Page 1

2010/11

Nøkkelen til suksess i New York Les mer side 16 - 17 Studentlivet i London Les mer side 38 - 39

Studere i Paradis - Australia Les mer side 70 - 71

Studiedestinasjon: New Zealand Les mer side 79 - 83


GODE GRUNNER TIL Å STUDERE I UTLANDET Det finnes flere gode grunner til å gjøre drømmen om utenlandsstudier til virkelighet. Et studium i utlandet kan være en berikende og utviklende opplevelse hvor læringen strekker seg utenfor klasserommets fire vegger. Det finnes ikke en erstatning for det å leve og studere i et annet land hvis du ønsker å oppnå økt forståelse for en annen kulturs tradisjoner, mennesker og språk. I tillegg til dette vil du oppleve at det å leve eller studere i et annet land kan utvikle en viktig internasjonal kompetanse som vil være av stor interesse for framtidige arbeidsgivere. Følg drømmen Når du skal velge en utdannelse er det mye å tenke på. Det kan være vanskelig å finne frem i jungelen av tilbud, men SONOR er her for å hjelpe deg med å finne de rette alternativene. Ved å ta kontakt med oss får du et utgangspunkt du kan bruke for videre avgjørelser. Korrekt informasjon til riktig tid er alfa og omega i en studieplanleggingsfase, og for studier i Storbritannia, USA, Australia og New Zealand er vi i SONOR de rette å snakke med. Å bli kjent med hvilke muligheter du har er viktig, slik at du ikke går glipp av studier du er interessert i fordi du ikke tror de er tilgjengelige for deg. Det skal ikke være mangel på informasjon som gjør at du ikke følger drømmene dine. Studier i utlandet – mer enn en utdannelse Et lengre utenlandsopphold er utfordrende på mange måter. For det første må du forholde deg til at alt foregår på et annet språk. For det andre må du være selvstendig og i større grad på egen hånd takle situasjoner som familie og venner lettere kunne ha hjulpet deg med dersom de bodde i nærheten. Samtidig gir det å bo i et annet land deg et unikt utgangspunkt for virkelig å lære en annen kultur å kjenne, og skaffe deg venner og minner for livet. Ved å studere i utlandet får du muligheten til å oppleve alle utfordringene og gledene i en tilrettelagt setting der resultatet vil være en utdannelse som består av mye mer enn bare fag. Andre som har studert i utlandet vil være de første til å si seg enige i dette: store deler av en utdannelse kan ikke måles i karakterer. Det å studere i utlandet er både en effektiv og spennende måte å bli kjent med seg selv på. Faglig kompetanse er selvfølgelig viktig, men det er like mye de andre aspektene ved livet ditt det her er snakk om. Hva ønsker du egentlig å gjøre med livet ditt? Ikke bare om noen år, når utdannelsen er fullført, men underveis?

Nøkkelen til suksess i New York 16 - 17

Kiropraktikk og kreative studier i Wales

side

38 - 39

Lykke til med utenlandsstudiene!

Redaksjonen REDAKTØRER: Kjetil Sandvoll, Lise Sand, Solvor Horrig Layout:

Living in North Queensland

Helland og Kamilla Stølen Jarle Leivestad

Opplag: 30 000 ex trykk: Borgene Forsidebilde: Shutterstock.com

2

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

side

62


Innhold Hva er SONOR?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bachelor, master eller Study abroad?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

USA Studiedestinasjon USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 15 Nøkkelen til suksess i New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 17 Et lite stykke himmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 19 Taking Norwegian Lessons in Peace studies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 SUU - et sted der studenter hører hjemme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 - 27

Storbritannia Studiedestinasjon Storbritannia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 - 37 Studentlivet i London. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 - 39 Hva utgjør en god portefølje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Kiropraktikk og kreative studier i Wales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 -47

" Et lite stykke himmel"

Personal statements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

side

Veien til Storbritannia: UCAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

18 -19

Studer i utlandet to ganger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 - 51

Australia Studiedestinasjon Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 - 61 Living in North Queensland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 The University of Newcastle, Australia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

”Veien til Storbritannia: UCAS"

side

52

Think. Green. Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 - 67 Studere i Paradis - Australia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 - 71 UWA - Achieve International Excellence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Wollongong i profil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

New Zealand Studiedestinasjon New Zealand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 - 83 Mitt liv i New Zealand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 - 86

"Mitt liv i New Zealand"

side

84 - 86

Informasjon Viktige datoer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Utenlandsstudier og økonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 -89 Q&A - Lånekassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 -91 Tips til reisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 - 93 Godkjenning av helsefag i utlandet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 -95 Språkkrav og språktesting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Sjekkliste ved studier i utlandet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Fagoversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 99 Kontaktdetaljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

3


Study Outside Norway

Gir gratis og uforpliktende studieveiledning til deg som har lyst til å studere i Storbritannia, USA, Australia eller New Zealand.

Samarbeider med et bredt utvalg universiteter der du kan finne drømmestudiet ditt.

Gir studieveiledning på telefon, e-post og ansikt til ansikt ved kontorene våre i Trondheim, Bergen og Oslo.

Gjør søknadsprosessen lett for deg og passer på at du får alt på plass til riktig tid.

Hjelper deg med informasjon om alt det praktiske etter at du har fått opptak: Lånekassen, forsikring, visum, reise og bolig.

Fortsetter å være ditt norske kontaktpunkt til universitetet etter at du har begynt å studere.

Ta kontakt for å få studieveiledningstime hos oss! www.sonor.no

4

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no


Bachelor, Master

eller Study Abroad?

Syns du gradstrukturen på universitetsnivå er forvirrende? Fortvil ikke! Her er en kort innføring i de ulike gradene du kan ta ved SONORs samarbeidsuniversiteter: Tekst: Solvor Horrig Helland

Bachelorgrad Bachelor er en universitetsgrad som deles ut etter første nivå (3-4 år) med høyere utdannelse i mange land. Primært har dette vært en etablert grad i den engelsktalende verden, men de siste årene har betegnelsen også blitt innført i mange ikke-engelsktalende land. I Norge tildeles bachelorgraden etter tre års studier (eller 180 studiepoeng). Bachelorgraden erstattet således det som i sin tid het grunnfag og mellomfag her til lands. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at selv om den samme betegnelsen stadig tas i bruk i flere land, kan det være forskjeller mellom

de ulike utdanningssystemene som gjør at både innholdet og varigheten i en grad kan variere. I USA og Skottland er bachelorgraden fireårig, mens den i England, Wales, Australia og New Zealand er treårig slik som i Norge.

USA, Australia og New Zealand er bachelor +1,5 -2-årige mastergrader.

En bachelorgrad er på det som kalles undergraduate-nivå, og er normalt et opptakskrav til mastergradsstudier, graduate-nivå.

Doktorgrad (PhD)

Mastergrad Mastergrad er vanligvis det andre nivået i en utdanning ved et universitet eller en høgskole, og innebærer en større grad av spesialisering innen et spesifikt fagfelt. Mastergraden kan enten fåes etter en studiemodell på 3 år (bachelorgrad) + 2 år, eller direkte ved en 5-årig høyere utdanning, slik som tilfellet er i for eksempel sivilingeniørstudiet. En 2-årig mastergrad i Norge består normalt av 120 studiepoeng. De vanligste mastertitlene ved engelskspråklige universiteter er Master of Philosophy (MPhil) eller Master of Arts (MA) for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og Master of Science (MSc) for realfag og teknologiske fag. Lengden på disse varierer. I Storbritannia får man gjerne master etter bachelor + 1 år, mens det vanligste i

På mastergraden kan man bygge på med en doktorgrad (PhD).

Doktorgrad, eller PhD, er et studium på graduate-nivå som i de fleste land er den høyeste akademiske grad en kan oppnå. SONOR kan også være behjelpelig med informasjon til studenter som er interessert i å ta en PhD i utlandet.

Utveksling / Study Abroad Study Abroad/utvekslingsprogram er en mulighet for deg som bare ønsker å ta deler av utdannelsen din i utlandet. Mange tror at man må søke gjennom den norske skolen sin for å dra på utveksling, noe som ikke er tilfelle. Du kan arrangere din egen utveksling til den skolen du selv ønsker. SONOR er her for å hjelpe deg gjennom prosessen, og alt du trenger for å sette i gang er en godkjennelse fra undervisningsstedet ditt her i Norge. Det kan også nevnes at noen av SONORs samarbeidsuniversiteter aksepterer studenter uten tilknytning til en norsk institusjon.

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

5


Studiedestinasjon

USA USA er landet vi enten elsker, eller elsker å hate. Det enorme landet, med sitt mylder av landskaper, kulturer, religioner, skikker og meninger, har en voldsom tiltrekning på oss nordmenn. USA vil både glede og sjokkere deg, og har du først tatt turen kommer du garantert tilbake. Tekst: Kamilla Stølen // Bilder: Creative Commons

USA som studieland Som studieland er USA spesielt spennende. USA har kanskje et av verdens beste utdanningssystemer, med skoler som dominerer internasjonale rangeringslister, og studiemuligheter innenfor alle tenkelige fagfelt. Det fins over 4000 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner i landet. USA har dessuten verdens største internasjonale studentpopulasjon: Nesten 600 000 internasjonale studenter er til en hver tid registrert for bachelor- og mastergrader.

Utfordringen for deg som vil studere i USA: Freshman Year Det er altså svært mange grunner til å ta utdanningen sin i USA, men norske studenter har dessverre møtt på en utfordring dersom de ønsker å studere her: Lånekassen gir ikke støtte til det første året av den amerikanske bachelorgraden, det såkalte freshman-året. SONOR har gjort noe med dette, som du kan lese mer om i artikkelen ”SONOR knekker USA-koden”. Vi samarbeider med en rekke skoler som legger til rette for opptak på andreåret (sophomore). Du slipper dermed det første året på bakgrunn av

utdanningen du har fra norsk videregående skole, og kan fullføre en bachelorgrad på tre år. En annen løsning er at du kan begynne på et av våre mindre partner colleges, American College of Norway her i Norge, eller Green River Community College i USA, og så søke overflytting til et universitet etter ett år. På universitetet studerer du så videre i to år, og fullfører bachelorgraden. Begge løsninger gir full studiestøtte fra Lånekassen.

Fakta om USA Hovedstad: Washington DC Befolkning: 300 000 000 Styreform: Føderal republikk Valuta: Amerikanske dollar 100 NOK = rundt 15.00 USD Tidssone: - 6 til 12 timer Større byer: New York, Miami, Washington, Denver, Los Angeles, Seattle og Dallas

USA består av 50 delstater som i stor grad har selvstyre over egne utdanningsinstitusjoner, noe som innebærer at selv om en del forhold vil være like over hele landet så er det også mange forskjeller og variasjoner. Det fins altså ingen nasjonal standard for utdanning i USA eller noe tilsvarende Samordna opptak i Norge, så derfor er det viktig å sette seg inn i forholdene ved de skolene man er interessert i å søke til.

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

7


Hvordan søke

Praktiske opplysninger om søknadsprosessen for studier i USA Å søke på studier i USA kan være en omfattende prosess, men vi i SONOR gjør vårt ytterste for å gjøre det så enkelt som mulig for deg. SONORs egne avtaler med skolene letter også søknadsarbeidet ved at du for eksempel ikke trenger å ta SATs i forbindelse med søknaden, og ved at vi er i tett kontakt med skolene for å sikre at de vurderer din utdanningsbakgrunn korrekt. Fordi innholdet i søknaden og selve prosessen kan variere mye fra universitet til universitet er det viktig at du kontakter en studieveileder i SONOR når du starter prosessen, og leser all søknadsinformasjon nøye. Slik gjør du:

1 2 3 4 5

Ta kontakt med SONOR for å få studieveiledning og informasjon om de forskjellige amerikanske universitetene vi samarbeider med. Få studieveiledning over telefon, e-post eller ved et av våre kontorer i Oslo, Trondheim eller Bergen. Vi hjelper deg med å finne det universitetet og studiet som passer for deg.

Gå på nettsiden vår under ”Hvordan søke?”, ”Søknadsskjema” og ”USA.” Last ned søknadsguiden for den aktuelle skolen. Denne guiden inneholder det søknadsskjemaet du skal bruke. Les informasjonen i guiden nøye for å finne ut hva du trenger, og hvordan du fyller ut søknadsskjemaet, og ta kontakt med din studieveileder dersom du står fast.

Når du har fylt ut søknaden og skaffet det du trenger sender du alt inn til vårt hovedkontor i Trondheim. Der blir søknaden lest gjennom og kontrollert for feil og mangler, før den scannes og mailes til vår kontaktperson ved det aktuelle studiestedet.

Søk i dag! Ta kontakt for å få studieveiledning, og last ned søknadsskjema her: www.sonor.no.

8

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no


Etter opptak

Visum og innreiseregler for USA Hvis du skal studere i USA, må du søke om et studentvisum. Dette må du gjøre i god tid før du drar, og du må bestille time og møte opp i egen person ved den amerikanske ambassaden i Oslo for et visumintervju. SONOR kan hjelpe deg gjennom denne prosessen. Tekst: Kamilla Stølen // Bilder: Stock.XCHNG

Du kan velge å bestille og gjennomføre ambassadeintervjuet selv ved hjelp av informasjonen du får fra oss, eller bli med på en av SONORs visumdager. Dersom du velger å gjøre det selv går du inn på våre nettsider så fort du har mottatt I-20-skjemaet fra skolen. I-20 er et dokument som

amerikanske skoler utsteder til studenter som har fått opptak, og det er altså dette du skal bruke for å søke om visum.. Du gjør klar all dokumentasjon slik SONOR har beskrevet på nettsiden. Dersom du synes noe er uklart i SONORs beskrivelse følger du linken til ambassadens nettsider, og følger deres instrukser for visumsøknad til punkt og prikke. Dersom du ønsker å være med på SONORs visumdager er det viktig at du gir oss beskjed om dette så raskt som mulig etter at du har mottatt I-20-skjemaet. Vi arrangerer vanligvis disse hver sommer, og det å delta innebærer at du som har søkt og fått opptak ved et amerikansk universitet gjennom SONOR reiser til ambassaden sammen med andre SONOR-studenter. Du kan altså treffe andre søkere som skal til samme sted, og dere får søknadene deres behandlet samtidig. Dersom du velger dette er det viktig at du sender oss alt du trenger til ambassadeintervjuet i god tid. Alle ambassadepapirer må være på hovedkontoret vårt i Trondheim minst 3 uker før den datoen du

skal møte på ambassaden. Det eneste du ikke skal sende i posten er pass og penger, dette må du ha med deg den aktuelle dagen. Du mottar en e-post fra SONOR med praktisk informasjon for din visumdag når den aktuelle datoen nærmer seg. Husk å betale SEVIS-avgiften i god tid. Denne avgiften må være registrert betalt når du kommer på ambassaden, og dersom du skal delta på en visumdag må den være betalt før du sender av gårde papirene dine til Trondheim. Du trenger SEVIS-kode for å betale denne avgiften, og koden finner du på I-20 som du har mottatt fra skolen din. En fullstendig oversikt over hva du trenger til en visumsøknad finner du på www.sonor.no under Praktisk informasjon, Visum og innreise og USA.

Ta et semester eller to i

California!

Er du allerede godt i gang med en norsk utdannelse, men klarer ikke å slå fra deg tanken på å studere i California? Fortvil ikke – SONOR tilrettelegger for utveksling ved UC San Diego og UCLA. Tekst: Kjetil Sandvoll // Bilder: UCLA

I California har vi for øyeblikket to samarbeidspartnere som legger til rette for et spennende Study Abroad-program for deg. Disse alternativene er University of California, San Diego og Los Angeles bedre kjent som UCSD og UCLA. Her kan du som har ett års universitets- eller høgskoleutdanning bak deg velge blant en lang rekke ulike fag. Benytt deg av sjansen til å studere et semester eller to i fantastiske California.

Skolene søker etter norske studenter som: • Er ferdig med to semestre ved sitt norske studiested (60 studiepoeng). • Har gjennomsnittlig gode karakterer (B eller bedre i snitt). • Har fleksibilitet iht fag en skal ta i USA. • Er modne og klare for en genuin amerikansk opplevelse. Vi i SONOR hjelper deg å planlegge ditt utvekslingsopphold – ta kontakt med en av våre studieveiledere så får du all den informasjonen du trenger!

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

9


VĂ…RE SAMARBEIDSPARTNERE I USA

1

2

3

4

Trinity Lutheran College

Green River Community College

Pacific Lutheran University

University of San Francisco

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

150 19 870 USD

www.tlc.edu

10 000 9 117 USD +

www.greenriver.edu

5

6

Monterey Institute of Int. Stud. Studenter: Skolepenger:

860 32 000 USD

www.miis.edu

8

Notre Dame De Namur University

UC Los Angeles

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

1 600 28 200 USD

UC San Diego 40 000 7 700

www.uclaextension.edu

10

9 000 11 580 USD +

www.usfca.edu/asgrad

www.plu.edu

7

www.ndnu.edu

9

3 600 29 200 USD

11

Studenter: Skolepenger:

27 500 4 900

www.extension.ucsd.edu

12 Lives of Significance and Service

Southern Utah University

University of St.Thomas

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

8 000 14 386 USD

www.suu.edu

10

Studier i utlandet 2010/11

11 000 29 952 USD

www.stthomas.edu

www.sonor.no

North Park University

University of Charleston

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

3 200 19 900 USD

www.northpark.edu

www.ucwv.edu

1 400 24 700 USD


Seattle

1 2 3

10 Minneapolis New York 13

11 Chicago 4 San Francisco 5 6

14 15

Washington

Denver

12

9

7 Los Angeles 8

Miami

14

15

9 University of Charleston

3 Pacific Lutheran University Berkeley College

10 Berkeley College

000 University of SanStudenter: Francisco *kun8mastergrader 4 5 500 18 715 USD

5 www.easternct.edu

Skolepenger:

19 800 USD

MIISS *kun mastergraderwww.berkeleycollege.edu

Long Island University

11 Eastern 8Connecticut Studenter: 000 Skolepenger: 21 500 USD

AM

A E R I C N C OL

L

E

2 Green River Community College Eastern Connecticut State Uni. Studenter: Skolepenger:

8 North Park University

EG

1 Trinity Lutheran College

USA Øst E

USA Vest

TH

13

OF

N O R WAY

American College of Norway Studenter: State University

12 Long Island University

www.liu.edu/CWPost

Skolepenger:

80 55 000 NOK

www.americancollege.no

kun study abroad 6 UC San Diego **

7 Southern Utah University

Stipend Merk at de fleste av våre samarbeidspartnere i USA gir stipend til norske studenter. Ta kontakt med din studiveileder for å få oversikt over hvilke stipender som er tilgjengelige for deg.

Utveksling Studier ved UCLA og UCSD extension er tilgjengelig kun for studenter som søker utveksling fra sitt norske studiested.

Master Det er kun masterprogram ved USF som er tilgjengelige for norske søkere gjennom SONOR.

For en fullstendig liste over våre samarbeidspartnere, se vår nettside

www.sonor.no Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

11


USA

SONOR knekker Ønsker du å studere i USA, men har gitt opp tanken fordi det er for dyrt? Ikke fortvil! SONOR har en rekke spennende samarbeidsskoler i USA som lar deg som norsk student starte rett på andreåret av en amerikansk bachelorgrad. Tekst: Kamilla Stølen // Bilder: Stock.XCHNG

Ett problem, to løsninger Studier i USA har tidligere vært vanskelig tilgjengelig for norske studenter. Lånekassen gir ikke studiestøtte til det første året av en bachelorgradsutdanning, freshman-året, ved de

Løsning nr. 1

* Du er garantert sophomore-status på bakgrunn av det du har med deg fra norsk videregående skole, så lenge du oppfyller kriteriene for dette. På denne måten får du støtte fra Lånekassen i hele studieløpet. Snakk med oss i SONOR for mer informasjon.

Løsning nr. 2 Du kan begynne på en av våre mindre partnerskoler, American College of Norway her i Norge, eller Green River Community College i USA. Ved disse får du hjelp til å planlegge studiet slik at du kan søke overflytting til de universitetene du ønsker. På universitetet studerer du videre, og fullfører bachelorgraden din.

Studier i utlandet 2010/11

SONORs arbeid med amerikanske skoler har ført til at det blir lettere for deg å realisere drømmen din om å studere i USA. Dette kan gjøres på flere måter, men resultatet blir uansett at du kan få finansiert alle årene av utdanningen din gjennom Lånekassen.

Ved disse skolene kan du begynne rett på andreåret:

Vi samarbeider med en rekke skoler som legger til rette for at du kan begynne direkte på det andre året av bachelorgraden. Du slipper det første året på bakgrunn av innholdet i den utdanningen du har fra norsk videregående skole. Dermed kan du fullføre en bachelorgrad på tre år. Ved disse skolene kan du begynne rett på andreåret:

12

aller fleste amerikanske universiteter. Grunnen til dette er at bachelorgradene her er på fire år i stedet for tre år som i Norge, mens grunnskoleløpet er på 12 år, og ikke 13 som her hjemme. Derfor ser ikke Lånekassen på det amerikanske førsteåret som tilsvarende førsteåret ved en norsk bachelorgrad.

Berkeley College på Manhattan i New York * University of St. Thomas i St.Paul/Minneapolis, Minnesota * North Park University i Chicago, Illinois * Trinity Lutheran College i Everett, Washington * Eastern Connecticut State University i Willimantic, Connecticut * Southern Utah University i Cedar City, Utah * Notre Dame de Namur University i Belmont, California * Pacific Lutheran University i Tacoma, Washington * University of Charleston i Charleston, West Virginia * Long Island University på Long Island, New York *

Partnerskoler American College of Norway (ACN) , Moss Green River Community College i Auburn, Washington

www.sonor.no


Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

13


ndez Oc

lle Ferna

Miche Joanne

ampo

ersity tate Univ ecticut S n n o C iology Eastern nce in B r of Scie lo e h c a B kershus nstad, A Fra Løve

ives ved odt jeg tr g r o v m h g nevne rogram so mst vil je biologip e t fr v ssd si g n o ra t te doktorg isk: Førs har et in Akadem aster- og kalte ECSU. Vi m så å e p n ll t e e e d tt tu stitu grunnet på even r t e d e o lder tt biologiin g e r je nte dette g feltet. D er stude rsitet, og innenfor e r e iv sjon. forbered n ss u u it la e st sp tt emisk in g arbeid r ved de d o a få k r, n a ie a d m m tu ngen gå på CSU so n’- erfari valgte å en hele E e ’hands-o uttet, m v mange it ra st nen. Færr o n v o ii h sj g r, la biolo ntpopu studente e d 0 m u 0 ikke kun 0 so st 5 e å g o n dent, n rrelsen p ar omkri hver stu SU nn av stø Skolen h er tid til e ved EC m pp på gru r o a h tt e ss e n n fe oren re ro o P r . ss d te fe ti Eastern t pro niversite k studie r betyr a er læreri e store u g m n t g a d o studente m o l g re pe også tning ti r i en dy kommer , i motse ate resultere er. Dette ditt navn m g ed gradu o m v u g k n e t ta d re brev eller opp vil huske , nt kun e se b e n b d ra jo u r fe st rive re n som ker ette hvor ma ge til å sk udent sø praktiske være villi n som st a a d m ghet og il r li v å n r n o re rs o e p med ss s fe ai 2009 n ro udente rdige i m mange p nner til st m ble fe je schools; so k r ved g e e re d t m ie ner av lag av a iske karr Flere ven på grunn akadem r. e e n n si v e r e e emisk rett ett ersity. og akad li ansatt ale Univ ere til å b satt av Y n id a v t e tt å n g n har blant a lsen på er større og en ble så komm Eastern, , U bli kjent S å C E tt ivet ved anske le ll g a r si e t so e r s D lde r også. om felle år det gje t, igjenn t med he te d e o it g ale Sosialt: N rs n si e e n lgelig so ette univ opulasjo og selvfø ne ved d r studentp te r rett te e n e e g it d g v li u itetsakti ecticut andre st n rs e n e d o iv C d n elg, f e u o m bber, pus en h niversity ersitetsjo ørre cam n. The U st le t o e e sk fag, univ k r nfo å utfors heter ute føler for begiven vis man h så t, e rn rundt hjø

ed utter (m 0-40 min 3 . a dt c n så ru nne på ligger og s noe å fi Eastern . d ti så ll g a o r t e de så det llt mulig og mer, så er et fu strender r, e o n si a k bil) unna integrert t. lir du fort b U S C E t, du i område dent ved iversitete onal stu selve un sj v a ed a å rn m p e te in dt vare erk båd t, som en alt nettv lir tatt go lå b si ti u so r Kort sag d e t e t, m e rt du kom amfunn , etable d m ss ti u so p ie r d e setm u n a g ic rerik st ECSU, o u får ven ve en læ min ved rer, og d o n e e ss n d fe e ti får opple n r ro og p de ven Jeg nyte udenter itetet, og av livet. rs n e e iv st andre st n re u d d dette ntakt me r lært ve holde ko et jeg ha d å p s ri ter stor p tt her. jeg har få

rn aste er: E

ut

ectic

n Con

Bild

Flere studentprofiler fra USA finner du på www.sonor.no

14

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no


Kristin Hofsli og

Tore Brekken Ri

ise

Berkeley College

Fashion Marketing & Management / Fin ancial Services Fra Trondheim (Krist in) og Lillehammer (Tore)

Å studere I New York er helt fantastisk. I denne byen finner man alt ma og siden kulturen er så n behøver, mangfoldig er det virk elig ingen som skiller seg mengden lenger. I sto ut i rbyen har man virkelig aldri en kjedelig dag. omsider kommer inn Selv om man i en “normal” hverdag så har man alltid muligh seg. Vi studerer ved Ber etene rundt keley Colleges Midtow n Campus. Campuset het rett ved en av Manh har beliggenattans mest travle han dlegater, altså 5th Ave set ligger også kun no nue. Campuen gater fra Grand Cen tral Station, som gjør lett tilgjengelig, uavhen campuset veldig gig av om man bor i elle r utenfor byen. Berkeley College basere r seg på små klasser hvo r hver elev får mulighet oppfølgning av profes til å få god sorene. Dette systemet gjør det lettere for oss å henge med på det som studenter blir gjennomgått i tim ene. Hvis man har van å forstå noe, så har ma skelig for n mulighet til å få hjelp av professoren i klasse hjelpemiddel er skolen n. Et annet s SASC (Students Academ ics Support Center). SA program som består av SC er et tutoring. SASC holder til på campusene til Ber og er tilgjengelig gjenn keley College, om avtalebooking. Int ernasjonale studenter at det er vanskelig å skr kan ofte føle ive godt nok engelsk, me n ved hjelp av SASC kan få den hjelpen man beh man øver for å forbedre skr ivekunnskapene, og sel andre kunnskaper. Nå vfø lge lig r det kommer til klasse systemet (de små klasse også bra med tanke på ne) så er dette sosialisering. Ved å ha små klasser kommer og nærmere hverandre, ma så elevene n jobber ofte i prosjekt, og ved slike anledning veldig ofte bedre kjent er blir man med hverandre. Noe vi har følt som en utford New York er det å finn rin g her i e en plass å bo. Berkel ey College har også væ dette området, men de rt hjelpsom på tilbudene vi fikk lå des sverre utenfor vårt bu angående leilighet er dsjett. Vårt råd å eventuelt booke seg inn på hotell/hostel de før og ta seg tid til å dra på ste dagene, visningsrunder. Vi har nettopp fullført vårt første år ved Berkel ey College, og vi er så fornøyde. Vi har fått ma langt veldig nge nye venner, både int ernasjonale og amerik har fått opplevd veldig anske, og vi mye spennende som vi ellers aldri hadde hat oppleve hjemme i No t mulighet til å rge.

