Page 1

Full Informatiu Municipal PSIB-PSOE. Alcúdia - desembre 2009

Socialistes d’Alcúdia

Més de 3 milions d’euros per Alcúdia gràcies al Plan E

Degut a la crisi econòmica mundial, el Govern de l’Estat ha posat en marxa un conjunt de mesures agrupades al Plan E per tal de pal·liar els efectes d’aquests difícils moments que ens ha tocat viure. Des del principi, l’objectiu fonamental de l’equip de Zapatero és lluitar contra l’atur i tornar al camí de la creació de llocs de feina, a més de la voluntat de que l’economia espanyola surti reforçada de la crisi. El Fons Estatal d’Inversió Local consisteix en invertir 8.000 milions d’euros en realitzar obres que suposin millores per als nostres municipis, al temps que s’aconsegueixen crear 300.000 llocs de feina directes. El Fons es reparteix d’acord a un estricte criteri de població, pel que cada poble obté una quantitat de diners determinada segons el seu nombre d’habitants, prevalent l’objectivitat i la transparència. Pel que respecte a Alcúdia, el nostre municipi ha rebut un total de 3.085.790 d’euros que s’han destinat a les següents obres: - Reforma del Cementiri municipal amb un cost de 1.421.348 euros i que ha servit per donar feina a 17 persones, de les que 11 d’elles es trobaven en una situació d’atur.

- Reforma de la Residència de la 3ra Edat amb un pressupost de 1.119.998 euros, en la que han treballat 35 persones, 15 d’elles que estaven sense feina. - Dotació de serveis dels carrers Pollentia i Teodor Canet amb un cost de 544.441 euros que ha ocupat a 16 persones de les que 5 estaven a l’atur. Totes aquestes obres han entrat ara a la recta final i estan a punt de estar totalment acabades, mentre que el Govern que presideix José Luis Rodríguez Zapatero ja ha aprovat el nou Fons Estatal pel Treball i la Sostenibilitat per al 2010 pel que Alcúdia rebrà 2 milions d’euros que es detinaran al projecte de la Xarxa de Distribució de Depuració Terciària que englobarà les zones més turístiques del municipi.

L’Executiva dels Socialistes d’Alcúdia L’Agrupació Socialista d’Alcúdia compta amb el següent equip de feina que treballa dia a dia per la societat alcudienca: Secretari General: Martí Garcias Plomer Secretari d’Organització: Joan Gaspar Vallori Secretària de Política Municipal: Begoña Hernández Secretari d’Acció Electoral: Martí Garcias Martí Secretari d’Administració i Finances: Biel Alomar Secretària de Comunicació: Marta Zúnica Vocals: María Ibáñez, Àngela Bosch, Jaume Adrover, Manuel A. Llanos Portaveu del Grup Municipal: Pere Malondra Presidenta: Melchora Gómez Agrupació Socialista d’Alcúdia - carrer des Moll, 24, 1er - tlf.: 971 54 87 54 psoealcudia@gmail.com www.alcudia.psoe.es Horari de la seu: dimecres de 18:00h a 20:00h


Alcúdia acull la Màster Class Es posa en funcionament un de piano per a joves talents Punt d’Informació Europeu Pere Malondra, Primer Tinent Batle i Regidor de Cultura, presentà la Màster Class de piano per alumnes avantatjats que es va dur a terme entre el 26 i el 31 d’octubre. L’activitat, englobada dins el programa “Un hivern a Mallorca” d’Ibatur i inclosa en el programa de tardor de l’Auditori d’Alcúdia, va tenir lloc gràcies a la col·laboració entre la Conselleria de Turisme, la Fundació Siaa (Sic Itur Astra) i l’Ajuntament. La Màster Class comptà amb la participació de 14 pianistes provinents de paï-

sos com Japó, Xina, Corea, Rússia o Alemanya, sis dels quals ja han acabat la seva formació i compten amb una carrera professional internacional. La Màster Class acabà amb un concert irrepetible d’antics i nous alumnes de Karl-Heinz Kämmerling.

Pere Malondra.

L’Àrea de Participació Ciutadana i Joventut ha posat en funcionament el nou Punt d’Informació Europeu (PIE) a Alcúdia. Aquest servei pretén acostar tota la informació als ciutadans de la Unió (entitats, col·lectius, empreses, etc.) damunt temàtiques molt diverses (drets, deures, ajudes, subvencions, tràmits, períodes, iniciatives...). Aquest PIE és fruit d’un conveni entre el Consell Insular de Mallorca i el Centre Balears Europa. Aquest servei estarà ubicat a Can Joanet, l’accés dels

Joan Gaspar.

ciutadans és directe i la seva fiabilitat és pràcticament absoluta i molt àgil. Els Socialistes d’Alcúdia recomanam a tots els ciutadans i ciutadanes que, si teniu demandes d’aquest tipus les podeu remetre a aquest servei, ja sigui personalment, per email o telèfon.

