyer. Byen byr på alt du trenger. I tillegg huser den et gigantisk universitet; University of New South Wales.

Dersom du er glad i storbylivet, er nok dette byen, og universitetet for deg. Det er ikke her du lever billigst, men dette er sannsynligvis en av de plassene du får de største opplevelsene. Det er ikke alle som kan skyte på seg å bo rett ved Bondi Beach, eller Sydney Opera House.

Dersom du liker å se sport, er det mye å se frem til i Sydney. Byen som arrangerte OL i år 2000, tar deg gjerne med på en guidet tur rundt om på de store olympiske arenaene. Byen huser selvsagt også lag til alle de store ligaer i landet. Rett som det er huser også byen store sportsarrangementer.

I delstatens tredje største by, finner du University of Wollongong. En by på størrelse med Bergen, under ti mil sør for Sydney. Mange innbyggere pendler til Sydney for å jobbe. Byen ligger helt ved kysten og er en industriby med en lang historie med kullgruver. Byen er


AUSTRALIA | Studier i utlandet 2013/14

regionalt senter for fiskeindustrien. Byen kan også skilte med katedraler og buddhisttempler. Her kan du oppleve sandstrender, regnskog, laguner og et litt mer laidback liv, samtidig som Sydney er bare et kort lassokast unna. NSW byr på lange strender mot Stillehavet i øst. I innlandet finner du grønne sletter og kjente vindistrikt. Sør i staten, mot grensen til Victoria, kan nordmenn med hjemlengsel finne trøst i Snowy Mountains. Et område med skiheiser og bakker. Skisesongen er forholdsvis kort, men et besøk der kan gi en unik opplevelse. Er du glad i nasjonalparker og fotturer, kan et besøk til Blue Mountains nasjonalpark være tingen for deg. Her finner du klippeformasjoner, regnskog og spektakulære vannfall. Turmulighetene er mange. Kanskje du finner eucalyptusplanten også. Landbruket står sterkt i NSW og her høstes det korn, bananer, ull, ris og sukker, for å nevne noe. På enkelte gårder er det også mulighet til å skaffe seg jobb, om du har lyst til å bruke feriene til å tjene noen penger.

University of New South Wales University of New South Wales (UNSW) ligger i Sydney og er, i likhet med UWA i Perth, medlem av ”Group of Eight,” en samling av Australias åtte høyest rangerte utdannings- og forskningsinstitusjoner. Universitetet er således bredt anerkjent både nasjonalt og internasjonalt. UNSW ble opprettet i 1949 med mottoet Scientia Manu et Mente, ”Kunnskap fra sinn og hånd”. Dette oppsummerer fortsatt universitetets sentrale filosofi som handler om å finne en god balanse mellom det praktiske og det teoretiske i studenthverdagen. Et av universitetets fremste varemerker er derfor fokuset på å utvikle nye og kreative måter å utføre og formidle forskning og undervisning. UNSW kan tilby et dynamisk studentmiljø hvor så mye som en av fire studenter kommer fra land utenfor Australia. Totalt har UNSW nærmere 50 600 studenter, inkludert mer enn 14 600 internasjonale studenter fra 120 forskjellige land. Hovedcampus ligger samlet på et grønt område i den østlige bydelen Kensington, ikke langt fra Sydneys berømte strender. Fra campus kjøres kontinuerlig busser til og fra sentralbanestasjonen i Sydney sentrum, og turen tar knappe 20 minutter. Når det er sagt er campusen i Kensington nesten for en liten by å regne seg selv. Her finnes alt en student kan ønske seg. Forelesningssaler, studentboliger, butikker og sportsfasiliteter; alt i nye og moderne bygninger.

61


AUSTRALIA | Studier i utlandet 2013/14

University of Technology Sydney

The University of Newcastle

University of Wollongong

University of Technology Sydney (UTS) er velkjent som en ledende institusjon innenfor profesjonelle karrierefokuserte utdanninger. Skolen tilbyr et av de mest omfattende utvalgene av innovative og internasjonalt anerkjente grader i Australia.

University of Newcastle (UoN)ble grunnlagt i 1965, og holder nå til på to hovedcampuser. Den største campusen ligger på et stort naturområde i Callaghan, 12 km vest for Newcastle sentrum. Den andre ligger på Central Coast ved Ourimbah, omtrent midt mellom Newcastle og Sydney. Universitetets musikkonservatorium, jussenter og Graduate Shool of Business ligger alle i nærheten av Civic Park i sentrum av Newcastle.

University of Wollongong (UoW) er anerkjent som ett av de beste universitetene i Australia når det gjelder undervisning og læring, og scorer høyt på både nasjonale og internasjonale rangeringer hvor forskning, innovasjon og entreprenørskap står også sentralt. Universitetet har også vunnet flere andre utmerkelser, og er internasjonalt anerkjent for forskningen sin. UoWs hovedcampus ligger i den lille kystbyen Wollongong, ca en times kjøring sør for Sydney.

Som institusjon tilrettelegger de for et nytenkende og krevende akademisk miljø med fokus på praktisk orientert undervisning og fasiliteter i verdensklasse. Skolens grader blir kontinuerlig oppdatert i takt med relevant forskning, teknologi og industri, noe som plasserer UTS sine studenter helt i fronten av industrirelevant kunnskap. Med sin multikulturelle blanding av over 32,000 studenter tilbyr skolen et internasjonalt læringsmiljø med impulser fra alle verdenshjørner. UTS’ campus ligger på et område midt i hjertet av Sydney sentrum, og har gangavstand til kjente severdigheter som operahuset og Harbour Bridge. Universitetet har også nylig åpnet en splitter ny høyblokk med studentboliger midt på campus. Med et rom der får du med andre ord en unik utsikt over en av vedrens vakreste havnebyer med på kjøpet. Er du et bymenneske som trives i asfaltjungelen er dette UTS kanskje det rette studiestedet for deg?

62

Universitetet tilbyr en rekke bachelor- og masterstudier, inkludert de aller fleste av de profesjonelle gradprogrammene slik som juss, arkitektur, ingeniørfag, lærerutdannelse, sosialfag og sykepleierstudier. Universitetet tilbyr også fag innen disipliner som data, matematikk, kunst, moderne språk, ernæring og diett, sosiologi og antropologi, historie, business, økonomi og kommunikasjon, for å nevne noen få. Gradene ved UoN har fokus på både akademisk og praktisk trening. Her vil du derfor bli undervist ved hjelp av mange ulike metoder, og få mulighet til å oppnå praktisk erfaring fra feltekskursjoner og lengre arbeidsplasseringer. Studentpopulasjonen ved universitetet er på mer enn 30 000, inkludert rundt 6 500 internasjonale studenter fra mer enn 100 land. UoN kan ellers skryte av å være plassert i nærheten av noen av australias vakreste strender med flotte forhold for seiling, svømming, surfing og vannsport.

UoW har et ”Centre of Exellence” innen telekommunikasjon, og andre fagområder de er spesielt gode på inkluderer for eksempel biomedisin og miljø. UoW har sterke bånd til næringslivet, og mange av gradene deres har betydelige praktiske komponenter. Universitetet har rundt 20 000 studenter spredt på flere campuser, men på hovedcampusen i Wollongong vil du finne både studentboliger, sportsanlegg, butikker og moderne undervisningsfasiliteter. Her kan du studere i rolige og naturskjønne omgivelser, samtidig som storbyen Sydney bare ligger en rask togtur unna!


A WORLD-CLASS LOCAL Top 3% of universities in the 2012 World University Rankings* Top 8 university for Excellence in Research for Australia (ERA) 2012** 35,500 students, 6,600 international students from 109 countries

UoN 2013/8274

I

CRICOS Provider 00109J

For more information visit www.international.newcastle.edu.au

NEWCASTLE

CENTRAL COAST

PORT MACQUARIE

SYDNEY

*2012 Times Higher Education (THE) and QS World University Ranking Schemes **For research rated well above world standards in 2012 ERA assessment

64

SINGAPORE


Study in Paradise at James Cook University James Cook University (JCU) is Australia’s leading university for the tropics. Offering excellence in teaching and research JCU is a vibrant university operating across two countries and three tropical campuses, with locations in the North Queensland cities of Cairns and Townsville and in the city-state of Singapore. Total student enrolments are more than 20,000 and growing, including over 6,000 international students from 100 countries. There are over 300 programs available to international students to study at JCU. Ranked by The Institute of Higher Education as one of the world’s leading academic and research institutions and placed in the top 4% of universities in the world*, JCU’s vision is to create a brighter future for life in the tropics worldwide, with a focus on graduates and discoveries that make a difference. The JCU Advantage

Popular Study Areas

• Unique study location in the tropics with many field trip opportunities • World class teaching and research facilities • Study across countries at JCU’s Australian and Singapore campuses • Supportive study environment • Small class sizes and personalised attention • Lower cost of living than capital cities • Safe and friendly campuses and cities • English immersion in a true Australian setting

JCU offers a comprehensive selection of exciting and career-relevant courses at undergraduate, postgraduate (coursework and research) and short term/semester level. Many courses include practical, hands-on experience.

CRICOS Provider Code 00117J

*Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University, Academic Ranking of World Universities 2012. This ranking system is widely acknowledges as a leading global indicator of university status.

Find out more info@sonor.no jcu.edu.au/international

• • • • • • • • • • • •

Accounting Arts and Social Sciences Business and Law Creative/New Media Arts Earth and Environmental Science Education Engineering Health and Molecular Science Information Technology Marine and Tropical Biology Medicine and Dentistry Tourism

Singapore

Cairns Townsville


AUSTRALIA | Studier i utlandet 2013/14

helt nede ved strandlinjen. Her ligger Bond University. I denne byen står begivenhetene på rekke og rad, med blant annet store billøp i gatene, Gold Coast Airport Marathon som trekker 25 000 spreke mennesker til startvog world tour i surfing, for å nevne noe.

QUEENSLAND Solskinnsstaten. Den mest kjente og mest populære feriedestinasjonen, bortsett fra Sydney. I Queensland finner du tre av våre universiteter. Delstaten er hjem til noen av de mest spektakulære områdene i Australia. Det er her du finner Great Barrier Reef. Hvite strender og korallrev kjennetegner denne delstaten, som tiltrekker seg millioner av turister hvert år. Du har kanskje hørt om Frasier Island eller Whitsunday Islands. Noen av de mest fantastiske tropiske øyene du noen gang kommer til å besøke. Dette er staten der sommeren aldri helt slipper taket. Tropiske temperaturer året rundt, gjør Queensland til en drømmeplass for vinterhvite nordmenn.

