Județul Neamț prin ochii tinerilor

Page 1

Un proiect al

Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială

Judetul Neamt, , prin

ochii tinerilor

Judetul Neamt, , prin

ochii tinerilor

Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială

www.solidaritatesociala.ro

Un proiect finanțat de

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ


Județul Neamț prin ochii nerilor

CUPRINS Declarații referitoare la desfășurarea proiectului Dl. Constan n Iacoban – Președintele Consiliului Județean Neamț ..............p.5 Director profesor Luminița Vîrlan Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț.......p.6 Director profesor Chiruța Ermilia Școala Generală nr.2 Piatra Neamț.........................p.7

În perioada 1 septembrie - 30 octombrie 2015, Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra

Director profesor Florin Irimia Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș” Piatra Neamț..p.8 Tes moniale par cipanți .....................................p.10

Neamț a desfășurat proiectul „Județul Neamț prin ochii nerilor", finanțat de către Consiliul Județean Neamț. Acest proiect a vizat promovarea valorilor județului Neamț în rândul copiilor și nerilor, prin ac vități care să-i ajute să le descopere şi să le promoveze la rândul lor, altor neri din judeţ şi nu numai, prin mijloace tehnice moderne. Ac vitățile principale ale proiectului au presupus vizitarea unor obiec ve culturale importante ale județului Neamț, două seminarii de training în ceea ce privește mediile moderne de promovare, principiile și metodele de publicitate, comunicare în social media și promovarea obiec velor vizitate pe rețele social media (Twi er, Facebook, Instagram, Pinterest). Proiectul a avut ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Colegiul Național ”Calistrat Hogaș”, Colegiul Național ”Petru Rareș” și Școală Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț.

2

Județul Neamț prin ochii nerilor


Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială

www.solidaritatesociala.ro

Judetul Neamt, , prin

ochii tinerilor

Un proiect finanțat de

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ


4

Județul Neamț prin ochii nerilor


Mă bucură foarte mult iniția va dumneavostră. Cred că proiectul, dincolo de faptul că implică nerii și de faptul că-i aduce să cunoască județul Neamț și să-l îndrăgească, o să aibă și un efect nescontat la prima vedere, se vor duce și în alte părți cu dragostea pentru județul lor. Anii vor demonstra lucrul acesta, vor explica și celor din alte județe că județul Neamț este frumos, că are neri frumoși, deștepți, pregă ți, și lucrul acesta ne va face să fim cunoscuți la nivel de țară și de ce nu, și în afara granițelor țării. Eu vă felicit pentru iniția vă, este foarte bine că v-ați gândit să lucrați cu nerii, să-i promovați și pe ei și implicit și județul nostru. Tinerii vor avea iniția ve și în con nuare, foarte bune, învățând în primul rând de la dumneavostră. Constan n Iacoban – Președintele Consiliului Județean Neamț

Județul Neamț prin ochii nerilor

5


Orice proiect care promovează personalitatea nerilor, a elevilor noștri, cred că este extrem de important pentru că întotdeauna nerii au un ochi proaspăt cu care văd realitatea din jurul nostru, o realitate care se modifică permanent și poate că noi, la o anumită vârstă, nu mai avem entuziasmul și perspec va lor nerească. ”Județul Neamț prin ochii nerilor” este un proiect care promovează frumusețile județului nostru, un spațiu excepțional din punct de vedere geografic, spiritual și cultural. În sufletul meu cred că este, cu orgoliul și mândria mea de pietreancă auten că, unul dintre cele mai frumoase județe din țară, dacă nu cel mai frumos. Este foarte interesantă perspec va tânărului, a elevului asupra a tot ceea ce înseamnă orașul și județul Neamț, în general. Sunt convinsă că prin par ciparea multor neri la acest proiect s-a câș gat foarte mult pentru că, în primul rând, sunt învățați sau se învață ei pe ei înșiși prin acest proiect să vadă ce se întâmplă în jurul lor, să descopere frumusețea, să descopere armonia, să descopere realizările notabile și cele care reprezintă într-adevăr valori în spațiul public. De aceea, îmi permit să vă felicit pentru iniția va dumneavostră, pentru realizarea și implementarea acestui proiect. De asemenea, sper că prin colaborarea noastră vom putea promova și alte proiecte. Director profesor Luminița Vîrlan - Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț

6

6

Județul Neamț prin ochii nerilor


Proiectul ”Județul Neamț prin ochii nerilor” a fost primit cu mult interes de către elevii Școlii Gimnaziale nr. 2 Piatra Neamț, dornici că să cunoască frumusețile naturale ale județului și să viziteze obiec vele culturale importante din județul în care trăiesc. Prin intermediul acestui proiect, par cipanții au avut posibilitatea să cunoască beneficiile muncii în echipă, să-și facă noi cunoș nțe, să-și descopere și valorifice propriul potențial creator. Scoaterea din fața calculatorului și ducerea în natură este un beneficiu enorm al acestui proiect care le poate dezvolta și mândria că trăiesc pe aceste meleaguri, cât și dorința de a par cipa la protejarea și conservarea valorilor culturale ale județului nostru. Un alt beneficiu important al proiectului constă în faptul că nerii par cipanți au prilejul să-și perfecționeze tehnica fotografiei, u lizarea rețelelor de comunicare, să cunoască tainele publicității și de ce nu, să le vină idei noi despre alegerea carierei profesionale. Director profesor Chiruța Ermilia - Școala Generală nr.2 Piatra Neamț

