Page 1

maart

14

2015

D e k r a n t v a n S o c i a a l F o n d s Ta x i v o o r w e r k n e m e r s i n d e t a x i b r a n c h e

Vreemde eend met hart voor de zaak Inhoudsopgave Orgaanvervoer in Nederland (vervolg pag 1)

2

CAO-artikel uitgelegd

2

Hoogste rendement ooit, en toch geen indexatie op de pensioenen

2

Het bedrijfsoordeel

3

Afscheid

3

Stevige discussies op de SFT Preventiedag

4

AxiTaxi: de vakantietoeslag? Stipt op tijd uitkeren!

4

Je moet goed je mond kunnen houden

5

De dag van… Paul Kok

6

Kort taxi nieuws

6

Mijn taxi

7

Pauze puzzel

7

Column Bill Mensema

8

Tien jaar jonger in vier maanden

8

Welkom in bestuur SFT

8

Kort taxi nieuws

8

Colofon

8

Meer weten over je rechten als taxichauffeur?

Kijk snel op www axitaxi.nu

0.008_Axitaxi_adv_60x65.indd 1

Orgaanvervoer in Nederland Geen enkele branche is zo veelzijdig en verrassend als de taxibranche. Wist u dat ook het vervoer van o ­ rganen onder de Taxiwetgeving valt?

De Taxikrant portretteert zo’n “vreemde eend.”

Daarvoor reizen we af naar Den Haag, de Kobaltstraat om precies te zijn. Daar zit het hoofdkantoor van Witte Kruis Transplant (kortweg WKT). In opdracht van de Nederlandse Transplantatie Stichting en onder regie van Eurotransplant vervoert WKT met speciaal daartoe uitgeruste (spoed)voertuigen mensen (transplantatieteams), middelen (medische apparatuur en instrumentarium) en organen in binnen- en buitenland. We spreken met directeur Fer Bauman. Voelt u zich een vreemde eend? “Ja en nee. Aan de ene kant heb ik, net als alle andere taxibedrijven te maken met vraagstukken omtrent BTW, BPM en alles wat er in de taxi CAO staat. Maar de wagens waarin wij mensen en organen vervoeren wijken duidelijk af en worden soms gezien als rijdende operatiekamers. Dus in die zin zijn wij wel degelijk een vreemde eend. En ook al staat er heel groot ambulance op onze auto’s, toch vallen we niet onder de ambulancewetgeving omdat we geen liggende

patiënten c.q. slachtoffers ­vervoeren maar artsen en organen. Onze voorrangsvoer­ tuigen moesten destijds een duidelijk herkenbare uitstraling hebben. De keuze viel op de ambulance-uitmonstering omdat gezondheidszorg dichter bij onze werkzaamheden ligt dan de brandweer- of politie-uitstraling. Het is best ingewikkeld soms. Ook de politie heeft weleens moeite met onze juridische status. Maar als wij wijzen op de orgaanbox met daarop “human organs” krijgen we meteen alle begrip en mede­werking.” Ook zijn wij langzamerhand een begrip voor hen geworden.”

Krijgt u veel snelheidsboetes? “Zeker. Elke week wel een stuk of vijf tot tien. Dan moet ik reageren met een bezwaarschrift. En als blijkt dat de overtreding is begaan tijdens een officiële spoedrit, wordt dat bezwaarschrift gehonoreerd. Een rit is pas een spoedrit wanneer deze is aangemeld bij het KLPD (Korps Landelijke Politiediensten). Ik heb bewust zo’n overtreding wel eens laten voorkomen, zodat ik de rechter kon uitleggen hoe tijdrovend en lastig het voor ons is. Deze was het compleet met mij eens, maar antwoordde dat het makkelijker was om het systeem zo te laten dan het te wijzigen.”

Wat komt er allemaal kijken bij het vervoer van organen? “De belangrijkste eigenschap die je moet hebben om dit werk lang en succesvol te doen is gedrevenheid. Die gedrevenheid heb ik niet alleen zelf, maar de mensen met wie ik werk ook. Wij hebben letterlijk en figuurlijk hart voor de zaak. Verder moet je doortastend zijn en de logistieke afspraken goed onder de knie hebben. Een hart is buiten het menselijk lichaam vier uur houdbaar. Dan moet je niet treuzelen.”

Vervolg op pagina 2

04-09-12 14:38

Chauffeurscafédagen Pensioenfonds Vervoer Pensioenfonds Vervoer organiseert in de maanden februari tot en met december elke maand een chauffeurscafédag.

Tijdens een chauffeurscafédag staan de pensioenconsulenten van Pensioenfonds Vervoer van 17.00 tot 21.00 uur voor u klaar om al uw vragen over uw pensioen te beantwoorden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw pensioen als u arbeidsongeschikt wordt? En wat zijn de mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan? Als er tijd genoeg is, kunnen de pensioenconsulenten zelfs een pensioenberekening voor u maken. Data en locaties chauffeurscafédagen Een afspraak maken is niet nodig. Langskomen kan op de volgende data en locaties:

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 14 - maart 2015

• Dinsdag 21 april Wegrestaurant De Raket Industrieweg 2 in Rogat •

Donderdag 28 mei Hajé Brasserie, Rijksweg A13, parkeerplaats Ruyven 10 in Delfgauw

• •

Dinsdag 16 juni Hotel restaurant op de Vos, Hasseltsebaan 100 in Sittard Dinsdag 29 september Goudreinet Barneveld Zelderseweg 63 in Terschuur

Dinsdag 27 oktober De Gouden Leeuw Moerdijksweg 1 in Zevenbergschen Hoek

• Dinsdag 24 november Wegrestaurant Malden Jan J. Ludenlaan 2 in Heumen •

Dinsdag 15 december Routiers Zurich Kop afsluitdijk ( a7-e22) viaduct 3 zurich post in Bolsward

1


Orgaanvervoer in Nederland Vervolg van pagina 1 Welke organen vervoert u? “Dat zijn de borstorganen (hart en longen) en buikorganen (lever, alvleesklier en nieren). Er zijn ook organisaties die botten, hoornvlies en huid vervoeren, maar dat valt buiten ons werkterrein.” Zijn er voldoende donoren in Nederland? “Naar ik heb begrepen was er afgelopen jaar sprake van een kleine toename ten opzichte van de jaren ervoor. Niettemin is er een chronisch tekort aan organen voor met name nier­ patiënten.Het moge duidelijk zijn dat ook niet in alle gevallen de organen “bruikbaar” zijn. Bijvoorbeeld bij kwaadaardige of besmettelijke ziekten.”

