Page 1

PAKKETI LBUD MED BUS/TOG: Entré + Odsherre dsbanen 199,Vest busnet Movia + Entré Åbent til kl . – gratis fr 21 225, kl. 17 pg a på online Køb Sct. Hans a. event. PA KK ET ILBUD sommerla ndsshop.d k HU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ND ESTED-RØRV IG FÆ RG EFART: MAJ PA K K ET IL En tré + færget ra ns po B U D M rt O LS-LIN IE N JUNI 1 d ag s e n t Hør om pr is og køb bil : ré + færge let JULI t/r s amme på Hu ndes ted Tur ist bu d ag me d u d re au AUG. re js e f ra J y ll a K n u d n 1 .095-, (h u SEP. rt ig færge ) Sp a r o p t il 1.235,Kl. 10 - 19 Kl. 10 - 18 Kl. 10 - 17 Lukket/Closed/Geschlossen PA KK ET ILBUD PRISER: STOR EBÆLTSB ROEN : 17. maj til 22. juni, 13. aug. til 2. sep. . . . DKK 185,Grat is hje mt ursbille t 23. juni til 12. august . . . . . . . . . . . . . . . DKK 195,v/4 be ta len de gæster Under 3 år gratis Sp ar op til 230,Køb ve d fæ Seniorpris over 65 år (gælder ikke juli) . DKK 150,Af levér kv itter ing fr rge n a be ta lings an læg og en Sæsonkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK 360,trébille tter Seniorsæsonkort (over 65 år) . . . . . . . . DKK 270,i In fo rm at ionen Entré efter kl. 16.00 . . . . . . . . . . . . . . . . DKK 100,-

ALL ACTIVITI ES ARE FREE ONCE YOU’VE PAID TH E ADMISSION FEE!

FORLYSTE LSERNE ER GRATIS, BETALT NÅR ENTRÉE N ER E VISSE (GÆ LDER DOG IKK ) MOBILAKTIVITETER

Børneloppemarked 19/5 Gratis stand og mulighed for at tjene penge på dit brugte legetøj. Læs mere og tilmeld dig på sommerlandsj.dk

B ør n

e Sa

Børn e n k t Ha n – ogs venlig bålh s 23/6 Vi tæn å for de m ygge holde der bålet indste ! k r pa r k en åb l. 19.00 og Bema en til ndede 21.00 ak tivit lukk . e er kl.

20.00 ter .

ALLE ATTRAKTION EN SI N D IM IS EI NTRITTSPRE ENTHALTE N!

ere SCAN og læs m nds la er m m om alle So pakketilbud

G RU DK PP etale K 30,- r abat E R: nde pr. p p ers Se in stitu oner ve erson f grup tionspri d samle ra ser t be pei som nformat og øvri taling. g mer i o land n på sj.dk

25 b

SCAN og hold øje med den opdaterede aktivitetskalender på sommerlandsj.dk. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer.


CHECK VIDEO

LOKALE MADOPLEVELSER I HØJSÆSONEN

Y T!

N DU KTE R ALE PRO S K LO G A ED SM R R E H FRA ODS M M E R A K E IS P S

F O R S IGTIG

!

VÅDE TÆER OG A R M GA N G FORU DE !