5

Județul Neamț prin ochii nerilor

7


Iniția va Fundației ,,Împreună pentru solidaritate socială” de a conș en za copiii și nerii în legătură cu valorile județului prin intermediul proiectului ,,Județul Neamț prin ochii nerilor” aduce un suflu nou în rândul proiectelor de acest p, prin aceea că abordează obiec ve generoase, u lizează metode moderne de promovare, dezvoltă ape tul pentru diversificarea rețelelor de socializare. Voluntarii de la Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș”, par cipanți la proiect în virtutea protocolului încheiat între colegiu și fundație, au avut privilegiul de a descoperi, mai întâi ei înșiși, valorile județului pentru ca, mai apoi, să le poată face cunoscute și altor copii și neri nu numai din județ ci și din țară. Apreciez că proiectul a fost extrem de u l atât pentru cei care l-au implementat cât și pentru beneficiarii acestuia. Adresez felicitări tuturor celor care au înțeles că un proiect prinde viață și, mai apoi, rădăcini în memoria colec vă, numai dacă atașamentul și dedicația pentru implementarea acestuia sunt totale. Director profesor Florin Irimia Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș” Piatra Neamț

Mulțumim Consiliului Județean Neamț și domnului Constn n Iacoban, președinte al Consiliului Județean Neamț pentru finanțarea proiectului nostru ”Județul Neamț prin ochii nerilor”. Referitor la acest proiect ne gândim la Fericitul Augus n care zice: ”Lumea este ca o carte, cei care nu călătoresc citesc doar o pagină din ea.” Pr. Petru Munteanu – Director Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială

8

Județul Neamț prin ochii nerilor


Județul Neamț prin ochii nerilor Par cipanții la proiect Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30

Nume și Prenume Ciocan Bianca Petronela Ciudin Delia Georgiana Dandu Ana Maria Mazilu Corina-Oana Munteanu Teodora Ambruș Teodora Bălăunțescu Măriuca Corfu Maria Andra Gîrbea Marina Mitrea Maria Pandelea Maria Cî a Teodora Bertalan Antonia Ciobanu Gabriel Murariu Rareș Ștefan Ursărescu Pavel Romedea Bogdan Vasile Berariu Alexandra Cî a Aura Teodora Gheorghe Mara Elena Gogu-Craiu Agnes Andrada Mitrea Ana Maria Nicorescu Luana Popa Ștefania Romila Maria Tanasă Flavia Vasiliu Anghel Alexandru Berea Manuela

Ins tuția de învățământ Colegiul Național "Calistrat Hogaș" Piatra Neamț Colegiul Național "Calistrat Hogaș" Piatra Neamț Colegiul Național "Calistrat Hogaș" Piatra Neamț Colegiul Național "Calistrat Hogaș" Piatra Neamț Colegiul Național "Calistrat Hogaș" Piatra Neamț Colegiul Național "Petru Rareș" Piatra Neamț Colegiul Național "Petru Rareș" Piatra Neamț Colegiul Național "Petru Rareș" Piatra Neamț Colegiul Național "Petru Rareș" Piatra Neamț Colegiul Național "Petru Rareș" Piatra Neamț Colegiul Național "Petru Rareș" Piatra Neamț Colegiul Național "Petru Rareș" Piatra Neamț Colegiul Național "Petru Rareș" Piatra Neamț Colegiul Tehnic "Gheorghe Car anu" Piatra Neamț Grupul Școlar Economic-Administra v Piatra Neamț Grupul Școlar Economic-Administra v Piatra Neamț Școala Gimnazială "I. Gervescu" Săvineș Școala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț Școala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț Școala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț Școala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț Școala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț Școala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț Școala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț Școala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț Școala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț Școala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț Școala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț

Coordonatori grupe: Grupa 1: Mazilu Corina Oana

Grupa 3: Gheorghe Mara Elena

Grupa 2: Bălăunțescu Măriuca

Grupa 4: Pandelea Maria

Județul Neamț prin ochii nerilor

9


Testimoniale

Să fiu voluntar în cadrul proiectului “Județul Neamț prin ochii nerilor” a însemnat p e nt r u m i n e o f r u m o a s ă p e r i o a d ă d e cunoaștere și de dezvoltare a calităților de lucru în echipă și totodată de colaborare. Am aflat de acest proiect prin intermediul unui prieten care, de asemenea, este și el voluntar. Fiind pasionată să fac fotografii și să călătoresc am spus “DA!” și as el m-am alăturat unui grup de oameni minunați : coordonatori deosebiți și voluntari…originali marca “Județul Neamț prin ochii nerilor”. Ideea proiectului mi-a stârnit interes încă de când am primit primul telefon și

mi-au fost oferite detalii asupra a ceea ce am de făcut întrucât nu reprezintă un clișeu și este o idee întru totul originală. Aceste patru săptamâni în care ne-am străduit cât de mult posibil să ne promovăm obiec vele turis ce din județ au fost pline de amin ri care vor rămâne în mintea mea o lungă perioadă de mp de acum încolo. Nu ș u în ce proporție această încercare a noastră de a le deschide oamenilor ochii asupra minunățiilor nemțene va rodi, însă noi, grupul de voluntari, familiile noastre, prietenii și colegii noștri suntem cei mai câș gați întrucât noi, în mod direct, am aflat lucruri pe care ceilalți nu le ș u referitor la diferite monumente, iar apropiații noștri află în mod indirect, prin intermediul nostru, ceea ce noi ș m deja. Acum, la finalul proiectului, mă simt mai “bogată” atât din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere spiritual. Am acumulat mult mai multe informații referitoare la județul în care trăiesc, am legat noi prietenii cu adolescenți din diferite licee și chiar cu cei din același liceu cu mine și am descoperit în ei caractere minunate și pot spune că sunt mandră că am făcut parte din echipa voluntarilor “Județul Neamț prin ochii nerilor”! Ciocan Bianca-Petronela, Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Piatra Neamț

