Page 1

maart

16

2016 D e k r a n t v a n S o c i a a l F o n d s Ta x i v o o r w e r k n e m e r s i n d e t a x i b r a n c h e

regiecentrale (vervolg pag 1)

2

Groeiende belangstelling voor regiecentrale

Alles koek en ei?

2

Gemeenten en provincies kijken met steeds grotere

Inhoudsopgave Groeiende belangstelling voor

interesse naar het opzetten van een regiecen-

Touringcarchauffeur is dat wat voor mij?

3

Schulden?

3

Veilig, vakkundig en comfortabel de weg op met het TX-keurmerk

4/5

Meer blauw op straat

4

Masterclass CAO-controle nuttig en goed bezocht

5

De dag van… Mark Klaver

6

Collega’s in het nieuws

6

Mijn Taxi

7

Pauze puzzel

7

Column Bill Mensema

8

Even voorstellen

8

Opvallende Taxi Foto

8

Kort taxi nieuws

8

Colofon

8

Agressie in de taxi, hoe pakt u dat aan? In de internetcursus ‘Omgaan met agressie in de taxi’ leert u welke aanpak bij welke agressievorm het beste werkt. Bekijk de cursus op: http://www.sociaalfondstaxi.nl/agressie

trale. Hierbij wordt de regie losgekoppeld van de ­uitvoering. De centrale neemt niet alleen ritten

in het contractvervoer aan, maar zorgt ook voor

de planning. Taxiondernemers hoeven alleen nog maar een taxi met chauffeur beschikbaar te stellen en kilometers te produceren. We reizen af naar Zeeland waar ze al een tijdje volgens deze formule werken. We ontmoeten er Peter Verburg, werkzaam bij de opdrachtgever, het samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegie (SWVO). We vragen hem naar de ervaringen tot nu toe. Peter: “Wij zijn begonnen met dit model rond 2009. We waren niet tevreden over hoe het ging; het was te versnipperd, de samenwerking verliep stroef en er waren te veel klachten. Dus zochten we naar een manier om als overheid meer grip op het vervoer te krijgen en voertuigen efficiënter in te zetten. Met als doel de kwaliteit aanzienlijk te verbeteren. Uiteindelijk kwamen we tot een model waarbij we de planning hebben losgekoppeld van de uitvoering. Nu, ruim vijf jaar verder, kunnen we stellen dat we er goed aan hebben gedaan voor deze nieuwe formule te kiezen. Er zijn veel

minder klachten en de klantwaardering is gestegen van een cijfer rond de 5 naar een 8. Dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen. Zo willen we bij een nieuwe aanbesteding nog meer inzetten op de kwaliteit van de chauffeurs. We merken dat chauffeurs vaak kortdurende contracten krijgen (veelal ingegeven door wetgeving) waardoor er relatief veel chauffeurswisselingen plaatsvinden en vaak opnieuw moet worden opgeleid. Door als

opdrachtgever langdurige contracten aan te gaan, verwachten we van vervoerders dat ook zij meer gaan investeren in de kwaliteit en continuïteit van de chauffeurs. Daarnaast willen we kijken of we in de toekomst het vervoer van de verschillende doelgroepen nog beter op elkaar kunnen afstemmen.” Tevreden Ook Karin Guiljam is vanaf het begin af aan betrokken bij het

regiecentrale-model. Zij is bedrijfsleider van Taxicentrale Zeeuws Vlaanderen, de organisatie die de planning verzorgt. “We werken inmiddels met 27 mensen – van wie er 9 daadwerkelijk planner zijn. Het kan er hier soms behoorlijk hectisch aan toe gaan, maar over het algemeen zijn we best tevreden, vanzelfsprekend omdat we merken dat de klanten en gebruikers tevreVervolg op pagina 2

Zo krijgt u inzicht in uw pensioen! Het is verstandig af en toe te checken hoe u ervoor staat, ook als uw pensioen nog een flink aantal jaren voor u ligt. Zo voorkomt u verrassingen tegen de tijd dat u met pensioen gaat. Als u in de taxibranche werkt, bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer. Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaaloverzicht van uw pensioenopbouw. U vindt hier ook het pensioen dat u eventueel elders hebt opgebouwd. Als u al wat langer werkt, is het zinvol om te kijken of u wel genoeg pensioen opbouwt. Dit kan op verschillende manieren. 1. De Pensioenschijf-vanvijf van het Nibud De Pensioenschijf-van-vijf zet uw inkomsten en uitgaven na pensioneren

op een rij. In drie stappen ziet u wat uw inkomsten zijn als u straks met pensioen bent. Inloggen is niet nodig. U moet wel zelf uw pensioengegevens invoeren. 2. Het pensioendashboard op pfvervoer.nl Op de website van het pensioenfonds staat het pensioendashboard. Nadat u bent ingelogd, kunt u hier uw inkomsten en uitgaven na pensioneren met elkaar vergelijken. Daarnaast kunt u verschillende keuzemogelijkheden doorrekenen. Zo ziet u bijvoorbeeld hoe hoog uw pensioen is als u

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 16 - maart 2016

eerder stopt met werken. Inloggen op het pensioendashboard kan eenvoudig met DigiD. 3. Een afspraak met een pensioenconsulent Wilt u precies weten hoe het zit en wat er kan, maak dan een afspraak met een van de pensioenconsulenten van Pensioenfonds Vervoer. Dat kan via de website: pfvervoer.nl/ pensioenconsulenten.

Tip

Bent u vaak online? Geef dan bij het pensioenfonds aan dat u voortaan via e-mail informatie wilt ontvangen. Pensioenfonds Vervoer kan u dan snel en op maat berichten over zaken die voor u belangrijk zijn. Ga naar www.pfvervoer.nl en log in!

(Bron: Pensioenfonds Vervoer)

1


Vervolg van pagina 1

Groeiende belangstelling voor regiecentrale

Alles koek en ei?

