Naturguiden Sollefteå

Page 1

Naturguide

- Sollefteå kommun

Från nipor och naturreservat till närhet och Nävernäsa - 52 sidor om Sollefteås storslagna natur

Nyfiken på naturen? Inspiration för små och stora äventyr i Sollefteå kommun Naturupplevelser för alla

Äventyr, friluftsliv och storslagna vyer

Älvar, berg och djupa skogar Upptäck naturen i Sollefteå kommun


Skogspromenad i Skedomsskogarna

Här finns natur för alla!

Sollefteå är inte bara en stor kommun, det är kommun fylld med natur att upptäcka också. Här finns vandringsleder bland de unika niporna, miltals av skidspår, bergstoppar med makalösa vyer och älvar som gjorda för kanotäventyr. Det fina är dessutom att det formligen dräller av bra naturupplevelser alldeles intill tätorterna. Det behövs med andra ord inga långa expeditioner för att njuta av storslagen natur i Sollefteå kommun, men för den inbitne finns det naturligtvis längre strapatser att ta sig an när suget efter att använda hela arsenalen av utrustning blir för stort.

Få saker gör så mycket bra för kropp och själ som att spendera tid i naturen. När du är trött och känner dig nere piggar en enkel skogspromenad i princip alltid upp. När livet är stressigt och tankarna snurrar är en löptur längs vindlande stigar ofta det bästa sättet att varva ner. Behöver kroppen stärkas och konditionen bli bättre bjuder branta berg och djupa skogar på en oändlig träningsanläggning samtidigt som samma plats kan underhålla aktivitetssugna barn i timmar.

2


Redaktion

Här finns natur för alla helt enkelt, oavsett förutsättningar, kunskap eller ambitionsnivå. För även om det naturligtvis är ett äventyr att vandra tvärs över kommunen med tält och förlita sig på fiskespöt för nästa måltid så kan en lunchpromenad runt Hågestaön ge en minst lika storslagen naturupplevelse. Huvudsaken är att du tar sig ut och tar för dig av allt Sollefteånaturen har att erbjuda!

Produktion: Foto: Tryck: Utgivare:

ADC Media, Sollefteå Fredrik Modin, om inget annat anges Alinéa Mediateknik, Sollefteå Majed Safaee, Sollefteå kommun

Naturguiden har tagits fram med stöd av medel från Naturvårdsverket och LONA. 3


Innehållsförteckning Om guiden 5

Flora & fauna 6-7 AKTIVA NATURUPPLEVELSER

Vandringsleder 10-13

Utsiktsplatser 14-16 Cykling 17-19

Fiske 20-21

Badplatser 22-26 Paddling 27-29

Vinteraktiviteter 30-33 Skidåkning 34-37 HÖJDPUNKTER I NATUREN

Naturreservat 40-43 Stadsnära naturupplevelser

Övriga naturupplevelser

4

44-47 48-51


Naturguiden

- en guide på vägen ut i vår storslagna natur Syftet med den här guiden är att inspirera till både stora och små naturupplevelser i Sollefteå kommun. Här finns alla möjligheter att ta sig ut i markerna och ta del av vad landskapet har att erbjuda, oavsett om det handlar om en rask promenad runt Hågestaön eller en tredagarstur i kajak längs Röåns spegelblanka vatten. Guiden hjälper till att hitta nästa äventyr helt enkelt! Det finns många sätt att ta sig fram i naturen så guiden är uppdelad utifrån olika aktivitetsområden, exempelvis cykling, vandring och paddling. Här bjuder vi på själva inspirationen som ska väcka upptäckarlusten medan kartor och vägbeskrivningar finns på naturkartan.se. På så vis blir det lättare att hålla ledsträckningar och annan information som kan ändras så uppdaterad som möjligt.

Här listar vi några bra informationskällor: www.gosolleftea.se www.hogakusten.com www.naturkartan.se/solleftea https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat

Naturkartan återfinns på naturkartan.se/solleftea.

Föreskrifter - Naturreservat

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att: • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar. • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov. • Samla eller föra bort ryggradslösa djur. • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block. • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig skogsbilväg. • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.

Sollefteå är en stor kommun med flera tätorter och ännu fler byar. Därför anger vi vilken närmsta tätort är under varje tips i guiden. Ovan visar kommunkartan var orterna ligger så det blir lätt att planera sina utflykter. Egentligen räcker det med ett par hyfsat sköna skor för att kunna njuta av en härlig stund i naturen men vissa aktiviteter kräver förstås mer prylar än så. Många inbitna naturälskare har själva den utrustning som krävs men runt om i kommunen finns det företag som hyr ut exempelvis kanoter, kajaker, SUP-brädor och cyklar. Vill man komma riktigt nära naturen är det förstås tält eller hängmatta under bar himmel som gäller men ibland är det skönt med ett rejälare tak över huvudet. Inom Sollefteå kommun finns det gott om campingplatser, vandrarhem och hotell.

Allemansrätten

Sveriges natur är öppen för alla tack vare allemansrätten. Det betyder att alla kan vistas i de flesta naturområden, även i privatägd skog och mark. Ledorden är “inte störa, inte förstöra” och summerar vad allemansrätten handlar om. På naturvårdsverket finns mer detaljerad information om vad som gäller för olika aktiviteter. https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/

Och så några sista tips inför nästa expedition ut bland bergen, älvarna och skogarna. Tänk på säkerheten, packa rätt prylar och kolla upp aktuell information innan avresan. Även om vår natur har sett ungefär lika ut de senaste 10 000 åren så kan broar vara avstängda och regler för fiskevatten kan ändras.

5


Flora & fauna

-naturen i Sollefteå kommun

Pettersborgsnipan i centrala Sollefteå

Höga berg, djupa dalar, kalla älvar och milsvida skogar. Så kan man nog sammanfatta naturen i Sollefteå kommun med breda penseldrag. Det finns dock gott om mer eller mindre unika detaljer att hålla koll på under sina naturupplevelser i området. Niporna

Ett av Sollefteålandskapets mest säregna karaktärsdrag är onekligen niporna. En nipa är ett naturfenomen som enklast beskrivs som branta sandvallar som har bildats där älvar har skurit genom sandrik mark i samband med landhöjningen. Resultatet blir att älven flyter fram mellan höga sandbankar som kan vara allt från branta backar till lodräta stup, vissa upp till omkring 50 meter höga. Runt om i kommunen finns det flera nipor att bestiga, exempelvis Pettersborg, Svalnipan och Borgen. I Resele finns det långa partier av niplandskap längs Ångermanälven där de böljande kullarna blir extra tydliga tack vare boskap som betar och håller landskapet öppet, något som även går att se i Ramsele. Niporna kan även vara hem till backsvalan (Riparia riparia). Det går att se exempelvis i Sollefteå stadspark där Borgnipans branta sandvägg är fylld av backsvalans bohålor.

Det är viktigt att komma ihåg att viss rasrisk förekommer runt nipor så välj endast uppmärkta stigar och klättra aldrig på själva sandväggarna.

Nipsippa

(Pulsatilla patens, eller Anemone patens L.) I Sverige växer Nipsippan bara på Gotland och i Ramsele socken. Egentligen har växten sitt ursprung på stäpper i Ryssland och Sibirien där den fortfarande är vanlig. Troligtvis tog den sig hit under den första tiden efter att inlandsisen smälte undan för 10 000 år sedan och har lyckats klara sig fast sedan dess. Nipsippan är en flerårig, 10-20 cm hög ört i familjen ranunkelväxter (Ranunculaceae). Den har stora blålila blommor och blommar i slutet av april-början av maj. Den är fridlyst sedan 1938, liksom dess hybrid med fältsippan (Anemone patens x pratensis). Den finns inom några få begränsade områden i närheten av Ramsele tätort på underlag av mo och tjäla i torra nipsluttningar, 6

vägskärningar, vägkanter, i gles tallskog och på lieslagen mark. Tidigare har det även funnits nipsippa i Näsåker, Helgum och Gudmundrå socknar men där är de idag försvunna. Nipsippans förekomst i Ramsele har studerats nästan varje år sedan mitten av 1970-talet och man har vid räkning av individer kunnat konstatera en tendens till svag ökning i Nässjö men årsvariationen är mycket stor.

Vatten

Utöver de stora skogarna är vatten en viktig ingrediens i Sollefteås storslagna natur. Inom kommungränserna finns inte mindre än 168 vattendrag, åar, älvar och floder De stora älvarna – Ångermanälven och dess biflöden, Fjällsjöälven och Faxälven – rinner genom kommunen och har varit viktiga för människorna här sedan urminnes tider. Hällristningarna vid Nämforsen är tydliga bevis på att dåtidens invånare höll sig nära Ångermanälven. I mer närliggande historia är flottningen längs älvarna en tydlig epok


som så småningom ersattes av vattenkraften som utmärkande användningsområde av vattenmassorna. Idag finns det tio kraftverk i Ångermanälvens huvudgren, åtta kraftverk i Faxälven och ett kraftverk i Fjällsjöälven inom Sollefteå kommun. Ångermanälven är den största av älvarna att korsa Sollefteå kommun. Den har sina källflöden i Vilhelmina kommun, vid gränsen till Norge. Fjällsjöälven rinner samman med Ångermanälven norr om Näsåker, precis nedströms Åkvisslan.Fjällsjöälven har sina källor i Blåsjöfjällen i norra Jämtland. Faxälvenharr sina källor väster om norska gränsen och förenar sig med Ångermanälven strax norr om Sollefteå i närheten av Granvågsniporna. De största övriga biflöden inom kommunen är Björkån, Ledingeån, Lafsan, Röån och Uman, som samtliga har avrinningsområden större än 300 km². Inom kommunen finns ett 50-tal sjöar som är större än 1 km². Av dessa är sex större än 10 km², nämligen Hällbymagasinet, Storsjön, Betarsjön, Stor-Finnsjön, Nässjön och Graningesjön.

Orre

Orren har en framträdande roll i Sollefteå kommun i och med att fågeln finns med på

Sollefteås stadsvapen sedan staden bildades 1917. Orren skulle symbolisera jakten som varit ortens uråldriga huvudnäring och då särskilt handeln med skogsfågel. När flera mindre kommundelar slogs ihop med Sollefteå stad i början på 70-talet valde man att behålla stadsvapnet som kommunvapen. Av den anledningen är orren kanske näst efter niporna den del av naturen som finns i flest namn på exempelvis företag, gator, föreningar och lag, exempelvis Orrtorget, Orritons och den numera nedlagda krogen Gyllene Orren.

Bäver

Bävern är Ångermanlands landskapsdjur och en inte allt för ovanlig syn i Sollefteås natur, eller iallafall inte spåren efter den. Bäver (Castoridae) är en familj med vattenlevande däggdjur i ordningen gnagare. Familjen omfattar idag endast släktet Castor med de två arterna europeisk bäver och amerikansk bäver. Bävern var nästan helt utrotad i Sverige under 1800-talet men med hjälp av några få norska bävrar kunde arten återinföras. Runt 1980 hade bävern återhämtat sig till 40 000 individer och idag beräknar man att stammen består av över 100 000 djur.

Fossiler har visat att familjen en gång i tiden omfattade en stor mångfald arter och släkten, bland annat det utdöda släktet Castoroides med arten jättebäver som kunde blir upp emot 2,5 meter långa. Någon sån riskerar man som tur är inte att stöta på under en skogstur, däremot är det inte omöjligt att stöta på vår vanliga bäver under en tyst kanottur tidig morgon eller sen kväll.

Styvmorsviol

Styvmorsviolen är Ångermanlands landskapsblomma och är vanlig både på marken och i form av tavlor och motiv på diverse hantverk. Styvmorsviol (Viola tricolor) är en ört inom familjen violväxter med flerfärgad krona. Den är en liten, lågväxande blomma som ofta har tre olika färger. Därför heter den viol med tre färger - viola tricolora, på latin. I den äldsta botaniska litteraturen (från 1500-talet) avbildas denna växt under namnet Herba trinitatis, ”Treenighetens blomma”. Linné kallade den Helga Trefaldighets blomma.

