Page 1

Paris'te Bir Beyaz Bere Ă–mer GĂźney’in tutuklanmasÄą ile birlikte katliamÄąn çoktan seçmeli fail adaylarÄąnda adres tekrar TĂźrkiye baÄ&#x;lantÄąsÄąna dĂśndĂź. Politik durumunu ve deklase karakterini sosyal medyada ve gĂźnlĂźk yaĹ&#x;amÄąnda bile gizlemeyen, Fransa’da doÄ&#x;up bĂźyĂźmĂźĹ&#x;, KĂźrt derneklerine sÄązarak rutin faaliyetlerde yer bulmuĹ&#x; bir faĹ&#x;istin, OgĂźn Samast’Ĺn bu bir boy bĂźyĂźÄ&#x;ĂźnĂźn varlÄąÄ&#x;Äą, TĂźrk ve muhtemelen bir diÄ&#x;er gizli servisin katliama bulaĹ&#x;mÄąĹ&#x; olduÄ&#x;unun bir gĂśstergesi. Ă–mer GĂźney’in arkasÄąndaki eller ise yine çoklu baÄ&#x;lantÄąlar içerisinden ancak "gerekli gĂśrĂźldĂźÄ&#x;Ăźnde" ortaya çĹkabilecek. TÄąpkÄą OgĂźn Samast gibi Ă–mer GĂźney’in de bu katliamda en fazla bireysel olarak yer aldÄąÄ&#x;Äąna inanmamÄąz istenecek!

" 12 \DĂ­DVĂœQ

sosyalist

LĂ­Ă LGHmokrasisi 6D\ĂœĂŹXEDW7/

%XUVD¡GDWDßHURQPHWDOLßoLVLROPDN

1(087/8úÝdú<ú0'ú<(1(

BaĹ&#x;bakan yÄąllar Ăśncesinde yÄąkÄąlmÄąĹ&#x; Topçu KÄąĹ&#x;lasÄą'nÄąn yeniden inĹ&#x;asÄąna getirilen eleĹ&#x;tirilere muhafazakâr bir tonda, tarihi bir zenginliÄ&#x;imize sahip çĹktÄąÄ&#x;ÄąmÄązÄą, milli deÄ&#x;erlerimizi koruduÄ&#x;umuzu sĂśyleyerek cevap verdi. YanÄąt verirken bir Ĺ&#x;eyi sĂśylemeyi unutmuĹ&#x;: Ä°nĹ&#x;a edilecek Ĺ&#x;ey Topçu KÄąĹ&#x;lasÄą gĂśrĂźnĂźmlĂź bir AVM olacakmÄąĹ&#x;.

"9

úßoL.DGĂ&#x2014;Q0HFOLVL Ä°Ĺ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn içinde erkeklerle birlikte sĂśmĂźrĂźlsek de; evde kadÄąn kimliÄ&#x;imizden kaynaklÄą ikinci kez sĂśmĂźrĂźlĂźyoruz. Zira Engels de "Aile içinde erkek burjuva, kadÄąn proletaryayÄą temsil eder." sĂśzleriyle tam da bu durumumuzu tasvir ediyor. " 15

$VNHUPHNWXEX $FDUW FFDU(UGRáDQP ]DNHUHOHUGHHQD] YHULSHQoRNĂşH\DOPDSHĂşLQGH3DWURQODUĂ&#x2022;Q HáLOLPLYHSROLWLNDVĂ&#x2022;NDGĂ&#x2022;QODUĂ&#x2022;. UWOHUL $OHYLOHULJHQoOHUL|áUHQFLOHULHQJHOOLOHUL D\GĂ&#x2022;QODUĂ&#x2022;ÂŤ+HUNHVLPLQEXV UHoWHNLWDOHSOHULQL GLQOHPHNEX\ROODEXNHVLPOHUL\XPXĂşDWPDN YHDOĂ&#x2022;QDELOHFHNRODQĂ&#x2022;QHQD]Ă&#x2022;QĂ&#x2022;YHUHUHNVLVWHPH NDWPDNWĂ&#x2022;U

%XQX\DSDPD\DFDáĂ&#x2022;WHN|]QHLĂşoLVĂ&#x2022;QĂ&#x2022;IĂ&#x2022;GĂ&#x2022;U 2QXQWRSOXPVDOLKWL\DoODUĂ&#x2022;QĂ&#x2022;|]OHPOHULQL NDSLWDOL]PNDUĂşĂ&#x2022;OD\DPD]. UWLĂşoLQLQXOXVDO VRUXQXQXNDGĂ&#x2022;QLĂşoLQLQH]LOPHYHLNLQFLOOLáLQL $OHYLLĂşoLQLQ|]OHPLQLJHQo|áUHQFLLĂşoLQLQ JHOHFHNVL]K FUHWLSL\DĂşDPĂ&#x2022;QĂ&#x2022;LĂşoLD\GĂ&#x2022;QODUĂ&#x2022;Q \DOQĂ&#x2022;]OĂ&#x2022;áĂ&#x2022;QĂ&#x2022;JLGHULSDĂşDFDNWHNJ oLĂşoLVĂ&#x2022;QĂ&#x2022;IĂ&#x2022;QĂ&#x2022;Q P FDGHOHGDPDUODUĂ&#x2022;QGDVDNOĂ&#x2022;GĂ&#x2022;U

6|]H\OHPWRSODQWĂ&#x2014;|UJ WOHQPH |]J UO Ú YHKDNNĂ&#x2014;LoLQ Tekelci kapitalist devletin Halk Cephesiâ&#x20AC;&#x2122;ne dĂśnĂźk gĂśzaltÄą ve tutuklamalarÄąnÄą protesto ediyoruz. Ĺ&#x17E;unu da biliyoruz ki; bu protestonun anlam kazanmasÄą ancak, KCK tutuklamalarÄąna ve en son yapÄąlan Halk Cephesi tutuklamalarÄąna karĹ&#x;Äą basÄąn, sĂśz, toplantÄą, eylem, ĂśrgĂźtlenme ĂśzgĂźrlĂźÄ&#x;Ăź ve hakkÄąnÄą savunmaktan, neoliberal muhafazakar demokrasiye karĹ&#x;Äą sosyalist iĹ&#x;çi demokrasisi mĂźcadelesini yĂźkseltmekten geçmektedir.

" 11

Dayak, tehdit ve kĂźfĂźr kimi otokontrol mekanizmalarÄąnÄą harekete geçirmiĹ&#x;, en olmayacak Ĺ&#x;eyleri senin gĂśzĂźnde de sÄąradanlaĹ&#x;tÄąrmaya baĹ&#x;lamÄąĹ&#x;tÄąr bile. Her Ĺ&#x;ey emirdir ve disiplin denilen Ĺ&#x;ey de bu emirleri bÄąrakalÄąm yapmamayÄą, geciktirmeyi bile aklÄąndan geçirmemeyi ĂśÄ&#x;retmenin yoludur.

"2


2

Nร†ยฆNRJHQNXN

Asker mektubu

ฦXVRQ\ร•OGDROPDNย]HUHVD\ร•Vร•ฦH\DNODรบDQDVNHUGHLQWLKDUROD\ODUร•2FDND\ร•QGDGDGHYDP HWWL6DGHFHJยQGHJHUoHNOHรบHQ|OยPDUWร•N oXYDOร•QPร•]UDรทร•NDPXร€HHGHPHGLรทLQLGHJ|VWHUPLรบ ROGX6RQJยQGHNL|OยPOHUรบ|\OH ยฒ2FDN.DQGร•UD)7LSL&H]DHYLยถQGH-DQGDUPD(U(PUH(UV|]LQWLKDUHWWL ยฒ2FDN*D]LDQWHS/RMLVWLN'HVWHN .RPXWDQOร•รทร•ยถQGDSL\DGHHURODUDND\Gร•UJ|UHY \DSDQรธEUDKLP$FDU NRPXWDQOร•NELQDVร•WXYDOHWLQGHNHQGLQLDVWร•%DED<DK\D$FDURรทOXQXQ LQWLKDUHGHFHNELULVLROPDGร•รทร•Qร•LIDGHHGHUHN|OยP QHGHQLQLQDUDรบWร•Uร•OPDVร•Qร•LVWHGL

$OPDQHVLUNDPSODUร•QHGHoRNoDรทUร•รบร•P\DSDUDVNHUOLรทLQEXLONJยQยQGHรธVLPOHU\RNWXUQXPDUDODU YDUGร•U.LPVLQVHQE|OยNQXPDUDOร•DVNHU HPUHGHUVLQL]NRPXWDQร•P.ยQ\H\OHEHUDEHUELU LVPLQROGXรทXQXDVNHUOLNELWLQFH\HNDGDUXQXWPD\DFDรทร•QรบHNLOGHKDWร•UODWร•UODU.DIDQYยFXGXQXQEย\ยNELUE|OยPย\OHGRODSWDGร•UYHVDEDKDNDGDUVHVOHUNRULGRUGD\DQNร•ODQร•U$KPHW.$ยซ/,0HUVLQ(PUHGHUVLQL]NRPXWDQร•P%XQXDUGร•DUGร•QD \ย]OHUFHGHIDV|\OHPHQ\HWPH]'DKD\ยNVHN VHVOHรบXNDUรบร•NLELQDODUGDQGX\XOXQFD\DNDGDU EDรทร•Uร•UVร•QDPDYXUXOXUNHQUDQ]D\DQHNDIDQร•NRUX\DELOLUVLQQHGHRQXUXQX.LรบLOLNVL]OHรบWLULOPH\H EDรบODQPร•รบVร•QGร•U%LUDoร•NNDSร•DUDUNRPXWDQDoร•NPDNLVWHUVLQ%LULQFLVLVLOVLOH\LER]GXรทXQLNLQFLVL รบLND\HWHWWLรทLQHJ|UHKDODDGDPRODPDGร•รทร•QLoLQ D\Qร•HOOHUHSHOWLQoร•NDQDNDGDUG|YยOPH\HWHVOLP HGLOLUVLQ

KDNNร•Qร•]\RNKHSLQL]HUNHNDGDPVร•Qร•]JLELJLULรบ FยPOHOHULQGHQVRQUDE|\OHELUรบH\GX\DUVDPยซ JLELWHKGLWOHUOHV|\OHYELWHU

)DEULNDODUGDQDVร•ONLEL]LรบHIXVWDEDรบร• IRUPHQNร•GHPOLLรบoLE|OยPVRUXPOXVXNRQWURO|U JLELSDUoDODPร•รบODUVDDFHPLQLQYDVร•IVร•]LรบoLVWDWยVยQGHROGXรทX\HUGHDOWGHYUHo|PH]WRUXQSRรบHW YVWDQร•PODUODKHUFHOSNHQGLDUDVร•QGDSDUoDODQPร•รบ'D\DNWHKGLWYHNยIยUNLPLRWRNRQWUROPHNDQL]Wร•Ug\OHNLoDUรบร•\DELOHKHUFHOSNHQGLDUNDGDรบODPDODUร•Qร•KDUHNHWHJHoLUPLรบHQROPD\DFDNรบH\OHUL ยฒ2FDN0DQLVD7XUJXWOXรธOoH-DQGDUPD Uร•\ODELUOLNWHJLGHU'HYUHFLOLNGยQH]LOGLรทLQ\HUGH .RPXWDQOร•รทร•ยถQGDJ|UHY\DSDQ-DQGDUPD(U6HOLP VHQLQJ|]ยQGHGHVร•UDGDQODรบWร•UPD\DEDรบODPร•รบWร•U ELOH+HUรบH\HPLUGLUYHGLVLSOLQGHQLOHQรบH\GHEX H]PHKDNNร•Qร•QNร•VPHQGHROVDVDQDYHULOPHVLDQOD.DUD QL]DPL\HQ|EHWLWXWWXรทXVร•UDGDWDEDQPร•QDGDJHOLU'ROD\ร•Vร•\ODNXUX\DQGLOLQยVWGHYUH FD\ร•oHQHVLQLQDOWร•QDGD\D\ร•SDWHรบOHGL.D\DROD\ HPLUOHULEร•UDNDOร•P\DSPDPD\ร•JHFLNWLUPH\LELOH \HULQGHKD\DWร•Qร•ND\EHWWLรธQWLKDUHGHQHULQEXQD- DNOร•QGDQJHoLUPHPH\L|รทUHWPHQLQ\ROXGXU$WWLOD ROXQFDELUGDPODVX\ODร•VODQDFDNWร•U9HEXQXQNDUรบร•Oร•รทร•RODUDNNLรบL\LKLoOHรบWLUHQPHNDQL]PDQร•QSDUDรทDEH\L%OHGDยถ\ร• NL%OHGD+XQรธPSDUDWRUX\GX Oร•PDJLUGLรทLLGGLDHGLOGL DVNHUOHULQHRNODWWร•รทร•QGDKLoELUDVNHULLWLUD]HWPH\L oDVร•ROPDQLVWHQHFHNWLUg]ยรบXNL|OHVL\HQHIUHW HGHUVLQKHUรบH\GHQDPDKHUNHVLQD\Qร•DQGDD\Qร• ELOHDNOร•QGDQJHoLUPHGHQHPUL\HULQHJHWLUPLรบWL ยฒ2FDN0DQLVD6DUร•J|OรธOoH-DQGDUPD %|\OHELUGLVLSOLQEHNOHQLUYHNODVLNFยPOH0DQ- GHUHFHGHQHIUHWHWPHVLQLQ|QยQHJHoLOLUoยQNย .RPXWDQOร•รทร•ยถQGDJ|UHY\DSDQD\Oร•NHU$GHP Wร•รทร•QELWWLรทL\HUGHDVNHUOLNEDรบODUKD\DWWDNL\HULQL EXQGDQNRUNXOXU&ยPOHEL]HQHOHU\DSPDGร•ODU .RFDND\D \DOQร•]EDรบร•QDQ|EHWWXWWXรทXNXOยNLGLรบIร•UoDVร•\ODWXYDOHWLPLWHPL]OHPHGLPVยUยQH DOร•U$VNHUOLNEDรบODPร•รบWร•UDUWร•N EHGH*SL\DGHWยIHNOHLQWLKDUHWWL VยUยQHNDUODUร•Pร•Gย]OHPHGLPGL\H|INH\OHEDรบODU 3RWHPNLQ]ร•UKOร•Vร•Qร•L]OH\HQOHUKDWร•UODU<DรบDGร•NODUร• Vร•UDVHQGHVHQGH\DSDFDNVร•Q\DSPDGDEDNJ|U \Dรบร•QGDLQVDQODUGH\LP\HULQGH\VHKD\DWQDVร•OVยUยQGยUย\RUXPVHQLGL\H|INHVLQLยVWWDUDDoOร•รทร•YHH]L\HWOHULDUWร•NNDOGร•UDPD\DQDVNHUOHU ODUร•Qร•QEDKDUร•QGDHQHUMLOHULQLQNDEร•QDVร•รทPDGร•รทร• KD\DOOHULQLQVร•Qร•UWDQร•PDGร•รทร•\DรบODUGDQL\H|OยPย DFร•ODUร•Qร•Q\DUDWWร•รทร•NDUGHรบOLรทLQJยFย\OHNXUรบXQODUร•Q IDWDรบร•\DPDGร•รทร•RUDQGD\HQLJHOHQHGยQ\D\ร•]HKLU HGHUHNELWHU+HOHSร•USร•Uร•QGDYDUVD (ULFK)URP WHUFLKHGHUOHUNL1H\DรบDQร•URUDGD"รธรบWHVL]HDVNHU- ย]HULQH\ยUย\ยSNRPXWDQODUร•Qร•JHPLGHQDWร•YHUPLรบOHUGL3HNLD\Qร•DFร•\ร•oHNHQLQVDQODUQDVร•OROXU N|OHQLQHIHQGLROPDNLVWHPHVLQGHQEDKVHGHU\D OLNOHLOJLOLELUDQODWร• \ROXQXEXODPDPร•รบVXODรทร•PDNDUร•รบร•U\D|\OHLQDQo GDELUDUD\DJHOHPH]OHU"%LUDVNHUEDEDVร•Qร•DUDU \DรบDGร•NODUร•Qร•DQODWร•U%DEDFHYDSYHULUVHQLQ\DรบD- Nร•Uร•Fร•WHVSLWOHUHYDUROPDLPNkQร•WDQร•UEXGDYUD7ยPKLNk\H3LQN)OR\GยถXQ$QRWKHU%ULFN,Q Gร•รทร•QQHNLEHQQHOHU\DรบDGร•PELOVHQVXVVLYULOPH Qร•รบODU DFHPLQLQRรบLPรบHNOHUGHQNXUWXOPDรบDQVร• 7KH:DOOSDUoDVร•Qร•QNOLELQGHROGXรทXJLELEDรบODU DVNHUOLรทLQL\DSJHO%LUDVNHUDQQHVLQLDUDUDQQH NDOPDPร•รบWร•U%LU|]OHPRODUDNXVWDELUOLรทLXIXNWD <ย]OHUFHELQOHUFHLQVDQWHNVร•UDKDOLQGH\HQLELU GXUXU9HQLKD\HWRJยQJHOLUยซ 'HYDPร•GDYDU

\DรบDPD GRรทUXDGร•Pร•Qร•DWDU6LYLOJL\VLOHUL\OHWยP RUWDOร•รทร•ELUELULQHNDWDUDVNHUWยPE|OยรทยQJ|]ย DOร•รบNDQOร•NYHUHร€HNVOHULQLYDOL]LQHGROGXUXSXPXW- |QยQGHDรบDรทร•ODQGร•NWDQVRQUDELUGDKDEHQ]HUELU รธรบoL0HFOLVLRNXUX ROD\ร•Q\DรบDQPDPDVร•LoLQDVNHUL\HGHUVoร•NDUร•U ODUร•Qร•GDKD\HGLรทLLONNยIยUHWHSNLJ|VWHUHPHGL9HLONLoWLPDGDQLWLEDUHQDQQHOHULQL]Lย]PH\H รทLQGHJHULGHEร•UDNร•SELUVD\ร•\DG|QยรบยYHULUVLQ ยฒ2FDNรธ]PLU<HQLIRoD-DQGDUPD(รทLWLP $OD\.RPXWDQOร•รทร•ยถQGDD\Oร•NHU<DVLQรนLPรบHN WยIHNOHLQWLKDUHWWL

#J[JNJยฆJOEFรžJMNJฤ

PHUDQร•Qย]HULPL]GHNLHPHNGHQHWLPL\ย]ยQGHQGDKDoRNยUHWLPDODELOPHNLoLQEDVNร•\ร• ย]HULPL]GH\RรทXQODรบWร•UGร•ODU

<DSร•ODQEXGHรทLรบLPOHULoLQQHNDGDUSDUDKDUFDVDODUELOHELUD\LoHULVLQGH\DSร•ODQKDUFDPD&H\KDQรธOEH\OL %H\WHNV IDEULNDVร•QGDELU\ร•Oร• VLJDUDL]PDULWOHULo|SHDWร•OPDVร•LoLQELUNRYD ODUร•QSDUDODUร•Qร•EL]LรบoLOHUHWXWDQDNWXWWXUDUDN NR\DUODU3DWURQODUJHOGLรทLQGHoHNSDVLOH JHULGHEร•UDNWร•PรธONoDOร•รบPD\DEDรบODGร•รทร•PGD LNL\HYPL\HPL]LNHVHUHNoร•NDUWร•UODUVD\ร•Oร•U%L] JD]HWHPL]H\LQH\D]ร•\D]Pร•รบWร•P%XJHoHQ WHPL]OLรทLELOHEL]H\DSWร•Uร•\RUODUV|]GHWHPL] %H\WHNVLรบoLOHUL7RNWDรบยถWDยUHWLPGXUGXUDQ ]DPDQ]DUIร•QGDย]HULPL]GHNLEDVNร•GDKDGD J|UยQVยQGL\H$VOร•QGDID\DQVYHWHPL]OLN LรบoLOHULQ|UJยWOยOยรทยQยHGLQPHPL]JHUHNWLรทLQ DUWWร•YHED]ร•GHรทLรบLNOHUPH\GDQDJHOGL7DEL VR\XQPDRGDVร•QDJLGHQNRULGRUDGD\DรทPXU ELOHUHNGHVWHNOL\RUX]7RNWDรบLรบoLOHULQLQND]DEL]LรบoLOHULoLQ\DSร•ODQGHรทLรบLNOLN\RNEXGH- \DรทGร•รทร•QGDIDEULNDLoLQHJLUPHVLQSDPXNODU Qร•Pร•D\Qร•]DPDQGDEL]LPND]DQร•Pร•Pร•]Gร•U รทLรบLNOLNOHULNร•VDFDDQODWDFDรทร•P1HoHVRQUD ร•VODQPDVร•QGL\Hยซ)D\DQVODU\DSร•ODQDNDGDU 8PX\RUXPLOHULNL]DPDQODUGD%H\WHNVLรบoL\HPHNWHQVRQUD|รทOHQYHDNรบDPoD\YHUPH\H oD\GDKLYHUPHGLOHU%DNร•QEL]ID\DQV\DSWร•N OHULGHย]HUOHULQGHNLEDVNร•YHN|OHOLNGD\DWVL]LQLoLQDQODPร•QDJHWLUL\RUODU2\VDNLEL]LP PDODUร•QDNDUรบร•IDEULNDGD|QHPOLH\OHPOHUYH EDรบODQGร•oD\ร•o|PoHLOHKLM\HQLNROPD\DQ RUWDPGDEDUGDรทDERรบDOWร•\RUX]dD\Pร•LoL\R- LoLQPL"+kOEXNLRQX\DSDUNHQED]ร•รบH\OHGLUHQLรบOHU\DSDFDNWร•U7RNWDรบLรบoLVLEL]HKDNODUX]PLNURSPXLoL\RUX]"DUWร•NVL]NDUDUYHULQ ULJHULDOร•\RUODU%L]OHULoLQ\DSร•ODQELUรบH\ Uร•QPยFDGHOHHGHUHNDOร•QDELOHFHรทLQL%R]oDODU รธVWLUDKDWYHVR\XQPDRGDVร•QDID\DQV\DSWร•ODU \RN|UQHรทLQNDPHUD\HUOHรบWLUGLOHUDPDEL]LP IDEULNDVร•LรบoLOHULLVHLรบoLOHULQELUOLรทLQLQJยFยQย LoLQGHรทLOLSOLNOHULQJยYHQOLรทLLoLQJHQHVX EL]LPLoLQVDQGร•NGHรทLOPLรบ3DPXNODULoLQJ|VWHUL\RU PLรบ%L]LPLoLQROVDRWXUPDRGDVร•Qร•SLVOLN EDVNร•QODUร•QGDIDEULND\ร•NRUXGXODUEL]LPLoLQ J|WยUย\RUo|SNRYDVร•ELOH\RN|\OHROVD GHรทLOSDPXNODUVXDOWร•QGDNDOPDVร•QGL\H.D- รธรบoL0HFOLVLRNXUX

ฤฐลŸรงi Meclisi - Yerel Sรผreli Siyasi Dergi - Sayฤฑ: 30- Fiyat: 1 TL Pina Basฤฑm Yayฤฑm San. ve Tic. Ltd. ลžti. adฤฑna sahibi Hรผseyin Kezik Sorumlu Yazฤฑ ฤฐลŸleri Mรผdรผrรผ: Ali Filizler Adres: Bereketzade Mah. Bรผyรผkhendek Cad. Portakal Sok. No: 2/11 BeyoฤŸlu/ฤฐstanbul Tel: 0 212 251 20 89 Hesap No: ฤฐลŸ Bankasฤฑ Koca MustafapaลŸa ลžubesi 1105 0792812 Baskฤฑ: ร–zdemir Matbaasฤฑ Adres: DavutpaลŸa Cad. Gรผven Sanayii Sitesi C Blok No:242 Topkapฤฑ/ฤฐstanbul Tel: 0212 577 54 92


3

Nร†ยฆNRJHQNXN

/F.VUMVรฏฤยฆJZJN%JZFOFฦŠ 'HYOHW|]HOELUรบLUNHWWLUg]HOGLUoยQNยVLODK NXOODQPDYHLQVDQODUร•KDSVHWPH\HWNLVLQHVDKLSWLUรธรบLQEX\DQร•KLoVRUJXODQPD]DPDGHYOHW HVDVHQVLODKOร•ELUรบLUNHWWLU<HU\HUGHรบLUNHWOHU DUDVร•QGDNLDQODรบPD]Oร•NODUร•o|]PH\HKL]PHW HGHU

.ยUWVRUXQXQGDJHOLQHQQRNWDEX\ย]GHQEL]OHU LoLQรบDรบร•UWร•Fร•GHรทLO0ย]DNHUHGHQLOHQSD]DUOร•N J|UยรบPHOHULQLQ\HQLGHQEDรบODPDVร•Qร•QNDPXR\XQDGX\XUXOPDVร•EL]OHULKLoรบDรบร•UWPร•\RUELUVHYLQo\DGD|INHGHGX\PX\RUX]%DUร•รบEXUMXYDODUYHGHYOHWLDoร•Vร•QGDQ]DPDQร•QGDELUUHNOkPGD VORJDQODรบWร•รทร•JLELWDPDPHQGX\JXVDOยฑELU %LUOHรบPLรบ0LOOHWOHUDVOร•QGDELUOHรบPLรบรบLUNHWOHUKHGHIWLU7ยPREDUร•รบNDUGHรบOLNDQDODUDรทODGLU$PHULND%LUOHรบLN'HYOHWOHUL$PHULNDยถGD PDVร•QQXWXNODUร•Qร•QDOWร•QGDSDWURQODUVร•Qร•Iร•Qร•Q ELUOHรบPLรบรบLUNHWOHUGHQLEDUHWWLU$YUXSD%LUOLรทL VRPXWPDGGLoร•NDUODUร•\DWDU6DYDรบSDKDOร•ELU 5XV\D)HGHUDV\RQXYEJLELJยoOยSROLWLNPHUIDDOL\HWWLUROXUROPD]KHGHร€HUH\|QHOWLOPHPHNH]OHUWHPHOGHEXยONHOHUGH\DWร•Uร•P\DSDQรบLUVLKHGHยฟQQHROLEHUDONDSLWDOL]PLQLKWL\DoODUร•QD NHWOHULQROLJDUNODUร•QROXรบWXUGXรทXELUOLNOHUIHGH- J|UHVHoLOPHVLJHUHNLU7ยUNL\HEXUMXYD]LVLEX UDV\RQODUGร•U%LUยONHDUWร•NรบLUNHWOHULQ\DWร•Uร•Pร•QD Doร•GDQ.ยUGLVWDQยถGDNLUOLELUVDYDรบ\ยUยWPHQLQ X\JXQKDOHJHOPHPH\HEDรบODPร•รบVD\ROXQGย]D\Dรทร•QDGRODQPDVร•Qร•X]XQ]DPDQGร•U\Dรบร•\RU OHQPHVLLoLQ1$72JLELNROHNWLIรบLUNHWRUGXODUร• %|OJHVHODoร•Oร•PKHGHร€HULDoร•Vร•QGDQKHQย]6ยQHPSHU\DOLVWยONHOHULQRUGXODUร•PXKDOHIHWHVLODK QLELUXOXVODNHQGLVร•Qร•UODUร•LoLQGHVDYDรบPD\ร• \DUGร•PODUร•YEGHYUH\HJLUHU ELWLUHPHPLรบELUJยFยQ2UWDGRรทXยถGDVHUPD\H \DWร•Uร•PODUร•Qร•Q\ยNOHQLFLSDWURQOXรทXQDVร•oUDPDVร• $\Qร•PDQWร•NOD7ยUNL\H&XPKXUL\HWLLรบoLOHULQ ]DWHQEDรบOร•EDรบร•QDELUoHOLรบNLgWH\DQGDQNUL]OH NHQGLGHQH\LPOHULQGHQELOGLรทLJLEL7ยUNL\HยถGHNL EHUDEHUL\LFHWDYVDPร•รบROVDGDSDUoDVร•ROGXรทX รบLUNHWOHULQGLU<HQLDQD\DVD7ยUNL\HยถGHNLรบLU$YUXSDยถQร•QEXUMXYDGHPRNUDVLOHULQLQJHULVLQGH NHWOHULQ\HQLDQD\DVDVร•\HQLLUDGHELUOLรทL\HQL NDOPร•รบELUHYODGร•Eร•UDNร•QYL]HVL]ยYH\HYODW LOLรบNLOHUVLVWHPDWLรทLGLU PXDPHOHVLELOHJ|UHPHPHNDUWร•NNDEXOHGLOHPH]KDOHJHOPLรบ2\VD.ยUGLVWDQยถร•QWยPLOOHUL %ย\ยN7ยUNL\HรบLUNHWLIDรบL]POH\|QHWLOLUGL VHIDOHWXFX]OXรทXQGDLรบJยFย\OHVDYDรบ\ย]ยQGHQ &XPKXUL\HWWDULKLQGHG|QHPG|QHP\RรทXQOXN DWร•OEHNOL\RUWยPNHQWOHUELUHUSRWDQVL\HOWยIDUNOร•Oร•NODUร•ROVDGDSDWURQODUยONHOHULQLIDรบL]P- NHWLPยUHWLPGHรทLรบLPPHUNH]LRODUDNERPERรบ OH\|QHWPHNGXUXPXQGD\Gร•ODU6HUPD\HELULNLGXUX\RU.DSLWDOLVWLQELUNH]GDKDVDO\DVร•DNร•PLQGHNL]D\ร•ร€ร•NLรบoLOHULQN|\OยOHULQ\RNVXOOD\RUhoGHรทLOEHรบoRFXNGRรทXUXQGDKDoRN Uร•QPยFDGHOH]D\ร•ร€ร•รทร•\ODELUOHรบWLYHEX\ร•OODUFD LรบoLROVXQยฟ\DWร•Qร•] GHรทLรบLPGHรทHULQL] XFX] VยUGย ROVXQHFGDGร•Pร•]ร•QPXKWHรบHP\ย]\ร•Oร•EL]LEHNOL\RU 6RQRQ\ร•OGDIDรบL]PHPSHU\DOLVWNDSLWDOLVWVLVWHPLQLoVHOG|QยรบยPยQHEDรทOร•RODUDNVยUGยUยOH- $FDUWยFFDU(UGRรทDQPย]DNHUHOHUGHHQD]YHPH]KDOHJHOGLYHJLGHUHNo|]ยOGย6HUPD\HQLQ ULSHQoRNรบH\DOPDSHรบLQGH7HVOLPDOร•QPDN XOXVODUDUDVร•D]DPLNDUVDYDรบร•QGD7ยUNL\HOL LVWHQHQHVDVHQ.ยUWKDONร•Qร•QPยFDGHOHD]PL รบLUNHWOHUEDรบNDWยUOยD\DNWDNDODPD]ODUGร•.DELULNLPLGHQH\LPLND]DQร•PODUร•.ยUWEXUMXYDGร•QODU.ยUWOHU$OHYLOHUJHQoOHU|รทUHQFLOHU ODUร•QDJHOLQFHRQODU]DWHQ*ยQH\.ยUGLVWDQยถOD HQJHOOLOHUD\Gร•QODUยซ\DQLVHUPD\HQLQEXJยQH ร€|UWLoLQGH7ยUNL\HEXUMXYD]LVLQLQRUJDQLNELU NDGDUรบLGGHWOHGร•รบWDOD\ร•SEDVWร•UGร•รทร•\RNVD\Gร•รทร• SDUoDVร•&+3ยถQLQLoLQGHNLOLEHUDOXOXVDOFร•NHNLPYDUVDKHSVLFHSKH\HVยUยOPHOL\GLhONHGH VLPOHUNRDOLV\RQXQGDOLEHUDOOHULQDรทร•UEDVPDVร• X\X\DQWRSOXPVDOUH]HUY\HQLELULรบoLRUGXVX GDDYDQWDM0+3ยถ\HR\ND\PDVร•ROPDPDVร•LoLQ \HQLELUWยNHWLFLRUGXVXRODUDNNDSLWDOL]PHNDQ VRQ\ร•OGร•U(UJHQHNRQoHWHOHULQHG|QยNRSHUDVFDQROPDOร•\Gร• \RQODUD.&.RSHUDV\RQODUร•Qร•HNOH\HUHNYLUDMร• JHQLรบWHQDOPร•รบRODQ$.3EXNH]NDUDUOร• %XNDSLWDOL]PGHGLรทLPL]VLVWHPLDQODPDNLoLQ EHONLGHHQL\LNDYUDPDOร•รบYHULรบWLU%LUรบH\OHU รธรบoL0HFOLVLRODUDNPย]DNHUHOHUGHGHYOHWLQELoDOร•UNDUรบร•Oร•รทร•QGDELUรบH\OHUYHULUVLQ%LUDOร•รบYH- WLรทLยฟ\DWร•Doร•NOร•\RUX]7HU|UELWHFHNรบLUNHWOHULQ ULรบDOPDYHUPHGยQ\DVร•QGD\Dรบร•\RUX]KHSLPL] WHNHOOHULQKยNPHWWLรทLGยQ\DQร•QEXOXQGXรทXPX] .DSLWDOL]PLQLGHRORMLVLQLQWHPHOLEX+HUรบH\ FRรทUDI\DVร•QGDSDWURQODUร•QGHYOHWLQLQVLODKNXOGHรทLรบWLULOGLรทLNDGDUGHรทLรบLPGHรทHULNDGDUYDU ODQPDWHNHOL\HQLGHQVDรทODQDFDNWยPVLODKODU WHVOLPHGLOHFHNEXQXQLoLQgFDODQNXOODQร•ODFDN %X\ย]GHQ%DรบEDNDQ(UGRรทDQGHYOHWGHQHQ <HQLDQD\DVDYHYDOLOHULQVHoLPOHEHOLUOHQPHVL รบLUNHWWHKยNยPHWHWPHNLoLQL\LELUVL\DVLOLGHU VL]H\HWVLQ|]HUNOLNGL\HUHVPLELUDGNR\PD\D 2QXQNDUDUWXWXPYHGDYUDQร•รบODUร•Qร•QWHPHOLQGH GDรบLPGLOLNJHUHN\RNDQDGLOYVRQODUร•KDOOHGHKHSELUWยFFDUร•QELUHVQDIร•QUHร€HNVOHULYDUg]DO FHรทL]]DWHQ GD|\OH\GLKDWร•UODQร•UVDELUNR\XSยoDOPD V|]ยRQXQGXU 3HNLEXDOร•รบYHULรบGยQ\DVร•Qร•QGLรทHU\DQร•QGDDNWLI

Tรผrkiye Cumhuriyeti, iลŸรงilerin kendi deneyimlerinden bildiฤŸi gibi Tรผrkiyeโ€™deki ลŸirketlerindir. Yeni anayasa, Tรผrkiyeโ€™deki ลŸirketlerin yeni anayasasฤฑ, yeni irade birliฤŸi, yeni iliลŸkiler sistematiฤŸidir.