Telefooncentrale den zijn. Plannen is een vak apart. Een goede planner kan het verschil maken, net als een goede chauffeur.” Betrokkenheid is de sleutel “Het beroep van taxichauffeur wordt nogal eens onderschat”, vindt directeur en collega Simon van Hof. Vergelijk het maar eens met dat van buschauffeur. Die zit in korte hemdsmouwtjes achter het stuur en drukt op de knop om de deur te openen en te sluiten terwijl een taxichauffeur in pak mensen helpt met in- en uitstappen, denk bijvoorbeeld aan reizigers in een rolstoel. En deze mensen ook naar binnen begeleiden. En dat door weer en wind. Dan is de verhouding in beloning tussen een OV-chauffeur en een taxichauffeur vreemd. Hoe dan ook; er is belangstelling

Cees Hage, directeur TCR voor onze formule. We krijgen uit het hele land bezoek: Flevoland, Limburg – iedereen wil weten wat wij hier op poten hebben gezet en hoe het werkt. Of het model ergens anders ook succesvol kan zijn, is sterk afhankelijk van de bestuurscultuur en de lokale politiek. Het vergt echt betrokkenheid van alle kanten. Een gemeente moet niet alleen daadwerkelijk de regie willen nemen, maar deze ook houden. Bovendien hoeft de ene regiecentrale de andere niet te zijn. In Zeeland is de SWVO onze opdrachtgever. Wij zijn (als aparte BV, red.) belast met het plannen. Het vervoer is in handen van TCR, waarmee SWVO een apart contract heeft,” aldus van Hof. Heldere afspraken “De invoering van het idee van een

Simon van Hof, directeur Taxicentrale Zeeuws Vlaanderen en Karin Guiljam, bedrijfsleider

regiecentrale valt niet los te zien van de marktontwikkelingen.” Dat vindt Cees Hage directeur van TCR, een onderneming met ruim 800 medewerkers, waarvan circa 450 daadwerkelijk in de taxi werkzaam zijn. “Als ondernemer moet je flexibel zijn en streven naar een samenwerking die voor alle partijen acceptabel is. Het vervoer in onze regio was toe aan een nieuw concept. In vergelijking met pakweg 15 jaar geleden is er heel veel veranderd op vervoersgebied. Jammer is wel in het nieuwe vervoersconcept dat er bijna geen contact meer is met de chauffeurs. Zij zijn uiteindelijk toch degenen die het belangrijkste werk verrichten en voor feedback moeten zorgen. Een ander punt van aandacht is dat de afspraken die je met elkaar maakt echt helder, duidelijk en ook gedetailleerd moeten zijn. In het begin gingen wij ervan uit dat wij volledig ontzorgd zouden worden op planningsniveau. Die vlieger ging echter niet volledig op. Vooral als er calamiteiten zijn of onvoorziene incidenten, moet je precies weten wie wat moet doen en waar de verantwoordelijkheden liggen. Verder blijft het gewoon een uitdaging om de ontwikkeling op de markt te blijven volgen en daarop te anticiperen. Eén ding is zeker: de mobiliteitsvoorzieningen zullen er over tien jaar heel anders uitzien.”

Column Henk van Gelderen

Kritische chauffeurs

Onlangs heeft Sociaal Fonds Taxi (SFT) een kritische brief namens een aantal chauffeurs ontvangen. Deze chauffeurs vinden dat SFT te weinig doet op het gebied van controle op naleving van de CAO Taxivervoer. We kunnen ons dit best voorstellen. Zeker de laatste tijd is er veel publiciteit over bedrijven die de CAO niet (willen) naleven. SFT controleert deze bedrijven ook. Als ze vervolgens niet willen meewerken, dan zal SFT juridische dwangmiddelen inzetten met als gevolg een rechtszaak. Hierover doen wij nooit mededelingen, dus weet niemand dit. Alleen de vonnissen van de rechtszaken ­publiceren wij op onze website. Wij doen geen nadere mededelingen over onze onderzoeken omdat werkgevers en vakbonden (het bestuur van SFT) dit zo hebben afgesproken. Zodoende kan SFT blijven controleren bij alle taxibedrijven. Ook vonden de schrijvers dat SFT meer moest doen aan slechte aanbestedingen of het voorkomen van faillissementen. Dit zijn echter zaken waar wij geen invloed op hebben. Werkgevers en vakbonden zijn wel bezorgd over deze zaken en ondernemen dan ook actie. Want iedereen beseft dat de oplossing ligt in het ombuigen van de neerwaartse prijsspiraal (aanbestedingen) naar een goed rendement voor bedrijven en een fatsoenlijke beloning voor werknemers op basis van de CAO. Een neutrale, goede controle op de naleving van de CAO zal dit bevorderen.

Voors en tegens Overheden hebben te maken met stijgende kosten van contractvervoer. Een regiecentrale kan mogelijk ­efficiënter zijn. Verschillende contractvormen zouden qua planning gecombineerd kunnen worden, zoals ­awbz-vervoer, leerlingenvervoer en regiotaxi. Dat leidt tot een hogere bezettingsgraad. Ook zou een regie­ centrale ervoor kunnen zorgen dat mensen eerder naar het openbaar vervoer verwezen worden. Of dat de centrale mensen vraagt of ze ook iets eerder of later willen gaan, zodat er meer gecombineerd kan worden. Overigens is er nog veel onzeker in hoeverre er daardoor überhaupt besparingen gerealiseerd kunnen worden.

Regiecentrale

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 16 - maart 2016

Taxibedrijven zijn immers meester in het zo efficiënt mogelijk plannen van ritten; dat is voor hen de enige ­manier om nog een beetje geld te verdienen. Ook de praktische uitvoerbaarheid van het combineren van ­doelgroepen in het contractvervoer is vaak lastig. De vraag is in hoeverre dit een hogere bezettingsgraad oplevert. Zo kunnen leerlingen in het leerlingenvervoer, die bijvoorbeeld last hebben van a ­ utisme, niet zomaar gecombineerd worden met een verstandelijk gehandicapte in de Regiotaxi.

2


Touringcarbranche zoekt 200 nieuwe chauffeurs

‘Touringcarchauffeur, is dat wat voor mij?’ “Het is niet zoiets als je TomTom

ophangen en r­ ijden maar. Bij het

werk van een touringcar­chauffeur komt wel even wat meer kijken.” Aldus Geert Meijerink, adviseur bij de Stichting FSO, het sociaal

fonds van de ­bedrijfstak besloten

busvervoer. Hij is op zoek naar 200 nieuwe touringcarchauffeurs.

En ja, dat ­kunnen heel goed (ex-) taxichauffeurs zijn die meer

­avontuur in het ­dagelijks werk zoeken.

