Page 1

VIRKNINGSTABELLER

299


100 ml

2,2 g.

1 3-4 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3-4 2 1 2-3 4 1 4

1 4 1 4 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1-2 1 4 1 1 1 2 1 4

1 2 2 2 1 3 1 2 3 1 3 4 2-3 1 1 3-4 3-4 2 2-3 1 1 1 4 1 1

1 4 1 4 1 2 1 1 2-3 3 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4

0,15 tab.+ 25 ml 1 4 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2-3 1 1 1 1 1-2 4 1 1

Hussar Tandem 4) + Renol

CDQ SX + Klebemiddel

7,5 ml

Harmony P + Banvel

Starane XL

4 gr.

6)

Hussar OD 4) + Renol

1 4 1 4 1 3 2 1 3 22) 1 4 1 1 1 1 2-3 1 4 2 1 1 4 1 4

0,08 tabl. 0,1 tabl. + 80 ml 1 1 2-3 4 1 1 2 4 1 1 2 11) 1 1 1 1 4 4 1 4 1 1 4 4 2 13)-2 1 1 1 1 1-2 1 1-2 1 2 1 3 4 2 1 1 1 3-4 4 4 1 1 1 4

* Ally Class

1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 4 1 1

0,2 tabl.

* Ally 50 ST

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2-3 1 1 1 1 1 4 1 1

0,1 tabl. + 80 ml 1 2-3 1 2 1 3 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 3 1 3 1-2 1 1 4 1 1

*Ally 50 ST + Starane XL

109 g

Harmony Plus + klebem.

250 ml

Harmony Plus + Starane XL

Granstar Power

Dose per daa. Ugrasart Balderbrå Balderbrå, resistent Dåarter Dåarter, resistent Gjetertaske Gullkrage Haremat Hønsegras Jordrøyk Klengemaure Linbendel Linbendel, resistent Meldestokk Oljevekster Pengeurt Rødtvetann Stemorsblom Stivdylle Stivdylle, resistent Tranhals Tunbalderbrå Tungras Tun- / Markrapp Vassarve Vassarve, resistent

* Ariane S 7)

Preparat

50 ml 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2

Plantevern

300

VIRKNINGSTABELL Mot ugras i vårkorn uten gjenlegg


Forts. av VIRKNINGSTABELL Mot ugras i vårkorn uten gjenlegg

50

Hussar Tandem 4) + Renol

5 ltr.

Harmony P + Banvel

1 1 1-2 1-2 2-3 2-3

CDQ SX + Klebemiddel

1-2 3-4

6)

20

Hussar OD 4) + Renol

5 ltr.

* Ally Class

1 1 1 2-3 2-3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-2 1 3 3 2-3 2 3 3 2-3 3 10 tabl./ 10 tabl. 10 tabl./ 5 l 10 tabl. 100 gr. 0,5 ltr. 5l 100 / 62 100 / 50 100 / 70 100 25 66

* Ally 50 ST

2 1 2 1 1 2 2 1090 gr. 10

Starane XL

*Ally 50 ST + Starane XL

1 1 2 1 1 2 2

Harmony Plus + klebem.

Daa. per pakning

Harmony Plus + Starane XL

Pakn.str.

Granstar Power

Vindeslirekne Åkergull Åkergråurt Åkerminneblom Åkersvineblom Åkerdylle 5) Åkertistel 5)

* Ariane S 7)

Preparat

1 1 1 1 1 2-3 2-3

1 1 3 1 1 3 3

1 1 1 1 1 2 3

20 + 10 tabl. 10 tab +1 ltr. 200

66 / 40

5 ltr. 100

2-3 - = Ukjent virkning

* =Begrensning i etterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.

301

forebyggende resistensstrategi. Duplosan Meko 80-130 ml kan også benyttes istedenfor for Starane XL 0 C og stabil døgntemp. for sikker virkning. NB! Vær oppmerksom på SU-resistens i enkelte ugrasarter. Det er spesielt stivdylle (ettårig dylle), vassarve og linbendel, men det er også funn av resistent balderbrå. I slike tilfeller må Ariane S benyttes!

Plantevern

1)=Når gullkrage er et problem tilsettes klebemiddel. 2)=Tankblanding med Starane XL gir god virkning mot klengemaure. (Alt. kan Gratil WG benyttes) 3)=Under tørre forhold har Ally 50 ST svak virkning mot meldestokk. Tilsett 100 ml Ariane S eller MCPA. 4)=Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbl. stadiet. Må ikke brukes i havre. 5)=NB! Må behandles på store bladrosetter / beg. strekning av blomsterstengel. 6)=Starane XL bør blandes med Ally 50 ST, Harmony Plus eller CDQ SX for bredere virkeområde og sikrer


Preparat

Harmony Plus 1) + Starane XL6) 0,2 tabl.+ 109 g 100 ml 1 1 2-3 3 1 1 1-2 1 4 4 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 3 33) 1090 gr. 10 tabl./ 5 l 10 50 / 50

Hussar Ariane S Granstar Tandem Power * 1) + Renol

Ugrasart/Dose per daa.

