Page 1

Độ nhạy của micro là gì? By: Phạm Thanh Sơn (Sonkeyboard) Độ nhạy của micro, trong các thuật ngữ đơn giản, là độ lớn của khối lượng âm thanh mà một micro có thể thu được một tín hiệu nhất định; về cơ bản, nó là “độ to” của âm thanh mà micro có thể thu nhận. Một mức độ của âm thanh là được phát ra từ một nguồn và micro thu lại tín hiệu này. Độ lớn hoặc cường độ của tín hiệu mà micro có thể thu lại được gọi là độ nhạy, hoặc độ lợi (gain), của micro đó. Trong kỹ thuật, độ lớn hoặc độ nhạy được đo bằng volt, thường là millivolt. Độ nhạy cho chúng ta biết bao nhiêu điện đầu ra (tính bằng millivolt) một micro tạo ra cho một mức áp lực âm thanh nhất định tại tần số nhất định. Nếu hai micro giả định có cùng một mức áp lực âm thanh tại tần số nhất định và một trong số chúng đưa ra một tín hiệu cao hơn (điện áp cao hơn), micro đó có độ nhạy cao hơn cái kia tại tần số đó. Dưới đây là biểu đồ minh họa độ nhạy của Micro:

Đây là biểu đồ minh họa độ nhạy của hai loại micro cài đầu tại một phạm vi rộng lớn của tần số. Trong hình này, bạn có thể nhìn thấy mức Gain mà mỗi micro thu được tại các tần số từ 20Hz đến 20KHz. Cả hai micro được thiết lập cùng một tín hiệu, nghĩa là chúng có cùng mức áp lực âm thanh chính xác. Nhìn vào biểu đồ này, đường màu đỏ là micro cài đầu NC-181 Headset, có độ nhạy cao hơn đường màu xanh, ANC 750 Headset, tại tất cả phổ tần trừ khu vực siêu trầm, từ khoảng 20Hz đến 150Hz. Do đó, về tổng thể, kéo dài băng tần của các tần số, NC-181 có độ nhạy vượt trội so với ANC 750. Lưu ý rằng, mặc dù, rằng mặc dù một micro headset có thể có độ nhạy tốt hơn cái khác, không nhất thiết có nghĩa rằng đó là micro cao cấp. Vẫn có các thông số khác, hoặc các bài kiểm tra khác được thực hiện, chẳng hạn tiếng ồn EMI một micro thu được hoặc khả năng triệt tiêu tiếng ồn của nó, để kết luận micro nào là cao cấp.

Độ nhạy của micro là gì  

Độ nhạy của micro là gì

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you