Meijerink: “De gemiddelde leeftijd van touring­ carchauffeurs is 57,5 jaar. Velen gaan straks met pensioen. We willen dat gat nu versneld opvullen met jongeren. Die kunnen de opleiding alleen niet betalen. Toen zeiden we bij Stichting FSO: we regelen het zelf, met subsidie en een baan­ garantie.” Visitekaartje Touringcarchauffeurs begeleiden dagtochten, pendels en meerdaagse reizen in binnen- en buitenland. Als visitekaartje van hun bedrijf doen ze er alles aan om het de gasten naar de zin te ­maken. Enerzijds door ze interessante (toeristische) informatie te geven. Anderzijds door ze veilig, vlot en comfortabel door het verkeer te leiden. In dit afwisselende beroep zijn de rollen van chauffeur en gastheer dus gecombineerd. Wat maakt het vak voor taxichauffeurs zo aantrekkelijk? “Je ziet natuurlijk veel meer van de wereld,” vertelt Meijerink. “En je gaat op een andere manier met mensen om. Meestal intensiever. En afhankelijk van de bestemming ook langer. Soms ben je

vijf, zes, zeven dagen met elkaar op pad. Bovendien werk je zelf­standiger. Heb je met je taxi een probleem, dan bel je je baas. In de bus moet je het veelal eerst zelf oplossen.” Tweejarige opleiding De opleiding tot touringcarchauffeur duurt twee jaar en start met rijopleiding D. Hiervoor heeft FSO met diverse rijscholen in het land contracten afgesloten. De combinatie van theorie en praktijk duurt twee tot drie maanden. Daarna treden de kersverse buschauffeurs in dienst bij een touringcarbedrijf en volgen ze aanvullende opleidingen. Denk aan levensreddend handelen, goed gastheerschap en touringcarvervoer nationaal en internationaal. Pas dan zijn ze officieel touringcarchauffeur. En die subsidie? Die bedraagt € 5.500 oftewel 5/6 van de totale opleidingskosten. Het overige deel, € 1.100,00 betaalt de chauffeur zelf. Let op: voor chauffeurs die bij combibedrijven gaan werken – touringcar- en taxivervoer – gelden andere voorwaarden. Voor dit project komen ze niet in aanmerking. Geert Meijerink: “Maar er zijn wel andere subsidies mogelijk. Daarvoor kunnen kandidaten contact opnemen met FSO. De volgende ronde van werving en selectie begint trouwens in september.”

SFT start pilotproject Schuldhulpverlening

Schulden?

Net als andere branches heeft ook de taxibranche te maken met schuldenproblematiek.

Werkgevers zien zich geconfronteerd met loonbeslagen van werknemers. En werknemers bij wie het water aan de lippen staat, hebben nauwelijks nog inzicht in hun inkomsten en uitgaven.

Om deze problematiek het hoofd te bieden, start SFT met het pilot project Schuldhulpverlening. De proef is gebaseerd op een samenwerking met Hettie Schuring van De Sociale Raadsvrouw in IJsselmuiden. Schuring: “Ruim veertig procent van de Nederlanders laat geld liggen. Er bestaan allerlei soorten toeslagen waar ze totaal geen weet van hebben. In veel van onze cursussen besteden wij daar aandacht aan. De taxisector is een bijzondere sector waarvoor een cursus als deze extra interessant kan zijn. Neem nou het loonbeslag; in andere branches schommelt het percentage rond de 10 procent – in de taxibranche ligt dat beduidend hoger. Een loonbeslag heeft verstrekkende gevolgen waarbij ook de werkgever financieel risico loopt. In de cursus wijzen wij werkgevers erop dat deze alle instructies van de deurwaarder zorgvuldig opvolgt en dat hij in gesprek blijft met de werknemer om wie het gaat. Erg belangrijk.”

De werkgever kan de auto dan vervolgens terugkopen en draait bovendien op voor alle bijkomende kosten zoals de sleepkosten. Tel uit je winst. Het is zomaar een voorbeeld van de risico’s bij privéschulden. Maar er bestaan ook gevolgen die minder tastbaar of materieel zijn. Zo ligt het ziekteverzuim van de werknemer met schulden hoger en is hij vaak minder geconcentreerd op zijn werk – en dus op de weg – vanwege zijn financiële zorgen. Kortom: er zijn genoeg redenen om deel te nemen aan dit project. Wie eraan deelneemt heeft daar de rest van zijn leven profijt van. Het pakket Thuis administratie is een prachtig preventief middel voor de langere termijn. En wie met een bepaalde financiële vraag rondloopt, kan altijd even bellen naar De Sociale Raadsvrouw.”

Terugkopen Schuring vervolgt: “Een ander punt waar veel onwetendheid over bestaat, zijn de privé boetes die een chauffeur heeft in het verkeer of met zijn auto. Vaak lopen deze op, zowel in aantal als in hoogte. Wanneer de chauffeur dan tijdens een dienstrit in een politiefuik loopt, heeft hij kans dat hij de taxi van zijn baas moet inleveren. De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 16 - maart 2016

En, is het wat voor u, ­touringcarchauffeur? Wél als u: • afwisselend werk zoekt • iets van de wereld wilt zien • van hotelovernachtingen houdt • uzelf goed kunt redden • graag in een reisgids neust • goed kunt plannen • stressbestendig bent • gasten een goed gevoel wilt geven.

M  eer informatie vindt u

op: www.ikwordgraag touringcarchauffeur.nl

Het proefproject bestaat uit een aantal delen. 1.

Online workshop “Hoe gaat u om met loonbeslagen van uw werknemers?” In deze workshop leert de werkgever op inter­actieve wijze hoe ze moeten omgaan met een loonbe- slag en welke financiële risico’s ze lopen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: het ontstaan van een loonbeslag en de beslagvrije voet. Het deel van het inkomen waar de deurwaarder geen beslag op mag leggen.

2.

Online workshop “Thuisadministratie voor werknemers.” Deze workshop is bedoeld voor werknemers die geen inzicht meer hebben in hun administratie en financiële positie en daardoor het risico lopen om een serieus schuldprobleem te krijgen. Deelnemers aan deze workshop gaan zelf aan de slag om stap voor stap ordening aan te brengen in hun administratie. De deelnemer krijgt de beschikking over een eenvoudig digitaal formulier waarmee hij inzicht verkrijgt in de wekelijkse en maandelijkse inkomsten en uitgaven.

3.

Praktijkbijeenkomst “schuldhulpverlening.” In de praktijkbijeenkomst, vooral bedoeld voor HR mede- werkers of loonadministrateurs, wordt ingegaan op veel voorkomende praktijksituaties en is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

4. Helpdesk voor deze medewerkers. Sociaal Fonds Taxi zoekt 12 taxibedrijven die geïnteresseerd zijn om aan deze pilot deel te nemen. Per taxibedrijf neemt één persoon deel aan de workshop “hoe gaat u om met loonbeslagen van uw werknemers”. En het taxibedrijf krijgt dan de beschikking over de inlogcodes voor medewerkers voor de workshop “Thuis­ administratie”. Daarnaast kan het bedrijf deelnemen aan een praktijkmiddag en is er toegang tot de Helpdeskfunctie. De eigen bijdrage per bedrijf is: €€75,-

M  eer informatie over deze pilot vindt u op

www.sociaalfondstaxi.nl/schuld. Heeft uw bedrijf belangstelling? Neem dan contact met ons op!