80 ml

300 ml

Balderbrå 2-3 bl. Balderbrå, resistent Balderbrå stor Klengemaure Markrapp Oljevekster Rødtvetann Tunrapp Vassarve Vassarve , resistent Åkerminneblom Åkerstemorsblom Pakn.str. Daa. per pakning

1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 5 ltr. 62,5

1 1 1 1 4 1 2 4 1 1 1 2 5 ltr. 17

1-2 3-4 1)= Temperatur ved sprøyting bør være over 120 C for Ariane, og over 80 C for Harmony Plus. 2)= Liten virkning på tunrapp og markrapp etter 2 bladstadiet. 3)= Virkning ved 0,25 tabl. 4)= Blanding med Ally 50 ST eller CDQ SX sikrer effekten mot åkerstemor. 5)= Starane XL bør blandes med Ally 50 ST, Harmony Plus,

*Ally 50 ST * Ally +Starane Class XL6)

Atlantis Hussar OD Starane + Renol + Renol XL 5)

0,15 tabl. 30 g + 4 – 5 gr. + 100 ml 50 ml 1 1 1 3 4 4 1 1 1-2 1 1 4 4 4 1-2 1 1 1 1-2 1 4 4 4 1-2 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1-2 1 4 10 tabl./ 5 l 100 gr. 600 gr. 66 / 50 20 - 25 20

7,5 ml + 50 ml 1 4 1 1 ** 2 2) 1 1 ** 2 2) 1 4 1 ** 2-3 0,5 ltr. 66

CDQ SX

120 ml

2,7 g

1 2-3 1 1 4 1 1 4 1 1 1 3-44) 5 ltr. 42

1 4 1 3 4 1 1 4 1 4 1 1 20 + 10 tabl. 100

2-3 - = Ukjent virkning 6) = Blanding med Starane XL forebygger resistensutvikling og sikrer virkningen mot vassarve og andre arter som har utviklet SU-toleranse. Bruk klebemiddel i blanding med Harmony Plus. *= Begrensninger i efterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.

Plantevern

302

VIRKNINGSTABELL Mot ugras i høstkorn om våren.


VIRKNINGSTABELL Mot ugras i høstkorn om høsten. Preparat Ugrasart/Dose per daa. Balderbrå 2-3 bl. Balderbrå, resistent Klengemaure Knereverumpe Markrapp Oljevekster, spillfrø Pengeurt Rødtvetann Tunrapp Vassarve Vassarve, resistent Veronila Åkerkvein Åkerminneblom Åkerstemorsblom

Atlantis + Renol 25 g + 50 ml 1 4 4 2 1 1 1 4 1 1 4 4 1 4 4

Boxer 250 ml 4 4 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2

Atlantis + Boxer + Renol 12 g + 150 ml + 50 ml 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3

Best effekt på ny oppspirt grasugras, 1-2 blad. Spesielt viktig for Boxer. Se sprøyteplan s. 244 og preparatomtalene s. 138 og s. 147

2-3 - = Ukjent virkning

303

Plantevern

1-2 3-4


Vårbehandl. Høst- og vårbehandl. Høst- og vårbehandl. Vårbehandl. HUSSAR Vårbehandl. Høstbehandl. PUMA ROUNDUP2) ATLANTIS1) HUSSAR + Tandem + AXIAL BOXER4) EXTRA + RENOL Glyphogan2) RENOL Renol UGRASART 100-120 ml 120 ml 7,5-10 + 50 ml 80 ml 200-300 ml 10-30 g + 50 ml 300-400 ml / 150-200 g Floghavre 1 1 3 3 1 3 1 Hønsehirse 1 1 1 Busthirse 1 1 1 Knereverumpe 2 3-4 2-3 3 1 2 1 Kveke, rotugras 3* 1 Kveke, frøplante 2-3* 1 Markrapp3) 2 2 2 2 2 1 1 Paddesiv 2 2 1 Raigras 3-4 1 1-2 1-2 2 1-2 1 Svingel/timotei 3 1 1-2 1 1 Takrør 4 1 3) Tunrapp 3 1-2 1-2 1 1 1 Åkerkvein 1 1 1 Pakn. str. 5l 5l 500 ml 5l 10 l 600 g 10 l / 20 l / 10 kg Daa pr. pakn. 42-50 55-70 50-70 62,5 33-50 20-60 25-33 / 50-66 PREPARAT

1-2 3-4

2-3 - = Ukjent virkning

1) =

Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet til 1. varige blad.

2) = 3) = * = 4) =

Må ikke brukes i kornets vekstperiode untatt i gulmodent bygg (ikke såkorn), se etikett. Liten virkning på tunrapp og markrap etter 2 bladstadiet. Vårbehandling gir virkning 1-2. Dose 50 g. Bare til høstbehandling. God resistensbryter. Har også god virkning mot vassarve og enkelte andre to-frøblada ugrasarter som spirer om høsten.

Plantevern

304

VIRKNINGSTABELL Mot grasarter i korn.