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

15


USA

Bilder: Berkeley College

Nøkkelen til suksess i

Allerede den første dagen som praktikant ved CNBC ble Sara Fernstrom bedt om å utvikle en markedsføringsstrategi for tv-programmet ”Conversations with Michael Eisner.”Hun tok umiddelbart kontakt med en tidligere Berkeley-student som hadde hatt praksisplass ved produksjonsselskapet under studiene, og som nå jobber der fulltid. Tekst: Berkeley College // Bilder: Berkeley College

”Jeg visste at hun hadde hatt praksisplass hos sjefen min, så jeg spurte henne hva som var forventet av meg for arbeidsoppgaven,” forteller Sara, som fullførte bachelorgraden sin i internasjonal business med ”honors” ved Berkeley College i september 2007. Etter et lunsjmøte med den tidligere Berkeley-studenten satte Sara i gang med arbeidet. Ved å studere lister over tv-programmets gjester, bestående av Hollywood-kjendiser og energiske forretningsledere, identifiserte hun tv-programmets målgruppe. Hun valgte å reklamere for programmet via e-postutsendinger, der hun la ved korte videoklipp som viste hva seere kunne vente seg. Resultatet av denne strategien var imponerende. De fleste av dem hun sendte e-postene til sa seg villige til å laste opp videoklippene på nettsi16

Studier i utlandet 2010/11

dene sine, noe som førte til større synlighet for tv-programmet. I tillegg fikk Sara også prøve seg på andre utfordrende markedsføringskampanjer, for programmene ”Business Nation” og ”The Millionaire Inside”, der profiler som Barbara Corcoran, Loral Langemeier og Phil Town har vært gjester. ”Jeg undersøkte og satte i gang geriljamarkedsføring og markedsføring gjennom diverse sosiale medier og nettverksnettsider som Digg.com, delicious.com og fark.com. I tillegg hjalp jeg til med å sette sammen en DVD for ”Inside American Airlines,” og opprettet en internettkonkurranse for å promotere denne,” sier Sara om de tre månedene sine ved produksjonsselskapet. Berkeley Colleges karrieresenter åpnet dørene for Saras første praksistid ved CNBC. En glødende anbefaling fra sjefen hennes førte til en ny praksisplass hos ”The Today Show” ved NBC Studios i Los Angeles, som igjen førte til en ettårig plass www.sonor.no

ved det konkurransepregede ”Page Trainee”programmet til NBC. I de første ukene jobber de som har fått plass på dette praksisprogrammet med gjestene til ”The Tonight Show” med Jay Leno, samt ”The Ellen DeGeneres Show”. Etter det står praksiskandidatene fritt til å konkurrere om ledige stillinger i selskapet, hver tredje måned. Saras mål er å skaffe seg arbeidsoppgaver ved avdelingene for internasjonal markedsføring og ”On-Demand” markedsføring. ”Praksisplasser er nøkkelen til en vellykket karriere,” insisterer Sara. ”Den første praksisplassen min ga meg muligheten til å gjøre et inntrykk hos CNBC. Etter et år i ”Page Trainee”-programmet kommer jeg til å være mye bedre skikket til å ta en informert avgjørelse om hvilken del av bransjen jeg har lyst til å jobbe i.” Tidligere praktikanter ved NBC som har brukt erfaringen derfra til å fremheve talentene sine


og til å bygge opp en karriere inkluderer Kate Jackson, Ted Koppel, Willard Scott, Regis Philbin og Michael Eisner. ”Page-Trainee”-programmet gir ikke bare kandidatene arbeidserfaring, det gir også tilgang til viktige personer i produksjonsselskapet. ”Vi har muligheten til å organisere såkalte ”informationals” (uformelle intervjuer) med dem vi ønsker i selskapet,” forklarer Sara. ”Disse møtene gjør det mulig for deg å skape personlige kontakter og lære fra erfaringene til noen som har en lederrolle innenfor et område du interesserer deg for.” Sara sløste ikke med tiden da hun møtte visepresidenten for internasjonal markedsføring, og skrev nylig en forespørsel om å få et intervju med visepresidenten for ”On-Demand” markedsføring. Å kontakte potensielle mentorer er en egenskap hun tilegnet seg tidlig ved Berkeley College, der mange av professorene hennes hadde imponerende merittlister fra markedsføringsbransjen. ”Jeg innså at jeg i forretningsverdenen kom til å skulle konkurrere med Ivy League-skoler, så ved Berkeley trengte jeg å oppnå de beste karakterene, utnytte arbeidserfaringen til foreleserne

Praksisplasser er nøkkelen til en vellykket karriere, insisterer Sara. Den første praksisplassen min ga meg muligheten til å gjøre et inntrykk hos CNBC mine til fulle, og skaffe meg superpraksisplasser,” sier Sara, som var president for Berkeleys ”International Business Club” i over et år, samt medlem av ”Sigma Beta Delta Honor Society” og ”International Honor Society for Business”. ”Jeg var en nerdete college-student som alltid satt på første rad og elsket hvert eneste fag jeg studerte. Foreleserne mine så at jeg var ambisiøs, og var mer enn villige til å gi av sin tid etter forelesninger for å dele sine erfaringer med meg, og diskutere karrieremålene mine.”

og det at hun forelsket seg i New York endret planene hennes.

Saras USA-erfaring begynte i 2002, da hun reiste fra Sverige som en Scandinavian Institute Au-Pair. Hun passet tre barn i Westchester County, NY; til gjengjeld betalte familien for engelsk- og businesskurs for henne. Planen hennes var å bli værende i USA i ett år, og deretter reise hjem for å studere ved et svensk universitet. Gode vennskap

”Jeg hadde ikke fått erfare et så internasjonalt studiemiljø ved et svensk universitet,” mener Sara. ”Det å møte andre kulturer var definitivt en fordel ved å studere ved Berkeley College.”

”Å studere i New York ble en drøm for meg, og tanken på å skape en karriere her tiltalte meg virkelig,” sier Sara. Hun valgte Berkeley College fordi det ble anbefalt av venner i Sverige som hadde studert der som en del av et utvekslingsprogram ved skolen, ”International Student Program”. I tillegg likte hun de små klassene og den sammensatte studentmassen.

Study Business and Fashion in New York or Online • At Berkeley College, you can earn a Bachelor’s degree in three years and an Associate’s degree in 18 months • Gain valuable work experience through required internships • International student scholarships available • Transfer credits from Vitenemal accepted Programs of Study: • Accounting

• International Business

• Business Administration

• Justice Studies Criminal Justice

• Fashion Marketing and Management • Financial Services • Health Services • Information Systems Management

• Management • Management Entrepreneurship

• Management Human Resources • Management Nonprofit • Marketing • Paralegal Studies

• Management Environmental

12 East 41st Street, New York, NY 10017 USA • Tel: 212-687-3730 BerkeleyCollege.edu • International@BerkeleyCollege.edu Seven Campus Locations in New York and New Jersey plus Berkeley College Online

TM

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

17


USA

Bilde: University of Charleston

Et lite stykke Tekst: University of Charleston Bilder: University of Charleston

Det sies at West Virginia i USA er det nærmeste du kommer himmelen. University of Charleston befinner seg sentralt i West Virginia, og det naturskjønne universitetsområdet ligger ved bredden av Kanawha-elven, rett overfor bygningen som huser delstatsforsamlingen.

Universitetets beliggenhet gir internasjonale studenter tilgang til mange kulturelle aktiviteter, som konserter, skuespill og framføringer ved Clay Center for the Arts & Sciences, Charleston Civic Center og Municipal Auditorium, i tillegg til turistaktiviteter som skigåing, rafting, fotturer, sykling og fisking. Charleston har en fullbetjent lufthavn, og ligger i kjøreavstand fra storbyer som Pittsburgh, Pennsylvania, Washington, DC og Charlotte i North Carolina. University of Charleston (UC) er et uavhengig

18

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no


UC er anerkjent som den beste bachelorgradsinstitusjonen i West Virginia, og rangert som nummer 15 i det sørlige USA av U.S.News & World Report 371 Colleges,” en publikasjon som lister opp de amerikanske institusjonene som leverer den beste utdanningen på laveregradsnivå.

Administraion and Leadership, Executive Master of Business Administration, Executive Master of Forensic Accounting, og en doktorgrad i farmasi.

Resultatdrevne studier

Graduate School of Business UCs Graduate School of Business åpnet i Charleston sentrum i 2008. Skolens beliggenhet i sentrum av Charlestons næringslivsdistrikt gir studentene en mengde muligheter med tanke på praksisplasser og nettverksbygging. Siden byen er delstatshovedstat og West Virginias største by, har man her ekstra stor tilgang til alle deler av næringslivet: Private bedrifter, ideelle organisasjoner og offentlige foretak.

UCs unike, resultatbaserte studietilbud legger til rette for en rikholdig utdanningserfaring som oppmuntrer studenter til å engasjere seg i selvstyrt læring. Motiverte studenter kan søke om å få gjort om praksisplasser, frivillig arbeid og andre arbeidserfaringer til studiepoeng. Disse virkelighetsnære erfaringene gir UC-studenter en fordel i forhold til andre studenter ved avsluttet studium. “Utdanningen min ved UC gjorde meg i stand til å skaffe meg en praksisplass sommeren etter mitt første år på universitetet, noe som gav meg muligheten til å anvende det jeg hadde lært i klasserommet i scenarier fra den virkelige verden. Dette satte meg i kontakt med et nettverk av lokale næringslivsledere, og førte meg til slutt til den karrieren jeg fikk da jeg gikk ut fra universitetet,” forklarer Andrew Orrison, som gikk ut fra UC i 2009.

universitet med bredt fagutvalg og fellesundervisning som tilbyr 22 spesialiseringer på laveregradsnivå, (undergraduate) tre mastergrader og en doktorgrad i farmasi. Universitetet har nærmere 1400 studenter fra 37 delstater og 22 land. UC er anerkjent som den beste bachelorgradsinstitusjonen i West Virginia, og rangert som nummer 15 i det sørlige USA av U.S.News & World Report, og universitetet er også anerkjent på nasjonalt nivå for sitt unike, resultatbaserte bachelorgradstilbud. UC var også en av kun seks institusjoner i USA som ble lagt til i 2010-utgaven av Princeton Reviews ”The Best

UC-studenter har muligheten til å lage seg en individuell utdanningsplan tilpasset egne karrieremål. Med et forholdstall mellom studenter og forelesere på 14:1 har de akademisk tilsatte anledning til å gi veiledning til studentene i deres studieløp basert på hver students individuelle karrieremål. Motiverte studenter er i stand til å velge flere spesialiseringer, og til og med avslutte graden sin tidligere. 33 % av UCs studenter gjør seg faktisk ferdig på universitetet på mindre enn fire år (gjennomsnittet fra 2008/2009)! Spesialiseringer på laveregradsnivå inkluderer regnskap, kunst, idrettsstudier, biologi, biokjemi, bedriftsøkonomi, kjemi, kommunikasjon, lærerstudier, engelsk, finans, generelle studier, historie, interiørdesign, sykepleie, statsvitenskap, psykologi, offentlig forvaltning, radiologi og idrettsadministrasjon.

The Master of Business Administration and Leadership (MBAL) ble laget for å forberede morgendagens entreprenører og ledere ved å bruke problem-baserte tilnærminger i klasserommet, kombinert med kontinuerlige muligheter for yrkespraksis. Ambisiøse studenter kan søke på universitetets MBAL Scholars-program, som tilbyr muligheten til å ta en bachelorgrad på kortere tid, direkte opptak til MBAL-programmet, og uteksaminering med mastergrad på kun fem år. School of Pharmacy UCs School of Pharmacy ligger på universitetets hovedområde i en ny bygning på nesten 14 000 kvadratmeter. Bygningen er gjennomsyret av teknologi, og studenter som starter på sin doktorgrad i farmasi her blir møtt med utallige praktiske læringsmuligheter både i og utenfor klasserommet. Instituttet kan skryte av å være det eneste i landet som har et fullt ut fungerende apotek i farmasibygningen, noe som skaper et læringsmiljø preget av samarbeid mellom studenter. Studenter som er interesserte i å ta en grad i farmasi kan søke på Pharmacy Scholars-programmet. Når de først har kommet inn her kan de fullføre laveregrads- og doktorgradsstudier i løpet av seks år.

De følgende er institusjonens programmer på høyeregradsnivå: Master of Business Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

19


Learning Your Way in the USA! University Campus Located in the capital city of West Virginia, UC is within driving distance to major metropolitan areas such as Pittsburgh, PA, Washington, DC, and Charlotte, NC. Seven of the 11 buildings on the University’s beautiful riverfront campus have been built since 1998. West Virginia is a tourist’s dream, known for its beautiful mountains and outdoor activities, including: whitewater rafting, fishing, hiking, and skiing.

Independent Learning UC’s unique curriculum allows students to create an individualized educational plan customized to their individual career goals. In fact, 33% of UC students graduate in less than four years! (2008-2009 average) Over the last three years, 98% of UC graduates were employed or in graduate programs in their fields of study within 6 months of graduation!

Academic Programs UC has 3 undergraduate divisions and 2 graduate schools: Arts & Sciences, Business, Health Sciences, Graduate School of Business, and School of Pharmacy.

Scholarships & Transfer Credit International students are eligible for academic, athletic, and music scholarships toward their undergraduate studies. UC awards 1 year of transfer credit for students who successfully complete the Vitnemål (or IB Diploma). Start with sophomore (second year) standing and qualify for Lånekassen assistance towards your bachelor’s degree.

Awards & Recognition The University of Charleston was ranked #15 in the top tier of the Southern region of the United States by U.S.News & World Report. UC was also one of only six schools in the United States added to the 2010 edition of the Princeton Review’s “The Best 371 Colleges.”

www.ucwv.edu


Challenge Yourself Gi deg selv nye utfordringer. Oppdag potensialet ditt. Fordyp deg i det du tror på. Utforsk talentene dine. Bruk nysgjerrigheten din. Vær en aktiv del av nærmiljøet. Du kan forandre vår verden. Tekst og Bilder: University of St.Thomas

gjør at studenter kan forvente en utdannelse av ypperste kvalitet.

St. Thomas ligger i et fint boligområde i St. University of St. Thomas ble grunnlagt i 1885 og Paul – delstatshovedstaden i Minnesota. Det er er et dynamisk, katolsk, ”liberal arts”-universitet et trygt, billedskjønt campus som er nært både for begge kjønn. Det er også det største private flyplassen og sentrumsområdene til byene St. universitetet i Minnesota. St. Thomas ønsker Paul og Minneapolis. Disse to ”Twin Cities” har studenter av alle aldre, nasjonaliteter, etnisiteter utsikt over elva Mississippi, og har rykte på seg og religioner velkommen. University of St. for å være rene, kulturrike og billige byer å bo Thomas er kjent for at både akademisk og i – midt i et vennlig ”midtvestenmiljø”. administrativt ansatte vier skolens studenter mye oppmerksomhet. Universitetet har til Studenter ved St. Thomas har små, interaktive sammen 10800 studenter fra 67 forskjellige land, klasser som fører til at hver student får mye og tilbyr 96 studieretninger på bachelornivå og oppmerksomhet og gjør det mulig å utvikle vik46 studieprogram på masternivå. De aller fleste tige læreegenskaper. En undersøkelse fra 2009 foreleserne har en utdannelse på høyest mulig utført av ”US News and World Report”, rangerer gradsnivå innen sine respektive fagfelt, noe som St. Thomas som nummer 11 i den nasjonale IntEd008011 Layout 4:Layout 4 7/1/10 11:18 AM Page 1

Challenge Yourself, Change Our World

universitetskategorien ”oftest trukket frem når eksperter blir bedt om å identifisere skoler der de akademisk ansatte føler en uvanlig stor forpliktelse for undervisningen på bachelornivå”.

www.stthomas.edu/admissions/international international@stthomas.edu


PLU

PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY

For further information contact: intl@plu.edu

Over 100 Academic Programs • Scandinavian Scholarships Direct Sophomore Placement TOEFL/SAT Waiver • Average Class Size: 21 Guaranteed Campus Housing • 20 Varsity Sports Programs International Honors Program • 1st Tier Ranking for over 25 years

Tacoma, WA 98447, USA • 253-535-7151 • www.choose.plu.edu


Taking “Norwegian Lessons” in Peace Studies Tekst: Arild Strommen // Bilder: Pacific Lutheran University Pacific Lutheran University i Tacoma, Washington setter ikke bare stor pris på sin norske arv, men holder også tett kontakt med dagens Norge gjennom sitt studietilbud, spesielt gjennom fredsstudier. ”Norge har en klar styrke når det gjelder fredstiltak og konfliktløsning,” sier Karl Stumo, visedirektør for PLUs kontor for opptak og fagregistrering. “Vi ser etter muligheter for å best kunne løfte frem denne kunnskapen til fordel for våre studenter.”

20 studenter deltar i semesterprogrammet, som setter søkelys på bistands- og utviklingspraksiser i de skandinaviske landene.

PLU har samarbeidet med Norge i mange år for å utvide sitt tilbud innenfor globale studier, og vurderer nå til og med et nytt masterprogram med fokus på fred og forsoning.

“Vi ønsker å fremme forholdet mellom PLU og fredsbyggende foretak i Norge. Vraalsen har spilt en viktig rolle når det gjelder å åpne dørene for praksisplasser til våre studenter i ikke-statlige organisasjoner i Norge. Dette er innebygd i vårt fundament, som består av å gi våre studenter utdanning og politiske muligheter”, sier Stumo.

For åtte år siden formaliserte PLU, Høgskolen i Hedmark og University of Namibia en avtale om å studere fred, demokrati og utvikling ved å dra veksler på sine respektive fakulteters og studenters faglige ressurser. Hvert år finner et semesterlangt studium sted i Norge. “Det som begynte som en mulighet for studenter fra Namibia og PLU til å studere i Norge har utviklet seg til et tilbud for studenter fra andre nasjonaliteter også,” sier Neil Sobiana, daglig leder ved PLUs Wang Center for Global Education. ”Tre kursmoduler utforsker Norge og dets historie, demokratibygging og utvikling og konfliktløsning i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt.” Rundt

Studieprogrammer på laveregradsnivå ved PLU har kunnet tilby besøk fra norske fredsmeglere, som tidligere ambassadør til USA, Tom Vraalsen. Han har holdt forelesninger om sine erfaringer som FNs generalsekretærs spesialutsending til Sudan for humanitære spørsmål.

i året for å besøke videregående skoler og rekruttere nye studenter, og opprettholde god kontakt med tidligere studenter. Internasjonal utdanning har en lang historie ved dette universitetet, som ble stiftet av norske innvandrere i 1890. Universitetet har alltid tilbudt studier på norsk, og siden 1977 har mange studenter spesialisert seg innenfor skandinaviske områdestudier. Publisert på nytt med tillatelse fra magasinet News of Norway

Internasjonal utveksling er den beste måten å samarbeide på for å sikre en langsiktig effekt og bedring av forholdet landene i mellom,” sier Dr. Loren Anderson, PLUs universitetsdirektør. ”For å kunne bygge dybdekunnskap, forståelse og verdsettelse trenger vi flere studenter som reiser frem og tilbake.” PLU er et av de amerikanske universitetene som har flest studenter fra Norge. Ansatte ved PLU drar til Norge tre ganger Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

23


Vil du gå på college i USA? NDNU nær San Francisco, California har utdanningen og beliggenheten! Dersom du har begynt å planlegge fremtiden din er Notre Dame de Namur University (NDNU) det perfekte stedet å starte. NDNU, som er Californias femte eldste høyere utdanningsinstitusjon, ble grunnlagt i 1851, og er et fullt akkreditert, privat og katolsk universitet. Tekst og bilder: NDNU

Ved NDNU vil du lære både i klasserommet og gjennom praksisplasser og nærmiljøbaserte læringserfaringer. Antallet studenter i en klasse varierer mellom 15 og 25, noe som innebærer personlig oppfølging uten sidestykke, og gir deg muligheten til å knytte sterke bånd til rådgivere, studiekamerater og forelesere. NDNU ligger nært San Francisco og Silicon Valley, og kan derfor åpne dører for deg til læringsmuligheter du ikke finner andre steder. Så uansett om du er ny student eller søker overgang fra et annet universitet, om du planlegger å starte på høsten eller våren – vi står klare til å ta i mot deg når du kommer.

Livet ved NDNU

til å finne mennesker å dele dem med. Mer enn 20 organisasjoner fordeler seg innenfor interesseområder som fag, etnisitet, sport, sosialt samvær og samfunnsengasjement, og er åpne for alle studenter. Utenfor universitetsområdet kan beliggenheten i San Francisco Bay Area tilby de aller beste muligheter innenfor kultur, friluftsliv, fritid og teknologi. NDNU har for tiden 1700 studenter fra 25 stater og 23 ulike land.

Personlig rådgivning Du vil bli satt i kontakt med en personlig rådgiver som i regelmessige møter veileder deg om faglige muligheter og emnevalg slik at du fullfører graden din på normert tid. Mentorer blant de akademisk ansatte gir deg også råd på veien til karrieren du sikter deg mot.

Uansett hvilke interesser du har, kommer du

Start here and go

anywhere. From Arts to Sciences to Business, explore us visit www.ndnu.edu Belmont, California (San Francisco Bay Area) USA 24

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

Studieprogrammer ved NDNU Universitetet tilbyr ulike studieprogrammer innenfor kunst og humanistiske fag, business og ledelse, utdanning og lederskap og samfunns- og naturvitenskap. NDNU er fullt akkreditert, og tilbyr mange bachelor- og mastergrader. Populære spesialiseringer på bachelornivå er business, kommunikasjon, psykologi, biologi og liberal studies.


1 + 2 = 3 Year US Bachelor’s Degree

1 Year at GRCC + 2 Years at US University = US Bachelor’s Degree*

Experience US College Life in our On-Campus Housing Explore the West Coast- Seattle, Vancouver, California on weekends and during term breaks • Lower cost • Sports, clubs, skiing, hiking • Near Seattle, Washington USA Email: international@greenriver.edu

GO GREEN: www.greenriver.edu/international *Transfer of credit guaranteed by 1 + 2 partner universities.

For the best experience of your life!

American College of Norway •

Start your university studies in Norway and continue in the USA to complete your degree (our studies are fully integrated in the American system).

Receive support from Statens Lånekasse.

You can choose to apply to any US university. We will help!

Study with American and international students in Norway.

Improve your English before you leave Norway! Courses in English taught by American professors.

You receive advising to make your transition from Norway to the US easy and practical.

You receive help with university selection, course selection, application process, loan, visa, housing, etc.

You can live on campus in Moss - and in the US. We can help!

www.americancollege.no Americancollege halvside.indd 1

info@americancollege.no

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

16.07.2009 14:57:05

25


USA

- et sted der studenter hører hjemme! Southern Utah University er et fireårig liberal arts and sciences university med bredt fagutvalg som ligger i Cedar City, Utah, sørvest i USA. The Princeton Review valgte ut SUU som en av 23 institusjoner fra den vestlige delen av USA som de anbefaler i sin oversikt 2010 Best Colleges: Region by Region. SUU har også for femte år på rad av Consumers Digest blitt rangert som en av de ti beste skolene i landet basert på kvalitet og kostnad. SUU er et sted du vil kunne høre hjemme både akademisk, sosialt og personlig.

Tekst: og bilder: Southern Utah University STUDIETILBUD Ved SUU vil du kunne utvikle deg som student sammen med fremstående forelesere i små klasser med toppmoderne fasiliteter. SUU-student Charlotte Andersen fra Oslo tar ingeniørstudier med vekt på arkitektur. Hun deler her sitt syn på studiemiljøet ved SUU: “Lærerne vet hvem jeg her, og det liker jeg veldig godt. SUU er et passelig stort universitet, og du får alltid hjelp når du trenger det. Professorene er 26

Studier i utlandet 2010/11

Charlotte Andersen Oslo, Norway Engineering with Architectural emphasis

veldig kule, det handler ikke bare om en lærer som prater og du som tar notater. Klassemiljøet er mye mer interaktivt enn det jeg har opplevd før – bedre omgivelser. Det er en flott atmosfære å studere i, for du blir ikke for distrahert. ”

Charlotte har hatt muligheten til å involvere seg i eksperimentelle læringsmetoder utenfor klasserommet for å kunne være bedre rustet til jobbmarkedet og videre studier på høyeregradsnivå.

I løpet av de siste ti årene har 90 % av SUUstudenter som har søkt seg videre til juss kommet inn, 100 % har kommet inn på farmasiutdanningen, 96 % har kommet inn på medisin og 82 % på tannlegestudiet. SUU har nærmere 150 studieprogrammer, inkludert bedriftsøkonomi, informatikk, kjemi, sykepleie og utøvende kunstarter.

“Erfaringen fra å jobbe praktisk innenfor studieområdet mitt har vært uvurderlig. Det er jo det vi gjør – vi designer ting som skal bygges, så denne anledningen har vært super. Jeg har deltatt i pappbåtløp og katapultkonkurranse på ingeniørinstituttet ved SUU. Dette har vært svært morsomt, og en god mulighet."

www.sonor.no


STUDENTLIVET Southern Utah University setter sin ære i å utdanne allsidige studenter. I tillegg til at de får en glimrende utdanningserfaring kan studenter involvere seg i mer enn 140 studentdrevne foreninger og organisasjoner. Det å ha muligheten til å delta i et bredt utvalg av aktiviteter utenfor studiet kan utgjøre veien til suksess. SUU er et sted der det alltid er noe å gjøre, uansett om du er på fjellet, på fotballkamp eller har tid å slå i hjel mellom forelesninger. Charlotte har engasjert seg fullt og helt i studentlivet ved SUU. Les hva hun har å si: “I begynnelsen av høstsemesteret var jeg med på iskremfest, dans og volleyball-turneringer. Jeg fikk dermed et veldig godt førsteinntrykk som gjorde opplevelsen min positiv fra første stund. Siden da har jeg kunnet delta i et stort utvalg av aktiviteter

som studentopera, seremoni med Phi Chi (en sorority – amerikansk akademisk kvinneforening), fotballkamper, basketballkamper, batikkfarging og mye mer. Det er alltid mange valgmuligheter i nærheten fordi universitetet ligger mellom Las Vegas og Salt Lake City. Siden skolepengene er så lave i forhold til kvaliteten på studiet har jeg med studielånet mitt fra Norge hatt anledning til å reise til New York, Philadelphia, Mexico og Las Vegas. Dette har vært en flott mulighet til å se USA.”