Bu masadan Kรผrt sorununda tam hak eลŸitliฤŸi, ayrฤฑlฤฑp kendi baฤŸฤฑmsฤฑz devletini kurma dรขhil kendi kaderini tayin hakkฤฑ รงฤฑkmaz ve รงฤฑkamaz. Patronlarฤฑn eฤŸilimi ve politikasฤฑ kadฤฑnlarฤฑ, Kรผrtleri, Alevileri, genรงleri, รถฤŸrencileri, engellileri, aydฤฑnlarฤฑโ€ฆ Her kesimin bu sรผreรงteki taleplerini dinlemek, bu yolla bu kesimleri yumuลŸatmak ve alฤฑnabilecek olanฤฑn en azฤฑnฤฑ vererek sisteme katmaktฤฑr. Tek baลŸฤฑna bu kesimlerin hiรงbiri de o masayฤฑ devirip kendi taleplerini hayata geรงirebilecek gรผce โ€“ne yazฤฑk ki sahip deฤŸildir. RODUDNYH\DVH\LUFLRODUDNGHVWHNoLSR]LV\RQXQGDRWXUDQODUQHGL\RUODU"%L]NHQGLDGร•Pร•]D รบXQXV|\OH\HOLP%XPDVDGDQ.ยUWVRUXQXQGD WDPKDNHรบLWOLรทLD\Uร•Oร•SNHQGLEDรทร•PVร•]GHYOHWLQLNXUPDGkKLONHQGLNDGHULQLWD\LQKDNNร• oร•NPD]YHoร•NDPD]3DWURQODUร•QHรทLOLPLYHSROLWLNDVร•NDGร•QODUร•.ยUWOHUL$OHYLOHULJHQoOHUL |รทUHQFLOHULHQJHOOLOHULD\Gร•QODUร•ยซ+HUNHVLPLQ EXVยUHoWHNLWDOHSOHULQLGLQOHPHNEX\ROODEX NHVLPOHUL\XPXรบDWPDNYHDOร•QDELOHFHNRODQร•Q HQD]ร•Qร•YHUHUHNVLVWHPHNDWPDNWร•U7HNEDรบร•QD EXNHVLPOHULQKLoELULGHRPDVD\ร•GHYLULSNHQGL WDOHSOHULQLKD\DWDJHoLUHELOHFHNJยFHยฑQH\D]ร•N NLVDKLSGHรทLOGLU %XJยFHVDKLSRODQWHN|]QHLรบoLVร•Qร•Iร•Gร•U2QXQ WRSOXPVDOLKWL\DoODUร•Qร•|]OHPOHULQLNDSLWDOL]P NDUรบร•OD\DPD].ยUWLรบoLQLQXOXVDOVRUXQXQXNDGร•QLรบoLQLQH]LOPHYHLNLQFLOOLรทLQL$OHYLLรบoLQLQ |]OHPLQLJHQo|รทUHQFLLรบoLQLQJHOHFHNVL]KยFUH WLSL\DรบDPร•Qร•LรบoLD\Gร•QODUร•Q\DOQร•]Oร•รทร•Qร•JLGHULS DรบDFDNWHNJยoLรบoLVร•Qร•Iร•Qร•QPยFDGHOHGDPDUODUร•QGDVDNOร•Gร•U0XKWDoROGXรทXPX]NXGUHWLรบoLQLQ VHUPD\H\HDNDQDOร•QWHULQLNHQGLVร•Qร•Ioร•NDUODUร• LoLQNXOODQGร•รทร•QGDDoร•รทDoร•NDFDNWร•U1HPXWOX LรบoL\LPGL\HQH


4

Nร†ยฆNRJHQNXN

.BEFOรฏฤยฆJMFSJ ฦ‰5BฤFSPOTJTUFNJOFTPOฦŠฦ‰ \ร•Oร•EDรบร•QGDLรบoLQLQ\DรบDPร•Qร•\LWLUGLรทL .R]OX0DGHQ2FDรทร•QGDNLLรบFLQD\HWLQLQDUGร•QGDQLรบoLDLOHOHULVHQGLNDODUYHNLWOH|UJยWOHUL 2FDNยถWD=RQJXOGDN0DGHQFL$Qร•Wร•QGD(PHรทH 6D\Jร•0LWLQJLJHUoHNOHรบWLUGL .R]OX.DUDGRQh]ยOPH]YHoHYUHLOOHUGHQ \RODoร•NDQELQOHUFHPDGHQLรบoLVLLOH=RQJXOGDN %DUWร•Q%ROX.DUDEยN'ย]FHยถGHQ.(6.'รธ6. YH7ยUNรธรบยถHEDรทOร•VHQGLNDODUร•Q\DQร•Vร•UDVL\DVL SDUWLOHUGHUQHNOHUYHPHVOHN|UJยWOHULLรบoLEDรบNHQWL =RQJXOGDNยถWDLรบFLQD\HWOHULQLYHWDรบHURQODรบPD\ร• SURWHVWRHWWLOHU =RQJXOGDNNHQWPHUNH]LQGHNL0DGHQFL +H\NHOLยถQLQ|QยQGHELUDUD\DJHOHQELQOHUFHLรบoL EXUDGDQรธVWDV\RQ0H\GDQร•ยถQD\ยUย\HUHN*ย]HO |OPHNLVWHPL\RUX]7DรบHURQEDWDNOร•รทร•Qร•NXUXWDFDรทร•]SDQNDUWODUร•Qร•WDรบร•Qร•UNHQ+HU\HUGLUHQLรบ KHU\HU=RQJXOGDN<DรบDVร•QVร•Qร•IGD\DQร•รบPDVร• 0DGHQFLQLQIHQHULV|QPH\HFHNรธรบoLGยรบPDQร• WDรบHURQ$.3VORJDQODUร•DWร•OGร• 0LWLQJGH\DSร•ODQDoร•NODPDGDdDOร•รบPD%DNDQร•ยถQร•Q Jย]HO|OGยOHUDoร•NODPDVร•QDJ|QGHUPH\DSร•ODUDN %L]Jย]HO|OยPOHULVWHPL\RUX]%L]VDรทOร•NOร•NRรบXOODUGDoDOร•รบPDNยUHWPHNYHVDรทOร•NOร•\DรบDPDNLVWL\RUX]7DรบHURQX\JXODPDVร•QDNHVLQOLNOHL]LQYHUPH\H-

FHรทL]$UWร•N\HWHUGL\RUX]YHLQVDQDVD\Jร•LVWL\RUX] 0DGHQFLQLQ)HQHUL6|QPH\HFHNGHQLOGL *HQHO0DGHQรธรบ*HQHO%DรบNDQร•(\ยS$ODEDรบLVH รบXQODUร•YXUJXODGร•6RQ\ร•OGDWDรบHURQLรบoLVD\ร•Vร• NDWDUWDUDNPLO\RQXJHoWL7DรบHURQGHPHN VDDWoDOร•รบPDNGHPHN0HVDLNDYUDPร•\RN PDDรบGย]HQL\RNLรบJยYHQFHVL\RNNร•GHPWD]PLQDWร•\RNLรบoLVDรทOร•รทร•YHLรบJยYHQOLรทL|QOHPOHUL\RN FDQJยYHQOLรทL\RNVLJRUWDSULPOHULGย]HQVL]VHQGLND\RNWRSOXV|]OHรบPH\RN'DKDGD|QHPOLVL JHOHFHNJยYHQFHVL\RN<DQLWDPELUYDKรบLGย]HQ YDU7ร•SNร•\ร•O|QFHVLQLQYDKรบLNDSLWDOL]PLQL \DรบDWร•\RUODU.|OHGย]HQLQLNXUPD\DoDOร•รบร•\RUODU <DSร•ODQNRQXรบPDODUGDQVRQUDPLWLQELWLULOGL

(BMWBOJ[$FIFOOFNJOย•CยปS"Eรฐ *D]LDQWHSฦยQFย2UJDQL]H6DQD\L%|OJHVLQGHNL *ยQH\GRรทX*DOYDQL]IDEULNDVร•QGDELUSDWODPDPH\GDQDJHOGL3DWODPDGDJDOYDQL]LรบoLVLSDUoDODQDUDNLรบoLKDVWDQHGH|OGยLรบoL\DUDODQGร• 3DWODPDQร•QROGXรทX*ย\HQGRรทX*DOYDQL]รบLUNHWL ฦGHQEX\DQDHQHUMLVHNW|UยQGHLPDODWYHWDDKยW LรบOHUL\DSร•\RUรนLUNHWLQยUHWLPWHVLVLELQPHWUHNDUHOLNDODQย]HULQGHEXOXQX\RUรนLUNHW\XUWLoL\DQร• Vร•UD\XUWGร•รบร•QGDGDIDDOL\HW\ยUย\RU 3DWODPD\HULQHJHOHQ*D]LDQWHS%HOHGL\H%DรบNDQร• GHQHWLPVL]OLรทLQKHVDEร•Qร•YHUPHN\HULQHGDKDID]OD |OยROPDPDVร•LoLQGXDHGL\RUX]GHPHNOH\HWLQGL *D]LDQWHSยถLQHQEย\ยNKROGLQJL6DQNRยถQXQVDKLSOHULQGHQYH*D]LDQWHS6DQD\L2GDVร•%DรบNDQร•$GLO .RQXNRรทOXLVHNDWOHGLOHQLรบoLOHUOHDOD\HGHUPLรบ JLEL%XUDGDRUWDOร•NoRNNDUร•รบร•NรนLUNHWLQVDKLSOHUL GHEXUDGD2QODUGDSHULรบDQROPXรบGXUXPGDGHGL %DรบEDNDQ(UGRรทDQLVHSDWODPDย]HULQH\DSWร•รทร•Doร•NODPDGD*D]LDQWHSยถWH|OยPย]YDUX\DUร•ODUย]HULQHQH\VHฦŽGHGL%XUMXYD]LYHGHYOHWLDoร•Vร•QGDQ NDWOLDPQH\VHQHIDUNHGHUGHQLEDUHWWLU )DEULNDLรบoLOHULQGHQ)DWLK.DUDNDKUDPDQSDWODPD Vร•UDVร•QGDIDEULNDQร•QLNLQFLE|OยPยQGHoDOร•รบWร•รทร•Qร• Eย\ยNELUJยUยOWยGX\GXNODUร•Qร•V|\OHGL.DUDNDKUDPDQ3DWODPDQร•QROGXรทX\HUHPHWUHX]DNOร•NWD\Gร•NSDWODPD\ODEยWยQFDPODUDรบDรทร•LQGL2OD\\HULQHJLWWLN\HUGH|OยYH\DUDOร•ODUYDUGร•<ยUHรทLPL] HOLPL]HJHOGLEXoRN]RUELUรบH\NLPVHQLQEDรบร•QD YHUPHVLQGHGL .DWOLDPร•GX\DQLรบoLOHULQ\DNร•QODUร•GDIDEULND\DJHOGL)DEULND\DJLUPH\HoDOร•รบDQLรบoL\DNร•QODUร•Qร•SROLV HQJHOOHGLYHX]DNODรบWร•UGร•

6ร•FDNJDOYDQL]0HWDOPDO]HPHOHULQRNVLGDV\RQNRUR]\RQYE\HNDUรบร•GD\DQร•NOร•Oร•รทร•Qร• DUWร•UPDNYH|PUยQยX]DWPDNย]HUHJDOYDQL]OH NDSODQPDVร• *DOYDQL]OHPHWDOLQ|PUยX]DULรบoLQLQ|PUย Nร•VDOร•U *DOYHQL]OHNDSODQDQPHWDOSDUODULรบoLQLQKD\DWร•V|QHU *DOYDQL]LรบoLOHUL

,SFฤIBLLรฐ JยฆJOFZMFN &HUUDKSDรบD7ร•S)DNยOWHVL+DVWDQHVL%DรบKHNLPOLNELQDVร•|QยQGHWRSODQDQ6DรทOร•N (PHNoLOHUL6HQGLNDVร• 6(6 ย\HOHUL0DUPDUD\WยQHODoPDLQรบDDWร•Vร•UDVร•QGDKDVWDQHGHEXOXQDQNUHรบLQNDSDWร•OPDVร•Qร•YHD\Gร•U Doร•OPDPDVร•Qร•SURWHVWRHWWL 6DรทOร•NLรบoLOHULDGร•QDDoร•NODPD\DSDQ$\Gร•Q (URO.DVร•PฦGH.UHรบYH*ยQGย] %DNร•PHYLELQDVร•Qร•Q0DUPDUD\WยQHODoPD LQรบDDWร•Vร•UDVร•QGDKDVDUJ|UGยรทยJยYHQOLN DPDFร•\ODGDELQDQร•QERรบDOWร•OGร•รทร•Qร•NUHรบWH NDODQoRFXNODUร•Q%H\D]ร•WdDSD.UHรบYH *ยQGย]%DNร•PHYOHULยถQHJ|QGHULOGLรทLQL V|\OH\HQ(UROUHNW|UOยรทยQD\Gร•UELQ NLรบLQLQoDOร•รบWร•รทร•KDVWDQHGH\HQLELUNUHรบ\DSPDN\HULQHJHoLFLo|]ยPOHUยUHWWLรทLQLLIDGH HWWL%XOXQDQo|]ยPOHULQ\HWHUVL]ROGXรทXQX V|\OH\HQ(UROoRFXNODUร•QGLรทHUNUHรบOHUGH NDSDVLWHVLQLQLNLNDWร•QDoร•NDQVDรทOร•NVร•]RUWDPODUGDNDOGร•รทร•Qร•EHOLUWWL 6DรทOร•NLรบoLOHULQGHQ$VOร•KDQ7DรบLVH%HQ oRFXรทXPX|]HOELUNUHรบHYHUGLP(NRQRPLN RODUDNEย\ยN\ยNJHWLUL\RU%DรบEDNDQoRFXNLVWL\RU$PDEL]ELUoRFXรทXPX]XNR\DFDNELU\HUEXODPร•\RUX]รบHNOLQGHNRQXรบWX (\OHPGH$UWร•N\HWHUNUHรบLPL]LLVWL\RUX] 0DUPDUD\NUHรบLPL]L\DS%XLรบ\HULQGH D\Gร•UNUHรบ\RNNLรบLQLQoDOร•รบWร•รทร• EXLรบ\HULQHNUHรบLVWL\RUX]\D]ร•Oร•SDQNDUW Doร•OGร•

%)-EJSFOJฤยฆBEรฐSรฐ ยปยฆยปODยปLF[ZรฐLรฐMEรฐ

7h07รธ6ยถHย\HROGXNODUร•JHUHNoHVL\OHLรบWHQ DWร•OPDODUร•Qร•QDUGร•QGDQGLUHQLรบEDรบODWDQ'+/ LรบoLOHULQLQNร•รบD\ODUร•QGDVRรทXNWDQNRUXQPDNLoLQNXUGXNODUร•oDGร•ULรบoLOHULQGLUHQLรบ DODQร•QGDQD\Uร•OPDODUร•Qร•QDUGร•QGDQยoยQFย NH]WDKULSHGLOGL'LUHQLรบOHULER\XQFDSDWURQ YHSDWURQ\DQOร•Vร•NLรบLOHULQEDVNร•YHWHKGLWOHUHPDUX]NDOGร•NODUร•Qร•EHOLUWHQLรบoLOHUGยQ JHFHGLUHQLรบDODQร•QDJHOHQSROLVLQGHEX oDGร•Uร•EXUDGDLVWHPL\RUX]รบHNOLQGHWHKGLW HWWLรทLQLV|\OHGL*HFH\DSร•ODQWHKGLWOHULQDUGร•QGDQVDEDKVDDWOHULQGHGLUHQLรบDODQร•QDJLWWLNOHULQGHoDGร•Uร•Q\ร•Nร•OGร•รทร•Qร•|รทUHQHQLรบoLOHU EXQXQELUWHVDGยIROPDGร•รทร•Qร•GLOHJHWLUGL 6HQGLNDOร•RODUDNLรบHG|QPHWDOHEL\OHEDรบODWWร•NODUร•GLUHQLรบLQ\DVDOYHVRQGHUHFHKDNOร• ROGXรทXQXEHOLUWHQLรบoLOHUoDGร•Uร•\HQLGHQ NXUDFDNODUร•Qร•KDNODUร•Qร•HOGHHGHQHNDGDU GLUHQLรบOHULQLVยUGยUHFHNOHULQLLIDGHHWWL '+/(VHQ\XUWGHSRVX|QยQGHGLUHQLรบLQLVยUGยUHQLรบoLOHULQoDGร•Uร•GDJHoWLรทLPL] JยQOHUGH]DEร•WDWDUDIร•QGDQ\ร•Nร•OPร•รบoDGร•UGD EXOXQDQHรบ\DODUDHONRQPXรบWXdDGร•Uร•\HQLGHQNXUDQLรบoLOHULQGLUHQLรบLJยQยJHULGH Eร•UDNWร•


5

Nร†ยฆNRJHQNXN

ย†PSMVล›EB#JS.FUBM(SFWJ dRUOX'DL\DQJ6.PHWDOIDEULNDVร•LรบoLOHULQLQJUHYL 7ยUNL\HยถGHVRQG|QHPNL|QHPOLLรบoLH\OHPOHULQGHQ ELUL7ยUNL\HยถGHEย\ยNLรบoLKDY]DODUร•QGDDUWDQVร•Qร•I JHULOLPLYHPยFDGHOHGLQDPLNOHULQLQGHL\LJ|VWHUJHOHULQGHQELUL 'DL\DQJ6.IDEULNDVร•FLYDUร•QGDLรบoLQLQoDOร•รบWร•รทร• RUWDER\ELUIDEULNDROPDVร•QDNDUรบร•QJUHYรบLPGLGHQELU HWNL\DUDWPร•รบGXUXPGDdยQNย'DL\DQJ6.IDEULNDVร• JUHYL %XUMXYD]LLรบoL\LJUHY\DSDPD]KDOHJHWLUGLN<DSVD GDEL]HELUHWNLVLROPD]hUHWLPLLVWHGLรทLPL]JLELVยUGยUยUย]GL\HNLELUOHQHGXUVXQรธรบoLLVWHGLรทLQGHYH \ยNOHQGLรทLQGHHWNLOLNLWOHJUHYOHULQKHPGHQDVร•OoDWร•U oDWร•U\DSร•ODELOHFHรทLQLJ|VWHUHQELUJUHY <DNร•Q]DPDQDNDGDUEร•UDNDOร•PJUHY\DSPD\ร•VHQGLNDQร•QYHHQEDVLWLรบoLKDNYHJยYHQFHOHULQLQHVDPLVLQLQRNXQPDGร•รทร•DVJDULยFUHWLQELOHX\JXODQPDGร•รทร•HQ YDKรบLVHUEHVWV|PยUยE|OJHOHULQGHQELULQGH\DSร•ODQ ELUJUHY.UL]GHQYHLรบoLKDUHNHWLQLQGDKDJยoOยROGXรทXยONHOHUGHQNDoDUDN\DWร•Uร•PYHยUHWLPOHULQL\HQL NDQWHUDWHO\HVLยONHOHUHND\Gร•UDQNยUHVHOWHNHOOHU LoLQ7ยUNL\HยถGHNLLรบoLOHULQGHDUWร•NGLNHQVL]JยOEDKoHVLROPD\DFDรทร•Qร•QELULรบDUHWL

GHVRQ\ร•OGDNLHQEย\ยNLรบoLH\OHPL\GL รธรบoLOHULQGD\DQร•รบPDLoLQDoWร•รทร•LP]DNDPSDQ\DVร•QD DWร•ODQLP]DODUร•QPHVOHNE|OยPยQHEDNร•OGร•รทร•QGD ฦWHยoยQยQLรบoLROGXรทXJ|UยOย\RU*UHY]L\DUHWLQH JHOHQKHPHQKHULรบoLQLQELUVHQGLNDO|UJยWOHQPHJLULรบLPLELUGLUHQLรบKLND\HVLYDU

*UHYoHYUHVLQGHdRUOXยถGDoRNVร•Qร•UOร•VHQGLNDODU VROYHGHYULPFLVL\DVHWOHUELUGD\DQร•รบPDSODWIRUPX ROXรบWXUPD\DoDOร•รบร•\RUgQFยLรบoLOHU|รทUHQFLOHUJUHY GX\XUXVXQXGD\DQร•รบPDoDรทUร•ODUร•Qร•VHQGLNDYHVL\DVHW ELOGLULYHDยฟรบOHULQLdRUOXยถGDNLLรบoLPDKDOOHOHULQHGHY *UHYVร•UDVร•QGDSDWURQXQNH\ยฟQFHJUHYNร•Uร•Fร•Oร•N\DSPDVร•QD\HQLLรบoLDOร•SoDOร•รบWร•UPDVร•QDPDOoร•NDUWPDVร•QD DVDLรบoLKDY]DVร•QGDNLIDEULNDODUDWDรบร•PDNLoLQVHIHUEHU NDUรบร•NLWOHVHOLรบoLH\OHPYHEORNDMODUร•Qร•Q\DSร•OGร•รทร•ELU ROX\RUยซ*UHYLoHULVLQGHYHoHYUHVLQGHGDUJUXSoXVLJUHY*UHYVร•UDVร•QGDยUHWLPLGXUGXUPDQร•QPHYFXWLรบ \DVDOUHNDEHWDGDPNDSPDFDGDUOร•รทร•\LQHHNVLNGHรทLO \DVDODUร•Qร•X\JXODWPDQร•QELOHDQFDNยฟLOLNLWOHH\OHPOH- )DNDWdRUOXยถGDVร•Qร•IPยFDGHOHVLQLQLoLQGH\HUDODQD] ULYHGHYOHW]RUEDOร•รทร•QDNDUรบร•PLOLWDQELULรบoLGXUXรบX\- oRNVร•Qร•IELOLQoOLWยPLรบoLOHULQWRSOXPVDOVL\DVDOPXKDOHIHWLQRUWDNODรบWร•รทร•ELUรบH\YDU0HWDOVHNW|UยIDUNOร• ODPยPNยQRODFDรทร•Qร•J|VWHUHQELUJUHY GDKD|QFHWHNVWLOJร•GDGHULGHNLVD\ร•Vร•]GLUHQLรบLQPDNXVNDGHULEXJUHYOHGHรทLรบHELOLU\HQLELU\ROEXJUHY'DL\DQJ6.JUHYFLLรบoLOHULVHUEHVWE|OJHNDSร•Vร• OHDoร•ODELOLU6HUEHVW%|OJHGHNLEORNDMH\OHPOHULYH |QยQGHNLEORNDMH\OHPOHULYHSROLVVDOGร•Uร•ODUร•QDNDUรบร• PH\GDQGDNLJUHYoDGร•Uร•\ODEXJUHYdRUOXยถGDVร•Qร•IVDO GLUHQLรบOHULQGHQVRQUDdRUOXยถQXQHQPHUNH]LPH\GDJยoGHQJHOHULQLQNร•Sร•UGDWร•OPDVร•QGDELUDGร•PRODELOLU Qร•QDGLNWLNOHULJUHYoDGร•UODUร•LOHELQLรบoLOLN <DOQร•]EXJUHYLQND]DQร•PODVRQXoODQPDVร•LoLQGHรทLO KDY]DGDLรบoLVร•Qร•Iร•PยFDGHOHVLQLQVLPJHVLKDOLQH EXJUHYoHYUHVLQGHdRUOXLรบoLOHULQLQWRSDUODQPDVร•YH JHOGLOHU0D\ร•VODUร•QELOHNLรบL\OH\DSร•ODELOGLรทL dRUOXยถGDoHYUHVLQGHWRSODQDQdRUOXLรบoLOHULQLQ|QFย |UJยWOHQPHVLLoLQVHIHUEHUROPDNJHUHNLU NHVLPOHULQHYHWRSOXPVDOVL\DVDOPXKDOHIHWLQHGH รธรบoLOHULQLVWHGLรทL$VJDULยFUHWLQย]HULQHOLUDยFUHW \HQLELUVROXNELUXPXWELUFDQOร•Oร•NND]DQGร•UPD\D DUWร•รบร•OLUDOร•NVRV\DOSDNHWHVQHNOLNGD\DWPDODEDรบODGร•ODU Uร•Qร•QJHULoHNLOPHVL3HN|QHoร•NDUPDVDODUGDELUGH 'DL\DQJ6.LรบoLOHULQLQdRUOXยถQXQHQPHUNH]LPH\GD- LรบWHQDWร•ODQDUNDGDรบODUร•Qร•QLรบHJHULDOร•QPDVร•LรบoLVDรทOร•รทร•YHJยYHQOLรทL|QOHPOHULQLQDOร•QPDVร• Qร•QDNXUGXรทXYHG|QยรบยPOยDoOร•NJUHYL\DSWร•รทร•JUHY oDGร•Uร•PHWURSROOHUGHNLUXWLQGLUHQLรบoDGร•UODUร•QGDQ %XQXDODELOPHNLoLQGHVHUEHVWE|OJH|QยQGHNLH\HSH\IDUNOร•ELUJ|UยQยPDU]HGL\RU*UHYoDGร•Uร•VDEDOHPOHUVร•FDNOร•รทร•Qร•ND\EHWPHGHQdRUOXPH\GDQร•Qร• Kร•QHUNHQVDDWOHULQGHQJHFHQLQJHoVDDWOHULQHNDGDU JUHYPH\GDQร•KDOLQHJHWLUHFHNVHUEHVWE|OJHYHND\\ย]OHUFHLรบoLQLQGD\DQร•รบPD]L\DUHWL\OHVROXNDOร•SYHUL\RU*UHYFLLรบoLOHUH6HUEHVW%|OJHQLQ|QยQGHNLSROLV PDNDPOร•NYHKยNยPHWย]HULQGHNLJUHYEDVร•QFร•Qร•DUWร•UDFDNLรบoLYHNLWOHH\OHPOHULQHJUHYLยฟLOLYHH\OHPOL VDOGร•Uร•ODUร•QGDQVRQUDdRUOXPHUNH]GHJUHYOHNLรบLOLNELUGD\DQร•รบPDH\OHPL\DSร•OGร•%XdRUOXPHUNH]- ELUNLWOHJUHYLRODUDNVยUGยUPH\HLKWL\DoYDU

ฦ‰#JSMJUFPMNBMรฐZรฐ[ฦ‰

SDUDODUร•QJHo|GHQPHVLQLQQHGHQLยUยQOHULQKDWDOร• ROPDVร•QHGHQL\OHSDUDODUร•QPยรบWHULOHUWDUDIร•QGDQ JHoJHOPHVLYH\D|GHPH\L\DSPDPDVร•JLELNHQGLQL VDYXQDQDoร•NODPDODU\DSPDVร•ROGX%XDoร•NODPD0HUKDEDEHQ*HE]H26%ยถGHoDOร•รบDQPHWDOLรบoLVL\LPdDOร•รบWร•Jร•PIDEULNDLOJLOLVRUXQODUร•Nร•VDFDVL]LQOH ODUD|UJยWOยKDUHNHWHWPHPHPL]QHGHQL\OHNHQGL DUDPร•]GDLQDQPDODUDQHGHQROGX SD\ODรบPDNLVWL\RUXP26%ยถGHEXOXQDQIDEULNDGD \DNODVร•NNLรบLoDOร•รบร•\RUX]DPDDUDPร•]GDELU%L]OHUHKDOHQVRQD\ร•QPDDรบร•Qร•YHPHVDLยFUHWOHUL OLNWHOLN|UJยWOยOยNKDOL\RN%X\ย]GHQGHSDWURQ IDEULNDGDDWNRรบWXUX\RU6RQLNLD\Gร•UPDDรบODUร•Pร•] |GHQPHPLรบGXUXPGD%L]LรบoLOHURODUDNELUOLNWH KDUHNHWHWPHGLรทLPL]VยUHFHYH|UJยWOยROPDGร•รทร•YHPHVDLยFUHWOHULPL]LDODPร•\RUX]%|OยPE|OยP Pร•]VยUHFHEXGHYUDQE|\OHJLGHU6RQRODUDNEL] LรบEร•UDNPDLรบHJHOPHPHH\OHPOHUL\DSWร•NDPD PHWDOLรบoLOHULRODUDN|UJยWOยVHQGLNDOร•PยFDGHOH VRQXoRODUDN|UJยWOยELUรบHNLOGHROPDGร•รทร•LoLQ LoLQGHยFUHWOLN|OHOLNGย]HQLQHNDUรบร•GLPGLND\DNWD PยFDGHOHPร•]JHQHOGHKยVUDQDXJUX\RU(QVRQ IDEULND|QยQGHEHNOH\HUHNSDWURQODUร•QELUDoร•NODPD YH\ร•Nร•OPDPDNLoLQEX]RUVยUHFWHELUOLNWHKDUHNHW \DSPDVร•Qร•EHNOHGLNYHVRQXoDOGร•N0HFEXUร•\HWWHQ HWPHPL]JHUHNL\RU PยGยU\DUGร•PFร•Vร•Doร•NODPD\DSPDN]RUXQGDNDOรธรบoL0HFOLVLRNXUX Gร•.RQXรบPDVร•QGDJHQHOGHVXoXQEL]GHROGXรทXQX