På tur på Remsleberget 7


Aktiva

naturupplevelser

Bred och fin promenadstig på Österåsen 8


9


Till fots

- fantastiska vandringsleder

Milslång utsikt från Multråberget

Vandring som friluftsaktivitet har verkligen exploderat i Höga Kusten under de senaste åren och det är inte svårt att förstå varför. Området bjuder på unik och omväxlande natur och det finns allt från korta och lättvandrade sträckor till långa vandringar med flera övernattningar längs vägen. I Sollefteå kommun är det älvarna, skogen och niporna som spelar förstafiolen. Kommunen genomkorsas av flera mäktiga älvar som under årtusenden har skapat de storslagna dalgångarna och våra säregna nipor. Lägg till djupa urskogar, mäktig tallmo, branta berg och milsvida vyer så kokar det ner till perfekta förutsättningar för fantastiska vandringsupplevelser. Vandring är en aktivitet som kräver relativt lite utrustning men utöver rejäla skor och en energirik matsäck så kan det även vara bra att ta med extra ombyte, extra ström till mobiltelefonen och kanske en vanlig hederlig karta med tillhörande kompass. Följ de markerade lederna, lämna inget skräp längs vägen och se till att komma ut i Sollefteås fantastiska natur! Nipleden

CENTRALA SOLLEFTEÅ - FORSMO T.O.R Nipleden bjuder på ett tvärsnitt av Sollefteås unika natur och är inte längre än att den går att ta sig igenom på en dag. Leden är ca. 27 km lång och startar vid Sollefteå Camping på Risön i centrala Sollefteå och leder vidare uppströms längs Ångermanälvens dalgång till Edsbron i Forsmo. Där korsar leden älven och fortsätter nedströms på andra sidan tillbaka till utgångspunkten. Vid Edsbron finns även möjlighet att växla över till den längre Ådalsleden som fortsätter vidare mot Resele, Näsåker och Junsele för att avslutas i Kullberg. Nipleden har fått sitt namn efter niporna som kantar stora delar av älvdalen. De ibland 50 meter höga sandväggarna är både fascinerande och ibland en utmaning att ta sig över då stigarna både är branta och smala. Samtidigt är det en spännande upplevelse att ta sig fram på smala åsryggar med branta sluttningar på varje sida och på de mest utmanande partierna finns räcken till hjälp.

Längs leden finns ett flertal utsiktsplatser att stanna till vid och Granvågsnipornas naturreservat är ett ypperligt ställe att rasta på. Här finns en liten stuga för den som vill ha tak över huvudet, toalett och en mysig grillplats på en udde. Vill man ha ännu mer nipnära upplevelser så går det att ta en avstickare till Svalnipan, Borgen och Rödskäggsnipan innan vandringen fortsätter. Livsstilsmedicin Österåsen är också ett trevligt stopp längs vägen. Efter en ansenlig stigning upp från älven möts man av de vackra byggnaderna från 1901 som från början fungerade som sanatorium för tuberkulossjuka men som idag är en unik verksamhet inriktad på livsstilsrelaterade frågor som har hjälpt åtskilliga personer till ett hälsosammare liv genom åren. Här finns även ett flertal fina promenadleder runt området.

Lämpliga etapper

Sollefteå camping-Forsmo, ca. 10 km Leden startar vid Sollefteå Camping och 10

löper uppströms älven. Det går lika bra att ta etapperna nedan i omvänd ordning men enligt denna etappinedlning inleder grusväg som snart går över till skogsstigar som passerar runt och ibland över nipor. Vissa partier är rejält branta men på höjderna bjuds även på storslagna vyer. Forsmo-Österåsen, ca. 6 km Efter bron i Forsmo går leden genom ”Trolldalen”, innan den går över i ett par kilometer grusväg. Därefter blir det brant uppför igen då stigen leder upp till Österåsen med sina hänförande utsiktsplatser. Österåsen-Sollefteå camping, ca. 12 km Från Österåsen går leden vidare ner mot Granvågsniporna och vidare längs Ångermanälven. Här finns det flera nipor att utforska plus partier som böjar över smala åsryggar. Leden fortsätter mot Skärvsta där den går över i vanlig väg vidare över Sollefteåforsens kraftverk och tillbaka till Sollefteå Camping.


Multråberget bjuder på magiska utsikter 11


Ådalsleden

JUNSELE/NÄSÅKER/CENTRALA SOLLEFTEÅ Med början i Kullberg och avslut i Ed kan man genomföra denna fantastiska vandring efter en cirka 10 mil lång vildmarksled som passerar både hällristningar och kulturreservat. Följ gula markeringar (röda där leden går samman med Kyrkvägen från Eden och med Ridvägen Mo-Näsåker) och skyltar märkta ”Vandra i Västernorrland Ådalsleden”. Leden kan bitvis vara otydlig så karta är verkligen att rekommendera för att säkerställa rätt navigering. Bra skor och ett par extra strumpor är ett hett tips då leden bitvis passerar blöt terräng. Vid vandringens slut går denna led samman med Nipleden så för den som vill fortsätta uppleva Ådalens unika natur till fots så är det bara att vandra vidare. Lämpliga etapper Kullberg - Junsele, ca. 2 mil Passerar bland över dammen på Degerforsens kraftverk och längs stigar som ligger vackert intill älven. Mo-Mjösjön, ca. 14 km Går längs Ridvägen, en led som användes i århundraden för att ta sig till Lappmarken och även omnämns som ”Vägen till fiells”. Den har inte varit färdväg sedan 1840-talet

och består numera uteslutande av skogsstigar. Längs vägen finns bland annat en historisk hälsokälla tydligt utmärkt med en informationsskylt.

vägen med sina härliga vyer vidare till Forsmo där en bro korsar Ångermanälven. Här ansluter Ådalsleden till Nipleden och fortsätter vidare mot Sollefteå.

Mjösjön-Vigdsjön, ca.15 km En delvis begränsat markerad etapp som till stor del går längs en skoterled och passerar myrmark. Passa på att stanna i Fransåsen, ett gammalt viloställe där det bland annat fanns ett gästgiveri. Nu hittar man istället ett vindskydd, övernattningsmöjligheter och ett utedass, plus en fantastiskt utsikt över markerna.

Forsmo-Sollefteå, ca. 12 km Den sista sträckan till Sollefteå går längs Nipleden vilket innebär dett det går att välja mellan att vandra längs den norra eller södra sidan av älven.

Vigdsjön-Näsåker, ca. 11 km Företrädesvis går leden längs vägar men även i fin tallskog. Näsåker/Nämforsen-Mo Kraftstation, ca. 13 km Leden utgår från Nämforsen där man även kan passa på att beskåda en av de största hällristningsplatserna i Europa. Längs sträckan finns flera grillplatser och även en bastu ett par kilometer nedströms forsen. Mo kraftstation-Myregården, ca. 6 km Även denna etapp passerar en kraftverksdamm, i det här fallet Mo kraftstation. Via en asfatsväg når man Myregården i Resele. Myregården-Forsmo, ca. 15 km Här går leden längs den slingriga Turist-

Ett av de brantare partierna på Nipleden

12

Multråberget

SOLLEFTEÅ Multråberget är ett klassiskt utflyktsmål i Sollefteå med en fantastisk utsikt som ligger ca 5 km öster om Sollefteå. Det finns flera sätt att ta sig till toppen. Den kortare varianten är ca. 1,5 km lång och utgår från en parkeringsficka mitt emot Multrå kyrka. Leden är rejält brant och innebär vandring mer eller mindre rakt upp på toppen av berget. Ett alternativ för den som vill vandra längre är att starta vid RUIF-stugan i Sollefteå och följa blå snitslar längs skogsstigar som passerar över Skedomsberget och vidare upp på Multråberget från baksidan. Oavsett vilken led man väljer så bjuder Multråbergets topp på spektakulär utsikt in mot Sollefteå. Här finns en paviljong, och via stigar på toppen går det att hitta en gammal vårdkase som förr i tiden skulle användas för att signalera annalkande fara genom att


tända eld på den. På toppen finns också ett högt svindelframkallande stup. Något som kanske kan framkalla än mer svindel är att flera lindansare på 50-talet har utövat sina konster på linor uppspända alldeles intill stupet!

Stenbergsleden på fin vandring, bland annat över 1,5 km rullstensås med vatten på båda sidor. Längs leden finns ett vindskydd med eldstad och sommartid går det att ta ett dopp vid den gamla badplatsen Kattisjen. Leden är uppmärkt med röda kors.

Angermannaleden

Flottarleden/Finnåleden

SOLLEFTEÅ Leden från Sollefteå till Multråberget är en del av den länge Angermannaleden som sträcker sig från Sollefteå Camping via Remsleberget, Skedomsberget, Multråberget och vidare förbi OK Falken till Ångermanlandsgården i Para där det även går att fortsätta upp på Paraberget. En rejäl vandring över flera toppar som bjuder på fantastiska vyer och utmanande terräng.

Finnfors Vandring & Historia

RAMSELE Utgår från Ramselevallen, närmare bestämt Grännagården. Längs leden ligger gamla husgrunder och andra historiska platser som plockats fram, vindskydd har byggts och mer är på gång. Stigen är drygt fyra kilometer lång men det finns både kortare och längre sträckor som alternativ.

Stenbergsleden

GRANINGE Med en natur som har formats av inlandsisens avsmältning bjuder den 3 km långa

HELGUM Den 23 km långa Flottarleden går från Runeåberg på gränsen mot Jämtland till Visjön i Helgum. Ledens namn kommer från flottningen, alltså när man förr i tiden använde sig av floder och älvar för att transportera timmer. Leden har både lättvandrade partier och mer kuperad terräng men det finns gott om vägar i området så det är lätt att vandra delsträckor om man vill det. Längs leden finns skyltning som beskriver de historiska byggnaderna och andra sevärdheter.

Nipstigen

RAMSELE En 4 km lång sträcka i natursköna Ramsele där man vid flera platser har möjlighet att välja svårighetsgrad. Starten sker vid turistgården och det finns grillplatser längs vägen.

Hälsans Stig i Sollefteå

CENTRALA SOLLEFTEÅ Ett alternativ för dig som vill nöta lite på vandringsskorna men inte lockas av skogens stigar. Runt staden går en tydligt uppmärkt slinga som sträcker sig 5 kilometer. Idén kommer ursprungligen från Irland och har senare kommit till Sverige. Hur långt man vandrar bestämmer man helt själv och kartor med tydliga beskrivningar finns att tillgå.

HITTA DIT: Se naturkartan.se/solleftea för: • Nipleden • Ådalsleden • Multråberget • Ångermannaleden (och https://www.friluftsframjandet.se/regioner/norr/lokalavdelningar/solleftea/vandringar/Multraberget/) • Finnsfors Vandring & Historia • Stenbergsleden • Flottarleden/Finnåleden • Nipstigen i Ramsele • Hälsans stig i Sollefteå

Svalnipan från andra sidan Ångermanälven 13


Lysande utsikter

Vy från natursköna Ramsele 14


Om det är något det finns gott om i Sollefteå kommun så är det storslagna vyer. Med alla berg, kullar, höjder, klippor och nipkanter som böljar under skogarna finns det alltid en topp inom räckhåll. Till vissa går det att köra bil ända fram och andra kräver längre expeditioner med vandring upp för branta stigar för att nå de efterlängtade utsiktsplatserna. Oavsett ansträngningsnivå finns det få saker som slår en kopp kaffe på en skön sittbänk efter en rejäl klättring, särskilt när Ådalens stora skogar och djupa dalar breder ut sig åt alla väderstreck. Planera in en topptur, dra på ett par skog med bra grepp, packa ryggsäcken med fika och börja beta av utsiktsplatserna runt om i kommunen, det går aldrig att se för många vackra vyer! I närheten av Vallen finns även en nedlagd gruva som kan vara intressant att besöka om man har vägarna förbi byn.

