L'alternativa al Pla Cerdà. El Modernisme a peus de Collserola

Page 1

Ruta

L’ALTERNATIVA Al PLA CERDÀ: EL MODERNISME A PEUS DE COLLSEROLA Ruta

Route

LA ALTERNATIVA AL PLA CERDÀ: EL MODERNISMO A PIES DE COLLSEROLA

THE ALTERNATIVE TO THE CERDÀ PLAN: MODERNISME AT THE FOOT OF THE COLLSEROLA MOUNTAINS


Ruta

L’ALTERNATIVA Al PLA CERDÀ: EL MODERNISME A PEUS DE COLLSEROLA Ruta

Route

LA ALTERNATIVA AL PLA CERDÀ: EL MODERNISMO A PIES DE COLLSEROLA

THE ALTERNATIVE TO THE CERDÀ PLAN: MODERNISME AT THE FOOT OF THE COLLSEROLA MOUNTAINS


A V I T A N L’ALTER Al PLA L E : À D R E C E M S I N R MODE E D S U E P A A L O R E S COLL 4

La urbanització de l’avinguda Tibidabo es remunta a l’any 1899 quan el Dr. Andreu, que va fer fortuna amb la seva fórmula magistral de les pastilles contra la tos, va adquirir els terrenys de la vall del Frare Blanc, una vinya, propietat de dominics, que havia estat devastada per la plaga de la fil·loxera. El Dr. Andreu va planificar en aquests terrenys la seva visió urbanística: volia crear als peus de Collserola una ciutat jardí, una zona residencial per venir a estiuejar. Es va imaginar també un gran parc d’atraccions al cim de la muntanya i un mitjà de transport que la grimpava. Aleshores, l’economia catalana era puixant, moltes fortunes procedien d’indians que es van enriquir en les Amèriques; unes altres les va impulsar el tèxtil català, que vivia la seva època d’expansió. Hi havia riqueses en mans privades i invertir en art i construcció era l’ordre del dia, l’arquitectura modernista reunia tots els requisits. 5


La urbanización de la avenida Tibidabo se remonta al año 1899 cuando el Dr. Andreu, quien hizo fortuna con su fórmula magistral de las pastillas contra la tos, adquirió los terrenos del valle del Frare Blanc. Un viñedo, propiedad de dominicos, que había sido devastado por la plaga de la filoxera. El Dr. Andreu planificó en estos terrenos su visión urbanística: quería crear a los pies de Collserola una ciudad jardín, una zona residencial para venir a veranear. Se imaginó también un gran parque de atracciones en la cumbre de la montaña y un medio de transporte que la trepaba. Por aquel entonces, la economía catalana era pujante, muchas fortunas procedían de indianos que se enriquecieron en las Américas; otras las impulsó el textil catalán, que vivía su época de expansión. Había riquezas en manos privadas e invertir en arte y construcción estaba al orden del día, la arquitectura modernista reunía todos los requisitos. 6

The Avinguda Tibidabo was built up starting in 1899. Dr. Andreu, who became rich with his formula for pills for the cough, bought the Vall del Frare Blanc vineyard from the Dominican Friars after it was ruined by the phylloxera plague. Dr. Andreu planned to build a garden city, a residential neighborhood where the wealthy could summer. He also imagined a great amusement park at the summit of Tibidabo mountain with a train that could climb the peak. At the time, the Catalan economy was on the rise. Many, known as indians, had made vast fortunes in the Americas; others drew their wealth from the bustling Catalan textile industry. Large amounts of money needed to be spent, and modernisme allowed the wealthy to invest in both art and architecture.

7


La Rotonda

Avinguda Tibidabo, 2-4 Arquitecte: Adolf Ruiz i Casamitjana (1906) 8

9


Arxiu Fotogràfic de Barcelona

L’edifici embelleix de baix a dalt aquesta cantonada i remata amb una torre coberta per una cúpula. El templet conté un revestiment de ceràmica i tot el conjunt està minuciosament decorat amb peces policromades. La Rotonda es va construir per acollir l’Hotel Metropolitan, que va estar obert fins als anys 70. Va ser un dels més luxosos de la ciutat, pertanyia a aquesta generació d’hotels que eren focus de la vida cultural i de la «crònica de salons» que emanava de les reunions, gales i balls protagonitzats per cercles selectes de la Barcelona de començament del segle XX. Actualment, es troba en ple procés de restauració i en el punt de mira de la pressió veïnal que vetlla per una reforma respectuosa amb el seu aspecte original.