5BฤFSPOTFSCFTU TFOEJLBยปZFMJรžJWF NยปDBEFMFฦ‰ZBTBLฦ‰ฦŠ

'รธ6.ยถHEDรทOร•'HY6DรทOร•NรธรบVHQGLNDVร• VDรทOร•NDODQร•QGDVHQGLNDGD|UJยWOHQHQYH EXQXQPยFDGHOHVLQLYHUHQWDรบHURQLรบoLOHULQVHQGLNDย\HOLNOHULQLQLSWDOLQHNDUรบร• $QNDUDยถGDdDOร•รบPDYH6RV\DO*ยYHQOLN %DNDQOร•รทร•|QยQGHH\OHP\DSWร•(\OHPHVDOGร•UDQSROLV*HQHO%DรบNDQ$U]X dHUNH]RรทOXยถQXQGDDUDODUร•QGDEXOXQGXรทX NLรบL\LJ|]DOWร•QDDOGร• 6HQGLNDQร•QH\OHPLoLQ\DSWร•รทร•oDรทUร•GDรบXQODUEHOLUWLOL\RUGX7DรบHURQLรบoLOHULQVHQGLNDKDNNร•WDรบHURQGย]HQLQHNXUEDQHGLOL\RU .ร•GHPWD]PLQDWร•\ร•OOร•NL]LQYHPHVDL KDNNร•NDรทร•Wย]HULQGHNDODQWDรบHURQLรบoLQLQ KDNNร•Qร•DOPDNLoLQ|UJยWOHQPHVLQLQGH |QยQHJHoLOL\RU2QELQOHUFHWDรบHURQLรบoLQLQ\ร•OODUGร•U\DVDODUDX\JXQELUELoLPGH QRWHUKX]XUXQGDJHUoHNOHรบHQYHdDOร•รบPD %DNDQOร•รทร•WDUDIร•QGDQNDEXOHGLOHQVHQGLND ย\HOLรทLWDรบHURQรบLUNHWOHULQD\DNR\XQODUร•LOH \RNVD\ร•Oร•\RU dDOร•รบPDKD\DWร•Qร•Gย]HQOHPHNย]HUH(NLP ยถGHoร•NDUร•ODQ6HQGLNDODUYH7RSOXรธรบ รธOLรบNLOHUL<DVDVร•WDรบHURQLรบoLOHULQLQVHQGLND KDNNร•Qร•RUWDGDQNDOGร•Uร•\RUรธรบoLOHULQoDOร•รบWร•Uร•OPDVร•QDDUDFร•Oร•NHGHQWDรบHURQรบLUNHWOHULQ 6*.ELOGLULPOHULQLIDUOร•IDUNOร•LรบNROODUร•QGDQ\DSPDVร•YHEXQXQKHUD\GHรทLรบHELOLU ROPDVร•\ODWDรบHURQLรบoLOHULQLQVHQGLNDย\HOLNOHULWDQร•QPร•\RU 7DรบHURQLรบoLOHULQLJHOHFHNVL]OLรทHPDKNXP HGLS|UJยWOยJยFยQยHOLQGHQDOPDNLVWH\HQ EXGย]HQOHPH\HNDUรบร•VHVVL]NDOPD\DFDรทร•]*HOHFHรทLPL]LLKDOHPDVDODUร•QGDSD]DUODPDNLVWH\HQOHULQR\XQXQXER]GXรทXPX] JLELVHQGLNDKDNNร•Pร•]ร•EHUDEHULQGHWRSOX V|]OHรบPHYHJUHYKDNNร•Pร•]ODELUOLNWHJDVS HGHQWDรบHURQรบLUNHWOHULQYHELUWDรบHURQรบLUNHWLQNDรทร•Wย]HULQGHNLEH\DQร•Qร•HVDVDODQ 6*.YH%DNDQOร•NND\ร•WODUร•Qร•QEยURNUDVLVLQLQEL]LWHVOLPDOPDVร•QDL]LQYHUPH\HFHรทL]

$FZIBOล›EBUFLTUJM JฤยฆJMFSJGBCSJLBZรฐJฤHBMFUUJ 2VPDQL\HยถGH%R]FDODU7HNVWLOIDEULNDVร•QGDoDOร•รบDQIDEULNDQร•QNDSDQPDVร•VRQXFX SDUDODUร•Qร•DODPD\DQLรบoLOHU&H\KDQยถGDELU GLรทHU%R]FDODU)DEULNDVร•ยถQGDLรบJDOH\OHPL \DSWร• )DEULND|QยQGHNร•\DIHWOHULQL\DNDUDNH\OHP\DSDQLรบoLOHUHSROLVPยGDKDOHHWWL 3ROLVOHUOHWDUWร•รบDQLรบoLOHUD\Gร•UPDDรบODUร•Pร•]ร•YHWD]PLQDWODUร•Pร•]ร•DODPร•\RUX] ยVWยQHoHรบLWOLEDKDQHOHUOHEL]LLรบWHQDWWร•ODU HYOHULPL]HKDFL]JHOGLYHoRFXNODUร•Pร•]Do SDUDPร•]ร•DOร•QFD\DNDGDUIDEULND|QยQGHQ JLWPH\HFHรทL]GHGL


6

NƦNRJHQNXN

:VSUJ¦J,BSHPJĝ¦JMFSJ JĝZFSMFSJµO»OEFEJSFOJĝUF 1DNOL\DWøú<XUWLoL.DUJR¶QXQøVWDQEXO.DGÕN|\ (VHQ\XUW$QNDUDYH.RQ\D¶GD1DNOL\DWøú\HOHULQLLúWHQoÕNDUPDVÕQÕQDUGÕQGDQELUoRNNHQWWH H\OHP\DSWÕøúGDUDOPDVÕEDKDQHVL\OHLúWHQDWÕODQLúoLOHUGLUHQLúHEDúODGÕ

5BĝFSPOïĝ¦JEFO†BUð&ZMFNJ Eylemci işçilere destek veren hasta ve hasta yakınları da sloganlara katıldılar ve tepkilerini dile getirdiler. 'HY6D÷OÕNøú\HVL=L\DøQFHGHUHGLUHQLúLQLQ JQQGH.RúX\ROX<NVHNøKWLVDV(÷LWLPYH$UDúWÕUPD+DVWDQHVL¶QLQoDWÕVÕQDoÕNDUDNH\OHP\DSWÕ =L\DøQFHGHUHLOHELUOLNWH'HY6D÷OÕNøúgUJWOHQPH X]PDQÕYHøQFHGHUH¶QLQR÷OXGDKDVWDQHQLQ\|QHWLPLQLQEXOXQGX÷XELQDQÕQ]HULQHoÕNWÕ(\OHPFLOHU oDWÕGDøúLPL]LJHULLVWL\RUX]\D]ÕOÕELUSDQNDUWDoWÕ $\UÕFDVÕNOÕNOD'LUHQHGLUHQHND]DQDFD÷Õ]=DIHU GLUHQHQHPHNoLQLQRODFDN<DúDVÕQVÕQÕIGD\DQÕúPDVÕ6D÷OÕNWDWDúHURQ|OPGHPHNWLUVORJDQODUÕQÕ DWWÕODU =L\DøQFHGHUHoDWÕGDQ\DSWÕ÷ÕNRQXúPDVÕQGDúXQODUD\HUYHUGLøúWHQDWÕOPDVHEHELPVHQGLNDOPFDGHOHPGLU<DOQÕ]EDúÕQDJ|UúPH\HoD÷UÕOGÕPDPD NDSDOÕNDSÕODUDUGÕQGDQ\DSÕODFDNJ|UúPHOHUGH QHVDWÕODFDNGDYDPQHGHDUNDGDúÕPYDUGL\HUHN NDEXOHWPHGLPD\GÕULúVL]LPHúLPúHNHUKDVWDVÕ YHoRFX÷XPODEHQLDoOÕNODWHUEL\H\HoDOÕúÕ\RUODU %XQDER\XQH÷PHGLPVHQGLNDPODHPHNGRVWODUÕ\ODDUNDGDúODUÕPODGLUHQPH\LVHoWLPdRFXNODUÕPÕ]D ELUV|]P]YDURQXUOXELUJHOHFHNV|]YHUGLN %XV|]OHWDúHURQDNDUúÕPFDGHOH\HJLULúWLN

(\OHPFLLúoLOHUHGHVWHNYHUHQKDVWDYHKDVWD\DNÕQODUÕGDVORJDQODUDNDWÕOGÕODUYHWHSNLOHULQLGLOH JHWLUGLOHU øQFHGHUH¶QLQoDWÕGDNLH\OHPLVUHUNHQHúL(VPD øQFHGHUH'HY6D÷OÕNøú*HQHO6HNUHWHUL*UVHO .D\DYHøVWDQEXO7DELS2GDVÕ*HQHO6HNUHWHUL$OL dHUNH]R÷OXVRUXQXQo|]PLoLQKDVWDQH\|QHWLPL\OHJ|UúPH\HJLUGL%XVÕUDGDIHQDODúDQ(VPD øQFHGHUH¶\HWÕEELPGDKDOH\DSÕOGÕ *|UúPHOHULQDUGÕQGDQELUDoÕNODPD\DSDQ$OLdHUNH]R÷OXKDVWDQH\|QHWLFLOHULQHøQFHGHUH¶\H\|QHOLN VUJQGD\DWPDVÕQÕQKDNVÕ]KXNXNVX]ROGX÷XQX EHOLUWWLNOHULQLYHLúHLDGHVLQLWDOHSHWWLNOHULQLJ|UúPHGH\|QHWLFLOHULQGH=L\DøQFHUHGH¶\LLúHDOPD\D YHEXQXQLoLQWDúHURQúLUNHWOHJ|UúPH\HV|]YHUGLNOHULQLEHOLUWWL 'HY6D÷OÕNøúWHPVLOFLOHULYHøQFHGHUHJ|UúPHOHULQVRQXFXQGDYHULOHQV|]QDUGÕQGDQoDWÕGDQLQGL 9HULOHQV|]QWDNLELLVHLúHLDGHJHUoHNOHúHQHNDGDUKDVWDQHEDKoHVLQGHNLoDGÕUGDVUHFHN

5BĝFSPONBEFOJĝ¦JMFSJJĝ¦J TBÞMðÞðH»WFOMJÞJJ¦JOT»SFTJ[JĝCðSBLUðƊ =RQJXOGDN.R]OX¶GDDUNDGDúODUÕQÕGDKDLúNDWOLDPÕQDNXUEDQYHUHQWDúHURQPDGHQLúoLOHULLúoL VD÷OÕ÷ÕYHJYHQOL÷LWDOHEL\OHLúEÕUDNPDH\OHPL EDúODWWÕ

ODúPDGDQYH\D EL]DOWWDúHURQX]VWWDúHURQXQLúoLOHULQLQKDNODUÕQD 2FDNWDLúoLVD÷OÕ÷ÕYHJYHQOL÷L|QOHPOHULDOÕQVDKLSROPDGDQ PDVÕQÕYHVRV\DOKDNODUÕQÕQYHULOPHVLQLLVWH\HQ RFD÷DJLUPH\L WDúHURQ¿UPDoDOÕúDQÕLúoLLúEÕUDNPDH\OHPL GúQP\REDúODWDUDNPDGHQOHUHLQPHPHNDUDUÕDOGÕ UX]6RQQHIHVLPL]HNDGDU ùLUNHW|QQGHVDEDKVDDWOHULQGHWRSODQDQPDPFDGHOHHGHFH÷L]9DUGL\DODUKDOLQGHEXUDGD GHQFLOHUGHQLúoLWHPVLOFLVL$\KDQ*|NJ|]³ RODFD÷Õ]1H]DPDQ*0ø6¶HSDWURQODUJLGHU DUNDGDúÕPÕ]ÕQGDKDDFÕVÕQÕ\DúD\DPDGDQDUNDJ|UúSDQODúPD\DYDUÕUODUR]DPDQLúLPL]HG|GDúODUÕPDLúHJLULQGL\HEDVNÕNXUX\RUODUùLUNHW QHUL]ùXDQEXUDGDNLúLYDUNLúLGH|EU \HWNLOLOHULLúHJLUPH]VHQL]oÕNÕúYHUHFH÷L]JLEL E|OJHGHYDU*HUHNLUVHRQODUGDGHVWHNRODFDNODU WHKGLWOHUOHJHOL\RU%L]DUNDGDúODUÕPÕ]ÕQNDQÕ 7HNLVWHGL÷LPL]VHQGLNDODúPDNNXUXPGDoDOÕúDQ NXUXPDGDQRFD÷DJLUPHPL]GR÷UXROPD]GL\H DUNDGDúODUJLELKDNODUDVDKLSROPDNLVWL\RUX]´ NDUDUDOGÕN2JQEHQRUDGD\GÕPPHWUH LOHULGH\GLP%HQGHJLGHELOLUGLP%L]JHoPLúWH 7DúHURQPDGHQLúoLOHULQWDúHURQOX÷DNDUúÕYHLúoL H\OHPOHU\DSWÕN2QODUGDKHU]DPDQ\DQÕPÕ]VD÷OÕ÷ÕJYHQOL÷LWDOHEL\OH¿LOLLúEÕUDNPDH\OHGD\GÕ´GHGL PLVRQG|QHPOHULQHQDQODPOÕHQ|QHPOLLúoL H\OHPOHULQGHQELULGLU7PLúoLOHUWDúHURQPD7DúHURQG]HQLGH÷LúWLUPH\HoDOÕúWÕNODUÕQÕDQGHQLúoLOHULQLQH\OHPL\OHH\OHPOLGD\DQÕúPD\D ODWDQ*|NJ|]úXQODUÕV|\OHGL³.|OHOLNWHQNXUøúoLVD÷OÕ÷ÕYHJYHQOL÷L|QOHPOHULQLQDOÕQPDGÕ÷Õ WXOPD\DoDOÕúÕ\RUX]0HWUH\OHGH÷LOHPQL\HWOL WPLú\HUOHULQGHLúEÕUDNPDNLúoLOHULQKDNNÕGÕU ELUúHNLOGHoDOÕúPDNLVWL\RUXP%XVDDWWHQVRQUD WDúHURQPDGHQLúoLOHULQLQH\OHPLQL\D\JÕQODúWÕDUNDGDúODUÕPODELUOLNWH|UJWOHQPHGHQVHQGLNDUDOÕP

1DNOL\DWøúLúWHQDWPDODUÕQVRQEXOPDVÕYHVHQGLNDOKDNODUÕQ|QQGHNLHQJHOOHULQNDOGÕUÕOPDVÕLoLQ ELUoRN\HUGHH\OHPOHUG]HQOHGLøONRODUDNøVWDQEXO¶GDNL<XUWLoL.DUJR*HQHO0GUO÷¶QQ |QQGHELUDUD\DJHOHQ1DNOL\DWøú\HOHULSDQNDUWODUÕQÕDoDUDNVORJDQODUOD\U\úHJHoWL$UÕNDQ+ROGLQJ|QQH\U\HQH\OHPFLOHUEXUDGD ELUEDVÕQDoÕNODPDVÕ\DSWÕ 'DKDVRQUD(VHQ\XUW¶WDNL+DUDPLGHUH$NWDUPD 0HUNH]LYH.DGÕN|\ùXEH|QQGHGHEDVÕQDoÕNODPDVÕ\DSÕOGÕ <XUWLoL.DUJRLúoLOHUL$QNDUD¶GDGDH\OHP\DSWÕ .RFDWHSH&DPLL|QQGHELUDUD\DJHOHQLúoLOHU EXUDGDQ6ÕKKL\H6D÷OÕNVRNDNWDEXOXQDQ<XUWLoL .DUJR<HQLúHKLUùXEHVL¶QHNDGDUVORJDQODULOH \UGOHUøúoLOHULúWHQDWÕODQDUNDGDúODUÕLúHJHUL DOÕQDQDNDGDUGLUHQLúHGHYDPHGHFHNOHULQLV|\OHGL ùXEH|QQGH.RQ\DLOWHPVLOFLVL$OLg]oHOLN WDUDIÕQGDQRNXQDQDoÕNODPDGD<XUWLoL.DUJR¶GD oDOÕúDQLúoLNDUGHúOHULPL]KDIWDOÕNVDDWOHUH YDUDQoDOÕúPDVUHOHULQHVHIDODWVUHOHULQHG|QúHQGúNFUHWHDQJDU\DN|OHFHoDOÕúPD\D LV\DQHGHUHNDQD\DVDO\DVDOKDNODUÕQÕNXOODQDUDN VHQGLNDPÕ]D\HROPXúODUGÕU%XGXUXPXKD]PHGHPH\HQLúYHUHQOHUDQD\DVDOVXoLúOH\HUHN\HOHULPL]HEDVNÕYHWHKGLWX\JXOD\DUDNVHQGLNDGDQ LVWLIDHWPH\H]RUODPÕúROPDGÕLúWHQDWPDNOD WHKGLWHWPLúWLU$QD\DVDOKDNODUÕQÕNXOODQDUDN VHQGLNDPÕ]D\HRODQ¶H\DNÕQLúoLNDUGHúLPL] µGDUDOPDSHUIRUPDVGúNO÷¶JLELJHUHNoHOHUOH LúWHQoÕNDUWÕOPÕúWÕUGHQLOGL

ïĝ¦J$JOBZFUMFSJOEF CJOïĝ¦J•ME» øúFLQD\HWOHULQLQ KHUJHoHQJQDUWPDVÕµJYHQFHVL]OLN¶YHµ|UJWV]ON¶JHUoH÷LQLJ|]OHU|QQHVHUPHNWHGLU6|]OHúPHOL WDúHURQoDOÕúWÕUPD NRúXOODUÕQÕQHJHPHQROPDVÕYHJLGHUHNJHUHN VHQGLNDODQODPGDJHUHNVHWPG]H\OHUGHLúoL |UJWOONOHULQHX\JXODQDQEDVNÕQÕQ\R÷XQODúPÕúYHX]DWÕOPÕúoDOÕúPDQÕQLúoL|OPOHULQL DUWÕUÕ\RU\ÕOÕQGDQEX\DQDLúFLQD\HWLYH PHVOHNKDVWDOÕ÷ÕVRQXFXQGD|OHQYHVDNDWNDODQ LúoLOHULQND\GÕWXWXOX\RUƍGDQ\ÕOÕQD NDGDU|OHQLúoLOHULQVD\ÕVÕWDPELQƍHXODúPÕúGXUXPGD+HU\ÕODELQ|OLúoL $.3KNPHWLG|QHPLQGH\DúDQDQLúFLQD\HWL VD\ÕVÕGDRFDND\ÕQGD\DúDQDQLúND]DODUÕ\ODELUOLNWHHQD]ELQ6RV\DO*YHQOLN%DNDQOÕ÷ÕYHULOHULQHJ|UH\ÕOODUÕQGDWRSODP ELQLúND]DVÕ\DúDQGÕ%XND]DODUGD WRSODPELQLúoL|OGELQNLúLLVH VDNDWNDOGÕ øVWDQEXOøúoL6D÷OÕ÷ÕYHøú*YHQOL÷L0HFOLVLQLQ YHULOHUL\ÕOÕQGDGDHQD]LúoLQLQLúND]DODUÕVRQXFXKD\DWÕQÕND\EHWWL÷LQLJ|VWHUL\RU %|\OHFH$.3¶OLG|QHPGH\DúDQDQLúFLQD\HWOHULQGH|OHQOHULQVD\ÕVÕHQD]ELQROX\RU


7

Nร†ยฆNRJHQNXN

"OBEJMEF4BWVONB)BLLรฐOB ย†FLJMFO/FPMJCFSBM%FNPLSBTJ"ZBSรฐ 0HFOLVยถWHDQDGLOGHVDYXQPDKDNNร•LOHLOJLOL\DVD WDVDUร•Vร•J|UยรบยOGย1HROLEHUDOPXKDID]DNDUGHPRNUDVLGHELUWDรบODoRNNXรบYXUXOXU7HNHOFLNDSLWDOLVW GHYOHW.ยUWKDONร•Qร•QGDรทGDรบHKLUGHKDSLVKDQHOHUGH\HGLGHQ\HWPLรบHNDGร•Qร•QGDQHUNHรทLQHELUKDON RODUDNJHOLรบWLUGLรทLVHUKLOGDQODUOD\ยUยWWยรทยXOXVDO VWDWยYHNLPOLNPยFDGHOHVLQLQELUVRQXFXRODUDN WDQร•PDN]RUXQGDNDOGร•รทร•.ยUWoHVDYXQPD\ร•EXUMXYDELoLPVHOELUKDNRODUDNHQJHULYHJยGยNKDOL\OH \DVDOODรบWร•UDUDN.&.GDYDODUร•QGD\DรบDGร•รทร•Wร•NDQPD\ร•DรบPD\ร•YHรธPUDOร•J|UยรบPHOHULLoLQELU\RO WHPL]OLรทL\DSPD\ร•KHGHร€HPHNWHGLU .ยUWKDONร•Qร•.ยUWVRUXQXQQHROLEHUDOEXUMXYDGHPRNUDWLNo|]ยPยQHEDรทOD\DFDNGX\JXVDONRSXรบXQ Vร•Qร•Uร•QGDQDOร•SJ|QยOOHULELUHGHFHNRODQรบXQFDFร•N ELUKDNWร•U|\OHPL"2KDNNL|\OHERUXGDGHรทLO KDQLoยQNยSDUD\ODยซ$QDGLOGHVDYXQPDKDNNร• QHROLEHUDOEXUMXYDGHPRNUDVLVLQGHSDUD\ODDOร•Qร•S SROLWLNDODUร•\ODELUOLNWHGHYDPHWWLUPLรบVRQUD.ยUW VDWร•ODQELUPHWD\DG|QยรบยUยOHUHNVHUPD\HELULNLKDONร•Qร•QPยFDGHOHD]PLVRQXFXEXSR]LV\RQXQX PLQHWDKYLOHGLOL\RU GHรทLรบWLUPHNYHHQJHULELoLPL\OHDQDGLOGHVDYXQPD KDNNร•Qร•PHFOLVJยQGHPLQHWDรบร•PDN]RUXQGDNDO.ยUWKDONร•Qร•QXOXVDOGHPRNUDWLNWDOHSYH|]OHPOHPร•รบWร•U ULQLXOXVDONXUWXOXรบPยFDGHOHVLQLERรทPDNEXNDGDU NROD\Gร•%LUXOXVXQHQWHPHOKDNNร•Gร•UDQDGLOLQL %'3$.3ยตQLQWDVDUร•Vร•QGDNLDQDGLOLQNXOODQร•Pร•Qร•Q NXOODQPDN9HRQXQNXOODQร•OPDVร•QHELUL]QHQHGH PDKNHPHOHUGHVร•Qร•UOร•YHJยGยNL]QHYHSDUD\DWDEL ELUยFUHWHWDELRODELOLU$QFDNQHROLEHUDOPXKDELoLPLQLHOHรบWLUGL$QFDNXOXVDOKDUHNHWLQEXJยQ ID]DNDUGHPRNUDVLGHKHUKDNNร•QEDVWร•Uร•OPDVร•ELU JHOPLรบROGXรทXoL]JLQLQXOXVDOWDPKDNHรบLWOLรทL KDNWDOHELDUWDQPยFDGHOHGLQDPLNOHULYH\ยNVHOHQ DVODROPD\DQGHPRNUDWLN|]HUNOLNWDOHELQGHQELOH NLWOHH\OHPOHUL\OHGLOHJHWLULOPH\HGHYDPHWWLรทLQGH YD]JHoHUHNDQD\DVDOYDWDQGDรบOร•NYH\HUHO\|QHWLPVร•Qร•IVDOWRSOXPVDOPยFDGHOHQLQEDVร•QFร•DUWWร•รทร•QOHULQ|]HUNOLรทLQHGRรทUXJHULOHQWDOHSOHUOH\ยUยWWยรทย GD\VDEXVHIHUNLWOHOHULQEXUMXYDVร•Qร•IHJHPHQOLรทLQL \HQLรธPUDOร•VยUHFLQLQUXKXQDX\JXQRODUDNรบHUKOL VRUJXODUQRNWD\DJHOPHPHVLYH\HQLGHQ\HQLGย]GHROVDGHVWHNYHUGLdยQNยEXDGร•PQHROLEHUDO OHPGHQVLVWHPHHQWHJUHHGLOHELOPHVLLoLQJยGยNYH EXUMXYDGHPRNUDWLNo|]ยPH\HQLรธPUDOร•VยUHFLQH ELoLPVHOGHROVDRKDNNร•QNDEXOยHVDVWร•U$.3ยถQLQ NDQROVXQGL\HDWร•ODQELULONDGร•P7DVDUร•Qร•QJ|VRQGย]HQOHPHVLGHWDPGDEXELoLPGHJยQGHPOHรบ- UยรบยOPHVLVร•UDVร•QGD0+3ยตQLQPDOXPRODQXOXPD PLรบWLUgQFHFXPKXUL\HWLQNXUXOXรบXQGDQEX\DQD VHVOHULQH&+3Vร•UDODUร•QGDQGDEXSDUWLGH\DรบDQDQ .ยUWKDONร•QD\|QHOHQDVLPLODV\RQFXoL]JLVLQLQKLW RQFDG|QยรบยPKDPOHVLYHIRUPDWODPD\DUDรทPHQ FยPOHVLRODQ\DVVDKNDUGHรบLP\DVVDKSR]LV\RQX- KDODJHQHWLNNRGODUร•QGD\D]ร•Oร•RODQXOXVDOFร•IDรบLVW QXHOEHWWH.ยUWKDONร•QDJD]MRSWD]\LNOLVXGHPRN- LGHRORMLQLQELU\DQVร•PDVร•RODUDNร•UNoร•IDรบLVWE|รทยUUDVLVL\OH.ยUGLVWDQGDรทODUร•QGDNXUรบXQVร•Nร•OPDGร•N WยOHUHNOHQGL<HQL&+3QLQ\ย]OHULQGHQELULRODQ NLP\DVDOGDGDKLOKHUWยUOยVยQGHQERPEDDWร•OPDGร•N %LUJยO$\PDQ*ยOHUยตLQ&+3DGร•QDPHFOLVNยUVยELUPHWUHNDUHELOHEร•UDNPD\DFDNEDVNร•]RUYHLPKD VยQGHQ\DSWร•รทร•NRQXรบPDYH%'3PLOOHWYHNLOOHULQH

"EBJฤยฆJMFSJLB[BOEรฐ

\DSWร•รทร•VDWDรบPDODUร•UNoร•NDIDWDVoร•IDรบLVWJ|UยรบOHULQL QHNDGDUSHUYDVร•]FDVDYXQXODELOGLรทLQLQJ|VWHUJHVL ROGX'ยQNยPHFOLVRWXUXPXQGDNDIDVร•QGDNLร•UNoร• NDIDWDVoร•]ร•UYDODUร•RUWDOร•รทDVDoร•YHUHQ%LUJยO$\PDQ *ยOHUEXJยQJHOHQHOHรบWLULOHUHKDNOร•RODUDN6|\OHGLNOHULPSDUWLSURJUDPร•QGD\D]ร•\RU\DQร•Wร•Qร•YHUGL $.3JHULFLร•UNoร•GยรบยQFHOHULQL.ยUWVRUXQXQXo|]HPHGLรทLQGHUHMLPNUL]LQLQWHPHOJยQGHPOHULQGHQ ELULRODUDNGHYUHGHRODFDรทร•NRรบXOODUGDKยNยPHW HWPHQLQ]RUOXNODUร•Qร•ELOL\RUROPDQร•QYHQHROLEHUDO NDSLWDOL]PLQJHUHNOHULQHKร•]Oร•X\XPVDรทODPDQร•Q YHUGLรทLHVQHNOLNOHVยUHNOLJยQFHOOHPHN]RUXQGD NDOร•\RU$\Uร•FD]LKQL\HWGยQ\DVร•Qร•EHOLUOH\HQWHN PLOOHWWHNGLOWHNGHYOHWLGHRORMLVLQL(UGRรทDQYH $.3.ยUWNDUGHรบLQL\DUDGร•ODQร•\DUDGDQGDQGROD\ร• VHYPHPLOOLELUOLNYHNDUGHรบOLNGLVNXUX\ODSHUGHOL\RU$QFDNHVQHNOLNGHSHUGHOHPHGHELU\HUH NDGDUGร•U7DVDUร•Qร•QNHQGLVLYH$.3ยถOLPLOOHWYHNLOOHULQLQWDVDUร•Qร•QJ|UยรบยOPHVLVร•UDVร•QGD\DSWร•NODUร•NRQXรบPDODUร•UNoร•รบRYHQLVWGยรบยQFHGX\JXGยQ\DVร•Qร• \HWHULQFH\DQVร•WPDNWDGร•U 8]DWPD\DOร•P\DVDWDVDUร•Vร•ร•UNoร•IDรบLVWKH]H\DQODU DUDVร•QGD\DVDOODรบWร•$PDQH.ยUWKDONร•PXUDGร•QD HUGLQHGHEL]NHUHYHWHoร•NDELOGLN7DPKDNHรบLWOLรทL VDรทODPD\DQKLoELUo|]ยP.ยUWKDONร•Qร•QXOXVDO WDOHSYH|]OHPOHULQLNDUรบร•OD\DPD]YHRQXPXWOX HGHPH]$QDGLOGHVDYXQPDQร•QEXJยGยNYHSDUD\ODVDWร•QDOร•QDFDNELUKDNRODUDN\DVDOODรบDQELoLPL GHH]HQH]LOHQXOXVJHUoHNOLรทLQLQDOWร•Qร•QQHROLEHUDO PXKDID]DNDUWRQODUGDELUNH]GDKDoL]LOPHVLQGHQ EDรบNDELUรบH\GHรทLOGLU9HLรบoLVร•Qร•Iร•.ยUGย\OH7ยUNย\OHQHPXWOXRODELOLUQHGHNHUHYHWHoร•NDELOLU dยQNยXOXVDOVRUXQXQWDPKDNHรบLWOLรทLWHPHOLQGHNHQGLNDGHULQLWD\LQKDNNร•Qร•Q\DQLD\Uร•OPD KDNNร•Qร•QND\ร•WVร•]NRรบXOVX]WDQร•QPDVร•WHPHOLQGH o|]ยPยQยLoHUPH\HQKLoELUo|]ยPQHH]LOHQXOXVD PHQVXSLรบoLOHULQJ|]ยQยQ|QยQGHNLXOXVDOSHUGH\L WDPoHNHELOLUYHVDGHFHEXUMXYD]LSUROHWDU\DNDUรบร•WOร•รทร•WHPHOLQGHVDร€DรบWร•UDELOLUQHGHH]HQXOXVDPHQVXSLรบoLOHULQLoHULVLQGHรบRYHQL]PLQN|NVDOPDVร•Qร•Q ]HPLQLQLNXUXWDELOLU

)FZ5FLTUJMJฤยฆJMFSJOEFO

$GD7HUVDQHVLยถQGHยFUHWOHULQLDODPDGร•NODUร•LoLQGLUHQLรบHJHoHQYHYLQFLLรบJDOHGHQLรบoLOHUGLUHQLรบOHULQL ND]DQร•PODVRQXoODQGร•UGร•

.BOHPJฤHBMJ

6HQGLNDDYXNDWร•YHยVWLรบYHUHQรบLUNHWDUDVร•QGD\DSร•ODQ SURWRNROLOH|GHPHVLJHUHNHQWXWDU7X]ODรธOoH(PQL\HW 0ยGยUOยรทยยถQHWHVOLPHGLOGLgGHPHOHULQSD]DUWHVL\D GDVDOร•JยQย\DSร•ODFDรทร•|รทUHQLOGL

$ODFDNODUร•Qร•Q|GHQPHVLLoLQJยQGยUGLUHQLรบWHRODQ+H\7HNVWLOLรบoLOHUL&XPDUWHVL \ยUย\ยรบOHULQLGยQDNรบDPGDGHYDPHWWLUGL 7DNVLPWUDPYD\GXUDรทร•QGDELUDUD\DJHOHQ LรบoLOHUVORJDQODUOD*DODWDVDUD\ยถDGRรทUX\ยUยGย

$QODรบPDVDรทODQPDVร•Qร•QDUGร•QGDQYLQoWHQLQHQLรบoLOHU 7HUVDQHVL]LQOHJXUXUGX\X\RUYH'LUHQHGLUHQH ND]DQGร•NVORJDQODUร•\ODNDUรบร•ODQGร•ODUรธรบoLOHUGDKD VRQUDLIDGHOHULDOร•QPDNย]HUHNDUDNRODJ|WยUยOGยOHU 7HUVDQH|QยQGHDoร•NODPD\DSDQ/รธ07(5รธรบ6HQGLNDVร•*HQHO%DรบNDQร•.DPEHU6D\Jร•Oร•รบXQODUร•LIDGHHWWL 'LUHQLรบLPL]LND]DQร•PODVRQXoODQGร•UGร•N%XUDGDQ oร•NDQVRQXoรธรบoLOHULQEDรบDUDPD\DFDรทร•KLoELUรบH\\RNWXUรธรบoLOHU\DUร•QEDรบNDELUWHUVDQHGHLรบHEDรบOD\DFDN $QFDNEXUDGDQGHUVoร•NDUWPD]ODUVDD\Qร•V|PยUย\H PDUX]NDOร•UODU'ROD\ร•Vร•\ODVHQGLNDOร•ROPD]ODUVD|UJยWOHQPH]OHUVHEXUDGDNL]DIHU\DUร•PNDOร•U

รธรบoLOHUรธVWLNODO&DGGHVLย]HULQGHNL0DQJR PDรทD]DVร•|QยQGHGXUGX%LQD\DJLUHQ+H\ 7HNVWLOLรบoLOHULLNLQFLNDWWDSDQNDUWYHG|YL]OHULQLDoDUDNPยรบWHULOHUL+H\7HNVWLO SDWURQX$\QXU%HNWDรบยถร•QยUHWLP\DSWร•รทร• 0DQJRยถ\XER\NRWHWPH\HoDรทร•UGร•รธรบoLOHU GDKDVRQUD0DQJRยถGDNLH\OHPHVRQYHUHUHN \ยUย\ยรบHGHYDPHWWL %XUDGDDoร•NODPD\DSDQ=HNL*|UGHรทLU GLQHQLรบOHULQLQJยQยGHKDODWDOHSOHULQL NDUรบร•ODPD\DQSDWURQDNDUรบร•PยFDGHOHOHULQL

