Page 1

Rondvraag Datum: Van: Aan: Betreft:

21 september 2010 SOG­fractie 2010­2011 College van Bestuur Huisvesting buitenlandse studenten

Inleiding Volgens het Strategisch Plan van de RUG voert zij beleid om in 2014 een 5.000  buitenlandse studenten binnen haar muren te hebben. Verschillende berichten laten  ons echter weten dat een groot aantal studenten op dit moment nog geen adequate  huisvesting hebben en in gevallen zelfs in bungalowparken moeten wonen. Middels  deze rondvraag wil de SOG­ fractie de discussie omtrent de studentenhuisvesting  voor buitenlandse studenten aan de kaart stellen. 

Probleemschets Tegen 2014 zullen in de gemeente Groningen 4.500 wooneenheden extra worden  gecreëerd,   mede   om   in   de   groei   van   de   RUG   en   de   Hanze   Hogeschool  studentenaantallen te voorzien. Daarentegen is het nog maar 2010 en de krapte op  de Groningse woningmarkt  treft de buitenlandse studenten het hardst. Zij hebben  niet zomaar een kamer nodig, maar een gemeubileerde. September is tevens een  piekmand,   wanneer   de   kamermarkt   in   Groningen   onder   extra   druk   staat   door   de  excessieve toestroom van (internationale) studenten.   Hoewel de Housing Office ieder jaar zijn aanbod uitbreidt, blijkt het niet genoeg te  zijn om in de vraag van deze internationals te voorzien en staat zijn aanbod nu c.a.  1300   tegenover   3000   nieuwe   buitenlandse   studenten   voor   wie   allemaal  collegeplekken zijn. 54 van hen wonen nu in een bungalowpark en meerdere moeten  naar   andere   steden   uitwijken   om   van   daar   naar   hun   colleges   te   reizen.   Terwijl  Groningen ook voor hen als “home away from home” zou moeten voelen. 

Voorstel De RUG is voornemens om de groei van buitenlandse studenten te stimuleren tot  5.000 die de RUG per semester zal bezoeken. Deze studenten dienen echter wel  een kamer in Groningen te kunnen vinden. Een oplossing hiervoor kan zijn om de  uitgaande RUG­studenten aan te moedigen hun kamer bij vertrek onder te verhuren  of, praktischer nog, de RUG zelf zou meer in de samenwerking tussen de RUG en de  gemeente  moeten  intensiveren  op  dit   punt.  Uit  het   beleid   van  de  gemeente blijkt  immers nog niet dat zij aan het toekomstige toename van het aantal buitenlandse  studenten zal voldoen. De SOG fractie stelt tevens voor dat het College van Bestuur in het kader van het  Akkoord van Groningen gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot een  snellere realisatie van de 4.500 nieuwe eenheden te komen dan 2014. 

Conclusie


Deelt het College van  Bestuur de zorgen  van de SOG­fractie omtrent de huidige   situatie van de huisvesting van buitenlandse studenten en dat de bovengenoemde   voorstellen uitgezocht dienen te worden? 

Rondvraag Huisvesting Buitenlandse Studenten  

Rondvraag Huisvesting Buitenlandse Studenten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you