Page 1

Nasjonal satsning på

svømmeopplæring i skolene våren 2011


denne informasjonen går ut til deg som rektor

Målet er at flere elever på fjerde trinn lærer å

svømme 200 m I vår gir vi gratis svømme­ knapper til alle 4. klassinger som klarer å svømme 200 m

Foto: Rune Kongsro


GRATIS SVØMMEKNAPPER

Svømmeknappen Den populære ”Svømmeknappen” krever at man svømmer 200 m uten pause. Det å kunne svømme 200 m er et viktig steg frem mot svømmedyktighet. På www.skolesvommen.no får du tilgang til GRATIS SVØMMEKNAPPER til de 4.klassingene som klarer å svømme 200 m, samt v­ ei­ledningsmateriell og videoer for svømmeundervisning. Siste frist for å bestille gratis svømmeknapp er 15. juni 2011.

Læreplanens kompetansemål Læreplanens kompetansemål etter 4. årstrinn er at eleven skal kunne ”være trygg i vann og være svømmedyktig”. Det er viktig å være klar over at denne prosessen er tidkrevende. Skolen må altså sette av nok tid til at elevene har mulighet for å oppnå kompetansemålet. Elevene må lære de basale ferdighetene dykke, flyte, gli og fremdrift. Det å lære elevene trygghet i vann, og få de svømmedyktige, er det viktigste skolen kan bidra med innenfor druknings­ forebygging. Det er skoleleders ansvar å se til at svømmeopplæringen blir gitt i et slik omfang at elevene når ­kompetansemålene i læreplanen.


design: sommersethdesign.no

Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo, post@svomming.no, tlf.: 21 02 90 00, www.svomming.no, www.skolesvommen.no For den nasjonale kampanjen se www.udir.no/svomming

NSF-rektor  

skolesvommen, larer, nsf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you