Brisbane er hovedstaden og den største byen i Queensland. Byen ligger omtrent 75 mil nord for Sydney. Et multikulturelt samfunn preger byen, som huser mange store universiteter. Studenter fra hele verden kommer i horder til byen, for å oppleve det beste av Australia, og ta sin utdannelse ved anerkjente universiteter. Rett sør for Brisbane ligger byen Gold Coast. Og navnet skjemmer ingen. Byen er velkjent for sitt subtropiske klima, og sine populære strender for surfere. Et rikt kanalsystem går gjennom byen, som kan minne om Miami med sine høye leilighetskomplekser og skyskrapere

Helt nordøst på kontinentet dukker den lille byen Cairns opp, og noen lange kenguruhopp lenger sør, ligger Townswille. To byer på størrelse med Trondheim og Stavanger. Det er her du finner James Cook University, med en hovedcampus i hver by. Dette er nok det nærmeste du kommer den naturskjønne og australske livsstilen, der ute på ”bygda”. Har du lyst å oppleve en skikkelig sukkerplantasje på nært hold, har du muligheten i nærheten av Cairns. Vær forberedt på ekstremtemperaturer hele året. På sommeren er kommer temperaturen gjerne opp mot 40 grader. På vinteren ligger man gjerne på temperaturer en god norsk sommer verdig, men luftfuktigheten kan være trykkende. I dette området må du faktisk også være forberedt på å møte sykloner, noe som kommet med jevne mellomrom de siste årene.

67


AUSTRALIA | Studier i utlandet 2013/14

1

2

Bond University

James Cook University

Bond University er et privat, not-for-profit universitet, som er godt kjent både i og utenfor Australia. Her går omtrent 4600 studenter, og rundt 40 % av disse er internasjonale studenter. Klassene er små, og universitetet opererer med tre semester per år i stedet for to. Dette gjør det mulig å bli ferdig med en bachelorgrad på to år.

James Cook University (JCU) er det nest eldste universitetet i delstaten Queensland, og australias ledende forskningsuniversitet på tropiske temaer. Med fantastiske ressurser både innenfor undervisning og forskning er JCU et pulserende universitet med hovedbaser i de tropiske byene Townsville og Cairns nord i Queensland. I tillegg til dette har universitetet også campus i Singapore og Brisbane.

Bonds universitetscampus ligger i forstaden Robina i Gold Coast, og herfra kan du ta toget direkte til Brisbane, som ligger cirka 80 kilometer lenger nord. Campusen ligger fantastisks fint til med alt av moderne undervisningsfasiliteter. Universitetet har studentboliger både på og utenfor campus. Forholdstallet mellom lærer og student er 1:11, noe som er det laveste i hele Australia. Bond har et variert fagtilbud på både bacehelor- og masternivå med studier innen alt fra business til idrettsfag og arkitektur. Det mest kjente studiet ved skolen er kanskje likevel bachelorgraden i Film og TV, som var den graden den nå verdensberømte norske regissøren Tommy Wirkola tok i sin tid.

68

Totalt studerer det over 15 000 studenter ved JCU, Inkludert over 5000 internasjonale studenter fra over 100 forskjellige land. JCUs forskning har en sterk lokal tilknytning til nordlige Queensland, men er anerkjent verden over. Universitetet er spesielt kjent som en verdensledende institusjon innenfor fag som marinbiologi, miljøstudier, tropisk helse og turisme, men har også men mengde andre ulike programmer som er tilgjengelig for deg som internasjonal student, James Cook University ligger i det tropiske området nordøst i Australia, omringet av fantastiske økosystemer som regnskogen, de tørre savannene og ikke minst det spektakulære korallrevet i Great Barrier Reef. Som student her kan du tilbringe tid i eksotiske omgivelser du ikke finner maken til noe annet sted i verden!

2

James Cook University Studenter: 15 000, 1600 internasjonale www.jcu.edu.au

1

Bond University Studenter: 4600, 1564 internasjonale www.bond.edu.au

For mer informasjon om skolene:

www.sonor.no


USA | Studier i utlandet 2013/14

70


USA | Studier i utlandet 2013/14

STUDIEDESTINASJON

usa USA er landet vi enten elsker eller elsker å hate. Det enorme landet, med sitt mylder av landskaper, kulturer, religioner, skikker og meninger, har en voldsom tiltrekning på oss nordmenn. USA vil både glede og sjokkere deg, og har du først tatt turen, kommer du garantert tilbake.

USA som studieland Som studieland er USA spesielt spennende. USA har kanskje et av verdens beste utdanningssystemer, med skoler som dominerer internasjonale rangeringslister, og studiemuligheter innenfor alle tenkelige fagfelt. Det fins over 4000 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner i landet. USA har dessuten verdens største internasjonale studentpopulasjon: Nesten 600 000 internasjonale studenter er til enhver tid registrert for bachelor- og mastergrader.

første året på bakgrunn av utdanningen du har fra norsk videregående skole, og kan fullføre en bachelorgrad på tre år. * En annen løsning er at du kan begynne på et av våre mindre partner colleges, American College of Norway her i Norge, eller Green River Community College i USA, og så søke

overflytting til et universitet etter ett år. På universitetet studerer du så videre enten i to år (ved utvalgte partnere av skolene), eller mer vanlig i tre år, og fullfører bachelor­graden. Begge løsninger gir full studiestøtte fra Lånekassen.

Utfordringen for deg som vil studere i USA: Freshman Year Det er altså svært mange grunner til å ta utdanningen sin i USA, men norske studenter har dessverre møtt på en utfordring dersom de ønsker å studere her: Lånekassen gir ikke støtte til det første året av den amerikanske bachelorgraden, det såkalte freshman-året. SONOR har gjort noe med dette, som du kan lese mer om i artikkelen ”SONOR knekker USA-koden”. Vi samarbeider med en rekke skoler som legger til rette for opptak på andreåret (sophomore). Du slipper dermed det *forutsatt at du tilfredsstiller fag og karakterkrav for opptak ved aktuelle skoler.

71


USA | Studier i utlandet 2013/14

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE I

USA FAKTA OM STUDIER I USA

Seattle

NÅR ER DET STUDIESTART? Bachelor og utveksling: august og januar Master: august

Salt Lake City San Francisco

GJENNOMSNITTLIG SKOLEPENGER: Etter scholarship rundt 19.000 USD.

GENERELLE OPPTAKSKRAV: Bachelor: Foretrekker rundt 4.0 eller bedre fra VGS (unntak finnes). Mastergrad: Minimum C i snitt.

SPRÅKKRAV: 4 eller bedre i engelsk fra VGS vil kunne gi fritak for TOEFL- eller IELTS-test.

MERK: Opptakskravene og kostnadene vil variere fra skole til skole og fag til fag. Det er viktig at du tar kontakt med en veileder her i SONOR tidlig for å kartlegge dine videre muligheter. Bestill gratis veiledning i dag på www.sonor.no

72

Los Angeles San Diego


USA | Studier i utlandet 2013/14

Lives of Significance and Service

Minneapolis New York Chicago

Honolulu

73


USA | Studier i utlandet 2013/14

WEST COAST Trenger du et klimaskifte, både når det gjelder vær, natur og kultur? Da burde du ­vurdere å studere på Hawaii eller i California. De to statene er på mange måter ­forskjellige seg i mellom, men det de har til felles er et forlokkende klima, variert natur, og en spennende sammensetning av mange forskjellige kulturer.

Foto: Westminster College

Foto: Chaminade University of Honolulu

Hawaii ble med i unionen i 1959, og er dermed den yngste delstaten i USA. Hawaii består bare av øyer, og er en populær destinasjon for turister, surfere, biologer og vulkanologer med sin naturskjønnhet, det behagelige tropiske klimaet, innbydende vann og bølger, vakre strender og aktive vulkaner. Hawaii har ikke fått kallenavnet The Paradise State for ingenting! Savnet av norske fjell trenger heller ikke bli for stort. Hawaiis høyeste fjell, Mauna Kea, rager over 4000 meter over havet, og her går det faktisk an å gå på ski i vintermånedene. The Aloha State er et annet kallenavn på Hawaii, og du har sikkert hørt dette ordet bli brukt som en hilsen, men visste du at Aloha også betyr kjærlighet og omtanke, og at ”the Aloha spirit” er noe som gjennomsyrer den hawaiiske kulturen? Denne måten å leve og

74

møte andre mennesker på kommer til uttrykk i vennligheten du blir møtt med av innbyggerne på Hawaii, og en åpenhet som uten tvil henger sammen med det flerkulturelle samfunnet som utgjør Hawaii. Det blir sagt at været og de vakre strendene er det som lokker deg til Hawaii, men at Aloha spirit er det som får deg til å komme tilbake. California har vært en del av USA nesten 100 år lenger enn Hawaii, og i tillegg til å være den mest folkerike delstaten i hele USA, er det også den tredje største i areal, og variasjonen i natur er enorm. California har fjellkjeder, ørken, store skogområder, elver, innsjøer, en fantastisk kystlinje med flere vakre strender og kan skilte med USAs første nasjonalpark, Yosemite National Park. Det er også variasjo-

ner i klimaet, men store deler av delstaten har et middelhavsklima med tørre og varme somre. Californias kallenavn er The Golden State, som kommer av gullfunnet her i 1848. Dette la grunnlaget for Californias moderne utvikling, og på samme måte som gullet tiltrakk seg store mengder mennesker til delstaten på den tiden, trekker Californias gyldne rykte stadig til seg mennesker fra resten av USA og verden ellers den dag i dag. Det som i dag kan ses på som et moderne tilsvar til det edle metallet er blant annet Hollywoods drømmefabrikk, Silicon Valleys fremtredende dataindustri, og universitetene som ligger i verdenstoppen. Resultatet er at California, som Hawaii, kan by på et genuint flerkulturelt og liberalt samfunn, der mennesker fra alle slags kulturer og etniske opphav kan finne seg til rette.


USA | Studier i utlandet 2013/14

University of San Francisco

UCLA Extension

UC San Diego Extension

San Francisco er kjent for sin åpenhet og liberale holdninger til alternative livsstiler, og vil for alltid være assosiert med hippier, Summer of Love, Woodstock og blomster i håret. På den andre siden er byen et hovedsentrum for bankvirksomhet og finans, med over 30 internasjonale finansinstitusjoner og hele 7 såkalte Fortune 500-selskaper.

Los Angeles trenger ingen inngående presentasjon. Englenes by er Californias største og USAs nest største by, og som hjem for 14,7 millioner mennesker med røtter over hele verden er den en multikulturell metropol av dimensjoner. LA er også kjent for å være verdens underholdningshovedstad, og har flere arbeidende kunstnere, skribenter, filmmakere, dansere og musikere enn noen annen by på noe tidspunkt i historien.

