Page 1

verkstadstvättar Använd GBPs verkstadstvättar när du behöver rengöra och avfetta komponenter i t.ex. maskinverktyg och bildelar


GBP Ergonomics AB, grundat 1906, är idag en av skandinaviens ledande tillverkare av ergonomiska arbetsplatser med arbetsbord, skåp, hurtsar, vagnar, tillbehör och upphängningssystem för industri. Produktion och leverans sker från fabriken i Lammhult. Förtroendet att bedriva nära samarbete med våra kunder skapar förutsättningar för utvecklingen av produkter och produktionsmetoder. Vi är lyhörda för marknadens behov, nationellt och internationellt, och för de ständigt växande kraven på effektivisering, inte minst när det gäller nyttjandet av minimal golvyta. GBP Ergonomics AB är certifierat med ISO 9001:2000 (2003) och med Miljöcertifiering ISO 14001 (2003).

För dig som professionell användare betyder GBP Sigillet produkter av hög kvalitet med väl utvecklade funktioner som tål tuffa tag! Vårt mål är att alltid överträffa dina förväntningar. Vår inneboende nyfikenhet driver oss ständigt framåt när vi utvecklar våra produkter för att underlätta i ditt arbete. Vårt breda sortiment innehåller arbetsbord, skåp, hurtsar, vagnar, upphängningssystem, industristolar, arbetsplatsmattor samt smådelstvättar. Vi garanterar dig som användare av våra produkter KVALITET, TRYGGHET OCH STÄNDIG UTVECKLING! Välkommen att prova oss!


Masterclean

36-180-1401 Microclean, beige/blå, 590x250x625 mm, vikt 25 kg

36-182-1401 Masterclean, beige/blå 1010x710x1300 mm, vikt 107 kg

Maxiclean

Aromatfritt kallavfettningsmedel, 25L

Vår minsta maskin är lämplig för service-, reparations- och bilverkstäder. Microclean kan placeras direkt på en arbetsbänk eller hängas upp i lämplig höjd på en vägg. Tvättgodset tvättas manuellt med hjälp av duschborste. Microclean är den idealiska lösningen för tvättning av små maskin- och motordelar. Avsedd för aromatfri kallavfettning med flampunkt över 70°C. Mått tvättbänk: 510x340 mm. Max tvättvikt: 20 kg. Volym tvättvätska: 8 liter

Maxiclean har två tvättsystem som kan användas samtidigt eller separat. Godset kan antingen placeras i det stängda utrymmet och tvättas automatiskt av tre tvättmun-stycken eller tvättas manuellt med tvättborste. Avsedd för aromatfri kallavfettning med flampunkt över 70°C. Tvätten är utrustad med ställfötter som standard. Max tvättvikt: 100 kg Volym tvättvätska: 30 liter Ventilationsanslutning Ø: 123 mm

Masterclean har två tvättsystem som kan användas tillsammans eller separat. Tvättgodset kan rengöras i det slutna utrymmet där det spolas automatiskt av 6 munstycken (varav 3 rörliga från både underoch översida) eller tvättas manuellt med borste. Avsedd för aromatfri kallavfettning med flampunkt över 70°C. Inre tvättutrymme: 850x460x370 mm. Max tvättvikt: 100 kg Volym tvättvätska: 50 liter Ventilationsanslutning Ø: 123 mm

verkstadstvättar

Microclean

Effektiv tvättvätska med svag doft för användning i Micro-, Maxi- och Masterclean. Lämplig för rengöring av järn, stål, rostfritt, aluminium, mässing och koppar. Avlägsnar olja, fett, sot, vax, grafit och asfalt. Efterlämnar en rostskyddande film. Flampunkt 70° C. 40-775-0001 Aromafritt kallavfettningsmedel, vikt 25 kg

Reservdelar/tillbehör Borste vit hård BH30 1/2”

38-110-0001

Pump Comprimé. Micro, Maxi, Master fr o m 2006-07

38-101-0001

Pump Hanning. Micro, Maxi, Master t o m 2006-06

38-106-0001

Spolhandtag kpl. med borste och slang

36-186-9001

Tvättkorg 420x270x110 mm med lock

36-188-9001

Tvättkorg 250x120x90 mm

3

36-181-2401 Maxiclean, beige/blå, 970x700x1130 mm, vikt 70 kg

38-100-0001


miljö och kvalitet

GBP Ergonomics AB vill värna om miljön och vårt mål är att alltid sträva efter att arbeta med de mest miljöanpassade materialen och metoderna som finns på marknaden. Våra egentillverkade konstruktionsdetaljer innehåller inga kända allergiframkallande ämnen. Vi är certifierade enligt miljöledningssystem ISO 14001. Transportförpackningen består av polystyren och sträckfilm av polyeten, vilket ger ett minimum av emballage. Transporter utförs av speditionsföretag med dokumenterat miljöarbete. Materialen i våra produkter är lätt identifierbara, vilket underlättar återvinning. Företaget är anslutet till REPA-registret. Kvalitet Företagets verksamhet sker i enlighet med företagets kvalitetsledningssystem. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2000.