Is er veel veranderd de ­afgelopen jaren? “Ik vind van wel. Met name op het gebied van digitale informatie-uitwisseling. Dankzij omvangrijke databases is de procedure rondom een succesvolle transplantatie aanzienlijk verbeterd. Ook werken we steeds meer en soepeler samen met een aantal landen om ons heen. Ons team heeft vorige week nog medewerking verleend aan transplantaties in Duitsland en België. Dat zijn echte kippenvel momenten. Verder is er ook steeds meer aandacht voor ons werk. De jaarlijks terugkerende donorweek is daar een mooi voorbeeld van. Net als deze aandacht in de Taxikrant.”

Fer Bauman, directeur Witte Kruis Transplant

CAO-artikel uitgelegd

Let op tijdige betaling van de vakantietoeslag De jaarlijkse uitbetaling van de

­vakantietoeslag komt er weer aan.

De CAO Taxivervoer schrijft voor dat de werknemer deze toeslag uiterlijk

31 mei uitbetaald krijgt (art. 3.13.1 lid 1). De vakantietoeslag bouwt hij op vanaf

1 mei in het voorafgaande kalenderjaar tot en met 30 april in het lopende jaar.

Natuurlijk is het voor de werknemer prettig als hij de vakantietoeslag netjes op tijd betaald krijgt. Maar juist ook voor de ondernemer is het belangrijk dat hij de vakantietoeslag op tijd overmaakt. 10% extra Betaalt de werkgever de vakantietoeslag niet op tijd? Dan kan dit grote gevolgen hebben. Als SFT tijdens een controle op de naleving van de CAO achteraf

Hoogste rendement ooit, en toch geen indexatie op de pensioenen. Hoe kan dat? Over 2014 heeft Pensioenfonds Vervoer een voorlopig rende-

ment behaald van 27,6%. Het hoogste rendement ooit behaald door het pensioenfonds. Toch kunnen de pensioenaanspraken en –­uitkeringen niet worden geïndexeerd (verhoogd met een ­toeslag). Dat lijkt raar, maar dat is het niet.

Pensioenfonds Vervoer moet voldoende geld hebben voor ­indexatie. Om te bepalen of er voldoende geld is, moet je niet alleen kijken naar het rendement van het fonds. Minstens zo belangrijk is hoeveel geld het fonds volgens de regels in kas moet hebben om de pensioenuitkeringen van nu en in de toekomst te kunnen betalen. Waarom geen indexatie? De rente die op een bepaald moment geldt, heeft invloed op de hoogte van het bedrag dat pensioenfondsen in kas moeten hebben. Hoe lager de rente, hoe meer kasgeld nodig is. De rente is in de afgelopen jaren sterk gedaald. Daarbij komt dat de regels in 2015 weer zijn aangescherpt, zodat pensioenfondsen nog hogere buffers moeten aanhouden. Door de benodigde buffers heeft Pensioenfonds Vervoer onvoldoende geld in kas om de pensioenen te indexeren.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 14 - maart 2015

c­ onstateert dat de vakantietoeslag te laat betaald is, dient de werkgever 10% extra aan de werknemer te betalen. Dit geldt ook als tijdens het onderzoek van SFT het vakantiegeld al lang betaald is! Overtreding Daarnaast kan het gevolgen hebben voor het bedrijfsoordeel. Te late betaling van de vakantietoeslag (net als te late

loonbetaling) is een ernstige over­ treding. En bij meer dan twee ernstige overtredingen leidt het bedrijfsoordeel tot een ‘onvoldoende’. Dit kan een belemmering zijn als een bedrijf wil inschrijven op aanbestedingen. ­Bovendien dient voor TX-Keur het laatst afgegeven bedrijfs­oordeel een ‘voldoende’ te zijn.

Wat is indexatie? Pensioenfonds Vervoer streeft ernaar de opgebouwde aanspraken en pensioenuitkeringen ieder jaar te verhogen. Deze verhoging heette voorheen indexatie. Tegenwoordig noemen we de verhoging ‘toeslag’. De basis voor een eventuele toeslag is in principe de loonontwikkeling in de sector gedurende de periode van 1 juli tot 1 juli in het voorafgaande jaar. Een toeslag is niet vanzelfsprekend. Pensioenfonds Vervoer kan alleen pensioenen en aanspraken verhogen als de financiële positie van het fonds dit toelaat. Het bestuur beoordeelt jaarlijks of, en eventueel per wanneer en met welk percentage de opgebouwde aanspraken en pensioenen (uitkeringen) worden verhoogd. Het pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van het pensioen uit het behaalde beleggingsrendement.

2


Het bedrijfsoordeel in vragen en antwoorden Sociaal Fonds Taxi (SFT) controleert taxibedrijven op de naleving van de CAO Taxivervoer. Het onderzoek wordt afgerond met een bedrijfsoordeel.

Dit bedrijfsoordeel kan een voldoende of een onvoldoende zijn en geeft aan in welke mate het bedrijf de CAO naleeft. Opdrachtgevers kunnen via de website van SFT inzien of het bedrijf een bedrijfsoordeel ‘voldoende’ heeft of niet. In de huidige CAO Taxivervoer zijn de regels rond de naleving van de CAO verder aangescherpt. De nieuwe spelregels traden in werking per 4 april 2014.

1.

Wat is er nieuw? Herhaling van het maken van een ernstige overtreding wordt zwaarder gestraft. Het leidt tot een bedrijfsoordeel onvoldoende.

2.

Wat is het verschil met nu? Bij drie ernstige overtredingen kreeg een bedrijf een onvoldoende of bij één zeer ernstige overtreding. Nu gebeurt dit bij herhaling van één ernstige overtreding al.

3.

Welke bedrijven krijgen hiermee te maken? Het geldt voor bedrijven die gecontroleerd worden en waar het vorige onderzoek vanaf 4 april 2014 is uitgevoerd.

4.

Hoe kan een bedrijf herhaling van een ernstige overtreding voorkomen? Bij de afgifte van het laatste bedrijfsoordeel is duidelijk vermeld op welke kernbepalingen een (zeer) ernstige overtreding is begaan. Het bedrijf moet er voor zorgen dat ten aanzien van deze kern­ bepalingen de CAO goed wordt nageleefd, zodat tijdens de komende

CAO-controle op deze kernbepalingen niet weer een ernstige over­ treding wordt geconstateerd. Wij raden bedrijven aan om nog eens kritisch met name naar deze kernbepalingen te kijken en deze tijdig te corrigeren, voordat het nieuwe onderzoek is gestart.