FRISK M IX EN SU ND OG SALAT R LE EL H IC W SAND HYG E N GOD M E D BU RG E R

BOOKRILL

G E N S TO R L S K A B SE TIL JE RES 120,FOR KU N

N ICKU RVE PAK PICNM E FRA M H JE

TA’ SELV PIZZA FOR HELE FAM ILIE N

G RI LL BØFF PÅ FÆ LLESG RIER LLEN BLIV MÆT I SI LV WESTE RN RESTAU ER RANT


CH ECK VI DEO

FU LD FART I GOK ARTS O B UGGYBIL G ER

S JÆ L LAN DS

SS ET RU N DTO OG H E LT DET PÅ HOVE

STØ R STE U DE N DØRS VAN DL

AN D

Scan og se mere fra Den Blå Lagune

H USK

NTE R E T REG LE M E ØJ BA D E T

CHECK VIDEO

ÅBNER KL. 12.00 HVER DAG I HELE SÆSONEN


R IVITETE DE AKT FØLG E N R KL. 12.00: U N E ÅBN E Å LAG DE N BL TTE N · VILDKA TRAFFIC JAM FØR E · /2 TIM

45 38

KE R 1 OG LU K N AF PARKE N RESTE

29

49

48

52

50

51

K1

U

U

K2

F

K2

F

K3

C1

K4

43

K

5

S 41 42 W

K6

P

K7

S

26

35 32

34

K1

U

C K2

1 F K

C1

K3 C

31 30

K U F K2 2K1 F C

K

K7

S

K

44

6

6 C 1 1C 2 2 5 3P 6 4K KS P3C K3K KK WC OC 61 6 4S 7 S 7 5K 3 3 K4K SCC KW PS O KK 7 5 P SW K6K K5K W OO

58

25

2

S

5

33

U

K1 U

3 FC 2 3 1K2 C C1 C2 K1U KK C3 1 3S C 2 3 1 F CU 4 2K K1K C3 K4 U S C KK W O 2 C 4 W 5 3K SF K5 1 F W2C3 O K2K KK OC P

O K

4

K7K6K6 S P P K7K7

SS

K1

K1

U

K2

K2

F

K

K3

C1

C2

K4

S

C3

K5

W

O

K6

P

K7

S

60

59

54

K1

F

K3

C1

58

 1 Borgindgang  2 Bluetooth Download-Væg  3 Picnic- og legeområde  4 Hoppepuder  5 Trampoliner  6 Air Track bane  7 Familiegynge  8 Elbiler  9 Svævebaner  10 Veteranbilbane  11 MiniSvaner  12 Karruseller

57

            

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

MiniExpressen MiniKarrusel Wild West parktog Boldhus Battingbur SwingTuren TugTug VildBassen Sandkasse Solborg/legetårn Gravemaskiner Grill-selv-oase Spiseområde

            

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

FidylineTårn FIDY Bolsjekogeri FIDY Pandekager Børnebassin Wild River Bumping Hill Mega Wild River Vandrutsjebaner Surfing Hill Kamikaze Delfinbassin Børnerutsjebane TeleSplash

   

39 40 41 42

      

43 44 45 46 47 48 49

BlueSplash SplashLand Ny es Fidys Wii-Verden pil Indgang Den Blå Lagune Stationsbygning Spiloppen Nyhed Familiehytter Koncert-/festområde Picnicparken Junglesti Ørredfiskeri - Husk fiskestang

       

50 51 52 53 54 55 56 57

   

58 59 60 61

K3

C1

K4

S

C3

K5

W

O

K6

P

S

C3

K5

W P

K2

K6 U K7 F

K3

C1

C2

K4

S

C3

63 K

W

O

64 C2

S

C3

W

O

P S

72

27

1

K6

P

7 K67

S

K1

66U

K2

F

K3

C1

C2

K4

S

C3

K5

W

K6

P

K7

S

Svanevandcykler  Junglelegetårn  Amazonas  BuggyBiler Kaninø  Gokart  Børnegokart  Dobbeltgokart  - voksen m/barn  Kanoer/robåde  Sørøverskib - Vand  Nyh Sørøverskib - Brag ed  Pizzeria 

O

K7

76 73

65 K1

U

K2

70 F

77

78 69

C1

C2

K4

O 68 K

S

C3

5

W

O

K6

P

K7

S

3 K 71

K3

K5

74

S

75

F

U K1 K2 K1 F 16 K4 K2 K3 K2 C1 5 K1 3 17 KK1K S2 K4 K36 K K K4 2 4 W K5 KK K7 K3 K5 5 P K6 KK 3 4 K K6 K7 K6 S K75 K4K K7 K6 K1