Lidberget

SOLLEFTEÅ Relativt nära Sollefteå, alldeles bakom Hallstaberget, ligger Lidberget. På toppen hittar vi Anna, ett brandspaningstorn från 1938 som enligt uppgift är döpt efter byggmästarens fru som även var den första kvinnan som var uppe i tornet. Tornet består av en 16 meteter hög stålkonstruktion med en observationskur längst upp. Det användes för att spana efter skogsbränder från till början av 60-talet då flygspaning tog över.

En av Österåsens fina utsiktsplatser

Österåsen

SOLLEFTEÅ En favoritplats för många – både Sollefteå -bor och besökare – är Livsstilsmedicin Österåsen och promenadstigarna som slingrar sig runt i området. Österåsen byggdes 1901 och var från början ett sanatorium för tuberkulossjuka men är numera landets enda regionsägda hälsohem. Det stora byggnadskomplexet är både imponerande på utsidan och fint inuti med bland annat en imponerande konstsamling. Verksamheten som bedrivs på Österåsen är unik och har hjälpt åtskilliga personer till ett hälsosammare liv genom åren. Promenadstigarna runt området är av grus och tydligt skyltade så det är lätt att välja väg beroende på hur långt man vill gå. Vyerna över bergen och älven från någon av utsiktsplatserna längs vägen är storslagna från Österåsen!

Skedomsberget

Bastuberget

JUNSELE Från byn Vallen 1,5 mil utanför Junsele går det att ta sig upp på Bastuberget som bjuder på en milsvid utsikt över Betarsjön. Den vältrimmade leden till utsiktsplatsen som kallas Paviljongen är cirka 3 kilometer och utgår från föreningshuset Vallencia. Från Paviljongen går det att göra en avstickare till bergets topp innan man forsätter ner mot Sågbäcken och tillbaka till utgångsplatsen. Längs leden finns skyltar med information om intressanta platser och händelser som har utspelat sig i området plus att det finns fler avstickare att göra, exempelvis till Mjökstenen. Den har en speciell historia och går att klättra upp på med hjälp av stegar som finns på plats. Den som gillar orkidéer kan även passa på att hålla utkik efter Jungfru Marie nycklar som växer i området och som finns utmärkta med skyltar.

CENTRALA SOLLEFTEÅ Från Skedomsberget går det att få en mäktig vy över Sollefteå från en lite ovanlig vinkel. Utsiktsplatsen är en enkel berghäll utan träd som ger en öppning i den annars täta tallskogen. Här finns en liten grillplats och en stock att sitta på medan man betraktar Hallstaberget på andra sidan Ångermanälven. Skedomsberget bjuder på fina vyer 15

Lidbergets topp befinner sig 373 meter över havet så under förutsättning att man är våghalsig nog att klättra upp till kuren så väntar en storslagen 360-graders vy över bergen och skogarna. Inne i kuren finns en karta över Sollefteå som förklarar vad man ser genom fönstren. Definitivt värt klättringen men det gäller att inte vara höjdrädd, trapporna upp består av runda stålsteg så man ser hela vägen ner till marken under nästan hela vägen upp.

Nävernäsan

NÄSÅKER Berget Nävernäsan är ett populärt utflyktsmål året om, mycket på grund av det gamla brandtornet som står på toppen ungefär 500 meters över havet. Från observationshytten i tornets topp är utsikten imponerande, vid optimala förhållanden ska det gå att ana fjälltoppar i horisonten. Intill tornet finns en raststuga, ett vindskydd och en grillplats så det finns bra förutsättningar att göra utflykten till Nävernäsan till en heldag i naturen. Området runt berget är nämligen ett naturreservat med gammal barrnaturskog så det finns mycket att upptäcka, bland annat våtmarkspartiet Nävernäsmyran som man passerar på spänger på väg upp till själva bergstoppen. I närheten finns även naturreservaten Oringsjö, Mo-Långsjön och Högberget.


Hallstabergets ståtliga utsikt

Hopptornet i Hallstabacken

CENTRALA SOLLEFTEÅ En av de mer lättillgängliga vyerna i Sollefteå får man från parkeringsplatsen intill hopptornet precis när man kommer upp på Hallstaberget. Vill man ta vy-skådandet en nivå högre så går det alldeles utmärkt att ta sig upp i själva hopptornet via trapporna. Ett alternativ är att anta en klassisk träningsutmaning och gå upp för trapporna som börjar vid landningen och fortsätter upp längs uthoppet. En garanterat mjölksyreskapande övning som belönas med vila och storslagna vyer över Sollefteå och Ådalen som sträcker sig upp- och nedströms från staden.

Solporten

RAMSELE Ännu en utsiktsplats som är lika lättillgänglig som hänförande. Belägen på en nipkant i Ramsele alldeles intill hembygdsgården och SVAR-huset står en gyllene port som ramar in vyn över niplandskapet nedanför.

Pettersborgsnipan

CENTRALA SOLLEFTEÅ Mitt Sollefteå stad ligger Pettersborgs-

nipan, en av två nipor som verkligen kan räknas som landmärken i staden. Pettersborg ligger på norra sidan om Ångermanälven precis nedströms Sollefteåforsens kraftverk medan Borgnipan ligger mitt emot på andra stranden. Den senare är avstängd på grund av rasrisk med Pettersborgsnipan är öppen för bestigning. Den intressanta geologiska formationen liknar närstan en tårta med sina branta sidor och helt platta ovansida med gles tallskog på toppen. Nyligen har sidorna röjts så det går att få en fin vy över stan och Borgnipan med sina karaktäristiska hål som fungerar som bon år nipsvalorna som bor där. Upp kommer man enklast via den gamla bilvägen, en rest från tiden då restaurangen Petters Borg fortfarande fanns kvar. Byggnaden brann tyvärr ner för många år sedan men numera finns en paviljong på den plana ytan på toppen. Det går även att ta stigen längs nipkanten vilket ger en nära kontakt med det sandiga underlaget men det alternativet kräver å andra sidan bättre spänst i stegen då det bitvis är mycket brant.

Paraberget

PARA För att njuta av utsikten från Paraberget gäller det att vara beredd på en relativt kort men intensiv vandring från Angermannagården. Leden är runt en kilometer lång och rejält brant på sina håll men när man väl kommer upp till toppen är vyerna över Ångermanälvens dal hänförande. Det går även att se Multråberget och få en glimt av älven från Paraberget.

Strand

RESELE För en lättåtkomlig men fortfarande slående vy över Ångermanälven i Reseletrakten så är rastplatsen i Strand ett utmärkt alternativ. Den ligger mitt i den branta backen ner från Riks 90 mot Resele och består av ett picknickbord på en nipkant med utsikt uppströms längs älven och niplandskapet. Ett bra stopp för fika när man är på genomresa, särskilt i solnedgången. Har man tur stöter man på några riktigt håriga kor av rasen Highland Cattle i hagen intill rastplatsen!

HITTA DIT:

Kvällsvy över Sollefteå och Hallstabacken

16

Se naturkartan.se/solleftea för: • Österåsen • Skedomsberget • Bastuberget • Lidberget • Nävernäsan • Hopptornet i Hallstabacken • Solporten • Pettersborgsnipan • Paraberget • Strand


Man blir glad över att cykla i Sollefteå

På rull med pedalkraft

Cykling är en företeelse som fortsätter att växa, både som transportmedel och motionsform. Sollefteås milsvida skogar med kuperade stigar, vidsträckta grusvägar och sceniska landsvägar passar som hand i cykelhandske att utforska från sadeln. Kommunen erbjuder allt från mer aggressiv åkning nedför berg och backar till sköna, platta sträckor att glida fram längs i solskenet. I Sollefteå finns cykling för hela familjen! Hallstaberget

CENTRALA SOLLEFTEÅ Under 2021 inleddes en stor satsning på cykling på och runt Hallstaberget. Målet är att bygga upp en anläggning för hela familjen med flowtrailbanor, leder för crosscountrycykling och teknikbana för nybörjare och barn. I dagsläget är ett mindre antal banor på plats i närheten av dalstationen och leder som passar lika bra för cykling som vandring finns utmärkta med start vid Hallstabergets skidstadion. Under åren som kommer fortsätter utbyggnaden av både banor och leder så för den cykelintresserade familjen kommer det finnas gott om anledningar att komma tillbaka till Sollefteå

och Hallstaberget för spännande upplevelser på två hjul.

Helgumssjön

HELGUM En tur på cykel kring en vackra Helgumssjön passar lika bra för den som vill glida runt och njuta av omgivningarna till den som tränar för Vätternrundan. Totalt handlar det om cirka 4 mil av vackra vägar och vyer att avverka i sadeln. Enklast är att inleda turen från Helgum.

Remsle skidstadion

CENTRALA SOLLEFTEÅ Är man på jakt efter riktigt kuperad terräng så är Remsle skidstadion ett bra alternativ. Stadtion med tillhörande spår är 17

ursprungligen byggda för längdskidåkning men passar under resten av året lika bra för promenader, löpning och cykling. Här utgår spår på 2,5, 5 och 10 kilometer som utmanar både kondition och teknik. I anslutning till stadion finns även ett stort nätverk av grusvägar, även de rejält kuperade med långa backar som är lika sköna att rulla utför som de kan vara plågsamma att klättra uppför. Från huvudvägarna löper mer eller mindre upptrampade stigar plus att det finns en utgångspunkt för skoterleder vid Valbovägen som kan bjuda på ännu tuffare cykling för den som vill utmana sig ytterligare.


Cykla i Sollefteå - en höjdare!

18


Från den närliggande RUIF-stugan utgår också ett antal vandringsleder markerade med blå snitslar. De är i första hand dragna för vandring och traillöpning men för den rutinerade MTB-cyklisten går det att ta sig fram på cykel också, bland annat till Skedomsbergets utsiktsplats och Multråbergets topp.

Junsele cykel- och turistled

JUNSELE Sträckan Junsele-Eden-Mo är 23 km lång och går genom ett kulturlandskap som formades när inlandsisen drog sig tillbaka och Ådalens landskap och natur bildades för ca 10 000 år sedan. En uppskattad tur bland både Junselebor och besökare.

Turistvägen

FORSMO/NÄSÅKER Mellan Ed i Forsmo och Norrtannflo strax söder om Näsåker ringlar sig den vackra Turistvägen som passar alldeles utmärkt för landsvägscykling. Vägen följer tätt inpå Ångermanälven och skär genom niplandskap, branta berg och gröna kullar, ett perfekt sätt att uppleva älvdalens unika karaktär från cykelsadeln. Längs vägen finns bland annat den mäktiga järnvägsbron precis uppströms Forsmo kraftverk, ett flertal mysiga rastplatser och Hövens badplats. I Resele går det att fylla på förråden och om det finns ork i benen för avstickare längs vägen så går det att utforska Reseles hängbroar. Tängstabron som är så smal att man behöver fälla in back-

speglarna på bilen för att ta sig över - något som inte är ett problem när man tar sig fram på cykel - och Tannflo hängbro som ligger strax ovanför Moforsens kraftverk.

Björksjön runt

CENTRALA SOLLEFTEÅ/BACKSJÖN/BJÖRKSÖN (Ingen officiell led så kolla kartan och planera rutten själv i förväg) För den som vill trampa lite längre är en runda runt Björksjön ett bra alternativ. Med start från Remsle blir det landsvägscykling förbi Selsjön som därefter övergår till fina grusvägar från avfarten mot Backsjön. Därefter fortsätter vägen förbi Björksjön och vidare till Björkå och ner till landsvägen tillbaka mot Strinne, Multrå och Remsle igen. En sträcka på ca. 75 kilometer där Björksjöns badplats är ett bra stopp för ett svalkande dopp.