5.

Met het corrigeren van de overtreding naar aanleiding van de CAO-controle is de overtreding toch weggepoetst en dus niet meer van invloed op het bedrijfsoordeel? Het bedrijfsoordeel is het resultaat van de geconstateerde over­ tredingen in de controleperiode en staat los van het herstel na de controle­periode. Overtredingen dienen altijd gecorrigeerd te worden. Hiermee wordt het onderzoek afgesloten. Het bedrijfsoordeel wordt dus niet beïnvloed door het herstel van de overtredingen.

6.

Als een bedrijf zijn bedrijfsoordeel kwijt is, hoe weet het ­ edrijf dan op welke kernbepalingen het de vorige keer een over­ b treding heeft begaan? Het bedrijf kan een kopie van het bedrijfsoordeel opvragen door een een e-mail naar info@sociaalfondstaxi.nl te sturen. Het is handig om hierbij het KvK-nummer te vermelden.

afscheid Jappie Sweijen en Remko Mast Het waren twee markante bestuursleden: Jappie Sweijen en Remko Mast. Onlangs zwaaiden ze af om de weg vrij te maken voor nieuw, vers bloed.

KNV-lid Jappie Sweijen (67) is het langst zittende bestuurslid in het SFT bestuur. Al sinds 2002 maakt hij er deel van uit. Sweijen verwierf ooit regionale bekendheid met de reclameslogan: Drink een borrel, eet een happie en laat je rijden door Taxi Jappie. Die humor heeft hij ook meegebracht in zijn bestuurlijke activiteiten. Sweijen: “Besluitvorming vindt niet alleen plaats achter de vergadertafel, maar ook in de wandelgangen – bij de koffieautomaat. Van dat lobbyen heb ik altijd erg genoten.” Hoe kijkt Sweijen terug op dertien jaar SFT bestuur? “Er is veel veranderd in de branche. De regelgeving is verscherpt en de technieken zijn gemoderniseerd. Het is jammer dat de taxibranche nog steeds een twijfelachtig imago heeft. Als het echt alleen maar kommer en kwel zou zijn, werkten er heus geen 27.000 mensen in de sector. Als je het vergelijkt met hoe het in andere landen is geregeld, mogen we best trots zijn op hoe we het in Nederland voor elkaar hebben. Over de toekomst van de branche maakt hij zich in elk geval weinig zorgen. En over zijn eigen toekomst al helemaal niet. De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 14 - maart 2015

“Ik ga met een gerust hart op vakantie. Wanneer? Volgende week al. Hoe? Met de auto natuurlijk.”

JAPPIE SWEIJEN Bruggen bouwen Ook voor FNV-bestuurder Remko Mast (53) zit de laatste vergadering als bestuurslid erop. Net als Jappie Sweijen heeft hij zich meer dan 10 jaar met hart en ziel ingezet voor SFT. Mast heeft zich vooral kunnen profileren als bruggenbouwer bij cao-onderhandelingen. “Ik vond het altijd prachtig om te zien als partijen elkaar na lang discussiëren toch wisten te vinden. En ik ben ook blij en trots dat ik daar een structurele bijdrage aan heb kunnen leveren. Die discussies waren soms best pittig hoor. Maar zowel de vakbonden als de werk­gevers hebben zich altijd constructief en respectvol getoond. Maar het is mooi g ­ eweest zo. Het was best zwaar soms. Kortom: Tijd voor nieuw, vers bloed.”

REMKO M AST

3


Stevige discussies op de SFT Preventiedag ‘Duurzame inzetbaarheid’

was het onderwerp van de

Preventiedag zoals SFT die eind verleden jaar voor de tweede

keer organiseerde. Duurzaam en inzetbaarheid zijn twee

grootheden die vooral voor de taxibranche van belang zijn. Duurzaam niet in het kader

van milieu en uitstoot door de voertuigen, maar in de vorm van het goed, gezond en op

lange termijn kunnen blijven inzetten van personeel.

Plenair, onder leiding van SFT directeur Henk van Gelderen, ging het vooral over de CAO

Wéér een interessante vraag voor de coaches van AxiTaxi. De chauffeur met wie een van hen deze keer correspondeerde, is ongetwijfeld niet de enige die zich afvraagt hoe het nu zit met het inhouden van min-uren.

De vakantietoeslag? Stipt op tijd uitkeren! Taxichauffeurs kunnen veel zelf doen tegen al dan niet vermeend onrecht. Wie toch telkens van het

kastje naar de muur word gestuurd, kan terecht bij de coaches van AxiTaxi. En lukt het ook díé niet de zaak vlot te trekken, dan is echte actie geboden. Dat was zo bij de kwestie van ‘het niet uitgekeerde vakantiegeld’. Uiteindelijk hoefde de stap naar de rechter nét niet gemaakt te worden. Het jaarlijkse kerstgeschenk kon er nog wel vanaf. Dat mochten de medewerkers zoals gebruikelijk zelf uitkiezen in een webshop. Voor de uitkering van het december-vakantiegeld was echter geen ruimte meer. Dat wilde hun werk­ gever door­schuiven naar mei. Maar daar stak AxiTaxi een stokje voor. Het taxibedrijf waar het om gaat, wilde het uitbetalen van vakantiegeld uitstellen van­wege een te kleine winst. De uitkering zou het ­resultaat onder de streep trekken en dan zou het bedrijf problemen met de leasemaatschappij krijgen. Tot zover de voorgeschiedenis. Diverse ­chauffeurs protesteren. Helpt niet. Vervolgens kijken ze op axitaxi.nu, naar de stappen onder het thema Vakantietoeslag. Ze lezen de veel­ gestelde vragen over het onderwerp. Vragen weer een gesprek met personeelszaken aan. Maar ze komen geen steek verder. Dan doen ze hun beklag bij AxiTaxi. Een van de chauffeurs schrijft: “Ik had al een huisje geboekt voor de kerstdagen. Lekker met mijn vrouw, kinderen en de hond wandelen in de omgeving van Epen, vlak bij Maastricht. We hoopten op sneeuw. Maar zonder de december-­ vakantietoeslag – let op, december - stond ­ het plan ineens op losse schroeven. Had ik de eigenaar van het huisje bij het afrekenen zeker moeten vertellen dat, sorry hoor, héél vervelend, ik hem niet kon betalen…”