VIRKNINGSTABELL Mot skadedyr i korn, oljevekster, potet, grønnsaker, m.m.* PREPARAT/ FASTAC KARATE SUMI BISCAYA CALYPSO DECIS STEWARD TEPPEKI MOVENTO 50 5 CS ALPHA SKADEGJØRER BLADMINÈRFLUE 1-21) 1-21) 1-21) 2 1-21) HAVREBLADLUS 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1 KORNBLADLUS 1 1 1 1 1 1 BLADLUS I POTET M.FL. 1 1 1 1 1 KORNBLADBILLE 1 1 1 1 1 BLADLUS I FRUKT OG BÆR 1 1 1 1 1 1 RAPSGLANSBILLE5) 1 1 1-2 16) 1 1 TRIPS 1 12) 12) 12) 1 1 12) TEGE 1-2 1-2 1-2 1-2 1 1-2 POTETSIKADE 2 2 13) 1-2 1-2 VIRKEMÅTE Kontakt Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Systemisk/dybdevirkning Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Gasseffekt Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Avskrekkende Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Nei Nei Virkn. mot nyttedyr Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Pakn. str. 1l 1l 1l 1l 3l 1l 1l 250 g 0,5 kg

1-2

2 = God virkning

3 = Svak virkning

3-4

4 = Ingen virkning

305

2) = Meget begrenset virkning mot trips som sitter i bladslira. 3) = I følge svenske forsøk har Sumi-Alpha best virkning mot potetsikade. 4) = Kan også blandes med Karate 5 CS og Sumi-Alpha og Decis.

2-3 - = Ukjent eller ikke godkjent.

5) = Steward har meget god virkning mot rapsglansbille, også pyretroidresistente biller. * = Preparatene har forskjellige bruksområder, se etikett. Se også off-label godkjenninger. enkelte kulturer. Kontakt lokal rådgivningsenhet.

Plantevern

1 = Meget god virkning


U T E N PREPARAT DOSE PR. DA UGRASART Balderbrå Då Gjetertaske Gullkrage Haremat Hønsegras Jordrøyk Klengemaure Linbendel Meldestokk Oljevekster Pengeurt Rødtvetann Stemorsblom Stivdylle Tranehals Tunbalderbrå Tungras Tunrapp

M E D

K L Ø V E R

HARMONY P HARMONY P HARMONY P2) BASAGRAN + + KLEBEM + MCPA M75 STARANE 1802) 175 ml / 0,1 tabl 0,1 tabl 0,15 tabl 350 ml 250 ml + 50 ml + 40 ml 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 4 3 3 2 1 1 3 3 1 2 2 1 2 1 3 4 3 2 4 3 3 1 1 1 4 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 2 2 1 2 1 3 1 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 3 1 4 4 4 4 4 4

STARANE XL ARIANE S4)

100 ml 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2-3 1 1 3-4 3-4 2 1 1 2 4

K L Ø V E R

3)

MCPA 750 1)

GRATIL + MCPA

100 ml

2-3 g + 50 ml 2 2 1 3 2 3 3 1 2 1 1 1 4 4 2 3 4

4 2 1 4 4 4 4 4 3 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4

Plantevern

306

VIRKNINGSTABELL Mot frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster.


Forts. av VIRKNINGSTABELL Mot frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster. U T E N PREPARAT DOSE PR. DA UGRASART Vassarve Vindeslirekne Åkergull Åkerminneblom Åkersnelle Åkersvineblom Åkerdylle Åkertistel Pakn. str. Daa pr. pakn.

STARANE XL ARIANE S4)

100 ml 1 1 1 2 3 2 2-3* 2-3* 5l 50

175 ml / 250 ml 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 4 3* 4 3* 5l 33 / 20

K L Ø V E R

M E D

K L Ø V E R

HARMONY P HARMONY P HARMONY P BASAGRAN + + MCPA M75 + KLEBEM STARANE 180 2) 0,15 tabl 1 2 1 1 3 1 3-4 3-4 10 tabl 66

0,1 tabl + 50 ml 1 3 1 2 3 2 4 4 10 tabl 100

MCPA 750 1)

GRATIL + MCPA

350 ml

100 ml

2 2 1 2 2 2-3 2-3 5l 14

3 3 1 4 3 3 3* 3* 1 l / 10 l 10 / 100

2-3 g + 50 ml 2 2 1 2 4 4 120 40-60

2-3 - = Ukjent virkning

307

1) = Uten korn som dekkvekst kan blanding med 150 ml Lentagran sikrer effekten mot balderbrå, gullkrage, haremat, jordrøyk, klengemaure, rødtvetann, vassarve, åkerminneblom og åkestemor. Hvit- og alsikekløver skades av MCPA. 2) = Kan også blandes med 80 ml Starane XL 3) = Rød-, hvit- og alsikekløver 4) = Duplosan Super er også velegnet med spesielt god virkning mot vassarve og bredbladet rotugras. * = Maksimal dose gir god virkning, men kan skade grasgjenlegg.