VยUGยUHFHNOHULQLEHOLUWWL*|UGHรทLUJHoWLรทLPL]JยQOHUGHWXWXNODQDQd+'ยถOLDYXNDWODUร•Q VHUEHVWEร•UDNร•OPDVร•Qร•LVWHGL $oร•NODPDQร•QDUGร•QGDQ*UXS<RUXPPDUรบ YHWยUNยOHUL\OHLรบoLOHUHGHVWHNYHUGL(\OHP VORJDQODUODVRQDHUGL


8

Nร†ยฆNRJHQNXN

.FUBMJฤยฆJMFSJZMFSยตQPSUBKMBS

.FรžFS/F,BMBCBMรฐLNรฐฤรฐ[ลฃ WHNVWLOGHoRN|UJยWOHQPHJLULรบLPLROGX+HSVLQL VDUร•VHQGLNDODU\HGL.DoVHIHU7HNVLIg]รธSOLNรธรบ EL]LVDWWร•7HNVWLOLรบoLVLQHVLOLรบoLVLGHรทLOGLUGDรทร•Qร•NWร•U0HWDOVHNW|UยQGH*HE]HยถVL%XUVDยถVร•ELU|UJยWOHQPHPยFDGHOHJHOHQHรทLYDU7HNVWLOGHE|\OH ELUJHOHQHNROXรบPDGร•%Dรบร•oHNHQPยFDGHOHJHOHQHรทLRODQEย\ยNIDEULNDODUROPD\ร•QFDGDKD]RU ROX\RU%L]EXQGDQPX]GDULSROX\RUX]รธรบoLQLQ VDUร•VHQGLNDODUGDQoRNDรท]ร•\DQGร•$UWร•N7HNVLIยถH g]รธSOLNรธรบยถH'รธ6.7HNVWLOยถHKHPHQJLWPL\RUX] %XUDGDยฑEย\ยNIDEULNDWDEDQGDQ|UJยWOHQHFHN 6HQGLNDODUDEXUDรบXEHVLQLEL]HEร•UDNDFDNVร•Qร•]GL\HFHรทL]%DรบNDWยUOยROPD]

*UHYGHNLdRUOX'DL\DQJLรบoLOHUL\OHรธรบoL0HFOLVL RODUDNJUHYoDGร•Uร•QGD\DSWร•รทร•Pร•]U|SRUWDMร•\D\ร•POร•\RUX] 'DL\DQJLรบoLVL.HQGLPLLONNH]ELULQVDQJLEL KLVVHGL\RUXP\Dรบร•QGDELULรบoL\LP'DKD|QFH D\Qร•Lรบ\HULQGHoDOร•รบDQODURODUDNELOHGRรทUXGยUยVW ELUGD\DQร•รบPDELUELULQHVDKLSoร•NPDROPD]Gร• 6RNDNWD\ยUยUNHQNLPVH\ย]ยPHEDNPD]Gร•%X PH\GDQGDQJHoHUNHQELUNDoVHODPODรบWร•รทร•PLQVDQ DQFDNYDUGร•รนLPGLD\Gร•UJUHYGH\L]$6%|QยQGHH\OHPOHU\DSWร•NHVNLGHQ\ย]ยPย]HEDNPD\DQ LQVDQODUDUD\ร•SKDOKDWร•Uร•Pร•]ร•VRUGXGD\DQร•รบPDODUร•Qร•LOHWWL%XUDGDKHUJยQ\ย]OHUFHLรบoLVLHPHNoLVL|รทUHWPHQL|รทUHQFLVLJHOL\RUGD\DQร•รบPDGD EXOXQX\RU*HOLSJLGHUNHQED]ร•ODUร•Qร•KLoWDQร•PDGร•รทร•PLQVDQODUVHODPYHUL\RUKDOKDWร•UVRUX\RU+HU JยQWDQร•Gร•รทร•PWDQร•PDGร•รทร•PELUVยUยLQVDQDUD\ร•S ELUรบH\HLKWL\DFร•PROXSROPDGร•รทร•Qร•VRUX\RU6D\ร•Vร•]Jย]HOLQVDQWDQร•Gร•P6D\ร•Vร•]\HQLDUNDGDรบร•P ROGXdHYUHPJHQLรบOHGL1HoRNEL]LPJLELD\Qร• VRUXQODUร•\DรบD\DQPยFDGHOHHGHQELUรบH\OHU\DSPDNLVWH\HQLQVDQYDUPร•รบRQXJ|UGยP0HรทHUQH NDGDUNDODEDOร•NPร•รบร•]gUJยWOHQPH\OHPยFDGHOH\OHJ|]OHULPL]Doร•OGร•<DรบDPร•Pร•]GHรทLรบWLPยFDGHOH HGHQOHULQ\DOQร•]NHQGLVLQHGHรทLOoHYUHVLQHWยPEX E|OJH\HQDVร•OELUHWNL\DUDWWร•รทร•Qร•J|UGยPgUJยWOย LรบoLQLQJUHYLQQDVร•OELUVD\Jร•X\DQGร•UGร•รทร•Qร•J|UGยP%LULWLEDUร•Pร•]ROGX<DรบDGร•รทร•Pร•]]RUOXNODU EXQXQ\DQร•QGDKLoELUรบH\GHรทLO.HQGLPL]LLQVDQ JLELKLVVHWPH\HEDรบODGร•N โ€“'DL\DQJยถDWDรบHURQLรบoLRODUDNJLUGLP$VJDUL ยFUHWLQDOWร•QGDDOร•\RUGXNWDรบHURQRODUDNOLUD dRUOXยถGDE|\OHdHWLQ0DLJLELWDรบHURQรบLUNHWOHU YDU%L]LRIDEULNDGDQLVWLIDHWWLULSEXIDEULND\D GRODรบWร•Uร•SGXUXUODU1HUHGHQHNDGDUoDOร•รบร•SoDOร•รบPD\DFDรทร•Qร•ELOPH]VLQ6ยUยNOHQLSGXUXUVXQ 'DL\DQJยถWDVHQGLNDO|UJยWOHQPHJLUGLNWHQVRQUD EL]GHEXPยFDGHOHQLQELUSDUoDVร•ROGXN6HQGLND รบLUNHW\|QHWLPLQLDUD\ร•SEL]WDรบHURQLรบoLOHULGH |UJยWOย\RUX]DWDELOL\RUVDQDWGDGDYDDoDOร•PWHVSLW\DSWร•UDOร•PGL\HEDVNร•\DSWร•รนLUNHWEL]LDWPD\ร• J|]HDODPDGร•KHPNDGUROXKHPVHQGLNDOร•ROGXN 7DรบHURQยฟUPDODUร•QELUR\XQFDรทร•ROPDNWDQoร•NWร•N โ€“*UHYLPL]ฦOLJยQOHUGHรธOND\ELUรบH\\DSPDGร•รทร•Pร•]D\DQร•\RUX]$Vร•OJUHY$6%|QยQGHJUHY Nร•Uร•Fร•Oร•รทDYHPDOoร•NDUPD\DNDUรบร•H\OHPOHULPL]L \DSWร•รทร•Pร•]GDG|YยรบWยรทยPย]GHEDรบODGร•%XH\OHPOHUGHELUD]EL]LP]RUODPDPร•]ODROGXรนLUNHW \|QHWLPLEL]HQLVEHW\DSDUFDVร•QDJUHYNร•Uร•Fร•ODUOD LoNLVRIUDVร•QGDoHNLOHQIRWRรทUDร€DUร•LQWHUQHWHDWร•QFDยVWยQHWD*ยQH\.RUHยถGHQJUHYNร•Uร•Fร•JHWLULQFHLรบoLQLQVDEUร•WDรบWร•%|\OHJUHYPLROXUGHGLN *UHYGHROXSROPDGร•รทร•EHOOLROPD\DQLรบoLDUNDGDรบODUEXH\OHPOHWRSDUODQGร•%LOHQGL.DUDUOร•Oร•NDUWWร• dRNVHVJHWLUGLdRUOXยถGDJUHYLPL]LGX\PD\DQ NRQXรบPD\DQLรบoLNDOPDGร•รนLPGLEXoDGร•UGDL\L JLGL\RU%LUNDPXR\XROXรบWXUX\RUdRNVD\ร•GD ]L\DUHWoLPL]ROX\RU(PQL\HWEXUDQร•QHQPHUNH]L PH\GDQร•QGDELUJUHYoDGร•Uร•Qร•QNXUXOPDVร•QDJ|] \XPGX\VDDVร•O$6%|QยQGHNLH\OHPOHULPL]LQ VD\HVLQGHGLU'DKD|QFHEXUDGDEXWยUรบH\OHUHKD\DWWDL]LQYHUPH]OHUGL)DEULND\ร•LรบJDOHWPHPL]GHQNRUNX\RUODU%XLรบo|]ยOPH]VHGDKDIDUNOร• รบH\OHU\DSDFDรทร•]

YaลŸamฤฑmฤฑz deฤŸiลŸti, mรผcadele edenlerin yalnฤฑz kendisine deฤŸil รงevresine, tรผm bu bรถlgeye nasฤฑl bir etki yarattฤฑฤŸฤฑnฤฑ gรถrdรผm. ร–rgรผtlรผ iลŸรงinin, grevin nasฤฑl bir saygฤฑ uyandฤฑrdฤฑฤŸฤฑnฤฑ gรถrdรผm. Bir itibarฤฑmฤฑz oldu. YaลŸadฤฑฤŸฤฑmฤฑz zorluklar bunun yanฤฑnda hiรงbir ลŸey deฤŸil. Kendimizi insan gibi hissetmeye baลŸladฤฑk. DQODWร•\RU$PDEXQODUKHS\HUHONDODQELUQRNWDGDWร•NDQDQGDรทร•ODQJLULรบLPOHUdRUOXLรบoLVLQGH |]HOOLNOHGHEXWยUVD\ร•Vร•]|UJยWOHQPHJLULรบLPOHULQLQEDรบDUร•Vร•]Oร•NODVRQXoODQPDVร•QGDQGX\XODQELU JยYHQVL]OLNYDUGร•U7ยPVHQGLNDODUร•VDUร•VHQGLND JLELJ|UPHNWHQND\QDNODQDQVHQGLNDODUDYH|UJยWOHQPH\HNDUรบร•ELUJยYHQVL]OLNYDUGร•U%XUDGDLON NH]EXNDGDUPHUNH]HRWXUDQELUJUHY\Dรบร•\RUX] รธรบoLยUHWLPGHQJHOHQJยFยQยJ|VWHUL\RUPH\GDQD oร•Nร•\RU%XJUHYND]DQร•PODVRQXoODQDFDNdRUOX LรบoLVLQLQNDGHULDUWร•NGHรทLรบHFHN%L]LPJUHYLPL] ND]DQGร•NoDEXQXQJLELJUHYYHGLUHQLรบOHUDUWWร•NoD ELUรบH\OHUGHรทLรบHFHNLรบoLQLQ|]JยYHQLDUWDFDN%L]LP\ROXPX]XL]OH\HQOHUDUWDFDN -%L]LPIDEULNDGDoRNLรบND]DVร•ROX\RUFLYDUร•QGDLรบoLYDUHQD]ฦLLรบND]DVร•JHoLUPLรบWLUรธรบ ND]DVร•JHoLUGLรทLPL]GHVHVLPL]Loร•NDUDPร•\RUGXN รธรบWHQDWร•OPD\DOร•PGL\HEDNร•\RUGXN0HVDLOHULPL] YHULOPHGLVHQGLNDGDQ|QFHOLUD\DoDOร•รบร•\RUGXN7DรบHURQLรบoLVLRODQODUGDKDGDD]%XQODULoLQ VHQGLNDODรบWร•N*.RUHOL\PLรบรบX\PXรบEX\PXรบรธรบ JยYHQOLรทLPL]LGHKDNNร•Pร•]ร•GDYHUHFHN -ยถGDLรบND]DVร•JHoLUGLP%DFDND]NDOGร•NRSDFDNWร•*ยoEHODรบLUNHWLQDUDEDVร•\OD(GLUQHยถ\H KDVWDQH\HJLWWLN%XUGDNLKDVWDQHGHNDOVD\Gร•P EDFDรทร•Pร•ND\EHGHFHNWLPD\UDSRUOX\DWWร•P รธรบYHUHQEHQGHQKDVWDQH\HJLWWLรทLPDUDEDQร•Q\DNร•W SDUDVร•Qร•LVWHGLVRQUD โ€“'RรทDOJD]DJL]OL\ย]GH]DP\DSร•OGร•$VJDUL ยFUHWH\ย]GH%L]DQODGร•NDUWร•NEXKยNยPHW NLPHoDOร•รบร•\RU%L]HKD\YDQJLELYXUDQVLODKVร•NDQSROLVNLPLQSROLVL"3ROLVEL]HJD]Vร•NDUNHQ LรบYHUHQLQ\|QHWLFLOHULRUGDGXUXSรบXQODUร•GDDOร•Q GL\HSROLVHWDOLPDWYHUL\RUGX

'HULLรบoLVL*UHYLQ\DQร•QGD\ร•]dRUOXยถGDRUJDQL]H GHULGHoRNGLUHQLรบOHU\DรบDQGร•'HULรธรบEXLรบLEHFHUHPHGL.DoVHIHUVHQGLNDODรบPDJLULรบLPOHULPL] ROGXรนLPGLPHWDOGHGDKDIDUNOร•ELUKDUHNHWEDรบODGร•%XROPD]EXLรบGL\HQGHULLรบoLVLQHGH\HQLGHQ FHVDUHWYHUL\RU *ร•GDLรบoLVL'D\DQร•รบPDLoLQEXUDGD\ร•]dRUOXยถGD DUWร•NLรบoLPH\GDQDLQGL\VHELUรบH\OHUGHรทLรบHFHN %L]GHEL]LPIDEULNDGDXรทUDรบWร•NLรบoL\LWRSODGร•N 3DWURQXQNXODรทร•QDJLGLQFHELULNLLรบoLoร•NDUGร• รธรบoLGDรทร•OGร•%DรบDUDPDVDNGDLรบoLQLQROGXรทX WRSODQWร•ODU\DSWร•NEXQDGDรบยNยUGL\RUGXP%X JUHYGDKDID]ODVร•Qร•QGD\DSร•ODELOHFHรทLQLJ|VWHUGL <ร•OPD\DFDรทร•]EL]GHEDรบDUDFDรทร•] %ยURLรบoLVLรธรบ\HULQGH]DPLVWHGLP'DKD|QFH NRQXรบWXรทXPX]ELUOLNWHKDUHNHWHWWLรทLPL]DUNDGDรบODUELUEDNWร•PJHOPHGLOHUรธรบWHQoร•NDUWร•OGร•PรนLPGL LรบVL]LP 7HNVWLOLรบoLVL(รบLPLQoDOร•รบWร•รทร•IDEULNDVGDD\ PDDรบYHUPHGLOHU)DEULND\DJLWWLP9HUHFHNVLQL] EXSDUD\ร•GHGLP9HUPH\L]GHGLOHU0DVD\ร•GHYLUGLP2UD\ร•GDรทร•WWร•P+HPHQSROLVJHOLSEHQL NDUDNRODoHNWL%HQoร•NDUร•PRUDGDQ\LQHJLGHUR SDUD\ร•DOร•Uร•PGHGLP(รบLPLQSDUDVร•Qร•DOGร•PDPD EHQLoDOร•รบWร•รทร•PIDEULNDGDQoร•NDUGร•ODU%HQ.ร•Uร•NNDOHยถOL\LP7ยUN0HWDOEDรบNDQร•3HYUXO.DYODNยถร•Q KHPรบHULVL\LP%HQLEXUD\DoDOร•รบPD\DR\ROODGร• %L]LPN|\OHUGHQEXUD\DXFX]DoDOร•รบPD\DLรบoL\L WRSODUJ|QGHULUOHU$PDRQODUร•QGDJHUoHN\ย]ยQย J|UGยN%XUDGDNLLรบoL7ยUN0HWDOยถLVHYPH]QHIUHW HGHU (VNL$(*LรบoLVLdRNPยFDGHOHYHUGLN7ยUN0HWDOLรบYHUHQVHQGLNDVร•YDUGร•6HQGLNDGHรทLรบWLUPHN LoLQH\OHP\DSWร•N7ยUN0HWDO$QNDUDยถGDQ HOLVRSDOร•DGDPJHWLUGL%L]HIDEULNDQร•Q|QยQGH VDOGร•Uร•SG|YGยOHU6HQGLNDGHรทLรบWLUPHNLoLQQRWHUH JLWWLรทLPL]GHELUGHRUGDVDOGร•UGร•ODUdRNGD\DN\HGLN6RQUDLรบoL\LLรบWHQoร•NDUGร•ODU%XUDGDJUHY oDGร•Uร•YDUPร•รบGL\HGX\XQFDGD\DQDPDGร•PJHOGLP%XUDGDJUHYoDGร•Uร•ROGXรทXQXGX\XQFDKDVWD \DWDรทร•PGDQNDONWร•PJHOGLP 2GHU ร•Vร•\DOร•Wร•PIDEULNDVร• LรบoLVL%XUD\DoDGร•U NXUXOXUNXUXOPD]JHOGLN.ร•UPร•]ร•JUHY|QOยNOHULQLJL\LSGD\DQร•รบPDIRWRรทUDIร•oHNWLUGLN%L]LP SDWURQXQKHPHQKDEHULROPXรบ%LUNLรบL\LJUHYGD\DQร•รบPDVร•\DSWร•GL\HLรบWHQoร•NDUWWร•รธรบoL\HWHKGLWOHU VDYXUGX

.ยUWLQรบDDWLรบoLVL%XJUHYLWHOHYL]\RQGDJ|UGยN 3ROLVOHULรบoL\HQHELoLPVDOGร•Uร•\RUGXรธรบoLOHUHoRN -dRUOXยถGDoRNGLUHQLรบROXUdRNVHQGLNDODรบPD DFร•Gร•NรธรบoLSROLVHGLNOHQLQFHNDUรบร•Oร•NYHULQFHLoLJLULรบLPLROXU%XUD\D]L\DUHWLPL]HJHOHQLรบoLOHULQ KHPHQKHUELULELU|UJยWOHQPHELUGLUHQLรบKLNk\HVL 7HNVWLOLรบoLVL'D\DQร•รบPDNLoLQEXUDGD\ร•]%XUDGD PL]\DรทEDรทODGร•2QXQLoLQWRSODQร•SJHOGLN


9

NƦNRJHQNXN

#VSTBśEBUBĝFSPONFUBMJĝ¦JTJPMNBLţ %XUVD¶GDoRNVD\ÕGDE\NRWRPRWLYYHPHWDOIDEULNDVÕQGDWDúHURQLúoLRODUDNoDOÕúPÕúELUWDúHURQ PHWDOLúoLVL\OHWDúHURQLúoLEURODUÕWDúHURQLúoLOLN PHWDOLúoLOHULYH%XUVD¶GDVÕQÕIPFDGHOHVLQLQVRUXQODUÕQÕNRQXúWXN %XUVD¶GDPHWDOIDEULNDODUÕQDoDOÕúDQE\NWDúHURQLúoLúLUNHWOHULQLQIDDOL\HWLQLDQODWÕUPÕVÕQÕ]" (QE\NOHULELQ]HULQGHWDúHURQLúoL\OHDQODúPDOÕELUNDoELQLúoLoDOÕúWÕUDQGDQELUNDo\]LúoLoDOÕúWÕUDQDLúoLOLNRODQDNDGDUoRNVD\ÕGDWDúHURQ LúoLOLNúLUNHWLYDU%\NPHWDOIDEULNDODUÕQÕQXFX] YHVRUXQVX]WDúHURQLúoLOL÷LQHDUWDQWDOHSOHULYDU %\NIDEULNDODUoDOÕúWÕUGÕNODUÕNDGUROXLúoLOHULGH NRUNXWPDNYHGDKDD]DUD]ÕHWPHNLoLQWDúHURQOX÷X NXOODQÕ\RUODU)DEULNDODUKHUKDQJLELUVRUXPOXOXN DOPDPDNLoLQWDúHURQLúoLúLUNHWOHUL\OHDQODúPD\Õ WHUFLKHGL\RUODU7DúHURQJLGHULQLYHUJLGHQGúWNOHUL LoLQRQODUDEHGDYD\DJHOL\RU 0HWDOIDEULNDODUÕQGDNLEXWDúHURQLúoL¿UPDODUÕ DVOÕQGD¿LOHQNLUDOÕNLúoLEURODUÕJLELoDOÕúÕ\RUODU" *LEL¶VLID]OD$\QHQE|\OH)LUPDODUDELULNL\ÕOOÕ÷ÕQD LúoLYHULUOHU0HYVLPOLNLú\DSDQIDEULNDODUDVH]RQOXNLúoLYHULUOHU%\NIDEULNDODUGDLúOHULQ\R÷XQOX÷XQDJ|UHJQJQJQONLúoLYHULUOHU%DúND ¿UPDGDoDOÕúWÕUGÕNODUÕWDúHURQLúoLOHULGHYDUGL\D oÕNÕúÕQGDEDúNDIDEULND\DJQO÷QHVDDWOLN PHVDL\HJ|WUUOHU*|WUGNOHULLúoLOHULQVLJRUWDODUÕ |GHQPH] %XUVD¶GDE\NPHWDOIDEULNDODUÕQGDoDOÕúDQQH NDGDUWDúHURQLúoLYDU" 7DPVD\ÕVÕQÕELOPHNPPNQGH÷LO7DúHURQLúoL úLUNHWOHULVÕNVÕNHOGH÷LúWLUL\RULVLPGH÷LúWLUL\RU ]HUOHULQGHGHKLoELUGHQHWLP\RN'DKDJHoHQOHUGH HQE\NWDúHURQLúoLúLUNHWOHULQGHQELULPLO\RQGRODUD\DEDQFÕRUWDNOÕELUúLUNHWHVDWÕOGÕ6DWÕQ DODQÕQDUNDVÕQGD.XYH\WOLELUúLUNHWOHRUWDN(PLQH (UGR÷DQ¶ÕQROGX÷XV|\OHQL\RUDPDNLPGLUQHGLUELOPHNPPNQROPX\RU %XUVD¶GDD÷ÕUOÕNOÕRODUDNPHWDOIDEULNDODUÕROPDN ]HUHE\NVDQD\LGHoDOÕúDQLúoLVD\ÕVÕELQGHQ D]GH÷LOGLU%XQXQ\DQÕQGDKDVWDQHOHUEHOHGL\H WUHQLVWDV\RQODUÕJYHQOLNJ|UHYOLOHULRWRSDUNoDOÕúDQODUÕoRNVD\ÕGDDQODúPDOÕWDúHURQLúoLúLUNHWL YDU %XUVD¶GDWDúHURQLúoLX\JXODPDVÕE\NPHWDO IDEULNDODUÕQGDQH]DPDQEDúODGÕQDVÕOELUGH÷LúLPH\RODoWÕ" øONWDúHURQg]DOG|QHPLQGHEDúODGÕ%\N¿UDPDODUÕQWDúHURQoDOÕúWÕUPDVÕYHUJLGHQNDoPDJHUHNoHVL7DúHURQOD\ÕOOÕNYHUJLPLNWDUÕQGDQoDOÕúWÕUGÕ÷Õ WDúHURQLúOHULNLUDODGÕ÷ÕDUDoODUÕ\HPHN¿UPDODUÕ WHPL]OLNLúOHULJYHQOLNJLELEXQODUÕIDWXUDHGHUHN YHUJLOHUGHQGú\RU %\NPHWDOIDEULNDODUÕQGDWDúHURQLVH\ÕOÕQGD EDúODGÕNUL]LQLJHUHNoHJ|VWHUHUHNPHWDOIDEULNDODUÕQGDWDúHURQúLUNHWOHUOHDQODúPDOÕJHoLFLLVWLKGDPX\JXODPDVÕQÕEDúODWWÕODU\ÕOÕQGDoÕNDUWÕODQ \HQLLú\DVDVÕLOHWDúHURQX\JXODPDVÕ\D\JÕQODúPD\D PDQWDUJLELWDúHURQúLUNHWOHURUWD\DoÕNPD\DEDúODGÕ 7DúHURQXQJLUPHGL÷LIDEULNDGDNDOPDGÕ%\NRWRPRELOIDEULNDODUÕQGDV|]OHúPHOLGL\HELOLQHQLúoLOHULQ |QHPOLE|OPQGHWDúHURQLúoLúLUNHWOHULYHUL\RU ùLPGLWDúHURQOXNWD\HQLG]HQOHPHJQGHPGH%X oÕNDUVDWDúHURQLúoLOHUHKDNDGÕDOWÕQGDKHUúH\WDúHURQODúWÕUÕODFDN 7DúHURQLúoLOHULQoDOÕúPDYH\DúDPNRúXOODUÕQÕ DQODWDELOLUPLVLQL]"

6HQGLNDVÕ]oDOÕúWÕUÕOÕUODULúJYHQFHVLQGHQ\RNVXQGXUODU)DEULNDQÕQNDGUROXSHUVRQHOLQGHQYDVÕIVÕ] J|UQVHOHUGHGDKDWHKOLNHOLLúND]DODUÕQÕQHQoRN ROGX÷X\HUOHUGHoDOÕúÕUODU.DGUROXODUÕQ\DUDUODQGÕ÷Õ LNUDPL\HHU]DNoRFXNH÷LWLPSDUDVÕ\DNÕWSDUDVÕ JLELKDNODUGDQ\DUDUODQDPD]YHGDKDGúNFUHWH oDOÕúÕUODU øúoLoRNGúNFUHWHoDOÕúÕ\RU%XUVD¶GDELQGHQID]ODWDúHURQLúoLKHSVLDVJDULFUHWOHoDOÕúÕ\RU 7DúHURQLúoLQLQQH]DPDQÕQH\DúDPÕQHHQHUMLVL ]HULQGHKLoELULQLVL\DWL¿LUDGHVLNDOPÕ\RU7DúHURQLúoLOHULQoR÷XNLUDGDRWXWXU%XUVD¶GDLúoLOHULQ RWXUDELOGLNOHULHQN|WHYOHUGHNLUDODUOLUD DUDVÕdRFXNODUÕGDPHVOHNOLVHVLQHJLGLSELUHULúoL ROXU.LUDHOHNWULNVXGR÷DOJD]IDWXUDODUÕWRSODPÕ OLUD$VJDULFUHWOLUD7HOHIRQLQWHUQHW RNXOVD÷OÕNJÕGD\ROKDULo7DúHURQLúoLELUFDPED] JLELVWUDWHMLOHUJHOLúWLUHUHN\DúDPÕQÕDLOHVLQLLGDPH HWWLUPH\HoDOÕúÕU'XUPDGDQEDQNDODUDERUoODQÕU NÕúÕQDUWDQJLGHUOHULQL\D]DERUoODQÕU(NLúLNLQFL Lú\DSDU%LUNLúLQLQJQGHVDDWoDOÕúPDVÕ \HWPH](úOHUGHoDOÕúÕUdRFXNODUNHQGLEDúODUÕQD NDOÕ\RUODU%HQo\DúÕQGDQLWLEDUHQoRFXNODUÕPÕ HYGH\DOQÕ]EÕUDNÕ\RUXP%D]ÕVÕOLVH\HELOHJLWPHGHQ NoN\DúWDNoNVDQD\LGHLúHJLUHU3VLNRORMLNVRUXQODUKDGVDIKDGDdR÷XLúoLDLOHVLQGHJHoLPVL]OLN NDYJDJUOWYDUGÕU$LOHLoLúLGGHWD\UÕOPDODUoRFXNODUÕQÕQH÷LWLPVL]OLNWHQYHLOJLVL]OLNWHQGROD\ÕJD\ULPHúUXLúOHUHEXODúPDVÕPDGGHED÷ÕPOÕOÕ÷ÕJD\UL PHúUXLúOHUH\RODoÕ\RU $VOÕQGDHQD]ELUNDoELQLúoLOLNED]ÕVÕELQRQELQ NLúLOLNIDEULNDODUGDoDOÕúPDVÕQDUD÷PHQGH÷LúLNWDúHURQ¿UPDODUGDNoNJUXSODUKDOLQGHoDOÕúWÕNODUÕQGDQGROD\ÕELUOLNWHKDUHNHWHWPHOHULGHNÕVÕWODQPÕúWÕU %D]ÕVÕKDNODUÕQÕELUH\VHORODUDNDUDPD\DoDOÕúÕUODU WHSNLJ|VWHULUOHUDPDVHVOHULGHID]ODGX\XOPD] øú\HULQGHRQODUDLNLQFLVÕQÕILQVDQJLEL\DSÕODQX\JXODPDODUN|WPXDPHOHoRN\R÷XQGXU'DKD|QFH oDOÕúWÕ÷ÕPE\NRWRPRELO\DQVDQD\LIDEULNDVÕQGD ELU|UQHN\DúDGÕP%LUWDúHURQLúoL\HPHNWHQVRQUD EDúÕD÷UÕGÕ÷ÕLoLQUHYLUHJLGHQJHQoELULúoLD÷]D DOÕQPD\DFDNKDNDUHWHX÷UDGÕúH¿WDUDIÕQGDQøúoL NDUúÕVÕQGDVDQNLDVNHUVXED\LOLúNLVLYDUPÕúJLELKD]ÕUROYD]L\HWLQGHGXUX\RUGXùH¿LúoL\HKDNDUHWHGL\RULúoLKD]ÕUROYD]L\HWWHEDúÕH÷LNGXUX\RUGX%HQL LQVDQOÕ÷ÕPGDQXWDQGÕUGÕ9HRUD\ÕKHPHQWHUNHWWLP 9HEDQDVXQGXNODUÕLúLGHGDKD]RUKDOHJHWLULSRUGDQ D\UÕOGÕPøúoLKLoVHVLQLoÕNDUPDGÕ|]UGLOHGLELU GDKDROPD\DFDNGHGL $VOÕQGDELULWLUDIWDEXOXQPDNLVWL\RUXP%HQGH ELOLQoVL]OLNOHEXWUúH\OHULGDKD|QFH\DSÕ\RUGXP $NúDPDNDGDUVDDWoDOÕúDQELULúoL\HDNúDPPHVDL\HNDOPDVÕLoLQEDVNÕX\JXODQGÕ%XLúoLWDP\ÕOÕQÕGROGXUPXúWX<ÕOOÕNL]LQND÷ÕGÕELOHLP]DODQPÕúWÕdDOÕúDQLúoL\RUJXQROGX÷XQXoDOÕúDPD\DFD÷ÕQÕ V|\OHGLEL]GHRQD\DEXJHFHoDOÕúÕUVÕQ\DGDLVWLID HGLSJLGHUVLQGHGLNøúoLLVWLIDHGLSJLGHFH÷LQLV|\OHGLEL]GHLVWLIDND÷ÕGÕQÕLP]DODWÕSLúWHQoÕNDUÕOPDVÕQÕ V|\OHGLN%|\OHFHWD]PLQDWKDNODUÕQÕND\EHWPLú ROGX7DúHURQúLUNHWOHUIDEULNDODUGDJUXSODUKDOLQGH YHUGLNOHULLúoLOHULQEDúÕQDELULQLJ|VWHUPHOLNVRUXPOX