S

F

U

K1 K2

C2

24

U

13

23

K4

K

K5

K7

56

21F

C2

1

K4

K6

53

K2

K7

20 19

U

28 C

U62

K2

18

K1

3

5

55

22

36

40

K1

C2 K1 K3 U C1 K1 2 U K K4 F S C3 K2 47 F 46 K3 K5 C1 WC2 O C1 C2 K3 K4 K6 S PC3 S C3 K4 K5 K7 W SO K5 W O K6 P K6 P S K7 S K7

37

39

62 MiniSilver legeplads 63 Tumletræ 64 Det Vilde Vesten / Silver City 65 3D Western biograf 66 Cowboyshop 67 Silver Restaurant 68 Wild West heste 69 Snobrød 70 Guldgravergrotte 71 Guldmine 72 Damptog 73 Rollespilsplads

C1

C2 U U 3 S FC F C2 W U1O C U C1C3 C2 P F S F S O C3 S C1 W W C1O S P P W S S S P

W S

6

K

P

K7

S


s

f

12 9

10

94

13

7

11

K1

6

16 17

15

8 14

3 4

2

5 K1

U

K2

F C1

K3

79

1 83 82

C2

K4

S

C3

K5

W

O

6

K

P

K7

S

93 91 88

92

K1 K1 K1 K2 K21 K 3 KK2 K3 4 KK3 K4 K5 K4 K5 K5 6 K1 K6 7 KK62 K7 K K73 K4

81

K5

80

90

84 U

K1 K2

F U1 C

C2

K24 K

F S

C3

K35 K

C1 W

C2 O

K64 K

S P

C3

K75 K

W S 87 O

K6

86

K7

P

S

FORLYSTELSE RN E ER G RAT NÅR ENTRÉE IS, N ER BETALT (GÆ LD ER DOG IKKE VISSE MOB ILAKTIVITETE

           

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

U K3 F U F K4C1 F 1 KC 1 1 K K5 S 1 C 2 KS 2 K K6W S 3 KW 3 K K K71 P W U 4 KP 4 K K2 S P F 5 KS 5 K 3 KS 1 C K66 K K4 S K77 K K5 W

K6

K6 P

K7

K7 S

89

85 K K 1 3

K2 U

BE MÆ RK! KE RN E NOGLE AF KIOS SAMT SI LVER KKET I DE LE KAN VÆ RE LU NE N SO SÆ AF

R)

Mødestedet Garderobebokse Labyrint  86 Mini-Odsherred OBS (værksted) Vandpistolskydning Nogle af aktiviteterne Vandkuglespil  87 MiniZoo er alders- og højdeMooncars  88 Løbetromle bestemte. Af sikkerhedsHoppecykler  89 Rambukgynge og driftmæssige årsager Vildkatten  90 Gå på line forbeholder vi os ret til Klatrefidusen  91 Legetårn at variere åbningstider Trækkarrusel  92 Minigolf på de enkelte aktiviteter Traffic Jam  93 Petanque Mini-Odsherred  94 Overnatningsplads og salgssteder. (huse) SÆT KRYDS I  OG SE OM DU NÅR DET HELE!

K1 K2 K211 K K3 K22 K3 K4 K33 K45 K K44 K5 K6 K55 K6 K7 K766 K U71 K 7 K

K2

F

K31 K

U1 C

C2

2 F K S C3 K4 U1 K31 2 C C K K5 W O U K1 Information /dankortautomat F K24 S C3 K6 K P K2 påF visse kort) (gebyr 3 C1 C2 K K75 W O S K Puslebord 1 3 C C2 K 1 U K U K641 S C3 K K P Plasterstue U K31 4 2 S C F K 2 F K K75 W O Drikkevand S K 2 F K 5 2 1 3 W O C C K 2 1 3 C C K P Toilet U K6 C1 C2 K33 6 K P 4 S C K U Handicaptoilet S C3 K74 S FK 4 S U C3 K S Stråtoppen, K755 FK W O O Svanekiosken: C1K C2 W F is Slik, og drikkevarer. K5 W OPølser og 6 2 P C1K C 6 K P S C3 hotdogs. C11 7 C22 S K6 P 3 S 7 SK C K W O Solstrålen: IsK7og drikkevarer. S S C33 W O Pommes frites og hotdogs. P W O P Sukkertoppen: Candy floss, S P S Slush ice. U S