10

11


El edificio embellece de abajo a arriba esta esquina y se remata con una torre cubierta por una cúpula. El templete contiene un revestimiento de cerámica y todo el conjunto está minuciosamente decorado con piezas policromadas. La Rotonda se construyó para acoger el Hotel Metropolitan, que estuvo abierto hasta los años 70. Fue uno de los más lujosos de la ciudad, pertenecía a esa generación de hoteles que eran focos de la vida cultural y de la «crónica de salones» 12

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

1. La Rotonda

1. La Rotonda que emanaba de las reuniones, galas y bailes protagonizados por círculos selectos de la Barcelona de principios de siglo XX. Actualmente, se encuentra en pleno proceso de restauración y en el punto de mira de la presión vecinal que vela por una reforma respetuosa con su aspecto original. Avenida Tibidabo, 2-4 rquitecto: Adolf Ruiz i Casamitjana A (1906)

This building, crowned by a domed tower, lends great beauty to this street corner. The inside of the pavilion is covered in ceramics, and the whole of this fanciful construction is elaborately decorated with polychrome pieces. La Rotonda was built to house the Hotel Metropolitan, which was open until the 1970s. It was one of the most luxurious establishments in the city, part of the generation of hotels that were centers of culture, described in the “salon chronicles”

that told of the meetings, galas and balls held there by the Barcelona elite at the beginning of the 20th century. Currently, it is being renovated under the watchful eye of the neighbors, who mean to ensure that the building maintains its original appearance.

2-4 Avinguda Tibidabo rchitect: Adolf Ruiz i Casamitjana A (1906) 13


Any.colour.you.like

El Tramvia Blau

Avinguda Tibidabo, 2 Diferents horaris segons l’època de l’any, per informació concreta, consulta el web www.tmb.cat/ca/tramvia-blau 14

15


Xavier Bayod Farré

Enfilant-se per l’avinguda del Tibidabo, el Tramvia Blau convida a pujar a la muntanya com es feia a principis del segle XX. Supervivent de l’antiga línia de tramvies de Barcelona, el Tramvia Blau és el transport històric més emblemàtic de la ciutat. Creat a principis del segle XX amb la intenció de facilitar l’accés a la muntanya del Tibidabo, pujar-hi permet viure una experiència d’altres temps.

16

17


Ascendiendo por la avenida del Tibidabo, el Tranvía Blau invita a subir a la montaña como se hacía a comienzos del siglo XX. Superviviente de la antigua línea de tranvías de Barcelona, el Tranvía Blau es el

18

Salim Virji

Jimmy Baikovicius

2. El Tramvia Blau

2. El Tramvia Blau (The ‘Blue Tram’) transporte histórico más emblemático de la ciudad. Creado a comienzos del siglo XX con la intención de facilitar el acceso a la montaña del Tibidabo, montar en él permite vivir una experiencia de otros tiempos.

Making its way up Avinguda del Tibidabo, the Blue Tram invites you to climb Tibidabo as people did at the start of the 20th century. The tram, a survivor of the old Barcelona tram system, is the icon of the city’s his-

torical transport. lt was built at the start of the 20th century to provide easier access to Tibidabo and climbing aboard lets you experience a bygone era.

Avenida Tibidabo, 2

2 Avinguda Tibidabo

iferentes horarios según la época del año, para información concreta, consulta la D web: www.tmb.cat/es/tramvia-blau

pening times may vary depending on the season, for details see O www.tmb.cat/en/tramvia-blau 19


Torre del Dr. Andreu i Torre d’Ignacio Portabella

Avinguda Tibidabo, 17 i 27 20

21


La casa on va residir el Dr. Andreu és una obra de línies afrancesades construïda el 1918 per Enric Sagnier. Està envoltada per un jardí que va ser testimoni de les vetllades estiuenques acompanyades sempre de música d’orquestrines, revetlles que el farmacèutic oferia a la resta de famílies de la colònia del Tibidabo. Andreu va ser un gran melòman i un important mecenes cultural. Just davant, al número 18, se situava l’auditori que va regalar a Enric Granados perquè el pianista exhibís les seves composicions davant l’alta burgesia. 22

