Page 1

GOTHIA FORTBILDNING

karin hedberg eriksson barbro tenerz maria ström maria moody källberg

engagerande

nätverksmöten metod och praktisk tillämpning

Gör din beställning på

karin hedberg eriksson barbro tenerz maria ström maria moody källberg

engagerande

nätverksmöten metod och praktisk tillämpning

G OTHIA F ORTBILD NING

VIKTIGA BÖCKER 2013

www.gothiafortbildning.se eller ring 08-462 26 70

SOCIALT ARBETE

TRYCK: DANAGÅRDLITHO, ÖDESHÖG 2013. ARTIKELNR. 720238

SOCIALT ARBETE


Hej! Den 1 januari 2013 gick Gothia Förlag och Fortbildning AB ihop och bildade Gothia Fortbildning. Resultatet är en spännande mix av böcker, kurser, konferenser, tidningar och uppdragsutbildningar. Vårt mål är att ge kunskap som inspirerar och gör nytta i din verksamhet.   I den här katalogen presenterar vi hela vårt stora utbud inom socialt arbete och omsorg om personer med funktionsnedsättning. För att inte missa några nyheter under året, gå in på gothiafortbildning.se och anmäl dig till våra nyhetsbrev inom socialt ­arbete eller funktionsnedsättning så håller vi dig uppdaterad.   Är du i stället främst intresserad av äldreomsorg?­ Skicka ett mejl på info@gothiafortbildning.se så skickar vi en katalog inom det området. Hela vårt utbud hittar du förstås på webben.   Tveka inte att höra av dig om du har frågor, ­synpunkter eller idéer – vi lyssnar gärna! Anders Jonasson Vd och förlagschef Gothia Fortbildning

Gothia Fortbildning  Box 22543, 104 22 Stockholm Besöksadress: Kungsholmstorg 5  Växel: 08-462 26 60 www.gothiafortbildning.se info@gothiafortbildning.se


Innehållsförteckning Barn, ungdom och familj ....................   3 Handläggning och dokumentation .... 34 Samtal och bemötande ........................ 37 Ledarskap............................................. 41 Funktionsnedsättning ......................... 44 Neuropsykiatri..................................... 52 Psykiatri, psykisk hälsa ...................... 58 Beroende och missbruk....................... 68 Arbetsmetoder och praktik i socialt arbete ................. 70 Ur vårt övriga sortiment ..................... 78 Kurser och uppdragsutbildningar ..... 84 Titelregister ......................................... 92 Författarregister .................................. 94

observera att alla priser i denna katalog är exklusive moms och frakt


barn, ungdom och familj

Anknytning Om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn Kay Karlsson

NY UPPLAGA

Samspelet är det yttre tecknet på hur anknytningen mellan föräldrar och deras barn fungerar. Hur ser ett gott samspel ut, och hur kan man se när det brister? Teorier och forskning presenteras och författaren ger råd om hur man kan bemöta och stötta familjer med problem. I denna upplaga har det tillkommit ett kapitel om mentalisering. En viktig bok för personal vid barnavårdscentraler, inom barnomsorg, vuxenpsykiatri och socialtjänst. Utgivningsår: 2012, 2:a uppl. Mjukband, 144 sidor. Art.nr: 72058590 Pris: 185 kr (5 ex: 170 kr/st)

Att ta avsked Ritualer som hjälper barnet genom sorgen Atle Dyregrov

Ett barn som drabbas av dödsfall i den närmaste omgivningen kan uppleva starka känslor av saknad och nedstämdhet. Boken ger konkreta råd inför ett barns möte med döden och visar hur du med ditt stöd kan hjälpa barnet genom sorgen. Boken ges ut i samarbete med Rädda Barnen och riktar sig till yrkesverksamma inom förskola, skola, socialtjänst, ­sjukvård och kyrka. Utgivningsår: 2009, 2:a uppl. Mjukband, 64 sidor. Art.nr: 72056800 Pris: 160 kr (5 ex: 148 kr/st. 20 ex: 138 kr/st.)

3


barn, ungdom och familj

Att utreda när barn far illa En handbok om barnavårdsutredningar i socialtjänsten Birthe Fridh, Gunilla Norrman

Boken ger kunskap och redskap för socialtjänsten om hur man ska agera när man får kännedom om att ett barn far illa. Vilka frågor bör ställas när en anmälan tas emot? Vad händer vid första mötet med familjen? Hur samtalar man med barn? Hur utreder man misstankar om missbruk? Boken inne­håller många exempel och fallbeskrivningar som på ett levande och engagerande sätt beskriver arbetet. Detta är den tredje reviderade utgåvan. Utgivningsår: 2008, 3:e uppl. Mjukband, 168 sidor. Art.nr: 72056152 Pris: 274 kr (5 ex: 266 kr/st.)

Barnavårdsutredningar En kunskapsöversikt Socialstyrelsen, Knut Sundell, Tine Egelund, ­C ecilia Andrée Löfholm, Catrine Kaunitz

Boken presenterar aktuell svensk och internationell forskning inom barnavårdsutredningar och social barnavård. Den tar upp många olika frågeställningar inom dessa områden, bland annat om barnavårdsutredningar verkligen leder till att barnen får det bättre. Boken vänder sig till socialarbetare samt till studenter på utbildningar som rör social barnavård. Det här är en andra reviderad utgåva. Utgivningsår: 2009, 2:a uppl. Mjukband, 224 sidor. Art.nr: 72055728 Pris: 297 kr (5 ex: 276 kr/st.)

4


barn, ungdom och familj

Barn och unga i sorg och trauma Om stödgrupper efter flodvågen BRIS

Vad händer med barn och ungdomar när de drabbas av ett starkt trauma? Vad innebär det för dem att plötsligt, utan förvarning, förlora en eller kanske flera nära anhöriga? Hur kan vi stödja och hjälpa? Om detta handlar den här boken som bygger på erfarenheter från BRIS gruppverksamhet efter flodvågen i Sydostasien 2004. Utgivningsår: 2007. 160 sidor. Art.nr: 72055322 Pris: 197 kr (5 ex: 185 kr/st.)

Barnfattigdom Om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv Elisabet Näsman

Den här boken handlar om hur samhället på bästa sätt kan bemöta ekonomiskt utsatta barn och deras föräldrar. Den bygger på barns berättelser och erfarenheter från personal inom skolan, socialtjänsten och förvaltningsrätten. Boken ger konkreta råd om hur barnperspektivet kan tillämpas i arbetet med barnfattigdom. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 208 sidor. Art.nr: 72058149 Pris: 258 kr

5


barn, ungdom och familj

Familjebehandling på goda grunder Socialstyrelsen, Kjell Hansson

Här presenteras forskning kring föräldrautbildning, ­föräldra­behandling och familjeterapi. En bok för social­ arbetare, kuratorer, psykologer och andra som vill veta mer om effekterna av socialt och psykologiskt arbete med familjer.

finns även som e-bok

Utgivningsår: 2001. Mjukband, 272 sidor. Art.nr: 72053199 Pris: 399 kr (5 ex: 366 kr/st.)

Fokus på barn, familj och nätverk Metodutveckling i den sociala barnavården Sven Hessle (red.)

Här finns goda exempel på hur man kan arbeta med familjer­och nätverk på olika nivåer i den sociala barna­ vården. I boken ges också en historisk och teoretisk ­bakgrund till nätverksperspektiv i socialt arbete. Boken ­vänder sig till socialarbetare och andra som möter utsatta barn och familjer samt till studerande inom området. Utgivningsår: 2003. Mjukband, 212 sidor. Art.nr: 72054059 Pris: 376 kr (5 ex: 344 kr/st.)

6


barn, ungdom och familj

Framgångsrika preventions­ program för barn och unga En forskningsöversikt Socialstyrelsen, Laura Ferrer-Wreder, Håkan Stattin, Carolyn Cass Lorante, Jonathan Tubman, Lena Adamson

Preventionsprogram har visat sig minska ungdomars ­problembeteenden och främja deras sociala utveckling. Boken ger många exempel på välfungerande preventions­ program som involverar familj, skola och närsamhälle. Boken vänder sig till socialarbetare, psykologer, forskare och studerande vid högskolan. Utgivningsår: 2012, 2:a uppl. Mjukband, 488 sidor. Art.nr: 72058613 Pris: 443 kr (5 ex: 430 kr/st.)

Från aggressivitet till harmoni En introduktion till ART Helena Hammerström

ART, Aggression Replacement Training, är en metod för att arbeta med barn och ungdomar som uppvisar aggressiva och antisociala beteenden i hemmet, i skolan eller på fritiden. ART är ett manualbaserat program som bygger på kognitiv beteendeterapi. Boken innehåller exempel, tips och råd som ger inspiration och vägledning. Den riktar sig till personal inom socialtjänsten, skolan, institutioner och föreningar. Utgivningsår: 2007, 2:a uppl. Mjukband, 144 sidor. Art.nr: 72055490 Pris: 298 kr (5 ex: 281 kr/st)

7


barn, ungdom och familj

Från brott till genombrott Kognitiv beteendeterapi för tonåringar med psykosociala problem Martin Lardén, SiS

Forskning visar att KBT är en effektiv metod för att hjälpa kriminella ungdomar att förändra sina levnads­ mönster. Boken beskriver hur man kan tillämpa KBT i arbetet med antisociala ungdomar. Boken har stark förankring i modern psykologisk grundforskning och innehåller många konkreta exempel, utförliga fallbeskrivningar samt arbetsblad. Utgivningsår: 2009, 2:a uppl. Mjukband, 176 sidor. Art.nr: 72056183 Pris: 289 kr (5 ex: 268 kr/st.)

Institutionsbehandling av ungdomar Vad säger forskningen? Socialstyrelsen, Tore Andreasson

Det är möjligt att bedriva framgångsrik institutionsvård av ungdomar. I boken, som bygger på en systematisk ­genomgång av internationell forskning, beskrivs vilka ­förhållanden som krävs för att lyckas. Boken vänder sig till yrkesverk­samma inom socialt arbete samt till studerande och forskare.

finns även som e-bok

8

Utgivningsår: 2003. Mjukband, 400 sidor. Art.nr: 72053762 Pris: 410 kr (5 ex: 382 kr/st.)


barn, ungdom och familj

Internationellt adopterade i Sverige Vad säger forskningen? Socialstyrelsen, Margareta Carlberg, Karin Nordin Jareno (red.)

Den här antologin är en sammanställning av kunskap som i dag finns om internationellt adopterade barn i Sverige. Den tar upp ämnen som anknytning, språk och lärande, identitetsutveckling och psykisk hälsa. Boken vänder till personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola samt till studerande. Familjer med internationellt­ ­adopterade barn kan också ha glädje av boken. Utgivningsår: 2007. Mjukband, 240 sidor. Art.nr: 72055681 Pris: 297 kr (5 ex: 266 kr/st.)

Investera i barns hälsa Sven Bremberg, Lilly Eriksson (red.)

Boken ger en samlad bild av vad som påverkar barns hälsa under uppväxtåren. Den visar vilka insatser som förbättrar barns hälsa och beskriver effektiva metoder inom områden som familj, förskola, skola och fritid. Psykisk ohälsa tas upp i ett eget kapitel. Boken är ett samarbete mellan Gothia Förlag och Statens folkhälsoinstitut och vänder sig till ­professionella inom förskola, skola, socialtjänst och hälsooch sjukvård, samt tjänstemän och förtroendevalda inom kommuner och landsting. Utgivningsår: 2010. Mjukband: 224 sidor. Art.nr: 72056534 Pris: 240 kr (5 ex: 230 kr/st.)

9


barn, ungdom och familj

KBT – att tillämpa metoden med barn och ungdomar Liv Svirsky

Boken visar hur man kan anpassa de terapeutiska metoderna utifrån barnets intellektuella utvecklingsnivå och sociala omständigheter, samt vilka speciella krav arbetet ställer på terapeuten. Boken innehåller många kliniska exempel och vänder sig till dig som är terapeut och arbetar eller vill arbeta med barn och ungdomar i KBT. Utgivningsår: 2012. Mjukband 136 sidor. Art.nr: 72057319 Pris: 201 kr

Kärlek och stålull Att växa upp med en utvecklingsstörd mamma Lisbeth Pipping

Här skildrar Lisbeth Pipping på ett personligt och levande sätt sin uppväxt med en utvecklingsstörd mamma. Boken ger en insikt om hur en svår barndom kan gestalta sig och att omgivningen måste våga reagera och agera när man ­misstänker att barn far illa. Men boken förmedlar också hopp och optimism. Trots svårast möjliga utgångsläge kunde författaren vända sina villkor och skapa sig ett bra liv. Utgivningsår: 2011, 3:e uppl. Mjukband, 192 sidor. Art.nr: 72057517 Pris: 207 kr

10


barn, ungdom och familj

MI – Motiverande samtal Praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing

NY UPPLAGA

Motiverande samtal, MI, har många användningsområden inom socialt arbete. Det kan handla om att motivera klienter att sluta med alkohol eller droger, minska sitt spelande, söka behandling, söka jobb eller ta tag i sina skulder. Det kan också handla om att hjälpa ungdomar att bryta negativa mönster med kriminalitet eller andra beteendeproblem. Det här är en ny reviderad upplaga av denna populära handbok. Utgivningsår: 2013, 2:a uppl. Mjukband, 64 sidor. Art.nr: 72059085 Pris: 110 kr (5 ex: 100 kr/st. 20 ex: 95 kr/st.)

Möten i mellanrummet Socialt förebyggande arbete med ungdomar Birgitta Ander, Malin Andersson, Kajsa Jordevik, Annukka Leisti (red.)

Boken belyser socialt fältarbete och förebyggande arbete bland ungdomar utifrån en rad infallsvinklar. Här förs också diskussioner om metoder i fältarbetet, utvärdering och lagstiftning. En bok för yrkesverksamma fältarbetare, behandlingspersonal, andra socialarbetare, fritidsledare, studerande och beslutsfattare. Utgivningsår: 2005. Mjukband, 228 sidor. Art.nr: 72054394 Pris: 366 kr (5 ex: 350 kr/st.)

11


barn, ungdom och familj

Normbrytande beteende i barndomen Vad säger forskningen? Socialstyrelsen, Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed

Med ökad kunskap, tidiga förebyggande insatser och behandling av barn med normbrytande beteende skapar vi både humana och ekonomiska vinster. Här presenteras ­forskning om bland annat diagnostisering, förekomst, orsaks- och riskfaktorer samt prevention och behandling. ­Boken vänder sig till verksamma inom barn- och ungdomspsykiatri, social­tjänst och skola samt till forskare och studenter. Utgivningsår: 2005. Mjukband, 300 sidor. Art.nr: 72054370 Pris: 377 kr (5 ex: 355 kr/st.)