FIDY Burgerhouse F Western Burgerhouse C CC Kvalitetskaffe, kolde og C K Cafélatten: drikke. Gaveshop. SC varme CS C K U Provianten: Belgiske vafler, is og C U W OW KC O C F varme drikke. Salg af egnsprodukter. F C P KO P C Badeboden: Friske sandwich og C C O Café C C S U S K frokostsalater. O lækre S C S C F FIDY: Produktion og salg af bolcher W O W O C og C slikkepinde. C P P Pizzeria: Ta’ selv pizza og salat. S C C S Silver Restaurant S W O O Smagen af Odsherred: Nyhe d P Lokale madoplevelser i højsæsonen. F2 K

1 3

2

42

3

1

2

3

2

53 2 3

6 3 1 1

2 2

7

3 3

1 2

3

2

3

U K1 INFORMATIONEN FINDES MIDT I OMRÅDET 2 F K Er forældre blevet væk, er børn C1 C2 velkomneK3i Informationen, indtil de voksne er fundet. 4 3 S C K K5 W PÅOMOBILEN FIND HINANDEN I Informationen kan du købe armK6 P bånd til mobilnummeret, så børn S de voksne igen. K7 finde hurtigt kan

Du kan leje trækvogne (50 kr.) samt nøgler til opbevaringsboks (fra 20 kr.) mod depositum. Du kan leje garderobeskab i Den Blå Lagune for 10 kr. Visa/Dankort: Modtages ved de fleste salgssteder. Tørretumbler (husk 5 kr.) er ved siden af Informationen, hvor du også finder vovsevand. Hunde må medbringes, når de er i snor (dog ikke i aktiviteter og vandland). Husk pose.

S

APP TIL SMARTPHONES Hent app’en »Fidy Guide« og modtag ekstra overraskelser, information og services under dit besøg. Virker til iPhone og Android.

SMS-IKON Hvor du ser dette ikon, kan du via SMS sætte liv i aktiviteter. Kan være overtakseret.

TELEREMOTE Hvor du ser dette ikon, kan du online styre en bestemt aktivitet. Ring op, lyt og leg. Koster alm. opkaldstakst. Virker ikke med udeladt nummer.

BLUETOOTH Blåtand er vores symbol, der viser, hvor der er bluetoothaktiviteter. Men vi har også hemmelige steder – både i og uden for Sommerland Sjælland.

SIKKERHEDSREGLER

For at alle kan få en dejl ig dag, er der nogle sikkerheds regler, der SKAL overholdes: • Kend dine begrænsnin ger, vær ikke dumdristig. • Kun normal siddestilling i svævebanerne. • Hop max. 2 ad gangen på trampolinerne.

• Det er forbudt at hoppe af og på toget, når det kører.

• Ophold på Gokartbane rne er ikke tilladt (banerne er lukket i regnvejr). Husk at tage styrthjelm på. • Kør gokart efter forholde ne og overhold skilte samt medarbejderes henstillinge r. • Egen grill KUN ved Gril l-Selv-Oase på fliseunderlag af bran dhensyn.

OBS! Overtrædelse af reglern e medfører bortvisning uden refunde ring.


CHECK VIDEO

A

KARU SS EL LE R, RUTS JE BANE R DE OG BI LE R FO R M IN IV IL DE

TA’ BABY M

E D! GOD PUSLE RU PLADS, M, M OG STILL IKROOVN E OASE R

HENT FIDYGUIDE APP TIL IPHONE OG ANDROID

NY T!