23


Una mica més amunt, al número 27, es troba la Torre d’Ignacio Portabella. Cada façana està decorada amb un mural que representa les estacions de l’any: a la principal, la primavera; al costat mar, l’estiu; a la façana muntanya, l’hivern, i a la part posterior, la tardor. 24

25


3. Torre del Dr. Andreu y Torre de Ignacio Portabella La casa donde residió el Dr. Andreu es una obra de líneas afrancesadas construida en 1918 por Enric Sagnier. Está rodeada por un jardín que fue testigo de las veladas veraniegas acompañadas siempre de música de orquestinas, verbenas que el farmacéutico ofrecía al resto de familias de la colonia del Tibidabo. Andreu fue un gran melómano y un importante mecenas cultural. Justo delante, en el número 18, se ubicaba el auditorio que regaló a Enric Granados para que el pianista ex26

hibiera sus composiciones ante la alta burguesía. Un poco más arriba, en el número 27, se encuentra la Torre de Ignacio Portabella. Cada fachada está decorada con un mural que representa las estaciones del año: en la principal, la primavera; en el lado mar, el verano; la fachada montaña, el invierno, y en la parte posterior, el otoño. Avenida Tibidabo, 17 i 27

3. Dr. Andreu House and Ignacio Portabella House The house where Dr. Andreu lived is a french-style mansion built in 1918 and designed by Enric Sagnier. It’s surrounded by a garden where many summer soirees were held to the sound of live music; Dr. Andreu would invite the other families who inhabited the community he built to attend these parties. The Doctor was a great music lover and the patron of many artists. Across the street, at number 18, there was once an auditorium Dr. Andreu built as a gift to the pianist Enric Grana-

dos, so that he could perform his compositions for the upper class. A little ways up the street, at number 27 is the Ignacio Portabella house. Each façade is decorated with a mural representing one of the four seasons: the main façade is dedicated to spring; the side facing the sea to summer; the side facing the mountains to winter; and the back side to fall. 17 and 27 Avinguda Tibidabo 27


Casa Roviralta ÂŤEl Frare BlancÂť

Avinguda Tibidabo, 31 28

29


La placa de la casa Roviralta ens dóna la benvinguda al cor de la vall del Frare Blanc. El Dr. Teodor Roviralta va encarregar la restauració d’aquesta antiga casa pairal a l’arquitecte Joan Rubió i Bellvé. El 1913 la casa agrícola va quedar convertida en una torre de línies i formes modernistes. L’austeritat que reflecteix el blanc de la façana, enriquit amb maó vist, que contrasta amb la profusió de detalls de l’interior.

30

31


Actualment acull el Restaurant Asador de Aranda i està permesa l’entrada per a aquells que es deixin sorprendre per la decoració. Les estances estan ornamentades amb fustes nobles pintades a mà que es van alternant amb ceràmica vidriada i trencadís. La llum de l’interior adquireix múltiples colors en filtrar-se per vidrieres pintades amb elements florals. Finalment, els salons són amplis, de majestuoses voltes de maó vist que, juntament amb les parets blanques, segueixen la correlació de l’estil exterior. 32

33


4. Roviralta House «El Frare Blanc» (‘The White Friar’) The plaque on the Roviralta House welcomes us to the heart of the Vall del Frare Blanc, or ‘Valley of the White Friar’. Architect Joan Rubió i Bellvé restored this old landowner’s house at the request of Dr. Teodor Roviralta. In 1913, this rural building became a modernista mansion. The austere white façade with accents of bare brick contrasts with the ornate interior. It is currently home to the Asador de Aranda Restaurant, and is open to those who want to

view its interior. The rooms are decorated with hand-painted precious woods, trencadís (mosaic made of broken tile shards) and glazed ceramic. The natural light that illuminates the interior is colored by the window panes painted with floral motifs. The house also has wide salons covered in vaulted ceilings of bare brick which, together with the white walls, match the exterior. 17 and 27 Avinguda Tibidabo