San Diego blir kalt America’s Finest City, og tilnavnet har byen fått på grunn av det nydelige været som varer året rundt, de solrike strendene, og en over 100 km lang kystlinje med fantastisk utsikt over Stillehavet. San Diego er USAs 8. største by, men har likevel en avslappende atmosfære. Byen er senter for høyteknologiske virksomheter innenfor elektronikk, telekommunikasjon og bioteknologi, og dersom du er interessert i sport er dette også byen for deg; her kan du drive med seiling, surfing, golf og de fleste andre idretter du kan tenke deg.

University of San Francisco (USF) ble etablert i 1855 som det første universitetet i San Francisco, og det over 200 000 kvadratmeter store universitetsområdet ligger på en ås med utsikt over byen og Stillehavet. USF er privateid og basert på jesuittiske verdier, men tiltrekker seg studenter fra et bredt spekter av livsynsmessige og etniske bakgrunner. SONOR samarbeider med USF om mastergrader ved College of Arts and Sciences, School of Education og School of Management. Her kan du blant annet ta master innenfor IT, business, administrasjon, realfag, internasjonale studier, finansanalyse, PR, sportsadministrasjon, økonomi, rådgiving og psykologi, internasjonal og multikulturell utdanning og kreativ skriving. USF ligger i den øverste divisjonen for collegeidrett i USA, og er ikke idrett din greie vil du garantert finne noe av interesse blant de nesten 100 klubbene og foreningene ved universitetet.

UC Los Angeles (UCLA) er kanskje et av verdens mest anerkjente universiteter, og det er mange grunner til det. Universitetet ligger konsekvent høyt på rankinglistene både nasjonalt og globalt, og kan blant annet skryte av å ha utdannet 11 Nobelprisvinnere. Studentene her er i overveldende høy grad fornøyde med studiene sine. UCLA er en av USA eldste og største høyere utdanningsinstitusjoner, og har flere søkere enn noe annet universitet i USA. Grunnet dets popularitet og stilling har UCLA høye inntakskrav, men gjennom UCLAs Extension-program kan du som norsk student få en uforglemmelig studieopplevelse ved dette universitetet! Extension-programmet lar deg velge blant emner ved UCLAs College of Arts and Sciences som du kan integrere i graden din hjemme, og du får også tilgang til UCLAs mange ressurser, som biblioteker og butikker.

UC San Diego er et av de høyst rangerte universitetene i USA. U.S. News and World Report kårer UCSD til det 8. beste offentlige universitetet i USA for 2013, og i rangeringen til Center for World-Class Universities ved Shanghai Jiao Tong ligger UCSD på 15. plass blant alle verdens universiteter. UC San Diego Extension fokuserer på å være en drivende kraft for økonomisk, intellektuell og kulturell utvikling i San Diego og Baja Californiaregionen. Med talentfulle forelesere i sin stab gir UC San Diego Extension deg muligheten til å utvikle deg igjennom et spennende og innovativt fagmiljø uavhengig av hvilken fagretning du velger.

75


USA | Studier i utlandet 2013/14

1

5

San Francisco

2

Salt Lake City

Monterey

Los Angeles

3 4

1

San Diego

University of San Francisco Studenter: 9 837, 1180 internasjonale www.usfca.edu/graduate

3

UCLA – Extension Studenter: 40 000, 1600 internasjonale www.uclaextension.edu

4

UCSD – Extension Studenter: 23 000, 3200 internasjonale http://extension.ucsd.edu

5

Westminster College Studenter: 3 301, 154 internasjonale www.westminstercollege.edu/

Chaminade University of Honolulu Studenter: 2700, 100 internasjonale www.chaminade.edu/

For mer informasjon om skolene: www.sonor.no

76

Chaminade University of Honolulu Chaminade ligger i hovedstaden Honolulu på øya O’ahu. Honolulu er den største byen i Hawaii, og kan skilte med en av verdens mest berømte strender: Waikiki Beach. I tillegg til perfekte forhold for surfing og bading har O’ahu gode muligheter for fjellturer, og er du mer byløve enn friskus vil du også ha tilgang til et rikt uteliv og store kulturopplevelser. Chaminade University tilbyr et rikt utdanningsmiljø med dedikerte, involverte forelesere, små klasser og et trygt, vakkert campusområde. Chaminade er en møteplass der mange kulturelle tradisjoner samles under ett tak. Dette er ett av de mest sammensatte universitetene i USA, og reflekterer det mangfoldige kulturelle bildet du finner i Honolulu og på Hawaii. Det sies at Barack Obamas brobyggende lederstil mellom ulike kulturer og folkeslag er et resultat av å ha vokst opp i mulitikulturelle omgivelser på Hawaii. Ved Chaminade University kan du studere samfunnsvitenskap og humanistiske fag, kunstfag, realfag, og business i oversiktlige omgivelser med ca. 2700 studenter. Du kan velge mellom 23 ulike bachelorprogram og 5 masterprogram. Klassene er små med ca 18 elever i hver klasse. Det lave forholdstallet mellom studenter og forelesere gir deg god faglig oppfølging

Westminster College Westminster College er et privat og uavhengig college i Salt Lake City, Utah, det eneste av sitt slag i delstaten. Skolen kan skilte med hederlig omtale i flere nasjonale rangeringer som U.S. News and World Report og Princeton Review, og en rekke akkrediteringer og medlemskap som sikrer høy kvalitet på utdanningen du får her. Som student kan du velge mellom 38 ulike majors og 15 mastergrader, og Westminster har et bredt utvalg av fag. Innenfor School of Arts and Science finner du både kreative og utøvende fag, humanistiske fag, samfunnsvitenskapelige fag og realfag og teknologiske studier, og både business/økonomi, helsefag, lærerutdanning og såkalte ”pre-professional programs” rettet mot medisin-, juss- og tannlegestudier blir tilbudt av de øvrige fakultetene. Forholdstallet mellom studenter og forelesere er 11:1, og gjennomsnittlig klassestørrelse 18, noe som sikrer at du får god og tett oppfølging, og 95 % av de akademisk tilsatte har den høyest oppnåelige graden i sitt felt. Med bakgrunn i at Westminster har et godt alpinlag og kan tilby idrettsstipend går det allerede 11 norske studenter her, og dette innebærer faktisk at nordmenn er den nest største internasjonale studentgruppen på skolen. Westminster College ligger kun fem minutter fra sentrum av Salt Lake City, og bare en halvtimes biltur unna ligger fjellområder og innsjøer proppfulle av muligheter. Salt Lake City har det en student måtte ønske seg av tilbud innenfor kultur og underholdning, mat og drikke og shopping. I tillegg er byen et perfekt utgangspunkt for deg som liker vintersport.”


Westminster: A Unique Environment for Learning OPPORTUNITY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY EXPERIENCE YYY YYY YYY YYY YYYYY YYYYYYYYYYYY YYY YYYYYYYYYYY YYY YYYYYYYYYY YY YYY YY YYYYYYYY YYYYY YYY YYYY YYYYYYY YYY YYYYY YYYYY YxYYYYYYYYY ACTION YYYYYY YYYYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYY YYYYYYYYY YYY YYYY YYYYYYY YYYYY YYYYYY YYY YYYYY YYYYYYY YY YYYYYYY SUCCESS

westminstercollege.edu/Norway

• 23 undergraduate degree programs available, including: Biochemistry, Biology, Business Administration, Criminology and Criminal Justice, Forensic Sciences and International Studies. • A close-knit learning community with an average class size of 18 students and a student-to-faculty ratio of 11:1. • One of the most diverse universities in the United States. • International student scholarships are available. • Located in the heart of Honolulu, Hawaii.

www.chaminade.edu admissions@chaminade.edu

77


USA | Studier i utlandet 2013/14

Midwest USA er verdens fjerde største land og er kjent for store variasjoner i klima, landskap, natur og kultur. Her finner du travle storbyer med høye skyskrapere og grenseløse shoppingmuligheter, men også mindre byer og landsbyer. Den amerikanske økonomien baserer seg på tjenesteytende næringer og moderne industri, så vel som bygg- og anleggsvirksomhet og jordbruk. Som et resultat av flere bølger med innvandring har også USA et rikt kulturliv, og landet har en svært variert natur. Er du en av dem som ønsker en smakebit av alt dette? Da er Midtvesten plassen for deg! Regionen har fått kallenavnet America’s Heartland både på grunn av Midtvestens betydning for den amerikanske næringsutviklingen, men også på bakgrunn av måten regionen gjenspeiler amerikansk kultur i bred forstand – ofte kjent som ”the Melting Pot”. Området Midtvesten referer til en samling av stater i sentrum av USA. Regionen består av 12 stater og strekker seg fra Ohio i øst til Nordog Sør-Dakota, Nebraska og Kansas i vest, og helt opp til Canada i nord. Her finner du kjente storbyer som Chicago, Detroit, Cleveland, Milwaukee og Minneapolis/St. Paul. Området

78

består også av en mengde innsjøer og er særlig kjent for the Great Lakes.

University of St. Thomas

Regionen er fødested til en fjerdedel av de amerikanske presidentene, og har kanskje USAs mest kjente dialekt i og med at et stort flertall av landets nyhetsankere kommer herfra. Turister reiser til Midtvesten for å oppleve Great Lakes, rafting og kanoturer langs elvebreddene, regionens mange fornøyelsesparker, og Midtvestens storbyer.

University of St. Thomas har sine avdelinger i såkalte “Twin Cities”, og er det største private universitetet i Minnesota. Universitetet ble stiftet i 1885 og er et katolsk universitet som fremmer en yrkesrettet utdanning tilgjengelig for studenter uavhengig av alder, religiøs tilknytning, etnisitet, og økonomisk bakgrunn. Universitetet setter fokus på mangfold og baserer sin undervisning på styrken i å dele perspektiver og lære fra hverandre.