KANONTO R OVE R KAN DE N OSØE N VIA SMS


BO O K!

CHECK VIDEO

0M FRA BO KU N 5 E RN E. LS E T S LY É R FO KL. E NTR E R E R IN TIL IS R P E L AL OMSTFRA AN K DAG. AFRE JSE

PERIODESKEMA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MAJ JUNI

GR

BO U P P FAM I OK HYTT E R! LI EA ER T R OG L RANG E MI L E J RS KOLE E NT

JULI AUG. SEP.

HYTTEPRISER INKL. ENTRÉ: Blå dage 1-3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

DKK

1 nat 1500 1650 1800 1950

2 nætter 2600 2900 3200 3500

3 nætter 3700 4150 4600 5050

4 nætter 4800 LÆS MERE OM 5400 OVERNATNING OG BOOK 6000 ONLINE PÅ 6600 WWW.SOMMERLANDSJ.DK

Røde dage 1-3 pers. DKK 4 pers. DKK 5 pers. DKK 6 pers. DKK

1 nat 2400 2550 2700 2850

2 nætter 3500 3800 4100 4400

3 nætter 4600 5050 5500 5950

4 nætter 5700 6300 6900 7500

Gule dage 1-3 pers. DKK 4 pers. DKK 5 pers. DKK 6 pers. DKK

1 nat og 1 dags entré 1300 1450 1600 1750

DKK DKK DKK

ELLER KONTAKT OS PÅ +45 5931 2100

Afbestillings forsikring kun DKK 10 0,- pr. hytte

Gule dage forekommer kun i maj, juni, august og september med overnatning til en dag, hvor der er lukket i parken. OBS: For kun DKK 100,- ekstra pr. person i familiehytte medfølger sæsonkort.


– OG TA’ JER GOD TID! Tag én dag ad gangen og få god tid til de enkelte oplevelser.

2012

KU N

Husk at dit sæsonkort i 2012 giver gratis entré i Sommerland Syd!

vtur t på sjorer e g o t Tag /OH J kø DSB d på vores e in ir d ekt n i parken. t a st io ombibilletter

360

ALL ER ED E 2. B ESØ G V ED SÆ SO N KO HAR TJ ENT SI G RTET H JE M

,LAYOUT: KIGHER.DK TRYK: EVERS DRUCK

Køb sæsonkortet online eller ved dit første besøg. Du får taget billede og udleveret kort i Informationen.

GPS-koordinater: 55° 53.45 - 11° 36.38

ÅRHUS

Ebeltoft Mols-Linien

HH Ferries

Køb k på web

21

Kalundborg

SVERIGE

Helsingør

Nykøbing Sj.

KØBENHAVN

Holbæk

21

Malmø

Køge Korsør

Næstved

SE PAKK ETIL BU D I BROC HU RE N ADS G O D P L IS T OG G RA G IN PAR K E R

HURTIGT IND PÅ DE TRAVLE DAGE Står solen højt, og der er tryk på billetkøerne, åbner vi en ekspreslinje kun for sæsonkort, fribilletter og forudbetalte billetter. Ekspreslinjen er åben, når du ser en badering i toppen af flagstangen over for Sommerland Sjællands indgang.

SCAN OG FIND VEJ TIL SOMMERLAND SJÆLLAND

sommerlandsj.dk

Gl. Nykøbingvej 169 · 4572 Nr. Asmindrup · Tlf: +45 5931 2100 info@sommerlandsj.dk · Fidyguide App til Iphone og Android

CH EC K VI DE O

Ret til ændringer og trykfejl forbeholdes.

Odense

I LI S LAP AF O G S L I P LØS M E D FAM

EN

sommerlandsj.dk

Sommerland Sjælland 2012  
Sommerland Sjælland 2012  

Sommerland Sjælland sæson 2012

Advertisement