10

Județul Neamț prin ochii nerilor


Am experimentat pentru prima dată voluntariatul în cadrul proiectului „Județul Neamț prin ochii nerilor” al „Fundației Împreună Pentru Solidaritate Socială”, fiinanțat de Consiliul Județean Neamț. Un proiect inovator, realizat de oameni frumoși de la care am învățat multe lucruri noi și folositoare și care au reușit, chiar dacă pentru o perioadă scurtă de mp, a ne modela, instrui și forma într-un mod ingenios, responsabil și plin de naturalețe. De asemenea, pe lângă procesul de cunoaștere și, prac c, de înțelegere al ideii proiectului, am reușit a lega multe prietenii, am împărtășit numeroase zâmbete, am dobândit o nouă a tudine față de ceea ce este în jurul meu, căci prin intermediul proiectului mi-am adus din străfundurile sufletului calitățile și valorile îngropate de negura mpului. Atât prin tema ca sa, cât și prin ceea ce a implicat propriu-zis, acesta mi-a oferit numai beneficii și mi-a determinat, implicit, o schimbare la nivelul spiritului moral. Fiecare etapă a cons tuit un alt prag pe care l-am depășit, din care am acumulat numeroase cunoș ințe și am reactualizat valoarea incontestabilă a puterii trecutului în raport cu generațiile. Proiectul s-a bazat pe modul în care noi, nerii, percepem Județul Neamț în ceea ce privește domeniul istoric, natural și spiritual. El s-a desfășurat în trei etape, mai precis în trei excursii în cadrul județului, unde am vizitat monumente și locuri reprezenta ve care ne consacră atât județul, cât și originea noastră, a moldovenilor. Pe parcursul proiectului stările mi-au fost influențate, as el am fost curpinsă de o evlavie profundă în mănăs rile vizitate, am fost marcată de istoria veche și totuși mereu actuală sau natura mi-a adus o conciliere a eului empiric.. Toate excursiile mi-au invadat atât trupul, cât și mintea, ba chiar, pot afirma, că dintr-o simplă ci toare de cursă lungă, am devenit o exploratoare devotată care prin intermediul condeiului a reușit să redea o al el de imagine a ținutului natal. Prin ochii mei în acest proiect am evocat trecutul îndepărtat, am creionat ținutul

Județul Neamț prin ochii nerilor

11


zimbrilor, pădurea de argint, auten citatea și rus citatea elementelor naturale și am pătruns în tainele vieții monahale, unde am reușit a stopa procesul de degradare a sufletului. Un alt fapt plăcut a fost regăsirea în aceste locuri a pasiunii mele, cea referitoare la cărți, căci în ul ma excursie la Arhepiscopia Romanului și Bacăului, biblioteca a putut fi cercetată și ca un bun cunoscător al lumilor ficționale, am trăit o senzație unică, care mi-a adus o stare de bea tudine con unuă. Grandoarea numărului imens de cărți, precum și vechimea acestora au făcut ca acest proiect, în ce mă privește, să devină mai mult decât un proiect, el a dus la schimbarea anumitor mentalități ce se regăsesc în persoana mea. De la început am privit proiectul cu exuberanță, însă odată cu momentul culminant, cel al explorării unei biblioteci unice în ținut, spiritul meu a descuiat poarta ce ținea ascuns dragonul fericirii. Proiectul a readus la suprafață acea fațetă a județului uitată sau chiar evitată în acest secol al vitezei de către oamenii abosrbiți de griul monoton și sterp al co dianului. Un plus de culoare și o nouă perspec vă de reprezentare a seminificației acestui județ în ansamblu s-a realizat prin intermediul nostru, al voluntarilor, dar mai ales al fundației. La finalul acestui proiect, apare concluzia că județul Neamț îmbină atât aura de legendă, ves giile trecutului, cât și elemente moderne într-o armonioasă revărsare de linii și culori. În acest ținut, care rămâne martorul cel mai de seamă în

12

trecerea ireversibilă a mpului, fiecare găsește un ecou în suflet, o reverie incontrolabilă datorită peisajului de o maiestoasă voluptate. Prin acest proiect, am luat parte tacit la redescoperirea frumuseții uitate a vieții, ajungând la stabilirea unuei mai bune comuniuni cu lumea din jur, cu urmele trecutului ce ne leagă pe noi toți. Județul Neamț își păstrează notorietatea, având o existență dinamică, plină de zone impunătoare, prin care își destăinuie, de fapt, secretul miraculoasei sale transformări de-a lungul mpului. Mazilu Corina Oana, Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Piatra Neamț

Județul Neamț prin ochii nerilor


” Pe rs o n a l , m ă i m p l i c î n t o a t e proiectele de voluntariat de care aud, de aceea am spus ”da” și acestui proiect, fiindcă îmi place să ajut. În traseul de astăzi cel mai mult mi-a plăcut la Barajul Bicaz, întrucât priveliștea era minunată și a fost spectaculos. Deși am observat câțiva turiș în unele zone, consider că aceste locuri nu sunt promovate destul, dar tocmai acest lucru încercăm noi să-l realizăm, prin intermediul fotografiilor și reportajelor făcute. De asemenea și nerii ar trebui să se implice mai mult și să conș en zeze că aceste locuri mirifice încă mai există și trebuie fruc ficate.” Popa Ștefania, Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț

Proiectul ”Jud. Neamț prin ochii nerilor” a însemnat o nouă provocare în ceea ce privește experiența în dezvoltarea mea ca individ. Pentru început, m-am alăturat proiectului cu mare entuziasm, datorită faptului că sunt o persoană implicată în societatea civilă și sunt prezentă în general la as el de iniția ve; iar mai apoi cunoscând echipa și planul ce trebuia urmat în proiect, am fost cu atât mai mo vată să par cip în con nuare. Consider că as el de iniția ve de promovare a locurilor în care trăim sunt mereu de bun augur și ar trebui încurajate. În ceea ce privește excursiile propriuzise ale proiectului, nu am cuvinte să le descriu, au fost momente pline de zâmbete colorate și de strânse prietenii ce s-au legat între voluntarii echipei. Am colaborat într-un mod impecabil și am dus la bun sfârșit scopul proiectului. Ne-am dezvoltat abilități, respec v unii și le-au exersat pe cele dobândite deja, întrucât o parte a desfășurării proiectului a constat în realizarea de materiale audio și video, interviuri, descrieri și captarea momentelor prin fotografie. Deși avem un oraș situat la poalele munților, cu o priveliște parcă ruptă din basme, constatăm cu dezamăgire că doar un procent foarte scăzut al populației județului este conș entă de acest lucru; cu atât mai mult, sunt cazuri în care străinii ne apreciază mult mai mult plaiurile natale. Așa încât am îmbrățișat acest

Județul Neamț prin ochii nerilor

13


proiect cu brațele deschise și îndemn cât mai mulți neri să o facă, întrucât cred în spusele lui Mahatma Gandhi - ”Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”. Încurajez voluntariatul în toate formele lui și afirm că împreună putem fi schimbarea.” Marina Gîrbea, Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț

”Pot spune că mă simt onorată deoarece mi s-a dat șansa de a fi voluntar în cadrul proiectului "Județul Neamț prin ochii nerilor". Când completam formularul de înscriere pe care l-am descoperit întâmplător pe Facebook, nici nu mă gândeam la ce avea să urmeze. Credeam că va fi un proiect frumos, o experientă nouă, dar nu atât de uimitoare si memorabilă pe cât a fost. Scopul nostru este promovarea județului Neamț. Nu am fi putut face acest lucru dacă nu am fi vizitat cele mai frumoase obiec ve din această zonă, as el călătorind în trei excursii, prima fiind la Târgu Neamț, cea de-a doua având ca des nație finală Durăul, iar ul ma la Roman. Pe parcursul lor am redescoperit locuri pe care le mai văzusem, dar cu ochii unui copil, formandu-mi as el, acum, o nouă perspec vă asupra lor, una mai complexă și mai fermecatoare, una care a fost creată privind mai adânc lucrurile din jur. Cu toate acestea, dorința mea de a mă implica și în alte

14

proiecte este cons tuită datorită atmosferei minunate care s-a creat între noi, voluntarii, unindu-ne ca o familie. Bunătatea, amiciția, altruismul sunt specifice unui voluntar, așadar între noi s-au legat prietenii care sper să dureze și, totodată, am trăit împreună întâmplări de neuitat. Cântecele fredonate în drumul spre casă, jocurile din autocar, râsetele de neoprit de la locurile în care am mâncat, replicile amuzante spuse de unii dintre noi sunt cele care au creat o conexiune aparte și care au facut ca această lună să fie cea mai frumoasă din an, deși nu era nici vacanță și nici ziua mea de naștere, doar acest proiect care regret că se va încheia. Amabilitatea coordonatorilor și actele caritabile pe care

Județul Neamț prin ochii nerilor


aceș a le susțin mă fac să admir ONG-urile de orice fel. Dovezi de dedicație profundă față de acest proiect am observat și la coordonatorii noștri, care ne-au explicat cu blândețe ce avem de făcut de fiecare dată când întrebam și care sau comportat cu noi atât de frumos, ajutândune să facem o treaba cât mai bună. Proiectul nea oferit prilejul de a ne îmbogăți cunoș ințele despre județ, ne-a ajutat să comunicăm mai bine, făcând ca și noi, voluntarii, să avem multe de câș gat de pe urma lui. Excursia care mi-a plăcut cel mai mult a fost cea de-a doua, fiind cea mai lungă, cu obiec vele cele mai frumoase și numeroase, acestea fiind mo vele pentru care recomand oricui să viziteze zona Durăului, Cheile Bicazului, Mânăs rea Bistrița și Barajul de la Bicaz. Tot în această excursie cred că s-au format prieteniile, cunoscându-ne deja din prima, dar și grație atmosferei minunate create de acele cântece fredonate pe drum. Datorită faptului că am vizitat atât de multe biserici și mânăstri, pot spune că acest proiect susține cultura spirituală și vrea să promoveze vizitatorilor acestui județ toate aspectele legate de religie. Am aflat informa i noi și interesante despre viața duhovnicească a sfinților, despre tradițiile și obiceiurile creș neș și despre istoria mânăs rilor. Tot în cadrul acestui proiect am avut bucuria de a afla în ce constă cu adevarat munca unui voluntar, am văzut cum se organizează o echipă, cum colaborează oamenii care lucrează pentru a ngerea unui scop comun și cum ideile fiecăruia în parte, puse cap la cap, prind formă și construiesc ceva cu adevarat special. Așadar, între noi a fost un veritabil regim de democrație, fiecare contribuind cu partea sa, în care coordonatorii au avut rolul conducătorilor. Un alt lucru care m-a atras la acest proiect a fost faptul că am avut libertatea de a alege perspec va din care să privim fiecare obiec v, expunand-o apoi în impresiile prin care urmează să fie promovat județul. Consider că ar trebui să fie vizitat de mai multe persoane, deoarece impresionează prin peisajele muntoase și silvestre și nu are cum sa dezamagească din nici un punct de vedere. Sunt

Județul Neamț prin ochii nerilor

15


foarte fericită că am luat parte la acest proiect, organizat de Fundația "Împreună pentru Solidariate Socială" și îmi doresc extraordinar de mult să mai am ocazia să par cip și la altele atât de memorabile.” Gheorghe Mara Elena, Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț

”În acest proiect de voluntariat am învațat multe lucruri noi care m-au ajutat la dezvoltarea personală. Am vizitat locuri noi de care nici nu auzisem. Am legat multe prietenii și am descoperit în fiecare persoana căldură și gingășia sufletească. Mă bucur că m-am implicat în acest proiect în care am întâlnit persoane deosebite și am vizitat locurile de vis din județul Neamț” Cî a Aura, Școala Gimnaziala Nr 2. Piatra Neamț

”Mi-a facut foarte mare plăcere să par cip în cadrul proiectului Județul Neamț prin ochii nerilor. Mi-au plăcut traseele și obiec vele vizitate, mi-a plăcut colec vul, mi-a plăcut atmosfera generală. Consider proiectul o idee frumoasă și bine gândită.” Vasiliu Alexandru, Școala Gimnaziala Nr 2. Piatra Neamț

”La început, recunosc, m-am alăturat acestui proiect deoarece colegii, care îmi sunt și unii din cei mai buni prieteni, m-au sfătuit să mă înscriu pentru că nu voi regreta și pentru că vom avea de împărtășit experiențe de neuitat. Așa că am acceptat propunerea lor și m-am înscris și eu în proiectul "Județul Neamț prin ochii nerilor". Prin intermediul acestuia am descoperit că acest județ este mult mai bogat și interesant decât aș fi putut crede vreodată. Am aflat multe informații noi, care cu siguranță îmi vor rămâne în părite în memorie peste ani. Aici, pe lângă aceste cunoș nte acumulate despre județul în care trăiesc și spectaculoasele lui obiec ve turis ce, am legat strânse prietenii cu ceilalți voluntari devenind într-un final o familie frumoasă și unită. Mereu am avut ce face împreună, pe traseu am jucat diferite jocuri și

16

Județul Neamț prin ochii nerilor


am cântat toate melodiile care ne treceau prin minte, am facut fel de fel de glume, am râs cu lacrimi, câteodată poate prea mult sau prea tare, am facut o mul me de poze amuzante pentru a ne reamin peste ani cu drag de aceste momente nemaipomenite petrecute împreuna prin prilejul acestor drumeții. As el, am petrecut două zile de neuitat în cadrul acestui proiect minunat și educa v și nu pot spune decât că sper să se mai organizeze ac vități de genul acesta și în viitorul apropiat.” Manuela Berea, Scoala Gimnaziala Nr. 2 Piatra Neamț

”De prima dată când am auzit de această asociație și de acest proiect am vrut să par cip cu încantare. Datorită pasiunii mele minunate, fotografiatul, am decis să mă înscriu, gândindumă la toate avantajele acestor excursii împreună cu toți prietenii mei. Județul Neamț este un loc absolut uimitor din punct de vedere al peisajului urban și rural. Aerul curat m-a relaxat total. Toate colțisoarele Județului au fiecare câte o poveste și câte un mister care trebuie dezlegat de fiecare persoană. Nefiind îndeajuns promovat, am decis să îl promovăm prin fotografiile noastre , urcându-le pe diferite site-uri de socializare cu scopul de a arăta și altora fascinantele imagini și îndemnându-i să viziteze acele locații. Dacă îți place linșstea sufletească, ca și mie, îți recomand cu tot dragul Mănăs rile din acest județ deoarece atmosfera creată este una magică și relaxantă. M-au încântat foarte mult Mănăs rile Bistrița, Sihăstria și Secu. Cetatea Neamț te duce într-o lum unde cavalerii plecau la luptă iar domnițele stăteau la cetate așteptându-și domnii. O altă atracție turis că sunt Cheile Bicazului. Cheile au fost formate de râul Bicaz și fac legătura între Transilvania și Moldova. Culoarea frunzelor îngălbenite de mp și rocilor tăioase a fost încântătoare. Barajul Bicaz reprezintă un portal între realitate și lumea de basm. Vaporașul de pe lac m-a facut să mă simt fericită deoarece era plin cu turiș veniți din alte parți ale lumii. De prima oară când am intrat în Zimbrărie am simțit o libertate în suflet. Zimbrii și toate animalele

Județul Neamț prin ochii nerilor

17


stăteau liniș ți pe iarba parcă arsă de ul mile raze ale soarelui de toamnă. Grădina de Vară Farcașa m-a fascinat foarte mult deoarece culorile arborilor și florilor erau absolut incredibile. Aici, obosiți, am poposit și am luat o masă caldă, apoi am mers în con nuare la atracțiile turis ce rămase. Pe drum am cântat cântece vesele și de drumeție . Seara, fericiți și plini de încantare, ne-am întors spre casă cu gândul la toată excursia. Județul Neamț este unul de Basm!” Mitrea Ana Maria, Școala Gimnaziala Nr.2 Piatra Neamt

În cadrul Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială" (respec v) proiectul "Județul Neamț prin Ochii Tinerilor" am desfășurat ac vități de voluntariat, cu scopul de a promova frumusețile județului nostru. Am călătorit în tot județul, vizitând obiec vele de interes turis c și le-am fotografiat cu menirea de a împărtăși frumusețea acestora cu ceilalți membrii ai județului, publicându-le pe diferite rețele de socializare. As el, ei au călătorit "odată cu noi", au vizionat și au aflat mai multe despre propriul județ prin intermediul pozelor, interviurilor luate și chiar prin impresiile proprii ale voluntarilor. Consider scopul acestui proiect unul demn, bazat pe principii solide. Par ciparea în cadrul acestei ac vități m-a ajutat să aflu cât mai multe despre Neamț, importanța istorică a obiec velor și nu în ul mul rând, să apreciez mai mult frumusețile județului. Berariu Alexandra Ștefania, Școala Gimnaziala Nr.2 Piatra Neamț