Canyon. Du kan også drive med fjellklatring, båtsport, svømming og fisking. Les mer om Charlottes første år ved SUU: “Jeg bor på studenthybel i Eccles, og liker det godt. Romkameratene mine og jeg er gode venner, vi tilbringer mye tid sammen, og vil holde kontakten også etter at vi har flyttet fra hverandre. Med tanke på mine erfaringer i løpet av det første året var det virkelig verdt det å bo på studenthybel.”

SUU er omkranset av vakre, røde fjell, og har en unik beliggenhet som gir deg det beste fra alle fire årstider. Du kan stå på ski i lokale skianlegg, spille på en av regionens beste golfbaner og utforske de fantastiske utsiktene i nærliggende nasjonalparker som Zion, Bryce Canyon og Grand

Bilder: Southern Utah University

PERSONLIG OPPFØLGING Du kan oppdage nye ideer gjennom uovertruffen personlig oppfølging ved det vestlige USAs fremste universitet. SUU har rundt regnet 8000 studenter. Grunnet universitetsområdets størrelse har 77 % av seminargruppene færre enn 30 studenter, og mer enn 47 % har færre enn 20 studenter. Mindre grupper betyr en mer personlig og praktisk opplevelse. Du vil heve deg til et høyere akademisk nivå når du finner frem til nye interesser gjennom de små seminargruppene med individuell oppfølging, og dette i et miljø der du kan være deg selv sammen med lærere og studenter som vet hva du heter, og hva du ønsker

å oppnå. Charlotte har opplevd at oppholdet ved SUU har hatt et veldig personlig preg. “SUU var virkelig hjelpsomme og gode på å gi tilbakemeldinger under søknadsprosessen. Gruppene er små, og lærerne kjenner deg. Det er veldig mye kommunikasjon mellom studenter og professorer. SUU er et godt universitet med en flott atmosfære. Alle tar veldig godt i mot deg, og jeg har blitt behandlet så bra. Det er et bra sted fordi du kan studere i et lite miljø, men samtidig ha tilgang til de store byene i nærheten”

Det er alltid mange valgmuligheter i nærheten fordi universitetet ligger mellom Las Vegas og Salt Lake City.

Les mer på www.suu.edu/international Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

27


20

ST E WE TH

NAMED A

N

ST COLLEG BE E I 10

WESTERN

SOUTHERN UTAH  UNIVERSITY


Master’s Programs at the University of San Francisco

U

learn more about these master’s programs: www.usfca.edu /asgrad. Click on “Request Info” to receive a complete information/application packet.

During graduate studies, international students enjoy the rich experiences of San Francisco, one of the world’s most cosmopolitan, vibrant and beautiful cities.

ContaCt us: asgrad@usfca.edu or call +1 415 422 5101 Apply for 2011 admission (spring, summer and fall) at: www.usfca.edu /grad/applyonline

SF was founded in 1855 as the first university in San Francisco and is ranked in the top tier of national universities (US News and World Report, 2009). USF offers rigorous and unique graduate programs.

College of arts & sCienCes master’s programs: Asia Pacific Studies + Biology + Chemistry + Computer Science + Economics + Environmental Management + Financial Analysis International and Development Economics + International Studies + Investor Relations + Public Affairs and Practical Politics + Risk Management + Sport Management + Web Science + Writing

Educating Minds and Hearts to Change the World

Earn your bachelors degree in three years in the world–class city of Chicago. Select from 37 majors, and explore career avenues through internships. Scholarships are available for Norwegian students. www.northpark.edu/Norway


30

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no


Studiedestinasjon

STORBRITANNIA Fotball, pub og påskekrim? Ja, dette er eksempler på britisk kultur – men Storbritannia har mye mer å tilby. SONOR samarbeider med universiteter fra Edinburgh i nord til Plymouth i sør. Opplev mer: Finn ditt Storbritannia!

Tekst: Lise Sand // Bilder: Stock.XCHNG Britiske universitet er blant de mest ettertraktede i verden, og Storbritannia er da også et populært studieland for mange norske studenter hvert år. Bredden i fagtilbudet er stor, noe som innebærer at du har gode muligheter til å spesialisere deg innenfor fagfelt som kanskje ikke er like tilgjengelige her hjemme i Norge. I tillegg til en solid utdannelse med høy akademisk standard er det flere faktorer som gjør at Storbritannia er et godt valg for utenlandsstudier: Som norsk student trenger du ikke visum for å studere der. Fordi det ikke er så langt unna Norge er det verken dyrt eller vanskelig å reise hjem en tur om du måtte ønske det. Britisk kultur og historie er tett knyttet opp mot den norske, noe som både indirekte og direkte gjør at det er lett å føle seg hjemme i Storbritannia. Når landet i tillegg kan stille opp med en stor variasjon i både omgivelser og studiemiljø, er det ikke så rart om du finner ditt drømmeuniversitet nettopp her. Hvis du er i tvil om Storbritannia er studielandet for deg, kan du ta utgangspunkt i interessene dine utover det du ønsker å studere. Musikk, film, tv-serier, humor, litteratur, idrett, kunst, teater, friluftsliv – listen er uendelig, og du vil finne et miljø i Storbritannia for så godt som alt. Tenk deretter over om du vil oppleve en internasjonal storby, eller om du foretrekker roligere omgivelser. Du kan studere i verdensmetropolen London, eller i Birmingham for den ekte storbyfølelsen. For å føle på de tilsynelatende små, men egentlig enorme regionale forskjellene, kan du velge mellom for eksempel Edinburgh i Skottland eller Glamorgan i Wales. Virkelig historiske omgivelser får du også

i Cambridge eller York. Er du en ”Southerner” som foretrekker Plymouth, Southampton eller Portsmouth? Kanskje du føler at du vil innover i landet, og drar til Leicester? Hvilken brite har du i magen? Med godt etablerte campusomgivelser og lokale særegenheter skal det mye til for at du ikke finner et universitet du blir glad i. Tenk over hvor store forskjeller det er fra bygd til bygd og by til by her hjemme i Norge. Sånn er det også i Storbritannia, bare mange ganger sterkere fordi det bor så mange flere mennesker der. Det er vanskelig å beskrive hva den typisk britiske identiteten er. Det som er sikkert er at briter gjerne føler en sterk lokal identitet, og jo lenger du reiser ut fra hovedstaden, desto stoltere er lokalbefolkningen

av hjemstedet sitt. Hver by og hvert universitet gir et unikt inntrykk. Du vil finne ut at du raskt føler en egen tilhørighet til det universitetet du velger. Detaljene teller når de er en del av hverdagen din, omgivelsene du velger blir hjemmet ditt og medstudenter blir familien din. Ved første øyekast kan britiske universiteter se veldig like ut. Det gjelder å finne ut nok om dem til å se de store og små forskjellene som er viktige for deg. Når du da bestemmer deg for hvor du vil, velger du samtidig det som blir ditt Storbritannia. Forbered deg på å bli lenge, for stedet der du føler deg hjemme er det vanskelig å reise fra.

Fakta om Storbritannia Hovedstad: London Befolkning: ca. 61 000 000 Styreform: Konstitusjonelt monarki Språk: Engelsk, men skotsk gælisk i Skottland og walisisk i Wales er også offisielle språk. Valuta: Britiske pund. 100 NOK = 10,63 GBP Tidssone: -1 time Større byer: London, Birmingham, Leeds, Manchester, Liverpool og Newcastle Storbritannia består av England, Skottland, Wales og Nord-Irland, og er et land med en lang og sammensatt historie. Det er store regionale forskjeller innad i Storbritannia,

både når det gjelder natur og kultur. Det er godt over 100 universiteter i Storbritannia, noe som tilsier at studieutvalget er enormt sammenlignet med norske forhold. De fleste universiteter er såkalte campusuniversitet, der skolens bygninger er samlet i ett eller flere områder. Britiske universiteter prioriterer gjerne internasjonale studenter når det gjelder å få plass i studentboliger på campus.

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

31


Hvordan søke

Praktiske opplysninger om søknadsprosessen for studier i Storbritannia Når du søker opptak til britiske universiteter er det ikke bare karaktersnittet ditt som teller. Du skal også skrive et eget motivasjonsbrev (personal statement) og skaffe en akademisk referanse fra en lærer. SONOR hjelper deg med å få søknaden din så sterk som mulig.

Slik gjør du:

1 2 3 4 5 6

Ta kontakt med SONOR for å få studieveiledning og informasjon om de forskjellige britiske universitetene vi samarbeider med. UCAS er den engelske varianten av Samordna Opptak. Opprett en søknad i UCAS med SONORs buzzword, eller knytt din UCAS-søknad til SONOR. Du kan lese mer om UCAS i dette magasinet, i artikkelen ”Veien til Storbritannia: UCAS”. Bruk SONORs UCAS-guide slik at du fyller inn søknadsskjemaet på riktig måte.

Skriv personal statement og be SONOR om tilbakemeldinger på teksten.

Be om akademisk referanse fra en lærer. Referansen sendes til SONOR slik at vi får lagt den inn i UCAS for deg. Si fra til SONOR når du har gjort alt du skal i UCAS-søknaden din. Vi sjekker da søknaden, og sender den av gårde til deg.

Noen av SONORS samarbeidsuniversiteter i Storbritannia kan du søke direkte til, uten å registrere en søknad i UCAS. Vi har egne søknadsguider til disse. Ta kontakt med SONOR for mer informasjon!

32

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no


Etter opptak Storbritannia Tekst: Lise Sand // Bilder: Stock.XCHNG

UCAS: Dersom du har søkt om opptak gjennom UCAS er det viktig at du forholder deg til svarfristen som gjelder for deg. Dette avhenger av når du sender av gårde søknaden din, og når du får svar fra alle universitetene du har søkt om opptak til. Hold kontakten med SONOR i denne fasen slik at du er sikker på at du gjør alt riktig.

Direkte søknad: Dersom du har søkt om opptak direkte til et universitet gjennom SONOR er det viktig at du holder oss oppdatert om hva du tenker om studieplanene dine, slik at vi får kommunisert dette til det aktuelle universitetet. Du svarer på eventuelle studietilbud selv om du ikke har oppfylt alle betingelsene for opptak enda. Før du kan få et endelig opptak må alle betingelsene oppfylles. Dette kan for eksempel være at du skal fullføre videregående skole med et bestemt karaktersnitt, eller at du må oppnå et visst resultat på en engelsktest.

Du trenger ikke visum for å studere i Storbritannia. Det kan likevel hende at universitetet ønsker en kopi av bildesiden i passet ditt i forbindelse med opptaket. Etter at du har fått et endelig opptak er du klar for å søke om bolig. Du må også huske på andre praktiske elementer som det å søke om støtte fra Lånekassen, skaffe deg en studentforsikring og lignende. Ta kontakt med SONOR dersom du ønsker veiledning i tilknytning til det som skjer etter opptak. Du finner også en nyttig huskeliste lenger bak i dette magasinet.

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

33


VĂ…RE SAMARBEIDSPARTNERE I STORBRITANNIA

1

2

Heriot-Watt University

York St John University

Aston University

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

12 000 9 750 GBP +

5 500 8 250 GBP +

www.yorksj.ac.uk

www.hw.ac.uk

5

4

University of Leicester 10 000 10 700 GBP +

www.aston.ac.uk

6

Studenter: Skolepenger:

22 000 9 825 GBP +

www.leicester.ac.uk

7

8

University of Glamorgan

Anglia Ruskin University

Goldsmiths, University of London

SOAS, University of London

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

24 000 9 500 GBP +

25 500 9 500 GBP +

www.anglia.ac.uk

www.glam.ac.uk

9

6 500 10 170 GBP +

www.goldsmiths.ac.uk

10

11

University of Southampton

University of Portsmouth

University of Plymouth

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

10 000 10 400 GBP +

www.soton.ac.uk

34

3

Studier i utlandet 2010/11

www.port.ac.uk

www.sonor.no

19 000 9 200 GBP +

30 000 8 925 GBP +

www.plymouth.ac.uk

www.soas.ac.uk

4 500 12 600 GBP +


1 Edinburgh

2 York

Birmingham 3

5

4 Leicester 6 Cambridge London 7

Cardiff

8

Southampton

9

10 Portsmouth

11 Plymouth

1

Newcastle University

2

York St John University

3

University of Leicester

4

Aston University

5

Anglia Ruskin University

6

School of Oriental and African Studies, University of London

7

Goldsmiths, University of London

8

University of Southampton

9

University of Portsmouth

10

University of Plymouth

For fullstendig liste over v책re samarbeidspartnere, se v책r nettside

www.sonor.no

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

35


ebakk

g Nora Krå

y Universit c si u M BA o sl O Fra

ampton

of South

er unidet første ves! For ri campus, rt d o e st v o å UoS og ark på h p p r r å o st tt e n shall. med e l nå gått or idrett g trivelig og en st o Jeg har ti k t k n ti e u er gjenp b t veldig mennesk en liten e r, e g li n n e ti g n versitete g a og k Bunfighte t med hy v kafeer ent – og i kontak d u e d. st e m plenty a m m m r o k e drive uka di so gså lett å og hva d r en første e lv d y Det er o se b – b g k o e se h e kjellige sher’s w senterer rs re fo p s d e e , ti nom Fre socie driver m religion skolens ssyn og ner som hvor alle ort til liv anisasjo rg sp o a å fr noe for t lt e sm a s er seg om . Her er d ie sv Societie o re d rn n e l dyrev ler, og ka a språk ti og livssti olitikk, fr p l ti k k fra musi ak enhver sm mte den berø å tog fra p r går fritt e r t? y tt a k u u vel som Visste d r tolv min så e r g g ie li n ttere og n n mpto der po klister, ry st sy re r o F fo • Southa e w d stisk bå arken Ne det fanta nasjonalp t? Her er d n ru t hele åre n, og at ere! thampto fotgjeng ler i Sou d n a eksemh r e o sk råd til? F r kter og fi a a h i sl v n s é st t Mary’s. r en pri nes min dag i Sain tsvarer fo e te fr • Det fin li r a e v v k h y er hø valitet disse selg sashimik r y på? Fo laks med n a m r torie å b is h pel få e d n pp fra spenne ise netto tig mye r angre re ar vanvit h sv e n ner ruine n n to b fi e p n m t på sin sj e før ma u g • Southa . n g ic ri le n a sk T te i n l la T verde r ikke le eksempe fra andre n trenge gninger n. Og ma y e b y e b g e ti n den n eller vik elaldere fra midd

for: ne åpne ek lde øyne o sher’s we h re r F ø i b t t u n g e e d d a r tu h e som s komm nesten Hva du tig at du n må du ik te v den h t g si e fi t d n r re u te første å lig, og B Aller førs Halls det mest mu r. i e å o n p b n d å e e l v rde e gode og blir m gså en fo når eg mang ! Det er o u bruker nterer d ra a g med deg ie re e byrå d d tl in u t r m e e r k e e il r ell essverr s på hv dette me re litt ob hus, for d en lurt å væ het eller ig re il kan være æ le v t e n ie Ka g skal le øse, og d a ri d r se e lt k e k h r du en va m ikke e der ute so noen. d e det noen m n me pton leie sam Southam fordel å deg for i re t m e y d k e m – ikke b lpelige o ke minst g det ig behje o ik ld e n e n e v e r m t , e e Og sist r både d ersitetet iv fo n r U te ar. ! ra g ru lt se de i feb tteappa ordner a g har stø n min dø o re e fa o e n st re t da be skulle væ ldig god et var ve andre. D

Flere studentprofiler fra Storbritannia finner du på www.sonor.no

36

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no


Thale Byberg Karls

en

Anglia Ruskin Universit y Bachelor of Law (LLB) Fra Finnsnes Jeg begynte studiene ved Anglia Ruskin Unive rsity høsten 2009. Jeg hadde lenge hatt lyst til å studere utenfor No rge, og valget falt til slu på England og dette tt universitetet. Jeg opple vde det som veldig hje somt å ha kontakt me lpd SONOR i søknadsprose ssen. Gjennom SONO kom jeg i kontakt med R andre norske studenter ved universitetet, og til sammen utgjorde vi en gjeng på ti norske jen ter. Til høsten skal jeg bo med to av dem, noe jeg gleder meg veldig til. Angla Ruskin er et unive rsitet med studenter fra hele verden. Jeg har opplevd skolen som vel dig imøtekommende og hjelpsom. Det har vært lett å komme inn i både miljøet og studie ne. Hvert år arrangere skolen ”Freshers week” r , som er en uke for nye studenter til å bli kjent med hverandre og Cam bridge. Man får inform asj on tillegg til at det foregå en man trenger i r masse gøy på universit etet. Jeg studerer juss ved Anglia Ruskin, noe som har vært utfordrende men veldig spennend e. Valget falt på juss da det er det jeg alltid har hatt lyst til. Språket som mange tror er den stø rste utfordringen har vist seg å være lettere enn forventet. Når ma n bruker språket hver både i skole og fritids dag sammenheng finner ma n det etter hvert helt naturlig. Cambridge, som er kje nt for å være en studen tby, er en fantastisk by bo i. å Mine erfaringer etter ett år er kun positive, og jeg anbefaler Anglia Ruskin og Cambridge på det varmeste.

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

37


STORBRITANNIA

STUDENTLIVET I: LONDON Å bestemme seg for å studere i utlandet kan vise seg å være en av de beste beslutningene du noensinne kommer til å ta, for når du forlater det som er kjent og kjært vil du oppdage nye tankesett og måter å gjøre ting på. Du vil ha muligheten til å treffe et mangfold av mennesker fra hele verden, og vil dra nytte av den ansamlingen av førsteklasses talent som uunngåelig oppstår i et slikt miljø.

Tekst: Goldsmiths // Bilder: Stock.XCHNG

38

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no


Jeg føler at jeg har lært mye av året mitt ved Goldsmiths, både gjennom emnene jeg har fulgt, vennene mine, jobben min, samboere, og rett og slett bare ved å observere hvordan ting fungerer i en travel hovedstad som London

Dette gjelder spesielt for studier i London. Det er en grunn til at London har flere internasjonale studenter enn noen annen by i verden: Den er rik på kultur og kreativitet, og slik sikrer den deg gode utsikter, både yrkesmessig og sosialt. ”Mitt studium snudde fullstendig rundt på hvordan jeg ser på verden, til og med hvordan jeg ser på meg selv,” sier Andreas Tovan, en mediastudent ved Goldsmiths, University of London. ”Jeg har fått mine aller beste venner her, opprettet et stort nettverk, og fått jobber og interessante prosjekter gjennom å henge med folk og bli kjent med dem.” London har noen av de beste høyere utdanningsinstitusjonene i verden, så kvaliteten på studieerfaringen din kommer til å være førsteklasses. Du vil også ha muligheten til å velge blant innovative emner som kanskje ikke er tilgjengelige ved ditt hjemmeuniversitet. Dersom du studerer et kreativt fag er det store sjanser for at foreleserne dine er involverte i hovedstadens kreative miljø, noe som innebærer at de vil ta i bruk de mest oppdaterte undervisningsmetodene som finnes. ”De fleste av våre lærere har jobbet innenfor feltet i mange år, og er derfor ikke bare kvalifiserte, men også lidenskapelig opptatte av det de driver med,” sier Maria Helle Spence, dramastudent ved Goldsmith. Denne erfaringen kan være en yrkesmessig døråpner for deg i framtiden, spesielt dersom du bruker studietiden din i utlandet til å gjøre det meste du kan ut av de tilgjengelige arbeidsmulighetene. Å studere i utlandet kan være utfordrende, men utfordringen vil være spennende. Londons mangfold er åpenbart og uovertruffent, og byen kan by på gode utsikter både for studieopplevelsen din og for framtiden. Dette kan studenten Marieke Mulders bekrefte: ”Jeg føler at jeg har lært mye av året mitt ved Goldsmiths, både gjennom emnene jeg har fulgt, vennene mine, jobben min, samboere, og rett og slett bare ved å observere hvordan ting fungerer i en travel hovedstad som London.”

Goldsmiths, University of London er et campusbasert universitet i sørøst-London som tilbyr studier innenfor kunst, samfunnsvitenskaplige og humanistiske fag, IT og psykologi. Skolens innovative studieprogrammer legger til rette for praksis- og teoribasert læring, og karakteriseres av sitt samspill mellom kreative og kulturelle spørsmål. Det ligger i et område som har relativt lave levekostnader, og i tillegg er det lett å komme seg dit fra sentrale London (bare 15 minutter unna med tog). For å finne ut mer, gå til www.goldsmiths.ac.uk

Utveksling i

London?

www.sonor.no

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

39


Goldsmiths. —The highest academic standards of teaching and research. —Part of the internationally recognised University of London. —Ranked 9th in the UK for 4* rated world-leading research. —Creative and unconventional approaches to our subjects.

Why choose Goldsmiths?

What subjects are available?

Goldsmiths is a campus-based university in South East London, offering undergraduate, postgraduate and Study Abroad opportunities covering subjects in the arts, social sciences, humanities and computing.

—Anthropology —Art —Community & Youth Work —Computing —Counselling & Therapy —Creative & Cultural Entrepreneurship —Cultural Studies —Curating —Design —Digital Media —Drama —Education (including teacher training) —English & Comparative Literature —History —Media & Communications —Music —Politics —Professional & Community Education —Psychology —Social Work —Sociology —Visual Cultures

Our programmes offer opportunities for practiceand theory-based learning, and are characterised by their interplay between creative and cultural issues. Our distinctive approach to learning and research encourages you to explore ideas that challenge preconceptions, meaning that you’ll be stretched intellectually and creatively to investigate fresh new ways of thinking. We have a reputation for excellence in the subjects that we offer – we were ranked 9th in the UK for world-leading research (shown by the top 4* grade) in the 2008 Research Assessment Exercise. Our South East London location will give you a unique perspective on the capital. It’s a comparably low-cost area, but offers the flexibility of being within easy reach of Central London (it’s just 15 minutes away by train). London also has the benefit of being well connected for travelling to the rest of Europe.

Committed to equality and diversity

www.goldsmiths.ac.uk


Cambridge & Chelmsford

Three good reasons to choose Anglia Ruskin University

1

Study in the perfect student city!

People come from all over the world to experience the famous academic city of Cambridge, and they are never disappointed! Full of interesting people, places, and things to do, Cambridge is the perfect student city. Whether you enjoy music and the arts, sports and exercise, or shopping and socialising, Cambridge has a lot to offer you! The historic county town of Chelmsford, just 30 minutes from London, boasts a brand new campus near the busy town centre. There are extensive parks and beautiful countryside as well as modern shopping centres and markets. The town has three theatres as well as being home to the internationally renowned 'V' Music Festival.

2

A focus on career and professional development

We know that many students see a degree as an important step on their career path, and that’s why we think a degree should not only enhance your subject knowledge, but also prepare you for the world of work and equip you with skills that will be useful throughout your career. We have links to major professional bodies as well as many different companies so we know what employers are looking for. Our approach clearly gives excellent results as over 93% of our graduates are either employed or studying for a further qualification within six months of graduation.

3

Everything you need for work and play!

Although we pride ourselves on the quality of our courses and learning facilities, at Anglia Ruskin we know that this is only one aspect of the university experience. We provide everything you need to study successfully but also offer a lot to do outside of your studies! With a wide range of things to do both on and off campus, you'll never be bored in your free time! There are cafes, bars and events on campus, cinemas, galleries, theatres, and a lively nightlife in the town, plus easy travel to London for a day or night out!

Cambridge is a Mecca of cultural experiences, with a conglomeration of internationalisation and old British culture. Bjørn Ribers, BA (Hons) Writing

Those are just three of the reasons to choose Anglia Ruskin – why not visit our website and discover many more! www.anglia.ac.uk/international


Taught Courses We offer a range of foundation, undergraduate and postgraduate programmes in areas such as Art, Design and Textiles; Chemistry; Civil Engineering and the Environment; Education; Electronics and Computer Sciences; Engineering Sciences; Geography; Health Professions and Rehabilitation Sciences; Humanities; Institute of Sound and Vibration Research; Law; Management; Mathematics; Medicine; Nursing and Midwifery; Ocean and Earth Sciences; Physics and Astronomy; Psychology and Social Sciences. We also offer pre-sessional English Language courses.

General Information Southampton is an international University with a reputation for the highest standards in teaching and research and we pride ourselves on being able to offer you a wide range of flexible programmes, each with a choice of options individually tailored to your needs. Our students find cures, discover new species and create innovative commercial solutions while they are with us and many go on to become world leaders in their field. We are widely seen as the birthplace of the optic fibre, we have discovered how development in the womb can lead to disease in later life and we are a leading light in the future development of the World Wide Web. In the last national Research Assessment Exercise, the University confirmed its status as an elite research institution.

Before your course commences you are invited to attend a Welcome Programme where you will meet current international students who have been through the same experience and who will be able to give you lots of good advice. When our UK students arrive you will be ready to get involved in Fresher’s Week before the serious work begins. Once settled in, if you wish you can remain in halls of residence for the duration of your studies

Our City The city of Southampton is the greenest in the region, a fact our students love. We have a warm climate, many parks and open spaces and our world-class sea port is the cruise ship capital of Europe.

The University of Plymouth, UK The University of Plymouth is the largest university in the South West of England, with international students from over 100 countries including nearly 70 from Norway. It is consistently ranked as one of the UK’s top modern universities having one of the best records for teaching and research. What’s more, the university is also situated in one of the most beautiful areas of the country where sandy beaches and mountainous moorland offer great opportunities for outdoor activities. The University is situated in a thriving city centre yet only 5 minutes walk to the waterfront and 3 minutes from the shops and the main railway station.

For more information visit www.plymouth.ac.uk

We are also perfectly positioned for easy access to countryside and beaches and are just over an hour from London by train. Our south coast location means that travel links by road, rail sea and air are excellent and Southampton International Airport on the outskirts of the city has regular flights to UK and major European cities. Heathrow International Airport is just over an hour away by car.

www.southampton.ac.uk Email: j.fitzsimmons@soton.ac.uk Tel. +44 (0) 23 8059 5000

Study at t! the bes

Among popular subjects are those offered by our esteemed Faculty of Arts where a great variety of programmes are taught in top modern facilities and to the highest international standards. Our cutting edge programmes in Life Sciences, Animal Sciences and Marine & Maritime Sciences have also repeatedly attracted Norwegian students.


Hva utgjør en god portefølje? Tekst: University of Southampton // Bilder: Stock.XCHNG Porteføljer er en vanlig utsilingsmetode som ofte tas bruk i forbindelse med bachelor -og mastergradsopptak innenfor de kreative fagene. Det finnes ikke en ”one size fits all”-modell for hvordan du skal bygge opp en portefølje for ulike grader, men det er likevel en rekke gode råd du kan ta med deg på veien. En portefølje er en nøkkelindikator på dine kreative ferdigheter, styrker og faginteresser. I tillegg er det et glimrende salgs- og selvpromoterende verktøy. Porteføljen skal presentere deg på best mulig måte, men skal også være en ærlig representasjon av hvem du er på bakgrunn av dine tidligere erfaringer og framtidige målsetninger. En portefølje skal demonstrere en oppfinnsom tilnærming til utviklingen av spesifikke prosjekter og personlige arbeider.