Éxit de participació en la celebració del Dia del Turista El Consorci de Promoció Exterior d’Alcúdia, juntament amb l’àrea de Turisme de l’Ajuntament i l’Agrupació Hotelera han organitzat i coordinat el Dia del Turista, una diada de promoció directa a destí que pretén retre homenatge als seus visitants oferint-los tot un seguit d’activitats d’oci. La jornada va començar a les 10 del matí a la platja del Port d’Alcúdia, a la zona esportiva de Ciudad Blanca, on començaren les competicions de futbol i vòlei platja a les que es varen inscriure 14 i 26 equips respectivament provinents dels diferents hotels de la zona. A més, també es varen programar diverses activitats dirigides de Wellness

com aeròbic, step o funky i de relaxació, amb l’estand de massatge tailandès. També els més menuts pogueren gaudir de la festa gràcies als tallers de pintura i de face-painting i al show musical High School Musical que va entretenir a petits i a grans. Per dinar es va servir un buffet lliure a la platja en el que tothom va poder tastar especialitats mallorquines. Al vespre es va fer una festa al Passeig Marítim, mini-disco i shows lúdics i musicals a càrrec dels equips d’animació dels hotels d’Alcúdia i es va dur a terme el lliurament de trofeus de les competicions celebrades durant el dia. Sebastià Sánchez.

La gent d’Alcúdia visita les institucions de les Illes Balears Un grup de 50 persones d’Alcúdia visitaren el Consolat de Mar, seu de la Presidència del Govern de les Illes Balears, on foren rebuts pel president Francesc Antich. Els Socialistes Francina Armengol i Antoni Alemany, Presidenta i Vice-

president del Consell de Mallorca, foren els encarregats d’acompanyar a la delegació d’Alcúdia en la seva visita a la institució. Finalment, visitaren el Parlament de les Illes Balears, on foren rebuts per la Vicepresidenta Aina Rado.

Molts d’anys i bones festes Agrupació Socialista d’Alcúdia - carrer des Moll, 24, 1er - tlf.: 971 54 87 54 psoealcudia@gmail.com www.alcudia.psoe.es Horari de la seu: dimecres de 18:00h a 20:00h


Hoja Informativa Municipal PSIB-PSOE. Alcúdia - diciembre 2009

Socialistas de Alcúdia

Más de 3 millones de euros para Alcúdia gracias al Plan E Debido a la crisis económica mundial, el Gobierno del Estado ha puesto en marcha un conjunto de medidas agrupadas en el Plan E para paliar los efectos de estos difíciles momentos que nos ha tocado vivir. Desde el principio, el objetivo fundamental del equipo de Zapatero es luchar contra el paro y volver al camino de la creación de puestos de trabajo, además de la voluntad de que la economía española salga reforzada de esta crisis. El Fondo Estatal de Inversión Local consiste en invertir 8.000 millones de euros en realizar obras que supongan mejoras para nuestros municipios, al tiempo que se consiguen crear 300.000 puestos de trabajo directos. El Fondo se reparte de acuerdo a un estricto criterio de población, por lo que cada pueblo obtiene una cantidad de dinero determinada según su número de habitantes, prevaleciendo la objetividad y la transparencia. Por lo que respecta a Alcúdia, nuestro municipio ha recibido un total de 3.085.790 de euros que se han destinado a les siguientes obras: - Reforma del Cementerio municipal con un coste de 1.421.348 euros y que ha servido para dar trabajo a 17 personas, de las que 11 de ellas se encontraban en

situación de desempleo. - Reforma de la Residencia de la 3ª Edad con un presupuesto de 1.119.998 euros, en la que han trabajado 35 personas, 15 de ellas que estaban desempleadas. - Dotación de servicios de las calles Pollentia y Teodor Canet con un coste de 544.441 euros que ha ocupado a 16 personas de las que 5 estaban sin trabajo. Todas estas obras han entrado ahora en la recta final y están a punto de terminarse totalemente, mientras el Gobierno de Zapatero ya ha aprobado el nuevo Fondo Estatal para el Trabajo y la Sostenibilidad para el 2010 en que Alcúdia recibirá 2 millones de euros que se destinarán al proyecto de la Red de Distribución de Depuración Terciaria que englobará las zonas más turísticas del municipio.