Risk och prognos i socialt arbete med barn Forskningsmetoder och resultat Socialstyrelsen, Dagmar Lagerberg, Claes Sundelin

Kan vi förutsäga risken för att ett enskilt barn ska skadas i en socialt utsatt miljö? Vilka insatser leder till att barn i riskmiljöer får det bättre? Författarna presenterar forskning på området och analyserar risker, prognoser och interventioner i socialt arbete med barn. Boken vänder sig till personal inom socialtjänsten samt till utbildningar. Utgivningsår: 2000. Mjukband, 384 sidor. Art.nr: 72052727 Pris: 372 kr (5 ex: 350 kr/st.)

12


barn, ungdom och familj

Samtal med barn och ungdomar Erfarenheter från arbetet på BRIS BRIS, Petter Iwarsson

En bok om samtalsmetodik för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Som läsare får du konkreta verktyg och förhållningssätt för samtal med barn och ungdomar. En röd tråd i boken är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Utgivningsår: 2007, 2:a uppl. Mjukband, 168 sidor. Art.nr: 72055834 Pris: 218 kr (5 ex: 204 kr/st.)

Sex överallt, typ?! Om unga och pornografi Sven-Axel Månsson, Lotta Löfgren-Mårtensson

Boken beskriver vilka erfarenheter ungdomar har av ­pornografi, hur de navigerar i det pornografiska landskap som omger dem samt vilka konsekvenser ungdomarna ­upplever att pornografin har för deras syn på kön, kärlek och sexua­litet. Den bygger på intervjuer, fokusgrupper samt svensk och internationell forskning och vänder sig till professionella inom skolor och ungdomsverk­ samheter. Utgivningsår: 2006. Mjukband, 176 sidor. Art.nr: 72055070 Pris: 281 kr (5 ex: 254 kr/st.)

13


barn, ungdom och familj

Skilda vägar När mamma och pappa flyttar isär Rädda Barnen, Inger Ekbom

Boken handlar om hur det kan kännas när ens föräldrar ­skiljer sig. Vi får följa syskonen Sally och Jonas och deras tankar och funderingar kring hur livet kommer att se ut efter den stora förändringen. Boken är tänkt att läsas högt tillsammans med barn och kan användas av både professionella och av föräldrar som ett sätt att hjälpa barn att sätta ord på och förstå det som pågår. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 32 sidor. Art.nr: 72057418 Pris: 143 kr (5 ex: 140 kr/st. 20 ex: 128 kr/st.)

Stödja familjer i kris Att arbeta med parallella stödgrupper för barn och föräldrar Annika Gillispie, Sofia Grönkvist, Sara Hedrenius, Lotta Pohlfeldt

I boken beskrivs hur man kan arbeta med parallella stödgrupper för barn och föräldrar i kris. Den tar sin utgångspunkt i teoretiska perspektiv på stödgrupper och kris­reaktioner men fokus ligger på det konkreta arbetet i grupperna. Författarna har stor erfarenhet av parallellt ­stödgruppsarbete inom organisationerna BRIS, Röda Korset och Rädda Barnen. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72058224 Pris: 180 kr

14


barn, ungdom och familj

NYHET!

Smarta tankar om starka känslor Ett självstärkande verktyg för barn Solfrid Raknes

Det här är ett material som bygger på grundprinciperna i kognitiv ­ terapi och hjälper barn att tänka konstruktivt kring jobbiga situa­tioner. Materialet riktar sig till barn i åldern 6–13 år och kan användas av elevhälsa, lärare och föräldrar. Boxen innehåller en handbok, figurerna röd och grön samt ett block med ”hjälphänder” att fylla i. Ett mycket uppskattat och spritt material i Norge som nu finns på svenska. Utgivningsår: 2012. Box. Art.nr: 72058415 Pris: 530 kr

15


barn, ungdom och familj

Tonårssömn Ungdomars sömn och dygnsrytm Olle Hillman

Med dagens behov av att ständigt vara tillgänglig och ­uppkopplad är det lätt att rubba sin dygnsrytm, något som får konsekvenser för skolgång, familjerelationer och vardagsliv. I boken presenteras grundläggande kunskap om sömn och dygnsrytm hos barn och ungdomar men också strategier för att komma till rätta med de vanligaste orsakerna till sömnsvårigheter. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 96 sidor. Art.nr: 72058255 Pris: 155 kr (5 ex: 145 kr/st.)

Ungdomar som begår brott Vilka insatser fungerar? Socialstyrelsen, Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed

Denna kunskapsöversikt belyser olika insatsers effektivitet för att motverka ungdomars återfall i brott. Boken tar upp vilka faktorer som är viktiga för att en behandling ska vara effektiv och visar hur forskningsresultaten kan översättas till det praktiska arbetet. Den bygger på aktuell internationell och svensk forskning och riktar sig till praktiker inom behandling och socialtjänst samt till studerande, forskare, chefer och beslutsfattare. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 180 sidor. Art.nr: 72056664 Pris: 244 kr (5 ex: 234 kr/st.)

16


barn, ungdom och familj

Zanna söker svar En bok om stora frågor Inger Ekbom

Zanna, snart tio år, funderar över vänskap, rädsla, pengar, familj och identitet. Frågor som berör oss alla och som barn kan ha behov av att prata om. Boken kan läsas på egen hand eller tillsammans med en vuxen. Den är också tänkt att kunna användas i samtalsgrupper för barn. Zanna söker svar har tillkommit i samarbete med Stockholms Stadsmission. Utgivningsår: 2011. Mjukband, 32 sidor. Art.nr: 72058248 Pris: 139 kr

våld i nära relationer

Barn som ser pappa slå Barbro Metell (red.)

Barn drabbas direkt eller indirekt av våld i familjen. Boken tar upp och besvarar många konkreta frågor kring detta ämne. Den presenterar också en terapeutisk behandlingsmodell för barn som bevittnat våld i hemmet och för deras mammor. Boken vänder sig till psykologer, socionomer, poliser, studerande och sjukvårdspersonal. Utgivningsår: 2001. Mjukband, 168 sidor. Art.nr: 72053243 Pris: 333 kr (5 ex: 297 kr/st.)

17


barn, ungdom och familj

Boken om barnahus Samverkan med barnet i centrum Rädda Barnen, Åsa Landberg (red.)

Här berättar forskare och praktiker om hur man bäst samverkar på barnets villkor när man misstänker att ett barn har utsatts för brott. Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med barn som utsatts för brott – inom socialtjänst, vård, omsorg och skola, samt till utbildningar inom dessa yrkesområden. Boken är utgiven i samarbete med Rädda Barnen. Utgivningsår: 2009. Mjukband, 112 sid. Art.nr: 72056312 Pris: 222 kr (5 ex: 207 kr/st.)

Det gör ont när pappa slår mamma Inger Ekbom, Åsa Landberg

Barn som upplevt våld i hemmet behöver få beskriva vad de har varit med om: ställa frågor, få kunskap och förståelse. Den här boken fungerar som ett stöd i samtal med barnen. Boken vänder sig till alla som i sin yrkesroll möter barn som drabbats av våld i hemmet. Utgivningsår: 2009. Mjukband, 32 sidor. Art.nr: 72056527 Pris: 153 kr (5 ex: 138 kr/st. 20 ex: 128 kr/st.)

18


barn, ungdom och familj

I arbete med våldsutsatta kvinnor Handbok för yrkesverksamma Josefin Grände, Lisa Lundberg, Maria Eriksson

Hur gör man när man misstänker att en kvinna utsätts för våld av sin partner? Hur kan man fråga och vad kan man göra när kvinnor berättar? Boken ger kunskap, metoder och förhållningssätt i arbetet med våldsutsatta kvinnor, samt underlag för diskussioner och för att utveckla rutiner på arbetsplatsen. Ett särskilt kapitel handlar om barn som upplever våld i hemmet. Boken är yrkesövergripande och vänder sig till verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri, skolor och frivilligorganisationer. Utgivningsår: 2011, 2:a upplagan. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72057326 Pris: 270 kr (5 ex: 251 kr/st.)

Meningen med våld Per Isdal

För att stoppa våld måste vi förstå dess bakgrund och orsaker. I boken finns exempel och fallbeskrivningar där vi möter dem som gjort sig skyldiga till misshandel och övergrepp. Boken innehåller också teorier om och analyser av våldets orsaker. Sammantaget ger den en djup förståelse för våldets mekanismer. Boken vänder sig till socialarbetare, psykologer och andra som möter personer som utövar våld. Utgivningsår: 2001. 280 sidor. Art.nr: 72053236 Pris: 398 kr (5 ex: 372 kr/st.)

19


barn, ungdom och familj

NYHET! Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer Liria Ortiz

Den som utsatts för våld i en nära relation känner sig ofta ambivalent. Genom handfasta råd och exempel visar p­ sykologen Liria Ortiz hur man kan använda sig av motiverande samtal, eller MI-metoden (Motivational Interviewing) för att stärka klienten att fatta väl övervägda beslut om sin relation. Psykologen Dan Rosenqvist har skrivit ett kapitel om hur man kan använda MI i samtal med våldsamma män och motivera dem till att söka hjälp. Utgivningsår: 2013, utkommer i augusti. Mjukband, 136 sidor (prel.). Art.nr: 72059184 preliminärt pris: 210 kr

20


barn, ungdom och familj

När barn som upplevt våld möter socialtjänsten Om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande Maria Eriksson, Elisabet Näsman

Boken handlar om våldsutsatta barns möte med social­ tjänstens personal vid familjerättsliga tvister. Författarna ger konkreta råd om hur man kan tillämpa barnperspektivet och bemöta dessa barn både som utsatta och som reflekterande personer med rätt till makt och kontroll över sina liv.

finns även som e-bok

Utgivningsår: 2011. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72057388 Pris: 286 kr

Och han sparkade mamma … Trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld Rädda Barnen, Ami Arnell, Inger Ekbom

Varje år upplever många barn hur deras mamma blir svårt slagen och förnedrad av någon närstående. Boken presenterar en modell för gruppsamtal med barn i kris. Modellen kallas Trappan och har fått stor spridning i Sverige. Boken ges ut i samarbete med Rädda Barnen och riktar sig till alla som möter barn som utsatts för våld i nära relationer. Utgivningsår: 2010, 3:e uppl. Spiralbindning, 96 sidor. Art.nr: 72057142 Pris: 316 kr

21


ok om barnmisshandel senast rn sammanfattar den kunskap fram sedan dess. Författaren ns och vad som behöver göras satta barn. Boken vänder sig den, förskolan, rättsväsendet, omspsykiatrin samt högskole.

Boken uppmärksammar möjligheter och hinder i social­ tjänstens arbete med våldsamma pappor. I boken presen­teras forskning om pappor med våldsproblematik samt goda exempel på hur enskilda kommuner arbetar med att nå dessa pappor och utveckla en för barnen konstruktiv kontakt. Boken­vänder sig till socialarbetare, verksamhets­ utvecklare och beslutsfattare i socialtjänsten, samt till utbildningar. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 200 sidor. Art.nr: 72057999 Pris: 280 kr

Barbro Hindberg

Sårbara barn Att vara liten, misshandlad och försummad

Sårbara barn

Gothia

r uppväxten utsatts för misslse ofta ställer sig och Barbro a uppmärksamheten på små onsekvenserna av misshandel, våld i familjen och lyfter fram mgivningen bör vara uppmärkagstiftningen på området och ukvårdens och rättsväsendets nan personal från Mio-gruppen us medverkar i boken. Deras ärksamheten och kunskaperna landet och till att rutiner och s utvecklats.

Göran Lindén, Peter Breife (red.)

Sårbara barn – att vara liten, misshandlad och försummad

en som gjorde något?

Pappor med våldsproblematik

Hindberg

m såg något?

barn, ungdom och familj

GOTHIA

Barbro Hindberg

– att vara liten, misshandlad och försummad

hia.nu

I boken sammanfattas kunskap och forskning om barn­ misshandel. Här ges även konkreta råd och vägledning kring riskfaktorer, symtom, utredning och lagstiftning. Boken vänder sig till personal inom barnhälsovården, social­tjänsten, förskolan, rättsväsendet, barn- och ungdomspsykiatrin samt studerande. Utgivningsår: 2006. Mjukband, 228 sidor. Art.nr: 72054905 Pris: 374 kr (5 ex: 355 kr/st.)

22


,

barn, ungdom och familj familjehem

Att lära av vanvård i den sociala barnavården Anders Nyman

NYHET

­ Författaren presenterar Vanvårdsutredningens viktiga arbete på ett lättläst och överskådligt sätt. De lärdomar som finns i boken kan bidra till att samhället blir bättre på att ta hand om de barn och ungdomar som inte kan bo med sina biologiska föräldrar. ”Den här boken bör finnas på varje socialkontor och på alla socialhögskolor.” (Ann Tollbäck, f.d. utbildningschef Linköpings kommun). Utgivningsår: 2012. Mjukband, 224 sidor. Art.nr: 72058323 Pris: 275 kr

En alldeles särskild familj Att vara familjehem för unga med autism och asperger Carolina Lindberg

Denna lättillgängliga bok ger kunskap, förståelse och stöd till familjehem som tar emot unga med en funktions­ nedsättning inom autismspektrum (Ast). Boken vänder sig till familjehem och till dig som arbetar med familjehems­ placeringar. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 96 sidor. Art.nr: 72057869 Pris: 160 kr (20 ex: 138 kr/st.)

23


barn, ungdom och familj

Ett annat hemma Om samhällets ansvar för placerade barn Anna Fredriksson, Anna Kakuli

Boken ger en tydlig bild av hur den sociala barnavården har sett ut historiskt, hur den ser ut i dag och – framförallt – vad som görs och kan göras för att förbättra den. Här finns såväl teoretiska perspektiv som praktiska erfarenheter och verktyg för socialtjänsten. Utgivningsår: 2011. Mjukband, 192 sidor. Art.nr: 72057296 Pris: 266 kr

Familjehemsboken Frågor, fakta och personliga berättelser Lisbeth Pipping, Kjerstin Almqvist, Hjördis Flodström Enquist, Ulrica Larsson

Boken riktar sig till dig som är eller funderar på att bli familje­hem, samt till alla som möter placerade barn i sitt ­arbete. Den innehåller intervjuer med familjehem och placerade barns personliga berättelser, varvat med fakta om utsatta barns anknytning och om socialtjänstens arbete med familjehem. I slutet finns de vanligaste frågorna om familje­ hem besvarade. Boken kan med fördel användas i utbildningssammanhang. Utgivningsår: 2011. Mjukband, 136 sidor. Art.nr: 72058026 Pris: 171 kr

24


barn, ungdom och familj skola och elevhälsa

Depressioner i tonåren Ung, trött och ledsen Gunilla Olsson

Boken belyser skillnaden mellan vanlig tonårsdeppighet och allvarlig depression, varför vissa ungdomar drabbas och om det går att förebygga självmord bland tonåringar. Vikten av tidig upptäckt, diagnostisering och behandling tas upp. Boken vänder sig till lärare, skolsköterskor, skolkuratorer, socialarbetare samt läkare och psykologer. Den kan med fördel läsas också av föräldrar och andra anhöriga. Utgivningsår: 2005, 2:a uppl. 160 sidor. Art.nr: 72054851 Pris: 297 kr (5 ex: 276 kr/st.)

