Page 1

april

18

2017 D e k r a n t v a n S o c i a a l F o n d s Ta x i v o o r w e r k n e m e r s i n d e t a x i b r a n c h e

Nieuw bestuurslid Sociaal Fonds Taxi Joost Clijsen:

Inhoudsopgave ‘Geef chauffeurs de ruimte zich te ontwikkelen’ (vervolg pag 1)

2

Aanbestedingsinstituut Mobiliteit van start

2

Taxi Van Dijk specialiseerde zich in mensen met dementie

3

Hoge raad doet uitspraak

3

Personenvervoer Maas en Waal

Code VVR vernieuwd

Hij komt oorspronkelijk uit de

verpleging. Stapte over naar de

ambulancesector. En heeft sinds de

opkomst van de huisartsen­posten in

het begin van de eeuw zijn bestemming

gevonden: het verzorgen van m ­ obiliteit met

over Fit op de Rit, de workshop en de healthchecks

‘Geef chauffeurs de ruimte zich te ontwikkelen’

4 4/5

Zelfrijdende auto

5

De dag van… Marco Rikkers

6

Kort taxi nieuws

6

Mijn Taxi

7

Pauze puzzel

7

Column Bill Mensema

8

Even voorstellen

8

Kort taxi nieuws

8

Colofon

8

Bent u al dementievriendelijk? Doe de gratis training en word ook dementievriendelijk! www.sociaalfondstaxi.nl/sdv

een medisch accent. Vanaf dit jaar maakt Joost Clijsen, algemeen directeur van Dutch Medical Group, ook nog eens deel uit van het bestuur van

Sociaal Fonds Taxi. Hoe kijkt hij tegen de sector aan?

“Toegevoegde waarde. Dát is waarin mijn sector – trouwens, dat geldt voor de hele taxi­branche – zich moet onder­ scheiden”, vindt Joost Clijsen. “Het gaat er niet alleen om een klant van A naar B te brengen. We doen veel meer. Maak dat dan ook zichtbaar. En geef chauffeurs de mogelijkheid zich te ontwikkelen.” Aparte opleiding Vanuit die visie ontwikkelde hij samen met Sociaal Fonds Taxi (SFT) en de vakbonden in 2003 een opleiding voor huisartsenchauffeurs. “De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen”, vertelt Clijsen. “Om te b ­ eginnen

zijn er de extra rijtechnische ­vaardigheden. Die heb je nodig om een arts veilig, al dan niet met spoed, naar de patiënt te kunnen brengen. Daarnaast kun je pas een huisarts ondersteunen als je een training assisterende vaardigheden hebt gevolgd. Denk aan reanimatie, AED en assisterende en ondersteunende

­ andelingen. En dan is er de h training sociale vaardigheden. Je leert omgaan met andere culturen, met agressie, en met traumatische situaties zoals het overlijden van een patiënt.” Als nieuwe bestuurder van SFT heeft Joost Clijsen zich ook hard gemaakt voor het verplicht stellen van zo’n opleiding in de

CAO. Verder is hij betrokken bij de initiële huisartsenchauffeurs­ opleiding en de jaarlijkse (bij) scholing voor huisartsen­ chauffeurs. Trouwens, als het aan hem ligt, volgt iedere taxichauffeur geregeld aanvullende opleidingen die zijn toegesneden op zijn specifieke taken.

Vervolg op pagina 2

Vroeger of later met pensioen? De kranten en journaals staan bol van berichten over de

AOW-leeftijd. Het vorige kabinet heeft ervoor gekozen de

AOW-leeftijd in stappen mee te laten groeien met de gemiddelde levensverwachting. Worden wij allemaal iets ouder? Dan schuift de AOW-leeftijd mee.

We weten nog niet hoe het verder gaat met de AOW. Het besluit daarover ligt in handen van het kabinet. Het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt zit anders in elkaar. Dat pensioen bouwt u zelf op. En het heeft weliswaar ook een standaard leeftijd waarop het pensioen ingaat, maar uiteindelijk kiest u zelf wanneer u met ­pensioen gaat. Lang niet iedereen weet dat je zelf bepaalt wanneer je je pensioen laat ingaan. De standaard leeftijd die op uw jaarlijkse pensioenoverzicht staat, kunt u zien als een beginpunt voor uw eigen planning. Wilt u eerder stoppen met werken? Dan wordt het pensioen lager dan op uw overzicht staat. Maar wilt u en kunt u langer doorwerken? Dan wordt uw pensioen hoger.

Zo rekent u met uw pensioen

Een vuistregel is dat voor ieder jaar dat u eerder stopt, uw jaarlijkse pensioenuitkering ongeveer 7% lager is. Op www.pfvervoer.nl staat het pensioendashboard. Na inloggen kunt u daar rekenen met uw eigen pensioen (kijk bij ‘Mijn pensioen’). Wilt u graag dat iemand met u meekijkt? Maak dan een afspraak met één van de ­consulenten. Zij kunnen u vertellen hoeveel u krijgt als u eerder of later stopt. U maakt zelf de afweging hoeveel pensioen voor u genoeg is en bepaalt op basis daarvan op welke leeftijd u uw pensioen in laat gaan.

Eerder stoppen dan u AOW ontvangt

Wilt u met pensioen gaan vóór u uw eerste AOW-uitkering ontvangt? En heeft u tijdelijk een hoger pensioen nodig om de periode tot uw AOW te overbruggen? Dat kan. U gebruikt dan een deel van uw ‘normale’ pensioen voor de overbrugging. Het maandelijkse pensioen dat u levenslang ontvangt is iets lager. In ruil daarvoor krijgt u maandelijks een extra bedrag tot u uw eerste AOW-uitkering ontvangt. (Bron: Pensioenfonds Vervoer)

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 18 - april 2017

1


Coördinator Erna Ligtenberg

Spil tussen Meditaxi, huisartsenpost en chauffeurs Puzzelen, de sfeer bewaren, delegeren, en hollen of stil-

staan. Zo vat Erna Ligtenberg haar coördinerende rol bij

Meditaxi samen. Tijdens het Joost Clijsen Vervolg van pagina 1

gesprek valt ze geregeld terug op haar andere werkzaamheden als huisarts­enchauffeur, maar dat is hier niet de

­bedoeling: daarover gaat De Beter imago Clijsen zegt: “Geef je mensen bagage. Het is voor chauffeurs in het leerlingenvervoer toch veel leuker als ze geleerd ­hebben met autistische kinderen om te gaan? Of dat je, als je een oncologische patiënt vervoert, weet wat je wel en niet kunt vragen? Dat is niet alleen een verrijking van jezelf maar straalt ook af op onze hele branche. Zo kun je ook met ­beperkte ­middelen meer kwaliteit en een beter imago creëren.”

Dag van Marco Rikkers elders

in deze Taxikrant al. Dus… hoe ben je coördinator in het huisartsenvervoer ­geworden?

Erna: “Vijf jaar geleden verving ik de toenmalige coördinator. Die kwam na zijn ziek zijn niet meer terug als post­ coördinator. Of ik het ­permanent wilde doen. Ja, maar wel in de eerste plaats als collega en niet als ‘meerdere’. Dat is goedgekomen.” Haar team bestaat uit zeven chauffeurs. Relatief klein dus.