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 14 - maart 2015

Gerard Groot van AxiTaxi Noord-Holland klimt in de pen en schrijft de directeur van het taxi­ bedrijf: “U begrijpt dat deze onheilsmededeling bij het overgrote deel van uw werk­nemers als een bom is ingeslagen. Zeker gezien het door u gekozen tijdstip: pal voor de kerstdagen. Buiten het in de arbeidsovereenkomst vastgelegde en met handtekeningen bekrachtigde moment om, een dergelijke impopulaire maatregel bekend­ maken, kan natuurlijk niet.” Als het bedrijf hier nog niet positief op reageert, is het hek van de dam. AxiTaxi dreigt naar de rechter te stappen om het gelijk van de medewerkers te halen. Zover komt het gelukkig niet. Op 30 december 2014 meldt het Noordhollands Dagblad: “Het Noord-Hollandse taxibedrijf keert toch het vakantiegeld uit als chauffeurs dat wensen. (…) De directeur heeft al zijn circa tweehonderd chauffeurs persoonlijk g ­ esproken en excuses aange­boden voor de manier waarop hij de betaling van het vakantiegeld wilde uitstellen.” Het bedrijf doet zelfs de toezegging te proberen een ondernemingsraad op te richten. Zo blijkt AxiTaxi soms dus nog meer te bereiken dan oorspronkelijk de bedoeling is. En allemaal omdat een aantal chauffeurs het niet pikt dat ze in hun portemonnee gepakt worden. We geven ze groot gelijk. Altijd beleefd blijven natuurlijk, maar er zijn grenzen!

CAO-regeling vakantietoeslag De kwestie die in het artikel van AxiTaxi aangekaart wordt is een regeling die de werkgever boven CAO heeft toegepast. Conform de CAO-regeling hoort de vakantie­toeslag uiterlijk 31 mei betaald te zijn. Dit is waar SFT m ­ inimaal op controleert. Voor nadere uitleg over de CAO-afspraken m.b.t. de vakantietoeslag ­verwijzen wij u naar artikel 3.13.1 van de CAO Taxi­ vervoer.

4


discussie over wat er zou moeten ­veranderen in de nieuwe Taxi-CAO. Zo opteerden de aanwezige werkgevers voor een nieuw loongebouw om te voorkomen dat ervaren chauffeurs zich uit de markt prijzen, maar ook om de continuïteit van de onderneming te g ­ aranderen. Code Duurzame inzetbaarheid gaat ook over werkzekerheid. Volgens Mark Fleuren vanDexis Arbeid, ‘de grootste zorg voor het taxipersoneel’. Arbeids­relaties worden steeds flexibeler en dus de relatie werk­ gever-werknemer losser. “Dat maakt dat het ‘prototype’ chauffeur straks niet meer bestaat.” Hij meent dat het gemotiveerd, productief en gezond houden van mede­ werkers samen gaat met mobiliteit. “Het is

SFT Preventiedag

Duurzaamheid kan echter ook slaan op de CAO. Moeilijke marktomstandigheden, social return, en nieuwe wetgeving over arbeid maken dat werkgevers flexibele arbeid nastreven. Personeel zal hoe langer hoe meer voor kortere periodes aan bedrijven gebonden zijn. Opgebouwde ervaring zal verdwijnen en de kwaliteit komt onder druk te staan. Scholing zal ook minder lonend worden en dus het chauffeursvak minder aantrekkelijk. Het leidde op de Preventiedag tot een stevige discussie over allerlei duurzaamheidsvragen. Hoe voorkomen en verlagen we ziekte­verzuim? Hoe houden we - oudere - m ­ ede­werkers inzetbaar? Hoe behouden we ervaring? Wat hebben we nieuwe mede­werkers te bieden? Het debat over ‘duurzame inzetbaarheid’ kwam echter pas op stoom na een flinke

aangetoond dat mensen die ergens langer dan zeven jaar werken, niet meer ‘mobiel’ zijn. Zij vinden moeilijk meer een andere baan. Bijscholing, vanaf dag één van de indiensttreding, kan hierin helpen. Om te ­bevorderen dat mensen langer, gezond, gemotiveerd en productief aan het werk blijven, zijn arbeidsverhoudingen en -voorwaarden nodig die inspelen op duurzame inzetbaarheid.”

Hij opperde om een Code Verantwoordelijk Marktgedrag op te stellen. De schoonmaakbranche heeft hem al. “Door de invoering van de code wordt een proces in gang gezet naar kwalitatief aanbesteden. Die code is in wezen een moreel appèl: ga als opdracht­ nemer op een goede manier met je ­personeel en opdracht­gevers om.”

Zonder opleiding kun je geen directiechauffeur meer worden

Je moet goed je mond kunnen houden

Is het een pittige opleiding? “Reken maar gerust op 35 uur studie voor het theoretische deel.” En de praktijk? “Vier dagen

­intensieve training.” En is het ook iets voor taxichauffeurs die wel willen blijven rijden maar niet zozeer meer klanten van A naar B? ”Oh ja. Maar…”, zegt Rob de Kleine bedachtzaam, “je moet er wel enkele specifieke kwaliteiten voor bezitten.” Rob de Kleine is één van de twee directeuren van PDS Interseco B.V., het oudste instituut voor directiechauffeurs­ opleidingen in Nederland. Naar schatting hebben 4.000 mannen en vrouwen een of meer rijopleidingen voor het vak van directiechauffeur gevolgd. “En wat die kwaliteiten betreft”, vervolgt Rob, “moet je behalve aan een uitmuntende ­rijvaardigheid denken aan integriteit, betrouwbaarheid en discretie. Een directiechauffeur moeten weten ­wanneer hij zijn mond moet houden, voor, tijdens en na afloop van de rit. Daar zouden sommige taxichauffeurs het weleens moeilijk mee kunnen hebben.” Ongestoord werken Hoezo dat? Rob: ”De CEO , VIP of ­bewindspersoon (PDS-Interseco leidt chauffeurs voor tien ministeries op, red.) die je vervoert, rijdt niet voor niets niet zelf. Die wil van de reistijd werk- of rusttijd kunnen maken. Die beschouwt

de directiewagen niet als auto maar als kantoor of slaapkamer.” CCV-D1, zoals de directiechauffeurs­ opleiding officieel heet, is pas in het vorige decennium goed van de grond gekomen. Er waren daarvoor wel ­opleidingen maar die verschilden ­allemaal van elkaar en waren van ­verschillend niveau. De ene chauffeur wist echt waar hij het over had en was goed opgeleid, terwijl de andere het vak amper kende. In 2003 stak een aantal trainingsinstituten en multinationals de koppen bij elkaar en besloten ze een onafhankelijk directiechauffeurs­examen te ontwikkelen dat branchebreed gedragen zou gaan worden. Nog steeds houdt een college van des­kundigen toezicht op de kwaliteit van de examens en bepalen ze de exameneisen. Comfortabele rijstijl Zo moeten chauffeurs zich een veilig, vlotte, comfortabele rijstijl aanmeten.