4. Casa Roviralta «El Frare Blanc» La placa de la casa Roviralta nos da la bienvenida al corazón del valle del Frare Blanc. El Dr.Teodor Roviralta encargó la restauración de esta antigua masía (cat. casa pairal) al arquitecto Joan Rubió i Bellvé. En 1913 la casa agrícola quedó convertida en una torre de líneas y formas modernistas. La austeridad que refleja el blanco de su fachada, enriquecido con ladrillo visto, que contrasta con la profusión de detalles de su interior. Actualmente acoge el Restaurante Asador de Aranda y está permitida la entrada para 34

aquellos que se dejen asombrar por su decoración. Las estancias están ornamentadas con maderas nobles pintadas a mano que se van alternando con cerámica vidriada y en trencadís. La luz del interior adquiere múltiples colores al filtrarse por vidrieras pintadas con elementos florales. Finalmente, los salones son amplios, de majestuosas bóvedas de ladrillo visto que, junto con las paredes blancas, siguen la correlación del estilo exterior. Avenida Tibidabo, 17 i 27 35


Casa Fornells

Avinguda Tibidabo, 35-37 36

37


Amador Alvarez

Anys abans, el 1903, el mateix arquitecte de la Casa Roviralta va construir una altra torre una mica més amunt, la Casa Fornells, popularment anomenada «La mona de pasqua». És una construcció modernista però amb influències medievalistes visibles al marc petri de la porta i als detalls de les gàrgoles. La torre-mirador recorda també l’arquitectura del nord d’Europa, introduïda per molts arquitectes de l’època. 38

39


5. Casa Fornells Años antes, en 1903, el mismo arquitecto de la Casa Roviralta construyó otra torre unos números más arriba, la Casa Fornells, popularmente llamada «La mona de pascua». Es una construcción modernista pero con influencias medievalistas visibles en el marco pétreo de la puerta 40

5. Fornells House y en los detalles de las gárgolas. La torre-mirador recuerda también a la arquitectura del norte de Europa, introducida por muchos arquitectos de la época. Avenida Tibidabo, 35-37

In 1903, several years before designing the Roviralta House, the same architect designed another mansion a little ways up the street. Formally known as the Fornells House, this fanciful construction is commonly called “the easter cake”. Though modernista, it contains some medieval el-

ements noticeable in the decorations framing the door and the gargoyles. The tower is inspired by the Northern European architecture that greatly influenced many architects at the time. 35-37 Avinguda Tibidabo 41


Miriam MartĂ­nez Camacho

Convent de Valldonzella

Carrer del Cister, 41-45 La capella es pot visitar en l’horari de missa i obren 4 cops al dia. De dilluns a dissabte a les 8 h, 10 h, 13 h i a les 19 h. Els diumenges i festius a les 8 h, 11 h, 13 h i 19 h www.valldonzella.cat 42

43


Pere López

A la falda del Tibidabo, i al bell mig de la Bonanova, hi ha l’imponent monestir cistercenc de Santa Maria de Valldonzella, construït entre els anys 1911 i 1922, i que destaca per les grans dimensions i l’aspecte medieval. Obra de l’arquitecte modernista Bernardí Martorell i Puig, l’edifici segueix l’estil neogòtic que tan de moda estava entre els arquitectes de l’època

44

45


En la falda del Tibidabo, y justo en medio de la Bonanova, se encuentra el imponente monasterio cisterciense de Santa Maria de Valldonzella, construido entre los años 1911 y 1922, que destaca por sus grandes dimensiones y su aspecto medieval. Obra del arquitecto modernista Bernardí Martorell i Puig, el edificio sigue el estilo neogótico que tan de 46

Josep Renalias

Miriam Martínez Camacho

6. Convento de Valldonzella.

6. Valldonzella Convent moda estaba entre los arquitectos de la época Calle del Cister, 41-45 L a capilla se puede visitar en horario de misa y abren 4 veces al día. De lunes a sábado a las 8 h, 10 h, 13 h y a las 19 h. Los domingos y festivos a las 8 h, 11 h, 13 h y 19 h. www.valldonzella.cat