Maar daardoor voelt het als familie: men kent elkaar door en door. Als ­coördinator is Erna ervoor verantwoordelijk dat de drie partijen chauffeurs, huisarts­ enpost en Meditaxi goed met elkaar samenwerken. Eens in de zes weken zit ze met het management van de huisartsenpost aan tafel om knel­punten te bespreken. Daarnaast ondersteunt ze als regiocoördinator de twaalf ­andere coördinatoren in de wijde omgeving van Deventer. In harmonie Op werkdagen rijdt er één auto van Meditaxi, in het weekend twee. Doordeweeks varieert het aantal visites van chauffeur en huisarts aan patiënten van drie tot negen. Soms moet de tweede auto ingezet worden. Doordat er piket wordt gedraaid, kan Erna regelen dat er binnen een kwartier een tweede chauffeur ter plekke is. Verder zorgt

Erna Ligtenberg ze samen met een collega voor het onderhoud en schoonhouden van de auto’s. En bij personele problemen treedt ze handelend op. Maar altijd in harmonie. “Als we om wat voor reden dan ook afscheid van een collega moeten nemen”, zegt Erna, “probeer ik ervoor te zorgen, dat die persoon toch met een goed gevoel vertrekt.” Wennen Ze herinnert zich nog de begintijd. “Huisartsen moesten wennen aan het idee dat ze door een geschoolde chauffeur

gereden werden die ook nog eens een koffer bij zich had. Maar dat is echt verleden tijd. Arts en chauffeur zijn nu een team. Ook patiënten vinden het heel normaal dat de chauffeur mee naar ­binnenkomt en de arts assisteert. Vaak vindt de partner het ook prettig om tegen iemand aan te praten als de dokter met de patiënt bezig is.” Maar dan hebben we het alweer over Erna’s tweede functie als chauffeur (“dat blijft toch het leukst”) en dat zouden we juist niet doen.

Nieuw Aanbestedingsinstituut Mobiliteit van start

Kwaliteit boven prijs

Bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer draait het momenteel vaak om de laagste prijs. Er wordt wel kwaliteit gevraagd, maar bij gunning gaat het uiteindelijk toch vaak om wie de laagste prijs biedt. Het pas opgerichte Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) moet daar verandering in brengen. Omdat vervoerders soms koste wat het kost een opdracht willen hebben of behouden, of omdat een opdrachtgever de prijs te zwaar laat meewegen, wordt er bij aan­bestedingen maar al te vaak te scherp ingeschreven. Recent onderzoek van het Sociaal Economisch Onderzoek (SEO) uit Amsterdam bevestigt deze tendens. Het vervoer moet dan onder kostprijs gereden worden. Met alle gevolgen van dien: de ondernemer draait met verlies of gaat uiteindelijk failliet. Daarnaast komen de arbeidsvoorwaarden van werknemers onder druk te staan, of staan werknemers bij een faillissement, soms na jarenlange dienstverbanden, ineens op straat. Dat is uiteindelijk niet wat we met elkaar willen, een bedrijfstak die kraakt onder de aanbestedingen. Ondernemers niet, werknemers niet, maar ook opdrachtgevers en gebruikers van het vervoer niet. Het gaat in het doel­groepenvervoer om vervoer van kwetsbare groepen: ouderen, mensen met een beperking, leerlingen en patiënten. Als ondernemers en werknemers onder te grote druk komen te staan, gaat dat ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. Bestek Om de neerwaartse spiraal een halt toe te roepen, hebben KNV Taxi, FNV Taxi en CNV Vakmensen de handen ineen geslagen en het AIM opgericht. Om op die

van het AIM. De directeur van Sociaal Fonds Taxi (SFT) is adviseur van het AIM bestuur. Daarnaast wordt er nog een manager aangetrokken die alle werkzaamheden van het AIM coördineert en uitvoert. Verder zijn er drie materiedeskundigen. Dat zijn p ­ ersonen die langjarige ervaring hebben in de branche en ook veel met aanbestedingen te maken hebben gehad. Zij worden betrokken bij het doornemen van bestekken en het formuleren van de aanbevelingen vanuit het AIM.

manier vanuit de bedrijfstak richting opdrachtgevers aan te geven wat belangrijk is om mee te nemen bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer. In eerste instantie richt het AIM zich op het moment dat een opdracht­gever een bestek*) doelgroepenvervoer openbaar maakt. Dan wordt zo’n bestek doorgenomen en beoordeeld aan de hand van een aantal criteria die sociale partners belangrijk vinden. Als er opmerkingen bij het bestek zijn, laat het AIM dat in de vorm van aan­bevelingen aan de opdrachtgever weten. Deze aanbevelingen worden ook gepubliceerd op de website van het AIM,

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 18 - april 2017

net als de beoordelingscriteria. Sociale partners willen dat de bedrijfstak al in een vroeg stadium wordt betrokken in gesprekken met opdrachtgevers die vervoer willen aanbesteden of een vervoersvoor­ ziening willen treffen. Dan is er ook nog de meeste ruimte voor een advies­gesprek en eventuele aanpassingen. Samenstelling AIM Het AIM bestaat uit een bestuur van vier personen: twee namens KNV taxi, één namens FNV taxi en één namens CNV vakmensen. Zij besturen de ­stichting en zijn eindverantwoordelijk voor het werk

Investeringen Het AIM hoopt er uiteindelijk aan bij te dragen dat de inkoop van vervoer door opdrachtgevers van een dus­danig n ­ iveau is, dat vervoerders k­ unnen investeren in voertuigen, p ­ ersoneelsbeleid en dienstverlening. Zulke investeringen zorgen ervoor dat goed opgeleide en ervaren werknemers in de bedrijfstak behouden ­blijven. De kwaliteit van het vervoer valt of staat vaak met de ervaring van de gebruiker in de taxi zelf. De chauffeur speelt daar een belangrijke rol in. *) Een bestek is de omschrijving van een uit te voeren werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoerings­voorwaarden.

2


Taxi Van Dijk specialiseerde zich in mensen met dementie:

‘Jíj bent degene die zijn verstand moet gebruiken’

Als ze ergens weten hoe ze met mensen met dementie moeten omgaan, is het wel bij Taxi Van Dijk uit Cuijk. Het ongeveer zeventig voertuigen tellende bedrijf

specialiseerde zich al zo’n acht jaar geleden in deze doelgroep. Momenteel vervoert het bedrijf dagelijks rond de honderd mensen met deze ziekte. Accountmanager groepsvervoer Eric Boonen en chauffeur Karin van der Cruijsen vertellen wat hier allemaal bij komt kijken. “Het belangrijkste leerden we tijdens een infosessie met een grote zorginstelling hier uit de buurt”, zegt Eric. “Die hielden we op ons initiatief, omdat we steeds meer van hun mensen gingen vervoeren en wilden weten hoe we het beste met hen konden omgaan.” Zorgen voor een positieve sfeer en duidelijkheid waren de belangrijkste lessen die de medewerkers van de zorginstelling gaven. Karin legt uit: “Mensen met dementie zijn in het algemeen heel onrustig. Ze hebben de regie niet meer over hun hersens en hun leven, maar willen die wel hebben. Als ze het gevoel hebben dat niet gebeurt wat ze willen, gaan ze met de hakken in het zand en kunnen ze verbaal of fysiek agressief worden. Omdat jij dan degene bent die niet doet wat ze willen – ze willen bijvoorbeeld naar hun moeder toe en niet daar de dagbesteding – richt die agressie zich op jou.” Bij groepsvervoer kan het daarbij nog gebeuren dat de onrust overslaat naar de andere inzittenden. Doordat de chauffeurs van Van Dijk echter allemaal zeer ervaren zijn in het vervoer van mensen met dementie, gaat het vrijwel nooit mis. Eric: “Omdat die mensen onrustig zijn, moet je zorgen voor duidelijkheid. Onze chauffeurs zijn herkenbaar aan het uniform en we proberen ervoor te zorgen dat de cliënten altijd met dezelfde chauffeur te maken krijgen. Dat geeft hen een gevoel van veiligheid. Als het eens fout gaat in de

