Page 1

İrademe dokunma... Susmak onaylamaktır.... Sessiz kalmak, suça ortak olmaktır... Türkiye’yi yöneten AKP”nin adı, uluslararası emperyalizmin İslam markalı savaş hükümetinin adıdır. Kürt, Arap ve Fars halklarına yönelik savaş ve işgal programlarını sorunsuz uygulayabilecek karşı devrimci bir gündemle işbaşına getirilen AKP hükümetinin öncelikli görevi, böyle bir savaşın cephe gerisi sayılabilecek Türkiye topraklarında başta işçi ve emekçi kesimlerin demokrasi mücadelesini tasfiye, toplumu sindirme programının hayata geçirmektir. Siyasi gericiliğin temsilcisi bölgede emperyalizmin temsilciliğini yapmakta, onun çıkarları doğrultusunda çalışmaktadır. Emperyalizmin çıkarları doğrultusunda Kürt, Arap ve Fars halklarına yönelik başlatılan savaşta cephe haline getirilen Türkiye’de toplumu sindirme, susturmayla cephe gerisi temizliği yapmaktadır. Liberalleri, medyayı, birçok kesimi yanına çeken, sindiren, susturan AKP iktidarı programını adım adım uygulamaktadır. Son KCK operasyonunun bir mesajı da aydınlaradır. Birçok kesimi sindiren, susturan iktidar onurlu aydınlara yönelirken, asıl hedefi olan Kürt hareketinin etrafının boşaltılması girişimidir. Bu saldırıya, soykırım girişimlerine ve emperyalizmin çıkarları doğrultusunda ülkemizin başka halklara yönelik saldırı üssü haline getirilmesine, Kürt halkına karşı azgınca süren soykırım operasyonlarına karşı Kürt halkının yanında yer almak, tarihi bir zorunluluk ve insan olmanın bir gereğidir. Emperyalizmin Ortadoğu’daki çıkarları ve yeni düzenlemelerinde kendisine ayak bağı olacak Kürt hareketine karşı yok etme, sindirme, susturma saldırısıdır. Kürt hareketini iç siyasette de kendine rakip olarak görmesidir, Kürt hareketinin yarattığı korkunun gerçekliğidir, tüm bunlardan dolayı da saldırganlığını en üst boyuta sürdürmektedir. AKP kendilerinden farklı düşünen, siyasi mücadele yürüten tüm kesimlere karşı sistematik bir saldırı kampanyası sürdürmektedir. Bu saldırı ve operasyonların siyasi olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. 90’lı yıllara dönüş değil, bugün AKP 90’lı yıllardaki konsepti de aşan bir yeni konsept uygulamaktadır. Bu saldırı konsepti de AKP’nin direniş güçlerinin bir araya gelmesini engelleme, bölme, parçalama ve yalnızlaştırma çabasıdır. Bunun içindir ki safları sıklaştırmak gerekiyor. Bugün antidemokratik gerici iktidara karşı birlikte mücadele etmeli, bugüne kadar olan operasyonlarda olduğu gibi bundan sonra gelişen operasyon ve saldırılar karşısında bir arada toplu karşı koyuşu örgütlemeli, ortak mücadeleyi geliştirmeliyiz. Bu operasyon ve saldırılarla gerici AKP iktidarı bir kesimin iradesini yok saymakta. Bu iradeyi esaret altına almaya, sindirmeye çalışmaktadır. İrademize, halkların iradesine, ezilen sömürülen, tüm hakların, iradesine sahip çıkmak temel şiarımız olmalı. Bugün AKP iktidarının ülkeyi büyük bir cezaevine dönüşmesine tanıklık ediyoruz. Her gün tutuklamalar, infazlar, katliamlar yapılmakta. Kürt halkına karşı tam bir soykırım seferberliği başlatan AKP iktidarının bu saldırıları karşısında susmak, sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır.

Yaşasın Kürt halkının haklı direnişi… Operasyonlara sessiz kalma… Susmak suça ortak olmaktır…

irademedokunma  

Bu operasyon ve saldırılarla gerici AKP iktidarı bir kesimin iradesini yok saymakta. Bu iradeyi esaret altına almaya, sindirmeye çalışmaktad...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you