3


Veilig, vakkundig en comfortabel de weg op met het TX-Keurmerk TX-Keur is het landelijke

kwaliteits­keurmerk voor taxi-

vervoer. Het staat voor vakkundige chauffeurs en ­comfortabel en veilig taxivervoer. Wanneer een taxionderneming voldoet aan de reglementen van TXkeur, dan toont hij d ­ aarmee

aan dat hij aan hoge eisen van

kwaliteit voldoet. En dat is een goede zaak voor iedereen: de onderneming, de passagier maar ook de chauffeur!

In 2004 kwam KNV met het initiatief een kwaliteitssysteem in het leven te roepen. Na het vrijgeven van de taximarkt traden veel nieuwe bedrijven toe. Niet al deze taxiondernemingen konden zich op kwalitatief gebied meten met de gerenommeerde taxiondernemingen. Het resultaat was dat zowel de opdrachtgever als consument moeilijk het onderscheid zagen tussen een kwaliteitstaxi en een taxi waarbij kwaliteit minder voorop stond. Het TX-Keur biedt sindsdien de mogelijkheid voor de consument deze keuze te maken.

Servicegericht Het eisenpakket voor het TX-Keur waaraan een taxiondernemer moet voldoen, richt zich op veiligheidsaspecten, betrouwbaarheid en kundigheid. Dit betekent concreet dat taxichauffeurs zich servicegericht opstellen, stratenkennis hebben, geen korte ritten weigeren en dat vooraf bekend is voor de consument voor welk tarief hij of zij vervoerd wordt. Ook is bij straattaxivervoer de taxiondernemer verplicht een geldige tariefkaart te plaatsen, die goed leesbaar is aan de binnenkant en aan de buitenkant vanaf een afstand van drie meter.

Meer blauw op straat Babyblauwe taxi’s in Dordrecht en omstreken Taxibedrijf Lotax en Geboortecentrum

Rhena geven een compleet nieuwe be-

tekenis aan de uitdrukking ‘meer blauw op straat’. In plaats van meer ­politie sturen zij sinds enkele weken twee

stemmig babyblauwe Skoda’s Octavia de straat op. De achtergrond van deze

keuze is al even aandoenlijk als de uitvoering van de fonkelnieuwe w ­ agens. De leverancier had een v ­ ergissing gemaakt in de kleurcode…

De ene is nu bestickerd met een grote pasgeboren baby. Op de andere prijken beschuiten met muisjes. De auto’s van Lotax Taxibedrijf zijn een promotionele uiting van Geboortecentrum Rhena in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Maar ze kunnen ook speciaal worden aangevraagd als vervoermiddel door ouders die na de bevalling bij Rhena met hun baby per taxi naar huis willen. Babytaxi Aan de wieg van deze bijzondere samenwerking tussen Rhena en Lotax stond dus een vergissing. “Wij kregen twee nieuwe auto’s geleverd in de verkeerde kleur:

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 16 - maart 2016

babyblauw, in plaats van het gebruikelijke donkerblauw van ons wagenpark”, vertelt een woordvoerder van Lotax. “Natuurlijk konden we de fout door de leverancier laten herstellen, maar dat zou veel gedoe zijn en eigenlijk ook zonde van de kosten. Toen zijn wij gaan nadenken of je iets bijzonders kan doen met babyblauwe auto’s, waardoor het zou lijken alsof het juist zo bedoeld was. Al brainstormend kwamen we uit bij Geboortecentrum Rhena, waar we vervolgens hebben aangeklopt.

Toetsing Bedrijven die het TX-keur hebben behaald, worden jaarlijks onafhankelijk getoetst. Daarnaast worden er voortdurende tussentijdse kwaliteitscontroles gehouden op straat, bij ziekenhuizen, scholen en instellingen waar taxi’s vaak komen. De meeste van deze bedrijven werken volgens de bedrijfsfilosofie dat stilstand achteruitgang is. Zij streven naar een constante verbetering van hun dienstverlening waarbij de tevredenheid van de klant centraal staat.

Op bestelling De taxi’s zijn achttien uur per dag, zeven dagen per week op de weg voor het algemene passagiersvervoer. Het leuke is dat specifiek deze auto’s kunnen worden besteld door gezinnen die met een pas­ geboren kindje naar huis willen. Daarvoor betalen de ouders een mooi vast tarief. Het zal beslist een fotomomentje opleveren wanneer deze babytaxi thuis komt voorrijden. Er rijden geen vaste chauffeurs op deze voertuigen. De “stoerdere” mannelijke chauffeurs moesten even wennen maar door de positieve reacties vinden ze het inmiddels toch wel leuk om er mee te rijden. Veel van de vrouwelijke chauffeurs willen graag op deze voertuigen rijden om ook eens een keer een moeders met een kleine baby te kunnen vervoeren.“Deze taxi valt erg op, je voelt je er in het begin wel in rijden, maar het went heel snel om in beschuit met muisjes te rijden”, aldus een chauffeur. Een collega beaamt dat: “Het zijn fijne auto’s met veel ruimte. Een pak luiers of Maxi Cosy is geen probleem. Het is al keer voorgekomen dat de vouwfiets van de kersverse vader samen met beide ouders en de baby van het ziekenhuis naar huis zijn gebracht. De ouders beschikten niet over een auto. Voor hen was dit ideaal om samen naar huis te gaan.”

En wat denk je? Het idee om er baby-taxi’s van te maken, sloeg daar meteen aan.” 4


Deskundigen over het TX-­ Keurmerk: Lysbeth Kroon (Rover) “Voor OV-reizigers en reizigers en opdrachtgevers van het contractvervoer biedt TX-Keur een garantie voor veilig, betrouwbaar en comfortabel vervoer. De bij het Keurmerk aangesloten bedrijven willen onderscheidend zijn en bieden meer dan bedrijven zonder TX. Zo krijgen chauffeurs bovenop het landelijk chauffeursdiploma extra opleidingsmodules in het bedrijf waar zij werken. Voor de chauffeurs is dit de mogelijkheid om in zichzelf te investeren en hun kennis en vaardigheden uit te breiden en op te frissen. Goed voor de chauffeurs en meerwaarde voor de reiziger. Het Keurmerk houdt ook in dat bedrijven zich aan de cao-afspraken houden. SFT toetst daar op.