taxi, komt dat vrijwel altijd doordat er een invalchauffeur rijdt. Die kan de route nog zo goed voorbereiden, maar als de cliënten hem of haar niet herkennen, begin je toch met een 1-0-achterstand.” Karin: “Daarbij kunnen vooral mensen bij wie de ziekte nog niet zo vergevorderd is, heel overtuigend overkomen als ze een andere bestemming opgeven. Onervaren chauffeurs kunnen daar intrappen. Maar houd je altijd aan de opdracht en neem bij twijfel contact op met de centrale of instelling. Jíj bent degene die zijn verstand moet gebruiken, want je cliënten kunnen het niet meer. Ze zitten niet in zo’n instelling vanwege zweetvoeten.” Iets anders wat de chauffeurs in de loop der jaren hebben geleerd, is de cliënt het idee geven dat hij bepaalt wat er gebeurt. Karin: “Dan zegt iemand bijvoorbeeld dat hij naar het winkel­ centrum wil, terwijl je onderweg bent naar een familielid. Ik zeg dan dat we eerst naar dat familielid gaan en daarna naar het winkelcentrum.” Eric heeft ook een mooi voorbeeld van hoe je zaken kunt oplossen. “Als een cliënt zegt dat hij geen zin heeft om ergens naar toe te gaan, zeg ik: ‘Joh, je gaat daar gewoon even heen en dan ga je op een bankje zitten en een kopje koffie drinken’. Vaak is het dan een paar minuten stil en zegt die cliënt vervolgens dat hij geen zin heeft om te gaan, maar er gewoon alleen even heen gaat om op een bankje een kopje koffie te drinken. ‘Goed idee’, zeg ik

Nienke van Wezel is projectleider van Samen dementievriendelijk, een programma dat vorig jaar is gestart. Ze legt uit waarom het belangrijk is dat we meer gaan afweten van dementie: “In 2020 zullen ruim 310.000 mensen lijden aan een vorm van dementie. Omdat iemand met dementie gemiddeld twee tot drie mantelzorgers heeft, betekent Nienke van Wezel dit dat ongeveer een miljoen Nederlanders te maken krijgt met deze ziekte.” Daarbij komt dat zeventig procent van de mensen met dementie thuis woont en deel neemt aan het openbare leven. Mensen met dementie komen dus in winkels, bibliotheken en rijden met de taxi bijvoorbeeld. Nienke: “Op onze website www.samendementievriendelijk.nl kun je een training ‘Goed omgaan met ­dementie’ volgen, maar we hebben nu ook speciale branchetrainingen online. Omdat Sociaal Fonds Taxi als koepel­organisatie een waardevolle partner voor ons is, hebben we er ook een voor taxichauffeurs. Deze training duurt twintig minuten en chauffeurs krijgen er verschillende situaties in te zien waarin ze meer leren over klanten met ­dementie. Ik hoop dat alle chauffeurs eraan mee gaan doen.”

dan. En dan zijn we allebei tevreden.” Karin zegt dat de glimlach van iemand die eerst bang of boos was maakt waarom ze haar werk zo mooi vindt. Alle kennis die de mensen van Van Dijk hebben opgebouwd, is inmiddels onderdeel van de eigen interne opleiding. Omdat je echter het meeste leert in de praktijk, is meerijden tijdens vervoer van mensen met dementie een verplicht

onderdeel. Ook heeft het bedrijf mentorchauffeurs die nieuwe collega’s inwerken. Karin, zelf ook mentorchauffeur, zegt dat de meeste chauffeurs het vervoeren van mensen met dementie onderschatten. Ze verwijst dan ook graag naar de nieuwe online branchetraining ‘In de taxi’, die via www.sociaalfondstaxi.nl/sdv te vinden is. Voor deze training hebben zij en haar collega’s een deel van de input geleverd.

Hoge Raad doet uitspraak

Overeenkomst tussen werkgever en werknemers gaat niet boven CAO- afspraken Op 6 januari 2017 heeft de Hoge Raad beslist in een langlopend geschil tussen Sociaal Fonds Taxi en een taxionderneming. Hierbij is geoordeeld dat een vaststellingsovereenkomst (VSO) tussen een werkgever en werknemer niet aan een CAO-controleorgaan

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 18 - april 2017

kan worden tegengeworpen. In het kort komt het erop neer dat afspraken die een werkgever met een werknemer maakt niet in strijd mogen zijn met de CAO. Zijn die afspraken wel in strijd met de CAO? Dan zijn ze niet geldig, aldus de Hoge Raad. Dit arrest is van groot

belang en onderstreept de doelstelling van de CAO en de CAO-controle, namelijk; een eerlijk speelveld voor alle taxi­ondernemingen, zodat er geen oneerlijke concurrentie plaats vindt. Bovendien krijgen werknemers datgene wat is afgesproken in de CAO.

3


Personenvervoer Maas en Waal over Fit op de Rit, de workshop en de healthchecks

‘Je hoeft er echt niet voor uit de kleren’ “Het zou natuurlijk prachtig zijn als alle deelnemers aan Fit op de Rit zich massaal voor de

sportschool zouden opgeven”, zegt Geert Eikhout, “maar dat is niet reëel. Het is veel meer een wake-up-call. Je moet je bewust worden van wat het voor je betekent als je een dag lang achter het stuur zit.” Lichamelijk én geestelijk Eikhout is samen met Peter Jurriëns eigenaar van Personenvervoer Maas en Waal. Het bedrijf – 40 voertuigen, 55 chauffeurs – is door Sociaal Fonds Taxi benaderd voor het nieuwe vitaliteits­ programma Fit op de Rit. “Omdat”, zegt Geert bescheiden, “ze het graag wilden uitproberen bij een vervoersbedrijf dat goed voor z’n mensen zorgt.” Gezonder en vitaler leven Op 6 december 2016 kwam Peer Vos, arbocoach van SFT, in Beneden-Leeuwen langs om de workshop ‘7 belangrijke stappen voor een gezonder en vitaler leven’ voor het eerst te geven. Onder de deel­nemende medewerkers van Maas en Waal bevonden zich Tonnie Coenders, verantwoordelijk voor de kwaliteit, en Francoise de Jong, ‘zeg maar van typemiep tot officemanager en chauffeur’. Nu zitten ze met Peer in de kantine over Fit op de Rit te praten. Ze herinneren zich dat die eerste workshop wel een beetje lang duurde. “Dik tweeënhalf uur”, zegt Tonnie. “Dat was wel wat veel van het goede.” Peer stelt hem gerust: inmiddels vertelt