•Arbeidet i porteføljen bør være produsert det siste året. Du kan legge til rette for eldre arbeider om dette har spesiell relevans for dine interesser og utviklingsmål. • Hvis du ikke liker et spesifikt stykke arbeid, ikke inkludere det i porteføljen. Du bør velge med omhu de arbeidene som kan demonstrere din kritiske tenkning. • Tilpass porteføljen. Viser du for mye kan du oppleves som usikker, viser du for lite vil dette kanskje ikke gi skolene nok grunnlag til å vurdere deg. • Vær konsekvent når det gjelder formater. Som et eksempel, ikke miks landskapsbilder med portretter. Et godt tips er å fargekode dine prosjekter. • Vurder relevansen av de arbeider du legger ved, både med tanke på innhold og rekkefølge.

•A3 er den vanlige standardstørrelsen på en portefølje. Etter fem år med arbeidserfaring innenfor den kreative industrien kan denne skaleres ned til A4.

• Arbeid manipulert av diverse medier som illustrasjoner, flats eller CAS-forbedrede skisser kan presenteres sammen med fotografier innen prosjekter. Uavhengig av dette, sørg for at arbeidet ditt er sammenhengende. Hvis du mikser fotografier med tegninger som en del av samme prosjekt, sørg for at du ikke repeterer deg selv eller uttynner verdien av ditt arbeid.

•”New Media” eller digitale formater vil variere. Sørg for at du kan presentere arbeidet ditt på denne måten slik at det kan vises frem som e-portefølje eller ved hjelp av ”New Media.”

• Arbeidet bør være tilgjengelig og allsidig, og bør framvise utviklingen av ideer. Den kan inneholde alt fra skisser, arbeidsbøker eller fotografier til ferdige produkter.

• Vær forberedt på å diskutere innholdet i din portefølje.

• Sørg for at arbeidet ditt blir presentert på en klar, logisk og profesjonell måte som starter og slutter med noen av dine beste arbeid. Enkelte

Noen tips du kan vurdere er:

sensorer blar raskt gjennom en portefølje, eller velger å starte bakfra og jobbe seg framover i vurderingen. • Sørg for at arbeidet ditt har god oppløsning og er uten bleed. • Ha som mål å vise et bredt utvalg. Hvis du forholder deg til ett uttrykk kan det oppleves som snevert. Variasjon viser en nysgjerrighet i måten du forfølger ideene dine på. • Vurder hva du er best på, og jobb med dine sterke sider. • Framvis en interesse for samtidskunstnere, designere og utøvende artister. • Du kan inkludere diplomer i porteføljen dersom du har vunnet konkurranser eller blitt tildelt priser. •Det er en god ide å inkludere kopier av CV’en din sammen med porteføljen. Til slutt bør du alltid huske at selv om det å velge ut en portefølje er en viktig avgjørelse, bør innholdet alltid være bedre enn innpakningen. En god bok å lese hvis du er interessert i flere tips til porteføljen er ”Basic Fashion Design 05: Fashion Drawing” av John Hopkins. John Hopkins er leder for motelinja ved Winchester School of Art (University of Southampton), og har omfattende erfaring som motedesigner for kvinner hos Jaeger and Burberry, hvor han arbeidet i over 10 år.

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

43


STORBRITANNIA

Welsh Institute of Chiropractic University of Glamorgan

Kiropraktikk er en krevende, men givende helseprofesjon som fokuserer på en manuell og praktisk tilnærming til behandling av nerve-muskel-skjelettsystemet, og de effektene som sykdommer i dette området kan ha på den allmenne helsetilstanden. Tekst: University of Glamorgan

Hvorfor velge kiropraktikk ved Glamorgan? • Akkreditering Det integrerte masterprogrammet er akkreditert av både the General Chiropractic Council (GCC) og European Council on Chiropractic Education, noe som betyr at du er kvalifisert til å søke om å registrere deg hos GCC, og for å melde deg opp til opptaksprøver over hele verden. • Fullt integrert program Kiropraktikkgraden som University of Glamorgan tilbyr er det eneste programmet i Storbritannia som er helt og fullt integrert i universitetets infrastruktur, for slik å kunne tilby studentene en bred utdanningserfaring. • Førsteklasses fasiliteter The Welsh Institute of Chiropractic (WIOC) kan tilby klinisk opplæring for sisteårsstudenter

slik at de kan innfri kravene til fullført grad. WIOC har 23 behandlingsrom, et digitalt røntgenværelse, MR-fasiliteter og et funksjonelt rehabiliteringsrom som til sammen utgjør et stimulerende læringsmiljø. • Studentaktiviteter Innenfor de faglige rammene av studiet oppfordres studentene til å omgås representanter for kiropraktikkyrket. Studentene våre anmodes til å bli med i British Chiropractic Sports Councils gruppe, som gir medisinsk assistanse under ulike idrettsstevner. Vi har vår egen kiropraktikkforening som støttes av universitetets studentunion. Foreningen har sin egen bokklubb og klesmerke, og arrangerer mange sosiale sammenkomster, som det årlige kiropraktikkballet. Kiropraktikkforeningen har også regelmessige møter med gjesteforelesere fra et interessant utvalg av faglige bakgrunner. Våre studenter drar fordeler av muligheter som klinisk utplassering hos det lokale helseutvalget, noe som øker både selvtillit og jobbmuligheter.

Kiropraktikkgraden som University of Glamorgan tilbyr er det eneste programmet i Storbritannia som er helt og fullt integrert i universitetets infrastruktur.

44

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

Du kommer også til å studere sammen med andre studenter i et tverrfaglig miljø ved vårt Fakultet for helse, idrett og naturvitenskap. Vi er en internasjonal anerkjent faggruppe med et bredt utvalg av moderne fasiliteter og utstyr. Vi har et utmerket samarbeid med internasjonale kiropraktikkorganisasjoner, inkludert European Chiropractic Union og World Federation of Chiropractic.

Målsetninger Målsetningene med graden er som følger: • Å utvikle en forståelse for de vitenskapelige prinsippene som er relevante for kiropraktikk • Å studere menneskekroppen i både sunn og syk tilstand • Å diagnostisere og effektivt behandle vanlige plager gjennom kliniske kiropraktikkprosedyrer • Å lære praktiske ferdigheter som er relevante for yrkesutøvelsen • Å utvikle overførbare personlige egenskaper som gjør effektiv kommunikasjon mulig • Å forstå det lovmessige og næringsmessige


Bilder: University of Glamorgan

rammeverket en profesjonell kiropraktor må forholde seg til • Utvikle ferdigheter innenfor forskning

Hvordan er studiehverdagen? Vanligvis vil du tilbringe rundt 20 timer i uken på forelesninger, praktiske øvelser, seminargrupper, laboratorietid og klinisk arbeid. Vi tar i bruk en rekke undervisningsstiler og vurderingsmetoder for at du skal få mest mulig ut av opplæringen. Nøyaktig hvordan læringsmetoder kombineres vil variere fra modul til modul, og avhenger av hva som anses som den mest formålstjenlige undervisningsmetoden. Praktiske samlinger gir deg konkret erfaring, og i løpet av disse samlingene vil du bli nøye veiledet gjennom det praktiske arbeidet, som er en effektiv måte å utvikle ferdigheter på.

Klinisk opplæring Den kliniske erfaringen du får vil være svært viktig, og derfor vil elementer fra klinisk arbeid bli introdusert fra begynnelsen av, og nøye integrert i studieemnene du tar. Kliniske moduler vil bli presentert som en del av et tverrfaglig rammeverk som inkluderer atferdsforskere, leger, radiologer, radiografer, eksterne kiropraktikere,

sykepleiere og ernæringsspesialister. Den kliniske ekspertisen er i kontinuerlig utvikling i løpet av studieprogrammet, som avslutter med at studentklinikere, under oppsyn, gir kiropraktisk pleie ved instituttets poliklinikk. Mot slutten av år tre er du forpliktet til å jobbe ved poliklinikken om sommeren frem til studieprogrammets fjerde år.

Forskningsprosjekt Nesten alle vitenskapsbaserte grader krever at studentene gjennomfører prosjektarbeid av et eller annet slag. Forskningsprosjektet er en viktig forpliktelse, og spesifikke moduler underbygger metodene som trengs for en vellykket gjennomføring. Du velger selv tittelen på prosjektet etter en samtale med en av dine forelesere og en avtale med din forskningsleder (Research Module Leader). Deretter skal du legge frem en evaluering av den gjeldende kunnskapen om området, der du demonstrerer at du har gjennomført et passende litteratursøk. Du må også kunne fremlegge en klar målsetning og beskrivelse for prosjektet du skal gjennomføre, noe som vil underbygge selve forskningsarbeidet.

Arbeids og karrieremuligheter Kiropraktikk er en fremadstormende og

selvstendig primærhelsetjeneste, og vårt studieprogram kan skryte av et veldig høyt antall tidligere studenter som kommer i arbeid. Noen ferdigutdannede ønsker å utnytte mulighetene for arbeid i etablerte praksiser, mens andre vil ønske å jobbe selvstendig. University of Glamorgan er akkreditert av European Council on Chiropractic Education (ECCE) som tilrettelegger for at man kan søke om autorisasjon og lisens til å arbeide i andre land rundt om i verden.

Opptakskrav Direktesøknad til universitetet finner du her: www.sonor.no. Søkere må ha et minimumssnitt fra norsk videregående på 4. Potensielle studenter må gjennomgå en såkalt Enhanced Criminal Records Bureau Check (innhenting av politattest – ingen lovbrudd vil bli vurderes som foreldede), registrere seg hos Independent Safeguarding Authority, som vurderer søkeres skikkethet for å jobbe med barn og sårbare voksne, og fremlegge en helseerklæring før de kan starte på studiet. mer informasjon? Ring: + 44 (0) 1443 483734 Besøk: www.glam.ac.uk/hesas E-post: mbarber@glam.ac.uk

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

45


STORBRITANNIA

Cardiff is Capital for the Tekst: University of Glamorgan Bilder: University of Glamorgan

Hovedstaden i Wales, Cardiff, blir stadig oftere assosiert med media, kultur og nye kreative teknologier. Byens vibrerende kulturelle scene har alt fra små uavhengige gallerier og en solid livemusikk- scene til store internasjonale produksjoner på det berømte Wales Millennium Centre. På University of Glamorgans Cardiff School of Cultural Industries produserer vi kreative utøvere og kulturelle ledere for framtiden. Kursene ved fakultetet vil kunne forberede deg på den høye hastigheten i den globale kreative industrisektoren. Vi tilbyr en mangfoldig rekke av interdisiplinære emner som fokuserer på den sterkt voksende digitale medieindustrien, fra konseptutvikling til markedsdistribusjon etter produksjonen. Innenfor dette dynamiske miljøet vil du lære av å jobbe side om side med utøvende artister, musikere, designere, produksjonsteknikere, produsenter og regissører for å lage design, medieproduksjoner og digital underholdning for framtiden. Hvis du velger et av våre spennende kurs vil du studere på ATRiuM, en campus som er bygd nettopp for dette formålet i sentrum av Cardiff.

ATRiuM er vårt senter for kreativ forskning og virksomhet i Wales. Fasilitetene har blitt spesifikt designet for å fylle behovene til den kreative industrien, og samsvare med den profesjonelle industriens standard. Alle studentene har tilgang til øvingsrom, produksjons- og multimedialaboratorier, TV-studioer, en kino, galleriplass og mye mer. Her kan du med andre ord produsere og vise fram ditt arbeid i et profesjonelt miljø. Studenter ved Glamorgan har mottatt mye kritikerros og mange priser, fra Ffresh-priser til priser fra The Royal Society of Arts. Hvis du velger å studere journalistikk vil du delta i et kurs som ble rangert som ’fortreffelig’ i en spørreundersøkelse for National Student Satisfaction i 2009. Studiet har også nylig mottatt full akkreditering fra the Broadcast Journalism Training Council. Med alle kursene som fins ved Glamorgan, kan du være sikker på at du vil oppnå de ferdighetene du behøver for å få den karrieren du ønsker deg. Våre fag er designet for å samsvare med fremtidens og nåtidens industritrender slik at de er relevante i den virkelige verden. Vi konsulterer arbeidsgivere og praktiserende, som også utgjør vår kilde til gjesteforelesere, slik at det du lærer gjennom masterklasser og prosjektarbeid vil være nettopp det som kreves

Bilder: University of Glamorgan

46

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

av industrien. Denne gode forbindelsen med arbeidsgivere betyr også at vi kan tilby fantastiske arbeiderfaringer og prosjektmuligheter, som igjen kan lede til ansettelse. Vi har etablert vårt eget Music Academy i området rundt Roland Corporation for å levere innovativ musikkundervisning i verdensklasse gjennom det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Vi har også samarbeidsavtaler med Apple UK, Hewlett Packard, BBC Wales, S4C og Sony. Hvis du ønsker å fordype deg i den kreative og kulturelle industrien, få spennende og relevant arbeidserfaring, eller til og med starte din egen frilans-bedrift for å vise frem dine talenter, er det nok av muligheter som venter på deg ved ATRiuM. ATRiuM-bygningen er ideelt plassert i sentrum av det renoverte Cardiff, med alle fordelene som følger med det å ha et campusuniversitet omgitt av en levende by. Å bo nært


University of Glamorgan Pontypridd and Cardiff, Wales, UK

Fra uavhengig livsstil til vibrerende natteliv, adrenalinsport til total avslapping campus er den perfekte introduksjon til å flytte hjemmefra, og vi har studentboliger like overfor ARTiuM, i tillegg til andre steder rundt om i bykjernen. Leien for disse boligene inkluderer det du behøver av innbo, samt rask internettilkobling. På den måten slipper du å bekymre deg for at stadig nye regninger skal lande på dørmatten din. Vi har også et studentsamfunn på campus. Her vil du få muligheten til å møte studenter i alle aldre og fra ulike fagretninger. Studentsamfunnet er designet for deg som student. Her kan du slappe helt av, og det selges også mat og drikke til studentpriser. Cardiff kan tilby alt du kan forvente av en storby, og er et flott sted å bo og studere. Byen har en solid kunstscene med alt fra storbudsjettsproduksjoner på Wales Millennium Centre til stand-up-komikere på komedieklubber og utenlandske filmer på Chapter Art Centre. Hvis levende musikk er din ting kan du få med deg små konserter med fremadstormende artister på puber som Barfly. Du kan også sjekke ut mer kjente navn på Cardiff International Arena, eller se en levende legende i aksjon på Millennium Stadium. Fra uavhengig livsstil til vibrerende natteliv, adrenalinsport til total avslapping - hva du enn ønsker fra studentlivet vil du finne alt ved Cardiff School of Creative and Cultural Industries. Noen av de mest naturskjønne områdene i Storbritannia er også innen rekkevidde fra universitetet, og i motsetning til hva du måtte ha hørt er det ikke sånn at det alltid regner! Du kan bruke helgene på å dra på fjelltur i de spektakulære Brecon Beacons, eller slappe av på de nydelige strendene på Gower Peninsula. Hvis du heller vil holde deg i nærheten av Cardiff har vi et internasjonalt svømmebasseng, utendørs og innendørs klatrevegger og seilemuligheter nært byen. Det fins også et anerkjent Taff Trail for terrengsykling og turgåing som leder fra bykjernen og helt ut i villmarken. Hvis du foretrekker shopping er Cardiff ideell. Dette er verdens første fairtrade-hovedstad, den har viktorianske bueganger med unike uavhengige butikker, et travelt innendørsmarked og St. David’s – et fantastisk nytt handelsbygg i sentum.

Study in the UK Over 200 undergraduate and postgraduate courses to choose from: • Media • Design • Music and Sound Technology • Animation • Fashion • Chiropractic • Medical Sciences • Sport and Exercise Science • Environment • Law • Criminology • Career Guidance • Psychology • English Literature • Business and Management • Marketing • Accounting • Tourism • Human Resource Management • Computer Systems Security • Computer Forensics • Mechanical Engineering • Aircraft Maintenance Engineering ...Plus many more

Why Choose Glamorgan? • Quality, vocational education since 1913 • Over 22,000 students from across the globe • Main campus just 20 minutes from Cardiff and only 2.5 hours from London • State-of-the-art media and design faculty in the heart of Cardiff • Scholarships of up to £2,000* available for Norwegian students

Interested? Visit www.glam.ac.uk/international for more information.

*Terms and conditions apply.

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

47


STORBRITANNIA

SONOR hjelper deg Når du skal søke på engelske universiteter, må du alltid legge ved en personal statement (PS), som er et brev der du forteller om deg selv og din motivasjon for å studere. Det er veldig viktig at du legger ned en innsats i å skrive en god personal statement, siden det i mange tilfeller kan være en avgjørende faktor i søknaden din. Vi i SONOR leser gjerne gjennom et førsteutkast til PS for å gi deg en tilbakemelding. Presentasjon og størrelse PS bør være på cirka en A4-side. Når du søker gjennom UCAS, anbefaler vi deg å skrive PS i et tekstbehandlingsprogram først, for så å lime det inn i søknaden din på nettet. UCAS har en begrensning på 4000 tegn for PS. Systemet gir deg beskjed hvis du har brukt for mye plass eller du har mer plass igjen. Du er ikke nødt til å bruke 4000 tegn hvis du ikke vil, så ikke skriv mer enn du hadde tenkt bare for å fylle opp eventuell ledig plass. Står du fast? Ikke vær redd for å ta kontakt med en av våre studieveiledere, som har god erfaring med å lese personal statements, og kan hjelpe deg videre.

PERSONAL STATEMENTS Motivasjonsbrev (personal statements) er en viktig del av en søknad til et universitet, og studenter må fremstille seg selv i et så godt lys som mulig. Tekst: Tony Pearson // Bilder: Stock.XCHNG

I et konkurransepreget marked for studieplasser er det usannsynlig at motivasjonsbrev kan kompensere for svake karakterer, siden det viktigste grunnlaget for å velge ut studenter er hvordan de har gjort det på skolen. Men et godt motivasjonsbrev kan være nyttig når man må velge mellom lignende søknader, og det kan også være nyttig når en ansatt ved et britisk inntakskontor uten kjennskap til det norske systemet skal tolke din utdanningsbakgrunn. Ikke bli fristet til å bruke de ferdigskrevne motivasjonsbrevene som kan lastes ned fra internett. Disse følger et kjedelig oppsett med generelle formuleringer og irrelevante opplysninger, og vil ikke hjelpe deg det spor. Motivasjonsbrev bør starte med et svar på åpenbare spørsmålet: Hvorfor har du søkt på dette universitetet og denne graden? Det er mer sannsynlig at universitetene blir overbevist av det du skriver dersom du kan inkludere noen kommentarer som viser at du både kjenner til universitetet og graden du søker på. Noen studenter søker på mer enn en grad, og i så tilfelle må dette forklares i motivasjonsbrevet. Er det fordi du er usikker på hvilken grad du ønsker å ta, eller fordi du tror at den ene graden har høyere inntakskrav enn det du kan klare? Fortell oss om resultatene du har oppnådd. Var

48

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

det stor konkurranse om studieplassen din ved skolen eller universitetet? Har utdanningsinstitusjonen din et spesielt rykte, og kan du i så fall si noe om hvordan den er rangert? Hvordan kan karakterutskriften din sammenlignes med andres? Det kan være en fordel å si noe om hvordan du gjorde det sammenlignet med gjennomsnittet i klassen. Du burde definitivt fortelle oss om stipender eller andre akademiske utmerkelser du har fått. Si noe om studiet du tar nå: Hvilke deler synes du er mest interessante, og hvordan har det hjulpet deg til en beslutning om hva du vil gjøre videre? Har du jobbet med bestemte prosjekter? Fortell oss også kort om deg selv. Har du blitt plukket ut til verv eller liknende på skolen din eller universitetet ditt? Hvilke håp og planer har du for karrieren din? Hvilke sports- og fritidsinteresser har du? Disse elementene vil ikke være en del av grunnlaget for utvelgelse, men selvsagt vil du gjerne vise oss at du kommer til å bli en interessant og givende student å undervise! Lykke til med søknaden din. Tony Pearson Direktør for Internasjonalt kontor University of Leicester


Leicester:

På topp uten å være elitistisk Tekst: Lise Sand University of Leicester ble kåret til årets ”THE University 2008-2009.” I tillegg til å ha en fast plass blant de 20 beste universitetene i Storbritannia, kåres universitetet i store internasjonale undersøkelser til å være blant de beste 3 % av universitetene i verden. Hva er det som gjør at Leicester havner på toppen av listene? Dette universitetet fokuserer på at undervisnings- og forskningskvalitet ikke skal gå på bekostning av studenttrivsel. På grunn av universitetets inkluderende tilnærming til alle deler av studielivet, trives studentene her svært godt. Dette kommer også til syne i undersøkelser: så mange som 91 % av studentene sier at de er fornøyde med studiene ved Leicester, noe som gjør at dette universitetet ligger helt på topp for studenttrivsel blant de større, britiske ”mainstream”-universitetene. En

Student Union som omfatter over 100 forskjellige studentforeninger og -aktiviteter bidrar nok også til at Leicester er et godt sted å være student. Når studenttjenesten ved universitetet i tillegg vinner priser for kvaliteten på arbeidet sitt, viser det tydelig at Leicester har funnet en vinnerformel i det å sette en høy standard for alle avdelinger ved universitetet. La deg friste av vakre Leicestershire - velg University of Leicester!

Teaching that

inspires

www.leicester.ac.uk

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

49


STORBRITANNIA

t e d n la t u i e r e d u t S Vurderer du å studere i utlandet, men sliter med å bestemme deg for hvor? Visste du at du kan studere ved et universitet i Europa, og også tilbringe et semester eller to i et annet europeisk land? Tekst: University of Portsmouth // Bilder: University of Portsmouth University of Portsmouth i Storbritannia er bare ett av mange universiteter som deltar I ERASMUS, et program som fremmer studentmobilitet i Europa. ERASMUS lar europeiske universiteter inngå samarbeid og utveksle studenter i løpet av deres grader. Du kan studere det samme faget som du tar på ditt eget universitet, og tjene deg opp studiepoeng som går inn i graden din når du kommer tilbake.

Et annet alternativ for deg som ønsker å ta en pause fra studiet ditt og få arbeidserfaring i stedet er å jobbe et semester eller et år for et europeisk selskap. Det fantastiske med å studere I utlandet gjennom ERASMUS er at du faktisk får betalt! I år fikk studentene våre €365 per måned (fra Europakommisjonen), som er et stort bidrag til deres reise- og levekostnader.

PORTSMOUTH: YOUR WORLD OF OPPORTUNITIES Your Degree Choose from around 500 quality assured programmes including: • Architecture • Art & Design • Business • Fashion • Engineering • Hospitality • Journalism • Languages • Law • Psychology • Social, Historical and Literary Studies • Sports Science

www.port.ac.uk

A Quality University Over £100m investment in the last 10 years • World class research • Courses accredited by professional organisations • State of the art teaching facilities • £11m library expansion • Wireless campus • Free cable TV and internet telephony in halls of residence Campus by the Sea Work hard and play hard • Located on the south coast of England • Seaside location • 90 minutes from London by Train • Daily ferry crossings to France and Spain Welcoming and Supportive Taking the stress out of your arrival • Welcoming and Supportive • Airport pick-up • Guaranteed place in university halls of residence • International orientation programme • Ongoing support from International Student Advisers Your Future Career Helping you step onto the career ladder • Courses that meet industry demand • Long established links with industry • ‘Sandwich’ courses with integrated work placement • Dedicated Careers Centre to help you find graduate employment E: norway.office@port.ac.uk W: www.port.ac.uk

50

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

“Portsmouth was a perfect place for me! University staff are friendly and helpful and when the weather is warm the city is filled with students playing games, BBQing and enjoying the sun!” Sindre Grodem


Et annet alternativ for deg som ønsker å ta en pause fra studiet ditt og få arbeidserfaring i stedet er å jobbe et semester eller et år for et europeisk selskap. Så hvorfor bør du dra? Selv om de fleste studenter reiser ut for å oppleve livet i et spennende nytt land, er det mange andre store fordeler å ta i betraktning: • Marker deg i arbeidsmarkedet – veldig bra å ha på CV-en • Kom tilbake motivert, uavhengig og selvsikk- er. • Få stipend, og slipp dermed å betale skolepenger (dersom du drar ut for et år) • Du får oppholdet integrert i graden din • Få et annerledes perspektiv på studiene dine • Lær deg et nytt europeisk språk • Skaff deg et internasjonalt vennenettverk. 1 av 10 studenter møter sin utkårede under utenlandsoppholdet, kanskje blir du en av dem? • Utforsk en ny kultur • Det er virkelig morsomt!

De fleste instituttene ved University of Portsmouth har minst en europeisk universitetspartner, og gir sine studenter muligheten til å studere ved dette universitetet i sitt andre eller tredje år. Vi har over 120 partneruniversiteter, inkludert Universidad Autonoma de Barcelona (Spania), Università degli Studi di Torino (Italia), Universidade Luisada de Lisboa (Portugal), Aristotle University of Thessaloniki (Hellas) og Istanbul Kültür University (Tyrkia). Gå til www.port.ac.uk/studyabroad for å finne ut mer.

Study in England at York St John University www.yorksj.ac.uk For more information and to apply, please contact: Study Outside Norway (SONOR) York St John University, Lord Mayor's Walk, York YO31 7EX

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

51


STORBRITANNIA

Veien til Storbritannia: Tekst: Lise Sand // Bilder: Stock.XCHNG

Hva er UCAS? UCAS er Storbritannias sentraliserte opptaksorgan, og fungerer på en lignende måte som Samordna Opptak her hjemme. Når du søker om opptak til et britisk universitet, må du opprette og sende inn en søknad gjennom UCAS’ nettsider innen gitte frister. Du må også betale en søknadsavgift før du kan sende søknaden. UCAS videresender deretter søknaden din til universitetet du søker om opptak til. Universitetet sender svar på søknaden gjennom UCAS, og du gir elektronisk tilbakemelding på eventuelle studietilbud du mottar i nettsøknaden.

Søknad i UCAS Det er tre hovedelementer i en UCAS-søknad: 1. Selve søknaden der du skriver inn personalia, inntil fem studievalg og karakterene dine fra videregående skole. 2. Personal statement, som er et motivasjonsbrev du skal skrive. Personal statement er et eget tekstformat som er ganske standardisert, og det å få til en bra tekst som ikke virker reprodusert kan derfor være utfordrende. 3. Akademisk referanse, der en lærer skriver om ditt potensiale som student.

Hvordan hjelper SONOR deg? Når du skal søke om opptak til et britisk universitet, oppretter du en søknad i UCAS ved å bruke SONORs ”buzzword”. SONOR får da tilgang til nettsøknaden din og kan hjelpe deg

Gjør UCAS lett: ta kontakt med SONOR!