Plantevern

1-2 3-4

0,1 tabl + 40 ml 1 1 1 1 2-3 1 4 4 10 tabl 100

3)


Mot soppsykdommer i hvete og rug Preparat

Acanto Prima*

Proline EC 250

Dose pr. daa. Hvete og Rug Stråknekker Mjøldogg Rust Hveteaksprikk Hvetebladprikk Strobi-resistent Hvetebladprikk (sept.tritici)

75 g A 3 2 2-3 2 2-3

150 g B 1 1-2 1 1-2

40 ml A 2-3 2 2-3 2 1-2

4

3

1-2

2 4

1 4 B 1-2 1-2 5 kg 33

2 3 5l 125

5l 62,5

5l 100

Fusarium spp. Høstbehandling: Snømugg Grastrådkølle Paknings str. Daa. pr. pakning

2 5 kg 66

80 ml B 2 1-2 1-2 1-2 1

Delaro*

Stereo

Talius

Talius + Proline

Comet Pro 1)+ Proline 2) 25 ml+40 ml A 2-3 2 1-2 1-2 1

Comet Pro 1)+ Proline 2) 40 ml+60 ml B 1-2 1 1 1 1

50 ml A 2 2 2 1-2 1-2

100 ml B 1-2 1-2 1 1 1

75 ml A 2-3 3 3 2 3

150 ml B 2 2 2 1-2 2

25 ml A 1 4 4 4

15 ml + 40 ml A 2-3 1 2 1-2 1-2

1

4

3

3

2

4

1-2

1-2

2

1 1-2

1-2 3

1 3 B 1-2 1-2 5l 50

2 4

2 4

4 4

1-2 3

2 3

1 2

5l 66

5l 33

1l 40

-

5l+5l 200 + 125

5l+5l 125 + 83

66 + 125

Plantevern

308

VIRKNINGSTABELL


1 - Meget god virkning 1-2 2 - God virkning 2-3 3 - Svak virkning

2) = Stereo kan også benyttes som blandingspartnere til Comet Pro og Acanto.

3-4

* = Acanto Prima og Delaro kan også blandes med 40-60 ml Proline. Halver da doseringen av blandingspartneren.

4 - Ingen virkning - Ukjent effekt Behandlingstid: A = Bruk av redusert dose må gjøres tidlig i soppens utviklingsfase, dvs. i latensperioden (fra smitte inntreffer og ca. 1 uke ), og senest når første synlige sykdomstegn vises på plantene. Vanligvis er dette i BBCH 32-39. Redusert dose gir ingen langtidsvirkning. B = Brukes ved stort smittepress, eller ved sluttbehandling for å sikre langtidsvirkning. BBCH 45-55. Kommentarer: Comet Pro, Amistar, Acanto 250 SC, Acanto Prima og Delaro skal primært benyttes i soppsykdommens latensperiode (straks etter smitte). Acanto 250 SC, Comet Pro og Amistar må tankblandes med soppmiddel fra annen kjemisk gruppe (annen virkningsmekanisme) for å sikre virkning og forbygge resistens. Spesielt viktig mot mjøldogg, Hveteaksprikk og Hvetebladprikk. Se eget avsnitt om resistens s. 113.

309

Snømugg = Fusarium nivale Trådkølle = Typhula spp.

Plantevern

Stråknekker = Pseudocercosporella Mjøldogg = Erysiphe graminis Rust = Puccinina spp. Hveteaksprikk = Stagonospora nodorum Hvetebladprikk = Septoria tritici


Mot soppsykdommer i bygg og havre Preparat

Acanto Prima*

Proline EC 250

Dose pr. daa. Bygg Stråknekker Mjøldogg

75 g A 2-3 1 1 1-2 2 3 2 4

150 g B 1 1 1 1-2 2 1 4

40 ml A 2-3 2 1 2 2-3 2 3

80 ml B 1-2 2 1 1-2 2 1-2 1-2

75 ml A 2-3 2 1 2 3 4

150 ml B 1-2 2 1 1-2 2 2-3 2 4

40 ml A 2 1-2 1 1-2 1-2 2 2 3

2 1 1-2 4 5 kg 66

1 1 1 4 5 kg 33

3 1-2 2 3 5l 125

2 1 2 1-2 5l 62,5

2 1 2 4 5l 66

1-2 1 1 4 5l 33

1-2 1-2 1-2 3 5l 125

Rust Snerpsopp Fusarium spp. Havre Kronrust Mjøldogg Fusarium spp. Paknings str. Daa. pr. pakning

Stereo

Delaro*

25 ml A 1 4 4 4 4 4 4

Comet Pro 1)+ Proline 2) 25 ml+40 ml A 2-3 2 1 1 1 1 2 3

Comet Pro 1)+ Proline 2) 40ml+60 ml B 1-2 1 1 1 1 1 1 2

3 1 4 1l 40

1 1-2 1-2 3 5l+5l 200 + 125

** ** ** ** 5l+5l 125 + 83

Talius + Proline

Talius

80 ml B 1-2 1-2 1 1 1 1 1 2

15 ml + 50 A 2-3 1 1 1-2 2 2 2-3

1 1 1-2 2 5l 62,5

3 1 1 2-3 1l+5l 66 + 100

Plantevern

310

VIRKNINGSTABELL


1 - Meget god virkning 1-2 2 - God virkning 2-3 3 - Svak virkning

2) = Stereo kan også benyttes som blandingspartner til Comet Pro og Acanto 250 SC.

3-4

* = Acanto Prima og Delaro kan også blandes med 40-60 ml Proline. Halver da doseringen av blandingspreparatet.