hij zijn verhaal in anderhalf uur. Bij de workshop komen onderwerpen aan de orde als beter zitten, bewegen, een gezonde nachtrust, regelmatig eten, 2 liter water per dag drinken. Maar ja, dat plassen. Tonnie: “Je kunt natuurlijk niet ieder uur bij mensen aanbellen en vragen of je even naar de wc mag.” En Francoise: “We halen natuurlijk wel kinderen van school af. Maar als je dan voor een plas naar binnengaat, breken de kinderen misschien je bus af.” Blokje om En over het bewegen? Een stappenteller motiveert. Soms loopt Francoise langer met de hond als ze stappen tekort komt. En ook Tonnie gaat na het eten nog weleens een extra blokje om. Van de andere kant, het rolstoelvervoer van Maas en Waal is fysiek genoeg. En als je een dag lang als maatschappelijk werker, meneer pastoor, pedagoog en praatpaal hebt gefunctioneerd – want dat doe je als chauffeur feitelijk toch - ben je blij als je ’s avond op de bank onderuit kunt zakken. Terug naar Geert Eikhout. Hij raadt iedere taxionderneming Fit op de Rit aan.

Peer met de Fit op de Rit deelnemers Francoise en Tonnie aan tafel Het basisprogramma is ook nog eens gratis. Wel wil hij over een tijdje een tweede workshop voor zijn mensen organiseren, door hem zelf betaald, “om ze scherp te houden” Die kan Tonnie misschien verzorgen. We bespreken ook de eerste healthcheck die bij de workshop hoort. “Daar schrokken nogal wat collega’s voor terug”, vertelt Geert lachend. “Ze dachten dat ze daarvoor uit de kleren moesten. Maar je hoeft er alleen maar voor op een plateautje te staan. Toen durfde trouwens nog steeds niet iedereen mee te doen.”

Je ‘échte’ leeftijd Francoise en Tonnie wel. Peer is nu langs­ gekomen om ze een tweede healthcheck af te nemen. Zouden de resultaten zijn verbeterd? Bij Francoise nog niet echt. De gegevens die uit de op het plateau aan­ gesloten computer rollen, geven geen verandering in haar gewicht en de ­verhouding vet- spieren aan. “Maar ik ben ook pas net met sporten begonnen”, zegt ze voor haar eigen geruststelling. Tonnies ‘échte’ leeftijd is daarentegen van 60 naar 53 gezakt. Terwijl hij in werkelijkheid 61 jaar is. Alle reden tot tevredenheid, dus.

Code VVR vernieuwd

Het is veilig of niet Het zo veilig mogelijk vervoeren van rolstoelpassagiers staat bij Sociaal Fonds Taxi (SFT) al jaren hoog op de agenda. De Code Veilig

Vervoer Rolstoelgebruikers (Code VVR) vormt

daarbij een belangrijke steunpilaar. De Code is

onlangs – mede gebaseerd op nieuwe i­nzichten – vernieuwd en aangepast aan de moderne eisen van deze tijd.

Een rolstoeler wordt het veiligst vervoerd als hij overstapt naar een gewone autostoel. De rolstoel gaat dan als bagage mee. Als de rolstoeler die overstap niet kan maken, is het van belang dat hij veilig vervoerd kan worden in de rolstoel. De Code VVR geeft taxichauffeurs, taxi­bedrijven, rolstoelpassagiers en gemeenten richtlijnen om rolstoelgebruikers veilig te vervoeren. De vernieuwde uitgave is een uitgebreide actualisatie van de voorgaande versies van de Code VVR. Bij de uitwerking zijn verschillende belanghebbende partijen betrokken. Beter leesbaar Nieuw ten opzichte van de vorige versie is de aanpassing aan de meest recente weten regelgeving. Ook zijn er nieuwe praktijk-

gerichte inzichten beschreven. De nieuwe versie is verder geredigeerd en beter leesbaar gemaakt. Daardoor komt de boodschap beter over. De code is bovendien vereenvoudigd. Dat wil zeggen dat met belanghebbenden is overeengekomen dat gebruikers en vervoerders alleen veilige rolstoelen willen vervoeren. In de vorige versie van de code was het uitgangspunt dat alle rolstoelen veilig vervoerd moesten kunnen worden, maar dat leidde tot oplossingen die niet optimaal waren. In de vorige versie werd de verantwoordelijkheid van het veilig vervoeren te veel bij de vervoerder en de chauffeur neergelegd. De nieuwe versie geeft duidelijke handvatten. Het is veilig of niet. In dat laatste geval kan de rolstoel­

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 18 - april 2017

gebruiker dus niet worden vervoerd. Het is van belang dat ook de opdrachtgever dit weet. Zeker omdat de opdrachtgever - vaak de gemeente - op een ander moment ook is betrokken bij de rolstoelverstrekking. Praktijk Dhr. Henk Potappel is als directeur van Life & Mobility Holding dagelijks betrokken bij het vraagstuk omtrent het veilig vervoeren van rolstoelgebruikers. Life & Mobility is een Nederlandse producent van rolstoelen en scootmobielen. Alle activiteiten zijn erop gericht om mensen met een functiebeperking binnen hun mogelijkheden te laten meedraaien in het maatschappelijk leven. Daarnaast probeert Life & Mobility zich actief in te zetten voor de verhoging van

het veilig gebruik van veilige hulp­middelen door actief te zijn in de branchevereniging Firevaned en door deelname in normcommissies. Potappel: “Bij de ontwikkeling van nieuwe producten wordt altijd gekeken naar waar en hoe deze producten zullen worden ingezet in de praktijk. Voor welke doelgroep zijn ze bestemd. Indien deze gebruikt gaan worden om ook als zitplaats te dienen bij vervoer in bijvoorbeeld een taxi of ander vervoersmiddel, dienen ze te voldoen aan wettelijke eisen van veiligheid. Om deze veiligheid zo goed mogelijk te kunnen garanderen, moet deze kunnen worden aangetoond door succesvol verlopen ‘crashtesten’. Dit gebeurt op speciaal daarvoor ingerichte testbanen bij een onafhankelijk testinstituut. 4


Zelfrijdende auto:

Van chauffeur naar begeleider De zelfrijdende auto; onderwerp van discussie voor mobiliteitsproblemen. Technisch gezien is steeds meer mogelijk. Autofabrikanten zien er wel toekomst in. Ook de overheid en mobiliteitsclubs zien brood in de ‘meedenkende auto’, met minder files en

ongelukken als doel. Maar er zijn nog voldoende obstakels, zoals de wetgeving. Wie is

aansprakelijk als er iets gebeurt? Wat betekenen al deze ­ontwikkelingen voor de taxibranche?

De Taxikrant vroeg ervaringsdeskundigen en directbetrokkenen naar hun visie op de ­zelfrijdende auto en de invloed ervan op de rol van de taxichauffeur.