GL\HDWDUODU%X¿UPDQÕQLoLQGHSDWURQVHQVLQEHQLP KDNODUÕPÕVHQNRUX\DFDNVÕQV|\OHPLQGHEXOXQXUODU %|\OHFHELULNLLúoL\LNHQGL\DQODUÕQDoHNLSLúoL\L LúoL\HH]GLULUOHU%HQGHEXQDDOHWROGX÷XPLoLQ úLPGLXWDQÕ\RUXP'DKDVRQUDELOLQoOHQGLNoHLúoLOHU DUDVÕQGDSDWURQXQND]DQoN|OHVLROPDNWDQEDúNDELU úH\ROPDGÕ÷ÕPÕIDUNHWWLPøúoL\LE|OPHNLoLQGHQ \|QHWPHNEDVNÕ\DSPDNLoLQSDWURQODUEXWUúH\OHU \DSÕ\RUODU .DGUROXYHWDúHURQLúoLOHUDUDVÕQGDNLLOLúNLOHUH QDVÕO" .DGUROXYHWDúHURQLúoLOHUDUDVÕQGDELUGXYDUoHNLOLU.DGUROXLúoLOHUWDúHURQLúoLQLQSDWURQXRODUDN J|UUNHQGLQL7DúHURQLúoLOHUVHUYLVOHUGH\HUYDUVD DUNDNROWXNWDRWXUXUODU\HU\RNVDD\DNWDJLGHUOHU %XQODLOJLOLEDúÕPDúXJHOGL6HUYLVGROX\GX \ÕOGÕURIDEULNDGDoDOÕúÕ\RUGXP\HQLJLUHQNDGUROX ELULúoLVRQDQGDVHUYLVHELQGLEDQDVHQWDúHURQ oDOÕúDQVÕQ\HULPHRWXUX\RUVXQGH\LSNDONPDPÕ V|\OHGL%HQGHNHQGLVLQH\HUYHUHPH\HFH÷LPLEX VHUYLVLQLúoLOHULoLQROGX÷XQXV|\OHGLP7DUWÕúPD oÕNWÕ2LúoLEHQLLGDUH\HúLND\HWHWPLú)DEULND HUWHVLJQLQVDQND\QDNODUÕGHSHUWPDQÕQDoD÷ÕUÕS EHQGHQEXQDLOLúNLQVDYXQPDLVWHGL7DúHURQLúoLQLQD\DNWDJLWPH\LNDEXOHWPHPHVLLúDKODNÕQD X\JXQGH÷LOPLú%HQNDEXOHWPHGLPVL]NHQGLQL] \D]ÕSGRV\DPDNR\DUVÕQÕ]GH\LSoÕNWÕP6RQUDELU úH\oÕNPDGÕDPDWDúHURQLúoL]HULQGHKHU]DPDQ ID]ODGDQELUEDVNÕD\UÕPFÕOÕNYDUGÕU7DúHURQLúoL \HPHNOHUHHQVRQ\HPHNVDDWLQGHQVRQUDJLUHELOLU <DQL|÷OH\HPH÷LQLELOHVDDWƍGHQVRQUDNDGUROX LúoLOHUGHQVRQUD\L\HELOLU)DEULNDQÕQVD÷OÕNKL]PHWLQGHQ\DUDUODQDPD]ODU9L]LWH\HoÕNDPD]ODU)DUNOL LúQLIRUPDVÕJL\HUOHU 6RQG|QHPOHUGHWDúHURQJYHQFHVL]LúoLOHUDUDVÕQGDGD|UJWOHQPHJLULúLPOHULDUWPD\DEDúODGÕ %XUVD¶GDWDúHURQLúoLOHULQ|UJWOHQPHRODQDNODUÕ QDVÕO" 7DúHURQLúoLKDNODUÕQÕQ\HQGL÷LQLQIDUNÕQGD$PD EXQXNHQGLNHQGLQHV|\OH\HELOL\RU8]XQ]DPDQ D\QÕIDEULNDGDoDOÕúPDGÕNODUÕLoLQ|UJWOHQPHRODQD÷ÕoRND]DOPÕúROX\RU %HOHGL\HGHKDVWDQHOHUGHWDúHURQLúoLOHULQ|UJWOHQPHRODQD÷ÕGDKDID]ODYDUdQNELUúHKLUGH ELUEHOHGL\HYDUGÕUELULNLKDVWDQHYDUGÕURQODUGD |]HOOHúL\RUDPDKDOHQNDPXEQ\HVLQGHGLU$PD PHWDOGH\RN7DPDPHQELUELULQGHQNRSXNoDOÕúÕUODU )DEULNDODULoLQGH\HPHNVDDWOHULELOHD\UÕGÕU7RSOX RODUDNRWXUPD]ODU%|OPLoLQGHELUELUL\OHJ|UúPHOHULHQJHOOHQLU$PDDUWÕN\RNVXOODúPDH]L\HW ELUVÕQÕUDJHOPH\HEDúODGÕ%|\OHJLWPH\HFHN7DELL EXQODUÕNLPVHEL]HYHUPH\HFHN(QXIDNKDNLoLQGH PFDGHOHHWPHN|UJWOHQPHN|QP]HoÕNDUÕODQ EXHQJHOOHULDúPDNJHUHN %XJQHNDGDUoRNVD\ÕGDRWRPRWLYYHPHWDOIDEULNDVÕQGDoDOÕúPÕúELUWDúHURQLúoLRODUDNNDGUROX PHWDOLúoLOHULKDNNÕQGDNLJ|]OHPOHULQL]GúQFOHULQL]QHOHU"


10

Nร†ยฆNRJHQNXN

%XUVDGDPHWDOLรบOHULQGHEย\ยNYHRUWDER\IDEULNDODUGDX]XQVยUHoDOร•รบDQNDGUROXLรบoLOHU\ยNVHN PDDรบDOGร•NODUร•VDQร•\RUODU7DรบHURQLรบoLOHULJ|UยS NHQGLOHULQLQ\ยNVHNDOGร•NODUร•Qร•VDQร•\RUODU(OLQGHNLOHULNRUXPDNLoLQKDNDUDPDLรบLQHJLUPHNWHQ oHNLQL\RUODU3DWURQODULรบoLQLQLoLQGHQNHQGLDGDPODUร•Qร•WHPVLOFL\DSDUODU6RQUDLรบoLNXUXOXNXUGXN EL]LWHPVLOFLVHoWLNDUDUODUDNDWWร•LVWHGLNOHULPL]L \DSร•\RUGL\HJ|]ER\DUODUรธรบH\HQLJLUHQOHULQLVH ยFUHWOHULQLQWDรบHURQLรบoLGHQSHNIDUNร•\RN0HVOHN OLVHVLPH]XQXROPXรบVHQHVLQLRNX\DUDNJHoLUPLรบROGXNODUร•KDOGHOLUD\ODWDPELUN|OH JLELoDOร•รบWร•Uร•OGร•NODUร•Qร•QIDUNร•QDYDUPร•\RUODU)DUNร•QD YDUDQODU|UJยWOยELUoDOร•รบPDLoLQHJLUHQOHUIDEULND LoLQGHSDWURQXQKDEHUDOPDDMDQODUร•WDUDIร•QGDQWHVSLWHGLOLSEHOOLELUVD\ร•\DJHOGLรทLQGHWD]PLQDWODUร• LรบWHQoร•Nร•รบHYUDNODUร•KD]ร•UODQร•SVDEDKIDEULND\DJLULรบOHULQHL]LQYHULOPL\RU%XGDGLรทHULรบoLOHUย]HULQGHEย\ยNELUEDVNร•ELUVLQGLULOPLรบOLNKLVVLGRรทXUX\RU3DWURQODUGDKD|UJยWOยELUOLN%LUOLNWHKDUHNHW HGL\RUDPDLรบoLOHULQELUOLNWHKDUHNHWHWPHVLQLHQJHOOL\RUODU<ร•Oร•QVRQ]DPDQODUร•QGDEยWยQSDWURQODU %XUVD6DQD\L7LFDUHW2GDVร•QGDWRSODQร•SQHNDGDU ]DP\DSDFDNODUร•Qร•YHQHNDGDULรบoLoร•NDUWDFDNODUร•Qร• ELUOLNWHNDUDUODรบWร•Uร•\RUODU

7DEDQGDQLรบoLNRPLWHOHULQLQROPDVร•|QHoร•NDQ LรบoLOHUOHELUELUOLNWHOLNVDรทODQPDVร•OD]ร•P(รทLWLP WRSODQWร•ODUร•LรบoLVRUXQODUร•LOHLOJLOLWRSODQWร•ODU \DSร•OPDVร•OD]ร•P=DPDQODELUOLNWHKDUHNHWE|\OH JHOLรบLUgQHoร•NDQLรบoLOHULQGLรทHUIDEULNDODUDVRUXQODUร•DQODWPDVร•รธรบoLNRPLWHOHULQGHNLLรบoLOHULQ KHUIDEULNDGDQNLรบL\OHWHPDVDJHoLSQDVร•OELUOLNWHKDUHNHWHGHOLPHรทLWLP\DSDOร•PEXQXQWHVSLWL \DSร•OPDOร•

%RVFKยถWDLรบoLOHULQVHQGLNDGHรทLรบWLUPHPยFDGHOHVLJHoHQ0DUWD\ร•QGDQEHULVยUย\RU$UoHOLNYH 5HQDXOWยถGD0(66YH7ยUN0HWDOยถLQVDWร•รบV|]OHรบPHVLQHNDUรบร•FLGGLH\OHPOHUROGX%XH\OHPOHU %XUVDยถGDNLLรบoLOHUย]HULQGHELUHWNL\DUDWWร•Pร•"

%L]HVNLGHQPDKDOOHOHUGHELUDUD\DJHOLSQHOHU\DSDELOLUL]GL\HNRQXรบXUGXNรนLPGLHQ\DNร•QVDPLPLDUNDGDรบร•PODELOH\ร•OGD\ร•OGDELU]RUJ|Uยรบย\RUXP *HOGHGLรทLPGHLรบWHLรบWHQoร•NWร•รทร•QGDEDรบNDLรบWHPHVDLGHROX\RU2EHQLDUDGร•รทร•QGDD\QHQรธรบWHQNDODQ ELULNLVDDWOLN]DPDQGDGDLQVDQODUHYGHWYEDรบร•QGD X\X\DNDOร•\RUODU

%XUVDEย\ยNRWRPRWLYWHNHOOHULQLQEDรบNHQWL Eย\ยNRUJDQL]HVDQD\LE|OJHVLLOHVDQD\LLรบoLVLQLQDรทร•UOร•รทร•Qร•QROGXรทXELUNHQW%XQDNDUรบร•Q %XUVDยถGDLรบoLKDUHNHWLQLQHSH\JHULGHROPDVร•Qร• QH\HEDรทOร•\RUVXQX]" %XUVDยถGDELUVLQGLULOPLรบOLNKDOLYDUdDOร•รบPD\ยUยWHQ GRรทUXGยUยVWVHQGLND\RN6ROYHGHYULPFLKDUHNHWGH%XUVDยถGDoRN]D\ร•IรธรบoL\HNDUรบร•J|UHYOHULQL \DSPร•\RU%XUVDยถGDLONEDNร•รบWDร•Oร•POร•ELUJ|UยQยP YDUGร•UNLPVHQLQNLPVH\HNDUร•รบPDGร•รทร•LรบoLOHULQLรบHY DUDVร•QGDLoLQHNDSDQGร•รทร•ELUGXUXP6ROKDUHNHWGHQGLรทLQGHELUoHNLQJHQOLNYDU&+3VROVDQร•Oร•\RUDPD RQODUร•QVRODGร•QDLรบoL\HLOJLVL]OLรทLSROLWLNDODUร•LรบoL\L GDKDoRNSDUoDOร•\RU

+ยNยPHWEX\ร•ORUWDODUร•QGD\HQLELUWDรบHURQGย]HQOHPHVL\DSPD\DKD]ร•UODQร•\RU" รนLPGL\HQLELUWDรบHURQ\DVDVร•JHWLUPH\HoDOร•รบร•\RUODU %X\DVDQร•QVHEHELGHWDรบHURQoDOร•รบDQODUร•QWD]PLQDW KDNODUร•Qร•YHULOPHVLQLVDรทODPDNGL\HJ|VWHUL\RUODU *HUoHรทLQHEDNร•OGร•รทร•QGDDVOร•QGDWDรบHURQoDOร•รบVร•Q NDGUROXoDOร•รบVร•QKDQJLLรบNROXQGDROXUVDROVXQoDOร•รบDQELULรบoLGLU]DWHQWD]PLQDWKDNNร•YDUGร•U+DQJL LรบoLQLQELUKDNNร•YDUVDGLรทHULรบoL\OHD\Qร•ROPDVร• JHUHNLU%XQODLOJLOL\HQLGย]HQOHPH\DSDFDNODUร•Qร• V|\Oย\RUODUDVOร•QGDYDURODQKDNODUร•GDJDVSHWPHNWHQEDรบNDELUรบH\GHรทLOGLU0HVHODELULรบoL\ร•OD\Qร• ยฟUPDGDoDOร•รบร•SHPHNOLROGXรทXQGDELQOLUDJLEL ELUWD]PLQDWDODFDรทร•\HUGHELUPLNWDUEHOLUOH\LSR PLNWDUย]HULQGHQELQOLUDJLELGDKDGยรบยN|GHPH \DSร•OPDVร•Qร•VDรทODPDN %XWDรบHURQPHVHOHVLQLGDKD|QFHJยQGHPHJHWLUGLOHU .DPXR\XDUDรบWร•UPDVร•\DSWร•ODUรธรบoLND]DQGร•รทร•KDNODUร• ND\EHGHFHรทLQLDQOD\ร•QFDWHSNLJ|VWHUGL$.3NHQGL WDEDQร•QGDQGDWHSNLROXQFDEDรบEDNDQEHQV|\OHGLP ROPD\DFDNGHGL6RQJยQOHUGHdDOร•รบPD%DNDQร•EDรบOร•รทร•Qร•GHรทLรบWLUGLWDรบHURQOXรทXNDOGร•Uร•\RUX]GL\HJยQGHPHoร•NWร•$VOร•QGDQDEร•]\RNODPDVD\Gร•%XQXGD VHVVL]VHGDVร•]0HFOLVWHQJHoLULUOHUVHWยPยฟUPDODUร•Q WDรบHURQยฟUPDGDQIDUNร•NDOPD\DFDN<DQLWDรบHURQOXรทX NDOGร•UPร•\RUWDPWHUVLQHKHUรบH\LWDรบHURQODรบWร•Uร•\RU รธรบoLOHUEDรบOร•NGHรทLรบWLรทLLoLQWDรบHURQOXรทXQNDONWร•รทร•Qร• GยรบยQย\RUODU$PDJHUoHNEXGHรทLO

7ยUNL\HยถGHEยWยQLOOHUGHWRSOXRODUDNKDUHNHWHGLOLSNDPXR\XROXรบWXUXSEX\DVDQร•QJHoPHPHVLLoLQ PLWLQJOHUEDVร•QDoร•NODPDODUร•dDOร•รบPD%DNDQร•QD \|QHOLNSURWHVWRODUJHUoHNOHรบPHVLJHUHNL\RU%ยWยQ รธรบoLOHUDUDVร•QGDELUNXรบDNGHรทLรบLPL\DรบDQGร•%DQD oDOร•รบDQODUร•QGย]HQOHQHFHNHPHNOLOLN\Dรบร•YHWDรบHJ|UHEXQXQGDELUHWNLVLYDU%L]RUWD\DรบODUDJHOURQODรบPD\DYHNร•GHPWD]PLQDWร•KDNND\Eร•QDNDUรบร• GLNDPD\Dรบร•QGDNDSRUWDFร•GDWDPLUFLGH 0HWDOGHoDOร•รบDQLรบoLOHU7ยUN0HWDOยถLQSDWURQYHGHY- oDOร•รบPD\DEDรบODGร•NH]LOHH]LOHELUELULNLPGHQH\LP ELUOLNWHKDUHNHWHGHFHNJยFHVDKLSROGXรทXQXELOL\RUXP$PDoEXNร•Yร•OFร•Pร•DWHรบOHPHNรธQVDQODUร•QoDOร•OHWOHELUOLNWHKDUHNHWHWWLรทLQLELOLUOHU%LUOHรบLN0HWDO HGLQGLN%LUรบH\OHULJ|UPH\HDQODPD\D\HQLEDรบODรบDUDNDOGร•รทร•ยFUHWOHLQVDQFD\DรบDQDELOHFHNGXUXPD VHQGLNDVร•LOH7ยUN0HWDOยถLQWHNOLร€HULDUDVร•QGDNL Gร•N%XJยQยQoRFXNODUร•LVHRNX\RUODURNXOHYGร•IDUNร•QGDIDUNร•QGDGร•UODU$PDPHWDOLรบoLVLSDWURQ รบร•QGDELU\DรบDPODUร•ROPX\RULรบoLRODQDQDEDEDODUร• JHOPHOHULPHVDL\DSPDN]RUXQGDEร•UDNร•OPDPDODUร• oDOร•รบPDVDDWOHULQLQGยรบPHVLVRV\DODNWLYHWLOHULQL GHYOHW7ยUN0HWDOGDKD|UJยWOยYHSODQOร•KDUHNHW oRFXNODUร•Qร•RNXWPDNLoLQNRUXPDNLoLQEDรบODUร•QD \DSDELOLUROPDODUร•Qร•QWHNo|]ยPยLรบoLOHULQELUOLNWH HWWLรทLQGHQ\HQLNEDรบOร•\RUPDoD6ยUHoEXรบHNLOGH ELUรบH\JHOPHPHVLLoLQKHUWยUOยIHGDNDUOร•รทร•\DSร•KDUHNHWHGLSEXQXJHUoHNWHQLVWHPHOHULGLU%HONLEL] GHYDPHWPH]gUJยWOHQPH]RUYHX]XQYDGHGHVRQXo \RU%XoRFXNODUOLVHGHQPH]XQROGXNODUร•]DPDQ \DSWร•รทร•Pร•]PยFDGHOHQLQVRQXFXQXJ|UHPH\HELOLUL] DOร•QDELOHFHNELUรบH\.ร•VDYDGHGHLVHEXH\OHPOHULQ \LQHLรบoLROX\RUODUDPDEL]LPJLELoDOร•รบPD\DoRDPD\DUร•QODUร•Pร•]LoLQN|OHOHรบPLรบELUWRSOXPEร•UDNDUNDVร•Qร•JHWLUPHNLoLQIDEULNDODUGDNL|UJยWOHQPHQLQ FXNOXNWDQEDรบODPDGร•NODUร•H]LOPHGLNOHULLoLQELU GDKDVร•Nร•GDKDDOW\DSร•Oร•ROPDVร•LoLQoDOร•รบPDODUร•Kร•]\DรบDPGHQH\LPOHULROPDGร•รทร•LoLQGDKDGHQH\LPVL] PDPDNDGร•QDKHUNHVLQEXPยFDGHOHLoLQGHRODFDรทร•QDLQDQร•\RUXP ODQGร•UPDNOD]ร•P GDKDJHYรบHNROX\RUODU รธรบoLOHUDUDVร•QGDNRQXรบXOX\RU$PDGHYDPร•JHOPHGLรทLELUDQGDGXUDNVDGร•รทร•LoLQHWNLVLVร•Qร•UOร•NDOร•\RU%LU HWNL\DUDWPDVร•LoLQVยUHNOLOLNND]DQPDOร•GDKDELOLQoOLGDKD|UJยWOยROPDOร•

1FSGPSNBOTZFUFSTJ[MJรžJHFSFLยฆFTJJMF BUรฐMBOยฆBรžSรฐNFSLF[JJฤยฆJMFSJOJOBยฆรฐLMBNBTรฐ %L]OHU7HPSRdDรทUร•0HUNH]LWDUDIร•QGDQLรบWHQ Doร•ODQLรบoLOHUL].LPLPL]YHULPGยรบยNOยรทยEDKDQHVL\OHNLPLPL]LVHLรบWHQDWร•OPDODUDWHSNLJ|VWHUGLรทLPL]LoLQLรบWHQoร•NDUร•OGร•N7HPSRdDรทUร•0HUNH]L รธรบ.XULOH\DSWร•รทร•DQODรบPDLOH\HQLLรบHDOGร•รทร•LรบoLOHULLรบJยQยVยUH\OHNXUVL\HURODUDNQLWHOHQGLUPHNWHEXVยUHoWHEXLรบoLOHULV|]OHรบPHOLLรบoLOHUOH D\Qร•oDOร•รบPDNRรบXOODUร•QGDoDOร•รบWร•UPDNWDYHNDUรบร•Oร•รทร•QGDV|]OHรบPHOLLรบoLยFUHWLQLQ\DUร•Vร•FLYDUร•QGD ยFUHW|GHPHNWHGLUรธรบHDOร•PODUGDHรทLWLPVยUHFLQLQ DUGร•QGDQV|]OHรบPHOLLรบoLVWDWยVยQHJHoLOHFHรทLYDDG HGLOPHVLQHNDUรบร•QEL]OHUoHรบLWOLEDKDQHOHUOHLรบWHQ oร•NDUร•OGร•N7HPSRdDรทUร•0HUNH]Lรธรบ.XUVยUHFLQGHQDoร•NoDGDKDGยรบยNยFUHWOHVLJRUWDVร•]LรบoL oDOร•รบWร•UPDNLoLQID\GDODQPDNWDGร•UYHHรทLWLPVยUHFL ELWHQLรบoLOHULQ\HULQH\LQHD\Qร•NRรบXOODUDWDELLWXWDFDรทร•\HQLNXUVL\HUOHUDOPDNWDGร•U รธรบWHQoร•NDUร•OPDVยUHFLLONRODUDNV|]OHรบPHOLLรบoLQLQYHULPGยรบยNOยOยรทยEDKDQHVL\OHLรบOHULQHVRQ YHULOPHVL\OHEDรบODGร•+HPHQHUWHVLJยQรธรบ.XUVยUHFLRJยQELWHQYHVHUWLยฟNDVร•QDYร•QDJLULSEDรบDUร•Oร• RODQLรบoLGDKD7HPSRERUGURVXQDJHoLULOPHGHQ \LQHD\Qร•EDKDQH\OHLรบWHQoร•NDUร•OGร•ODUรธoHULGHEย\ยNoRรทXQOXรทXQXHรทLWLPKDOOHULGHYDPHGHQELU JUXSLรบoLRODUDNDUNDGDรบODUร•Pร•]ร•QKDNVร•]\HUHLรบWHQ

DWร•OPDODUร•QDWHSNLJ|VWHUGLN%XWHSNLVRQXFXQGD GRNX]DUNDGDรบร•Pร•]ร•QGDKDLรบLQHVRQYHULOGL7HPSRdDรทUร•0HUNH]LEXVยUHoWHLรบoLOHULQELUNร•VPร•Qร• LVWLID\DGD]RUODGร•YHEXQXQVRQXFXQGDELUJUXS DUNDGDรบร•Pร•]LVWLIDHWWLULOGLรธรบWHQDWPDODUDWHSNL J|VWHUHQLรบoLOHUVDDWOHUFHรบLUNHWLoLQGHNLRGDODUD KDSVHGLOGLPREELQJHPDUX]NDOGร•YHWXYDOHWHJLWPHOHULQHELOHL]LQYHULOPHGLรธรบWHQDWPDODUDNDUรบร• oร•NDQLรบoLOHUHVDYXQPDNDรทร•WODUร•YHULSHรบ]DPDQOร• RODUDNLรบoร•Nร•รบNDรทร•WODUร•Qร•GDX]DWWร•YHNHQGL\D]Gร•รทร•KXNXรทXGDKLoLรทQHGL

OHULQ\DรบDPVDOLKWL\DoODUร•Qร•QJDVSร•ย]HULQHLQรบD HGLOHQGDKDID]ODNDUDU]XVXQXQGร•รบDYXUXPXGXUรธรบoLOHUย]HUOHULQGHQPLO\RQODUFDGRODUNDU HOGHHGLOPHVLQHUDรทPHQ\HWHUVL]OLNGX\JXVXQD VยUยNOHQPHNWHYHV|PยUยPHรบUXODรบWร•Uร•OPD\D oDOร•รบร•OPDNWDGร•U'LรทHU\DQGDQLรบ\HULLoLUHNDEHW N|UยNOHQPHNWHKHULรบoL\DQ\DQDoDOร•รบWร•รทร•D\Qร• NRรบXOODUร•SD\ODรบWร•รทร•GLรทHULรบoLOHUGHQVR\XWODQPD\D oDOร•รบร•OPDNWDGร•U

%L]OHUรธรบ.XUVยUHFLQGHQID\GDODQDUDN]DWHQDรทร•U RODQoDOร•รบPDNRรบXOODUร•Qร•QGDKDGDGยรบยNยFUHWOHUOH GD\DWร•OPDVร•QDYHLรบWHQDWPDODUDWHSNLJ|VWHUGLN %XQXQLoLQVDDWOLNLรบEร•UDNPDH\OHPLJHUoHNOHรบWLUGLN$PDFร•Pร•]GHYDPHGHFHรทLRUWDGDRODQLรบWHQ DWPDVDOGร•Uร•Vร•QD\DQร•WYHUPHNWLรธรบoLOHULQELUOLรทLYH KDUHNHWLQGHQNRUNDQSDWURQEXH\OHPH\HQLLรบWHQ DWPDVDOGร•Uร•ODUร•\OD\DQร•WYHUGL7HPSRdDรทUร•0HUNH]LGDKDID]ODNDULoLQ\DUDWWร•รทร•EXoDUNWDLรบWHQ 7HPSRdDรทUร•0HUNH]L9RGDIRQH$OR.RQW|U oร•NDUPDODUร•VยUGยUHFHNYHLรบoLOHULPDรทGXUGXUXP771(7&RFD&ROD$VWUD=HQHFD%RUXVDQ GDEร•UDNPD\DGHYDPHGHFHNWLU7ยUNL\HยถGHXOXVOD'HQL]EDQN'LJLWยUN&KDUWLV*DODWDVDUD\$รน *DUDQWL%DQNDVร•JLELEย\ยNรบLUNHWOHUHKL]PHWYHU- UDUDVร•WHPHOGHEย\ย\HQYH\DNร•QJHOHFHNWHoDOร•รบDQ VD\ร•Vร•Qร•QLNLNDWร•QDoร•NPDVร•EHNOHQHQoDรทUร•PHUPHNWHGLUรธVWDQEXO$I\RQ.ยWDK\Dรธ]PLU8UID JLELLOOHUGHฦLQย]HULQGHLรบoLoDOร•รบWร•UPDNWDGร•U NH]LLรบoLOHULKHPHQKHPHQKHU\HUGHD\Qร•oDOร•รบPD รธรบoLOHULQ\HPHNGDKLOJยQGHVDDWGDNLNDPROD NRรบXOODUร•QDYHD\Qร•VDOGร•Uร•ODUDPDUX]NDOPDNWDGร•UODU%L]OHUEDรบODWWร•รทร•Pร•]PยFDGHOH\LVยUGยUHFHN KDNNร•YDUGร•UรธรบoLOHUVQยถGHELUoDรทUร•DOPD\D ]RUODQPDNWDVQQLQย]HULQGHEHNOHPH\DSDQODU YHSDWURQODUร•QVDOGร•Uร•ODUร•DOWร•QGDGDรทร•Qร•NGXUXPGD RODQoDรทUร•PHUNH]LLรบoLOHULQLKDUHNHWHoDรทร•UPD\D DQร•QGDX\DUร•OPDNWDYHLรบWHQoร•NDUร•OPDNODWHKGLW GHYDPHGHFHรทL]7ยUNL\HยถQLQKHU\HULQHGDรทร•ODQ HGLOPHNWHGLU9DDGHGLOHQSULPOHUPDNLQHOHรบPH YHJยQGHQJยQHEย\ยPHJ|VWHUHQoDรทUร•PHUNH]L Gย]H\LQHJ|UHYHULOPHNWHGLU VHNW|UยQGHD\Qร•รบDUWODUDOWร•QGDoDOร•รบDQWยPLรบoLDUNDGDรบODUร•Pร•]ODPยFDGHOHPL]LEย\ยWHFHรทL] 'D\DWร•ODQSHUIRUPDQVYH\HWHUOLOLNVLVWHPLLรบoL-


11

Nร†ยฆNRJHQNXN

4ยต[&ZMFN5PQMBOUรฐย•SHยปUMFONF

ย•[HยปSMยปรžยปWF)BLLรฐรฏยฆJOฦŠ YรผrรผyรผลŸ Dergisiโ€™nin kapฤฑlarฤฑna, duvarlarฤฑna inen balyozlar basฤฑn รถzgรผrlรผฤŸรผne inmiลŸtir. Saldฤฑrฤฑ, muhalefetin sesini kฤฑsmayฤฑ, sindirmeyi hedefleyen bir saldฤฑrฤฑdฤฑr. Daha รถnce KCK รผyesi olduklarฤฑ iddiasฤฑyla onlarca Kรผrt gazeteci tutuklanmฤฑลŸtฤฑ. ลžimdi de YรผrรผyรผลŸ Dergisi hedefte. 2FDNJยQยVDEDKDNDUรบร•d+'+DONร•Q+XNXN %ยURVXรธGLO.ยOWยU0HUNH]L*HQoOLN)HGHUDV\RQX7$<$'SROLVWDUDIร•QGDQEDVร•OGร•LOGH\DSร•ODQ NXUXPYHHYEDVNร•QODUร•\ODELUoRNGHYULPFLJ|]DOWร•QD DOร•QGร•YHฦLWXWXNODQGร• 3ROLV+DON&HSKHVLยถQHG|QยNRSHUDV\RQGDELUoRN NXUXPXQNDSร•ODUร•Qร•Nร•UDUDNWยPHรบ\DODUร•GDรทร•WDUDN ELOJLVD\DUODUร•QKDUGGLVNOHULQLQLPDMODUร•Qร•DODUDN EXDUDGDKDUGGLVNOHUGHNLERรบDODQร•QGROGXUXOPDVร• VXUHWL\OHXIDNELNDWNร•GD\DSร•ODUDN DUDPDWDUDPDJ|]DOWร•KL]PHWLVXQPXรบEXKL]PHWLQNร•\PHWLQL ELOPH\HQVDYXQPD\D|]JยUOยNGL\HEDVNร•ODU J|]DOWร•ODUEL]L\ร•OGร•UDPD]GL\HIHYHUDQHGHQOHUHD\Uร•FDLOJLYHรบHINDWJ|VWHUPLรบWLU%XLOJL\L]L\DGHVL\OH KDNHGHQOHUGHQELULGHd+'รธVWDQEXOรบXEHEDรบNDQร• 7D\ODQ7DQD\ROGX2EXQXKDNHWWLoยQNย+DONร•Q +XNXN%ยURVXDUDQร•UNHQGร•รบDUร•GDEXEDVNร•QYHJ|]DOWร•ODUร•SURWHVWRHWPHNLoLQWRSODQDQODUร•JDOH\DQD JHWLUHFHNรบHNLOGHHOVDOODGร•2SHUDV\RQXSURWHVWR HWPHNLoLQWร•SNร•PยYHNNLOOHULJLELWDรบNร•QOร•N\DSWร• <HWPHPLรบRODFDNNLDUNDGDรบODUร•\ODPยONยQVHUPD\HQLQDUWร•GHรทHUV|PยUยVยQยQWHPHOLRODQDGDOHW VDUD\ร•QDNHOHSoHOLJHWLULOPHOHULQLJ|]DOWร•QDDOร•QPDODUร•Qร•YHNRรบXOODUร•Qร•SURWHVWRHWWLE|\OHFHDYXNDWODUร• YHL]OH\LFLOHULGHJDOH\DQDJHWLULSDUEHGHoร•NPDVร•QD SROLVLQ]RUNXOODQPDVร•QDJD]Oร•PยGDKDOHVLQHVHEHSROGXd+'ยถOLDYXNDWODUGDGDKLO+DON&HSKHVL ย\HOHULSROLVOHULLoHULEX\XUHWPHGLOHUSROLVLรบPDNLQDODUร•\ODEDO\R]ODUODJLUGLNXUXPYHEยURODUD*|]DOWร•QGDSROLVHWยNUยN|UQHรทLYHUPHGLOHUย]HUOHULQH oXOODQDQ]HEDQLOHULQ]RUX\ODWยNUยNVDOJร•ODUร•DOร•QGร• *|]DOWร•ODUร•SURWHVWRHWPHNJ|]DOWร•QDDOร•QDQODUOD GD\DQร•รบPDNLoLQHPQL\HWPยGยUOยรทยQยQ|QยQHYH DGOL\H\HJLGHQOHULQSD\ร•QDGDWD]\LNOLVXJD]YHMRS GยรบWย9H2FDNยถWDLoLQGHd+'*HQHO%DรบNDQร• 6HOoXN.R]DรทDoOร•d+'รธVWDQEXOรนXEH%DรบNDQร• 7D\ODQ7DQD\ยถร•QGDROGXรทXd+'ย\HVLDYXNDWร•Q GDROGXรทXRQODUFDGHYULPFLWXWXNODQร•S)WLSOHULQH J|QGHULOGLOHU +DON&HSKHVLย\HOHULQLQEDVร•ODQGHUQHNYHGHUJL oDOร•รบDQODUร•Qร•Qd+'ยถOLDYXNDWODUร•QVXoXEย\ยN NR]PLNRGDODUร•QGDNR]PLNELOJLOHUVDNODPDNEX ELOJLOHULNULSWROD\DUDN\XUWGร•รบร•QDoร•NDUWPDNYHEDรบND ยONHOHULQOHKLQHDMDQOร•NIDDOL\HWL\ยUยWPHN+HU WยUOยVL\DVDOWRSOXPVDOVร•Qร•IVDOH\OHPYHIDDOL\HWL WHU|UNDSVDPร•QDVRNDELOHFHN70.KHUGDLPSROLV IH]OHNHOHUL\OHKยNยPNHVHQGHOLOGHQVXoOX\DGHรทLO SROLVIH]OHNHVLQGHQVXoWDQร•Pร•YHVXoOXWยUHWPH\H D\DUOร•|]HO\HWNLOLPDKNHPHOHUYHEXVD\HGH]DWHQ EDQNRKDOLQHJHOPLรบRODQRQODUFD\ร•OOร•NKDSLVFH]DODUร•GDKDFH]DDOPDGDQFH]DQL\HWLQHX\JXODQDQX]XQ WXWXNOXOXNVยUHOHUL\HWPHPLรบ(PQL\HW0ยGยUOยรทย EDVร•QDoร•NODPDVร•\ODKDNNร•QGDJL]OLOLNNDUDUร•RODQ GRV\D\ODLOJLOLMDQMDQOร•ELUVXoWDQร•Pร•\DSPร•รบWร•Uยซ <XUWGร•รบร•QGDEXOXQDQ|UJยWHOHEDรบODUร•QDยONHPL]LQ NR]PLNELOJLOHULQLรบLIUHOLPHWLQOHUKDOLQGHNRGOD\DUDNUDSRUODGร•NODUร•EDรบNDยONHOHUOHKLQHDMDQ IDDOL\HWL\ยUยWPHNLoLQJL]OLKDEHUOHรบPHPHUNH]OHUL ROXรบWXUGXNODUร•WHVSLWHGLOPLรบWLUยซ%XNRPยQLVWYH GHYULPFLOHULQ\DEDQFร•Vร•ROGXNODUร•ELULGGLDGHรทLOHOEHWWH5RVHQEHUJOHU0F&DUWK\$%'ยถVLQGHNRPยQLVW ROPDNYH6RY\HWOHU%LUOLรทLLoLQFDVXVOXN\DSPDNWDQ LGDPHGLOGLOHU$\Uร•FDELUoRNVRV\DOLVWYHGHYULPFL 7ยUNL\HยถGHGHFDVXVOXNLWKDPร•\ODVXoODQGร•\DUJร•ODQGร•YHWXWXNODQGร•(NRQRPLNVL\DVLDVNHULรบLGGHW WHNHOLQLEXUMXYDVร•Qร•IDGร•QDHOLQGHEXOXQGXUDQYH

