Page 1

Puigpunyent al dia Agrupació Socialista de Puigpunyent - Núm. 9 - novembre de 2009

Els Socialistes fan anàlisi de la situació del poble

PÀGINA 3

La pancarta del PP encara penja

Restes de la pancarta electoral, amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu que es celebraren el mes de juny, encara pengen d’un arbre a l’entrada del nostre poble. PÀGINA 2

Després de 74 anys, Homenatge del PSOE Puigpunyent torna als regidors dels 30 a estrenar escola anys de democràcia PÀGINA 4

PÀGINA 6

el nucli de galilea ja compta amb servei d’aigua potable i clavegueram

Aigua a Galilea, prova superada!

Puigpunyent protegeix als animals

El Ple de l’Ajuntament de Puigpunyent va aprovar per unanimitat una nova ordenança pionera sobre el reconeixement dels animals com a éssers dotats de sensibilitat física i psíquica i, per tant, capacitat per patir. PÀGINA 5

L’estiu de 2009 passarà a la història del nostre municipi perquè ha estat el primer en que el nucli de Galilea ha pogut gaudir del servei d’aigua potable i clavegueram amb totes les garanties, tant de sunministrament com sanitàries.

Per fi hem oblidat els estius en que patíem talls en el subministrament d’aigua potable a tot el municipi. SEGUEIX A LA PÀGINA 2


2

Puigpunyent al dia

Novembre 2009

aquest servei suposa una fita històrica per al municipi

Ja funciona el servei d'aigua potable i clavegueram de Galilea

Els Socialistes no han aturat de treballar per garantir el servei d’aigua a tot el municipi des de 1999 Aquest estiu del 2009, per primera vegada en la seva història, els habitants de Galilea han pogut gaudir del servei d’aigua potable i clavegueram amb totes les garanties, tant de subministrament com sanitàries. Ja ens queda un poc lluny quan a Puigpunyent, a finals dels anys noranta, tots els estius patíem talls en el subministrament d’aigua potable, i quan nosaltres, els socialistes, dèiem que érem capaços d’aconseguir garantir no tan sols el subministrament a Puigpunyent si no també a la

resta dels nuclis urbans del municipi. Cal recordar que aquest servei, tal i com contempla la llei, és un dret que tenen els ciutadans dels nuclis urbans i per tant un deure de l’Ajuntament. Des de l’any 1999 no ens hem aturat de fer feia en el tema de l’aigua i hem anat superant totes les dificultats i nous reptes que ens havíem fitxat. La bona gestió de l’aigua que hi ha al municipi de Puigpunyent és un fet, és una realitat inqüestionable que ens fa sentir orgullosos de la

feina feta. La planificació complexa i completa, tant de les diferents xarxes de distribució d’aigua potable i clavegueram als diferents nuclis urbans, com el sistema d’aigua en alta que tenim al nostre poble, ens dona la confiança per poder afirmar que tenim garanties suficients de subministrament per molts d’anys. Això sí, sempre i quan es compleixin aquestes dues condicions: La primera. Ha de seguir havent un consum responsable, com el que tenim ara, per part de la

ciutadania. L’aigua és un recurs escàs i limitat. En segon lloc. Es necessària una gestió diària, els 365 dies de l’any, per part de l’Ajuntament tal i com s’està fent en aquests moments. Les coses no funcionen totes soles, i amb el tema de l’aigua cada dia hi ha problemes, complicacions, dificultats, que requereixen vigilància, planificació i molta feina. L’estiu del 2009 es recordarà com el primer que Galilea va poder gaudir d’aquest servei tan important. Enhorabona a Galilea!

Encara hi ha restes de propaganda electoral del PP a Puigpunyent

Des de l’Agrupació Socialista de Puigpunyent i Galilea ens pareix una falta de respecte la deixadesa del Partit Popular de Puigpunyent, que encara no ha retirat les restes de la propaganda electoral que penjà a l’entrada del poble amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu que es celebraren el passat 7 de juny. Els Socialistes ens demanam quina és la imatge que vol donar el Partit Popular del nostre municipi quan, just a l’entrada del poble, deixa una corda amb restes de tela penjada d’un arbre. Aquesta és la hipotètica gestió que podem esperar d’aquest partit polític? Amb aquest article, els Socialistes de Puigpunyent i Galilea volem demanar la seva retirada immediata. Dins el cercle es poden veure les restes de la pancarta del PP.