Bertho Eckhardt -

Manjo van Boxtel -

Robbert Lohmann -

Conny Bieze -

,,Mensen hebben terecht een punt als ze zeggen dat de zelfrijdende auto in de toekomst invloed heeft op de taxibranche, maar we moeten wel naar de feiten kijken. Een aantal functies wordt momenteel overgenomen door auto’s, met bijvoorbeeld achteruitrijcamera’s en waarschuwingssignalen. Intussen kijken wij als brancheorganisatie naar de ontwikkelingen op technologisch gebied en de wensen van de consument. Het vak van chauffeur wordt anders of verdwijnt. Maar we moeten niet overdrijven. Voordat verzekeringen en wetgeving goed zijn geregeld ben je jaren verder. Wie is aansprakelijk bij een ongeval? Als branchepartij zijn we nieuwsgierig, wat kunnen we ermee? We praten met grote automerken en daarvan maakt er niet één modellen die helemaal autonoom zijn. Bij de Verenigde Naties is een initiatief aangenomen om zonder handen aan het stuur te rijden. Daardoor kan de industrie nu miljarden dollars ­investeren. Als branchevereniging hebben we de zelfrijdende auto wel op de agenda staan, alhoewel de komst ervan wat wetgeving betreft nog ver weg is. Maar, je ziet het al steeds meer bij andere voertuigen en gaat dit ooit bij auto’s krijgen.”

,,De taak van de taxichauffeur zal inhoudelijk veranderen. Ik ben straks misschien meer een begeleider. Bij Van Driel rijden we veel speciaal vervoer. Bij ziekenvervoer is er bijna altijd begeleiding. Denkwerk kan je aan een computer overlaten. Automatisch parkeren bijvoorbeeld is handig, maar de auto moet hiervoor wel naar de juiste plek gereden worden. Ik heb geleerd bij ziekenvervoer op te letten dat er met de klant niets misgaat. Ouders die hun kind naar een medisch kinderdagverblijf sturen, willen een chauffeur die te vertrouwen is en extra voorzichtig rijdt. Je moet proactief ­handelen zodat de klant er geen weet van heeft dat hij over een hobbel rijdt. Maar ook bedrijven verlangen service bij zakelijke ritten en willen geruisloos en veilig naar een afspraak worden gereden, terwijl op de achterbank een vergadering wordt voorbereid. In Eindhoven volgde ik de ontwikkelingen rond de zelfrijdende bus tussen de luchthaven en het station. Deze rijdt op een eigen baan. Op veel punten ging het mis. Zo was er een vervuilde sensor en een hond die plotseling overstak. Inmiddels rijdt de bus bij mijn weten alleen nog met een chauffeur.”

,,Waar we in Nederland heel innovatief zijn, kennen we tegelijkertijd het motto ‘doe maar gewoon…’. Hierdoor wordt vaak gekozen voor een veilige oplossing: waarom zou een automatisch voertuig worden ingezet als het ook kan met een normale bus? Een investering in een automatisch rijdend systeem is altijd hoger dan een traditioneel voertuig. Op dit moment is Nederland vooruitstrevend met wetgeving om ook zelfrijdende auto’s mogelijk te maken. Niet ­makkelijk, aangezien er nog geen praktijkervaringen zijn en de systemen nog sterk in ontwikkeling zijn. Bij de introductie van systemen met zelfrijdende taxi’s, zoals onze POD’s, gaat het om de stap te zetten van denken naar durven en doen. Capelle aan den IJssel is de eerste gemeente die dit in Nederland doet. In Azië werken we samen met de grootste aanbieder van openbaar vervoer om de POD’s daar te introduceren. Waarschijnlijk rijden ze pas in 2020 in een semi-gecontroleerde om­geving tussen het overige verkeer. Het grote verschil met andere systemen is dat wij geen begeleider op het voertuig hebben. Wij hebben met onze ­bestaande projecten al aangetoond te kunnen voldoen aan de regelgeving wat betreft onbemande voertuigen. Toch denk ik dat het beroep van taxichauffeur op de lange termijn in Azië en zeker in Nederland niet verdwijnt. Onze systemen zijn een aanvulling op het openbaar vervoer. Ook autonome auto’s zijn geen directe concurrent, aangezien ze nog niet in staat zijn om te rijden tijdens slechte weersomstandigheden juist als mensen gebruik willen maken van een taxi. Daarnaast zijn ze niet in staat om te gaan met complexe omgevingen, zoals in een binnenstad waar de taxi juist het meest gebruikt wordt.”

,,De mens veroorzaakt 93 procent van de verkeersongevallen zelf, bijvoorbeeld door niet snel genoeg in te grijpen of afgeleid te zijn door een telefoon. Een computer wordt niet uitgedaagd risico’s te nemen en heeft een betere reactiesnelheid. Op plekken waar openbaar vervoer te duur wordt kan zelfrijdend vervoer een oplossing zijn. Daarmee verlaag je de kosten en bied je een alternatief aan mensen die anders zijn aangewezen op hulp van buren en familie. Voor mensen die begeleiding nodig hebben kan de kwaliteit omhoog, omdat in plaats van een chauffeur een begeleider kan meerijden. De provincie werkt met bedrijven en TU Delft aan een proefproject, gericht op het ontwikkelen van kennis over zelfrijdend vervoer. Voertuigen zonder chauffeur, genaamd WEpods, staan daarbij in contact met een controlekamer die communiceert met de passagiers. De WEpods rijden op een traject tussen universiteit Wageningen en station Ede Wageningen met 25 km per uur. Op kijkdagen reageren bezoekers eerst wat onwennig, maar al snel voelen ze zich er goed bij. We onderzoeken hoe we deze technologie in het openbaar vervoer kunnen toepassen. De technische uitdagingen zijn groot, maar we komen ook op vragen over verzekeren, menselijk gedrag of bijvoorbeeld werkgelegenheid. Tot nu toe zijn reacties heel positief. Als overheid stellen we eisen aan veiligheid en betrouwbaarheid. Bedrijven die bezig zijn met zelfrijdend vervoer willen hierover ook snel duidelijkheid. Wij zien voor de taxibranche kansen in het delen van de voertuigen. Chauffeurs kunnen wellicht worden omgeschoold tot begeleiders van groepen en worden ingezet voor het organiseren en regelen van de ritten. Maar het zal zeker nog zo’n tien tot vijftien jaar duren voordat veranderingen werkelijk voelbaar worden.”

voorzitter werkgeversvereniging Koninklijk Nederlands Vervoer

Er wordt daarbij - met een rolstoel met inzittende pop van een bepaalde afmeting en gewicht - een botsing gesimuleerd die overeenkomt met een auto die met 50 km/uur op een muur rijdt. De rolstoel als geheel of delen ervan mogen daarbij de inzittende geen verwondingen toebrengen. Ook mogen er geen delen vanaf vliegen die andere passagiers of de chauffeur zouden kunnen verwonden. Bovendien moet de inzittende bij de crash voldoende op dezelfde plek in de rolstoel blijven zitten.”

