Page 1

...ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรรี่ นะคะ ที่วรรณเคยไปก็ตามนี้ เลยค่ะ

ร้านบิ๊คส์ สยามสแควร์ ซอย 2 มังคะ แหะๆ ไม่แน่ใจ ร้านนี้จะอยูข่ า้ งๆร้านนู๊ดเดิ้ลเฮ้าส์ค่ะ ซอยเดียวกะร้าน FQ&L อ่ะค่ะ ของที่ร้านอื่น ไม่มี แต่ร้านนี้มี เช่น แป้ งกวนใส้ตราดาว หัวบีบเบอร์พิเศษเช่น 508 พลาสติคพันเค้ก พิมพ์เค้กล็อคข้าง หรื อสปริ งฟอร์ม กลาเซ่พีคอต อัล มอนด์มีล หรื ออัลมอนด์ป่น ส่วนอื่นๆก็เหมือนร้านอุปกรณ์เบเกอรรี่ ทวั่ ไปค่ะ อ้อ ร้านนี้ปิด 6 โมงเย็น และปิ ดวันอาทิตย์นะคะ ร้านบิ๊ค สยาม ยังเปิ ดอยูแ่ น่นอนค่ะ ร้านอยูข่ า้ งๆร้านนู๊ดเดิ้ลเฮ้าส์ เลยค่ะ ถ้าเดินมาจากฝั่งรถไฟฟ้ ให้เข้าซอยที่หน้าปากซอยเป็ นร้าน FQ&L ค่ะ ถ้าหา ร้าน FQ&L กะนู๊ดเดิ้ลเฮ้าส์เจอ ก็จะเจอร้านบิ๊คส์ แน่นอนค่ะ อ้อ ร้านปิ ดวันอาทิตย์นะคะ วันธรรมดาปิ ด 6 โมงเย็นค่ะ -

-

- ร้านขจรศักดิ์ สะพานหัน ร้านนี้มีของให้เลือกเยอะและราคาไม่แพงค่ะ ที่พเิ ศษ ก็เช่น ของแต่งเค้กรู ปดาว และพระจันทร์ พลาสติคหุม้ เค้ก

ถ้วยขนมแบบต่างๆ ถัว่ ที่ราคาไม่แพงเช่นวอลนัทโลละ 400 บาท ช๊อคโกแล็ต เช่น Lindt ดาร์คช๊อค 2.5 โล 990 บาท ไวท์ช๊อค 2.5 โล 1070 บาท พิมพ์เค้กแบบต่างๆที่อิมพอร์ ตเข้ามาค่ะ พืกดั ร้านก็เยื้องๆกะเซ็นทรัลวังบูรพา แหะๆ อธิ บายไม่ถูก แถวนั้นไม่คุน ้ เคยค่ะ ^^" เบอร์โทรร้าน 0-2221-0572 0-2222-4529 แฟกซ์ 0-2221-779 - - ร้าน ตั้งจิบเซ้ง สะพานหัน อยูใ่ กล้กนั กะขจรศักด์ ของก็คล้ายๆกะขจรศักดิ์ มีตุ๊กตาแต่งเค้กเยอะดีค่ะ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้แต่งเค้ก เช่น แผ่นทำาช๊อคโกแลตจากเกาหลี และอื่นๆอีกเยอะแยพค่ะ พิกดั ร้าน เช่นเดียวกะขจรศักดิ์ค่ะ ำ - - ร้านจักรวาล ร้านนี้อยูแ่ ถวท่าน้านนท์ ค่ะ พิกดั ร้านตามคห. 90 นะคะ ร้านนี้พิเศษที่แพคเกจค่ะ เค้าอิมพอร์ตจากเกาหลี สวยๆทั้งนั้น ราคาก็ แพงนิดนึงนะคะ แต่รับรองว่าสวย ประทับใจคนรับแน่นอนค่ะ ส่วนมากจะเน้นขายบรรจุภณั ฑ์นะคะ พวกหัวบีบ ที่กดเค้ก แผ่นรองเค้ก ถ้วย ขนม ก็มีค่ะ เบอร์โทรร้าน 0-2968-3041-8 แฟกซ์ 022526-7918 ค่ะ - -ร้านที่จอยไปซื้ อของประจำาก็จะเป็ นที่UFM สุ ขมุ วิทอ่ะคะ อยูซ่ .33/1 เยีย่ งๆเอ็มโพเรี่ ยม เดินเข้าไปสุ ดซอยจะเห็นฟูจิ ซุปเปอร์ มาเก็ต เดิน ตรงเข้าไปก็จะเจอร.ร.ยูเอฟเอ็มกับร้านอุปกรณ์ ค่ะ อุปกรณ์กค็ รบครัน แต่อาจจะไม่ค่อยมีแบบกล่องสวยๆให้เลือกนัก ทุกอย่างจะหน้าตาเบสิ กหน่อยค่ะ -ร้านอุปกรณ์ที่สยาม(จอยจำาชื่อไม่ได้ คงจะบิ้กแหละคะ) จะอยูซ่ .2 หรื อ ซ.3 นี่แหละคะ ถ้าเข้าจากทางปากซอยจะอยูท ่ างซ้ายมือ เดินเลยร้านไอศกรี มเฟลิเช่ไปนิดก็เจอเลยค่ะ ราคาจะแพงกว่าที่สุขมุ วิทนิดหน่อย