4 - Ingen virkning

** = Maks 30 ml Comet Pro pr. daa. i havre.

- Ukjent effekt Behandlingstid: A = Bruk av redusert dose må gjøres tidlig i soppens utviklingsfase, dvs. i latensperioden (fra smitte inntreffer og ca. 1 uke ), og senest når første synlige sykdomstegn vises på plantene. Vanligvis er dette i BBCH 32-39. Redusert dose gir ingen langtidsvirkning. B = Brukes ved stort smittepress og for å sikre langtidsvirkning, eks. ved sluttbehandling Kommentarer: Comet Pro, Amistar, Acanto 250 SC, Acanto Prima og Delaro skal primært benyttes i soppsykdommens latensperiode (straks etter smitte). Acanto, Comet Pro og Amistar må tankblandes med soppmiddel fra annen kjemisk gruppe (annen virkningsmekanisme) for å sikre virkning og forbygge resistens. Spesielt viktig mot mjøldogg. Se eget avsnitt om resistens s. 113.

Plantevern

311


MED UT E N K L Ø V E R KLØVER GRATIL WG/ DUPLO- STA- MCPA + HARMONY MCPA HARMONY SAN RANE STA- BANVEL PREPARAT 50 SX Plus MEKO 180 RANE 400 ml 175 ml 200 ml + 200 ml DOSE PR. DAA 5-8 g / 400 ml 0,3 tabl. + klebem. 3-3,75 g 150 ml UGRASART 3 3 4 4 Blåkoll 4 3 2 2 4 4 Burot 3 3 Einstape 2 2 3 2 4 Engkarse 2 1 1 2 4 2 3 Engsoleie 2 2 2 3 2 3 Følblom 2 4 12) 2 4 Geitrams 4 3 1 4 1 1 Groblad 1 2 2 3 3 Hestehov 3 1 21) 1 3 4 3 Hundekjeks 31) 1 2 1 1 1 Hvitkløver 3 2 1 1 1 1 1 Høymole 3 2 2 2 2 3 1 4 Krypsoleie 1 3 2 2 2 3 4 Landøyda 3 3 Lyssiv 2 1-2 3 4 1 1 3 Løvetann 1 3 1) 3 2 3 4 4 4 Marikåpe 4 4 2 1 1 Maure 3 4 1 2 4 Mjølkearter 3 2 2 3 3 1 Rome 4 4

MCPA + DUPLOSAN GLYPHOGAN ROUNDUP BANVEL Super Ultra 3) 400 ml 250 ml + 400 ml 100 ml 4 3 2 3 1 24) 14) 3 2 1 2 1 1 2 1 3 4 2 2 1 1 3 3 1 2 31) 2 3 1 1 3 2 1 2 1 1 2 4 2 3 1 2 1 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2

Plantevern

312

VIRKNINGSTABELL


Forts. av VIRKNINGSTABELL

1-2 3-4

UT DUPLOSAN MEKO 400 ml 2 4 1 21) 4 1 2 4 2 2 2 2 1 l / 10 l 2,5 / 25

E N K L Ø V E R STA- MCPA + RANE STA- BANVEL 180 RANE 175 ml 200 ml + 200 ml 150 ml 3 3 1 2 3 4 1 1 21) 1 1 3 4 3 3 1 2 2 12) 2 4 3 3 4 3 12) 2 3l 10 l / 3 l 1l 17 50 / 20 5

MCPA + DUPLOSAN GLYPHOGAN BANVEL Super ROUNDUP 400 ml Ultra 3) 250 ml + 400 ml 100 ml 3 2 3 4 4 34) 21) 1 1 2 3 3 2 4 4 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 4 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 4 10 l / 1 l 10 l 10 l/20 l 40 / 10 12,5 25/50

2-3 - = Ukjent virkning

313

preparatomtale og etikett. Virker også mot bringebær. 3) = Brukes ved fornying og før ompløying, virker mot alle grasarter også kulturgras. 4) = Gjentatt behandling vil gi virkning. Mot einstape er det nødvendig å følge opp behandlingen året etter. NB! Det er gitt off-label godkjenning med Ally 50 ST. Kontakt Hedmark Landbruksrådgivning.

Plantevern

MED KLØVER GRATIL WG/ PREPARAT HARMONY MCPA HARMONY 50 SX Plus DOSE PR. DA 5-8 g / 400 ml 0,3 tabl. 3-3,75 g UGRASART + klebem. 2 4 Ryllik 2-3 4 2/3 Skvallerkål 4 2 3 Småsyre 2 3 3 3 Stornesle 2-3 32) Tyrihjelm 2 Ugrasklokke 4 2 3 Vassarve 1-2 3 Vegkarse 2 Veronika Vikkearter 3 Åkerdylle 2-3 1 Åkersvinerot 2-3 3 3 4 Åkertistel 2-3 2 Åkersnelle 2-3 2 120 g 100 g 10 l Pakn. str. 10 tabl. Daa pr. pakn. 15-24 30-40 25 33