Het Keurmerk vraagt ook dat er op arbo-verantwoorde manier wordt gewerkt. Allemaal prettig voor de chauffeurs. In een tijd waar ook in de taxibranche nogal eens slordig met de arbeidsverhoudingen wordt omgesprongen, is het goed dat de Keurmerkbedrijven zich aan de gemaakte afspraken gehouden weten. Mooi zou zijn wanneer opdrachtgevers in het contractvervoer het TX-Keurmerk standaard in hun programma van eisen zouden opnemen.” Yvonne Trigallez (beleids­­mede­werker groeps­vervoer gemeente Hoorn) “Wij zitten momenteel volop in een aanbestedingstraject. Daarbij zetten we de prestaties van de vervoerders voorop. In de offerte aanvraag hebben we ook doel­ stellingen en randvoorwaarden

gesteld (onder andere wettelijk vereiste certificeringen en vakbekwaam en geschoold personeel plus optimale kwaliteit van de dienstverlening). We gaan ervan uit dat de vervoerders deze knowhow hebben. Dus wanneer je als aanbestedende dienst na de (voorlopige) gunning, de concretiseringsfase ingaat – samen met de vervoerder(s) – moet je al met elkaar de kwaliteit van uitvoering hebben bepaald. De aanwezigheid van een TX Keurmerk bij de vervoerder is dan eigenlijk een garantie dat het met de kwaliteit wel goed zit en dat merken wij zeker door de goede uitvoering van het vervoer in onze huidige contracten met de vervoerders.” Hilbert Michel (TX-keur) “Een tevreden en goed opgeleide werknemer of chauffeur levert een prettige rit op voor de klant.

Dat is in een notendop de filosofie achter de eisen die TX stelt aan bijvoorbeeld opleidingen of het naleven van de CAO. Om over de opleidingen verder door te gaan: met de TX-reglementen stimuleert TX bedrijven en chauffeurs opleidingen te volgen. TX probeert daarbij tegelijkertijd te bereiken dat ondernemers zelf kiezen aan welke onderwerpen ze met hun personeel tijd willen besteden, al naar gelang het gebied waarop het bedrijf onderscheidend wil of moet zijn. Dat kan training op het gebied van rijvaardigheid zijn, maar ook iets heel anders zoals een cursus waar een chauffeur meer leert over bepaalde autistische stoornissen.”

Hilbert Michel

“Een tevreden en goed opgeleide werknemer of chauffeur levert een prettige rit op voor de klant.”

Nuttig en goed bezocht

Masterclass CAO-controle Sociale partners hebben SFT belast met de controle op de juiste naleving van de CAO Taxivervoer. Dit ter bevordering van een gelijk speelveld op het gebied van arbeidsvoorwaarden. KNV Taxi krijgt geregeld­vragen over de wijze waarop CAO-controles door SFT plaatsvinden. Om deze

vragen te b ­ eantwoorden en duidelijkheid te verschaffen over de CAO-controles heeft KNV Taxi werd gehouden.

Fred Oostrum

Yvon Raijmann

Deze dagen zijn specifiek bedoeld voor die personen die zich bij een taxibedrijf bezig houden met de administratie en die daarbij rekening moeten houden met de CAO-bepalingen. Maar KNV-leden die gebruikmaken van een externe boekhouder of administrateur kunnen ook deze mensen opgeven voor deze Masterclass. Inhoudelijk kunnen vooral de volgende punten op extra aandacht rekenen: CAO-inschaling, looncalculator, loonbetaling, arbeidstijden, pauzes, normering rijtijd, meer- en overuren, BCT en urenregistratie, vakantiegeld, vakantiegeldbetaling, bepaling en registratie verlof, feestdagencom-

pensatie, eenmalige uitkering 2015, ziektegeldbepaling en pensioen (premie-inhoudingen en opgave). De Taxikrant bezocht de bijeenkomst van 11 februari en peilde de reacties: Fred Oostrum – Mede eigenaar De Thoolse Taxi, St. Maartensdijk “De timing van deze Masterclass had voor ons niet beter gekund. De afgelopen tijd hebben we over een aantal zaken pittig met het SFT gediscussieerd. Vooral de bepalingen over pensioen en meeruren gaven daar aanleiding toe. Ik verwacht dat deze workshop de nodige duidelijkheid zal verschaffen.”

Rob van Dam

Rob van Dam – cursusleider en CAO-controleur van SFT “Ik ben hartstikke blij met het initiatief van het KNV. Hoezeer er ook geprobeerd wordt de cao zo helder mogelijk te krijgen, misverstanden zullen er altijd blijven. Het verbaast me dan ook niet dat de eerste paar bijeenkomsten al snel vol waren. Tot eind maart blijft dat zo, daarna zullen we kijken of er een vervolg komt. De meeste vragen uit de groep van vandaag gaan over de inschaling en over het pensioen. Maar ook thema’s als arbeidstijden en loon passeren regelmatig de revue.”

Wanneer controle? SFT controleert elk taxibedrijf dat personeel in dienst heeft minimaal één keer in de drie jaar. Afhankelijk van het predicaat van het bedrijf, zal het vaker of juist minder vaak gecontroleerd worden: • • •

bedrijven die in de categorie “slecht” of “onvoldoende” scoren, worden 1 x per jaar gecontroleerd. bedrijven die in de categorie “voldoende” scoren, worden 1 x per 2 jaar gecontroleerd. bedrijven die in de categorie “goed” scoren, worden 1 x per 3 jaar gecontroleerd of krijgen na 2 jaar een quick scan.

Een controle kan schriftelijk. Maar werkgevers kiezen meestal voor een bezoek aan het bedrijf. Dit is een normaal periodiek onderzoek. Soms is er een bijzondere aanleiding voor een onderzoek. Bijvoorbeeld als een ondernemer het Taxikeurmerk heeft aangevraagd of wil inschrijven op een aanbesteding. Bij de controles geldt een omgekeerde bewijslast. Dit houdt in dat de werkgever moet aantonen aan Sociaal Fonds Taxi dat hij de CAO naleeft. Ook is de werkgever verplicht om aan het onderzoek mee te werken. Doet hij dit niet? Dan kan hij een boete krijgen.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 16 - maart 2016

Yvon Raijmann – coördinator salaris­administratie Munckhof in Horst “Wij zijn een groot en groeiend bedrijf. Het duurt niet lang meer of we hebben duizend mensen in dienst. Wij vinden dat wij het aan onze stand verplicht zijn om deze Masterclass te volgen. Op misverstanden over de CAO zit namelijk helemaal niemand te wachten. Het zorgt voor wrevel en het kost tijd en dus geld. We zijn hier dan ook met vijf vrouw sterk vertegenwoordigd. De masterclass is helder en uiterst professioneel. Dat past wel bij ons.”