I hederns skugga De unga männens perspektiv Dilek Baladiz

I boken möter vi tio unga män som är uppvuxna med heders­normer. Vi får ta del av deras syn på bland annat hedersrelaterat förtryck, tvångsäktenskap, sexualitet och jämställdhet. Boken riktar sig till ungdomar och till yrkesverksamma som möter ungdomar i sitt jobb. Den innehåller också diskussionsfrågor och förslag på övningar. Utgivningsår: 2009. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72056732 Pris: 170 kr (5 ex: 160 kr/st. 20 ex: 148 kr/st.)

25


barn, ungdom och familj

NYHET!

”Hjälp, mitt barn är mobbat!” Fakta och stöd till föräldrar och skola Lisbeth Pipping, Lars Arrhenius

När ett barn blir mobbat drabbas hela familjen. Boken ger en fördjupad bild av den mobbades situation genom intervjuer och personliga berättelser med barn, familjer och skolpersonal som upplevt mobbning. Berättelserna varvas med fakta och råd om hur mobbning kan hanteras och förebyggas. Här finns också svar på frågor om hur familj och skolpersonal kan stödja barnet och vilka åtgärder skol­personal bör vidta när mobbning uppdagas. Utgivningsår: 2013, utkommer i juni. Art.nr: 72058859 PrelIMINÄRT pris: 200 kr (5 ex: 175 kr/st.)

26


barn, ungdom och familj

Jag mobbar inte Lisbeth Pipping

Tusentals elever går varje dag till skolan med en stor klump i magen för att de vet att de kommer att bli retade, slagna eller utfrysta. Men det är en verklighet som går att förändra. I boken finns fakta, råd och tips om hur man kan stoppa mobbning och vart man kan vända sig för att få hjälp. Den är riktad till barn och ungdomar från tio år och uppåt. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 96 sidor. Art.nr: 72057357 Pris: 98 kr (10 ex: 93 kr/st. 30 ex: 69 kr/st.)

Jag har redan ätit Att vara anhörig till någon som lider av ätstörning Pia Charpentier, Anna Keski-Rahkonen, Riikka Viljanen

Boken tar upp de vanligaste formerna av ätstörningar och beskriver hur insjuknandet börjar, hur ätstörningen kan yttra sig och hur man kan bli frisk. Som anhörig behöver man kunskap för att förstå, våga agera och kunna stödja. Boken vänder sig till anhöriga samt till personal inom hälso- och sjukvård, skola och psykiatri. Utgivningsår: 2011. Mjukband, 208 sidor. Art.nr: 72057494 Pris: 200 kr

27


barn, ungdom och familj

KBT – att tillämpa metoden med barn och ungdomar Liv Svirsky

Boken visar hur man kan anpassa de terapeutiska metoderna utifrån barnets intellektuella utvecklingsnivå och sociala omständigheter, samt vilka speciella krav arbetet ställer på terapeuten. Boken innehåller många kliniska exempel och vänder sig till dig som är terapeut och arbetar eller vill arbeta med barn och ungdomar i KBT. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 136 sidor. Art.nr: 72057319 Pris: 201 kr

MI – Motiverande samtal Praktisk handbok för skolan Barbro Holm Ivarsson

Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad rådgivningsmetod som passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra sitt beteende. I denna praktiska handbok presenteras MI på ett tydligt och överskådligt sätt. Läsaren får en grundläggande förståelse för metoden och hur den konkret tillämpas. Boken innehåller en mängd exempel och citat ur skolans värld. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 80 sidor. Art.nr: 72057166 Pris: 113 kr (5 ex: 103 kr/st. 20 ex: 98 kr/st. 100 ex: 88 kr/st.)

28


barn, ungdom och familj

Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga Fakta, bemötande, behandling Liv Svirsky

Boken tar upp de rädslor, fobier och ångeststörningar som är vanliga hos barn och unga, samt nedstämdhet och depres­ sion. Den förmedlar fakta kring orsaker, hur det kan yttra sig och vad vi kan göra för att hjälpa. Boken beskriver också hur behandling med hjälp av kognitiv beteendeterapi går till, en metod som har stort forskningsstöd vid dessa tillstånd. Den vänder sig till elevhälsa, lärare, föräldrar och anhöriga. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 120 sidor. Art.nr: 72058187 Pris: 185 kr

Samtal med barn och ungdomar Erfarenheter från arbetet på BRIS BRIS, Petter Iwarsson

En bok om samtalsmetodik för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Som läsare får du konkreta verktyg och förhållningssätt för samtal med barn och ungdomar. En röd tråd i boken är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Utgivningsår: 2007, 2:a uppl. Mjukband, 168 sidor. Art.nr: 72055834 Pris: 218 kr (5 ex: 204 kr/st.)

29


barn, ungdom och familj

Smarta tankar om starka känslor Ett självstärkande verktyg för barn Solfrid Raknes

NYHET

­ Det här är ett material som bygger på grundprinciperna i kognitiv terapi och hjälper barn att tänka konstruktivt kring jobbiga situationer. Materialet riktar sig till barn i åldern 6–13 år och kan användas av elevhälsa, lärare och föräldrar. Boxen innehåller en handbok, figurerna röd och grön samt ett block med ”hjälphänder” att fylla i. Ett mycket upp­ skattat och spritt material i Norge som nu finns på svenska. Utgivningsår: 2012. Box. Art.nr: 72058415 Pris: 530 kr

Socionomen i skolan Yvonne D-Wester

En bok för skolkuratorer om hur man kan utforma sin yrkesroll. Boken ger råd om förhållningssätt, metoder och planering. Här finns också verktyg och exempel som är användbara såväl i arbetet med enskilda elever som med grupper. Socionomens uppdrag i skolan beskrivs på ett både övergripande och vardagsnära sätt. Utgivningsår: 2005. Mjukband, 128 sidor. Art.nr: 72054424 Pris: 271 kr (5 ex: 254 kr/st.)

Beställ våra böcker och häften på gothiafortbildning.se. 30


barn, ungdom och familj

NYHET!

Tillbaka till skolan Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga Marie Gladh, Krysmyntha Sjödin

Att få hemmasittande barn och unga tillbaka till skolan är en viktig men svår uppgift. Boken beskriver en utprövad arbetsmodell att utgå från för att nå hemmasittande elever, bygga upp en relation, skapa ett schema och lägga upp arbetet i de olika ämnena. Den tar också upp hur man kan arbeta för att förebygga skolfrånvaro. Boken vänder sig till lärare, specialpedagog, kurator, skolledare, skolsköterska, samt till andra som kommer i kontakt med hemmasittande elever. Utgivningsår: 2013. Mjukband, 136 sidor. Art.nr: 72058750 Pris: 150 kr

31


barn, ungdom och familj

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom Diana Lorenz

NYHET

­ Unga med autism och Aspergers syndrom stöter på fler hinder i vardagen än andra, och de upplever också svårigheterna på ett annorlunda sätt. Obalans mellan krav och förmåga skapar lätt stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa. Boken innehåller många exempel på konkreta lösningar för att skapa bättre balans i vardagen samt strategier för att förebygga och hantera stress och oro. Den vänder sig till personal inom skola, elevhälsa och andra verksamheter som möter dessa ungdomar. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 104 sidor. Art.nr: 72058408 Pris: 160 kr

Tonårssömn Ungdomars sömn och dygnsrytm Olle Hillman

Med dagens behov av att ständigt vara tillgänglig och uppkopplad är det lätt att rubba sin dygnsrytm – vilket får konsekvenser för skolgång, familjerelationer och vardagsliv. I boken presenteras grundläggande kunskap om sömn och dygnsrytm hos barn och ungdomar men också strategier för att komma till rätta med de vanligaste orsakerna till sömnsvårigheter. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 96 sidor. Art.nr: 72058255 Pris: 155 kr (5 ex: 145 kr/st.)

32


barn, ungdom och familj

Ungdomar med Aspergers syndrom Att mötas i samtal Diana Lorenz

Boken ger kunskap och praktiska råd kring samtal med och bemötande av unga med Aspergers syndrom. Den tar upp vad man bör tänka på vid första kontakten, hur man skapar en trygg miljö, vad man kan göra om man ”kör fast” och hur man kan samarbeta med familj och nätverk. Boken riktar sig till professionella inom skola, sjukvård och socialtjänst. Även närstående har glädje av boken. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 88 sidor. Art.nr: 72057265 Pris: 148 kr

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på vårt nyhetsbrev inom socialt arbete. Besök gothiafortbildning.se.

33


handläggning och dokumentation

Att handlägga ärenden i socialtjänsten Inklusive LSS Berit Lindevall, Birgith Molberg

Boken innehåller en pedagogisk genomgång av de viktigaste reglerna för handläggning och dokumentation i social­ tjänsten. Kortfattade referat av viktiga JO-uttalanden och domar ger en fördjupad förståelse för hur bestämmelserna ska tolkas. Denna utgåva är uppdaterad och reviderad. Utgivningsår: 2011, 2:a uppl. Mjukband, 96 sidor. Art.nr: 72058095 Pris: 247 kr (5 ex: 232 kr/st.)

Dokumentera mera Social dokumentation inom omsorgen om äldre och ­funktionshindrade Thomas Carlsson, Ann Nilsson

Boken ger en vägledning om hur hjälp- och stödinsatser inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet ska ­doku­menteras. Boken besvarar frågor kring den sociala dokumentationen, dess regelverk och tillämpning på fältet. Den vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom ­omsorgen om äldre och funktionshindrade. Utgivningsår: 2009, 3:e uppl. Mjukband, 80 sidor. Art.nr: 72056497 Pris: 186 kr (5 ex: 179 kr/st.)

34


handläggning och dokumentation

Klarspråk i socialtjänsten Hur man skriver lättlästa beslut, utredningar och journaler Kerstin Lundin, Åsa Wedin

Denna användbara bok innehåller en mängd tips och konkreta råd om hur man kan förbättra språket i utredningar och journaler. Det centrala budskapet är att dokumentationen ska vara överskådlig, tydlig och lätt att läsa. Den nya upplagan är reviderad och exemplen har uppdaterats. Utgivningsår: 2009, 2:a uppl. Mjukband, 80 sidor. Art.nr: 72056794 Pris: 180 kr (5 ex: 164 kr/st. 20 ex: 141 kr/st.)

Social dokumentation i praktiken En handbok med övningar Thomas Carlsson, Ann Nilsson

Boken beskriver hur man kan arbeta med social dokumen­ tation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan, hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt och hur social dokumentation kan användas för att öka kvaliteten i verksamheten. Boken innehåller övningar, exempel och reflektionsfrågor samt mallar och checklistor. Den vänder sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Utgivningsår: 2011. Mjukband, 94 sidor. Art.nr: 72057395 Pris: 165 kr

35


handläggning och dokumentation

Social dokumentation Ett steg till Thomas Carlsson, Ann Nilsson

Boken redogör på ett enkelt sätt för Socialstyrelsens ­styr­dokument på området och visar hur man kan omsätta föreskrifterna till praktiska råd på arbetsplatsen. Den lämpar sig bäst för dem som behärskar grunderna i den sociala dokumentationen. Utgivningsår: 2009, 2:a uppl. Mjukband, 96 sidor. Art.nr: 72056428 Pris: 187 kr (5 ex: 180 kr/st. 20 ex: 169 kr/st.)

Hör gärna av dig till oss med synpunkter och idéer. Din beställning gör du på gothiafortbildning.se eller ring 08-462 26 70.

36


samtal och bemötande

Att lämna svåra besked Jakob Carlander

Att lämna ett svårt eller ovälkommet besked känns ofta ­obehagligt. Boken ger insikt i såväl mottagarens som avsändarens reaktioner och behov. Här finns strategier, konkreta råd och exempel på hur man på bästa sätt överlämnar ett svårt besked så att den som tar emot det kan acceptera beskedet och gå vidare. Boken riktar sig till dig som i din yrkesroll ställs inför att lämna svåra eller ­ovälkomna besked. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 184 sidor. Art.nr: 72057302 Pris: 297 kr (5 ex: 286 kr/st.)

Hur står det till? Konsten att ställa frågor i människovårdande yrken Jakob Carlander, Lis Carlander

Detta är en bok om det professionella samtalets möjligheter och om frågandets viktiga roll. Författarna presenterar en enkel metod kring frågandet. De sätter fingret på viktiga vändpunkter i samtal och beskriver hur man med hjälp av rätt frågor kan lotsa samtalet vidare. Texten levandegörs med fallbeskrivningar och exempel. Boken vänder sig till professionella inom sjukvård, psykiatri, socialt arbete och andra människovårdande yrken. Utgivningsår: 2007, 2:a uppl. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72055605 Pris: 311 kr (5 ex: 297 kr/st.)

37


samtal och bemötande

Metaforer som verktyg En handbok för samtal Jakob Carlander

För dig som ofta möter människor i samtal är metaforen ett ovärderligt verktyg. Med hjälp av metaforens bildspråk kan vi i professionella samtal förklara sådant som annars är svårt för den andre att ta till sig. Det kan handla om att leverera negativa besked, hantera en oväntad livskris eller ta upp ett ovälkommet beteende på arbetsplatsen. Utgivningsår: 2008. Mjukband, 128 sidor. Art.nr: 72055872 Pris: 222 kr (5 ex: 197 kr/st.)

MI – Motiverande samtal Praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing

NY UPPLAGA

Motiverande samtal, MI, har många användningsområden inom socialt arbete. Det kan handla om att motivera klienter att sluta med alkohol eller droger, minska sitt ­spelande, söka behandling, söka jobb eller ta tag i sina ­skulder. Det kan också handla om att hjälpa ungdomar att bryta negativa mönster med kriminalitet eller andra beteende­problem. Det här är en ny reviderad upplaga av denna populära handbok. Utgivningsår: 2013, 2:a uppl. Mjukband, 64 sidor. Art.nr: 72059085 Pris: 110 kr (5 ex: 100 kr/st. 20 ex: 95 kr/st.)