Studentlivet Som student i Midtvesten vil du oppleve befolkningen som jordnære og vennlige, og du vil havne i et spennende og motiverende studiemiljø. I Minnesota er Minneapolis den byen i USA med nest flest høyere utdanningsinstitusjoner, og er på den måten et intellektuelt sentrum i landet. Sammen omtales gjerne Minneapolis og St.Paul som ”the Twin Cities”. Disse byene har flere felles utdanningsinstitusjoner som i stor grad bygger på skandinaviske, franske, irske og tyske røtter. I Illinois er Chicago ikke bare hjemstedet for jazz og blues; det er også en veletablert studentby. Byen har en rekke større og mindre utdanningsinstitusjoner, og byens studenter nyter godt av de langstrakte strandområdene, store parkene, og det brede tilbudet innen sport og kultur. Synes du dette virker spennende, kan du gjøre deg bedre kjent med de to universiteter SONOR samarbeider med i regionen:

Ved University of St. Thomas vil du studere sammen med vel 10 500 andre studenter, hvorav nærmere 400 av disse er internasjonale. Det tilbys et bredt spekter av studieretninger, og innenfor disse fokuserer skolen hele tiden på å opprettholde en tett kontakt mellom studenter og lærere. På University of St. Thomas vil du derfor studere i klasser hvor forholdstallet mellom student og lærer er 15:1! Universitetet er utstyrt med nye og moderne studentfasiliteter og har et særlig godt tilbud innenfor idrett – amerikansk fotball og basketball er svært populært, og University of St. Thomas deltar i 3. divisjon i NCAA (National Collegiate Athletic Association). Universitetet er støttet av Lånekassen og det er gode stipendordninger tilgjengelig for deg som ønsker å søke om studieplass ved skolen.


USA | Studier i utlandet 2013/14

Hvert år tar skolen opp omtrent 3200 nye studenter fra USA og resten av verden, og her vil du studere sammen med vel 200 andre internasjonale studenter. Populære studieretninger ved North Park University er businessstudiene, kommunikasjonsfag, teologi, pedagogikk, biologi og psykologi. Undervisningen er basert på den kristne tradisjonen, samtidig som det settes fokus på innovativ undervisning og et inkluderende studiemiljø.

North Park University

Skolens lokaler utgjør en fargerik campus og her finner du ”Viking Cafe”, en av skolens kantiner, og en stor idrettshall som huser kamper for blant annet Viking Basketball-laget. Er du interessert i lagspill, har altså skolen et godt tilbud innen både basketball, volleyball og fotball. Samtidig fins det en rekke studentklubber for deg som er interessert i sang og musikk. Det kan for eksempel nevnes at skolen har et anerkjent gospelkor hvor både studenter ved skolens musikklinje og andre kan delta.

I verdensmetropolen Chicago ligger North Park University fint til i et rolig område av byen, i Albany Park. Universitetet ble stiftet av svenske innvandrere i Minneapolis i 1891, men ble senere flyttet til Chicago hvor det i dag er et veletablert universitet som tilbyr en rekke studieprogrammer på bachelor- og mastergradsnivå. Som student ved North Universitetet er støttet av Lånekassen og også Park University vil du få en utdannelse med her er det gode stipendordninger tilgjengelig fokus på nyskaping, lokal forankring og global for deg som ønsker å søke om studieplass ved IntEd008011 Layout 4:Layout 4 7/1/10 11:18 AM Page 1 tilknytning. skolen.

1 Minneapolis

2 Chicago

1

University of St. Thomas Studenter: 10 700, 383 internasjonale www.stthomas.edu/

Lives of Significance and Service

2

North Park University Studenter: 3200, 200 internasjonale www.northpark.edu/

For mer informasjon om skolene: www.sonor.no

www.stthomas.edu/admissions/international international@stthomas.edu

Challenge Yourself, Change Our World

79


THE NORTH PARK ADVANTAGE

North Park University offers international students an excellent University education in the heart of Chicago, one of America’s most exciting and livable cities. North Park’s beautiful campus brings students together in a small and dynamic community. North Park’s nearly 2,000 undergraduates come from 27 different countries and from 40 states across the United States. Established by Scandinavians, North Park is a nationally respected university in the United States, and enjoys a strong reputation in Scandinavia, with alumni in Norway, Sweden, Iceland, and Finland.

• Participate in music, including the popular Gospel Choir; theater, and other arts; club sports; student government; and other organizations.

World-class Chicago is home to major businesses, premier museums and cultural events, top sports and athletics, 24/7 public transportation, and 25 miles of parks and bike paths along the shores of Lake Michigan. Competitive airfares to and from Chicago’s O’Hare International Airport are available via London, Copenhagen, or Stockholm.

• Play football, golf, basketball, track and field, American football, or other sports on one of North Park’s competitive teams.

Academics

• Receive one full year of credit for Videregående courses (Vg3 general studies program). This enables Norwegian students to earn bachelor’s degree in three years, rather than the typical four. This fits well with Lånekasse funding policies because you enter North Park with sophomore (second-year) status. • Take courses in biblical studies while also studying physics, biology, philosophy, communication, or any subject you select as your major (the subject you “read”). North Park offers 40 academic majors and programs, including minors and pre-professional tracks.

• Enjoy free use of the Helwig Recreation Center on campus.

• Experience the best in American college life with guaranteed on-campus housing.

Benefits for Norwegian Students No TOEFL Test Required. SAT or ACT are optional.

North Park evaluates your transcripts. They do not need to be evaluated by an independent evaluator. Every Norwegian student is eligible for an International Student Grant (scholarship). For new students in 2013–2014, it is $7,500 for the year or $3,750 per semester.

Apply online today! www.northpark.edu/apply

• Strengthen your English language skills.

Email internationals@northpark.edu

• Learn in small classes (averaging 18 students) with expert faculty who are dedicated, caring professors.

For information and assistance, contact: Annette Moy, Director, International Admission Call 001 (773) 244-5501

VibrAnt ChriStian Campus

• North Park is the university of the Evangelical Covenant Church—sister church to Det Norske Misjonsforbundet and closely related to Normisjones churches in Norway—one of the fastest-growing Christian churches in the United States. • Take part in dynamic campus worship and get involved in volunteer service opportunities in Chicago and around the world.

Mark Olson, Senior Director, Church Relations Call 001 (773) 960-5412


USA | Studier i utlandet 2013/14

Der er mange internasjonale student her fra hele verden. Det en stor gruppe skandinaviske studenter. Det er for øyeblikket rundt 60 norske, og skolen har samarbeidet med Norge lenge, noe som gjør at de kjenner de norske systemene svært godt og kan hjelpe deg med alt du trenger. Stipend er tilgjengelig for alle norske studenter. Som norsk student rett fra videregående har man også mulighet til å få opptak på andreåret av en amerikansk bachelorgrad, som gir deg en treårig grad og full støtte fra Lånekassen. Studentene her har ofte Skandinavisk bakgrunn og synes det er spennende å snakke med nordmenn og lære norske setninger. Selv om de internasjonale studentene allerede er på en slags utveksling tilbyr PLU også mange spennende utvekslingsmuligheter rundt hele verden.

North West

My Home Away From Home

Pacific Northwest område er utrolig vakkert, og det minner meg ofte om Norge bare større. Vi er omringet av skog og snødekte fjell. Fra rommet mitt har jeg et utrolig utsikt mot Mount Rainer. Man trenger heller ikke reise langt for å komme til sjøen, ettersom Puget Sound bare er 20 minutter unna og hele kysten består av strender. Det er ikke rart vi har mange friluftsentusiaster som studerer her. Skolen arrangerer utendørsaktiviteter hele året, som for eksempel fjellklatring, skisport, snowboarding, seiling, camping og førstehjelpstrening. Og med en slik vakker natur rundt oss er det ikke rart at skolen er veldig opptatt av miljøet og bærekraftig utvikling. Washington er den våteste staten i hele USA. Det regner ofte, men det er også veldig fint

innimellom. Vi som går på PLU setter stor pris på godt vær og trekker oss ut på gresset eller sandvolleyballbanen på godværsdager. Når det regner ser man godt hvem som ikke kommer fra Washington, pga. paraplyene. Regn er ingen hindring og som mange av oss nordmenn allerede vet: finnes det ikke dårlig vær, bare dårlige klær. PLU ligger i Tacoma som er en liten by utenfor storbyen Seattle med rundt 200 000 innbyggere. Det er lett å komme seg inn til Seattle hvor det ofte er store konserter, sportsarrangementer og attraksjoner. PLU tilbyr mange fag og har sin egen School of Business og School of Nursing.

Det kan være skremmende i seg selv å reise så langt bort fra alt man kjenner og da er det greit at man ikke forsvinner i et menneskehav. Her på PLU har vi litt over 3500 studenter som gjør oss til et relativt lite universitet. Jeg synes at det er kjempehyggelig at jeg møter mange venner på vei til timene eller i den store matsalen vår. Det at skolen er liten betyr også at klassene er mindre og det er færre elever per lærer og at du har muligheter til å få støtten du trenger fra dem. Man blir kjente med lærerne på et personlig nivå og de vil virkelig at du skal lykkes. Det er vanlig å møte professorene rundt omkring og de vil gjerne spise lunsj sammen med sine studenter. Det er også mange karrieremuligheter på campus og de ønsker å hjelpe alle inn i arbeidslivet. Høsten 2012 fikk vi en ny President, Thomas Krise. Han er utrolig hyggelig og er veldig fokusert på at de internasjonale studentene føler seg velkommen på skolen. Han inviterte dem på S’mores hjemme i det flotte huset sitt sammen med sin kone, og inviterte også til Thanksgiving middag for de studentene som ikke reiste hjem i ferien. Han er tilstede på alle sportsarrangementene og

81


USA | Studier i utlandet 2013/14

Green River Community College - Ditt første steg for å bli student ved et amerikansk universitet.

jeg ser han nesten hver dag på vei til timene. Det er godt å vite at man kan snakke direkte til han om ting man lurer på og at han gir deg direkte svar. På campus er alle veldig aktive og skolen arrangerer ofte små konserter, studiegrupper, forelesninger, gruppetrening, temakvelder og det er et mangfold av sosiale klubber for enhver interesse! Nylig startet jeg en egen Scandinavian Club hvor de skandinaviske og amerikanske studenter kan bli bedre kjent med hverandre. Dette skaper et bedre samhold for de skandinaviske som går her. Det er mange muligheter for å bli involvert. Drama-/musikklinjen er stor og skolen er kjent for å ha utrolig flinke sangere. Choir of the West er kjent som det beste koret i USA. Vi har også to akapella-kor som er utrolig flinke. Vi har også Hermonic og Plutonic som forsøkte seg på America’s Got Talent i 2010. PLU har ni studentboliger på campus som er tilretterlagt forskjellige interesser. Dermed bor man som oftest med andre som har mye til