En la falda del Tibidabo, y justo en medio de la Bonanova, se encuentra el imponente monasterio cisterciense de Santa Maria de Valldonzella, construido entre los años 1911 y 1922, que destaca por sus grandes dimensiones y su aspecto medieval. Obra del arquitecto modernista Bernardí Martorell i Puig, el edificio sigue el estilo neogótico que

tan de moda estaba entre los arquitectos de la época

41-45, Carrer del Cister he Chapel is open for visits during T mass hours 4 times each day. Monday to Saturday at 8, 10, 13 and 19 h. Sunday and holidays at 8, 11, 13 and 19 h. www.valldonzella.cat 47


Casa Muntadas

Avinguda Tibidabo, 48 48

49


Les imatges que daten entorn del 1901 ens mostren sempre una avinguda del Tibidabo amb prou feines construïda, amb el Tramvia Blau en funcionament i, a la llunyania, sempre present, la silueta de la Casa Muntadas. Les primeres cases que es van construir van ser comissionades pels accionistes del Tibidabo, SA, amb l'objectiu de promoure la urbanització. La primera va ser la de Lluís Muntadas, enginyer i propietari de l'empresa que havia instal·lat el tramvia. 50

51


Josep Dominguez. Cessió: Arxiu fotogràfic de Barcelona

És una obra de Josep Puig i Cadafalch i els jardins van ser dissenyats pel prolífic paisatgista Nicolau Rubió i Tudurí. La façana conté estucats florals a imitació de la decoració utilitzada en les masies catalanes. 52

53


7.Casa Muntadas Las imágenes que datan en torno al 1901 nos muestran siempre una avenida del Tibidabo sin apenas construir, con el Tramvia Blau en funcionamiento y, a lo lejos, siempre presente, la silueta de la Casa Muntadas. Las primeras casas que se construyeron fueron comisionadas por los accionistas de El Tibidabo, SA, con el objetivo de promover la urbanización. La primera fue la de Lluís Muntadas, ingeniero y propietario de la empresa que había instalado el tranvía.

Es una obra de Josep Puig i Cadafalch y los jardines fueron diseñados por el prolífico paisajista Nicolau Rubió i Tudurí. La fachada contiene estucados florales a imitación de la decoración utilizada en las masías catalanas.

Avenida Tibidabo, 48

7. Muntadas House Surviving photographs from around 1901 show the Avinguda del Tibidabo still under construction, with the Tramvia Blau already running and, in the distance, the silhouette of the Muntadas House. The first houses built here were made for the shareholders of the Tibidabo S.A. Company, with the objective of encouraging others to move here. The very first of these was made for Lluís Muntadas, an engineer and the owner of the company that installed the tram. 54

The house was designed by Josep Puig i Cadafalch and the gardens were designed by the prolific landscape architect Nicolau Rubió i Tudurí. The façade is covered in stucco work with floral designs, imitating the decorations used on Catalan farmhouses.

48 Avinguda Tibidabo 55


Cosmo Caixa

Carrer d’Isaac Newton, 26 Obert de dimarts a diumenge de 10 a 20 h. Obren els dilluns festius, els de Pasqua, estiu i Nadal. Tancat els dies 25 de desembre, 1 i 6 de gener. Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, horari especial de 10 a 18 h. obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_ca.html 56

57


Situat a la falda del Tibidabo, el CosmoCaixa ofereix activitats per a tothom i permet viure la ciència a tocar de la mà.Ubicat en un edifici modernista dedicat ara a la ciència més avançada, que inclou un planetari i un bosc amazònic, el CosmoCaixa, el museu de la ciència de Barcelona, forma una barreja perfecta que l'ha convertit en un referent a la ciutat. És molt més que un museu, perquè visitar-lo es converteix en tota una experiència.