”Proiectul "Județean Neamț prin ochii nerilor" este unul deosebit . Eu fiind o î n c e p ato a re î n ca d r u l p ro i e c te l o r d e voluntariat, am fost surprinsă cât de interesant a putut fi proiectul. Toate cele trei excursii au fost interesante prin obiec vele lor și modul p e rs o a n e l o r d e a ex p l i c a ș i a j u t a î n

18

Județul Neamț prin ochii nerilor


descoperirea acestora. In cadrul proiectului am socializat cu multe persoane, ca urmare am ramas buni prieteni ceea ce mă încântă mult. Pot spune că proiectul acesta a fost unul interesant și m-a ajutat să fiu mai sociabilă și să nu rămân midă. De aceea vreau să mulțumesc tuturor că m-au ajutat să mă integrez în proiect având în vedere că sunt una dintre cele mai mici voluntare, și mă bucur că am cunoscut persoane cu un caracter cult și inteligent. Recomand tuturor nerilor proiecte de voluntariat.” Nicorescu Luana, Școala Gimnaziala Nr.2 Piatra Neamț

„Nu sunt eu cine s e ce pricepută la română, dar pot spune că în aceste excursii din cadrul proiectului "Judetul Neamț prin ochii nerilor" a fost minunat deoarece am legat foarte multe prietenii și a fost frumos pentru că am descoperit multe lucruri din județul nostru pe care probabil nu le ș am. Am făcut multe poze și toate aceste lucruri vor rămâne pentru noi niște amin ri foarte foarte frumoase. Am zâmbit, m-am distrat..nu am cuvinte să descriu. M-am simțit excepțional. Proiectul acesta a fost o experiență incredibilă, și probabil că dacă nu ar fi fost acum nu aș mai fi cunoscut multe persoane și nu aș mai fi aflat multe lucruri noi.” Tanasă Flavia, Școala Gimnaziala Nr.2 Piatra Neamț

”Excursiile au fost foarte frumoase, în special pentru că am avut ocazia de a vedea obiec ve turis ce ce ne descriu cât de importantă este țara și, în special, județul nostru. Mi-a facut placere să par cip, și aș faceo din nou oricând.” Bogdan Romedea, Școala Gimnazială Săvineș

”După o zi încarcată din cauza programului școlar, mp de trei saptamani, mam trezit în fiecare sâmbătă cu zâmbetul pe buze și nerăbdătoare să văd cu ce amin ri memorabile voi rămane la sfârșitul fiecărei excursii pe care urma să le facem. Nu îmi

Județul Neamț prin ochii nerilor

19


făcusem nici un plan anume, nu voiam să-mi fac anumite așteptări, numai pentru a nu rămâne dezamăgită mai apoi de alegerea făcută. Chiar și dacă îmi făceam vreo speranță, aceasta nu reușea să depășească realitatea pe care am trăit-o. Îmi plăcea și înainte să călătoresc foarte mult și să observ lumea înconjurătoare, dar aceste trei excursii m-au făcut să realizez că trebuie să scap de cate ori am ocazia din viața co diană și să fiu mândră de țara mea, de județul unde m-am născut, deoarece aceasta ascunde mii de frumuseți încă nedescoperite. În cele trei săptămâni am vizitat foarte multe mânăs ri care mai bogate într-o istorie controversată, care mai frumoase din punct de vedere arhitectural sau mai importante din punct de vedere religios. Mănăs rea Secu, Mănăs rea Sihăstria, Mănăs rea Bistrița si Mănăs rea Neamț, Mânăs ri de călugări, sunt adevărate dovezi ale istoriei peste care mpul și-a pus amprenta, acestea făcând până la urma față tuturor încercărilor la care au fost supuse. Fiind interesată și de istoria neamului nostru, am ascultat fără suflare orice explicație pe care am primit-o în cadrul acestor obiec ve. Mânăs rea Secu și Mânăs rea Sihăstria m-au uimit cu liniștea în care aceș călugări își trăiesc viața de zi cu zi și cât de dedicați sunt față de Dumnezeu. Mănăs rea Bistrița și Mânăs rea Neamț m-au impresionat în special prin s lul în care au fost construite și că încă păstrează piatra din care au fost ridicate aceste clădiri.

20

Mânăs rea Neamț mi-a ramas în părită în special prin muzeul pe care îl are deschis vizitatorilor, unde se regăsesc unele dintre cele mai vechi cărți și obiecte istorice. Celălalte M â n ă s r i v i z i tate , M â n ă s re a Vă ra c , Mânăs rea Agapia, Mânăs rea Durău, unde își desfășoară ac vitatea măicuțele, m-au impresionat în special prin grija pe care o au acestea fată de înfațișarea curții. Arhiepiscopia Romanului si Bacaului a fost locul din care am plecat cu cele mai frumoase lecții de istorie și cu dorința de a mai reveni pe aceste meleaguri pline de informații culturale. Ce m-a impresionat și mai mult a fost biblioteca privată ce deține cele mai vechi cărți, părite, din Moldova. Cetatea Neamț a reușit să mă readucă în trecut și să-mi imaginez soarta celor care au îndrăznit să atace aceasta