La Ejecutiva de los Socialistas de Alcúdia La Agrupación Socialista de Alcúdia cuenta con el siguiente equipo que trabaja día a día para la sociedad alcudienca: Secretario General: Martí Garcias Plomer Secretario de Organitzación: Joan Gaspar Vallori Secretaria de Política Municipal: Begoña Hernández Secretario de Acción Electoral: Martí Garcias Martí Secretario de Administración y Finanzas: Biel Alomar Secretaria de Comunicación: Marta Zúnica Vocales: María Ibáñez, Àngela Bosch, Jaume Adrover, Manuel A. Llanos Portavoz del Grupo Municipal: Pere Malondra Presidenta: Melchora Gómez Agrupación Socialista de Alcúdia - calle des Moll, 24, 1º - tlf.: 971 54 87 54 psoealcudia@gmail.com www.alcudia.psoe.es Horario de la sede: miércoles de 18:00h a 20:00h


Alcúdia acoge la Máster Class Empieza a funcionar el Punto de piano para jóvenes talentos de Información Europeo Pere Malondra, Primer Teniente Alcalde i Concejal de Cultura, presentó la Máster Class de piano para alumnos aventajados que se llevó a cabo entre el 26 y el 31 de octubre. La actividad, englobada en el programa “Un invierno en Mallorca” de Ibatur y incluida en el programa de otoño del Auditorio de Alcúdia, tuvo lugar gracias a la colaboración entre la Conselleria de Turisme, la Fundación Siaa (Sic Itur Astra) y el Ayuntamiento. La Máster Class contó con la participación de 14 pianis-

tas de países como Japón, China, Corea, Rusia o Alemania, seis de los cuales ya han terminado su formación y cuentan con una carrera profesional internacional. La Máster Class terminó con un concierto de antiguos y nuevos alumnos de KarlHeinz Kämmerling.

Pere Malondra.

El Área de Participación Ciudadana y Juventud ha puesto en funcionamiento el nuevo Punto de Información Europeo (PIE) de Alcúdia. Este servicio pretende acercar toda la información a los ciudadanos de la Unión (entidades, colectivos, empresas, etc.) sobre temáticas muy diversas (derechos, deberes, ayudas, subvenciones, trámites, iniciativas...). Este PIE es fruto de un convenio entre el Consell de Mallorca i el Centre Balears Europa. Este servicio estará ubicado en Can Joanet, el acceso a

Joan Gaspar.

los ciudadanos es directo y su fiabilidad es absoluta y muy ágil. Los Socialistas de Alcúdia recomiendan a todos los ciudadanos y ciudadanas que, si tenéis demandas de este tipo las podeis remitir a este servicio personalmente, por email o por teléfono.

Éxito de participación en la celebración del Día del Turista El Consorcio de Promoción Exterior de Alcudia, junto con el Área de Turismo del Ayuntamiento y la Agrupación Hotelera han organizado y coordinado el Día del Turista, una promoción directa a destino que pretende rendir homenaje a sus visitantes ofreciéndoles actividades de ocio. La jornada empezó a las 10 de la mañana en la playa del Puerto de Alcúdia, en la zona deportiva de Ciudad Blanca, donde empezaron las competiciones de fútbol y volei playa a las que se inscribieron 14 y 26 equipos respectivamente venidos de diferentes hoteles de la zona. Además, también se programaron diversas actividades dirigidas de Well-

ness como aerobic, step o funky y de relax, con el stand de masaje tailandés. También los más pequeños pudieron disfrutar de la fiesta gracias a los talleres de pintura y de face-painting y al show High School Musical que entretuvo a grandes y pequeños. Para comer se sirvió un buffet libre en la playa en el que todos pudieron probar especialidades mallorquinas. Por la noche se hizo una fiesta en el Paseo Marítimo, minidisco y shows lúdicos y musicales a cargo de los equipos de animación de los hoteles de Alcúdia y se llevó a cabo la entrega de trofeos de las competiciones celebradas a lo largo del día.

Sebastià Sánchez.

La gente de Alcúdia visita las instituciones de las Islas Baleares Un grupo de 50 personas de Alcúdia visitaron el Consolat de Mar, sede de la Presidencia del Govern de les Illes Balears, donde fueron recibidos por el presidente Francesc Antich. Los Socialistas Francina Armengol y Antoni Alemany, Presidenta

y Vicepresidente del Consell de Mallorca, fueron los encargados de acompañar a la delegación de Alcúdia en su visita a la institución. Finalmente, visitaron el Parlament de les Illes Balears, donde fueron recibidos por la Vicepresidenta Aina Rado.

Feliz Navidad y felices fiestas Agrupación Socialista de Alcudia - calle des Moll, 24, 1er - tlf.: 971 54 87 54 psoealcudia@gmail.com www.alcudia.psoe.es Horario de la sede: miércoles de 18:00h a 20:00h

Socialistes d'Alcúdia  

Full informatiu dels Socialistes d'Alcúdia de novembre de 2009.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you