NXOODQDQGHYOHWLQL]LQWHPHOOHULQL\ร•NPDKHGHยฟNHQGLVLQHGHYULPFL\LPGL\HQKHUNHVLQKHGHยฟGLU9H EXGD|\OHNR]PLNRGDODUGDNR]PLNELOJLRODUDN VDNODQDQEDรบNDยONHOHUDGร•QD\ยUยWยOHQELUIDDOL\HW GHรทLOKHUWRSODQWร•GDH\OHPGH\ยUย\ยรบWH\ย]ยQย]H KD\Nร•Uร•ODQSDQNDUWWD\D]ร•GLOGHVORJDQRODUDNLIรบD HGLOHQGLU%XVXoXNHQGLQHGHYULPFL\LPNRPยQLVWLPGL\HQKHUNHV70.ยถODUร•Qร•]D|]HO\HWNLOLDรทร•U FH]DPDKNHPHOHULQL]H)WLSOHULQL]HUDรทPHQLรบOHPH\HGHYDPHGHFHNWLU d+'ยถ\H+DONร•Q+XNXN%ยURVXยถQD<ยUย\ยรบ GHUJLVLQHรธGLO.ยOWยU0HUNH]LยถQH*HQoOLN )HGHUDV\RQXยถQD7$<$'ยถDG|QยNSROLVEDVNร•QODUร• J|]DOWร•YHWXWXNODPDODUV|]H\OHPWRSODQWร•KDNNร•QD EDVร•Q|U]ยUOยรทยQHYHWยPEXQODUร•QWHPHOLQGH\HU DODQ|UJยWOHQPHKDNNร•YH|]JยUOยรทยQHG|QยNELU VDOGร•Uร•Gร•U+HGHIWHd+'YDUDQFDNNDVWHGLOHQKHSLPL]LQV|]YHDQODWร•P|]JยUOยรทยPย]GยU+HGHIWH VDYXQPDQร•QVXVWXUXOPDVร•YDU6XVWXUXOPDNLVWHQHQ VDGHFHWXWXNODQDQd+'GHรทLORQODUร•QVDYXQGXรทX VL\DVLWXWVDNODUGDYDODUร•Qร•ยVWOHQGLNOHULLรบoLYH HPHNoLOHUGLUd+'ยถQLQ\DQร•QGD\HUDODFDNVDYXQPD KDNNร•Qร•\RNHWPH\HG|QยNEXEDVNร•QYHWXWXNODPDODUร•SURWHVWRHGHFHรทL]6|]YHDQODWร•P|]JยUOยรทยPย]ย VDYXQDFDรทร•] <ยUย\ยรบ'HUJLVLยถQLQNDSร•ODUร•QDGXYDUODUร•QDLQHQ EDO\R]ODUEDVร•Q|]JยUOยรทยQHLQPLรบWLU6DOGร•Uร•PXKDOHIHWLQVHVLQLNร•VPD\ร•VLQGLUPH\LKHGHร€H\HQELU VDOGร•Uร•Gร•U'DKD|QFH.&.ย\HVLROGXNODUร•LGGLDVร•\OD RQODUFD.ยUWJD]HWHFLWXWXNODQPร•รบWร•รนLPGLGH<ยUย\ยรบ'HUJLVLKHGHIWH%DVร•Q|]JยUOยรทยQยVDYXQPDN LoLQWXWXNOXJD]HWHFLOHULQ<ยUย\ยรบoDOร•รบDQODUร•Qร•Q \DQร•QGDRODFDรทร•] รธGLO.ยOWยU0HUNH]LยถQLWDODQHGHQ*UXS<RUXPย\HOHULQLYHรธGLOoDOร•รบDQODUร•Qร•J|]DOWร•QDDODQODUร•QKHGHยฟ |]JยU\DUDWร•Fร•HPHNYHยUยQOHULGLU%LOLQPHOLGLUNL ND\ร•WODUร•&'ยถOHUL\RNHGHELOLUVLQL]DPDREHVWHOHUR V|]OHU<RUXPย\HOHULQLQ\ยUHNOHULQGHELOLQoOHULQGH รธGLO.ยOWยU0HUNH]LยถQLQ*UXS<RUXPยถXQ\DQร•QGD RODFDN|]JยU\DUDWร•Fร•HPHรทH|]JยUOยNGL\HFHรทL] 7HNHOFLNDSLWDOLVWGHYOHWLQ+DON&HSKHVLยถQHG|QยN J|]DOWร•YHWXWXNODPDODUร•Qร•SURWHVWRHGL\RUX]รนXQX GDELOL\RUX]NLEXSURWHVWRQXQDQODPND]DQPDVร• DQFDN.&.WXWXNODPDODUร•QDYHHQVRQ\DSร•ODQ+DON &HSKHVLWXWXNODPDODUร•QDNDUรบร•EDVร•QV|]WRSODQWร• H\OHP|UJยWOHQPH|]JยUOยรทยYHKDNNร•Qร•VDYXQPDNWDQQHROLEHUDOPXKDID]DNDUGHPRNUDVL\HNDUรบร•VRV\DOLVWLรบoLGHPRNUDVLVLPยFDGHOHVLQL\ยNVHOWPHNWHQ JHoPHNWHGLU

โ€œร‡HDโ€™nin yanฤฑndayฤฑz, รงรผnkรผโ€ฆโ€ $Wร•N.Dรทร•WรธรบoLOHUL=DEร•WD EL]LKDNVร•]\HUH G|YGยรทยQGHHO DUDEDPร•]ร•HOLPL]GHQDOGร•รทร•QGD\RN \HUHJ|]DOWร•QDDOGร•รทร•QGDGHSRODUร•Pร•]GDQEL]Loร•NDUWPD\DoDOร•รบWร•รทร•QGD d+'\DUGร•Pร•Pร•]D \HWLรบWL$GOL\HQLQKDVWDQHQLQNDUDNROXQ |QยQGHEL]LP\DQร•Pร•]GD\Gร•%HOHGL\HOHU EL]HยณNDoDNo|SDYFร•Vร•ยดGHUNHQRQODUEL]L ยณDWร•NNDรทร•WLรบoLVLยดRODUDNWDQร•Gร•ODU 'ร•รบDUร•GDNL*D]HWHFLOHU+DEHUL]OHUNHQ SROLVรบLGGHWLQHPDUX]NDOGร•รทร•Pร•]GDKDEHU SHรบLQGHNRรบDUNHQJ|]DOWร•QDDOร•QGร•รทร•Pร•]GD \D\ร•PODQPDPร•รบNLWDSODUร•Pร•]ELOJLVD\DUODUGDQVLOLQLS\DVDNODQGร•รทร•QGDELUVDEDKDNDUรบร• HYOHULPL]EDVร•Oร•SNDUDNROODUDJ|WยUยOGยรทยPย]GHVDGHFHPHVOHรทLPL]L\DSWร•รทร•Pร•]LoLQ KLoLOJLPL]ROPD\DQWRUEDGDYDODUDGDKLO HGLOLS]LQGDQODUDDWร•OGร•รทร•Pร•]GD\DQร•Pร•]GD d+'YDUGร• (YรธรบoLOHUL'D\DQร•รบPD6HQGLNDVร•7DFL]H WHFDYย]HรบLGGHWHPDUX]NDOGร•รทร•Pร•]GDd+' \DUGร•Pร•Pร•]DNRรบWX2QODUODGDKDD]NRUNDU ROGXNGDKDD]\DOQร•]KLVVHWWLN6RUXQODUร•Pร•]ร•LoLPL]HDWPDNVDNODPDNVLQPHN\HULQH KDNNร•Pร•]ร•DUDPD\ร•ELUD]GDDYXNDWGRVWODUร•Pร•]GDQ|รทUHQGLN *|oPHQ'D\DQร•รบPD$รทร•3ROLVNXUรบXQX\OD |OGยUยOHQ)HVWXV2NH\ยถLQKDNODUร•Qร•VDYXQPDNLoLQYDNDQร•QROGXรทXJยQGHQGDYDQร•Q VRQXoODQGร•รทร•JยQHNDGDU)HVWXVยถXQKDNODUร•Qร• VDYXQXSVXoOXODUร•QFH]DODQGร•Uร•OPDVร•LoLQ PยFDGHOHHWWLOHU(UGRรทDQยถร•QND\ร•WGร•รบร•oDOร•รบDQ(UPHQLVWDQOร•ODUร•Vร•Qร•UGร•รบร•HGHELOHFHNOHULQLV|\OHGLรทLQGHNDUรบร•Vร•QGD\LQHd+' ROGX รธQรบDDWรธรบoLOHULQLQ'HUQHรทLรธรบND]DVร•JHoLUGLรทLPL]GHSDWURQLรบND]DVร•UDSRUXQXWDKULI HWWLรทLQGHWD]PLQDWGDYDVร•DoPD\DOร•PGL\H EL]LWHKGLWHWWLรทLQGHd+'EL]HFHVDUHWYHUGL EL]LVDYXQGX .DUDGHQL]รธV\DQGDGร•U3ODWIRUPX<DรบDP DODQODUร•Pร•]NDWOHGLOPHNLVWHQLUNHQVX\XQX YDGLVLQL\DรบDPDODQODUร•Qร•VDYXQDQLQVDQODUVLQGLULOPHNLoLQ\DUJร•ODQร•UNHQยณ\DรบDPร• VDYXQPDN\DUJร•ODQDPD]ยดGHGLNOHULLoLQ GRรทDYHHPHNGยรบPDQODUร•QDNDUรบร•GLUHQPH KDNNร•Qร•VDYXQGXNODUร•LoLQรบLPGLEL]OHUGH d+'ยถQLQ\DQร•QGD\ร•] .HQW+DUHNHWOHULรธPHFH7RSOXPXQรนHKLUFLOLN+DUHNHWL.RQXW+DNNร•(YOHULPL]EDรบร•Pร•]D\ร•Nร•Oร•UNHQPDKDOOHOHULPL] VDQNLELUHUERรบDUD]L\PLรบJLELVHUPD\H\H SHรบNHรบoHNLOLUNHQKDNNร•Pร•]ร•VDYXQGXODU .HQWVHOG|QยรบยPX\JXODPDODUร•QDNDUรบร•EL]L ELOJLOHQGLUGLOHUKXNXNVDOPยFDGHOHPL]H GHVWHNROGXODU 3OD]D(\OHP3ODWIRUPX+DNVร•]\HUHLรบWHQ DWร•OGร•รทร•Pร•]GDNร•GHPWD]PLQDWODUร•Pร•]JDVS HGLOGLรทLQGHND]DQร•OPร•รบKDNODUร•Pร•]HOLPL]GHQDOร•QPDNLVWHQGLรทLQGHVHQGLNDOIDDOL\HWOHULPL]GHQGROD\ร•LรบWHQoร•NDUWร•OGร•รทร•Pร•]GD PREELQJHPDUX]Eร•UDNร•OGร•รทร•Pร•]GD\DQร•Pร•]GDKHU]DPDQd+'YDUGร•


12

Nร†ยฆNRJHQNXN

1BSJTล›UF#JS#FZB[#FSF 6DNLQH&DQVร•])LGDQ'RรทDQYH/H\OD รนD\OHPH]ยถLQNDWOHGLOPHVLLOHLOJLOLRODUDNJ|]DOWร•QD DOร•QDQLNLNLรบLGHQELULQLQWXWXNODQGร•รทร•Doร•NODQGร• 6DYFร•Oร•NgPHU*ยQH\ยถLQWXWXNODQPDVร•Qร•*ยQH\ยถLQ NDPHUDJ|UยQWยOHUL\OHoHOLรบHQLIDGHOHULNDWOLDPร•Q JHUoHNOHรบWLรทLVร•UDGD.ยUW(QIRUPDV\RQ%ยURVXยถQGD EXOXQPDVร•YHoDQWDVร•QGDNLEDUXWL]LLOHJHUHNoHOHQGLUGL 3ROLVLQLQHOLQGHEXOXQDQYHULOHULOH.ยUWGHUQHNOHUL WDUDIร•QGDQ\DSร•ODQDoร•NODPDODU*ยQH\ยถLQ.ยUW|UJยWOHQPHVLQHVร•]Gร•Uร•OPร•รบELUDMDQROGXรทXQXJ|VWHUL\RU.DWOLDPร•Qoร•Nร•รบQRNWDVร•KDODELOLQPHPHVLQH ROD\GDQVRQUDEL]]DW.ยUW|UJยWOHULWDUDIร•QGDQGD IDLORODUDN7ยUNL\HรธUDQ6XUL\HGHYOHWOHULWHODIIX] HGLOPHVLQHUDรทPHQLoHUGHQ|]HOVHUYLVEDรทODQWร•Oร• DMDQ ODU HOL\OHJHUoHNOHรบWLULOPHRODVร•Oร•รทร•EDรบWDQEHUL ]DWHQYDUGร•gPHU*ยQH\ยถLQWXWXNODQPDVร•\ODELU KDOND\DNDODQPDNODELUOLNWHDUNDGDNLHOOHUKDODEHOLUVL]OLรทLQLNRUX\RU .DWOLDPGDQVRQUDELUGHQID]ODIDLODGD\ร•RUWD\D DWร•OGร•%XQODUGDQ7ยUNGHYOHWLQLQLONDรทร•]GDNLLo KHVDSODรบPDDoร•NODPDVร•QDยฟOHELUVLVERPEDVร•QGDQ LEDUHWWL%XVLVERPEDVร•Qร•NDWOLDPGDHOLQLQYH\DรบX \DGDEXGย]H\GHVRUXPOXOXรทXQXQEXOXQGXรทXQX JL]OHPHNDVร•ORODUDNGDJ|UยรบPHOHULQEDรบODGร•รทร• ELUVDIKDGDKHUNRรบXOGDNHQGLVLQLDNODPDNDPDFร•\ODDWWร•%XLoLERรบLGGLD.ยUW|UJยWOHULEDรบWDROPDN ย]HUHNHVLQELUGLOOHUHGGHGLOGL7ยUNGHYOHWLQLQNDWOLDPร•3..ยถ\H\ร•NPDJLULรบLPLERรบELUoDEDRODUDN NDOGร• 7ยUNGHYOHWLYHOHYNLNDWOLDPร•QIDLOLROPDVDELOH L]OHGLรทLVร•Iร•UNRPรบX\DG|QยรบPยรบGร•รบSROLWLNDQHGHQL\OHGH3DULVNDWOLDPร•QGDHOOHULQL\ร•ND\DPD]Gร• )DLOOHUEDKVLQGHKHPHQKLoDGร•JHoPH\HQEXQD NDUรบร•QEXWยUVXLNDVWOHUNRQXVXQGDVRQVX]GHQH\LPOLYHKHUยONHGHNร•\DVNDEXOHWPH]ELU\HUHO FDVXVOXNDรทร•QDVDKLSรธVUDLO7ยUNL\HยถQLQKHP(VDGยถร• KHPGH%DWร•.ยUGLVWDQยถGDNHQGL\DVDYHNXUXPODUร•Qร•ROXรบWXUPD\DEDรบOD\DQ|]HUN.ยUW\|QHWLPLQL YH 3<'ยถ\L KHGHร€HGLรทLLNLFHSKHGHELUGHQVDYDรบDGDKLOROGXรทX6XUL\HYHHQVRQX3DWULRWยถODUร•EXUQXQXQ GLELQHGLNWLรทLรธUDQWHNHOFL7ยUNL\HNDSLWDOL]PLQLQ รธPUDOร•VยUHFLLOHLOHUOHWPHKHGHยฟ\OH\HQLELUGย]OHPGHNXUGXรทXE|OJHJยFยR\XQXQDNDUรบร•KHUELUL GHQL]DPLYHJD\Uร•QL]DPLVDYDรบWDD\Qร•\HWNLQOLNWH ROPDNย]HUHEXNDWOLDPร•JHUoHNOHรบWLUPHPRWLYDV\RQXQDVDKLSWLU%XQXQGD|WHVLQGH.ยUWVRUXQX E|OJHVHONDUDNWHULLOHDUWร•NVDGHFH7ยUNGHYOHWLQLQ GHรทLOHPSHU\DOLVWYHGLรทHUWHNHOFLNDSLWDOLVWGHYOHWOHULQNHQGLVร•Qร•IVDOVL\DVDOoร•NDUODUร•GRรทUXOWXVXQGD KDUHNHWHWWLNOHULELUVRUXQGXU %XQDNDUรบร•QJHUHN7ยUNGHYOHWLJHUHNVHGH.ยUW XOXVDOKDUHNHWLNDWOLDPร•EDUร•รบVยUHFLQHNDUรบร•ELoLPLQGHGHรทHUOHQGLUHUHN%'3PLOOHWYHNLOOHULNร•VD VยUHVRQUDรธUDQYH6XUL\Hยถ\LWHODIIX]HGHUHNFHQD]HOHULQEDUร•รบoร•OELUELoLPGHJHUoHNOHรบWLULOPHVLQL VDรทODGร•ODUYHVยUHFL\|QHWPH\HGRรทUXJHoWLOHU%'3 PLOOHWYHNLOOHUL.ยUWVRUXQXQXo|]HQEย\ยNYH JยoOย7ยUNL\HWHPDVร•QD\HQLGHQEDรบYXUGXODUHQ VRQ0XVWDID.RoยถXQGLOLQGHQGHJ|UยรบPHOHUVยUHFLQHRQD\DOPร•รบRODUDN7ยUNL\HWHNHOFLEXUMXYD]LVLQLQ E|OJHJยFยVWUDWHMLVLQHVHVOHQGLOHU*HUHN7ยUNGHYOHWLJHUHNVHGH.ยUWXOXVDOKDUHNHWLXOXVDOVRUXQGD GHPRNUDWLN|]HUNOLรทLQGHWHUNHGLOPHVL\OHYLUDMร• JHQLรบWHQDOPร•รบROPDNODELUOLNWHEXQXQVDUVร•QWร•ODUร•Qร• \DรบDPD\DGHYDPHGL\RUODU

TetiฤŸi รงeken(ler)in ve arkasฤฑndaki kontra รถrgรผtlenmelerinin aรงฤฑฤŸa รงฤฑkarฤฑlmasฤฑ, daha รถnemlisi, katliamฤฑn hesabฤฑnฤฑn Kรผrt halkฤฑnฤฑn geri bir burjuva demokrasisinin tamamlayฤฑcฤฑ unsuru olarak elde edemeyeceฤŸi, gerรงek anlamda sosyalizmle kazanabileceฤŸi ulusal รถzgรผrlรผฤŸรผ iรงin mรผcadele iรงinden sorulmasฤฑ zorunluluฤŸu bรผyรผyor. ELOHJL]OHPH\HQ)UDQVDยถGDGRรทXSEย\ยPยรบ.ยUW GHUQHNOHULQHVร•]DUDNUXWLQIDDOL\HWOHUGH\HUEXOPXรบ ELUIDรบLVWLQ2JยQ6DPDVWยถร•QEXELUER\Eย\ยรทยQยQ YDUOร•รทร•7ยUNYHPXKWHPHOHQELUGLรทHUJL]OLVHUYLVLQ NDWOLDPDEXODรบPร•รบROGXรทXQXQELUJ|VWHUJHVLgPHU *ยQH\ยถLQDUNDVร•QGDNLHOOHULVH\LQHoRNOXEDรทODQWร•ODULoHULVLQGHQDQFDNJHUHNOLJ|UยOGยรทยQGH RUWD\Doร•NDELOHFHN7ร•SNร•2JยQ6DPDVWJLELgPHU *ยQH\ยถLQGHEXNDWOLDPGDHQID]ODELUH\VHORODUDN \HUDOGร•รทร•QDLQDQPDPร•]LVWHQHFHN.DWOLDPWร•SNร• 5RERVNLJLELJHUoHNIDLOYHVRUXPOXODUDGRNXQXOPDNVร•]ร•QX\XWXOPD\DYHXQXWWXUXOPD\DoDOร•รบร•ODFDN %LU.ยUWGยรบPDQร•Qร•Q.ยUWGHUQHNOHULQHVร•]PDVร•QGDNLNROD\Oร•NDUGร•DUGร•QDRUWD\Doร•NDQNLรบLVHOGHWD\ODUODNDWOLDPร•QEHONLGHHQID]ODNRQXรบXODQ\|QยQย ROXรบWXUPD\DDGD\ยซ.LWOHVHO|UJยWOHQPHOHUGHKHOH NLXOXVDOOร•NRGDNOร•RODQODUGDEXWยUGXUXPODUร•QWDPDPHQ|QOHQHELOPHVLHOEHWWHNLRODQDNVร•]Gร•U(Q JHOLรบPLรบEXUMXYDGHPRNUDVLVLELOHVLODKOร•PยFDGHOH \ยUยWHQ|UJยWOHUHGHYULPFLVร•Qร•I|UJยWOHULQHNDUรบร• VL\DVDOYHยฟ]LNVHOWDVยฟ\HPDUMLQDOL]HHWPHYHHWNLVL]OHรบWLUPHoDEDVร•QGDQDVODYD]JHoPH].RQXPX] Doร•Vร•QGDQXOXVODUDUDVร•|OoHNWH|UJยWOHQPLรบ.ยUW XOXVDOKDUHNHWLGH$YUXSDยถGDJHUHN7ยUNL\HJHUHNVHGHGLรทHUELUoRNGHYOHWDoร•Vร•QGDQ|]HOELUKHGHI GXUXPXQGDGร•U.DGURGย]H\LQGHDUGร•DUGร•QDWXWXNODPDODUPDOLND\QDNODUร•QVRUXรบWXUXOPDVร•YHNHVLOPHVLRSHUDV\RQODUร•7ยUNL\HOLJ|oPHQOHULoHULVLQGH KD\OL|UJยWOยIDรบLVWYHJHULFLoHWHOHULQVDOGร•Uร•ODUร•Qร•Q |QยQยQDoร•NWXWXOPDVร•Vร•]PDYHDMDQODรบWร•UPDODU JLELELUGL]L\|QWHPXOXVDOKDUHNHWHNDUรบร•GHYUHGHGLUรธPUDOร•VยUHFLQLQ\HQLGHQEDรบODPDVร•QGDQVRQUD LรบoLGHSRVXLULOLXIDNOร•$YUXSDNHQWOHULQGH7ยUN IDรบLVWJ|oPHQ|UJยWOHQPHOHULHOL\OH.ยUWOHUHNDUรบร• EDรบODWร•ODQยฟ]LNLVDOGร•Uร•ODUGDV|]NRQXVXHQJHOLรบPLรบ EXUMXYDGHPRNUDVLOHULQLQNHVLQNHVVRUXPOXOXรทX YDUGร•U

(OEHWWHNLH]LOHQXOXVYHVร•Qร•IGXUXPXVร•]PDYH DMDQODรบWร•UPDODUDoร•Vร•QGDQKHUKDQJLELUHQJHOROXรบWXUPD]8OXVODUDUDVร•LรบoLKDUHNHWLQLQWDULKLQGHGH XOXVDOKDUHNHWOHULoHULVLQGHGHGHYULPHVLVWHPDWLN RODUDN\|QHOWLOPLรบEXVLODKร•QYDUOร•รทร•NRรบXOODUร•QGD DPDVD\ร•Vร•]NH]GHERรบDoร•NDUร•ODUDNHWNLVL]Nร•Oร•QDUDNLOHUOHQHELOPLรบWLU%ROรบHYLNOHUNHQGLDoร•รทD oร•NDUGร•NODUร•Gร•รบร•QGD(NLP'HYULPLVRQUDVร•QGDHOH JHoLUGLNOHULdDUOร•NJL]OLSROLVL2NKUDQDDUรบLYOHULQGH gPHU*ยQH\ยถLQWXWXNODQPDVร•LOHELUOLNWHNDWOLDPร•Q SDUWL\HVร•]Pร•รบSHNoRNLรบoLDMDQร•QEXOXQGXรทXQXJ|UoRNWDQVHoPHOLIDLODGD\ODUร•QGDDGUHVWHNUDU7ยUNL\H GยOHU1D]LOHUELUDMDQLOH5HLFKVWDJ\DQJร•Qร•Qร•XOXVODUDUDVร•NRPยQLVWKDUHNHWLQEDรบร•QDVDUPร•รบWร•D\ EDรทODQWร•Vร•QDG|QGย3ROLWLNGXUXPXQXYHGHNODVH |QFH)LOLVWLQยถGH)LOLVWLQOLรธVUDLOFDVXVXROGXรทXLoLQ NDUDNWHULQLVRV\DOPHG\DGDYHJยQOยN\DรบDPร•QGD

LGDPHGLOGL7ยUNL\HยถGHGHGDYDODUGDJL]OLWDQร•N LIDGHOHULUHIHUDQVJ|VWHULOL\RU รธรบoLVร•Qร•Iร•Qร•QGยรบPDQODUร•GHYULPFLVL\DVDOYHDVJDUL Gย]H\GHNLELUVHQGLNDOIDDOL\HWLEDOWDODPDNLoHUGHQ o|]PHNYHHWNLVL]OHรบWLUPHNLoLQKHUWยUGHQXQVXUD IDรบLVWJHULFL\DGDWDPDPHQDSROLWLNPDFHUDFร• SDUD\ODVDWร•QDOร•QPD\DX\JXQLGHRORMLNVL\DVDO Vร•Qร•IVDONLรบLOLรทL]D\ร•IVร•Qร•IVDO|]\DรบDPGHQH\LPLQGHQ\RNVXQWLSRORMLOHUHยซ GD\DQDELOLUOHUรนLPGLOLN JHUoHรทLQNยoยNELUSDUoDVร•gPHU*ยQH\ยถLQGH EXQODUGDQELULRODUDNNDWOLDPร•QELUQRNWDVร•QGD \HUDOGร•รทร•Qร•J|VWHUL\RU.DGURVDOWHPHOLEXQXQELU X]DQWร•Vร•RODUDNDVJDULELUJยYHQOLNJ|]ยGH]D\ร•IODPร•รบKHUDoร•GDQJHoLUJHQKHUWยU|UJยWOHQPHGH ROGXรทXย]HUHKHOHNLELUNLWOHGHUQHรทLQHNROD\Oร•NOD Vร•]DELOPLรบWLU6ร•]PD\ร•NROD\ODรบWร•UDQ|]JยOVHEHSOHU .ยUWGHUQHรทLQLQDoร•NODPDVร•QDJ|UHWHUFยPDQOร•N \DSDELOPHVLROPDNODELUOLNWHGHYULPFL|UJยWOHULQ PHYFXWNRรบXOODUร•QGDKHUKDQJLELU|]JยOYDVIDVDKLS ROPDGDQDODELOGLรทLQHVร•UDGDQELUXQVXUDoร•Vร•QGDQ ELOHELOJLHGLQPHYHGยรบPDQDLOHWPHPDQHYUDDODQร• ROGXNoDJHQLรบWLU $QFDNVRUXQWHNQLNELUJยYHQOLN\DNODรบร•Pร•QGDQ oRN.ยUWXOXVDOKDUHNHWLDoร•Vร•QGDQ|QHPOLNDGURVDO ND\ร•SODUODELUOLNWHX]XQVยUHGLULoHULVLQHJLULOHQHรทLN Gย]OHPLQNร•Vร•WODUร•LOHLOJLOLGLUรธPUDOร•VยUHFLNXOODQร•ODQEDUร•รบV|\OHPL.ยUWNLWOHOHULQLQYH|UJยWOHULQLQ EX\|QOยEDUL\HUOHULQLGH]D\ร•ร€DWร•Fร•UROR\QDPDNWDGร•U8OXVDOKDUHNHWLQDODQGDNLWHPHONDGURODUร•QDEX NDGDUNร•VD]DPDQGDYHEXNDGDUNROD\\DNODรบร•ODELOPHVLDVร•ORODUDNSROLWLN\|QGHQGHรทHUOHQGLULOPHN GXUXPXQGDGร•U'DKD|QHPOLVLLVHXOXVDOGHPRNUDWLNJยoOHUDoร•Vร•QGDQE|OJHGHNLLWWLIDNLOLรบNLOHULQLQ HPHNoLKDONODUDYHRQODUร•Q|UJยWOHQPHOHULQHGRรทUX GHรทLOLNWLGDUGDNLVร•Qร•IYH\|QHWLPOHUOHNXUXOPDVร•Qร•QKDOL\OHKLoELUVRUXROXรบWXUPDPDVร•Gร•U%X \DNODรบร•P.ยUWVRUXQXDoร•Vร•QGDQGDPDVD\DHQJHUL o|]ยPOHUOHRWXUXOPDVร•QGDROGXรทXJLEL|UJยWOHQPHOHUGHNLEDUL]ERรบOXNODUDGDGDYHWL\Hoร•NDUPDNWDGร•U 6DNLQH&DQVร•]ยถODUร•Q|OGยUยOPHVL.ยUWKDONร•Qร•Q|GHGLรทLEHGHOOHULoHULVLQGHVLPJHVHODQODPร•Eย\ยNELU NDWOLDPRODUDNWDULKHJHoWL7HWLรทLoHNHQ OHU LQYH DUNDVร•QGDNLNRQWUD|UJยWOHQPHOHULQLQDoร•รทDoร•NDUร•OPDVร•GDKD|QHPOLVLNDWOLDPร•QKHVDEร•Qร•Q.ยUWKDONร•Qร•QJHULELUEXUMXYDGHPRNUDVLVLQLQWDPDPOD\ร•Fร• XQVXUXRODUDNHOGHHGHPH\HFHรทLJHUoHNDQODPGD VRV\DOL]POHND]DQDELOHFHรทLXOXVDO|]JยUOยรทยLoLQ PยFDGHOHLoLQGHQVRUXOPDVร•]RUXQOXOXรทXEย\ย\RU


