DO SOKOLA NA KOLE : manuál k půjčovně kol

Page 1

DO SOKOLA NA KOLENa poštu, na úřad, do školy nebo třeba do kavárny jedině na kole! Sokol Brno I se zapojil do společného projektu Mezikavárenské půjčovny kol, aby šetřil Váš čas i životní prostředí.

Mezikavárenská půjčovna kol je projekt síťí brněnských kaváren Trojka, Art, Podnebi, Tři ocásci a Sokola Brno I, kde si můžete na celý den bezplatně půjčit a zase vrátit jízdní kolo. Každý den jsou Vám na recepci venkovního areálu Sokola Brno I k dispozici tři krásné nové skládačky, díky kterým se stanete ozdobou silnic.

Uživatel si vypůjčí jízdní kolo na recepci venkovního areálu Sokola Brno I a vrátit ho může na kterémkoliv z uvedených míst. Při zapůjčení složí uživatel vratnou zálohu ve výši 300.- Kč, která mu je po předání kola zase vrácena. Členové a zaměstnanci Sokola Brno I si mohou kolo půjčit bez zálohy.

Takže vzhůru do ulic!


SOKOL BRNO I Kounicova 20

Tři ocásci Gorkého 37

Kavárna Trojka Dům pánů z Kunštátu Dominikánská 9

Café ART Cihlářská 19

Cafe Podnebi Údolní 5Sokol Brno I


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.