Page 1

Storitveno naravnana arhitektura je ključ do urejenega in agilnega IT okolja Tomislav Bjelokapič, Sales Consultant, Financial Services Industry Solutions S&T Slovenija

Tekom razmišljanja o temi za to številko e-novic, sem se pri odločanju za zgornji naslov samokritično vprašal: »Ali ni mogoče urejeno poslovno IT okolje postaviti tudi brez SOA-e ?, Ali to pomeni, da so vsa dosedanja IT okolja neurejena?«. Vsekakor je možno vzpostaviti urejeno IT okolje tudi brez SOA-e, vprašanje pa je ali so obstoječa IT okolja dovolj agilna in hitro prilagodljiva na spremenljivost zahtev poslovnega okolja.

Poslovna okolja so namreč že zelo dolgo časa v fazi, ko je IT podpora ključna za kvalitetno izvajanje posla in poti nazaj na »ročno delo« ni več. IT koncepti in podpora morta iti v korak s poslovnimi zahtevami, ki pa se glede na poslovna okolja in globalno situacijo, vedno bolj večajo.

Z Gartnerjevo najavo termina SOA pred desetimi leti, smo pričeli razmišljati o konceptih oblikovanja IT okolij na način, ki bi zagotavljal še vedno urejeno IT okolje, predvsem pa bi omogočal hitro, stroškovno učinkovito ter predvsem iz vidika poslovnega okolja, razvojno naravnano informacijsko podporo.

Z nastopom globalne krize se je razmišljanje podprto s SOA koncepti toliko bolj pospešilo. Trenutno je dejanska uporaba SOA konceptov postala ključ do agilnih IT okolij. Z branjem literature, člankov, iskanjem primerov iz praks in predvsem uspešnimi implementacijami SOA konceptov zlahka postanete navdušeni nad SOA-o! Ko pomislimo na izredno hitro rast uporabe socialnih omrežij, mobilnega poslovanja in velikega števila specializiranih manjših programskih rešitev, ki bodo prej ali slej postala del poslovnih okolij, to navdušenje lahko postane IT strategija vsakega poslovnega okolja.

V S&T Slovenija smo se s storitveno naravnano arhitekturo pričeli ukvarjati predvsem pri razvoju in vzpostavitvah bančnih informacijskih rešitev, kjer smo želeli rešitve povezane s CORE bančnim poslovanjem na agilen vendar urejen način integrirati z ostalimi IT sistemi. Na podlagi tega smo oblikovali koncept aplikativne arhitekture, ki poleg transakcijskega, analitičnega in konsolidacijskega nivoja vključuje tudi integracijski nivo. Popolnoma ločen integracijski nivo nam omogoča vzpostavitev načina komunikacije, ki je od transakcijskih sistemov in platform neodvisen, standardiziran in predvsem omogoča ponovno uporabo obstoječih že implementiranih elementov (storitev). V osnovi z vzpostavitvijo integracijskega nivoja v celotni aplikativni arhitekturi na ta način rezerviramo prostor in predvsem umestimo SOA principe v celotno sliko. Na ta način skladno z metodologijami, ki smo jih razvili in uporabili, lahko izključno, ne glede na uporabljena tehnična orodja, iz vidika poslovnih procesov razmišljamo in oblikujemo IT okolje, ki po jasno začrtani poti sledi rasti in razvoju poslovnega okolja.

Kljub dejstvu, da v članku govorimo o konceptu in metodologijah vpeljave koncepta, smo v S&T Slovenija pripravili celovito rešitev, ki zajema tudi tehnična orodja. Poleg specializacije za uporabo BPM rešitev raznih dobaviteljev, smo hkrati razvili tudi lastno integracijsko vodilo SiBi, ki na enostaven, vendar učinkovit način omogoča tehnično platformo za vzpostavitev integracijskega nivoja v poslovno okolje. V preteklosti smo se srečali


z uporabo različnih tehničnih rešitev, kar nam daje veliko praktičnih izkušenj pri oblikovanju najbolj primernega koncepta IT okolja za posamezno poslovno okolje.

KONTAKT tomislav.Bjelokapic@snt.si +386 (1) 5855623

Storitveno naravnana arhitektura je ključ do urejenega in agilnega IT okolja  

Ko pomislimo na izredno hitro rast uporabe socialnih omrežij, mobilnega poslovanja in velikega števila specializiranih manjših programskih r...

Storitveno naravnana arhitektura je ključ do urejenega in agilnega IT okolja  

Ko pomislimo na izredno hitro rast uporabe socialnih omrežij, mobilnega poslovanja in velikega števila specializiranih manjših programskih r...

Advertisement