13

Nร†ยฆNRJHQNXN

3FOBVMUJฤยฆJMFSJOEFOCMPLBKFZMFNJ 3DULVยถWHNL5HQDXOWLรบoLOHULEXJยQ5HQDXOWWHNHOLQLQ ELQLรบoL\LLรบWHQoร•NDUPDSODQร•QDNDUรบร•ELUH\OHP Gย]HQOHGLOHU6DDWFLYDUร•QGDEDรบOD\DQYH VDDWNDGDUVยUHQH\OHPoHYUH\ROXNHVLOLSWDKWDYH ODVWLN\DNร•ODUDNFRรบNXOXNRQXรบPDYHVORJDQODUOD JHUoHNOHรบWLULOGL 5HQDXOW$XEHUJHQYLOOHDGOร•NDVDEDQร•QQHUHGH\VH LoLQGHNXUXOX*ยQยPย]ยQDOร•รบร•ODJHOPLรบ\HUOHรบLP \HUOHULQLQGร•รบร•QGDNLDQFDNRWRPRELOOHXODรบร•ODELOHFHNIDEULNDPRGHOLQGHQIDUNOร•RODUDNNDVDEDLOH 5HQDXOWGLSGLEH6DQNLNDVDED5HQDXOWLรบoLOHUL LoLQX\XPD\HULRODUDNNXUXOPXรบรธVWDV\RQGDQ 5HQDXOWยถ\DXODรบPDNDQFDNGDNLND\ร•EXOX\RU *HQLรบELUDODQD\D\ร•ODQIDEULNDQร•QGHPLUSDUPDNOร•NODUร•Qร•QKHPHQGร•รบร•QGDVHQGLNDODUร•QGHSUHPHYL Eย\ยNOยรทยQGHNLRGDGDQROXรบDQรบXEHOHULYDU IDEULNDGDNLEHรบVHQGLNDGDQ&*7ยถQLQรบXEHVLJLULS oร•NDQVHQGLNDPLOLWDQODUร•YHPHG\DoDOร•รบDQODUร•GDKLO HQDNWLยฟ'LรทHUVHQGLNDODUGDQLNLVLQLQร•รบร•NODUร•GDKL \DQPร•\RU1LWHNLPH\OHPGHGHH]LFLoRรทXQOXรทX &*7PLOLWDQYHย\HOHULROXรบWXUX\RU6HQGLNDODรบPD RUDQร•Qร•QROGXNoDGยรบยNROPDVร•QDYHQHROLEHUDO Gย]HQOHPHOHUHPHNOLOLN\Dรบร•Qร•Q\ยNVHOWLOPHVLJLEL DUGร•DUGร•QDJHoPHVLQHUDรทPHQ)UDQVDLรบoLVร•Qร•Iร•KDUHNHWLQLQPRWRUJยFยQย&*7ROXรบWXUX\RU (\OHPLQ\DSร•OGร•รทร•\HURWR\RODJHoLรบLoLQNXOODQร•ODQ EDรทODQWร•NROODUร•QGDQELUL6HQGLNDย\HOHULQLQDUDFร• LOHXODรบWร•รทร•Pร•]EXQRNWDQร•QIDEULND\DGยรบยQGยรทยPย]GHQGDKD\DNร•QROGXรทXQXG|QยรบWH\ยUยUNHQIDUNHGL\RUX]%LUNDo7,5EORNDMQHGHQL\OHEHNOHPH\H JHoL\RUODU%LUSROLVDUDFร•LรบoLOHULHSH\X]DNWDQ L]OL\RU6ORJDQODUOD\ยUย\HQ5HQDXOWLรบoLOHULVHQGLND PLOLWDQODUร•WDUDIร•QGDQNร•VDNRQXรบPDODUODFRรบX\RU <ROD\ร•รทร•ODQWDKWDYHNDODVODUร•QRUWDVร•QDODVWLNย]HULQHEHQ]LQยซ)UDQVร•]FDVร•ROGXNoDULWPLNรธรบoLQLQ JยFยJUHYGLUVORJDQODUร•DOHYOHQL\RU(\OHPGH FLYDUร•QGDLรบoLYDU5|SRUWDM\DSPDNLoLQ)UDQVร•] LรบoLOHUHVRUGXรทXPX]7ยUNL\HOLLรบoLOHULVH&*7GHOHJHVL$OL.D\DGร•รบร•QGDH\OHPGH\RNODU%HONLYDUGL\DGDQND\QDNODQDQELUWHVDGยIEHONLGHLรบWHQDWร•OPD ND\Jร•Vร•ยซ (\OHPLQQHGHQL5HQDXOWSDWURQXQXQELQLรบoL\LLรบWHQoร•NDUPDWRSOXV|]OHรบPH\HD\Nร•Uร•ROPDVร•QD UDรทPHQLรบoLOHULLรบ\HUOHULDUDVร•QGDHVQHNoDOร•รบWร•UPD L]LQYHPRODODUร•D]DOWDUDNLรบVDDWOHULQLX]DWPDยFUHWOHULGRQGXUPDKHGHยฟ\OHLรบoLOHUHรบDQWDM\DSPDVร• YHRQODUร•NHQGLSODQร•QDER\XQHรทPH\H]RUODPDVร• 5HQDXOWSDWURQODUร•LOHEXNRQXODUDLOLรบNLQ.DVร•P

DWPร•\RUYHLFUDDWLVWL\RU&*7Doร•NODPDVร•QGDSDWURQODUร•QGD\DWPDODUร•Qร•WDUWร•รบPD\DFDรทร•Qร•EHOLUWL\RU 6HQGLNDPLOLWDQODUร•H\OHPLQFDQOร•JHoPHVLLoLQoDED KDUFร•\RUODUรธรบoLOHULQ\DรบRUWDODPDVร•JHQoOHUGHROPDVร•QDUDรทPHQ\ยNVHNJ|UยQย\RU)UDQVร•].X]H\ $IULNDOร•8]DN'RรทXOXLรบoLOHU\HU\HUVORJDQDWร•S \HU\HUGHVRKEHWHGL\RUODU%XQHVQHOHQWHUQDV\RQDOELOHรบLPLรบoLOHULoLQYHULOLELUGXUXP.HQGLQGH ELUVร•oUDPDWDKWDVร•|]HOOLรทLWDรบร•Pร•\RU.DGร•QLรบoLOHU GHYDUH\OHPGH<ROXQ\DQร•QGDNLEย\ยNDW|O\HQLQ VL\DKYH.X]H\$IULNDOร•LรบoLOHULGHSDUPDNOร•NODUD JHOLSVRKEHWHNDWร•Oร•\RUODU%LUVยUHVRQUDGDDW|O\HQLQWDKWDODUร•EORNDMDWHรบLQLEย\ยWPHNLoLQ\RODWDรบร•QPD\DEDรบOร•\RUg\OHNL5HQDXOWLรบoLOHULELU\HUGHQ VRQUD<HWHUGL\RUODU)DUNOร•VORJDQODUGDDWร•OPDNOD ELUOLNWHJUHYVORJDQร•EDรบDWNDOร•\RUH\OHPGH

Eylemin nedeni Renault patronunun 8 bin 260 iลŸรงiyi iลŸten รงฤฑkarma, toplu sรถzleลŸmeye aykฤฑrฤฑ olmasฤฑna raฤŸmen iลŸรงileri iลŸyerleri arasฤฑnda esnek รงalฤฑลŸtฤฑrma, izin ve molalarฤฑ azaltarak iลŸ saatlerini uzatma, รผcretleri dondurma hedefiyle iลŸรงilere ลŸantaj yapmasฤฑ ve onlarฤฑ kendi planฤฑna boyun eฤŸmeye zorlamasฤฑ. D\ร•QGDQEHULNH]J|UยรบPH\DSร•Oร•\RU9HH\OHPGH EXUDGDEDVร•QoROXรบWXUPD\ร•DPDoOร•\RU &*7NRQX\DLOLรบNLQDoร•NODPDVร•QGDรบLUNHWLQYH LรบoLOHULQX]XQYDGHGHNLoร•NDUODUร•Qร•ELUOHรบWLUPH\H \|QHOLN|QHULOHUJHWLUGLNOHULQLIDNDW|QHULOHULQLQ KLoELULQLQGLNNDWHDOร•QPDGร•รทร•Qร•EHOLUWL\RU6HQGLND รบLUNHWยUHWNHQOLรทLQLDUWร•UPD\ร•LรบoLOHULQEHFHULOHULQL JHOLรบWLUPH\LoDOร•รบPDNRรบXOODUร•Qร•L\LOHรบWLUPH\LYH LรบLQ|UJยWOHQPHVLQL\HQLGHQGยรบยQPH\LELUSDNHW RODUDN|QHUL\RU&*7ยถQLQRUWDNoร•NDUODUWHPDOร• EX\DNODรบร•Pร•VHQGLNDODU|]HOOLNOHLรบWHQoร•NDUPDODUร•QJยQGHPGHROGXรทX\DGDEXEDVร•QoODKDNODUร•Q JDVSHGLOPH\HoDOร•รบร•OGร•รทร•Lรบ\HUOHULQGHNLSUDWLNOHUL Doร•Vร•QGDQROGXNoDWDQร•Gร•N9H\LQHKLoGHรบDรบร•UWร•Fร• ROPD\DQELUWDU]GD5HQDXOWSDWURQXVHQGLND\ร•NHQGLSODQร•QDGDKLOHWPHoDEDVร•QGDQELUDGร•PELOHJHUL

6HQGLNDDGร•QDNRQXรบPD\DSDQ$OL.D\DYHGLรทHU LรบoLOHUH7ยUNL\HยถGHNLRWRPRWLYLรบoLOHULQHPHVDM YHoDรทUร•ODUร•Qร•VRUX\RUX]+HPHQKHSVLNHQGLH\OHPOHULQLYHPยFDGHOHOHULQLVORJDQODUร•Qร•DGUHV J|VWHUL\RUODU%LUNDGร•QLรบoLLVHรธรบVL]NDOPDVร•QODU GL\RUND\Jร•\OD.DGร•QLรบoLOHUHD\Qร•]DPDQGDNDGร•Q LรบoLOHULQPยFDGHOHVLLOHLOJLOLVRUXODUVRUX\RUX] %L]LPJLEL\DSVร•QODUร•\DQร•Wร•Qร•DOร•\RUX]6ร•Qร•IPยFDGHOHVLQLQJUHYLQEORNDMH\OHPOHULQLQVDGHFHDQOร•NYHH\OHPGHROPDNWDQND\QDNODQPD\DQVร•Qร•Iร•Q GHYULPFLWDULKVHOOLรทLQHGD\DOร•PHรบUXOXรทXGLOOHQL\RU LรบoLOHULQ\DQร•WODUร•QGD $UDDUDVLPVL\DKGXPDQODUODEย\ย\HQEORNDMDWHรบL ELUVยUHVRQUDKDยฟร€L\RUรธรบoLOHULQELUE|OยPยG|Qยรบ \ROXQDGยรบย\RUODU*HULNDODQร•GD\LQHVRKEHWOHUOH IDEULND\DEXLoLQHQHNDGDULรบoLJLUVH\DรบDPร•LOH ELUOLNWH\XWDFDNPร•รบJLELJ|UยQHQ\HUHJHULG|Qย\RU +HPHQKHUD\ELURWRPRWLYWHNHOLQLQNLWOHVHOLรบWHQ oร•NDUPDODUDYH\DยUHWLPLEDรบNDยONHOHUHND\Gร•UDFDรทร•Qร•Doร•NODGร•รทร•$YUXSDยถGDQLVSHWHQHWNLOLELUVร•Qร•I JยFยQยQEXOXQGXรทX)UDQVDยถGDELUOHรบLNYHVDGHFH X\DUร•YHEDVร•QoROXรบWXUPDNODVร•Qร•UOร•NDOPD\DQ H\OHPOHULQ]RUXQOXOXรทXQXEHOLUJLQOHรบWLUHQEXH\OHPGHQ\HQLVยUHoOHUHEDรทODPDNย]HUHD\Uร•Oร•\RUX] 7HNHOOHULQELQOHUFHRQELQOHUFHLรบoL\LXoXUXPDLWHQ NDUDUODUร•WDULKVHOGHULQOLรทLQHUDรทPHQVร•Qร•UOร•ELUVHQGLNDOELOLQoWHQoRNGDKDID]ODVร•\ODLOHUOHPH\LJHUHNWLUL\RUรธรบVL]OLNJL\RWLQLDQDQ\DNODรบร•UNHQ5HQDXOW LรบoLOHULELUELULQLL]OH\HQ|QFHNLQGH3HXJHRW&LWURHQ LรบoLOHULLOHELUOLNWHGย]HQOHGLNOHULH\OHPKDONDODUร•Qร• D\Qร•]DPDQGDPยFDGHOHGHELUVยUHNOLOLN\DUDWPDN DPDFร•\ODELUELULQHHNOL\RUODU

:PMรฏฤยฆJMFSJEF&ZMFNEF5BฤFSPO,ยตMFTJ0MNBZBDBรžรฐ[ฦŠ <ROรธรบย\HVLNDGUROXYHWDรบHURQLรบoLOHU.DUD\ROODUร•*HQHO0ยGยUOยรทย EยQ\HVLQGHoDOร•รบDQยตWDรบHURQLรบoLOHULQยถ WRSOXLรบV|]OHรบPHVLQGHQ\DUDUODQGร•Uร•OPDVร•LoLQH\OHP\DSWร• 7ยUNL\HยถQLQoHรบLWOLLOOHULQGHQ $QNDUDยถ\DJHOHQ<ROรธรบ6HQGLNDVร• ย\HVLLรบoLOHUVDEDKVDDWOHULQGH.DUD\ROODUร•*HQHO0ยGยUOยรทย|QยQGH WRSODQGร•<DรบDVร•QLรบoLGLUHQLรบLPL] 7DรบHURQN|OHVLROPD\DFDรทร•]VORJDQODUร•Qร•DWDQLรบoLOHUDGร•QD<ROรธรบ6HQGLNDVร•*HQHO%DรบNDQร•5DPD]DQ$รทDU ELUDoร•NODPD\DSWร•$รทDUVHQGLNDODUร•Qร•QVRNDรทDLQPH\HPHFEXUHGLOGLรทLQL EHOLUWHUHN%XQHGHQOHH\OHPLQDVร•O PLPDUODUร•NXODNODUร•Qร•LรบoLOHULQWDOHSOHULQHWร•NDPร•รบRODQODUGร•UGHGL 6RQ\ร•OODUGDWDรบHURQLรบoLX\JXODPD-

Vร•Qร•QRODรทDQGร•รบร•ELoLPGHRQELQOHUH \DNODรบWร•รทร•Qร•V|\OH\HQ$รทDUELULรบoL VHQGLNDVร•RODUDNEXKX]XUVX]OXรทD KDNVร•]Oร•รทDYHDGDOHWVL]OLรทHVH\LUFL NDODPD\DFDNODUร•Qร•YXUJXOD\DUDN<DVDOYHHYUHQVHOELULQVDQKDNNร•RODQ VHQGLNDODรบPDKDNNร•Pร•]ร•NXOODQGร•N *HQHO0ยGยUOยรทHEDรบYXUDUDNย\HOHULPL]LQPHYFXWWRSOXLรบV|]OHรบPHVLQGHQ\DUDUODQPDVร•Qร•LVWHGLN.XUXP LรบoLOHULQNHQGLLรบoLVLROPDGร•รทร•Qร•EHOLUWHUHNEDรบYXUXPX]XUHGGHWWL7ยUNL\H <ROรธรบ6HQGLNDVร•KXNXN\ROXQGDQ D\Uร•OPDGร•รธONHOGHQELQย\HPL] DGร•QDGDYDODUDoWร•N%LQOHUFHย\HPL] PDKNHPHOHUHJHOHUHNWDQร•NOร•NHWWLOHU GL\HLFD]HWoLELUNRQXรบPD\DSWร• <ROรธรบ6HQGLNDVร•H\OHPLVLWHVLQGHQ ELOHGX\XUPDGร•(\OHPWยPย\OHWDEDQGDDUWDQLรบoLEDVร•QFร•\OD\DSร•OGร•

.DUD\ROODUร•QGDWDรบHURQLรบoLVD\ร•Vร• ELQLรบoL\LEXOGX$UDOร•NฦGHWDรบHURQLรบoLOHULQNDGUR\DDOร•QPDVร•\|QยQGHoร•NDQPDKNHPHNDUDUร•.DUD\ROODUร• *HQHO0ยGยUOยรทยWDUDIร•QGDQX\JXODQPDGร•7DPWHUVLQHรบXEHPยGยUOยNOHULGHNDSDWร•OPD\DEDรบODQGร•รธFD]HWoL VHQGLNDKXNXNJXJXNGL\HGXUVXQ \ROLรบoLOHULQLQGHVDEUร•WDรบPD\DEDรบODGร•7DรบHURQPDGHQLรบoLOHULQLQH\OHPOHULYHWDรบHURQOXรทDNDUรบร•PDGHQFL PLWLQJLLOHELUOLNWHGยรบยQยOGยรทยQGH WDรบHURQOXNVLVWHPLQHNDUรบร•PยFDGHOH GLQDPLรทLJHOLรบL\RU8]XQ\ร•OODUGร•ULON NH]Gย]HQVHQGLNDFร•Oร•รทร•Qร•WDEDQGDQ Vร•Nร•รบWร•UPD\DG|QยNELUPยFDGHOHGLQDPLรทLGHJHOLรบL\RU$QFDNEXQXQLoLQ NDUD\ROODUร•QGDGDWDรบHURQLรบoLOHULQ WDEDQGDQ|UJยWOHQPHYHH\OHPLQLVL\DWLยฟQLQDUWPDVร•Gย]HQVHQGLNDFร•Oร•รทร•Qร•QDรบร•OPDVร•Eย\ยN|QHPWDรบร•\RU


14

Nร†ยฆNRJHQNXN

4รฐLรฐMEรฐL#V'JMNEFO

%LULรบoLNDGร•Qร•QJยQOยN\DรบDPร•Qร•NHQGLDรท]ร•QGDQ NDoNHUHGLQOH\HELOLUVLQL]"g]HOOLNOHGHNLรบLVHO LรบOHULQL]ELUNDGร•QWDUDIร•QGDQ\HULQHJHWLULOL\RUVDLON GLQOH\LรบLQL]EX\DรบDPร•\DNร•QGDQLONJ|]OHPOH\LรบLQL]ยณLOJLQoยดJHOHELOLU<DLNLQFLยoยQFยG|UGยQFย J|]OHPยซ"6ร•Nร•Oร•UVร•Qร•]%XยฟOPHYGHNLEXUMXYDODU LoLQGยQ\DQร•QHQVร•Nร•Fร•ยฟOPLROPD\DDGD\Gร•U

6|\OHPH\HELOHJHUHN\RNNLรบHKULQLON\ROFXODUร• DUDVร•QGDDรทร•UOร•NOร•RODUDNoDOร•รบWร•NODUร•VHNW|ULWLEDUL\OH LรบoLNDGร•QODUD]ร•PVDQPD\DFDNELU\HUWXWDU)DNDW JยQRQODULoLQGDKDGD|QFHVLQGHEDรบODUYHHYOHULQ VRQร•รบร•NODUร•Qร•GDLรบoLNDGร•QODUV|QGยUยU%X\ย]GHQ LรบoLNDGร•QKHU]DPDQ\RUJXQGXU(Q\RUJXQยซ9LUJLQLD:RROIยถXQNDGร•Q|]JยUOยรทยLoLQVLPJHOHรบWLUGLรทL ยณNHQGLQHDLWELURGDยดรบ|\OHGXUVXQLรบoLNDGร•Qร•Q NHQGLQHDLWYDNWL\RNWXU'LNNDWHGLQNDGร•QODUร•Q KDVWDOร•NODUร•ELOHGDKDNร•VDVยUHU +HSEDรบNDODUร•QDWDELKHU]DPDQEDรบNDODUร•LoLQ VยUGยUยOHQEX\DรบDPNDSLWDOLVWยFUHWOLN|OHOLNOH ELUOLNWHoRNGDKDDรทร•UELU\RNVXQOXรทXWDULIHGHU %LQOHUFH\ร•OOร•NWDULKVHOLรบE|OยPยQยQSUDQJDODUร• ยณNDPX\DรบDPร•ยดQDNDWร•OPDVร•\ODELUOLNWHELoLPGHรทLรบWLUHUHNLรบoLNDGร•Qร•QD\DNODUร•QDNROODUร•QD]LKQLQH \ยUHรทLQHEDรทODQร•U'ยQ\DJHQHOLQGHQEDNWร•รทร•Pร•]GD LNLFLQVDUDVร•QGDWRSOXPVDOLOLรบNLOHUGHNDรทร•Wย]HULQGHELOHHGLQLOHPHPLรบHรบLWOLNYH|]JยUOยNKHUJยQNย \DรบDPร•D\Qร•ODรบWร•Uร•U%X\DรบDPODUGD|]JยULUDGHVLLOH GยรบยQPHYHNDUDUYHUPH\HNยOWยUH]LKLQVHOยUHWLPHKHPHQKLo\HUNDOPD]%LUELULQLQD\Qร•JยQOHUL KD\DWODUร•UHQNOHQGLUHQ\LQHWDELLWRSOXPVDORODUDN EHOLUOHQPLรบSHND]PXWOXROD\YDUGร•U)DNDWR|PยU WยNHWLFLWHNGย]HOLNDQFDNLULOLXIDNOร•IHODNHWOHUOH ER]XOXU

ELoLPOHULQGHQELULGLU&LQVOHUDUDVร•QGDNLLOLรบNLOHULQ HVNLELoLPGHVยUGยUยOHPHPHVLNDGร•Qร•QWRSOXPVDO \DรบDPGDNLYDUOร•รทร•Qร•QDUWร•รบร•LOHELUOLNWHHPHNoLNDGร•Qร•QWHFDYย]OHUOH|UยOยJL]OLWDULKLEXJยQยQJHUoHรทLQHWDรบร•Qร•U.DGร•QDGร•QDKHUWยUNDUDUร•YHUHELOPHHUNL LOHGRQDWร•OPร•รบH]HQFLQVKDQJLVร•Qร•IWDQROXUVDROVXQ NDGร•QDJHUoHNWHNXYYHWGHรทLODF]LoLQGHVDOGร•Uร•U%X DF]YHoยUยPยรบOยNLoLQGHKLoELUรบH\\DSร•ODPD]VD NDGร•QFLQVHOOLรทLQH\|QHOLNNยIยUOHUHEDรบYXUXOXU รธรบoLNDGร•Qร•QXFX]YHX\VDOLรบJยFยROPDVร•Lรบ\HULQGH VHQGLNDGDSROLWLNDGDVL\DVDORUWDPODUGDHWNHQELU |]QHOOLNOHKDUHNHWHGHPHPHVLGยรบยQVHONRQXODUGDNL|]JยYHQVL]OLรทLNHQGLVLDGร•QDNDUDUYHUHELOPH HUNLQLQHUNHรทHDLWROGXรทXQXLoVHOOHรบWLUPHVLQGHQLOHUL JHOLUYHEXGHULQWDULKVHOOLNWHQND\QDNODQร•U7HNHOFLNDSLWDOL]PLQLรบoLOHULQ|]LUDGHVLQL\DรบDPODUร• LOHLOJLOLNDUDUODUร•YHUPH\HWLVLQLVยUHNOLoLรทQH\HQ VLVWHPLNPHNDQL]PDODUร•HYGHNLEXUMXYDQร•QWDKDNNยPยLOHELUOHรบLNRODUDNNDGร•Qร•GDKDGDQHVQHOHรบWLULU.DGร•QDรทร•UYHEย\ยNIHODNHWOHULQGร•รบร•QGDNHQGL ]LQFLUOHULQHGยรบยQVHORODUDNGDEDรทODQร•U

0DUWยถODUEX]LQFLUOHULQNRSXรบXLรบoLNDGร•QODUร•Q Vร•Qร•IVDOYHFLQVHOX\DQร•รบYHPยFDGHOHVLQLQVร•oUDPD QRNWDODUร•RODUDNED\UDNODรบร•UODU0DUWยถร•QUHQJLNร•UPร•]ร•Gร•UoยQNยLรบoLNDGร•Q|]JยULUDGHVLQLQWRSOXPVDOYHELUH\VHORODUDNoLรทQHQPHGLรทLNHQGLNDUDUODUร•Qร•NHQGLVLQLQYHUHELOGLรทL\|QHWLOHQKยNPHGLOHQ FLQVHOOLรทLGDKLON|OHOHรบWLULOPLรบELUYDUOร•NROPDNWDQ DQFDNFLQVOHUDUDVร•LรบE|OยPยQHVDYDรบDoPร•รบVRV\DOL]PLoLQPยFDGHOHHGHUHNoร•NDELOLU<HQLELU ROXรบXPKDOLQGHNLVร•Qร•IKDUHNHWLQGH\HQL\HQLN|N WXWPD\DEDรบOD\DQNDGร•QLรบoLYHHPHNoLOHU|]HOOLNOH JยYHQFHVL]\DUร•]DPDQOร•HVQHNWDรบHURQoDOร•รบPD\DNDUรบร•YHNDGร•QHPHรทLQLQNRUXQPDVร•QDNDGร•Q %LULQLQVยUHNOLVL]LQ\HULQL]HGยรบยQGยรทยQยYH LรบoLOHULQVDรทOร•NYHJยYHQOLรทLQLVDรทODPD\DยFUHWVL] NDUDUYHUGLรทLQLยณKD\DOHGLQยด+LoรบยSKHVL]WHNHOFL NUHรบKDPLOHOLNDQDOร•NL]QLHP]LUPHYGQH\|QHOLN NDSLWDOL]PDOWร•QGDKHULรบoLLoLQGXUXPWDPRODUDN VHQGLNDOWDOHSYHKDNODUร•LoLQDPDQVร•]ELUPยFDGHOH EXGXU(QJHOLรบPLรบEXUMXYDGHPRNUDVLOHULQGHELOH YHUPHN]RUXQGDGร•UODU$PD0DUWEXQODUODVร•Qร•UOร• LรบoLOHULQHWUDIร•ยFUHWOLN|OHOLรทLVยUGยUยOHELOLUNร•ODFDN NDODPD]0DUWGยQยถGHGHรทLODVร•ORODUDNJHOHFHNEDรบNDOGร•Uร•ODUNDUรบร•Vร•QGDJLWJLGHNDWร•ODรบDQEDUL\HUWHNDGร•QODUร•QWยPย\OHNHQGLOHULQHDLWKLVVHWWLNOHUL OHUOHoHYULOLGLU7HNHOFLNDSLWDOLVWOHULQWHNELUNDUDUร• ELUNDGร•QWRSOXPXRODUDN\DรบDGร•NODUร•VRV\DOL]PGH LรบoLOHULQ\DรบDPร•QGDRQXOPD]\ร•Nร•Fร•HWNLOHUEร•UDNร•U LIDGHVLQLEXOXU(Q|QHPOLVL0DUWLรบoLNDGร•QODU EL]]DWEXJยQGHQVRV\DOLVWVร•Qร•IVDOVL\DVDOPยFDGHOH .DGร•QLรบoLYHHPHNoLOHULVHย]HUOHULQGHNLoLIWHEDVNร• LoHULVLQGH\HUDOGร•NODUร•PHUNH]HVRV\DONยOWยUHOELU YHV|PยUยGHQYHLรบE|OยPยQยQWDULKVHOYHDNWยHO YDUOร•NYHVLYLOWRSOXPFXยณIDUNร•QGDOร•รทร•ยดGHรทLO\HQL RODUDN\DUDWWร•รทร•ELoLPOHQLรบWHQGROD\ร•|]JยULUDGH ELU\DรบDPร•QLOLรบNLOHULQLPยFDGHOHGRNXVXQDWDรบร•\RNVXQOXรทXQXLNLNDWID]ODYHoRNGDKDEHOLUJLQ Gร•NODUร•|OoยGHDQODPND]DQร•U.DGร•QODUย]HULQGHNL RODUDN\DรบDUODU%XQXQLoLQPXWODNDรบLGGHWHXรทUDD\Uร•PFร•Oร•NรบLGGHWYHEDVNร•\DGRรทXUDFDNODUร•oRFXN PDODUร•NLรบLOLNOHULQLQD\DNODUDOWร•QGDoLรทQHQPHVLGH VD\ร•Vร•QDYDUDQDNDGDUEHOLUOHQPH\HWDFL]YHWHFDJHUHNPH](QGHPRNUDWLNDLOHGHELOHEHEHNDUDEDYย]VXoODUร•Qร•Q|UWEDVHGLOLSKHVDSVร•]Eร•UDNร•OPDVร•QD Vร•Qร•NDGร•QLWHU%LU\HUHJLGHFHรทLVRV\DOVL\DVDO VROXNOXELUPยFDGHOH]RUXQOXGXU NยOWยUHOELUIDDOL\HWWHEXOXQDFDรทร•]DPDQHYGHNL NRรบXOODUร•YHHYHD\ร•UPDVร•JHUHNHQ]DPDQร•NDGร•Q .DGร•QVRUXQXQGDNDGร•QWDOHSOHULQLUHIRUPLVW KHVDSODU(QJHQLรบKDUHNHWDODQร•DLOHLNHQRUDGD NDSLWDOL]PLGย]HOWLFLHYULPFLELUG|QยรบยPFยOยNOH ELOHGHWD\ODUGDV|]VDKLELGLU.LPLQOHJ|UยรบยOยS IRUPยOHHGHQ\DGDHUNHNHJHPHQOLรทLLOHKHUNLVYH J|UยรบยOPH\HFHรทLQHรบX\DGDEXDUNDGDรบร•QQDVร•O DOWร•QGDEDUร•รบร•NOร•NNRQXPXQGD\VDQร•]\HQLELU\DรบDPร• GHรทHUOHQGLULOPHVLJHUHNWLรทLQHoร•WD\ร•GDKDGDDOWD GHYULPOHNXUDPD]Vร•Qร•]'HYULPFLELUPยFDGHoHNHOLPKDQJLSDUWL\HR\YHULOHFHรทLQHKDQJLยฟOPH OHSURJUDPร•Qร•QLGHRORMLNVL\DVDOWDNWLNVHOSUDWLN JLGLOHFHรทLQHEHรทHQLOLSยซRNDUDUYHUHPH]2QXQ \ยNยPOยOยNOHULQHX]DNVDQร•]NDGร•QODULoLQ\HQL ยณDGร•QDยดGยรบยQยOยUWDELLEXQDGDยณGยรบยQPHNยดGHQL- ELU\DรบDPร•GDGยรบOH\HPH]EXQXQLoLQPยFDGHOH OLUVHYHNDGร•QEXQXNHQGLยฟNULJLELEHQLPVHU HGHPH]VLQL].DSLWDOL]PLGย]HOWLFLIHPLQL]PLQGH HUNHNHJHPHQOLรทLQHGRNXQPDNVร•]ร•QIRUPยOHHGLOHQ &LQVHOWDFL]YHWHFDYย]NDGร•Qร•QLNLQFLOOHรบWLULOPHGDUVร•Qร•Ioร•Oร•รทร•QYHHQN|WยVยXOXVDOFร•KDONoร•Oร•รทร•Q VLQLQ|]JยULUDGHVLQLQoLรทQHQPHVLQLQHQ\D\Jร•Q NHQGL\|QOHULQGHQNร•Vร•WODUร•EXQODUGร•U.DGร•QLรบoLOHU

8 Martโ€™larฤฑn kadim sorusu, bir kez daha iลŸรงi kadฤฑnlarฤฑn aktรผel sฤฑnฤฑfsal cinsel taleplerinden ayrฤฑลŸtฤฑrฤฑlmฤฑลŸ tarzda, mitinglerin kadฤฑn-erkek birlikte mi yoksa feministler ve pek รงok sendika ve kitle รถrgรผtรผnรผn uyguladฤฑฤŸฤฑ รผzere sadece kadฤฑnlar tarafฤฑndan mฤฑ gerรงekleลŸtirileceฤŸinde dรผฤŸรผmlenmeye devam ediyor.