“Dus niet constant remmen en optrekken”, aldus Rob, “de man of vrouw achterin mag immers niet gestoord worden. Daarom wordt de kijktechniek nadrukkelijk getraind en oefenen we op soepel keren en doorrijden.” Verder moeten directiechauffeurs perfect met het navigatiesysteem om kunnen gaan en de verkeersregels op hun duimpje kennen. Wie zich voor de opleiding aanmeldt, wordt eerst gescreend. Als de opleiders denken dat de kandidaat niet geschikt is voor het vak, zeggen ze het ook. CCV-D1 is te moeilijk én te kostbaar om voor niets aan te beginnen. De directiechauffeur in spe maakt zich vervolgens eerst de theorie eigen via e-learning. Daarin gaat het ook over onderwerpen als persoonlijke veiligheid, weercondities en topografie. Daarna volgen vier praktijkdagen. Het examen is tenslotte bij het CBR in Leusden (het theoretisch examen kan ook op andere locaties worden afgenomen).

Rob de Kleine Het praktijkexamen Één van de examinatoren is Marco Grashof. Hoe ziet een doorsnee praktijkexamen er bij hem uit? Marco: “Ik ben de klant. We lopen naar de auto. En dan begint het. De instapprocedure moet al goed zijn. We gaan rijden. Ik heb een agenda af te werken. Eerst gaan we hier naar toe, daarna daarheen. Er komt wat tussendoor. Bloemetje voor mijn vrouw kopen. File. Maar ik heb haast. De routeplanner werkt niet. Dan moet de chauffeur op de borden rijden. Onder­ tussen wil ik weten hoe hard we hier mogen rijden. En of we zomaar mogen omkeren. Als ze de opleiding goed gevolgd hebben, gaat het meestal wel goed. Wanneer het echt meteen ­afgelopen is? Als de instructeur, die naast de kandidaat zit, moet ingrijpen.”

“Wie ik weleens gereden heb? Dat vertel ik dus niet” Toen hij bij zijn vorige werkgever op dood spoor belandde, kwam Eco ten Pas via zijn zoon bij Taxi van der Laan in Nieuwkoop terecht. Nadat hij twee keer cliënten gereden had die expliciet naar de directiechauffeursopleiding vroegen, ging hij naar zijn baas. Hij kon zich direct opgeven.

Eco ten Pas

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 14 - maart 2015

Eco: “Ik dacht dat ik wel een goede rijstijl had. Maar bij de intake voor de opleiding bleken er toch veel verbeter­ punten te zijn. Zelden heb ik in vier dagen zoveel geleerd. We zijn zelfs naar Lelystad geweest voor een training op de slipbaan. En in het donker in Zuid-­ Limburg heb ik op de kleinste weggetjes geleerd hoe je bij moeilijke ­omstandigheden je auto onder controle houdt. Ik ben nu ruim twee jaar chauffeur en mede dankzij mijn CCV-D1 certificaat krijg ik steeds meer opdrachten als directiechauffeur. Ik rij in de mooiste auto’s. De cliënten zijn mensen met een zeer drukke agenda en grote verantwoordelijkheden. Nu wil je zeker namen horen. Nee hoor, discretie hè…”

5


De dag van… Paul Kok Heeft elektrisch rijden de toekomst? Dan is die bij Paul Kok al begonnen. Zijn werkgever, Bios Personenvervoer ­vestiging Schiphol, is in september namelijk overgestapt op de elektrisch aangedreven Tesla. En niet met een paar auto’s: het hele bestaande wagenpark in Schiphol-Rijk is in één klap vervangen. “Wat ze in hun reclames zeggen is waar”, zegt Paul. “De Tesla’s rijden echt heel erg lekker. Tot 40 km/u hoor je helemaal niets, daarna alleen de wind.

En optrekken dat ze doen!” Paul is reuze content met zijn nieuwe taxi. Het maakt zijn leven als toch al blijmoedig ­chauffeur nog aangenamer. Dat horen we dan ook geregeld als we een dag met hem op pad gaan.

lopen direct op onze wagens af. En dat van die dames… ook dat klopt – die hebben namelijk een voorkeur voor schoon en fluisterstil elektrisch rijden.”

16.00 uur

08.45 uur 08.45 uur

De werkdag begint voor Paul Kok. In zijn eigen auto is hij naar de gloed­ nieuwe vestiging van Bios vlakbij de nationale luchthaven gereden. Zijn taxi is al opgeladen. “We stekkeren zodra we hier zijn,” vertelt Paul. Business Unit Manager Tofik Ohoudi schuift aan voor een kop koffie en wat informatie over de auto’s. “Bios Personenvervoer heeft zeventig 100% elektrische Tesla’s operationeel ingezet voor de reizigers van en naar Schiphol. Hier staan er 62, ieder met een eigen laadpaal. De maximale capaciteit van de laad­ stations bedraagt 22 Kwh. Maar we kunnen ook sneller of langzamer laden via een uitgekiend systeem dat aan onze voertuigplanning is gekoppeld.” Tot zover de technische details.

09.00 uur

We rijden naar Schiphol. Van het dashboard van de Tesla krijg je niet snel genoeg. De middenconsole is één groot touchscreen. Wat te denken van de satellietplattegronden van zo’n 25 x 20 cm? Dat is nog eens prettig navigeren! Paul glundert: “Daar vraagt ook iedere klant naar. De Mercedessen die we hiervoor reden, waren ook prima, maar dit is allemaal toch wat mooier.” Zit er eigenlijk ook internet op die tablet? Jazeker, maar “na een akkefietje” is besloten dit voorlopig uit te schakelen. Jammer. Ik vond het wel prettig, bij een kopje koffie de digitale krant te lezen.”