52

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

underveis med utfyllingen. Vi har guider til utfylling av søknaden, personal statement og akademisk referanse, for å gjøre prosessen så lett som mulig for deg. Du kan også sende oss utkastet ditt til personal statement, slik at vi kan gi deg skrivetips og tilbakemeldinger på teksten du har skrevet. Når alt er klart i søknaden din legger vi inn den akademiske referansen for deg, dobbeltsjekker at du har fylt ut alt på riktig måte, og sender søknaden din til UCAS. OBS! Du kan kun ha én søknad i UCAS. Dersom du allerede har opprettet en søknad med ditt eget brukernavn, kan du linke søknaden din til SONOR slik at vi likevel får hjulpet deg. For SONORs buzzword og fremgangsmåte for UCAS-søknad, les på www.sonor.no : Følg lenken ”Hvordan søke?” og deretter ”Veien til UK: UCAS”


Come Visit the Brummies! Tekst: Solvor Horrig Helland Fotballagene Aston Villa, Birmingham City og West Bromwich hører til her. Men det gjør også en av Storbritannias høyest rangerte utdanningsinstitusjoner, Aston University. I Birmingham har studenter fra inn- og utland mottatt undervisning i verdensklasse i en årrekke!

i området, noe som bidrar til at fagprogrammene ved skolen alltid blir oppdatert i henhold til det som er relevant for potensielle fremtidige arbeidsgivere. Universitetscampus ligger som en grønn lunge midt i sentrum av Storbritannias nest største by, og inkluderer flere idretthaller, treningsstudioer, svømmehall, bibliotek, kafeer, puber og et studenthelsesenter. Alle internasjonale

og lokale førsteårsstudenter er garantert plass i en av studentboligblokkene som omkranser campusområdet. Her kan du få eget rom med bad samtidig som du bor vegg i vegg med studenter fra hele verden. Lærerikt, praktisk og ikke minst sosialt. Kom til Birmingham, en av Europas mest livlige og gjestmilde storbyer. Dette er et glimrende sted å tilbringe studietiden!

Aston University er kanskje mest kjent for sine utmerkede businesstudier og MBA-program, men har også et bredt undervisningstilbud innen alt fra teknologi og ingeniørfag til språk og samfunnsfag. I over 20 år har Aston University vært på topp 10-lista over britiske universitet med best sysselsetting blant sine uteksaminerte studenter. Dette er mye takket være universitetets tette forbindelse med bedrift- og industrisektoren

Founded in 1895 and a university since 1966, Aston is an old university with a proven history of academic excellence

Think World Class u Programmes

u Reputation

Foundation, bachelors, marsters and research programmes in;

Aston is a top 20 British university. In the 2011 rankings, Aston was ranked 17th out of 115 U.K. universities by The Independent's Complete University Guide. Aston performs consistently well in the annual rankings.

-

Business & Management Law Life & Health Sciences Languages & Social Sciences Engineering

All our undergraduate programmes include an optional year's paid work or unpaid study placement u An International Institution 23% of our students come from over 120 countries outside the U.K. making studying with us a truly international experience

u Our Campus Our attractive, self contained campus is situated in the centre of Birmingham, one of Europe's liveliest and most dynamic cities. Our students have great shopping, social, cultural and sporting opportunities on their doorstep!

www.aston.ac.uk Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

53


Studiedestinasjon

Australia Asurblått hav, endeløse strender, store kulturopplevelser og en rekke høyt respekterte universiteter. Hvorfor bli hjemme når du kan studere i Australia? Tekst: Solvor Horrig Helland // Bilder: Stock.XCHNG I Australia vil du kunne få en studietid helt utenom det vanlige. Australske universiteter er kjente for sin høye kvalitet på forelesere, undervisningsmetoder og studiefasiliteter. På verdensbasis er det derfor stor aksept og respekt for australske grader.

Australia er dessuten et svært variert land som har mye å by på ved siden av det akademiske. Her kan du sole deg på kritthvite strender, dra på spennende utflukter inn i den fuktige regnskogen, eller få en genuin australsk opplevelse ute i den enorme ødemarken ”the Australian outback”.

kanskje at kostnadene ved å studere og leve her faktisk er en god del lavere enn mange andre steder. Her har du altså muligheten til å få en høyt ansett grad fra et kvalitetsuniversitet, samtidig som du også vil ha råd til å få mange opplevelser ved siden av studiene. Til sammen vil dette både gi deg etterspurt kompetanse og minner for livet!

Til tross for at Norge ligger helt på andre siden av jordkloden vil den vennligsinnede lokalbefolkningen sørge for at du raskt føler deg hjemme i dette landet. Sjansen er dessuten stor for at du i løpet av oppholdet blir smittet av den åpne og avslappede holdningen til livet som australierne er så kjent for. Det er med andre ord mange grunner til å velge å ta en utdannelse nettopp i Australia. Den viktigste av dem alle er

Fakta om Australia Hovedstad: Canberra Befolkning: 22 362 027 Valuta: Australske dollar 100 NOK = ca 18 AUD Tidssone: + 8 til 10 timer Større byer: Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney og Brisbane Australia er et velstående land som scorer høyt på mange internasjonale rankinger når det gjelder alt fra levealder, livskvalitet og helsevesen til

sivile rettigheter, økonomisk frihet og offentlig utdanning. Det er 43 universiteter Australia, og utdanningssystemet bygger i stor grad på den britiske modellen. De fleste universitetene SONOR samarbeider med er typiske campusuniversiteter hvor de ulike fakultetene og studentboligene ligger forholdsvis tett samlet på et område.

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

55


Hvordan søke

Praktiske opplysninger om søknadsprosessen for studier i Australia Det er forholdsvis enkelt å søke om opptak til australske universiteter. I tillegg til utfylt søknad er en rett kopi av vitnemålet ditt og en engelsk oversettelse av dette som regel det eneste du trenger. Semesterstarten er i februar (eventuelt juli for noen fag), og selv om mange universiteter ikke har fastlagte søknadsfrister så anbefaler SONOR å søke 15. november (i noen tilfeller 1.desember) for februarfristen, og 15. mai for julifristen.

Slik gjør du:

1 2 3

Kontakt SONOR for å få informasjon om de forskjellige australske universitetene vi samarbeider med. Få studieveiledning over telefon, e-post, eller ved ett av våre kontorer i Oslo, Bergen eller Trondheim. Vi hjelper deg å finne det universitetet og faget som passer for deg. Fyll ut søknadsskjema for det universitetet du har valgt og legg ved sertifisert kopi av vitnemål oversatt til engelsk og rett kopi av originalen på norsk. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen, og søknaden sendes via SONORs kontor i Trondheim.

Ta kontakt for å få studieveiledningstime hos oss! www.sonor.no

56

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no


Etter opptak

Visum og innreiseregler for Australia Skal du studere i Australia i mer enn tre måneder, må du ha et studentvisum. Et visum er et dokument som gir deg som student rettigheter til å oppholde deg i et land over en spesifikk tidsperiode. Å skaffe et studentvisum er derfor en viktig del av forberedelsene dine når du har blitt tatt opp ved et universitet i Australia. Tekst: Solvor Horrig Helland // Bilder: Stock.XCHNG Skal du studere i Australia i mer enn tre måneder, må du ha et studentvisum.Et visum er et dokument som gir deg som student rettigheter til å oppholde deg i et land over en spesifikk tidsperiode.Å skaffe et studentvisum er derfor en viktig del av forberedelsene dine når du har blitt tatt opp ved et universitet i Australia.

Det enkleste er å søke om visum online, hos den australske ambassaden i Berlin. Så snart du har fått opptak og mottatt det som kalles Confirmation of Enrollment (CoE), som er bekreftelsen på opptaket ditt, kan du søke om visum. Før du kan motta CoE, må du ha takket ja til skoleplassen og betalt et depositum til universitetet. På studentvisumet ditt kan du jobbe inntil 20 timer i uka. Når du søker online trenger du passnummeret ditt, CoE-koden din og kredittkort til å betale søknadsavgiften. Søknadsavgiften når dette

skrives, våren 2010, er på 540 AUD, eller omtrent 2890 NOK. Behandlingstiden er cirka 48 timer. Passet ditt bør være gyldig i minst 6 måneder fremover når du søker om visum, men du må reise til og fra Australia på samme pass, derfor kan det være lurt å ha et pass som er gyldig for hele studieperioden. Da slipper du å få endret passnummeret i visumet ditt senere. For mer informasjon, gå til http://www.immi.gov.au/students/

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

57


VĂ…RE SAMARBEIDSPARTNERE I AUSTRALIA

1

2

4

University of Western Australia

La Trobe University

University of Wollongong

UTS

Studenter:

21 000

Skolepenger:

21 300 AUD +

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

26 000 18 740 AUD +

www.latrobe.edu.au

www.uwa.edu.au

5

6

University of Newcastle

Bond University

Studenter: Skolepenger:

Studenter: Skolepenger:

30 000 15 200 AUD +

www.newcastle.edu.au

58

3

Studier i utlandet 2010/11

www.bond.edu.au

www.sonor.no

26 000 18 500 AUD +

www.uow.edu.au

www.uts.edu.au

7

8

USQ 4 800 27 520 AUD +

Studenter: Skolepenger: www.usq.edu.au

29 800 13 000 AUD +

James Cook University 25 000 16 400 AUD +

Studenter: Skolepenger: www.jcu.edu.au

16 500 17 000 AUD+


8

7

Brisbane

7

6 5

1 Perth Sydney 4

3 Melbourne

2

For fullstendig liste over v책re samarbeidspartnere, se v책r nettside

www.sonor.no

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

59


Hellkås

ia Austrla ourne, lb e M , y rsit on e Unive unicati La Trob Comm l a b lo of G Master rum æ Fra B edd to mån . Har bod m ru i æ r B r fra Maste g er 23 å r jeg en ri Hellkås o dt. Her ta o re g d e l være he in p a S m r sk je Jeg hete rsity, og e ter, g trives k iv o te n li å a U n n e e o ourn ige nasj d La Trob ll e ta v u n er i Melb o d ar e ti h ica skole m Skolen ommun en svær lem her. r b e Global C ro k e p b is e st ro o T r ikke n en fanta et år. La verden e ved å ha halvann e r, le rn e te u h n o a e d lb fr nner dt i Me a nye stu så å få ve unt» run siale H til å mott so re e re k su d in a n fl ig på «Tre ange a vært veld en og m drar man ise på sjø uke. Her ru st c m to n e lk ve n, stud leve bye nner. r for å opp e seg ve ff a m hjelpe sk å r fo r lesere so re fo l evente e e k b ig fleksi t bra, flin n er veld er mege le e o b sk g ro t T a se a å finne dig som et ved L et er lett er, samti Studieliv eter, så d du treng h t g e li r oppsatt d e u d lt m e deg m valgfag t for at a e e g d e n a st et stort i m har de tilbyr ressante her. Man stort, så es er inte ig n ld sy e n v a m er også fag som ersitetet nd. Univ , på forha r. fra sport av studie oner, alt sj a for is mangfold r n e a nisasjon dentorg ange stu iske orga m m re o så d e a g k rf o mer a med su etet har s Island gså andre Universit r der til Phillip g, men o r n tu rfi e onge! Va k rf su l lt su e å h p r r a og a v friluft ti v n Jeg mp fire» Den ture resserte. med «ca e heter. g d in å mer inte st m m fe o so r e lt r plane g mass onen, S@ m jeg ha surfing o e so ganisasj r ss e a h m g renin elg med n klatrefo en hel h ar også e h e D . le det he på. bli med

Sindre

r i stue som bo lig mang e tt ew, en fa K i u r s i et hu t. Det e n n fi in e e p tt m ere y fl e er kje lgte å litt nærm elbourn en jeg va e jeg bo m n , n n ulle u le k Å bo i M sk o n sk e. Men en måte ne rundt Melbourn um. På d i roy, tr z rd n denthuse it o F se n r t jeg valg ligger litt tt vest fo t le re il te v d e o it ta n b rs rs fo unive , hvis ma er best å , da selve nerløkka hvor det rü l ti G s m p sentrum ti ett er litt so met med um. Det tter jul. jeg kom ere sentr rm å flytte e æ n m a o d r n e e n d la e p et st hadde it har jeg forhånd i Oslo. D e hit. På er kjent m m eren, o st k a å r for å ta m t mye fo e m rg re o st N k e adde g ut av jalp meg en. Jeg h mme me SONOR h ralia plan om å ko st e d ro. u e sk A n r m a ø e v t e SONOR ng gansk d ti jeg bare e k m raks to te g r et mø ar, så je fikk jeg st men ette arte i juli rte i febru st a mst je le k il å v g m n ner o ars at jeg g fikset ti m o i e t først pla g n li se e ut ehjelp det! jeg fant meget b NOR for Men da kk til SO r SONOR a ta v r r to e S H . . i juli dårlig tid k innpass er så jeg fik ralierne peraskt, alle, aust l ti a ed. li m ra t ier i Aust i kontak komme fale stud e å lå b ti tt n a n le e g te je ar frihe r kjemp Ellers vil lk som e m man h n får fo a so le m ig a g d si o ti , meget so her, sam r mange e ra e b n ig te e ld er ve e. Muligh Skolene ve i Norg er mest. får opple man ønsk e k t e ik d rt re gjø garante å ta ting man r det bare oppleve urne så e o lb e M i på ere lurer er noe d ail.com m g Hvis det @ ll e å sindreh p t k ta n ko

Flere studentprofiler fra Australia finner du på www.sonor.no

60

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no


Marit Stadheim James Cook Universit y, Townsville Bachelor of Environme ntal Engineering / Bachelor of Marine Bio logy Trondheim Da jeg søkte på JCU had de jeg allerede komme t inn Environmental Eng neering på et annet un iiversitet i Perth. Men for di JCU er et av de billige alternativene, er kjent re for å ha veldig god for skn ing, samt at de gav me muligheten til å kombin g ere ingeniør-graden min med en grad i marinibiologi, var det ingen tvil om hvor jeg helst ville studere. Det er ikke noe jeg ang rer på. JCU har en her lig og avslappet atmosf og ligger litt i utkanten ære, av Townsville. Universit etet er veldig hjelpsom med internasjonale stu me denter. Fordi jeg måtte ha et intensive course matematikk, måtte jeg i komme før semestere t startet, og mens de fles ferie, men jeg fikk like te har vel ordnet slik at jeg fikk flyttet inn på campus dagen jeg ankom. De fra den som jobber på Internatio nal Student Center er hyggelige, og hjelper utrolig deg med hva det enn måtte være. De har hju med alt fra enrollment lpet meg , hvor jeg har forelesni nger, og til og med kjø til butikken. rt meg Fakultetet har også væ rt veldig hjelpsomme . Vanligvis har alle ing det første året likt, me eniører n jeg fikk lov til å starte med marinbiologi alle første året, og forskjøve rede t på et par av ingeniørf agene i stedet. Det jeg også liker med JCU er at det finnes ma nge forskjellige studie Det gjør at det er mye r der. forskjellige mennesker som studerer her. Det veldig lett å bli kjent me er d andre, særlig om ma n bo r på campus, som kan anbefales. På JCU møter du ikke bare hyggelige og dyk tige mennesker, men lære å kjenne det austra får også lske dyrelivet, med ken guruer og andre spesia iteter, på nært hold. l-

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

61


AUSTRALIA

Lise Pedersen - student ved JCU Som internasjonal student opplever jeg Townsville og de omkringliggende områdene som fantastiske på grunn av den herlige laid-back atmosfæren, og mulighetene til å reise rundt for å se fantastiske steder. Området har noen nydelige plasser for deg å besøke, slik som Whitsundays, Magnetic Island, Cairns, og ikke minst the Strand i Townsville. Hvis du liker strand, varmt vær, utrolig natur og en avslappende atmosfære så vil jeg oppfordre deg til å vurdere Townsville og det tropiske nordlige Queensland; men husk solkrem!!

Living in North Queensland Australia blir ofte omtalt som det heldige landet. Hvis det stemmer må staten Queensland være den heldigste av dem alle. Her finner du underverket Great Barrier Reef rett utenfor kysten, regnskog og fossefall i nærheten, og the Outback bare noen timers kjøretur unna. Tekst: James Cook University Townsville er industri- og businessenteret i North Queensland. Denne byen har en kulturelt mangfoldig befolkning på over 170 000. Magnetic Island er bare en 20 minutters ferjetur fra Townsville, og kan skryte av strender, feriesteder og en egen nasjonalpark. Mot nord finner man Dunk Island og Hinchinbrook Island. I tillegg er Orpheus Island og Bedarra Island også tilgjengelige fra Townsville. En av Australias mest populære turistdestinasjoner, byen Cairns, er en fire timers biltur nordover. The Great Barrier Reef er bokstavlig talt bare noen minutter fra Cairns, og de fuktige tropiske regnskogene (som også er anerkjent av World Heritage Society) er rett rundt hjørnet. For å gjøre North Queenslands vakre omgivelser komplett kan regionen også skryte av å ha 62

Studier i utlandet 2010/11

et tropisk klima hele året rundt. De varme temperaturene kombineres dessuten med 300 solskinnsdager hvert år. Som beboer i North Queensland vil du sette pris på regionens enestående undervisningsfasiliteter, fra førskole og grunnskole og helt opp til undervisning på høyskole- og universitetsnivå. De to største byene i området - Townsville og Cairns - kan også skryte av et fortreffelig helsevesen som inkluderer både private og offentlige sykehus og helsefasiliteter. North Queensland har et bredt utvalg av fritidsaktiviteter som beboerne i området har muligheten til å benytte seg av. For dem som er interesserte i sport kan regionen skryte av en førsteklasses offentlig infrastruktur som inkluderer en rekke store sports- og samfunnssentre og fire nasjonale sportslag. Mange utendørs- og fritidsaktiviteter tilbys. Disse er finansierte av flere forskjellige www.sonor.no

Bilde: Lise Pedersen

Bilde: Lise Pedersen

samfunnsaktører. Det fins også omfattende offentlige utendørsfasiliteter. I Townsville og Cairns er det flere kjøpesentre som har store kles- og matutsalg, i tillegg til hundrevis av spesialbutikker. Sammenliknet med storbyer som Brisbane, Sydney og Melbourne er det veldig rimelig å bo i North Queensland. Etableringen av lavprisflyselskap, slik som Jetstar og Virgin, gjør at North Queensland har jevnlige og rimelige direkteflyvinger til Brisbane, Sydney, Melbourne og mange andre områder i Australia. Dette tilbudet åpner regionen for besøkende fra de sørlige australske statene, og gir beboerne i North Queensland muligheten til å besøke de større byene og regionen i landet. Tropisk, fargerik og sofistikert. North Queensland har noe å tilby alle og enhver.


Study at James Cook University

James Cook University (JCU) is Australia’s leading tropical University, offering diverse and practical study options from Bachelors through to PhDs. Ranked as one of the world’s top academic teaching and research universities*, our vision is to create a brighter future for life in the tropics worldwide, with a focus on graduates and discoveries that make a difference. Our unique campus locations in Townsville and Cairns enable you to study in a diverse environment unmatched by any university in the world. Popular Study Areas  Business and Law  Arts and Humanities  Medicine and Health Sciences  International Relations  Environmental Studies  Sport and Exercise Science

Why Choose JCU  Vibrant, multicampus university  Global quality degrees  Supportive study environment  Positive graduate outcomes  Unique study location in the tropics  Leading Research

CRICOS Provider Code: 00117J * Institute of Higher Education of the Shanghai Jiao Tong University

For further information www.jcu.edu.au Email SONOR – info@sonor.no JCU – Kelly.Donohue@jcu.edu.au


STUDY

AT THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE, AUSTRALIA The University of Newcastle is a comprehensive, international university and one of Australia’s leading research institutions. We are ranked ninth in Australia for research funding and outcomes. The University’s main campus is located just outside of Newcastle city centre and is about two hours drive north of Sydney. Our student population is just over 30,000, including almost 7,000 international students from more than 80 countries studying both on and off-shore. We offer extensive undergraduate and postgraduate programs including many professional degree programs such as Architecture, Law, Medicine, Engineering, Teaching, Surveying, Social Work, Science, and Nursing. We also offer a vast array of courses in disciplines such as Computing; Fine Art; Modern Languages; Classics; History; Mathematics; Economics; Business; Nutrition and Dietetics; Sociology and Anthropology; Philosophy; and Communications. Our graduates are highly regarded both in Australia and internationally.

SEMESTER ABROADt

u

From Australian Studies to Performing Arts to Environmental Science, The University of Newcastle offers international students a wide variety of interesting, exciting and relevant courses. The subjects that you study can be credited towards your degree if approved by your home institution. For details of our Study Abroad program, visit www.newcastle.edu.au/students/international/our-programs/study-abroad/

For detailed information about the comprehensive range of study options at the University of Newcastle visit www.international.newcastle.edu.au or ask us a question: www.newcastle.internationalstudent.info/

CRICOS Provider 00109J UoNi 2010/0025


The University of Newcastle, Australia Når du skal begynne på et universitet er det stor sannsynlighet for at du, som så mange andre, må flytte hjemmefra. Så hvorfor ikke ta et enda større skritt? Kom til University of Newcastle i Australia og utvid horisonten din! Tekst: University of Newcastle Bilder: University of Newcastle / Stock.XCHNG Når du skal begynne på et universitet er det stor sannsynlighet for at du, som så mange andre, må flytte hjemmefra. Så hvorfor ikke ta et enda større skritt? Kom til University of Newcastle i Australia og utvid horisonten din! Newcastle ligger på østkysten av Australia, to timers kjøretur nord for Sydney. Byen strekker seg ut mot havet på en halvøy i munningen av Hunter River. Denne særegne beliggenheten gjør at Newcastle er den eneste australske byen som har sitt sentrale businessdistrikt nede ved stranden og havneområdene. Byen, som er Australias sjette største, ligger vakkert plassert ved Stillehavet i nærheten av en kyststrekning som vil ta pusten fra deg.

tilbyr Newcastle en vennligsinnet og avslappet livsstil. Befolkningstallet ligger på rundt 500 000, og byen har en sterk businessektor og et solid nettverk av helsevesen og utdanningsfasiliteter. Newcastle er også hjem til noen av de beste underholdningslokalene på østkysten og har selvsagt de vanlige komfortilbudene man finner i en by– restauranter, kafeer, parker og blomsterhager, teater, kunstgallerier, kjøpesenter og nattklubber. Newcastle har bygd opp et solid nasjonalt og internasjonalt rykte som en by hvor mange talenter fødes. Alt fra den kommersielle suksessen

til band som Silverchair til årlige kulturelle aktiviteter som the Shootout Film Festival og This Is Not Art Exhibition, gjør at Newcastle kan skryte av å ha en livlig kunstnerisk og kreativ scene. 10 minutters kjøretur fra det sentrale businessdistriktet kan besøkende se noe av Australias unike dyreliv. Blackbutt Reserve’s fasiliteter gjør det mulig å se dyr som store og små kenguruer, koalaer, emuer, vombater, og en rekke av Australias fuglearter. I nærheten ligger Lake Macquarie som er Australias største saltvannsinnsjø - fire ganger så stor som Sydney Harbour.

Newcastle kan skryte av å ha landets beste strender og flotte forhold for seiling, svømming, surfing og vannsport. Med lave levekostnader og fordelaktig klima,

Bilder: University of Newcastle

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

65


AUSTRALIA

Bilder: University of Technology, Sydney

Think. Green. Do. Tekst: University of Technology, Sydney Ved en strand på Fiji bestemmer en turist seg for at en reparasjon av den ødelagte våtdrakten ikke vil nytte, og kaster den i en allerede overfylt søppelkasse. På et kontor i New York står lyset på dag og natt fordi svært lite naturlig lys slipper inn i bygningen. Å slå av én bryter betyr å mørkelegge en hel etasje. I India blir enda et batteri slengt på en søppelhaug som vil ende opp på en avfallsplass hvor folk bor. Derifra vil skittent vann renne ut i drikkevannet til en stor by. Og akkurat der du er suser det enda en bil forbi mens den forbrenner liter på liter med ikke-fornybart brennstoff. Ganger du alt dette med millioner og millioner framstår verden som et ganske deprimerende sted. I denne avfallstiden vi lever i jobber imidlertid University of Technology Sydney (UTS) med både samfunnet og næringslivet for å forandre holdninger og utvikle nye og innovative måter å bevare en bærekraftig planet på, også etter det 21. århundre. Forskning - og utviklingsmulighetene for et 66

Studier i utlandet 2010/11

universitet som underviser i alt fra motedesign til kinesisk medisin, side om side med tradisjonelle vitenskapsfag som ingeniørstudiet, er mange og varierte. Men med et slagord som ”Think. Green. Do.” som en del av arsenalet av inspirasjonsverktøy er det viktig at universitetet følger opp ord med handling. Ved å danne forbindelser med bedriftsverdenen sikrer UTS at utviklingen beveger seg ut av klasserommene og inn i den virkelig verden. På den måten blir den en del av vårt hverdagsliv. I 2009 jobbet for eksempel våre mote- og tekstilstudenter med Rip Curl, en ledende fabrikant av surfeutstyr. Målet var å utvikle måter å ta i bruk mer enn 150 tonn med avfall og overflødige biter av syntetisk gummi som ble produsert av denne industrien hvert år, og gjøre det om til våtdrakter. Rip Curl’s “Project Resurrection” hadde tidligere utviklet en måte å bruke resirkulert gummi som såler for Frankrikes allestedsnærværende espadrilles-sko. Dette både forlenget skoens holdbarhet, og gjorde at materiale som ellers hadde vært skjebnebestemt for søppeldynga ble gjenbrukt. UTS-studentene tilnærmet seg dette på en enda mer kreativ måte. De jobbet med materialet for å lage oppfinnsomme plagg basert www.sonor.no

på en modell av det utvendige skallet til dyr og insekter. Jakkene de lagde ble stilt ut som en del av Sydney Rosemount Fashion Week, hvor folk kunne komme for å beundre og bli inspirert av dem. Med prosjekter som dette på bachelorgradsnivå er det ingen overraskelse at UTS har et forskningssenter med navnet ”Institute of Sustainable Futures (ISF) (”Institutt for bærekraftige fremtider”). Instituttets hensikt er å bidra til å fremme bærekraftige fremtider gjennom uavhengig, prosjektbasert forskning. Forskere ved ISF forvandlet nettopp tre Toyota Prius-biler til elbiler (PHEVs, Plug-in Hybrid Electric Vehicles). Elbilene kan bli ladet opp direkte fra privat strømforsyning, og selv om de tar i bruk fornybar energi og koster mindre å kjøre enn bensinkjøretøy, kan de likevel kjøre i opptil 1000 km uten å måtte lades på nytt. De kan dessuten lades fra en vanlig stikkontakt i hjemmet ditt. Denne elbilen kan med andre ord tilby lavere bensinregninger, men også en fleksibilitet som gjør at den kan lagre vindkraft og


Jakkene de lagde ble stilt ut som en del av Sydney Rosemount Fashion Week, hvor folk kunne komme for å beundre og bli inspirert av dem.

solenergi. Denne energien kan så tilbakeføres til strømnettet i perioder når etterspørselen er stor. Hybride elbiler har potensial til ikke bare å revolusjonere måten vi kjører på, men også hvordan vi produserer og bruker elektrisitet i våre egne hjem og arbeidsplasser. I en ikke alt for fjern framtid vil husholdninger lade opp bilene sine fra solpanel på taket sitt, for deretter å pumpe overskuddsenergi fra bilen tilbake til strømnettet på dager hvor etterspørselen av energi er høy. Andre nåværende prosjekter ved ISF inkluderer å være rådgiver for en stor eiendomsutvikler på et A$ 2 milliarders urbant byggeprosjekt nær UTS’ campus i sentrum av Sydney. Som en del av prosjektet vil veggpaneler, som strekker seg så høyt som 150 meter over bakken og er laget av planter, bli tilføyd de to boligtårnene. I tillegg til å være estetisk vakkert å se på vil panelene kunne tilføre isolasjon, være en potensiell næringskilde for lokalt dyreliv og bidra til bedre luftkvalitet. Beboerne i Sydney er selvsagt heldige som får nyte godt av de mange parkene og den vakre Harbour (havnen), men prosjekter som gjør vårt miljø grønnere og reduserer CO2-utslipp er

likevel alltid velkomne. Utviklingen av grønne vegger og grønne takhager er et prosjekt som kan ha en positiv effekt på hvilket som helst urbant miljø verden over. UTS holder for tiden på med å utvikle sin egen campus. Vi renoverer eksisterende bygninger og bygger, eller planlegger å bygge, en rekke nye. Blant prosjektene vi planlegger er nye studentboliger, en multiformålssportshall som i sin helhet skal ligge under bakken, og et nytt bibliotek med en robotisert låne- og fornyingstjeneste. Juvelen i kronen er likevel den nye informasjonsteknologi- og ingeniørbygningen som med sin design har blitt rangert med 5 stjerner for sin bærekraftighet. Bygningen, som vil kunne romme 500 ansatte og 4 300 studenter, kjennetegnes av en energisparende strategi. Målet er å spare 30 til 40 % mer enn andre utdanningsbygninger med liknende funksjon, og lage et 450 m2 langt solcellepanel som samler vann og sørger for filtrert dagslys til forgården. Interne områder vil bli definert av tilgangen på dagslys og friskt vann. Innad i Faculty of Engeneering and Information Technology (Fakultetet for ingeniørvitenskap

og informasjonsteknologi) foregår det viktig arbeid for å beskytte folk fra effektene av kjemisk forurensning i jordsmonn og drikkevannsforsyning. Forskning har vist at søppel begravd et sted kan påvirke kvaliteten på vannet et antall kilometer unna. Professor Saravanamuth Vigneswaran har jobbet med en gruppe forskere for å utvikle en ”filtrerende barriere”: En undergrunnsvegg som filtrerer og renser de giftige væskene som lekker ut av gamle underjordiske søppeldynger. Ved et alvorlig utslipp kan barrieren tilpasses slik at den sikrer at spesifikke kjemikalier effektivt blir fjernet fra forskjellige typer søppel. UTS har kanskje ikke reddet verden, men med sin positive holdning til miljø og bærekraftighet, forsøker det i hvert fall å utgjøre en forskjell. Det er kanskje bare kort tid til moteutstillingene i Europa viser klesplagg lagd av resirkulerte våtdrakter. Bygninger vil bli planlagt i samsvar med universitetets egne grønne stjernerangering. Giftige kjemikalier vil ikke lenger forurense vår vanntilførsel, og du kan plugge inn bilen din i stikkontakten hjemme istedenfor å stå i kø ved bensinstasjonen.