4


3.3.2 Force majeure m m

5 GARANTI

1.1 Giltighet Anbudet gäller 30 dagar från anbudsdatum, om annat ej angivits. Eventuella tillägg för index anges. Leveranstid och eventuell monteringstid gäller med reservation för mellanliggande försäljning.

Hinder för leveransens fullgörande förorsakade av krig,

För information om garanti se respektive bolags hemsida.

1.2 Avvikelser från anbud Om anbudet antages delvis eller med ändringar, som ej överenstämmer med anbudet,förbehåller sig säljaren rätten till förhandling om ändrade villkor.

leverantören befriad från att fullgöra densamma. För leverans,

1.3 Handlingar Ritningar och specifikationer upprättade av säljaren är säljarens egendom och får ej utan säljarens skriftliga medgivande delges tredje man.

3.4 Mottagning av gods

2 ORDER

eld-svåda, arbetsinställelse eller annan force majeure utanför leverantörens rådighet, berättigar till erforderlig förlängning av leveranstiden. Om inträffade hinder gör det omöjligt att

6 ÄGANDERÄTT

fullgöra leveransen eller i väsentlig mån försvårar den, är

Levererat gods är säljarens egendom tills full likvid erlagts.

som med anledning av vad som nu sagts, försenats eller uteblivit, fritar sig leverantören från skadeståndsansvar.

Köparen ansvarar för mottagning av gods samt omgående

miljö och kvalitet

1 OFFERT

7 SÄKERHET Bankgaranti kan erfordras. Kostnader för denna betalas av beställaren.

placerar detta i utrymme med normal värme och luftfuktighet. Vid brist i leverans ska köparen anmäla detta till transportören samtidigt med att godset mottages. Anges på fraktsedel innan

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

kvittering sker. Betr. skador se pkt 3.5.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående avisering.

Order bekräftas med skriftlig eller faxad orderbekräftelse.

3.5 Skador

Anmärkning mot orderbekräftelse skall göras inom 8 dagar.

Transportskadat gods skall noteras på fraktsedel innan

Annullering får endast ske efter överenskommelse med

kvittering sker samt omedelbart anmälas till transportföretaget.

säljaren. Vid ordervärde under 300 kr debiterar vi en

Godset avemballeras omgående och undersökes beträffande

administrationskostnad på 100 kr.

eventuella dolda transportskador. Dessa skador skall anmälas till transportören inom 7 dagar. Anmälan även till säljaren.

3 LEVERANS 3.1 Leveransvillkor Fritt fabrik, om inte annat avtalats. 3.2 Leveranstid Leveranstid från fabrik anges i orderbekräftelse. Om nödvändiga uppgifter saknas från beställaren kan leveranstiden senareläggas.

3.6 Reklamationer Reklamation på leverans måste göras inom 7 dagar från mottagen leverans. 3.7 Retur Ingen retur godkänns utan ett skriftligt medgivande. Frakt och transportförsäkring bekostas av avsändaren.

3.3.1 Leveransförsening

4 BETALNINGSVILLKOR

överenskommelse träffats.Säljaren fritar sig från skadestånds-

30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen uttages

ansvar vid utebliven vinst eller uteblivet täckningsbidrag samt

dröjsmålsränta med 8 % över referensränta. Emballage ingår.

annan indirekt skada.

Frakt tillkommer. Mervärdesskatt tillkommer.

5

Vite vid eventuell leveransförsening utgår endast då särskild


För dig som professionell användare betyder GBP Sigillet produkter av hög kvalitet med väl utvecklade funktioner som tål tuffa tag! Vårt mål är att alltid överträffa dina förväntningar. Vår inneboende nyfikenhet driver oss ständigt framåt när vi utvecklar våra produkter för att underlätta i ditt arbete. Vårt breda sortiment innehåller arbetsbord, skåp, hurtsar, vagnar, upphängningssystem, industristolar, arbetsplatsmattor samt smådelstvättar. Vi garanterar dig som användare av våra produkter KVALITET, TRYGGHET OCH STÄNDIG UTVECKLING! Välkommen att prova oss!

GBP Ergonomics AB | Box 89, 360 30 Lammhult Telefon 0472 - 26 16 00 | Telefax 0472 - 26 16 16 info@gbp.se | www.gbp.se

verkstadstvättar  
verkstadstvättar  

GBP Ergonomics