09.45 uur

Voor hij bij Bios ging werken, was Paul zelf taxiondernemer. Hij had een mooi contract met de Koninklijke Schouwburg in Den Haag afgesloten: “Best

09.00 uur

leuk om die actrices na afloop van de voorstelling naar huis te rijden.” Maar het stressloze bestaan in loondienst en de vaste rijtijden bevallen hem toch beter. Ook het rijden op Schiphol ligt hem: “Ik vind het prettig om Engels en Duits te praten. Én om mijn Spaans op peil te houden - ik heb twee jaar in Spanje gewoond.” Paul past zijn radiozenders ook graag aan zijn buitenlandse klanten aan.

11.30 uur

Een Engelsman. Een Engelse dame. Weer een Engelse zakenman. Dan weer een Engelse mevrouw. Is het toeval dat we in een paar uur tijd al vier reizigers uit het Verenigd Koninkrijk naar ­Amsterdam hebben gereden? “Oh nee”, zegt Paul, “die vinden onze Tesla’s prachtig: die hebben ze daar namelijk nauwelijks. Ook mensen uit Zuid-­Europa

11.30 uur

Moeten we ons al zorgen maken? Hoeveel kilometer kun je eigenlijk op zo’n batterij rijden? “Een dikke 400”, antwoordt Paul. “Ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Zelfs niet toen ik in één ruk naar Duitsland moest rijden.” Duitsland? “Ik moest een keer een Schot vervoeren. Die was op Schiphol geweigerd voor zijn volgende vlucht: teveel gedronken. Maar hij moest diezelfde middag nog in ­Wilhelmshaven zijn. Hij werkte in de offshore, ’s avonds zou zijn schip vertrekken. Enfin, ik vond het best maar hij moest wel vooraf betalen, � 550. Ik had gezien dat het 323 km was. Moest net kunnen. Die man ging achterin liggen snurken en ik ernaar toe. We waren er keurig op tijd. Naar het buitenlang gaat dus prima met een Tesla.”

18.00 uur

De Tesla gaat weer aan de oplader. Tijd om naar huis en Pauls zoon van dertien te gaan. Wil die ook taxi­ chauffeur worden? Paul lacht: “Dat niet nee. Maar hij vindt het wel leuk als ik over de auto’s vertel. En zo’n elektrische vindt hij natuurlijk erg spannend. Maar ja, wie niet eigenlijk? Je hebt vandaag gezien hoeveel mensen een foto van mijn taxi namen.”

18.00 uur

Kort taxi nieuws 1% loonsverhoging per 1 januari 2015 In de huidige CAO Taxi, die loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015, is in artikel 3.7.1 een loonsverhoging voor rijdend personeel afgesproken. De CAO-lonen (uitgangspunt is maandloon, week- en uurloon worden daarvan afgeleid)

worden met ingang van 1 januari 2015 met 1% geïndexeerd. Rijdend personeel De lonen van werknemers die reeds boven het CAO-loon worden betaald, kunnen worden ‘bevroren’ totdat zij correct zijn

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 14 - maart 2015

ingeschaald. Deze bepaling geldt dus ook indien een werknemer die uitsluitend als chauffeur contractvervoer beperkt of als chauffeur straattaxi werkzaam is, en hoger dan de bij deze functie behorende loontrede is ingeschaald. Echter, zodra deze

werknemer ook op ander werk wordt ingezet, heeft hij vanaf dat moment alsnog recht op de bovengenoemde structurele loonsverhoging. Niet-rijdend personeel Voor niet-rijdend personeel met

een loon dat hoger is dan het functieloon volgens zijn hoogste loontrede, geldt de garantie­ regeling (artikel 3.12.3 van de CAO Taxivervoer). Dit betekent dat het loon wordt geïndexeerd met 1% over het functieloon volgens zijn hoogste loontrede.

6


mijn taxi Het zal je maar gebeuren. Van de één op de andere dag wordt de speciaal voor jou aangepaste rolstoelbus gestolen. Een laffe daad waardoor je opeens niet meer je favoriete sport – in dit geval hockey – kan beoefenen.

Het overkwam de 13-jarige Jacco van Oudheusden uit het Brabantse Andel. Maar er kwam hulp uit onverwachte hoek.

Toch naar hockeytraining Het gezin Van Oudheusden stond raar te kijken toen op een doordeweekse ochtend hun VW-rolstoelbus niet meer op de parkeerplaats naast het huis stond. ­Gestolen. Een laffe daad met grote sociale gevolgen voor de gehandicapte Jacco. Hij zit op rolstoelhockey waarvoor hij één keer per week moet trainen. “Rolstoelhockey is mijn lust en mijn leven en het heeft er eventjes naar uitgezien dat ik dat lange tijd niet kon beoefenen vanwege de diefstal.” Na de aangifte bij de politie zijn moeder Jacqueline en vader Ardi op zoek gegaan naar mogelijkheden om toch vervoer te regelen voor Jacco. Maar een rolstoelbus huren kost zo’n 80 euro per dag. Jacqueline: “Dat is echt niet te betalen. Alleen al voor de hoognodige wekelijke uitstapjes zouden we komen op 250 euro per week. En dat valt niet onder de verzekering van de bus.”

Vertrouwen

De diefstal was het gesprek van de dag in Andel en omstreken en bereikte ook Taxibedrijf Bron uit Giessen. Vader Ardi: “Bron is geen onbekende van ons. Mijn vader en ik maakten vroeger al gebruik van hun diensten en het bedrijf heeft ook Jacco lange tijd vervoerd naar zijn school in

PASPOORT Naam Leeftijd Hobby’s

: Jacco van Oudheusden : 13 jaar : Rolstoelhockey, voetbal

Favoriete voetbalclub : PSV Studeert voor : Iets in de administratie Favoriete chauffeur : Nelly Hobo (Taxi Bron)

Breda. Ze waren zo aangedaan en begaan met ons lot dat ze ons spontaan benaderden om de helpende hand toe te reiken. Sinds de diefstal rijdt chauffeuse Nelly kosteloos Jacco elke dinsdagavond van Andel naar Gorinchem en terug. Dat is toch al snel een rit van twee keer een half uur. En aan hun hulpactie zit geen einddatum. Die gaat door net zolang totdat het gezin Oudheusden een nieuwe bus heeft die helemaal geschikt is. Ardi: “Langs deze weg – en vooral namens Jacco bedank ik

pauze puzzel Meedoen is eenvoudig. Zoek de woorden en streep ze weg. De woorden kunnen horizontaal, verticaal en diagonaal staan. Van links naar rechts maar ook van rechts naar links. Letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. De overgebleven letters vormen de uitkomst van de puzzel. Door mee te doen aan deze Pauzepuzzel maakt u kans op een Nationale Tijdschriftenbon. We geven er drie weg. U kunt uw antwoord insturen tot en met 31 mei 2015. U kunt uw oplossing sturen naar info@sociaalfondstaxi. nl onder vermelding van ‘Pauzepuzzel’. Of reageer per post: Sociaal Fonds Taxi, Postbus 154, 4100 AD Culemborg.