Knäsjön runt

CENTRALA SOLLEFTEÅ/KNÄSJÖN/SPANNSJÖN (Ingen officiell led så kolla kartan och planera rutten själv i förväg) En fin cykelrunda med både grusvägar och stigar på 33 kilometer som passerar ett par klassiska platser för alla som gjort militärtjänstgöring i Sollefteå. Starta vid Prästbordets skola och cykla förbi det gamla skjutfältet och vidaremot Vallån, sedan mot Stormyran, runt Knäsjön och vackra PolyCarpus. Därefter passeras det berömda Pommac-vägskälet på väg mot Västra Spannsjön innan slingan avslutas på Prästbordet igen.

19

HITTA DIT: Se naturkartan.se/solleftea för: • Hallstaberget • Helgumssjön • Remsle skidstadion • Junsele cykel- & turistled • Turistvägen • Björksjön runt • Knäsjön runt


Rofyllt fiske

Foto: Tommy Engström

I Sollefteå kommun finns det möjlighet till spännande fiske för både proffs och amatörer. Med ett överflöd av älvar, åar och bäckar samt mängder av sjöar runt om i kommunen finns det garanterat något för alla typer av fiskare. Fisket är uppdelat i ett antal fiskevårdsområdet (FVO) som i sin tur förvaltas av respektive fiskevårdsförening. Föreningarna sköter om fiskevården i sina områden och säljer vanligtvis fiskekort till allmänheten. Det finns även kortfiskeområden (KFO) som är fiskevatten som tillhandahålls av SCA. Det enklaste sättet att se vilka FVO som har hand om vilket fiskevatten är att söka på fiskekartan.se, där finns alla Sollefteås 30 FVO listade tillsammans med information om vad som gäller i respektive område samt kontaktuppgifter för fiskekort och eventuella frågor. Put & take

Om du vill öka sannolikheten att få napp kan du besöka något av de fina put and take-platserna. De flesta har fiskekort som köps på plats och ofta är den närliggande naturen perfekt för barnfamiljer med gott om sittplatser och grillstäder. Graninge Bruk har ett fint ställe med inplanterad ädelfisk, flera härliga vindskydd och grillplatser. Fiskekort finns att köpa på plats. Strax söder om Näsåker finns Fäbodammen. Där finns ädelfisk inplanterad och förutom fiskekort finns även spön att hyra. För de i sällskapet som inte gillar att fiska finns en minigolfbana samt en mysig restaurang på området.

Även i Junsele finns ett fint alternativ för er som vill ha stor chans till något sprattlande på kroken, närmare bestämt i anslutning till vildmarksanläggningen Kåtabyn. Ärtrikstjärn på vägen mellan Helgum och Edsele är också ett alternativ, eller Svarttjärn mellan Tågsjöberg och Röån.

Nipstadsfisket

Sollefteås trumfkort i fiskevärlden med såväl havsöring som lax som fiskas mitt i stan lockar många inbitna fiskare från hela världen. Kräver förbokning men kan vara minst lika spännande att titta på som att fiska själv. Fisket pågår längs Ångermanälven precis nedströms kraftverket. Högsäsongen är 15/6-2/8 men många håller ut från april till november. 20

Nedre älvfisket

Även längre nedströms själva Nipstadsfisket finns fina fiskeupplevelser med chans att få allt från lax och havsöring till gädda, abborre och harr på kroken. Just när det gäller harr är tipset att ge sig ut på Hågestaön och ta vänster efter bron. Fortsätt till ö-spetsen som vetter mot Sollefteå Camping och kasta loss med flugspöet för chans till hugg!

Pimpling

När isarna ligger tjocka över sjöarna och vårsolen börjar titta fram är det många som söker sig till någon av de många vackra sjöar och tjärnar som finns runt om i kommunen för att dra upp en fisk eller förhoppningsvis två. Höstens nyis och vårisen är


bästa tid för framgångsrikt fiske utom när det gäller lake som är bäst att fiska mellan december och februari, helt i skymning eller på natten. Pimpelfiske kan du njuta av i samtliga fiskevårdsområden, men kom ihåg att isen efter älvarna kan vara förrädisk på grund av kraftverkens vattenreglering.

Fiskevatten med röding • • • • • • • • • • • • •

Vällingsjön Ranasjön Skelingen Långvattnet FVO Stor Häggsjön Karvsjön Abborrsjöarna Långvattnet KFO Nässjön Mjövattnet Lill Hocksjön Västra-Spannsjön Präst-Orrsjön

Bra öringsvatten • • •

Långvattnets KFO Röån Grytån

• • • • • • • • • • • • • •

Högforsån Stor-Abborrsjön Mjövattnet Karvsjön Kniptjärn Långvattnets FVO Höån Björkån Långsjöån Ranasjön Skelingen Lövsjön Präst-Orrsjön Rammtjärn

Fiskevårdsområden som årligen brukar utplantera regnbåge • • • •

Omsjö FVO Bölens FVO Sollefteåortens FVO Ramselesjön-Nässjöns FV

Bra harrfiskevatten • • • •

Meåforsen Röån Björkån Långsjöån

Fiskevårdsområden som har ett flertal bäckar och mindre åar

(Obs, bäckmete är inte tillåtet i alla vatten så ta reda på vad som gäller innan fisket börjar) • Ramsele- Södra FVO • Graninge FVO • Björkåns FVO • Sollefteåortens FVO • Resele FVO • Näsåkers FVO • Junsele FVO

Tillgänglighetsanpassat fiske inom Sollefteå kommun

Nedanstående fiskevatten har tillgång till fiskebryggor och toaletter för rullstolsburna. • Grössjön • Blåtjärn • Faxälven • Mjövattnet • Stor-Aborrtjärn • Karvsjön • Stortjärn

HITTA DIT: Se solleftea.se/uppleva--gora för: • Put & take Se solleftea-fvo.se för: • Nipstadsfisket • Nedre älvfisket Se ifiske.se för: • Pimpling

Morgondimma över Ångermanälven Foto: Tommy Engström

21


Ett svalkande dopp

Bad i Graninge Bruk

Tempererade bassänger i all ära men det finns få saker som går upp emot ett uppfriskande dopp i en sjö eller älv. Runt om i Sollefteå kommun finns det massor av fina naturbad att uppleva, både arrangerade badplatser och mer äventyrliga ställen att doppa sig på. Med vinterbadandets ökande populäritet så är säsongen inte längre begränsad till årets varma månader men för de flesta är nog juni, juli och augusti att föredra när det gäller utomhusbad. Sjöar värms generellt upp snabbare än älvarna så satsa på exempelvis Simsjön och Björksjön i juni och spara Spegeldammarna i Näsåker till sensommaren när det är dags att packa badväskan, ta med en rejäl matsäck och börja utforska! Spegeldammen

NÄSÅKER Ett par mil nordväst om Näsåker, alldeles i närheten av Sörmoflo, finns en fördämning av Fjällsjöalven som skapar en rogivande spegeldamm. Precis intill själva dammen finns en liten yta att parkera på plus en gräsyta med ett picknickbord och en grillplats. Härifrån kan man dels gå ut på själva dammen och titta plus att man kan gå vidare ut på klipporna till forsen nedanför. Nedanför dammen löper Kilforsfallet längs klipporna. Forsen mynnar ut i en stor lagun omgiven av branta klippor och mäktig skog. Man kan antingen ta sig ner längs forsen via klipporna eller längs stigar i skogen intill. Om man klättrar runt på klipporna så kan man hitta jättegrytor i olika storlekar, alltså gropar och fördjupningar i berget som har skapats av roterande grus och stenar i

forsen. Det finns både små och stora grytor i området, vilka som är tillgängliga beror på vattenflödet. Sommartid är det fullt möjligt att bada på några ställen längs forsen och det påstås att det ska finnas en liten grotta bakom ett av vattenfallen. Vattnet kan dock vara strömt och klipporna är hala så det är inte helt riskfritt att ta ett dopp.

Björksjön

BJÖRKSJÖN Björksjöns badplats bjuder på en helgjuten badupplevelse komplett med omklädningsrum, grillplats, lekplats, boulebana och alldeles ny brygga som inhägnar ett lämpligt område för de minsta barnen. Badplatsen är även tillgänglighetsanpassad med en ramp som leder ner i vattnet för att fler ska ha möjlighet att njuta av ett dopp. 22

Ett svalkande dopp i Björksjön


Simsjön

LÖKOM Ett insjöbad med härlig gräsmatta, gungor, omklädningsrum och brygga. Ligger cirka 2,5 mil från Sollefteå på vägen mot Kramfors. Tack vare att sjön är liten brukar den bli badbar temperaturmässigt relativt tidigt.

Forsmo

FORSMO Ett par kilometer nedströms Forsmo kraftverk finns en badplats härligt belägen i söderläge. Badplatsen finns i en vik och anlades för över 50 år sedan som kompensation för bygden då kraftverket byggdes. Från stranden har man en fin vy över Edsbron och Ångermanälven som sakta strömmar förbi på väg mot havet.

Hållstaudden

JUNSELE Junseles playa nummer ett Hållstaudden går under namnet ”Hålla” i folkmun. Den härliga sandstranen hör till Betarsjön och är utrustad med både omklädningsrum och bryggor, utmärkt för barnfamiljer.

Strandbadet

LÅNGSELE I anslutning till Långseles camping vid Kuben går en vik in i Faxälven där en populär badplats är belägen. Den är försedd med bryggor och omklädningsrum. Förtäring och toaletter finns i campingens lokaler.

Höven

RESELE Mellan Turistvägen och Ångermanälven finns Hövenbadet som är perfekt för småbarnsfamiljer då den med hjälp av en jordvall är avskild ifrån älvens strömmar. Med hjälp av en vattenpump fylls lagunen kontinuerligt med fräscht vatten ifrån älven.

Sommaräng i Graninge Bruk

Stranden i Undrom

UNDROM Några mil nedströms Sollefteå ligger Undroms badplats. Badplatsen är belägen vid det gamla färjeläget vid Ångermanälvens strand. Vattnet kan vara lite bitit tidigt på säsongen men det går lika bra att sola och spela strandtennis som att faktiskt vara i vattnet.

Omsjöbadet

NÄSÅKER Intill Omsjö camping en dryg mil öster om Näsåker finns ett härligt bad med sandstrand och små stenar. Många lockas till den lilla avskilda badplatsen som är passande för hela familjen.

Sandudden

ÖSTERFORSSE Många tar sig hit med båt men för den bilburne går en väg in vid Golfbanan. Efter att ha parkerat bilen behöver man ta sig en bit till fots längs en väl upptrampad stig. Badplatsen befinner sig på en udde med sandstrand på båda sidor. Grillplats och vindskydd finns.

Helgumsbadet

HELGUM Intill järnvägsövergången i byns centrum finns en parkeringsplats till badplatsen. Följ sedan stigen som leder därifrån en kort bit genom skogen för att komma fram till en långgrund badplats med bryggor och omklädningsrum.

En lugn dag på bryggan i Selsjön


Per Hans-bäcken

NÄSÅKER Nedanför festplatsen och hembygdsområdet i Näsåker finns ett friluftsbad i en vik vid Ångermanälvens strand. Via en grusväg som slingrar sig längs älven och nipkanten ovanför Nämforsens kraftverk når man badplatsen som har fått sitt namn ifrån den bäck som har sin mynning vid badet.

Spegeldammen i Ledingå

HELGUM En liten utflykt till spegeldammen med familjen över dagen är ett mysigt alternativ i härliga Helgum. Med sin lilla sandstrand och vattenfall brukar barn tycka att miljön är både spännande och rolig.

Rammsjön

EDSELE I Edsele hittar du en fin, tillgänglighetsanpassad badplats vid Rammsjön. Här kan du bada, åka vattenskidor, grilla och fiska.

Skedomssjön

SOLLEFTEÅ Vid Skedomssjön finns en klipphäll som passar ypperligt för ett kvällsdopp eller lite

fiske. Efter en kort skogsstig från parkeringen kommer man till ett vindskydd med tillhörande eldstad och några sköna klippor att sitta på i solskenet. Via ytterligare stigar går det att ta sig via en träbro ut på en liten halvö med ännu fler klippor. En perfekt plats att njuta av solnedgången en stilla sommarkväll.