-อีกร้าน ที่แนะนำาคือ Schmidt ที่พระโขนงค่ะ ร้านนี่จะเป็ นร้านนำาเข้าช็อคโกแลต ราคาไม่แพงเท่าไหร่ มีแบบขายส่ งด้วยมีอุปกรณ์ทาำ ขนมอย่าง

อื่นอีกเยอะเลยค่ะ วัตถุดิบอื่นก็มีค่ะ เว็บร้านเข้าค่ะ มีแผนที่ดว้ ย http://www.choco-schmidt.com/ -อีกร้านอันนี้ ใครอยูแ่ ถวอ่อรนุชลองดูนะคะ ร้านสะอาด ดูไฮเทค มีปริ๊ นใบเสร็ จแบบสามารถหักภาษีได้เลยทีเดียว แบบว่าเพื่อว่าจะไปเบิกใครได้

บ้างหุหุ เปิ ดได้ไม่นาน ตรงตลาดเอี่ยมสมบัติแยกอ่อนนุช ลองเข้าไปดูนะคะ ใช้ได้ทีเดียว ราคาก็มาตราฐาน คะ -ร้านแหลมทอง 1979/2 ปากซอยสุ ขมุ วิท 75/1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10250 โทร. 0-2311-2210, 0-2331-5433

-มาเพิ่มร้านขายอุปกรณ์จา้ OK. Baker Supplies (กิตติเครื่ องครัว) อยูเ่ ส้นศรี นคริ ทร์ นะ ร้านจะอยูร่ ะหว่างซอยลาซาล (สุ ขมุ วิท 105) กับ

ซอยแบริ่ ง(สุขมุ วิท 107) ร้านอยูต่ รงสะพานข้ามแยกเลยนะ ถ้ามาทางศรี นคริ นทร์ซีคอน ก้อจะถึงแยกบางนา ข้ามแยกมาเจอ สะพานข้าม แยก(ลาซาล) ไม่ตอ้ งขึ้น เพราะกว่าจะยูเทริ์ นได้ติดมากๆ แอบซ้ายใช้ทางข้างล่าง มา 4 แยก แอบขวาเข้าซอยลาซาล เพื่อที่จะอ้อมมาที่ร้าน พอ เข้าไปในซอยสักพักจะมีแยกใหญ่มีไฟแดงนะ ที่บอกว่าไปซอยแบริ่ งนะ เราก้อเลียวซ้ายมาเลย เจอสามแยกเลี้ยวซ้ายอีกรอบ ผ่านเซนโย มาเจอ ถนนใหญ่ เลี้ยวซ้ายอีกครับท่าน ก้อจะวนๆมาเจอร้านนัน่ เอง ที่ๆเราจอดบ่อยคือที่จอดรถส่ วนบุคคลหน้าร้านปี นขึ้นไปเลย อีกที่กอ้ ตรงซอยหลัง ร้าน ซื้อเสร็จของเยอะ เด็กในร้านยกของให้ดว้ ยจ้า มีไรถามเจ้าของร้านได้นะ เค้าหน้าเฉยๆ แต่เค้าตอบนะ ร้านเปิ ดทุกวัน วันอาทิตย์ปิดเร็วหน่อย 6 โมง (ชอบตรงนี้แหละ) -แถวบางรัก มีร้าน โค่วกิมไล้ ถ้าหันหน้าเข้าโรบินสันบางรัก ร้านอยูท ่ างขวา ประมาณ 10 ห้องค่ะ

ขายเนย แป้ ง ผงฟู บลูเบอรี่ กระป๋ อง ขนมปัง ABC แต่ถา้ เป็ นพวก ถาดอบ ไม่มีค่ะ -

RAW MATERIAL SHOPS  
RAW MATERIAL SHOPS  
Advertisement