SFT CONTROLE

in samenwerking met SFT een aantal dagen georganiseerd waarop de Masterclass CAO-controle

Op basis van de vier jaar dat SFT de controle nu volgens de nieuwe methode heeft gedaan, is gebleken dat de verhouding voldoende versus onvoldoende nu ongeveer 90 procent – 10 procent is.

5


De dag van… Mark Klaver Ze gaan al een paar jaar met elkaar op stap, Mark Klaver en Rob van Dam.

Als CAO-controleurs van Sociaal Fonds Taxi. Het is aan hen om te onderzoeken of bedrijven in de taxibranche zich wel aan de regels in de CAO houden. Belangrijk werk. Want onregelmatigheden gaan dikwijls ten koste van het inkomen van de chauffeurs en dat kan niet de bedoeling zijn. We volgen Mark als hij op controle is bij de accountant van Eurolimo in Aalsmeer. Maar Rob vult zijn collega regelmatig aan.

08.30 uur

Dat bijspringen van Rob begint al als we het over het tijdstip van vertrek hebben. “Half negen”, weet Mark. “Nee, kwart voor negen”, roept Rob. Is in dit geval ook niet onlogisch. Mark woont in Schagen en Rob in Wormer. “Als we naar Groningen moeten, is het net andersom,” zegt Mark. Samen met twee collega’ s bestrijken ze zo’ n beetje heel Noord-Nederland. Rob: “Dan gaan we ook wat vroeger van huis, soms al om half zeven.” “Kwart voor zeven”, corrigeert Mark.

09.30 uur

In Aalsmeer worden de heren ontvangen door Ada Fransen van De Meerse ­Accountants. Ze heeft alle stukken klaargelegd. “De rittenadministratie, BCT-gegevens, urenlijsten, chauffeurspassen en loonstroken zijn voor ons het belangrijkst,” legt Mark uit. “Uit de personeelslijst nemen we een steekproef van minimaal tien. Dan gaan we controleren op vijftien kernbepalingen. Zoals: krijgen de chauffeurs het juiste loon, pensioen en vakantiegeld? Wordt alles op tijd uitgekeerd? Is de eventuele uitkering bij ziekte wat die moet zijn? Klopt het aantal verlofdagen? Daarbij vergelijken we de opgave van de werkgever steeds met de rittenstaten van de chauffeurs. En we pakken de passen en cv’ s van de chauffeurs erbij om te zien of de uitbetalingen wel conform hun leeftijd en ervaring zijn.”

hebben verwerkt. En bij twijfel hebben we allang contact met Eurolimo op­ genomen. Dus nee, ik verwacht geen problemen hoor.”

13.30 uur

Maar wat nou als er wél problemen zijn? We zijn alweer lang en breed terug op de kamer van Mark en Rob. Mark antwoordt: “Dan ga je natuurlijk met elkaar in overleg. Is er inderdaad een fout gemaakt, bewust of onbewust? En heeft de werkgever of accountant er geen verklaring voor? Dan volgt er een correctie. De werkgever moet de getroffen werknemers dan voor het tekort compenseren met 10% boete daarbovenop. Bovendien komen we dan na een half jaar of een jaar alweer terug –voor rekening van de werkgever. Worden er tijdens de controle drie ernstige fouten geconstateerd? Dan krijgt het bedrijf het bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’. Het taxibedrijf mag dan ook niet meer meedoen aan aanbestedingen én het verliest zijn TX-Keur. We werken vanaf november 2011 met dit systeem van controleren en beboeten. Het percentage voldoendes is sindsdien toegenomen van 67% naar 90%. Ja, het werkt goed.”

09.30 uur 17.00 uur

De controle zit erop. Mark en Rob hebben hun bevindingen met Ada doorgesproken. Ze hebben niets raars kunnen ontdekken. Snel naar huis dus. Met de nieuwste S-klasse van Eurolimo? Nee, die foto is in scene gezet. Leuke dag gehad, Mark? “Zeker. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga. De afwisseling, ons team, de sociale contacten, heel prettig.” Maar wordt er

dan nooit eens een werkgever boos als je hem met een onjuistheid confronteert? “ Nee, echt niet. We hebben weleens scherpe discussies maar er met pek en veren uitgegooid worden, is ons nog nooit overkomen. Als ik dan toch een nadeel van dit werk moet bedenken, is dat de reistijd, soms. Naar Terschelling, vooruit, dat is wat minder. Dan zijn we pas om half acht ’s avonds thuis.”“Kwart voor acht,” roept Rob.

11.15 uur

Van tijd tot tijd hebben Mark of Rob een vraag aan Ada. Een telefoontje naar haar werkt meestal al verhelderend. Anders daalt Mark een verdieping af naar Ada’s kamer. Is die nou zenuwachtig voor zo’ n controle? “Welnee,” aldus Ada, “wij weten zeker dat we alle informatie van de werkgever netjes in de administratie

11.15 uur

17.00 uur

Collega’s in het nieuws Op 14 november 2015 stond Gieny van Asten-Westra (53) op pagina 11 van het Nederlands Dagblad (ND). Zij was hoofdrolspeelster in de rubriek ‘De Werkplek.’

Gieny: “Het ND betrekt steeds meer zijn lezers bij reportages en artikelen. ‘De Werkplek’ is al lange tijd één van mijn favoriete rubrieken. En omdat ik zelf best een bijzondere werkplek heb, vond ik het leuk en logisch om mezelf op te geven. Niet lang daarna werd ik bijna een halve dag gevolgd door een journalist, die zowel het stukje heeft geschreven, als de foto gemaakt. De reacties waren over­weldigend. Voor veel mensen – ook b ­ ekenden van mij – ging er een wereld open. Ze wisten niet wat er allemaal bij groepsvervoer komt kijken. Dat weten ze nu dus! Bent u ook een collega tegen­gekomen die op een opmerkelijke manier in het nieuws is gekomen? Laat het ons weten. Stuur dan een e-mail naar info@sociaalfondstaxi.nl

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 16 - maart 2016

6


mijn taxi

Taxi van Dijk: vervoer met oog voor dementie

“Iedereen kan bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving.”

Dat zegt manager groepsvervoer Eric Boonen van taxibedrijf van Dijk in Cuijk.