Gårelehöjden

JUNSELE/NÄSÅKER Detta lugna bad ligger i anslutning till byn Gårelehöjden vid Ångermanälven mellan Junsele och Näsåker. Här finns det möjlighet att grilla i vindskydd intill strandkanten.

bryggor ute i vattnet för den som vill ha något att sikta på under simturen.

Backsjöns badplats

BACKSJÖN I Backsjön finns inte bara den berömda tulpanodlingen hos Farm Backsjön, det finns fina badmöjligheter också. Långgrunt vatten som ofta kommer upp i behagliga temperaturer.

Hultsjön/Kattrumpan

Bastuvallen

NÄSÅKER Nära hällristningarna i Näsåker ligger Bastuvallen i en vik av Ångermanälven. Här finns brygga, bastu och grillplats.

GRANINGE I Sunne i närheten av Viksmon i Graninge ligger badplatsen med det något märkliga namnet Kattrumpan. Namnet kommer av att ön mitt emot stranden är formad som en kattsvans. En mysig och välskött badplats väl värd ett besök! Badplatsen ligger dessutom nära naturreservatet Vällingsjö urskog.

Selsjön

Gålsjön

RESELE Selsjön är populär sjö för badutflykter. Den lilla sjön ligger precis nedanför Selsberget och badplatsen ligger på en liten gräsyta med omklädningsrum och bryggor. Utöver strandbryggan finns det även två mindre

Barnvänligt bad i Simsjön

24

GÅLSJÖ BRUK I närheten av Gålsjö Bruk finns en liten och mysig badplats med sandstrand, vindskydd och grillplats, perfekt för ett dopp på vägen mellan Sollefteå och Örnsköldsvik.


Badplatsen i Selsjön 25


HITTA DIT:

Inget

SOLLEFTEÅ Trots det anspråkslösa namnet är badplatsen väl värd en utflykt. Bilvägen dit kan vara av varierande kvalitet, det säkraste sättet är att parkera en bit ifrån och promenera alternativt att cykla från Sollefteå. Det går även att ta en avstickare från från Nipleden för ett dopp i Inget.

Se naturkartan.se/solleftea för: • Spegeldammen • Björksjön • Simsjön • Forsmo • Hållstaudden • Strandbadet Långsele • Höven • Stranden i Undrom • Omsjöbadet • Sandudden • Helgum • Per Hans-bäcken • Spegeldammen Ledingå • Rammsjön • Skedomssjön • Hultsjön/Kattrumpan • Gårelehöjden • Bastuvallen • Selsjön • Backsjön • Gålsjö • Inget • Graninge Bruk

Badplatsen består av en grusstrand med möjlighet att doppa sig i älvens svala vatten, antingen i huvudfåran eller i en liten vik där vattnet är lugnare. Eldstad finns men i övrigt är det sparsmakat med faciliteter.

Graninge Bruk

GRANINGE Graninge Bruk är ursprungligen ett järnbruk som anlades på 1670-talet och är ett bra exempel på välbevarad bruksmiljö i Västernorrland. Massor av gamla fina byggnader från mitten på 1600-talet inramade av en sjö och mäktig skog. På väg in mot själva bruket passerar man Graninge Kyrka som är väl värd ett besök. Badandet gör man från en liten strandremsa precis ovanför dammen, alldeles bredvid dammluckan. Vattnet brukar ha bra temperatur och botten är fin, däremot blir det djupt rätt snabbt så har man småbarn med sig så får man hålla lite extra koll på dem. Två aktiviteter som brukar vara givna på sommaren är bad och loppisbesök. Graninge Bruk är därför ett ypperligt utflyktsmål eftersom kan kombinera bad och loppisfyndande på samma plats. Perfekt om man åker med både barn och badkrukor!

Avkoppling i Graninge

Färgsprakande tulpanodling i Backsjön

26


Hitta flytet!

Paddlingspaus i Storsjön i Näsåker Foto: Jan Röhlander

Utöver skog och berg är vatten en av huvudingredienserna i Sollefteås natur. Tre stora älvar korsar kommunen och det finns gott om åar, sjöar, tjärnar och bäckar att upptäcka. Oavsett om man föredrar att uppleva vatten från strandkanten, nära vattenytan i en kajak eller sakta glidandes med strömmen på en flotte så finns det spännande alternativ både nära tätorterna och mer avsides. Tänk på säkerheten – flytväst och rätt utrustning beroende på väder och vind är avgörande för en trygg och trevlig tur – och stick ut och hitta flytet i Sollefteå Röån

JUNSELE Röån är ett vattendrag som är idealiskt för kanot och kajak. En lätt ström från Betarsjön ger lite draghjälp längs ån som slingrar sig genom djupa skogar ner mot Ångermanälven. Det gör paddlingen enkel och lämnar mer energi åt att fokusera på vildmarksnaturen längs stränderna som är fyllt med både växt- och djurliv. Den cirka två mil långa ån är bland annat ett av de bävertätaste områdena i länet så sannolikheten att stöta på en bäver längs vägen är stor. Det finns även gott om sjöfåglar längs Röån och det är inte ovanligt att se älg under en stilla paddeltur, särskilt tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Björnar finns det också i skogarna men de är vanligtvis för skygga för att man ska få en skymt av dem.

Vanliga startplatser är Båthamnen i Betarsjön för en längre tur eller vid Landsvägsbron över Röån strakt utanför Junsele. I avstånd handlar det om 25 respektive 21 kilometer men hur lång tid det tar beror förstås på paddlingstakt och antal stopp längs vägen ner mot byn Röån där det är dags att gå i land. Nedströms byn blir det mer strömt så se till att inte missa upptagsplatsen!

Förslag på etapper

Landsvägsbron – Gammbodarna Gammbodarna ligger cirka en timmes paddling nedströms Landsvägsbron. Lägg till vid bron över ån och promenera upp till både vindskydd och grillplats. Här är även ett lämpligt ställe att resa tältet då det finns bra gräsytor och ett dass i närheten. 27

Gammbodarna – Flärken Drygt en timme nedströms Gammbodarna ligger tjärnen Flärken. Här går det bra att övernatta utan tält då det både finns en raststuga och eldplats. Flärken – Tågsjöbergsbron Fortsätt en timme från Flärken så dyker den mäktiga Tågsjöbergsbron upp, en tågbro 25 meter högt över Röån som byggdes på 20-talet. Här finns också ett vindskydd och möjlighet att vila lite innan sista etappen. Tågsjöbergsbron – Röån Leden slutar i byn Röån ungefär en timme nedanför Tågsjöbersbron. Här gäller det att vara uppmärksam på upptagsplatsen då vattnet blir mer strömt när det har passerat byn.


Foto: Jan Röhlander

Ångermanälven

JUNSELE – CENTRALA SOLLEFTEÅ Ångermanälven är Sveriges tredje vattenrikaste älv och skär rakt igenom Sollefteå kommun. Bara inom kommunen finns tio vattenkraftverk längs älven men det finns även bra möjligheter till vatten-nära naturupplevelser.

Hövens badplats som både kan fungera som rastplats eller isättningsplats om man vill paddla en kortare sträcka. Längs leden sträcker sig ett unikt niplandskap längs älven som för tankarna till sagornas värld. Tack vare betande kor hålls delar av landskapet öppet vilket ger de gröna kullarna dess säregna karaktär.

Uppströms Ångermanälven, ovanför kraftverket Sollefteåforsen, går det exempelvis alldeles utmärkt att åka flotte. Enklast är att hyra en i Forsmo för att sedan sakta glida med strömmen ner mot Sollefteå. Hur fort det går beror på hur strömt det är och det finns fler platser att göra strandhugg på längs vägen.

Faxälven

RAMSELE – SOLLEFTEÅ Den mäktiga Faxälven går samman med Ångermanälven ungefär i höjd med Granvågsniporna. Ett bra ställe att ge sig ut på Faxälven i kajak eller kanske SUP-bräda är från Långsele Camping där det är lätt att ta sig med bil. När vårfloden har lagt sig är det relativt lätt att paddla även motströms för att utforska den slingrande älven som bland

Nedanför Sollefteåforsen går det bra att paddla kanot eller kajak. Beroende på hur mycket vatten kraftverket släpper på kan det dock vara rejält strömt så det kan vara en god idé att arrangera upphämtning en bit nedströms snarare än att försöka paddla motströms på väg tillbaka. För en riktigt nipnära upplevelse går det att starta nedströms Moforsens kraftverk och paddla ner mot Resele och rastplatsen i Rå. Längs vägen passerar man bland annat

Stillsam tur i Röån 28


annat passerar den som namnet antyder härligt sandiga Sandudden.

och vidare ut på upptäcksfärd omgiven av mäktig skog och mysiga sommarstugor.

Mellan Ramsele och Edsele finns ett fint parti av Faxälven där den slingrar sig lugnt och varierat mellan höga nipor. Under den cirka två mil långa turen finns gott om rastplatser att lägga till vid och det är inte ovanligt att stöta på vilka djur längs vägen, både i vattnet och på land.

Björksjön

Det går även att fortsätta efter Edsele men då krävs det att man bär sitt transportmedel förbi Edsele kraftverk. Väl i på andra sidan blir det mer strömt och paddlingen blir mer krävande, särskilt i Meåforrsen som är Faxälvens enda naturliga fors.

BJÖRKÅ Ett par mil nordost om Sollefteå ligger Björksjön, en avlång och relativt liten sjö som passar bra för kortare utflykter i kanot och kajak. Björksjöns badplats är en bra utgångspunkt, där finns parkering, dass, en fin badbrygga och en strand för enkel isättning. På andra sidan sjön från badplatsen reser sig en mäktig klippvägg som ramas in av djupa skogar. Ett bra ställe för den som är ny inom paddling eller familjen där några hellre badar än ger sig ut i kajak.

Storsjön

NÄSÅKER Mitt emellan Omsjö och Grundtjärn i Näsåker hittar man Storsjön som sträcker sig över 1 mil bred. Med drygt 30 st öar runt omkring i sjön borgar det för en spännande paddlingstur med varierade utsikter och många fina platser att stanna till för en fika eller ett dopp i sjön.

Västra Spannsjön

SOLLEFTEÅ Precis utanför Sollefteå stad ligger Västra Spannsjön, en otroligt fin plats för alla möjliga naturupplevelser. Här finns vindskydd och grillplatser, slingrande stigar längs stränderna, härliga klippor att sträcka ut sig på i solen och självklart fantastiska möjligheter till paddling. Vid sjöns östra ände finns bra parkeringsmöjligheter och en lämplig isättningsplats. Därifrån är det lätt att ta sig ut på vattnet

HITTA DIT: Se naturkartan.se/solleftea för: • Röån • Ångermanälven • Faxälven • Västra Spannsjön • Björksjön • Storsjön

Kvällstur i Betarsjön Foto: Jan Röhlander

29


Vinterkommunen Sollefteå

Fartfyllt i Jan Gullik 30


Jan Gullik bjuder på snö och sol

Sollefteå kommun är ett vinterparadis med minst lika mycket att erbjuda på vinterhalvåret som under sommarsäsongen. Skidåkning är förstås stort men det finns även mycket annat man kan passa på att uppleva under den snötäcka delen av året. Jan Gullik

På baksidan av Hallstaberget ligger friluftsområdet Jan Gullik. På längdskidor är det cirka 1,5 km till området men det går även att köra dit med bil. Väl på plats möts man av en bred och lång pulkabacke som regelbundet underhålls med pistmaskin. Intill backen finns ett flertal vindskydd och grillplatser. Eftersom backen ligger i söderläge är den ett mycket populärt utflyktsmål, särskilt under vårvintern när man kan njuta av fartfylld åkning och härligt värmande vårsol på samma gång. Nyligen investerade kommunen i belysning så att vintermörkret inte har en chans mot pulkafantasterna!

Populära rastplatser som Flugtjärnshöjden, Hullstaklippen och Nävernäsan bjuder både spännande åkning och vackra vintervyer när man väl kommer fram.