82

felles med seg selv. I studentboligene som vi kaller “dorm” er man delt inn i etasjer der man blir god kjent og sammensveiset. Hvert bygg arrangerer aktiviteter for beboerne og venner, som for eksempel filmkvelder, middager og turer. De fleste bor med en ”roommate”, men man har også mulighet til å bo på alenerom. Jeg synes det er kjempehyggelig å ha roommate for da er man aldri alene og man finner på utrolig mye morsomt sammen. Spesielt hyggelig er det å møte familien deres og bli kjent på et dypere nivå. Å studere utenlands er en minnerik opplevelse som man tar med seg resten av livet. Jeg hadde nok angret hele livet hvis jeg ikke hadde tatt sjansen. Jeg er veldig glad for at jeg valgte Pacific Lutheran University og ser frem til å møte flere gode venner og dele opplevelser i fremtiden. Noen av de internasjonale studentene skriver en blogg om livet sitt her på PLU. Ta en kikk her og legg gjerne igjen spørsmål til dem! http://pluinternationalstudents.blogspot.no/

På Green River Community College (GRCC) får du tildelt de verktøyene du trenger for å bygge videre på en høyere utdanning. Den toårige collegeutdannelsen Green River gir deg vil legge grunnlaget for din videre akademiske karriere. GRCC er et toårig offentlig college som ligger i byen Auburn, en drøy halvtimes kjøretur unna Seattle i delstaten Washington. Mange studenter, både amerikanske og internasjonale, velger å starte sin høyere utdanning ved et community college. Slike colleger tilbyr studieoverføringsprogram hvor man tar studiepoeng som kan brukes i en amerikansk bachelorgrad. Studenter overfører så videre til et universitet for å fullføre graden sin. Som internasjonal student ved Green River blir du fulgt opp fra du lander på flyplassen i Seattle til du er ferdig med eksamen. Colleget har et eget internasjonalt kontor og hver student blir tildelt sin egen personlige rådgiver for oppfølging. 10 000 elever studerer på Green River og ca 1 400 av dem er internasjonale studenter, denne kombinasjonen vil gi deg bekjentskap med mennesker fra hele verden i tillegg til amerikanere. Green River har egne transfer- avtaler med et knippe universiteter, men man har også mulighet til å søke seg inn på andre universiteter etter man er uteksaminert.


USA | Studier i utlandet 2013/14

Pacific Lutheran University

Trinity Lutheran College

En halvtimes kjøretur sør for Seattle ligger Pacific Lutheran College (PLU). Byen Tacoma har rundt 200 000 innbyggere med skandinaviske røtter tilbake til det 19. århundret. PLU ble faktisk grunnlagt av skandinaviske immigranter i 1890! Universitetet er forholdsvis lite i amerikansk skala, med 3500 studenter. Det gjennomsnittlige forholdet mellom student og foreleser i klasserommet er 20:1 og studentene ved PLU føler seg både hørt og sett, noe som er viktig for både faglig og personlig utvikling. Ved universitetet kan man studere bachelor- og mastergrader. Man kan også utveksle til PLU og de er erfarne med å få internasjonale studenter til å føle seg velkommen. For nye studenter har PLU et program som de kaller ”The First Year Experience”, som skal hjelpe studentene med å finne seg til rette. Skolen har også sin egen studentblogg for internasjonale studenter, http://pluinternationalstudents.blogspot.no/

Trinity Lutheran College (TLC) ligger i Everett, Washington og tilbyr bachelorgrader innenfor bibelstudier, business og ledelse, lærerutdannelse, barne-, -ungdoms- og familiestudier, interkulturelle studier, musikk, psykologi, teologi og filosofi, og visuell kommunikasjon. TLC er et privat og uavhengig lutheransk college som har et åpent og integrerende forhold til sin religiøse tradisjon, og som tar godt i mot alle typer studenter. I tillegg til de konkrete fagene man kan studere har TLC en filosofi om å lære studentene å reflektere over egen identitet, moral, etiske problemstillinger og sine fremtidsvisjoner.

Det er ikke bare i klasserommet undervisningen foregår. På laboratoriet, i konserthallen og i arrangerte kollokvier får studentene førstehåndserfaring med realfag, kreative emner og businessoppgaver. Konserthallen arrangerer over 140 konserter i året. PLU har egen svømmehall, tennis- og golfbane til bruk for studentene og campus fungerer som et arnested for fritidsaktiviteter, parkliv og sosialisering.

Dersom du er ute etter en mindre skole som vil gi deg tett oppfølging er TLC garantert en bra skole for deg. I dag har TLC 170 studenter og forholdstallet mellom studenter og forelesere er 7:1, noe som er svært lavt, og innebærer at du vil få god og personlig oppfølging fra dag én og gjennom hele studieløpet ditt. Det er også en skole som tar på alvor at studenter både får praksiserfaring, og at de deltar og gjør en forskjell i lokalsamfunnet. Gjennom Trinitys Living-Learning Community-modell vil studenter få anledning til å kombinere studier med deltakelse og frivillig arbeid i lokalsamfunnet.

1 2 3 Seattle

1

Trinity Lutheran College Studenter: 180, 8 internasjonale www.tlc.edu/

2

Green River Community College Studenter: 10 000, 1500 internasjonale www.greenriver.edu

3

Pacific Lutheran University Studenter: 3473, 151 internasjonale www.plu.edu

For mer informasjon om skolene: www.sonor.no

83


Think Big. Go Small.

Learn more at TLC.edu Located near Seattle in Washington State | Small class sizes, personalized learning | Private campus housing | Low tuition cost

Annonsen fra i fjor

1 + 2 = 3 Year US Bachelor’s Degree

1 Year at GRCC + 2 Years at US University = US Bachelor’s Degree*

Experience US College Life in our On-Campus Housing Explore the West Coast- Seattle, Vancouver, California on weekends and during term breaks • Lower cost • Sports, clubs, skiing, hiking • Near Seattle, Washington USA Email: international@greenriver.edu

GO GREEN: www.greenriver.edu/international *Transfer of credit guaranteed by 1 + 2 partner universities.

84


PA C I F I C L U T H E R A N U N I V E R S I T Y

Over 100 Academic Programs I Scandinavian Scholarships I Sophomore Placement

TOEFL/SAT Waiver I Small Classes I Safe and Beautiful Campus

Varsity Sports Programs I International Honors Program I 1st Tier Ranking for over 25 years

Tacoma, WA 98447, USA

I 253-535-7151

I

www.choose.plu.edu

For further information contact: intl@plu.edu


USA | Studier i utlandet 2013/14

Østkysten New England er en del av USAs østkyst og muligens det området som minner mest om Norge på det amerikanske kontinentet. Som resten av USA er regionen preget av store kontraster. Klimaet er preget av kalde vintre med snø og varme, frodige somre. Landskapet rommer både skog og små fjell med en karakteristisk kystlinje. Regionen er kjent for sine universiteter, og har lange utdannelsestradisjoner.

86

Boston regnes som hovedstaden, kulturtilbudene inkluderer opplevelsen av Boston Celtics på hjemmebane, heie på Boston Marathon eller benytte deg av byens mange konsertsteder rundt Theatre District eller Central Square. Andre storbyer i New England er Springfield og New Haven. Havnebyen arrangerer årlige festivaler innen musikk og film. New Havenpizzaen er blitt verdenskjent og med Yale plassert i byen tilbyr New Haven et rikt museumstilbud tilknyttet universitetet. Springfield huser


USA | Studier i utlandet 2013/14

regionens største fornøyelsespark Six Flags og New Englands største marked ”The Big E”. Markedet står i september hvert år og har over en million besøkende. Fjellkjeden Appalachene som strekker seg gjennom regionen har flere skisentre og langs kysten har man tilgang til fiskerlandsbyer og strandliv om sommeren. Surfere har også inntatt strendene de siste årene, der hawaiishortsen er byttet ut med våtdrakt. Sjømat er en stor del av det New Englandske kjøkken, der dagens fangst ofte kan stå på menyen Det er ikke for ingen grunn finansmagasinet Money har kåret flere av byene i regionen til de beste å leve i, innen USA!

Å studere i New York gir deg tilgang til et rikt fagtilbud utover forelesninger. Man har tilgang til byens biblioteker, relevante arbeidsmiljø med internshipmuligheter og ledende forelesere innen fagfeltet. De mange mulighetene kan i seg selv virke inspirerende for deg som ønsker å benytte seg av studietilbudet. På varme dager er det lett å finne lesero i en av byens grønne lunger og et rikt kulturtilbud kan inspirere studiehverdagen. Som internasjonal student i New York melder du deg på et minne for livet. Mulighetene er uendelige og du vil få sjansen til å utvikle dine faglige og sosiale egenskaper i møte med den pulserende storbyen.

akkreditert, en utmerkelse kun 2 % businesskoler kan smykke seg med. Ved Dyson College of Arts and Sciences har TV-programmet Inside the Actors Studio lokasjon. Pace’s studenter har sjansen til å være publikum, som en del av deres seminarrekke. Pace-studenter kommer fra over 100 forskjellige land for å oppleve universitetets unike kombinasjon av intensiv klasseromsundervisning, praktisk karriereforberedelse og alle de kulturelle og profesjonelle mulighetene New York kan tilby. Pace’s Career Services Internship program er et av de største i metropolen New York, med mer enn 1200 deltakende studenter.

Pace University, mulighetenes skole!

New York Takket være rimeligere og raskere transportmuligheter har New York blitt et svært populært reisemål for nordmenn de siste årene. Som internasjonal student kan dette nå bli din hjemby! New York florerer av populærkulturelle referanser. Den gir høy gjenkjennelsesfaktor når vi har vokst opp med TV-serier med Manhattan som kulisse. Byen virker forlokkende på et bredt utvalg mennesker, hvor man alltid har muligheten til å treffe likesinnede.

Breddeuniversitetet Pace ligger i New York State, med campus på Manhattan og i Westchester. New York er hjem til over 8 millioner mennesker, 5000 av dem er bachelorstudenter på Pace! Campus NYC ligger i hjertet av finansdistriktet på nedre Manhattan. Westchester Campus ligger i Pleasantville og har en mer tradisjonell collegeatmosfære. Pace University har over 100 majors å velge mellom. Skolen tilbyr fagkombinasjoner i grader innen business, datateknologi, lærerfag, IT, liberal arts and science og helsefag. Fra universitetets ble opprettet i 1909 har det vært kjent for sin gode businessutdannelse. Lubin School of Business er i dag dobbelt AACSB

87


USA | Studier i utlandet 2013/14

1 Willimantic

2 3, 4, 5 New York

1

Eastern Connecticut State Studenter: 5500, 56 internasjonale www.easternct.edu

2

Long Island University Post Studenter: 7500, 751 internasjonale www.liu.edu/CWPost.aspx

3

Berkeley College Studenter: 9000, 938 internasjonale www.berkeleycollege.edu

4

Pace Studenter: 13000, 1400 internasjonale www.pace.edu

5

Mercy College Studenter: 9673, 1% internasjonale www.mercy.edu

For mer informasjon om skolene: www.sonor.no

88

Eastern Connecticut State University

Berkeley College

Bli en del av den helamerikanske collegekulturen på Eastern Connecticut State University.