38


samtal och bemötande

Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer Liria Ortiz

NYHET

Den som utsatts för våld i en nära relation känner sig ofta ambivalent. Genom handfasta råd och exempel visar ­psykologen Liria Ortiz hur man kan använda sig av motive­ rande samtal, eller MI-metoden (Motivational Interviewing) för att stärka klienten att fatta väl övervägda beslut om sin relation. Psykologen Dan Rosenqvist har skrivit ett kapitel om hur man kan använda MI i samtal med våldsamma män och motivera dem till att söka hjälp. Utgivningsår: 2013, utkommer i augusti. Mjukband, 136 sidor (prel.). Art.nr: 72059184 preliminärt pris: 210 kr

Samtal och möten i frivilligt socialt arbete En handbok för stödpersoner Jakob Carlander

Det här är en handbok som ger kunskap och konkreta verktyg för stödpersoner i frivilligt socialt arbete. Att stödja andra människor kan vara mycket givande, men det kan också vara svårt. Boken visar bland annat hur man kan skapa en god relation, hur man för givande samtal och hur man kan agera då man möter starka känslor eller ångest. Utgivningsår: 2011. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72057975 Pris: 206 kr

39


samtal och bemötande

Starka känslor Affekter och emotioner i möten med människor Jakob Carlander

En bok för professionella inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och andra vårdyrken om de starka känslor man ibland möter hos patienter eller klienter. Det kan handla om sådant som ilska, sorg, förtvivlan, skam, misstänksamhet och rädsla. Boken visar hur man kan bemöta starka känslor i olika situationer och sammanhang. Utgivningsår: 2006. Mjukband, 152 sidor. Art.nr: 72054875 Pris: 323 kr (5 ex: 304 kr/st.)

Trygga och otrygga möten Vardagsetik och bemötande i arbete med människor Jakob Carlander, Kerstin Eriksson, Ann-Sofie ­H ansson-Pourtaheri, Birgitta Wikander

Vi vill så gärna känna oss säkra och behärska de situationer vi hamnar i, men det går inte att undvika möten som gör oss osäkra och otrygga. Denna bok vill lyfta fram otrygga möten i dess olika aspekter, hjälpa läsaren att förstå otrygghetens betydelse i arbete med människor och ger tips om hur man kan skapa tryggare möten. Utgivningsår: 2001. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72053045 Pris: 245 kr (5 ex: 227 kr/st.)

Våra e-böcker hittar du i nätbokhandeln, till exempel på Adlibris eller Bokus. 40


ledarskap

.

NYHET!

Chefen som gör skillnad Clas Malmström, Lennart Skoglund

Denna bok vänder sig till dig som vill bli mer effektiv i ditt ledarskap. Oavsett om du är ny som chef eller har mångårig erfarenhet ger boken dig verktyg att möta en rad olika konkreta situationer. Boken tar upp ämnen som behovsanpassat ledarskap, motivation, hur man påverkar och utvecklar medarbetare och team och hur man hanterar förändringar i vardagen. Till boken finns ett webbaserat appendix med övningar och checklistor. Utgivningsår: 2013. Mjukband, 232 sidor. Art.nr: 72058804 Pris: 250 kr (5 ex: 225 kr/st.)

41


ledarskap

Framgångsrikt ledarskap med systemteori Mönster, sammanhang och nya möjligheter Oscar Öquist

Ett systemteoretiskt tänkande ger ledaren andra verktyg än de traditionella, och öppnar för nya infallsvinklar. Boken visar till exempel hur symboler, bilder och berättelser är mer effektiva för att påverka en organisation än kassaflödesanalyser och diagram. Den tar också upp hur ledarens uppmärksamhet påverkar kulturen och hur man på bästa sätt kan planera för en oförutsägbar framtid.

finns även som e-bok

Utgivningsår: 2010. Mjukband, 96 sidor. Art.nr: 72057180 Pris: 222 kr

Leda känslomässigt krävande arbete För dig som är chef inom socialt arbete och omsorg Merike Hansson (red.)

Att ha ett arbete som är känslomässigt krävande kan vara meningsfullt, men kan samtidigt skapa stress och upp­ levelser av otillräcklighet utan rätt ledarskap. Resultatet kan bli utbrändhet, sjukskrivning och hög personalomsättning. Denna antologi ger kunskap och verktyg kring hur man kan leda och stärka sina medarbetare för att skapa god kvalitet i verksamheten.

finns även som e-bok

42

Utgivningsår: 2011. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72057463 Pris: 258 kr


ledarskap

Mellanchef i vård och omsorg Kjerstin Larsson

Boken beskriver och analyserar de förhållanden som har betydelse­för mellanchefers möjlighet att bedriva utvecklingsarbete i vård och omsorg. En bok för högskoleutbildningar inom socialt arbete, vård och omsorg och för chefer på olika nivåer inom socialtjänsten och hälso- och sjuk­vården. Utgivningsår: 2008. Mjukband, 256 sidor. Art.nr: 72056091 Pris: 306 kr (5 ex: 293 kr/st. 20 ex: 275 kr/st.)

Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång Anders Hanson

I ett salutogent ledarskap har ledaren som uppgift att göra sammanhanget meningsfullt, begripligt och hanterbart, till skillnad från att ge direktiv och kontrollera. När arbetets mening blir viktigare än regler och rutiner frigörs kompetens och arbetslust. Organisering och ledning blir då en fråga om att skapa förutsättningar för lärande och förståelse, upplevelse av mening och möjlighet för alla att ta egna initiativ. Utgivningsår: 2010. Inbunden, 211 sidor. Art.nr: 70912306 Pris: 249 kr

43


funktionsnedsättning

Doktorn kunde inte riktigt laga mig Barn om sjukdom och funktionshinder och om hur vi kan hjälpa Christina Renlund

Vad betyder det för ett litet barn att inte kunna gå och springa, att inte kunna se, att vara annorlunda? Boken visar hur vi kan hjälpa barnen att våga berätta och komma med sina frågor. Som läsare får man konkreta råd och tips om ­tekniker, lekar och övningar som hjälper barnen att formulera sina tankar och att uppnå en bättre självkänsla. Utgivningsår: 2007. 2:a uppl. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72055377 Pris: 170 kr (5 ex: 160 kr/st.)

Från idiot till medborgare De utvecklingsstördas historia Carl Grunewald

Från idiot till medborgare skildrar historiken kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning från antiken till nutid, med fokus på Sverige. Denna historik påvisar ­sociala, ekonomiska och politiska attityder gentemot personer som inte själva kan hävda sin rätt i vårt samhälle. Aldrig tidigare har detta belysts på ett så heltäckande och ingående sätt. Utgivningsår: 2010, 2:a uppl. Inbunden, 496 sidor. Art.nr: 72057173 Pris: 446 kr (5 ex: 427 kr/st. 20 ex: 399 kr/st.)

44


funktionsnedsättning

Handikappolitiken i praktiken Om den nationella handlingsplanen Peter Brusén, Anders Printz (red.)

Handikappolitik handlar om människors liv och vardag. Boken bryter ner och förklarar den nationella handlingsplanen genom att problematisera, analysera och diskutera hur man kan arbeta framåt. Huvudredaktörerna Peter Brusén och Anders Printz har samlat den svenska expertisen inom området. Utgivningsår: 2006. Mjukband, 216 sidor. Art.nr: 72054844 Pris: 334 kr (5 ex: 312 kr/st.)

Jobba som personlig assistent Carola Lindström

Boken riktar sig till dig som är eller ska bli personlig ­assistent. Den beskriver på ett lättbegripligt sätt vad arbetet innebär, med konkreta exempel på vanliga arbetsuppgifter och nyttig information om bland annat anställnings- och arbetsvillkor. Den ger också råd om bemötande och stöd att hantera komplicerade situationer och etiska dilemman. Utgivningsår: 2011. Mjukband, 96 sidor. Art.nr: 72057432 Pris: 196 kr

Din beställning gör du på gothiafortbildning.se eller ring 08-462 26 70. 45


funktionsnedsättning

Litet syskon Om att vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning Christina Renlund

I boken berättar barn hur det är att ha ett syskon med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Boken vill ­inspirera till samtal och innehåller många konkreta verktyg för att hjälpa barn att berätta och att genom dialog stärka deras identitet och självkänsla. Utgivningsår: 2009. Mjukband, 128 sidor. Art.nr: 72056824 Pris: 185 kr

Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder Ann-Kristin Ölund

Det här är en handbok som beskriver den medicinska omvårdnaden om personer med svåra flerfunktionshinder. Den tar upp symtom på olika problem, vilka behandlingsalternativ som finns samt hur den praktiska omvårdnaden går till. Boken riktar sig till anhöriga, assistenter och vårdpersonal, samt till habiliteringens personal. Den är genom sin tydliga kapitelindelning även värdefull som uppslagsbok. Utgivningsår: 2011. Mjukband, 192 sidor. Art.nr: 72057784 Pris: 288 kr

46


funktionsnedsättning

NYHET!

Ohälsa hos personer med utvecklingsstörning Sonja Svensson Höstfält, Lena Söderman

Personer med utvecklingsstörning som åldras och drabbas av olika fysiska och psykiska ohälsotillstånd kan ha svårt att kommunicera vad de upplever och vad slags hjälp de behöver. Boken ger en ökad förståelse för människor med olika former av utvecklingsstörning och hur utvecklingsstörningen kan samverka med fysisk och psykisk ohälsa. Den innehåller många fallbeskrivningar och här ges också konkreta råd om rätt stöd och behandling. Boken vänder sig till verksamma inom olika LSS-verksamheter, psykiatrisk vård, läkarmottagningar och andra enheter inom hälso- och sjukvården. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72058231 Pris: 230 kr

47


funktionsnedsättning

Perspektiv på personlig assistans Peter Brusén, Karin Flyckt (red.)

NYHET

Boken ger en samlad bild av personlig assistans – historik, en beskrivning av yrkets svårigheter och möjligheter samt en analys av insatsen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Leder personlig assistans till ökad delaktighet och mer jäm­ lika livsvillkor? Vilka etiska dilemman kan uppstå i yrket som personlig assistent? Dessa och andra frågor besvaras i boken, som vänder sig till studerande och yrkesverksamma. Utgivningsår: 2013. Mjukband, 224 sidor. Art.nr: 72058354 Pris: 295 kr

Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder Möjlighetens metoder för en ny praktik

­ Camilla Bogarve, David Ershammar, NYHET

David Rosenberg (red.)

Boken beskriver hur psykiatrin, socialtjänsten och andra kan stödja återhämtning från svåra psykiska sjukdomar och vad ett återhämtningsinriktat arbetssätt innebär. Den går igenom framgångsrika metoder för psykiatrisk rehabilitering och tar upp hur man kan gå tillväga för att mer effektivt bidra till återhämtning vid psykiska funktionsnedsättningar. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 288 sidor. Art.nr: 72057876 Pris: 290 kr

48


g

funktionsnedsättning

Som en blomma i tapeten

Häfte

Att leva och verka i LSS-verksamheten Medarbetare i Enköpings kommun

”Vi assistenter är som en blomma i en tapet. Vi finns där, och träder fram när den vi assisterar ber om det.” Så uttrycker sig Joakim, medarbetare inom LSS-verksamheten i Enköping. Häftet belyser det vardagliga mötet och handlar hur man kan möjliggöra utveckling till självständighet – även om man är i behov av stöd för att uppnå detta. Häftet kan med fördel användas som studiecirkelmaterial. Utgivningsår: 2011. Häfte A5. 44 sidor. Art.nr: 70912566 Pris: 250 kr paket om 10 ex.

Spinalishandboken Ny kraft för skadad ryggmärg Richard Levi, Claes Hultling

En ryggmärgsskada ställer hela livet på ända. Man måste lära sig kroppens nya signaler, hur man hanterar alla tankar och känslor och hur man nu ska leva sitt liv. Spinalishand­ boken tar upp dels vad som händer i kroppen och hur ­rehabilitering går till, dels tankar om existentiella frågor, vikten av att sörja och hur man kan leva ett gott liv trots skadan. Utgivningsår: 2011. Kartonnage, 224 sidor. Art.nr: 72057746 Pris: 260 kr

49


funktionsnedsättning

Våga arbete! Yrkesliv med stöd av personlig assistans Jessica Smaaland

I boken får personer med funktionsnedsättningar konkreta råd och tips om hur de bäst tar sig ut i eller tillbaka till ­arbetslivet. Här möter vi framgångsrika yrkesmän och ­-kvinnor med funktionsnedsättningar som förutsätter personlig assistans. Boken är personlig, inspirerande och ­lättillgänglig. Utgivningsår: 2011. Mjukband, 112 sidor. Art.nr: 72057685 Pris: 212 kr (5 ex: 198 kr/st. 20 ex: 184 kr/st.)

Äldre med utvecklings­störning

häfte

Personer med utvecklingsstörning blir allt äldre. Det medför att åldrandets sjukdomar drabbar även dem. Det är viktigt att vara observant på förändringar i beteende och vardagsvanor, eftersom personer med utvecklingsstörning ofta inte själva kan ge uttryck för sjukdomssymtom. Det behövs kunskap och ett mer utvecklat samarbete och samförstånd mellan sjukvårdspersonal och omvårdnadspersonal. Utgivningsår: 2007. Häfte A4, 64 sidor. Art.nr: 70912054 Pris: 99 kr

50


funktionsnedsättning

Ätglädje Vid minskad aptit Gun-Britt Fhager

NYHET

En skrift med praktiska tips i vardagen till den som har svårt med aptiten, är anhörig eller arbetar med nutritions­ omvårdnad på sjukhus, hemsjukvård eller i hemtjänst. Den visar hur man kan fokusera på möjligheter i stället för hinder när det gäller mat och dryck. Den innehåller dessutom råd och tips samt recept att inspireras av. Utgivningsår: 2012. Broschyr, 32 sidor. Art.nr: 72058637 Pris: 55 kr (20 ex: 40 kr/st. 100 ex: 35 kr/st.)

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på vårt nyhetsbrev inom funktionsnedsättning. Besök gothiafortbildning.se.

51


neuropsykiatri

Det finns alltid ett sätt Lösningsfokus och adhd Malena Ranch, Johan Bysell, Mikael Hjert

NYHET

KOMMANDE bok

­ En bok för unga vuxna (18–30 år) med adhd. Boken ger stöd och inspiration genom användbara verktyg, självhjälpsfrågor, checklistor och konkreta exempel. Den är intressant för de unga vuxna själva liksom för personer som på olika sätt stödjer dem, som partner, förälder, vän eller i sin yrkesroll. Boken ges ut i samarbete med Riksförbundet Attention. Utgivningsår: 2013, utkommer i juni. Mjukband, 160 sidor (prel.). Art.nr: 72058958 Preliminärt pris: 150 kr

En alldeles särskild familj Att vara familjehem för unga med autism och asperger Carolina Lindberg

Denna lättillgängliga bok ger kunskap, förståelse och stöd till familjehem som tar emot unga med en funktionsnedsättning inom autismspektrum (AST). Boken vänder sig till familjehem och till dig som arbetar med familjehemsplaceringar. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 96 sidor. Art.nr: 72057869 Pris: 160 kr (20 ex: 138 kr/st.)