Tänk på säkerheten och dubbelkolla gärna isens förutsättningar med någon med lokalkännedom!

Pimpling

Draghundsport är stort i Sollefteå kommun med flera föreningar och många aktiva utövare. Under barmarkstiden ger hundarna löpare, cyklister och sparkcyklister draghjälp men det är förstås något särskilt med draghundar och vinterföre. I tävlingssammanhang handlar det oftast om snabba kälkar men det finns även möjlighet att uppleva vinterlandskapet i mysiga hundslädar.

När isarna ligger tjocka över sjöarna och vårsolen börjar titta fram är det många som söker sig till någon av de många vackra sjöar och tjärnar som finns för att dra upp en fisk eller förhoppningsvis två. I flera av sjöarna finns ädelfisk inplanterat och fiskekort finns till försäljning på bensinmackar och i flera butiker.

Skoterleder

Nätet av skoterleder runt om i kommunen är brett och hela sju olika skoterföreningar finns. För dig som inte är bekant med omgivningarna finns kartor över lederna att tillgå hos föreningarna. Förutom det enorma arbete som läggs ned för att sladda och underhålla lederna finns ett stort engagemang i att hålla vindskydd och rastplatser i skogen i fint skick. 31

Med hunden som draghjälp


Vinterbad

Snöskovandring

I och med den massiva ökningen av kallbadare har det arrangerats gemensamma bad i förpreparerade isvakar, något som underlättar avsevärt under vintern. Att kliva ner i det iskalla vattnet är defitivit en utmaning men också en spännande och uppfriskande upplevelse för den som vågar. Se bara till att aldrig kallbada ensam och stäm av status på isar och eventuella strömmar i älven med någon med lokalkännedom i förväg!

Skridskoåkning

Kallbad är en aktivitet som blir allt hetare och entusiasterna talar sig gärna varma om de kyliga doppens effekter på välbefinnandet. Med tanke på den digra listan av badställen som finns i Sollefteå kommun finns det förstås gott om möjligheter att ta ett dopp även under de kalla månaderna.

Snöskovandring är ett bra sätt att uppleva de sagolika vinterlandskapen ute i skogarna på nära håll. Snöskor finns att hyra på flera ställen runt om i Sollefteå kommun och bland annat Friluftsfrämjandet brukar arrangera gemensamma snöskovandringar till lämpliga utflyktsmål under årets snörikare delar. De flesta av tätorterna har skridskoplaner som spolas när temperaturerna tillåter. Faxängen i Långsele är exempelvis en populär bana för skridskoutflykter, så även Myre IP i Resele och Forsmo IP. Långfärdsskridskor är också ett sätt att ta sig fram på is som blir allt mer populärt. Än har det inte skapats några arrangerade leder men det brukar bland annat åkas i Åsmon och på Omsjön.

Vintervyer

Promenadstråken runt Livsstilsmedicin Österåsen brukar vara väl underhållna vintertid och passar ypperligt för en uppfriskande tur i vinterlandskapet. Vyerna från utsiktsplatserna gör sig minst lika bra i vinterskrud. Extra trivsamt blir det förstås med en värmande eld och en kopp kaffe i närheten, något som är lätt fixat då det finns både grillplats och picknickbord på toppen. Hullstaklippen är också ett utmärkt alternativ när längtan efter att blicka ut över gnistrande skogar. Många väljer att ta sig tid skoterledes men det går även att ta sig upp längs en brant stig från vägen upp till Hallstahotellet.

Kallbad i Ångermanälven

På hal is i Sollefteå Stadspark

HITTA DIT: Se skoterleder.org för: • Skoterleder

Se naturkartan.se/solleftea för: • Jan Gullik • Skridskor • Vintervyer 32

Se ifiske.se för: • Pimpling


Vintervy i Jan Gullik 33


Upptäck naturen på skidor

Höga hopp i Hallstabacken

I Sollefteå finns det massor av möjligheter till bra skidåkning, både utför och på längden. Kanske är det delvis tack vare de fantastiska längdskidspåren med tillhörande skidskytteanläggning som kommunen har kunnat fostra ett stort antal världsstjärnor inom båda disciplinerna under åren? Möjligheterna till alpin åkning finns på flera håll i kommunen och detsamma gäller mil efter mil av fina längdskidspår. Oavsett om man är nybörjare, elitmotionär, landslagsåkare, gillar att köra big jump eller vill göra en utflykt med familjen så finns alternativen i Sollefteå. Hallstaberget

CENTRALA SOLLEFTEÅ En av landets mest kompletta skidanläggningar med allt som behövs för fantastiska dagar på snö. Hallstabacken är idealisk med sina sex nedfarter och fyra liftar. Fyra av backarna är belysta för kvällsskidåkning. Det finns backar av olika svårighetsgrader både för nybörjare och avancerade åkare. Längsta nedfart är 1500m och högsta fallhöjden är 305 meter. För den som gillar höga hopp finns både Fun Park med rails, boxar och riktigt stora hopp plus att det finns fler hopp och aktiviteter runt om i backsystemet. På längdsidan erbjuds 1,2-5,4 kilometer belysta spår och längre turer på 7,5-54 kilometer så länge snötillgången tillåter. Här är det inte omöjligt att stöta på en och en annan elitåkare i spåren då landslagen i längdskidor och skidskytte gärna förlägger träningsläger här.

Tack vare väl utbyggda system för snötillverkning brukar Hallstaberget kunna öppna säsongerna tidigt och hålla igång åkningen ända till slutet av april och ibland längre än så.

Näsåker skidbacke

NÄSÅKER Belyst familjebacke med värmestuga. Längd 400 meter och en fallhöjd på 48 meter.

Ramsele skidbacke

RAMSELE Den familjevänliga skidbacken på Rågåsen har två nedfarter på vardera 550 och 750 meter, och pulkbacke. I dalstationen finns skiduthyrning och servering med solaltan. Stugan är tillgänglighetsanpassad.

Junsele skidbacke

JUNSELE Alpinbacke med 3 nedfarter. Barnbacke med släplift. Skid-, lek- & pulkaområde. Servering i toppstugan. Längd: 400- 600 meter. Fallhöjd: 92 meter. 34

Storskällmyren

SOLLEFTEÅ Storskällmyren – eller bara Myren som den går under i folkmun – är ett mycket populärt längdskidspår som hör ihop med Hallstabergets stora spårsystem. Här bjuds det på förhållandevis platt och lättåkt terräng som passar lika bra för nybörjare som rutinerade åkare. Det går som sagt att ta sig till Storskällmyren via spår från Hallstabergets skidstadion men det går även att köra mot Rödsta Återvinningscentral och ansluta till spåret därifrån. Det första man som åkare möts av är en relativt lång uppförsbacke men misströsta inte, tar man sig bara upp till krönet så är resten av åkningen behagligt plan och avslutas med en härlig utförsbacke.


Fartfyllt i Hallstabacken 35


Topptur på Hallstaberget

OK Falken

SOLLEFTEÅ OK Falkens klubbstuga i Strinne är utgångspunkt för ett mycket mysigt spårsystem med barnspår och sträckningar på 1,5, 2,5 och 5 kilometer i ljuvlig skogsterräng. Överlag lättåkta spår med lite mer utmanande partier på den längsta distansen. I anslutning till parkeringen finns vindskydd och grillplats plus att klubbstugan brukar har servering under vissa delar av säsongen.

Björksjön

BJÖRKÅ Fina skidspår som utgår från Björksjöns Folkets hus och sträcker sig runt 2,5 belysta kilometer.

Graninge fritidscentrum

GRANINGE I Graningebyn finns utmärkta skidspår som utgår från Graninge Fritidscentrum och sträcker sig ut över Viksmons mäktiga tallmo. Totalt finns det 5,5 kilometer belysta motionsspår att njuta av. På nedre plan i fritidscentrat finns värmestuga, kök, toaletter och duschar.

Junsele skidstadion

JUNSELE Centralt beläget i Junsele finns både ett 3 kilometer långt elljusspår och längre alternativ på mellan 5 och 20 kilometer som går mot Betarsjön utan belysning. Sommartid går det att hålla igång skidmusklerna på rullskidbanan.

Österforse

FORSSE Österforsse har fantastiskt fina skidspår på 1,5, 2,5 och 6 kilometer där de två kortare har belysning. Soliga skidspår på Hallsta skidstadion

Långsele elljusspår

LÅNGSELE Elljusspåret i Långsele startar intill Kuben-hallen och sträcker sig 2,5 härliga kilometer som delvis går längs faxälven. Relativt kuperat med några utmanande backar.

Ramsele

RAMSELE Från Ramsele skidstadion går det att ta sig an elljusspåret på 2,5 kilometer eller de längre alternativen Solspåret (8 kilometer) och Gammbodspåret (12 kilomterer).

Edsele

EDSELE Edsele erbjuder tre spår på 1,5, 2,5 respektive 5 kilometer varav de två kortare elljusspår.

Resele

RESELE Reseles fina elljusspår bjuder in till motion och naturupplevelser under årets alla årstider. Med lagom terräng passar de för promenader och löpträning på sommaren och självklart för härliga upplevelser på skidor under vinterhalvåret med en vacker utsikt över Resele.

Ännu mer skidåkning

HELA KOMMUNEN Passa även på att utforska skidspåren i Forsmo, Gålsjö, Helgum, Lungsjön och Undrom för ännu mer längdskidåkning i Sollefteå kommun!


HITTA DIT: Bra glid i Hallstabergets spårsystem

Se naturkartan.se/solleftea för: • Hallstaberget • Näsåker skidbacke • Ramsele skidbacke • Junsele skidbacke • Storskällmyren • OK Falken • Björksjön • Graninge fritidscentrum • Junsele skidstadion • Österforse • Långsele • Ramsele • Edsele • Resele

37


Höjdpunkter i naturen

38


Glada miner från Tomashällan 39


Reserverat för naturupplevelser

Vissa samlar Pokémen, kanske är det dags att börja samla på besökta naturreservat istället? Inom Sollefteå kommun ligger inte mindre än 53 naturreservat som skyddar en mängd olika naturvärden, allt från geologiska fenomen till sällsynta djur och växter. Att ge sig ut på upptäcksfärd genom dem är ett utmärkt sätt att uppleva kommunens fantastiska inlandsnatur då reservaten har tydligt uppmärkta informationstavlor som förklarar mer om de speciella förutsättningarna för respektive plats. Hur utbyggda reservaten är varierar. Vissa har uppmärkta vandringsleder, rastplatser och inbland övernattningsstugor medan andra är mer orörda. Det är Länsstyrelsen Västernorrland som ansvarar för naturreservaten och på deras hemsida finns även mer detaljerad information som kan vara bra att kolla upp innan expeditionen börjar. Naturreservat omgärdas av tydliga regler, se faktaturan på nästa uppslag och läs mer på lansstyrelsen.se. Granvågsniporna

klättring på en smal stig med branta sluttningar på båda sidor men det finns räcken längs de brantaste partierna. Väl uppe har man en enastående utsikt över älven och skogarna, väl värd klättringen. För den som är nyfiken på fler nipor går det även att ta sig till Borgen och Rödskäggsnipan via stigarna.

Den centrala knutpunkten i reservatet är en udde med små fiskestugor, toalett och en grillplats. Här är ett utmärkt ställe att mellanlanda för en fika och lämna packning för vidare promenader runt i området. Passa även på att beundra den enorma tallen längst ut på udden!

Trefaldighetsdalen

SOLLEFTEÅ Granvågsnipornas naturreservat ligger knappt en mil från Sollefteå stad. Det finaste sättet att ta sig dit är via Nipleden som passerar genom reservatet men det går även alldeles utmärkt att köra bil eller cykla dit.