Winnaars

De winnaars van de vorige Pauzepuzzel waren mevrouw E. van Dalen uit Groenlo en de heer J.G. van Geldorp uit Veghel.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 14 - maart 2015

Bron dan ook voor hun optreden. Want dankzij hen kan Jacco gewoon blijven sporten en heb ik het vertrouwen in het

goede van de mens weer terug, want dat had even een flinke knauw gekregen.”

Oproep

Heeft u ook een passagier die zijn bijzondere taxiverhaal wil vertellen? Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar info@sociaalfondstaxi.nl onder vermelding van Mijn Taxi. Of stuur een briefje naar: Sociaal Fonds Taxi, Redactie Taxikrant, Postbus 154, 4100 AD Culemborg.

Even pauzeren? Los de puzzel op en win een Nationale Tijdschriftenbon. AFSCHEID

PAUZE

AMBULANCE

PENSIOEN

BEDRIJFSOORDEEL

REACTIE

O

BEOORDELING

RESULTAAT

BESTUUR

ROLSTOEL

CHAUFFEUR

TAXI

COLOFON

VAKANTIE

T

G

V

H

R

E

O

V

R

E

V

P

A

T

T

N

A

N

A

C

H

O

C

K

E

Y

A

M

A

R

A

E

A

I

D

Z

R

S

B

X

K

S

L

G

A

R

O

T

A

B

E

G

I

L

E

P

A

E

D

S

U

A

I

O

R

U

G

P

U

I

K

N

R

U

A

N

O

L

L

L

T

P

I

A

A

E

DAG

VERVOER

DIEFSTAL

VITALITEIT

D

T

O

O

C

Z

O

G

N

S

N

I

K

L

R

N

T

O

O

T

O

N

A

E

E

E

A

E

E

T

C

S

T

P

R

H

D

L

E

F

S

ELEKTRISCH GELD

L

I

N

O

B

A

N

B

E

D

R

I

J

F

S

O

O

R

D

E

E

L

T

I

E

T

I

L

A

T

I

V

O

E

T

I

O

O

P

L

E

I

D

I

N

G

R

O

A

D

D

R

R

U

E

F

F

U

A

H

C

G

E

L

D

N

N

D

I

E

H

C

S

F

A

S

P

B

O

R

T

O

D

I

R

E

C

T

I

E

C

O

L

O

F

O

N

DIRECTIE DONOR

GEZOND HOCKEY KORT LOOPBAAN ONDERHANDELING OPLEIDING PASPOORT

7


Hemelvaart Column Bill Mensema

Hoe staat het met het Vitaliteitsproject Personenvervoer?

Naast mijn schrijverswerkzaamheden, heb ik de laatste jaren ­grotendeels als rolstoelbuschauffeur in het WMO-vervoer voor ­Personenvervoer Groningen gereden. Planning en opdrachten ­komen van de centrale, maar voor de uitvoering ervan ben ik ­verantwoordelijk. Net als de meeste chauffeurs wil ik dat gewoon goed doen. Volgens een simpele, oeroude regel: doe een ander niet wat u niet wilt dat u geschiedt.

Op de opdrachtbon staat Plus-1, maar ik zie geen begeleider voor mevrouw, een kranig, stokoud vrouwtje dat met haar rollator naar mijn rolstoelbus toeschuift. ‘Ik kan u niet voorin laten instappen,’ zeg ik tegen haar, ‘want mijn bus heeft daar een hoge instap.’ Waarschijnlijk zal het ook lastig worden haar via de brede zijportier in de bus te krijgen. Ik besluit haar via de lift achterin in te laten stappen. ‘Hihi,’ lacht het oude vrouwtje, ‘dit taxiritje wordt nog een ­spannend avontuur.’ Ik open de achterdeuren van de bus en laat de gewoonlijk voor rolstoelers bestemde lift zakken. Ondertussen schuift het oude vrouwtje naar achteren toe. Wanneer de lift op het asfalt ligt, help ik haar op het liftplateau. Zodra ze goed staat, zet ik de rollator op de rem. ‘Wat gaat er nou gebeuren, jonkie?’ ‘Nou gaan we de lucht in, mevrouw.’ ‘Hihi.’ Ik ga naast haar op het plateau staan en leg mijn brede arm om haar heen, zodat ze niet om kan vallen. Pas dan laat ik de lift omhoog gaan. ‘Het is zo gebeurd, mevrouw.’ ‘Hihi.’ Eenmaal in de bus, leid ik haar naar haar stoel. Ik help haar met de veiligheidsgordel en zet haar rollator vast. ‘Ik vond dat machtig mooi, jonkie,’ lacht het oude vrouwtje, ‘het leek wel de hemelvaart.’ Ik glimlach vooral omdat ze me ‘jonkie’ noemt. Ik ben al in de ­vijftig en heb kleinkinderen, dus dat overkomt we vrijwel nooit. ‘Ik begrijp dat u alleen reist vandaag, mevrouw.’ ‘Wat bedoel je, jonkie?’ ‘Er staat Plus-1 op de opdrachtbon,’ zeg ik, ‘Dat duidt erop dat u met begeleiding op pad gaat. Maar ik zie verder niemand…’ ‘Maar ik ben juist de begeleider,’ lacht het vrouwtje. ‘Pardon?’ ‘Ik begeleid mijn moeder.’ ‘Uw moeder?’ ‘Die staat buiten de bus.’ Ik draai me om en zie tot mijn verbazing een nog ouder, nog ­kraniger vrouwtje buiten de bus met haar wandelstok zwaaien. ‘Ik wil ook met de lift omhoog,’ juicht dat vrouwtje. ‘Hihi,’ hoor ik achter me.