Het taxibedrijf heeft zich het afgelopen decennium gespecialiseerd in het vervoer

van mensen met dementie. “Tijdens onze interne chauffeursopleidingen, verzorgd door onze eigen bedrijfsschool, wordt veel aandacht geschonken aan het omgaan

met cliënten met dementie. Dit leidt tot goed opgeleide chauffeurs die weten waar ze mee bezig zijn. Een veilig gevoel voor cliënten en hun familie.” Fantasie De opleiding voor chauffeurs richt zich met name op het gedrag van mensen met dementie. Boonen: “Dat kan af en toe behoorlijk grillig zijn. Daarnaast hebben demente mensen een overtuigende fantasie. Ze sturen je zomaar naar een straat waar ze al tien jaar niet meer

Chauffeur Carla Oosterbaan: “Dankzij de interne opleiding ga ik met een veilig en p ­ rettig gevoel de weg op.”

wonen. Als chauffeur moet je dan stevig in je schoenen staan en je huiswerk op orde hebben. Bovendien moet je er nadrukkelijk rekening mee houden dat de ene cliënt de ander niet is. In dat opzicht leveren onze chauffeurs echt individueel maatwerk – elke dag weer. Verder proberen we zoveel mogelijk

dezelfde chauffeur in te zetten op een bepaalde route: dat zorgt voor rust en vertrouwen. Mensen die lijden aan dementie kunnen vaak slecht tegen veranderingen en voelen zich veilig bij voorspelbaarheid en continuïteit.”

Wat is Alzheimer?

Emile Roemer In Nederland krijgt maar liefst één op de vijf mensen te maken met een vorm van dementie. Reden voor Alzheimer Nederland om het belang van een dementievriendelijke samenleving te onderstrepen en organisaties die bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving in het zonnetje te zetten. Vanzelfsprekend

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Ongeveer 70% van alle mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. De ziekte wordt veroorzaakt door bepaalde eiwitten die in de hersenen neerslaan en de communicatie tussen zenuwcellen belemmeren. Syptomen zijn geheugenverlies, taalstoornis, verdwalen in een vreemde omgeving en zelfverwaar­ lozing. De ziekte komt vooral voor bij ouderen. Nederland telt ongeveer 200.000 Alzheimer-patiënten.

pauzepuzzel

kwamen ze terecht bij van Dijk uit Cuijk. Deze ontving eind vorig jaar uit handen van Emile Roemer (SP) de speciale solidariteitssticker vanwege hun adequate manier van omgaan met mensen met dementie. “Mensen met dementie blijven steeds ­langer thuis wonen. Het doel van de dementievriendelijke samenleving is om Nederland bewust te maken van deze ziekte en samen een veilige, prettige leefomgeving te creëren voor mensen met dementie en hun naasten; van buurtsuper tot museum en van sportclub tot taxibedrijf,” aldus een woordvoerder van Alzheimer Nederland.

Even pauzeren? Los de puzzel op en win een vrolijke barbecue emmer!

Meedoen is eenvoudig. Zoek de woorden en streep ze weg.

De woorden kunnen horizontaal, verticaal en diagonaal staan. Van links naar rechts, maar ook van rechts naar links.

E

I

T

N

E

M

E

D

R

Z

O

H

C

V

R

Letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. De overgebleven

C

O

L

O

F

O

N

E

I

R

N

C

H

A

O

D

E

E

L

N

E

M

E

R

S

D

S

A

K

L

L

E

G

I

M

I

K

O

R

T

E

I

U

A

S

E

E

C

A

E

E

Z

U

A

P

R

R

F

N

T

R

E

X

H

N

M

U

L

O

C

H

T

F

T

E

E

Z

H

C

O

L

L

E

G

A

K

E

Dit keer maakt u kans op een vrolijke barbecue emmer. Deze draagbare ­barbecue bevat houtskool, lucifers, een handige tang en een receptenboekje. Neem hem overal mee naartoe voor een lekkere barbecue. Dus wanneer die eerste zonnestralen gaan schijnen bent u gelijk klaar om de natuur in te trekken en daar te genieten van een heerlijke barbecue.

W

L

U

R

E

A

C

T

I

E

N

E

A

I

K

R

E

M

R

U

E

K

D

S

O

P

L

E

I

D

I

N

G

T

O

U

R

I

N

G

C

A

R

E

S

U

L

T

A

A

N

A

A

B

P

O

O

Winnaars

A

L

N

E

O

I

E

I

T

C

E

R

letters vormen de uitkomst van de puzzel.

U kunt uw antwoord insturen tot en met 31 mei 2016. Stuur uw oplossing naar info@sociaalfondstaxi.nl onder vermelding van ‘pauzepuzzel’. Of reageer per post: Sociaal Fonds Taxi, Postbus 154, 4100 AD Culemborg

Prijs

De oplossing van de vorige pauze puzzel was: watertaxi. Wij feliciteren de volgende winnaars met hun bidon: C.M. de Boer uit Anna Paulowna, A. Dam – Oosthoek uit Rilland Bath en M.C. Walvaart - van Oosten uit Huizen. Zij hebben hun prijs inmiddels ontvangen. De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 16 - maart 2016