Novembre 2009

Puigpunyent al dia

3

celebraren una reunió-debat que acabà amb un dinar

Els Socialistes analitzen l'actual situació que viu el nostre poble

El dinar fou tot un èxit de participació que els Socialistes esperen repetir.

El passat dissabte dia 10 d’octubre, l’Agrupació Socialista de Puigpunyent i Galilea va convocar una reunió-debat per tal d’analitzar la situació actual que viu el municipi. Una bona part dels militants i simpatitzants assistiren a la trobada per tal de fer balanç entre les millores aconseguides per Puigpunyent i les mancances que encara pateix el nostre poble. Una de les valoracions que es varen fer és que Puigpunyent passa per un bon moment, ja que no és fàcil que el nostre poble compti, com és el cas actualment, amb representació directe a la FELIB, de la que el nostre batle n’és el President, i al Consell de Mallorca, on Miquel Ramon ocupa un lloc de Conseller pel Partit Socialista. Així doncs, aquesta cir-

cumstància, segons algunes de les conclusions, fa que puguem “treure el carro” endavant amb els assumptes més importants i complexes de les administracions pú-

prendre grans decisions que afecten a tots els municipis de Mallorca. Aquesta legislatura està sent molt profitosa pel que fa referència a projectes importants,

Es tractaren molts de temes durant la trobada.

bliques i, a pesar de que seguim sent un poble petit, gràcies a aquesta circumstància, estam sempre presents a l’hora de

necessaris i obligatoris, com són l’escola nova, la dotació d’aigua potable i clavegueram als diferents nuclis del nos-

tre municipi, entre altres projectes d’enllumenat públic, sectorització de canalitzacions, pou muncipal, etc. Tots ells són projectes que, per la seva complexitat, impliquen encarar situacions difícils i de molt esforç personal per a tots. Durant la trobada, també hi va haver temps per posar damunt la taula les mancances del nostre municipi. Les autocrítiques anaren encaminades a millorar les petites qüestions quotidianes. Tots els membres del Grup Municipal Socialista que formen part de l’equip de coordinadors i de govern, es varen comprometre a millorar el dia a dia del nostre Ajuntament. La reunió va acabar amb un dinar de germanor, vàrem fer una bona taulada i les paelles sortiren boníssimes! Un dia per repetir.


4

Puigpunyent al dia

Novembre 2009

Tornam a estrenar una escola Per fi, 74 anys després de la construcció de la primera, en temps de la II República. 1935-2009

No fou fins a entrat el 1935 quan l’escola antiga de Puigpunyent va començar a funcionar a ple rendiment amb una aula de nins, una de nines i una altra de pàrvuls. El projecte inicial es va aprovar l’any 1925, però no es varen començar les obres de bon de veres fins al temps de la II República, l’any 1931. Per a més informació vos recoman la lectura del llibre de Tomàs Vibot, editat per l’Ajuntament de Puigpunyent, La II República a Puigpunyent. Ara, 74 anys després s’ha repetit la història. Aquest mes de setembre hem començat el curs escolar a un nou edifici, l’Escola Nova, al carrer de Sa Vela. Aquesta fita s’ha de considerar his-

infantil i 6 de que, per la seva situació, primària, per es podrà emprar els horaprimera vega- baixes per activitats que da en la his- organitzi l’escola d’adults tòria comptam o el patronat d’esports. amb una aula Compta, a més, amb tots per a cada curs. els sistemes que exigeix A més a més, la legislació actual destité una cui- nats a l’estalvi energètic i na que res ha a la utilització d’energies d’envejar a les renovables. més avançaProperament, celedes dels hotels brarem una jornada de més luxosos, portes obertes i la seva un menjador inauguració oficial per molt espaiós part del President de les i ben dotat, Illes Balears, el sociauna aula po- lista Francesc Antich, livalent enor- juntament amb Bartome, una aula meu Llinàs, Conseller d’informàtica, d’Educació i Cultura, una aula i Joan Ferrà, batle de Entrada de l’Escola Vella de Puigpunyent. d’idiomes, biPuigpunyent. D’aquest blioteca, sala esdeveniment segur que tòrica, en un poble com el de professors, despatxos en serem informats quan nostre com a molt es pot per l’APA, direcció, se- arribi el moment per part estrenar escola una ve- cretaria, dues aules de de l’Ajuntament. gada cada segle. Però si reforç, un gimnàs de més comparam l’antic edifici de 350 metres quadrats amb el nou, veurem que pel que fa a instal·lacions i serveis no té punt de comparació. L’escola antiga només comptava amb tres aules, una de nins, una de nines i una de pàrvuls, això sí, amb un habitatge per al mestre. La nova compta amb nou aules, tres Aspecte que presenta l’Escola Nova del nostre poble. d’educació