8. Cosmo Caixa Enclavado en la falda del Tibidabo, el CosmoCaixa ofrece actividades para todo el mundo y permite vivir la ciencia de primera mano. Ubicado en un edificio modernista dedicado ahora a la ciencia más adelantada, que incluye un planetario y un bosque amazónico, el CosmoCaixa, el museo de la ciencia de Barcelona, forma una mezcla perfecta que lo ha convertido en un referente en la ciudad. Es mucho más que un museo, porque visitarlo se convierte en toda una experiencia. 58

8. Cosmo Caixa Calle de Isaac Newton, 26 bierto de martes a domingo, de 10 A a 20 h. Abierto los lunes festivos, los de Pascua, verano y Navidad. Cerrado los días 25 de diciembre,1 y 6 de enero. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, horario especial de 10 a 18 h obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_ca.html

Standing at the foot of Tibidabo, CosmoCaixa offers something for everyone and a hands-on experience of science. Barcelona's science museum, which includes a planetarium and an Amazon rain forest, is housed in a Modernista building now dedicated to modern science, a perfect match that has turned it into a city landmark. It is much more than a museum, because visiting it turns out to be a whole experience.

26, Carrer d'Isaac Newton pen Tuesday to Sunday from 10 O to 20 h. Open on Mondays if it falls on a holyday during Easter, summer and Christmas season.Closed on 25 December, 1 and 6 January. Special opening hours: 24 and 31 December, 5 January (from 10 to 18 h). obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_ca.html

59


Miriam MartĂ­nez Camacho

Cementiri de Sant Gervasi CamĂ­ del Cementiri de Sant Gervasi, 4-8 De dilluns a divendres de 8.45 a 17.30 h Dissabte, diumenge i festius: de 8.45 a 15.00 h www.cbsa.cat/cementiri-sant-gervasi 60

61


Miriam Martínez Camacho

Una gran escalinata que uneix l’entrada principal amb la capella, situada a la part més alta del cementiri, divideix el recinte en dues seccions. A cada banda hi ha els blocs de nínxols, les tombes i els panteons monumentals inspirats en les torres que es van construir durant el segle XIX en aquest barri de la ciutat.

9. Cementerio de Sant Gervasi Una gran escalinata que une la entrada principal con la capilla, situada en la parte más alta del cementerio, divide el recinto en dos secciones. A cada lado pueden encontrarse

62

bloques de nichos, las tumbas y los panteones monumentales inspirados en las torres que se construyeron durante el siglo XIX en este barrio de la ciudad.

9. Sant Gervasi Cemetery A long set of steps lead from the main entrance to the chapel, which is located at the highest part of the cemetery. The steps divide the cemetery into two sections. On each

side there are blocks of niches, monumental tombs and vaults inspired by the houses that were built in this neighbourhood during the 19th century.

Camino del Cementiri de Sant Gervasi, 4-8

4-8, Camí del Cementiri de Sant Gervasi

e lunes a viernes de 8.45 a 17.30 h. Sábado, domingos y festivos: de 8.45 a 15.00 h D www.cbsa.cat/cementiri-sant-gervasi

onday to Friday from 8:45 to 17:30 h. Saturday, Sunday and holidays from 8:45 to 15 h M www.cbsa.cat/cementiri-sant-gervasi 63


Carles Salillas

Torre de Bellesguard

Carrer de Bellesguard, 16 De dimarts a diumenge, de 10 a 15h (Ăşltima entrada a les 14:30 h). Tancat: 1 i 6 de gener, 25 i 26 de desembre. www.bellesguardgaudi.com 64

65


Carles Salillas

La genialitat d'Antoni Gaudí va transformar les runes d'un indret històric de la serra de Collserola en el castell de somni que és la Torre Bellesguard.Palau de reis i refugi de bandolers, a la falda de la muntanya de Collserola s'alça un dels secrets més ben guardats del mestre Antoni Gaudí: la Torre Bellesguard. Una residència particular edificada sobre vestigis medievals que ara obre les portes per compartir amb tots els visitants la genialitat de Gaudí.

66

67


Antoni Gaudí's genius turned the ruins of a historical Collserola site into a dream castle known as the Torre Bellesguard, or Bellesguard House.A palace of kings and a den of thieves. At the foot of Collserola stands one of master architect Antoni Gaudí's best-kept secrets: Bellesguard. A private residence built on medieval

remains now open to the public, so visitors can share Gaudí's genius. 16, Carrer de Bellesguard uesday to Sunday, from 10 to 15 h T (last admission at 14.30 h). Closed: 1 and 6 January, 25 and 26 December. www.bellesguardgaudi.com