- Starten på din karriere! Berkeley har campus midt på Manhattan, noe som gir deg tilgang til mange muligheter for studier innen business og fashionmarketing. Som New York i seg selv bærer også Berkeley preg av å huse en multikulturell studentmasse. 800 av 7 700 elever er internasjonale studenter fra over 100 ulike land. Ved Berkeley får du studere fagene du interesserer deg for, du forberedes også på yrkeslivet som venter etter endt utdannelse. Skolen har hentet inn forelesere med yrkeserfaring fra bransjen, noe som gir førstehåndskompetanse på praksis i faget og virker inspirerende for deg som student. Professorenes nettverk til motebransjen kan være døråpner for driftige studenter som ønsker seg praksisplass og arbeidserfaring.

På Eastern får du et solid grunnlag til din høyere utdannelse. I tråd med det amerikanske utdanningssystemets grunnpilar veier Liberal Arts -programmet tungt på Eastern. Tanken bak Easterns ”liberal arts and science” -program er å utvikle studentenes generelle kunnskaper innen realfag og humaniora. Gjennom et slikt studiesystem blir din evne til å kommunisere og tenke kritisk utfordret -en uvurderlig kompetanse som kan bistå deg i mange situasjoner, både faglig og ellers i livet. Eastern er plassert i småbyen Willimantic, i delstaten Connecticut. Dette er med på å gi studentene en tett tilknytning til universitetet og campusmiljøet. Etter forelesning tilbys det leksehjelp på universitetets bibliotek, er man sportsinteressert har en mulighet for å melde seg inn i et av skolens idrettslag. Eastern har eget fotball- og basketlag, man kan prøve seg innen Lacrosse eller den ultimate amerikanske collegesporten: cheerleading! Et av de nyeste tilskuddene til campus er forskningsbygningen. Skolen har også eget radio- og TV-studio, der man kan ha sitt eget radioprogram og TV-show. Lokalisert i den spennende regionen New England har man rask tilgang til både storby og friluftsliv på fritiden.

Fra første semester blir man tildelt sin egen karriererådgiver som hjelper deg å bevisstgjøre egen kompetanse og yrkesmuligheter. Berkeleys karriereservice hjelper studentene å finne praksis tilpasset valg av major og yrkesinteresser. Å studere ved Berkeley College gir deg ikke bare akademisk kompetanse og karriereveiledning, som internasjonal student i hjertet av New York sitter man igjen med uvurderlig erfaring som vil gi deg et minne for livet! Byen i seg selv er inspirerende til studiet, med nærhet til motebransje, finansdistrikt, Wall Street og et yrende, spennende storbyliv.


USA | Studier i utlandet 2013/14

Mercy College i New York City

Long Island University, Post Campus

Mercy College ble stiftet i 1950 av the Sisters of Mercy, og er et privat og uavhengig college med beliggenhet i hjertet av New York City. Hovedcampus ligger bare en kort togtur unna Manhattan ved Dobbs Ferry, så nærmere NYC kommer du ikke!

Som navnet tilsier ligger LIU plassert på Long Island, New York State. På nordkysten av øya ligger Post Campus, som minner mer om en park enn en skole, med naturstier, arboretum og hager på nesten 1300 mål. LIU er et breddeuniversitet, du kan velge mellom 260 bachelor-, master- og doktorgrader. Klasseforholdene mellom foreleser og studenter ligger i gjennomsnitt på 20:1. Dette gir elevene muligheten til tett oppfølging av underviser. Undervisningen blir gitt av professorer med solid fagbakgrunn, der det er vanlig å ha opptil flere master- og doktorgrader innen sitt felt. På Post Campus finner du også Tilles Center for the Performing Arts, med et rikt tilbud av konserter og andre kulturarrangement. Av de mange studietilbudene LIU har er Writing Center et populært sted. Her kan man få hjelp til alt innen stilskriving, og det er drevet i samarbeid mellom studenter og lærere.

Som student ved Mercy College har du over 90 forskjellige grader å velge mellom. Klassene er små og i 70 % av klassene er det mindre enn 20 studenter per lærer/foreleser. Dette skaper ett tett klassemiljø samtidig som man oppnår en nær kontakt med lærerne, og får en unik faglig oppfølging som ikke finnes ved mange andre universiteter og høgskoler. I 2012 mottok Mercy College utnevnelsen College of Distiction som er en nasjonal utmerkelse av utdanningsinstitusjoner i USA. Dette inkluderer blant annet utmerkelse for fremragende læring, engasjerte studenter, levende felleskap og suksessfulle resultater. Mercy College har også en veletablert mentor ordning tilrettelagt for hver enkelt student, hvor du kan bli satt i kontakt med menn og kvinner som jobber innenfor ditt fagfelt i New York. På

Mercy College

Long Island University, Post Campus

Study Business and Fashion in New York • International student scholarships • On-the-job internships or job-related assignments as part of the curriculum • Transfer credits from Vitenemal are accepted*

Programs of study • Business Administration • Fashion Marketing and Management • International Business • Financial Services • General Business • Marketing Communications • Accounting

• Management • Management: – Entrepreneurship – Environmental – Human Resources – Nonprofit • Information Systems Management

• Information Technology Management • Interior Design • Legal Studies • Health Services • Justice Studies – Criminal Justice Not all programs offered at all locations.

12 East 41st Street, New York, NY 10017 USA • Tel: 212-687-3730 BerkeleyCollege.edu • International@BerkeleyCollege.edu Berkeley College reserves the right to add, discontinue, or modify its programs and policies at any time. Modifications subsequent to the original publication of this information may not be reflected here. For the most up-to-date information, please visit BerkeleyCollege.edu. For more information about Berkeley College graduation rates, the median debt of students who completed programs, and other important disclosures, please visit BerkeleyCollege.edu/disclosures. * Transfer credits are accepted in the discretion of Berkeley College.

P2766_3_2013

89


A Liberal Education. Practically Applied.

• Scandinavian scholarships • Direct Sophomore Placement • TOEFL/SAT Waiver • Guaranteed Campus Housing • 34 majors, 54 minors • Part-time employment available on campus

USA (860) 465-5286 • www.easternct.edu


LIU Post welcomes our Norwegian friends to study in New York and realize their full potential.

Learn more about LIU Post’s academic scholarships transfer credits, athletics, living on campus and student life, at liu.edu/post/sonor.

The C.W. Post Campus of Long Island University is now LIU Post


USA | Studier i utlandet 2013/14

Det nye “COMMON EXPERIENCE”programmet I IRLAND ved The American College of Norway (ACN) Studenter ved The American College of Norway kan oppnå 30 amerikanske vekttall i det amerikanske universitetssystemet som en del av en amerikansk bachelorgrad. Gjennom ACNs samarbeidspartnere, the University of North Dakota (UND), West Chester University (WCU), og Adelphi University (AU), er studenter som består studiene ved ACN garantert opptak til hvert av disse amerikanske universitetene. Videre kan vekttallene som studentene oppnådde ved ACN bli overført til de fleste amerikanske universiteter eller colleges.

(http://www.explorationcentre.org), vil alle kommende ACN-studenter få reise til Irland på en 6 dagers studietur som en del av fagplanen. Studentene vil få 3 credits for studieturen, fordelt på 3 områder: 1) 2 dagers forkurs på ACN, 2) 6 dagers studietur i Irland i midten av oktober, og 3) 2 dager med oppsummering på ACN.

Studentene får en omfattende forståelse av det amerikanske universitetssystemet mens de går på ACN, samtidig som de bygger et nettverk av studenter og lærere både fra Norge og USA. Den økte forståelsen av systemet gjør at ACN-studenter lettere kan tilpasse seg universitetene i USA.

Ifølge den amerikanske folketellingen er nesten 37 millioner amerikanere av irsk herkomst. Som er resultat av dette, har Irland hatt en betydelig innflytelse på USA og amerikansk populærkultur. Ved å utforske denne innflytelsen, vil ACNs ”COMMON EXPERIENCE”program bidra til skolens mål om å forberede norske studenter til å kunne studere i USA.

Fra og med skoleåret 2013-2014, legger ACN til et nytt program, ”COMMON EXPERIENCE”, for studentene. I samarbeid med International Centre for Exploration and Education

Studentene skal utforske irsk kultur, myter, religion, historie, arkeologi og irsk kunst gjennom litteratur, filmer, forelesninger og skriftlige oppgaver utformet til å forbedre studentenes

92

forståelse av Irland og irsk innvirkning på Amerika. ”ACN viser seg virkelig å være av de fremste til å forberede norske studenter for høyere utdanning i USA. Å gi denne internasjonale erfaringen uten ekstra kostnader for sine studenter som en integrert del av læreplanen, er virkelig nyskapende. Det er ingen tvil om at dette programmet vil styrke studentenes erfaringer og kunnskaper mens de går på ACN,” sier Dr. Jason Phillips, professor ved West Chester University og Executive Director ved International Centre for Exploration and Education. Det nye “COMMON EXPERIENCE”-programmet legger til enda en grunn for å studere på ACN. Andre gode grunner: ACN gir studentene mulighet til å få 30 credits (ett år) av sin bachelorgrad, som igjen gir dem mulighet til å starte som en tredjeårs (junior) student ved ACNs samarbeidspartnere i USA. Dette er en betydelig fordel siden Lånekassen ikke støtter det første året (Freshman) av studier ved de fleste amerikanske universiteter.


USA | Studier i utlandet 2013/14

ACN tilbyr en gradvis innføring i det amerikanske universitetssystemet. Klasse-strukturen og det sosiale nettverket ved amerikanske universiteter er ganske forskjellig fra det norske. ACN-studentene blir godt hjulpet inn i høyere amerikansk utdanning, og dette gjør at studentene blir bedre forberedt når de reiser til USA for å fortsette sin utdannelse. ACN gir studentene muligheter til å forbedre engelsk lesing, skriving og forståelse, samt muntlige ferdigheter. Denne kompetansen er grunnleggende for at studentene skal lykkes i USA.

ACN er et morsomt sted å studere på, og tilbyr mange fritidsaktiviteter som gjør at studentene blir en svært sammensveiset gruppe av venner som de ellers aldri hadde møtt. Gjennom skoleåret på ACN er det utallige aktiviteter for studentene, både innenfor og utenom skolens område – alt for å fremme studentenes samhørighet. Dette er med på å gjøre livsendringen ved å flytte fra Norge til Amerika mye lettere for studentene. Så om målet ditt er å studere i USA, er The American College of Norway et utmerket sted å starte på ditt eventyr!