8 Martโ€™ฤฑ aynฤฑ zamanda dฤฑลŸฤฑmฤฑzdaki kadฤฑn รงevreleri ile bir iรง mรผcadele de vererek, ancak mรผcadeleyi salt bu gรผndeme sฤฑkฤฑลŸtฤฑrmaksฤฑzฤฑn, kadฤฑn sorunundaki toplumsal dinamikler, sendikalar, kitle รถrgรผtleri vd. iรงerisinde kutlamayฤฑ, yeni bir yaลŸam ihtiyacฤฑ ve talepleri iรงin mรผcadeleyi buradan yรผkseltmeyi doฤŸru buluyoruz. JยQOยN\DรบDPYHPยFDGHOHOHUGHGHNHQGLVLQLRUWD\D NR\DQEXWXWDUOร•Oร•NVRUXQXQXNROD\Oร•NODWHรบKLV HGHELOLUOHU)DNDWRQODUDGยรบHQEXWHรบKLVOH\HWLQPHPHNยณKHUNHVLQยดEDUร•รบร•NROGXรทX\HUOHรบLNLOLรบNLYH GHQJHOHULJยQJยQVDUVPDNNHQGLOHULQL|UJยWOHUNHQ \DรบDPร•|UJยWOHPHNWLU%ย\ยNVDUVร•QWร•ODULoLQNยoยN KDPOHOHULQ|QHPLQLELUDQELOHJ|]GHQNDoร•UPDGDQ 0DUWยถODUร•QNDGLPVRUXVXELUNH]GDKDLรบoLNDGร•QODUร•QDNWยHOVร•Qร•IVDOFLQVHOWDOHSOHULQGHQD\Uร•รบWร•Uร•OPร•รบ WDU]GDPLWLQJOHULQNDGร•QHUNHNELUOLNWHPL\RNVD IHPLQLVWOHUYHSHNoRNVHQGLNDYHNLWOH|UJยWยQยQ X\JXODGร•รทร•ย]HUHVDGHFHNDGร•QODUWDUDIร•QGDQPร•JHUoHNOHรบWLULOHFHรทLQGHGยรทยPOHQPH\HGHYDPHGL\RU (\OHPOHULQNDGร•QYHHUNHNRUWDNRODUDNJHUoHNOHรบPHVLELUPLWLQJOHVร•Qร•UOร•ROPDNVร•]ร•QNDGร•QVRUXQXQXQNDGร•QHUNHNEยWยQGHYULPFLOHULQLรบoLOHULQ \HQLELU\DรบDPร•EX\|QGHQJยQGHPOHรบWLUGLNOHULELU VยUHoOHELUOHรบPHVLDoร•Vร•QGDQ|QHPVL]GHรทLO%XQXQODELUOLNWH0DUWยถODUร•QWDULKVHOVร•Qร•IVDO|]ยQย NRUXPDNDGร•DOWร•QGDPLWLQJOHULQXOXVDOFร•ELUDQWLHPSHU\DOL]PHVร•Nร•รบWร•Uร•OPDVร•EDVNร•QUHQJLQKHUGDLPEX ROPDVร•\DOQร•]JHQHOVL\DVDONRQXPODQร•รบDoร•Vร•QGDQ GHรทLONDGร•QVRUXQX\|Qย\OHGHFLGGLELUNร•Vร•Wร•LIDGH HGL\RU%L]OHU|QFHNLVยUHoOHUGHVยUHNOLJยQGHPOHรบWLUGLNYHJLGHUPHNLoLQGHoDOร•รบPDJUXEXROXรบWXUPD |QHULOHULJHWLUGLNgQHULOHULPL]V|]HORODUDNNDEXO HGLOGLIDNDWIDUNOร•JยQGHPOHULQ|QHJHoPHVLQGHQGH \DUDUODQร•ODUDNERรบDoร•NDUร•OGร•8OXVDOFร•ELUDQWLHPSHU\DOL]PLOH0DUWยถร•QLoHULรทLQLQERรบDOWร•OPDVร•Qร•YH WRSOXPVDOGLQDPLNOHUGHQVHQGLNDODUNLWOH|UJยWOHUL |UJยWVย]NDGร•QNLWOHOHULYE\DOร•Wร•OPร•รบELUยณNDGร•QHUNHNELUOLNWHยด\DNODรบร•Pร•Qร•QELULOHUOHWLFLOLรทLROPDGร•รทร• JLELKDUHNHWLQ|QยQยWร•ND\ร•Fร•ROGXรทXQXGHรทHUOHQGLUL\RUX]0DUWยถร•D\Qร•]DPDQGDGร•รบร•Pร•]GDNLNDGร•Q oHYUHOHULLOHELULoPยFDGHOHGHYHUHUHNDQFDN PยFDGHOH\LVDOWEXJยQGHPHVร•Nร•รบWร•UPDNVร•]ร•QNDGร•Q VRUXQXQGDNLWRSOXPVDOGLQDPLNOHUVHQGLNDODUNLWOH |UJยWOHULYGLoHULVLQGHNXWODPD\ร•\HQLELU\DรบDP LKWL\DFร•YHWDOHSOHULLoLQPยFDGHOH\LEXUDGDQ\ยNVHOWPH\LGRรทUXEXOX\RUX]0DUWยถDGRรทUX\DSร•ODFDNH\OHPOHUGHGHNDGร•QLรบoLYHHPHNoLOHULQVร•Qร•IVDO FLQVHOELOLQFLQLPยFDGHOHRGDNOร•RODUDN\ยNVHOWHFHN VLYLOWRSOXPIRUPXQGD|รทยWPH\HFHNVXODQGร•UPD\DFDNRODQODUร•HVDVDODQELUVHoLFLOLNLoHULVLQGH\HU DODFDรทร•]


15

Nร†ยฆNRJHQNXN

รฏฤยฆJ,BEรฐO.FDMJTJ #J[LBEรฐOMBSWFFSLFLMFSPNV[PNV[BFUSBGรฐNรฐ[BยตSยปMFOEVWBSMBSรฐCJSMJLUFZรฐLBDBรžรฐ[ฦŠ .DSLWDOLVWVLVWHPLQGD\DWWร•รทร•Dรทร•UoDOร•รบPDNRรบXOODUร•VLVWHPHHQWHJUH\HQL\DรบDPELoLPLYHEXQD EDรทOร•RODUDNGHรทLรบHQEHQFLOOHรบHQLQVDQSURยฟOLQGHQ \DQDVRUXQODU\DรบDGร•รทร•Pร•]ELUJHUoHN$VOร•QGD EXQODUGDQND\QDNOร•VLVWHPNDUรบร•WOร•รทร•EL]OHULKD\DWร•QEXQDOWร•Fร•DNร•รบร•LoLQGH\DQ\DQDJHWLUGL 6LVWHPLQ\DUDWWร•รทร•EX\HQLLQVDQSURยฟOLQHGX\GXรทXPX]WHSNLEXNDUรบร•WOร•Nย]HULQGHQEL]OHUL ELUELULPL]HHSH\FHELU\DNร•QODรบWร•UGร•GDdยQNยELU DUDGD\NHQNHQGLPL]LLIDGHHGHELOPHNWHQND\QDNOร• ROGXNoDUDKDWYHPXWOX\GXNdยQNยELUELULPL]L DQOร•\RUYH\RUPX\RUGXN%HOOLNLEDPEDรบNDELU GยQ\D|]OHPLQGH\GLNYHRPHUNH]LQHLQVDQร•NR\DQNRPยQDOGยQ\DQร•QKD\DOLQLNXUX\RUGXN $QFDNELOL\RUX]NLEX|]OHPLQยUHWNHQROPD\DQ GDUJUXSDUNDGDรบOร•รทร•Gย]H\LQGHNDOPDVร•EL]OHUL LOHULELUQRNWD\DJHWLUPH\HFHN

PHQDGD\ร•\ร•]YVยซ %L]OHUEL]HELoLOHQHGLOJHQNDGร•QUROยQยKHUQH NDGDUUHGGHWVHNGH ELoLOHQUROยQDOWร•Qร•NDOร•Q oL]JLOHUOHoL]LSNDGร•QROPDNWDQ\DQDELUรบLND\HWLPL]ROPDGร•รทร•Qร•EHOLUWLUL] EXยตPHWDยถFLQVHOREMH UROยQJHWLUGLNOHULQHLรบ\HUOHULPL]GHVRNDNWDYH HYLPL]GHDรทร•UELUELoLPGHPDUX]NDOร•\RUX]รธรบoL Vร•Qร•Iร•Qร•QLoLQGHELUOLNWHV|PยUยOVHNGHHYGHNDGร•Q NLPOLรทLPL]GHQND\QDNOร•LNLQFLNH]V|PยUยOย\RUX]=LUD(QJHOVGH$LOHLoLQGHHUNHNEXUMXYD NDGร•QSUROHWDU\D\ร•WHPVLOHGHUV|]OHUL\OHWDPGD EXGXUXPXPX]XWDVYLUHGL\RU +D\DWร•QLoLQGH\DรบDGร•NoDDQOร•\RUX]NLEXยตLNLQFLOOLNยถEL]OHUGHELU|]JยYHQVRUXQXROXรบWXUX\RUรธรบWH PHVHOHPL]GHWDPGDEXQRNWDGDEDรบOร•\RUยซ %XJยQNยVWDWย\ยNDEXOHWPH\LSGHNHQGLPL]L |UJยWOH\HUHNVDYXQPD\DNDONWร•รทร•Pร•]GDHUNHN HJHPHQVLVWHPLQHWUDIร•Pร•]D|UGยรทยยตNRUXPD GXYDUODUร•ยถQDWRVODPDNWDQoRNKร•USDODQGร•N

%XEL]GHELUELOLQoGHROXรบWXUGXLKWL\DoYHWDOHSOHULPL]L|]OHPOHULPL]LKD\DOOHULPL]LVLVWHPH GX\GXรทXPX]|INH\LJHUHNoHOHQGLULSVDรทODPWHPHOOHUHGD\DQGร•UDUDNoHYUHPL]GHELUIDUNร•QGDOร•N +HPHQKHUJยQWRVODGร•รทร•Pร•]EXยตNRUXPDยถGXYDUOD\DUDWร•SoRรทDODUDN\HQL\HQL\|QWHPOHUOHDOWHUQDWLI Uร•Qร•\ร•NPDQร•Q]DPDQร•oRNWDQJHOGL PยFDGHOHNDQDOODUร•\DUDWDELOLUL] %XGXYDUODUDLVWH\HUHNYH\DLVWHPH\HUHNKHUJยQ +HUELULPL]LQLรบoLNLPOLรทL\DQร•QGDELUGHNDGร•Q ELUWXรทODNR\DQHUNHNDUNDGDรบODUร•Pร•]\ROGDรบODUร•NLPOLรทLPL]YDU.LPLPL]ELUWHNVWLODW|O\HVLQGH Pร•]ODEXGXYDUร•EHUDEHUFH\ร•NDFDรทร•] oDOร•รบร•\RUX]NLPLPL]ELUPDรทD]DGDNLPLPL]ELU ยฟQDQVNXUXOXรบXQGDEH\D]\DNDOร•LรบoL\L]NLPLPL] 6|]ยPRQDRNRUXPDGXYDUร•QHNDGDU|]JยUOยGHELUKXNXNEยURVXQGDยFUHWOLDYXNDWOร•N\DSร•\RรทยPย]HHQJHOVHWXรทODHNOHPHNGHELURNDGDU UX]|รทUHQFL\L]YH\DDWDQDPD\DQELULรบoL|รทUHW|]JยUOยรทHHQJHOGLU

:ยปSFรžJNEFLJBUFฤ %XQGDQ\DNODรบร•NG|UWEHรบ\ร•O|QFHELU0DUW JยQยGDKD\DNODรบร•UNHQH\OHPQHUGHRODFDN HUNHNOHUNDWร•ODFDNPร•HPHNoLNDGร•ODUJยQยPย ยซYVWDUWร•รบPDODUร•Qร•\ยUยWยUNHQLรบ\HULQGHNDGร•Q HUNHNLรบoLDUNDGDรบODUร•Pร•]ร•EXNRQX\DQDVร•OGDKLO HGHELOHFHรทLPL]HGยรบยQยSLรบ\HULQGHELUHWNLQOLN \DSPD\DNDUDUYHUGLN%LUVOD\WJ|VWHULVLELU VLQHYL]\RQELUNDoNRQXรบPDยซ รธON0DUWHWNLQOLรทLPL]LQ\DQNร•Vร•EHNOHGLรทLPL] oRNยVWยQGHROGXHUNHNNDGร•QLรบoLOHULQELUDUD\DJHOPHQLQPXWOXOXรทXQX\Dรบร•\RUODUGร•%XQXQ 0DUWย]HULQGHQJHUoHNOHรบPHVLLVHD\Uร•ELU Jย]HOOLNNDWWร•รธรบ\HULQGHNDGร•QLรบoLOHULQELOHJยQGHPLQGHROPD\DQ0DUWยถร•JยQGHPOHรบWLUPHN JHOHQHNVHOOHรบWLUPHN (YHWรบLPGLKHU0DUWLรบ\HULQGHKH\FDQODEHNOHQLUKDOHJHOGLJHOHQHNVHOOHรบWLgQยPย]GHNL 0DUWยถWDLรบ\HULPL]GHGย]HQOH\HFHรทLPL]HWNLQOLN LoLQรบLPGLGHQ|QFHOLNOHNDGร•QLรบoLOHUDUDVร•QGD KH\HFDQOร•ELUDUD\ร•รบEDรบODGร•1H\DSPDOร•\ร•]" *ยQGHPLPL]QHROPDOร•"gQFHNLHWNLQOLNOHULPL]OHVยUHNOLOLรทLQDVร•OVDรทODPDOร•\ร•]")DUNOร•\HQL RODUDNQH\DSDELOLUL]" gQFHOLNOHEL]LPLoLPL]GHQHWOHรบPHOLEXJยQยQ DQODPYH|QHPLยซEL]KLVVHWPHOL\DรบDPDOร•\DรบDWPDOร•\ร•]GX\JXVXQXGยรบยQFHVLQLH\OHPLQLยซ EL]KLVVHWPHOL\L]RDWHรบL 7DULKWHNLELUoRNDQODPOร•JยQGHQELULยซ7DNYL-

PLQ\DSUDรทร•QGDGXUX\RULรบWHUDNDPร•Qร•J|VWHUHUHNg\OHH]EHUOHQPLรบELUNDGร•QODUร•QIDEULNDGD \DQPDKLND\HVLGHรทLOWHNEDรบร•QDยซ<ยUHรทLPL]H NRUXKHUJยQGยรบHQYHJHOHFHรทLEXKLND\HQLQ \DNWร•รทร•DWHรบOHNXFDNODPDLKWL\DFร•Qร•QDWHรบLยซ 7RSOXPVDORODUDNEXGHQOLEDVWร•Uร•OPร•รบ|]QHROPDODUร•VRQGHUHFH]RURODQNDGร•QODUร•QJHoPLรบWHQ JHOHFHรทHYHUGLรทLPยFDGHOHQLQVHPEROย0DUW EX\ย]GHQ|]HOELUรบHNLOGH|QHoร•Nร•\RU0DUWยถWD H\OHPGย]HQOHPHHWNLQOLN\DSPDNDWNร•VXQPD \DSPDLVWHรทLoRNGDKDIDUNOร•ELUรบH\LIDGHHGL\RU 0DUW'ยQ\D(PHNoL.DGร•QODU*ยQยPย]NXWOX YHPXWOXROVXQPDUWยถร•JยQGHPOHรบWLUPHNYH JHOHQHNVHOOHรบWLUPHN%LOLQFLPL]GHHYLPL]GH Lรบ\HULPL]GHDSDUWPDQร•Pร•]GDPH\GDQODUGDJยQGHPOHรบWLUPHNยซ *ยQGHPOHรบWLUPHNWDULKLDQODWPDNGHรทLO*ยQGHPOHรบWLUPHNGHPHNRDQ+LQGLVWDQยถGD\DรบDQDQ WHFDYย]ยDQODWDUDNNDGร•QODUรบLGGHWJ|Uย\RU GHPHNGHรทLO%XQX\DรบD\DQODUร•PDรทGXUODรบWร•UPDNRQODUDย]ยOPHNGHPHNGรทLO*ยQGHPOHรบWLUPHNGHPHNLรบ\HULQGHNHQGLVRUXQXRODUDN \DรบDGร•รทร•NUHรบVRUXQXQXWDUWร•รบPDNGHรทLO *ยQGHรบWLUPHNGHPHNWDULKWHNHQGLVRUXQXQX o|]PHNLoLQ|]QHOHรบHQRNDGร•QODUร•QNDGร•Q ROPDNWDQND\QDNOร•EXQX\DSPDNoRNGDKD]RUNHQEDรบDUGร•NODUร•รบH\LNUHรบVRUXQX\ODWHFDYย]H NDUรบร•EHGHQLQLELULQVDQRODUDNVDYXQPD\OD VHUPD\HQLQYHROXรบWXUGXรทXWRSOXPVDOUROOHULQ NDGร•QODUGDQoDOGร•รทร•]DPDQร•JHULDOร•SVร•Qร•UVร•]FDDUWWร•UPDNODLOJLOL<DQLKHPNHQGLPL]KHP

%LUFLQVLH]HQELUFLQV|]JยURODPD] %L]NDGร•QODUYHHUNHNOHURPX]RPX]DHWUDIร•Pร•]D |UยOHQGXYDUODUร•ELUOLNWH\ร•NDFDรทร•] 6ร•Qร•IPยFDGHOHVLLoLQGHHรบ]DPDQOร•RODUDNNDGร•Q NLPOLรทLPL]LGHEHUDEHUFH|]JยUOHรบWLUPHNHVDVWร•U +D\DOLQLNXUGXรทXPX]HรบLWYH|]JยUGยQ\D\ร•NDGร•Q HUNHNELUOLNWHRPX]RPX]DPยFDGHOH\OHND]DQDFDรทร•] รธรบoL.DGร•Q0HFOLVL รธรบoL.DGร•Q0HFOLVLLOHIDFHERRNVD\IDVร•QGDQLOHWLรบLPNXUXODELOLUIDFHERRNFRPLVFLNDGLQPHFOLVL GHEยWยQNDGร•QODULoLQ|]JยUOHรบPHNVDYDรบร•Qร•Q |]QHOHULROPD\ร•\ยUHรทLPL]GHELUDWHรบOHKLVVHWPHNยซ %XDWHรบEHQLP\ยUHรทLPGH\DQGร•รทร•DQEXQXQNร•Yร•OFร•PODUร•Qร•KHU\DQDVDoPDNLoLQQH\DSDELOLULP GL\HGยรบยQGยP %DรบNDODUร•Qร•Q\ยUHรทLQGHED]HQELULรบ\HULHWNLQOLรทL\OH\DNร•Oร•UED]HQLรบ\HULQGHGDรทร•Wร•ODQELUPHNWXSODED]HQELUNDULNDWยUOHED]HQELUWL\DWUR R\XQXQXELUOHNWHL]OHPHNOHED]HQELUPH\GDQGDKHSELUOLNWHWDOHSOHULPL]LKD\Nร•UPDNOD)DNDW KHUNHVLQNDOELQGHELUNร•Yร•OFร•PROXรบWXUPDQร•Q ELU\ROXROPDOร•%L]LKHUJHoHQJยQGDKDNยoยN GยQ\DODUDKDSVHWPH\HoDOร•รบDQYHJLWWLNoHGDUDODQRKDSLVKDQHGHNROXQX]XNร•Sร•UGDWVDQร•]QH RODFDN\ร•OJร•QOร•รทร•Qร•\HUOHรบWLUPH\HoDOร•รบDQODUD LQDWNยoยNOยรทยEย\ยNOยรทยKLoVRUXQROPDGDQ DGร•PODUDWDELOPHOL\L] ยต%LUรบH\\DSPDOร•ยถGL\HEDรทร•UPDOร•LoLPL]GHEDรทร•UDQKHUKยFUHPL]LQLKWL\DFร•QDFHYDSYHUPHOLELU รบH\\DSPDOร•\ร•] .DGร•QHUNHNELUรบH\\DSPDOร•\ร•] รธรบ\HULQGHOLDUNDGDรบODUร•Pร•]ร•QPDVDODUร•QDNDULNDWยUEร•UDNPDOร• รนLLURNXPDOร• %LULรบ\HULHWNLQOLรทLGย]HQOHPHOL 0DUW WD|OHQLรบoLOHULQDQร•Vร•QDGDNLNDOร•NVD\Jร• GXUXรบX|UJยWOHPHOL VDDWOLNLรบJยQยLoLQLรบEร•UDNPDOร• รนXEDWยถWDVRNDรทDoร•Nร•SGDQVHWPHOL รธรบoL0HFOLVLRNXUX


.ðTðS)BMLð:FOJEFO4PLBLUB

$\DNODQPDVÕQÕQLNLQFL\ÕOG|QPRODQ2FDN JQLúoLYHHPHNoLOHUELUNH]GDKDVRNDNODUÕ LúJDOHWWL0H\GDQODUDoÕNDQLúoLOHUJHQoOHUYH NHQW\RNVXOODUÕ0EDUHN¶WHQVRQUDKNPHWLNXUDQ0VOPDQ.DUGHúOHU¶H øKYDQ NDUúÕE\N J|VWHULOHU|UJWOHGLOHU0XKDPPHG0XUVL¶\L YH\|QHWLPLQLGHYLUPHNLVWHGLNOHULQLKD\NÕUGÕODU VRNDNODUDDNDUDNSROLVOHoDWÕúWÕODUELUoRNNHQWWH SROLVPHUNH]OHULQHYH0VOPDQ.DUGHúOHUKNPHWLQLQSDUWLELQDODUÕQDVDOGÕUGÕODU%LQOHUFHJ|VWHULFLWDUDIÕQGDQ.DONÕQPD%DNDQOÕ÷ÕELQDVÕDWHúH YHULOGL

.LWOHOHUH\OHPOHULQGHHUNHQVHoLPHJLGLOPHVLVHoLPVLVWHPLQLQGH÷LúWLULOPHVLPHYFXWDQD\DVDQÕQ LSWDOHGLOHUHN\HQLEDúWDQGHPRNUDWLNELUDQD\DVDQÕQ\DSÕOPDVÕLúVL]OLN\RNVXOOXNVRUXQXQXQ JLGHULOPHVLJLELWDOHSOHULKD\NÕUGÕODU$\UÕFDLNL

\ÕO|QFHJHUoHNOHúHQD\DNODQPD\DDWÕIWDEXOXQDQ J|VWHULFLOHUGHYULPLQoDOÕQPDVÕQÕ|QOHPHN VRV\DODGDOHWLVD÷ODPDNYHRQXUOXELU\DúDPLoLQ PFDGHOHHWWLNOHULQLLIDGHHGL\RUODU0VOPDQ NDUGHúOHULQ0EDUHNUHMLPLQGHQKLoGHIDUNOÕROPDGÕ÷ÕQÕ\DúD\DUDNJ|U\RUODU

0ÕVÕU¶GDVRQJQOHUGH\DúDQDQODULNL\ÕO|QFH EDúOD\DQHPHNoLKDOND\DNODQPDVÕQÕQDWHúLQLQ KDODVR÷XPDGÕ÷ÕQÕQNDQÕWÕGÕU(PHNoLOHULQLNL \ÕO|QFH\]OHUFHFDQYHUHUHNJLULúWLNOHULFUHWOL D\DNODQPDQÕQNLWOHOHULQELOLQFLQGHoRN|QHPOL ELUELOLQoVÕoUDPDVÕ\DUDWWÕ÷ÕQÕJ|VWHUPHNWHGLU $QFDNEXNHQGLOL÷LQGHQELOLQFLQGHELUVÕQÕUÕYDU YHPFDGHOHJHOLSEXVÕQÕUDGD\DQPÕúEXOXQX\RU 2KDOGHLúoLVÕQÕIÕQÕQNHQGL|QFVQ\DUDWPDNWDQ EDúNDELUVHoHQH÷LROPDGÕ÷ÕQÕJ|UPHVLYHEXQD J|UHKD]ÕUOÕN\DSÕS|UJWOHQPHVLJHUHNL\RU

:VOBOJTUBO ïĝ¦JMFSFPMBÞBO»TU» IBMUFIEJEJ

$JUSPFO1FVHFPUWF3FOBVMUJĝ¦JMFSJ

(SFWMJ%BZBOðĝNB 5HQDXOWLúoLOHULJUHYGHNL36$ 3HXJHRW&LWURHQ $XOQD\LúoLOHUL\OHELUGD\DQÕúPDH\OHPL G]HQOHGLOHU)DEULND|QQGHWRSODQDQ36$ $XOQD\LúoLOHULSROLVOHLWLúNDNÕúVRQUDVÕQGD DQD\ROGD\UPH\HEDúODGÕODUhoRWREVOH 5HQDXOW¶\DJLGHQLúoLOHUNDSÕ\Õ]RUOD\DUDNDoÕS YHLoHULGHNL5HQDXOWLúoLVLLOHEXOXúWXøNL D\UÕIDEULNDQÕQLúoLOHULQLQFRúNXOXNXFDNODúPDODUÕYHVORJDQODUÕDODQÕNDSODGÕ5HQDXOW &*7LúoLWHPVLOFLVL$OL.D\DYH&*736$LúoL WHPVLOFLVL-HDQ3LHUUH0HUFLHUVORJDQODUDUDVÕQGDDUGÕDUGÕQDNRQXúPDODU\DSWÕODU6DEDK VDDWOHULQGHLúEÕUDNDQ5HQDXOWLúoLOHULQLQH\OHPL |÷OHQHNDGDUVUG &*736$¶GDQ-HDQ3LHUUH0HUFLHU5HQDXOW YH3HXJHRWKHSLPL])UDQVD¶GDIDEULNDODUÕ\RN HGHQSDWURQODUDNDUúÕELUOLNWHVDYDúDFDNRODQ

NDUGHúOHUL]GHGL 5HQDXOW¶GDLúEDúÕ\DSÕOÕUNHQ5HQDXOW LúoLVLGH36$$XOQD\LúoLVLLOHELUOLNWHRWREVOHUHELQGLOHU%LUVUH|QFH5HQDXOWWHNHOLD÷]ÕQGDNLEDNOD\ÕoÕNDUWPÕúLúoLQLQoÕNDUWÕODFD÷ÕQÕDoÕNODPÕúWÕøúoLOHUGHQHUNHQHPHNOLOLN EDúYXUXVX\DSPDODUÕLVWHQPLúWL%XQDGD\DQÕW RODUDN5HQDXOWLúoLOHULQLQ36$$XOQD\LúoLOHUL\OHELUOLNWHJHUoHNOHúWLUGLNOHULJUHYOLGD\DQÕúPD H\OHPLVÕQÕIFHSKHVLQGHQL]OHQPHVLJHUHNHQ \ROXJ|VWHUL\RU

#FM¦JLBśEBNFUBMJĝ¦JMFSJEJSFOJĝJ 'Q\DQÕQHQE\NGHPLUoHOLNúLUNHWOHULQGHQ $UFHORU0LWWDO¶LQ%HOoLND¶GDNLIDEULNDODUÕQGDELQ LúoLQLQLúWHQoÕNDUÕOPDVÕLúoLOHULD\D÷DNDOGÕUGÕ%DúNHQW%UNVHO¶GHNLEDúEDNDQOÕNR¿VLQH \UPHNLVWH\HQLúoLOHULOHSROLVDUDVÕQGDVHUW oDWÕúPDODU\DúDQGÕ <]OHUFH|INHOLPHWDOLúoLVLQLQNHQWLQDQDFDGGHVLQLWUD¿÷HNHVHUHN\DSWÕNODUÕ\U\úQ|QSROLVEDULNDWÕ\ODNHVLOGL3DQ]HUOHUN|SHNOLSROLVOHULQ\DQÕVÕUDWHO|UJOHUOHROXúWXUXODQSROLVEDULNDWÕQÕLúoLOHUDúPD\DoDOÕúÕQFDSROLVFRSELEHU JD]ÕYHWD]\LNOLVX\ODLúoLOHUHD]JÕQFDVDOGÕUGÕ 6DOGÕUÕ\DNDOGÕUÕPWDúODUÕ\OD\DQÕWYHUHQLúoLOHU LOHSROLVDUDVÕQGDVDDWOHUVUHQoDWÕúPD\DúDQGÕ 0HWDOLúoLOHULLúWHQoÕNDUPDODUÕQVRQODQPDPDVÕ KDOLQGHúLUNHWLQ$YUXSD¶GDNLHQE\NIDEULNDODUÕQGDQELULVLRODQ/LHJH¶GHNLIDEULNDGDGLUHQLúH JHoHFHNOHULQLYHUHWLPLGXUGXUDFDNODUÕQÕDoÕNODGÕ*HOLúLJ]HOLúWHQoÕNDUÕODPD\DFDNODUÕQÕV|\OH\HQPHWDOLúoLOHULKNPHWLQNRQX\DGHUKDO o|]PEXOPDVÕQÕWDOHSHWWL øúoLOHULQGLUHQLúLKNPHWHJHULDGÕPDWWÕUGÕøúoLOHULQH\OHPOHULQLQKHPNLWOHVHOOHúPHVLKHPGH

<XQDQLVWDQ¶ÕQEDúNHQWL$WLQD¶GDPDDúNHVLQWLOHULQLYHLúWHQoÕNDUPDODUÕSURWHVWRHGHQ0HWUR LúoLOHULVUGUG÷JUHYHSROLVVDOGÕUGÕøúoLOHULQ RWXUPDH\OHPLJHUoHNOHúWLUGLNOHULELUGHSR\D VDEDKVDDW¶GDEDVNÕQG]HQOH\HQSROLVHQ D]NLúL\LJ|]DOWÕQDDOGÕ<DNODúÕNNLúLQLQ EXOXQGX÷XGHSR\DG]HQOHQHQEDVNÕQGDELUNDGÕQÕQ\DUDODQGÕ÷ÕEHOLUWLOGL 7RSOXXODúÕPÕJQOHUGLUDOWVWHGHQJUHY 6DPDUDV¶ÕQJ|UHYHJHOLúLQGHQEX\DQDG]HQOHQHQHQE\NH\OHP'RNX]JQVUHQJUHYVRQUDVÕ$WLQDVRNDNODUÕWDPELUNDRV\DúDGÕ+NPHWYH0HWURoDOÕúDQODUÕLOH\DSÕODQJ|UúPHOHUGHQVRQXoDOÕQDPDPDVՁ]HULQHKNPHWXODúÕP VHNW|UQGHVHIHUEHUOLNLODQHGHUHNJUHYFLOHULQ ELUDQ|QFHLúEDúÕ\DSPDODUÕQÕWDOHSHWPLúWL $WLQDPDKNHPHVLGHJUHYLQ\DVDGÕúÕROGX÷XQD KNPHGHUHNGHSRGDEHNOH\HQJUHYFLOHULQWXWXNODQPDVÕLoLQJYHQOLNJoOHULQHWDOLPDWYHUPLúWL 0HWURLúoLOHULQLQLúHG|QPHVLQLVD÷ODPDNLoLQ DVNHULUHMLPWDUDIÕQGDQoÕNDUÕODQVLYLOVHIHUEHUOLN\DVDVÕQÕQGHYUH\HVRNXOPDVÕ\ODELUOLNWH LúOHULQHG|QPH\HQOHULoLQ<XQDQLVWDQDQD\DVDVÕ LGDULYHFH]DL\DSWÕUÕPODU|QJ|U\RU%DUÕú G|QHPLQGHNLROD÷DQVWKDOOHUHLOLúNLQ\DVD ¶WHQVRQUDWDPGRNX]NH]X\JXODQGÕ<DVD\ODLúEDúÕ\DSPD\DQJUHYFLLúoLOHULúWHQoÕNDUÕODELOLUJ|]DOWÕQDDOÕQDELOLUYHWXWXNODQÕSKDSLV FH]DVÕYHULOHELOL\RU %XUMXYD]LQLQVDYXUGX÷XWHKGLWVÕQÕIELOLQFLQGHQ \RNVXQYH|UJWV]RODQGLUHQLúWHNLLúoLOHUHJHUL DGÕPDWWÕUGÕYHLúoLOHUJQQVRQXQGDLúEDúÕ \DSPDN]RUXQGDNDOGÕ

PLOLWDQODúPDVÕNDUúÕVÕQGDWHODúDNDSÕODQ%HOoLND %DúEDNDQÕ(OLR'L5XSRJHULDGÕPDWPDN]RUXQGDNDOGÕ'DKD|QFHHNRQRPLNNUL]QHGHQL\OH LúWHQoÕNDUPDODUÕQ\DúDQDELOHFH÷LQLEHOLUWHQ'L 5XSRLúoLOHULQGLUHQLúL]HULQH/DWLQ$PHULND JH]LVLQLLSWDOHWWLYHLúoLOHUOHJ|UúPH\DSPDN LVWHGL÷LQLDoÕNODGÕ $QFDNVUHoKHQ]ND]DQÕOPÕúGH÷LOøúoLVÕQÕIÕQÕQEXVDOGÕUÕ\ÕSVNUWPHVLLoLQGDKDNLWOHVHOYH |UJWOELUGXUXúJ|VWHUPHVLJHUHNL\RU

%XUMXYDEDVÕQEXWDKGLGLEDNÕQQDVÕONXWOX\RU <XQDQKNPHWLQLQWHKGLGLLúH\DUDGÕ<XQDQ KNPHWLQLQ0HWURoDOÕúDQODUÕQÕLúWHQoÕNDUPD\ODKDWWDKDSLVFH]DVÕ\ODNDUúÕNDUúÕ\DNDODELOHFHNOHUL\|QQGHNLX\DUÕVÕVRQXoYHUGL %XUMXYDKNPHWLQVDYXUGX÷XWHKGLGHLúoLVHQGLNDODUÕQGDQFHYDSJHFLNPHGL%LUoRNLúoLVHQGLNDVÕGRNX]JQVUHQJUHYLQDUGÕQGDQLúEDúÕ \DSPDN]RUXQGDEÕUDNÕODQ0HWURoDOÕúDQODUÕQD GHVWHNDPDoOÕELQOHUFHLúoLQLQNDWÕOGÕ÷Õ\U\úOHROGXNoDDQODPOÕELUFHYDSYHUHUHNGLUHQHFHNOHULQLWHVOLPROPD\DFDNODUÕQÕEHOLUWWLOHU

im30  
im30  
Advertisement