Kort taxi nieuws

Uurloon en onregelmatigheidstoeslag bij dienst in Openbaar Vervoer (OV) gewijzigd Per 1 januari 2015 gelden nieuwe bedragen voor het uurloon en de onregelmatigheidstoeslag bij dienst OV. Het OV-uurloon bedraagt � 13,27 en de OV-onregelmatigheidstoeslag bedraagt � 4,35 per uur.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 14 - maart 2015

Tien jaar jonger in vier maanden Wij maken de tussenbalans op met Ruud de Haan (SFT). De Haan (die ook zelf heeft m ­ eegedaan aan het project – zie kader): “Je kunt gerust stellen dat het vitaliteitsproject een succesverhaal is gezien het aantal deelnemers. Van de 900 beschikbare plekken zijn er meer dan 800 vervuld. Onze voorlichtingscampagne heeft dus gewerkt. Er waren deelnemers van de taxibedrijven ­Connexxion, Van Gerwen, Munckhof en Veolia. Daarnaast deden er ook werknemers van drie ­Openbaar Vervoer-bedrijven mee. Maar cijfers ­zeggen niet altijd alles.” Sociale controle De Haan: “We hebben gemerkt dat het succes van deelname aan het project groter wordt naarmate de individuele deelnemers (meestal chauffeurs) op dezelfde locatie werken. Dat heeft te maken met sociale controle. ­Vergelijk het maar met een abonnement op de sportschool. Als je dat individueel doet, is het makkelijker om een keertje over te slaan dan wanneer je je hebt aangemeld met een hele groep. Elkaar aanspreken en m ­ otiveren is dus een belangrijke factor voor succes. En aangezien chauffeurs veelal alleen onderweg zijn en hun collega’s nauwelijks zien, blijft dit een punt van aandacht. Het zou al enorm helpen wanneer een enthousiaste leidinggevende hier een oplossing voor verzint. In april ronden we het project af. Daarna blijven we voorlichting geven over dit thema. Zo zijn we druk bezig met de opname van een voorlichtingsfilm. Deze verschijnt binnenkort op de website van SFT. Verder blijven we bijeenkomsten organiseren en feitelijke ondersteuning bieden aan iedereen die zich aanmeldt.” Meer water Ook vanuit het echte werkveld komen positieve geluiden. Taxi Van Gerwen chauffeur Jeroen van

Summeren (41) is iets te zwaar en lijdt bovendien aan diabetes type 2. Van Summeren: “Ik at de hele dag door brood en haalde af en toe bij de benzinepomp een snack. Op zich functioneerde ik prima, in die zin dat mijn bloedsuikerspiegel altijd op peil bleef. Toch voelde ik me niet altijd optimaal fit. Het Vitaliteitsproject was voor mij daarom een schot in de roos. Een van de eerste dingen die ik oppikte was de tip om meer water te drinken. Als je ’s ochtends meteen een paar glazen water neemt, zet je je organen aan het werk en heb je bovendien minder honger de rest van de dag. Daarnaast is het zinvol om niet altijd te ontbijten met brood. Je moet voor wat meer afwisseling zorgen. Ik heb nu de yoghurt herontdekt. En overdag neem ik af en toe een notenmelange.” Ik ben bovendien meer gaan bewegen. Niet overdreven f­ anatiek, maar gewoon ’s avonds een stukje fietsen of wandelen. Ook heb ik veel baat gehad bij de workshops die over dag- en nachtritme gingen. Als je niet meteen in slaap kunt vallen, is het verstandiger om eventjes uit bed te gaan om te gaan lezen dan tegen beter weten in te blijven woelen. Al met al ben ik niet alleen een paar kilo afgevallen, ik voel me ook stukken fitter. Binnenkort gaan we met het hele team iets sportiefs doen. Daar kijk ik naar uit. Niet alleen vanwege de gezelligheid maar ook omdat ik trots ben op wat ik zelf in relatief korte tijd heb bereikt.”

Ruud de Haan heeft aan den lijve ervaren hoe het is om zich

over te geven aan een vitalere levensstijl. “Ik ben 63 jaar oud, maar volgens de vitaliteitscheck was mijn metabolische leeftijd 66. Ik had dus alle reden om met mijn gezondheid aan de slag te gaan. Gelukkig was ik niet de enige die er zo over dacht en kon ik de uitdaging aangaan samen met een aantal collega’s. De workshops hebben ook bijgedragen aan meer inzicht over slapen, voeding en stress. En verder spreken we elkaar aan op eetgedrag en andere gewoontes. Zo houden we elkaar scherp. Inmiddels ben ik volgens mijn paspoort geen 66 maar 56 jaar oud. En zo voel ik me ook.”

Welkom Wim Gerritsen in bestuur SFT Vanaf 1 februari jl. is Wim Gerritsen (59) lid van het bestuur van SFT. Gerritsen is geboren en getogen in Groningen. Naam | Wim Gerritsen Leeftijd | 59 Woonplaats | Groningen Loopbaan | Begonnen in de grafische sector. In 1993 verruilde hij de grafische industrie voor de taxibranche. Sinsdien reed hij op straattaxi’s, schoolvervoer en rolstoelvervoer. Bovendien is hij betrokken geweest bij veel EHBO gerelateerde ­projecten. Functie in bestuur | Naleving CAO Belast met portefeuille | Binnen SFT zit ik - naast in het bestuur - in alle werkgroepen waarin werknemersbelangen vertegenwoordigd worden. Speerpunten | “Ik wil er op toezien dat de afspraken die met werk­ gevers zijn gemaakt ook daadwerkelijk worden nagekomen. Ik denk dan aan afspraken over ehbo, scholingsdagen, cursussen, rijtijden, pauze, werktijden en de uitbetaling van loon. Ook de regelingen die gelden bij de overgang naar een andere werkgever hebben mijn bijzondere aandacht.”

colofon De Taxikrant is een uitgave van Sociaal Fonds Taxi en informeert werknemers en werkgevers in de taxibranche over CAO, opleidingen, arbo- en aanverwante zaken. Concept, ontwerp en realisatie H&N Communicatie Hoofdredactie R. Bos (Sociaal Fonds Taxi) Eindredactie P. Smittenaar Tekst SFT, B. Mensema, P. Smittenaar, F. Wijvekate, Pensioenfonds Vervoer, J. Haas Fotografie Beeldbank SFT, P. Smittenaar, F. Wijvekate, W. Bosch, J. Haas Drukwerk & distributie Meijer Rotatie, Nieuw-Vennep Sociaal Fonds Taxi Postbus 154 4100 AD Culemborg (0345) 478473 Info@sociaalfondstaxi.nl www.sociaalfondstaxi.nl Oplage: 28.200

8

Profile for Sociaal Fonds Taxi

Taxikrant editie 14 (maart 2015)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Taxikrant editie 14 (maart 2015)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Advertisement