52


neuropsykiatri

Familjevardag med autism och asperger Om att komma vidare efter diagnosen Carolina Lindberg, Malin Mårtensson

En lättläst och tydlig bok där man som förälder får svar på många av de frågor som dyker upp under den första tiden med en ny diagnos: Hur kan man prata om diagnosen med barnet och omgivningen? Hur påverkas familjelivet? Vilka krav kan man ställa på skolan och samhället? Boken inne­ håller kunskap, praktiska råd och många fallbeskrivningar. Utgivningsår: 2011. Mjukband, 112 sidor. Art.nr: 72058101 Pris: 180 kr (5 ex: 165 kr/st.)

Från busfrö till brottsling? Adhd-behandling bryter mönster Annika Brar

Utan rätt behandling och stöd finns det en ökad risk att personer med adhd hamnar i missbruk och kriminalitet. Boken innehåller fakta om adhd och konkreta råd om hur man på bästa sätt bemöter personer med denna diagnos. Boken beskriver också hur adhd-behandlingen på Norrtäljeanstalten gav vuxna kriminella livet tillbaka. Den vänder sig till förskola, skola, hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, arbetsförmedling och Försäkringskassan. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 120 sidor. Art.nr: 72058064 Pris: 247 kr

53


neuropsykiatri

NYHET!

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom Diana Lorenz

Unga med autism och Aspergers syndrom stöter på fler hinder i vardagen än andra, och de upplever också svårigheterna på ett annorlunda sätt. Obalans mellan krav och förmåga skapar lätt stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa. Boken innehåller många exempel på konkreta lösningar för att skapa bättre balans i vardagen samt strategier för att förebygga och hantera stress och oro. Den vänder sig till personal inom skola, elevhälsa och andra verksamheter som möter dessa ungdomar. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 104 sidor. Art.nr: 72058408 Pris: 160 kr

54


neuropsykiatri

Pedagogiska samtal i psykiatrin Bemötande och behandling av vuxna med neuropsykiatriska ­funktionsnedsättningar

­ NYHET

KOMMANDE bok

Marie Julin

Boken ger en enkel och lättläst introduktion i hur man kan stödja och motivera vuxna personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Många ­exempel ges för att tydliggöra hur svårigheterna påverkar olika situationer och hur man utifrån ett pedagogiskt perspektiv kan arbeta med personer som har en komplex problematik. Boken vänder sig till personal inom vård, ­socialtjänst, skola och utbildning, personal i olika boendeformer, boendestödjare och kontaktpersoner. Utgivningsår: 2013, utkommer i augusti. Mjukband, 112 sidor (prel.). Art.nr: 72059092 Preliminärt pris: 220 kr

Tänk om En bok om autism, Aspergers syndrom, adhd och andra förmågor Lotta Abrahamsson

Tänk om ger en unik inblick i de problem och möjligheter som barn med diagnoser som Aspergers syndrom och adhd kan möta. Läsaren får konkreta förslag på vad man bör tänka på för att tillsammans med barnet ta sig an utmaningarna i vardagen och lägga grunden för ett livslångt lärande. Boken ger praktiska verktyg och nycklar till ett fungerande socialt liv. Den bygger på att barnens funktioner inte ses som hinder­utan istället tas tillvara som förmågor. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 144 sidor. Art.nr: 40672445 Pris: 220 kr

55


neuropsykiatri

NYHET!

Vardagsliv med Aspergers syndrom Om att komma vidare efter diagnosen Carolina Lindberg, Malin Valsö

Boken beskriver på ett tydligt och enkelt sätt hur det kan vara att ha Aspergers syndrom eller annat autismspektrumtillstånd. Den tar upp vad som kan bli krångligt och hur vardagen kan bli lättare, samt vilka fördelar som det också kan innebära. Boken riktar sig till den som har autism­spektrumtillstånd och som vill veta mer, samt till anhöriga och professionella. Den ger energi och inspiration till lösningar och bidrar till självkänsla och självkännedom. Utgivningsår: 2013. Mjukband, 136 sidor. Art.nr: 72058842 Pris: 175 kr

56


neuropsykiatri

Tillbaka till skolan Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga Marie Gladh, Krysmyntha Sjödin

­ Att få hemmasittande barn och unga tillbaka till skolan är NYHET

en viktig men svår uppgift. Boken beskriver en utprövad arbetsmodell att utgå från för att nå hemmasittande elever, bygga upp en relation, skapa ett schema och lägga upp ­arbetet i de olika ämnena. Den tar också upp hur man kan arbeta för att förebygga skolfrånvaro. Boken vänder sig till lärare, specialpedagog, kurator, skolledare, skolsköterska, samt till andra som kommer i kontakt med hemmasittande elever. Utgivningsår: 2013. Mjukband, 136 sidor. Art.nr: 72058750 Pris: 150 kr

Ungdomar med Aspergers syndrom Att mötas i samtal Diana Lorenz

Boken ger kunskap och praktiska råd kring samtal med och bemötande av unga med Aspergers syndrom. Den tar upp vad man bör tänka på vid första kontakten, hur man skapar en trygg miljö, vad man kan göra om man ”kör fast” och hur man kan samarbeta med familj och nätverk. Boken riktar sig till professionella inom skola, sjukvård och socialtjänst. Även närstående har glädje av boken. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 88 sidor. Art.nr: 72057265 Pris: 148 kr

57


psykiatri och psykisk ohälsa

NYHET!

Efter självmordet Vägen vidare Kari Dyregrov, Einar Plyhn, Gudrun Dieserud

Boken tar upp reaktioner och känslor som uppstår hos närstående till någon som har tagit sitt liv. Den behandlar sorgeprocesser, olika förklaringsmodeller till självmord och olika typer av stöd till efterlevande. Den innehåller också personliga berättelser från efterlevande vid självmord. Boken vänder sig både till efterlevande och till personer som möter dessa i sitt yrke. Boken har fått en särskild utmärkelse av British Medical ­Association i ”Medical books award 2012”. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 216 sidor. Art.nr: 72058538 Pris: 240 kr

58


psykiatri och psykisk ohälsa

Jag har redan ätit Att vara anhörig till någon som lider av ätstörning Pia Charpentier, Anna Keski-Rahkonen, Riikka Viljanen

Boken tar upp de vanligaste formerna av ätstörningar och beskriver hur insjuknandet börjar, hur ätstörningen kan yttra sig och hur man kan bli frisk. Som anhörig behöver man kunskap för att förstå, våga agera och kunna stödja. Boken vänder sig till anhöriga samt till personal inom hälsooch sjukvård, skola och psykiatri. Utgivningsår: 2011. Mjukband, 208 sidor. Art.nr: 72057494 Pris: 200 kr

KBT – att tillämpa metoden med barn och ungdomar Liv Svirsky

Boken visar hur man kan anpassa de terapeutiska metoderna utifrån barnets intellektuella utvecklingsnivå och sociala omständigheter, samt vilka speciella krav arbetet ställer på terapeuten. Boken innehåller många kliniska exempel och vänder sig till dig som är terapeut och arbetar eller vill arbeta med barn och ungdomar i KBT. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 136 sidor. Art.nr: 72057319 Pris: 201 kr

59


psykiatri och psykisk ohälsa

Kunskap att hämta Brukarmedverkan för en bättre psykiatri Hans Nordén

Personer med psykisk ohälsa och deras närstående har unika, men tyvärr ofta förbisedda, kunskaper om vård, stöd och omsorg. Allt fler verksamheter inom psykiatri och socialtjänst har upptäckt denna källa till förnyelse och utveckling. Boken ger inspiration och idéer i det arbetet och beskriver framgångsrika modeller för brukar- och anhörigmedverkan. Utgivningsår: 2008. Mjukband, 184 sidor. Art.nr: 72055841 Pris: 255 kr (5 ex: 232 kr/st. 20 ex: 215 kr/st.)

Mellan äldreomsorg och psykiatri Om vård och bemötande av äldre med psykisk ohälsa Susanne Rolfner Suvanto

Äldre med psykisk ohälsa hamnar ofta mitt emellan äldreomsorgen och psykiatrin, och får därför inte den hjälp de behöver och har rätt till. Boken riktar sig både till personal inom äldreomsorgen och till personal inom psykiatrin. Den ger kunskap och konkreta råd om bemötande av äldre med psykisk ohälsa, en översikt över de vanligaste psykiska ohälso­tillstånden samt många fallbeskrivningar. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 112 sidor. Art.nr: 72057890 Pris: 206 kr

60


psykiatri och psykisk ohälsa

Ny i psykiatrin Våra vanligaste psykiska sjukdomar – bemötande – behandling Helene Glant

Boken ger grundläggande kunskaper om våra vanligaste psykiska sjukdomar samt belyser neuropsykiatri och psykisk sjukdom hos äldre i separata kapitel. Alla diagnoser beskrivs med symtom, förlopp, förhållningssätt och behandling. Boken passar utmärkt för nyanställda inom den psykiatriska vården i kommun och landsting. Utgivningsår: 2010, 4:e uppl. Mjukband, 88 sidor. Art.nr: 72056916 Pris: 215 kr (5 ex: 198 kr/st. 20 ex: 190 kr/st.)

När livet gör ont Om självskadebeteende bland unga Per Straarup Søndergaard

Denna bok presenterar en grundlig och nyanserad bild av självskadebeteende hos unga. Boken innehåller flera intervjuer, både med ungdomar och med vuxna som möter dem i sitt arbete. Den vänder sig till verksamma inom socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatri, men även till anhöriga. Utgivningsår: 2008. Mjukband, 168 sidor. Art.nr: 72055766 Pris: 202 kr (5 ex: 185 kr/st.)

61


psykiatri och psykisk ohälsa

Psykiatri för baspersonal Kunskap för en evidensbaserad praktik Ingemar Ljungqvist, Håkan Jenner (red.)

Boken förmedlar såväl vetenskaplig som praktisk kunskap och ger även en djupare förståelse för personer med psykiska funktionsnedsättningar. I denna andra upplaga har det tillkommit ett kapitel om barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Boken innehåller diskussionsfrågor och kan med fördel studeras i grupp på arbetsplatsen för att främja kompetens och kvalitet. Utgivningsår: 2011, 2:a uppl. Mjukband, 240 sidor. Art.nr: 72057937 Pris: 284 kr (5 ex: 272 kr/st. 20 ex: 254 kr/st.)

Psykisk ohälsa hos äldre

Häfte

Susanne Rolfner Suvanto, Anna-Liisa Suvanto

Häftet ger inspiration och kunskap om hur man kan bemöta äldre med psykisk ohälsa. Det belyser goda exempel och verksamheter som kan inspirera. Det ger också inblick i hur människor med egen erfarenhet av psykisk sjukdom eller ohälsa kan bidra till att utveckla vården och omsorgen. Sist i häftet finns reflektionsfrågor. Utgivningsår: 2011. Häfte A4, 46 sidor. Art.nr: 70912504 Pris: 99 kr

62


psykiatri och psykisk ohälsa

NYHET!

Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder Möjlighetens metoder för en ny praktik Camilla Bogarve, David Ershammar, David Rosenberg (red.)

Boken beskriver hur psykiatrin, socialtjänsten och andra kan stödja återhämtning från svåra psykiska sjukdomar och vad ett återhämtningsinriktat arbetssätt innebär. Den går igenom framgångsrika metoder för psykia­trisk rehabilitering och tar upp hur man kan gå tillväga för att mer effektivt bidra till återhämtning vid psykiska funktionsnedsättningar. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 288 sidor. Art.nr: 72057876 Pris: 290 kr

63


psykiatri och psykisk ohälsa

Självmordsförsök hos unga Vad ligger bakom och hur kan vi hjälpa? Per Straarup Søndergaard

Boken innehåller intervjuer med ungdomar som berättar om varför de har försökt begå självmord och vad de har gjort för att bryta den spiral av negativa tankar och destruktiva handlingsmönster de har varit fast i. Här finns även intervjuer med professionella behandlare som delar med sig av sin kunskap. Boken ger insikter i hur vi kan uppmärksamma när unga mår dåligt och förebygga självmordsförsök. Utgivningsår: 2009. Mjukband, 144 sidor. Art.nr: 72056480 Pris: 208 kr (5 ex: 191 kr/st.)

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på vårt nyhetsbrev inom psykiatri, psykisk ohälsa och beroende. Besök gothiafortbildning.se.

64


psykiatri och psykisk ohälsa kliniska riktlinjer i psykiatrisk vård

Personlighetsstörningar Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Svenska Psykiatriska Föreningen

Boken innehåller Svenska Psykiatriska Föreningens kliniska riktlinjer för utredning och behandling av personlighets­ störningar. Den tar också upp kliniska uttryck och den drabbade personens lidande. Boken vänder sig till psykiatrer, psykologer, sjuksköterskor och andra som möter människor med personlighetsstörning.  Utgivningsår: 2006. Mjukband, 84 sidor. Art.nr: 72254 Pris: 195 kr (5 ex: 180 kr/st.)

Schizofreni Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Svenska Psykiatriska Föreningen

Schizofreni ökar risken för somatiska sjukdomar och missbruk och innebär ofta ett utanförskap. Svenska Psykiatriska Föreningens kliniska riktlinjer kan bidra till att ge bättre vård, minskat lidande, högre livskvalitet och ökade förutsättningar för ett fullt och aktivt deltagande i samhället. Den vänder sig till psykiatrer, psykologer och studerande samt till andra som kommer i kontakt med personer med schizofreni. Utgivningsår: 2009. Mjukband, 128 sidor. Art.nr: 72056640 Pris: 195 kr (5 ex: 180 kr/st.)

65


psykiatri och psykisk ohälsa

Suicidnära patienter Kliniska riktlinjer för utredning och vård Svenska Psykiatriska Föreningen

NYHET

Boken beskriver förutsättningarna för mötet med suicidnära personer och olika steg i akut och långsiktig bedömning av suicidrisk. Den tar upp suicidrisk vid olika psykiatriska tillstånd och somatiska sjukdomar, vilka sociala och psyko­ logiska faktorer som spelar in samt handläggning och uppföljning av suicidnära patienter/klienter. Boken vänder sig till psykiatrer, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, skötare inom psykiatrisk vård och andra som kommer i ­kontakt med suicidnära personer. Utgivningsår: 2013. Mjukband, 96 sidor. Art.nr: 72059061 Pris: 165 kr (5 ex: 140 kr/st.)

Äldrepsykiatri Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Svenska Psykiatriska Föreningen

NYHET

Äldrepsykiatri omfattar alla tillstånd med psykiska symtom hos äldre – demenssjukdomar, affektiva sjukdomar, ångest, psykoser, personlighetsstörningar, kriser med flera. Tillstånden är ofta sammanflätade med varandra eller med somatiska sjukdomar och det finns ett stort behov av ökad kunskap. Boken vänder sig till psykiatrer, blivande psykiatrer och andra läkare med ansvar för äldre. Den är även användbar för övrig sjukvårdspersonal. Utgivningsår: 2013. Mjukband, 164 sidor. Art.nr: 72059009 Pris: 175 kr (5 ex: 150 kr/st.)

