0516sodur

Page 51

RELVAD

 AS E-Arsenali toodetud õppeankrumiin.

51

Kodumaised

ÕPPEMIINID FOTOD: MEREVÄGI, RISTO SAIMLA, REET NABER, EML SAKALA

mereväes

SÕDUR NR 5 (92) 2016