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

67


Studer i Australias ”kulturelle hovedstad” -

Melbourne ! Tre ting forbindes spesielt med Australias nest største by; sport, mote og festivaler. Hva kan vel være bedre enn å oppleve alt dette samtidig som du studerer? Ved La Trobe University står denne muligheten åpen. Nå har du sjansen, grip den! Tekst: Solvor Horrig Helland // Bider: La Trobe Uni. La Trobe University ble etablert i 1967, og er i dag et internasjonalt anerkjent universitet som legger vekt på å holde en høy kvalitet på undervisningen og studieprogrammene sine. La Trobe er et populært studiested både blant lokalbefolkningen og ungdom fra andre land. Hvert år kommer ca 3500 internasjonale studenter fra mer enn 90 land hit for å bo og studere. La Trobe har boliggaranti for internasjonale studenter. Disse boligene ligger inne på campusområdet, og gir deg en unik mulighet til å oppleve hverdagen i et autentisk australsk universitetssamfunn på nært hold.

La Trobe tilbyr en rekke studiemuligheter og forskningsprogrammer ved følgende fem fakulteter: • • • • •

The Faculty of Education The Faculty of Health Science The Faculty of Humanities and Social Science The Faculty of Law and Management The Faculty of Science, Technology and Engineering

Christine Knight CURRENTLY UNDERTAKING BACHELOR OF MEDIA STUDIES AT LA TROBE UNIVERSITY.

Choose from over 450 courses in: Education Health Sciences Humanities and Social Sciences Law and Management Science, Technology and Engineering TANK 7373 CRICOS Provider 00115M

La Trobe University er et stort forskningsuniversitet med 26 000 studenter. Her er det en endeløs mengde fag og studieretninger, og valgmulighetene er store. Universitetet ligger fordelt på flere campuser, men hovedcampusen Bundoora er en av Australias største. Inne på campusområdet kan du finne både studentboliger, butikker, sportsanlegg og dyrereservat. Dette lille samfunnet ligger ca 14 km utenfor metropolen Melbourne, i nærheten av både innsjøer og skogsområder. Både natur- og storbyopplevelser er med andre ord godt innen rekkevidde.

My Life

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

69


AUSTRALIA

Studere i Paradis Med sine spektakulære byer, milelange sandstrender og sitt subtropiske klima har Australia blitt et svært populært reisemål for både turister og studenter.

Nyttige ord og uttrykk

AUSSIE

- Australier

Bogan - Slask

Doona - Dyne

Mate

- Kompis

Thongs Goon - Billig kartongvin

- Sandaler

Maccas - McDonald’s

Barbie

- Grill/BBQ

G’Day/Oy! Hungry Jack’s - Burger King

- Hello/Hei

Breeky - Frokost

No worries!

- Ikke noe problem/ bekymringer

Roo

Tekst: Alexander Sund // Bilder: Alexander Sund Australske universitet er kjent for høy faglig kvalitet på undervisningspersonale, metoder og fasiliteter. På verdensbasis er det stor respekt for australske grader og kvalifikasjoner. Dette gjør at du kan jobbe nesten hvor som helst når du har fullført oppholdet ditt ved et australsk universitet. Kostnadene for å studere og leve er lavere enn mange andre land, så som student i Australia har man mulighet til å oppleve mye også ved siden av studiene.

- Kenguru

Nyttig informasjon om Gold Coast Innbyggere 515 200 Størrelse 1400 km² (6. plass)

Australia er et stort land med variert natur, klima og miljø. De gode transport mulighetene gjør det lett og billig å komme seg rundt til andre byer og områder om man skulle ønske å komme seg litt vekk. De fastboende er kjent for sin avslappede holdning og inkluderende kultur, noe som gjør det enkelt for tilreisende å bli kjent med nye mennesker. Universitetene tilbyr også en rekke organiserte sport og interessegrupper med noe for alle og enhver. Det finnes en rekke

Strandlinje 70km Antall turister 10 000 000 Høyeste bygning 322m Dager med sol 287 Gjennomsnitts temperatur 19-29°C/9-21°C Gjennomsnittlig temperatur i sjøen 22°C

70

Studier i utlandet 2010/11

Her kan man forvente mer enn 280 dager med sol i året, noe som man ikke finner mange andre plasser, selv ikke i solrike Australia. www.sonor.no

gode universiteter i Australia, men å finne et som passer deg kan være en vrien oppgave. Study Outside Norway kan hjelpe deg med å finne den institusjonen som passer deg og dine framtidsvisjoner best.

Bond University – Forfølg dine ambisjoner Blant SONOR sine mange samarbeidsskoler i Australia er Bond University et populært studiested for internasjonale studenter. Skolen er et privat not-for-profit universitet som er godt kjent i og utenfor Australia. Her går det omtrent 4000 elever, noe som gjør at skolen har et mer intimt preg enn mange av de større institusjonene. Bond er kjent for sine kompetente lærere, verdensklasse fasiliteter og har landets laveste antall elever per lærer. Universitetet opererer med tre semester per år i stedet for to. Dette gjør det mulig å fullføre en bachelorgrad på bare to år.

Idylliske omgivelser Bond University ligger i byen Gold Coast. Det bor i overkant av en halv million innbyggere i området, og byen er et svært populært reisemål for både australierne og internasjonale turister. Byen er kjent for sitt subtropiske klima og sine hvite langstrakte strender. Her kan man forvente mer enn 280 dager med sol i året, noe som man ikke finner mange andre plasser, selv ikke i solrike Australia. Universitetets campus har god beliggenhet, og er omringet av flott natur, restauranter, og shopping muligheter like rundt hjørnet. Hvis man ønsker å komme seg litt vekk fra hektiske dager på skolebenken ligger storbyen Brisbane bare en time unna med tog.


Jan Erik Guntveit International Relations Bond University Bergenseren Jan Erik Guntveit (23) er en av de mange norske studentene som har valgt å studere i Australia. Han studerer International Relations, og er nå i sitt femte semester på Bond University. Som mange andre ungdommer hadde han et ønske om å komme seg ut i verden. Hans første møte med utlandet var da han fullførte førstegangstjenesten hos NATO i Brussel. Da han skulle å reise hjem fristet studentlivet i utlandet mer enn det å vende hjem til lille Norge. ”Når det var på tide å flytte tilbake til Bergen fikk jeg litt angst. Så jeg fant ut at jeg ville søke meg inn på skole i Australia.” Da Jan Erik kom hjem kontaktet han en studieorganisasjon som var svært behjelpelig med søkeprosessen. Ikke lenge etter var alt klart for avreise. Når han ankom skolen ble han sjokkert over de flotte omgivelsene. Bond er kjent for sin storartete arkitektur, og det er få som ikke lar seg imponere.

Selv om det regnet hadde skolen arrangert grilling på campus. Der traff han mange av de andre norske studentene på skolen.

Jan Erik tillegger at overgangen fra Norge til utlandet kan være vanskelig for noen, men man justerer seg etter hvert.

Han påpeker at selv om han lett ble kjent med de norske studentene er det generelt enkelt å bli kjent med nye mennesker i Australia.

Etter fem semestre på Bond føler han at han har vokst mye som person av det å studere utenlands.

”Skolen er veldig liten så man ser ofte de samme trynene. Du treffer veldig mye hyggelige mennesker, og det er veldig lett å bli kjent med nye folk. En annen fordel med å gå på en mindre skole er at du får veldig bra oppfølging fordi det er såpass små klasser”.

”Jeg tror du blir mye mer åpen for nye ting og for å treffe nye folk. Jeg tror man åpner øynene for at det finnes veldig mye å oppleve og se. Man får et bredere syn på verden, noe som er viktig hvis man skal jobbe med noe innenfor internasjonale relasjoner”.

De to første semestrene bodde Jan Erik like utenfor skoleområde, noe han anbefaler andre å gjøre.

Han håper at dette vil slå positivt ut når han skal søke jobb videre. Selv om han er usikker på hva han vil etter studiene, håper han at oppholdet vil gi han en fordel i jobbmarkedet både i Norge og internasjonalt.

”Hvis du kommer ned uten å kjenne noen, så er det greit å bo på skolen. Da har man mulighet til å bli kjent med folk og finne ut hvor man kan bo og ikke minst hvor bussen går.”

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

71


The real OZ -

USQ !

Vil du studere ved et ungt og nytenkende universitet som legger vekt på den helhetlige studieopplevelsen? Da er University of Southern Queensland noe for deg. Her vil du få både en solid akademisk utdannelse, viktige personlige erfaringer og minner for livet! Tekst: Solvor Horrig Helland // Bilde: USQ University of Southern Quensland (USQ) ble etablert i 1992, og er et dynamisk breddeuniversitet som tilbyr en rekke kvalitetsprogrammer og grader. Universitetet har ca. 25 000 studenter, og hvert år kommer i overkant av 2000 internasjonale studenter fra så mange som 85 forskjellige land for å bo og studere her. Universitetet er lokalisert på tre ulike campuser sør i staten Queensland på den australske østkysten.

USQ kan sies å være et regionalt universitet, med et globalt perspektiv. Universitetets undervisningsmetoder er fleksible og følger den globale trenden. USQs små klasser betyr dessuten at studentene mottar individuell oppfølging og et høyt nivå av akademisk støtte. USQ skiller seg på den måten fra mengden fordi det ikke bare er opptatt av at studentene skal gjøre det godt akademisk, men også fokuserer på deres personlige reise for å nå sine mål. Ved USQ møtes ungdommer fra alle kulturer og bakgrunner, og vårt mål er å gi dem de aller beste mulighetene til å lykkes med å oppfylle sine drømmer og ambisjoner.

USQ tilbyr flere spennende og unike programmer som for eksempel Bachelor of Applied Media Bachelor of Accounting and Sustainable Business Bachelor of Special Eduacation. Til sammen har universitetet 95 undergraduate- og 80 graduate-programmer ved: • • • • •

Faculty of Arts Faculty of Business Faculty of Education Faculty of Engineering and Surveying Faculty of Sciences

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

73


AUSTRALIA

Bilder: The University of Western Australia

The University of Western Australia Achieve International Excellence

”The University of Western Australia is at the top of the WA academic ladder, is the oldest university with the best site, the most delightful campus and a very strong and growing research track record.”(2010 Good Universities Guide to Universities and Higher Education Providers)

Tekst: The University of Western Australia Siden 1911 har The University of Western Australia (UWA) bidratt til å forme karrieren til over 100 000 uteksaminerte studenter. Universitetets visjon er å bli internasjonalt anerkjent for sin høye kompetanse innen undervisning og forskning. I tillegg har UWA et ambisiøst mål om å bli et av de 50 beste universitetene i verden innen 2050. UWA er stolte av å være det eneste vestaustralske medlemmet av den prestisjefylte ’Group of Eight’. Dette er universiteter som deler en felles forpliktelse til å drive banebrytende forskning og tilby høyere utdannelse i verdensklasse. En høy andel av UWAs ansatte har doktorgrad, noe som illustrerer UWAs nøkkelfilosofi om at forskning og god undervisning ofte går hånd i hånd. Dette blir også positivt forsterket av at studiefasilitetene holder en svært høy standard. UWA har høyere kvalitet på bachelorstudentene 74

Studier i utlandet 2010/11

sine enn noe annet universitet i Australia, og UWAs studieprogram på bachelornivå blir stadig rangert som noen av de beste i landet. En mangfoldig bredde av fag tilbys gjennom fakultetene for: • Architecture, Landscape and Visual Arts; • Arts, Humanities and Social Sciences; • Business; • Education; • Engineering, Computing and Mathematics; • Law; • Life and Physical Sciences; • Medicine, Dentistry and Health Sciences; • Natural and Agricultural Sciences; and • the School of Indigenous Studies. 2012 – En ny retning for å skape verdensborgere Universitetet fortsetter sin tradisjon med å handle globalt og forberede sine studenter på å bli verdensborgere. UWA har formelle avtaler med nesten 230 institusjoner rundt om i verden, inkludert en rekke universiteter i Norge. UWA er også et av flere ledende universiteter som tilpasser kursstrukturen sin slik at den møter studenters behov i en verden som stadig er i forandring. Som en del av 2050-målsetningen vil universitetet fra og med 2010 introdusere spennende forandringer på kurs, samt en forbedring av selve studentopplevelsen. Enklere, mer fleksible studievalg som oppfordrer til globale perspektiver vil sørge for å gi studentene best mulig læringsutbytte. Dette vil igjen føre til at universitetet produserer dyktige uteksaminerte studenter på masternivå som er godt forberedte på mangfoldige karrierer i et globalt samfunn i www.sonor.no

rask endring. For mer informasjon, besøk www.newcourses2012.uwa.edu.au En fantastisk studentopplevelse Universitetets studentpopulasjon, som er på over 22 000 og fra 80 land, kan glede seg over å ha noen av de beste studiefasilitetene i Australia på en campus som er berømt for sitt yrende sosiale liv. Kafeer, biblioteker, sportsfasiliteter, gallerier og butikker på hovedcampusen i Crawley skaper et miljø som minner mer om en liten by enn om en skole. Vakker middelhavsarkitektur blandes med topp moderne bygninger og fasiliteter, som igjen blir omkranset av grøntarealer og hager. Campusen, som ofte er beskrevet som Australias vakreste, ligger rett ved Swan River, fem kilometer fra Perth CBD. Du kan sykle langs elva, ta en piknik i Kings Park som ligger like i nærheten, eller møte venner på en lokal kafé. Er du heldig kan det til og med hende du ser en delfin eller to svømme oppover elva. Fem studentbyer som ligger omkring universitetet sørger for at du får et sted å bo når du flytter hjemmefra. Alternativt kan du velge å leie et rom, en leilighet eller et hus i nærheten av universitetsområdet. Et boligkontor på campus hjelper deg slik at du får den informasjonen og veiledningen du trenger for å finne deg et sted å bo. Spennende muligheter venter på deg på University of Western Australia. Vi inviterer deg til å ta del i denne opplevelsen. Kontakt oss på www.studyat.uwa.edu.au eller SONOR, vår representant i Norge, på www.sonor.no.


Achieve BC+Y UNWG453 CrICos Provider Code. 00126G

international excellence at The University of Western Australia.

The University of Western Australia is one of Australia’s leading universities. It has an international reputation for excellence in teaching, learning and research, and has over 4,500 international students from over 80 different countries. We continue to attract international award-winning teachers, researchers and students whose individual reputations have helped build ours. To explore the courses available visit www.studyat.uwa.edu.au, contact the UWA International Centre on (+61 8) 6488 3939 or ask us a question at www.ask.uwa.edu.au

M

E

M

B

E

R


AUSTRALIA

Bilde: University of Wollongong

WOLLONGONG I PROFIL Byen Wollongong ligger 80 km sør for Sydney, på sørkysten av New South Wales. Wollongong er bare en time unna Sydney International Airport, og ca. 90 minutter med bil eller tog fra Sydney sentrum. Tekst: University of Wollongong

nomsnittstemperaturskala på 15C–23C, gjør at folk kan kose seg utendørs gjennom både den tørre og varme sommeren og den milde vinteren. Juvelen i Wollongongs krone må likevel være dens fantastiske hvite sandstrender. Langs Illawarrakysten finner du 18 større strender, men også mer tilbaketrukne småstrender og surfeområder som ikke er registrerte på den offisielle listen. Byen nyter godt av en svært multikulturell historie. Arbeidere kom til Wollongong tidlig på 1900-tallet for å jobbe i kull- og stålindustrien. Mer nylig har University of Wollongong tiltrukket seg studenter fra mer enn 70 land som bor og studerer her.

Selv om byen ligger så nært Sydney er det mye mer kostnadseffektivt å bo og leve i Wollongong. Både bolig, levekostnader og underholdning er billigere, og i bykjernen fins det også en gratis offentlig transporttjeneste. Wollongongs størrelse og klima gjør også sykkelen til en populær og sunn måte å komme seg rundt på. Wollongongs beliggenhet, vakre omgivelser og gode livsstil kombinert med mulighetene et universitet i verdensklasse kan tilby, gjør byen til en favoritt både for australiere og besøkende fra andre land. For mer informasjon om byen og regionen, se www.tourismwollongong.com.

Wollongong er hovedstaden i Illawarraregionen i New South Wales, og er Australias niende største by. Innbyggertallet i Illawarraregionen er i sterk vekst, og nærmer seg nå 400 000.

Blant verdens 2% høyest rangerte

Etablert:

1951

Wollongong er plassert mellom fjellplatået Illawarra Escarpment og Stillehavet. Innbyggeren her nyter godt av en avslappet, men kosmopolitisk livsstil og atmosfære, et multikulturelt businessområde, og vakre naturomgivelser ved sjøen.

UOW var blant verdens 2 % høyest rangerte universiteter i 2009-rangeringen til Times Higher Education – QS World University Rankings. Denne prestigetunge rangeringen sammenlikner universiteter ut i fra en rekke viktige faktorer.”

Antall studenter: Bachelorstudenter: Masterstudenter:

26,008 16,762 8,451

Internasjonale studenter:

10,459

Det sub-tropiske klimaet, med en årlig gjen76

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no


A WORLD CLASS UNIVERSITY ... IN A BEAUTIFUL AUSTRALIAN SETTING

PROGRAMS TO MEET YOUR NEEDS

UOW is ranked in the Top 2% of universities in the world by its performance in the 2009 Times Higher Education - QS World University Rankings and the 2009 Shanghai Jiao Tong Academic Ranking of World Universities.

Study abroad (1-2 semester) and graduate programs (1 semester -2 years) are offered in business, engineering and computing, health and behavioural sciences, physical and life sciences, creative industries, education, physical and life sciences, humanities and social sciences and law.

THE IDEAL STUDY ENVIRONMENT Located between the mountains and the Pacific Ocean, just an hour and a half south of downtown Sydney, the University of Wollongong (UOW) offers you an ideal study environment on an open, green campus. With a population of 400,000, the City Wollongong offers an outdoor lifestyle, with free shuttle bus transport between the campus and downtown Wollongong and affordable accommodation options.

Postgraduate business studies in international business, logistics, retail and project management, as well as an MBA program, are offered on UOW’s Innovation campus as well as at Sydney Business School in central Sydney.

SEE MORE: www.uow.edu.au/future/international/video

FOR MORE INFORMATION: WWW.UOW.EDU.AU/FUTURE/INTERNATIONAL UOW CRICOS NUMBER 00102E.


Bilde: Istockphoto


Studiedestinasjon

New Zealand Kia Ora: Vær hilset New Zealand! SONOR samarbeider med Auckland University of Technology på den milde nordøya. Her kan du ta en rekke grader innen mange spennende og innovative fagområder. Vår oppfordring er: Tenk annerledes, tenk New Zealand! Tekst: Solvor Horrig Helland New Zealand er kanskje ikke det mest kjente studielandet, men det fortjener absolutt mer oppmerksomhet fra norske studenter. Landet har et kvalitetssikringssystem innen høyere utdanning som er anerkjent på verdensbasis, og er langt fremme når det gjelder datateknologi og medisinsk forskning. Her kan du studere i forholdsvis billige, trygge og svært naturskjønne omgivelser.

logier og kommunikasjon. Det finnes imidlertid også en mengde andre gode studieprogrammer her, noe som gir deg som ønsker å dra til denne byen mange valgmuligheter i et spennende og kreativt miljø. New Zealand er det eneste landet i verden som har alle klimasonene, og er viden kjent for sin

SONOR representerer Auckland University of Technology, et universitet som er spesielt kjent for sine studier i design, kreative tekno-

storslåtte natur med ubegrensede muligheter for den eventyrlystne. I Auckland får du sjansen til å kombinere nettopp denne siden ved New Zealand med storbylivet. Selv om universitetet ligger midt i landets største by vil du nemlig ha lett tilgang til nærliggende regnskog og eksotiske øyer rett utenfor kysten. Bilde

: stock.XCHNG Kulturelt er New Zealand også svært mangfoldig. Hele 27 % av innbyggerne i Auckland er fra andre land, og i tillegg har New Zealand sin egen urbefolkning: Maorifolket. I byen på spissen av nordøya har du med andre ord virkelig muligheten til å få en sann internasjonal opplevelse!

Fakta om New Zealand Hovedstad: Wellington Befolkning: 4 306 400 Valuta: Newzealandske dollar 100 NOK = 22,72 NZD Tidssone: + 12 timer Større byer: Auckland, Wellington og Christchurch

New Zealand ligger i Stillehavet, ca 2000 km sørøst for Australia. Landet består av en nordlig og en sørlig øy, pluss et antall mindre øyer. New Zealand har et totalareal som tilsvarer ca 2/3 av Norge, men har likevel så mye som åtte universiteter og rundt 20 høgskoler (polytechnics/ institutes of technology). SONORS samarbeidsuniversitet AUT er New Zealands nyeste, og har totalt ca. 24 000 studenter fordelt på tre campuser.

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

79


Hvordan søke

Praktiske opplysninger om søknadsprosessen for studier i New Zealand Mye av det som gjelder for søknadsprosessen i Australia gjelder også for New Zealand: Man trenger som regel bare en oversettelse av vitnemålet i tillegg til utfylt søknadsskjema. Studiestart er primært i slutten av februar/begynnelsen av mars, men som i Australia har noen fag også oppstart i juli. Anbefalte søknadsfrister fra SONOR er 1. desember for februarstarten, og 15. mai for julistarten.

Slik gjør du:

1 2 3

Kontakt SONOR.

Få studieveiledning over telefon, e-post, eller ved ett av våre kontorer i Oslo, Bergen eller Trondheim. Vi hjelper deg å finne det universitetet og faget som passer for deg. Fyll ut søknadsskjema for det universitetet du har valgt, og legg ved sertifisert kopi av det norske vitnemålet ditt, og en oversettelse til engelsk. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen, og søknaden sendes via SONORs kontor i Trondheim.

Ta kontakt for å få studieveiledningstime hos oss! www.sonor.no

80

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no


Etter opptak Visum og innreiseregler for New Zealand Tekst: Solvor Horrig Helland Bilde: Gareth Eyres For å studere i New Zealand trenger du et studentvisum. Et visum er et dokument som gir deg som student rettigheter til å oppholde deg i et land over en spesifikk tidsperiode. Du kan søke om studentvisum når du har mottatt opptaksbrev fra universitetet du skal studere ved. Dette er med andre ord en viktig del av forberedelsene til et studieopphold i New Zealand. For å søke om visum går du til Immigration New Zealand på internett og laster ned et søknadsskjema og en guide til søknaden (se link under). Sammen med utfylt søknadsskjema må du legge ved passet ditt, bevis på at du har betalt et søknadsgebyr, opptaksbrev fra universitetet og passfoto. Du må også huske å skrive at du får støtte fra Statens Lånekasse til å betale skolepenger, og legge ved kvittering på at du har betalt et depositum til universitetet. Dette depositumet

betaler du når du takker ja til skoleplassen. Har du fått gjeldsbrevet ditt fra Lånekassen, kan du legge ved en kopi av det. Søknadsgebyret er når dette skrives sommeren 2010 på 110 euro, eller omtrent 880 norske kroner. I tillegg kan du betale 25 euro for å få passet ditt sendt tilbake til deg med bud. Forsikre deg om at passet ditt er gyldig i minst tre måneder etter den datoen du planlegger å reise fra New Zealand. Går passet ditt ut i den perioden du skal studere, må du skaffe deg et nytt pass før du søker om visum. Skal du studere på New Zealand i mer enn 6 måneder, må du ta en helsesjekk, og skal du studere i mer enn ett år, må du ta en mer omfattende helsesjekk. Du må også levere politiattest hvis du skal studere i mer enn to år. På immigrasjonsmyndighetenes hjemmeside kan du finne en liste over godkjente leger du kan gå til for å få utført helsesjekk. Det er viktig at du går til

en lege på denne listen – en helsesjekk utført av fastlegen din vil ikke bli godtatt. Alle søknadspapirer sendes til den newzealandske ambassaden i Haag, Nederland, som er ansvarlig for visumbehandlingen. Du må beregne at det kan ta opp til 4 uker å få svar på søknaden din. På et studentvisum til New Zealand kan du jobbe inntil 20 timer i uka. For mer informasjon og søknadsskjema, gå til: http://www.immigration.govt.nz/migrant/ stream/study/application/ Det er også mulig å reise til New Zealand på turistvisum for så å søke om studentvisum når du har ankommet universitetet. I så fall må du passe på å ha en returbillett som kan endres. Hvis du har god tid anbefaler SONOR imidlertid at du søker på forhånd.