66


Gothia Fortbildning ­samarbetar med ­Föreningen Psykisk Hälsa

Medlemskapet som känns rätt! Föreningen Psykisk Hälsa driver stödlinjerna Föräldratelefonen, Självmordsupplysningen.se och Äldretelefonen. Vi bildar opinion och sprider kunskap.

4 • 2011

TEMA: SKOLAN

Siv Fischbein, Nils Lundin, Gunilla Guvå, Lennart Grosin, Ulla Lahtinen

* Tidskriften Psykisk Hälsa, 4 nr/år. * Vårt elektroniska veckobrev och rabatter på våra seminarier, evenemang och böcker. * Som ny medlem får du också vår bok ”Ta föräldrar på allvar” och specialnumret av Psykisk Hälsa om den psykiska hälsan i förskolan och skolan.

Ta föräldrar

Om föräldrask

på allvar

ap och föräl drast

öd

Inga Gusta fsson och Magnus Kihlbo m (red.)

sfph:s monog rafiser ie nr. 49 www. sfph.s e

Bli medlem på: www.psykiskhalsa.se

67


beroende och missbruk

AUDIT & DUDIT Identifiera problem med alkohol och droger Anne H Berman, Peter Wennberg, Håkan Källmén

Formulären AUDIT och DUDIT rekommenderas av Socialstyrelsen för identifiering av problematiskt alkoholoch drogbruk. Boken tar upp användning, poängsättning och tolkning av dessa evidensbaserade och lättillgängliga verktyg, samt hur man kan samtala kring resultatet. Boken vänder sig till behandlare och rådgivare inom hälso- och sjukvård, elevhälsa, mödravård, socialtjänst, beroendevård och kriminalvård. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 80 sidor. Art.nr: 72058156 Pris: 148 kr

DUDIT-E och Alcohol-E Samtala konstruktivt om droger och alkohol Anne H Berman, Claes Brisendal

Formulären DUDIT-E och Alcohol-E ger en strukturerad bild av en individs drog- och alkoholbruk. De visar vilka posi­tiva och negativa aspekter klienten upplever av miss­ bruket och hur motiverad klienten är att förändra sitt beteende. Boken tar upp både hur man arbetar med formulären och hur man kan lägga upp MI-baserade behandlingssamtal som är givande för både klient och behandlare. Utgivningsår: 2011. Mjukband, 80 sidor. Art.nr: 72057524 Pris: 148 kr (5 ex: 145 kr/st.)

68


beroende och missbruk

Behandling av alkoholproblem Verktyg för psykosocial behandling vid missbruk eller beroende av alkohol Anette Søgaard Nielsen

Här sammanfattas några av de kognitiva beteendeterapeutiska metoder vars goda resultat bekräftats av internationell ­forskning. Boken innehåller även många konkreta exempel. Utgivningsår: 2009. Mjukband, 320 sidor. Art.nr: 72056596 Pris: 403 kr (5 ex: 382 kr/st.)

Kysst av spriten Berättelser om alkohol och relationer Petra Dahlberg, Anna Barve

I boken möter vi ett antal modiga personer som delar med sig av sina berättelser om risk- och missbruk. Boken ger insikter, stöd och hopp för anhöriga och drabbade. Den är också värdefull för professionen. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 288 sidor. Art.nr: 72056886 Pris: 228 kr (5 ex: 202 kr/st. 20 ex: 185 kr/st.)

MI – Motiverande samtal Praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing

NY UPPLAGA

Motiverande samtal, MI, har många användningsområden inom socialt arbete. Det kan handla om att motivera klienter att sluta med alkohol eller droger, minska sitt spelande, söka behandling, söka jobb eller ta tag i sina skulder. Utgivningsår: 2013, 2:a uppl. Mjukband, 64 sidor. Art.nr: 72059085 Pris: 110 kr (5 ex: 100 kr/st. 20 ex: 95 kr/st.)

69


arbetsmetoder och praktik i socialt arbete

Att förändra socialt arbete Forskare och praktiker om implementering Socialstyrelsen, Knut Sundell, Maria Roselius

Boken beskriver hur man på ett effektivt sätt kan införa nya metoder eller ny kunskap i en ordinarie verksamhet. En rad exempel på genomförda implementeringar av nya metoder från svensk socialtjänst, skola och omsorg belyser resonemanget. Utgivningsår: 2008. Mjukband, 188 sidor. Art.nr: 72056121 Pris: 244 kr (5 ex: 234 kr/st.)

Brottsoffrets handbok Anmälan, rättigheter, rättsprocess BOJ, Mari Landell

Brottsoffer är ofta i behov av stöd, information och väg­ ledning. Här får man reda på vart man kan vända sig och vilka möjligheter och rättigheter man har. De olika stegen i rättsprocessen förklaras och vanliga frågor besvaras. Skriften vänder sig till brottsoffer och kan delas ut av bland annat polis, socialtjänst, företagshälsovård, elevhälsa och dom­ stolar. Utgivningsår: 2010. Broschyr, 48 sidor. Art.nr: 72057234 Pris: 59 kr (5 ex: 47 kr/st. 20 ex: 42 kr/st.)

70


arbetsmetoder och praktik i socialt arbete

Evidensbaserad praktik i socialt arbete Socialstyrelsen, Ulla Jergeby (red.)

Boken ger en god introduktion till ett evidensbaserat tanke­ sätt och dess plats i det sociala arbetet i Sverige. Den går ­systematiskt igenom kunskapskällorna och beskriver grundligt processen att nå fram till en evidensbaserad praktik.   Boken vänder sig till yrkesverksamma inom socialt arbete,­ studerande på socialhögskolorna, politiker och besluts­fattare. Utgivningsår: 2008. Mjukband, 224 sidor. Art.nr: 72056022 Pris: 248 kr (5 ex: 229 kr/st.)

Evidens i praktiken Grundbok i evidensbaserat socialt arbete Birgitta Freij

NYHET

Boken ger en enkel introduktion till ämnet och förklarar ­ grunden i evidensbaserad praktik i socialt arbete. Den är lättillgänglig och har ett peda­gogiskt grepp där fack­termer lyfts fram och faktarutor betonar viktiga inslag. Den är särskilt lämpad för personal som inte tidigare kommit i ­kontakt med evidensbaserad praktik eller som behöver ­uppdatera sin kunskap inom området. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 144 sidor. Art.nr: 72058194 Pris: 200 kr

71


arbetsmetoder och praktik i socialt arbete karin hedberg eriksson barbro tenerz maria ström maria moody källberg

engagerande

nätverksmöten metod och praktisk tillämpning

NYHET!

Engagerande nätverksmöten Metod och praktisk tillämpning Karin Hedberg Eriksson, Maria Moody Källberg, Maria Ström, Barbro Tenerz

När nätverket runt en individ eller en familj börjar sam­arbeta ökar möjligheten till positiv  förändring och utveckling. Boken erbjuder praktisk vägledning i hur man arbetar med nätverksmöten i olika sammanhang. Den riktar sig till yrkes­verksamma inom psykosocialt behandlingsarbete och kan också användas som läromedel och fortbildning. De fyra författarna är ledande inom det svenska nätverksarbetet och är flitigt efterfrågade som föreläsare, utbildare och hand­ledare.  Utgivningsår: 2013, utkommer i juni. Mjukband, 208 sidor (prel.). Art.nr: 72058972 Preliminärt pris: 320 kr

72


arbetsmetoder och praktik i socialt arbete

Handledning inom vård och omsorg Ur ett psykosocialt perspektiv Gunilla Grönquist

Boken ger grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i psykosocial handledning inom vård och omsorg. Begrepp och företeelser förklaras med exempel och fallbeskrivningar. Boken riktar sig till högskolan, KY-utbildningar och omvårdnadsprogrammets valbara kurs i handledning. Även yrkesverksamma handledare och de som ger studerandehandledning har god nytta av den. Utgivningsår: 2004. Mjukband, 264 sidor. Art.nr: 72054011 Pris: 435 kr (5 ex: 404 kr/st.)

Hot och våld I vård, omsorg och socialt arbete Stefan Sandström

Boken ger vägledning om hur man kan förebygga och ­hantera situationer där hot och våld riktas mot personal. Den ger också insikter om varför våldet uppstår och i vilka situationer riskerna är som störst. Vilka personlighets­ faktorer och sjukdomsdiagnoser bör man vara särskilt uppmärksam på? Hur kan man agera i mötet när aggressiviteten känns hotande nära och vad kan man göra för att skydda sig när våldet väl är ett faktum? Utgivningsår: 2007. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72055339 Pris: 254 kr (5 ex: 234 kr/st.)

73


DU HITTAR ALLT PÅ VÅR WEBB!

På gothiafortbildning.se finns hela vårt stora utbud inom socialt arbete och funktionsnedsättning. Här hittar du alla böcker och häften, aktuella kurser och konferenser samt uppdragsutbildningar. Här kan du också prenumerera på våra nyhetsbrev för att alltid ha tillgång till den senaste informationen.

På vår blogg tipsar vi om nyheter och kommenterar händelser i omvärlden. Välkommen! www.gothiafortbildning.se


arbetsmetoder och praktik i socialt arbete

I arbete med våldsutsatta kvinnor Handbok för yrkesverksamma Josefin Grände, Lisa Lundberg, Maria Eriksson

Hur gör man när man misstänker att en kvinna utsätts för våld av sin partner? Hur kan man fråga och vad kan man göra när kvinnor berättar? Boken ger kunskap, metoder och förhållningssätt i arbetet med våldsutsatta kvinnor, samt underlag för diskussioner och för att utveckla rutiner på arbetsplatsen. Ett särskilt kapitel handlar om barn som upplever våld i hemmet. Boken är yrkesövergripande och vänder sig till verksamma inom till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri, skolor och frivilligorganisationer. Utgivningsår: 2011, 2:a uppl. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72057326 Pris: 270 kr (5 ex: 251 kr/st.)

I hederns skugga De unga männens perspektiv Dilek Baladiz

I boken möter vi tio unga män som är uppvuxna med heders­normer. Vi får ta del av deras syn på bland annat hedersrelaterat förtryck, tvångsäktenskap, sexualitet och jämställdhet. Boken riktar sig till ungdomar och till yrkesverksamma som möter ungdomar i sitt jobb. Den innehåller också diskussionsfrågor och förslag på övningar. Utgivningsår: 2009. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72056732 Pris: 170 kr (5 ex: 160 kr/st. 20 ex: 148 kr/st.)

75


arbetsmetoder och praktik i socialt arbete

Makten du har Att hantera makt i socialt arbete Stefan Sandström

En bok om maktetik i praktiken. Boken beskriver makten som ligger i yrkesrollen hos dig som arbetar inom socialt arbete eller med myndighetsutövning, pekar på hur den kan användas fel och ger förslag på hur man kan motverka maktmissbruk på arbetsplatsen. Till varje kapitel finns diskussionsfrågor. Utgivningsår: 2008. Mjukband, 128 sidor. Art.nr: 72055742 Pris: 222 kr (5 ex: 197 kr/st.)

Perspektiv på manlighet och heder Merike Hansson (red.)

Många män lever i dag med dubbla kulturer; de har ena benet i ett patriarkalt hederstänkande och det andra i ett samhälle med krav på jämställdhet. Hur påverkas man av en sådan tvåkulturell tillvaro och hur kan man öka möjligheten för dessa män att välja jämställdhet och demokratiska värderingar framför förtryck? Boken vänder sig till yrkesverksamma och studerande inom socialt arbete. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72056787 Pris: 234 kr

76


arbetsmetoder och praktik i socialt arbete

Systemteori i praktiken Konsten att lösa problem och nå resultat Oscar Öquist

Med systemteorins syn på världen utgår allt från helheten, där individer och organisationer ses i sitt sammanhang – som system. Då öppnar sig nya infallsvinklar och handlingsalternativ. Boken hjälper läsaren att finna lösningar som fokuserar på grundorsakerna till problem snarare än de symtom problemet ger upphov till. Den vänder sig till ­ledare och andra yrkesverksamma inom skola, vård och socialt arbete.

finns även som e-bok

Utgivningsår: 2011. 3:e uppl. Mjukband, 144 sidor. Art.nr: 72055759 Pris: 249 kr (5 ex: 228 kr/st.)

Ta chansen! Livskunskap för killar Katrin Byréus & Kjell Snickars

Ta chansen! presenterar praktiska och verksamma metoder för arbete med killar i grupp, lämpliga att använda inom skola, fritid, behandling, föreningar m.m. Här finns övningar till 15 aktuella teman, till exempel: Konfliktlösning och kommunikation, Kärlek och relationer, Respekt, Alkohol och droger, Fritid och dataspel, Film, Hälsa och kroppen, Idrott och Anabola. Materialet innehåller en utförlig ledarhandledning med metodbeskrivning samt teori för grupputveckling och situationsanpassat ledarskap. Utgivningsår: 2012. Spiralbindning, 182 s. Art.nr: 40652393 Pris: 300 kr

77


ur vårt övriga sortiment

NYHET!

Närhet och svek Om lust, längtan och besvikelser Ingalill Roos

Närhet och svek är en bok som ger hopp, tröst och förståelse till alla som blivit drabbade av svek. Boken handlar om hur längtan och lust kan förbytas till distans, svek och besvi­kelse. Det är smärtsamt att bli sviken men det viktigaste är att inte känna sig skyldig eller skämmas om någon annan sviker oss. En bok som ger hopp och tröst åt alla som blivit svikna. Författaren Ingalill Roos har tidigare skrivit stor­säljaren Energitjuvar. Utgivningsår: 2013. Inbunden, 224 sidor. Art.nr: 72058880 Pris: 190 kr

78


ur vårt övriga sortiment

Handbok i resemedicin Fakta, råd, behandling Rickard Ånell

NYHET

finns även som app för iphone och android

­ En trygg och oumbärlig följeslagare på alla resor och expe­ ditioner där direkt tillgång till sjukvård saknas, oavsett om resmålet är sommarstugan eller Sydpolen. Boken ger kunskap som behövs för att bedöma och till viss del även behandla många olika sjukdomar och tillstånd. Bokens praktiska upplägg och enkelheten i text och illustrationer gör den enkel och snabb att använda när sjukdom eller skada uppkommer. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 176 sidor. Art.nr: 72058736 Pris: 210 kr

Föräldrars frågor om barn 0–5 år Mat, sömn, beteende, relationer och utveckling Malin Alfvén, Louise Hallin

Det här är en varm, humoristisk och allvarsam bok om barn mellan noll och fem år. Hur gör man när måltiderna blir en enda lång maktkamp, när man blir galen av sömnbrist eller när barnet inte vill träffa farmor och farfar? Malin Alfvén och Louise Hallin, kända från radioprogrammet Knattetimmen, svarar på små och stora frågor om mat, sömn, beteende, relationer, utveckling och känslor.

finns även som e-bok

Utgivningsår: 2012. Mjukband, 128 sidor. Art.nr: 72058163 Pris: 140 kr

79


ur vårt övriga sortiment personliga berättelser

Att överleva Om kampen mot spritt malignt melanom och om ett nytt sätt att behandla cancer Anders Hedin

Författaren får beskedet att han har cancer och sex månader kvar att leva. Boken handlar om livet som cancerpatient, om möten med vården och om engagerade vänner. Den handlar också om ett nytt och lovande sätt att behandla cancer, en metod som kanske har bidragit till att författaren fortfarande är i livet fem år senare. Boken kan fungera som en källa till inspiration för alla dem – patienter, anhöriga, vårdpersonal – som lever nära, eller med, en av vår tids allvarligaste sjukdomar. Utgivningsår: 2010. Inbunden, 224 sidor. Art.nr: 72056893 Pris: 247 kr (5 ex: 211 kr/st.)