En av stugorna är öppen och kan nyttjas om man skulle vilja ha tak över huvudet. Här finns rejäla bord och en eldstad som kommer väl till pass under svala höstutflykter. Från udden går det att ta sig vidare längs stigar både upp- och nedströms Ångermanälven, bland annat till ett antal nipor som finns i reservatet. Svalnipan är kanske den mest kända av dem och ligger precis uppströms från udden. Räkna med en brant

SOLLEFTEÅ På Övergård i Sollefteå ligger Trefaldighetsdalens Naturreservat. Reservatet är rätt litet och innehåller gammal tallskog och en djup nipravin med många sällsynta växter. För att ta sig ner i ravinen går man längs kanten på niporna ner längs en brant stig. I botten på ravinen rinner en bäck som färgas rödbrun av järnockra som fälls ut ur marken. Längst ner ligger Trefaldighetskällan, en källa som en gång i tiden användes som offerbrunn. Vattnet som kommer ur källan ska enligt myten vara hälsogivande men idag blandas det upp av bäckens ockrafärgade vatten och rekommenderas inte för avsmakning. 40

Gideobergsmyrarna

EDSELE På Gideåbergsmyrarna, ett naturreservat i närheten av Edsele, finns det möjlighet att beskåda en mängd olika sällsynta växter, bland annat den sällsynta orkidén Guckusko. Gideobergsmyrarna är den enda platsen i dessa trakter där den växer. Den blommar bara ett par veckor i början på sommaren så fönstret att få se den i utslagen prakt är relativt kort men helt klart värt en utflykt om man är intresserad av blommor. Utöver Guckusko går det även att hitta norna, sumpnycklar, björnbrodd, snip, tätört, brudsporre med mera på Gideåbergsmyrarna. Det finns ett par olika ingångar till reservatet som leder vidare till de olika områdena -Småmyrarna, Mellanmyrarna och Rävlarna. Allt är bra beskrivet på informationstavlor. Då det rör sig om myrmark är bra skor att rekommendera. Håller man sig längs stigarna går det oftast att ta sig fram hyfsat torrskodd men bredvid stigen är det garanterat blött.


Nipbestigning i Granvågsniporna 41


Bad i Ångermanälven vid Granvågsniporna

Guckuskon växer längs stigen mellan Mellanmyrarna och Rävlarna och är en ståtlig växt med en väldigt speciell blomma. Längre in längs stigen ligger Rävlarna, ett myrområde med flera av avlånga vattensamlingar avdelade av dämmande vallar som kallas flärkar. Utöver den unika floran i området är Gideåbergsmyrarna också en bra plats att njuta av den speciella känslan av tystnad och lugn som uppstår långt ute i skogen, en upplevelse som verkligen gör gott för både kropp och själ.

Långvattnet

JUNSELE Långvattnet är en plats där man kan se ett av de speciella typerna av landskap som bilades under den senaste istiden. När inlandsisarna smälte var reservatet en vik av dåvarande Ancylussjön och en isälv mynnade ut i sjön. Den byggde upp en lång grusås som gick över i ett delta. Stora isblock hindrade vissa områden att fyllas med sand och när isen sedan smälte bort helt och hållet bilades djupa gropar där blocken låg. De kallas dödisgropar och är idag ett 50-tal vattenfyllda tjärnar och småsjöar som går att beskåda i Långvattnet.

Det stora reservatet är ett friluftsområde av högsta klass och bjuder på fina vandringsmöjligheter, badställen och bra fiskevatten. Det finns flera rastplatser i området och uppställningsplats för tält och husvagn på tre ställen. Tappkran för dricksvatten och en övernattningsstuga med kamin finns i byn Långvattnet.

Långmon

JUNSELE Strax norr om Eden utanför Junsele ligger Långmons naturreservat med sina unika sanddyner. Området domineras av gammal tallskog som har överlevt skogsbränder genom tiderna och de speciella sanddynerna som har skapats av vindar som har svept över platsen när det saknades markvegetation efter inlandsisens avsmältning. Den ovanliga sandtallskogen är också hem till en rad sällsynta taggsvamparter som alla är klassade som hotade.

Slammerstaden

RAMSELE Drygt en halvmil utanför Ramsele ligger Slammerstadens naturreservat med ett varietet område av tallbevuxna höjder, sumpskogar och myrar. Reservatet har inga anlagda stigar men genomkorsas av en 42

skoterled som kan användas för att ta sig fram även under barmarkssäsongen. Skogen i Slammerstaden är tydligt präglad av skogsbränder som har härjat genom tiderna. Idag är det dock länge sedan den senaste branden. Träden är mycket äldre än vad man normalt ser där skogen är brukad med en beståndsålder på 120 år. Vissa tallar är daterade till mellan 315 och 365 år och bär tydliga spår av bränder. Mätningar på stubbar i området visar att träd har överlevt minst sex bränder genom tiderna.

Meåforsen

HELGUM/EDSELE Mellan Helgum och Edsele ligger Meåforsens naturreservat. Här ligger den sista forssträckan i Faxälven som inte är utbyggd för vattenkraft. Området är därför en unik plats där älvens naturliga flora och fauna är bevarad, exempelvis förekommer strömstationär harr, vissa ovanliga insekter och utter längs den 1,8 kilometer långa sträcka som är skyddad av reservatet. Meåforsen är populär både för friluftsliv och fiske. Det finns gott om harr och även öring i vattnet som även är ett spännande vattendrag att paddla i. Längs sträckan finns det flera rastplatser och vindskydd och en öppen övernattningsstuga för den


Lummiga stigar runt Granvågsnipornas naturreservat

som både vill njuta av solnedgången och en stilla morgon intill forsen.

Vällingsjö urskog

GRANINGE I Vällingsjö urskog ryms det mesta man kan önska sig av ett naturskogsområde, exempelvis riktigt gammal skog, höga berg, myrar, tjärnar, bäckar och hällmarker. Dessutom är området rikt på fornlämningar i form av boplatser och fångstgropar daterade till mellan 6-7 000 år bakåt i tiden.

inbjudande stigar som lockar till både korta och långa vandringsupplevelser. Ta sikte på toppen av Spångsjöberget med sin magnifika utsikt över Graningesjön eller passa på att hålla utkik efter de många ovanliga arterna av vedsvampar och det rika fågellivet som är typiskt för naturskogar.

Det stora reservatet genomkorsars av

I området finns även flera närliggande naturreservat, exempelvis Horntjärnsberget, Bjursjöberget – Hålldammberget och Bastuklippen. Med andra ord massor av möjligheter till storslagna naturupplevelser inom samma område!

Regler för naturreservat

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att: • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta marklevande svampar,samt bär. • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller buskar. • framföra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.

• • • • •

genom grävning eller på annat sätt skada mark och block. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur. sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift. klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet. genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd. uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.

43

HITTA DIT: Se naturkartan.se/solleftea eller Länsstyrelsens hemsida för: • Granvågsniporna • Trefaldighetsdalen • Gideobergsmyrarna • Långvattnet • Långmon • Slammerstaden • Meåforsen • Vällingsjö urskog


Stadsnära

naturupplevelser

Sollefteå är en stor kommun med oändliga möjligheter att uppleva fantastik natur. Många platser ligger av naturliga skäl lite avlägset och kräver transport på ett eller annat sätt men det finns även gott om ställen att upptäcka nära tätorterna. Här finns friluftsområden ett stenkast från centrum och unika möjligheter att njuta av naturen även när tiden är knapp. Passa på att ta en lunchpromenad runt Hågestaön eller se hällristningarna vid Nämforsen i samband med ett stopp i Näsåker! Hallstaberget

SOLLEFTEÅ Hallstaberget är en perfekt utgångspunkt för stadsnära friluftsaktiviteter i Sollefteå. Vintertid har Hallstaberget länge varit en komplett skidanläggning med fantastiska förutsättningar för längdåkning, skidskytte, backhoppning och alpin åkning för hela familjen. Under de senaste åren har området uvecklats ytterligare och är numera ett centrum för friluftsliv året runt. Själva skidbacken har en tradition av att öppna för säsongen tidigt tack vare ett effektivt system för att skapa konstsnö och rutinerade snöläggare. Med det senaste årets storsatsning på downhillcykling har Hallstabacken fått två säsonger på sig att locka besökare. Dels har det byggts banor för downhill i själva backen plus att det

finns teknikbanor att träna på i anslutning till dalstationen. Under de kommande åren kommer aktiviteterna kring cykling att fortsätta utvecklas med bland annat fler spår för utförsåkning och längre cykelleder runt om i området. Skidspåren på Hallstaberget är vida omtalade och har fostrat världsåkare inom både längdåkning och skidskytte. Runt själva skidstadion finns utmanande spår i kuperad terräng, även de med tillgång till konstsnö och därmed ofta åkbara från december och långt in på våren. Från stadion sträcker sig spårsystemet i många mil runt om i skogarna med bland annat Storskällmyren som mångas favorit. Sommartid erbjuder Hallstaberget minst lika utmanande rullskidspår på området

runt skidstadion och ett utegym lades nyligen till bland träningsmöjligheterna. Vill man lufta vandringskängorna går det att hitta ut på massor av fina leder från Hotell Hallstaberget. Passa på att gå till Hullstaklippen eller brandtornet på Lidberget för makalösa vyer över nejderna eller spring i Frida Karlssons och Ebba Anderssons fotspår längs stigarna till Jan Gullik och Storskällmyren.

Hullstaklippen

SOLLEFTEÅ Är man på jakt efter storslagen utsikt utan att behöva åka långt från Sollefteå är Hullstaklippen ett bra alternativ. Den ligger i närheten av Hallstaberget och är under årets snöfria månader nåbar via en brant stig. Vintertid är Hullstaklippen en populär rastplats för skoteråkare då det passerar en skoterled alldeles intill. Här finns vindskydd, grillplats och picknickbord plus en hänförande vy över Sollefteå och de skogsklädda bergen runtomkring. Att sitta där bland tallarna med en kopp termoskaffe i handen och se solen gå ner bakom bergen är fantastiskt vilken tid på året som helst.

Västra Skogen

SOLLEFTEÅ Västra Skogen är ett komplett friluftsområde på Remslesidan av Sollefteå. Här finns dels en populär lekplats och en nybyggd utsiktsplats med bord och bänkar men Utsiktsplatsen vid Västra Skogens friluftsområde

44


Sollefteåvy från Hågestabron 45


Omtyckt utegym på Hågestaön

Parkourbanan i Västra Skogen 46


även själva skogen som nyligen har röjts upp. Bland mäktiga tallar stäcker sig ett antal motionsspår i olika längder som passar lika bra för lugna promenader med hunden som lättsam traillöpning och cykling med mountainbike. Sträckorna är 1,3 km, 2,7 km och 4,4 km men skogen genomkorsas även av ett antal grusvägar så det finns gott om möjligheter att variera sina turer. Vid enten till området finns en hytt där det går att lämna ryggsäckar och annan packning. Här hittar man även ett utegym för träning med den egna kroppen som motstånd och en nybyggd parkourbana med hinder som utmanar både klättring och balans. När det är dags att fylla på med energi finns ett närbeläget vindskydd med tillhörande bord och bänkar. Längre in i skogen finns en grillplats och fler bänkar. I andra änden av skogen där den längsta av slingorna vänder öppnar sig den täta skogen och bjuder på en vacker vy uppströms Ångermanälven. Här går det även att fortsätta vidare längs Nipleden som slingrar sig längs branta nipor ner till stranden och vidare mot Forsmo.

Hågestaön

SOLLEFTEÅ En frilufspärla mitt i stan! Hågestaön ligger mitt i Ångermanälven mitt emot Sollefteå Camping. Ön är ett mycket välbesökt friluftsområde som passar hela familjen. Runt hela ön löper en mjuk och böljande stig som lämpar sig för sköna promenader och löpning för den som vill få upp pulsen lite mer. Stigen slingrar sig genom mäktig tallskog med älvstrandens nipor på ena sidan ön och Sollefteå stad på den andra. På vardera udde går smidigt att ta sig ner till vattnet och framför allt den östa udden är en populär plats att sola och bada på. Mitt på ön finns en rastplats under tak med eldstäder, bord och bänkar. Här samlas ofta barnfamiljer för utflykter och matlagning i det fria. Intill ligger en stor öppen yta för

spring och lek plus ett handikappanpassat utegym med redskap för träning av hela kroppen.

bra möjligheter att njuta av en kopp utekaffe i skogen trots att stan inte ligger mer än fem minuter bort.