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

81


VĂ…R SAMARBEIDSPARTNER I NEW ZEALAND

1

Auckland

1

Auckland University of Technology

Studenter: Skolepenger:

1

24 000 19 000 NZD +

Wellington

www.aut.ac.nz

Christchurch

Bilde: David Wall (www.davidWallPhoto.com)

1

Auckland University of Technology


seth

Mariann Hal

and. d, New Zeal se Science) ity, Aucklan port & Exerci AUT Univers (S n tio ea cr Re d an Sport e. Bachelor of nes og Bryn ellom Sand m , nd la na Fra Kver

ent Apartellesley Stud W på g je e rnasjonale 2009) bodd de fleste inte ned hit (juli or m hv ko s, g pu je som t m tere på City Ca mme "båt" Første semes som var i sa comodation ac ge s an en iser m ol re ed sk du er . Dersom jeg kjent m ments. Det seg. Her ble t om i verden aer nd tt od ru se m er co bo ed ac student studentene er fra flere st t semester på se nye venn et as ta m å l k al fik tf er meg og ng. jeg deg i hv lk med en ga e, anbefaler t med nye fo en ned hit alen kj ir bl r for de infører til at du ofte evente tion, da det og t tit er er Noho Marae rvice) arrang oho Marare. Support Se N t en og ud d" ter St el l ationa nale studen t "bli kjent kv ISSS (Intern e internasjo , blant anne ny ne le te al r vi r en re fo r læ ud st ert semeste t av helgen ternasjonale rangeres hv aland. I løpe ar en", Ze m oi ew so "p N i lle nd n ri-kulture n tradisjone er en weeke r", lære seg de lære om Mão r ne vi få r in e få -d en er ck nt H lu je ved AUT. har en "pot , stick game, og er at ng r m sa d ha riMão er masse go ing av alt vi blant annet så fremvisn Haka. Vi spis g og r se er ha re ng Vi læ . sy r få emland nd, hvor vi og guttene rett fra sitt hj ert enkelt la ntasmed seg en reden fra hv pt op ed masse fa ed m hvor alle tar t m tes helgen jeg ble kjen ut or sl d hit! hv av ne lg al gg he sk le k lært, i til dersom du En fantastis . ST ål U M sm deret or m er vårt stikke innom rden. Det en sang på Du kan bare kanter av ve e. le al en å lig a ro no fr r ut er ge SS sk m du tren jobber på IS tiske menne et ditt. Derso ke! skene som m tis ne su as vi en nt m fa ed er m Dessuten , så er ISSS er enger hjelp tr ne r se le as el kl ål m spørsm d mello som du har re har litt friti ler om du ba el , ed m ke snak


Topp 3

AUT 1

Sport and recreation

Vil du bli personlig trener, jobbe med utendørsaktiviteter, spesialisere deg innen idrettsledelse eller lignende? New Zealand er kjent for sin fantastiske natur, og å studere forskjellige idrettsfag her er spennende. AUT gir deg flere muligheter når du skal velge fordypning. Ved å legge til et ekstra studieår har du også muligheten til å gjøre dette til en fireårig kombinasjonsgrad med businessfag.

2

Mitt liv i

Communication studies

Har du en medieprodusent i magen? Vil du bli journalist, eller kanskje jobbe med reklame? Det første året av en Bachelor in Communication Studies gir deg et bredt faglig grunnlag. Deretter velger du hvilken retning du ønsker å fokusere på. Flere av studieretningene legger stor vekt på en balanse mellom teoretisk og praktisk læring slik at du får kunnskapen du trenger til å gå rett ut på arbeidsmarkedet etter endt utdanning.

3

12. februar i fjor begynte jeg et nokså nytt og annerledes liv. Jeg ble kjørt til Gardermoen, satte meg på et fly og fløy i 35 timer til jeg var så langt unna Norge jeg overhodet kunne komme. Her skulle jeg bygge og her skulle jeg bo. I alle fall i tre år. Mitt nye liv startet i Auckland, New Zealand.

Creative technologies

Robotteknologi, animasjon, webutvikling, miljødesign – her er mulighetene mange. Teknologi og kreativitet knyttes sammen, og du studerer et sammensatt fag med stor vekt på praktisk læring i tillegg til det teoretiske. Mye av det du gjør underveis i dette studiet er prosjekt- og studiobasert. … Og dette er bare begynnelsen. New Zealand byr på mange muligheter, ta kontakt med SONOR for mer informasjon!

Tekst: Pernille Skaare Lier I et deprimert og fortvila øyeblikk i en leilighet på Grønland i Oslo bestemte jeg meg en søndagskveld for å reise så langt unna Norge jeg kunne komme. Dagen etter sa jeg opp jobb og leilighet, ringte SONOR og ba om hjelp. Jeg visste ikke hva jeg ville og ikke hva jeg skulle gjøre. Det eneste jeg visste var at jeg ville reise, men at jeg ikke hadde penger til å gjøre det med mindre jeg begynte å studere. Så jeg tenkte jeg skulle slå to fluer i en smekk og reise bort for å studere. Jeg visste også at jeg ville til et engelskspråklig land. Det vil si at jeg kunne velge mellom Storbritannia, USA, Australia og New Zealand. Storbritannia var for nærme, USA var uaktuelt og Australia har mange ekle innsekter. Perfekte New Zealand var det eneste som stod igjen på lista.

Etter god hjelp fra SONOR satte jeg meg på flyet tre måneder etterpå, helt alene, i ferd med å starte mitt nye liv som journaliststudent! Ganske fantastisk, i grunn. Leiligheta i Auckland venta. Leide en leilighet på Wellesley Student Apartments (WSA) hvor jeg bodde med fire andre jenter. På WSA bor det ca 500 studenter fra hele verden som både går på Auckland University of Technology (AUT) og University of Auckland (UA). Hadde ‘orientation day’ uka før skolen starta. Vi møtte opp i en svær konsertsal som fort fylte seg opp med nye studenter. Alle hadde pynta seg med antrekk de sikkert hadde planlagt i god tid i forveien. Jeg leste nettopp et gammelt blogginnlegg jeg skrev om nettopp denne dagen, og jeg følte meg som en liten 6-åring som hadde sin aller første skoledag. Vi ble delt opp i grupper på ca 20-30 stykker som ble ledet av mentorer. De viste oss


Cathedral Cove / Introduksjon til Maorikulturen, Noho Marae / Wellesley Student Apartments

rundt på campus, og det var ikke lite. Campus var jo like stort som Rena sentrum, hvor jeg kommer fra! Alt var nytt, og jeg kunne ikke skjønne hvordan dette skulle gå. Etter å ha blitt vist rundt ble vi sendt inn i en forelesningssal hvor vi fikk informasjon om hvordan alt fungerte; hvordan vi skulle bruke AUT Online, for det var der vi skulle få all informasjon; hvor mye vi kunne være borte fra skolen, hvordan vi søkte om utsettelse på oppgaver, hvordan vi skrev oppgaver og hvordan vi refererte i oppgaver. Ganske mye informasjon på en gang. Etter det var det gratis mat til alle og enhver. Jeg hadde en norsk venninne, og vi satte oss på en benk og følte oss skikkelig ensomme. Heldigvis var det et par andre som følte det på akkurat samme måte, og slik kom vi i prat og fikk våre første venner.

Auckland City

Alt i alt var orientation day en bra dag hvor vi fikk et inntrykk av hva vi skulle drive med og hvordan ting fungerte, men det viktigste med den dagen var at vi fikk møte så mange nye folk. Vi fikk nye venner som vi hang med og festa med, og sammen med dem møtte vi enda flere folk og fikk enda flere venner. På slutten av semesteret i fjor snakka vi masse om hvordan de første ukene hadde vært og hva vi grua oss mest til. Vi var alle veldig nervøse, redde og spente, gleda oss og grua oss for hva som var i vente. Det vi grua oss mest til var å snakke engelsk. Selv om vi alle hadde lært engelsk på skolen og i bunn og grunn snakka det flytende, tok det en liten stund før vi syns det var greit. Vi måtte bare komme litt inn i det og bli vant med det. Til slutt var det så greit at vi nordmenn ofte snakka engelsk med hverandre fordi det var mye lettere.

De første ukene var flotte og intense. Det er slitsomt å bli kjent med nye mennesker, snakke et annet språk og begynne på ny skole, særlig når man begynner på et universitet for første gang i livet og ikke har gått på skole på 2 år. Skolen var veldig flink til å gi oss grundig informasjon om hvordan alt fungerte. De tilbød også gratis kurs de første ukene hvor vi kunne lære oss god studieteknikk, og hvordan vi skulle skrive akademiske oppgaver. Det gjorde det hele litt lettere. Et par uker etter skolestart hørte vi om et arrangement for internasjonale studenter som skulle være over en hel helg. Det het Noho Marae, og der skulle vi få lære alt som var å vite om Maorikulturen. Maoriene er urbefolkningen i New Zealand. På fredagen fikk alle beskjed om å ha med seg en selvlagd matrett fra sitt hjemland. Vi ankom Maraen, som er et hus bygd i Maoristil. Marae er maori for hjem. Der ble vi ønsket velkommet av en gruppe på ca 15 stk bestående av internasjonale studenter som hjalp til, og maoriene som jobber ved AUT og arrangerer det hele. De sang til oss og sa noen fine ord før vi måtte stille opp på rekke og hilse på alle sammen på maorivis. Deretter lærte vi litt maori før vi ble sendt inn i matsalen for å nyte mat fra hele verden. Dagen etter var fullstappa med program. Vi lærte en pinnelek som maoribarn lærer når de er små for å få god koordinasjon, vi lærte en maorisang og til slutt med jentene og guttene delt; guttene gikk for å lære hakaen, en krigsdans, og jentene gikk for å lære å danse med poi. Poi er en snor med en ball på enden som man snurrer rundt. Maoriene lærte oss at når man danser med

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

85


New Zealand en poi skal man tenke at ”the poi is an extension of your beauty”. På kvelden hadde vi konsert hvor vi fremførte pinneleken, sangen, guttene viste hakaen og jentene viste poien. Maoriene hadde lagd en fantastisk middag til oss med nasjonal mat, eller det de på maori kaller ”hangi” som betyr herremåltid. Etter det hadde de booka en bar til hele gjengen hvor vi hadde det artig til langt utpå morgenkvisten. Dagen etter, den siste dagen, fortalte de at maorier viste takknemlighet gjennom sang, og hvis vi ville kunne vi fremføre en sang fra vårt eget hjemland. Dette var noe alle ville gjøre fordi vi hadde hatt en så herlig helg. Norge sang En Solskinnsdag av Postgirobygget, og gjorde det så bra at noen av maoriene har lært seg sangen selv. Dette var en fantastisk helg hvor vi fikk enda flere venner enn det vi allerede hadde, og vi fikk også en ”Whanau”, en familie. Etter den helgen er jeg alltid med maoriene. Det går ikke en dag uten at jeg ser minst en av dem. Vi omtaler hverandre som søstre og brødre. Når livet er litt hardt å leve og jeg har hjemlengsel og savner familien i Norge, er det en stor trøst å vite at jeg har min egen familie her i New Zealand.

Å reise til New Zealand er nok det beste jeg har gjort i hele mitt liv. Som jeg sa i 17.mai-talen jeg holdt tidligere i år: ”Jeg har aldri vært så lykkelig før som det jeg er her i New Zealand, men Norge er likevel innerst i sjela og langt inni hjerterota”. For noen ganger er det hardt å være langt unna Norge, men da er det ingen sak å ringe mamma

auckland, new zealand

The university for the changing world. Art + Design Business + Law Communications Computing + Mathematical Sciences Creative Technologies Education Engineering Health Sciences Hospitality + Tourism Languages + Social Sciences Sciences Sport + Recreation

www.aut.ac.nz | e: international.centre@aut.ac.nz

86

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

eller pappa på Skype og slå av en prat, eller møte noen av brødrene og søstrene jeg har her. I tillegg til å være innmari lykkelig, lærer jeg også en hel del. AUT er et utrolig bra universitet med bra undervisningsopplegg, bra lærere og bra oppfølging. Her får jeg den utdanningen jeg alltid har drømt om, enkelt og greit.


15. o

Vår oppfordring :

Søk studier i Storbr itannia forut for 15. januar, men merk at det er mulig å søke he lt fram til 30. juni for deg so m internasjonal student!

n UCAS søknader for de kommende høsten ert åpner i september hv år..

i Australia Semesterstart i er d New Zealan

Søkna ktober d medis sfrist for in, od o veteri nær o ntologi, g stud ved U ier nv Camb iersity of ridge og Ox ford!

og

ars. li februsåamr/ulm ig å starte i ju Det er og

ør ke f ø s kå ber på Hus ovemegynne nest 15. b n e 15. skal og s . du ret rten hvis emeste ppsta o s i r l vå for ju mai

American College of sfrist Norway har søknad 1. mai for høstsemes r be m ve no . 15 teret, og men for vårsemesteret, eres rd vu er ad kn sø senere plasser også dersom det er igjen.

Amerikanske st udiesteder har vanligvis op pstart i august, og noen har oppstart i septembe r. Husk å ankomme stud iestedet tidlig nok til å få med deg orienteringsuk en! Denne er vanligvis uken før undervisninge n starter.

SONORs anbefalte søknadsfrist for våre amer ikanske samarbeidsskole r er 1. mai.

? starte i januar Ønsker du å Vi i USA. Dette er mulig har søkt anbefaler at du ber for de m ve no 1. n inne ne! te he ig beste mul

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

87


Informasjon

Utenlandsstudier og

økonomi Du har søkt på en utdanning i utlandet og kommet inn: Hva gjør du nå? Noe av det første du må tenke på er finansiering. I land som USA, Storbritannia, Australia og New Zealand trenger du å finansiere skolepenger og reise i tillegg til kost og losji. Tekst: Kamilla Stølen // Bilder: Stock.XCHNG Dersom du ikke har hundretusenvis av kroner på konto, eller en rik onkel i Amerika, er det mest gunstige alternativet ditt Statens Lånekasse. Over 20 000 norske studenter får støtte frå Lånekassen til å ta hele eller deler av utdanningen i utlandet, og Lånekassen har gjennom en årrekke vært en av de beste studiefinansieringsordningene i verden.

Lånekassen åpner for søknader i midten av mai, og så fort du har fått endelig opptaksbrev fra skolen bør du gå inn på www.lanekassen.no og søke om lån og stipend. Før du søker bør du likevel ta deg tid til sjekke om du har rett til støtte fra Lånekassen, at studiet ditt er godkjent, og at utdanningen du skal ta gir rett på støtte. For mer informasjon om dette, se Spørsmål og Svar-artikkelen om Lånekassen her i magasinet.

Hvilke studiesteder gir støtte fra Lånekassen? På bakgrunn av mangfoldet av private institusjoner er det satt begrensinger for hvilke aktører og studieretninger som gir mulighet for utdanningsstøtte. Lånekassen har på sine hjemmesider et register som viser hvilke institusjoner som har blitt godkjent for studielån og stipend. Om du ikke finner skolen du har søkt på i dette registeret innbærer ikke dette nødvendigvis at skolen ikke gir støtte; det kan rett og slett bety at ingen hittil har søkt om støtte til å gå på denne skolen. Som en hovedregel vil skolen være godkjent dersom den er godkjent på nasjonalt

nivå i studielandet, eller på delstatsnivå i USA. Alle SONORs skoler har godkjenning fra Lånekassen.

Noen utdanninger du ikke kan få støtte til: • • • •

forkurs før fagutdanning Freshman Year i USA. Dette står det mer om i artikkelen om USA og Lånekassen-artikkelen. fjernundervisning flygerutdanning, med unntak av offentlig godkjente trafikkflygerutdanninger i Norden.

Den samlede støtten fra Lånekassen skal fint kunne dekke studieoppholdet ditt i utlandet, men dersom du av ulike grunner trenger eller ønsker mer penger så fins det stipend og legater du kan søke på. For mer informasjon om potensielle legat anbefaler vi at du tar en kikk på Legathåndboken på nett, eller bestiller denne. Her er det potensielt gode kilder til tilleggsfinansiering. Mange universitet tilbyr dessuten stipendordninger for sine studenter, og noen vil være spesielt rettet mot utenlandske studenter. Dette er noe du bør sjekke ut når du

Hvor mye får du i støtte fra Lånekassen? For skoleåret 2010/2011 gjelder følgende satser: Basistøtte Alle norske studenter i Norge og utlandet får denne støtten. Det er det de kaller ”studielånet”. Skolepengestøtte Dette er en tilleggsordning for studenter i utlandet. Totalt NOK

Stipend NOK

Lån NOK

Basisstøtte

89.000

35.600

53.400

Skolepengestøtte

111.710*

28.560

83.150

88

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

Reisestøtte Dette varierer fra land til land:

Totalt NOK

Stipend NOK

Lån NOK

Australia / New Zealand

22.800

15.960

6.840

England

4.200*

2.940

1.260

USA

15.600

10.920

4.680


søker på universitetet. Spør SONOR om hvilke av våre samarbeidsskoler som tilbyr stipend!

Generelt om økonomi Under planleggingen av utenlandsoppholdet ditt er det viktig at du tenker over hva utenlandsstudier innebærer for deg økonomisk. Selv om Lånekassen tilbyr det gunstigste lånet for studenter, spesielt med tanke på at rentene ikke begynner å løpe før du har avsluttet studiene dine, er det fortsatt et lån som du må betale tilbake etter endt studietid. Lånet ditt vil dessuten bli større når du tar utdanningen din i land der universitetene krever skolepenger. Dette er det viktig å være klar over før du bestemmer deg for hvor du vil studere. Det kan være nyttig å tenke på utdanningen din som en investering. Du vil kunne få igjen veldig mye ved å ta utdanningen din i utlandet, og da er det viktig å gjøre et grundig forarbeid slik at du finner et studium som er verdt den investeringen et studieopphold i utlandet er. Finner du det rette studiet for deg vil du få erfaringer og lærdom som du kanskje ikke får hjemme,

og en god mulighet til å bli flytende i et annet språk. Statistikker viser dessuten at søkere med utdanning fra utlandet ofte får mer relevante og bedre betalte jobber. Riktig nok kan det ta lengre tid å få jobb med en slik bakgrunn, siden mulighetene for å skape seg et nettverk i Norge blir avgrensede, men i det lange løp ser det altså ut til at en utenlandsutdanning lønner seg. Når du til slutt finner et studium som er verdt å investere i, og har søkt og fått innvilget både skoleplass og finansiering fra Lånekassen, kan det være lurt å tenke over hvordan du skal få pengene til å rekke lengst mulig. Lånekassen betaler ut penger til utenlandsstudentene to ganger i året, og det kan være fristende å

* Denne summen blir gjort om til stipend dersom du står på eksamen. ** 111.710 NOK er det maksimale skolepengebeløpet Lånekassen utbetaler for et studieår. Koster skolen 70.000 NOK per studieår, får man kun utbetalt det skolen koster. Lånekassen har en tilleggsliste for skoler som får støtte utover skolepengebeløp på 111.710 NOK. Dette gis som et stipend på maksimalt 60.390 NOK. Av de skolene vi samarbeider med gjelder dette: - School of Oriental and African Studies - University of Southampton

bruke litt for mye penger i begynnelsen av semesteret. Som en ekstra sikkerhet kan du vurdere å skaffe deg et kredittkort for oppholdet, og slik sikre deg at du har penger dersom noe skulle skje, men du kommer som oftest langt med å sette opp et skikkelig budsjett for oppholdet. Et slikt budsjett bør gå greit å sette opp siden du får et fast beløp fra Lånekassen, og siden universitetene i tillegg til skolepengebeløpet ofte oppgir overslag over hva et studieopphold hos dem vil koste med tanke på kost, losji, bøker, transport og lignende. Utfordringa blir å holde seg til budsjettet…

Kilder: www.lanekassen.no, www.sonor.no.

På bachelornivå gir Lånekassen 50 % stipend og 50 % lån av de første 57.120 kronene i skolepenger. Koster skolen for eksempel 80.000 kroner vil du få et lån på 51.440 kroner i tillegg til basisstøtten på 53.400 kroner per studieår Når det gjelder skolepenger vil disse variere svært mye fra skole til skole og er også avhengig av linjevalg. Klasseromsbaserte studier er naturlig nok billigere enn studier som krever laboratorier eller spesialutstyr. For mer informasjon se: http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

89


Q&A Informasjon

Spørsmål og svar om

Lånekassen Intervju med informasjonssjef i Lånekassen, Astrid Mjærum

Tekst: Kamilla Stølen // Bilder: Stock.XCHNG

Om søknadsprosess og utbetaling Hva trenger jeg for å ha rett til støtte for utenlandsstudier? Du må ha generell studiekompetanse. I tillegg må du være fulltidsstudent og ha fått et endelig opptaksbrev uten betingelser, og skolen og studiet må være offentlig godkjent i studielandet. Du må være på lærestedet og kunne følge undervisningen. Støtte til studier i utlandet gis som hovedregel til norske statsborgere.

Jeg er ikke norsk statsborger. Kan jeg likevel få støtte fra Lånekassen til utenlandsstudier? Dersom du er statsborger fra et EØS-land kan du på visse vilkår få støtte på linje med norske statsborgere. Vilkåret er at du er kommet til Norge som arbeidstaker og har hatt arbeid her. I tillegg krever vi at det er en faglig sammenheng mellom arbeidet ditt i Norge og den utdanningen du søker støtte til. Dersom du er gift med, eller du er barn av en EØS-borger som har sosiale rettigheter i Norge, kan du også få støtte fra Lånekassen. 90

Studier i utlandet 2010/11

Astrid Mjærum : Informasjonssjef i Lånekassen

Hvilke typer studier får jeg støtte for?

Får jeg støtte til språkkurs i utlandet?

Du får støtte dersom utdanningen du har kommet inn på tilsvarer, er på nivå med eller kan bli godkjent som en del av en norsk bachelor- eller mastergrad. Du kan i tillegg få støtte til utdanning som tilsvarer en del av en norsk bachelor- eller mastergrad også når du ikke har begynt på en utdanning i Norge. Utdanningen må gi studiepoeng i Norge og være fulltidsutdanning.

Språkkurs i engelskspråklige land gir ikke støtte fra Lånekassen. Hvis du skal ta en gradsutdanning i et land utenfor Norden eller i Finland og på Island, kan du få støtte til tilretteleggingssemester hvis landet ikke er engelskspråklig. Da kan du få støtte til kurs i språk og samfunnsfag før du begynner på graden din.

Hvorfor støtter ikke Lånekassen førsteåret av en amerikansk bachelorgrad? Freshman Year, eller førsteåret av en fireårig amerikansk bachelorgrad, gir ikke tilstrekkelig uttelling i studiepoeng til å kunne bli godkjent som et fullverdig år på høyere utdanning. Bakgrunnen for dette er at grunnskoleløpet i Norge er på 13 år og bachelorgraden på 3 år, mens grunnskoleløpet er på 12 år i USA og bachelorgraden på 4 år.

Får jeg støtte til årsstudier i utlandet? Ja, på visse vilkår: På et årsstudium på bachelornivå må du ta tilsvarende 60 studiepoeng, og dokumentere at du har nok fag som gir studiepoeng-uttelling.

Hva er foreløpig vurdering av støtte til studier i USA og Canada, og hvordan får jeg en slik vurdering? Dersom du skal studere i USA eller Canada trenger du en foreløpig uttalelse om at du har rett til støtte fra Lånekassen. Det er også nødvendig å ha en slik uttalelse når du søker visum. Uttalelsen er en bekreftelse på at selve utdanningen er støtteberettiget hos Lånekassen, og at du vil få støtte dersom alle andre forhold er i orden. En slik uttalelse kan du bestille på Lånekassens nettsider, ved å følge lenken ”Utdanning i utlandet” og deretter ”Utdanning i USA”.

Hvordan søker jeg om støtte fra Lånekassen? Du søker om lån og stipend på Lånekassen sine nettsider. Vil du vite hvordan det går med

www.sonor.no


behandlingen av søknaden, kan du gå inn på Dine sider. Du trenger kodene for MinID, en felles innlogging til offentlige tjenester på nett, for å logge deg inn på Dine sider.

Hva trenger jeg til en søknad? Første gang du søker må du sende inn bekreftet kopi av opptaksbeviset og bekreftelse på at du har generell studiekompetanse i Norge (kopi av vitnemål) som vedlegg til søknaden. Det må gå klart fram av opptaksbeviset hvilket fagområde og nivå du er tatt opp på og hva du skal betale i skolepenger.

internett. Om du velger elektronisk signatur vil du motta en SMS eller en e-post når gjeldsbrevet ditt er klart for signering. Da legger vi det ut på www. altinn.no, og du signerer elektronisk ved hjelp av smartkort og kortleser. Vi kontrollerer opptaket, og setter så pengene inn på kontoen din. For å signere elektronisk må du altså gi oss mobiltelefonnummeret eller e-postadressen din. Det kan du gjøre på Dine sider.

Hvor får jeg kjøpt Buypass-smartkort? Dersom du har Spillerkort fra Norsk Tipping har du allerede en Buypass-ID, og hvis ikke kan du kjøpe det på www.altinn.no eller www.buypass.no.

Når kan jeg søke? Nettsøknaden åpner i midten av mai, men det er ikke noe poeng i å søke før du har fått endelig opptaksbrev fra den utenlandske skolen du har søkt på, og endelig vitnemål fra videregående. Lånekassen kan ikke ferdigbehandle søknaden din før vi har disse dokumentene.

Hva kan jeg gjøre om jeg får avslag på søknaden min hos Lånekassen, eller mener at jeg har fått for lite penger? Dersom du mener at vedtaket er feil, må du ta kontakt med Lånekassen. Dette kan du gjøre via telefon, eller du kan sende en henvendelse gjennom Dine sider.

Hva er behandlingstiden for en søknad? Rask saksbehandlingstid i Lånekassen er beregnet til fire uker. For at søknaden din skal behandles raskt er det viktig at du fyller ut søknaden rett, og legger ved de nødvendige dokumentene. Lånekassen kan prioritere søkere som skal starte i juli framfor de som skal starte i august eller september, men selve utbetalingen skjer vanligvis ikke før i august for høstsemesteret, og desember/januar for vårsemesteret.