Novembre 2009

Puigpunyent al dia

5

L'Ajuntament aprova una ordenança pionera en quant a protecció animal El text es va preparar juntament amb la Plataforma Balear de Defensa dels Animals (BALDEA) En aquest ple d’octubre ha quedat aprovada definitivament l’ordenança municipal reguladora de convivència, defensa i protecció animal a l’entorn humà. Aquesta ordenança ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups polítics que tenim representació al plenari municipal. L’ordenança ha estat preparada juntament amb la Plataforma Balear de Defensa dels Animals ( BALDEA). Sobre tot, és una ordenança on contempla que mantenir als animals en unes bones condicions repercuteix sobre tota la població, ja que els conflictes entre animals i veïns davalla. És una ordenança de màxims, som conscients que l’aplicació ha de ser progressiva, sobre tot ha d’anar acompanyada d’una campanya informativa important. L’Ajuntament de Puigpunyent reconeix els animals com a éssers dotats de sensibilitat tan física com psíquica i , per tant, amb capacitat per patir física i psíquicament. La presència d’animals de companyia ha augmentat considerablement en els darrers anys als nuclis urbans i, concretament, al municipi de Puigpunyent. La tinença d’aquests animals exigeix una responsabilitat especial, tant pel que fa als seus drets com als deures dels seus teni-

dors. Els animals de companyia ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones i a fomentar el respecte envers la natura i aporten molts beneficis personals i socials. Hem de tenir present, però, la responsabilitat que implica la tinença d’animals a casa, i cal ser conscients que els hem de facilitar tot el benestar que necessiten i vetllar per evitar molèsties per a la convivència ciutadana. El fet d’integrar un animal de companyia en una llar significa que es compta amb el comportament responsable i racional de la persona que se’n responsabilitza, i que aquesta persona compleix les obligacions que això comporta. Tenir un animal significa acceptar una responsabilitat envers un ser viu que dependrà de nosaltres

durant un llarg període de la nostra vida (cura, identificació, vacunació, hàbitat, educació, salut en general, control de la natalitat, ciutadania). L’educació en la convivència amb els animals ha de partir del principi bàsic de respecte envers aquests éssers vius amb capacitat de sentir i de patir, i del principi de respecte a l’ entorn i a les persones, comparteixin aquestes o no la mateixa afinitat pels animals. Això comporta desenvolupar un treball de pedagogia social en el qual tots estem implicats. Cal destacar també que aquesta normativa regula i limita la cria de cans i moixos per particulars, amb la finalitat de disminuir-ne el nombre i evitar una proliferació indiscriminada sense cap casta de control, ja que en moltes ocasions,

aquests animals pateixen les conseqüències de l’abandonament. Per una altra banda cal tenir en compte no només els animals anomenats de companyia sinó, en general, tots els animals domèstics, salvatges i salvatges en captivitat que viuen al nostre entorn urbà y rural i que mereixen un tracte i una vida digna. Aquesta ordenança Municipal tindrà com a principal referent, a més de la Llei 11/2003, de 24 de novembre, de Protecció d’Animals, la llei 1/1992 de 8 d’abril de Protecció d’Animals que viuen a l’entorn humà de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la resta de reglaments que la desenvolupen, la Declaració Universal dels Drets de l’Animal, proclamada el 15 d’octubre de 1978 per la Lliga Internacional dels Drets de l’Animal i aprovada per l’UNESCO i, posteriorment per l’ONU. Des de el grup socialista estam molt contents que en temes com aquests s’aconseguesqui l’unanimitat dels grups polítics i tambe la col. laboració d’associacions que fan feina damunt aquesta temàtica. És un consens difícil d’aconseguir moltes vegades. ENHORABONA A TOTS !!!