Plantevern

314

VIRKNINGSTABELL Mot ugras i potet. PREPARAT

FENIX 2) CENTIUM**

BOXER

TITUS 3) + klebemiddel 5g

DOSE PR. DA

200 ml 25 ml 400 ml VIRKNING SOM JORDHERBICID BEHANDL.TID A A A UGRASART Balderbrå 21) 3 4 Då 1-2 4 31) Gjetertaske 1 3 1 Gullkrage 4 Hønsegras 2 3 1 Jordrøyk 4 1 Klengemaure 1 1 1 Linbendel 3 Meldestokk 2 3 1 Oljevekster 1-2 3 1 Pengeurt 1-2 3 1 Rødtvetann 1-2 1 1 Smånesle 1-2 1 Stemorsblom 3 3 2 Svartsøtvier 1-2 1 2 Tunbalderbrå 3 4 21) Tungras 2 3 2 Tunrapp * 2 1 2

A 1 1 1 1 1 3 1 1 21) 1 1 1 31) 3 1 31) 1

FENIX 2)

SENCOR

200 ml 20 g VIRKNING SOM BLADHERBICID B A B A 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 3 3 1 3 2

21) 31) 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 21) 2 2

3 31) 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1-2 4 1-2 1-2 1 1 1 1 2 2 1 2 1

B 3 3 4 -


Forts. av VIRKNINGSTABELL Mot ugras i potet. PREPARAT

FENIX 2) CENTIUM**

BOXER

200 ml 25 ml 400 ml VIRKNING SOM JORDHERBICID BEHANDL.TID A A A UGRASART Vassarve 1 1 1 1 3 3 Vindeslirekne 21) 3 Åkersvineblom 5l 1l 5l Pakn. str. 20 40 12,5 Da pr. pakn.

TITUS 3) + klebemiddel 5g

DOSE PR. DA

FENIX 2)

SENCOR

A

200 ml 20 g VIRKNING SOM BLADHERBICID B A B A B

1 21) 1

1 3 1 100 g 20

1 1 21)

1 2 3 1 l og 5 l 4 og 20

1 2 1

1 kg 50

Behandligstid: A = Fra frøbladstadiet til første varige blad. B = Fra ugraset har 1-3 varige blad. 1-2 3-4

2-3 - = Ukjent virkning

1) = Tilsett 20 g Sencor for å sikre virkningen mot disse ugrasartene. 2) = Fenix må IKKE brukes etter at potetene er fremspirt. 3) = Virkningen er basert på 2 behandlinger (3 + 2 g).

**

grasarter. Sidevirkning mot kveke. = Virkningstabellen er utarbeidet etter 25 ml/daa. Godkjent dosering i Norge er 12,5 ml. Effekten vil derfor kunne være avvikende fra tabellen.

315

Plantevern

*


Mot grasarter i potet. PREPARAT UGRASART Floghavre Hønsehirse Knereverumpe Kveke, rotugras Kveke, frøplante Markrapp Raigras Svingel/timotei Spillkorn Takrør Tunrapp Pakn. str.

FOCUS ULTRA

AGIL 100 EC

500-600 ml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5l

150 ml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1l

GLYPHOGAN* ROUNDUP Ultra 300 ml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21) 1 10 l/20 l

BOXER 400 g 2 4 2 4 3 2 4 2-3 2-3 1

SELECT + RENOL

SENCOR

TITUS 2) Klebemiddel

FENIX*

40-50 ml 1 1 2-3 1-2 1 1 1 1 1 3+3 l

20 g 4 3 4 2 2-3 2-3 2-3 21) 1 kg

2-3 g 1 1 1 1 1 1 1 1-2 1 1 100 g

150 ml 3 2 3 2 3 3 1-2 5l

1-2 3-4 1) = Begrenset eller ingen langtidsvirkning. 2) = Krever to ganger behandling i kveke. Generelt: Virkningen kan variere med jordfuktighet og oppspiring. * = Før oppspiring av potetene. Tar også fremspirt to-frøblada ugras. Se også virkningstabell mot grasarter s. 304 og 321.

2-3 - = Ukjent virkning

Plantevern

316

VIRKNINGSTABELL


VIRKNINGSTABELL Mot sopp i potet

Beisemidler

Tørråtemidler m.m.

MAXIM MONCEREN RIZOLEX PRESTIGE RANMAN* CONSENTO RIDOMIL REVUS ACROBAT + RENOL (Tyfon) 50 FW FS** 100 FS4) DS / FS PEPITE 20 ml 200 ml 60 ml 200 g 200 g 250 ml 2 kg/600ml 200-300 ml 600 ml DOSE / pr. daa. pr. daa. pr. tonn pr. daa. pr. daa. pr. daa. pr. tonn pr. tonn pr. tonn SOPPSYKDOM Foma / Fusarium 1 Svartskurv 1 1-2 1-2 1-2 Sølvskurv 2 4 3 3 Storknolla råtesopp*** 4 4 4 4 3 ) 2 2 Tørråte: På ris 1-2 1 1-2 1 1 Tørråte: Ny tilvekst 2-3 2 2 2 Tørråte: Stengler 2 2-3 2-3 2 2-3 Tørråte: Knoller 2 2 2 2 1 Sporehemmende 2 2-3 2 1-2 4 Virkn. mekan. Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt/Syst. Kontakt Lokal syst. Translam. Translam. System Forbyggende 1-2 1 1-2 1 1 1 Kurativ ) 2 3-4 3 4 Eradikativ 2) 2 2-3 2 1-2 3 Resistensfare Ikke reg. Ikke reg. Ikke reg. Ikke reg. Reg. Ikke reg. Ikke reg. Ikke reg. Ikke reg. Pakn. str. 5l 1l 5l 5l 5l 5 kg 10 kg 5 kg/1 l 1l Regnfasthet 1 1 1-2 1 1 PREPARAT