Du ser Draken genom fönstret Om att förlora sin mamma och själv bli en Charlotte Qvandt

Här berättar en ung kvinna som just blivit mamma om de sista månaderna i hennes egen mammas liv. Månader fyllda av närhet, värme, tankar och rädsla. En gripande, ärlig och stark berättelse skriven för alla som är drabbade av livet, eller­kanske döden. Utgivningsår: 2011. Mjukband, 160 sidor. Art.nr: 72057487 Pris: 225 kr

80


ur vårt övriga sortiment

Kärlek och stålull Om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma Lisbeth Pipping

En personlig och levande berättelse om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma och två småsystrar. Läsaren få ta del av en barndom präglad av bristande omsorg och kärlekslöshet. Men boken förmedlar ändå hopp och optimism. Trots svårast möjliga utgångsläge har författaren kunnat vända sina villkor och skapa sig ett bra liv. Utgivningsår: 2010, 3:e uppl. Mjukband, 192 sidor. Art.nr: 72057517 Pris: 207 kr

Livet som anhörig I skuggan av cancer, alzheimer och ALS Sara Natt och Dag

I boken får vi möta sex personer som berättar om sina sätt att hantera livet med en svårt sjuk anhörig. Vad gör de för att orka själva och hur gör de för att överleva? Vilken hjälp finns att få? Det här är en bok som visar att vi, mitt i det vi kan uppleva som hopplöst, meningslöst och ensamt, klarar betydligt mer än vi tror är möjligt och att livet alltid går vidare vad som än händer. Utgivningsår: 2011. Inbunden, 192 sidor. Art.nr: 72057630 Pris: 250 kr

81


ur vårt övriga sortiment

Promenaderna med Lise Om mod, närvaro och kärleken till en demenssjuk mamma Inger Björkbom

Det här är en alldeles sann historia, ömsint och tänkvärt skildrad, lika gripande som en vacker kärleksroman. Den handlar om det starka bandet mellan en mor och en dotter och om hur svårt det kan vara när ens gamla mamma förvandlas inför ens blick. Om modet att finnas kvar och stötta, men också om förmågan att njuta av de fina ögonblicken. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 192 sidor. Art.nr: 72057456 Pris: 241 kr

Älskade vampyr Om livet med ett barn med diabetes typ 1 Ami Skånberg Dahlstedt

Småbarnslivet ställs plötsligt på ända när författarens yngsta son drabbas av diabetes typ 1. Boken beskriver hur det är att leva med en allvarlig kronisk sjukdom i familjen och vilka känslor, tankar och reaktioner det väcker. Hur blodsockerkurvor, elektroniska dosor som piper, siffror och blodsocker­ mätare blir en del av vardagen och om hur man ändå kan leva ett rikt och spännande liv. Utgivningsår: 2010. Mjukband, 256 sidor. Art.nr: 72057470 Pris: 225 kr

82


Hej! I den här katalogen möter du Gothia ­Fortbildnings böcker, kurser och uppdragsutbildningar inom områdena socialt arbete, psykiatri, psykisk ohälsa och funktions­ nedsättning.   Vår ambition är att våra böcker och ­utbildningar ska ge inspiration, kunskap och utveckling. Vi strävar också efter att göra vetenskap och erfarenhet användbar i vardagen. Våra böcker ska vara tydliga, tillgängliga och skapa nytta i din verksamhet.   Vill du veta mer om oss eller har du idéer kring en ny bok? Hör av dig till mig!

Affärsområdeschef/förläggare inom socialt arbete – Bengt Ehlin bengt.ehlin@gothiafortbildning.se 08-462 26 63 83


Kurser och uppdragsutbildningar Datum och anmälningsuppgifter hittar du på www.gothiafortbildning.se. Där kan du också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att inte missa nya spännande kurser och konferenser!


kurser

Att lämna svåra och ovälkomna besked – och möta starka känslor En kurs för dig som i ditt arbete möter och väcker starka ­reaktioner hos omsorgstagare, patient, klient och anhörig. Att drabbas av en svår sjukdom, få ett smärtsamt besked eller vara anhörig är också ett möte med starka känslor. Kursen ger dig redskap för att överlämna svåra besked och hantera starka känslor, för att därigenom hjälpa och stödja dem du möter. Kursledare: Jakob Carlander är psykoterapeut och teologie licentiat. Han arbetar som terapeut, handledare, litteraturkritiker och föreläsare. Hans bok Starka känslor – Affekter och emotioner i möten med människor ingår som kurslitteratur. Mer information på www.gothiafortbildning.se

Leda känslomässigt krävande arbete Att vara arbetsledare inom människovårdande yrken har sina unika frågeställningar och dilemman. Den ångest som omsorgstagare och deras anhöriga bär på kan ibland också bli personalens och organisationens ångest. Hur hjälper man personal förstå och hantera detta genom att förändra sitt eget beteende? Föreläsningen lyfter fram frågor som grupptillstånd, problemlösning, förändringar på arbetsplatsen, att lämna ovälkomna besked och konflikthantering. Kursledare: Jakob Carlander, psykoterapeut och teologie licentiat. Han arbetar som terapeut, handledare, litteraturkritiker och föreläsare. Boken Leda känslomässigt krävande arbete, där Jakob har skrivit ett kapitel, ingår som kurs­litteratur. Mer information på www.gothiafortbildning.se

85


kurser

Barn till föräldrar med stora kognitiva svårigheter En utbildningsdag om hur vi kan upptäcka, utreda och stödja familjer där den ena eller båda föräldrarna har stora kognitiva svårigheter. Här får du del av intressant forskning på området och tips om framgångsrika metoder för utredning och stöd. Kursledare: Sven-Erik Pistol, beteendevetare, Lydia ­Springer, leg. psykolog och Sandra Melander, beteende­ vetare, från ”SUF Kunskapscentrum – till stöd för barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter” i Uppsala. Mer information på www.gothiafortbildning.se

Chefen som gör skillnad Denna tvådagarskurs handlar om hur du som chef kan bli mer effektiv i ditt ledarskap och hur du kan bidra till att skapa en riktigt bra arbetsplats. Kursen ger dig verktyg för att möta en rad olika konkreta situationer. Här presenteras hur du kan utveckla ditt chefskap, arbeta med motivationsmekanismer och teamutveckling, hur du leder omotiverade eller underpresterande medarbetare. Föreläsarna ger också praktiska exempel på hur man kan arbeta med den psyko­sociala arbetsmiljön exempelvis vid konflikter och meningsskiljaktigheter. Kursledare: Clas Malmström, psykiater och företagsläkare, tidigare stressforskare, specialiserad på psykosocial arbetsmiljö och med mångårig egen erfarenhet av företagsledning. ­Lennart Skoglund, ekonom, framgångsrik organisationskonsult med mer än 20 års erfarenhet av ledarskapsutveckling och prestationsstyrning. Föreläsarnas bok Chefen som gör skillnad ingår som kurslitteratur. Mer information på www.gothiafortbildning.se

86


kurser

Om riskbruk och beroende hos klienter – vad kan du göra? Socialsekreterare, kuratorer och andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller begynnande problem med alkohol och narkotika. Dessa yrkesgrupper i ”första linjen” har en viktig roll i det alkohol- och drogpreventiva arbetet. På den här dynamiska utbildningsdagen får du en introduktion i modern beroendelära, praktiska råd i samtal och förhållningssätt, och vägledning om hur du kan guida din klient vidare till rätt hjälp om det behövs. Kursledare: Liria Ortiz är psykolog och känd för många som en av Dagens Nyheters experter i psykologi. Peter Wirbing är beteendevetare och expert på alkoholproblem. Båda är författare till flera böcker om motiverande samtal, återfallsprevention och beroendepsykiatri. Lirias och Peters nya bok Om beroendelära för socialtjänsten (utkommer hösten 2013) ingår som kursdokumentation. Mer information på www.gothiafortbildning.se

Anmäl dig till våra kurser och konferenser på gothiafortbildning.se. 87


kurser

Pappor med våldsproblematik – en utbildningsdag De flesta män som utövar våld i nära relationer är också pappor. Det behövs effektiva insatser för att få dessa män att sluta använda våld. I dag är det ofta de utsatta kvinnorna och barnen som får hjälp medan männen tappas bort. Den här utbildningsdagen handlar om vikten av att söka upp och motivera dessa män för att våldsspiralen ska kunna brytas. Kursledare: Göran Lindén, socionom, och Peter Breife, samtalsbehandlare, gruppledare och utbildare med psyko­logexamen. Båda har lång erfarenhet av arbete med ­pappor, familjer och våld i nära relationer och är ofta anlitade föreläsare runt om i landet. De är just nu aktuella med den nyutkomna boken Pappor med våldsproblematik – forskning och arbetsmetoder inom socialtjänsten. Boken ingår som kurslitteratur. Mer information på www.gothiafortbildning.se

Riskbedömning inom socialt arbete Personal inom vård, omsorg och socialt arbete är särskilt utsatta för hot och våld i sitt arbete. Det är viktigt att alla på en arbetsplats har en riskmedvetenhet och att man har tydliga säkerhetsrutiner i vardagen. På den här utbildningsdagen får du en genomgång om när och varför hot och våld uppstår och vad man på arbetsplatsen kan göra för att förebygga problem. Särskilt fokus läggs på olika modeller för riskbedömningar. Kursledare: Stefan Sandström, leg. psykolog, är en av Sveriges­ mest erfarna utbildare på området. Hans bok Hot och våld i vård, omsorg och socialt arbete ingår som kurs­litteratur. Mer information på www.gothiafortbildning.se

88


­

kurser

Samtal med barn och ungdomar En eftermiddag om samtal och samtalsmetodik för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Som deltagare får man konkreta verktyg och förhållningssätt samt en fördjupad insikt om vad samtal med barn är och gör med oss själva. En röd tråd är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Kursledare: Petter Iwarsson har lång erfarenhet av samtal med barn från sitt arbete på BRIS och som skolkurator. Han är föreläsare med uppdrag inom socialtjänst, skola, psykiatri och allmän sjukvård landet över, samt författare till boken Samtal med barn och ungdomar – Erfarenheter från arbetet på BRIS. Mer information på www.gothiafortbildning.se

Ungdomar med Aspergers syndrom – att mötas i samtal Att möta ungdomar (och vuxna) med Aspergers syndrom i professionella samtal medför särskilda utmaningar. På den här utbildningsdagen får du praktiska råd och tydliga exempel på hur du kan skapa bättre möten och samtal. Vad är viktigt att tänka på vid första kontakten? Vad behöver ungdomen för att känna sig trygg och kunna delta aktivt i samtalet? Hur kan du göra om ni har ”kört fast”? Kursledare: Författaren Diana Lorenz är socionom och utbildad psykolog och arbetar på en psykiatrisk mottagning i Stockholm. Hennes uppskattade bok Ungdomar med Aspergers syndrom – att mötas i samtal ingår som kurslitteratur. Nyligen utkom hennes nya bok Stress och psykisk ohälsa hos ungdomar med autism och Aspergers syndrom. Mer information på www.gothiafortbildning.se

89


uppdragsutbildningar Vi kan komma till din arbetsplats med en skräddarsydd utbildning anpassad till just era behov. Här är några av de ämnen och föreläsare som vi kan erbjuda. Kontakta oss för mer information eller bokning: barbro.lundborg@gothiafortbildning.se eller 08-462 26 05, eller besök www.gothiafortbildning.se.

•  Arbetslagsutveckling och grupprocesser Egon Rommedahl, teolog, psykoterapeut och handledare med mångårig erfarenhet som handledare utifrån psyko­dynamiska teorier. •  Att arbeta som boendestödjare Beatrice Toll, leg. arbetsterapeut, tidigare områdeschef. Hon har lång erfarenhet av att bygga upp och utveckla verksamheter i kommunal regi som ger stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar och är medförfattare i boken Psykiatri för baspersonal. •  Att handlägga ärenden i socialtjänsten – med rättssäkerheten i fokus Birgith Molberg, socionom, f.d. social­ direktör vid länsstyrelsen i Västernorrlands län, numera verksam som konsult och utbildare inom socialtjänsten. Författare till Att handlägga ärenden i socialtjänsten.

90

•  Chefen som gör skillnad – organisations- och ledarskaps­ utveckling Clas Malmström, psykiater och företagsläkare, tidigare stressforskare, specialiserad på psykosocial arbetsmiljö och med mångårig egen erfarenhet av företagsledning. Lennart Skoglund, ekonom, framgångsrik organisationskonsult med mer än 20 års erfarenhet av ledarskapsutveckling och prestationsstyrning. Tillsammans har de skrivit boken Chefen som gör skillnad. •  Etisk kommunikation i socialtjänsten Stefan Sandström är leg. psykolog och författare, bl.a. till boken Makten du har – att hantera makt i socialt arbete. Han har handlett inom socialtjänsten i 25 år och har också lett många utbildningar med relevanta teman för denna yrkesgrupp.


uppdragsutbildningar •  Leda känslomässigt krävande arbete •  Att lämna svåra och ovälkomna besked – och möta starka känslor Jakob Carlander är psykoterapeut och teologie licentiat. Han arbetar som terapeut, handledare, litteraturkritiker och har skrivit ett flertal böcker, bland andra Leda känslomässigt krävande arbete och Att lämna svåra besked.

•  Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång Anders Hanson, utbildare inom hälso­ promotion och ledarskap och sedan mer än 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Peter Lindberg, folkhögskollärare med inriktning på hälsa och vägledning som sedan drygt 15 år har undervisat i metodik, grupp och ledarskap på en yrkesinriktad utbildning till Hälso­ pedagog.

•  Pappor med våldsproblematik Göran Lindén, socionom, och Peter Preife, samtalsbehandlare, gruppledare och utbildare med psykologexamen. Tillsammans har de skrivit boken Pappor med våldsproblematik.