Carles Salillas

Carles Salillas

10. Bellesguard House

10. Torre de Bellesguard La genialidad de Antoni Gaudí transformó los escombros de un histórico emplazamiento de la sierra de Collserola en el castillo de ensueño que es la Torre Bellesguard. Palacio de reyes y refugio de bandoleros, en la falda de la montaña de Collserola se alza uno de los secretos mejor guardados del maestro Antoni Gaudí: la Torre Bellesguard. Una residencia particular edificada 68

sobre restos medievales que ahora abre sus puertas para compartir con todos los visitantes la genialidad de Gaudí. Calle de Bellesguard, 16 e martes a domingo, de 10 a 15 h D (última entrada a las 14:30 h). Cerrado: 1 y 6 de enero, 25 y 26 de diciembre. www.bellesguardgaudi.com 69


Viaducte de Bellesguard

Carrer de Bellesguard, s/n 70

71


Davant de la Torre Bellesguard hi ha una zona enjardinada a un nivell més baix del carrer. Aquest desnivell s'aconsegueix gràcies als arcs que Gaudí va construir entre 1903 i 1905. L'arcada representa una prova pilot a l'obra que, més endavant, va desenvolupar en el Park Güell. Es tracta de 12 arcs de catenària poc coneguts, que van ser restaurats per l'Ajuntament el 2008.

11. Viaducto de Bellesguard Frente a la Torre Bellesguard hay una zona enjardinada a un nivel más bajo de la calle. Este desnivel se consigue gracias a los arcos que Gaudí construyó entre 1903 y 1905. La arcada representa una prueba piloto a la obra que, más adelante,

desarrolló en el Park Güell. Se trata de 12 arcos catenarios poco conocidos que fueron restaurados por el Ayuntamiento en 2008. Calle Bellesguard, s/n

11. Bellesguard Viaduct In front of the Bellesguard House is a garden located at a lower level than the street. These two levels are the result of the arches Gaudí had built between 1903 and 1905. These arches were a trial for the type of design he would further de72

velop in the Park Güell. These littleknown twelve catenary arches were restored by the City Hall in 2008.

Calle Bellesguard 73


60, 196

Ronda d

e dalt

123

Avin g

de

Sa

nt

Ge

rva

si

3.1

lgueroles Carrer de Fo

an er de rr Ca

Vallcarca

Car

rer d

eB

alm

es

Be r

tr

de s rra

ina nt ge Ar

Carrer de Muntaner

Av. Tibidabo

e Te Carrer Estev

le

Sal

ova

a lic Avinguda de la Repúb

se

ig

1

Pa s

2

a de l

la Bonan

Muntadas

Plaça d’Alfonso Comin

uda

r

n Joa

3.2

Carrer

i Maria ant

de S

Passeig de

Carrer de Mand

r de Lluís

5

del Císte

e Camins

Carrer dels Quatr

rer

74

Android

Carre

4

Descarrega l’app al teu mòbil: Descarga la app en tu móvil: Download the app to your phone:

iOS

8

10

6

7

del T ibida bo

11

Car

1. La Rotonda 2. El Tramvia Blau 3. Torre del Dr. Andreu (3.1) i Torre d'Ignacio Portabella (3.2) 4. Casa Roviralta «El Frare Blanc» 5. Casa Fornells 6. Convent de Valldonzella 7. Casa Muntadas 8. Cosmo Caixa 9. Cementiri de Sant Gervasi 10. Torre de Bellesguard 11. Viaducte de Bellesguard

60

guard les Carrer de Bel

the alternative to the cerdà plan: modernisme at the foot of the collserola mountains

a

9

l’alternativa al pla cerdà: el modernisme a peus de collserola la alternativa al pla cerdà: el modernismo a pies de collserola

s Rib

Carrer de Jesús

MAPA

Carrer de Carle

75


NOTES

76

77


78

79


Impulsat per: Ajuntament de Barcelona. Districte de Sarrià Sant Gervasi. Fotos i textos: Districte de Sarrià Sant Gervasi, Sonia Tres i altres autors, especificats a cada una de les imatges. Disseny, correcció i traducció: l’Apòstrof, SCCL. 80


Descarrega l’app al teu mòbil: Descarga la app en tu móvil: Download the app to your phone: iOS

Android