M  eer informatie over de nieuwe

Code VVR vindt u vanaf medio mei op www.sociaalfondstaxi.nl/codevvr

10 jaar taxichauffeur bij vervoersbedrijf Van Driel

Of een rolstoel crashtest safe is, kan men zien aan speciale ‘haaksymbolen’ die meestal met een ­sticker zijn aangebracht op de plaats waar men de rolstoel met speciale ­bevestigingen moet vastmaken. Tevens hebben deze rolstoelen een CE sticker.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 18 - april 2017

operationeel directeur 2getthere, ontwikkelaar van zelfrijdende voertuigen

als gedeputeerde voor Provincie Gelderland onder meer verantwoordelijk voor mobiliteit

Rolstoel ABC helpt chauffeur op weg Het uitvoeren van rolstoelvervoer is een van de ­moeilijkste taken in de taxibranche. Er komt bijvoorbeeld veel kijken bij het op de juiste manier vastzetten van de rolstoel en passagier. Daarom heeft SFT een internetcursus ontwikkeld waarin wordt ingegaan op meerdere aspecten van het rolstoelvervoer. De cursus “Het Rolstoel ABC” op de website van SFT is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van het rolstoelvervoer met taxibusjes. Hoewel veel partijen en betrokkenen de Code VVR erkennen en ­gebruiken, is deze niet bindend of verplicht, maar dient hij als een richtlijn. Partijen mogen zelf bepalen of en hoe ze met de code omgaan. Lezers en gebruikers van de Code VVR zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste interpretatie en toepassing van de inhoud.

5


De dag van… Marco Rikkers De hond is uitgelaten, de maaltijd genuttigd. Marco Rikkers trekt zijn uniform aan. Geen pak dus. Maar zo begon hij

wel in 2002, toen zijn vorige werkgever nog verantwoordelijk was voor het huisartsenvervoer in Winterswijk. Hij had er een cursus reanimeren voor gevolgd en een beetje EHBO, dat was het wel. Alles veranderde toen Meditaxi het ­vervoer in 2007 in de Achterhoek overnam. Vanaf dat moment ging Marco met de huisarts mee naar de patiënt. Hij volgde ­rij­trainingen, leerde medisch assisteren. Nu heeft hij als huisartsenchauffeur een prachtberoep. 16.30 uur Marco betreedt de huisartsenpost en loopt meteen door naar de inloopkast waar zijn portofoons en medicijnkoffers staan. “Altijd eerst checken en eventueel aanvullen”, zegt hij beslist. “Dat heeft de collega die gisteren de late dienst had ook gedaan, maar we gaan voor 100% zekerheid.” Dan loopt hij naar één van de twee auto’s van Meditaxi. Ook daar volgen controles. Van de zuurstoffles, de defibrillator. Alles is in orde. Als de huisarts om 17.00 uur arriveert en in zijn spreekkamer plaatsneemt, begint Marco’s dienst. Vandaag duurt die tot 23.00 uur. 18.25 uur Spoedgeval! Marco en de huisarts rennen naar de auto. Terwijl Marco de snelheid tot 40 km/u boven het toegestane gemiddelde opvoert, kijkt de arts in de laptop wat de assistente al heeft doorgegeven. Een cardiologiepatiënt. Ter plekke wordt de ambulance ­gemobiliseerd. Als ze bij de patiënt aankomen, zijn de verpleegkundigen al binnen. Marco stelt zich in dit geval wat achteraf op: er is voldoende hulp. Hij praat zachtjes met de echtgenote van de

18.25 uur

patiënt en adviseert haar vast een pyjama en toiletartikelen voor haar man in te pakken. Huisarts en verpleeg­ kundigen vullen formulieren in, en met de sirene aan wordt de hartpatiënt naar het ziekenhuis vervoerd. Marco en zijn arts rijden weer terug naar de huisartsen­post. 20.40 uur Het is tot nu toe een redelijk rustige avond. Marco vertelt over de keer dat er een vrouw met buikpijn binnenkwam. Die had geen idee gehad dat ze al bevallen was - de baby zat vast in haar broekspijp. Marco had het kindje gereanimeerd en een paar jaar later bij toeval weer gezien: “huppelend”, zegt hij lachend. Er zijn ook verdrietige verhalen. Als mensen tijdens zijn dienst overlijden, houdt hij het maar met moeite droog. Het maakt het werk in elk geval wel erg afwisselend: “Je weet nooit wat de dag brengt.” 20.43 uur Je kunt zomaar moeten helpen bij het hechten van een wond. Normaal gesproken het werk van de assistente op de post. Maar die is net met een andere patiënt bezig. De huisarts roept Marco

20.40 uur

Kort taxi nieuws Openbaar Vervoer

Als je als taxichauffeur openbaar vervoer rijdt, heb je recht op een hoger uurloon, het zogenaamde openbaar vervoeruurloon (OV-uurloon). Met ingang van 1 maart 2017 bedraagt dit € 13,79. Je hebt recht op dit OV-uurloon over gewerkte uren besteed aan: • het daadwerkelijk verrichten van openbaar vervoer; • de aan- en afrijtijd voorafgaand aan en volgend op het verrichten van openbaar vervoer als je gedurende de gehele dienst exclusief beschikbaar bent voor het openbaar vervoer; • de aan- of afrijtijd voorafgaand aan of volgend op het verrichten van openbaar vervoer als je gedurende een deel van de dienst exclusief

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 18 - april 2017

beschikbaar bent voor het openbaar vervoer en voor het andere dienstdeel beschikbaar bent voor regulier taxivervoer. Met exclusieve beschikbaarheid wordt bedoeld, dat aan jou over die uren geen ander werk dan openbaarvervoerwerk kan worden opgedragen. Over het OV-uurloon ontvang je ook 8% vakantietoeslag en deze hogere vergoeding telt bij ziekte mee voor de berekening van het ziekengeld. Als je op werkdagen tussen 19:00 en 7:30 uur of op zaterdag, zon- of feestdagen openbaar vervoer rijdt, heb je recht op een onregelmatigheidstoeslag. Deze bedraagt met ingang van 1 maart 2017 € 4,52 per uur.

naar de spreekkamer. De chauffeur maakt een tamelijk gapende wond schoon, geeft de correcte verdoving en het juiste hechtdraad aan, en stelt de patiënt op zijn gemak. 21.34 uur Weer een oproep. En weer haasten chauffeur en arts zich naar de auto. Deze keer is er geen ambulance nodig maar ze moeten wel voortmaken. Een diabetespatiënt heeft een te lage bloedsuiker. De huisarts belt met de partner van de patiënt zodat er bij aankomst direct handelend kan worden opgetreden. Marco legt spullen klaar om een infuusnaald in te brengen. De arts vraagt hem het medicijn klaar te maken. Binnen enkele minuten is de patiënt weer aanspreekbaar. 23.00 uur De dienst zit erop. Wederom vult Marco de medicijnen in zijn koffers aan. Een ampul hier, een naald daar. Hij fietst naar huis en drinkt nog wat met zijn vriendin. Samen nemen ze hun werkdagen door. Ook zij zit in de zorg. Beiden hebben vandaag geen nare ervaringen opgedaan. Gelukkig maar. Tevreden doet Marco het licht uit.

21.34 uur

Wettelijk verlof In de regel heb je per jaar recht op 25 vakantiedagen. Dit aantal is opgebouwd uit 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Let op: de wettelijke vakantiedagen – voor zover je die niet hebt opgenomen – vervallen na zes maanden. Oftewel: jouw wettelijke vakantiedagen van 2016 moet je uiterlijk 30 juni dit jaar hebben opgenomen. Als jouw werkgever je niet in staat heeft gesteld deze dagen op te nemen, dan komen deze uiteraard niet te vervallen. De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na vijf jaar.