Hva gjør jeg når jeg har fått tildelt støtte? Når søknaden er behandlet, får du et vedtaksbrev i posten. Får du lån og stipend, vil brevet inneholde gjeldsbrev/stipendmelding som du selv må undertegne og sende tilbake til oss. Etter dette blir pengene overført til den norske kontoen du har valgt på gjeldsbrev/stipendmelding. Begynner studiet før du har fått svar fra oss, må du selv sørge for at stipendmeldingen/gjeldsbrevet blir ettersendt til deg.

Hva er Elektronisk Signatur, og hvorfor bør jeg som utenlandsstudent bruke dette? Elektronisk Signatur er for deg som ønsker å få gjeldsbrevet elektronisk, og dette anbefaler vi deg å gjøre når du skal ta utdanning i utlandet. Dersom gjeldsbrevet kommer til din hjemmeadresse når du allerede har reist til studiestedet vil dette kunne forsinke innbetalingen mye

Hvordan bruker jeg Elektronisk Signatur? For å velge ordningen må du ha et norsk personnummer, og for å bruke ordningen trenger du et Buypass-smartkort, en kortleser, en CD med nødvendig programvare, og en PC med tilgang til

Når kan jeg forvente å få pengene om jeg søker støtte til studier i Australia med oppstart i juli?

Etter studiene har startet Hva må jeg gjøre for å få omgjort deler av lånet til stipend? Du må selv sende inn dokumentasjon på fullført gradsutdanning i utlandet. Lånekassen forventer at du sender inn eksamensutskrift/vitnemål så snart som mulig etter at du har avsluttet utdanningen din, eller ikke lenger mottar støtte fra Lånekassen. Kun eksamensutskrift/vitnemål er godkjent dokumentasjon, og det må sendes i posten eller på faks til Lånekassen. Omgjøringen skjer når vi mottar dokumentasjon fra deg. Når Lånekassen har gjort om lån til stipend, sender vi deg et brev i posten som forteller hvor stor del av lånet ditt som er omgjort.

Kan foreldrene mine kontakte Lånekassen på mine vegne, slik at jeg slipper å ringe fra studiestedet i utlandet? ine foreldre/foresatte kan ringe på dine vegne dersom du sender Lånekassen en fullmakt som sier at du gir dem tillatelse til å få opplysninger om ditt kundeforhold til Lånekassen. Om denne fullmakten ikke er i orden kommer de heller ikke til å få svar på spørsmålene sine når de ringer.

Studerer du i utlandet vil du få overført pengene når vi har fått gjeldsbrevet/stipendmeldingen i retur fra deg.

Hvor mye penger kan jeg få? Du kan få opp til 89 000 kroner i basisstøtte og 111 710 kr i skolepengestøtte I tillegg får du reisestøtte i form av et tilskudd til to tur/retur-reiser til studiestedet i løpet av et år. Hvor mye reisestøtten utgjør avhenger av hvor du skal studere.

Hvor ofte får jeg utbetalt pengene? Pengene blir overført én gang per halvår.

Hvor mye gjeld får jeg etter en tre-årig bachelograd i utlandet? Det kommer an på hvor høye skolepenger du må betale, men dersom du for eksempel betaler 80 000 NOK i skolepenger vil regnestykket se slik ut: 50 % av de første 57 120 kr vil bli omgjort til stipend, og resten vil være lån. Om du trekker fra stipendandelene vil skolepengestøtten altså gi deg en gjeld på 51 440 kr pr. år. 40 % av basisstøtten gjøres om til stipend om du står på eksamen, så denne støtten vil altså gi deg en gjeld på 53 400 kr pr. år. 30 % av reisestøtten kommer også som lån.

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

91


Informasjon

Tips til

reisen

For å gjøre din reise så rimelig som mulig er det en del elementer du skal tenke på.

Bilder: Creative commons / Oslo Lufthavn AS / SAS

Tekst: Andreas Englund og Kamilla Stølen

datoer, er det viktig å være ute i god tid, slik at man kan få tak i gunstige billetter.

relativt trygg økonomisk dersom det skulle skje uforutsette endringer.

Å sikre seg flybilletter til en god pris er en viktig del av forberedelsene til utenlandsoppholdet, og denne prosessen bør du begynne på så fort du har takket ja til skoleplassen, og fått greie på når du må være på plass på studiestedet. Pris er en viktig del av det du bør ta med i betraktningen når du skal bestille reisen, men det er også andre hensyn å ta. Her kommer en oversikt over hva du bør tenke på i din jakt på billetter.

Når flyselskapene ikke har lyktes i å fylle flyene, kan de også komme med billige kampanjer. Men det innebærer en god del gambling å vente på en slik kampanje. Det kan selvfølgelig lønne seg, men dersom det ikke dukker opp noen kampanje, vil det istedenfor bli en god del dyrere. Det kan også være store forskjeller i pris avhengig av hvilken dag man reiser på, så det kan lønne seg å være fleksibel med tanke på dato.

Pris

Å bruke et reisebyrå kan ha sine fordeler. De gjør størstedelen av jobben for deg, og gjør sitt beste for å finne rimelige billetter. De har fagkunnskap, og ofte har konsulentene reist mye selv. Dersom du må skifte fly underveis vil byrået sørge for at flightene korresponderer, og du vil ofte være

Ditt reisebyrå har også oversikt over om det fins billige billetter fra andre avreisesteder. Fra London finnes det en rekke flyselskap, og det blir dermed stor konkurranse om kundene. Dette innebærer at prisene presses, og det kan derfor lønne seg å kjøpe en lavprisbillett til London, for så å reise videre med et annet selskap. Da gjelder det å forsikre seg om at man har god tid mellom flybyttene, da du må sjekke inn på nytt og dermed ikke har samme rettigheter om ditt fly skulle være forsinket. Reglene for bagasje er også ofte strengere på lavprisflygninger.

Prisen på en flybillett styres av tilbud og etterspørsel, derfor bør man unngå å reise når alle andre gjør det. Det innebærer at man helst bør unngå ferier og helligdager. Dersom man av forskjellige årsaker er nødt til å reise på slike 92

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

Du kan selvsagt også velge å finne billetter selv på nettet for å få reisen så billig som mulig. Da er det viktig at du sjekker hvilke retningslinjer og


garantier flyselskapet har, og hvilke rettigheter du har som kunde. Kjøper du reisen hos et billigselskap som har ofret service for pris, og sier fra seg de fleste plikter overfor kunden, bør du vite hva du gjør. Da kan du risikere å få problem om ikke alt går som planlagt.

Fleksible billetter Når man reiser ut som student, er det sjelden man har en eksakt dato for ønsket hjemreise. En løsning kan være å kjøpe en enveisbillett både til og fra studiestedet. Men siden en enveisbillett koster ca. 70 % av det en tur-retur billett koster, så er det smarteste å kjøpe en tur-retur billett med mulighet for endring av returreisen. Til Australia og New Zealand er de fleste billetter gyldige i 12 måneder, og stort sett mulige å

endre mot et gebyr. Enkelte billetter er til og med gebyrfrie, men ofte koster en endring mellom 500-1000 kroner. Det er lurt å være ute i god tid dersom du ønsker å endre billetten, da flyene kan bli fulle på enkelte datoer.

Stopover Det å reise til Australia og New Zealand innebærer en svært lang flyreise med mange timer i flysetet. Da kan det være lurt å dele opp reisen og kanskje ta en liten ferie underveis. Ofte medfører det ingen store kostnader å ha et eller flere stopp på veien. Reiser man til Australia og New Zealand flyr man ofte via USA eller Asia. Her finnes det flere muligheter, og populære stopovers er blant annet Los Angeles, Fiji, Bangkok, Singapore og Hong Kong. Husk å sjekke eventuelle visumkrav før avreise. Et par ukers ferie i Thailand før

studiestart er vel ingen dum idé! Eller kanskje det å avslutte et hardt studieår med å lære deg å surfe på Bali høres fristende ut?

Forsikring Det er veldig viktig å ha en god reiseforsikring på plass før avreise. Skulle ulykken være ute, kan sykehusregningen raskt komme opp i svimlende summer, spesielt i USA. SONOR samarbeider med Gouda Reiseforsikring og kan tilby alt fra avbestillingsforsikring og enkeltreiseforsikring til helårs- og studentforsikring. Alle disse er gode forsikringer som gir omfattende dekning. Gouda Reiseforsikring har også en 24-timers alarmsentral som er beredt dersom ulykken skulle være ute.

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

93


Informasjon

Godkjenning av helsefaglig utdanning i utlandet Dersom du tenker på å ta en helsefaglig utdanning i utlandet, må du være oppmerksom på at du må søke om autorisasjon før du kan begynne å jobbe i det norske helsevesenet. Det er 29 yrker innen det norske helsevesenet som er lovregulert, og det er Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) som gir autorisasjon til å bruke de ulike yrkestitlene. Målet med en slik ordning er å ivareta kvaliteten på helsevesenet, for å sikre at det har befolkningens tillit.

94

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

Tekst: Christianne F. Wergeland Bilder: Stock.XCHNG

Autorisasjon Ønsker du å studere til å bli for eksempel sykepleier, lege, fysioterapeut eller radiograf i utlandet, gjelder denne ordningen deg. Autorisasjonen gir deg retten til å bruke yrkestittelen. Uten en autorisasjon kan du altså ikke søke på en jobb og presentere deg selv som for eksempel sykepleier, selv om du har fullført en utdannelse innenfor faget. SAFH godkjenner kun utdanninger i etterkant av at utdanningen er ferdig. Du vil altså ikke kunne få noen forhåndsgodkjenning av studiet ditt. Du må først fullføre utdanningen, og så sende inn alle papirene dine til SAFH sammen med en søknad om autorisasjon. Det er heller ikke alltid tilfellet at en utdanning gir automatisk autorisasjon i det landet hvor du studerer, så


dette er det viktig å sjekke ut. Dette er i mange tilfeller et vilkår for at du skal kunne få støtte fra Lånekassen. Hvis du skal studere i Storbritannia eller andre land som er innenfor EU/EØS, er hovedkravet fra SAFH, at utdanningen du tar kvalifiserer til godkjenning i det landet hvor du studerer. For helsefaglig utdanning fra andre land enn de skandinaviske, er vilkåret for autorisasjon, at den utenlandske utdanningen kan vurderes som faglig jevngod med en tilsvarende utdanning fra Norge.

Psykologi Hvis du vil utdanne deg til psykolog i utlandet, er det ekstra viktig å være oppmerksom på dette regelverket. Den norske profesjonsutdanningen i psykologi skiller seg fra tilsvarende utdanninger i mange andre land. Utdanner du deg til psykolog i Norge, tar du først et årsstudium, før du så tar en femårig profesjonsgrad. I mange andre land er psykologiutdanningen bygd opp av en bachelorgrad og en mastergrad, og i mastergraden er det ofte vanlig å spesialisere seg på ett område innenfor psykologien. Dette er ikke vanlig i den norske profesjonsgraden, hvor man fokuserer

på å gi studenten en bred utdannelse og innsikt på mange områder. Disse forskjellene mellom norsk og utenlandsk utdanning kan gjøre det vanskelig å en utenlandsk utdanning godkjent som jevngod med den norske. Det er viktig i denne sammenhengen å merke seg at man søker opptak på generell psykologi, og en mastergrad i klinisk psykologi.

Sykepleie Skal du studere sykepleie må du altså passe på at utdanningen du tar gir deg autorisasjon til å praktisere som sykepleier her hjemme. Her er det også viktig at du skiller mellom de ulike spesialiseringene innenfor fagfeltet. Det er på samme måte også her viktig at utdanningen gir autorisasjon i landet hvor du studerer. Men når det gjelder land utenfor EU/ EØS må du også være oppmerksom på at mengden praksis du må gjennom som student, kan variere fra Norge. Det er derfor ikke uvanlig at SAFH krever noe praksis i Norge etter endt utdanning, før de gir autorisasjon.

bare et krav at utdanningen din tilsvarer norsk fysioterapiutdanning, men også at du gjennomfører turnusstjenesten din i Norge. Turnustjenesten består av seks måneders tjeneste på sykehus og seks måneder i kommunehelsetjeneste.

Andre utdanninger Det finnes også andre yrker utenfor helsesektoren som krever autorisasjon. Dette omfatter visse profesjonsutdanninger, for eksempel advokatutdanning. I tillegg finnes det utdanninger hvor det ikke kreves godkjenning, men hvor det likevel kan være en god idé å søke om det, fordi det kan gjøre jobbsøkingen din lettere, blant annet lærerutdanningen. Vi anbefaler deg at du snakker med oss i SONOR om dette dersom du er usikker på om den utdanningen du har tenkt å ta krever godkjenning før du kan begynne å jobbe i Norge. SAFHs hjemmesider finner du her: http://www.safh.no/ Tilsynsrådet for advokatvirksomhet: http://www.tilsynet.no/

Fysioterapi For autorisasjon som fysioterapeut gjelder de samme reglene som for sykepleie. Men tar du utdanningen din utenfor EU/ EØS, er det ikke

Kilder: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, ANSA, Utdanningsdirektoratet, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

95


Informasjon

Bilde: Stock.XCHNG www.sxc.hu

Språkkrav og språktesting Når du søker om opptak til et universitet i et engelskspråklig land må du dokumentere engelskkunnskapene dine i forbindelse med søknadsprosessen. Dette er en forsikring for universitetet om at du skal klare å følge undervisningen. Tekst: Lise Sand

De fleste universitetene SONOR samarbeider med sier at så lenge en norsk student har engelsk med karakteren 4, 5 eller 6 fra videregående, er dette dokumentasjon nok på gode engelskkunnskaper. Har du ikke karakteren 4 eller bedre i engelsk, vil du sannsynligvis måtte ta en språktest før du kan få opptak ved et engelskspråklig universitet. De vanligste testene heter TOEFL og IELTS, og begge disse testene avholdes flere ganger i året, på flere steder i Norge. 96

Studier i utlandet 2010/11

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss i SONOR hvis du er usikker på om du behøver å ta en test for å komme inn på det universitetet du ønsker. Dersom du må ta en test, velger du selv hvilken:

TOEFL • TOEFL står for Test of English as a Foreign Language. • To versjoner: internettbasert og papirversjon. Begge godtas av utenlandske utdanningsinstitusjoner på lik linje. • Varer i omtrent 4 timer. • Består av flere elementer: lesing, lytting, snakking og skriving. • Internettbasert test er tilgjengelig i Drammen. • Papirversjonen er tilgjengelig i Flekke og Trondheim.

IELTS • IELTS står for International English Language Testing System. • To versjoner: en akademisk versjon og en versjon for ”General Training.” Det er den akademiske versjonen du må ta når du skal bruke www.sonor.no

resultatet for å søke på et universitet, og det er denne versjonen som vanligvis tilbys i Norge. • Varer alt i alt i ca 3 timer. • Består av flere elementer: lesing, lytting, snakking og skriving. • Tilgjengelig i Oslo, Bergen og Trondheim. Det varierer fra universitet til universitet og fra fag til fag hvilket resultat du må oppnå på engelsktesten. Det er derfor lurt å sette seg inn i hva som kreves på akkurat det studiet du ønsker deg inn på. Testene koster penger og har begrenset tilgjengelighet. Det lønner seg å være tidlig ute med å registrere seg, og du bør forberede deg som om det er en engelskeksamen. For mer informasjon om språkkrav og språktesting, se www.sonor.no. Følg lenken ”Praktisk informasjon” og deretter ”Språkkrav”, eller ta kontakt med oss i SONOR.


Sjekkliste ved studier i utlandet Tekst: Christina Heesch

Før du drar Hva er viktig for deg? Bo på stranden, få gode karakterer, lære noe nytt eller lære å surfe? Gjør det som føles riktig – ikke i øyeblikket, men på sikt. Tenk over dette før du søker studieplass – hvorfor ønsker jeg å studere nå – hva ønsker jeg å studere – og hva ønsker jeg å bruke min utdannelse til? Er det viktig for meg hvor jeg bor? Og hvem ønsker jeg å bo sammen med. Kompisen, bare nordmenn eller de lokale?

Forbered deg på at engelsken din ikke er optimal! Men den vil bli bedre! Bo sammen med andre internasjonale studenter slik at du blir nødt til å snakke engelsk hele tiden. Gå ut – bli kjent med de lokale. Ta sommerkurs, gå på kino, ta et surfekurs eller skaff deg en deltidsjobb. Mulighetene er mange.

Forbered deg på å bruke mye tid på studiene. Finn gjerne ut på forhånd hva slags studiemetoder som brukes. Forelesninger og gruppearbeid? Eksamen eller innlevering?

Det er garantert annerledes enn du er vant, til og hardt arbeid. Særlig fordi alt foregår på et annet språk. Derfor er det viktig at du trives med fagene og studiestedet. Frisk gjerne opp språkkunnskapene ved å dra til studiestedet før du begynner på skolen.

Ikke gi opp hvis du ikke finner drømmestedet å bo.

Nytt nettverk, eller din gamle nabo?

Spør deg selv underveis...

Behold venner, skap kontakter, men lag din egen frihet til å henge sammen med de du selv ønsker. Oppsøk ikke bare nordmenn fordi de er nordmenn. Det betyr ikke automatisk at dere har mye til felles. Du har vel ikke reist langt avgårde for å gjøre akkurat som hjemme? Bo gjerne sammen med andre internasjonale studenter – dere kan ha mer til felles enn du tror, og du får et bredere kontaktnettverk og venner fra hele verden.

Trives du ikke med lang skolevei? Må du egentlig bo på campus? La deg inspirere av andres valg – kanskje er det mulig for deg også. Forbered deg på at du alltid kan velge en ny vei underveis. Du er ikke låst selv om situasjonen ikke er som du ønsker når du kommer til studiestedet. Tenk på oppholdet ditt som en billett videre. Hvis noe er viktig for deg, gjør det du kan for å få det bedre. Ikke bry deg om hva andre mener om de løsninger du tar. Når du først har kommet ned er det ikke umulig at ting du aldri ville ha forventet vil skje....

Finn balansen Det føltes forfriskende å skifte miljø, men hvert semester skiftes studenter raskt ut med nye som kommer og gamle som reiser hjem. Faren ved å henge for lenge i et miljø, f.eks med bare nordmenn, er at man stagnerer i en norsk ghetto. Vimser man for mye rundt uten tilknytning kan man risikere å sitte igjen alene til slutt, fordi folk kommer og går. Det er kanskje ikke like spennnede å bli kjent med nye studenter på ditt siste år. Finn balansen.

Er de andre i huset en pest og plage? Bor du i et dårlig strøk eller betaler for mye? Flytt! Bruk studiestedet til å hjelpe deg med bosted og informasjon.

Og ikke minst.. Du kan ikke forberede deg på alt. Det går helt fint å ta ting underveis. Ikke gi opp! Det finnes garantert noen som enten er i samme situasjon som deg, eller har vært det. Rådfør deg gjerne med andre elever før du drar eller underveis. Del erfaringer.

...Ha det gøy! Det er en unik opplevelse å studere i utlandet. Bli kjent med nye mennesker og du har venner for livet fra hele verden. Opplev hva ditt nye hjemland har å tilby – både av natur, kultur og opplevelser. Nyt din nye tilværelse.

Bo gjerne sammen med andre internasjonale studenter – dere kan ha mer til felles enn du tror, og du får et bredere kontaktnettverk og venner fra hele verden.

Studenthjem på campus - James Cook University, Australia

Studier i utlandet 2010/11

www.sonor.no

97


i

Mar

Kjem

I ng eniø

r

inb iolo gi

stek

logi

illut

vikl in

g

n o lo

gi

sjon istra n

i/ad min

sjon

G eo

B

Realfag

Web des ign Biol ogi Fysi kk

University of Southern Queensland

r ma

B

Dat asp

B

asjo

Gra

B

nom

Foto

B

Ani m

Film o

James Cook University

Øko

Dra ma

g TV

og t eate

r

fisk des ign M ed ia o g jo ur n Mu alis tikk sikk Bus ines s Ent rep ren ørsk ap Fina ns/B ank Hos pita lity/ Ho t Man e ll age me n t /le d Mar else ked sfag sfør ing Turi sme

M = Mastergradstudier B = Bachelorgradstudier

Informatikk

Øk./adm.

Info

Kreative fag

Australia

BM

Bond University University of Newcastle

B

U.niversity of Technology Sydney University of Wollongong La Trobe University

B

BM

B

B

BM

BM

BM

BM

B

B

BM

BM

B

BM

BM

B

BM

BM

BM

BM

BM

B

BM BM

University of Western Australia

BM

BM

BM BM

B

B

BM

BM

B

BM

BM

BM

B

BM B

B

BM

BM

BM

BM

BM

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

B

B

BM

BM

B

B

B

B

BM

BM

BM

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

B

BM

B

B B

BM

B

BM

B

BM

BM

BM

BM

M

B

M

B

B

B

B

BM

B

BM

BM

B

BM

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

M

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

BM

BM

BM

BM

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

B

B

B

B

BM

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

M

M

New Zealand BM

Auckland University of Technology

BM

BM

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

BM

BM

B

BM

USA Trinity Lutheran College Green River Community College

B

Pacific Lutheran University

B

B

B

M

University of San Francisco

M

Monterey Institute of Int. Studies Notre Dame de Namur University

B

Southern Utah University

B

B B

B

B

University of St. Thomas North Park University

B

Eastern Connecticut State University

B

B

B

BM

B

B

Long Island University (C.W.Post)

B

BM

BM

BM

B

BM

B

BM

BM

B

BM

B B

B

B

B

BM

BM

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

BM

B

B

B

B

B

B

B

B

BM

BM

BM

B

B

BM

BM

B

B

BM

M

BM

BM

BM B

BM

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B B

Berkeley College University of Charleston

M

B

B B

B

B

B

B

BM

B

BM

B

B

B

B M

BM

B B

B

B

B

Storbritannia BM

Heriot-Watt University York St. John University

BM

BM

BM

Aston University BM

University of Leicester

BM

BM

BM

B

BM

BM

BM

BM

University of Glamorgan

BM

BM

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

Anglia Ruskin University

BM

BM

B

BM

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

BM

B

BM

B

BM

B

BM

BM

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

SOAS, University of London Goldsmiths, University of London

BM

University of Southampton University of Portsmouth University of Plymouth

BM BM

BM

B

BM

BM

BM

BM

M

BM BM

BM

M

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

BM

BM

BM

BM

B

BM BM

BM

BM

B

BM

B

BM

BM

BM

BM

B

B

BM

BM

B

BM

B

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

B

BM

B

BM

BM B

B

BM


BM

BM

B

B

B

BM

B

M

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

B

B

BM

B

B BM

BM

BM

BM

M

M

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

BM

BM

BM

B

B

B

BM

BM

B

BM

M

BM

BM

BM

BM

M

BM

BM

BM

B BM

B

BM

BM

BM

BM

B BM

BM

BM

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

M

B

B

B

B

B

BM

B

B

B

B

B

B

BM

BM

BM

B

B*

B*

B

B

BM BM

B

B

BM

BM

B

M

B*

B*

B

B

BM

BM

BM

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

BM

BM

BM

B

BM

BM

BM

BM

BM

B

BM

B

B

B

B

M

M

B

B

B

B

B

BM

B

BM

B

B

B

B

B

B

BM

BM

B

B

B

B

BM

B

B

B

B

BM

BM

BM

B

M

BM

B

B

BM

BM

BM B

B

BM BM

B

BM

BM

BM

B

BM

B

M

B

B BM

BM

k

BM

BM

BM

B

BM

B

B

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

B

B

B

B

BM

B

B

B

B

B

B

B

M

M

B

B

B

BM

BM

B

BM

B

B

B

BM

B

B

B

B

B

B

B

B

BM

BM

BM

B

BM

B

B

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

BM

B

BM

B

B

BM

BM

B

BM

BM

Spr å

BM

M

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

M

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

iolo gi

BM

BM

BM

BM

BM

BM

B

B

BM

BM

B

M

B

BM

BM

BM

BM

B

BM

B

BM

BM

B

B

BM

BM

B

BM B

BM

B

B

B B

B

BM

BM B

BM

B

B

BM

B

B

B

BM

S os

Krim B

BM

B

B

B

BM

B

BM

B

BM B

B

BM

BM M

kriv ing

B

B

B

B*

B

B

BM

ativ s

B

B

BM

M

B

BM

Kre

B

B

M

B

B

Juss

BM

B

B

B

B

r na

BM

M

B

Inte

BM

B B

sjon

ale B

Hist orie

gra fi B

B

BM

BM

B

BM

G eo

logi Rad iogr afi Syk e pl e ie Tan n le g e Vet erin ær Ant rop o lo g i Ark e o lo gi Ark itek t ur Filo sofi

Psy ko

pra ktik k M ed isin

Kiro

BM

M

BM

BM

BM

inol ogi Litt erat ur Lær eru tda nni ng Poli tikk

ier B

BM

BM

BM

Samfunnsvitenskap og humanistiske fag

stud BM

BM B

asi Fysi ote rap i Idre tt

Farm

ærin g

BM

BM B

Er n

Mat e ma tikk Milj østu dier Olje -, ga ss- o g off D yr sho efag re

Helsefag og medisin

B

M

BM

BM

BM

BM

B

B BM

BM BM

BM

B BM

BM

BM

BM

M

BM

BM

B

BM

M

BM

BM

BM

BM

BM

BM

M

B

B

BM

BM

B

BM

BM

BM


Study Outside Norway

Kontakt oss SONOR Trondheim

SONOR Oslo

SONOR Bergen

Adresse: Kjøpmannsgata 10 7013 Trondheim

Adresse: Stortingsgaten 10 (5 etg) 0161 Oslo

Adresse: Bryggen 9 5003 Bergen

E-post: info@sonor.no Tlf: 73 80 97 63 Web: www.sonor.no

E-post: oslo@sonor.no Tlf: 22 41 32 10 Web www.sonor.no

E-post: bergen@sonor.no Tlf: 40 44 89 87 Web www.sonor.no

Strete

eate

ret

ate

ate sg

ran tz’ g

Sto rt

ga te n rd s gå

n

n te ga

sen

te ga

p Le

z nt ra

Roa ld A mu nd

in

d Lo

nk

ate

se Ro

sga ta

ps

sg

n ge yg

Bybru

ing

an

Br

Gamle

Sto rt

oh

enk

rl J

ing

et

et

g Tor

Torg

et

Bispegata

ge

nin

en

m

all

ds

trli Ve

Ros

Ka

Erling Skakkes gate

ne

man

nsgat

a

alth

Fin

Nati on

Kjøp

Vår Frue gate

Sankt Jørgensveita

Schultz gate

Vår Frue

Profile for Kjetil Sandvoll

Studier i utlandet 2010/11  

Studiemagasin med informasjon om studier i USA, Storbritannia, Austrlaia og New Zealand.

Studier i utlandet 2010/11  

Studiemagasin med informasjon om studier i USA, Storbritannia, Austrlaia og New Zealand.

Profile for sonor
Advertisement