Aktuella kurser och uppdragsutbildningar hittar du på gothiafortbildning.se. Där gör du också din anmälan. Välkommen! 91


Titelregister A Anknytning ...................................................... 3 Att förändra socialt arbete .............................. 70 Att handlägga ärenden i socialtjänsten ............ 34 Att lämna svåra besked ................................... 37 Att lära av vanvård i den sociala barnavården .. 23 Att ta avsked .................................................... 3 Att utreda när barn far illa ................................ 4 Att överleva .................................................... 80 AUDIT & DUDIT ......................................... 68

B Barnavårdsutredningar ..................................... 4 Barnfattigdom .................................................. 5 Barn och unga i sorg och trauma ....................... 5 Barn som ser pappa slå .................................... 17 Behandling av alkoholproblem ....................... 69 Boken om barnahus ........................................ 18 Brottsoffrets handbok ..................................... 70

C Chefen som gör verklig skillnad ..................... 41

D Depressioner i tonåren .................................... Det finns alltid ett sätt ................................... Det gör ont när pappa slår mamma ................. Doktorn kunde inte riktigt laga mig .............. Dokumentera mera ......................................... DUDIT-E och Alcohol-E ................................ Du ser Draken genom fönstret ........................

25 52 18 44 34 68 80

E Efter självmordet ............................................ 58 En alldeles särskild familj ......................... 23, 52 Engagerande nätverksmöten ........................... 72 Ett annat hemma ............................................ 24 Evidensbaserad praktik i socialt arbete ............ 71 Evidens i praktiken ......................................... 71

F Familjebehandling på goda grunder ................. 6 Familjehemsboken .......................................... 24 Familjevardag med autism och asperger .......... 53

Fokus på barn, familj och nätverk ..................... 6 Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga .......................................... 7 Framgångsrikt ledarskap med systemteori ...... 42 Från aggressivitet till harmoni .......................... 7 Från brott till genombrott ................................ 8 Från busfrö till brottsling? .............................. 53 Från idiot till medborgare .............................. 44 Föräldrars frågor om barn 0–5 år .................... 79

H Handbok i resemedicin ................................... Handikappolitiken i praktiken ....................... Handledning inom vård och omsorg ............... ”Hjälp, mitt barn är mobbat!” ........................ Hot och våld ................................................... Hur står det till? ............................................

79 45 73 26 73 37

I I arbete med våldsutsatta kvinnor ............. 19, 75 I hederns skugga ....................................... 25, 75 Institutionsbehandling av ungdomar ................ 8 Internationellt adopterade i Sverige .................. 9 Investera i barns hälsa ....................................... 9

M

M M M M M M

M

N N

N N

O

J Jag har redan ätit ...................................... 27, 59 Jag mobbar inte .............................................. 27 Jobba som personlig assistent ......................... 45

K KBT – att tillämpa metoden med barn och ungdomar ......................... 10, 28, 59 Klarspråk i socialtjänsten ................................ 35 Kunskap att hämta ......................................... 60 Kysst av spriten .............................................. 69 Kärlek och stålull ..................................... 10, 81

L Leda känslomässigt krävande arbete ................ 42 Litet syskon .................................................... 46 Livet som anhörig ........................................... 81

P P P P P P P

R R

S

92


6

7 2 7 8 3 4 9

9 5 3 6 3 7

5 5 8 9 9

9 7 5

9 5 0 9 1

2 6 1

M Makten du har ................................................ 76 Medicinsk omvårdnad vid svåra ­flerfunktionshinder ..................................... 46 Mellanchef i vård och omsorg ......................... 43 Mellan äldreomsorg och psykiatri ................... 60 Meningen med våld ........................................ 19 Metaforer som verktyg .................................... 38 MI – Motiverande samtal .............. 11, 28, 38, 69 Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer .................................... 20, 39 Möten i mellanrummet ................................... 11

N Normbrytande beteende i barndomen ............. Ny i psykiatrin ............................................... När barn som upplevt våld möter socialtjänsten .............................................. Närhet och svek .............................................. När livet gör ont ............................................

12 61 21 78 61

O Och han sparkade mamma … ......................... 21 Ohälsa hos personer med utvecklingsstörning . 47

P Pappor med våldsproblematik ........................ Pedagogiska samtal i psykiatrin ...................... Personlighetsstörningar .................................. Perspektiv på manlighet och heder ................. Perspektiv på personlig assistans ..................... Promenaderna med Lise .................................. Psykiatri för baspersonal ................................. Psykisk ohälsa hos äldre ..................................

22 55 65 76 48 82 62 62

R Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder ................ 48, 63 Risk och prognos i socialt arbete med barn ..... 12 Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga ..................................................... 29

S

Samtal och möten i frivilligt socialt arbete ...... 39 Schizofreni ...................................................... 65 Sex överallt, typ?! ........................................... 13 Självmordsförsök hos unga .............................. 64 Skilda vägar .................................................... 14 Smarta tankar om starka känslor ............... 15, 30 Social dokumentation ..................................... 36 Social dokumentation i praktiken ................... 35 Socionomen i skolan ....................................... 30 Som en blomma i tapeten ............................... 49 Spinalishandboken .......................................... 49 Starka känslor ................................................. 40 Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom ...... 32, 54 Stödja familjer i kris ....................................... 14 Suicid ............................................................. 66 Systemteori i praktiken ................................... 77 Sårbara barn .................................................... 22

T Ta chansen! ..................................................... 77 Tillbaka till skolan ................................... 31, 57 Tonårssömn .............................................. 16, 32 Trygga och otrygga möten .............................. 40 Tänk om ......................................................... 55

U Ungdomar med Aspergers syndrom .......... 33, 57 Ungdomar som begår brott ............................ 16

V Vardagsliv med Aspergers syndrom ................ 56 Våga arbete! ................................................... 50

Z Zanna söker svar ............................................. 17

Ä Äldre med utvecklingsstörning ....................... Äldrepsykiatri ................................................ Älskade vampyr .............................................. Ätglädje .........................................................

50 66 82 51

Salutogent ledarskap ....................................... 43 Samtal med barn och ungdomar ............... 13, 29

93


Författarregister Abrahamsson, Lotta ........................................ 55 Adamson, Lena ................................................. 7 Alfvén, Malin ................................................. 79 Almqvist, Kjerstin ......................................... 24 Ander, Birgitta ............................................... 11 Andershed, Anna-Karin ............................ 12, 16 Andershed, Henrik ................................... 12, 16 Andersson, Malin ........................................... 11 Andreasson, Tore .............................................. 8 Andrée Löfholm, Cecilia ................................... 4 Arnell, Ami .................................................... 21 Arrhenius, Lars ............................................... 26 Baladiz, Dilek .......................................... 25, 75 Barve, Anna .................................................... 69 Berman, Anne H............................................ 68 Björkbom, Inger ............................................. 82 Bogarve, Camilla ...................................... 48, 63 BOJ ................................................................ 70 Brar, Annika ................................................... 53 Breife, Peter ................................................... 22 Bremberg, Sven ................................................ 9 BRIS .................................................... 5, 13, 29 Brisendal, Claes .............................................. 68 Brusén, Peter ............................................ 45, 48 Byréus, Katrin ................................................ 77 Bysell, Johan .................................................. 52 Carlander, Jakob ........................... 37, 38, 39, 40 Carlander, Lis ................................................. 37 Carlberg, Margareta .......................................... 9 Carlsson, Thomas ............................... 34, 35, 36 Cass Lorante, Carolyn ....................................... 7 Charpentier, Pia ........................................ 27, 59 Dahlberg, Petra .............................................. 69 Dieserud, Gudrun ........................................... 58 D-Wester, Yvonne .......................................... 30 Dyregrov, Atle .................................................. 3 Dyregrov, Kari ............................................... 58 Egelund, Tine ................................................... 4 Ekbom, Inger ............................... 14, 17, 18, 21 Eriksson, Kerstin ............................................ 40 Eriksson, Lilly .................................................. 9 Eriksson, Maria ................................... 19, 21, 75 Ershammar, David .................................... 48, 63

94

Ferrer-Wreder, Laura ......................................... 7 Fhager, Gun-Britt ........................................... 51 Flodström Enquist, Hjördis ............................ 24 Flyckt, Karin .................................................. 48 Fredriksson, Anna ........................................... 24 Freij, Birgitta ................................................. 71 Fridh, Birthe .................................................... 4 Gillispie, Annika ............................................ 14 Gladh, Marie ............................................ 31, 57 Glant, Helene ................................................. 61 Grunewald, Carl ............................................. 44 Grände, Josefin ......................................... 19, 75 Grönkvist, Sofia .............................................. 14 Grönquist, Gunilla ......................................... 73

L L L L L L L L L L L L L L L L

Hallin, Louise ................................................. 79 Hammerström, Helena ..................................... 7 Hanson, Anders .............................................. 43 Hansson, Kjell .................................................. 6 Hansson, Merike ....................................... 42, 76 Hansson-Pourtaheri, Ann-Sofie ....................... 40 Hedberg Eriksson, Karin ................................ 72 Hedin, Anders ................................................ 80 Hedrenius, Sara .............................................. 14 Hessle, Sven ..................................................... 6 Hillman, Olle ........................................... 16, 32 Hindberg, Barbro ........................................... 22 Hjert, Mikael ................................................. 52 Holm Ivarsson, Barbro .................. 11, 28, 38, 69 Hultling, Claes ............................................... 49

N N N N N N N

Isdal, Per ........................................................ 19 Iwarsson, Petter ........................................ 13, 29

O O

Jenner, Håkan ................................................ Jergeby, Ulla .................................................. Jordevik, Kajsa ............................................... Julin, Marie ....................................................

62 71 11 55

P P P P

Kakuli, Anna .................................................. 24 Karlsson, Kay ................................................... 3 Kaunitz, Catrine ............................................... 4 Keski-Rahkonen, Anna ............................. 27, 59 Källmén, Håkan ............................................. 68

Q

M M M M M M

R


7 1 4 8 4 1 4

4 7 1 4 5 4 3

Lagerberg, Dagmar ......................................... 12 Landberg, Åsa ................................................. 18 Landell, Mari .................................................. 70 Lardén, Martin ................................................. 8 Larsson, Kjerstin ............................................. 43 Larsson, Ulrica ................................................ 24 Leisti, Annukka .............................................. 11 Levi, Richard .................................................. 49 Lindberg, Carolina ........................ 23, 52, 53, 56 Lindén, Göran ................................................ 22 Lindevall, Berit ............................................... 34 Lindström, Carola ........................................... 45 Ljungqvist, Ingemar ....................................... 62 Lorenz, Diana ............................... 32, 33, 54, 57 Lundberg, Lisa .......................................... 19, 75 Lundin, Kerstin .............................................. 35 Löfgren-Mårtensson, Lotta .............................. 13

9 7 3 6 6 0 2 0 4 6 2 2 2 9 9

Natt och Dag, Sara ......................................... 81 Nilsson, Ann ...................................... 34, 35, 36 Nordén, Hans ................................................. 60 Nordin Jareno, Karin ........................................ 9 Norrman, Gunilla ............................................. 4 Nyman, Anders .............................................. 23 Näsman, Elisabet ........................................ 5, 21

9 9

Olsson, Gunilla .............................................. 25 Ortiz, Liria ............................. 11, 20, 38, 39, 69

2 1 1 5

Pipping, Lisbeth ..................... 10, 24, 26, 27, 81 Plyhn, Einar ................................................... 58 Pohlfeldt, Lotta .............................................. 14 Printz, Anders ................................................ 45

4 3 4 9 8

Qvandt, Charlotte ........................................... 80

Malmström, Clas ............................................ Metell, Barbro ................................................ Molberg, Birgith ............................................ Moody Källberg, Maria .................................. Månsson, Sven-Axel ........................................ Mårtensson, Malin ..........................................

41 17 34 72 13 53

Ranch, Malena ................................................ 52 Renlund, Christina ................................... 44, 46 Rolfner Suvanto, Susanne .......................... 60, 62 Roos, Ingalill .................................................. 78 Roselius, Maria ............................................... 70 Rosenberg, David ..................................... 48, 63 Rädda Barnen ..................................... 14, 18, 21 Sandström, Stefan ..................................... 73, 76 SiS ................................................................... 8 Sjödin, Krysmyntha .................................. 31, 57 Skoglund, Lennart .......................................... 41 Skånberg Dahlstedt, Ami ............................... 82 Smaaland, Jessica ............................................ 50 Snickars, Kjell ................................................ 77 Socialstyrelsen .......... 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 70, 71 Stattin, Håkan .................................................. 7 Straarup Søndergaard, Per ......................... 61, 64 Ström, Maria .................................................. 72 Sundelin, Claes ............................................... 12 Sundell, Knut ............................................. 4, 70 Suvanto, Anna-Liisa ........................................ 62 Svenska Psykiatriska Föreningen ............... 65, 66 Svensson Höstfält, Sonja ................................. 47 Svirsky, Liv ................................... 10, 28, 29, 59 Söderman, Lena .............................................. 47 Søgaard Nielsen, Anette ................................. 69 Tenerz, Barbro ................................................ 72 Tubman, Jonathan ............................................ 7 Valsö, Malin ................................................... 56 Wedin, Åsa ..................................................... 35 Wennberg, Peter ............................................ 68 Wikander, Birgitta ......................................... 40 Viljanen, Riikka ....................................... 27, 59 Wirbing, Peter ................................... 11, 38, 69 Ånell, Rickard ................................................ 79 Ölund, Ann-Kristin ....................................... 46 Öquist, Oscar ........................................... 42, 77

Raknes, Solfrid ......................................... 15, 30

95


Beställning Mer information om produkterna hittar du på gothiafortbildning.se, där du även enkelt kan göra beställningar. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-462 26 70 eller e-post order@gothiafortbildning.se. antal

art. nr

titel/benämning

beställningsdatum fakturamottagare fakturaadress leveransmottagare leveransadress kontaktperson & telefonnummer e-post eventuell godsmärkning

Gothia Fortbildning. Box 22543, 104 22 Stockholm Kundservice 08-462 26 70. www.gothiafortbildning.se Moms och porto tillkommer. Vi reserverar oss för ev prishöjningar och tryckfel.

pris


GOTHIA FORTBILDNING

karin hedberg eriksson barbro tenerz maria ström maria moody källberg

engagerande

nätverksmöten metod och praktisk tillämpning

Gör din beställning på

karin hedberg eriksson barbro tenerz maria ström maria moody källberg

engagerande

nätverksmöten metod och praktisk tillämpning

G OTHIA F ORTBILD NING

VIKTIGA BÖCKER 2013

www.gothiafortbildning.se eller ring 08-462 26 70

SOCIALT ARBETE

TRYCK: DANAGÅRDLITHO, ÖDESHÖG 2013. ARTIKELNR. 720238

SOCIALT ARBETE

Socialt arbete  

Socialt arbete