FEM GODE GRUNNER!

1

2 3 4 5 Ett år i Norge, fortsett i USA!

Du kan studere hva du vil, hvor du vil i USA!

Etter ett fullført år på ACN kan du til og med begynne rett på 3. året på ett av våre samarbeidsuniversiteter i USA!

Vi hjelper deg!

Veiledning om valg av studiested, søknad, fag, visum, m.m.

Gradvis overgang!

Tilvenning til det amerikanske universitetssystemet; undervisning på engelsk med professorer fra USA.

”Little America” i Moss - en smak av amerikansk kultur! Homecoming, Prom, Superbowl og internat på campus!

ACN er gøy!

Utrolig bra studentmiljø med masse sosiale aktiviteter!

STØTTET AV LÅNEKASSEN ! www.americancollege.no

2011 fotografene.no

Spør oss om garantert opptak i USA!

93


5

56491 98753

3

USA | Studier i utlandet 2013/14

SONOR knekker USa-KODEN Ønsker du å studere i USA, men har gitt opp tanken fordi det er for dyrt? Ikke fortvil! SONOR har en rekke spennende samarbeidsskoler i USA som lar deg som norsk student starte rett på andreåret av en amerikansk bachelorgrad.

94

Ett problem, to løsninger Studier i USA har tidligere vært vanskelig for norske studenter. Lånekassen gir ikke studiestøtte til det første året av en bachelorgradsutdanning, freshman-året, ved de aller fleste amerikanske universiteter. Grunnen til dette er at bachelorgradene her er på fire år i stedet for tre år som i Norge, mens grunnskoleløpet er på 12 år, og ikke 13 som her hjemme. Derfor ser ikke Lånekassen på det amerikanske førsteåret som tilsvarende førsteåret ved en norsk bachelorgrad. SONORs arbeid med amerikanske skoler har ført til at det blir lettere for deg å realisere drømmen din om å studere i USA. Dette kan gjøres på flere måter, men resultatet blir uansett at du kan få finansiert alle årene av utdanningen din gjennom Lånekassen.


USA | Studier i utlandet 2013/14

Hvis du tar bachelorgraden din på tre i stedet for fire år, slipper du også et ekstra år med studiefinansiering – og på denne måten sparer du mye penger!

Løsning nr. 1 Vi samarbeider med en rekke skoler som legger til rette for at du kan begynne direkte på det andre året av bachelorgraden. Du slipper det første året på bakgrunn av innholdet i den utdanningen du har fra norsk videregående skole. Dermed kan du fullføre en bachelorgrad på tre år. Merk at det vil være ulike kriterier for å oppnå 30 credits ved de ulike skolene. Det er derfor viktig at du tar tidlig kontakt med en av våre veiledere for å kartlegge hvilke skoler i USA som er mest aktuelle for akkurat deg.

Løsning nr. 1 - Ved disse skolene kan du begynne rett på andreåret:

Løsning nr. 2 - Partnerskoler

Berkeley College

American College of Norway (ACN) , Moss

Chaminade University

Green River Community College i Auburn, Washington

Eastern Connecticut State University Long Island University Post

Løsning nr. 2

Mercy College

Du kan begynne på en av våre mindre partnerskoler, American College of Norway her i Norge, eller Green River Community College i USA. Ved disse får du hjelp til å planlegge studiet slik at du kan søke overflytting til de universitetene du ønsker. På universitetet studerer du videre og fullfører bachelorgraden din.

North Park University Pace University Pacific Lutheran University Trinity Lutheran College University of St. Thomas Westminster College

95


USA | Studier i utlandet 2013/14

96


USA | Studier i utlandet 2013/14

STIPEND BACHELORGRADER USA Trodde du studier i USA var usannsynlig dyrt? Denne oversikten vil motbevise dette. For det første vil alle SONOR-studenter som har fullført videregående opplæring med studiekompetanse få muligheten til å starte på sophomore-året ved våre samarbeidsskoler, noe som sparer et helt år med studielån. For det andre tilrettelegger alle våre skoler for stipender til studenter som får opptak. Ta en kikk på oversikten og kontakt en av SONORs studieveiledere for å komme i gang med planleggingen av ditt studium i USA!

Skole

Skolepenger

Stipend

Berkeley College (BC)

21 900 USD

Fra 2 190 USD til 5475 USD

Chaminade University

19 960 USD

6 000 USD

Eastern Connecticut State University (ECSU)

20 881 USD

4 000 USD

Green River Community College (GRCC)

9 600 USD

500 USD

Long Island University Post (LIU Post)

33 222 USD

Fra 8 305 USD til 18 305 USD

Mercy College

16 996 USD

Fra 2000 til 5000 USD

North Park University (NPU)

32 290 USD

7 500 USD

Pace University

36 732 USD

10.000 til 21.500 USD per studieår.

Pacific Lutheran University (PLU)

34 440 USD

14 000 USD

Trinity Lutheran College (TLC)

26 067 USD

7 820 USD

University of St. Thomas (UST)

33 040 USD

9 912 USD (30% av tuition)

Westminster College

29 500 USD

fra 5.000 til 15.000 USD per studieår.

Se www.sonor.no for detaljer vedrørende de aktuelle stipendene!

97


M

BM BM BM BM

M

Regnskap

BM

Markedsføring

MBA

M

Logistikk

Ledelsesfag

M

HR

BM

Hospitality/hotelledelse

Musikk BM

Finans og bankfag

Mote og tekstildesign M

Fashion - markedsføring

Media og kommunikasjon BM

Entreprenørskap

Kreativ skriving M

Business

Kunst og design M

Musikalteater

Journalistikk

Interør design

Grafisk design/digital design

Fotografi

Film og TV

Drama og teater

Arkitektur

M

M

BM

STORBRITANNIA University of Glasgow

BM BM

University of Strathclyde

BM

Royal Conservatoire of Scotland

BM BM

Heriot-Watt University

BM

University of Liverpool

BM

BM

BM

BM BM

B B

BM BM

BM BM

University of Bristol

BM

BM

B

BM BM BM BM BM BM

BM BM BM BM

B

BM BM BM

B

B

M

M

M

BM

Anglia Ruskin University

B

School of Oriental and African Studies

B

M

M

M

BM BM

BM

BM BM

Goldsmiths College

BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM

B

BM

BM BM BM BM

M

BM

M

M

BM BM

M

BM

M

BM

M

M

BM BM

BM

M

BM

BM BM

M

BM

BM BM

BM BM BM

BM

BM

BM

BM BM

B

BM

University of Plymouth

BM BM

University of Greenwich

BM BM BM

M

BM B

M

BM

M

BM BM

BM BM BM BM

B

BM BM

B

BM BM B

B

B

B

BM

M

BM BM B

BM

B

M

M M

M

BM

BM BM

BM

M

BM BM

BM

BM BM

M

BM BM BM BM B

B

BM BM

BM

M

BM BM

BM BM BM

BM BM BM BM BM BM

BM

BM BM

HULT International Business School

University of Portsmouth

BM BM

BM

BM BM BM BM

BM

Royal Holloway University of London

University of Southampton

M

BM BM

Aston University University of South Wales

BM

M

BM

B

M

BM

BM

M

BM BM

M

BM BM

M

M

BM

M

BM BM

BM BM

M

BM BM BM

BM

M

BM BM

BM BM

M

BM BM BM

M

B

USA American College of Norway

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Berkeley College Chaminade University

B

Eastern Connecticut State University Green River Community College

B T

Long Island University (Post Campus)

Pace University Pacific Lutheran University

B

B

B B

B

T

T

T

T

T

T

BM

B

B

BM

B

BM

Mercy College North Park University

B

B

B

B

B

B

B

B

BM

B

B

B

B

B

B

B

Trinity Lutheran College

B

B T

T

T

B B

B

B

T

T

B

University of St.Thomas

T

T

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

T

T

T

T

T

T

B

M

BM

B

M

B

B

BM B

B

B

B

BM BM BM B

BM

BM

BM

B

BM BM B

B

BM

T

T

M

T

B

BM

B

B

B

M

BM BM

M

BM

M

M

M

M

B

B

M

B

BM

BM BM

M

B

BM

BM

M

BM BM

BM BM

M

BM BM

B M

T

B

B

M

B

T B

BM

B

B

T B

T

T

B

B

B

B

T B

B

M

Westminster College

T B

BM

B

B

T B

BM

B

University of San Francisco

T B

M

B

B

B

BM

B

BM

B

B

BM

B

B

BM

B

BM

B

AUSTRALIA Bond University

BM

B

James Cook University

B

La Trobe University

BM

B

University of Newcastle

BM

B

B

University of New South Wales

BM

B

University of Technology Sydney

BM

University of Western Australia

BM

University of Wollongong

B BM

B

B

B

BM

BM BM

B

BM

B

B

B

B

B

BM BM

B

BM BM BM BM BM M

BM

B

BM

BM

M

M

B

BM BM BM

BM

B

BM BM

M

B

BM

BM

B

BM BM

M

B

BM

BM

B

BM BM

M

BM BM

B

BM

BM

B

BM BM

M

BM BM BM

BM

BM BM BM BM

B

B

BM BM BM BM

B BM BM

BM B

M

BM

B M

BM BM

B

BM BM

B B

BM BM M

BM

BM BM

BM BM

BM BM

M

M

BM BM

BM BM BM BM

M

BM BM

M

BM BM

NEW ZEALAND Auckland University of Technology

BM

B

BM BM BM BM BM

BM BM

SINGAPORE James Cook University

BM

La Salle College of the Arts

98

B = Bachelor

B M = Master

B

P = Pre-professional

B

BM

B

B

B

B

BM

M

B BM

T = Transfermuligheter, T* = Potensiell transfer til partnerskoler og ferdigstilling av grad på tre år.