Județul Neamț prin ochii nerilor


fortăreață a ostașilor Moldovei. M-a surpins să aflu că aceasta nu a fost de fapt construită de Ștefan cel Mare, ci doar regândită în așa fel încât dușmanul să nu poată ieși cu viață din cetate. Pe lângă toate aceste obiec ve istorice am vizitat și câteva obiec ve mai recent construite, antropic sau natural, care m-au reconectat cu frumuse le naturii. Cheile Bicazului m-au facut să admir în detaliu stâncile masive ce se ridicau spre cer și să intru într-o stare de admirație față de natură, care cu mpul a creat atatea locuri frumoase. Barajul Izvorul Muntelui, sau Bicaz cum mai este si cunoscut din cauza râului pe care se situează, mi-a captat atenția prin priveliștea pe care o are spre Lacul Izvorul Muntelui, iar acesta m-a determinat sa nu-mi dezlipesc deloc privirea de pe el atata mp cât am staționat pe baraj. Singurul obiec v care nu a reușit să mă sa sfacă in deajuns a fost Parcul Zimbrilor deoarece eu il mai vizitasem și în trecut, iar atunci aveau mai multe animăluțe care puteau fi admirate de vizitatori, nu ca de această dată. Nu îmi pare rău că am făcut parte din acest proiect, deoarece am întâlnit persoane minunate, am văzut locuri deosebite care nu plănuiam să le vizitez prea curând, am rămas cu noi informații in părite în minte, dar și amin ri frumoase ce le voi păstra mereu în suflet.” Delia Ciudin, Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Piatra Neamț

”In cadrul proiectului “Județul Neamț prin ochii nerilor”, am avut ocazia de a descoperi și a cunoaște mai bine Județul Neamț și locurile care ne înconjoară, începând cu Târgu Neamț, Borca și apoi Roman. Am vizitat multe mănăs ri precum Secu, Sihăstria, Mănăs rea și Cetatea Neamț, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, precum și Zimbrăria și Cheile Bicazului, cu stâncile de o impozanta splendită până la pădurile și peisajele din acest județ minunat. M-au impresionat toate poves rile ros te de călugări sau îndrumători, făcându-mă să realizez cât de multă istorie și tradiții avem, pe care, din păcate, nu le cunoaște toată lumea. Am avut parte de momente de neuitat alături

Județul Neamț prin ochii nerilor

21


de oameni minunați, cu care am descoperit prin alți ochi județul Neamț, ochii noștrii, “ochii nerilor”. Ambruș Teodora, Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț

”Nu pot să spun că am o experiență foarte mare în par ciparea în asociații de voluntariat și trebuie să recunosc că am avut ceva emoții înainte de a pleca în prima excursie. In ciuda acestor aspecte, excursia a fost până la urmă o reală plăcere atât pentru mine cât și pentru prietenele mele. Colegii au fost prietenoși, comunica vi și muncitori și cu simțul umorului. Doamna coordonatoare a fost de asemenea lângă noi reușind as el să îmbinăm u lul cu plăcutul-munca cu recreerea. Revenind la excursia propriu-zisă, ceea ce mi-a placut cel mai mult a fost Mănăs rea Neamț. M-a impresionat căldura și ospitalitatea cu care am fost primiți și explicațiile apropiate vârstei noastre în ceea ce privește istoricul mănăs rii. Trebuie să recunosc că a doua excursie mi-a plăcut cel mai mult. Acest lucru se datorează faptului că am vizitat monumente ce m-au impresionat și despre care am aflat informații foarte interesante. Un exemplu ar fi Mănăs rea Bistrița unde am aflat de Icoana Făcătoare de minuni a Sfintei Ana. Istoria, vechimea și minunile pe care Icoana le-a făcut în decursul anilor mi-au lăsat o impresie cu adevărat plăcută. Iar peisajul de la Cheile Bicazului a fost cu totul și cu totul special, în care cu siguranță aș vrea să revin ori de câte ori aș avea ocazia. Iar în a treia excursie am descoperit valoarea cărților în adevarul sens al cuvântului. Am văzut cărți vechi de sute de ani îngrijite cu atenție de măicuțe. Ne-a dat voie să ne plimbăm prin bibliotecă, admirând as el comorile acestei mănăs ri, iar mai apoi dacă avem vreo curiozitate să punem și întrebări. Trebuie să recunosc că acest proiect a fost o experiență foarte plăcută pentru mine. Iar dacă la început aveam emoții, spre sfârșit regretam că s-a terminat dat fiind faptul că mi-am făcut prieteni

22

Județul Neamț prin ochii nerilor


și că m-am simțit foarte bine. Mă bucur mult că am reușit să descopăr valorile acestui județ și spun cu sinceritate că avem multe locuri frumoase de vizitat și că trebuie să le punem mult mai mult în evidență ca turiș i să fie încântați de locurile văzute.” Bălăunțescu Măriuca, Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț

”In calitate de o persoană norocoasă par cipantă în cadrul proiectul „Judetul Neamț prin ochii nerilor” sprijinit de Fundația Impreună pentru Solidaritate Socială pot să afirm că a fost una dintre experiențele cele mai plăcute de acest p de care am avut parte, în care am avut onoarea de a coopera cu oameni minunți dedicați muncii în echipă. Atât colegii, cât și cadrele însoțitoare, cărora vreau să le multumesc pentru efortul și munca depusă în vederea organizării unor excursii memorabile și cât mai educa ve pentru noi, sunt niște persoane în care îți poți pune încrederea și te poți baza oricând ai nevoie, fapt ce dovedește că încă mai există as el de grupuri în care colaborarea și întrajutorarea sunt pe primul loc. Cele două excursii în care am avut deosebita placere să merg au fost de neuitat iar mo vele sunt nenumarate. In primul rând, am acumulat o mul tudine de informații despre numeroase obiec ve din judetul Neamț, care mă vor ajuta pe parcursul întregii existențe atât pe mine, cât și pe persoanele cu care voi împărtăși această experiență. Sper să nu se termine aici și să mai putem lua parte împreună la evenimente la fel de plăcute sau de ce nu, și mai speciale!” Mitrea Maria, Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț

”Sunt foarte încantată că am luat parte la acest proiect și că am intrat într-o familie așa numeroasă. Cu această ocazie am cunoscut oameni frumoși și am reușit să facem împreună lucruri minunate. Deși am reușit să par cip doar la ul ma excursie, pot spune că am văzut locuri frumoase și mi-am umplut tolba cu

Județul Neamț prin ochii nerilor

23


amin ri minunate. Inainte, am fost la Roman doar în treacăt, dar de data aceasta am vizitatat printre altele și Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Biserica Armenească și parcul mare din acest oraș. Mi-a plăcut în special Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. M-a impresionat clădirea în sine, pictura și turnul cu clopotniță care găzduiește una dintre cele mai vechi biblioteci, cea mai veche carte datând din secolul al XVI-lea. Mi-a plăcut de asemenea și muzeul din cadrul Arhiepiscopiei și curtea acesteia, un loc plin de verdeață, un colț de rai. În doar câteva cuvinte pot spune că a fost o experiență de neuitat și recomand oricui are ocazia să se implice în as el de proiecte. Merită cu adevărat! Avem un județ minunat și trebuie promovat cu fiecare ocazie!” Dandu Ana-Maria , Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Piatra Neamț

”Pentru mine proiectul "Județul Neamț prin ochii nerilor" a fost o experiență foarte frumoasă pe care aș repeta-o încă o dată dacă aș avea ocazia. La fel cum spunea și Paul Ferrini: "Fiecare experiență este o oportunitate". Și întradevăr, aceasta experiență nu mi-a oferit doar o singura oportunitate, ci mai multe. Printre ele se numară oportunitatea de a vedea locuri minunate, de a cunoaște oameni deosebiți și de a lega prietenii, de a-mi încărca sufletul cu bucurie și energie pozi vă, dar și oportunitatea de a-mi reamin că sunt o moldoveancă din județul Neamț și că locul natal este atât de minunat și are o istorie atât de cap vantă, încât unii și-ar dori să se fi născut pe aceste meleaguri. Ce mi-a plăcut? Proiectul în sine. Și acest farmec al proiectului nu este datorat doar locurilor vizitate, ci și celorlal membri. În fiecare excursie am râs, glumit, cântat, a fost o atmosferă de grup pe care o iubesc. Bineînțeles că există și momente care mi-au rămas în părite într-un loc special în mintea și inima mea, precum ziua în care am vizitat osuarul M-rii Neamț și tot în aceasta Mănăs re, părintele care ne-a poves t despre

24

Județul Neamț prin ochii nerilor


istoria acestui loc minunat, și-a deschis sufletul în fața noastră și ne-a dat și sfaturi folositoare în viață. Ne vorbea cu atâta dragoste și bucurie încât am fost cap vată de la primele cuvinte ros te. Unii preoți au ten nța să plic sească turiș i cu prea multe informații, însă acesta este diferit. Din tot monologul acestui om al bisericii, mi-a rămas în minte și în suflet următoarea frază: "Voi fetelor, nu trebuie să cerșiți iubire și nici să cereți să fiți alintate. Dacă vreți aceste lucruri, dați de înțeles că le doriți.” Așadar, pentru mine acest proiect a fost prielnic atât pentru ochi (locurile pe care le-am adimrat), cât și pentru suflet (prin felul în care am simțit prezența iubirii și a lui Dumnezeu în Mănăs ri).” Maria Pandelea, Colegiul Național ”Petru-Rareș” Piatra Neamț

”Acest proiect mi s-a părut super interesant. Am aflat multe lucruri interesante despre acest județ și de aceea fiecare dintre noi ar trebui să-l promovam. Obiec vele acestui județ au o istorie însemnată a culturii și a neamului românesc. Tu poți fi urmatorul voluntar și îl poți promova, vizitându-l și spunând ce ai văzut și prietenilor tăi.” Rareș Murariu, Liceul Tere c Economic-Administra v, Piatra Neamț

”Mi-au plăcut excursiile deoarece am vizitat județul Neamț și monumentele acestuia. Eu am par cipat, din nefericire, doar la o excursie care s-a organizat în județul Neamț, mai exact Roman. Colec vul a fost unul foarte unit și plăcut. Am vizitat Biserici, Mănăs ri și nu nu în ul mul rând, ceea ce mi-a plăcut cel mai mult în această excursie a fost acea biblioteca. Acolo am văzut foarte multe lucruri noi. Am rămas plăcut impresionat. Alături de acest colec v, îmi doresc să se mai facă proiecte pentru că sunt deschis să aflu și să cunosc lucruri și persoane noi. ” Pavel Ursărescu, Liceul Tere c Economic-Administra v, Piatra Neamț

Județul Neamț prin ochii nerilor

25


26

Județul Neamț prin ochii nerilor


Județul Neamț prin ochii nerilor Prin intermediul acestui proiect, nerii par cipanți voluntari au descoperit necesitatea și frumusețea lucrului în echipă, și-au dezvoltat potențialul crea v și au experimentat comunicarea pe rețele de social media, au întâlnit persoane noi și au cunoscut locuri inedite.

/Judetul-Neamț-prin-ochii-tinerilor-872671646144780 /JNTpot

/judneamtprinochiitinerilor/

/jneamt/județul-neamț-prin-ochii-tinerilor/

Județul Neamț prin ochii nerilor

27


Un proiect al

Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială

Judetul Neamt, , prin

ochii tinerilor

Judetul Neamt, , prin

ochii tinerilor

Mass Media

Experiențe Social Media Artă Vizite Comunicare Cunoaștere Publicitate

Valori

Seminarii

Promovare

Excursii Drumeții

Istorie Literatură

Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială

www.solidaritatesociala.ro

În parteneriat cu INSPECORATUL ȘCOLAR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PIATRA NEAMȚ AL JUDEȚULUI NEAMȚ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.