6

Puigpunyent al dia

Novembre 2009

Emotiu homenatge als regidors socialistes dels 30 anys de democràcia

La Federació dels Socialistes de Mallorca organitzà el merescut reconeixement als representants municipals per la seva dedicació als seus respectius pobles

Moment en que els regidors socialistes de Puigpunyent recolliren l’obsequi en reconeixement a la seva tasca.

La Federació dels Socialistes de Mallorca ha organitzat un homenatge a les 571 persones que durant aquests trenta anys de democràcia han estat o són regidors pel Partit Socialista als diferents ajuntaments del municipis mallorquins. Els regidors i regidores homenatjats, en reconeixement a la valentia i dedicació a la societat, han rebut un obsequi de mans de Sebastià Riera, President del PSIBPSOE, Francesc Antich, Secretari General del PSIB-PSOE, Antoni Alemany, President de la Federació dels Socialistes de Mallorca, i Francina Armengol, Secretària General de la Federació dels Socialistes de Mallorca. Amb aquest acte s’ha pogut veure la projecció i el creixement del Partit Socialista a la nostra illa que al 1979 presentà llistes a 26 municipis i obtenia 57 regidors i, ara,

30 anys després compten amb 141 regidors i a les darreres eleccions presentaren candidatures a tots els municipis de Mallorca. Després del lliurament de medalles, Aina Calvo, Secretària General dels Socialistes de Palma, ha destacat “la importància d’actes com aquest per no oblidar tota la feina que han fet aquests homes i dones i prendre exemple d’ells per la seva dedicació i treball als seus respectius pobles”. En la seva intervenció, Francina Armengol ha fet un “recordatori especial pels que donaren la cara a la primera hora de la democràcia” i ha agraït a tots els regidors que “dediquen un temps de les seves vides a servir al país i als nostres conciutadans defensant els principis del Socialisme amb honestedat i compromís”. Armengol també ha recordat que “aquest acte també és un homenat-

ge a la democràcia, perquè la democràcia només és possible des de l’exercici de la política i ja és hora de reivindicar la política més que mai des del compromís de servei públic”. Francesc Antich no ha deixat passar l’oportunitat i ha donat les gràcies a “tota la família socialista que, legislatura rere legislatura, han contribuït a fer més gran, democràtic i plural aquest país”. En el seu discurs, Antich ha recordat amb “orgull” la seva etapa com a regidor i batle d’Algaida i ha senyalat que “és una molt bona escola, començar des de baix, molt a prop dels ciutadans i ciutadanes, coneixent el que els preocupa, això és el que importa”. Els 1.200 assistents han manifestat l’encert d’un reconeixement com aquest a tota la gent que ha fet feina pels demés des dels ajuntaments dels seus pobles.


Novembre 2009

Puigpunyent al dia

7

Puigpunyent s'adhereix a l'Agència de Disciplina Urbanística del Consell El passat 3 de setembre, Puigpunyent, Campanet i Valldemossa, es convertiren en els tres primers municipis que signaren un conveni amb la Conselleria de Territori del Consell de Mallorca mitjançant el qual deleguen les competències d’inspecció, sanció i restitució de la legalitat urbanística en sòl rústic. Aquests tres pobles de Mallorca cediren les seves competències en matèria d’urbanisme a l’Agència de Protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, que pertany al Consell. La Consellera de Territori, Maria Lluïsa Dubon, juntament amb el director gerent de l’Agència, Maties Morey, materialitzaren la delegació de competències amb la signatura dels convenis respectius amb els batles de Puigpunyent, Joan Ferrà; Valldemossa, Xisco Mulet; i Campanet, Francesc Morell. La Consellera Dubon afirmà que es tractava d’un moment històric ja que “s’inicia una Moment de la signatura de l’adhesió a l’Agència de Disciplina Urbanística. nova etapa pel que fa a la protecció del territori en sòl rústic”. De fet, Dubon va destacar que “en els pocs mesos que l’Agència duu en marxa, tres institució insular, per al seu exercici mitjançant l’Agència municipis de l’illa ja han completat amb celeritat el pro- de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Macés per a la seva adhesió”. La Consellera de Territori va llorca, les competències municipals d’inspecció, sanció i avançar que pròximament altres pobles de Mallorca també restabliment de la legalitat urbanística, en relació a lles delegaran les seves competències municipals a l’ens. obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense Per la seva part, tant Joan Ferrà com la resta de batles, llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les condiafirmaren que el Consell fa així una aposta valenta i dóna cions en les diferents categories de sòl rústic de cada terme suport als municipis petits que no disposen de mitjans per municipal. combatre la indisciplina urbanística. Així doncs, la legalitat urbanística del nostre municipi Segons els convenis, aprovats al Ple del Consell de Ma- serà vigilada per aquesta agència creada pel Consell de llorca de dia 30 de juliol, els ajuntaments deleguen a la Mallorca que presideix la socialista Francina Armengol.