6


mijn taxi

Singing In The Rain met Cato Voor deze versie van Mijn Taxi reizen we af naar Noordwijk aan Zee. Het weer is ­vandaag van het type “uitwaaien langs het strand” met zo nu een dan een

­verfrissende slagregen. We ontmoeten Cato van der Leden(19). Cato maakt al

­geruime tijd gebruik van taxivervoer in de omgeving, om van school naar dag­

besteding en huis te worden gebracht. We hebben bovendien afgesproken met haar vaste chauffeur van Connexxion voor de woensdagmiddagen, Jaap van Delft. Maar Jaap is ziek en wordt vervangen door Ithamar Golverdingen. Ithamar is vier jaar werkzaam bij Connexxion, vaak als invalchauffeur en zodoende heeft hij Cato ook al meerdere malen gereden. Daarnaast is Ithamar ook mentor­chauffeur. Dat wil zeggen dat hij nieuwe chauffeurs wegwijs maakt in de taxi wat betreft rolstoelbegeleiding en boord­computer.

Paspoort Naam: Cato van der Leden Leeftijd: 19 Woonplaats: Noordwijk aan Zee

Als Itmar invalt, dan stelt hij zich altijd eerst voor aan de kinderen, zijn passagiers, en hij vertelt ze met een knipoog dat er sowieso één vaste regel in de taxi geldt: de chauffeur heeft altijd gelijk. Ithamar: “Duidelijkheid is belangrijk voor de kinderen en zorgt voor een prettige rit.” Regelmaat Niet alleen duidelijkheid is belangrijk, maar ook regelmaat. Cato komt uit van school (VSO Het Duin waar ze opgeleid

wordt tot algemene hulp in de bejaardenzorg) en kiest meteen haar vaste plaats links voor, direct achter de chauffeur, veilig en vertrouwd. Maar vandaag, voor de Taxikrant, moet ze eerst even poseren met haar chauffeur onder diens paraplu, want het regent lekker door. Daarna vertelt Cato dat ze het altijd een fijne rit vindt met de taxibus - al is het maar een ritje van tien minuten naar ‘s Heeren Loo zorggroep, locatie Willem v.d. Bergh. Cato: “Het fijne aan de rit is dat de chauffeur zo lekker soepel rijdt; niet zo schokkerig als papa.”

Hobby’s: Hockey, voetbal en muziek Favoriete voetbalclub: Ajax Studeert voor: Hulp in de bejaardenzorg Favoriete chauffeurs: Ithamar Golverdingen en Jaap van Delft (Connexxion)

pauzepuzzel

Ook is het gezellig om een beetje te zingen en lachen met de chauffeur en de andere kinderen in de bus die ze later ook op de NSO weer treft. Maar het beste blijft wel hoe goed er voor haar gezorgd wordt tijdens de rit - bijvoorbeeld vandaag met paraplu. Cato: “Als ik later klaar ben met mijn studie, ga ik net zo goed voor ouderen zorgen als de zorg die ík nu krijg”. En net na deze wens, trekken de wolken weg en verschijnt een voorzichtig zonnetje.

Even pauzeren? Los de puzzel op en win één van de drie Fleurop bloemenbonnen van € 20.-

Meedoen is eenvoudig. Zoek de woorden en streep ze weg.

De woorden kunnen horizontaal, verticaal en diagonaal staan. Van links naar rechts, maar ook van rechts naar links.

Letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. De overgebleven letters vormen de uitkomst van de puzzel.

U kunt uw antwoord insturen tot en met 30 juni 2017. Stuur uw oplossing naar info@sociaalfondstaxi.nl onder vermelding van ‘pauzepuzzel’. Of reageer per post: Sociaal Fonds Taxi, Postbus 154, 4100 AD Culemborg

Prijs

Geniet u ook zo van bloemen in huis? Als u dit keer de juiste oplossing instuurt, dingt u mee naar een bloemen­bon van Fleurop ter waarde van € 20,-. We geven er drie weg.

Winnaars

De oplossing van de vorige pauzepuzzel was: ‘samen dementievriendelijk’. Wij feliciteren de volgende winnaars met hun Hema appeltaart cadeaubon: mevrouw Bergsma uit Drachten, de heer/mevrouw Briggen uit Odijk, de heer de Boer uit Apeldoorn, de heer de Groot uit Zwolle en mevrouw van der Broek uit Oosterhout. Zij hebben hun prijs inmiddels ontvangen.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 18 - april 2017

S

E

G

N

I

S

T

E

O

T

I

M

E

H

A

AANBESTEDING

RESULTAAT

I

I

L

O

O

P

B

A

A

N

O

I

N

A

S

DEELNEMERS

ROLSTOEL

U

T

P

T

U

I

G

A

S

B

T

E

N

E

W

DEMENTIE

TOETSING

H

N

A

O

S

I

T

T

I

C

O

B

E

I

U

DIRECTIE

TRAINEN

FOTO

VAKANTIE

N

A

U

F

L

L

E

L

A

I

E

A

I

T

E

GARANTIE

VEILIG

E

K

Z

I

U

L

I

E

S

S

R

T

T

C

I

GELD

WERELD

K

A

E

S

L

T

R

N

T

R

A

I

N

E

N

GEZOND

ZIEKENHUIS

INSTELLING

ZIEKENVERVOER

E

V

E

I

E

D

E

E

L

N

E

M

E

R

S

INSTITUUT

I

R

N

I

S

P

D

N

O

Z

E

G

M

I

T

KEURMERK

Z

G

T

G

N

I

D

I

E

L

P

O

E

D

I

E

E

I

T

N

A

R

A

G

N

P

O

D

G

T

S

T

C

G

L

E

E

R

L

I

N

G

H

E

U

NIEUWS

A

U

F

L

E

O

T

S

L

O

R

F

E

L

U

OPLEIDING

K

E

U

R

M

E

R

K

W

E

R

E

L

D

T

R

E

O

V

R

E

V

N

E

K

E

I

Z

U

R

LEERLING LOOPBAAN MOBILITEIT

PAUZE PENSIOEN REACTIE

7


Even voorstellen Column Bill Mensema

De bekeuring van € 97

De centrale belt. - Er komt een bekeuring voor je aan, Bill. - Wel verdori… Op dit moment klinkt er een piepje. Er is een nieuwe mail op mijn laptop binnengekomen. Van de Centrale. Met een gescande kopie van de bekeuring. - We hebben de bekeuring al betaald, klinkt het aan de andere kant van de telefoon. - O ja? - Dat houden we dan weer in op je loon, Bill. Snel bekijk ik de bekeuring. Onderaan staat het gevreesde bedrag. € 97. - Wel sodemie… - Of wil je nog protesteren? vraagt de centralist. - Tegen wie dan? Is ook zo. Tegen wie valt er te protesteren als je zelf te hard hebt gereden en daarbij bent geflitst? De meesten van ons overkomt dat steeds minder. Meestal rijden we binnen de snelheidsmarges en bovendien zijn de locaties van de flitspalen ons welbekend. Verder wil het navigatiesysteem ook nog weleens piepen wanneer we te snel gaan. Maar soms – het komt voor – hebben wij taxichauffeurs gewoon haast. O ja? Ja! Dan rijden we op tempo, dan rijden we tak-tak-tak. Zo zal het ook wel gegaan zijn toen ik begin december werd geflitst op de provinciale weg. Sterker, ik kan me er ineens iets van herinneren. Die ochtend kon ik nog net het stoplicht halen. Yes! Maar tot mijn afgrijzen zag ik toen de opvallend onopvallende auto die direct achter het kruispunt naast de weg stond geparkeerd. - Wel krijg-nou-de-vliegende-…, schold ik nog terwijl ik de rem intrapte maar het was natuurlijk alweer te laat. Ik verbeet me en ik reed door en zoals dat wel vaker gaat dacht ik er op den duur helemaal niet meer aan. Twee maanden later zit ik nu te kijken naar de bekeuring die ik hiervoor heb ontvangen. Vanwege de verkeerslichten geldt er op dat stuk van de provinciale weg een 50-kilometerzone, met nog zo’n drie­honderd meter na de verkeerslichten. Op die lengte heb ik volgens de bekeuring 65 kilometer gereden, naar beneden gecorrigeerd tot 61. Dat is dus 11 kilometer te hard en dat grapje kost me nu € 97. In mijn geval is dat meer dan een dag werken. - Shi…, zucht ik. Overigens herinner ik me de anonieme politiewagen ook omdat er die ochtend om zeven uur verder nog bijna niemand op de weg was. © Bill Mensema