ALZHEIMER

PUZZEL

BESTUUR

REACTIE

BLAUW

RESULTAAT

CHAUFFEUR

ROLSTOEL

COLLEGA

TOURINGCAR

COLOFON

VAKANTIE

COLUMN

WERELD

O

CONTROLE

ZIEKENHUIS

I

E

DEELNEMERS

U

E

L

L

R

I

O

ELEKTRISCH

E

E

U

T

R

EXAMEN

R

L

Z

U

N

T

T

N

I

Z

T

A

N

L

T

R

N

U

S

R

O

S

N

E

P

G

P

E

A

C

I

D

W

U

A

L

B

G

E

DEMENTIE DIRECTIE

GARANTIE KEURMERK KORT LOOPBAAN ONDERHANDELING OPLEIDING PAUZE PENSIOEN

7


Opvallende Taxi foto Column Bill Mensema

Remmen voor het zebrapad

Uit de Visserstraat in het centrum van de stad duikt totaal onverwacht een student op die zonder de rest van de wereld ook maar een blik waardig te gunnen het zebrapad opstormt. - Pas op! roep ik uit. Ik rij niet snel hier – amper dertig kilometer per uur – maar toch moet ik flink met de hakken in het zand om af te remmen. De neus van mijn rolstoelbus gaat naar beneden, de kont omhoog. Ik voel hoe mijn bus slipt over het natte asfalt, maar ik hou ‘m recht. De rem trap ik nog dieper in en voor de zekerheid trek in mijn handrem omhoog. Als dit maar goed gaat. Toch schuift de bus nog een stukje door. ­ Dan komt-ie definitief tot stilstand. Gelukkig maar, want even verder en dan zou ik de student hebben aangereden. Opgelucht kijk ik de student aan, maar die geeft geen enkele sjoege. Hij stiefelt gewoon door, om in een van de steegjes aan de overkant van de straat te verdwijnen. - Dat scheelde niks, hoor ik achterin mijn rolstoelbus. Het is oma D. die ik vanmiddag vervoer naar de Schildersbuurt. Bezorgd draai ik me om. - Hoe is het met u? - Niets aan de hand, lacht ze, je hebt mijn rolstoel immers strak vastgezet. Ze klinkt flink maar het lucht mij niet echt op. De rug van oma D. is kapot vanwege botkanker. De schok van daarnet moet dwars door haar fragiele lijf zijn gegaan. Ik hoop dat ze hier snel van herstelt, maar ik voel me rot. - Trek je van mij niets aan, zegt oma D., ook in dit soort gevallen moet je in het vervolg altijd op de rem. - Maar... - Beloof me dat, zegt oma D. streng. Ik knik. - Als je niet tijdig remt voor iemand op het zebrapad, gaat oma D. verder, dan moet je straks € 340 boete betalen. Voor zo’n immens bedrag moet mijn dochter een week werken. - Ik ook, zucht ik. Dan zwijgt oma D. Ook voor de rest van de rit zal ik haar niet meer horen. Maar als ik in de Rembrandt van Rijnstraat nog eens een blik in mijn achteruitkijkspiegel werp, zie ik dat haar gezicht vertrekt van de pijn.

Onlangs stuitten we op bijgaande foto op de nieuwssite van Metro. Het beeld toont de merkwaardige

prijslijst van een strenge, maar duidelijke chauffeur in Brabant. Boven de passagiersstoel hangen twee briefjes met extra kosten die je kunt maken, naast het vervoerd worden. Op deze manier voorkomt de taxichauffeur dat mensen een bende maken van zijn taxi. En het blijkt nog te werken ook! Heeft u ook een opmerkelijke, grappige of sensationele taxi foto? Stuur deze dan naar info@sociaalfondstaxi.nl of Sociaal Fonds Taxi, Postbus 154, 4100 AD Culemborg. En vermeld daarbij dat het gaat om de rubriek ‘Taxi foto’. Of deze foto nu tijdens uw vakantie in het buitenland gemaakt is of tijdens een uitje bij u in de omgeving maakt niets uit. Wij beelden de leukste af in de volgende Taxikrant.

Even voorstellen Zijn naam doet een exotische afkomst vermoeden. Toch is A ­ gostino di Giacomo Russo op en top Nederlander. Per 1 januari 2016 is hij lid van het SFT bestuur. Naam | Agostino di Giacomo Russo Leeftijd | 40 jaar Woonplaats | Apeldoorn Bijnaam | Ago Functie | Bestuurder bij CNV Vakmensen in Apeldoorn. Functie in bestuur SFT | Tweede secretaris Per | 1 januari 2016 Speerpunten: Belangrijk probleem binnen de taxi branche is de aanbestedingen problematiek. Door de manier waarop dit systeem nu werkt wordt de gehele branche onder druk gezet. Het onder de aandacht brengen van en proberen te beïnvloeden van deze ­problematiek zal een belangrijk speerpunt worden. Minstens zo belangrijk is de inzet op goede arbeidsvoorwaarden, die mede­ werkers voldoende zekerheden bieden, en die mensen de mogelijkheid geeft om zich te ontwikkelen. Zodat zij mobiel blijven op de arbeidsmarkt. Motto: Never tell me the sky’s the limit when there are footprints on the moon.

Kort taxi nieuws

Vragen over de website

In februari werd bekend dat Sociaal Fonds Taxi subsidie van het E ­ uropees Sociaal Fonds (ESF) krijgt voor een nieuw vitaliteitsproject. In dit project gaat het om de fitheid en leefstijl van de werk­nemer. In samenwerking met het Vitaliteitcentrum is een programma ontwikkeld dat vorig jaar bij enkele taxi- en touringcar­bedrijven is getest. In maart starten vijf bedrijven met zeven groepen. De deelnemende bedrijven zijn Bestax, Lotax, Personenvervoer Midden Nederland (Taxi

Wat vindt u van onze website www.sociaalfondstaxi.nl? Wij zijn erg benieuwd hoe wij onze website nog beter op uw behoeften af kunnen stemmen. Daarom hebben wij een korte vragenlijst opgesteld. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze in te vullen? Het kost u ca. vijf minuten. Samen met uw suggesties en tips kunnen wij onze website nog verder verbeteren.

 B eperkte deelname is nog mogelijk. Kijk voor meer informatie en aanmelden op:

www.sociaalfondstaxi.nl/vitaliteit

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 16 - maart 2016

De Taxikrant is een uitgave van Sociaal Fonds Taxi en informeert werknemers en werkgevers in de taxibranche over CAO, opleidingen, arbo- en aanverwante zaken. Concept, ontwerp en realisatie H&N Communicatie Hoofdredactie R. Bos (Sociaal Fonds Taxi) Eindredactie P. Smittenaar Tekst SFT, B. Mensema, P. Smittenaar, F. Wijvekate, Pensioenfonds Vervoer

Nieuwe subsidie voor vitaliteitsproject Haars), Taxi van Alebeek en Taxibedrijf van den Hout. Het Vitaliteits­centrum heeft met elk bedrijf afspraken gemaakt over de planning van de ­activiteiten. Het programma biedt o.a. een healthcheck, workshops en coaching­gesprekken met infor­matie en advies over de effecten van voeding, slaap en stress op het functioneren. Een verbetering in leefstijl kan leiden tot lager ziekteverzuim, meer v­ oldoening, hogere motivatie en minder verloop van werknemers.

colofon

Fotografie Beeldbank SFT, P. Smittenaar, F. Wijvekate, W. Bosch Drukwerk & distributie Meijer Rotatie, Nieuw-Vennep Sociaal Fonds Taxi Postbus 154 4100 AD Culemborg (0345) 478473 Info@sociaalfondstaxi.nl www.sociaalfondstaxi.nl Oplage: 26.350

 U vindt de vragenlijst op:

https://nl.surveymonkey.com/r/sftwebsite

8

Profile for Sociaal Fonds Taxi

Taxikrant editie 16 (maart 2016)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Taxikrant editie 16 (maart 2016)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Advertisement