Page 3

2/2018

3

SISUKORD 4 Eesti uudised 6 Välisuudised 8 PESCO ja EDIDP: Euroopa Liidu hiigelsammud kaitsekoostöö süvendamiseks

15 automaatrelva Hankes osalevad automaatrelvad on nii välimuselt kui ka ehituselt väga sarnased, võrdlevad Raiko Jäärats ja Vaido Halliküla.

PESCO ei olnud ainus verstapost, kuhu Euroopa Liidu kaitsepoliitika Eesti eesistumise ajal jõudis, kirjutavad Kusti Salm ja Thomas Mell.

Kaitsevägi hangib endale võimekamaid relvi

30 Türgi, relvajõud ja viimane riigipööre

Kaitseinvesteeringute keskus kuulutas mullu välja hanke Eestile uute automaattulirelvade ostuks, tutvustavad Risto Pärtel ja Ingrid Mühling.

Jumaldatud armee uus roll Türgis on pärast nurjunud riigipöördekatset alles kujunemas, kirjutab Hille Hanso.

20 Õhutoetusvõime arendamine kaitseväes Paarist õhutulejuhist enam ei piisa ja õhutoetuseks on vajalik selle igakülgne lõimimine struktuuriüksuste tegevusega, kirjutab Siim Lindmaa.

24 Lendav haubits ehk Lockheed AC-130 Surmaingel, Lendav kindlus – need on vaid vähesed nimed, mille sõdurid sellele oma liigas parimale on omistanud.

Küberohud kujundavad merelist lahinguvälja Valdav osa laevaomanikke ja laevastikke maailmas ei ole küberturvalisusele vajalikku tähelepanu pööranud, nendib Mari-Anne Meister.

Toimetaja Keeletoimetaja Kujundaja

Miks meid huvitab just D-vitamiin, küsib ajateenijaid käsitlev suurem teaduslik uurimus.

Türgi pani Süüria kodusõjas jala maha

Virtuaalne lahinguruum 3 – reaalsusest reaalsem

Oliivioksa nimelise operatsiooniga algas uus vaatus Süüria kodusõjas, kirjutab Artur Tänna.

Pole ühtegi teist matkesüsteemi, mis oleks rohkem köitnud matkekeskuse külastajaid kui VBS3 – kirjutab Tamur Kusnets.

42 Eestlased õpetavad Iraagi sõdureid võitlema ISIS-ega Oma artiklite sarja 2. osas kirjeldab Marek Vainumäe iraaklaste käitumist ja mentaliteeti väljaõppel.

46 2017. aasta oli kaitseväe meditsiiniteenistusele hea aasta Püüame kasutada parimaid praktikaid laiast maailmast ning siduda need koduste meetoditega ühiseks kimbuks, kirjutab Targo Lusti.

staabi- ja sidepataljoni teavituskeskus Heiki Suurkask heiki.suurkask@mil.ee / 717 2162 Raiko Jäärats Diina Kazakova Ragne Rikkonen-Tähnas

Toimetus

Trükitud Kaanefoto ISSN:

Filtri tee 12, 10132 Tallinn sodur@mil.ee Ofset OÜ Roomet Ild 1406-3379

56 Teavituskeskus staabi- ja sidepataljonis aastail 2012-2018 Teavituskeskuse loomise eellugu ulatub 2009. aasta sügisesse, kirjutab Marek Miil.

64 Eesti Vabaduse Risti lugu Kui 1918. aastal peeti teenetemärke mineviku iganditeks, siis Vabadussõja käigus see arvamus muutus, kirjutab Jaak Pihlak.

66 Raamatututvustused

SÕDUR NR 2 (100) 2018

Väljaandja Peatoimetaja

48 Kas on oluline teada ajateenijate D-vitamiini näitajaid?

Sõdur 02/2018  
Sõdur 02/2018  
Advertisement