Hågestaön är också en populär plats bland fiskeentusiaster som kastar ut sina linor både från bron och längs stranden.

Nabben

Promenadstigen hålls även öppen vintertid plus att den kompletteras med ett längdskidspår under förutsättning att snömängden tillåter.

Brunnsparken

RAMSELE I Ramsele centrum ligger den vackra Brunnsparken med sina nipor och kuperade stigar. Här finns även en pavliljong där man kan slå sig ner och njuta av de natursköna omgivningarna. Historien bakom Brunnsparken sträcker sig ända bak till 1893 då Aktiebolaget Ramsele Wattenkuranstalt bildades för att uppföra ett varmbadhus där det skulle erbjudas medikamentära bad. Under en period tappades det vatten från källan som finns i parken och såldes under namnet ”Ramselevatten” men Brunnsparken har framför allt varit en plats för fester och utflykter under varma sommarkvällar.

Tomashällan

SOLLEFTEÅ Tomashällan är ett perfekt utflyktsmål om man inte vill ge sig iväg på någon längre expedition men ändå vill ha en helgjuten naturupplevelse. Här finns en grillplats och ett stort picknickbord med tillhörande bänkar. Själva hällen är plan och relativt barnvänlig men delar av platån slutar i ett brant men inte särskilt högt stup. Perfekt för lite enklare bergsklättring för stora barn men något att hålla koll på om det finns mindre barn med på utflykten. Runt grillplatsen sträcker sig flera stigar vidare ut i skogen och runt i närområdet. Ett nära och enkelt utflyktsmål med gott om ytor för barnen att springa runt på och

HITTA DIT: Se naturkartan.se/solleftea för: • Hallstaberget • Hullstaklippen • Västra skogen • Hågestaön • Tomashällan • Nabben • Junsele Skidstadion • Nämforsen

47

SOLLEFTEÅ Vid älvstranden nedanför Skedom ligger Nabben, en liten stuga med tillhörande grillplats och picknickbord. Nabben var är en notdragningsplats, alltså ett ställe där man fångade lax med nät. Än idag pågår laxfiske här sommartid om än i mindre skala. Vid Nabben går det att beundra utsikten längs Ångermanälven både uppströms mot Sollefteå stad och nedströms, kasta lite macka eller ta en promenad längs stigen som sträcker sig intill stranden hela vägen tillbaka till Sollefteå Camping.

Junsele skidstadion

JUNSELE Med start på Junsele Skidstadion finns skidspår vintertid som funkar lika bra för vandring, löpning och cykling under barmarkssäsongen. Elljusspåret på 3 km går även att nyttja under dygnets mörka timmar. I närheten ligger även Junsele Camping där Junsele Naturstig börjar, en 10 kilometer lång led som bjuder på fina vandringsupplevelser med rastplatser längs vägen.

Nämforsen

NÄSÅKER Invid den mäktiga Nämforsen har människor bott i över 6000 år, något vi vet med säkerhet då man funnit över 2600 hällristningar skapade av dåtidens Näsåkersbor. En utflykt till Nämforsen bjuder både på historiska upplevelser och en magisk utsikt över forsen och klipporna. Bänkar, bord och grillplatser finns på flera platser och det finns bra ytor för barn att springa runt på. Forsen påverkas av kraftverket och strömmarna kan ändras snabbt så bad rekommenderas inte men det finns fina stigar att utforska längs strandkanten och vidare upp längs niporna nedströms.


Mer inspiration

för naturnära äventyr

Högflygande vy över deltat i Helgum

Räbbstugeforsen

RAMSELE Ett tydlig bevis på naturens enorma krafter finns att uppleva i Räbbstugeforsen några mil utanför Ramsele. När det lokala kraftverket byggdes på 50-talet ändrades älvens vattenflöden. Längs den 200 meter torrlagda forsen finns enorma gropar i det som tidigare var forsens botten. Groparna kallas jättegrytor och är resultatet av årtusenden av nötande från sand och stenar när forsen fortfarande var aktiv. Ett imponerande och tankeväckande konstverk signerat naturen själv.

Edselegruvan

EDSELE På Långsjökullen i Ramneå strax utanför Edsele ligger Edselegruvan som när den var aktiv var Västernorrlands största kvartsoch fältspatsbrott. Bara bilresan dit är ett äventyr i sig då gruvan ligger avsides och nås via skogsbilvägar. Väl framme möts besökare av en fascinerande miljö med branta klippväggar som stupar rakt ner i det vattenfyllda dagbrottet.

Skedomsbodarna

SOLLEFTEÅ Skedoms Fäbodar är som precis som namnet antyder är gamla bodar där man förr i tiden hade sina djur på sommaren. Det går inte att gå in i själva bodarna men det finns en bra grillplats och en bäck med en bro som lämpar sig bra för att kasta i pinnar uppströms från för att sedan springa till

andra sidan och se om dom kommer fram. Kanske inte så spektakulärt i ett par vuxna ögon men för en treåring är det en rätt stor grej. För att hitta till Skedoms Fäbodar så kör man riksväg 335 mot Övik från Sollefteå och tar av mot Strinneån och sedan vidare förbi Skedomssjön. Vintertid går det att ta sig till Skedoms fäbodar via uppmärkta skoterleder, leder som även går att vandra, springa eller cykla på sommartid. En bra utgångspunkt är vid Valbergsvägen strax ovanför RUIF-stugan.

Kullberg

JUNSELE Kullberg norr om Junsele är numera rikskänt då SVT:s direktsända slow TV-succé Den stora älgvandringen sänds härifrån. Hit återkommer älgarna år efter år för att korsa Ångermanälven på väg från vinter- till sommarbete. Det är framför allt runt månadsskiftet mellan april och maj som älgarna brukar passera. Det krävs med andra ord viss timing för att kunna ta del av den storslagna naturupplevelsen det innebär att se älgarna simma över älven. I Kullberg finns en besöksanläggning med samma namn, där finns även möjlighet att få mer information om hur man förbättrar sina förutsättningar att uppleva älgvandringen.

48

Delta

HELGUM I övre delen av Helgumssjön bildar Faxälven ett stort delta som anses vara Sveriges största insjödelta. Här finns ett rikt djuroch växtliv med framför allt stora mängder fåglar som trivs i den unika miljön.

Gravhögar

HOLM/BJÖRKÅ Både i Holm och Björkå går det att känna historiens vingslag genom att vandra runt bland gravhögar som uppfördes från folkvandringstiden till vikingatiden. Björkåfältet är det största höggravfältet i Ångermanland med 50 bevarade högar medan Holm anses ha landskapets mest monumentala höggravsfält med sina 15 synliga gravar. Miljön runt högarna är mycket vacker och det finns informationstavlor på plats som berättar mer om historien bakom högarna. I området går det även att följa stigar ner till Ångermanälven, runt Holms säteri och upp på Holmsberget.

Mobodarna

NÄSÅKER Mobodarnas fäbodvall byggdes förmodligen kring sekelskiftet 1800 och användes troligen ända in på 1940-talet. På 1990-talet återuppbyggdes två av de ursprungligen fyra stugorna och de är numera öppna året om för övernattning. Intill vallen finns både kallkälla och toalett.


Färgglad hängbro till vacker vy vid festplatsen i Näsåker 49


Idylliskt vid Skedomsbodarna 50


Grillplats vid skedomsbodarna

Mobodarna ligger inom Oringsjös naturreservat som består av gammal naturskog med gott om spännande växtlighet. Bland annat finns den mäktiga Oringsjötallen att beskåda i området.

Åkvisslan

NÄSÅKER Åkvisslan i närheten av Näsåker ligger i slutet på Fjällsjöälven, alldeles uppströms från där den går ut i Ångermanälven. Hit kan man åka för att bada i forsarna och utforska klipporna med sina jättegrytor. Här passerar även en vacker tågbro

Hängbron i Forsse

FORSSE Vill man göra en kort men äventyrlig utflykt är hängbron i Forse sett bra alternativ. Bron korsar Faxälven nedströms kraftverket i Österforse och är en del av en gång- och cykelväg som fortsätter in mot Långsele. Själva bron består av plankor och svajar märkbart när man går på den vilket bidrar till den äventyrliga känslan.

Remsleberget

SOLLEFTEÅ Remsleberget bjuder på ett intrikat nätverk av vägar och stigar som gjorda för promenader, traillöpning och cykling. Med utgångspunkt från Remsle skidstadion eller RUIF-stugan finns det oändliga möjlighe-

HITTA DIT: Se naturkartan.se/solleftea för: • Räbbstugeforsen • Edselegruvan • Skedomsbodarna • Kullberg

ter att variera sina turer beroende på hur teknisk terräng man vill ha. Elljusspåret är en bra grund men från spåret förgrenar sig mindre stigar som bland annat passerar en härlig utsiktsplats och ett enormt klippblock som både är intressant att titta på och spännande att klättra upp på, särskilt för något äldre barn. Grusvägarna i området hörde tidigare till regementets träningsfaciliteter och letar sig vidare uppåt, bland annat förbi Ögeltjärn som går att runda längs en stig på myrmarken. Via grusvägarna går det även att ta sig till ett antal andra sjöar exempelvis på cykel.

Lövlund

RAMSELE Lövlund utanför Ramsele är Sollefteå kommuns enda kommunala naturreservat. Det består av örtrik granskor och kalkrika kärr. Syftet med reservatet är bland annat att långsiktigt bevara den vackra orkidén guckusko som växer i området. En stigslinga finns utmärkt för att underlätta framkomligheten. Slingan passerar området där guckuskon växer så lyckas man bara pricka blomningstiden någon gång i juni månad så finns det goda chanser att få syn på den.

• • • • • • 51•

Nämforsens hällristningar

NÄSÅKER En kort bit nedanför Nämforsens kraftverk ligger Sveriges i särklass största enskilda hällristningsplats varav de äldsta ristningarna antas vara 6000 år gamla. Totalt finns nästan 2600 hällristningar bevarade. Under sommartid anordnar Nämforsens Hällristningsmuseum guidade turer i området men det går även att ta en guidad tur på egen hand med hjälp av en mobiltelefon. Under stenåldern då dåtidens jägarfolk antas ha skapat de första hällristningarna var Nämforsen den första forsen i Ångermanälven längst in i en ca 6 mil lång havsvik. Här möttes sött och salt vatten, inland och kust. Sedan dess har landhöjning och erosion förändrat landskapsbilden. I vår tid ligger älvens vattennivå nedströms Nämforsen ca 70 meter över havet. På båda sidor om forsen finns lämningar av boplatser från sten- och bronsålder. Hällristningarna är daterade till yngre stenålder och äldre bronsålder. Den stora mängden ristningar och andra arkeologiska fynd vid Nämforsen visar på att området varit en viktig plats under forntiden, dels som boplats men troligen även som samlings- och/eller kultplats.

Deltat i Helgum Gravhögarna Björkå Mobodarna (och Länsstyrelsens hemsida) Åkvisslan Hängbron Forsse Remsleberget Lövlund (och Länsstyrelsens hemsida)


Sollefteå kommun 0620-68 20 00 www.solleftea.se www.gosolleftea.se www.naturkartan.se/solleftea Hittar du några felaktigheter i guiden? Skicka e-post till info@solleftea.se

52


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Övriga naturupplevelser

5min
pages 48-51

Naturreservat

7min
pages 40-43

Stadsnära naturupplevelser

6min
pages 44-47

Skidåkning HÖJDPUNKTER I NATUREN

4min
pages 34-37

Utsiktsplatser

6min
pages 14-16

Cykling

3min
pages 17-19

Fiske

3min
pages 20-21

Badplatser

7min
pages 22-26

Paddling

5min
pages 27-29

Flora & fauna

4min
pages 6-7

Vandringsleder

7min
pages 10-13

Om guiden

2min
page 5
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.