3 = Svak virkning

1-2 3-4

2 = God virkning 4 = Ingen virkning

2-3 - = Uaktuell, eller ukjent virkning

317

* Blandes med 25 ml Renol. ** Prestige har god virkning mot tidlig angrep av sikader, men har også virkning mot tege og bladlus samt avskrekkende på smellerlarver. 1) = Preparatet er aktivt rett etter infeksjon, før synlige symptomer. 2) = Preparatet hemmer sporulering og hindrer danning av sporangioforer. Tabellen er gjengitt og bearbeidet etter Bioforsk Plantehelse. 3) = Amistar kan

Plantevern

1 = Meget god virkning


Plantevern

318

VIRKNINGSTABELL Mot ugras i gulrot. PREPARAT

FENIX

CENTIUM**

FENIX

VIRKNING SOM JORDHERBICID BEHANDL.TID UGRASART Balderbrå Då Gjetertaske Hønsegras Jordrøyk Klengemaure Linbendel Meldestokk Oljevekster Orientveronika Pengeurt Rødtvetann Smånesle Stemorsblom Svartsøtvier Tunbalderbrå Tungras Tunrapp *

SENCOR 1)

VIRKNING SOM BLADHERBICID

A

A

A

B

A

B

2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2

3 1-2 1 2-3 1-2 2 2 2 2 1-2 1-2 3 1-2 3 2-3 2

2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

3 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3

1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1

-


Forts. av VIRKNINGSTABELL Mot ugras i gulrot. PREPARAT

CENTIUM**

FENIX

FENIX

VIRKNING SOM JORDHERBICID BEHANDL.TID UGRASART Vassarve Vindeslirekne Åkersvineblom Pakn. str.

SENCOR 1)

VIRKNING SOM BLADHERBICID

A

A

A

B

A

B

1 2 1 5l

1 3 3 1l

1 1 1

1 2 2

1 2 1

-

1 kg

5l

Behandligstid: A = Fra frøbladstadiet til første varige blad. B = Fra ugraset har 1-3 varige blad. 1-2 3-4

2-3 - = Ukjent virkning eller uaktuelt tidspunkt

1) = Grunnet lave doser i gulrot kan virkningen være noe svakere enn tabellen viser. Virkningen forutsetter sprøyting på ugrasets frøbladstadie. Virkningen avtar etter 1. varige blad.

319

Plantevern

Sidevirkning mot kveke. Se tabell mot grasarter s 304, 316 og 321. ** = Virkningstabellen er utarbeidet etter dosering på 25 ml/daa. Godkjent dosering i Norge er 12,5 ml/daa. Effekten vil derfor kunne være avvikende fra tabellen. NB! Boxer har p.t. ikke off-label godkjenning. Sjekk registreringsstatus. Kontakt Norsk Landbruksrådgivning.


Plantevern

VIRKNINGSTABELL Mot ugras i løk og purre. PREPARAT DOSE PR. DA BEHANDL.TID UGRASART Balderbrå Då Gjetertaske Hønsegras Jordrøyk Klengemaure Linbendel Meldestokk Oljevekster Pengeurt Rødtvetann Smånesle Stemorsblom Svartsøtvier Tunbalderbrå Tungras Tunrapp *) Vassarve Vindeslirekne Åkersvineblom Pakn. str.

FENIX 1)

LENTAGRAN

VIRKNING SOM BLADHERBICID A B A 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1

3 3 1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 5l

1 2 2 3 1 1 1 1 4 2 1 1 4 1 1 4 4 3 1 kg

Behandlingstid: A = Fra frøbladstadiet til første varige blad. B = Fra ugraset har 1-3 varige blad. virkning

1-2

virkning

virkning

3-4

virkning

2-3 - = Ukjent virkning eller uaktuelt tidspunkt

1) = Fenix må ikke brukes i purre. enkelte andre grasarter. Sidevirkning mot kveke. Se virkningstabell mot grasarter s 304, 316 og s 321. NB! Det er gitt off-label godkjenning med Basagran SG i kepaløk og sjalottløk. Kontakt Hedmark Landbruksrådgivning. Det er også off-label på Matrigon i kepaløk, kontakt Landbruksrådgivning Sørøst. Boxer har p.t. ikke off-label. Sjekk registreringsstatus. Kontakt Norsk Landbruksrådgivning.

320


VIRKNINGSTABELL Mot grasarter i grønnsaker. PREPARAT UGRASART Floghavre Hønsehirse Knereverumpe Kveke, rotugras Kveke, frøplante Markrapp Raigras Svingel/timotei Spillkorn Takrør Tunrapp Pakn. str.

FOCUS ULTRA

AGIL 100 EC

400-600 ml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5l

75-150 ml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1l

1-2

SELECT+ RENOL 40-50 ml 1 1 2-3 1 1 1 2 1 1 3+3 l

100-200 ml 3 2 3 2 3 3 2 5l

2-3 - = Ukjent virkning eller uaktuelt tidspunkt

1) = Begrenset eller ingen langtidsvirkning.