M

B

M

BM BM

BM

B

BM

B

B

BM

BM

M

BM BM

M

BM

B

BM

B

B

BM

BM B

B

B

B

BM

BM

B B

BM BM BM

B

BM

M

BM

M

BM BM BM BM

B

BM BM BM BM BM

BM

BM BM M

T

B

BM BM

T

T

BM

T

B

B

B

BM BM

B

B

BM

M

T

T

T

T

B

B T

BM

B

B

T

T

B

B

B

B

B

T

T

T

M

M

BM BM

T

T

T

M

BM BM

BM B

T

T

T

B

BM BM

B

M

T

T

B

T

T

T

T

T

B

B

B

B

T

T

B

BM

B

B

B

B

B

M

M

M

B

BM

B

B

B

BM

BM

B

B

B

BM

B

BM

B

BM

BM BM

B

B

BM

T

T

T

T

P

P

T

T

B

B

T

T

T

BM

BM BM

T

T

B

B

B

B

BM

B

B

B

B B

T

T

T

BM

P

T

B

P

B

P

B

B

BM BM B

BM

B

B

B

B B

B

B

B

BM BM

P

T

B

B

BM

B

BM

B

BM

BM BM

B

BM BM

BM BM BM BM BM BM

BM

BM BM

BM

BM BM

BM B

B

BM BM BM

BM BM BM

BM

BM BM B

B

B

B

B

BM BM BM

B

BM BM

B B

B BM

T

T

T

BM

BM

M

B

P

B B

T

T

B

T

T

T

BM

B

B

B

BM B

T

T

T

T

P

P

P

P

P

T

T

T

BM BM

P

BM

BM

P

P

P

B

BM

P

P

T

BM

B

M

T

T

T

B

B

B T

B

BM

P

BM

B

BM

B

BM

BM M

BM

T

B

BM

BM BM

P

B

P

T

T

T

T

B

BM

B

B

B

B

B

B

B

P

B

B

B

B

B

B

P

P

B

B

BM BM

B

BM BM BM B B

BM

BM

M

T

B

T

B

B

B

B

M

B

B

BM

T

B

T

T

B

B

B

B

B

B

B

T

T

T

T

B

BM

B

B

B

B

B

PM

B

BM

B

B

P

B

BM

B

B

Ingeniør managemet

Telekommunikasjon

Petroleumsingeniør

Mekanisk ingeniør

Kjemiingeniør

Luftfartsingeniør

BM

M

BM

BM BM

BM

BM

BM BM

B

BM BM BM BM

M

BM BM BM

BM BM

BM BM BM

BM BM

BM BM BM

BM

BM BM B

B

BM

B

T

T

B

B

BM BM BM

BM BM

BM BM BM

BM

M B

BM BM

BM

B

Elektroingeniør

BM BM BM

M

BM M

T

BM

B

T

T

B

BM

M

BM

BM BM BM

BM

BM

BM BM BM BM

BM BM

BM BM

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

B

T

T

T

T

T

BM

B

B

B

BM

BM BM

B

B

T

B

M

B

B

B

B

B

B

B

B B B

B

M

B

B

B

B

B

M

BM

B

B

M P

B

B

BM

B

B

P/M

B

B

BM

B

B

M

B BM BM

B

BM BM

B

B

B

B

B

BM

B

BM BM BM

B

B

B

M

BM

B

B

B

BM

B

B

BM

M

BM

B

BM BM BM BM

B

B

BM BM BM

B

B

BM

B

BM

B

B

BM BM

B

B

B

BM BM

BM BM BM BM BM

BM

BM

B

BM

M

B

BM BM BM

B

B

B

B B

B

BM BM BM BM B

BM BM BM

B

B

BM

BM

B

B

BM BM

B

BM

BM

B

B

BM

B

B

B

BM BM BM BM BM B B

B

B

B

B

B

M BM

B

B

BM BM BM BM BM

B

B

BM BM BM

B

B

BM BM BM BM BM BM B

B

BM BM BM

BM BM

B

B

BM BM BM BM B BM

B

BM

BM

BM

M M

BM

M BM BM

M

M

B

99

BM

B

BM BM

B

T

Dataingeniør

BM BM BM BM BM

BM BM BM

BM BM

B

T

Byggingeniør

Bioingeniør

Kinesisk

Italiensk

B

BM BM BM

BM

BM BM BM BM BM BM BM BM

B

BM BM BM

BM

BM BM

BM BM BM

BM BM BM BM

B

BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM

BM

B

B

B

BM BM

BM BM

BM BM

T

BM BM BM BM

BM BM BM

BM BM BM BM

BM BM BM

BM

M

B

B

B

BM

BM BM BM

BM BM BM BM

T

T

BM

B

BM

P

B

BM

BM

B

T

B

P

BM B

B B

BM BM BM BM

BM BM

B

M

B

BM BM

BM BM BM BM BM

BM BM BM BM

P

BM

BM

B

BM

BM BM BM BM BM BM BM

BM

M B

BM

BM BM B

BM BM

B

P

B

BM BM

M

BM BM BM

BM BM BM BM

M

BM

B

BM

B BM BM

BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM

B

P

BM BM

M

B

BM BM BM BM BM BM BM BM BM

P

P

BM

BM BM

BM BM BM BM

BM BM BM BM

B

BM

B

Japansk

Fransk

M M

P

Sosiologi

Engelsk

BM

T

Teologi/religion

Politikk/statsvitenskap

Lærerutdanning

Litteratur

Internasjonale studier

Historie

Kriminologi

B

BM

BM

BM

B

Geografi

Juss

BM

BM

BM BM BM

M

BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM PM BM

B

B

B BM

B

BM

M

P

BM

BM

BM BM

B

BM BM BM BM BM BM BM

B

B

B

B

BM BM BM BM

BM BM BM BM BM BM BM BM BM M

M

BM

BM

BM BM BM

B

B

BM BM BM BM BM BM

B

B

B

B

BM BM BM BM BM

BM BM

B

B

Filosofi

Arkeologi

BM BM

B

B

M B

BM BM BM

BM BM

BM

BM

BM

B

B

B

BM

BM BM BM

B

B B

M

BM

BM BM

B

B

B

Antropologi

Veterinær

Tannlege

Sykepleie B

BM

B

B

B

BM

BM BM

M M

B B

BM

M

B

BM BM BM

BM BM BM BM

B

B B

B

BM

BM BM

B

T

B

B

B B

BM BM BM BM BM BM BM BM

BM

B B

B

BM BM BM

BM BM BM BM BM BM

BM

B

BM

BM BM

M

BM

BM BM

BM BM BM BM BM BM

B B

B

BM BM BM

Tysk

B

BM BM

Radiografi

BM BM

M BM

Psykologi

Idrett

Medisin

Fysioterapi

BM BM BM

B

BM BM BM

BM

Kiropraktikk

Farmasi

Ernæring

BM

Dyrefag

Olje, gass og offshore

Miljøstudier

Matematikk

Maritime studier M

B

BM

B

BM BM BM BM

BM BM BM BM BM BM BM

B

B

Marinbiologi

BM

BM BM BM

Spansk

BM BM BM

Kjemi

BM BM BM BM BM BM BM

Geologi

M

BM BM

BM BM BM

BM BM

BM

B B

Fysikk

BM

Forensic science

BM BM BM

Biologi

BM

Astronomi

BM

Web-design

Informatikk

Dataspillutvikling

Økonomi

Animasjon

Turisme

Shipping

M

100

BM


MØT OSS PÅ FØLGENDE ARRANGEMENTER Benytt anledningen til å snakke med en rekke av våre samarbeidspartnere ved ulike arrangementer rundt om i Norge de kommende månedene. De viktigste arrangementene er:

2013

TRONDHEIM

BERGEN

STAVANGER

OSLO

Trondheim Katedralskole

Akademiet VGS

Thon Maritim Hotel

Grand Hotel

16. SEPTEMBER klokken 16:00 til 18:00

17. SEPTEMBER klokken 17:00 til 19:00

18. SEPTEMBER klokken 17:00 til 19:00

19. SEPTEMBER klokken 18:00 til 20:00

Study Outside Norway UTDANNINGSMESSENE 2014

LILLESTRØM

HALDEN

STAVANGER

SANDEFJORD

Norges Varemesse

Høgskolen i Østfold

Åsenhallen

Jotunhallen

7. - 8. JANUAR

Tirsdag 7. jan. 9 - 19 Onsdag 8. jan. 9 - 14

9. - 10. JANUAR Torsdag 9. jan. 9 - 13 Fredag 10. jan. 9 - 14

13. - 14. JANUAR Mandag 13. jan. 8.30 - 14 Tirsdag 14. jan. 8.30 - 14

16. - 17. JANUAR Torsdag 16. jan. 9 - 14 Fredag 17. jan. 9 - 14

Kontakt oss

KRISTIANSAND

BERGEN

OSLO

Gimlehallen

Grieghallen

Oslo Spektrum

3. - 4. FEBRUAR

Torsdag 6. feb. 9 - 18 Fredag 7. feb. 9 - 14

Adresse: Kjøpmannsgata 10 7013 Trondheim

Adresse: Torggata 11/Storgata 13 (Strøget) 0181 Oslo

Adresse: C/O The Hub Bergen, Holmedalsgården 3, 5003 Bergen

E-post: info@sonor.no Tlf.: 73 80 97 30 Web: www.sonor.no

E-post: info@sonor.no Tlf.: 73 80 97 30 Web: www.sonor.no

E-post: info@sonor.no Tlf.: 73 80 97 30 Web: www.sonor.no

Vår Frue

11. - 12. FEBRUAR Tirsdag 11. feb. 10 - 20 Onsdag 12. feb. 10. - 15

Strete

Youngstorget

Erling Skakkes gate

k

lai

ko

Ni

en

ng

ni

e irk

en

m

all

ps

at a To rg g

gs

ge yg n

ata

Les mer om arrangementene her:

www.sonor.no 101

nin

et

g Tor

en

m

all

ds

rli

t Ve

Bispegata

rg Sto

n

ge

en at

tin

zg nt ra

Br

St or

nk

se

Lo

te ga

p Le

te ga

Bybru

ns

Gamle

n di

Ro

e Plø

ga ta

Mandag 3. feb. 9 - 14 Tirsdag 4. feb. 9 - 14

6. - 7. FEBRUAR

Torsdag 30. jan. 9 - 18 Fredag 31. jan. 9 - 14

ga te n

Mandag 27. jan. 9 - 14 Tirsdag 28. jan. 9 - 14

SONOR Bergen

gå rd s

Torsdag 23. jan. 9 - 14 Fredag 24. jan. 9 - 14

SONOR Oslo

Schultz gate

Mandag 20. jan. 10 - 14 Tirsdag 21. jan. 10 - 14

SONOR Trondheim

ne

Trondheim Spektrum

30. - 31. JANUAR

Fin

Fagerlihallen

27. - 28. JANUAR

a

Tromsøhallen

23. - 24. JANUAR

nsgat

Mørkvedhallen

20. - 21. JANUAR

man

TRONDHEIM

Kjøp

ÅLESUND

Vår Frue gate

TROMSØ

Sankt Jørgensveita

BODØ

Studer i utlandet 2013/14!  

Studiemagasinet Studier i utlandet er tilgejngelige for alle norske studenter som vurdere og drømmer om å studere i utlandet! Ta kontakt med...