Page 1


Документи - Натанъ Гринбергъ (1945)  

Депортирането на евреите от Македония. Тази книга е отхвърляна в продължение на почти 70 години. Потулена е веднага след първото й издание...

Документи - Натанъ Гринбергъ (1945)  

Депортирането на евреите от Македония. Тази книга е отхвърляна в продължение на почти 70 години. Потулена е веднага след първото й издание...

Advertisement