321

varierende bruksområde mellom preparatene. Virkningen kan variere med jordfuktighet og oppspiring. Sjekk registreringsstatus for bruksutvidelse og off-label for Boxer. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving. Se også virkningstabell mot grasarter s. 304 og 316.

FENIX

Plantevern

3-4

GLYPHOGAN ROUNDUP Ultra 300 1 1 1 21) 1 1 2 1 1 21) 1 5l


PREPARAT

CENTIUM*** MATRIGON LENTAGRAN

FENIX *)

CENTIUM***

BASAGRAN SG

FENIX *)

1)

JORDHERBICID BEHANDL.TID A B UGRASART Balderbrå 3 Då 1 Gjetertaske 1 Hønsegras 2 Jordrøyk Klengemaure 1 Linbendel Meldestokk 2 Oljevekster 2 Orientveronika 2 Pengeurt 2 Rødtvetann 1-2 Smånesle 1-2 Stemorsblom 3 Svartsøtvier 1 Tunbalderbrå 3 Tungras 2-3 Tunrapp **) 2 -

BLADHERBICID

B L A D H E R B I C I D

JORDHERBICID

A

B

A

B

A

A

A

B

A

B

1 3 3 3 4 3 3 3 4

1 3 3 3 4 3 4

1 2 2 3 1 1 1 1 4

3 4 1 4

2 3 1 1 2 1 3 1 1

1 3 1 1 2 1 1 2 1

2 4 1 3 2 2 1 3 1

2 3 1 1 2 1 3 1 1

3 3 1 3 2 2 2 1 1

3 3 3 1 1 3 4

2 1 3 4

2 1 1 4 1 1 4 4

3 2 4 4 4

1 1 1 2 2 2 2 2

3 1-2 1 2 1 2 2 2 2 1-2 1-2 3 1-2 3 2-3 2

1 4 1 3 2 1 3 4

1 4 1 4 3 2 4 4

1 1 1 2 2 2 2 2

1 2 2 3 3 3 3 3

Plantevern

322

Erter og bønner

Kålvekster / Raps og rybs


Kålvekster / Raps og rybs PREPARAT

CENTIUM*** MATRIGON LENTAGRAN

Erter og bønner FENIX *) CENTIUM***

BASAGRAN SG

FENIX *)

1)

JORDHERBICID BEHANDL.TID A B UGRASART Vassarve 1 Vindeslirekne 3 Åkersvineblom 3 Pakn. str. 1l

BLADHERBICID

JORDHERBICID

B L A D H E R B I C I D

A

B

A

B

A

A

A

B

A

B

3 2 2

3 3 3

2 -

-

1 2 2 5l

1 3 3 1l

1 1 1

1 2 2

1 2 2

1 2 3

2l

1 kg

0,5 kg

5l

Behandlingstid: A = Fra frøbladstadiet til første varige blad. B = Fra ugraset har 1-3 varige blad. 1-2 3-4 *) =

2-3 - = Ukjent virkning eller uaktuelt tidspunkt

Fenix er ikke godkjent i bønner, men det er en off-label godkjenning. Kontakt lokal rådgivningsenhet, Vestfold.

Plantevern

323

316 og s 321. ***) = Centium er godkjent i kålrot, hodekål, rosenkål, raps, rybs og erter. Virkningstabellen er utarbeidet etter dosering på 25 ml/daa. Godkjent dosering i Norge er 12,5 ml/daa. Effekten vil derfor kunne være avvikende fra tabellen. NB! Boxer har ikke lenger off-label godkjenning i kålrot og nepe. Sjekk registreringsstatus.Kontakt Norsk Landbruksrådgivning. 1) = Lentagran er ikke godkjent i raps og rybs.


Plantevern

VIRKNINGSTABELL Mot ugras i jordbær PREPARAT

GALLERY

GOLTIX

BETANAL

JORDHERBICID BEHANDL.TID UGRASART Balderbrå Då Gjetertaske Hvitkløver Hønsegras Jordrøyk Klengemaure Linbendel Meldestokk Oljevekster Pengeurt Rødtvetann Smånesle Stemorsblom Svartsøtvier Tunbalderbrå Tungras Tunrapp *) Vassarve Vindeslirekne Åkersvineblom Pakn. str.

A

BLADHERBICID

B

A

B

A

B

A

B

1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 4 4 1 3 500 ml

1 2 1 4 2 3 4 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 4 1

-

3 1 1 4 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 4 1 2 1

2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 1 3 3

1 2 1 4 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1

1 3 1 4 3 3 1 2 1 3 3 2 3 3 1 1 1 4 1

virkning

1-2

virkning

3-4

Behandlingstid:

1 kg

1l virkning 4 = Under

1 kg

2-3 - = Ukjent virkning eller uaktuelt tidspunkt

A = Fra frøbladstadiet til første varige blad. B = Fra ugraset har 1-3 varige blad.

enkelte andre grasarter. Sidevirkning mot kveke. Se virkningstabell mot grasarter s 304, 316 og s 321. NB! Det er gitt off-label godkjenning med Matrigon. Kontakt lokal rådgivningsenhet.

324

GOLTIX

Virkningstabeller web mai  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you