Op 15 februari jl. heeft Jantine Vochteloo

(45) Hubert Andela opgevolgd in het

bestuur van Sociaal Fonds Taxi (SFT) als plaatsvervangend

secretaris. De Taxikrant stelt haar aan u voor.

Naam: Jantine Vochteloo Woonplaats: Zoetermeer Opleiding: Wageningen Universiteit, richting Zoötechniek. Dat klinkt als iets met dierentuinen, maar daar had het niks mee te m ­ aken. Hoewel we voor een praktijkvak ooit wel eens het gedrag van dieren hebben onderzocht in een dierentuin. Mijn studie was vooral gericht op de landbouwsector en dan meer specifiek de veehouderij (denk aan melkveebedrijven, varkensbedrijven en pluimvee). Loopbaan: Na mijn studie heb ik bij een aantal organisaties ­gewerkt, waaronder een groot retail bedrijf, een vleesver­ werkend bedrijf en een landelijke brancheorganisatie. Allemaal in functies met als zwaartepunt: kwaliteit en voedselveiligheid. Na een korte periode als kwaliteitsmanager bij een farmaceutisch bedrijf ben ik aan de slag gegaan bij Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Taxi in Den Haag, de landelijke branchevereniging voor taxiondernemers. Functie/beroep: Momenteel ben ik als allround beleids­ adviseur werkzaam bij KNV Taxi. Met als specifieke aandachtsgebieden: contractvervoer (en hoe daar tot ­verbeteringen te komen), ­veranderende taxiwetgeving (en hoe daar vanuit de taxibranche zo goed mogelijk input voor te leveren) en het bevorderen van de kwaliteit van dienst­ verlening in de opstapmarkt (via invoering van gemeentelijke taxiverordeningen). Speerpunt: Belangrijkste dat we willen bereiken met het afspreken van een CAO en het functioneren van SFT, is geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Toezien op naleving van de CAO is dan ook de belangrijkste taak van SFT. Als bestuur zien we toe op de uitvoering daarvan. Er is geen andere branche die iets vergelijkbaars heeft als SFT. Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden is van belang voor een gelijk speelveld tussen ondernemers, maar ook voor de positie van werknemers. Dagelijks worden duizenden mensen vervoerd, het gaat veelal om vervoer van kwetsbare groepen. Dat gebeurt met veel inzet en betrokkenheid, van zowel ondernemers als werknemers. Daar mag best eens wat meer oog voor zijn.

BCT zonder chauffeurskaart

Log dan niet in met je burgerservicenummer, maar haal eerst je kaart op. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan tijdens een staande houding hiervoor een boete uitschrijven van € 180,- en die is voor jezelf! Je mag alleen op BSN-nummer taxivervoer verrichten als er sprake is van een defecte, beschadigde, verloren of gestolen kaart of indien de PUK-code bekend is geworden bij iemand anders dan de eigenaar van de kaart.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: • je bent verplicht dit binnen vier werkdagen bij Kiwa Register te melden. Je kaart wordt dan ingetrokken zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden; • met de gegevens die vermeld staan op het intrekkingsformulier, kun je je kaart intrekken. In afwachting van je vervangende kaart kun je taxivervoer blijven verrichten onder de volgende voorwaarden: • je hebt binnen vier werkdagen na de melding van de defecte, beschadigde, verloren of gestolen kaart een aanvraag voor een vervangende kaart ingediend;

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 18 - april 2017

De Taxikrant is een uitgave van Sociaal Fonds Taxi en informeert werknemers en werkgevers in de taxibranche over CAO, opleidingen, arbo- en aanverwante zaken. Concept, ontwerp en realisatie H&N Communicatie Hoofdredactie R. Bos (Sociaal Fonds Taxi) Eindredactie P. Smittenaar Tekst SFT, B. Mensema, P. Smittenaar, F. Wijvekate, Pensioenfonds Vervoer, T. Korenhoff, W. van Polanen Fotografie/Illustratie Beeldbank SFT, JN Fotografie, F. Wijvekate, T. Korenhoff, J. Zuiderduin, Yvonne Botterhuis (Erratum Taxikrant 17) Drukwerk & distributie Meijer Rotatie, Nieuw-Vennep Sociaal Fonds Taxi Postbus 154 4100 AD Culemborg (0345) 478473 Info@sociaalfondstaxi.nl www.sociaalfondstaxi.nl Oplage: 24.800

Motto: “Als je iets doet, doe het dan goed”.

Kort taxi nieuws Je wilt ’s ochtends inloggen op je boordcomputer taxi, maar je komt erachter dat je je chauffeurskaart thuis hebt laten liggen. Wat moet je dan doen?

colofon

Vernieuwde internetcursussen • je voert je BSN in (voor niet-ingezetene je Kiwa-nummer) in de boordcomputer; • je houdt een ondertekende registratie bij van de arbeids- en rusttijden met vermelding van het P-nummer en het KvK nummer van de v­ ervoerder; • je haalt de vervangende kaart binnen drie werkdagen op na ontvangst van het afhaal­bericht; • je stuurt, in geval van een verloren of gestolen kaart, een door jou ondertekende verklaring met de omschrijving van de omstandigheden waaronder dit is gebeurd, mee met de aanvraag voor een vervangende kaart.

Sociaal Fonds Taxi heeft de cursus Nierdialyse geactualiseerd, deze heet nu Zittend Ziekenvervoer. De cursus is gericht op taxi­chauffeurs die patiënten naar een ziekenhuis of behandelcentrum vervoeren voor nierdialyse­behandeling, radiotherapiebehandeling of chemotherapiebehandeling. Of het zijn ­patiënten die blind, slechtziend of afhankelijk van een rolstoel zijn. In de cursus leert de cursist hoe hij met deze doelgroepen om kan gaan. Daarnaast wordt momenteel de internetcursus Leerlingenvervoer aangepast. Deze heet nu Contractvervoer. In deze cursus doet de cursist kennis op over de specifieke eisen in de verschillende vervoerscontracten en over het gedrag van de diverse passagiers.

8

Profile for Sociaal Fonds Taxi

Taxikrant editie 18 (april 2017)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Taxikrant editie 18 (april 2017)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Advertisement