Uns 20.000 aturats de les Illes podran demanar l'ajuda dels 420 euros Els aturats que es quedaren sense protecció per atur des del passat 1 de gener de 2009 podran sol·licitar l’ajuda extraordinària de 420 euros mensuals durant un període màxim de sis mesos a partir dels dies 13 o 16 de novembre. Aquesta nova prestació social ha estat posada en marxa pel govern de Zapatero per tal de paliar els terribles efectes de la crisi econòmica mundial

i ajudar a les famílies que més dificultats econòmiques estan passant en aquests moments. Gràcies a la sensibilitat del govern central, uns 7.500 aturats més podran accedir a aquesta ajuda que en un principi només havia de ser per als que es trobaven en aquesta situació des del passat 1 d’agost de 2009. Per la seva banda, la Consellera de Treball del Govern de les Illes Ba-

lears, Joana Barceló, ja ha anunciat que, per fer front a l’increment de les peticions, s’ha reforçat la plantilla del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), ja que és aquí on s’han de dirigir els sol·licitants. L’ajuda la poden demanar els aturats menors de 65 anys que hagin esgotat les seves prestacions per atur, excepte els treballadors fixes-discontinus i els que reben la Renta Activa d’Inserció.


8

Puigpunyent al dia

Novembre 2009

RECEPTES TOMBET DE PEIX

GREIXONERA DOLÇA MALLORQUINA

Ingredients:

Ingredients:

- 1 kg de patates - 3 carabacins - 3 aubergínies - 3 o 4 pebres verds - 1/2 kg de tomàtigues vermelles - 1/2 kg de sardineta petita

- 1/2 kg de formatge fresc amb molt poca sal - 6 ous - 1/2 tassó de sucre - 3 galletes “Maria” - Un poc de margarina

Preparació: Es pelen les patates, es tallen en rodanxes fines, es fregeixen en abundant oli i es reserven. Es tallen els carabacins també en rodanxes, es fregeixen en el mateix oli i es col·loquen damunt les patates fent capes. Es repeteix la mateixa operació amb les aubergínies i els pebres verds. S’enfarinen els peixos, es fregeixen i es col·loquen damunt les verdures. S’escalden les tomètigues, es pelen i es tallen a cubs. Es posen a fregir a la mateixa paella llevant l’excés de greix d’abans, es sofregeix a foc lent, s’assaona i, quan està llest, s’aboca sobre tot l’anterior.

Preparació: Batre el formatge, els ous i el sucre, evitant que es formin grumolls. A un motllo de fang empastifar la margarina i polvorejar-lo amb les galetes finament esmicades, de manera que quedi una capa per l’interior del motllo. Abocar la barreja al motllo i ficar-ho al form a 150ºC durant 30 minuts, col·locant-lo a la part mitja i evitant que faci bombolles. Treure del forn i deixar refredar a temperatura ambient, no ficar al frigorífic.

DITA

dita

De novembre cap allà, agafa sa manta i no la deixis estar.

Val més ser amic de sa madona que germà de l’amo.

Aquest espai està disponible per a publicitat. Podeu contactar amb nosaltres a socialistesdepuigpunyent@yahoo.es

A partir d’ara, ja podeu consultar aquesta revista a través d’internet a puigpunyentaldia.blogspot.com

Enviau-nos les vostres propostes o suggeriments a socialistesdepuigpunyent@yahoo.es

Puigpunyent al dia/Socialistes de Puigpunyent  

Full informatiu dels Socialistes de Puigpunyent de novembre de 2009.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you